SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl Lo Göthberg Larsson kl Barbro Petersson Pauli Kuitunen Övriga närvarande KD S Ej tjänstgörande ersättare Ola Andreasson Lisa Dahlberg S MP M S Övriga Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB kl Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Karin Hydén, ekonomichef Martin Svenhed, redovisningschef kl Oscar Kamperin, controller Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Petersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Tomas Persson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Barbro Petersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(10) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(10) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Delårsrapport Upptagande av externt lån Marknet Övriga frågor Nästa sammanträde

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(10) 37/2015 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte. Ordföranden föreslår att den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(10) 38/2015 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 17 juni 2015 läggs till handlingarna. Sammanträdesprotokollet från den 17 juni 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Ordföranden föreslår att protokollet från den 17 juni 2015 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(10) 39/2015 Delårsrapport :s beslut Delårsrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Ett förslag på delårsrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskan-koncernen och för koncernen som helhet, har lämnats till styrelsen inför dagens möte. Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt controller Oscar Kamperin presenterar delårsrapport för Spinnerskan-koncernen. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att delårsrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(10) 40/2015 Upptagande av externt lån :s beslut Verkställande direktören i får i uppdrag att till styrelsemötet i december redovisa effekter av nya förutsättningar vad avser upptagande av externt lån för. Ärendet Kommunfullmäktige har fastställt en konsolideringsplan för Spinnerskan-koncernen. Planen överensstämmer i allt väsentligt med det förslag som styrelsen i beslutade om Enligt planen skall bland annat det interna lån som för närvarande har i kommunen ersättas med ett externt lån. Vid Spinnerskans styrelsemöte behandlades ärendet. Styrelsen beslutade att inleder extern upplåning med ett 3- månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest. Styrelsens avsikt var att under hösten ta ställning till villkoren i ett eller flera långfristiga lån vad avser kapital- och räntebindning. Sedan styrelsemötet har förutsättningarna delvis förändrats för koncernens verksamheter och därmed också för den konsolideringsplan som förslaget om upplåning är baserat på. Någon extern upplåning har ännu inte genomförts. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 14 september Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ordföranden föreslår att verkställande direktören i får i uppdrag att till styrelsemötet i december redovisa effekter av nya förutsättningar vad avser upptagande av externt lån för. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(10) 41/2015 Marknet :s beslut Information om Marknet noteras och Marknet, som är ett viktigt infrastrukturprojekt, ska vara en stående punkt på dagordningen framöver. Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost redovisar projekt Marknet inom Mark Kraftvärme AB. Information om Marknet finns på Mark Kraftvärme AB:s hemsida. Annonsering och information till privatpersoner och företag har genomförts. Det finns ett stort antal intresseanmälningar och det är aktuellt med utskick av kontrakt. Ordföranden tackar för presentationen. Ordföranden föreslår att information om Marknet noteras och att Marknet, som är ett viktigt infrastrukturprojekt, ska vara en stående punkt på dagordningen framöver. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(10) 42/2015 Övriga frågor :s beslut Boken Juridik i kommunala bolag beställs till samtliga bolag i Spinnerskankoncernen samt till personal på kommunledningskontoret. Tomas Persson får i uppdrag att göra beställningen utifrån inhämtade intresseanmälningar. Ledamöter som har läsplatta får fortsättningsvis enbart kallelse via publicering i Netpublicator. I samband med utbildningsdag för bolagen i Spinnerskan-koncernen diskuterades inköp av boken Juridik i kommunala bolag, som författats av föredragshållarna från Gärde Wesslau Advokatbyrå. Tomas Persson har inhämtat intresseanmälningar från dotterbolagen och personal vid kommunledningskontoret samt vid dagens möte från ledamöterna i. Samtliga ledamöter i har nu tillgång till läsplatta. Några ledamöter i dotterbolagen saknar fortfarande läsplatta. Ordföranden informerar att respektive ledamot som har läsplatta fortsättningsvis själv förväntas läsa kallelsen via Netpublicator och får alltså ingen särskild påminnelse om det. Ordföranden föreslår att boken Juridik i kommunala bolag beställs till samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen samt till personal på kommunledningskontoret. Tomas Persson får i uppdrag att göra beställningen utifrån inhämtade intresseanmälningar. Ordföranden föreslår att ledamöter som har läsplatta fortsättningsvis enbart får kallelse via publicering i Netpublicator. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(10) 43/2015 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är onsdag den 2 december 2015, klockan ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Margareta Lövgren FP Per-Elof Isaksson MBP S S Henry Sandahl Lisa Dahlberg Pauli Kuitunen

Läs mer

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

Pesjv. Underskrifter Sekreterare ?lm Tomas. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 * 10.45 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

Läs mer

'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.15 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl 5 Peter Landgren 5 Tommy

Läs mer

J Utdragsbestyrkande

J Utdragsbestyrkande ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl 5 Lisa Dahlberg

Läs mer

ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

ø/øâø :im Underskrifter Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB ' Mark Plats och tid Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.00 M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Tommy Karlsryd

Läs mer

OrdförandeG-ø/ Underskrifter Sekreterare /M5 6%. 20"29 Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

OrdförandeG-ø/ Underskrifter Sekreterare /M5 6%. 2029 Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.15-10.50 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Anders Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Barbro Petersson C KD S Anders Andersson Ola Andreasson Christopher

Läs mer

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB «n 01%; ' Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-09.35 Beslutande M MP MBP U) Tomas Johansson, ordförande Lo Göthberg Larsson tjänstgör för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2015-06-08. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18. Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.10 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 08.30-15.40 Paus 12.00 13.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Spinnerskan i Mark AB 2014-10-23 Plats och tid Kvarnen i Hyssna, klockan 13.00 15.15 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

eçkd-/ä/v Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB

eçkd-/ä/v Underskrifter Sekreterare Mars , To mas Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Spinnerskan i Mark AB ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.10 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl S Peter Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.05 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

p: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26

p: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26 .4,_ a (i 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.00 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M Rolf Skarin tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-16.00. Beslutande M Rolf Skarin tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Bengt Axbrink MBP Henry Sandahl MBP

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 16.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Läs mer

%%f//m/ 7 M. y%,2. 'El Mark. ?Vä/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS

%%f//m/ 7 M. y%,2. 'El Mark. ?Vä/ (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) ANSLAG/BEVIS :414: I 'El Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGH ETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.55 ande M C S S Ann Iberius-Orrvik, ordförande

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;"45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret

// / sig% 20,9 Oå H nedtagande. 7;45?ya/Ka.. 20/9 0; 0 ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.20 Beslutande S C L M SD Göran Andersson Tommy Västerteg, ordförande Ulf Eriksson Ann

Läs mer

JustW. ;W fm ?(9,7_ ANSLAG/ BEVIS. Möran Aøderéson. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

JustW. ;W fm ?(9,7_ ANSLAG/ BEVIS. Möran Aøderéson. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.40 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C Tommy Västerteg MBP Henry Sandahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 ande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande MBP S Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine Asp S Tony Ragnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.50. Paus klockan 14.55-15.10. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Spinnerskan i Mark AB 2013-12-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.25 Beslutande M Tomas Johansson S Lisa Dahlberg MP Lo Göthberg Larsson kl. 9.15 11.25, 46-53 Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.55-16.35. Paus 15.35-15.50. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg. Mai Andersson, revisor 16.00-16.35, 18-20 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Odd Malmberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid AdmE, Kunskapens hus, Skene, klockan 14.00-15.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

72% (79%.. [Utdragsbestyrkande

72% (79%.. [Utdragsbestyrkande 12:. *8. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid ande Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.20 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M Rolf Skarin tjänstgör för

Läs mer

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15 Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.40 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-16.35 Beslutande M Rolf Skarin tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Bengt Axbrink MBP Henry Sandahl L Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2015-10-20. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2015-10-20. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17. Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M MBP S Rolf Skarin Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine

Läs mer

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 17.00 19.30 Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

MÅ/ ;EM/M. 72%?m A [A Justerande i ;W % Utdragsbestyrkande ZOIY- 03-/6. 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ANSLAG/BEVIS ZO/KOOSI'OG

MÅ/ ;EM/M. 72%?m A [A Justerande i ;W % Utdragsbestyrkande ZOIY- 03-/6. 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ANSLAG/BEVIS ZO/KOOSI'OG 14:, Sås. år 5% Mark Plats och tid ande Övriga närvarande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.30-18.20 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Spinnerskan i Mark AB 2012-03-01 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 11:30 Beslutande (M) Tomas Johansson (M) Margareta Lövgren (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00-15.50. Paus klockan 14.25-14.30. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt KD Lars-Inge Andersson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.10 Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.40. Paus klockan 15.10 15.25. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Peter

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson Ann-Christine Asp. go 1%/ uppsättande 20/?-03'/3 nedtagande 20/7'03' 06. Kommunledningskontoret

Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson Ann-Christine Asp. go 1%/ uppsättande 20/?-03'/3 nedtagande 20/7'03' 06. Kommunledningskontoret 14:. V.:..- - é 5% Mark Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.30 Beslutande M C MBP S S Ann Iberius-Orrvik, ordförande Tommy

Läs mer

17' -lg. éål Mark. 72%?w. Göán Andeásâon ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret.

17' -lg. éål Mark. 72%?w. Göán Andeásâon ANSLAG/BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. .44: \\._ éål Mark Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.40 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M Rolf Skarin tjänstgör

Läs mer

/ ä. TM?hm /2- // Zk/ G" ran A (årsson. 7;-,4 75'ny Paragrafer Tomáá Pers on ANSLAG/ BEVIS

/ ä. TM?hm /2- // Zk/ G ran A (årsson. 7;-,4 75'ny Paragrafer Tomáá Pers on ANSLAG/ BEVIS V SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.15 M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C Tommy Västerteg MBP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-17.15 Beslutande M Rolf Skarin tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén C Bengt Axbrink MBP Henry Sandahl L

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

VÃMM .WWW Å/ /u /zã//p /1/4 i?" Ån/n Ib. %a/á/ände/s/<áñ W ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

VÃMM .WWW Å/ /u /zã//p /1/4 i? Ån/n Ib. %a/á/ände/s/<áñ W ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.15 ande 733 mmmm Ann Iberius-Orrvik, ordförande Rolf Skarin Lennart Svensson, invald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-17:35 Paus 14.55-15.05, 15.35-15.45 Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Leif Sternfeldt M Tomas

Läs mer

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB ' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(28) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.30-12.05 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl kl. 09.30-11.48

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 14:00-15:00 Övriga närvarande S M C S C S S FP C Claes Redberg, Västra Götalandsregionen ChrisTina Yngvesson,

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.10. Ajournering klockan 14.55-15.00. Beslutande M Tomas Johansson M Anders Lindal C Leif Sternfeldt KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Plats och tid Kommunhuset 1 oktober 2015 kl. 13.30-14.15 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl tjänstgör för Ann-Christine Andreasson (C) KD Elise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset 29 november kl. 13.30 16.55 Paus 15.25 15.50 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD Rune Imberg 53 56 S Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.35 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.30 17.30, 1-14 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Spinnerskan i Mark AB 2015-03-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.55 Beslutande M Tomas Johansson S C MP Barbro Petersson Anders Andersson Lo Göthberg Larsson S Lisa Dahlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson L Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C) MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl

Läs mer

12: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ 7,, Kommunledningskontoret

12: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ 7,, Kommunledningskontoret 11,. -\\- 5,8 ar 12: SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Kanalbönninga, Rydals onferenscenter, locan 16.00-18.30 ande Ann Iberius-Orrvi, ordförande BP Lennart Svensson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.25. Beslutande M Margareta Lövgren M MP Tomas Johansson, tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) kl 13.30-14.20,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(20) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30 15.05 Beslutande Övriga närvarande M M C C MBP L MP S S S S S V MOD SD M M C KD MBP KD S S V Tomas Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Trygghets- och säkerhetsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Trygghets- och säkerhetsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna klockan 08.00-09.00 Beslutande Kommunstyrelsen Per-Olof Hermansson Lisa Dahlberg Barn- och Dennis Reinhold utbildningsförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset 8 november kl. 13.30 17.05 Paus 15.00 15.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Magnus Lilliecrona tjänstgör för Anders Lindahl (M) 102

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tid Klockan 13.15 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman Lindén MBP Ylva Höglund C Erika Arnell tjänstgör för Rolf Hallberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset Kinna, klockan 13.30-14.10 Paus 13.50-13.55 Beslutande S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S Anita Lomander S Christopher Thorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer