Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.3"

Transkript

1 Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion Flex HRM Plan Bäste kund! Version 14.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Plan i version Bland nyheterna kan nämnas en förbättrad användarvänlighet i vyerna Grundschema och Schemaöversikt, namnbyte på vyer och möjlighet att välja hur rullande frånvaro ska visas i bemanningen. Med vänlig hälsning Flex Datasystem

2 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 2 Innehåll Namnbyte på vyer... 3 Förändrad scroll... 3 Kontaktinformation... 4 Rullande frånvaro... 4 Dela arbetspass... 4 Publicering av schema... 6 Kommentar på lediga arbetspass... 7 Systemanvändare och systemroller... 7 Behörighet för att tilldela roller... 9 Dölj användare Delegering av användarbehörighet (kommer senare) Visning av projekt i söklista Spara rapporturval Min kalender på startsidan Personalöversikt på startsidan Organisationsschema... 15

3 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 3 Nyheter Flex HRM Plan Namnbyte på vyer För att få en mer enhetlig namnsättning och förtydliga för användarna har vi bytt namn på följande vyer. Bemanning per anställd heter nu Schemaöversikt och Bemanning per kontering har bytt namn till Schemaöversikt per kontering. Förändrad scroll För att förbättra användarvänligheten i vyerna Grundschema och Schemaöversikt har scrollbaren flyttats så att man nu endast scrollar de anställda och inte hela sidan. Det gör att även när du scrollat till de anställda längst ned ser du fortfarande datumen och de lediga arbetspassen vilket underlättar arbetet när många anställda är inladdade. Du kan nu även själv bestämma hur stor yta av din skärm som vyn ska utgöra genom att ta tag i strecket under den sista anställda och dra och släppa vid önskad storlek.

4 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 4 Kontaktinformation Om du snabbt vill komma åt kontaktinformation för en anställd i någon av vyerna i bemanningen kan du hålla muspekaren över den anställde så visas kontaktinformationen i en liten ruta vid sidan av muspekaren. Rullande frånvaro Nu finns möjlighet att välja per frånvaroorsak hur rullande frånvaro ska visas i bemanningen. Om inställningen Vid utstämpling, visa endast frånvaro fram t.o.m. aktuell dag i bemanningen är markerad kommer rullande frånvaro att endast visas fram t.o.m. aktuell dag. Om inställningen däremot inte är markerad kommer frånvaron att visas oändligt långt framåt. Det senare alternativet kan vara aktuellt vid exempelvis sjukdom, då du inte vet när den anställde kommer tillbaka. Vid utstämpling till komputtag däremot är det kanske vanligare att endast resten av dagen avses och då kan det vara lämpligt att ha inställningen markerad. Den nya inställningen hittar du under Administration Inställningar Frånvaroorsaker. Dela arbetspass Det finns nu möjlighet att tillåta att vissa arbetspass delas. Exempelvis om ett arbetspass är mellan 06:00 och 14:00, så kanske man vill att en anställd ska ta 06:00 till 10:00 och en annan anställd 10:00 till 14:00.

5 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 5 För att ett arbetspass ska kunna delas behöver du markera inställningen Delbar på det arbetspasset. Om en anställd är bemannad på ett arbetspass 07:00 16:00 på Station1 och du försöker tilldela ett arbetspass 06:00 14:00 på Station3 ger systemet dig förslag på hur dessa kan delas.

6 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 6 Publicering av schema Om du inte vill att de anställda ska se sitt schema innan det är färdigplanerat kan du använda den nya funktionen publicering av schema. Det gör du genom att markera inställningen Använd publicering av schema som du hittar under Administration Inställningar Bemanning. För att publicera schema fram t.o.m. ett visst datum klickar du på ikonen uppe i verktygsfältet i schemaöversikten och väljer vilket datum du vill publicera schema fram till. Publiceringen gäller för alla anställda som är inladdade. Publicerade dagar visas med ljusgrön bakgrund. Att schemat är publicerat innebär att det även visas på andra ställen i systemet, exempelvis tidrapporten och rapportutskrifter. Om schemat inte är publicerat kommer det stå Schema saknas på dessa ställen.

7 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 7 Kommentar på lediga arbetspass Nu finns möjlighet att skriva en kommentar på lediga arbetspass. Det gör du genom att markera ett ledigt arbetspass och sen klicka på kommentarsikonen i verktygsfältet. När ett ledigt arbetspass har en kommentar visas en ikon som du kan klicka på för att se/redigera kommentaren. Motsvarande funktionalitet finns även i vyn Schemaöversikt per Projekt där lediga arbetspass också visas. Systemanvändare och systemroller Om du använder Flex HRM med en servicebyrålicens aktiveras funktionalitet för kundinstanser. Kundinstanser används för att en servicebyrå ska kunna separera sina olika kunders uppgifter på ett säkert sätt. Kundernas företag och användare läggs då in under en kundinstans för att på så sätt inte blandas ihop en andra kunders uppgifter. För att servicebyråns administratörer ska kunna komma åt de olika kundinstanserna finns systemanvändare. Dessa systemanvändare kommer åt uppgifter i olika kundinstanser beroende på behörigheter. För att kunna administrera systemanvändare och systemroller måste du vara inloggad som en systemanvändare som har behörighet till dessa systemregister. Registren för systemanvändare och systemroller hittar du under Administration Allmänt Systemregister. Systemroller Systemroller fungerar på motsvarande sätt som rollerna under Administration Allmänt Roller. Du definierar de olika rollerna och ställer in behörigheter för dem. En skillnad mot de vanliga rollerna är att på en systemroll kan du inte strypa behörigheten till olika

8 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 8 konteringsdimensioner och granskningsnivåer. Om systemrollen har behörighet till ett företag kommer en systemanvändare som tillskrivs den rollen att ha full behörighet till konteringsregister och granskningsnivåer. Systemanvändare Systemanvändare fungerar på motsvarande sätt som användare under Administration Allmänt Användare. Du definierar de olika systemanvändarna som ska kunna logga in i systemet och tilldelar de systemroller de ska ha på olika kundinstanser och företag. Att kunna tilldela roller för en kundinstans är den stora skillnaden mot vanliga användare (se bild).

9 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 9 En systemanvändare kan i ett företag för en viss kundinstans även tilldela vanliga roller som finns i denna kundinstans. När du markerat ett företag eller kundinstans (eller något på lägre nivå i ett företag), kommer du i listan med roller till höger se alla roller du kan tilldela på denna nivå. Om du markerar den översta noden [Alla/Övriga kundinstanser] kommer du endast kunna välja systemroller. När du loggar in med en systemanvändare anger du för vilken kundinstans du vill logga in. Behörighet för att tilldela roller I version 14.3 av Flex HRM har möjligheten att begränsa behörigheten för att tilldela roller till användare tillkommit. För varje roll i HRM kan du nu ange vilka roller den aktuella rollen är behörig att tilldela användare. Behörighet att tilldela roller kan ges i de företagen där behörighet finns eller i samtliga företag. Inställningar för behörighet att tilldela roller finns under Administration Allmänt Roller, fliken Tilldelning. Behörig att tilldela Anger vilka roller den aktuella rollen ska vara behörig att tilldela. Alternativen är Inga roller, Enligt urval eller Alla roller. Väljer du Enligt urval visas en lista över samtliga befintliga roller där du får bocka för vilka roller den aktuella rollen ska vara behörig att tilldela.

10 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 10 Tilldelning i företag Som standard kan roller bara tilldelas i företag där behörighet finns. Bockar du för rutan Behörig att tilldela roller i alla företag kommer behörigheten att utökas till alla befintliga företag. Dölj användare Under fliken Allmänt finns fr.o.m. version 14.3 möjlighet att i användarregistret dölja användare som är kopplade till företag där behörighet saknas och/eller användare som saknar koppling till företag.

11 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 11 Delegering av användarbehörighet (kommer senare) Det finns nu möjlighet att låta användare delegera sina behörigheter till andra användare för ett visst tidsintervall. Detta för att exempelvis en attestant under sin semester ska kunna delegera sin attestbehörighet till en annan användare. Funktionen kan nås under menyvalet Administration Allmänt Delegera användarbehörighet. Här väljer du datumintervall för när behörigheten ska delegeras, användare till vilken du vill delegera behörigheten samt vilka roller du vill delegera. I listan över vilka roller du kan delegera visas endast de roller för vilka du valt Tillåt delegering av roll till annan användare under Administration Allmänt Roller, fliken Allmänt.

12 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 12 Visning av projekt i söklista När en anställd ska söka efter ett projekt i tidrapporten kan du nu välja att visa endast de projekt som den anställde är deltagare i men ändå ge den anställde möjligheten att välja mellan alla projekt när den så önskar. För att aktivera den funktionen markerar du inställningen Visa endast projekt som anställd är deltagare i som default i söklista. Den inställningen ligger under Administration Inställningar Allmänt Konteringsdimensioner. I projektsöklistan visas då de projekt den anställde är deltagare i, men genom att markera Visa alla projekt får den anställde tillgång till alla projekt.

13 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 13 Spara rapporturval Det finns nu möjlighet att spara egna rapporturval. Ett sparat urval hittas i rapportträdet under originalrapporten. Datumurvalen i rapporterna har även utökats med föregående vecka och föregående månad. Min kalender på startsidan På startsidan finns nu möjlighet att visa en kalender. Den är kopplad till inloggad användare och visar dennes schematider samt ansökt och attesterad frånvaro. För att användarna ska se kalendern på startsidan behöver de aktuella rollerna ha inställningen Se min kalender markerad.

14 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 14 Personalöversikt på startsidan Nu finns möjlighet att visa en personalöversikt på startsidan. Den innehåller aktuell information om företaget såsom antal anställda, fördelat på kvinnor och män, hur åldersfördelningen ser ut på företaget samt ett organisationsschema. Organisationsschemat finns utförligare beskrivet här nedan.

15 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 15 Organisationsschema Ett organisationsschema brukar ofta vara svåra att hålla uppdaterade med aktuell information i en ständigt rörlig organisation. Därför kan det vara användbart med vårt nya organisationsschema i systemet som bygger på uppgifter som du ofta redan har matat in i systemet. Den anställde hittar organisationsschemat direkt från startsidan. Se avsnittet Personalöversikt på startsidan för mer info. Exempel på ett organisationsschema. I organisationsschemat får du en översiktlig bild av hur organisationen är uppbyggd samt vilka anställda som finns på respektive avdelning. Genom att klicka på länken för antal anställda i en av rutorna får du upp en lista som visar de anställda samt kontaktuppgifter till dessa. Inställningar - Konteringsdimensioner För att sätta upp ett organisationsschema behöver du göra vissa inställningar. Under Administration Inställningar Allmänt Konteringsdimensioner väljer du vilka konteringsdimensioner som ska användas som organisatoriska enheter och därmed visas i organisationsschemat. Detta gör du genom att kryssa i Organisatorisk enhet samt välja vilken Övernivå denna ska ha. Den högsta nivån är alltid företaget, därefter den första raden i organisationsschemat osv. Inställningar Konteringsregister I konteringsregistret, som t.ex. Administration Register Regioner, som jag i mitt exempel använder som en organisatorisk enhet, kan du välja en chef för respektive region. Chefen kommer att visas med namn och bild i organisationsschemat. Inställningar Företag Under Administration Allmänt Företag väljer du företagets VD som ska synas i organisationsschemat.

16 Flex HRM Plan Användarmeddelande (december 2014) 16 Inställningar Anställda Det sista steget är att lägga in de anställda i rätt del av organisationsschemat. Detta gör du under Administration Register Anställda, fliken Övrigt genom att välja en hemkontering för de konteringsdimensioner som är organisatoriska enheter. I mitt fall har jag dimensionerna Avdelning och Region som jag har lagt upp på de anställda.

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.3

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.3 Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 14.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Travel i version 14.3. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3

Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.3 Användarmeddelande (december 2014) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 14.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Time i version 14.3. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.2

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 14.2 Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Plan Bäste kund! Version 14.2 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Plan i version 14.2. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.2

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 14.2 Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 14.2 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Time i version 14.2. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion. Version 13.2a

Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion. Version 13.2a Användarmeddelande (maj 2013) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 13.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning i version 13.2a. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion. Version 14.1a

Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion. Version 14.1a Användarmeddelande (januari 2014) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 14.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning under 2013. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 15.3

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. Flex HRM Plan. Version 15.3 Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion Flex HRM Plan Bäste kund! Version 15.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Plan i version 15.3. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. Version 14.2a

Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion. Version 14.2a Användarmeddelande (maj 2014) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 14.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning i version 14.2a. Bland

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 15.2a Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 15.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 15.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Plan, version 171

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Plan, version 171 FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex HRM Plan, version 171 Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Plan, version 171. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 14.3a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning under i version 14.3a.

Läs mer

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a

Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion. Flex HRM Travel. Version 14.2a Användarmeddelande (september 2014) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 14.2a På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Travel i version 14.2a. Bland nyheterna

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a

Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion. Version 11.3a Användarmeddelande (november 2011) Ny programversion Version 11.3a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 11.3a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas att systemet nu hanterar flera

Läs mer

Ny programversion. Flex HRM Travel

Ny programversion. Flex HRM Travel Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion Flex HRM Travel Bäste kund! Version 15.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Travel i version 15.3. Bland nyheterna

Läs mer

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny:

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny: Konsultportalen Här är en enklare och allmän manual över funktionerna i din konsultportal. Observera att viss funktionalitet som beskrivs nedan kanske inte är tillgänglig just för dig. Det beror på att

Läs mer

MANUAL FÖR ADMINISTRATÖR

MANUAL FÖR ADMINISTRATÖR MANUAL FÖR ADMINISTRATÖR Inloggning i appen Alla som vill använda webbappen måste börja med att logga in. Öppna webbläsaren i mobilen/datorn och skriv in m.xxx.timeplan.se. xxx byts ut mot företagets inloggningsnamn.

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 15.2

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. Flex HRM Time. Version 15.2 Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 15.2 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX HRM Time i version 15.2. Bland nyheterna kan

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. Version 15.2a

Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion. Version 15.2a Användarmeddelande (maj 2015) Ny programversion FLEX Tidredovisning Version 15.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Tidredovisning i version 15.2a. Bland

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, här finns information för dig som Uniflex anställd. Ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp viktig information. För att komma

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Introduktion till Konsultportalen

Introduktion till Konsultportalen Introduktion till Konsultportalen Detta är en manual över funktionerna i din konsultportal. Observera att viss funktionalitet som beskrivs nedan kanske inte är tillgänglig just för dig. Det beror på att

Läs mer

Lathund - Schema och bemanning i Besched-Web

Lathund - Schema och bemanning i Besched-Web LATHUND 1(29) 2017-06-14 Socialförvaltningen Emmeli Söderberg Projektledare Avd. för stöd till äldre och personer med funktionsvariation Lathund - Schema och bemanning i Besched-Web LATHUND 2(29) Sida

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Instruktion för den anställde att önska arbetstider på webben

Instruktion för den anställde att önska arbetstider på webben Instruktion för den anställde att önska arbetstider på webben version 2010.05 Medvind Informationsteknik AB 2011-04-06 Logga in.... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider.... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass...

Läs mer

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny:

2. Genom att klicka på actionknappen kommer du in till en meny: Konsultportalen Här är en enklare och allmän manual över funktionerna i din konsultportal. Observera att viss funktionalitet som beskrivs nedan kanske inte är tillgänglig just för dig. Det beror på att

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

Nyheter i dricks. Funktionen Trunk försvinner och ersätts av två nya funktioner:

Nyheter i dricks. Funktionen Trunk försvinner och ersätts av två nya funktioner: Nyheter i dricks Tisdagen den 17/10 släpps en ny version av dricks med en hel del förbättringar men också nya funktioner. NYHETER NYTT UTSEENDE Vi har förbättrat vyerna vid fördelning. Nu syns varje dag

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Startsida Startsidan är uppdelad i två olika sidvisningar. Du kan antingen titta på en dagsflik för att se allt som är aktuellt för den innevarande dagen. Du kan

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

Lathund för tidsredovisningssystemet Qbis

Lathund för tidsredovisningssystemet Qbis IT-avdelningen Innehåll 1 Logga in... 2 2 Byta lösenord... 2 3 Lägg till och ändra kontaktuppgifter... 2 4 Glömt lösenord... 3 5 För dig som inte jobbar heltid... 3 6 Lägga in arbetad tid (gamla flextids

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning Senast uppdaterad: 2019-03-18 2 (10) Innehåll 1. Inledande

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual för Administratör. Rollbeskrivning och stödjande instruktion.

Användarmanual för Administratör. Rollbeskrivning och stödjande instruktion. 1 (7) Användarmanual för Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. E-tjänst för kommuner Senast uppdaterad: 2017-10-05 Innehåll 1. Inledande information 3 2. Rollen som administratör 3 2.1

Läs mer

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM

Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Integration mellan Flex Lön och Flex HRM Översikt Övergripande kan integrationen beskrivas med denna bild: Personuppgifter (valbart flöde) Lönetransaktioner och schema Flex Lön Lönespecifikationer och

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Travel, version 171

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Travel, version 171 FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex HRM Travel, version 171 Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Travel, version 171. Bland nyheterna

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning (Observera att denna e-tjänst enbart är tillgänglig för kommuner

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Ny programversion. Flex HRM Time

Ny programversion. Flex HRM Time Användarmeddelande (december 2015) Ny programversion Flex HRM Time Bäste kund! Version 15.3 På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Time i version 15.3. Bland nyheterna

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Uppdatering

Uppdatering Uppdatering 2018-12-13 Arbetsledare, Granskare Ändrad visning startsidan av personer, ändrad visning lista personer för användare med roll Arbetsledare eller Granskare. På personer kopplas nu granskare.

Läs mer

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Om dokumentet Versionsdatum 2017-01-25 Avser programversion SAS Visual Analytics 7.3 Ansvarig för dokumentet Kerstin Högberg Målgrupp Läsanvändare SAS Visual

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15)

Lathund för användare av BeSched. Version 10.1 1 (15) Lathund för användare av BeSched Version 10.1 1 (15) INLOGGNING WEBB http://beschedlyck/beschedweb Inloggningsbild Inloggningsbilden i BeSchedWebb. Användarid är Ditt personnummers 9 första siffror, initialt

Läs mer

Introduktion till frånvaro

Introduktion till frånvaro Introduktion till frånvaro För att nå Skola24 kan du antingen använda en länk på skolans hemsida, skriva www.skola24.se direkt i webbläsaren och välja domän ur en lista eller skriva [domännamn].skola24.se

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo 2017-02-01 Användardokumentation 1 (7) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v Sid 1

Copernicus Nyheter Version v Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

edwise Reviderad:

edwise Reviderad: 1 edwise Reviderad: 20171116 Guide för dig som vårdnadshavare Ägare: PMC Lärportalen edwise används i Åstorps kommun på samtliga förskolor och grundskolor. För att kunna använda edwise måste du som vårdnadshavare

Läs mer

Skola24 Aktivera konto

Skola24 Aktivera konto Skola24 Aktivera konto Skola24 är ett helt webbaserat system för skoladministration. Skolpersonal, föräldrar och elever kan enkelt dela på information utan att någon programvara behöver installeras. Allt

Läs mer

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 2017-01-20 / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 Nya processen 2017-01- / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 2 20 Resultatrapportering

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (9) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande Senast uppdaterad: 2018-03-09 2 (9) Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2.

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Timanställd

Timanställd 2018 Sid 2 Innehåll 2 Övergripande 3 AVSNITT 1 LOGGA IN PÅ DIN WEB-SIDA 3 1.1 Via Intranät 3 1.2 Hemifrån 4 AVSNITT 2 DIN WEB-SIDA 6 AVSNITT 3 ATT STÄMPLA 8 AVSNITT 4 KORRIGERA STÄMPLINGAR 10 AVSNITT 5

Läs mer

Heroma. Klient

Heroma. Klient Heroma Klient 2011-04-19 1 Innehållsförteckning 3. Heroma Prod 6. Godkänna frånvaroärenden 7. Godkänna arbetsförändringsärenden 8. Registrera och godkänna frånvaroärenden 12. Registrera och godkänna arbetsförändring

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Employee, version 162

Användarmeddelande. Ny programversion. Flex HRM Employee, version 162 FORMsoft AB 2016 Användarmeddelande Ny programversion Flex HRM Employee, version 162 Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex HRM Employee, version 162. Bland nyheterna

Läs mer

EOS-Guide: Verksamhetsrapportering

EOS-Guide: Verksamhetsrapportering 1 EOS-Guide: Verksamhetsrapportering Innehåll Allmänt... 1 Uppgiften... 1 Avsnitt i rapporten... 2 Egna tillägg i rapporten... 3 Inställningar och sökmöjligheter... 4 Utskrift av verksamhetsrapporten...

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under våren 2012 i FLEX Lön. Bland nyheterna kan nämnas en funktion

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun

HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun HR-manual för timanställda som ska önska arbetspass inom Oxelösunds Kommun Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Önska arbetspass... 4 Lönerapport 6 Klarmarkering... 7 Klarmarkera

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Soltak ab. Manual P Mobile. Självservice HR/Lön

Soltak ab. Manual P Mobile. Självservice HR/Lön Soltak ab Manual P Mobile Självservice HR/Lön Innehåll P Mobile... 2 Min Lön... 3 Flex Registrering... 4 Stämpla med kod... 4 Kungälvs Kommun... 4 Lilla Edets Kommun... 4 Frånvaro... 5 Avvikande tjänstgöring...

Läs mer

Utbildning Beslut Självservice

Utbildning Beslut Självservice Utbildning Beslut Självservice Version 03: 2008-09-25 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbeta i Självservice Beslut... 4 Introduktion... 4 Meddelandefunktion... 6 Kontofördelning... 7 Tillstyrka och Bevilja... 7

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

Lathunden visar ett rekommenderat arbetssätt för lärare och mentor i Frånvaro i Stockholm Skolwebb.

Lathunden visar ett rekommenderat arbetssätt för lärare och mentor i Frånvaro i Stockholm Skolwebb. STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (10) 2012-02-28 VERSION 3.0 Frånvaro Lathunden visar ett rekommenderat arbetssätt för lärare och mentor i Frånvaro i Stockholm Skolwebb. Lärares snabbguide

Läs mer

Manual Användaradministration

Manual Användaradministration Manual Användaradministration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Uppdatering

Uppdatering Uppdatering 2019-02-17 Platsvård Närvaroregistrering Utökade kontroller vi hämtning av kontaktpersoner på plats, avdelning och placering. Justering ny plats, vård ansvarig. Rättade anrop från personbilden

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun

HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun HR-manual för timanställda som ska rapportera egen tid inom Oxelösunds Kommun Reviderat datum: Innehåll Logga in i HRportal... 3 HRportalen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Tidrapport.. 6 Klarmarkering...

Läs mer

Administration av moment och kontrollpunkter

Administration av moment och kontrollpunkter Administration av moment och kontrollpunkter Innehåll Vad är moment och kontrollpunkter... 2 Ändra på befintliga moment och kontrollpunkter... 3 Kopiera eller skapa ny momenttyp/kontrollpunkt... 6 Kopiera

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.2

hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.2 hypernet Direkt Användarmanual för Vårdnadshavare Version 1.2 Innehållsförteckning hypernet Direkt för Vårdnadshavare... 3 Infotavla för Vårdnadshavare... 3 Inloggning för Vårdnadshavare... 3 Primära Tjänster

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer