Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum"

Transkript

1 Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser i Unikum, hur du skapar nya, redigerar befintliga matriser egna eller andras samt givetvis hur du använder dem. Här beskrivs också hur du kopplar till kursplan, använder matrisen i omdömet och får eleverna delaktiga samt vad eleven ser och kan göra med sina matriser. I Unikum finns en Nationell Matris-bank där alla matriser som tagits fram av alla skolor och kommuner finns samlade, dessa har du tillgång till att inspireras av och eventuellt låna

2 Arbeta med bedömningsmatriser Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 DEL 1 SKAPA OCH REDIGERA MATRISER... 2 Varför jobba med bedömningsmatriser... 2 Förutsättningar för att arbeta med Matriser i Unikum... 2 Sökning i Matris-banken (Skolbanken)... 3 Gå till Matrisbanken... 3 Söka i Matris-banken... 3 Skapa Bedömningsmatriser... 4 Skapa helt ny matris Redigeringsmöjligheter... 5 Skapa en Matris från befintlig Matris Kopiera... 5 Redigera mina Matriser... 6 Redigera Matris bör endast användas i dessa fall Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden... 6 Pensionera matriser som inte längre är aktuella... 7 För att pensionera en Matris gör du så här... 7 DEL 2 ATT ANVÄNDA BEDÖMNINGSMATRISER I UNIKUM... 8 Skriva omdömen när man använder matriser (grundskola)... 8 Tilldela Matriser till klass eller enskild elev... 9 Så här tilldelar du en matris till eleverna i en klass... 9 Så här tilldelar du en matris till en enskild elev... 9 Matris-översikter Matris-översikt med alla aktiva matriser för en klass Matris-översikt av en specifik matris för alla elever i klassen Matris-översikten för alla aktiva matriser för en elev Inaktivera en matris när den inte längre används Inaktivera en matris för alla elever i en klass Ta bort matris Skriva kommentarer i en elevs matris Vad kan eleven se och göra? Vad kan vårdnadshavare se och göra? Löpande administration av matriser När ska man städa? Hur städar man? TIPS OCH TRIX Arbeta i grupp Lägga till matris som skolans eller kommunens favoriter Sida 1

3 Del 1 Skapa och redigera matriser Varför jobba med bedömningsmatriser Fler och fler skolor väljer att följa elevernas kunskapsutveckling m.h.a bedömningsmatriser. Matriserna följer ofta elevens utveckling i förhållande till ett helt ämne (t.ex. id o hälsa) och i vissa fall i relation till en förmåga som är ämnesövergripande (t.ex. förmågan att bearbeta fakta). Dessa kan då fungera som en del av eller ett komplement till de skriftliga omdömena. Förutsättningar för att arbeta med Matriser i Unikum För att kunna arbeta med bedömningsmatriser i Unikum krävs att Du har rollen Lärare och är kopplad till en eller flera klasser/grupper Skolan har Unikums Bedömnings-modul. (Det ser du genom att Ikonen Bedömning syns när du ställer dig på skolans startsida) Att Matris-delen är påkopplad i skolan. Det ser du under Bedömning-ikonen när du står på Klassens/Gruppens startsida. Det finns i så fall en Flik som heter Matriser. För Grundskola att du använder en IUP-mall med skriftligt omdöme och som är anpassad för Bedömningsverktyget. Notera! Matriser kan användas i alla skolformer men det som beskrivs i detta dokument är delvis anpassat speciellt för grundskola. T.ex. koppling till skriftligt omdöme och koppling till kursplaner, men i övrigt gäller samma sak för alla skolformer. Se avsnittet för andra skolformer under Tips och Trix för mer information. Sida 2

4 Arbeta med bedömningsmatriser Sökning i Matris-banken (Skolbanken) I Skolbanken hittar du Matrisbanken som innehåller alla aktuella bedömningsmatriser från olika skolor och kommuner. Gå till Matrisbanken Ställ dig på Skolans startsida. Klicka på Skolbanken. Välj fliken Matrisbanken. Välj sen vad du vill se. Du hamnade automatiskt på Mina matriser men om du vill se allt i Matris-banken så går du istället till Nationella matriser. Om Skol-admin eller Kommun-admin har markerat några matriser som favoriter så dyker det också upp utvalda matriser under Skolans matriser respektive Kommunens matriser. Välj rätt nivå. Du hamnar automatiskt på Mina matriser NOTERA! Endast den som är Administratör i Unikum kan lägga till favoriter. Söka i Matris-banken Skriv in något eller några ord i sökfältet och klicka på SÖK. Ställ dig först på rätt nivå (Nationella matriser tex.) För mer precis sökning kan du först välja ämne i ämnesväljaren. Sida 3

5 Skapa Bedömningsmatriser Du kan skapa en matris på flera olika sätt. Antingen genom att göra en helt ny eller genom att kopiera och redigera en tidigare publicerad matris, din egen eller någon annans. Skapa helt ny matris Gå först till Matrisbanken. Välj Skapa ny Matris Här behöver du fylla i alla rutorna. o Titel Matrisens namn som syns i Skolbanken, i elevens omdöme och på klassöversikten m.m. o Om matrisen för att Förtydliga vilken typ av matris denna är. Syns enbart för lärare i Banken och ej av eleverna. Ska hjälp dig att hitta rätt typ av material i banken. Kan t.ex. var beskrivningar som ämnesövergripande, formativ, Lgr11, osv o Beskrivning Text som visas i matrisen när den används. Dvs. information som du vill att eleven och vårdnadshavare ska se. o Ämne Markera vilket eller vilka ämnen din Matris ska kopplas till. Väldigt viktigt då detta styr var matrisen ska synas i det skriftliga omdömet. o Skolår Ange för vilka skolår matrisen ska användas (Grundskola) Spara Utkast för att komma vidare och börja skriva innehållet. Nu är det dags att fylla på med innehåll. Det du kan ha med i en Matris är: Nivå Du bestämmer hur många nivåer som ska finnas i matrisen och vad de ska heta. Klicka bara på texten för att ändra det som står. Rubrik Om du vill dela upp innehållet i olika delar kan du använda rubriker mellan de olika Aspekterna, eller bara en längst upp. För att lägga till en rubrik klicka på Ny rubrik. För att lägga in Rubriktext eller ändra befintlig rubrik, klicka bara på texten och ändra det som står. Undertext under rubrik Under en Rubriktext finns en tom ruta som du kan lägga in text i om du vill. Klicka bara på rutan och skriv in din text. Aspekt För att dela upp vad eleven ska bedömd på skapar du valfritt antal Aspekter. Olika aspekter i engelska kan t.ex. vara muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation. För att lägga till en aspekt klicka på Ny aspekt. För att lägga in eller ändra en Aspekt-text klicka bara på texten och ändra det som står. Innehåll i Aspekterna Under varje Aspekt finns en tom ruta som du skriver in din text i (eller klistrar in om du har den sedan tidigare i Word t.ex.). Klicka bara på rutan och skriv in din text. Mål För att hämta in innehåll, t.ex. Strävansmål, från nationella kursplanen väljer du Koppla och sen ditt ämne/dina ämnen för att hämta innehåll från kursplanen. TIPS! Innehållet från Nationella kursplanerna syns bäst om du lägger in dem direkt under en Rubrik. Sida 4

6 Arbeta med bedömningsmatriser Redigeringsmöjligheter X = Ta bort avsnitt Pil upp = Flytta upp aspekt Pil höger/vänster flytta nivå höger/vänster Pil ner = flytta ner aspekt Skapa en Matris från befintlig Matris Kopiera Gå till Matris-banken och sök upp den matris du vill utgå ifrån. Är det din egen ligger den under Mina matriser, annars under Skolans matriser eller i Nationella Matris-banken. Söktips: Välj ämne så får du ett mindre urval. Sök på namn eller delar av namn om du vet vad matrisen heter. Välj Kopiera och döp om till det du vill att din nya matris ska heta. Spara utkast. Nu har du början till en ny egen matris. Fyll på med innehåll på samma sätt som när du skapar ny matris. Granska och Spara regelbundet och se att det blev som du tänkt dig. Publicera när du är nöjd med resultatet. Sida 5

7 Redigera mina Matriser När du har skapat en matris kan den behöva ändras av olika skäl. Det finns några väldigt viktiga saker du behöver veta innan du redigerar en matris nämligen hur det påverkar redan befintligt innehåll i de kopior av matrisen som redan används av elever. Redigera Matris = Innehållet i din matris ändras permanent och påverkar ALLA som redan använder den. Det innebär att du bara i nödfall ska Redigera matriser som du Publicerat. Däremot behöver du ju redigera dina utkast tills de blir klara för att publiceras. Redigera innebär t.ex. att om du tar bort en aspekt så försvinner det i alla elevers kopia av den matrisen. Eller om du ändrar innehåll i bedömningsmatrisen så ändras det för alla elever som redan använder den matrisen. Även där bedömningar är gjorda. Redigera Matris bör endast användas i dessa fall Du har stavat fel, lagt in fel innehåll eller behöver komplettera. När matrisen är ett Utkast fortfarande och därmed ännu inte används av några elever. NOTERA! Du får ett tydligt felmeddelande om du försöker redigera en matris som redan används av några elever. Om du får upp detta meddelande avråder vi dig från att gå vidare och redigera såvida det inte gäller någon av fallen angivna här ovan. Ny version av befintlig matris som ska ersätta den gamla i framtiden Är det en ny version av en befintlig matris du vill skapa så gör du så här: Sök fram den matris du vill ändra i Kopiera matrisen och ge kopian ett nytt namn Spara utkast Gör dina ändringar. Granska och Spara regelbundet och Publicera när du är klar. Pensionera den gamla matrisen (om den inte längre ska användas.) Pensioneringen påverkar inte de elever som redan fått den matrisen tilldelad se mer om detta i nästa avsnitt. Sida 6

8 Arbeta med bedömningsmatriser Pensionera matriser som inte längre är aktuella En matris som du inte längre vill använda kan du med fördel Pensionera. Det innebär att: Den inte länger syns under Mina matriser eller i Nationella Matrisbanken Den inte längre kan tilldelas till elever Det inte påverkar de elever som redan använder matrisen. Eleverna har en Kopia av den som fortsätter att användas precis som tidigare. Matrisen syns under Mina matriser om du bockar för visa pensionerade För att pensionera en Matris gör du så här Gå till Matrisbanken Se till att du står på Mina matriser Leta fram den matris du vill Pensionera Klicka på Pensionera. Den här matrisen är Publicerad och kan Pensioneras Den här matrisen är inte Publicerad och kan därför inte Pensioneras NOTERA! Det finns inget Pensionera val om du inte har Publicerat matrisen. Så om du önskar pensionera en matris du bara har som utkast behöver du Publicera den först. TIPS! Om du har utkast du vill slänga eller ofärdiga matriser som ej ska användas kan du återanvända dem genom att bara ta bort innehållet, döpa om, fylla på med nytt som vanligt, så slipper du ha massa skräp matriser under mina matriser eller bland dina pensionerade matriser. Sida 7

9 Del 2 Att använda bedömningsmatriser i Unikum Skriva omdömen när man använder matriser (grundskola) Om du tidigare använt Unikum för att skriva skriftliga omdömen (grundskola) utan matriser så blir det nu lite annorlunda. Så här ser en omdömes-vy ut när du har en bedömningsmatris aktiverad. Syftet med detta är dels att det ska bli tydligare, man har ju tillgång till bedömningsunderlaget och mest troligt också en pedagogisk planering direkt i samband med att man skriver omdömet. Det blir därmed betydligt mycket mindre att skriva eftersom det mesta redan finns beskrivet i bedömningsunderlaget (och de planeringar) som syns i omdömet. Omdömet kan i och med detta vara komplett, men kan givetvis kompletteras med en summerande kommentar om så önskas, direkt i matrisen och/eller i övriga kommentars-rutor i omdömet. I övrigt fungerar omdömen som tidigare. Sida 8

10 Arbeta med bedömningsmatriser Tilldela Matriser till klass eller enskild elev För att börja använda de bedömningsmatriser du nu lagt in i Matrisbanken behöver du först tilldela dem till eleverna. Det kan göras klassvis eller för enstaka elever. Så här tilldelar du en matris till eleverna i en klass Gå till Klassens startsida. Klicka på Bedömnings-ikonen. Klicka på Tilldela matriser till Klass xx knappen längst upp till höger på sidan. Sök reda på din matris. Bocka i rutan till vänster om namnet på den eller de matriser du vill använda. Tilldela till eleverna på någon av följande sätt: o Klicka på Tilldela matriser i den blå rutan till höger på sidan. Här ser du också vilka elever som kommer att få matrisen och här har du möjlighet att ta bort bockrutan framför elever som inte ska ha matrisen. Men om alla ska ha den klickar du bara på Tilldela. o Scrolla längst ner och klicka på Tilldela matriser När tilldelningen är genomförd får du en bekräftelse som säger vilken matris som tilldelats till vilka elever och du kommer tillbaks till Klassens matris-översikt. Kolla att det blev rätt. Så här tilldelar du en matris till en enskild elev Du gör på samma sätt som för klassen men istället för att gå till Klassens startsida och Bedömning går du till Elevens Startsida och sen Bedömning. Efter detta är processen densamma som ovan. Sida 9

11 Matris-översikter Du kan hitta till och arbeta med aktuella matriser på flera olika sätt via olika översikter som beskrivs här. Matris-översikt med alla aktiva matriser för en klass Gå till Klassens startsida. Klicka på Bedömning. Du ser nu en lista med alla aktuella matriser för klassen. Översikten visar: o Hur många elever som använder matrisen. o En mini-matris där man ser nuläge. Dvs. gjorda bedömningar. Olika gråtoner beror på om bara elev, bara lärare eller båda gjort bedömningar. Mörkgrå = båda. o Matrisens namn, vilka ämnen den är kopplad till och för vilka årskurser den är tänkt att användas. o Den text som lags in i beskrivningsfältet om det är gjort. Antal elever som använder matrisen. Mini-matris med nuläge. Aktivitet de senaste 90 dagarna. (Rakt streck = ingen aktivitet) Matris-översikt av en specifik matris för alla elever i klassen Nästa steg är att få en lista över alla elever i klassen som har den aktuella matrisen så att du t.ex. kan göra bedömningar eller skriva kommentarer. Gör så här: Från Matris-översikten för klassen, klicka på namnet på önskad matris. Du får nu upp en lista med mer detaljer. Det du ser är: o Vilka elever som har matrisen. (Svart rubrik = Eleven har matrisen Aktiv. Grå rubrik = Elevens matris är Inaktiv.) o Vilket skolår eleven har. o En mini-matris med gråtoner eller grön-markerat om det finns bedömningar gjorda, annars som ett transparant raster. Om 100% av eleverna i klassen nått det steget = grönt, sen en gråskala ner till 0% då ingen elev nått den nivån. Aktivitet de senaste 90 dagarna. Överst till höger en summerad mini-matris d.v.s. alla elevernas bedömningar summerat. Sida 10

12 Arbeta med bedömningsmatriser En av eleverna har inte matrisen Bild år 7 perspektiv och skuggning Summerat nuläge för alla elever i klassen. Bedömningar är gjorda för tre elever TIPS! Håll muspekaren över rutorna i minimatrisen så ser du hur många % av eleverna som nått just den nivån. Matris-översikten för alla aktiva matriser för en elev Gå till elevens Startsida. Klicka på Bedömnings-ikonen. Du ser nu en lista med elevens alla aktuella matriser o Översikten visar: o En mini-matris med gröna markeringar i denna vy=läraren har bedömt och grå markeringar där eleven gjort en självskattning. Vit ruta betyder att ingen bedömning är gjord. o Matrisens namn, vilka ämnen den är kopplad till och för vilka årskurser den är tänkt att användas. o Den text som lags in i beskrivningsfältet om det är gjort. o Aktivitet de senaste 90 dagarna Sida 11

13 Inaktivera en matris när den inte längre används Alla Aktuella matriser som syns på översikterna under Bedömning syns också under IUP och under fliken skriftligt omdöme (Kan ha annat namn). Men när en matris inte längre används behöver den inaktiveras (precis som en ny IUPmall varje termin behöver läggas upp för eleverna och den gamla läggas i arkivet). Det som händer vid in-aktivering är att matrisen flyttas från Aktuella Matriser till Andra matriser samt att den inte längre syns i omdömet. Inget försvinner! Inaktivera en matris för alla elever i en klass Gå till Klassens startsida. Gå till Matris-översikten för klassen genom att klicka på Bedömnings-ikonen. Leta upp den matris du vill inaktivera. Klicka på Inaktivera längst till höger i översikten. Var noga med att välja rätt rad. Du får ingen fråga utan inaktiveringen sker direkt. Titta gärna under Andra matriser om din matris ligger där. (Gjorde du fel kan du gå in och aktivera matrisen igen.) Från klassöversikten klicka på Inaktivera. Ta bort matris Om du av någon anledning vill ta bort en matris från eleverna permanent d.v.s. radera den med dess innehåll, inklusive alla gjorda bedömningar och kommentarer så är det Ta bort du ska använda. D.v.s. använd detta endast i nödfall då du t.ex. av misstag tilldelat fel matris. Skriva kommentarer i en elevs matris När du arbetar med omdömen och vill skriva en kommentar direkt i en matris gör du på något av följande sätt. Gå till matrisen via Bedömning för eleven. Öppna matrisen och skriv din kommentar. Glöm inte att spara. Du kan även Spara utkast på samma sätt som du kan på övriga ställen i IUP och omdömen. Gå till IUP och sidan för Skriftliga omdömen, öppna ämnet med din matris, klicka på matrisens namn så får du fram den och kan skriva din kommentar. Sida 12

14 Arbeta med bedömningsmatriser Vad kan eleven se och göra? Eleven ser samma sak som du d.v.s. allt innehåll i matrisen inklusive gjorda bedömningar av lärare, egna självskattningar samt kommentarer som skrivits in i elevens kopia av en matris. Däremot ser eleven inte om du sparat din kommentar som utkast. Eleven ser alla sina Aktuella och Gamla matriser i sin matris-översikt (under Bedömning) Eleven ser sina aktuella matriser i omdömesvyn Eleven ser kommentarer i en matris Eleven kan göra självskattningar i sina matriser Eleven kan skriva kommentarer i sina matriser Vad kan vårdnadshavare se och göra? Vårdnadshavare ser samma sak som du d.v.s. allt innehåll i matrisen inklusive gjorda bedömningar av lärare samt självskattningar av eleven. Vårdnadshavaren ser alla kommentarer som skrivits in i elevens kopia av en matris. Däremot ser dom inte om du sparat din kommentar som utkast. VH ser alla elevens Aktuella och Gamla matriser i elevens matris-översikt (under Bedömning) VH ser elevens aktuella matriser i omdömesvyn VH ser allas kommentarer i en matris VH kan skriva kommentarer i elevens matriser Löpande administration av matriser När ska man städa? Vid terminsskifte och läsårsbyte, eller efter varje utvecklingssamtal då omdömen är skrivna och IUP upprättad bör du som ämneslärare och mentor titta över att de matriser som är aktiva faktiskt är aktuella för eleven. De matriser som inte längre är aktuella behöver Inaktiveras. (OBS! ABSOLUT EJ tas bort) I slutet av vårterminen sista terminen innan eleven lämnar din skola behöver de matriser som inte gäller även för kommande årskurs och därför ska ligga kvar. Hur städar man? De matriser som inte längre är aktuella behöver Inaktiveras. (OBS! ABSOLUT EJ tas bort). Se avsnitt Inaktivera Matriser. Sida 13

15 Tips och trix Arbeta i grupp Om ni är flera som samarbetar med att ta fram bedömningsmatriser så går det bra att samarbeta med det även i Unikum. Du som skapat en matris kan i så fall bjuda in en Grupp med andra lärare som du vill ska kunna redigera innehållet i din matris. Så här gör du för att bjuda in grupp: Gå till Skolbanken Leta reda på din matris och Klicka på Redigera för att öppna den. Klicka på Bjud in redaktörsgrupp Välj önskad grupp ur listan genom att klicka på gruppens namn. Nu syns det i matrisen att den kan redigeras av gruppen Personal. Du kan när som helst välja att ta bort dem igen. Notera! Gruppen du vill bjuda in behöver finnas i Unikum innan den kan bjudas in. Om den inte finns behöver den som är Unikum-Administratör för skolan först skapa gruppen åt dig. Lägga till matris som skolans eller kommunens favoriter Om skolan eller kommunen har gemensamma matriser så hittas de mycket lättare om de ligger under Skolans matriser respektive kommunens matriser. För att de ska hamna här behöver den som är Unikum-administratör på skolan (eller kommunen) lägga till dem till favoriter. Skolans favoriter markeras med en stjärna Kommunens favoriter markeras med en sköld Sida 14

Skapa pedagogisk planering

Skapa pedagogisk planering September 2012 Guide för lärare Skapa pedagogisk planering Den här guiden beskriver hur du arbetar med pedagogisk planering i Unikum. Här beskrivs hur du skapardin planering i Unikum, hur du skapar egna

Läs mer

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Skapa mallar för utvecklingssamtal

Skapa mallar för utvecklingssamtal Jan 15 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10

Innehåller: Mer dokumentation finns på Unikums supportsidor>> Sida 1 av 10 Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan Hantera Överenskommelser Löpande administration av utvecklingsplaner och underlag Steg för steg beskrivning av hur du

Läs mer

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen.

Innehåller: Aug-13. OBS! Gäller för Nya Unikum med nya omdömes/bedömningssättet dvs utan omdömessida i samtalsmallen. Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal

Juli-13. Skapa mallar för utvecklingssamtal Juli-13 Guide för Administratörer Skapa mallar för utvecklingssamtal Den här guiden beskriver hur du skapar och redigerar mallar för utvecklingssamtal i Unikum. Här beskrivs hur malleditorn används och

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 13 Allma

Läs mer

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum

Checklista skapa IUP-mall Grundskola + Grundsärskola. Förberedelser. Innan du sätter igång med ny IUP-mall i Unikum Grundskola + Grundsärskola Detta är en checklista för dig som skapar IUP-mallar för användning i Unikum. IUP-mallen utgör en mycket viktig del av verktyget och en välformad IUP-mall ger större nytta och

Läs mer

Juli-13. Innehåller:

Juli-13. Innehåller: Lathund Mentor-grundskola Innehåller: Mentorns roll Starta och låsa utvecklingsplan/samtalsmallar Hantera Överenskommelser Processen runt utvecklingssamtal Steg för steg beskrivning av hur du gör OBS!

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råd Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Gäller er som arbetar

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

För att komma tillbaka till startsidan klickar du på ditt namn högst upp till vänster.

För att komma tillbaka till startsidan klickar du på ditt namn högst upp till vänster. Logga in Gå till den här adressen: https://start.unikum.net/ Välj Andra sätt att logga in Välj Varberg kommun Välj Lärare Välj Enkel inloggning Fyll i mail (ex. kalle.svensson@varberg.se) Fyll i ditt lösen.

Läs mer

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla

Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013. www.unikum.net. Uddevalla Övningsuppgifter Nya Unikum 26 september 2013 Uddevalla Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha fått eller får

Läs mer

Genomgång av förändringar i Unikum

Genomgång av förändringar i Unikum Genomgång av förändringar i Unikum Nya Unikum På rektorsgruppens uppdrag har det nu genomförts stora förändringar av hur Unikum skall användas. Krav på Yubikey för elever försvinner Vårdnadshavare loggar

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 14 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa mallar för Utvecklingsplaner för alla skolformer i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Att skriva omdo men a r 1-5 Lathund för pedagoger Grundskola med: Allmänna råd om omdömen Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Skriva omdömen i Nya Unikum Steg för steg instruktioner

Läs mer

hypernet - Stöd för lärande Lärare

hypernet - Stöd för lärande Lärare hypernet - Stöd för lärande Lärare Innehållsförteckning Planering... 3 Ämnesövergripande planering... 3 Uppgifter... 4 Studieinfo... 6 Omdöme... 7 Utvecklingssamtal... 8 Åtgärdsprogram... 9 Mallar... 10

Läs mer

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida.

Gäller er som har samtalsmall utan omdömessida. Bedo mning fo r a r 6-9 Lathund för pedagoger Grundskola med: Vad säger skolverket Utdrag ur nya lagtexten (förslag som träder i kraft 19/11-2013) Bedömning av kunskapsutveckling i Nya Unikum Steg för

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen

Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Handbok Unikum vårdnadshavare Unikum verktyg för IUP med skriftliga omdömen Ny läroplan nytt IUP-verktyg I samband med införandet av en ny läroplan tas ett nytt verktyg för att stödja arbetet med IUP med

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 15 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa samtalsmallar i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt

Kom igång-guide. 1. Bekanta dig med Unikum. 2. Arbeta med förberedande frågor och mål. 3. Se dina omdömen. 4. Målöversikt Kom igång-guide för Unikum IUP, mål och omdömen 1. Bekanta dig med Unikum Gör dina personliga inställningar Klasslista Startsidans delar Grupp eller Person Modul-ikonerna 2. Arbeta med förberedande frågor

Läs mer

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net

Enklare och smartare. elevdokumentation. Munkedal övningar 29 oktober2013. www.unikum.net Enklare och smartare elevdokumentation Munkedal övningar 29 oktober2013 Inloggning på testkontot 1.Gå till https://demo.unikum.net 2.Det ser ut så här: 3.Skriv in din testlärares användar-id (ska du ha

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

Uppgifter

Uppgifter Uppgifter 2017-07-01 Innehåll Uppgifter... 2 Sidan Uppgifter... 3 Skapa en Uppgift... 4 Tillfällen... 5 Skapa uppgift och välj tillfälle... 5 Kunskapskrav... 7 Inställningar... 8 Kopiera uppgift... 9 Skapa

Läs mer

Mars Utformning av IUP-mallar

Mars Utformning av IUP-mallar Mars 2011 Guide för Administratörer Utformning av IUP-mallar Denna guide beskriver hur en IUP-mall i Unikum är uppbyggd samt vilka möjligheter och begränsningar som finns vid utformning av innehållet.

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5

UTVECKLINGSPLANENS OLIKA DELAR OCH UTFORMNING... 5 Innehållet utvecklingsplanen består av:... 5 Augusti 2012 Kom igång med Unikum Guide för vårdnadshavare - Grundskola Den här guiden beskriver hur du hittar i Unikum, vad som finns i ditt barns individuella utvecklingsplan, varför och hur skolan dokumenterar

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Januari 2011 Guide för vårdnadshavare - Grundskola Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen. Denna guide beskriver dels vad individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är, varför de finns, vad

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN. Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN Skriftliga omdömen och kommentarbanker UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2009-08-12 SKRIFTLIGA OMDÖMEN OCH KOMMENTARBANKER Individuell utvecklingsplan

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i arkivet Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Administratörsroller Strukturen (Hierarkier) Användarhantering Kurshantering Bedömningsinställningar

Administratörsroller Strukturen (Hierarkier) Användarhantering Kurshantering Bedömningsinställningar Fronter 19 snabbguide för administratörer I Fronter 19 har vi gjort det enklare att administrera systemet. Om du tidigare har administrerat Fronter kommer du troligen uppleva att du i Fronter 19 lägger

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Kom igång guide: Så här skapar du din första grupp. Vill du gå med i skolans LoopMe-organisation och skapa en egen grupp? Läs denna guide!

Kom igång guide: Så här skapar du din första grupp. Vill du gå med i skolans LoopMe-organisation och skapa en egen grupp? Läs denna guide! Kom igång-guide Kom igång guide: Så här skapar du din första grupp Vill du gå med i skolans -organisation och skapa en egen grupp? Läs denna guide! Kom igång-guide -organisationens administratör måste

Läs mer

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW DEN HÄR INSTRUKTIONEN BEHANDLAR; Att skapa en nyhet - använda en logga i nyheten - använda en pdf-fil i nyheten ATT SKAPA EN NYHET 1. Logga in i OEW 2. Om du ska använda en logga eller en pdf-fil i nyheten

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 -

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Familjewebben Information och manual för föräldrar 2012-09-21 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Innehållsförteckning 1 Logga in i InfoMentor 3 2 Startsidans innehåll... 4 3

Läs mer

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare

Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Lathund - Schoolsoft för vårdnadshavare Startsida Startsidan är uppdelad i två olika sidvisningar. Du kan antingen titta på en dagsflik för att se allt som är aktuellt för den innevarande dagen. Du kan

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh Digital IUP med Skriftliga omdömen Guide för Vh jan 2011 UNIKUM FÖR VÅRDNADSHAVARE I HALMSTAD KOMMUN Halmstad Kommun har valt att använda systemet Unikum för digital hantering av IUP med skriftliga omdömen.

Läs mer

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen

Kom igång guide för vårdnadshavare. Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen Kom igång guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum IUP, mål och omdömen 1. Introduktion 2 2. Om IUP-mallarna i Unikum 3 3. Vad behöver du för att komma igång? 4 4. Logga in på Unikum 5 5. Bekanta

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Grundutbildning i InfoMentor Övningsuppgifter

Grundutbildning i InfoMentor Övningsuppgifter Grundutbildning i InfoMentor Övningsuppgifter Logga in För att komma till inloggningssidan för demo: Gå in på hemsidan www.infomentor.se. Välj Utbildningar i menyn och klicka på LOGGA IN under Logga in

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Kom igång med Unikum

Kom igång med Unikum Kom igång-guide för vårdnadshavare Kom igång med Unikum 1. Introduktion av IUP med skriftliga omdömen 2. Om IUP i Unikum 3. Vad behöver du för att komma igång? 4. Logga in i Unikum 5. Bekanta dig med Unikum

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Att rikta information i en aktivitet

Att rikta information i en aktivitet Att rikta information i en aktivitet Det är inte alltid man vill att all informationen på Hjärntorget ska gå ut till alla deltagare i aktiviteten. Det kan vara ett Anslag på Anslagstavlan som bara berör

Läs mer

Juridikutskrifter från word-mallar

Juridikutskrifter från word-mallar BITNET Skapad av: Otto Tuvesson Juridikutskrifter från word-mallar Detta dokument beskriver hur du gör för att komma igång med att skriva ut juridikdokument i Bitnet utifrån mallar du skapat i word. Processen

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

- En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

- En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor - En gemensam plattform för lärande för Katrineholms kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Lärknuten Syftet med Lärknuten: stödja och utveckla lärande. underlätta och modernisera kommunikationen

Läs mer

Administration av kommunala behörigheter inom RÖ

Administration av kommunala behörigheter inom RÖ Administration av kommunala behörigheter inom RÖ Instruktion för Behörighetsadministratörer www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Grunder... 3 2.1 Logga in... 3 2.2 Gränssnittet...

Läs mer