Möte Branschrådet för järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte Branschrådet för järnväg"

Transkript

1 TSJ Mötesanteckningar 1(15) Mottagare: Se sändlista Möte Branschrådet för järnväg Mötesdatum: Tisdagen den 30 november 2010 Plats: Närvarande: Quality Hotel Galaxen, Borlänge Santaniemi, Jan Alstom Transport AB Alm, Rune Bombardier Drugge Kristoffer Bombardier Ortlieb-Wiese, Karin Dellner Couplers AB Lindberg, Peter Elsäkerhetsverket Larsson, Anders EuroMaint Rail AB Rehn, Torbjörn TRC AB Sjöström, Håkan Green Cargo AB Halldén, Stefan Jernhusen Olovsdotter, Anne-Marie Järnvägshuset AB/Vectura Hellzenius, Stefan Midwaggon AB Karlsson, Valle - SEKO Sjöquist, Peter SJ AB Askolin, Curt-Peter - Swedac Guldberg, Christian Swedtrain Bohlin, Ulf Trafikverket Gunnassson, Johan - Trafikverket Hedqvist, Maria Trafikverket Löfving, Christer - Trafikverket Wadman, Peter Tågoperatörerna Andersson, Ove Transportstyrelsen Bergman, Ulrik Transportstyrelsen Brahn, Stig Transportstyrelsen Elgemyr, Claes Transportstyrelsen Lindberg, Rune Transportstyrelsen Mattsson, Anders - Transportstyrelsen Sjöberg, Anders Transportstyrelsen Sollander, Stefan Transportstyrelsen

2 TSJ Mötesanteckningar 2(15) 1 Inledning Rune Lindberg hälsade de närvarande välkomna till det femte mötet med Branschrådet för järnväg. Dagordningen godkändes. Branschrådet på webben: 2 Mötesanteckningar från föregående möte med Branschrådet för järnväg den 12 oktober 2010 Trafikverket frågade angående varmgångsdetektorer. Mer information angående varmgångsdetektorer kommer under detta möte. 3 Utestående punkter Punkt 4.1, Transportstyrelsen kommer att starta upp en arbetsgrupp för Fordonstypregister. Bernt Andersson är Transportstyrelsens representant i arbetsgruppen. Både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare berörs av detta register. Punkt 4.2, flera personer har anmält sitt intresse för att vara med i referensgruppen för CSM Övervakning. 4 Driftskompatibilitet 4.1 Aktuella frågor för driftskompatibilitet inför kommande RIS kommitté möte Stefan Sollander, en av Sveriges representanter i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) presenterade denna punkt OH bilder se bilaga 1. På RIS kommitté mötet i december 2010 är det inga omröstningar när det gäller driftskompatibilitet. Det var planerat att omröstning skulle ske för TSD Trafikstyrning och signalering men denna TSD är inte klar så omröstningen har flyttas till mars 2011.

3 TSJ Mötesanteckningar 3(15) Den reviderade TSD Trafikstyrning och signalering innehåller en sammanslagning av TSD för höghastighetståg och konventionella tåg. För höghastighet gäller att vid nytt eller uppgraderat signalsystem på en linje ska ERTMS införas. För konventionella linjer ska ERTMS införas enligt plan. Fordon beställda från januari 2012 ska ha ETCS ombord. För att få EU-bidrag är ERTMS-införande ett krav. Ett separat gränssnittsdokument som beskriver gränssnittet mellan TSD Trafikstyrning och signalering och andra TSD:er har tagits fram. Informationen för detta dokument är till stor del hämtat från nuvarande TSD Trafikstyrning och signalering bilaga A tillägg 1. Vid detta branschrådsmöte var det osäkert med den legala statusen på detta dokument. Efter detta möte har det blivit verifierat att gränssnittsdokumentet ingår som ett index (77) i bilaga A och är ett normgivande dokument. Varmgångsdetektorer har helt försvunnit ur TSD. Rullande materiel har krav på gränssnittet mot detektorerna. Men inte infrastrukturen. Höghastighetståg har krav på att ha inbyggda detektorer. Sverige anser att kravet på detektorer ska finnas i TSD. Enligt Trafikverket behövs det detektorer. Det finns statistik på hur många larm som har kommit. Green Cargo anser att det är väsentliga krav. Trafikverket anser att man bör utreda hela frågan om detektorer och eventuella stickspår där det är möjligt att köra in det drabbade tåget på. Rune Lindberg framförde att för 10 år sedan var det att skydda infrastrukturen inte för säkerheten. I samband med tunnlar så blev det en säkerhetsfråga. Efter olyckan i Italien så diskuterar man att farligt gods vagnar ska utrustas med urspårningsdetektorer. Arbetsgrupper inom ERA har påbörjat sitt arbete med att ta fram en lösning på problemet. ERA kommer att presentera sin rapport om säkerheten på järnvägar. Tågoperatörerna framförde att det finns ett förslag på att det ska finnas 100 % underhållshistorik på fordonen. Detta kan bli ett hinder i framtiden och då framförallt för mindre järnvägsföretag. En strategi har tagits fram för ett gemensamt säkerhetsintyg gällande för hela EU. Kommissionen har tagit fram ett dokument (DV22) för hantering av felaktigheter i gällande TSD:er. Näringsdepartementet är kritisk till dokumentet för det måste vara juridiskt riktigt för att det ska gälla i en domstol. Kommissionen accepterar dokumentet men det håller inte i en domstol. Transportstyrelsen följer upp detta vad som händer med dokumentet, se utestående punkt 5.1.

4 TSJ Mötesanteckningar 4(15) Förslag till tekniska regler måste sändas in till kommissionen före beslut för att förhindra handelhinder. Den 1 jan 2011 träder TSD:erna Infrastruktur och Energi i kraft. Dokumenten finns ännu inte på svenska. Stefan Sollander har frågat efter dokumenten. Kan en inte publicerad rättsakt anses gälla? (Efter mötet har kommissionen svarat att dessa TSD:er kommer att träda i kraft senare under 2011.) TSD Telematik för passagerare blev godkänd vid RIS kommitté mötet i oktober. Det finns risk för eftersläpningar med att föra in nya tåglägen för ändringar som kommer med kort varsel. En ERA arbetsgrupp kommer att startas för sammanslagning av TSD Rullande materiel för höghastighet och TSD LOC&PAS. Kick-off för denna arbetsgrupp är den 7 december Strategi för driftskompatibel infrastruktur Stefan Sollander presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 1. I TSD:erna Infrastruktur och Energi för konventionella tåg finns det ett krav på att en nationell strategi för införande av driftskompatibel infrastruktur ska tas fram. Transportstyrelsen behöver hjälp från Trafikverket och eventuellt andra organisationer bör vara med och ta fram denna strategi. Prioriteten för TEN-linjer och för tekniska utföranden som hindrar driftkompatibiliteten för TSD fordon är följande: Kontaktledning för tysk strömavtagare. Varmgångsdetektorer enligt EN-standard. Energiförsörjning som uppfyller TSD Energi. Johan Gunnarsson Trafikverket framförde att när man slår ihop höghastighet och konventionella så gäller det för hela svenska järnvägsnätet. 4.3 TSD Godsvagnar Robert Bylander Transportstyrelsens representant i arbetsgruppen för revidering av TSD Godsvagnar, presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 2. Tidplan

5 TSJ Mötesanteckningar 5(15) Den 15 december 2010 kommer TSD Godsvagnar att presenteras för RIS kommittén. Den 31 januari 2011 är sista dagen för begäran om specialfall. Under januari 2011 kommer TSD:n att skickas på remiss till medlemsstater och organisationer. Under juni 2011 kommer ERA att presentera förslaget på TSD inför RIS kommittén. Under december 2011 kommer det att bli omröstning av TSD:n i RIS kommittén. Den reviderade TSD:n träder i kraft i juni Omfattning TSD Godsvagnar har genomgått en stor revidering. Antalet sidor har minskats från 470 till 70. Kraven har blivit på funktionell nivå. TSD omfattar godsvagnar och vagnar för transport av lastbilar. Max hastigheten är 190 km/tim. Euromaint undrade om vad som händer med en godsvagn som kan gå i 200 km/tim? Vagnen kommer inte att ha ett TSD godkännande. Strukturer och mekaniska delar Alla typer av koppel är tillåtna. Det får inte vara att man kräver automatkoppel på alla nya godsvagnar. Robert kontrollerar vilka koppeltyper som gäller, se utestående punkt 5.2. Samverkan fordon-bana och fordonsprofiler Axellasten ska vara up till 25 ton. Inget krav på att vagnar ska uppfylla TSD Trafikstyrning och signalering när det gäller tågdetekteringssystem. Omborddetektering av varmgång är en öppen punkt. Transportstyrelsen kontrollerar specificeringen av gångdynamiken, se utestående punkt 5.3 När det gäller hjul så är kravet i TSD smidda hjul. I Sverige används gjutna hjul. Behövs det något specialfall? Klimat- och miljöförhållanden Det finns ett generellt krav att vagnen ska vara konstruerad för ett temperaturintervall på -40 C till +40 C. Stål som är specificerat för -20 C anses uppfylla de generella kraven. Delar av Europa anser att -40 C är ett alldeles för strängt krav. Det är osäkert om detta krav kommer att finnas i den slutgiltiga versionen av TSD. En ekonomisk analys har gjorts och det blir dyrt att ha denna temperatur krav.

6 TSJ Mötesanteckningar 6(15) Bilaga C Bilaga C innehåller detaljkrav som är frivilligt av ett anmält organ att granska. Dessa tekniska krav kommer från f.d. RIV-vagnar. Frågor Rune Lindberg undrade om det ska finnas några anordningar för lastsäkring för den typ av last som fordonet ska ha? Det gör det inte. Ska Sverige driva frågan om lastsäkring i denna TSD? Det är osäkert om det är i denna TSD eller någon annanstans där detta krav ska vara definierat. EuroMaint informerade om att tidigare fanns det en föreskrift som krävde koppelhantag. För utländska vagnar var man tvungen att sätta dit sådana för att få köra fordonet i Sverige. Föreskriften är borttagen sedan något år tillbaka. Ove Andersson påpekade att om man bygger en vagn som t.ex. ska lasta timmer så måste lastbärarna vara konstruerade för att tåla den lasten. Green Cargo och Tågoperatörerna tittar närmare på detta med lastbärare och återkommer till Robert, se utestående punkt 5.4. Trafikverket undrade om hjulplattor och hjulskador ingår i TSD? Det gör det inte. 5 Säkerhet 5.1 Certifiering av utbildningscentra och examinatorer Carina Gyll Transportstyrelsen presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 3. I Sverige kommer man att använda begreppet tillstånd i stället för erkännande. Ackreditering kommer inte att tillämpas. Med behörig myndighet i Sverige avses Transportstyrelsen. Den utbildning som omfattas av kravet på tillstånd avses den som beskrivs i Lokförardirektivet, det vill säga den utbildning som krävs för att erhålla ett förarbevis eller ett intyg. Transportstyrelsen ansvarar för de prov som avser förarbeviset. Man har dock möjlighet att delegera själva anordnandet av provtillfället. Arbetsgivaren ansvarar för de prov som avser intyget. Även järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare har dock möjlighet att anlita ett annat företag för uppgiften att anordna att prov. För examinatorn ställs krav på oberoende, opartiskhet och att inga intressekonflikter

7 TSJ Mötesanteckningar 7(15) förekommer. Ett exempel på intressekonflikt är om examinatorn är densamme som utbildat eleverna. I sådana fall krävs att en andra examinator deltar. Transportstyrelsen kommer att föra ett register över vilka examinatorer som har tillstånd och vilka områden de får examinera. Det pågår en dialog mellan ERA, Norge och Sverige angående ett förenklat förfarande för att bedöma språkkunskaper. Norge vill att de generella språkkunskaperna (dvs inte järnvägsrelaterade begrepp, regler etc) avslutas med prov. Sverige har hittills förordat att avklarad utbildning och prov i den järnvägsspecifika delen, utfört på det aktuella språket, är tillräckligt för att stryka de generella språkkunskaperna. ERA efterfrågar en enad ståndpunkt i frågan, och fortsatt diskussioner ska föras med Norge. Transportstyrelsen ska ge svar på detta senast den 17 december Har ni några synpunkter så meddela dem till Carina Gyll. SJ påpekade att man under 10 års tid har haft detta med andra språk då man använder sig av Öresundsbron. Vissa svårigheter har det varit men i det stora har det fungerat bra. Tågpersonalen förstår varandra. Danmark är villig att vara med i dessa diskussioner om språk, men det är endast för Norge och Sverige som ERA efterfrågar en gemensam ståndpunkt. EuroMaint undrade varifrån nivåerna för vilka språkkunskaperna som krävs kommer ifrån? Dessa finns med i Lokförardirektivet. Nuvarande tabell ska dock bytas ut mot Common reference frame for language proficiency. Ett antal undantag från vilka som kommer att omfattas av kraven i Lokförardirektivet kommer att finnas i lagen om behörighet för lokförare. Ett förslag till lagrådsremiss finns framtagen. Propositionen kanske tas i riksdagen under våren I slutet av januari 2011 hoppas Transportstyrelsen kunna skicka ut föreskrifter på remiss. Den första grupp förare som berörs är förare i internationell trafik. Hela paketet med ny lag och föreskrifter måste finnas på plats så att de nya behörighetshandlingarna förarbevis och intyg kan utfärdas till förare i internationell trafik senast 29 oktober 2011, och att de tillstånd som krävs utfärdats så att medicinska kontroller och utbildning kan bedrivas i enlighet med Lokförardirektivet efter samma datum. Green Cargo vill ha löpande information om progressen. Dokumenten som gäller tillstånd för utbildningsanordnare och examinatorer, och hur examinationer ska bedrivas kommer att presenteras i RIS kommittén i december 2010 och omröstning kommer att ske under våren 2011.

8 TSJ Mötesanteckningar 8(15) Frågan togs upp om vilket pris som Transportstyrelsen ska ta för sitt arbete, exempelvis vad ett förarbevis kommer att kosta. Något beslut om avgifter för detta finns för närvarande inte. De avgifter som under 2011 planeras att föras in är för godkännande av fordon, infrastruktur, tekniska system och registerhållning. Det diskuterades även hur man på intyget ska ange på vilken infrastruktur föraren har rätt att köra. Det finns farhågor att beskrivningen blir alltför omfattande för att vara rimlig. EuroMaint påpekade att kravet för att bli examinator för den praktiska delen av utbildningen är att man under de senaste 5 åren har varit förare i 4 år. Detta uppfattas som ett alltför högt ställt krav för till exempel förare i växlingstjänst. SEKO påtalade att praktikplatser (LIA) för KY-elever är svårt att få till stånd. 5.2 Aktuella frågor för säkerhet inför kommande RISC- möte Stefan Sollander, en av Sveriges representanter i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) presenterade denna punkt OH bilder se bilaga 1. Certifiering av underhållsansvarig enhet (ECM) Certifiering av underhållsansvarig enhet blev inte accepterat vid omröstningen vid RIS kommitté mötet i oktober Tyskland, Slovakien och UK var emot förslaget. UK tyckte att det skulle bli för dyrt. Sverige stöder kommissionens förslag. Något nytt beslutsunderlag har ännu inte blivit publicerat. 6 Marknadsutveckling 6.1 Fördjupning och diskussion om miljöavgifter Anders Svensson från Trafikverket presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 4. Vi lever i en förändrad värld. I december 2011 får marknadsöppning av persontrafiken på järnväg full effekt. Då blir det t.ex. möjligt för ett järnvägsföretag att köra pendeltågtrafik i Stockholm utan att SL kan säga något om detta.

9 TSJ Mötesanteckningar 9(15) Järnvägstrafikens marginalkostnader består av följande parametrar: Emissioner till luft: Diesel (Co 2, NO x ) Olycksrisk Infrastrukturslitage Buller, Trängsel Banverket beslutade höja olycksavgiften till 0,81 kronor per tågkilometer för Trafikverket föreslår att avgiften är oförändrad för Tidigare strategi för emissionsavgiften var en successiv höjning från en mycket låg nivå till en nivå som motsvarar avgifts- och skatteuttag för likartade effekter på vägsidan. Den samhällsekonomiska kostnaden för dieselutsläpp baserat på CO 2 och NO x uppgår till ca: 8 kronor per liter. Emissionsavgiften för 2011 är differentierad per lok respektive motorvagnar. Synpunkter bl.a. från branschen på att nivåskillnaderna inte är riktigt rättvisa. Emissionsavgiften bör ändras så att miljöåtgärder i fordon stimuleras det blir rimliga skillnader mellan lok och motorvagnar logiken i strukturen hänger ihop med vedertagen externa beslut och standarder samt inte innebära ett alltför stort administrativt merarbete. Emissionsavgiften går mot 3 kr per liter. EuroMaint påpekade att det finns många olika lok och motorvagnar varför denna skillnad? Trafikverket vill ha en enkel modell utan at gå in på detaljer för varje fordon. Tågoperatörena ser det hela som en bra modell och det är möjligt för järnvägsföretagen att räkna om det är ekonomiskt att byta fordon. Översyn av första järnvägspaketet Artikel 31.5 När avgifter för bullerkostnader är tillåtna av EU för godstransporter på väg ska infrastrukturavgifter modifieras så att hänsyn tas till kostnader för bullereffekter i enlighet med bilaga 8 punkt 2 (st. 1). Infrastrukturavgifter kan modifieras så att hänsyn tas till andra externa effekter som inte anges i bilaga 8 punkt 2. Sådana modifieringar som avser internalisering av externa kostnader för luftemissioner ska differentieras med hänsyn till den effekten som uppstår (st. 3).

10 TSJ Mötesanteckningar 10(15) Avgifter för andra miljökostnader som resulterar i ökade intäkter är endast tillåtna om sådana avgifter tillåts av unionens lagstiftning för godstransporter på väg. Om avgifter för dessa miljökostnader för godstransporter på väg inte är tillåtet enligt unionens lagstiftning, ska sådana modifieringar inte resultera i någon övergripande förändring av infrastrukturförvaltarens intäkter (st. 4). Bilaga 8 punkt 2 Bullerdifferentierade infrastrukturavgifter ska uppfylla följande krav: Avgiften ska differentieras för att återspegla tågsammansättning och gränsvärden för buller (TSD Buller). Godsvagnar ska prioriteras. Differentiering utifrån bullernivåerna för godsvagnar ska tillåta återbetalning för investeringar inom en rimlig tid för vagnar med de mest ekonomiskt lönsamma bromsarna med tyst teknik. Andra faktorer för att differentiera avgifterna: o o o o tid på dygnet, särskilt nattetid för buller tågsammansättning som påverkar bullernivån områdets störningskänslighet för lokala emissioner ytterligare klasser för bulleremissioner som ligger betydligt lägre än den som avses i punkten ovan. Enligt Näringsdepartementet är det stor oenighet inom arbetsgruppen och det kommer att ta tid innan detta med bulleravgifter kan börja tillämpas. Det är bara buller från bromsblock som man tar hänsyn till. Annat buller har blivit utelämnat. 7 Anmälan av eventuella felaktigheter i TSD Anmälan skickas enklast via mail till Transportstyrelsen på adressen kontaktperson Anders Sjöberg. Några nya felaktigheter blev inte rapporterade. 8 Övriga frågor Info om CSM Conformity assessment and SMS seminarium. Ove Andersson presenterade denna punkt.

11 TSJ Mötesanteckningar 11(15) Punkten berör säkerhetssystem. ERA är villiga att ställa upp och genomföra ett seminarium i ämnet. Transportstyrelsen står för lokalerna. Är det något järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som är intresserad av detta så kontakta Transportstyrelsen. ERA:s arbetsprogram för 2011 ERA har fastställt sitt arbetsprogram för Detta arbetsprogram kommer att läggas ut på Branschrådets hemsida. 9 Nästa möte Nästa möte med Branschrådet för järnväg kommer att hållas den 16 februari Vid mötesanteckningarna Anders Sjöberg Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: RISC Kommitte 14 dec Presentation TSI WAG Certifiering av utbildningscenter Miljöavgifter

12 TSJ Mötesanteckningar 12(15) Lista över utestående punkter Nr Ämne Ansvarig Färdigdatum Status 4.1 Bilda en referensgrupp som stöd för Sveriges Ove Andersson Avslutad representant i arbetsgruppen för fordontypregistret, lämpliga kandidater från olika branschorganisationer och företag. 4.2 Bilda en referensgrupp som stöd för Sveriges Heléne Jarefors Avslutad representant i arbetsgruppen för CSM Övervakning, lämpliga kandidater från olika branschorganisationer och företag. 5.1 Transportstyrelsen följer upp vad som händer Stefan med Sollander Pågående dokument DV Transportstyrelsen kontrollerar vilka Robert Bylander Pågående koppeltyper som ingår i TSD Godsvagnar. Skrivningen som presenterades på mötet innebär inget förbud mot det manuella kopplingssystemet. 5.3 Transportstyrelsen kontrollerar specificeringen Robert av Bylander Pågående gångdynamik. 5.4 Green Cargo och Tågoperatörerna studerar Håkan närmare Sjöström Pågående detta med lastbärare och återkommer till och Peder Wadman Transportstyrelsen Robert Bylander Sändlista Branschrådet: Almega Alstom Ansaldosignal Arbetsmiljöverket A-train Bombardier Transportation Boverket D C Dynamic Construction AB Dellner Couplers Anders Olofsson Martin Sterner Jan Santaniemi Bertil Sjöbergh Carl Axel Sundström Öystein Rönne-Petersén Rune Alm Olle Ek Dag Ribbing Kristoffer Drugge Staffan Abrahamsson Göran Wikingson Karin Ortlieb-Wiese

13 TSJ Mötesanteckningar 13(15) Duroc Elsäkerhetsverket EuroMaint Green Cargo Infranord Interfleet JHRF Jernhusen Järnvägshuset AB LKAB/MTAB Midwaggon Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Näringsdepartementet SECO Siemens SJ AB SL SWEDAC SweMaint Swetrain Swedtrain Svenska Privatvagn Föreningen Trafikverket Thomas Aro Horst Blüchert Peter Lindberg Thomas Robertsson Per Andersson Håkan Sjöström Thomas Björstedt Birgitta Wieslander Peter Langevi Mikael Korvi Maria Ögren Sten Nordström Stefan Halldén Margareta Andersson Anne-Marie Olovsdotter Jan Olovsson Lars Strand Stefan Hellzenius Ann-Sofie Eriksson Elisabet Bodin Håkan Jansson Carl Silferswärd Valle Karlsson Urban Beckman Malin Presthus Lars Svensson Peter Sjöquist Tomas Ahlberg Cecilia Lindberg Curt-Peter Askolin Per Gelang Magnus Davidsson Peter Tengros Bengt Hillman Ulf Bohlin Mats Fröjmark Johan Gunnarsson John-Åke Halldén Maria Hedqvist Jenny Gustafsson Brandt Klas Berglund Martin Li

14 TSJ Mötesanteckningar 14(15) Transportstyrelsen TRC Tågia Tågoperatörerna UNICON Vanaheim Ångpanneföreningen Kontroll Öresundsbron Sven Lundbäck Christer Löfving Hans Wolf Henrik Reuterdahl Anders Mattsson Anders Sjöberg Claes Elgemyr Heléne Jarefors Ove Andersson Reijo Rosendal Rune Lindberg Stefan Sollander Stig Brahn Susanna Angantyr Ulrik Bergman Åke Lewerentz Åsa Tysklind Torbjörn Rehn Lennart Andersson Peder Wadman Åke Lanéus Thomas Johansson Jörgen Nyberg Rolf Sundqvist Övriga (e-post utan bilagor): Ständiga representationen Tomas Brolin AT Signal System Lucas Orve Bombardier Transportation Signal Per Lundberg Det Norske Veritas Louise Hopkinson ERA Anders Lundström Christian Guldberg AB Christian Guldberg Green Cargo Rolf Peterson Inlandsbanan Ulf Eliasson Relcon Scandpower Martina Dahlström Jonatan Björse Sintef Odd Nordland Trafikverket Sara Young Transportindustriförbundet Stefan Back Transrail Per Leander

15 TSJ Mötesanteckningar 15(15) Tågkompaniet Bengt-Erik Johansson

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Mötesanteckningar 1 (13) Datum Handläggare Maria Jäderholm Väg- och järnvägsavdelningen Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion omvärld Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Datum Tid Plats

Läs mer

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Mötesanteckningar 1 (12) Datum Handläggare Maria Jäderholm Väg- och järnvägsavdelningen Enheten verksamhetsutveckling och stöd Sektion omvärld Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Datum Tid Plats

Läs mer

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC Lokförarkörkortet COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC COMMISSION DECISION on the recognition of

Läs mer

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27 GSM-R-interferens Nuläge och statusbeskrivning Robert Hellström 2015-01-27 Bakgrund I takt med att nya teknologier för kommunikation (3G/UMTS, 4G/LTE) introduceras i 900Mhz-bandet har det visat sig att

Läs mer

2010-04-18 Gemensamberedning med

2010-04-18 Gemensamberedning med Ståndpunkt i EU-fråga Utkast/Arbetsutgåva Näringsdepartementet 2010-04-18 Gemensamberedning med Trafik Ståndpunkt i frågan om införandet av Infrastrukturregister enligt art 35 i Driftskompatibilitetsdirektivet

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

ERA Working Group översyn av CSM

ERA Working Group översyn av CSM ERA Working Group översyn av CSM 1158/2010, 1169/2010, 1077/2012 och 653/2007 Folke Bark, Branschrådet 2015-01-27 Bakgrund - Single Safety Certificate Single Safety Certificate (SSC) långsiktigt mål Harmonised

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 Tid: 2014-09-17. Start med samling kl 09.30 dag 1 och avslut ca kl 15.00. Plats: Riksförbundet enskilda vägar, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm.

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

INLEDNING FRÅN STYRELSEN. JHRF (m fl) har fått bidrag från RAÄ! Vår- och årsmötet 2012. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för HISTORISKA

INLEDNING FRÅN STYRELSEN. JHRF (m fl) har fått bidrag från RAÄ! Vår- och årsmötet 2012. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för HISTORISKA Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA SÄNDLISTA Green Cargo AB Svenska Tågkompaniet AB Helsingborgs stad Tekniska förvaltningen Örebro SJ AB Branschföreningen Tågoperatörerna Banverkets webbplats 2/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Yttranden och kommentarer

Läs mer

MRO-AKTUELLT (6/2011)

MRO-AKTUELLT (6/2011) MRO:s höst- och årsmöte 2011 Som tidigare meddelats kommer årets höst- och årsmöte att förläggas till Uppsala-trakten och med ULJ som värd. Mötet blir helgen 1-2 oktober. Transportstyrelsen - fakturor

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 1 - Allmän information Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Avvikelsemeddelande

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Vad har avregleringen inneburit för tågtrafiken i Sverige?

Vad har avregleringen inneburit för tågtrafiken i Sverige? Vad har avregleringen inneburit för tågtrafiken i Sverige? Gunnar Alexandersson Samtrafikens planeringskonferens, Stockholm 4 februari 2014 Upplägg på presentation Utredningens syfte och bakgrund Direktiven

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version. Ulrica Sörman/Mats Lindqvist [Dokumentdatum] 1.0 Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer FRÅGOR, SVAR, SYNPUNKTER 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Ev. dokumentid Ärendenummer Projektnummer Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumenttitel Frågor, svar och

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING För tågplan med början 2006-12-10 Reviderad dec 2007 Reviderad maj 2008 Reviderad sept 2008 Reviderad 2009 Reviderad 2011 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 2006, vers. 6 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Vem jobbar i järnvägsbranschen? Foto: SJ. Vem jobbar i järnvägsbranschen?

Vem jobbar i järnvägsbranschen? Foto: SJ. Vem jobbar i järnvägsbranschen? Vem jobbar i järnvägsbranschen? Foto: SJ Vem jobbar i järnvägsbranschen? Framtiden finns i järnvägsbranschen Foto: SJ och Infranord Nyckeln till ett hållbart resande är att fler väljer tåget, framför bilen,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. om en lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. om en lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 COM(2014) 740 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om en lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet {SWD(2014)

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon.

Linjemärkning innebär reflextejp som anger horisontella dimensioner på fordon. Datum Vår beteckning 2005-12-05 reflex0512mj Er beteckning Sändlista: Näringsdepartementet, Per Björklund, Charlotte Ottosson Vägverket, Sören Hedberg, Göran Andersson För kännedom: Scania, Anders Lundström

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Järnvägsnätsbeskrivning Aitik Bangård/station Version 1 091215 BOLIDEN AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING 091216 AITIK BANGÅRD/STATION Anrikningschef Martin Sandin, tfn 0970-735 12 Martin.Sandin@boliden.com Järnvägsnätsbeskrivning

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Minskade partikelemissioner inom spårtrafiken. Pia Öhrn, Bombardier Transportation Mats Berg, KTH

Minskade partikelemissioner inom spårtrafiken. Pia Öhrn, Bombardier Transportation Mats Berg, KTH Minskade partikelemissioner inom spårtrafiken Pia Öhrn, Bombardier Transportation Mats Berg, KTH Partikelemissioner - spårtrafik Exempel på uppmätta partikelhalter i stationsmiljöer* Lund C 19 μg/m 3 Linköping

Läs mer

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR

Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet. Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Svetslagning av järnvägsfordon - krav och verklighet Marcel Gustafsson, Stf Svetsansvarig EMR Stefan Helgée, Svetsansvarig EMR Marknaden i förändring Igår Idag 2 Trender Avreglering har gett nya aktörer

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R

Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R Dokument : TS6594-0000-7-RES Författare : Malin Karlsson Disclaimer Denna rapport ska läsas utifrån avtalet mellan Interfleet Technology AB och

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning 2015-06-01 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet (transport) den 11 juni 2015 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

INLEDNING FRÅN STYRELSEN. Ändring i redaktion av JTF. Höstmötet. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för HISTORISKA

INLEDNING FRÅN STYRELSEN. Ändring i redaktion av JTF. Höstmötet. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för HISTORISKA Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

EN RUSKIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR

EN RUSKIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR *Lokförarbladet* Nr 29, december 2011, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg EN RUSKIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR X62. Så var Gruppvalet klart. Studier. Bättre

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04 NOF 2013-03-04 Sid 1 (7) Datum: Måndagen den 4/3 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Per Sandberg, Krister Jakobsson, Andreas Livbom,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 09 30 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman

Läs mer