Möte Branschrådet för järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte Branschrådet för järnväg"

Transkript

1 TSJ Mötesanteckningar 1(15) Mottagare: Se sändlista Möte Branschrådet för järnväg Mötesdatum: Tisdagen den 30 november 2010 Plats: Närvarande: Quality Hotel Galaxen, Borlänge Santaniemi, Jan Alstom Transport AB Alm, Rune Bombardier Drugge Kristoffer Bombardier Ortlieb-Wiese, Karin Dellner Couplers AB Lindberg, Peter Elsäkerhetsverket Larsson, Anders EuroMaint Rail AB Rehn, Torbjörn TRC AB Sjöström, Håkan Green Cargo AB Halldén, Stefan Jernhusen Olovsdotter, Anne-Marie Järnvägshuset AB/Vectura Hellzenius, Stefan Midwaggon AB Karlsson, Valle - SEKO Sjöquist, Peter SJ AB Askolin, Curt-Peter - Swedac Guldberg, Christian Swedtrain Bohlin, Ulf Trafikverket Gunnassson, Johan - Trafikverket Hedqvist, Maria Trafikverket Löfving, Christer - Trafikverket Wadman, Peter Tågoperatörerna Andersson, Ove Transportstyrelsen Bergman, Ulrik Transportstyrelsen Brahn, Stig Transportstyrelsen Elgemyr, Claes Transportstyrelsen Lindberg, Rune Transportstyrelsen Mattsson, Anders - Transportstyrelsen Sjöberg, Anders Transportstyrelsen Sollander, Stefan Transportstyrelsen

2 TSJ Mötesanteckningar 2(15) 1 Inledning Rune Lindberg hälsade de närvarande välkomna till det femte mötet med Branschrådet för järnväg. Dagordningen godkändes. Branschrådet på webben: 2 Mötesanteckningar från föregående möte med Branschrådet för järnväg den 12 oktober 2010 Trafikverket frågade angående varmgångsdetektorer. Mer information angående varmgångsdetektorer kommer under detta möte. 3 Utestående punkter Punkt 4.1, Transportstyrelsen kommer att starta upp en arbetsgrupp för Fordonstypregister. Bernt Andersson är Transportstyrelsens representant i arbetsgruppen. Både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare berörs av detta register. Punkt 4.2, flera personer har anmält sitt intresse för att vara med i referensgruppen för CSM Övervakning. 4 Driftskompatibilitet 4.1 Aktuella frågor för driftskompatibilitet inför kommande RIS kommitté möte Stefan Sollander, en av Sveriges representanter i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) presenterade denna punkt OH bilder se bilaga 1. På RIS kommitté mötet i december 2010 är det inga omröstningar när det gäller driftskompatibilitet. Det var planerat att omröstning skulle ske för TSD Trafikstyrning och signalering men denna TSD är inte klar så omröstningen har flyttas till mars 2011.

3 TSJ Mötesanteckningar 3(15) Den reviderade TSD Trafikstyrning och signalering innehåller en sammanslagning av TSD för höghastighetståg och konventionella tåg. För höghastighet gäller att vid nytt eller uppgraderat signalsystem på en linje ska ERTMS införas. För konventionella linjer ska ERTMS införas enligt plan. Fordon beställda från januari 2012 ska ha ETCS ombord. För att få EU-bidrag är ERTMS-införande ett krav. Ett separat gränssnittsdokument som beskriver gränssnittet mellan TSD Trafikstyrning och signalering och andra TSD:er har tagits fram. Informationen för detta dokument är till stor del hämtat från nuvarande TSD Trafikstyrning och signalering bilaga A tillägg 1. Vid detta branschrådsmöte var det osäkert med den legala statusen på detta dokument. Efter detta möte har det blivit verifierat att gränssnittsdokumentet ingår som ett index (77) i bilaga A och är ett normgivande dokument. Varmgångsdetektorer har helt försvunnit ur TSD. Rullande materiel har krav på gränssnittet mot detektorerna. Men inte infrastrukturen. Höghastighetståg har krav på att ha inbyggda detektorer. Sverige anser att kravet på detektorer ska finnas i TSD. Enligt Trafikverket behövs det detektorer. Det finns statistik på hur många larm som har kommit. Green Cargo anser att det är väsentliga krav. Trafikverket anser att man bör utreda hela frågan om detektorer och eventuella stickspår där det är möjligt att köra in det drabbade tåget på. Rune Lindberg framförde att för 10 år sedan var det att skydda infrastrukturen inte för säkerheten. I samband med tunnlar så blev det en säkerhetsfråga. Efter olyckan i Italien så diskuterar man att farligt gods vagnar ska utrustas med urspårningsdetektorer. Arbetsgrupper inom ERA har påbörjat sitt arbete med att ta fram en lösning på problemet. ERA kommer att presentera sin rapport om säkerheten på järnvägar. Tågoperatörerna framförde att det finns ett förslag på att det ska finnas 100 % underhållshistorik på fordonen. Detta kan bli ett hinder i framtiden och då framförallt för mindre järnvägsföretag. En strategi har tagits fram för ett gemensamt säkerhetsintyg gällande för hela EU. Kommissionen har tagit fram ett dokument (DV22) för hantering av felaktigheter i gällande TSD:er. Näringsdepartementet är kritisk till dokumentet för det måste vara juridiskt riktigt för att det ska gälla i en domstol. Kommissionen accepterar dokumentet men det håller inte i en domstol. Transportstyrelsen följer upp detta vad som händer med dokumentet, se utestående punkt 5.1.

4 TSJ Mötesanteckningar 4(15) Förslag till tekniska regler måste sändas in till kommissionen före beslut för att förhindra handelhinder. Den 1 jan 2011 träder TSD:erna Infrastruktur och Energi i kraft. Dokumenten finns ännu inte på svenska. Stefan Sollander har frågat efter dokumenten. Kan en inte publicerad rättsakt anses gälla? (Efter mötet har kommissionen svarat att dessa TSD:er kommer att träda i kraft senare under 2011.) TSD Telematik för passagerare blev godkänd vid RIS kommitté mötet i oktober. Det finns risk för eftersläpningar med att föra in nya tåglägen för ändringar som kommer med kort varsel. En ERA arbetsgrupp kommer att startas för sammanslagning av TSD Rullande materiel för höghastighet och TSD LOC&PAS. Kick-off för denna arbetsgrupp är den 7 december Strategi för driftskompatibel infrastruktur Stefan Sollander presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 1. I TSD:erna Infrastruktur och Energi för konventionella tåg finns det ett krav på att en nationell strategi för införande av driftskompatibel infrastruktur ska tas fram. Transportstyrelsen behöver hjälp från Trafikverket och eventuellt andra organisationer bör vara med och ta fram denna strategi. Prioriteten för TEN-linjer och för tekniska utföranden som hindrar driftkompatibiliteten för TSD fordon är följande: Kontaktledning för tysk strömavtagare. Varmgångsdetektorer enligt EN-standard. Energiförsörjning som uppfyller TSD Energi. Johan Gunnarsson Trafikverket framförde att när man slår ihop höghastighet och konventionella så gäller det för hela svenska järnvägsnätet. 4.3 TSD Godsvagnar Robert Bylander Transportstyrelsens representant i arbetsgruppen för revidering av TSD Godsvagnar, presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 2. Tidplan

5 TSJ Mötesanteckningar 5(15) Den 15 december 2010 kommer TSD Godsvagnar att presenteras för RIS kommittén. Den 31 januari 2011 är sista dagen för begäran om specialfall. Under januari 2011 kommer TSD:n att skickas på remiss till medlemsstater och organisationer. Under juni 2011 kommer ERA att presentera förslaget på TSD inför RIS kommittén. Under december 2011 kommer det att bli omröstning av TSD:n i RIS kommittén. Den reviderade TSD:n träder i kraft i juni Omfattning TSD Godsvagnar har genomgått en stor revidering. Antalet sidor har minskats från 470 till 70. Kraven har blivit på funktionell nivå. TSD omfattar godsvagnar och vagnar för transport av lastbilar. Max hastigheten är 190 km/tim. Euromaint undrade om vad som händer med en godsvagn som kan gå i 200 km/tim? Vagnen kommer inte att ha ett TSD godkännande. Strukturer och mekaniska delar Alla typer av koppel är tillåtna. Det får inte vara att man kräver automatkoppel på alla nya godsvagnar. Robert kontrollerar vilka koppeltyper som gäller, se utestående punkt 5.2. Samverkan fordon-bana och fordonsprofiler Axellasten ska vara up till 25 ton. Inget krav på att vagnar ska uppfylla TSD Trafikstyrning och signalering när det gäller tågdetekteringssystem. Omborddetektering av varmgång är en öppen punkt. Transportstyrelsen kontrollerar specificeringen av gångdynamiken, se utestående punkt 5.3 När det gäller hjul så är kravet i TSD smidda hjul. I Sverige används gjutna hjul. Behövs det något specialfall? Klimat- och miljöförhållanden Det finns ett generellt krav att vagnen ska vara konstruerad för ett temperaturintervall på -40 C till +40 C. Stål som är specificerat för -20 C anses uppfylla de generella kraven. Delar av Europa anser att -40 C är ett alldeles för strängt krav. Det är osäkert om detta krav kommer att finnas i den slutgiltiga versionen av TSD. En ekonomisk analys har gjorts och det blir dyrt att ha denna temperatur krav.

6 TSJ Mötesanteckningar 6(15) Bilaga C Bilaga C innehåller detaljkrav som är frivilligt av ett anmält organ att granska. Dessa tekniska krav kommer från f.d. RIV-vagnar. Frågor Rune Lindberg undrade om det ska finnas några anordningar för lastsäkring för den typ av last som fordonet ska ha? Det gör det inte. Ska Sverige driva frågan om lastsäkring i denna TSD? Det är osäkert om det är i denna TSD eller någon annanstans där detta krav ska vara definierat. EuroMaint informerade om att tidigare fanns det en föreskrift som krävde koppelhantag. För utländska vagnar var man tvungen att sätta dit sådana för att få köra fordonet i Sverige. Föreskriften är borttagen sedan något år tillbaka. Ove Andersson påpekade att om man bygger en vagn som t.ex. ska lasta timmer så måste lastbärarna vara konstruerade för att tåla den lasten. Green Cargo och Tågoperatörerna tittar närmare på detta med lastbärare och återkommer till Robert, se utestående punkt 5.4. Trafikverket undrade om hjulplattor och hjulskador ingår i TSD? Det gör det inte. 5 Säkerhet 5.1 Certifiering av utbildningscentra och examinatorer Carina Gyll Transportstyrelsen presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 3. I Sverige kommer man att använda begreppet tillstånd i stället för erkännande. Ackreditering kommer inte att tillämpas. Med behörig myndighet i Sverige avses Transportstyrelsen. Den utbildning som omfattas av kravet på tillstånd avses den som beskrivs i Lokförardirektivet, det vill säga den utbildning som krävs för att erhålla ett förarbevis eller ett intyg. Transportstyrelsen ansvarar för de prov som avser förarbeviset. Man har dock möjlighet att delegera själva anordnandet av provtillfället. Arbetsgivaren ansvarar för de prov som avser intyget. Även järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare har dock möjlighet att anlita ett annat företag för uppgiften att anordna att prov. För examinatorn ställs krav på oberoende, opartiskhet och att inga intressekonflikter

7 TSJ Mötesanteckningar 7(15) förekommer. Ett exempel på intressekonflikt är om examinatorn är densamme som utbildat eleverna. I sådana fall krävs att en andra examinator deltar. Transportstyrelsen kommer att föra ett register över vilka examinatorer som har tillstånd och vilka områden de får examinera. Det pågår en dialog mellan ERA, Norge och Sverige angående ett förenklat förfarande för att bedöma språkkunskaper. Norge vill att de generella språkkunskaperna (dvs inte järnvägsrelaterade begrepp, regler etc) avslutas med prov. Sverige har hittills förordat att avklarad utbildning och prov i den järnvägsspecifika delen, utfört på det aktuella språket, är tillräckligt för att stryka de generella språkkunskaperna. ERA efterfrågar en enad ståndpunkt i frågan, och fortsatt diskussioner ska föras med Norge. Transportstyrelsen ska ge svar på detta senast den 17 december Har ni några synpunkter så meddela dem till Carina Gyll. SJ påpekade att man under 10 års tid har haft detta med andra språk då man använder sig av Öresundsbron. Vissa svårigheter har det varit men i det stora har det fungerat bra. Tågpersonalen förstår varandra. Danmark är villig att vara med i dessa diskussioner om språk, men det är endast för Norge och Sverige som ERA efterfrågar en gemensam ståndpunkt. EuroMaint undrade varifrån nivåerna för vilka språkkunskaperna som krävs kommer ifrån? Dessa finns med i Lokförardirektivet. Nuvarande tabell ska dock bytas ut mot Common reference frame for language proficiency. Ett antal undantag från vilka som kommer att omfattas av kraven i Lokförardirektivet kommer att finnas i lagen om behörighet för lokförare. Ett förslag till lagrådsremiss finns framtagen. Propositionen kanske tas i riksdagen under våren I slutet av januari 2011 hoppas Transportstyrelsen kunna skicka ut föreskrifter på remiss. Den första grupp förare som berörs är förare i internationell trafik. Hela paketet med ny lag och föreskrifter måste finnas på plats så att de nya behörighetshandlingarna förarbevis och intyg kan utfärdas till förare i internationell trafik senast 29 oktober 2011, och att de tillstånd som krävs utfärdats så att medicinska kontroller och utbildning kan bedrivas i enlighet med Lokförardirektivet efter samma datum. Green Cargo vill ha löpande information om progressen. Dokumenten som gäller tillstånd för utbildningsanordnare och examinatorer, och hur examinationer ska bedrivas kommer att presenteras i RIS kommittén i december 2010 och omröstning kommer att ske under våren 2011.

8 TSJ Mötesanteckningar 8(15) Frågan togs upp om vilket pris som Transportstyrelsen ska ta för sitt arbete, exempelvis vad ett förarbevis kommer att kosta. Något beslut om avgifter för detta finns för närvarande inte. De avgifter som under 2011 planeras att föras in är för godkännande av fordon, infrastruktur, tekniska system och registerhållning. Det diskuterades även hur man på intyget ska ange på vilken infrastruktur föraren har rätt att köra. Det finns farhågor att beskrivningen blir alltför omfattande för att vara rimlig. EuroMaint påpekade att kravet för att bli examinator för den praktiska delen av utbildningen är att man under de senaste 5 åren har varit förare i 4 år. Detta uppfattas som ett alltför högt ställt krav för till exempel förare i växlingstjänst. SEKO påtalade att praktikplatser (LIA) för KY-elever är svårt att få till stånd. 5.2 Aktuella frågor för säkerhet inför kommande RISC- möte Stefan Sollander, en av Sveriges representanter i RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) presenterade denna punkt OH bilder se bilaga 1. Certifiering av underhållsansvarig enhet (ECM) Certifiering av underhållsansvarig enhet blev inte accepterat vid omröstningen vid RIS kommitté mötet i oktober Tyskland, Slovakien och UK var emot förslaget. UK tyckte att det skulle bli för dyrt. Sverige stöder kommissionens förslag. Något nytt beslutsunderlag har ännu inte blivit publicerat. 6 Marknadsutveckling 6.1 Fördjupning och diskussion om miljöavgifter Anders Svensson från Trafikverket presenterade denna punkt, OH bilder se bilaga 4. Vi lever i en förändrad värld. I december 2011 får marknadsöppning av persontrafiken på järnväg full effekt. Då blir det t.ex. möjligt för ett järnvägsföretag att köra pendeltågtrafik i Stockholm utan att SL kan säga något om detta.

9 TSJ Mötesanteckningar 9(15) Järnvägstrafikens marginalkostnader består av följande parametrar: Emissioner till luft: Diesel (Co 2, NO x ) Olycksrisk Infrastrukturslitage Buller, Trängsel Banverket beslutade höja olycksavgiften till 0,81 kronor per tågkilometer för Trafikverket föreslår att avgiften är oförändrad för Tidigare strategi för emissionsavgiften var en successiv höjning från en mycket låg nivå till en nivå som motsvarar avgifts- och skatteuttag för likartade effekter på vägsidan. Den samhällsekonomiska kostnaden för dieselutsläpp baserat på CO 2 och NO x uppgår till ca: 8 kronor per liter. Emissionsavgiften för 2011 är differentierad per lok respektive motorvagnar. Synpunkter bl.a. från branschen på att nivåskillnaderna inte är riktigt rättvisa. Emissionsavgiften bör ändras så att miljöåtgärder i fordon stimuleras det blir rimliga skillnader mellan lok och motorvagnar logiken i strukturen hänger ihop med vedertagen externa beslut och standarder samt inte innebära ett alltför stort administrativt merarbete. Emissionsavgiften går mot 3 kr per liter. EuroMaint påpekade att det finns många olika lok och motorvagnar varför denna skillnad? Trafikverket vill ha en enkel modell utan at gå in på detaljer för varje fordon. Tågoperatörena ser det hela som en bra modell och det är möjligt för järnvägsföretagen att räkna om det är ekonomiskt att byta fordon. Översyn av första järnvägspaketet Artikel 31.5 När avgifter för bullerkostnader är tillåtna av EU för godstransporter på väg ska infrastrukturavgifter modifieras så att hänsyn tas till kostnader för bullereffekter i enlighet med bilaga 8 punkt 2 (st. 1). Infrastrukturavgifter kan modifieras så att hänsyn tas till andra externa effekter som inte anges i bilaga 8 punkt 2. Sådana modifieringar som avser internalisering av externa kostnader för luftemissioner ska differentieras med hänsyn till den effekten som uppstår (st. 3).

10 TSJ Mötesanteckningar 10(15) Avgifter för andra miljökostnader som resulterar i ökade intäkter är endast tillåtna om sådana avgifter tillåts av unionens lagstiftning för godstransporter på väg. Om avgifter för dessa miljökostnader för godstransporter på väg inte är tillåtet enligt unionens lagstiftning, ska sådana modifieringar inte resultera i någon övergripande förändring av infrastrukturförvaltarens intäkter (st. 4). Bilaga 8 punkt 2 Bullerdifferentierade infrastrukturavgifter ska uppfylla följande krav: Avgiften ska differentieras för att återspegla tågsammansättning och gränsvärden för buller (TSD Buller). Godsvagnar ska prioriteras. Differentiering utifrån bullernivåerna för godsvagnar ska tillåta återbetalning för investeringar inom en rimlig tid för vagnar med de mest ekonomiskt lönsamma bromsarna med tyst teknik. Andra faktorer för att differentiera avgifterna: o o o o tid på dygnet, särskilt nattetid för buller tågsammansättning som påverkar bullernivån områdets störningskänslighet för lokala emissioner ytterligare klasser för bulleremissioner som ligger betydligt lägre än den som avses i punkten ovan. Enligt Näringsdepartementet är det stor oenighet inom arbetsgruppen och det kommer att ta tid innan detta med bulleravgifter kan börja tillämpas. Det är bara buller från bromsblock som man tar hänsyn till. Annat buller har blivit utelämnat. 7 Anmälan av eventuella felaktigheter i TSD Anmälan skickas enklast via mail till Transportstyrelsen på adressen kontaktperson Anders Sjöberg. Några nya felaktigheter blev inte rapporterade. 8 Övriga frågor Info om CSM Conformity assessment and SMS seminarium. Ove Andersson presenterade denna punkt.

11 TSJ Mötesanteckningar 11(15) Punkten berör säkerhetssystem. ERA är villiga att ställa upp och genomföra ett seminarium i ämnet. Transportstyrelsen står för lokalerna. Är det något järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som är intresserad av detta så kontakta Transportstyrelsen. ERA:s arbetsprogram för 2011 ERA har fastställt sitt arbetsprogram för Detta arbetsprogram kommer att läggas ut på Branschrådets hemsida. 9 Nästa möte Nästa möte med Branschrådet för järnväg kommer att hållas den 16 februari Vid mötesanteckningarna Anders Sjöberg Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: RISC Kommitte 14 dec Presentation TSI WAG Certifiering av utbildningscenter Miljöavgifter

12 TSJ Mötesanteckningar 12(15) Lista över utestående punkter Nr Ämne Ansvarig Färdigdatum Status 4.1 Bilda en referensgrupp som stöd för Sveriges Ove Andersson Avslutad representant i arbetsgruppen för fordontypregistret, lämpliga kandidater från olika branschorganisationer och företag. 4.2 Bilda en referensgrupp som stöd för Sveriges Heléne Jarefors Avslutad representant i arbetsgruppen för CSM Övervakning, lämpliga kandidater från olika branschorganisationer och företag. 5.1 Transportstyrelsen följer upp vad som händer Stefan med Sollander Pågående dokument DV Transportstyrelsen kontrollerar vilka Robert Bylander Pågående koppeltyper som ingår i TSD Godsvagnar. Skrivningen som presenterades på mötet innebär inget förbud mot det manuella kopplingssystemet. 5.3 Transportstyrelsen kontrollerar specificeringen Robert av Bylander Pågående gångdynamik. 5.4 Green Cargo och Tågoperatörerna studerar Håkan närmare Sjöström Pågående detta med lastbärare och återkommer till och Peder Wadman Transportstyrelsen Robert Bylander Sändlista Branschrådet: Almega Alstom Ansaldosignal Arbetsmiljöverket A-train Bombardier Transportation Boverket D C Dynamic Construction AB Dellner Couplers Anders Olofsson Martin Sterner Jan Santaniemi Bertil Sjöbergh Carl Axel Sundström Öystein Rönne-Petersén Rune Alm Olle Ek Dag Ribbing Kristoffer Drugge Staffan Abrahamsson Göran Wikingson Karin Ortlieb-Wiese

13 TSJ Mötesanteckningar 13(15) Duroc Elsäkerhetsverket EuroMaint Green Cargo Infranord Interfleet JHRF Jernhusen Järnvägshuset AB LKAB/MTAB Midwaggon Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Näringsdepartementet SECO Siemens SJ AB SL SWEDAC SweMaint Swetrain Swedtrain Svenska Privatvagn Föreningen Trafikverket Thomas Aro Horst Blüchert Peter Lindberg Thomas Robertsson Per Andersson Håkan Sjöström Thomas Björstedt Birgitta Wieslander Peter Langevi Mikael Korvi Maria Ögren Sten Nordström Stefan Halldén Margareta Andersson Anne-Marie Olovsdotter Jan Olovsson Lars Strand Stefan Hellzenius Ann-Sofie Eriksson Elisabet Bodin Håkan Jansson Carl Silferswärd Valle Karlsson Urban Beckman Malin Presthus Lars Svensson Peter Sjöquist Tomas Ahlberg Cecilia Lindberg Curt-Peter Askolin Per Gelang Magnus Davidsson Peter Tengros Bengt Hillman Ulf Bohlin Mats Fröjmark Johan Gunnarsson John-Åke Halldén Maria Hedqvist Jenny Gustafsson Brandt Klas Berglund Martin Li

14 TSJ Mötesanteckningar 14(15) Transportstyrelsen TRC Tågia Tågoperatörerna UNICON Vanaheim Ångpanneföreningen Kontroll Öresundsbron Sven Lundbäck Christer Löfving Hans Wolf Henrik Reuterdahl Anders Mattsson Anders Sjöberg Claes Elgemyr Heléne Jarefors Ove Andersson Reijo Rosendal Rune Lindberg Stefan Sollander Stig Brahn Susanna Angantyr Ulrik Bergman Åke Lewerentz Åsa Tysklind Torbjörn Rehn Lennart Andersson Peder Wadman Åke Lanéus Thomas Johansson Jörgen Nyberg Rolf Sundqvist Övriga (e-post utan bilagor): Ständiga representationen Tomas Brolin AT Signal System Lucas Orve Bombardier Transportation Signal Per Lundberg Det Norske Veritas Louise Hopkinson ERA Anders Lundström Christian Guldberg AB Christian Guldberg Green Cargo Rolf Peterson Inlandsbanan Ulf Eliasson Relcon Scandpower Martina Dahlström Jonatan Björse Sintef Odd Nordland Trafikverket Sara Young Transportindustriförbundet Stefan Back Transrail Per Leander

15 TSJ Mötesanteckningar 15(15) Tågkompaniet Bengt-Erik Johansson

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Mötesanteckningar 1 (13) Datum Handläggare Maria Jäderholm Väg- och järnvägsavdelningen Enhet för marknad, kvalitet och strategi Sektion omvärld Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Datum Tid Plats

Läs mer

Möte Branschrådet för järnväg

Möte Branschrådet för järnväg TSJ 2011-75 Mötesanteckningar 1(20) Mttagare: Se sändlista Möte Branschrådet för järnväg Mötesdatum: Onsdagen den 16 februari 2011 Plats: Närvarande: Scandic Htel, Brlänge Nrberg, Christer A-Train AB Rönne-Petersen,

Läs mer

Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012

Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012 Utredning om lokförarutbildning inom yrkeshögskolan 2012 YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (12) YH 2012/1931 Lokförarutredningen Bakgrund Lokförardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG

Läs mer

Vägledning. Dok. nr.: 411-b1 Version: 05 Datum: 2008-12-29. Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur

Vägledning. Dok. nr.: 411-b1 Version: 05 Datum: 2008-12-29. Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur Vägledning Dok. nr.: 411-b1 Version: 05 Datum: 2008-12-29 Granskning av järnvägsfordons samverkan med svensk järnvägsinfrastruktur REVISIONSINFORMATION Version Datum Beskrivning av ändring Skapad/ändrad

Läs mer

Referensgruppen övergripande frågor

Referensgruppen övergripande frågor Mötesanteckningar 1 (5) Datum Handläggare Margareta Lövgren Väg- och järnvägsavdelningen Referensgruppen övergripande frågor Datum Tid Plats kl.10.30 15.30 Borlänge, Hotell Galaxen Närvarande Gunnar Frisk

Läs mer

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Mötesanteckningar 1 (12) Datum Handläggare Maria Jäderholm Väg- och järnvägsavdelningen Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Datum Tid Plats 08 09:30 15:30 First Hotel Linné, Skolgatan 45, Uppsala

Läs mer

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27

GSM-R-interferens. Nuläge och statusbeskrivning. Robert Hellström 2015-01-27 GSM-R-interferens Nuläge och statusbeskrivning Robert Hellström 2015-01-27 Bakgrund I takt med att nya teknologier för kommunikation (3G/UMTS, 4G/LTE) introduceras i 900Mhz-bandet har det visat sig att

Läs mer

Arbetsgrupper Korsacceptans av fordon

Arbetsgrupper Korsacceptans av fordon Arbetsgrupper Korsacceptans av fordon ERA arbetsgrupp, nästa möte 17december NSA samt EU-organisationer inom järnväg deltar Mål att ta fram en databas med nationella regler för fordon Cirka 350 tekniska

Läs mer

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC Lokförarkörkortet COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC COMMISSION DECISION on the recognition of

Läs mer

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg

Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Mötesanteckningar 1 (12) Datum Handläggare Maria Jäderholm Väg- och järnvägsavdelningen Enheten verksamhetsutveckling och stöd Sektion omvärld Mötesanteckningar branschrådet för järnväg Datum Tid Plats

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 18 juli 2011 till: Generalsekretariatet vid Europeiska unionens

Läs mer

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (11)

Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Handläggare Anders Sjöberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk specifikation

Läs mer

JTF referensgrupp för övergripande frågor

JTF referensgrupp för övergripande frågor TSJ 2010-226 Minnesanteckningar 1(6) JTF referensgrupp för övergripande frågor Inledning och presentation Rune Lindberg inledde mötet och hälsade alla välkomna till det första referensgruppsmötet för övergripande

Läs mer

SERAC Single European Railway Committee

SERAC Single European Railway Committee SERAC Single European Railway Committee Vad har beslutats? Vad har diskuterats? Vad är på gång? 1 SERAC juli 2014: Vad beslutades? 2 genomförandeförordningar av kommissionen Detaljregler till SERA-direktivet,

Läs mer

Europeiska järnvägsbyråns arbete fokus - säkerhet Cecilia Lind Regelsektionen

Europeiska järnvägsbyråns arbete fokus - säkerhet Cecilia Lind Regelsektionen Europeiska järnvägsbyråns arbete fokus - säkerhet Cecilia Lind Regelsektionen 11 november 2009 1 Agenda 1. ERAs mandat 2. Organisation 3. Från uppdrag till beslut 4. Resultat av säkerhetsenhetens arbete

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2013 COM(2013) 33 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om kompetensprofil

Läs mer

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter

Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Järnvägens avreglering i Sverige Erfarenheter och framtidsutsikter Gunnar Alexandersson Senior Adviser Konference om jernbanestrategien, Odense, 31. maj 2010 Outline Branschföreningen Tågoperatörerna Den

Läs mer

2010-04-18 Gemensamberedning med

2010-04-18 Gemensamberedning med Ståndpunkt i EU-fråga Utkast/Arbetsutgåva Näringsdepartementet 2010-04-18 Gemensamberedning med Trafik Ståndpunkt i frågan om införandet av Infrastrukturregister enligt art 35 i Driftskompatibilitetsdirektivet

Läs mer

Minnesanteckningar från: Gruppen för Nationell Samverkan, GNS Järnväg Möte nr 1, den 6 mars, på Frey s hotel i Stockholm

Minnesanteckningar från: Gruppen för Nationell Samverkan, GNS Järnväg Möte nr 1, den 6 mars, på Frey s hotel i Stockholm Trafikverket Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 www.trafikverket.se Helena Höök Samhällsbehov helena.hook@trafikverket.se Direkt: 010-123 5887 Mobil: 070-601 56 64 2012-03-06 Minnesanteckningar från:

Läs mer

Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv

Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv Den svenska järnvägens omreglering i ett EU-perspektiv Gunnar Alexandersson Nyckelseminarium 2: Marknadsöppning så in i Norden och EU Elmia Nordic Rail / Future Transport, Jönköping 9 oktober 2013 Presentationsöversikt

Läs mer

JTF referensgrupp övergripande frågor (TSD Drift och Trafikledning)

JTF referensgrupp övergripande frågor (TSD Drift och Trafikledning) Mötesanteckningar 1 (5) Datum Handläggare Bertil Karlsson Väg- och järnvägsavdelningen JTF referensgrupp övergripande frågor (TSD Drift och Trafikledning) Datum Tid Plats 2016-02-11 09:15 14:30 Hotel Linné

Läs mer

Lastning och lastsäkring på järnväg

Lastning och lastsäkring på järnväg Lastning och lastsäkring på järnväg Harmoniserade regler i EU Harmoniserade regler ska: Underlätta gränsöverskridande trafik. Höja säkerheten. Höja kapaciteten. Stärka järnvägens konkurrenskraft. Regler

Läs mer

Järnvägen och marknaden

Järnvägen och marknaden Järnvägen och marknaden Gunnar Alexandersson Presentation i Visby, 3 juli 2013 Regeringsbeslut 8 maj 2013 En särskild utredare ska göra en översyn av järnvägens organisation Syfte: föreslå förbättringar

Läs mer

Godkännandeprocessen med ERTMS/ETCS

Godkännandeprocessen med ERTMS/ETCS Godkännandeprocessen med ERTMS/ETCS Godkännandeprocessen Processen för godkännande att ta i bruk fordon och infrastruktur styrs av driftskompabilitetsdirektivet 2008/57/EU. Direktivet beskriver en process

Läs mer

Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G

Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G Bedömning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Transportstyrelsens bedömningar och ställningstaganden gällande samexistens mellan GSM-R och 4G Innehåll TRANSPORTSTYRELSENS BEDÖMNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN GÄLLANDE

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation

Erfarenheter från konkurrensutsättning. Sverige. Gunnar Alexandersson. Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014. Utredningen om järnvägens organisation Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

Erfarenheter från konkurrensutsättning

Erfarenheter från konkurrensutsättning Erfarenheter från konkurrensutsättning av järnvägstrafik i Sverige Gunnar Alexandersson Jernbaneforum, Oslo 18 mars 2014 Upplägg på presentation 1. Översikt över organisatoriska förändringar 2. Det stegvisa

Läs mer

Möte Branschrådet för järnväg

Möte Branschrådet för järnväg Diarienummer Dkumenttyp Sida TSJ 2012-182 Mötesanteckningar 1(20) Mttagare: Se sändlista Möte Branschrådet för järnväg Mötesdatum: Onsdagen den 30 maj 2012 Plats: Närvarande: Quality Htel Galaxen, Jussi

Läs mer

ERA Working Group översyn av CSM

ERA Working Group översyn av CSM ERA Working Group översyn av CSM 1158/2010, 1169/2010, 1077/2012 och 653/2007 Folke Bark, Branschrådet 2015-01-27 Bakgrund - Single Safety Certificate Single Safety Certificate (SSC) långsiktigt mål Harmonised

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9

Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Järnvägs möte nr 9 Tid: 2014-09-17. Start med samling kl 09.30 dag 1 och avslut ca kl 15.00. Plats: Riksförbundet enskilda vägar, Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm.

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28 juli 2006 8.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 344/1 II (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 28 juli 2006 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Lantbrukets brandskyddskommitté

Lantbrukets brandskyddskommitté Brandskyddskommitté www.lantbruketsbrandskydd.nu Lantbrukets brandskyddskommitté Höstmöte hos Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund i Stockholm 25 september 2013 130925 LBK Höstmötesprotokoll -

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behörighet för lokförare; SFS 2011:725 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 7 Gäller fr.o.m. 2014-05-20 Infrastrukturanläggning: Terminaler vid Brogärdet/Marjarp Infrastrukturförvaltare: Falköpings kommun Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Tillämpning av gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning. Martin Fridleifer Annelie Jämte

Tillämpning av gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning. Martin Fridleifer Annelie Jämte Tillämpning av gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning Martin Fridleifer Annelie Jämte EU-rättslig reglering Säkerhetsdirektivet 2004/49/EG, artikel 6 Förordningen CSM-RA (EU) nr 402/2013

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Yta för en liten undertext Järnvägsnätsbeskrivning 2014 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 Ordförande har ordet Hösten har även i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för tågen i Sverige. Ett mycket intensivt fackligt år går nu mot sitt slut. Många frågor har

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.9.2009 KOM(2009) 464 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om en lägesrapport om genomförandet av järnvägssäkerhetsdirektivet

Läs mer

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna.

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna. Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna Nr 2 augusti 2015 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

ERTMS från dvärgar och dödskallar till svarta lådan. Christel Wiman

ERTMS från dvärgar och dödskallar till svarta lådan. Christel Wiman ERTMS från dvärgar och dödskallar till svarta lådan Christel Wiman Trafikverkets hearing, 12 mars 2013 Tågoperatörerna 28 operatörer och 9 associerade företag verksamma i branschen Vi är FÖR avreglering,

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

RFID in Rail NAF Business Watch strategiseminarium II 2013-02-07

RFID in Rail NAF Business Watch strategiseminarium II 2013-02-07 NAF Business Watch strategiseminarium II 2013-02-07 Lennart Andersson RFID - en plattform för - underhåll kombinera detektormätvärden med korrekt fordon - logistik spåra och följa fordon Varmgångs-/tjuvbromsdetektor

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2011 på Kungsängen. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2011 på Kungsängen. Open Herrar Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 80 2 Dellsten Anders Korpen Saab 0 84 3 Johansson Magnus Korpen Saab 0 85 T4 Svensson Åke Korpen Saab 0 86 T4 Rehn

Läs mer

Datum Ert datum Handläggare. Väg- och järnvägsavdelningen Anders Mattsson Susanna Angantyr

Datum Ert datum Handläggare. Väg- och järnvägsavdelningen Anders Mattsson Susanna Angantyr TSJ 2010-1667 BESLUT 1(8) 2011-05-09 2010-11-02 Anders Mattsson Sökande Veolia Transport Sverige AB Box 1820 171 24 SOLNA Motpart Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Saken Prövning av tvist enligt 8 kap. 9 järnvägslagen

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:45

Regeringens proposition 2006/07:45 Regeringens proposition 2006/07:45 Andra järnvägspaketet - fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Prop. 2006/07:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 09 30 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

Järnvägsnätsför beskrivning

Järnvägsnätsför beskrivning Yta Järnvägsnätsför en liten undertext beskrivning 2013 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

ERTMS. Nytt signalsystem

ERTMS. Nytt signalsystem ERTMS Nytt signalsystem Nytt signalsystem i Sverige Ställarställverket i Luleå har över 65 år på nacken Det gamla signalsystemet i Sverige, ATC, bygger på en nationell standard som försvårar trafik över

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Nytt signalsystem i Europa

Nytt signalsystem i Europa ERTMS i Sverige Nytt signalsystem i Europa Det blir enklare att resa och transportera med tåg mellan länder na med det nya signalsystemet European Railway Transport Management System, ERTMS. Idag byter

Läs mer

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA

2009-10-26 F08-149/TR00 SÄNDLISTA SÄNDLISTA Green Cargo AB Svenska Tågkompaniet AB Helsingborgs stad Tekniska förvaltningen Örebro SJ AB Branschföreningen Tågoperatörerna Banverkets webbplats 2/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Yttranden och kommentarer

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter Kyrkomötet Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2010:10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:6 om Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter.

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer