Hjärtrehabilitering Gävleborg. Håkan Sjöberg, hjärtsköterska Lars Svennberg, kardiolog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtrehabilitering Gävleborg. Håkan Sjöberg, hjärtsköterska Lars Svennberg, kardiolog"

Transkript

1 Hjärtrehabilitering Gävleborg Håkan Sjöberg, hjärtsköterska Lars Svennberg, kardiolog Lars Svennberg september 2015

2 Program Hjärtrehab Gävleborg Länssamarbete Gävleborg QRC-projekt Sephiaresultat - diskussion Lars Svennberg september 2015

3 Lars Svennberg september 2015

4 Gävleborg Sjukhus: Hudiksvall Gävle Bollnäs Privat, Aleris Hjärtmottagningar: Sandviken (inkluderar kardiologlab) Söderhamn Lars Svennberg september 2015

5 Hjärtrehabilitering Gävleborg Hjärtmottagningarna samtliga tre sjukhus samt Sandviken och Söderhamn (Aleris) Gemensamt vårdprogram för sekundärprevention Gemensamma behandlingsmål BT, lipider etc. Gemensamma principer för träningsprogram Länsmöten Gemensamt registerarbete Lars Svennberg september 2015

6 Arbetssätt Gävle-Sandviken Sköterskeuppföljning i upp till 1 år efter infarkt Hjärtrehabsköterska kontaktar pat redan under vårdtiden Sköterskebesök efter 2v, 3-6 mån, mån Vid tvåveckorsbesök beslut om typ av uppföljning Delegeringar hypertoni- och hyperlipidemibehandling Utremittering sker när pat nått målvärden, dock senast efter ett år 3 mån långt träningsprogram Funktionstest före o efter träningsprogram Utvärdering med hjälp av SEPHIA Lars Svennberg september 2015

7 Processdiagram Sephiapatienter Utskrivning Sephiapatient Sköterske besök 2v Sköterskebesök 4-6 v Sephia 1 Sköterskebesök 3-6 mån Sephia 1 b Sköterskebesök mån Sephia 2 Remiss nytt eko om låg EF under vårdtiden Hjärtträningspr ogram Hjärtskola Låg EF vid eko efter 3 mån Läkarbesök 4-6 v Sephia 1 Läkarbesök, ställningst agande till ICD Fortsatt uppföljning kardiologmott Fortsatt uppföljning av familjeläkare Lars Svennberg september 2015

8 Kriterier för läkarbesök efter akut 1. Överlevt hjärtstopp kranskärlssjukdom 2. Komplicerad ischemi / arytmi / hjärtsvikt problematik 3. Stent i huvudstam eller omfattande stentning 4. Komplicerad läkemedelsbehandling, t ex trippelbehandling blodförtunnande 5. Annan svår sjukdom, t ex respiratorisk insuff, njursvikt, aktiv tumörsjukdom 6. Komplicerade försäkringskasse ärenden Lars Svennberg september 2015

9 Hjärtskola Lars Svennberg september 2015

10 HJÄRTREHABILITERING Fysioterapi Specialistvård Gävle/Sandviken

11 Bemanning Fysioterapi Specialistvård Gävle/Sandviken 250 nybesök/år 4000 vårdtillfällen 240% hjärtmottagningen 0,5% 105/HIA

12 Patienturval Alla patienter med kranskärlssjukdom ska ges individuella råd och alla med stabil sjukdom ska ges möjlighet att delta i träningsprogram. Instabila patienter ska ej delta i träning. Övriga som kan vara aktuella för träning är patienter som thoraxopererats, hjärtsviktspatienter samt vissa arytmipatienter.

13 Enskild bedömning fysioterapeut Gruppverksamhet Självträning Hjärtträning 2-3 ggr/vecka 3 mån Övervakad självträning 2-3 ggr/vecka ca 3 mån Hemträningsprogram Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

14 Övrig verksamhet Uppföljning av FaR Föreläsning Fysisk aktivitet och träning vid kranskärlssjukdom, Hjärtskola Inspirationspass t e x spinning, vattengympa, stavgång, styrketräning utomhus

15 Tester/utvärderingsmått Blodtryck Vilopuls VAS skattad kondition Submax konditionstest cykel 6-min gångtest Balans Test av muskelfunktion Frändin och Grimbys aktivitetsskala Haskell 1 och 2

16 Utvecklingsmöjligheter Ett års återbesök till fysioterapeut Datainmatning SEPHIA Stresshantering, yoga, avslappning Förbättrat omhändertagande av hjärtsviktspatienter

17 Länsmöte hjärtrehabiliteringen Gävleborg Hudiksvall 29 April 2015 Tid: Onsdag 29 april kl Plats: Samlingssalen, Hus 11, Hudiksvalls sjukhus Program: Kaffe/te o smörgås Inledning, SEPHIA resultat. Lars Svennberg Externt hjärtsviktsteam Tamas Danyi, Anna-Karin Kruse, Camilla Hägglund NOAK en översikt Lars Svennberg LUNCH Förmaksflimmer epidemiologi och antikoagulantiabehandling Per Andersson Gruppdiskussioner Alla Avslutande diskussion och reflektion Alla Lars Svennberg september 2015

18 Styrkor hjärtrehab Gävleborg Mycket bra och motiverade medarbetare Tydliga rutiner och ansvarsområden Bra samarbete hjärtsköterskor-fysioterapeuter Fortlöpande utvärdering av resultaten Utvecklat länssamarbete Lars Svennberg september 2015

19 Svagheter hjärtrehab Gävleborg Inget rökavvänjningsprogram Svårt få till stöd/samtalsgrupper Ingen organiserad stressbehandling Låg andel i träning på vissa håll Läkarmottagningen ej optimal Utskrivningsrutiner sitter inte Lars Svennberg september 2015

20 QRC-projektet Lars Svennberg september 2015

21 Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hjärtrehabilitering Gävle-Sandviken Utvecklingsprogram i samarbete med QRC Stockholm Lars Svennberg september 2015

22 Varje organisation är perfekt designad för att ge det resultat den faktiskt ger Lars Svennberg september 2015

23 Figur 22. Måluppfyllelse per kön och måluppfyllelsevariabel enligt Q-4 för 2:a uppföljningen Lars Svennberg september 2015

24 Är sjuksköterskemottagning lika bra som läkarmottagning efter hjärtinfarkt? Norrköping Lars Svennberg september 2015

25 Microsystem Improvement Ramp Cardiac Rehab Team Gävle-Sandviken We aim to improve secondary prevention in Gävle and Sandviken The process begins when the patient is dismissed from hospital and ends when he or she is referred to primary care for follow-up. The aim is to decrease the number of relapses of coronary disease, and to have fewer readmissions. We will do this by increasing the proportion of patients who reaches target levels for the most important risc factors (stopping smoking, control of blood pressure and blood lipids and taking part in excercise programs) Improving secondary prevention 5P s completed Assessment Theme Global Aim Specific Aim Change Ideas We have ongoing measures for all our specific aims except nr 7 and 8. The first results will be available in late spring 2014 Increased time for pat. with specialized cardiology nurse will lead to improved secondary prevention. Measures Lars Svennberg september 2015 PDSA A S 1 1 P D 2 2 A S P D 3 3 A S P D Global Aim 1. Increased proportion of patients with blood pressure < Increased proportion of patients wiht LDL <1,8 3. Increased proportion of patients who quit smoking 4. Increased participation in excercise programs 5. Increased proportion of patients who get appointment with doctor/nurse in planned time 6. Improved routines for discharge from hospital 7. (Improved routine for sick leave after AMI.) 8. (Increased physical activity in daily life.) 9. Reduced proportion of patients who experience increased level of anxiety/depression after AMI. 10. Increased proportion of patients seen by nurses instead of doctors after AMI. SDSA We have started some PDSA s (nurse visits in stead of doctor visits, new routine for referring patients to primary care, more close follow-up of risk factors, measuring the quality of the dismissing process).

26 Specifika mål / Delmål 1. Ökad måluppfyllelse Q4 BT <140 systoliskt (alt enl Sephiamål) LDL <1,8 (alt halvering av utgångs-ldl) Rökfrihet Deltagande träningsprogram 2. Läkar/sköterskebesök i tid 3. Förbättrad utskrivningsrutin Förbättrad sjukskrivningsrutin 4. Införande av sköterskemottagning för vissa hjärtinfarktpatienter 5. Jämföra utfall av läkar- och sköterskemottagning efter hjärtinfarkt 6. Bättre vårdrutiner för rökstopp 7. Ökad fysisk aktivitet 8. Minskad oro/nedstämdhet 9. Ökad kontinuitet (PAL/PAS) 10. Utvärdering HbA1c 11. Ökat deltagande hjärtskola Lars Svennberg september 2015

27 Kriterier för läkarbesök efter akut kranskärlssjukdom 1. Tidigare etablerad läkarkontakt på hjärtenheten 2. Överlevt hjärtstopp 3. Nytillkommen hjärtinsufficiens / påtagligt nedsatt VK-funktion 4. Arytmiproblematik 5. Kvarvarande kardiell ischemi 6. Stent i huvudstam eller omfattande stentning 7. Trippelbehandling blodförtunnande 8. Annan komplicerad läkemedelsbehandling 9. Anemi / andra påtagligt avvikande lab.värden 10. Yngre patienter (< 50 år) 11. Annan svår sjukdom, t ex respiratorisk insuff, njursvikt, aktiv tumörsjukdom 12. Komplicerade FK ärenden Lars Svennberg september 2015

28 Processdiagram Sephiapatienter Utskrivning Sephiapatient Sköterske besök 2v Sköterskebesök 6-10 v Sephia 1 Sköterskebesök 3-6 mån Sephia 1 b Sköterskebesök mån Sephia 2 Remiss nytt eko om låg EF under vårdtiden Hjärtträningspr ogram Hjärtskola Låg EF vid eko efter 3 mån Läkarbesök 4-6 v Sephia 1 Läkarbesök, ställningst agande till ICD Fortsatt uppföljning kardiologmott Fortsatt uppföljning av familjeläkare Lars Svennberg september 2015

29 Patientgrupp < 65 år > 65 år Kvinnor Män Lars Svennberg september 2015

30 Läkar / sköterskebesök Läkarbesök 33 Sköterskebesök Lars Svennberg september 2015

31 Orsaker läkarbesök Lars Svennberg september 2015

32 Antal sköterskepat som ändå fått läkarbesök under uppföljningstiden Sköterskebesök totalt 4 Även läkarbesök Lars Svennberg september 2015

33 Orsaker läkarbesök hos sköterskepatienter Totalt 4 st 2 st rutinmässigt beslut i samband med återinläggning / reinfarkt 1 st ICD-frågeställning pga nedsatt VK-funktion 1 st arytmi Lars Svennberg september 2015

34 Resultat Lars Svennberg september 2015

35 Andel patienter som nått målnivå för samtliga fyra riskfaktorer, mätning 6-10 veckor samt månader efter utskrivning. Gävle/Sandviken jämfört med landets övriga sjukhus. Referensperiod uppföljning Projektperiod pat utskrivna , uppföljning Lars Svennberg september 2015

36 Måluppfyllelse för rökfrihet, blodtryck, kolesterol och träning vid mätning månader efter utskrivning. Gävle/Sandviken jämfört med landets övriga sjukhus. Referensperiod Projektperiod Lars Svennberg september 2015

37 Kvalitetsarbete Swedeheart Lars Svennberg september 2015

38 Den lokala nyttan av registerarbetet är det allra viktigaste! Lars Svennberg september 2015

39 Arbetsgruppen för Swedeheart i Gävleborg Startade hösten Kardiologer 4 Sjuksköterskor (Swedeheartansvarig från varje sjukhus) 1 Sekreterare

40 Kvartalsrapport SWEDEHEART Gävleborg Q2

41 Inmatning Q2 Bollnäs on-line både i RIKS-HIA och SEPHIA. Gävle ånyo kraftig eftersläpning 189 ej klara varav 85 skulle varit med i denna rapport! Hudiksvall on-line både i RIKS-HIA och SEPHIA.

42 Aktuellt inmatningsläge Antal ofullständigt inmatade RIKS-HIA SEPHIA Bollnäs 2(0) 44(0) Gävle 189 (85) 44 (0) Hudiksvall 21 (1) 28(0) Summa 212(86) 116(0) ( ) = patienter som skulle varit med i redovisningen för Q1!

43 Kommentarer RIKS-HIA Bollnäs: I stort sett oförändrat som Q1. Något låg andel ACEI/A2 blockerare, koronarangiografi vid NSTEMI och reperfusion i tid. Skillnaderna dock små jämfört med Q och kan förklaras av små patientantal. Gävle: Osäkra data 85 pat ej klara! Bättre resultat än Q1 avseende ACEI/A2 blockerare, klart sämre avseende betablockerare, och något sämre avseende reperfusion i tid jämfört med Q1. Hudiksvall: Färre hjärtinfarktfall än normalt under Q2. Klart sämre resultat för ACEI/A2 blockerare (kontrollerat, kan förklaras av få patienter, rimliga undantag från behandling), och något bättre resultat för LMWH än Q4. Mkt hög andel reperfusion, men mkt låg andel reperfusion i tid kan sannolikt förklaras av få patienter.

44 Bollnäs Landstingsrapport RIKS-HIA Q2 Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACE/ A2 ASA mm Betablock Clopi Lipidsänkare LMWH Angio NSTEMI Reperfusion Tid till reperfusion Bollnäs HIA Gävleborg läns landsting Riket

45 Gävle Landstingsrapport RIKS-HIA Q2 Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACE/ A2 ASA mm Betablock Clopi Lipidsänkare LMWH Angio NSTEMI Reperfusion Tid till reperfusion Gävle HIA Gävleborg läns landsting Riket

46 Hudik Landstingsrapport RIKS-HIA Q2 Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACE/ A2 ASA mm Betablock Clopi Lipidsänkare LMWH Angio NSTEMI Reperfusion Tid till reperfusion Hudiksvall HIA Gävleborg läns landsting Riket

47 Kommentarer SEPHIA Bollnäs Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram fortsatt låg såväl vid den första som vid den andra uppföljningen, oförändrat jämfört med Q1. Andelen som nått målnivå för LDL något lägre än Q1vid den andra uppföljningen, ca 45% Målnivån för full poäng i kvalitetsindex 2014 är 60%, vilket alltså ej uppnås. För rökfrihet oförändrat resultat, ca 90% rökfria vid båda uppföljningarna. För blodtryck fortsatt mycket hög måluppfyllelse, ca 85% den andra uppföljningen. Gävle Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram ca 55% vid den första och ca 65% vid den andra uppföljningen, vilket innebär måluppfyllelse i kvalitetsindex. Andelen som nått målnivå för LDL ca 65%vid den första och ca 70% vid den andra uppföljningen, vilket är en viss förbättring jämfört med Q1 och nnebär måluppfyllelse i kvalitetsindex. För rökfrihet väsentligen oförändrat resultat med ca 90% måluppfyllelse vid både första och andra uppföljningen. Måluppfyllelsen för blodtryck oförändrad, vid första uppföljningen ca 75 %, och vid den andra ca 70%. Hudiksvall Andelen som deltagit i fysiskt träningsprogram oförändrat relativt låg vid första uppföljningen, drygt 30%, vid en första uppföljningen, och oförändrad, ca 45%, vid en andra uppföljningen. Andelen som nått måluppfyllelse för LDL vid båda uppföljningarna ca 50%, vilket innebär en viss förbättring vid den andra jämfört med Q1. Måluppfyllelsen för rökfrihet oförändrad, ca 90% vid båda uppföljningarna. Måluppfyllelsen för blodtryck fortsatt mycket bra, ca 65% vid den första uppföljningen och ca 90% vid den andra uppföljningen.

48 SEPHIA Bollnäs uppföljda Delmål 6-10 veckor Delmål 12 månader

49 SEPHIA Gävle uppföljda Delmål 6-10 veckor Delmål 12 månader

50 SEPHIA Hudik uppföljda Delmål 6-10 veckor Delmål 12 månader

51 Andel(%) som EJ uppfyller uppsatta mål vid 1-års (Q2) Gävle Bollnäs Hudik Lipider Blodtryck Fysisk träning Rökfrihet

52 Sammanfattning Q Träning LDL Rökstopp BT Bollnäs 25 72? (88) 72 Gävle 65 85? (85) 68 Hudiksvall 58 80? (92) 55 Mål Gävleborg Kvalitetsindex Swedeheart / / / / 75 Lars Svennberg september 2015

53 Sephiaresultat Jönköping Eksjö Värnamo Linköping Norrköping Motala Kalmar Västervik Oskarshamn Gävle-Sandviken Bollnäs

54 Hur bra kan det bli? Lars Svennberg september 2015

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Lars Svennberg september 2015

76 Lars Svennberg september 2015

77 Tack för er uppmärksamhet. Lars Svennberg september 2015

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Lars Svennberg Överläkare, hjärtenheten Gävleborg Lars Svennberg Kardiolog, överläkare hjärtenheten Gävleborg Sekundärprevention Waran Kvalitets-

Läs mer

Regionstatistik. Medicinska resultat och tillgänglighet

Regionstatistik. Medicinska resultat och tillgänglighet Regionstatistik Medicinska resultat och tillgänglighet Hjärtsjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen Vid alla sjukvårdsregionens sjukhus finns akut hjärtinfarktvård och uppföljning efter hjärtinfarkt. Dessutom

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

Coaching Data-Driven Healthcare Improvement

Coaching Data-Driven Healthcare Improvement Coaching Data-Driven Healthcare Improvement Gösta Hiller, PhD QRC Stockholm A National Quality Register A database consisting of individual patient data for many patients 1 A National Quality Register

Läs mer

VÄLKOMNA till Hooks Herrgård!

VÄLKOMNA till Hooks Herrgård! VÄLKOMNA till Hooks Herrgård! 09.30 Drop in med fika 10.00 Inledning Jan-Erik Karlsson, Yvonne Pantzar & Marie Gustavsson 10.15 Fysisk träning i SEPHIA Ansträngande för både patient och sköterska?! Helena

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård

HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen Centrumråd hjärtsjukvård 2017-05-05 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET God tillgänglighet till nybesök kardiologi, thoraxoperation, ablationer Nationellt

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Process för hjärtinfarkt-post PCI-post CABG-patienter, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus

Process för hjärtinfarkt-post PCI-post CABG-patienter, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Process för hjärtinfarkt-post PCI-post CABG-patienter, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus Berörda enheter Medicin/Rehab-kliniken, Primärvården. Syfte

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Spelar det någon roll vad doktorn/sköterskan säger om levnadsvanor och matvanor?

Läs mer

Resultat Medicinkliniken

Resultat Medicinkliniken Resultat 15-03-18-13:44 101 Akutsektionen Andel HLR-utbildad personal Datakälla: Internt register för HLR-utbildad personal Täckningsgrad: 2012 Antal HLR-utbildade medarbetare 1164 951 1017 Andel HLR-utbildade

Läs mer

Reviderad 2013-04-02 Riktlinjer för rehabilitering vid kranskärlssjukdom

Reviderad 2013-04-02 Riktlinjer för rehabilitering vid kranskärlssjukdom Reviderad 201-04-02 Riktlinjer för rehabilitering vid kranskärlssjukdom Inledning Syfte Att personer med kranskärlssjukdom och boende i Kronobergs län skall erbjudas likvärdig rehabilitering i enlighet

Läs mer

Resultat Medicinkliniken

Resultat Medicinkliniken Resultat 16-04-04-17:01 79 Akutsektionen Andel HLR-utbildad personal Datakälla: Internt register för HLR-utbildad personal Täckningsgrad: 2013 Antal HLR-utbildade medarbetare 1 164? 1 164 951 Andel HLR-utbildade

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Öppna Jämförelser Hjärtsjukvård 2009

Öppna Jämförelser Hjärtsjukvård 2009 Öppna Jämförelser Hjärtsjukvård Sammanfattande kommentarer Undvikbar slutenvård vid hjärtsjukdom (A2, C1, D1). Denna indikator speglar det organisatoriska omhändertagandet av denna patientgrupp (hjärtsvikt

Läs mer

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease

Läs mer

Exempel från Swedeheart

Exempel från Swedeheart Internationell samverkan möjligheter och utmaningar Exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

VÄLKOMNA till Ullinge!

VÄLKOMNA till Ullinge! VÄLKOMNA till Ullinge! 09.00 Drop in med fika 09.30 Inledning och SEPHIA Update Jan-Erik Karlsson, Yvonne Pantzar 10.30 Gruppdiskussion Sjuksköterskor/Fysioterapeuter (sjukhusvis) 11.00 Lipidbehandling

Läs mer

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte

Högt blodtryck. Åderlåtning i Landeryd/Hylte Högt blodtryck Åderlåtning i Landeryd/Hylte 2 Bra källor att läsa om hypertoni Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer 2014 Nya riktlinjer från Läkemedelsverket 2014 som kommer senast i början av hösten,

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Nivåstrukturering för sjukgymnastinsatser vid hjärtrehabilitering

Nivåstrukturering för sjukgymnastinsatser vid hjärtrehabilitering 2009-08-17 1 (5) Nivåstrukturering för sjukgymnastinsatser vid hjärtrehabilitering Innehållsförteckning Inledning... 2 Rehabiliteringsfas... 2 Bedömning av fysisk träningsnivå vid 1:a besök... 2 Fysisk

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL

KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL KVALITETSARBETE OM HJÄRTSVIKT PÅ TUREBERGS VC NIMISHA CHANDUKA ST LÄKARE ALLMÄNMEDICIN TUREBERG VÅRDCENTRAL VILKA HAR MEDVERKAT LEDNING - MIN CHEF PIA LINDBORG HANDLEDARE MATTE KARADAGH VERKTYGSLÅDA FRÅN

Läs mer

Fokusrapport Rehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdom

Fokusrapport Rehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdom Fokusrapport 2016 Rehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdom Fokusrapport 2016 Rehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdom ISBN 91-976392-2-2 FR 2016:02 Framtagande av fokusrapporter

Läs mer

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM

ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM ISCHEMISK KRANSKÄRLSSJUKDOM med fokus på akut koronärt syndrom Eva Velebová ISCHEMI = LOKAL SYREBRIST I VÄVNAD ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM = BRIST PÅ TILLRÄCKLIG BLODTILLFÖRSEL TILL HJÄRTMUSKELN VIA HJÄRTATS

Läs mer

XIVSvenska. Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter. Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter. Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm Ingen intressekonflikt föreligger Dysglykemi

Läs mer

2014-02-04 PROJEKTREDOVISNING: ATT ANVÄNDA DATA UR NATIONELLA KVALITETSREGISTER I FÖRBÄTTRINGSARBETE UNDER ST-UTBILDNING

2014-02-04 PROJEKTREDOVISNING: ATT ANVÄNDA DATA UR NATIONELLA KVALITETSREGISTER I FÖRBÄTTRINGSARBETE UNDER ST-UTBILDNING 2014-02-04 PROJEKTREDOVISNING: ATT ANVÄNDA DATA UR NATIONELLA KVALITETSREGISTER I FÖRBÄTTRINGSARBETE UNDER ST-UTBILDNING TRE ST-LÄKARE DELAR MED SIG AV SINA RESULTAT, ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR PROJEKTUPPLÄGG

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hjärtsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Ledamöter i gruppen under år 2014 Linköping: Mats Broqvist och Hans Granfeldt Norrköping: Rosemarie Pettersson Motala: Åsa Törnqvist Jönköping:

Läs mer

Del 7_10 sidor_16 poäng

Del 7_10 sidor_16 poäng Du arbetar som kardiologjour i Uppsala. Du blir uppringd av en husläkare på en mottagning 40 km från sjukhuset efter att fått ett EKG (se EKG 1 på nästa sida) överfaxat. Husläkaren berättar att han har

Läs mer

Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö. Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg

Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö. Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö Nationella Diabetesregistret, Registercentrum VGR, Göteborg Höglandssjukhuset 11. Länssjukhuset Ryhov 145. Värnamo sjukhus 85. Analysförklaring Vid analys:

Läs mer

C6 Measures for microsystem management

C6 Measures for microsystem management C6 Measures for microsystem management Mari Bergeling-Thorell Peter Kammerlind Qulturum Measures, microsystem and management Collaborative Access Balanced Scorecard Value Compass Statistical Process Control

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Medicinkliniken KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Du tjänstgör på Hjärtinfarktavdelningen på ditt sjukhus. På ronden bestäms att Herr Andersson skall skrivas hem Det rör sig om en 67-årig man som tidigare arbetat som ingenjör

Läs mer

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR.

MEQ-fråga 1 OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. MEQ-fråga 1 Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, ht13t14 Totalt 20 poäng OBS ATT I DENNA VERSION FINNS RÄTTNINGSMALL MED. DET KAN FINNAS FÖRSLAG TILL SVAR SOM INTE ÄR MED HÄR. Anvisning: (Examinationen

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel levande inlagd på sjukhus Överlevnad 1 månad efter

Läs mer

Nationella diabetesregistret Uppföljning av primärvården i Östergötland 2010

Nationella diabetesregistret Uppföljning av primärvården i Östergötland 2010 Nationella diabetesregistret Uppföljning av primärvården i Östergötland 21 Eva Törnvall Kvalitetssamordnare FoU-enheten för närsjukvården 1 (7) Uppföljning av diabetes inom primärvården 21. Enligt avtal

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Trombyl 75mg/d. Laddninsdos 300 mg. 46% riskreduktion av MACE efter hjärtinfarkt Hemofili/Trombocytopeni.

Läs mer

MEQ DX1 HT 2014 facit

MEQ DX1 HT 2014 facit MEQ DX1 HT 2014 facit Du jobbar som medicinjour på akutmottagningen. En av sjuksköterskorna tar tag i dig och säger att du nog snarast bör titta på en patient. Det rör sig om Lars, en 61 årig man som jobbar

Läs mer

RMPG Rehab & smärta. Årsrapport. Region Östergötland

RMPG Rehab & smärta. Årsrapport. Region Östergötland RMPG Rehab & smärta Årsrapport Arbetsgrupper Smärta och multimodal rehabilitering Arbetsgrupp forskning, utveckling och utbildning Arbetsgrupp ryggmärgsskaderehabilitering RMPG Rehab & smärta, 2015-03-31,

Läs mer

Nationella riktlinjer Målnivåer. Hjärtsjukvård. Målnivåer för indikatorer

Nationella riktlinjer Målnivåer. Hjärtsjukvård. Målnivåer för indikatorer Nationella riktlinjer Målnivåer Hjärtsjukvård Målnivåer för indikatorer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Bruk av data i kvalitetsforbedring: Kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid

Bruk av data i kvalitetsforbedring: Kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid Syftet är att belyse fordelene og utfordringene med å benytte data fra medisinske kvalitetsregistre i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Bruk av data i kvalitetsforbedring: Kvalitetsregistre i kvalitetsforbedringsarbeid

Läs mer

Frågor om GUCH från den kliniska vardagen. Fysioterapeut Camilla Sandberg från Umeå pratade om Fysisk aktivitet och träning vid GUCH.

Frågor om GUCH från den kliniska vardagen. Fysioterapeut Camilla Sandberg från Umeå pratade om Fysisk aktivitet och träning vid GUCH. Vi tre hade förmån att få resestipendium från VIC för att delta i det 18:e svensk kardiovaskulära vårmötet som gick av stapeln 27-29 april i Göteborg. Här följer en sammanfattning av våra dagar: Tack vare

Läs mer

PrimärvårdsKvalitet. Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen och 08 Eva Arvidsson

PrimärvårdsKvalitet. Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen och 08 Eva Arvidsson PrimärvårdsKvalitet Ett stöd för kvalitetsarbete på vårdcentralen 2017-02-01och 08 Eva Arvidsson eva.arvidsson@rjl.se Primärvårdens FoU-enhet, Futurum 2017-02-09 Innehåll Bakgrund & Syfte Vad är och hur

Läs mer

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Agenda Lipidvärden och lipidsänkande behandlingdata från nya årsrapporten Vad har NDR lärt oss om lipidvärden och lipidsänkande behandling

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention

Kranskärlssjukdom. Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Kranskärlssjukdom Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdprogrammen

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Årsrapport 2007. Utgiven 2008. Ulf Stenestrand och Lars Wallentin. Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus. Stefan James och Bo Lagerqvist

Årsrapport 2007. Utgiven 2008. Ulf Stenestrand och Lars Wallentin. Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus. Stefan James och Bo Lagerqvist Årsrapport 27 Utgiven 28 presenterad av Ulf Stenestrand och Lars Wallentin presenterad av Bertil Lindahl, Patrik Tydén och Kristina Hambraeus presenterad av Stefan James och Bo Lagerqvist Årsrapport 27

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense www.excense.com

Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense www.excense.com Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration www.e.com Hjärtjournalen - Översikt Hjärtjournalen är en specialiserad applikation för journalföring inom kardiologi. Applikationen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Välkommen till verksamhetsområde kardiologi Gävle sjukhus.

Välkommen till verksamhetsområde kardiologi Gävle sjukhus. Läkare kardiologen VEC Oscar Persson 026-155103 Öl Gunnar Gustafsson 026-154366 Öl Per-Erik Gustafsson 026-154369 Öl Jan Blomgren 026-153007 Öl Kaoan Jamal 026-153082 Öl Britt-Marie Nosséd 026-154003 Öl

Läs mer

Aterosklerosens olika ansikten

Aterosklerosens olika ansikten Aterosklerosens olika ansikten 2016-03-16 Välkomna!! Laguppställning för dagen Kärlen ( Charlotta Strandberg ) Hjärnan ( Fredrik Schön ) Hjärtat ( Olle Bergström ) Familjär hyperkolesterolemi (Wolfgang

Läs mer

Erfarenheter från Sverige Swedeheart (Riks-Hia) Bertil Lindahl, professor i kardiologi, SKL och Uppsala Clinical Research center.

Erfarenheter från Sverige Swedeheart (Riks-Hia) Bertil Lindahl, professor i kardiologi, SKL och Uppsala Clinical Research center. Erfarenheter från Sverige Swedeheart (Riks-Hia) Bertil Lindahl, professor i kardiologi, SKL och Uppsala Clinical Research center. Kunskapsbaserad sjukvård roll för kv.reg Pre-clinical research Outcome

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Akut koronart syndrom Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Årsrapport 2013 för R M P G Hjärtsjukvård

Årsrapport 2013 för R M P G Hjärtsjukvård Årsrapport 2013 för R M P G Hjärtsjukvård 1. Ledamöter i gruppen under år 2013 Linköping: Mats Broqvist, Hans Granfeldt Norrköping: Rosemarie Pettersson Motala: Åsa Törnqvist Jönköping: Jan Thollander,

Läs mer

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län FÖLJS ÅLDERSGRUPPEN ÖVER 80 MED DIABETES ENLIGT NATIONELLA RIKTLINJER? ANN-SOFIE NILSSON-NEUMARK, DISTRIKTS & DIABETESSJUKSKÖTERSKA BLÅ KUSTENS HÄLSOCENTRAL OSKARSHAMN Andelen befolkning 80 år och äldre

Läs mer

Bilaga 1. Landstings profiler. Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Socialstyrelsen 2012.

Bilaga 1. Landstings profiler. Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Socialstyrelsen 2012. Bilaga 1. Landstings profiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Socialstyrelsen 2012. Landstinget Dalarna Dalarnas län INNEHÅLL Landstingsprofil

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

Reviderad 2013-04-03 Riktlinjer för rehabilitering efter hjärtklaffoperation

Reviderad 2013-04-03 Riktlinjer för rehabilitering efter hjärtklaffoperation Reviderad 2013-04-03 Riktlinjer för rehabilitering efter hjärtklaffoperation Inledning Syfte Att personer som genomgått hjärtklaffoperation och boende i Kronobergs län skall erbjudas likvärdig rehabilitering

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015

Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 Fysisk träning vid kranskärlssjukdom enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015 Ingela Sjölin Leg Sjukgymnast Skånes Universitetssjukhus Tylösand 2016-02-18 Agenda Bakgrund Varför riktlinjer?

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt Utvecklingskraft, Agneta Ingvarsson och Eva-Marie Ebefors

Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt Utvecklingskraft, Agneta Ingvarsson och Eva-Marie Ebefors Minska onödig väntan på kranskärlsröntgen vid hjärtinfarkt Region Jönköpings län Länssjukhuset Ryhov Höglandssjukhuset i Eksjö Värnamo sjukhus Bakgrund Kranskärlsröntgen utförs på: Patienter med akuta

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Trygg, tillgänglig och säker vård för äldre

Trygg, tillgänglig och säker vård för äldre Trygg, tillgänglig och säker vård för äldre B Bedömningsteamet, Brommageriatriken Stockholms Sjukhem: Greger Slättman Carina Metzner Rigmor Arwidsson Malin Eriksson Vårt sätt att arbeta för att förbättra

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Rehabilitering efter hjärtklaffoperation

Rehabilitering efter hjärtklaffoperation Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Klaffsjukdomar Giltig fr.o.m: 2015-04-21 Faktaägare: Fanny Simonsson, Sjukgymnast Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén Revisions

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Exempel från Swedeheart

Exempel från Swedeheart Kvalitetsregister räddar liv och förbä4rar hälsa Exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve IntervenAon

Läs mer

Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009. Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi

Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009. Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Vårdkedja misstänkt hjärtinfarkt Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009 Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Infarktsjukvård, kort historik 1960- och 1970-talet Lindra symtom Hög mortalitet Långa vårdtider,

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter

Koll på KOL. Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län. Vaggeryds VC listade patienter Koll på KOL Eva Arvidsson Spec allmänmedicin, MD, Futurum Region Jönköpings Län Vaggeryds VC 7 000 listade patienter Bakgrund: Vaggeryds VC 2016 1. Ny chef och medicinskt ansvarig läkare önskan om ordning

Läs mer

Riktade hälsosamtal Hans Lingfors. Hälsokurvan

Riktade hälsosamtal Hans Lingfors. Hälsokurvan Riktade hälsosamtal Hans Lingfors Hälsokurvan Riktade hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan Erfarenheter från Skaraborg och Jönköpings län Hans Lingfors, distriktsläkare, med dr Primärvårdens FoU-enhet,

Läs mer

Indikatorer för jämställd hälsa och vård

Indikatorer för jämställd hälsa och vård Indikatorer för jämställd hälsa och vård 17 indikatorer inom hälso- och sjukvården Författare: Anke Samulowitz Rapporten är utgiven av: Kunskapscentrum för Jämlik vård, KJV Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER 2013 KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Läs mer

Nationella riktlinjer Är det något för svensk intensivvård?

Nationella riktlinjer Är det något för svensk intensivvård? Nationella riktlinjer Är det något för svensk intensivvård? Johan Petersson MD, PhD, Karolinska universitetssjukhuset Solna, styrelseledamot SIR Lina De Geer MD, PhD, Universitetssjukhuset i Linköping,

Läs mer

Benchmarking men sen då? - Att förbättra kvalitet med Capiomodellen. Måns Belfrage, chefläkare Anna Zerne, verksamhetsutvecklare kvalitet

Benchmarking men sen då? - Att förbättra kvalitet med Capiomodellen. Måns Belfrage, chefläkare Anna Zerne, verksamhetsutvecklare kvalitet Benchmarking men sen då? - Att förbättra kvalitet med Capiomodellen Måns Belfrage, chefläkare Anna Zerne, verksamhetsutvecklare kvalitet CStG vill säkerställa att alla patienter får standardiserad, högkvalitativ

Läs mer

Analysförklaring. är det den senaste registreringen/patient som gäller

Analysförklaring. är det den senaste registreringen/patient som gäller Analysförklaring Vid analys: är det den senaste registreringen/patient som gäller (patienten kan bara vara med 1 gång) är det minst 1 patienter/enhet av andel måste frågan vara besvarad med ja eller nej

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel patienter som lever vid 1 månad efter hjärtstoppet Antal

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Det är inte för många PCI centra i Sverige

Det är inte för många PCI centra i Sverige Det är inte för många PCI centra i Sverige Rikard Linder, Danderyds Sjukhus, Stockholm Ingen intressekonflikt. Tänkbara nackdelar med många små PCI centra i Sverige Vad ska jag hitta på? Vad ska jag hitta

Läs mer