Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense www.excense.com"

Transkript

1 Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration

2

3 Hjärtjournalen - Översikt Hjärtjournalen är en specialiserad applikation för journalföring inom kardiologi. Applikationen består av ett antal moduler som täcker in en mängd olika undersökningar /behandlingar som är aktuella inom kardiologin. Hjärtjournalen är utvecklad i ett nära samarbete med kardiologer vilket resulterat i en lättanvänd och snabbarbetad applikation med fokus på kvalitetssäkring, verksamhetsnytta och möjlighet till integration med övriga applikationer / system. Grundtanken är att applikationen skall möjliggöra en fullständig och ingående dokumentation över vanligt förekommande undersökningar inom kardiologin och att all inmatad data skall kunna användas som en resurs till andra applikationer och system. Detta gäller inte minst automatisk export till olika nationella kvalitetsregister. Säkerhet och sekretess är naturligtvis inbyggt i applikationen. Inmatad data är skyddad från obehöriga användare och all aktivitet av användarna loggas. Hjärtjournalen kan även anpassas för Er unika verksamhet och behov. Olika kopplingar till externa system kan och bör skapas för att ytterligare öka verksamhetsnyttan med applikationen. Möjliga kopplingar är t.ex. till befolkningsregister, röntgen, lagringssystem för Ekg samt till andra journalsystem. Dessa anpassningar sker efter kundens önskemål då olika sjukhus har olika befintliga system installerade. Andra anpassningar kan vara att applikationen kontrollerar att givna läkemedel och behandlingar korresponderar med Er verksamhets föreskrifter och direktiv.

4 Hjärtjournalen - Centrala Delar Utöver de olika ingående modulerna i Hjärtjournalen finns det centrala delar gemensamma för applikationen. Några av dessa är: Bakgrundsdata för patienter (innefattar bl.a. anamnes, diagnoser, tidigare sjukdomar, riskfaktorer, läkemedelslista, allergier osv.) Patientöversikt (snabb översikt över patientens bakgrundsdata och besökshistorik) Signeringskorg för läkare (signering, kontrasignering) Automatisk urloggningsfunktion (förhindra obehörig åtkomst av applikationen) Behörighetshantering (för varje användare anges vilka moduler användaren skall ha åtkomst till samt vilka åtgärder användaren kan utföra) Loggningsfunktion (möjligt att se vilka användare som varit involverade i en viss patient samt vilka patienter en viss användare varit involverad i. Gäller läsa, skriva, signera osv.) Möjlighet för utskrift till en mängd olika textformat från de olika modulerna Värdena från de olika undersökningarna samt HIA-modulen sparas unikt, ej textbaserat, vilket medger obegränsade datautsökningar från Hjärtjournalen för statistik och kvalitetssäkring.

5 Hjärtjournalen - HIA Hia-modulen täcker in patientens vårdtid på Hia från inskrivning till utskrivning. Modulen innefattar tre olika formulär: Inskrivning, Vårdtid och Epikris. Under vårdtiden har användaren en god överblick över händelser samt utförda/planerade behandlingar och åtgärder. Modulen bevakar att verksamhetens föreskrifter och direktiv på behandlingar och läkemedel efterföljs. Denna funktion kan givetvis anpassas för Er verksamhet. Som förvald standard bevakar modulen utvalda kvalitetsindikationer från Riks-Hia. Det är även möjligt att anpassa modulen för att välja ut och föreslå lämpliga patienter inför t ex läkemedelsstudier. Modulen är integrerad med realtidsbeslutstödet EDS-H (E Decision Support Healthcare). Det innebär att ansvarig själv kan lägga upp valfritt antal behandlingsrekommendationer för att på så vis styra och kvalitetssäkra processerna inom sin verksamhet. Läs mer om detta på vår hemsida. Epikrisen genereras automatiskt utifrån vårdtiden. Det finns även en funktion för att kontrollera att data är ifyllt inför export till Riks-Hia. Användaren uppmärksammas tydligt på ifall data saknas och kan enkelt korrigera detta. Export till Riks-Hia sker genom att välja ut ett datumintervall där epikriser färdiga för export selekteras till ett exportpaket. En fil skapas automatiskt som sedan kan skickas till Riks-Hia. Givetvis kan användaren lätt i efterhand se vilka exportpaket som skapats och skickats. I modulen hanteras även patientens rehabilitering efter vårdtiden. Det är enkelt att se hur väl patienten når fram till de uppsatta mål som bestämts. Rapporter genereras för överlämning till primärvården.

6 Hjärtjournalen - Koronarangiografi, PCI I modulen för Koronarangiografi, PCI registreras hela angiografi/pci-förloppet med händelser, ev. komplikationer, givna läkemedel, använd utrustning samt de fynd som görs under undersökningen. Modulen är mycket lättarbetad och intuitiv där fokus under utvecklingen varit att möjliggöra enkel och snabb användning under realtid. I modulen finns även remisshantering med prioriteringar och väntelista. Det finns möjlighet att skriva ut eller skicka rapporter inför Thoraxkonferenser. Modulen stödjer automatisk export till kvalitetsregistren Nöjd Patient samt Scaar. Förfarandet liknar exporten till Riks-Hia där användaren skapar exportpaket som sedan enkelt kan följas upp.

7 Hjärtjournalen - Arbets-EKG Modulen för Arbets-Ekg stödjer olika belastningar såsom cykel, armcykel samt gångmatta. I modulen är det lätt att ange olika uppgifter och fynd såsom Vilo-Ekg, ST-reaktioner, arytmier, blodtrycksreaktioner osv.

8 Hjärtjournalen - Ekokardiografi Modulen för Ekokardiografi innefattar de olika undersökningstyperna: transthoracal, transesofagal samt stress-ucg. Modulen främjar snabb och enkel inmatning av de fynd som görs under undersökningen.

9 Hjärtjournalen - Övriga moduler Pacemaker I Pacemakermodulen ingår förutom patientens pacemakersystem även operation/ingrepp samt patientens återbesök. Det är lätt som användare att se patientens aktuella system samt dess programmering och mätvärden. Gränssnittet möjliggör god överblick och är intuitivt lättarbetat. Vid återbesöken anges systemets mätvärden och rapporter finns för att se mätvärderna från de olika besöken över tid. En rapport som skickas till Svenska Pacemakerregistret kan genereras automatiskt. Holter I Holtermodulen registreras resultaten från Holterundersökningar samt telemetri. Användargränssnittet medger en snabb inmatning av relevant data. Non-invasiv elektrofysiologisk undersökning, NIE Hjärtjournalen innehåller även en modul för NIE. I modulen registreras relevant data gällande undersökningen som sedan kan skrivas ut i rapportform. Lutningstest I modulen för lutningstest kan användaren mata in mätvärdena och genast se en sammanställning över utvecklingen i ett diagram. Svikt Sviktmodulen är under utveckling och kommer vid färdigställande att stödja data-export till Riks-Svikt, det nationella registret. Poliklinik I Hjärtjournalen ingår i dagsläget moduler för hjärtrehab, pacemakerkontroller samt bedömning av angiografi. Inom kort tillkommer sviktbesök.

10 Hjärtjournalen - Resultat Bakgrund I Hia-modulen finns ett regelverk som kontrollerar att patienten får adekvat behandling enligt definierade riktlinjer (regler). Som standard i modulen kontrolleras de fem olika delarna i QUICC-studien. Detta görs dels i realtid samt när epikrisen genereras. Direkt en avvikelse upptäcks uppmärksammas användaren på detta. Om kontraindikation mot t.ex. ACE-hämmare förekommer kan användaren registrera det på ett standardiserat vis. Dessutom finns det en statistikmodul där det är lätt för ansvarig läkare att kontrollera att inga avvikelser finns bland patienterna. Regelverket är utbyggbart med fler riktlinjer som skall övervakas. Regelverket kan även användas för att finna lämpliga kandidater inför t.ex. läkemedelsstudier.. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Före resp. efter införandet av Hjärtjournalen på Borås lasarett 38,5% 91,4% 84,3% 100,0% 29,2% 76,8% 50,5% 95,9% 55,8% 80,6% Ace-Hämmare Lipidsänkare Clopidogrel Heparin Koronarangiografi Sammanfattning Statistiken från RIKS-HIA visar en signifikant förbättring av resultaten i QUICC-studien. Det finns två anledningar till detta resultat. Ifyllnadsgraden har ökat pga. kontrollen av densamma i epikriserna samt att regelverket övervakar att riktlinjerna efterföljs. I Hjärtjournalens egen statistikmodul kan en mer detaljerad information om QUICC-data visas. Orsaker till utebliven behandling kan tas fram. Man kan därigenom se om utebliven behandling beror på kontraindikationer mot föreslagen behandling. På så vis kan verksamheten få en bättre kontroll över sitt verkliga resultat. Borås Quicc-resultat % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ace-Hämmare Lipidsänkare Clopidogrel Heparin Koronarangiografi Fått avsedd behandling Kontraindikation föreligger Ej fått avsedd behandling

11 Hjärtjournalen - Kontaktinformation E Sven Erikssongatan BORÅS Telefon Epost Besök gärna vår webbsida på för ytterligare information. Referens SÄS Kontaktperson: Hans Tygesen (ÖL Medicinklinken)

12

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bakgrund Som en del av granskningen genomfördes en enkätundersökning om hur systemet VAS används och hur användarna upplever

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD)

Slutrapport Pilotprojekt Strukturerad PatientData (SPD) 1.3 (1)29 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Projektdokument Pilotprojekt SPD 20091002 Att inventera och beskriva några av de initiativ med strukturerad patientdata som pågår i regionen och redovisa nytta

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning Aveny Bokning Med Eniac Aveny Bokning bokas enkelt både kyrkliga aktiviteter såsom dop,

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail. 1(70) Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.com 2(70) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 1 INLEDNING... 5 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer