Din manual CANON MVX40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON MVX40"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX40 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok CANON MVX40 Manual CANON MVX40 Bruksanvisning CANON MVX40 Användarguide CANON MVX40 Bruksanvisningar CANON MVX40 Din manual CANON MVX40

2 Utdrag ur manual: VARNING! DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. CA-570 har en typskylt på undersidan. 2 Användning av bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon MVX45i/MVX40i/MVX40. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Sv Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran eller fjärrkontrollen. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden i LCD-monitorn eller sökaren. Illustrationerna visar i huvudsak modellen MVX45i. Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Inledning Sv 56x/280x digital zoom (56x med CARD CAMERA) 40x/200x digital zoom (40x med CARD CAMERA) CARD CAMERA CARD PLAY Arbetssätt (se nedan) Menyalternativ visas i grundinställning Knappar och omkopplare för manövreringen ( CAMERA PLAY (VCR) MENY 70) CAMERA SETUP AMERA SETUP D.ZOOM D. ZOOM OF OFF 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja [CAMERA SET UP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D.ZOOM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in ett alternativ. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande Inspelning Om arbetssätten Arbetssättet styrs av lägena för strömbrytaren POWER och omkopplaren TAPE/CARD. Arbetssätt CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY CAMERA CAMERA POWER strömbrytare CAMERA PLAY (VCR) CAMERA PLAY (VCR) TAPE/CARD omkopplare (TAPE) (TAPE) (CARD) (CARD) : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. 3 Erkännande av varumärken är ett varumärke. är ett varumärke. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerat i USA och andra länder. HDV är ett varumärke för Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 4 Innehåll Inledning Användning av bruksanvisningen Kontroll av medlevererade tillbehör....8 Delarnas namn. 9 Sökarinformation

3 .13 Sv Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan Steg 2: Isättning av en kassett Steg 3: Isättning av ett minneskort Steg 4: Förberedelser av kameran Steg 5: Användning av fjärrkontrollen 23 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn

4 ..24 Steg 7: Val av menyspråk Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag...26 Inledning Grundläggande hantering Inspelning Inspelning av videofilmer på band Inspelning på ett minneskort Zoomning Tips för bättre videofilmer och stillbilder

5 .36 Uppspelning Uppspelning av ett band Uppspelning av ett minneskort Inställning av ljudvolymen Uppspelning i en TV. 41 Avancerade funktioner Inspelningsprogram Inspelningsprogrammen

6 44 Användning av Super Night..46 Användning av inställningar för specialscener Programautomatik Bländarautomatik Tidsautomatik Inspelning Manuell exponeringsinställning.

7 ...51 Manuell fokusering...52 Användning av minivideobelysningen Självutlösaren...54 Inspelning med en yttre mikrofon Ändring av inställningar (1) Ändring av inställningar med knappen FUNC..56 Menyalternativ för (FUNC.)...

8 ...57 Vitbalansering Val av en bildeffekt...60 Användning av digitala effekter Ändring av inställningar (2) Ändring av inställningar med knappen MENU Menyalternativ för (MENU)..

9 ...71 Inställning av inspelningssätt (SP/LP) Inställning av ljudinspelningsnivån Vindbrusfilter Inspelning i bredbildsformat (16:9)...80 Ändring av inställningar för My Camera. 81 Uppspelning Förstoring av bilden

10 ..83 Visning av datakod Sökning av inspelningsslut.85 Återgång till ett förmarkerat läge Datumsökning Digitala stillbildsfunktioner Val av bildkvalitet/storlek.

11 ...88 Samtidig inspelning på band och minneskort...90 Blixtfotografering Val av ljusmätmetod Ändring av fokuseringsmetod..94 Val av matningsmetod...

12 ...95 Registrering av panoramabilder (med Stitch Assist)...97 Förhandsvisning av en stillbild direkt efter fotograferingen Visning och sökning av bilder Skydd av bilder..102 Radering av bilder Formatering av ett minneskort..

13 ..104 Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet Inspelning från analoga ingångar DV-dubbning AD-omvandling (omvandling av analoga signaler till digitala) Ljuddubbning Inspelning från ett band på ett minneskort Utskrift Utskrift av stillbilder...

14 ..118 Val av utskriftsinställningar Inställningar för beskärning Utskrift med DPOF-inställning Datoranslutning Överföring av videoinspelningar till en dator Överföring av bilder på minneskort till en dator Direktöverföring (endast för Windows)..

15 Val av bilder för överföring (överföringsorder) Arbetssättet NETWORK (DV Messenger Version 2) Problem? Felsökning Meddelanden Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder för hanteringen Rengöring av videohuvudena...

16 .147r grundläggande inspelning och uppspelning CAMERA AF/AE låst medan en stillbild registreras ( 90) Tillbehör anslutet till det avancerade tillbehörsfästet* Zoom ( 34) Självutlösare ( 54) Manuell fokusering ( 52) Bildstabilisator ( 71) Inspelningssätt ( 76) Bandtransport ( 14) Tidskod ( 29) Återstående bandtid ( 29) Återstående batteriladdning ( 29) Bredbild ( 79) Mikrofondämpning ( 78) Ljudinspelningssätt ( 73) Bredbild ( 80) / Hörlurar ( 78) Återstående kortkapacitet för stillbilder ( 90) Ljudnivåindikator ( 77) Sv Inledning Inspelningsprogram ( 44) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Digitala effekter ( 61) Kondensvarning ( 139) Stillbildskvalitet/storlek ( 90) Fjärrkontrollinställning ( 74) Minivideobelysning* ( 53) Blixt ( 91) * Endast MVX45i. Din manual CANON MVX40

17 13 PLAY (VCR): 12-bitars ljud ( 115) Slutsökning ( 85) Videoscenstorlek ( 116) Stillbildskvalitet/storlek ( 116) Datakod ( 84) Volymnivå för inbyggd högtalare eller hörlurar ( 40) Bandtransport / : Snabbspolning med bild : Inspelning framåt/bakåt ( 38) : Paus x2 / x2: x2 uppspelning ( 38) : Stopp x1 / x1: x1 uppspelning ( 38) : Kassett/ : Slow motion ( 38) utmatning / : Enbildsmatning framåt/bakåt : ( 38) Uppspelning : Snabbspolning framåt : Snabbspolning bakåt / : Pausläge under uppspelning ( 38) / : Datumsökning ( 87) / : Återgång till ett förmarkerat läge ( 86) / : Ljuddubbning ( 113) CARD CAMERA Ljusmätmetod ( 93) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Matningsmetod ( 95) Digitala effekter ( 61) Videoscenstorlek ( 88) Stillbildskvalitet/storlek ( 88) Varning för skakningsoskärpa ( 71) Återstående kortkapacitet för videoscener Återstående kortkapacitet för stillbilder 14 CARD PLAY Skyddsmarkering ( 102) Filnummer ( 72) Antal bilder Stillbildsstorlek Datakod ( 84) Videoscenstorlek/uppspelningstid Sv Inledning 15 Steg 1: Förberedelser av strömkällan Förberedelser Du kan driva kameran med ett batteri eller ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Fäll upp sökaren. 3. Sätt fast batteriet på kameran. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. För att ta bort batteriet: 1. Fäll upp sökaren. 2. Tryck på knappen BATTERY RELEASE och skjut batteriet uppåt. BATTERY RELEASE frigöringsknapp för batteriet Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. För att ta bort nätaggregatet: CHARGE laddningsindikator DC IN spänningskontakt 1. Lossa nätaggregatets kabel från kamerna. 2. Lossa nätkabeln från eluttaget. 3. Lossa nätkabeln från nätaggregatet. 16 Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. Sv 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Förberedelser Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsutgång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Det kan orsaka att laddningen avbryts. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameran och sätt fast det igen. Om nätaggregatet eller batteriet är felaktiga blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE visar batteriets tillstånd %: Blinkar en gång per sekund Mer än 50 %: Blinkar två gånger per sekund 100 %: Lyser stadigt 17 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De nedanstående tiderna är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri Laddningstid Max. inspelningstid Sökare LCD normal extra ljusstark Typisk inspelningstid* Sökare LCD normal extra ljusstark Uppspelningstid NB-2LH 140 min 85 min 80 min 75 min NB-2L 125 min 70 min 65 min 60 min BP-2L min 145 min 140 min 130 min BP-2L min 185 min 175 min 165 min 45 min 45 min 40 min 115 min 35 min 35 min 35 min 90 min 80 min 80 min 75 min 200 min 100 min 100 min 95 min 245 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/ stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt och laddningen avbryts. Ett litiumjonbatteri kan laddas även om det inte är urladdat. Det behöver alltså inte laddas ur helt före laddningen. För att spara batteriladdningen bör du stänga av kameran i stället för att låta kameran stå i pausläge när du inte spelar in. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. 18 Steg 2: Isättning av en kassett Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 1. Skjut knappen OPEN/EJECT och öppna luckan till kassettutrymmet. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. Inspelningsspärr Sv 2. Sätt i kassetten. Sätt i kassetten med fönstret vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut för att ta ut den. 3. Tryck på markeringen på kassettutrymmet tills du hör ett klick. Förberedelser 4. Vänta tills kassettutrymmet har stängts automatiskt och stäng sedan luckan för kassettutrymmet. Hindra inte kassettutrymmets rörelser medan det öppnas eller stängs och försök inte att stänga luckan förrän kassettutrymmet är helt stängt. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med luckan till kassettutrymmet. Om en strömkälla är ansluten till kameran kan du sätta i eller ta ur en kassett även om strömbrytaren POWER står på OFF. 19 Steg 3: Isättning av ett minneskort Endast MultiMediaCards och SD minneskort kan användas med kameran. Isättning av kortet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Öppna luckan. 3. Skjut in minneskortet hela vägen i minneskortplatsen. 4. Stäng luckan. Ta inte i hårt för att stänga luckan. Kontrollera att kortet är rätt isatt. Urtagning av kortet Försök inte att dra ut minneskortet utan att först trycka in det. Din manual CANON MVX40

18 1. Stäng av kameran. Kontrollera att indikatorn för kortåtkomst inte blinkar innan du stänger av kameran. 2. Öppna luckan. 3. Tryck in minneskortet ett stycke för att frigöra det. Ta ur minneskortet. 4. Stäng luckan. Indikator för kortåtkomst Stäng alltid av kameran innan du tar bort en strömkälla. Annars kan data skadas. Om du använder andra minneskort än det som levereras med kameran måste du formatera dem med kameran ( 104 ). SD minneskort har en skyddsomkopplare som hindrar oavsiktlig radering. Det kan hända att vissa minneskort inte fungerar med kameran. Skyddsomkopplare 20 Steg 4: Förberedelser av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt LCD-monitorn vara stängd. 2. Dra ut sökaren. 3. Ställ in armen för sökarinställning så att sökarbilden syns så tydligt som möjligt. 4. Skjut in sökaren igen. Sv Gör objektivlocket i ordning Förberedelser 1. Sätt fast fästsnöret på objektivlocket. 2. Trä greppremmen genom öglan på snöret. Tryck in knapparna på objektivlocket när du sätter fast eller tar av det. Haka fast objektivlocket på greppremmen när du filmar och sätt fast det på objektivet när du slutar filma. Sätt fast greppremmen Håll kameran med höger hand och ställ in greppremmen med vänster hand. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. 21 Sätt fast axelremmen Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. 22 Steg 5: Användning av fjärrkontrollen Isättning av batteriet Fjärrkontrollen drivs av ett litiumbatteri CR2025. Sv 1. Tryck in fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2. Sätt i litiumbatteriet med sidan + vänd uppåt. 3. Sätt i batterihållaren. Flik Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor när du trycker på knapparna. Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar när fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera om fjärrkontrollsensorn är inställd på [OFF ]( 74). Byt batteriet om fjärrkontrollen inte påverkar kameran eller om den bara kan användas på mycket korta avstånd. 23 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn Vridning av LCD-monitorn Du kan vända LCDmonitorn mot motivet Tryck på knappen OPEN och öppna LCD-panelen 90 grader. Du kan vrida LCD-monitorn 90 grader nedåt. Du kan vrida LCD-monitorn 180 grader framåt så att människor i motivet kan se bilden. Om du vrider LCD-monitorn framåt fungerar även sökaren så du kan se bilden i den. Du kan också vrida LCD-monitorn framåt för att se bilden när du är med i motivet, till exempel när du använder självutlösaren. LCD-monitorns bakgrundsbelysning Du kan ändra LCD-monitorns ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen LCD BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. LCD BACKLIGHT knapp Tryck på knappen LCD BACKLIGHT. Inställningen ändras varje gång du trycker på knappen. Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. När du driver kameran med ett batteri behåller kameran inställningen även om du ändrar läget för strömbrytaren POWER. Batteriet ger kortare driftstid när du ställer in extra ljusstark LCD-monitor. 24 Steg 7: Val av menyspråk Du kan ändra menyspåket i kameran mellan engelska, tyska, spanska, franska, italienska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska. Sv MENY ( 70) DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU. 3. Vrid inställningsratten för att välja [DISPLAY SETUP/ ] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [ LANGUAGE] och tryck in inställningsratten. 5. Vrid inställningsratten för att välja ett alternativ och tryck in inställningsratten. 6. Tryck på knappen MENU. Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningarna " " och " " nedtill i sökarinformationen är knapparnas namn på kameran och ändras inte när du ändrar språket. Förberedelser 25 Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag Inställning av tidszon och sommartid MENY ( 70) SYSTEM T.ZONE/DST PARIS 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 3. Vrid inställningsratten för att välja [SYSTEM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [T.ZONE/DST] och tryck in inställningsratten. Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 5. Vrid inställningsratten för att ställa in din hemtidszon och tryck in inställningsratten. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Inställning av datum och klockslag MENY ( 70) SYSTEM D/TIME SET 1.JAN :00 AM 6. Vrid inställningsratten för att välja [D/TIME SET] och tryck in inställningsratten. Årtalet börjar blinka i sökarinformationen. 7. Vrid inställningsratten för att ändra årtalet och tryck in inställningsratten. Nästa del av datumvisningen börjar blinka. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. 8. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn och starta klockan. Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Ladda i så fall upp det inbyggda litiumbatteriet ( 145). 26 Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Din manual CANON MVX40

19 Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Sv Förberedelser Nr Tidszon LONDON PARIS CAIRO MOSCOW DUBAI KARACHI DACCA BANGKOK H. KONG (Hong Kong) TOKYO SYDNEY SOLOMON Nr Tidszon WELLGTN (Wellington) SAMOA HONOLU. (Honolulu) ANCHOR. (Anchorage) L.A. (Los Angeles) DENVER CHICAGO N. Y. (New York) CARACAS RIO (Rio de Janeiro) FERNAN. (Fernando de Noronha) AZORES 27 Grundläggande hantering Inspelning av videofilmer på band Inspelning Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Gör ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 147). 1. Ställ in kameran på CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. När du har avslutat en inspelning Ställ strömbrytaren POWER på OFF. Stäng LCD-monitorn. Sätt på objektivlocket. Ta ur videokassetten. Ta bort strömkällan. Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda LCD-monitorn i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Du kan också ställa in ljudnivån manuellt ( 77). Om du lämnar kameran i pausläge för inspelning stängs den av efter 4 minuter 30 sekunder för att skydda bandet och videohuvudena. När kameran står i stoppläge, tryck på avtryckaren för att starta en inspelning eller på (självutlösarknappen) för att ställa kameran i pausläge för inspelning. 28 När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av atomatiskt för att spara på batteriladdningen ( 74). Cirka 30 sekunder innan kameran stängs av, visas " AUTO POWER OFF" mitt i sökarbilden. Stäng av och sätt på strömmen med strömbrytaren POWER om du vill starta kameran igen. Om LCD-monitorn och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. Sv Sökarinformation under inspelning Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. " " rör sig under inspelning. " END" blinkar när bandet är slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. " " börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att " " visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen. Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Grundläggande hantering Inspelning 29 Kontroll och sökning under inspelning Du kan kontrollera de senaste sekunderna av din inspelning (snabbkontroll). Du kan också spela upp bandet för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen (snabbsökning). REC SEARCH snabbsökning/ (snabbkontroll av scenslut) REC SEARCH + snabbsökning Snabbkontroll av scenslut CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck på knappen (snabbkontroll) och släpp ut den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. Snabbsökning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck in knappen REC SEARCH + (framåt) eller (bakåt) och håll den intryckt. Släpp knappen vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. 30 Inspelning på ett minneskort Inspelning av stillbilder på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. Sv 2. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO halvvägs. blir grön när skärpan är inställd och en grön ram visas. Pipsiginalen hörs. När du trycker på stillbildsavtryckaren PHOTO på fjärrkontrollen startar inspelningen omedelbart. 3. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO helt. och fokuseringsramen försvinner och du hör ett slutarljud. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Grundläggande hantering Inspelning Registrering av videoscener på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Tryck på avtryckaren för att avsluta scenen. Din manual CANON MVX40

20 31 Kontrollera att skyddsspärren är ställd i läget för inspelning om du använder ett SD minneskort. Stäng inte av kameran, flytta inte omkopplaren TAPE/CARD, lossa inte strömkällan, öppna inte luckan till minneskortet och ta inte ut minneskortet medan indikatorn för kortåtkomst blinkar. Om du gör det kan bilddata skadas. Sätt inte i och ta inte ur någon kassett under inspelningen. Om fokuseringsramen: Kameran väljer en fokuseringsram automatiskt bland de 9 fokuseringsramarna för att ställa in skärpan på huvudmotivet även om det inte är exakt mitt i bilden ( 94). Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Håll stillbildsavtryckaren nedtryckt halvvägs och ställ in skärpan manuellt med fokuseringsringen. Beroende på antalet bilder på minneskortet (Windows: mer än 1800 bilder; Macintosh: mer än 1000 bilder), kan det hända att du inte kan ladda ned bilderna till en dator. Använd en PC-kortläsare i så fall. Anslutningen till en PictBridge-kompatibel skrivare fungerar inte om minneskortet innehåller fler än 1800 bilder. För bästa prestanda rekommenderar vi att att inte ha fler än 100 bilder på minneskortet. När du tar en stillbild (steg 2), kan bilden se oskarp ut ett ögonblick medan kameran ställer in skärpan. När motivet är för ljust börjar "OVEREXP. " blinka. Använd i så fall ND-filtret i filtersats FS-34U (extra tillbehör). Ljudet spelas in i mono för videoscener på minneskort. När du vill använda ett minneskort, rekommenderar vi att du använder ett Canon SD minneskort eller ett annat SD minneskort som klarar överföringshastigheten 2 MB/s och att du formaterar det med kameran direkt före användningen. Om minneskortet inte är formaterat med den här kameran eller om det har använts för upprepade inspelningar och raderingar, kan skrivhastigheten bli lägre och inspelningen kan stanna. Inspelningstiden för en videoscen på minneskortet varierar med bildstorleken och motivet. Windows XP: Om du planerar att ansluta kameran till en dator med en USBkabel, spela in videoscener med en maximal längd av 12 minuter för 320 x 240 eller 35 minuter för 160 x 120. Kameran stängs av atomatiskt för att spara på batteriladdningen om du inte hanterar den under 5 minuter ( 74). " AUTO POWER OFF" visas cirka 30 sekunder innan kameran stängs av. För att ställa kameran i pausläge för inspelning igen, ställ strömbrytaren POWER på OFF och därefter på CAMERA igen. 32 Sökarinformation under registrering av stillbilder Återstående kortkapacitet för stillbilder blinkar röd: Inget kort grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder Indikeringen kanske inte minskar, fastän du har tagit en bild, eller minskar med 2 på en gång. Alla indikatorer lyser med grön färg när ett minneskort spelas upp. Stillbildskvalitet/storlek Indikerar stillbildens kvalitet och storlek. Indikator för kortåtkomst " " visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Sv Sökarinformation under inspelning av en videoscen Grundläggande hantering Inspelning Återstående kortkapacitet för videoscener Visar den återstående tiden i timmar och minuter. För kortare tid än 1 minut visas den återstående tiden i steg om 10 sekunder och för kortare tid än 10 sekunder i steg om 1 sekund. Visningen varierar beroende på förhållanden vid inspelningen. Den faktiska återstående tiden kan vara kortare än den som visas. Bildstorlek för videoscener Visar videoscenens bildstorlek. Indikator för kortåtkomst " " visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Videoscenens inspelningstid Visar inspelningstiden för videoscenen. 33 Zoomning Kameran har optisk zoom och digital zoom. Zooma in Zooma ut Zoomreglage Optisk zoom 14x optisk zoom CAMERA PLAY (VCR) 10x optisk zoom CARD CAMERA CARD PLAY Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Tryck lätt på zoomreglaget för långsam zoom. Tryck hårdare för snabbare zoom. Du kan också använda knapparna T och W på fjärrkontrollen. Du kan dock inte styra zoomhastigheten med fjärrkontrollen. Zoomhastigheten är lite högre i pausläge för inspelning. Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. 34 Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Sv 56x/280x digital zoom (56x med CARD CAMERA) CAMERA PLAY (VCR) 40x/200x digital zoom (40x med CARD CAMERA) CARD CAMERA CARD PLAY MENY ( 70) CAMERA SETUP D.ZOOM OFF 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja [CAMERA SET UP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D. ZOOM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in ett alternativ. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande hantering Inspelning En zoomindikator visas under 4 sekunder. Den förlängs med ljusblå färg när den digitala zoomen är inställd på 56x (MVX45i) eller 40x (MVX40i/MVX40) och förlängs ytterligare med mörkblå färg när den är inställd på 280x (MVX45i) eller 200x (MVX40i/MVX40). Digitala effekter kan inte användas i följande fall: - Med "Night"-inställningarna - Med multibildsvisning - Med inställningen Stitch Assist 35 Tips för bättre videofilmer och stillbilder Håll kameran stadigt Det är viktigt att du håller kameran stadigt för att filmerna och bilderna ska bli stabila och tydliga. Håll kameran med höger hand och tryck höger armbåge mot kroppen. Stöd kameran med vänster hand när det behövs. Var försiktig så att du inte rör mikrofonen eller objektivet med fingrarna. För stabilare inspelningar Luta dig mot en vägg Ställ kameran på ett bord Ligg ned och stöd dig på armbågarna Ställ dig på ett knä Använd ett stativ Belysning Välj i allmänhet att filma med solen snett bakom dig. Din manual CANON MVX40

21 Om du använder ett stativ, tänk på att inte lämna kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med längre fästgänga än 5,5 mm eftersom det kan skada kameran. 36 Uppspelning av ett band Uppspelning Om den uppspelade bilden är distorderad, gör ren videohuvudena med en Canon Digital Head Cleaning Cassette eller en annan rengöringskassett för digitala videohuvuden med ett annat välkänt märke ( 147). Sv 1. Ställ in kameran på PLAY (VCR). Ställ strömbrytaren POWER på PLAY (VCR) och omkopplaren TAPE/CARD på. 2. Tryck på knappen för att återspola bandet. 3. Tryck på knappen / för att starta uppspelningen. 4. Tryck på knappen för att stoppa uppspelningen. Grundläggande hantering Uppspelning Stäng LCD-monitorn om du vill använda sökaren. Om sökarinformationen: Under uppspelning visar tidskoden timme, minut, sekund och frame-nummer. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Du kan visa ljudnivåindikatorn ( 77). 37 Speciella uppspelningsmetoder REW PLAY STOP FF PAUSE SLOW / (pausläge under uppspelning) / under normal uppspelning för att ställa uppspelningen i pausläge. Tryckk på knappen (snabbspolning framåt med bild) / bild) (snabbspolning bakåt med Spelar upp bandet med 11,5 gånger normal hastighet (framåt eller bakåt). Tryck in knappen och håll den intryckt under normal uppspelning eller snabbspolning framåt. / (uppspelning bakåt) Tryck på knappen på fjärrkontrollen under normal uppspelning. Tryck på knappen (uppspelning) för att återgå till normal uppspelning. +/ (enbildsmatning framåt) / / (enbildsmatning bakåt) Spelar upp inspelningen bild för bild. Tryck på knappen på fjärrkontrollen flera gånger i pausläge under uppspelning. Håll knappen intryckt för kontinuerlig enbildsmatning framåt eller bakåt. SLOW (slow motion framåt eller bakåt) Spelar upp bandet med cirka 1/3 av normal hastighet. Tryck på knappen på fjärrkontrollen under normal uppspelning framåt eller bakåt. Tryck på knappen (uppspelning) för att återgå till normal uppspelning. x2 (uppspelning x2 framåt eller bakåt) Spelar upp bandet med 2 gånger normal hastighet. Tryck på knappen på fjärrkontrollen under normal uppspelning framåt eller bakåt. Tryck på knappen (uppspelning) för att återgå till normal uppspelning. Ljudet hörs inte under speciell uppspelning. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. När kameran står i pausläge för inspelning och du inte hanterar den under 4 minuter 30 sekunder stängs den av automatiskt för att skydda bandet och videohuvudena. 38 Uppspelning av ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD PLAY. Ställ strömbrytaren POWER på PLAY (VCR) och omkopplaren TAPE/CARD på. Sv 2. Tryck på knappen CARD +/ för att flytta mellan bilderna. Tryck på knappen / för att spela upp en videoscen. Grundläggande hantering Uppspelning Den första bilden visas som en stillbild när uppspelningen är klar. Om du trycker på knappen / under uppspelning ställs visningen i pausläge. Tryck på knappen / igen för att starta uppspelningen igen. Om du trycker på knappen visas den första bilden i videoscenen. CARD + knapp: / (play/pause) button Bilder, som är registrerade med en annan kamera, uppladdade från en dator (utom bildexemplen 69), redigerade med en dator eller har namnändrats, kanske inte visas korrekt. Stäng inte av kameran, flytta inte omkopplaren TAPE/CARD, lossa inte strömkällan, öppna inte luckan till minneskortet och ta inte ut minneskortet medan indikatorn för kortåtkomst blinkar. Om du gör det kan bilddata skadas. Under uppspelning av en videoscen: Tryck på knappen CARD +/ (eller knappen REW /FF på fjärrkontrollen) för snabbspolning med bild framåt eller bakåt med 8x hastighet. 39 Inställning av ljudvolymen När du använder LCD-monitorn för uppspelning återger kameran ljudet med den inbyggda högtalaren. Högtalaren stängs av när du stänger LCD-monitorn. Använd hörlurar för att kontrollyssna på ljudet när du använder sökaren. Hörlurskontakt SET inställningsratt Högtalare Inställning av högtalarvolymen CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Vrid inställningsratten uppåt för att öka ljudvolymen och nedåt för att sänka den. En volymlist visas 2 sekunder. Du kan stänga av ljudvolymen helt genom att vrida inställningsratten SET nedåt tills "OFF " visas. Vrid inställningsratten uppåt för att öka ljudstyrkan. Inställning av hörlursvolymen Hörlurskontakten är också AV-kontakt. Hörlurar kan endast användas när " " visas i sökarinformationen. Ändra inställningen enligt nedanstående procedur om det behövs. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY MENY ( 70) VCR SETUP AV/PHONES AV 1. Tryck på knappen MENU och välj [VCR SETUP]. Välj [AV/PHONES ], ställ in [PHONES ] och tryck på knappen MENU. 2. Vrid inställningsratten uppåt för att öka ljudvolymen och nedåt för att sänka den. Högtalaren hörs inte när " " visas. Anslut hörlurar endast när " " visas för att undvika oljud. Du kan ställa in hörlursvolymen även under inspelning. 40 Uppspelning i en TV Hörlurskontakten är också AV-kontakt. Om " proceduren nedan och ändra inställningen. CAMERA PLAY (VCR) " visas i sökarinformationen, följ Sv CARD CAMERA CARD PLAY MENY ( 70) VCR SETUP AV/PHONES AV Tryck på knappen MENU och välj [VCR SETUP]. Välj [AV/PHONES ställ in [AV] och tryck på knappen MENU. ], TV med scartkontakt Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. Grundläggande hantering Uppspelning Signalriktning STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter 1. Din manual CANON MVX40

22 Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Scartadapter PC-A10 till TV:ns eller videobandspelarens scartkontakt. 3. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audio-kontakterna på scartadaptern. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIOkontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. Den medlevererade Scartadapter PC-A10 är endast avsedd för uppspelning. Om du vill omvandla eller spela in analoga signaler kan du använda en scartadapter för inspelning (finns i handeln). TV med AV-ingångar Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. VIDEO Signalriktning STV-250N Stereovideokabel R AUDIO L 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videobandspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 3. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. 42 TV med S (S1)-videoingång Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. Sv INPUT Signalriktning S-150 S-videokabel (extra tillbehör) S(S1)-VIDEO VIDEO AUDIO L Signalriktning STV-250N Stereovideokabel R Grundläggande hantering Uppspelning 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut S-videokabel S-150 till S-videokontakterna. 3. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videobandspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster) och den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger). Anslut inte den gula kabelkontakten. 4. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. Vi rekommenderar att du driver kameran med nätaggregatet. Bilden visas med högre kvalitet om du ansluter kameran till TV:n med en S-videokabel (S1). S-videokabel S-150 (extra tillbehör) behövs för anslutningen. 43 Avancerade funktioner Inspelningsprogrammen Inspelningsprogram Auto Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Du behöver bara rikta in kameran och trycka på avtryckaren. Programautomatik Kameran ställer in alla inställningar automatiskt. Du kan också justera inställningarna manuellt ( 48). Porträtt Kameran ställer in en stor bländaröppning som återger ett skarpt huvudmotiv mot en oskarp bakgrund. Kreativ zon: Du kan justera inställningarna för anpassning till motivet. Bländarautomatik Använd den här inställningen för att ställa in slutartiden manuellt. Kameran anpassar bländarvärdet automatiskt ( 49). Tidsautomatik Använd den här inställningen för att ställa in bländarvärdet manuellt. Kameran anpassar slutartiden automatiskt ( 50). Motivzon: Kameran väljer lämpliga inställningar för olika motivtyper automatiskt. Landskap Kameran väljer en liten bländaröppning för att ge ett stort skärpedjup i bilden. Sport Den här inställningen ger skarpare rörelseåtergivning av till exempel tennis och golf. Lång slutartid Rörliga motiv, till exempel rinnande vatten, återges med oskärpa. Specialscener Välj mellan 6 speciascener för att spela in med lämpliga inställningar för varje scen ( 47). Kvällsmotiv (Night) För inspelning i svagt ljus ( 46). 44 Val av inspelningsprogram Sv Programratt CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Vrid programratten för att byta mellan inspelningsprogrammen. Symbolen för det valda inspelningsprogrammet visas. Byt inte program medan du filmar, eftersom bildens ljushet då kan ändras plötsligt. Porträtt: Oskärpan i bakgrunden ökar när du zoomar mot tele. Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Landskap: Zooma ut (mot vidvinkel) för att ta med mycket av landskapet. Sport: Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Lång slutartid: - Med arbetssättet CAMERA kan bildkvaliteten bli lägre än med andra program. - Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Avancerade funktioner Inspelningsprogram 45 Användning av Super Night Ger bättre färger i bilder av närbelägna motiv i svagt ljus. Hjälpbelysningen tänds automatiskt beroende på den befintliga belysningen. Programratt Hjälpbelysning SET inställningsratt Super Night CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Ställ programratten på. 2. Tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten SET för att välja [ SUPER NIGHT] och tryck in inställningsratten. " " visas. Symbolen för den valda inställningen visas i sökarinformationen. Rörliga motiv kan återges med eftersläpningar i bilden. Bildkvaliteten kan bli sämre än med andra program. Vita punkter kan visas i bilden. Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Ställ i så fall in skärpan manuellt. 46 Användning av inställningar för specialscener LÖVVERK Använd den här inställningen för bilder av blommor, löv och träd. SNÖ Använd den här inställningen för motiv med mycket snö. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Sv STRAND SUNSET Använd den här inställningen för motiv med Använd den här inställningen för mycket himmel och ljus sand. Det hindrar solnedgångar med kraftiga färger. huvudmotivet att bli underexponerat. SPOTLIGHT Använd den här inställningen för spotlightbelysta motiv. FYRVERKERIER Använd den här inställningen för fyrverkerier. Avancerade funktioner Inspelningsprogram CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Din manual CANON MVX40

23 Ställ programratten på. 2. Tryck in inställningsratten. En lista över specialscenerna visas. 3. Vrid inställningsratten SET för att välja en specialscen och tryck in inställningsratten. Symbolen för den valda inställningen visas. Snö och Strand: - Bilden kan bli överexponerad om snön eller stranden inte är mörk eller inte fyller en stor del av bilden. Kontrollera bilden i LCD-monitorn eller sökaren. - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Fyrverkerier: Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att ta stabila videoscener och undvika skakningsoskärpa. Använd ett stativ för arbetssättet CARD CAMERA när slutartiden blir lång. 47 Programautomatik Kameran anpassar slutartiden och bländarvärdet automatiskt med hänsyn till motivets belysning. Du kan filma lika enkelt med programautomatik som med Auto-inställning, men du kan ändra vissa inställningar. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Ställ programratten på. Om bilden inte får lämplig exponering (huvudmotivet blir för ljust eller mörkt), kan du använda blixten eller byta ljusmätmetod. 48 Bländarautomatik Du väljer en slutartid och kameran anpassar bländarvärdet automatiskt. Välj en kort slutartid för skarp återgivning av rörliga motiv eller en lång slutartid om du vill återge rörliga motiv med oskärpa. Standardslutartiden för inspelning med arbetssättet CAMERA 1/50 s. Sv Rekommendationer för val av slutartid CAMERA CARD CAMERA 1/6, 1/12, 1/25 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 1/120 s 1/120 s 1/250, 1/500, 1/250, 1/500 1/1000 1/2000 s För motiv i svagt ljus. För inomhussport. För filmning från bilar och andra fordon i rörelse och för snabbrörliga motiv, till exempel vagnar på en berg-och-dalbana. För utomhussporter som golf eller tennis i soligt väder. CARD CAMERA CARD PLAY CAMERA PLAY (VCR) 1. Ställ programratten på. 2. Tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten SET för att välja slutartid. Avancerade funktioner Inspelningsprogram Slutartiden visas som en bråkdel av en sekund. Slutartiden blinkar om den valda tiden inte är lämplig för den aktuella situationen. Ställ i så fall in en annan slutartid. Med en lång slutartid kan du få bilder med bättre exponering i svagt ljus, men bildkvaliteten kan bli lägre och autofokusen kanske inte fungerar bra. För filmning och fotografering svagt ljus rekommenderar vi Videoblixtbelysning VFL-1 eller Videobelysning VL-3 (båda är extra tillbehör). Om du ställer in slutartiden 1/1000 s eller kortare med arbetssättet CAMERA och ändrar inställningen till CARD CAMERA ändras slutartiden automatiskt till 1/500 s. Rikta inte kameran rakt mot solen när slutartiden 1/1000 s eller kortare är inställd. Bilden kan flimra när du spelar in med korta slutartider. 49 Tidsautomatik Du väljer ett bländarvärde och kameran anpassar slutartiden automatiskt. Bländarvärden: 1,8, 2,0, 2,4, 2,8, 3,4, 4,0, 4,8, 5,6, 6,7, 8,0 Använd de låga bländarvärdena (som är stora bländaröppningar) för porträtt med oskarp bakgrund och de höga bländarvärdena (små bländaröppningar) för landskapsbilder med stort skärpedjup. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Ställ programratten på. 2. Tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten SET för att välja ett bländarvärde. Slutartiden anpassas automatiskt. Ett högre bländarvärde anger en mindre bländaröppning. Bländarvärdet blinkar om det valda bländarvärdet inte är lämpligg för den aktuella situationen. Ställ i så fall in ett annat bländarvärde. 50 Manuell exponeringsinställning Inspelning Du kan justera exponeringen för bättre återgivning av huvudmotivet till exempel i motljus och med mycket mörk eller ljus bakgrund. Sv Programratt EXP exponeringslås SET inställningsratt Exponeringslås CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Ställ programratten i ett annat läge än 2. Tryck på knappen EXP.. Exponeringen kan inte justeras för specialscenen Fyrverkerier (SCN). "±0" visas i sökarinformationen. Om du ändrar zoomen med låst exponering kan det hända att bildens ljushet ändras. Avancerade funktioner Inspelning Exponeringsinställning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Med låst exponering: Vrid ratten EXP för att ställa in bildens ljushet. Inställningsområdet beror på motivets belysning när du låste exponeringen. 51 Manuell fokusering Autofokusen kanske inte fungerar bra med följande motivtyper: Ställ i så fall in skärpan manuellt. Starkt reflekterande ytor Motiv med låg kontrast och som saknar vertikala linjer Snabbrörliga motiv Genom smutsiga eller våta fönster Svagt belysta motiv Zoomreglage Fokuseringsring Programratt FOCUS knapp CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Ställ programratten i ett annat läge än 2. Ställ in zoomen. 3. Tryck på knappen FOCUS. "MF" visas.. 4. Vrid fokuseringsringen för att ställa in skärpan. Vrid fokuseringsringen så att huvudmotivet blir så skarpt som möjligt. Tryck på knappen FOCUS för att återgå till autofokus. Inställningen återgår till autofokus när du ställer programratten på Ställ in skärpan igen om kameran har varit avstängd.. Skärpeinställning på oändligt Använd den här funktionen när du vill ställa in skärpan på avlägsna motiv som berg och fyrverkerier. Tryck in knappen FOCUS längre än 2 sekunder efter steg 2 i Manuell fokusering. " " visas. Om du ändrar zoominställningen eller vrider fokuseringsringen ändras " "MF" och kameran ställs in för manuell fokusering. " till 52 Användning av minivideobelysningen Du kan tända minivideobelysningen (hjälpbelysningen) när som helst med alla inspelningsprogram. Sv LIGHT knapp Minivideobelysning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Tryck på knappen LIGHT. " " visas i sökarinformationen. Din manual CANON MVX40

24 Powered by TCPDF ( Minivideobelysningen tänds eller släcks varje gång du trycker på knappen. Rikta inte minivideobelysningen mot personer som kör bil eller liknande. Se inte mot minivideobelysningen under lång tid. Använd inte minivideobelysningen nära någons ögon. Om minivideobelysningen tänds automatiskt med inställningen Super Night, kan du inte släcka den genom att trycka på knappen LIGHT. Avancerade funktioner Inspelning 53 Självutlösaren Självutlösaren kan användas för videoinspelning och stillbilder. Stillbildsavtryckare PHOTO Avtryckare Självutlösarknapp CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Under videofilmning 1. Tryck på knappen " " visas. (självutösare). 2. Tryck på avtryckaren. Kameran startar inspelningen efter 10 sekunders nedräkning (eller efter 2 sekunder när du använder fjärrkontrollen). Tiden räknas ned i sökarinformationen. Tryck på stillbildsavtryckaren PHOTO för att ta en stillbild ( 31). Tryck på (självutlösarknappen) för att stänga av självutlösaren. Om du vill stänga av självutlösaren sedan nedräkningen har börjat, tryck på avtryckaren (när du spelar in video) eller stillbildsavtryckaren PHOTO (när du tar stillbilder). Inställningen för självutllösare avbryts när du stänger av kameran. 54 Inspelning med en yttre mikrofon Du kan montera en vanlig stereomikrofon som finns i handeln (MVX45i: eller det extra tillbehöret Stereoriktmikrofon DM-50) i kamerans tillbehörsfäste. Se också mikrofonens bruksanvisning. Sv 1. Sätt fast mikrofonen i kamerans tillbehörsfäste. 2. Anslut mikrofonens kabel till mikrofonkontakten MIC. Om du filmar i tyst omgivning kan den inbyggda mikrofonen ta upp ljud från kameran. Vi rekommenderar att du använder en yttre mikrofon i så fall. För användning av en mikrofon som finns i handeln: - Använd en mikrofon med inbyggd spänningsmatning (kondensatormikrofon). Praktiskt taget alla stereomikrofoner med 3,5 mm plugg kan anslutas till kameran. Ljudnivån kan skilja sig från kamerans inbyggda mikrofon. - Tänk på att långa mikrofoner kan synas i bilden. Avancerade funktioner Inspelning 55 Ändring av inställningar med knappen FUNC. Ändring av inställningar (1) Du kan välja många av kamerans funktioner från menyn FUNC. som visas när du trycker på knappen FUNC. Se alternativen som ingår i Menyalternativ för (FUNC.) ( 57). FUNC. knapp SET inställningsratt 1. Tryck på knappen FUNC. Menyn visas. Symbolerna för de nuvarande inställningarna visas. 2. Vrid inställningsratten för att välja en funktion och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja ett menyalternativ och tryck in inställningsratten. Symbolen ändras till den valda inställningen. För inställning av vitbalans [SET], bildeffekt [CUSTOM] eller digital effekt [MULTI-S], se sidorna för dessa funktioner. 4. Tryck på knappen FUNC. Menyn försvinner. Funktioner som inte kan ställas in visas med magenta färg. Tryck på knappen FUNC. när som helst för att stänga menyn. 56 Menyalternativ för (FUNC. ) De tillgängliga menyalternativen varierar beroende på arbetssättet. Grundinställningarna visas med fet text. Se sidhänvisningarna för mer information om varje funktion. Menyalternativ Ljusmätmetod Vitbalansering Inställningsalternativ (EVALUATIVE), (CENT.WEIGHT. AVERAGE), (SPOT) Sv PLAY CARD CAMERA (VCR) CAMERA CARD PLAY 93 (AUTO), (DAYLIGHT), (SHADE), (CLOUDY), (TUNGSTEN), (FLUORESCENT), (FLUORESCENT H), (SET) (IMAGE EFFECT OFF), (VIVID), (NEUTRAL), (LOW SHARPENING), (SOFT SKIN DETAIL), (CUSTOM) (SINGLE), (CONT.SHOOT.), (HISPEED CONT.SHOOT.), (AEB), (STITCH AST) (D. EFFECT ), (FADER), (EFFECT), (MULTI-IMAGE SCREEN), (CARD MIX) (D.EFFECT ), (FADER), (MULTI-IMAGE SCREEN) (D.EFFECT ), (BLK&WHT) (EFFECT), 58 Bildeffekt Matningsmetod Digitala effekter 61 Avancerade funktioner Ändring av inställningar (1) Stillbildsfotografering Bildstorlek för videoscener Stillbildskvalitet Stillbildsstorlek/ kvalitet ( S( ( STILL I. REC OFF), NORMAL/640x480) 320x240), ( S( FINE/640x480), x120) S( S( L( S( ( ( S.FINE/640x480), NORMAL/640x480) 1632x1224), M ( 640x480) SUPER FINE), NORMAL) S( FINE/640x480), 1280x960), ( FINE), Bildradering* Diavisning Skydd* Kopiebeställning Överföringsorder CANCEL, ERASE CANCEL, START OFF, ON 0 ~ 99 COPIES OFF, ON * Med arbetssättet CARD CAMERA visas det här alternativet när du trycker på knappen FUNC. direkt efter registreringen. 57 Vitbalansering Du kan använda de förinställda lägena för anpassning av färgåtergivningen eller vitbalansera manuellt för bästa resultat. (AUTO) (DAYLIGHT) (SHADE) (CLOUDY) (TUNGSTEN) (FLUORESECENT) (FLUORESCENT H) (SET) Kameran ställer in vitbalansen automatiskt. För inspelning utomhus i vackert väder. För inspelning i skuggan. För inspelning i molnigt väder. För inspelning i glödlampsljus och lysrörsbelysning med glödlampskaraktär (3 frekvenser). För inspelning i belysning med varmvita eller kallvita lysrör (även varmvita med 3 frekvenser). För inspelning i dagsljus eller med lysrör av dagsljustyp (med 3 frekvenser). Använd manuell (egen) vitbalansering för att vita motiv ska se vita ut i bilden även med färgad belysning. Vitt motiv eller papper Zoomreglage FUNC. knapp Programratt SET inställningsratt CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY ( 56) AUTO 1. Ställ programratten i ett annat läge än eller. 2. Tryck på knappen FUNC. 3. Välj symbolen för vitbalans och därefter inställningsalternativet. Symbolen för den nuvarande inställningen visas. 4. När du har valt [ SET]: Rikta kameran mot en vit del i motivet, gå nära eller zooma så att den vita motivdelen fyller sökarbilden och tryck in inställningsratten. Fortsätt att rikta kameran mot den vita motivdelen tills steg 5 är klart. blinkar tills inställningen är klar Tryck på knappen FUNC. Använd den automatiska inställningen för vanliga motiv utomhus. Beroende på typen av lysrör kan det hända att vitbalanseringen inte blir optimal med inställningarna [FLUORESCENT] eller [FLUORESCENT H]. Din manual CANON MVX40

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON MVX450

Din manual CANON MVX450 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX450. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX450 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 20 Da 20. udgave Version 20 Sv Su Digital Videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 13 Sv 13. udgave Da Versio 13 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MVX150i och MVX100i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV5IMC. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV5IMC instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV550i och MV530i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI.

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Da DIGITAALINEN VIDEOKAMERA Käyttöohje SUOMI Su Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV5, MV5i och. De huvudsakliga skillnaderna mellan modellerna är

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING:

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Videokunskap Lärarhandledning

Videokunskap Lärarhandledning Videokunskap Lärarhandledning Förord Videons möjligheter som metod i undervisningen av döva elever är det väl ingen som tvivlar på idag, men att videofilma är lättare sagt än gjort har alla upptäckt som

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info DIGITALKAMERA 6,0 megapixel 10x zoom 2,5-tums LCD-monitor Vibrationsreducering ISO 800 Pictmotion www.nikoncoolpix.info Vridbar kompakt zoom imponerande ur alla vinklar 2 Tänk dig en digital kamera med

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer