Din manual CANON MV750I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok CANON MV750I Manual CANON MV750I Bruksanvisning CANON MV750I Användarguide CANON MV750I Bruksanvisningar CANON MV750I Din manual CANON MV750I

2 Utdrag ur manual: Denne vejledning omhandler kun procedurerne for installation, tilslutning og overf rsel af billederfor en mere udf rlig betjeningsvejledning henvises til. manualen i PDF format, som findes p Instruction Manual PDF Format disk. Jos k yt ss si on W indows-k ytt j rjestelm, k yt mukana toimitettua DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows -levy. Jos k yt ss si on Macintosh-k ytt j rjestelm, k yt mukana toimitettua DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Macintosh -levy. Hvis du benytter Windows operativsystem, skal du benytte den medf lgende DIGIT VIDEO SOLUTION DISK for Windows. AL Hvis du benytter Macintosh operativsystem, skal du benytte den medf lgende DIGIT VIDEO SOLUTION DISK for Macintosh. AL.. T m opas sis lt vain asennus- ja kytkent ohjeet. Katso tarvittaessa lis k ytt ohjeita PDF-muodossa olevasta k ytt oppaasta, joka on Instruction Manual PDF Format disk -levyll. Denne vejledning omhandler kun installation og tilslutningsprocedurerne. For en mere udf rlig betjeningsvejledning henvises til manualen i PDF format, som findes p Instruction Manual PDF Format disken. Tämä ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi vain er Windows XP -käyttöjärjestelmässä. Dette software kan kun benyttes med Windows XP.. PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH SKADOR PÅ ANNAN ELUTRUSTNING: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. CA-570 har en typskylt på undersidan. Användningen av DV-kabel CV-150F eller CV-250F är nödvändig för att uppfylla de tekniska kraven i EMC-direktivet. 2 Användning av bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon MV750i/MV730i/MV700i/MV700/MV690. Läs den här brukanvisningen noga innan du använder kameran och bevara bruksanvisningen för framtida användning. Sätt i backupbatteriet innan du börjar ( 75). Sv Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran eller fjärrkontrollen (MV750i/MV730i). [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden i LCD-monitorn eller sökaren. Illustrationerna visar huvudsakligen MV750i. Inledning Arbetssätt (se nedan) Menyalternativ och grundinställningar. Knappar och omkopplare för hanteringen Arbetssätt CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY POWER strömbrytare CAMERA PLAY (VCR) CAMERA PLAY (VCR) TAPE/CARD omkopplare b (TAPE) b (TAPE) (CARD) (CARD) Skuggat område : Endast MV750i/MV730i. CAMERA CAMERA : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. Erkännande av varumärken Canon and Bubble Jet är registrerade varumärken för Canon Inc. D är ett varumärke. är ett varumärke. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac OS är ett varumärke för Apple Computer, Inc. och registrerat i USA och andra länder. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 3 Innehåll Inledning Viktiga anvisningar för användningen..2 Användning av bruksanvisningen....3 Kontroll av medlevererade tillbehör...

3 ..6 Delarnas namn Grundläggande hantering Förberedelser Förberedelse av strömkällan...11 Isättning och urtagning av en kassett Isättning av backupbatteriet. 15 Iordningställande av kameran

4 ..16 Användning av fjärrkontrollen Inställning av tidszon, datum och klockslag Inspelning Inspelning av videofilmer på band Inspelning av stillbilder på ett band Zoomning..

5 .28 Tips för bättre videofilmer Uppspelning Uppspelning av ett band Inställning av ljudvolymen Uppspelning i en TV..

6 ...34 Användning av alla funktioner Menyer och inställningar.. 38 Inspelning Inspelningsprogrammen...45 Inspelning i svagt ljus Funktionen för hudåtergivning..49 Exponeringskompensation AE Shift...

7 50 Manuell fokusering..51 Vitbalansering Inställning av slutartid...55 Självutlösaren...

8 ...57 Inställning av inspelningssätt (SP/LP) Ljudinspelning Digitala effekter...61 Uppspelning Bildvisning med zoom...

9 ...68 Visning av datakod..69 Sökning av inspelningsslut Återgång till ett förmarkerat läge Fotosökning och datumsökning Övriga funktioner Gör kameran personlig

10 .74 Val av menyspråk Inställning av fjärrkontrollsensorn Övriga kamerainställningar Sv Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet...79 Inspelning från analoga videoenheter (videobandspelare, TV eller videokamera).

11 ...81 Inspelning från digitala videoenheter (DV-dubbning) A/D-omvandling (omvandling av analoga signaler till digitala) AV-insert (ersättning av en inspelad scen)...86 Ljuddubbning Anslutning till en dator med en DV-kabel (IEEE 1394) Inledning Användning av minneskort Isättning och urtagning av minneskort...92 Val av bildkvalitet och filstorlek...

12 ...93 Filnummer Registrering av stillbilder på ett minneskort Visning av en stillbild omedelbart efter fotograferingen. 100 Registrering av videoscener enligt Motion JPEG på ett minneskort Val av fokuseringspunkt Registrering av panoramabilder (med Stitch Assist)

13 .104 Uppspelning av ett minneskort Skydd av bilder Radering av bilder..110 Kombination av bilder (Card Mix) Kopiering av stillbilder...

14 .115 Formatering av ett minneskort Anslutning till en dator med en USB-kabel Skapa en startbild Direktutskrift Utskrift av stillbilder..

15 .120 Inställningar för utskrift (papper/stil)... i/mv730i. ** Endast MV750i. 9 Fjärrkontroll WL-D82 q w e r t y u i o!0!1!2!3!4!5!6!7 q w e r t y u i o!0!1!2!3!4 Zoomknappar ( Pilknappar ( 28) REC PAUSE WIRELESS CONTROLLER WL-D82 START /STOP PHOTO W ZOOM T SELF T. Din manual CANON MV750I

16 D.EFFECTS TV SCREEN ON/OFF DATA CODE SLIDE SHOW SEARCH SELECT ZERO SET MEMORY REW 12bit AUDIO OUT AUDIO DUB. PAUSE PLAY STOP SLOW MENU SET CARD #0 #1 AV INSERT AV DV REMOTE SET 38) 27, 96) 22, 101) 57) PHOTO stillbildsavtryckare ( START/STOP avtryckare ( SELF T. självutlösare ( D. EFFECTS digital effekt, ON/OFF på/av ( 64) 128) 69) 73) 73) TV SCREEN info i TV ( DATA CODE datakod ( -/+ sökknappar ( SEARCH SELECT sökningsval ( ZERO SET MEMORY återgång till ett förmarkerat läge ( 72) 89) 12bit AUDIO OUT 12-bit ljudutgång ( AUDIO DUB. ljuddubbning ( 88) REC PAUSE pausläge för inspelning ( 81)!5 AV INSERT AV-insert ( 86)!6 AV Æ DV AV-DV ( 84)!7 REMOTE SET fjärrkontrollinställning (!8 Sändare!9 MENU meny ( SET knapp ( CARD -/+ knappar ( SLIDE SHOW diavisning ( REW snabbspolning bakåt ( PLAY e uppspelning ( FF snabbspolning framåt ( -/4a enbild bakåt ( STOP 3 stopp ( +/ae enbild framåt ( PAUSE a paus ( 32) #0 SLOW slow motion ( 32) #1 2 dubbel hastighet ( 32) 76) 10 Förberedelse av strömkällan Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Fäll upp sökaren. 3. Sätt fast batteriet på kameran. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. Sv w q POWER CAMERA OFF PLAY(VCR) e 66Grundläggande hantering Förberedelser Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. DC IN spänningskontakt CHARGE DC IN 8.4V Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. laddningsindikator Den lyser stadigt när laddningen är klar. 4. Lossa nätaggregatets kabel från kameran när laddningen är klar. Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. 5. Stäng av kameran och ta bort batteriet efter användningen. CARD/CHARGE e q w Tryck på knappen BATT. RELEASE och ta bort batteriet. 11 Drift med nätspänning 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. q POWER CAMERA OFF R) PLAY(VCR) r e w Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Om nätaggregatet är nära en TV, kan det ge störningar i bilden. Flytta i så fall nätaggregatet längre från TV:n eller antennkabeln. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsutgång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameran och sätt fast det igen. Om laddningsindikatorn CHARGE blinkar snabbt kan batteriet vara felaktigt. Laddningsindikatorn CHARGE visar batteriets tillstånd %: Blinkar en gång per sekund Mer än 50 %: Blinkar två gånger per sekund 100 %: Lyser stadigt Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De nedanstående tiderna är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. BP-508 BP-512/ BP min 225 min 155 min 125 min 85 min 170 min BP-514 BP-522 BP535 (medlevereras) (extra tillbehör) (extra tillbehör) (extra tillbehör) (extra tillbehör) Laddningstid Max. inspelningstid Sökare LCD-monitor Typisk Sökare inspelningstid* LCD-monitor Uppspelningstid 110 min 125 min 85 min 65 min 45 min 90 min min min min min min min min min min min min min min min min min min min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. De faktiska tiderna kan vara kortare. 12 Ladda batteriet i temperaturer mellan 5º C och 40º C. Ett litiumjonbatteri kan laddas även om det inte är urladdat. Det behöver alltså inte laddas ur helt före laddningen. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Du sparar batteriladdningen om du stänger av kameran vid pauser i inspelningen i stället för att låta den stå i pausläge för inspelning. Sv Grundläggande hantering Förberedelser 13 Isättning och urtagning av en kassett Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen D. 1. Skjut knappen OPEN/EJECT och håll den inskjuten ett ögonblick för att öppna luckan till kassettutrymmet. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. Inspelningsspärr w q 2. Sätt i eller ta ur kassetten. Sätt i kassetten med fönstret vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut för att ta ut den. 3. Tryck på markeringen P på kassettutrymmet tills du hör ett klick. e 4. Vänta tills kassettutrymmet har stängts automatiskt och stäng sedan luckan för kassettutrymmet. r Hindra inte kassettutrymmets rörelser medan det öppnas eller stängs och försök inte att stänga luckan förrän kassettutrymmet är helt stängt. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med luckan till kassettutrymmet. Om en strömkälla är ansluten till kameran kan du sätta i eller ta ur en kassett även om strömbrytaren POWER står på OFF. 14 Isättning av backupbatteriet Backupbatteriet driver klockan med kalender ( 19) och minnet för andra inställningar när ingen strömkälla är fastsatt på kameran. Driv kameran med nätaggregatet för att bevara kamerans inställningar när du tar ut backupbatteriet. Sv 1. Öppna luckan till backupbatteriet 2. Sätt i litiumbatteriet med sidan + vänd utåt. q w e 3. Stäng luckan. Grundläggande hantering Förberedelser VARNING! Litiumbatteriet kan ge risk för brand eller brännskada, om det hanteras felaktigt. Din manual CANON MV750I

17 Ladda det inte, ta inte isär det, värm det inte över 100 C och kasta det inte i eld. Ersätt batteriet med ett CR1616 med ett av följande märken: Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Toshiba, Varta eller Renata. Andra batterityper kan ge risk för brand eller explosion. Lämna tillbaka det begagnade batteriet till leverantören för säkert omhändertagande. Hantera inte batteriet med en pincett eller ett annat metallverktyg - det kortsluter batteriet. Torka batteriet med torrt tyg och rör inte kontaktytorna med fingrarna. Håll batteriet utom räckhåll för barn. Sök läkare omedelbart om något sväljer ett batteri. Batterihöljet kan brista och batterivätskan kan skada magen och tarmarna. Ta inte isär batteriet, värm inte upp det och sänk inte ned det i vatten. Om du gör det, kan batteriet explodera. Backupbatteriet har en livslängd av cirka ett år. j blinkar med röd färg som information om att backupbatteriet behöver bytas. 15 Iordningställande av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt LCD-monitorn vara stängd. 2. Dra ut sökaren. 3. Se i sökaren och ställ in armen för dioptriinställning så att sökarbilden syns så tydligt som möjligt. Gör objektivlocket i ordning 1. Sätt fast fästsnöret på objektivlocket. 2. Trä greppremmen genom öglan med metallhylsan på snöret. Tryck in knapparna på objektivlocket när du sätter fast eller tar av det. Haka fast objektivlocket på greppremmen när du filmar och sätt fast det på objektivet när du slutar filma. Metallhylsa Sätt fast greppremmen Håll kameran med höger hand och ställ in greppremmen med vänster hand. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. 16 Sätt fast axelremmen Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. Sv SS-900 Axelrem Fastsättning av vidvinkelkonvertern Vidvinkelkonverter WA-30.5 ökar bildvinkeln för interiörer och utsikter (brännvidden förkortas 0,6 ). Vidvinkelkonvertern är avsedd att användas med maximal vidvinkelinställning av objektivet. Grundläggande hantering Förberedelser Skruva fast vidvinkelkonvertern till stopp i objektivets filtergänga. Se inte direkt mot solen eller någon annan stark ljuskälla genom vidvinkelkonvertern. Det kan skada din syn. Om du zoomar mot tele kommer bilden inte att bli skarp. Vidvinkelkonvertern kan skymma fjärrkontrollsensorn (fjärrkontrollens arbetsområde minskar) eller ge en skugga i bilden när du filmar med videobelysning eller hjälpbelysningen (den vita lysdioden). Filter kan inte användas med vidvinkelkonvertern. Om damm samlas på vidvinkelkonvertern eller objektivet, ta bort det försiktigt med en blåsborste. Ta aldrig på linsytorna med fingrarna. Förvara inte vidvinkelkonvertern i fuktiga utrymmen eftersom skadligt mögel kan bildas på linsytorna. 17 Användning av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor när du trycker på knapparna. Isättning av batterier Fjärrkontrollen drivs av två AA-batterier. 1. Öppna batteriluckan. 2. Vänd två AA-batterier enligt markeringarna för + och och sätt i dem. Byt båda batterierna samtidigt när du byter batterier. 3. Stäng luckan. Kameran och fjärrkontrollen har två kanaler ( 76). Kontrollera att de är inställda på samma kanal om fjärrkontrollen inte fungerar. Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar när fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. 18 Inställning av tidszon och sommartid Ställ in tidszon, datum och klockslag innan du börjar använda kameran eller om klockan har grundinställts när du har bytt backupbatteri. Sv Inställning av tidszon och sommartid CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY ( 38) SYSTEM T.ZONE/DST PARIS 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. Grundläggande hantering Förberedelser 2. Vrid inställningsratten för att välja [SYSTEM] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [T.ZONE/DST] och tryck in inställningsratten. Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 4. Vrid inställningsratten för att ställa in din hemtidszon och tryck in inställningsratten. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med U bredvid området. Inställning av datum och klockslag CAMERA SYSTEM PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY ( 38) D/TIME SET 1.JAN :00 PM 5. Vrid inställningsratten för att välja [D/TIME SET] och tryck in inställningsratten. Årtalet börjar blinka i sökarinformationen. 6. Vrid inställningsratten för att ändra årtalet och tryck in inställningsratten. Nästa del av datumvisningen börjar blinka. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt Tryck på knappen MENU för att stänga menyn och starta klockan Nr. Tidszon LONDON PARIS CAIRO MOSCOW DUBAI KARACHI DACCA BANGKOK H. KONG (Hong Kong) TOKYO SYDNEY SOLOMON Nr. Tidszon WELLGTN (Wellington) SAMOA HONOLU. (Honolulu) ANCHOR. (Anchorage) L.A. (Los Angeles) DENVER CHICAGO N.Y. (New York) CARACAS RIO (Rio de Janeiro) FERNAN. (Fernando de Noronha) AZORES När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. 20 Visning av datum och klockslag under inspelning Du kan visa tidszon, datum och klockslag i nedre vänstra hörnet av bilden. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Sv ( 38) DISPLAY SETUP/ D/T DISPLAY OFF 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. Din manual CANON MV750I

18 2. Vrid inställningsratten och välj [DISPLAY SETUP/ och tryck in inställningsratten. ] 3. Vrid inställningsratten för att välja [D/T DISPLAY] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [ON]. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande hantering Förberedelser 21 Inspelning av videofilmer på band Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Före en särskilt viktig inspelning bör du göra ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 135). Inspelning 1. Ta av objektivlocket. 2. Ställ in kameran på CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/CARD på b. MV690 Ställ q strömbrytaren POWER på CAMERA. w POWER CAMERA OFF PLAY(VCR) 3. Tryck på knappen OPEN vid LCDmonitorn och öppna LCD-monitorn. 4. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck in avtryckaren och släpp ut den igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. r POWER CAMERA OFF VCR) PLAY (VCR e När du har avslutat en inspelning 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Stäng LCD-monitorn och fäll ned sökaren. 3. Sätt på objektivlocket. 4. Ta ur videokassetten. 5. Ta bort strömkällan. 22 Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda LCD-monitorn i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Du kan vrida LCD-monitorn. Kontrollera att du har öppnat LCD-monitorn 90 grader innan du vrider den. Sv Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Om du lämnar kameran i pausläge för inspelningen stängs den av efter 5 minuter för att skydda bandet och videohuvudena. " AUTO POWER OFF" visas cirka 20 sekunder innan kameran stängs av. För att ställa kameran i pausläge för inspelning igen, ställ strömbrytaren POWER på OFF och därefter på CAMERA igen. Om LCD-monitorn och sökarskärmen: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. Grundläggande hantering Inspelning Visning av bilden framåt Du kan vrida LCD-monitorn så att den blir riktad rakt framåt. Sökaren tänds så att du kan se bilden bakom kameran och människor i motivet kan se sig själva i monitorn. När du vänder LCD-monitorn rakt framåt visas bilden spegelvänd (LCD MIRROR ON). Du kan också välja att visa bilden rättvänd (LCD MIRROR OFF). CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY ( 38) DISPLAY SETUP/ LCD MIRROR ON 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn Vrid inställningsratten och välj [DISPLAY SETUP/ och tryck in inställningsratten. ] 3. Vrid inställningsratten för att välja [LCD MIRROR] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [OFF]. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. När [LCD MIRROR] är inställd på [ON], visas endast information för band (MV750i/MV730i: eller minneskort) och självutlösaren i LCDmonitorn (all information visas i sökaren). Inställning av LCD-monitorns ljusstyrka CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY ( 38) DISPLAY SETUP/ BRIGHTNESS + 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten och välj [DISPLAY SETUP/ och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten och välj [BRIGHTNESS] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten och ställ in ljusstyrkan. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. ] Inställningen av LCD-monitorns ljusstyrka påverkar inte sökaren eller bilden som spelas in. 24 Sökarinformation under inspelning e Återstående batteriladdning q w e r t Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Sv q Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. k börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att k visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen. Grundläggande hantering Inspelning w Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. b END blinkar när bandet tar slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. r Om j blinkar j blinkar med röd färg om backupbatteriet är förbrukat eller inte isatt. t Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. 25 Snabbsökning och snabbkontroll av scenslut REC SEARCH snabbsökning v (snabbkontroll av scenslut) REC SEARCH + snabbsökning Snabbkontroll av scenslut CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning kan du använda den här funktionen för att kontrollera de sista sekunderna av den föregående scenen så att den avslutas korrekt. Tryck på knappen c (snabbkontroll) och släpp ut den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. Snabbsökning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning, kan du använda snabbsökningen för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen. Din manual CANON MV750I

19 Tryck in knappen REC SEARCH + (framåt) eller (bakåt) och håll den intryckt. Släpp knappen vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. CARD 26 Inspelning av stillbilder på ett band Sv Stillbildsavtryckare PHOTO CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. Välj [PHOTO REC], kontrollera att [TAPE b] är inställd och stäng menyn. Grundläggande hantering Inspelning 2. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO halvvägs. F visas med grön färg. Om den inte visas med grön färg, ställ in skärpan med inställningsratten. Exponeringsinställningen blir låst. När du trycker på stillbildsavtryckaren PHOTO på fjärrkontrollen startar inspelningen omedelbart. PH OT O 3. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO helt. F försvinner. Kameran spelar in en stillbild under cirka 6 sekunder. Ljudet spelas också in och du kan se stillbilden i sökaren eller LCDmonitorn. Kameran återgår till pausläge för inspelning. PH OT O Du kan också spela in en stillbild medan du spelar in en film genom att trycka ned stillbildsavtryckaren PHOTO helt. Om du startar inspelningen med en stillbild kan du lätt lokalisera början av inspelningen med fotosökning ( 73). 27 Zoomning Kameran byter automatiskt mellan optisk och digital zoom. Bilden får litet lägre upplösning med digital zoom. Zooma in T W Zooma ut Zoomreglage MENU menyknapp SET inställningsratt Optisk zoom MV optisk zoom CAMERA 20 optisk zoom PLAY (VCR) CARD CAMERA 18 optisk zoom CARD PLAY Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Tryck lätt på zoomreglaget för långsam zoom. Tryck hårdare för snabbare zoom. Du kan också använda knapparna T och W på fjärrkontrollen. Du kan dock inte styra zoomhastigheten med fjärrkontrollen. 28 Digital zoom MV /440 digital zoom (88 med CARD CAMERA) 88 /400 digital zoom (80 med CARD CAMERA) PLAY (VCR) 72 /360 digital zoom Sv CAMERA CARD CAMERA CARD PLAY ( 38) CAMERA SETUP D.ZOOM 88X 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja [CAMERA SET UP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D.ZOOM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja en inställning. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande hantering Inspelning Digital zoom kan inte användas med Kvällsmotiv ("Night") och Super Night. Digital zoom kan inte användas tillsammans med multibildsvisning. En zoomindikator visas under 4 sekunder. Den förlängs med ljusblå färg när du ställer in den digitala zoomen på 88 (MV750i), 80 (MV730i) eller 72 (MV700i/MV700/MV690) och förlängs ytterligare med mörkblå färg när du ställer in 440 (MV750i), 400 (MV730i) eller 360 (MV700i/MV700/MV690). Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. 29 Tips för bättre videofilmer Håll kameran stadigt Det är viktigt att du håller kameran stadigt för att filmerna ska bli stabila och tydliga. Håll kameran med höger hand och tryck höger armbåge mot kroppen. Stöd kameran med vänster hand när det behövs. Var försiktig så att du inte rör mikrofonen eller objektivet med fingrarna. För stabilare inspelningar Luta dig mot en vägg Ställ kameran på ett bord Ligg ned och stöd dig på armbågarna Använd ett stativ Belysning Välj i allmänhet att filma med solen snett bakom dig. Om du använder ett stativ, tänk på att inte lämna kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Kontrollera att stativets fästgänga inte är längre 5,5 mm. Om den är det, skadar den kameran. 30 Uppspelning av ett band Om den uppspelade bilden är distorderad, gör ren videohuvudena med en Canon Digital Video Head Cleaning Cassette eller en rengöringskassett för digitala videohuvuden med ett annat välkänt märke ( 135). Sv 1. Ställ in kameran på PLAY (VCR). Ställ strömbrytaren POWER på PLAY (VCR) och omkopplaren TAPE/CARD på b. MV690 Ställ strömbrytaren POWER på PLAY (VCR). q POWER CAMERA OFF PLAY(VTR) Grundläggande hantering Uppspelning 2. Öppna LCD-monitorn. Du kan också fälla in LCD-monitorn med bildsidan utåt. 3. Tryck på knappen ` för att återspola bandet (snabbspola bakåt). 4. Tryck på knappen e/a för att starta uppspelningen. 5. Tryck på knappen 3 för att stoppa uppspelningen. e r t w Stäng LCD-monitorn om du vill använda sökaren. Den inbyggda högtalaren stängs av. Använd hörlurar för att kontrollyssna på ljudet när du använder sökaren. Om sökarinformationen: Under uppspelning visar tidskoden timme, minut, sekund och frame-nummer. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. 31 Speciella uppspelningsmetoder ` (snabbspolning bakåt 1 (snabbspolning framåt) REW / PLAY STOP FF +/ 2 PAUSE SLOW 3 (stopp) e/a (uppspelning/paus) e/a (pausläge under uppspelning) Tryck på knappen e/a under normal uppspelning för att ställa uppspelningen i pausläge. 1 (snabbspolning framåt med bild) / ` (snabbspolning bakåt med bild) Spelar upp bandet med 11,5 gånger normal hastighet (framåt eller bakåt). Tryck in knappen och håll den intryckt under normal uppspelning eller snabbspolning framåt. /4a (uppspelning bakåt) Tryck på knappen på fjärrkontrollen under normal uppspelning. Tryck på knappen e (uppspelning) för att återgå till normal uppspelning. Din manual CANON MV750I

20 +/ae (enbildsmatning framåt) / /4a (enbildsmatning bakåt) Spelar upp inspelningen bild för bild. Tryck på knappen på fjärrkontrollen flera gånger i pausläge under uppspelning. Håll knappen intryckt för kontinuerlig enbildsmatning framåt eller bakåt. SLOW I (slow motion framåt eller bakåt) Spelar upp bandet med cirka 1/3 av normal hastighet. Tryck på knappen på fjärrkontrollen under normal uppspelning framåt eller bakåt. Tryck på knappen e (uppspelning) för att återgå till normal uppspelning. 2 (uppspelning 2 framåt)/(uppspelning 2 bakåt) Spelar upp bandet med 2 gånger normal hastighet. Tryck på knappen på fjärrkontrollen under normal uppspelning framåt eller bakåt. Tryck på knappen e (uppspelning) för att återgå till normal uppspelning. Ljudet hörs inte under speciell uppspelning. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. Kameran stoppar bandet automatiskt för att skydda bandet och videohuvudena om du lämnar den i pausläge under uppspelning under längre tid än 5 minuter. 32 Inställning av ljudvolymen När du använder LCD-monitorn för uppspelning återger kameran ljudet med den inbyggda högtalaren. Högtalaren stängs av om du stänger LCD-monitorn. AV Sv H Hörlurskontakt Inbyggd högtalare SET inställningsratt Användning av hörlurar Hörlurskontakten är också AV-kontakt. Hörlurar kan endast användas när "H" visas i sökarinformationen. Ändra inställningen enligt nedanstående procedur om det behövs. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Grundläggande hantering Uppspelning ( 38) VCR SETUP AV/PHONES AV Öppna menyn och välj [VCR SET UP]. Välj [AV/PHONES H], ställ in [PHONES H] och stäng menyn. Den inbyggda högtalaren är frånkopplad när "H" visas. Kontrollera att "H" visas innan du ansluter hörlurar. Annars kan ett störljud höras. Inställning av ljudvolymen CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Vrid inställningsratten uppåt för att öka ljudvolymen och nedåt för att sänka den. En volymlist visas 2 sekunder. Du kan stänga av högtalaren helt genom att vrida inställningsratten nedåt tills [OFF] visas. Vrid inställningsratten uppåt för att öka ljudstyrkan. 33 Uppspelning i en TV Hörlurskontakten är också AV-kontakt. Om "H" visas i sökarinformationen, ändra inställningen enligt proceduren nedan. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY VCR SETUP AV/PHONES AV ( 38) Öppna menyn och välj [VCR SET UP]. Välj [AV/PHONES H], ställ in [AV] och stäng menyn. TV med scartkontakt Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. AUDIO AUDIO VIDEO (R) (L/MONO) Signalriktning STV-250N Stereovideokabel (medlevereras) PC-A10 Scartadapter 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Scartadapter PC-A10 till TV:ns eller videobandspelarens scartkontakt. 3. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videobandspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 4. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. du vill omvandla eller spela in analoga signaler kan du använda en scartadapter för inspelning (finns i handeln). 34 TV med AV-ingångar Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. Sv VIDEO AV Signalriktning STV-250N Stereovideokabel (medlevereras) AUDIO L R Grundläggande hantering Uppspelning 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videobandspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 3. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. 35 TV med S (S1)-videoingång Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. INPUT Signalriktning S-150 S- videokabel (extra tillbehör) S(S1)-VIDEO VIDEO AUDIO L AV Signalriktning STV-250N Stereovideokabel R 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut S-videokabel S-150 till S-videokontakterna. 3. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videobandspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster) och den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger). Anslut inte den gula kabelkontakten. 4. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. Vi rekommenderar att du driver kameran med nätaggregatet. Vi rekommenderar att du använder en TV med S-videoingång eller S1videoingång för att inspelningarna ska återges med hög bildkvalitet. 36 Tvåspråkigt ljud Du kan välja utgångskanal när du spelar upp ett band med tvåspråkigt ljud. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Sv ( 38) AUDIO SETUP OUTPUT CH L/R 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja [AUTO SETUP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [OUTPUT CH] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja en inställning. L/R: Stereo: L+R (vänster + höger) Språk: main + sub L/L: Mono: L (vänster) i 2 kanaler Språk: main R/R:Mono: R (höger) i 2 kanaler Språk: sub Grundläggande hantering Uppspelning 5. Din manual CANON MV750I

21 Vrid inställningsratten för att välja en inställning. Inställningen återgår till L/R när du stänger av kameran. 37 Menyer och inställningar Många av kamerans avancerade funktioner är inställbara från menyer i sökarinformationen. MENU menyknapp SET inställningsratt Val av menyer och inställningar 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja en undermeny och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja ett menyalternativ och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja en inställning. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. När du ställer in vitbalansen eller slutartiden, tryck in inställningsratten först innan du trycker på knappen MENU. Du kan stänga menyn när som helst genom att trycka på knappen MENU. Alternativ som inte är tillgängliga visas med magenta färg. Det kan ofta vara bekvämt att använda fjärrkontrollen för att ställa in menyerna. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen för att öppna eller stänga menyn. Tryck på pilknapparna i stället för att vrida inställningsratten och tryck på knappen SET i stället för att trycka in inställningsratten. 38 Menyinställningar och grundinställningar Grundinställningarna visas med fet stil. CAMERA MENU CAMERA Undermeny \ CARD MIX* PLAY (VCR) Menyrad MIX TYPE ANIMAT. TYPE MIX LEVEL CAMERA SETUP SHUTTER D. ZOOM AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 MV750i MV730i 55 CARD CAMERA Inställningsalternativ CARD CHROMA, CARD LUMI., CAM. CHROMA, C. ANIMATION CORNER, STRAIGHT, RANDOM 111 CARD PLAY Sv MV700i/MV MV Avancerade funktioner OFF, 88, 440 OFF, 80, 400 OFF, 72, 360 A.SL SHUTTER IMG STAB i 16:9 WHITE BAL. NIGHT MODE** SKIN DETAIL PHOTO REC VCR SET UP AUDIO SET UP REC MODE AV/PHONES H WIND SCREEN AUDIO MODE H VOLUME DISPLAY SET UP BRIGHTNESS LCD MIRROR TV SCREEN D/T DISPLAY LANGUAGE DATE FORMAT DEMO MODE SYSTEM WL. REMOTE BEEP T.ZONE/DST D/TIME SET ON, OFF A1, A2, OFF B ON, OFF Se listan med tidszoner ON, OFF ON, OFF ON, OFF DEUTSCH, ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO,,, ON, OFF ON, OFF ON, OFF AUTO, SET W, INDOOR T, OUTDOOR U NIGHT, TAPE SP, LP AV, PHONES H ON, OFF 16bit, 12bit NIGHT+, S.NIGHT SOFT, NORMAL, CARD * Endast MV750i/MV730i. ** Endast MV750i. 39 Undermeny MY CAMERA Menyrad S-UP IMAGE** S-UP SOUND SHTR SOUND* OPER. SOUND SELF-T SOUND ON, OFF Inställningsalternativ MV750i/MV730i: OFF, DEFAULT, MY SOUND1, MY SOUND2 MV700i/MV700/MV690: OFF, PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3 * Endast MV750i/MV730i. ** Endast MV700i/MV700/MV PLAY (VCR): CAMERA Undermeny VCR SET UP PLAY (VCR) Menyrad REC MODE AV/PHONES H AV \ DV OUT AUDIO SET UP OUTPUT CH AUDIO DUB. WIND SCREEN AUDIO MODE 12bit AUDIO MIX BALLANCE CARD SET UP SI QUALITY MOVIE SIZE FILE NOS. CARD OPERATIONS* DISPLAY SETUP/ COPY [b \ BRIGHTNESS TV SCREEN DISPLAYS 6SEC DATE DATA CODE D/TIME SEL. LANGUAGE DATE FORMAT WL. REMOTE BEEP T.ZONE/DST D/TIME SET ON, OFF ON, OFF <PLAYBK> ON, OFF DATE/TIME, CAMERA DATA, CAM. & D/T DATE, TIME, DATE & TIME DEUTSCH, ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO,,, A1, A2, OFF B ON, OFF Se listan med tidszoner ] SUPER FINE, FINE, NORMAL , RESET, CONTINUOUS CANCEL, EXECUTE SP, LP AV, PHONES H ON, OFF L/R, L/L, R/R AUDIO IN, MIC. IN ON, OFF 16bit, 12bit STEREO1, STEREO2, MIX/FIXED, MIX/VARI. CARD CAMERA Inställningsalternativ Avancerade funktioner CARD PLAY Sv SYSTEM * Endast MV750i/MV730i. ** Endast MV750i/MV730i/MV700i. 41 Undermeny MY CAMERA Menyrad S-UP IMAGE** S-UP SOUND SHTR SOUND* OPER. SOUND SELF-T SOUND ON, OFF Inställningsalternativ MV750i/MV730i: OFF, DEFAULT, MY SOUND1, MY SOUND2 MV700i/MV700/MV690: OFF, PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3 * Endast MV750i/MV730i. ** Endast MV700i/MV700/MV CARD CAMERA MENU CAMERA Undermeny CAMERA SETUP PLAY (VCR) Menyrad SHUTTER D.ZOOM WHITE BAL. FOCUS PRI. NIGHT MODE SKIN DETAIL REVIEW CARD SET UP SI QUALITY MOVIE SIZE MOVIE SIZE FILE NOS. VCR SETUP AUDIO SET UP DISPLAY SETUP/ AV/PHONES H WIND SCREEN H VOLUME BRIGHTNESS LCD MIRROR TV SCREEN D/T DISPLAY LANGUAGE DATE FORMAT DEMO MODE SYSTEM WL. REMOTE BEEP T.ZONE/DST D/TIME SET MY CAMERA S-UP SOUND SHTR SOUND OPER. SOUND SELF-T SOUND OFF, DEFAULT, MY SOUND1, MY SOUND2 ON, OFF ON, OFF ON, OFF DEUTSCH, ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO,,, ON, OFF A1, A2, OFF B ON, OFF Se listan med tidszoner CARD CAMERA Inställningsalternativ AUTO, 1/50, 1/120, 1/250 MV750i OFF, 88 ON, OFF NIGHT, NIGHT+, S.NIGHT SOFT, NORMAL OFF, 2sec, 4sec, 6sec, 8sec, 10sec SUPER FINE, FINE, NORMAL , , RESET, CONTINUOUS AV, PHONES H ON, OFF MV730i OFF, Avancerade funktioner CARD PLAY Sv AUTO, SET W, INDOOR T, OUTDOOR U 43 CARD PLAY MENU CAMERA Undermeny CARD OPERATIONS (Single Image ALL ERASE PLAY (VCR) Menyrad COPY [ \ b] CARD CAMERA Inställningsalternativ CANCEL EXECUTE NO, YES CANCEL, SINGLE, ALL CANCEL, EXECUTE SP, LP AV, PHONES H ON, OFF ON, OFF <PLAYBK> DATE, TIME, DATE & TIME DEUTSCH, ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO,,, A1, A2, OFF B ON, OFF Se listan med tidszoner NO IMAGE, CANON LOGO, MY IMAGE1, MY IMAGE2 OFF, DEFAULT, MY SOUND1, MY SOUND2 CARD PLAY PRINT ORDERS IMAGE ERASE FORMAT CARD OPERATIONS (Indexbild) VCR SET UP DISPLAY SETUP/ \ PROTECT \ PRINT ORDER REC MODE AV/PHONES H BRIGHTNESS TV SCREEN DISPLAYS D/TIME SEL. LANGUAGE DATE FORMAT WL. REMOTE BEEP T.ZONE/DST D/TIME SET SYSTEM MY CAMERA CREATE START-UP IMAGE SEL. S-UP IMG S-UP SOUND SHTR SOUND OPER. SOUND SELF-T SOUND \ PRINT Visas när en skrivare med direktutskriftsfunktion är ansluten Inspelningsprogrammen Enkel filmning Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Du behöver bara rikta in kameran och trycka på avtryckaren. [ Sv Programautomatik Auto Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Dessutom kan du ställa in funktionerna manuellt. Sport Använd det här programmet för att filma sport (till exempel tennis och golf), rörliga motiv och när du filmar från en bil i rörelse. Din manual CANON MV750I

22 Avancerade funktioner Inspelning Porträtt Använd det här programmet för att betona huvudmotivet mot en oskarp bakgrund eller förgrund. Effekten av oskarp bakgrund blir tydligare med längre brännvidder (mot tele). Spotlight Använd det här programmet för att filma spotlightbelysta scener och fyrverkerier. Sand och snö Använd det här programmet när motivet har övervägande ljusa toner, till exempel sand, snö eller vita hus. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Svagt ljus Med det här programmet kan du filma i mycket svagt ljus. 45 Programväljare Tillgängliga funktioner i varje inspelningsprogram: Inspelningsprogram Digital zoom Bildstabilisator Fokusering Vitbalansering Slutartid Exponeringskompensation Digitala effekter 16:9 Card Mix* [ h ON h h h h h h h h h A h A A A A: Auto-inställning h: Tillgänglig : Ej tillgänglig Skuggat område : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. * Endast MV750i/MV730i. Inställning av programmet för enkel filmning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Ställ programväljaren på Q. [ visas. 46 Inställning av programautomatik CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Ställ programväljaren på Q. Sv 2. Tryck in inställningsratten. En lista med inspelningsprogrammen visas. 3. Välj ett inspelningsprogram och tryck in inspelningsratten. Symbolen för programmet visas upptill till vänster i bilden. Inställningen återgår till Auto när du ställer programväljaren i ett annat läge. Byt inte program medan du filmar, eftersom bildens ljushet då kan ändras plötsligt. Programmen Sport och Porträtt: Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Sand och snö: - Huvudmotivet kan bli överexponerat om bakgrunden har mörka toner. Kontrollera bilden i LCD-monitorn eller sökaren. - Det kan hända att rörelser återges hackigt vid uppspelningen. Svagt ljus: - Rörliga motiv kan återges med eftersläpningar i bilden. - Bildkvaliteten kan bli sämre än med andra program. - Autofokusen kan fungera sämre än vanligt. Avancerade funktioner Inspelning 47 Inspelning i svagt ljus Kvällsmotiv (NIGHT) Du kan spela in i mycket svagt ljus, till exempel när tillsatsbelysning inte kan användas. NIGHT+ Hjälpbelysningen (den vita lysdioden) tänds och lyser upp närbelägna motiv. SUPER NIGHT Du kan spela in i mycket svagt ljus. Hjälpbelysningen (den vita lysdioden) tänds automatiskt beroende på motivets belysning. NIGHT (Kvällsmotiv) knapp Programväljare MENU menyknapp SET inställningsratt CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY CAMERA SETUP NIGHT MODE NIGHT+ ( 38) 1. Ställ programväljaren på Q. 2. Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. Välj [NIGHT MODE], välj ett inställningsalternativ och stäng menyn. 3. Tryck på knappen NIGHT MODE. Symbolen för den valda blixtmetoden visas i sökarinformationen. Tryck en gång till på knappen NIGHT MODE för att återställa kameran till Auto. MV Ställ programväljaren på Q. 2. Tryck på knappen NIGHT MODE. " " visas. Tryck en gång till på knappen NIGHT MODE för att återställa kameran till Auto. Rörliga motiv kan återges med eftersläpningar i bilden. Bildkvaliteten kan bli sämre än med andra program. Vita punkter kan visas i bilden. Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Ställ i så fall in skärpan manuellt. Digital zoom and multibildsvisning kan inte användas när en av Nightinställningarna är aktiverad. Programautomatiken kan inte ändras när en av Nightinställningarna är aktiverad. 48 Funktionen för hudåtergivning Kameran upptäcker hudtoner och justerar bilden för en jämnare och mer naturlig hudåtergivning. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Sv CAMERA SETUP SKIN DETAIL NORMAL ( 38) Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. Välj sedan [SKIN DETAIL], ställ in [SOFT] och stäng menyn. Funktionen för hudåtergivning kan inte användas när programväljaren är inställd på [. Funktionen har bäst effekt när du filmar en person i närbild. Ytor som liknar hudtoner kan få sämre detaljåtergivning. Avancerade funktioner Inspelning 49 Exponeringskompensation AE Shift Du kan kompensera den automatiska exponeringsinställningen så att bilden blir ljusare eller mörkare. Använd det till exempel för motiv i motljus eller motiv med mycket ljus eller mörk bakgrund. Inställbara värden: 2 till +2 EV i steg om 0,25 EV (utom 1,75 och +1,75). AE SHIFT knapp för exponeringskompensation SET inställningsratt CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Ställ programväljaren på Q. 2. Ställ in inspelningsprogrammet Svagt ljus (Low Light). 3. Tryck på knappen AE SHIFT. "AE ±0" visas med ljusblå färg. Auto, Sport, Porträtt eller AE SHIFT/ END SEARCH 4. Vrid inställningsratten för att ställa in nivån för exponeringskompensationen. Vrid inställningsratten uppåt för att göra bilden ljusare eller nedåt för att göra den mörkare. Om "MF" visas med ljusblå färg kan du inte ställa in exponeringskompensation. Tryck på knappen AE SHIFT igen så att "AE ±0" visas med ljusblå färg. Kameran minns inställningen även om du stänger av kameran eller ändrar inspelningsprogrammet. 50 Manuell fokusering Autofokusen kanske inte fungerar bra med följande motivtyper: Ställ in skärpan manuellt i så fall. Motiv med låg Reflekterande Genom smutsiga kontrast eller utan Snabbrörliga motiv ytor eller våta fönster vertikala linjer Sv Zoomreglage FOCUS knapp Programväljare SET inställningsratt Avancerade funktioner Inspelning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY 1. Ställ programväljaren på Q. 2. Ställ in zoomen. Om du zoomar efter skärpeinställningen kan skärpeläget flyttas. Ställ in zoomen innan du ställer in skärpan. 3. Tryck på knappen FOCUS. Din manual CANON MV750I

23 Powered by TCPDF ( "MF" visas. FOCUS 4. Vrid inställningsratten för att ställa in skärpan. Vrid inställningsratten uppåt eller nedåt tills huvudmotivet blir skarpt i bilden. Tryck på knappen FOCUS igen för att återgå till autofokus. 51 Inställningen återgår till autofokus när du ställer programväljaren på [. Ställ in skärpan igen om du har stängt av kameran under en paus i filmningen. Skärpeinställning på oändligt Använd den här funktionen när du vill ställa in skärpan på avlägsna motiv som berg och fyrverkerier. Tryck in knappen FOCUS button längre än 2 sekunder i steg 2 i Manuell fokusering. "MF " visas. Om du zoomar eller vrider inställningsratten, försvinner "" och kameran ställs in för manuell fokusering. 52 Vitbalansering Ibland kan dock bildens färgåtergivning bli bättre med ett av de fasta lägena eller egen vitbalansering. AUTO SET W INDOOR T OUTDOOR U Automatisk vitbalansering Egen vitbalansering Använd den här inställningen när motivet är belyst av en videobelysning eller andra glödlampor. Använd den här inställningen för filmning utomhus i svagt ljus och för fyrverkerier, solnedgångar och soluppgångar. Zoomreglage Sv Vitt motiv eller papper Avancerade funktioner Inspelning MENU menyknapp SET inställningsratt CAMERA PLAY (VCR) Programväljare CARD CAMERA CARD PLAY CAMERA SETUP WHITE BAL. AUTO ( 38) 1. Ställ programväljaren på Q. 2. För egen (manuell) vitbalansering: Rikta kameran mot en vit del i motivet (till exempel ett pappersark) och gå nära eller zooma så att den vita motivdelen fyller sökarbilden. Håll kameran riktad mot det vita motivet tills steg 4 är klart. 3. Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. Välj [WHITE BAL.], välj ett inställningsalternativ och stäng menyn. När du har ställt in [SET W]: "W" blinkar tills inställningen är klar. 4. Stäng menyn. 53 Använd den automatiska inställningen för normal filmning utomhus. När programväljaren är inställd på [, är vitbalansen förinställd på [AUTO]. Kameran minns inställningen av vitbalans även om du stänger av den. MV750i/MV730i: Den återställs dock till [AUTO] om du ändrar inställningen av omkopplaren TAPE/CARD. När du har ställt in en egen vitbalansering: - Beroende på ljuskällan kan det hända att W fortsätter blinka. Resultatet blir ändå bättre än med automatisk inställning. - Ändra inställningen om ljusförhållandena ändras. - Stäng av den digitala zoomen. Egen (manuell) vitbalansering kan ge bättre resultat i följande situationer: - När ljusförhållandena ändras ständigt - Närbilder - Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog) - Med belysning av kvicksilverlampor eller vissa lysrörstyper 54 Inställning av slutartid Du kan ställa in slutartiden manuellt för att ta skarpare bilder av rörliga motiv. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Sv ( 38) CAMERA SETUP SHUTTER AUTO 1. Ställ programväljaren på Q. 2. Ställ in inspelningsprogrammet 4. Välj [SHUTTER]. 5. Välj slutartid och tryck in inställningsratten. CAMERA AUTO 1/50 1/120 1/250 1/500 1/1000 1/2000 CARD CAMERA AUTO 1/50 1/120 1/250 Avancerade funktioner Inspelning (Auto). 3. Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. 6. Stäng menyn. Om du ställer in slutartiden 1/500 s eller kortare med inställningen CAMERA och ändrar inställningen till CARD CAMERA ändras den automatiskt till 1/250 s. Rikta inte kameran rakt mot solen när slutartiden 1/1000 s eller kortare är inställd. Bilden kan flimra när du spelar in med korta slutartider. Inställningen återgår till automatik när du ställer programväljaren på [eller byter inspelningsprogram. Riktlinjer för filmning med korta slutartider: - Utomhussport som golf eller tennis 1/2000 s - Rörliga motiv som bilar och vagnar i en berg-och-dalbana: 1/1000, 1/500 eller 1/250 s - Inomhussport som basketboll 1/120 s 55 Automatisk inställning av lång slutartid Med Enkel filmning och när [SHUTTER] är inställd på [AUTO] med inspelningsprogrammet Auto använder kameran slutartider ned till 1/25 s. Det innebär att du kan filma med bra resultat i svagt ljus. Du kan ställa in kameran så att den långa slutartiden 1/25 s inte används. CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY ( 38) CAMERA SETUP A.SL SHUTTER ON Öppna menyn och välj [CAMERA SETUP]. Välj [A.SL SHUTTER], ställ in [OFF] och stäng menyn. Med inställningen [ON] kan rörliga motiv återges med eftersläpning i bilden. 56 Självutlösaren Du kan använda självutlösaren för att filma och ta stillbilder. Stillbildsavtryckare PHOTO Självutlösarknapp Sv Avtryckare CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY Under videofilmning 1. Tryck på självutlösarknappen " " visas. DATA CODE. Avancerade funktioner Inspelning 2. Tryck på avtryckaren. Kameran startar inspelningen efter 10 sekunders nedräkning (MV750i/MV730i: 2 sekunder när du använder fjärrkontrollen). Tiden räknas ned i sökarinformationen. Tryck på stillbildsavtryckaren PHOTO för att spela in en stillbild ( 27). Tryck på självutlösarknappen igen för att stänga av självutlösaren. Om du vill stänga av självutlösaren sedan nedräkningen har börjat, tryck på avtryckaren (när du spelar in video) eller stillbildsavtryckaren PHOTO (när du tar stillbilder). Inställningen för självutlösare avbryts när du stänger av kameran. POWER CAMERA OFF PLAY(VTR) 57 Inställning av inspelningssätt (SP/LP) Du kan välja mellan SP (standard play) och LP (long play). LP ger 1,5 gånger längre speltid per kassett än SP. CAMERA * Endast MV750i/MV730i/MV700i. PLAY (VCR) * CARD CAMERA CARD PLAY ( 38) VCR SETUP REC MODE SP Om du vill ändra till LPinställning, öppna menyn och välj [VCR SET UP]. Din manual CANON MV750I

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV5IMC. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV5IMC instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV550i och MV530i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 13 Sv 13. udgave Da Versio 13 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI.

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Da DIGITAALINEN VIDEOKAMERA Käyttöohje SUOMI Su Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MVX150i och MVX100i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen Inledning

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Din manual CANON MVX40

Din manual CANON MVX40 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX40 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas ... (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. e Sv Da Su Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23 Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 2 3 för en säker användning av den här produkten.

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer