Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software"

Transkript

1 Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Da Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Su Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video -ohjelmisto Digital Video Software Digital Video Software Digital Video Software PAL

2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Dra ut nätkontakten för att skilja utrustningen från elnätet. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du kan dra ut nätkontakten snabbt i en nödsituation. CA-570 har en typskylt på undersidan. Användningen av andra enheter än Nätaggregat CA-570 kan skada kameran. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Gäller endast Europeiska unionen (och EEA). Den här symbolen anger att produkten enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell lagstiftning inte får slängas i hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in på en därför inrättad insamlingsplats, t. ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att handha elektrisk och elektronisk utrustning (EEutrustning). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 Fördelarna med DVD INSPELNING Med DVD behöver du bara trycka på avtryckaren för att starta en inspelning. Kameran hittar det första lediga utrymmet på skivan automatiskt ( 31). Du behöver inte snabbspola något för att hitta platsen där inspelningen ska börja. Du riskerar inte att spela över tidigare inspelningar av misstag! UPPSPELNING Välj bara en scen i indexbilden! Sätt i den färdigställda* skivan i en DVD-spelare och i indexbilden hittar du hittar lätt scenen där du vill starta uppspelningen ( 37). Du behöver inte spela upp hela skivan eller leta efter scenen som du vill visa. * Färdigställningen är en process som behövs för att en DVD-skiva ska kunna spelas upp med en vanlig DVD-spelare ( 96). DELA MED DIG AV DINA Windows**-användare: Med den medlevererade programvaran Roxio MyDVD for Canon kan du lätt kopiera dina DVD-inspelningar och ge dem till släkt och vänner. Du kan också överföra dina inspelningar till datorn för redigering. ** Windows 2000/Windows Me/Windows XP. För frågor om Roxio MyDVD for Canon ber vi dig kontakta kundservice direkt hos Sonic Solutions ( 104). 3

4 En inledning till DVD DVD-skivor finns i olika typer och två storlekar - DVD med 12 cm diameter och Mini DVD med 8 cm diameter. Den här kameran kan använda två skivtyper med 8 cm diameter: DVD-R (som den medlevererade skivan) eller DVD-RW (finns i handeln). Vilken skiva ska jag välja? DVD-R Kan spelas in en gång på varje skivyta. Dessa inspelningar kan inte redigeras eller raderas. DVD-RW Tidigare inspelningar kan ersättas många gånger. Du kan radera scener eller formatera skivan och spela in igen. Nu har jag en skiva... vilken skivstandard ska jag välja för att formatera den? Skivstandarden VIDEO När en skiva som har spelats in med skivstandarden VIDEO är färdigställd kan den spelas upp med de flesta vanliga DVD-spelare. Inspelningarna kan dock inte redigeras. Skivstandarden VR* Det är lätt att redigera inspelningarna. Om du vill spela upp skivan med en DVD-spelare måste den vara kompatibel med DVD-RW och skivstandarden VR. * Video Recording 4

5 Skillnader i tillgängliga funktioner beroende på skivan Kamerans tillgängliga egenskaper och funktioner är olika beroende påp skivtypen som du använder och skivstandarden som du har valt för formateringen. Funktion Skivtyp/Skivsstandard DVD-R DVD-RW VIDEO VIDEO VR Redigering av scener med den här kameran (radering av scener, redigering av spellistan) Radering av en scen eller stillbild direkt efter inspelningen Formatering av skivan för att använda den för nya inspelningar Tillägg av en titel till skivan 89 Färdigställning av skivan för att spela den med en DVD-spelare Tillägg av inspelningar till en redan färdigställd skiva * Kopiering av stillbilder 92 Omvandling av stillbilder till Photomovie-scener 93 Redigering av scener med en dator 103 * Du måste ta bort färdigställningen först. Rekommenderade skivor: Kamerans prestanda har testats med skivor som den medlevererade skivan och Hitachi-Maxell DVD-skivor i serie HG. För användning av andra DVD-media rekommenderar vi att du kontaktar tillverkarens kundservice. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade, redigerade eller färdigställda med andra digitala enheter kan data förloras. Du behöver formatera nya DVD-RW-skivor med den här kameran innan du använder dem första gången. 5

6 Innehåll Inledning Fördelarna med DVD...3 En inledning till DVD...4 Skillnader i tillgängliga funktioner beroende på skivan...5 Om den här bruksanvisningen...9 Kontroll av medlevererade tillbehör...11 Delarnas namn...12 Skärmvisningar...16 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan...19 Steg 2: Förberedelser av kameran...22 Steg 3: Användning av fjärrkontrollen...23 Steg 4: Inställning av bildskärmen...24 Steg 5: Val av menyspråk...25 Steg 6: Inställning av tidszon, datum och klockslag...26 Steg 7: Isättning av ett minneskort...28 Steg 8: Isättning och urtagning av en DVD-skiva...29 Grundläggande hantering Inspelning Videoinspelning...31 Inspelning av stillbilder...33 Zoomning...35 Val av sidförhållande för inspelningar (bredbildsformat 16:9 eller standardformat 4:3)...36 Uppspelning Uppspelning av video...37 Visning av stillbilder...39 Inställning av ljudvolymen...41 Förstoring av bilden...42 Visning av inspelningsdata...43 Avancerade funktioner Inspelningsprogram Inspelningsprogrammen...44 Val av inspelningsprogram...45 Progammen Night och Super Night...46 Motivprogrammen...47 Programautomatik...48 Bländarautomatik...49 Tidsautomatik...50 Fler inspelningsalternativ Manuell exponeringsinställning...51 Manuell fokusering...52 Ändring av fokuseringsmetoden...53 Användning av minivideobelysningen...54 Blixtfotografering...55 Självutlösaren...57 Ändring av inställningar med knappen FUNC. Ändring av inställningar med knappen FUNC

7 Tillgängliga inställningar (FUNC.)...59 Val av ljusmätmetod...61 Vitbalansering...62 Val av en bildeffekt...64 Bildserier och automatisk exponeringsvariation...65 Inspelning av panoramabilder...67 Användning av digitala effekter...69 Val av storlek och kvalitet för stillbilder...74 Stillbildsfotografering under videoinspelning...76 Ändring av menyinställningar Ändring av inställningar med knappen MENU...77 Tillgängliga inställningar (MENU)...78 Camera Setup (Digital zoom, Bildstabilisator, etc.)...78 Disc Operations (Photomovie, Finalize, etc.)...80 Stillbildshantering (kortformatering, kopiering skiva till kort, med mera) 80 Display Setup (Bildskärmens ljusstyrka, Menyspråk, med flera)...81 System Setup (Volym, Pipsignal, Mediaval, med mera)...81 DATE/TIME SETUP...82 Redigeringsfunktioner Skivhantering (Endast DVD-RW med arbetssättet VR) Skapa en spellista...83 Radering av scener...84 Delning av en scen...86 Skydd av skivan...87 Formatering av skivan...88 Ändring av skivtitel...89 Stillbildsalternativ Radering av stillbilder...90 Kopiering av stillbilder mellan skivor och minneskort...92 Omvandling av stillbilder till Photomovie-scener...93 Skydd av stillbilder på ett minneskort...94 Formatering av minneskort...95 Färdigställning av en skiva Färdigställning (behandling av skivan för spelning med en DVD-spelare)...96 Uppspelning av en skiva med en DVD-spelare eller DVD-enheten i en dator98 Inspelning av mer video på en färdigställd skiva...99 Yttre anslutningar Anslutning till en TV och videospelare Uppspelning i en TV Inspelning med en videospelare Anslutning till en dator Överföring av inspelningar till en dator Roxio MyDVD for Canon Överföring av stillbilder till en dator (direktöverföring) Överföring av bilder med inställningar för överföringsorder Utskrift Utskrift av stillbilder Val av utskriftsinställningar Inställningar för beskärning Utskrift med DPOF-inställning Sv Inledning 7

8 Problem? Felsökning Meddelanden Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder för hanteringen Urtagning av batteriet Underhåll/Övrigt Övrig information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register

9 Om den här bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon DC40. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om kameran inte fungerar korrekt, se tabellen Felsökning ( 120). Hänvisningar som används i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran eller fjärrkontrollen. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden på bildskärmen eller i sökaren. Fotografierna i bruksanvisningen är simulerade bilder som är tagna med en stillbildskamera. Menyalternativet visas med grundinställningen Knappar och omkopplare för hanteringen Steg 6: Inställning av tidszon, datum och klockslag Inställning av tidszon och sommartid MENU DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS ( 77) 1. Sätt på strömmen till kameran. 2. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 3. Använd multiväljaren för att välja ( ) menyn [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). 4. Använd multiväljaren för att välja ( ) alternativet [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Den inställda tidszonen visas. Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 5. Använd multiväljaren för att välja ( ) din hemtidszon och tryck på ( ) för att spara inställningen. Om multiväljaren Använd multiväljaren för att välja alternativ i en meny och ändra inställningarna. Tryck multiväljaren som en joystick uppåt, nedåt, åt vänster eller höger ( / / / ) för att välja en menyrad. Tryck i de flesta fall in multiväljarenin ( ) för att välja eller ändra en inställning. Sv Inledning Om strömbrytaren Med strömbrytaren kan du sätta på och stänga av strömmen till kameran och även välja mellan kamerans arbetssätt. För att sätta på strömmen till kameran: Håll låsknappen nedtryckt och skjut ned strömbrytaren till ON. För att ändra arbetssättet: Ställ strömbrytaren på ON, skjut ned den tillfälligt mot MODE och släpp den. Detta växlar inställningen mellan inspelning (CAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY - grön indikator). Låsknapp 9

10 Om arbetssätten Kamerans arbetssätt styrs av lägena för strömbrytaren och omkopplaren /. Arbetssätt Indikator för arbetssätt / Omkopplare Ikonvisning Hantering CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Video) Inspelning av video på skivan Uppspelning av video från skivan CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Stillbilder) eller * eller * Inspelning av stillbilder på minneskortet eller skivan Visning av stillbilder från minneskortet eller skivan * Beroende på om du väljer att lagra stillbilder på skivan eller minneskortet. Erkännande av varumärken minisd är ett varumärke för SD Card Association. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerade i USA och andra länder. är ett varumärke för DVD Format/Logo Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för deras respektive företag. 10

11 Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-208 Batteri WL-D86 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 för fjärrkontrollen Sv MTC-100 Multikabel IFC-300PCU USBkabel PC-A10 Scartadapter* Oinspelad DVD-Rskiva (8 cm Mini DVD) Programskiva DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK Programskiva Roxio MyDVD for Canon Software CD-ROM** Inledning * Endast i Europa. ** Innehåller den elektroniska versionen av användarhandboken Digital Video Software på PDFfil. 11

12 Delarnas namn Vänster sida Framsida D.EFFECTS digitala effekter ( 69) / / (uppspelning/paus) ( 37) LIGHT videobelysning ( 54) / (stopp) ( 37) (snabbkontroll av scenslut) ( 32) / (blixt) ( 55) / (snabbmatning bakåt) ( 38) / Indexbild ( 37) DRIVE MODE matningsmetod ( 65) / (snabbmatning framåt) ( 38) / Indexbild + ( 37) FINALIZE färdigställning ( 96) Minneskortplats ( 28) Multiväljare ( 9) / EXP knapp ( 51) / FOCUS knapp ( 52) BATT. frigöringsknapp för batteriet ( 19) Tillverkningsnummer Blixt ( 55) Skivlucka ( 29) Minivideobelysning ( 54) Fjärrkontrollsensor ( 23) Batterifastsättningsenhet ( 19) Stereomikrofon RESET återställning ( 120) DC IN spänningskontakt ( 19) Programratt ( 44) 12

13 Baksidan Sv Inledning Sökare ( 22) / (Video/Stillbilder) omkopplare CARD kortåtkomstindikator ( 33) / ( 10) CHARGE laddningsindikator ( 19) Dioptriinställningsarm ( 22) FUNC. knapp ( 58) AV OUT AV-utgång ( 100, 102) MENU knapp ( 77) Indikator för arbetsätt ( 10) (print/share) knapp CAMERA (röd), PLAY (grön) ( 105, 108, 114) DISC skivåtkomstindikator ( 31) Bildskärm ( 24) Avtryckare ( 31) DISPLAY knapp ( 43) Strömbrytare ( 9) BACKLIGHT skärmbelysning ( 24) USB-kontakt ( 103, 108, 113) WIDE SCR bredbild ( 36) / PLAYLIST spellista ( 83) 13

14 Översidan Undersidan Högtalare ( 41) Stativgänga ( 32) Grepprem ( 22) OPEN (öppnar skivluckan) ( 29) Zoomreglage ( 35) Remfäste ( 136) PHOTO stillbildsavtryckare ( 33) 14

15 Fjärrkontroll WL-D86 Sv Inledning Avtryckare ( 31) PLAY uppspelning ( 37) FUNC. knapp ( 58) PAUSE paus ( 37) MENU knapp ( 77) STOP stopp ( 37) PLAYLIST spellista ( 83) PHOTO stillbildsavtryckare ( 33) Pilknappar ( / / / ) Zoomreglage ( 35) PREV./NEXT: Scenhoppknappar ( 38)/ Indexbild sida upp/ned ( 37) SEARCH sökning bakåt ( 38) / SLOW bakåt ( 38) SET knapp SEARCH sökning framåt ( 38) / SLOW framåt ( 38) DISP. (info i TV) knapp ( 43) 15

16 Skärmvisningar Inspelning av video Arbetssätt ( 10) Inspelningsprogram ( 44) Vitbalans ( 62) Bildeffekt ( 64) Digitala effekter ( 69) Inspelningssätt ( 59) Stillbildskvalitet/storlek ( 74) Självutlösare ( 57) Skivtyp DVD-R, DVD-RW ( 4) Skivstandard (VIDEO, VR ) ( 4) Markering för färdigställd skiva ( 96) Scenlängdstimer Inspelning av stillbilder Manuell fokusering ( 52) Bildstabilisator ( 79) Skivtransportläge Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Återstående inspelningstid på skivan ( 31) Bredbild 16:9 ( 36) Vindbrusfilter ( 79) Fjärrkontrollinställning ( 23) Minivideobelysning ( 54) Vågrätmarkering ( 81) Zoom ( 35), Exponering ( 51) Ljusmätmetod ( 61) Matningsmetod ( 65) Antal tillgängliga stillbilder på kortet, på skivan Återstående batteriladdning Varning för skakningsoskärpa ( 78) Blixt ( 55) AF/AE låst medan en stillbild spelas in ( 53) AF-ram ( 53) 16

17 Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Skivtransportläge Inspelning, Pausläge för inspelning, Uppspelning, Pausläge under uppspelning, Snabb uppspelning framåt, Snabb uppspelning bakåt, Slow motion framåt, Slow motion bakåt, Enbildsmatning framåt, Enbildsmatning bakåt Återstående inspelningstid När inget utrymme finns kvar på skivan, visas END och inspelningen stoppar. Antal tillgängliga stillbilder på minneskortet blinkar röd: Inget kort grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder kan spelas in För visning av stillbilder är symbolen alltid grön. Beroende på förhållanden vid inspelningen kan det hända att det visade antalet tillgängliga stillbilder inte minskar efter inspelningen eller att antalet minskar med 2 bilder på en gång. Indikator för kortåtkomst/skivåtkomst visas bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet eller skivan. Sv Inledning Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när börjar blinka med röd färg. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. 17

18 Uppspelning av video (Indexbild) Aktuellt scennummer/totalt antal scener ( 37) Datum och klockslag för inspelningen Uppspelning av video (under uppspelning) Skivtransportläge Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Scennummer Datakod ( 43) Visning av stillbilder Bildnummer ( 82) Aktuell bild / Antal bilder som är inspelade på kortet, inspelade på skivan Stillbildsstorlek Datakod ( 43) Skyddsmarkering ( 94) 18

19 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan Du kan driva kameran med ett batteri eller ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. Fastsättning och laddning av batteriet 1. Stäng av kameran. 2. Sätt fast batteriet på kameran. Skjut batteriet med kontaktsidan först i pilens riktning och tryck det lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. 3. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 5. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. CHARGE laddningsindikatorn börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. CHARGE laddningsindikator DC IN kontakt BATT. frigöringsknapp Sv Förberedelser När laddningen är klar: 1. Lossa nätaggregatets kabel från kameran. 2. Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. Ta bort kontaktskyddet på batteriet innan du sätter fast det. För att ta bort batteriet: Håll frigöringsknappen BATT. intryckt och dra ut batteriet från upphöjningen i botten. 19

20 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider med Batteri BP-208 Laddningstiden för Batteri BP-208 är 155 min. De nedanstående tiderna för inspelning och uppspelning är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Inspelningssätt Max. inspelningstid Typisk inspelningstid* Sökare 65 min 40 min Bildskärm 65 min 40 min XP (normal) Bildskärm 65 min 40 min (belyst) Sökare 75 min 45 min Bildskärm 75 min 45 min SP (normal) Bildskärm 70 min 40 min (belyst) Sökare 80 min 45 min Bildskärm 80 min 45 min LP (normal) Bildskärm 75 min 45 min (belyst) Uppspelningstid 75 min 85 min 90 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. 1. Stäng av kameran. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. 20

21 Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans kontakt DC IN eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. För att hindra överdriven värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut inte det medlevererade nätaggregatet till spänningsomvandlare för utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till omformare och liknande. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C startar inte laddningen. Sv Om du ansluter ett felaktigt nätaggregat eller batteri blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE visar också batteriets tillstånd. Lyser stadigt: Batteriet är fulladdat. Blinkar snabbt (cirka 2 gånger per sekund): Batteriet har mer än 50 % laddning. Blinkar sakta (cirka 1 gång per sekund): Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen och batteriets kvarvarande laddning. I låga temperaturer ger batteriet kortare driftstider. Förberedelser 21

22 Steg 2: Förberedelser av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt bildskärmen vara stängd. 2. Ställ in sökarokularet för din syn med dioptriinställningsarmen. Sätt fast greppremmen Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. 22

23 Steg 3: Användning av fjärrkontrollen Isättning av batteriet (litiumbatteri CR2025) 1. Tryck in fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2. Sätt i litiumbatteriet med sidan + vänd uppåt. 3. Sätt i batterihållaren. Sv Flik Användning av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor när du trycker på knapparna. Förberedelser Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar när fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att fjärrkontrollsensorn inte är inställd på [OFF ] ( 82). Byt batteriet om fjärrkontrollen inte påverkar kameran eller om den bara kan användas på mycket korta avstånd. 23

24 Steg 4: Inställning av bildskärmen Vridning av bildskärmen Du kan vända bildskärmen mot motivet Fäll ut bildskärmen 90 grader. Du kan vrida bildskärmen 90 grader nedåt. Du kan vrida bildskärmen 180 grader framåt så att människor i motivet kan se bilden medan du använder sökaren. Du kan också vrida bildskärmen framåt för att se bilden när du är med i motivet, till exempel när du använder självutlösaren. Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ändra bildskärmens ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. BACKLIGHT knapp Tryck på knappen BACKLIGHT. Inställningen av ljusstyrkan växlar varje gång du trycker på knappen BACKLIGHT. Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. Batteriet ger kortare driftstid när du ökar bildskärmens ljusstyrka. 24

25 Steg 5: Val av menyspråk Du kan ändra menyspåket i kameran mellan engelska, tyska, spanska, franska, italienska, polska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, thai och japanska. Sv MENU ( 77) DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH 1. Sätt på strömmen till kameran. 2. Tryck på knappen MENU. 3. Använd multiväljaren för att välja ( ) menyn [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 4. Använd multiväljaren för att välja ( ) alternativet [LANGUAGE ] och tryck på ( ). 5. Använd multiväljaren för att välja (, ) språk och tryck på ( ) för att ställa in det. 6. Tryck på knappen MENU för att lagra inställningen och stänga menyn. Förberedelser Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningarna och som syns på bildskärmen när du ändrar inställningar för utskrift och direktöverföring ändras inte när du ändrar språket. 25

26 Steg 6: Inställning av tidszon, datum och klockslag Inställning av tidszon och sommartid MENU ( 77) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1. Sätt på strömmen till kameran. 2. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 3. Använd multiväljaren för att välja ( ) menyn [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). 4. Använd multiväljaren för att välja ( ) alternativet [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Den inställda tidszonen visas. Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 5. Använd multiväljaren för att välja ( ) din hemtidszon och tryck på ( ) för att spara inställningen. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Inställning av datum och klockslag MENU ( 77) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00AM 6. Använd multiväljaren för att välja ( ) alternativet [DATE/TIME] och tryck på ( ). Dagen visas med orange färg. 7. Använd multiväljaren för att välja ( ) dagen och tryck den mot ( ) för att ställa in månaden. Nästa del av datum eller klockslag visas med orange färg. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. Om du inte behöver ändra alla inställningar kan du använda multiväljaren ( att flytta till en speciell inställning som du vill ändra. 8. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn och starta klockan. ) för 26

27 Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Ladda i så fall upp det inbyggda litiumbatteriet ( 129) och ställ in tidszon, datum och klockslag igen. Du kan också ändra visningssättet för datum ( 82). Sv Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Tidszoner och skillnader till GMT/UTC London GMT/UTC Wellington (WELLINGTN) +12 Paris +1 Samoa -11 Cairo +2 Honolulu -10 Moscow +3 Anchorage -9 Dubai +4 Los Angeles (L.A.) -8 Karachi +5 Denver -7 Dacca +6 Chicago -6 Bangkok +7 New York -5 Singapore +8 Caracas -4 Tokyo +9 Rio de Janeiro (RIO) -3 SYDNEY +10 Fernando de Noronha (FERNANDO) -2 Solomon +11 Azores -1 Förberedelser 27

28 Steg 7: Isättning av ett minneskort Endast minisd minneskort kan användas med den här kameran. Isättning av kortet 1. Stäng av kameran. Kontrollera att CARD indikatorn för kortåtkomst inte blinkar innan du stänger av kameran. 2. Öppna luckan. 3. Skjut minneskortet rakt och hela vägen in i minneskortplatsen. 4. Stäng luckan. Stäng inte luckan med kraft. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt. Urtagning av minneskortet: Tryck in minneskortet ett stycke för att frigöra det och dra sedan ut minneskortet. Indikator för kortåtkomst Formatera alla nya minneskort innan du använder dem med den här kameran ( 95). Det kan hända att vissa minisd minneskort inte fungerar med kameran. 28

29 Steg 8: Isättning och urtagning av en DVD-skiva Isättning av skivan Förberedelser: Använd endast 8 cm mini DVD som är märkta med logotypen DVD-R eller DVD- RW. Kontrollera att skivan är ren innan du sätter i den. Använd en mjuk linsputsduk för att ta bort eventuella fingeravtryck, smuts eller skräp från skivans yta. Sv 1. Ställ strömbrytaren på ON och ställ in arbetssättet CAMERA ( 9). 2. Ställ omkopplaren / i läget (video). 3. Tryck på knappen OPEN och öppna skivluckan försiktigt till stopp. Flytta greppremmen så den inte hindrar skivluckan. 4. Sätt i skivan och tryck på mittdelen tills skivan fastnar med ett klick. Sätt i skivan med inspelningssidan nedåt (för enkelsidiga skivor - etiketten vänd utåt). Var försiktig och rör inte inspelningsytan på skivan eller linssystemet. 5. Stäng skivluckan. Stäng inte luckan med kraft om det svårt att stänga den. Kontrollera att skivan är korrekt isatt. Användning av DVD-R-skivor (inklusive den medlevererade oinspelade skivan): Du kan starta en videoinspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. Användning av en DVD-RW: Du måste formatera skivan innan du använder den första gången. Menybilden för formatering visas när du sätter i en DVD-RW första gången. Den visas inte om skivan redan är formaterad i så fall kan du starta en inspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. Använd multiväljaren för att välja ( ) den önskade skivstandarden och tryck på ( ) för att bestämma den. För en jämförelse mellan standarderna [VIDEO] och [VR], se En inledning till DVD ( 4). Förberedelser 29

30 Du får en uppmaning att bekräfta valet av skivstandard. Använd multiväljaren för att välja ( ) [YES] och tryck på ( ) för att fortsätta, eller välj [NO] och tryck på ( ) för att gå tillbaka och välja en annan skivstandard. Ett meddelande för bekräftelse visas på bildskärmen. Använd multiväljaren för att välja ( ) [YES] och tryck på ( ) för att starta formateringen. Formateringen tar cirka en minut. Undvik att flytta kameran medan skivan formateras. Du kan starta en videoinspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. Menybilden för formatering kanske inte visas automatiskt om du har tryckt på kamerans knappar medan kameran undersökte den isatta skivan. Formatera i så fall skivan med menyalternativet ( 88). Igenkänningen av skivan kan ta en kort stund. Symbolen rör sig medan kameran läser på skivan. Vänta tills kameran har känt igen skivan innan du startar en inspelning. Urtagning av skivan 1. Ställ strömbrytaren på ON och ställ in arbetssättet CAMERA ( 9). 2. Tryck på knappen OPEN och öppna skivluckan försiktigt till stopp. Utsätt inte kameran för starka stötar när indikatorn för skivåtkomst lyser eller blinkar. Flytta greppremmen så den inte hindrar skivluckan. Det kan ta ett ögonblick sedan du har tryckt på knappen OPEN innan skivluckan öppnas. 3. Håll om skivans kant och dra ut den försiktigt. Var försiktig och rör inte inspelningsytan på skivan eller linssystemet. 4. Stäng skivluckan. När du trycker på knappen OPEN efter en inspelning spelas viktiga data in på skivan. Om indikatorn för skivåtkomst lyser eller blinkar bör du inte utsätta kameran för stötar, till exempel genom att lägga ned den snabbt och med kraft på ett bord. 30

31 Grundläggande hantering Inspelning Videoinspelning Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på en DVD-R inte kan raderas, rekommenderar vi att du använder en DVD-RW (finns i handeln) för provinspelningar. Sv 1. Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA. 2. Ställ omkopplaren / i läget (video). 3. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. Under inspelningen och omedelbart efter att kameran har ställts i pausläge för inspelning är DISC indikatorn för skivåtkomst normalt tänd medan data skrivs på skivan. När inspelningen är klar: 1. Ta ut skivan. 2. Stäng av kameran. 3. Lossa strömkällan och ta bort batteriet. 4. Stäng bildskärmen. Grundläggande hantering Inspelning När indikatorn för skivåtkomst lyser eller blinkar bör du inte göra följande. Om du gör det kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ut skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte läget för omkopplaren / och ställ inte in ett annat arbetssätt. Om inspelningstiden: Genom att ändra inspelningshastigheten kan du ändra den tillgängliga inspelningstiden på skivan ( 59). När du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. 31

32 Om energibesparing: När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara på batteriladdningen ( 82). För att sätta på kameran igen, skjut strömbrytaren mot MODE och släpp den eller ställ strömbrytaren på och tillbaka till ON. Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda. blå eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. När du använder ett stativ: Lämna inte kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren.) Använd inte stativ med längre fästgänga än 5,5 mm. Om du gör det kan kameran skadas. Kontroll av den senast inspelade scenen Tryck på knappen (snabbkontroll) och släpp ut den. Kameran spelar upp den senaste scenen och återgår till pausläge för inspelning. När du kontrollerar scenen kan du använda multiväljaren för att välja ( ) ikonen och trycka på ( ) för att återgå till inspelning. Medan du kontrollerar en scen direkt efter inspelningen, kan du också radera scenen genom att välja ( ) ikonen ( 84). 32

33 Inspelning av stillbilder Formatera ett nytt minneskort med den här kameran innan du använder det första gången ( 95). Sv 1. Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA ( 9). 2. Ställ omkopplaren / i läget (stillbilder). 3. Om det behövs, ändra media för inspelning av stillbilder enligt proceduren som beskrivs på nästa sida ( 34). 4. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO halvvägs. När skärpan har ställts in automatiskt blir markeringen grön och en eller flera fokuseringsramar visas. När du trycker på stillbildsavtryckaren PHOTO på fjärrkontrollen spelas stillbilden in genast. 5. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO helt. Indikatorn för kortåtkomst eller skivåtkomst blinkar när bilden registreras. När indikatorn för skivåtkomst eller kortåtkomst ( eller ) visas på bildskärmen och en av indikatorerna lyser eller blinkar, bör du inte göra följande. Om du gör det kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte minneskortluckan och ta inte ut skivan eller minneskortet. - Bryt inte spänningsmatningen och stäng inte av kameran. - Ändra inte läget för omkopplaren / och ställ inte in ett annat arbetssätt. Grundläggande hantering Inspelning Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Håll stillbildsavtryckaren PHOTO nedtryckt halvvägs och ställ in skärpan manuellt med multiväljaren ( ). När motivet är för ljust börjar OVEREXP. blinka. Använd i så fall ND-filtret i Filtersats FS-H37U (extra tillbehör). 33

34 Val av media för stillbilder Du kan spela in stillbilder på ett minneskort eller en skiva. Det grundinställda mediet för stillbilder är minneskort. Om du inte ändrar inställningen av media för stillbilder används det senast valda media. 1. Ställ in kameran för att spela in eller visa stillbilder ( eller ). 2. Tryck på knappen MENU. Använd multiväljaren för att välja ( ) menyn [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) alternativet [MEDIA SEL. ] och tryck på ( ). 4. Ändra ( ) inställningen till [DISC] eller [CARD] och tryck på ( ) för att spara valet och stänga menyn. Under inspelning ändras symbolen för arbetssätt till (DISC stillbilder) eller (CARD stillbilder), beroende på vald media. Under uppspelning ändras symbolen för arbetssätt tili (DISC stillbilder) respektive (CARD stillbilder). 34

35 Zoomning Du kan använda zoomen för både video och stillbilder. När du spelar in video ( ), kan du dessutom komplettera kamerans 10x optisk zoom med 200x digital zoom ( 78). Sv Zooma ut Zooma in 10x optisk zoom Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). När du manövrerar zoomen med kameran kan du ändra zoomhastigheten ( 78). Du kan välja mellan en av tre fasta zoomhastigheter eller en variabel hastighet som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck lätt för långsam zoom; tryck hårdare för snabbare zoom. Grundläggande hantering Inspelning Du kan också använda knapparna T och W på fjärrkontrollen. Zoomhastigheten med fjärrkontrollen är samma som med kamerans reglage (när en av de fasta hastigheterna är vald) eller fast på [SPEED 3] (när [VARIABLE] är vald). När du har ställt in zoomhastigheten [VARIABLE] blir hastigheten högre när kameran står i pausläge för inspelning. Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. 35

36 Val av sidförhållande för inspelningar (bredbildsformat 16:9 eller standardformat 4:3) Du kan välja sidförhållande för dina inspelningar så att de passar till din TV. WIDE SCR knapp 1. Ställ kameran för att spela in video ( ). 2. Tryck på knappen WIDE SCR. Tryck flera gånger på knappen WIDE SCR för att växla mellan bredbildsformat (16:9) och normalt sidförhållande (4:3). Du kan inte välja bredbildsformat med inspelningshastigheten LP och skivstandarden VIDEO (DVD-R eller DVD-RW). Om du väljer inspelningshastigheten LP avbryts inställningen för bredbildsformatet 16:9. Om du stänger av bildstabilisatorn när du spelar in i bredbildsformat ökar den maximala bildvinkeln ( 79). Uppspelning av en inspelning i bredbildsformat: TV-mottagare som är kompatibla med systemet Video ID-1 växlar automatiskt till bredbildsformatet 16:9. I annat fall behvöer du ändra sidförhållandet manuellt. För att spela upp inspelningen i en TV med normalt sidförhållande (4:3) behöver du ändra inställningen [TV TYPE] motsvarande ( 82). 36

37 Uppspelning av video 1. Ställ strömbrytaren på ON. 2. Skjut ned strömbrytaren mot MODE och släpp den för att ställa in kameran på arbetssättet PLAY ( 9). Den gröna indikatorn PLAY tänds. 3. Ställ omkopplaren / i läget (Video). Indexbilden med originalscener visas med valramen på den första scenen. Sv 4. Använd multiväljaren (, ) för att flytta valramen till scenen som du vill spela upp. Tryck på knappen + eller - på kameran eller knapparna NEXT/PREV. på fjärrkontrollen för att flytta till nästa eller föregående indexsida. 5. Tryck på knappen / för att starta uppspelningen. Uppspelningen av de inspelade scenerna börjar från den markerade scenen. Grundläggande hantering Uppspelning Under uppspelning: 6. Tryck på knappen / igen för att ställa uppspelningen i pausläge. 7. Tryck på knappen för att stoppa uppspelningen och återgå till indexbilden. Stäng bildskärmen om du vill använda sökaren. Om bildskärmsvisningen: Under uppspelning visas inspelningens tidskod i bildens övre högra hörn i timmar : minuter : sekunder. Du kan också välja att visa datum och klockslag för inspelningen och andra inspelningsdata ( 43). Om du inte stänger av kameran kan du fortsätta uppspelningen från punkten där du stoppade senast. 37

38 Speciella uppspelningsmetoder Snabb uppspelning framåt / Snabb uppspelning bakåt Under uppspelning, tryck på knappen eller på kameran eller knappen SEARCH eller SEARCH på fjärrkontrollen. Tryck flera gånger på knappen för att öka uppspelningshastigheten. Snabb uppspelning framåt startar med 1,5x normal hastighet och ökar till 5x, 15x och 25x normal hastighet för varje knapptryckning. Snabb uppspelning bakåt startar med 2,5x normal hastighet och ökar till 5x, 15x och 25x normal hastighet för varje knapptryckning. Pausläge under uppspelning Under normal uppspelning, tryck på knappen / på kameran eller PAUSE på fjärrkontrollen. Slow motion framåt / Slow motion bakåt I pausläge under uppspelning, tryck på knappen eller på kameran eller SLOW eller SLOW på fjärrkontrollen. Tryck flera gånger på knappen för att öka uppspelningshastigheten. Uppspelningen startar med 1/16 av normal uppspelningshastighet och ökar till 1/8, 1/4 och 1/2 normal hastighet med varje knapptryckning. Överhoppning av scener Under normal uppspelning, tryck på multiväljaren ( ) eller på knappen NEXT på fjärrkontrollen för att hoppa till början av nästa scen. Tryck på ( ) eller på knappen PREV. på fjärrkontrollen för att återgå till början av den aktuella scenen. Tryck en gång till för att hoppa till början av den föregående scenen. Inget ljud hörs under speciell uppspelning utom för snabb uppspelning med 1,5x normal hastighet. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. Slow motion kan inte användas med skivor som är inspelade med skivstandarden VIDEO (DVD-R eller DVD-RW). Beroende på inspelninghastigheten kan det hända att ett kort avbrott eller ljud uppstår i scenväxlingen. Under uppspelning av en scen med Photomovie kan det hända att visningen ändras som för snabb uppspelning framåt eller bakåt, men den faktiska uppspelningshastigheten ändras inte. 38

39 Visning av stillbilder 1. Ställ strömbrytaren på ON. 2. Skjut ned strömbrytaren mot MODE och släpp den för att ställa in kameran på arbetssättet PLAY ( 10). Den gröna indikatorn PLAY tänds. 3. Ställ omkopplaren / i läget (stillbilder). 4. Om det behövs, ändra media för inspelning av stillbilder enligt proceduren som beskrivs i avsnittet Inspelning av stillbilder ( 34). Om du inte ändrar inställningen av media för stillbilder används det senast valda media. 5. Använd multiväljaren för att flytta ( ) mellan bilderna. Det kan hända att följande bilder inte visas korrekt: Bilder som är inspelade med en annan kamera, redigerade med eller uppladdade från en dator (utom bildexemplen för kortmixfunktionen) och bilder med ändrade filnamn. När visningen av skivåtkomst eller kortåtkomst ( eller ) visas på bildskärmen och när antingen skivåtkomstindikatorn eller kortåtkomstindikatorn lyser eller blinkar, bör du inte göra följande. Om du gör det kan bilddata förloras permanent. - Öppna inte skivluckan eller kortluckan och ta inte ut skivan eller minneskortet. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte läget för omkopplaren / och ställ inte in ett annat arbetssätt. Sv Grundläggande hantering Uppspelning Bildspel ( 58) SLIDESHOW 1. Tryck på knappen FUNC. 2. Använd multiväljaren för att välja ( ) [ SLIDESHOW] och tryck på ( ). 3. Använd multiväljaren för att välja ( ) [START] och tryck på ( ). Tryck på knappen FUNC. för att stoppa bildspelet. 39

40 Indexbild 1. Tryck zoomreglaget mot W. Indexbilden för stillbilder visas med de sex första stillbilderna. 2. Använd multiväljaren för att välja (, ) en bild. Flytta markören till bilden som du vill visa. Du kan växla mellan indexsidorna genom att trycka på knappen + ellerr. 3. Tryck zoomreglaget mot T. Indexbilden stängs och den valda bilden visas. Bildhoppfunktion Du kan också snabbt lokalisera en viss bild utan att bläddra genom alla bilder. Tryck på multiväljaren ( ) och håll den nedtryckt. Bildnumren visas snabbt i följd. När du släpper ut multiväljaren visas bilden med det valda bildnumret. 40

41 Inställning av ljudvolymen Under uppspelning av video ( ): Om du använder bildskärmen för uppspelning återger kameran ljudet med den inbyggda högtalaren. Om du stänger bildskärmen stängs ljudet av. Sv Högtalare Multiväljare MENU knapp MENU ( 77) SYSTEM SETUP VOLUME 1. Ställ in kameran för uppspelning av video ( ). 2. Tryck på knappen MENU. 3. Använd multiväljaren för att välja ( ) menyn [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). 4. Använd multiväljaren för att välja ( ) alternativet [VOLUME] och tryck på ( ). 5. Ställ in ( ) önskad volym och tryck på ( ). För att stänga av ljudet helt, tryck på ( ) tills volymikonen ändras till. 6. Tryck på knappen MENU för att spara inställningen och stänga menyn. Grundläggande hantering Uppspelning 41

42 Förstoring av bilden När du visar en stillbild ( ) kan du förstora den upp till 5x. Zoomreglage Multiväljare 1. Tryck zoomreglaget mot T. Bilden förstoras 2x och en ram visar läget för det förstorade utsnittet. Tryck zoomreglaget mot T för att förstora bilden ytterligare. Tryck zoomreglaget mot W för att förstora bilden mindre än 2x. visas för bilder som inte kan förstoras. 2. Välj delen av bilden som du vill förstora med multiväljaren. Använd multiväljaren för att flytta (, ) ramen till bildutsnittet som du vill förstora. För att avbryta förstoringen, tryck zoomreglaget mot W tills ramen försvinner. 42

43 Visning av inspelningsdata Kameran bildar en datakod med datum och klockslag för inspelningen plus andra kameradata som slutartid och bländarvärde. Du kan välja vilka data som ska visas under uppspelning av video ( ) eller stillbilder ( ). Sv MENU knapp DISPLAY knapp Multiväljare MENU ( 77) DISPLAY SETUP DATA CODE DATE & TIME 1. Tryck på knappen MENU. 2. Använd multiväljaren för att välja ( ) menyn [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 3. Använd multiväljaren för att välja ( ) alternativet [DATA CODE] och tryck på ( ). 4. Använd multiväljaren för att välja ( ) datakombination och tryck på ( ) för att ställa in den. Med arbetssättet kan du endast visa datum och/eller klockslag för inspelningen. 5. Tryck på knappen MENU för att spara inställningen och stänga menyn. 6. Tryck på knappen DISPLAY under uppspelning av video eller stillbilder för att visa datakoden. Tryck flera gånger på knappen DISPLAY för att ändra bildskärmsinformationen i denna följd: Grundläggande hantering Uppspelning All bildskärmsinformation visas Endast datakodvisning Ingen bildskärmsinformation visas 43

44 Avancerade funktioner Inspelningsprogrammen Programautomatik ( 48) Bländarautomatik ( 49) Tidsautomatik ( 50) "Easy" Enkel filmning: Kameran ställer in allt automatiskt. Flexibel inspelning: Du kan påverka inställningarna för att få den bildåtergivning du vill ha. AUTO Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Du behöver bara se motivet i kameran och trycka på avtryckaren. Porträtt Kameran ställer in en stor bländaröppning som återger ett skarpt huvudmotiv mot en oskarp bakgrund. Landskap Kameran ställer in en liten bländaröppning som ger stort skärpedjup från förgrund till bakgrund. Sport Den här inställningen ger skarpare rörelseåtergivning av till exempel tennis och golf. Lång slutartid Använd den här inställningen till exempel för att återge rörelser med oskärpa. Kvällsmotiv (Night) Använd inställningarna "Night" på platser med svagt ljus ( 46). Motivprogram Välj mellan 6 motivprogram som automatiskt ger lämpliga inställningar för speciella motivtyper ( 47). 44

45 Val av inspelningsprogram Programratt Sv 1. Ställ in kameran för ett inspelningssätt ( eller ). 2. Vrid programratten för att växla mellan inspelningsprogrammen. Symbolen för det valda inspelningsprogrammet visas. Byt inte program medan du filmar, eftersom bildens ljushet då kan ändras plötsligt. Porträtt: - Oskärpan i bakgrunden ökar när du zoomar mot tele (T). - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Landskap: Vidvinkelinställning (W) är i allmänhet bäst för landskap. Sport: Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Lång slutartid: - När du spelar in video ( ) kan det hända att bildkvaliteten inte blir lika bra som med andra inspelningsprogram. - Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Ställ i så fall in skärpan manuellt. Avancerade funktioner Inspelningsprogram 45

46 Progammen Night och Super Night Med programmen Night och Super Night kan du spela in i svagt ljus och även i mörker (på korta avstånd) med bättre färgåtergivning än med andra program. Hjälpbelysningen tänds automatiskt när det behövs. Programratt Hjälpbelysning Multiväljare Night Super Night 1. Ställ in kameran för ett inspelningssätt ( eller ). 2. Vrid programratten till och tryck på ( ). 3. Välj ( ) [ NIGHT] eller [ SUPER NIGHT] och tryck på ( ). Symbolen för det valda programmet visas på bildskärmen. Rörliga motiv kan återges med eftersläpningar i bilden. Bildkvaliteten kan bli sämre än med andra program. Vita punkter kan visas i bilden. Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Ställ i så fall in skärpan manuellt. 46

47 Motivprogrammen Foliage Använd den här inställningen för bilder av blommor, löv och träd. Snow Använd den här inställningen för motiv med mycket snö. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Sv Beach Använd den här inställningen för motiv med mycket himmel och ljus sand. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Sunset För inspelning av solnedgångar med kraftiga färger. Spotlight Använd den här inställningen för spotlightbelysta motiv. Fireworks Använd den här inställningen för fyrverkerier. Avancerade funktioner Inspelningsprogram 1. Ställ in kameran för ett inspelningssätt ( eller ). 2. Vrid programratten till och tryck på ( ). En lista över motivprogrammen (SCN) visas. 3. Välj ( ) motivprogram och tryck på ( ). Symbolen för det valda motivprogrammet visas. Snö/Strand: - Bilden kan bli överexponerad om snön eller stranden inte har ljus ton eller inte fyller en stor del av bilden. Kontrollera bilden på bildskärmen eller i sökaren. - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Fyrverkerier: Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att ta stabila videoscener och undvika skakningsoskärpa. Var särskilt noga med stödet för kameran med, eftersom slutartiden blir lång. 47

48 Programautomatik Kameran anpassar slutartiden och bländarvärdet automatiskt med hänsyn till motivets belysning. Du kan spela in lika enkelt med Programautomatik som med och du kan ändra vissa inställningar. Ställ in kameran för ett inspelningssätt ( eller ) och vrid programratten till. Om exponeringen inte blir bra, prova följande åtgärder: Ställ in exponeringen manuellt ( 51). Byt ljusmätmetod ( 61). Använd blixten ( 55). Använd minivideobelysningen ( 54). 48

49 Bländarautomatik Du väljer en slutartid och kameran anpassar bländarvärdet automatiskt. Välj en kort slutartid för skarp återgivning av rörliga motiv eller en lång slutartid om du vill återge rörliga motiv med oskärpa. Sv Rekommendationer för val av slutartid 1/6, 1/12, 1/25 s 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 s För motiv i svagt ljus. 1/50 s 1/50 s För vanlig inspelning. 1/120 s 1/120 s För inomhussport. 1/250, 1/500, 1/1000 s 1/2000 s 1/250, 1/500, 1/720 s - För filmning från bilar och andra fordon i rörelse och för snabbrörliga motiv, till exempel vagnar på en berg-och-dalbana. För utomhussporter som golf eller tennis i soligt väder. 1. Ställ in kameran för ett inspelningssätt ( eller ) och vrid programratten till Tv. 2. Tryck på ( ). Nämnaren för den aktuella slutartiden visas med blå bakgrund. 3. Ändra ( ) slutartiden och tryck på ( ) för att spara inställningen. Nämnaren i slutartiden blinkar om den valda slutartiden inte kan användas i den aktuella belysningen. Ställ i så fall in en annan slutartid. När du använder en lång slutartid för mörka motiv kan bilden bli ljusare, men bildkvaliteten kan bli lägre och autofokusen kan fungera sämre än normalt. Rikta inte kameran rakt mot solen när slutartiden 1/1000 s eller kortare är inställd. Bilden kan flimra när du spelar in med korta slutartider. Avancerade funktioner Inspelningsprogram 49

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 20 Da 20. udgave Version 20 Sv Su Digital Videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Din manual CANON MVX450

Din manual CANON MVX450 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX450. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX450 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

Din manual CANON MVX40

Din manual CANON MVX40 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX40 instruktionsbok (information,

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer