Din manual CANON MV890

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida 76). användning. Om kameran inte fungerar korrekt, se tabellen Felsökning ( Du kan ändra menyspråket ( 59). Sv Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. : Extra utrustning eller funktion som gäller eller är tillgänglig endast med denna modell. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden på bildskärmen eller sökaren. Illustrationerna visar i huvudsak. Inställning av tidszon, datum och klockslag Ställ in tidszon, datum och klockslag innan du börjar använda kameran eller om klockan har grundinställts när du har bytt backupbatteri. Inledning Inställning av tidszon och sommartid Arbetssätt (se nedan) Menyalternativet visas med grundinställningen Knappar och omkopplare för hanteringen meny ( 33) DATE/TIMESETUP DAT E/TIME ETUP S T.ZONE/DST PARI T. ZONE/ PARIS DST 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Menyn FUNC. öppnas. Fortsätt proceduren med joysticken och öppna setup-menyerna. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Om joysticken och joystick-guiden Med joysticken i miniformat kan du styra många av kamerans funktioner och välja och ändra alternativinställningar i menyerna. DATE/TIME 1. JAN.2006 DATE/TIME SETUP 12:00AM Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller höger (, ) för att välja en menyrad eller ändra inställningar. Tryck på joysticken ( ) för att spara inställningar eller bekräfta en hantering. Funktionerna som hör till joysticken ändras enligt arbetssätten. Du kan visa joystickguiden som en påminnelse om joystickens funktioner för varje arbetssätt. Inspelning: Uppspelning: EXP FOCUS 3 Om arbetssätten Ställ in arbetssätten med strömbrytaren Arbetssätt strömbrytare CAMERA PLAY Ikonvisning. Hantering Inspelning av videofilmer på band Uppspelning av video på band : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. Erkännande av varumärken är ett varumärke. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerat i USA och andra länder. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 4 Innehåll Inledning Användning av bruksanvisningen...3 Kontroll av medlevererade tillbehör....7 Delarnas namn Sv Grundläggande hantering Förberedelser Förberedelser av strömkällan...

3 ...10 Isättning och urtagning av kassetten. 13 Iordningställande av kameran.14 Inställning av bildskärmen Inställning av tidszon, datum och klockslag Inspelning Inspelning av videofilmer på band Zoomning.

4 ..22 Tips för bättre videofilmer Uppspelning Uppspelning av ett band 26 Inställning av ljudvolymen...28 Uppspelning i en TV Inledning Avancerade funktioner Menyer och inställningar.

5 ...33 Inspelning Inspelningsprogrammen Manuell expoeringsjustering Manuell fokusering...41 Vitbalansering...

6 ..43 Val av en bildeffekt Inställning av slutartid...45 Självutlösaren. 47 Inställning av inspelningssätt (SP/LP)...48 Ljudinspelning.

7 49 Användning av digitala effekter...51 Inspelning i bredbildsformat (16:9) Uppspelning Förstoring av bilden.. 55 Visning av datakod...56 Sökning av inspelningsslut..

8 ...57 Uppspelning av ett band med tillagt ljud. 58 Övriga funktioner Val av menyspråk 59 Övriga kamerainställningar.60 Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet Inspelning från digitala videoenheter (DV-dubbning)...65 Överföring av videoinspelningar till en dator Övrig information Sökarinformation...

9 Meddelanden Underhåll/Övrigt...71 Felsökning Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder).. 79 Extra tillbehör

10 ..80 Tekniska data Register Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-2L5 Batteri Litiumbatteri CR1616 SS-900 Axelrem** Sv STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* Inledning * Endast för Europa. ** Levereras inte med. 7 Delarnas namn MV920/MV901/MV900/MV890 Vänster sida Höger sida 0 Knapp för objektivskyddet ( 18) ( öppet, stängt) LCD BACKLIGHT bildskärmsbelysning ( 15) Högtalare ( 28) CHARGE laddningsindikator ( 10) Kontaktlucka strömbrytare ( 4) Grepprem ( 14) AV-kontakt ( 29) MIC-kontakt ( 50) DV-kontakt ( 63, 65) Zoomreglage ( 22) Programväljare ( 36) Enkel filmning Inspelningsprogram 8 Framsida Sv Baksida Undersida Inledning Stereomikrofon Sökare ( 14) Dioptriinställningsarm ( 14) BATT. frigöringsknapp för batteriet ( Bildskärm ( 15) Joystick ( 3) FUNC. knapp ( 33) D.EFFECTS knapp ( 51) WIDE SCR knapp ( 54) / DATA CODE knapp ( 56) 10) Backupbatteriutrymme ( 12) Avtryckare ( 18) Batterifastsättningsenhet ( 10) / Tillverkningsnummer DC IN spänningskontakt ( 10) Kassettutrymme ( 13) Lucka för kassettutrymmet ( 13) kassettutmatning OPEN/EJECT ( 13) Stativgänga ( 25) 9 Förberedelser av strömkällan Grundläggande hantering F örberedelser Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren på 2. Sätt fast batteriet på kameran.. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. CHARGE laddningsindikator Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är DC IN spänningskontakt klar.

11 4. Lossa nätaggregatets kabel från kameran när laddningen är klar. Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. 5. Stäng av kameran och ta bort batteriet efter användningen. Tryck på knappen BATT. för att ta bort batteriet. 10 Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. Sv 1. Ställ strömbrytaren på. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Grundläggande hantering Förberedelser Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Om nätaggregatet är nära en TV, kan det ge störningar i bilden. Flytta i så fall nätaggregatet längre från TV:n eller antennkabeln. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsingång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Det kan orsaka att laddningen avbryts. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameranauml;rpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt bildskärmen vara stängd. 2. Ställ in armen för sökarinställning. Sätt fast greppremmen Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. Sätt fast axelremmen Axelremmen är extra tillbehör. Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. SS-900 Axelrem 14 Inställning av bildskärmen Vridning av bildskärmen Fäll ut bildskärmen 90 grader. Du kan vrida bildskärmen 90 grader nedåt. Du kan vrida bildskärmen 180 grader framåt. Sv bildskärmens bakgrundsbelysning Grundläggande hantering Förberedelser LCD BACKLIGHT knapp Du kan ändra bildskärmens ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen LCD BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. Tryck på knappen LCD BACKLIGHT. Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. När du driver kameran med ett batteri behåller kameran inställningen även om du ändrar läget för strömbrytaren. Batteriet laddas ur snabbare när du ställer in extra ljusstark bakgrundsbelysning i bildskärmen ( 12). 15 Inställning av tidszon, datum och klockslag Ställ in tidszon, datum och klockslag innan du börjar använda kameran eller om klockan har grundinställts när du har bytt backupbatteri. Inställning av tidszon och sommartid MENU ( 33) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Menyn FUNC. öppnas. Fortsätt proceduren med joysticken och öppna setup-menyerna. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige) eller Singapore beroende på i vilken region kameran säljs. 4. Välj ( ) din hemtidszon och tryck på ( ). " bredvid området. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med " Inställning av datum och klockslag MENU ( 33) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00AM 5. Välj ( ) alternativet [DATE/TIME] och tryck på ( ) dagen och flytta ( ). En valram visas runt datum och valpilarna runt dagen blinkar. 6. Ändra med joysticken ( nästa fält. ) till Valpilarna blinkar runt nästa fält för datum och klockslag. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. Om du inte behöver ändra alla inställningar kan du använda joysticken för att flytta ( ) till inställningen som du vill ändra. 7. Tryck på ( 16 ) för att starta klockan. 8. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Sv Tidszoner och skillnader till GMT/UTC. LONDON PARIS CAIRO MOSCOW DUBAI KARACHI DACCA Bankok Singapore TOKYO SYDNEY SOLOMON GMT/UTC Wellington (WELLGTN) SAMOA Honolulu Anchorage Los Angeles (L.A. ) DENVER CHICAGO New York CARACAS Rio de Janeiro (RIO) Fernando de Noronha (FERNANDO) AZORES Grundläggande hantering Förberedelser När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. 17 Inspelning av videofilmer på band Ins pelning Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Gör ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 72). Inspelning 1. Öppna objektivskyddet (skjut knappen för objektivskyddet nedåt till ). 2. Ställ in kameran på arbetssättet. Ställ strömbrytaren på CAMERA. 3. Öppna bildskärmen. 4. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. När du har avslutat en inspelning 1. Ställ strömbrytaren på. 2. Stäng bildskärmen. 3. Stäng objektivskyddet (skjut knappen för objektivskyddet till ). 4. Ta ur videokassetten. 5. Ta bort strömkällan. 18 Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara på batteriladdningen.

12 Cirka 30 sekunder innan kameran stängs av, visas " AUTO POWER OFF". För att fortsätta inspelningen, ställ strömbrytaren på och sedan tillbaka på CAMERA. Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda bildskärmen i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Sv Grundläggande hantering Inspelning Visning av bilden framåt Du kan vrida bildskärmen så att den blir riktad rakt framåt. Sökaren tänds så att du kan se bilden bakom kameran och människor i motivet kan se sig själva på bildskärmen. Visning av vågrätmarkering Använd vågrätmarkeringen som en hjälp att hålla horisonten vågrät i bilden. MENU ( 33) DISPLAY SETUP/ LEVEL MARKER OFF 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [LEVEL MARKER] och tryck på ( ). 4. Ställ in [ON] och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Vågrätmarkeringen visas. 19 Kontroll och sökning under inspelning Programväljare Joystick Snabbkontroll av scenslut När kameran står i pausläge för inspelning kan du använda den här funktionen för att kontrollera de sista sekunderna av den föregående scenen så att den avslutas korrekt. 1. Ställ programväljaren på. 2. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 3. Tryck joysticken ( ) kort mot och släpp den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. EXP FOCUS Snabbsökning När kameran står i pausläge för inspelning, kan du använda snabbsökningen för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen. 1. Ställ programväljaren på. 2. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 3. Håll joysticken tryckt ( ) mot för att söka bakåt mot starten av inspelningen eller ( ) mot för att söka framåt mot slutet av inspelningen. Släpp joysticken vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. EXP FOCUS 20 När kameran har stängts av automatiskt fungerar inte snabbkontrollen av scenslut eller snabbsökningen. Ställ strömbrytaren på och sedan tillbaka på CAMERA för att återgå till normal hantering. Sv Sökarinformation under inspelning Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. " " rör sig under inspelning. " END" blinkar när bandet är slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. " " börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att " " visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen av batteriet och kameran. Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Om " " blinkar Grundläggande hantering Inspelning " " blinkar med röd färg om backupbatteriet är förbrukat eller inte isatt. 21 Zoomning Kameran har både optisk zoom och digital zoom. Zooma ut Zooma in Zoomreglage Optisk zoom 25x optisk zoom 22x optisk zoom Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Du kan också ändra zoomhastigheten ( 24). Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. Zoomhastigheten är lite högre i pausläge för inspelning. 22 Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Sv 100x/800x digital zoom 88x/700x digital zoom MENU ( 33) CAMERA SETUP D.ZOOM OFF 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Grundläggande hantering Inspelning 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [CAMERA SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [D.ZOOM] och tryck på ( ). 4. Välj [100x] eller [800x] ( ) eller [88x] eller [700x] ( ) och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Digital zoom kan inte användas med inspelningsprogrammet Night. En zoomindikator visas under 4 sekunder.zoomindikatorn förlängs med ljusblå färg när den digitala zoomen är inställd på 100x ( ) eller 88x ( ) och med mörkblå färg när den digitala zoomen är inställd på 800x ( ) eller 700x ( ). 23 Val av zoomhastighet Du kan ställa in zoomhastigheten som variabel eller en av tre nivåer av fasta zoomhastigheter. När du har ställt in [VARIABLE] beror zoomhastigheten på hur hårt du trycker på zoomreglaget. Tryck mjukt för långsammare zoom eller hårdare för snabbare zoom.

13 MENU ( 33) CAMERA SETUP ZOOM SPEED VARIABLE 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [CAMERA SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [ZOOM SPEED] och tryck på ( 4. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. ). Den högsta zoomhastigheten får du med inställningen [VARIABLE]. Bland de fasta zoomhastigheterna är [SPEED 3] snabbast och [SPEED 1] långsammast. 24 Tips för bättre videofilmer Håll kameran stadigt Det är viktigt att du håller kameran stadigt för att filmerna ska bli stabila och tydliga. Håll kameran med höger hand och tryck höger armbåge mot kroppen. Stöd kameran med vänster hand när det behövs. Var försiktig så att du inte rör mikrofonen eller objektivet med fingrarna. Sv För stabilare inspelningar Luta dig mot en vägg Ställ kameran på ett bord Grundläggande hantering Inspelning Ställ dig på ett knä Använd ett stativ Ligg ned och stöd dig på armbågarna Belysning Välj i allmänhet att filma med solen snett bakom dig. Om du använder ett stativ, tänk på att inte lämna kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren.) Använd inte stativ med längre Monteringsstift fästgänga än 5,5 mm eftersom det kan skada kameran. Kameran kan inte monteras på stativ med fast (inte inskjutbart) monteringsstift. 25 Uppspelning av ett band U ppspelning Om den uppspelade bilden är distorderad, gör ren videohuvudena med en Canon Digital Head Cleaning Cassette eller en annan rengöringskassett för digitala videohuvuden med ett annat välkänt märke ( 72). 1. Ställ in kameran på arbetssättet. Ställ strömbrytaren på PLAY. 2. Öppna bildskärmen. Du kan också stänga bildskärmen med bildsidan vänd utåt. 3. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 4. Tryck joysticken ( ) mot för att återspola bandet. 5. Tryck joysticken ( ) mot / för att starta uppspelningen. Tryck på ( ) igen för att ställa uppspelningen i pausläge. Joystick 6. Tryck joysticken ( ) mot stoppa uppspelningen. för att Stäng bildskärmen om du vill använda sökaren. Om sökarinformationen: Under uppspelning visar tidskoden timme, minut, sekund och frame-nummer. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. 26 Speciella uppspelningsmetoder Sv Joystick / (pausläge under uppspelning) ) mot /. Under normal uppspelning, tryck joysticken ( (snabbspolning framåt med bild) / bild) (snabbspolning bakåt med Grundläggande hantering Uppspelning Spelar upp bandet med 11,5 gånger normal hastighet (framåt eller bakåt). Under normal uppspelning, håll joysticken tryckt ( ) mot eller ( ) mot. Släpp joysticken för att återgå till normal uppspelning. Ljudet hörs inte under speciell uppspelning. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. När kameran står i pausläge för inspelning stängs den av automatiskt efter 5 minuter för att skydda bandet och videohuvudena. 27 Inställning av ljudvolymen När du använder bildskärmen för uppspelning återger kameran ljudet med den inbyggda högtalaren. Ljudet är avstängt när bildskärmen är stängd. Högtalare Joystick MENU ( 33) SPEAKER VOLUME 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen för högtalarvolym. 3. Ställ in ( ) ljudvolymen. 4. Tryck på knappen FUNC. för att spara inställningen och stänga menyn. Om du stänger av ljudvolymen helt ändras visningen av volymen till " ". 28 Uppspelning i en TV TV med scartkontakt Se också bruksanvisningen för TV:n eller videoinspelaren. Sv Öppna kontaktluckan Signalriktning STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter Grundläggande hantering Uppspelning 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Scartadapter PC-A10 till TV:ns eller videoinspelarens scartkontakt. 3. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audio-kontakterna på scartadaptern. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 4. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videoinspelare, ställ in videoinspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. 29 TV med AV-ingångar Se också bruksanvisningen för TV:n eller videoinspelaren. Öppna kontaktluckan Signalriktning STV-250N Stereovideokabel 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videoinspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 3. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videoinspelare, ställ in videoinspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. Vi rekommenderar att du driver kameran med nätaggregatet. 30 Inställning av TV-typen Under uppspelning, ställ in alternativet [TV TYPE] för den typ av TV som du ansluter kameran till. Sv MENU ( 33) VCR SETUP TV TYPE WIDE TV 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [VCR SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [TV TYPE] och tryck på ( ). 4. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. WIDE TV: Bredbilds-TV med sidförhållande 16:9. NORMAL TV: TV med sidförhållande 4:3. Grundläggande hantering Uppspelning 5.

14 Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Uppspelning av inspelningar i bredbildsformat i en normal TV: Om TV-typen är inställd som [NORMAL TV] spelas inspelningen upp i "brevlådeformat". Om TVtypen är inställd som [WIDE TV] blir bilden sammanpressad i sidled. Om du ansluter kameran till en TV med systemet Video ID-1 visas inspelningar i bredbildsformat automatiskt i detta format. OM TV-typen är inställd som [NORMAL TV] kan de digitala effekterna inte användas med arbetssättet. 31 Tvåspråkigt ljud Du kan välja utgångskanal när du spelar upp ett band med tvåspråkigt ljud. MENU ( 33) AUDIO SETUP OUTPUT CH L/R 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [AUDIO SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [OUTPUT CH] och tryck på ( ). 4. Välj ( ) ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. L/R: Mono: L+R (vänster + höger) Språk: main + sub L/L: Mono: L (vänster) i 2 kanaler Språk: main R/R: Mono: R (höger) i 2 kanaler Språk: sub 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Inställningen återgår till [L/R] när du stänger av kameran. 32 Menyer och inställningar Avancerade funktioner Kamerans funktioner och inställningar styrs med en serie menyer som visas när du trycker på knappen FUNC.. De flesta grundfunktionerna visas i den första menybilden menyn FUNC.. För mer avancerade inställningar behöver du öppna setup-menyerna genom att välja alternativet [MENU] i menyn FUNC.. Sv Joystick FUNC. knapp Val av menyer och inställningar Menyn FUNC.: Avancerade funktioner 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Med joysticken, välj ( ) ikonen för funktionen som du vill ändra. 3. Välj ( ) ett inställningsalternativ i den nedre listen. Med några inställningar behöver du trycka på ( ) eller göra fler val med joysticken. I så fall visas en joystick-ikon (bredvid den nedre listen) eller små pilar (runt inställningsalternativet) som en extra hjälp för inställningen. 4. Tryck på knappen FUNC. för att spara inställningen och stäng menyn. Setup-menyer: Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Med joysticken, välj ( ) ikonen och tryck på ( ). Välj ( ) en setup-meny och tryck på ( ). Välj ( ) ett menyalternativ och tryck på ( ). Välj ( ) ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 6. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Tryck på knappen FUNC. när som helst för att stänga menyn. Alternativ som inte kan ställas in markeras med grå färg. Menyn visas inte om du trycker på knappen FUNC. medan du spelar in video. Du kan öppna menyn direkt för setup-menyer genom att hålla knappen FUNC. intryckt längre än 2 sekunder Menyinställningar och grundinställningar Grundinställningarna visas med fet stil. * Menyraden visas inte med arbetssättet. 36 Undermeny FUNC. menu Menyrad inspelningsprogram* Inställningsalternativ PROGRAM AE, PORTRAIT, SPORTS, NIGHT, SNOW, BEACH, SUNSET, SPOTLIGHT, FIREWORKS AUTO, DAYLIGHT, TUNGSTEN, SET IMAGE EFFECT OFF, VIVID, NEUTRAL, SOFT SKIN DETAIL SELF TIMER OFF, SELF TIMER ON D.EFFECT OFF, FADER, EFFECT AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 ON, OFF OFF, 88X, 700X VARIABLE, SPEED 3, SPEED 2, SPEED 1 ON, OFF STD PLAY, LONG PLAY AUTO, OFF 16bit, 12bit ON, OFF ON, OFF Se listan över menyspråk. ON, OFF HIGH VOLUME, LOW VOLUME, OFF ON, OFF ON, OFF Se listan med tidszoner. Y.m.D : AM12:00 m.d,y : JAN. 1, :00AM D.m.Y : 1. JAN :00AM OFF, 100X, 800X White Balance Image Effect Self Timer Digital Effects SHUTTR SPEED* A.SL SHUTTER D.ZOOM CAMERA SETUP VCR SETUP AUDIO SETUP DISPLAY SETUP/ SYSTEM SETUP DATE/TIME SETUP ZOOM SPEED IMG STAB* REC MODE WIND SCREEN* AUDIO MODE BRIGHTNESS TV SCREEN LEVEL MARKER LANGUAGE DEMO MODE BEEP START-UP IMG POWER SAVE T.ZONE/DST DATE/TIME DATE FORMAT Undermeny FUNC. menu Menyrad Speaker Volume Recording Pause1 Sökning av inspelningsslud Digital Effects REC MODE1 TV TYPE OUTPUT CH 12bit audio MIX BALANCE AUDIO MODE BRIGHTNESS TV SCREEN DISPLAYS 6SEC. DATE DATA CODE LANGUAGE BEEP START-UP IMG T.ZONE/DST DATE/TIME DATE FORMAT - Inställningsalternativ Sv VCR SETUP AUDIO SETUP D.EFFECT OFF, FADER, EFFECT STD PLAY, LONG PLAY NORMAL TV, WIDE TV L/R, L/L, R/R STEREO1, STEREO2, MIX/FIXED, MIX/VAR. ST-1 16bit, 12bit ST-2 DISPLAY SETUP/ SYSTEM SETUP DATE/TIME SETUP ON, OFF ON, OFF <PLAYBK> ON, OFF DATE, TIME, DATE & TIME Se listan över menyspråk. HIGH VOLUME, LOW VOLUME, OFF ON, OFF Se listan med tidszoner. Y.m.D : AM12:00 m.d,y : JAN. 1, :00AM D.m.Y : 1. JAN :00AM Avancerade funktioner 1 Endast. 35 Inspelningsprogrammen Ins pelning Enkel filmning Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Du behöver bara rikta in kameran och trycka på avtryckaren. Inspelningsprogram Programautomatik Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Dessutom kan du ställa in funktionerna manuellt. Porträtt Använd det här programmet för att betona huvudmotivet mot en oskarp bakgrund eller förgrund. Effekten av oskarp bakgrund blir tydligare med längre brännvidder (mot tele). Sport Använd det här programmet för att filma sport (till exempel tennis och golf), rörliga motiv och när du filmar från en bil i rörelse. Kvällsmotiv (Night) Med det här programmet kan du filma i mycket svagt ljus. Snö Använd den här inställningen för motiv med mycket snö. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. 36 Strand Använd den här inställningen för motiv med mycket himmel och ljus sand. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Sv Solnedgång För inspelning av solnedgångar med kraftiga färger. Spotlight Använd den här inställningen för spotlightbelysta motiv. Fyrverkerier Använd den här inställningen för fyrverkerier. Avancerade funktioner Inspelning 37 Programväljare Joystick Tillgängliga funktioner i varje inspelningsprogram: Programväljare Inspelningsprogram Bildstabilisator Fokusering White Balance Vindbrusfilter Slutartid Exponeringsinställning Digital Effects : Tillgänglig (på) (A) (A) (A) (A) (A) (A) : Ej tillgänglig A: Automatisk inställning Inställning av programmet för enkel filmning Ställ programväljaren på " " visas.

15 . 38 Val av inspelningsprogram Sv MENU ( 33) PROGRAM AE 1. Ställ programväljaren på. 2. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 3. Med joysticken, välj ( ) ikonen för inspelningsprogram. 4. Välj ( ) inspelningsprogram bland alternativen i den undre listen. 5. Tryck på knappen FUNC. för att spara inställningen och stäng menyn. Symbolen för det valda inspelningsprogrammet visas. Avancerade funktioner Inspelning Byt inte program medan du filmar, eftersom bildens ljushet då kan ändras plötsligt. Porträtt och Sport: Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Snö och Strand: - Huvudmotivet kan bli överexponerat om bakgrunden har mörka toner. Kontrollera bilden på bildskärmen eller i sökaren. - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Kvällsmotiv (Night): - Rörliga motiv kan återges med eftersläpningar i bilden. - Bildkvaliteten kan bli sämre än med andra program. - Vita punkter kan visas i bilden. - Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Ställ i så fall in skärpan manuellt. - Den digitala zoomen kan inte användas med det här inspelningsprogrammet. Fyrverkerier: Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att ta stabila videoscener och undvika skakningsoskärpa. 39 Manuell expoeringsjustering Du kan justera exponeringen för bättre återgivning av huvudmotivet till exempel i motljus och med mycket mörk eller ljus bakgrund. Programväljare Joystick 1. Ställ programväljaren på. 2. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 3. Tryck joysticken ( exponeringslåset. ) mot [EXP] för att använda EXP BACK [EXP] på joystick-guiden visas med ljusblå färg och indikatorn för för exponeringsjustering och det neutrala värdet "±0" visas på bildskärrmen. 4. Justera ( ) bildens ljushet. För att återgå till automatisk exponeringsinställning, tryck joysticken ( ) mot [EXP] en gång till. Indikatorn för exponeringsjustering försvinner och [EXP] blir vit igen. 5. Tryck joysticken ( ) mot [BACK] för att spara exponeringsinställningen. Om du ändrar zoomen med låst exponering kan det hända att bildens ljushet ändras. Inställningsområdet beror på motivets belysning när du låste exponeringen. 6. Om det behövs, tryck på ( ) igen för att dölja joystick-guiden. Den manuella exponeringsinställningen återgår till exponeringsautomatik när du stänger av kameran eller byter inspelningsprogram. 40 Manuell fokusering Autofokusen kanske inte fungerar bra med följande motivtyper: Ställ i så fall in skärpan manuellt. Starkt reflekterande ytor Motiv med låg kontrast och som saknar vertikala linjer Snabbrörliga motiv Genom smutsiga eller våta fönster Svagt belysta motiv Sv Programväljare Zoomreglage Joystick Avancerade funktioner Inspelning 1. Ställ programväljaren på. 2. Ställ in zoomen. Om du zoomar efter skärpeinställningen kan skärpeläget flyttas. Ställ in zoomen innan du ställer in skärpan. 3. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. BACK FOCUS 4. Tryck joysticken ( ) mot [FOCUS] för att aktivera manuell fokusering. [FOCUS] på joystick-guiden visas med ljusblå färg och "MF" visas på bildskärrmen. 5. Ställ in ( ) skärpan i kamerabilden. för att ställa in skärpan på motiv på längre avstånd för att ställa in skärpan på motiv på kortare avstånd. Tryck joysticken ( ) mot eller tryck den ( ) mot 41 För att återgå till autofokus, tryck joysticken ( försvinner och [FOCUS] blir vit igen. ) mot [FOCUS] en gång till. "MF" will 6. Tryck joysticken ( ) mot [BACK] för att spara den manuella fokuseringen. 7. Om det behövs, tryck på ( ) igen för att dölja joystick-guiden. Den manuella fokuseringen återställs till autofokus när du ställer programväljaren på. Skärpeinställning på oändligt Använd den här funktionen när du vill ställa in skärpan på avlägsna motiv som berg och fyrverkerier. 1. Med inställning för manuell fokusering, tryck på ( ) för att visa joystick-guiden. 2. Håll joysticken tryckt ( ) mot [FOCUS] längre än 2 sekunder. Först visas "MF" på bildskärrmen och därefter ersätts den av symbolen " ". Med skärpeinställning på oändligt: Om du hanterar zoomen eller joysticken ( eller om du stänger av kameran, avbryts skärpeinställningen på oändligt och kameran återgår till manuell fokusering. ) 3. Tryck joysticken ( ) mot [BACK] för att spara den manuella fokuseringen. 4. Om det behövs, tryck på ( ) igen för att dölja joystick-guiden. 42 Vitbalansering Du kan använda de förinställda lägena för anpassning av färgåtergivningen eller vitbalansera manuellt för bästa resultat. AUTO DAYLIGHT TUNGSTEN SET Sv Kameran ställer in vitbalansen automatiskt. För inspelning utomhus i vackert väder. För inspelning i glödlampsljus och lysrörsbelysning med glödlampskaraktär (3 frekvenser). Använd manuell (egen) vitbalansering för att vita motiv ska se vita ut i bilden även med färgad belysning. Vitt motiv eller papper (om du väljer SET) Programväljare Zoomreglage Joystick Avancerade funktioner Inspelning FUNC. knapp MENU ( 33) AUTO Ställ programväljaren på. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Med joysticken, välj ( ) ikonen för vitbalansering. Välj ( ) inställningen för vitbalansering bland alternativen i den undre listen. Om du väljer en annan inställning av vitbalansering än 6. [SET], fortsätt direkt till steg För att ställa in egen vitbalans när du har valt [SET]: 5. Rikta kameran mot en vit del i motivet, gå nära eller zooma så att den vita motivdelen fyller sökarbilden och tryck på ( ). Fortsätt att rikta kameran mot den vita motivdelen tills steg 6 är klart.

16 Ikonen " " blinkar och slutar blinka när inställningen är klar. 6. Tryck på knappen FUNC. för att spara inställningen och stäng menyn. 43 Använd den automatiska inställningen för vanliga motiv utomhus. När programväljaren är inställd på är vitbalanseringen alltid inställd på [AUTO]. Kameran minns inställningen av vitbalans även om du stänger av den. När du har ställt in vitbalansen manuellt: - Beroende på ljuskällan kan det hända att " " fortsätter blinka. Resultatet blir ändå bättre än med automatisk inställning. - Ändra inställningen om ljusförhållandena ändras. - Stäng av den digitala zoomen. Manuell (egen) vitbalansering kan ge bättre resultat i följande situationer: - När ljusförhållandena ändras ständigt - Närbilder - Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog) - Med belysning av kvicksilverlampor eller vissa lysrörstyper Val av en bildeffekt Du kan spela in bilder med en annan färgmättnad och kontrast. IMAGE EFFECT OFF VIVID NEUTRAL SOFT SKIN DETAIL Spelar in utan särskilda effekter. Betonar kontrasten och färgmättnaden för kraftiga färger. Sänker kontrasten och färgmättnaden för bilder med neutrala toner. Mjukare återgivning av hudtoner för en naturligt vacker återgivning. MENU ( 33) IMAGE EFFECT OFF Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Med joysticken, välj ( ) ikonen för bildeffekter. Välj ( ) bildeffekt bland alternativen i den undre listen. Tryck på knappen FUNC. för att spara inställningen och stäng menyn. Bildeffekterna kan inte användas när programväljaren är inställd på. [SOFT SKIN DETAIL]: För att få bästa effekt bör du använda den här funktionen när du spelar in närbilder av människors ansikten. Det kan hända att andra bilddelar med samma färgtoner återges med lägre detaljskärpa. 44 Inställning av slutartid Du kan ställa in slutartiden manuellt för att ta skarpare bilder av rörliga motiv. Inställbara slutartider: AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Sv MENU ( 33) CAMERA SETUP SHUTTR SPEED AUTO 1. Ställ programväljaren på. 2. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 3. Med joysticken, välj ( ) ikonen för inspelningsprogram och välj ( ) [PROGRAM AE]. 4. Med joysticken, välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 5. Välj ( ) menyn [CAMERA SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [SHUTTR SPEED] och tryck på ( ). 6. Välj ( ) ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 7. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Rikta inte kameran rakt mot solen när slutartiden 1/1000 s eller kortare är inställd. Bilden kan flimra när du spelar in med korta slutartider. Slutartidsinställningen återgår till [AUTO] när du du ställer programväljaren på eller om du byter inspelningsprogram. Riktlinjer för filmning med korta slutartider: - Utomhussport som golf eller tennis 1/2000 s - Rörliga motiv som bilar och vagnar i en berg-och-dalbana: 1/1000, 1/500 eller 1/250 s - Inomhussport som basketboll 1/120 s Avancerade funktioner Inspelning 45 Automatisk lång slutartid Med inställningen Enkel filmning eller när slutartiden är inställd på [AUTO] med inspelningsprogrammet Programautomatik, använder kameran slutartider ned till 1/25 s. Det ger ljusare inspelningar på platser med svag belysning. Du kan också ställa in kameran så att den inte ställer in en lång slutartid. MENU ( 33) CAMERA SETUP A.SL SHUTTER ON 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [CAMERA SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [A.SL SHUTTER] och tryck på ( ). 3. Avtryckare MENU ( 33) SELF TIMER OFF 1. Öppna menyn FUNC. och välj ( ) ikonen för självutlösaren. 2. Ställ in ( ) [SELF TIMER ON] och stäng menyn. 3. visas på bildskärrmen. menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [VCR SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [REC MODE] och tryck på ( ). 3. rekommenderar SP-läge för viktiga inspelningar. menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [AUDIO SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( alternativet [AUDIO MODE] och tryck på ( ). 3. menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [AUDIO SETUP] och tryck på ( ). menyn FUNC. och välj ( ) ikonen för digitala effekter. 2. Välj ( ) alternativet [FADER] och tryck på ( 3. ut: Under inspelning, tryck på knappen 52 D. EFFECTS och ställ kameran i pausläge genom att trycka på avtryckaren. Toningen aktiveras eller deaktiveras när du trycker på knappen D.EFFECTS. : Sv 4. Tona in: I pausläge under uppspelning, tryck på knappen D.EFFECTS och starta uppspelningen genom att trycka joysticken ( ) mot /. Tona ut: Under uppspelning, tryck på knappen D.EFFECTS och ställ kameran i pausläge under uppspelning genom att trycka på joysticken ( ) mot /. Toningen aktiveras eller deaktiveras när du trycker på knappen D.EFFECTS. Val av en effekt Med arbetssättet, ställ programväljaren på * * Ej tillgänglig med inställning av TV-typ som [NORMAL TV].. MENU ( 33) D.EFFECT OFF Avancerade funktioner Inspelning 1. Öppna menyn FUNC. och välj ( ) ikonen för digitala effekter. 2. Välj ( ) alternativet [EFFECT] och tryck på ( ). 3. Välj ( ) ett inställningsalternativ, tryck på ( ) och stäng menyn. Symbolen för den valda effekten visas på bildskärmen. 4. Tryck på knappen D.EFFECTS. Symbolen för den valda effekten blir grön. Effekten aktiveras eller deaktiveras när du trycker på knappen D.EFFECTS. Stäng av den digitala effekten när du inte vill använda den. Kameran minns inställningen även om du stänger av den eller byter inspelningsprogram. Bildkvaliteten kan bli litet lägre med digitala effekter. Digitala effekter kan inte användas i följande fall: - När programväljaren är inställd på.

17 - Under DV-dubbning. 53 Inspelning i bredbildsformat (16:9) Kameran använder hela bildsensorns bredd för att spela in scener med sidförhållandet 16:9 och hög upplösning. WIDE SCR knapp Tryck på knappen WIDE SCR. " " försvinner och bilden ändras till sidförhållandet 4:3. På bildskärmen: Bredbildsinspelningar visas normalt; inspelningar med sidförhållandet 4:3 visas med svarta fält på sidorna. I sökaren: Bredbildsinspelningar visas i "brevlådeformat"; inspelningar med sidförhållandet 4:3 visas normalt. Uppspelning av inspelningar i bredbildsformat i en normal TV: Om TV-typen är inställd som [NORMAL TV] spelas inspelningen upp i "brevlådeformat". Om TVtypen är inställd på [WIDE TV] visas bilden hoptryckt i sidled ( 31). 54 Förstoring av bilden U ppspelning Bilden kan förstoras upp till 5 gånger vid uppspelningen. Sv Zoomreglage Joystick 1. Tryck zoomreglaget mot T. Bilden förstoras 2x. En ram visar läget för den förstorade delen. Tryck zoomreglaget mot T för att förstora bilden ytterligare. Tryck zoomreglaget mot W för att minska förstoringen under 2 gånger. Avancerade funktioner Uppspelning 2. Välj (, ) den föstorade ytan med joysticken. För att avbryta förstoringen, tryck zoomreglaget mot W tills ramen försvinner. När ramen för den förstorade ytans läge visas, ersätter den joystick-guiden. Avbryt förstoringen för att återgå till normal uppspelning. 55 Visning av datakod Kameran bildar en datakod med datum och klockslag för inspelningen. Du kan välja en kombination av värden för datakoden och visa dem under uppspelning. Joystick DATA CODE knapp FUNC. knapp MENU ( 33) DISPLAY SETUP/ DATA CODE DATE & TIME 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [DATA CODE] och tryck på ( ). 3. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. 4. För att visa datakoden under uppspelning: Tryck på knappen DATA CODE. Datakoden visas inte nästa gång du sätter på strömmen till kameran. Automatiskt datum under 6 sekunder Datum och klockslag visas under 6 sekunder när du startar en uppspelning eller för att visa att datum eller tidszon har ändrats. MENU ( 33) DISPLAY SETUP/ 6SEC.DATE OFF 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [6SEC.DATE] och tryck på ( ). 3. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. 56 Sökning av inspelningsslut När du har visat inspelade scener på ett band kan du använda den här funktionen för att hitta slutet av den senast inspelade scenen. Sv Joystick FUNC. knapp I stoppläge: 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen för sökning av inspelningsslut och tryck på ( ). 2. Välj ( ) [EXECUTE] och tryck på ( ) för att starta sökningen. "END SEARCH" visas. Kameran snabbspolar bandet bakåt eller framåt, spelar upp de sista sekunderna av inspelningen och stoppar sedan bandet. Om du rör joysticken (, ) avbryts sökningen. Du kan inte använda sökningen av scenslut om du har tagit ut kassetten. Det kan hända att sökningen av scenslut inte fungerar om det finns oinspelade avsnitt mellan de inspelade scenerna på bandet. Avancerade funktioner Uppspelning 57 Uppspelning av ett band med tillagt ljud Du kan välja att spela upp Stereo 1 (originalljudet), Stereo 2 (tillagt ljud) eller ställa in en balans mellan båda ljuden. MENU ( 33) AUDIO SETUP 12bit AUDIO STEREO1 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [AUDIO SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( alternativet [12bit AUDIO] och tryck på ( ). 3. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. ) STEREO1: Spelar upp originalljudet. STEREO2: Spelar upp det tillagda ljudet. MIX/FIXED: Spelar upp Stereo 1 och Stereo 2 med samma nivå. MIX/VAR.: Spelar upp Stereo 1 och Stereo 2. Du kan ställa in mixbalansen mellan dem. Stäng menyn om du har valt en annan ljudinställningän [MIX/VAR.]. För justering av mixnivån när du har ställt in [MIX/VAR.]: 4. I menyn [AUDIO SETUP], välj ( ) alternativet [MIX BALANCE] och tryck på ( ). 5. Justera ( ) mixnivån mellan ST-1 och ST-2 och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. Kameran återställs till [STEREO1] när du stänger av den. Kameran minns dock inställningen av mixbalansen. Ljuddubbning kan inte utföras med den här kameran. 58 Val av menyspråk Övriga funktioner Du kan välja språket som används i sökarinformationen och menyerna. De tillgängliga språken varierar beroende på regionen. Följ proceduren nedan för att se vilka språk som du kan ställa in med din kamera. Språkuppsättning A Språkuppsättning B Engelska, tyska, spanska, franska, italienska, polska, ryska, förenklad kinesiska, japanska Engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, thai Sv MENU ( 33) DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [LANGUAGE] och tryck på ( ). 3. Välj ett språk och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. Avancerade funktioner Övriga funktioner Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningen "FUNC. " i nedkanten av bildskärmen är knappens beteckning på kameran och ändras inte när du ändrar menyspråket. Ändring av datumvisning Du kan välja mellan tre sätt att visa datum. Exempel: [1. JAN. 2006], [JAN. 1, 2006] och [ ]. MENU ( 33) DATE/TIME SETUP DATE FORMAT 1.JAN Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ).

18 Powered by TCPDF ( 2. Välj ( ) menyn [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [DATE FORMAT] och tryck på ( ). 3. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. 59 Övriga kamerainställningar Pipsignal Kameran ger en pipsignal för manövrering som påsättning och avstängning av strömmen, avtryckning, självutlösare och ovanliga situationer för kameran. Om du stänger av pipsignalen stängs alla kameraljud av. MENU ( 33) SYSTEM SETUP BEEP HIGH VOLUME För att stänga av pipsignalen: 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [BEEP] och tryck på ( ). 3. Ställ in [OFF] och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. Inställning av bildskärmens ljusstyrka MENU ( 33) DISPLAY SETUP/ BRIGHTNESS 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [BRIGHTNESS] och tryck på ( ). 3. Ställ in ( ) ljusstyrkan och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. Inställningen av bildskärmens ljusstyrka påverkar inte sökaren eller bilden som spelas in. 60 Avstängning av bildstabilisatorn Med bildstabilisatorn kan du ta stadiga videofilmer även med teleinställning. Kameran försöker att kompensera för horisontella rörelser och du kanske vill stänga av den när du vill panorera eller har monterat kameran på ett stativ. Sv MENU ( 33) CAMERA SETUP IMG STAB ON 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [CAMERA SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [IMG STAB] och tryck på ( ). 3. Ställ in [OFF] och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. " " försvinner. Du kan inte stänga av bildstabilisatorn när programväljaren är inställd på. Bildstabilisatorn är konstruerad för att motverka normala skakningar. Bildstabilisatorn kanske inte fungerar lika effektivt när du spelar in med inspelningsprogrammet Night. Avancerade funktioner Övriga funktioner Ändring av visning av startbild Du kan ställa in om Canons logotyp ska visas eller inte visas när du sätter på strömmen till kameran. MENU ( 33) SYSTEM SETUP START-UP IMG ON För att stänga av startbilden: 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [START-UP IMG] och tryck på ( ). 3. Ställ in [OFF] och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. 61 Demonstration Demonstrationsläget visar kamerans huvudfunktioner. Det startar automatiskt om du lämnar kameran med strömmen på från nätaggregatet men utan inspelningsmedia längre än 5 minuter. Du kan också ställa in kameran så att demonstrationen inte startar. MENU ( 33) DISPLAY SETUP/ DEMO MODE ON För att avaktivera demonstrationsfunktionen: 1. Öppna menyn FUNC., välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 2. Välj ( ) menyn [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [DEMO MODE] och tryck på ( ). 3. Ställ in [OFF] och tryck på ( ) för att spara ändringarna. Stäng sedan menyn. Du kan avbryta demonstrationen genom att trycka på någon knapp, stänga av strömmen, sätta i en kassett eller sätta i ett minneskort. 62 Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet R edigering Sv Du kan kopiera dina inspelningar genom att ansluta kameran till en videobandspelare eller en digital videoinspelare. Med digital kopiering får kopian praktiskt taget lika hög bildoch ljudkvalitet som originalet. Anslutning av enheterna Anslutning av en videobandspelare Se Uppspelning i en TV ( 29). Anslutning av en digital videoenhet Använd en DV-kabel (extra tillbehör) CV-150F (4-polig till 4-polig) eller CV-250F (4polig till 6-polig). Se också bruksanvisningarna för de andra apparaterna. Redigering Signalriktning DV-kabel (extra tillbehör) Inspelning 1. Ställ in kameran på och sätt i en inspelad kassett. 2. Ansluten enhet: Sätt i en oinspelad videokassett och ställ enheten i pausläge för inspelning. 3. Ställ originalbandet i pausläge strax före scenen som du vill kopiera. 4. Starta uppspelningen av kassetten. 5. Ansluten enhet: Starta inspelningen när scenen som du vill kopiera startar. Stoppa inspelningen när scenen är kopierad. 6. Stoppa uppspelningen. 63 Vi rekommenderar att du driver kameran med nätaggregatet. Om du kopierar till en analog videobandspelare blir kvaliteten i kopian litet lägre än i originalet. För anslutning till en digital videoinspelare: - Om bilden inte visas, lossa och anslut DV-kabeln igen eller stäng av och sätt på strömmen till kameran. - Det är möjligt att vissa digitala videoenheter inte fungerar korrekt med med kameran. Använd AV-kontakterna om den digitala anslutningen inte fungerar. 64 Inspelning från digitala videoenheter (DV-dubbning) Du kan spela in från andra digitala videoenheter med DV-kontakt praktiskt taget utan förlust av bild- och ljudkvalitet. Sv 1. Anslut kameran och den analoga enheten. Se Anslutning av en digital videoenhet ( 63). 2. Ställ in kameran på och sätt i en oinspelad kassett. 3. Ansluten enhet: Sätt i den inspelade kassetten eller skivan. 4. Öppna menyn FUNC., välj ikonen ( ) för pausläge för inspelning och tryck på ( ). 5. Välj ( ) [EXECUTE] och tryck på ( ). I pausläge för inspelning och under inspelning kan du kontrollera bilden på bildskärmen. 6. Ansluten enhet: Spela upp bandet eller skivan. 7. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 8. Tryck joysticken ( vill spela in visas. ) mot / när scenen som du Redigering Inspelningen startar. Tryck joysticken ( ) mot inspelningen igen. / för att ställa inspelningen i pausläge eller fortsätta 9. Tryck joysticken ( ) mot för att stoppa inspelningen. 10.Ansluten enhet: Stoppa uppspelningen. Tomma avsnitt kan spelas in som en oregelbunden bild. Om bilden inte visas, lossa och anslut DV-kabeln igen eller stäng av och sätt på strömmen till kameran.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV5IMC. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV5IMC instruktionsbok (information,

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI.

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Da DIGITAALINEN VIDEOKAMERA Käyttöohje SUOMI Su Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver

Läs mer

Din manual CANON MVX450

Din manual CANON MVX450 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX450. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX450 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 20 Da 20. udgave Version 20 Sv Su Digital Videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV550i och MV530i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 13 Sv 13. udgave Da Versio 13 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING:

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Din manual CANON MVX40

Din manual CANON MVX40 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX40 instruktionsbok (information,

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Videokunskap Lärarhandledning

Videokunskap Lärarhandledning Videokunskap Lärarhandledning Förord Videons möjligheter som metod i undervisningen av döva elever är det väl ingen som tvivlar på idag, men att videofilma är lättare sagt än gjort har alla upptäckt som

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MVX150i och MVX100i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 Ytterdelen/Ringklockan 1. 4st Ir-dioder för mörkerseendet 2. Kameralins 120 graders vidvinkel 3. Knapp för dörrklockan 1. 3.5 Lcd skärm 2. Strömbrytare

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen Inledning

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer