Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll."

Transkript

1 Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport, landskap, helautomat..) P = programautomatik, kameran väljer själv rätt kombination för tid och bländaröppning. A = aparture priority, bländaren ställs in manuellt och slutartiden automatiskt. Denna använder du då du vill ha kontroll över skärpedjupet. Ställ in med ratten uppe till höger framtill på kameran. (framför avtryckaren) Kamerans bländare är med undantag av fotograferingsögonblicket alltid fullt öppen. Detta medför att du inte direkt i sökaren kan se hur olika bländaröppningar påverkar skärpedjupet. För att se detta skall du trycka in en liten knapp vid objektivet nere till höger framtill på kameran. Då antar bländaröppningan konkret den storlek som det inställda värdet anger. Om det inställda värdet är stort ( t.ex. 11, 16, 22, ) vilket betyder att öppningen är liten blir sökarbilden betydligt mörkare men samtidigt ser du att skärpedjupet ökar. S = shutter priority, tiden ställs in manuellt och bländaren automatiskt. Denna använder du då du vill ha kontroll över slutartiden. Ställ in med ratten uppe till höger på kamerans baksida. M = manuell inställning. I detta läge måste du själv ställa in både bländare och tid utgående från exponeringsmätarens angivelser. För inställning använd rattarna som nämndes ovan. Ljusmätaren finns i sökarens nedre kant. Då exponeringen är rätt syns bara mittsträcket under nollan i skalan Bilden ovan visar en underexponering på 2/3 steg. Grundregeln är att exponeringen skall vara så exakt som möjligt även om 1/3 steg fel inte är någon katastrof. = HELAUTOMATIK Om denna symbol (grön) är vald väljer kameran alla inställningar själv enligt principen "bästa" alternativ. Notera att även blixten då slår upp om kameran anser att den behövs och att känsligheten också ställs in automatiskt. Detta i motsatts till P-läget som bara styr tid och bländare.

2 Val av mätmetod för exponeringsmätaren Ovanstående symbol representerar kamerans sätt att mäta ljuset (punkt, centrumvägd eller matris). Symbolen finns på en knapp uppe till höger bakom avtryckaren. Du byter mätmetod genom att hålla knappen intryckt och vrida på ratten uppe till höger på kamerans bakvägg. Displayen uppe till höger visar inställningen. Symbolerna för de olika mätmetoderna är följande: matris centrum punkt Välj mätningssätt utgående från vad i bilden som skall bestämma exponeringen. Matrisen är ett bra allround alternativ. Om du däremot vill försäkra dig om att ett litet till ljushetsgraden avvikande område blir rätt exponerat skall du mäta ljuset från det med centrum- eller punktmätning och sedan låsa exponeringen ifall objektet inte befinner sig inom mätområdet i den slutliga kompositionen då du knäpper bilden. Du kan förstås även välja lämpligt mätområde då du ställer in exponeringen helt manuellt. Då behöver du inte låsa exponeringen. Exponeringslås (AE-L) Med denna funktion kan du mäta ljuset från ett håll låsa värdet och rikta kameran åt ett annat håll och ta bilden. Används om kameran är inställd på automatisk eller halvautomatisk exponering. Håll knappen AE-L intryckt medan du komponerar om bilden och trycker av. Den här knappen kan även vara inställd så att den samtidigt låser skärpeinställningen. Ändringen görs i menyn. Manuell exponeringskompensation. Exponerar valbart 1-2 steg under eller över. Ställ in med knapp/ratt-kombination. Håll knappen nere och vrid på ratten uppe till höger på baksidan. Graderingen är 1/3 exponeringssteg. Val av fokuseringsmetod Inställning av skärpan M eller AF (manuell, autofocus) Egen knapp framme på kameran nära objektivet. Primärt val med två knappar. Knappen M/A M på objektivets vänstra sida bestämmer vilken valmöjlighet som finns. I läget M kan endast manuell skärpeinställning användas. I läget M/A kan både Autofocus och manuell inställning användas. Valet mellan dessa sker med knappen AF/M nere till vänster, framtill på kameran.

3 Om M-läget är valt ställer du skärpan genom att vrida på den bakre ringen på objektivet. Längst nere till höger i sökaren visas en liten rund boll då skärpan är rätt. Om AF-läget är valt ställer kameran in skärpan automatiskt. Enligt vilka kriterier detta sker ställer man in i menyn för autofocus-funktioner. Kameran har 4 huvudmenyer som visas i bildrutan på bakväggen då man trycker på knappen MENU. Dessa representeras av symbolerna: Du väljer i menyerna med navigationsknappen till höger om bildrutan på baksidan. Höger pil in, vänster pil ut. Pilarna uppåt och nedåt väljer resp. ovanför och under. Om AF-läget är valt med knappen kan du i menyn ( 3 ) som har "penn-symbolen" i alternativet 02 "Autofokus" välja mellan AF - S och AF - C. I S-läget fokuserar kameran en gång då du trycker ner avtryckaren halvvägs. I C-läget följer fokuseringen med ett rörligt objekt så länge som avtryckaren är nertryckt. I AF-läget kan du dessutom i alternativ "03 AF-omr. läge" välja var i bilden skärpan läggs. Alternativen är: Specifikt omr, Dynamiskt omr. eller Närmaste motiv. En användbar tumregel är att ha autofokusen på med inställningarna AF-S och Närmaste motiv. Då blir åtminstone människorna i förgrunden skarpa. Om du väljer Specifikt område kan du med hjälp av navigeringsknappen på baksidan välja vilket av de fem fokuseringområdena som är aktivt. Kamerans ljuskänslighet. ISO värdet. På kamera med film: Kolla filmens känslighet (ISO-värdet) och ställ in motsvarande tal på kameran med knapptryck (ISO) och ratt. Värdet syns i displayen. Moderna kameror har ofta DX-funktion d.v.s. kameran läser själv av det rätta värdet från markeringarna på filmkassetten.

4 NIKON D70 Knapptryck och ratt eller via menyn. Du kan i "penn-menyn 05 "ISOauto välja grundinställningen automatisk ON eller manuell OFF inställning av känsligheten. Om automatläget är valt höjer kameran vid behov automatiskt känsligheten om ljusmängden minskar, för att bibehålla användbara värden för tid och bländare och vice versa. Om den manuella inställningen är vald kan du via "kamera-menyn/iso" ( 2 ) välja önskat ISO-värde. 400 är ett bra allround värde. Du kan även välja ISO-värde med ISO-knappen nedtryckt och ratten uppe till höger på kamerans baksida. KOM IHÅG! Om ISO-inställningen är manuell skall du komma ihåg att vid behov ändra den om du skall ta bilder i mörka miljöer. Om du ändrar ISO-värdet från 400 till 1600 får du 2 exponeringssteg tillgodo. Bilden kan bli en smula brusigare men det viktigaste är ju att du kan ta din bild med vettiga användbara slutar- och bländarvärden. Inställning av bildens storlek (pixelmängd). I "kamera-menyn" ( 2 ) kan du välja mellan några alternativa bildstorlekar L, M och S. För proffessionellt bruk skall du alltid välja den största möjliga pixelmängden L. För Nikon D70 är det 3008 x Om du fotograferar enbart för webben kan du nöja dig med färre pixlar. Då ryms det flera bilder på minneskortet. Beteckningen är Bildstorlek eller Image size. Inställning av filformatet Beroende på kamera finns det olika alternativ att välja emellan. Alla kameror kan göra filer i jpg-format. Dessa filer är packade vilket minskar deras storlek. Om packningsgraden är hög förlorar bilden något av sitt informationsinnehåll varje gång den sparas. För professionellt bruk gäller igen regeln att alltid använda den lindrigaste formen av packning. Beteckningarna i Nikon D70 är fine, normal, basic samt Raw och Raw + jpeg basic. Använd alltid Fine. RAW formatet gör som namnet antyder en bildfil som är helt fri från kamerans eventuella bildbehandlingprocesser och ger den bästa möjligheten att korrigera olika saker efteråt. Formatet är delvis kameraspecifikt så ett lämpligt program kan behövas för att öppna filen. Vi använder oss för enkelheltens skull inte av RAW-formatet. Inställningarna hittar du i "kamera-menyn" ( 2 ) / Bildkvalitet. Inställning av vitbalansen Eftersom ljusets vid olika tillfällen har olika färgtemperatur (Kelvin grader) måste någon form av korrigering ske i kameran. Digitalkamerorna kan ställa in vitbalansen automatiskt. Utöver det automatiska läget finns det några förhandsinställda lägen samt ett läge där du kan ställa in vitbalansen själv.

5 Enklast är det att använda automatläget. Resultatet blir för det mesta bra. De förhandsinställda lägena gäller direkt solljus ( 5200K ), skugga ( 8000K ), mulet väder ( 6000K ), glödlampa ( 3000K ), lysrör ( 4200K ) och blixt ( 5400K ). Inställningarna kan göras i "kamera-menyn" ( 2 ) Vitbalans eller genom att hålla nere knappen WB och skruva på den bakre ratten. Symbolerna synns då i displayen. Om du vill finlira kan du ställa in vitbalansen manuellt genom att välja PRE och rikta kameran mot en vit yta och välja SET. Vid blixtfotografering är det vettigt att använda läget blixt. Kameran har utöver dessa egenskaper en massa andra funktioner som intresserade kan bekanta sig med i Kamerans egen användarhandbok på finska.

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Gör mer med makro! Enkel makrofotografering

Gör mer med makro! Enkel makrofotografering Gör mer med makro! Enkel makrofotografering Det handlar inte bara om att knäppa snabba bilder. Det är även din chans att ta fantastiska foton med toppmodern teknik. Upptäck Canons makroobjektiv och ge

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder.

Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder. Fotografera med blixt på heltid och få ut mer av dina bilder. Blixtfotografering sann harmoni mellan ljuskällor öppnar för nya fotograferingsmöjligheter. Gamla tegelbyggnader, kullerstensgator, otaliga

Läs mer

DF0405s18-29 04-05-14 11.41 Sida 18 TEMA TA BÄTTRE GRUPPBILDER

DF0405s18-29 04-05-14 11.41 Sida 18 TEMA TA BÄTTRE GRUPPBILDER DF0405s18-29 04-05-14 11.41 Sida 18 TEMA TA BÄTTRE GRUPPBILDER Ta bättre gruppbilder Att ta bilder på par och grupper är svårare än att jobba med enskilda individer, men följer du våra tips så kommer du

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet

Adobe Photoshop. Lightroom 5. Från början. Mattias Karlsson Sjöberg. Moderskeppet Adobe Photoshop Lightroom 5 Från början Mattias Karlsson Sjöberg Moderskeppet Innehåll Om du letar efter videokursen Vad gör Lightroom? 7 En lavin av bilder 10 Bildbehandla dina favoriter 67 Bildbehandling

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING S10 HD + SMS BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fastsättningsrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen

Läs mer