BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg"

Transkript

1 SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran Utskrift Anslutning till dator Lär känna din kamera Information Utbytbara objektiv Övrigt Den här bruksanvisningen innehåller information om avancerad teknik, t.ex. fotografering och bildvisningsfunktioner, anpassning av funktioner eller inställningar och överföring av bilder till en dator etc. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten.

2 För kunder i Europa»CE»-märket garanterar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och kundskydd. Kameror med»ce»-märke är avsedda för försäljning i Europa. Denna symbol (överkorsad soptunna med hjul enligt WEEE, bilaga IV) betyder att elektriska och elektroniska produkter ska avfallssorteras i EU-länderna. Släng inte produkten i hushållsavfallet. Lämna produkten till återvinning när den ska kasseras. Varumärken IBM är ett registrerat varumärke för International Business Machines Corporation. Microsoft och Windows är registrerade varumärken för Microsoft Corporation. Macintosh är ett varumärke för Apple Computer Inc. xd-picture Card är ett varumärke. Alla andra företags- och produktnamn är registrerade varumärken och/eller varumärken för sina respektive ägare. Standarden för kamerafilsystem som det hänvisas till i denna bruksanvisning är DCF (»Design Rule for Camera File System») som fastställts av JEITA (»Japan Electronics and Information Technology Industries Association»). Förklaring till bruksanvisningen Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen TIPS g Viktig information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Varnar även för användningssätt som absolut bör undvikas. Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fler detaljer eller relaterad information. SE

3 Innehåll Förklarar kamerans funktioner och hur de används. Kamerans funktioner s Förklarar de olika lägena för fotografering. Beskriver olika sätt att fotografera. Förklarar funktionerna som används för att justera skärpan. Förklarar funktionerna som används för exponering av bilder och färg. Förklarar funktionerna som används för att visa bilder som har tagits. Förklarar andra typer av funktioner/inställningar, som kan ändras så att de passar omgivningen där kameran används. Förklarar hur man skriver ut bilder. Förklarar hur man överför och sparar bilder till en dator. Läs igenom det här avsnittet när du vill lära känna din kamera bättre. Här finner du en förteckning över kamerans funktioner och displayer, samt förklaring på hur man använder minneskortet och laddaren. Förklarar hur de utbytbara objektiven används. Innehåller säkerhetsföreskrifter angående kameran och tillbehören. Fotograferingslägen s. 15 Funktioner för fotografering s. Fokusering s. 36 Exponering av bild och färg s. 40 Bildvisning s. 51 Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran s. 59 Utskrift s. 71 Anslutning till dator s. 76 Lär känna din kamera s. 83 Information s. 95 Utbytbara objektiv s. 103 Övrigt s SE 3

4 Kamerans delar Kamera u -knapp (livebild) g s. 0 #UP -knapp g s. 8 A/B -knapp g s. 0 Spak för okularskyddet g s. 3 AEL/AFL -knapp g s knapp (skrivskydda) g s. 57 Ratt för dioptrijustering q -knapp (bildvisning) g s. 51 S -knapp (radering) g s. 58 MENU -knapp g s. 13 INFO -knapp (informationsdisplay) g s. 53 LCD-skärm g s. 97 Sökare g s. 96 Pilknappar g s. 13 -knapp (mätning) g s. 41 j -knapp (bildtagning) g s. 31, s. 3, s. 33 < -knapp (kopiering/utskrift) g s. 57, s. 74 Kortlampa g s. 80 WB -knapp (vitbalans) g s. 45 AF -knapp (skärpeläge) g s. 36 i -knapp g s. 13 ISO -knapp g s. 44 Kontaktlucka Multikontakt g s. 74, s. 79 CF-kortplats xd-kortplats Utmatningsknapp Kortlucka Menyratt g s. 11 SSWF-indikator g s. 93 Funktionsratt g s. 13, s. 64 Blixtsko g s. 9 Strömbrytare F -knapp (exponeringskompensation) g s. 4 Avtryckare g s SE

5 Blixt g s. 8 Spegel Markering för fastsättning av objektiv Självutlösare/lampa för fjärrkontroll/ mottagare för självutlösare g s. 33 Pinne som håller objektivet på plats Knapp för att lossa objektivet Fattning (Sätt på objektivet när kameraskyddet som hindrar damm och smuts från att komma in i kameran har tagits bort.) Låsknapp för batterikammare Batterilucka Stativfäste Att komma igång Batteriladdning Ladda batteriet med den medföljande laddaren. Batteriet är inte helt laddat när kameran köps. Ladda batteriet innan det används. Litium-jonbatteri (BLM-1) Laddningsindikering Lyser rött: laddning pågår Lyser grönt: färdigladdad (Laddtid: ca 5 timmar) 3 Ta bort skyddet från batteriet. Litium-jonbatteriladdare (BCM-) 1 Nätkabel SE 5

6 Montering av kameraremmen 1 3 Observera Följ instruktionerna på bilden när du fäster kameraremmen så att den inte lossnar. Olympus tar inget ansvar för skador på kameran som uppstår p.g.a. att kameraremmen inte har fästs korrekt. Ladda batteriet 1 Se till att kamerans strömbrytare står på OFF. Batterilås 3 Ta ur batteriet Tryck på batterilåset för att låsa upp luckan och ta ut batteriet. Riktningsmarkering Montering av objektiv på kameran 1 3 Ta av kameraskyddet från kameran och objektivskyddet från objektivet (moturs). Se till att fastsättningsmarkeringen för objektivet (röd) på kameran passar ihop med markeringen (röd) på objektivet och sätt sedan in objektivet i kameran. Vrid objektivet medurs tills det hörs ett klick. Ta av objektivlocket. Markering för fastsättning av objektiv (röd) Markering på objektivet (röd) 1 Linsskydd Ta av objektivet från kameran Tryck ner knappen för att lossa objektivet samtidigt som du tar av objektivet från kameran genom att vrida det moturs. g»kamerans delar» (s. 4) 6 SE

7 Sätt i ett kort Öppna kortluckan och sätt i kortet. Compact Flash/Microdrive Skjut in kortets kontaktyta i kortplatsen så långt det går. xd-picture Card (bildkort) Sätt i kortet enligt beskrivningen på bilden så att det låses fast. Symbolen CF-kortplats xd-kortplats Observera Tryck inte på kortet med en penna eller ett hårt eller spetsigt föremål. Öppna aldrig batteriluckan eller kortluckan och ta inte ur batteriet eller korten när kameran är på. Det kan förstöra data som är lagrad på kortet. Förstörd data kan inte rekonstrueras. Ta ut kortet Ta ut kortet när kortlampan har slocknat. Utmatningsknapp Kortlampa Compact Flash/Microdrive Tryck in utmatningsknappen helt och låt den hoppa upp, tryck sedan in den helt igen. xd-picture Card (bildkort) Tryck lite på kortet för att mata ut det. SE 7

8 Förberedelser Sätt på kameran Ställ strömbrytaren på ON. Ställ strömbrytaren på OFF för att stänga av kameran. Ställ menyratten på P. SSWF-indikator INFO -knapp Skärm När kameran är på visas fönstret med manöverpanelen på skärmen. Tryck på INFO om fönstret med manöverpanelen inte syns. Batterikontroll Batterisymbolen kan variera något när kameran sätts på eller när batterinivån är låg. Lyser (grönt) Återstående batterinivå: Hög. * Lyser *1 (rött) Återstående batterinivå: Låg. Måste laddas snart. [BATTERY EMPTY] visas. Återstående batterinivå: Urladdat. *1 Blinkar i sökaren. * Digitalkamerans strömförbrukning varierar kraftigt beroende på användning och förhållanden. Under vissa förhållanden kan kameran stängas av utan varning när batterinivån är låg. Dammreducering Funktionen dammreducering aktiveras automatiskt när kameran sätts på. Ultraljud används för att avlägsna damm och smuts från bildomvandlarens filteryta. SSWF-indikatorn (super sonic wave filter) blinkar medan dammreduceringen pågår. Inställning av datum/tid Information om datum och tid lagras på kortet tillsammans med bilderna. Filnumret lagras också tillsammans med informationen om datum och tid. Se till att ställa in rätt datum och tid innan kameran används. Tryck på MENU. 1 g»kamerans delar» (s. 4) 8 SE

9 Använd ac för att välja [ ], tryck sedan på d. Använd ac för att välja [X], tryck sedan på d. Den valda placeringen visas med grönt. Tryck på ac för att välja något av följande datumformat:»y-m-d» (år-månad-dag),»m-d-y» (månad-dag-år),»d-m-y» (dag-månad-år). Tryck sedan på d. Tryck på ac för att ställa in året, tryck sedan på d för att gå till inställningen av månad. Fortsätt på samma sätt tills du har ställt in datum och tid färdigt. Tiden visas enligt 4-timmarsklocka. Tryck på i. Observera Inställningarna av datum och tid återgår till fabriksinställningen om kameran lämnas utan batteri under ungefär 1 dygn. Inställningarna försvinner snabbare om batteriet bara har laddats i kameran en kort tid innan det tas ur. Grundläggande användning Justera sökarens dioptri Ta bort objektivlocket och vrid på ratten för dioptrijustering lite i taget medan du tittar genom sökaren. När du kan se AF-markeringen tydligt är inställningen klar. AF-markering Ratt för dioptrijustering Sökare Justering av skärmens vinkel 1 3 Skärmens vinkel kan justeras så att den passar fotograferingsförhållandena. Vinkeln kan ändras inom det område som de prickade linjerna indikerar. Observera Justera inte skärmen med våld. Tänk på att inte stöta emot skärmens undersida när du monterar kameran på ett stativ. Var försiktig så att du inte skadar skärmens baksida och metallfästet. SE 9

10 Fotografering Titta genom sökaren för att ta en bild Ställ menyratten på P. Placera AF-markeringen på motivet 1 medan du tittar genom sökaren. AF-markering Menyratt Avtryckare 3 Sökare Ställ in skärpan. Tryck ner avtryckaren lite (halvvägs). Ett pip hörs när skärpan har låsts. AF-lampan och AF-markeringen tänds i sökaren. Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. Manöverpanelfönstret visas inte när avtryckaren trycks ner. Släpp avtryckaren. Tryck ner avtryckaren helt. Det hörs ett pip när en bild tas. Kortlampan blinkar och kameran tar bilden. Kortlampa Halvvägs nedtryckt AF-lampa Slutartid Bländarvärde Rec view Med den här funktionen kan du se på bilden du just har tagit på skärmen medan den lagras på kortet. Helt nedtryckt 10 SE

11 Hur menyratten används Med menyratten kan du enkelt ändra kamerainställningarna beroende på motivet eller fotograferingsförhållandena. 1 Enkla fotograferingslägen Den här kameran har optimala inställningar för olika typer av motiv. Du kan även ändra inställningarna beroende på läget g (s. 15) i Porträttfotografering Används för att ta en porträttliknande bild. l Landskapsfotografering Används för att fotografera landskap eller andra utomhusmotiv. & Makrofotografering Används för att ta närbilder (makrofotografering). j Sportfotografering Används för att fånga motiv som rör sig snabbt utan att de blir suddiga. / Fotografering av nattmotiv och porträtt Används för att fotografera huvudmotivet och bakgrunden på natten. g Motivläge Det finns 0 olika motivprogram som passar för en mängd olika förhållanden. g (s. 15) Kamerans funktioner Avancerade fotograferingslägen P Automatisk fotografering Gör det möjligt att använda den bländare och slutartid som kameran ställer in automatiskt. g (s. 16) A Fotografering med bländarförval Gör det möjligt att ställa in bländaren manuellt. Kameran ställer in slutartiden automatiskt. g (s. 17) S Fotografering med tidsförval Gör det möjligt att ställa in slutartiden manuellt. Kameran ställer in bländaren automatiskt. g (s. 18) M Manuell fotografering Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. g (s. 19) SE 11

12 Så här ställs funktionerna in Manöverpanel på displayen 1 Kamerans funktioner När strömbrytare ställs på ON visas manöverpanelen (fotograferingsinformation) på LCD-skärmen. g»kamerans delar» (s. 4) Indikeringen ändras varje gång INFO trycks ner. När menyratten ställs på g visas programmenyn. (g s. 15) Manöverpanel Normal Detaljerad Av Så här görs funktionsinställningarna Det finns tre grundläggande sätt att ställa in funktionerna på den här kameran. Inställning medan man tittar på manöverpanelen (g s. 1) Inställning med direktknappar (g s. 13) Inställning med menyn (g s. 13) Inställning av funktioner med manöverpanelen Välj en funktion på manöverpanelen och ändra inställningen. Tryck på i. 1 g»kamerans delar» (s. 4) Markören på manöverpanelen tänds. 3 Manöverpanel Markör Direktmeny Använd pilknapparna p för att flytta markören till den funktion som du vill ställa in. T.ex. när vitbalansen ställs in Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. När du trycker på i medan funktionen väljs visas menyn till den här funktionen. Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. Om du inte använder funktionsratten inom några sekunder visas manöverpanelen igen och inställningen bekräftas. 1 SE

13 Inställning av funktioner med direktknappar Den här kameran är utrustad med direktknappar, vilket betyder att funktioner som har programmerats till dessa kan ställas in snabbt. Tryck på knappen för den funktion som du vill ställa in. 1 Direktmenyn visas. Inställning med manöverpanelen Det här avsnittet beskriver hur man gör inställningar med manöverpanelen (tills direktmenyn visas). T.ex. när vitbalansen ställs in i WB i Använd funktionsratten för att ställa in. Om du inte använder funktionsratten inom några sekunder visas manöverpanelen igen och inställningen bekräftas. g»tidsfördröjning för knappar» (s. 69). Du kan även bekräfta inställningen genom att trycka på i. Du kan även bekräfta inställningen på sökaren när du ställer in med direktknapparna. 1 Kamerans funktioner Lista med direktknappar g»kamerans delar» (s. 4) Direktknapparnas funktioner beskrivs nedan. Direktknappar Funktion Ref. sida 1 WB Vitbalans Ställer in vitbalansen s. 45 AF Skärpeläge Ställer in skärpan s ISO ISO Ställer in ISO-känsligheten s d Mätning Ställer in mätningen s j Bildtagning Sekvensfotografering/självutlösare/ s. 31, s. 3, fjärrkontroll s F Exponeringskompensation Exponeringskompensation s. 4 7 u Livebild Livebildsfunktion s. 0 8 A/B A/B-läge Byte av läge för livebild s. 0 Inställning med menyn 1 Tryck på MENU. Menyn visas på LCD-skärmen. g»kamerans delar» (s. 4) Inställningsguiden visas nedtill i fönstret. CANCEL a: Tryck på MENU för att avbryta inställningen. SELECT / : Tryck på dac för att välja funktionen. Bilden motsvarar pilknapparna nedan. : a : c : d : b GO f : Tryck på i för att bekräfta inställningarna. SE 13

14 Använd för att välja en flik. Funktionerna är indelade i flikar. 1 Kamerans funktioner Hoppar till funktionerna under fliken som du har valt. Fliktyper Ställer in funktioner för fotografering. Ställer in funktioner för fotografering. q Ställer in funktioner för bildvisning. Anpassar funktioner för fotografering. Ställer in funktioner som gör att du kan använda kameran effektivt. Flik Den aktuella inställningen visas 3 Välj en funktion. Går till funktionens inställningsskärm (en del funktioner kan ställas in från menyn). Funktion 4 Välj en inställning. Inställning 5 Exempel på en inställningsskärm Tryck på i flera gånger tills menyn försvinner. Fönstret för normal fotografering visas. Exempel på ett menyfönster Inställning av menyn Det här avsnittet beskriver hur man gör menyinställningar. T.ex. när vitbalansen ställs in MENU [W] [WB] Inställning 14 SE

15 Fotograferingslägen Den här kameran har olika fotograferingslägen som kan ställas in med menyratten. g»kamerans delar» (s. 4). Enkla fotograferingslägen Välj utifrån fotograferingsprogrammet. Kameran ställer in de rätta fotograferingsförhållandena automatiskt. i Porträtt l Landskap & Makro j Sport / Fotografering av nattmotiv och porträtt g Det finns 0 olika motivprogram. g»motivläge» (s. 15) Inställning Ställ menyratten på det läget som du vill använda. För g, se g»motivläge» (s. 15). Avancerade lägen för fotografering Om du vill använda en mer avancerad fotograferingsteknik och kunna ha mer inflytande på fotograferingen kan bländaren och slutartiden ställas in manuellt. P Automatisk fotografering (g s. 16) A Fotografering med bländarförval (g s. 17) S Fotografering med tidsförval (g s. 18) M Manuell fotografering (g s. 19) Val av rätt läge för fotografering Fotografering För A/S/M, ställ först in slutartiden eller bländarvärdet. g»a: Fotografering med bländarförval» (s. 17),»S: Fotografering med tidsförval» (s. 18),»M: Manuell fotografering» (s. 19) Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den helt för att ta bilden. När avtryckaren är nedtryckt halvvägs visas diagrammet till höger i sökaren. Slutartid AF-lampa Bländarvärde Motivläge Exponeringsläge Sökare När du väljer ett läge som passar situationen som ska fotograferas gör kameran de bästa inställningarna för just de förhållandena. De flesta funktioner kan inte ändras i motsats till menyrattens motivprogram. Ställ menyratten på g. 1 3 Använd ac för att välja motivprogram. En beskrivning och ett exempel med det valda läget visas. Tryck på i. Kameran övergår till stand-by-läge för fotografering. Tryck på i igen för att ändra inställningen. SE 15

16 Typer av motivprogram Val av rätt läge för fotografering Symbol Läge Symbol Läge I 1 Porträtt J 11 Makro L Landskap r 1 Natur makro K 3 Landskap+Portätt & 13 Stearinljus G 4 Nattbild * 14 Solnedgång U 5 Nattbild+Porträtt ( 15 Fyrverkerier G 6 16 Dokument J 7 Sport s 17 Panorama H 8 Högdager g 18 Strand & Snö I 9 Lågdager B 19 Undervatten vidvinkel q 10 Bildstabilisering A 0 Undervatten makro Avancerade lägen för fotografering P: Automatisk fotografering Kameran ställer in bländarvärdet och slutartiden automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Du kan växla till det program du behöver för att ändra kombinationen av bländare och slutartid medan korrekt exponering (EV) bibehålls. Ställ menyratten på P. Slutartid Bländarvärde Manöverpanel på displayen AF-lampa Exponeringsläge Sökare Bländarvärden och slutartider i läge P I läge P är kameran inställd så att bländarvärdet och slutartiden väljs automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Programlinjediagrammet varierar beroende på vilket objektiv som används. När ett ED 50 mm F MAKRO-objektiv används (t.ex.: Exponeringsvärdet är 7, bländarvärdet är inställt på F och slutartiden är inställd på 1/30.) När ett 14 mm 54 mm F,8 3,5 zoomobjektiv används (brännvidd: 54 mm) När ett 14 mm 54 mm F,8 3,5 zoomobjektiv används (brännvidd: 14 mm) Slutartid Bländarvärde 16 SE

17 Programväxling (%) Genom att vrida på funktionsratten i läge P kan man ändra kombinationen av bländare och slutartid medan exponeringen bibehålls. Inställningen av programväxlingen avbryts inte efter fotograferingen. För att ta bort inställningen av programväxlingen måste man vrida på funktionsratten så att indikeringen % i sökaren eller på manöverpanelen ändras till P eller stänga av kameran. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. A: Fotografering med bländarförval Slutartid AF-lampa Exponeringsläge Bländarvärde Sökare Kameran ställer automatiskt in slutartiden för det bländarvärde som har ställts in. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan i ett mindre område (grunt djup) och skapar en bild med en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (öka bländarvärdet) fokuserar kameran inom ett större område. Använd det här läget när du vill lägga till ändringar i bakgrunden. Innan du fotograferar kan du använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera hur bakgrunden kommer att se ut på bilden. g»förhandsgranskning» (s. 1) Ställ menyratten på A och vrid funktionsratten för att ställa in bländarvärdet. Val av rätt läge för fotografering Öppna bländaren (f-numret minskas) När bländarvärdet (f-nummer) minskas Stäng bländaren (f-numret ökas) När bländarvärdet (f-nummer) ökas Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs. Slutartid Bländarvärde Slutartid Bländarvärde AF-lampa Exponeringsläge Sökare Bilden överexponeras när indikeringen för slutartiden blinkar. Öka bländarvärdet (f-nummer). AF-lampa Exponeringsläge Sökare Bilden underexponeras när indikeringen för slutartiden blinkar. Minska bländarvärdet (f-nummer). SE 17

18 TIPS Indikeringen för slutartid slutar inte att blinka när bländarvärdet har ändrats Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på hög hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på låg hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) Val av rätt läge för fotografering För att ändra intervallen för exponeringsvärdet: g»ev-steg» (s. 6) För att kontrollera djupet med det valda bländarvärdet: g»förhandsgranskning» (s. 1). S: Fotografering med tidsförval Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet för slutartiden som har valts. Ställ in slutartiden enligt effekten som du vill åstadkomma. En snabbare slutartid gör det möjligt att fånga motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. En långsammare slutartid gör att motivet blir suddigt och skapar en känsla av hastighet eller rörelse. Ställ menyratten på S och vrid funktionsratten för att ställa in slutartiden. Långsam slutartid En snabb slutartid kan frysa ett motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs. Slutartid Bländarvärde Snabbare slutartid En långsam slutartid gör att ett motiv som rör sig snabbt blir suddigt. Suddigheten skapar en känsla av rörelse. Slutartid Bländarvärde AF-lampa Exponeringsläge AF-lampa Exponeringsläge Sökare Sökare Om indikeringen för bländarvärdet blinkar * när det är inställt på minimum är exponeringen inte korrekt (underexponering). Minska slutartiden. Om indikeringen för bländarvärdet blinkar * när det är inställt på maximum är exponeringen inte korrekt (överexponering). Öka slutartiden. * Bländarvärdet som är inställt när indikeringen blinkar varierar beroende på vilken typ av objektiv som används och objektivets brännvidd. 18 SE

19 TIPS Bilden är suddig Risken för att kamerarörelser förstör bilden ökar i makro- eller ultrafotografering med teleobjektiv. Ställ in slutartiden på ett högre värde eller använd ett stativ för att stabilisera kameran. Indikeringen för bländarvärdet slutar inte att blinka när slutartiden har ändrats Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på max kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på min kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) För att ändra intervallen för exponeringsvärdet: g»ev-steg» (s. 6) M: Manuell fotografering Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. Du kan kontrollera hur mycket exponeringen avviker från den korrekta exponeringen genom att använda indikeringen av exponeringsgrad. Med det här läget har man större kreativ kontroll. Du kan göra vilka inställningar du vill utan att ta hänsyn till rätt exponering. Man kan även fotografera med lång exponeringstid som gör det möjligt att ta astronomiska bilder eller bilder av fyrverkerier. g»fotografering med lång exponeringstid» (s. 0) Ställ menyratten på M och vrid på funktionsratten för att ställa in värdet. För att ställa in slutartiden : Vrid på funktionsratten. För att ställa in bländarvärdet : Vrid på funktionsratten och tryck ner F (exponeringskompensation). När du ställer in [DIAL] kan du ändra till de motsatta inställningarna. g»anpassning av funktionsrattens användning» (s. 64) Vilka bländarvärden som finns varierar beroende på vilken typ av objektiv som används. Slutartiden kan ställas in på 1/ " (s) eller [BULB]. Bländarvärdet och slutartiden ändras i steg om 1/3 EV när ratten vrids. Du kan också ändra steget med specialinställningarna. g»ev-steg» (s. 6) Val av rätt läge för fotografering Indikeringen av exponeringsgraden visas på manöverpanelen och indikerar skillnaden (varierar mellan 3 EV och +3 EV) mellan exponeringsvärdet som beräknas av den aktuella bländaren och slutartiden jämfört med det exponeringsvärde som kameran anser vara mest optimalt. Indikering av exponeringsgrad Underexponering Överexponering Optimal exponering Brus i bilder Under fotografering med långsam slutartid (på 30 sekunder eller mer) kan brus synas på bilden eller bilden kan bli för ljus i fönstrets övre vänstra del. Detta fenomen uppstår när ström genereras i de delar av bildomvandlaren som normalt inte utsätts för ljus vilket resulterar i att temperaturen stiger i bildomvandlaren eller bildomvandlarens drivkrets. Detta kan även hända när man fotograferar med ISO inställt på ett högt värde i en miljö som utsätts för värme. Funktionen brusreducering kan användas för att minska bruset. g»brusreducering» (s. 49) SE 19

20 Fotografering med lång exponeringstid Man kan ta bilder med lång exponeringstid genom att slutaren är öppen så länge som avtryckaren hålls nedtryck (upp till 8 minuter). Ställ in slutartiden på [BULB] i läge M. Det går även att fotografera med lång exponeringstid genom att använda en fjärrkontroll (RM-1) (säljs separat). g»fotografering med lång exponeringstid med fjärrkontrollen» (s. 34) Val av rätt läge för fotografering Livebild Du kan se motivet på LCD-skärmen och kontrollera sammansättningen, eller så kan du fotografera medan du ser en förstorad bild på LCD-skärmen. Tryck på u. Motivet visas på LCD-skärmen. Indikeringen av fotograferingsinformation kan stängas av genom att man trycker på INFO. Slutartid Bländarvärde Lägessymbol Värde för exponeringskompensation u -knapp A/B -läge Bildkvalitet Kort Antal stillbilder som går att lagra INFO -knapp A/B -knapp AF-markering Det finns två lägen för livebild; läge A och B (MF-lås). Växla läge beroende på förhållandena. Tryck på A/B för att ta fram menyn. Välj med funktionsratten, tryck sedan på i. Lägen som fungerar i samband med funktionen Läge A Läge B Fotograferingslägen (menyratt: i, l, &, j, /) Fotograferingslägen (P, A, S, M) Motivprogram (g) k Sekvensfotografering Förstorad bild k : Kan användas k: Kan inte användas Observera För att kunna göra en exakt mätning i A-läget kan okularskyddet stängas. När A-läget används indikeras inte inställningarna i sökaren. Om det i B-läget finns en kraftig ljuskälla på skärmen kan bilden se mörk ut men den kommer att sparas normalt. 0 SE

21 Förstorad visning (läge B) Det går att förstora motivet upp till 10 gånger på skärmen. Skärpan kan bekräftas och justeras även om bilden är förstorad. Läget avslutas efter 8 minuter. Tryck på INFO för att växla till förstorad visning. 1 3 Använd p för att flytta ramen, tryck sedan på i. Ytan inuti ramen förstoras och visas. Tryck ner i och håll den nedtryckt för att flytta förstoringsramen till mitten. Vrid fokuseringsringen och ställ in skärpan på motivet. Observera Autofokus kan inte användas i läge B. Om läge B används en längre tid ökar temperaturen i bildomvandlaren vilket leder till att bilder med hög ISO-känslighet störs av brus eller ojämna färger. Minska ISO-känsligheten eller stäng av kameran ett tag. När du byter objektiv försvinner livebilden. Det går inte att ändra inställningarna med direktknapparna. Val av rätt läge för fotografering Stödlinjer När bildens sammansättning bekräftas på LCD-skärmen kan linjer visas på skärmen. Ställ in visningen som för livebild i läge A och läge B. MENU [Y] [FRAME ASSIST] [A MODE] OFF PASSPORTC PASSPORTD [B MODE] OFF GOLDEN SECTION GRID SCALE Förhandsgranskning När bländaren ställs in indikerar sökaren det faktiska djupet i bilden (avståndet från punkten närmast till den längst bort med»skarp» skärpa) med det valda bländarvärdet. För att förhandsgranskningen ska fungera med j måste funktionen för j ställas in via menyn i förväg. g»j -knappens funktion» (s. 64) Tryck på j för att använda förhandsgranskningen. g»kamerans delar» (s. 4) SE 1

22 Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås) 3 Fotograferingsfunktioner Kamerans autofokus kan eventuellt inte ställa in skärpan på motivet i följande fall (t.ex. när motivet inte är i mitten av bilden eller när motivet har lägre kontrast än omgivningen etc.). Om detta skulle inträffa är den enklaste lösningen att använda skärpelås. Så här används skärpelåset (om motivet inte är i bildens mitt) 1 Justera AF-markeringen i enlighet med motivet som du vill ställa in skärpan på och tryck ner avtryckaren halvvägs tills AF-lampan tänds. Skärpan är låst. AF-lampan och AF-markeringen tänds i sökaren. Om AF-lampan blinkar; tryck ner avtryckaren halvvägs igen. Fönstret med manöverpanelen försvinner. g»kamerans delar» (s. 4) Flytta till den sammansättning du vill ha medan du trycker ner avtryckaren halvvägs, tryck sedan ner avtryckaren helt. Kortlampan blinkar medan bilden sparas på kortet. AF-markering AF-lampa Om motivet har lägre kontrast än omgivningen Det går eventuellt inte att ställa in skärpan om motivets kontrast är svag, t.ex. när ljuset inte räcker till eller när motivet inte syns tydligt p.g.a. dimma. Ställ in skärpan (skärpelås) på ett motiv med hög kontrast som befinner sig på samma avstånd som det tänkta motivet. Komponera om bilden och ta den. Automatiska exponeringsalternativ Använd den här funktionen när du är osäker på exponeringen eller vitbalansen och inte kan hålla på att ändra dem för att ta om bilden. Den här kameran har följande typer av automatiska exponeringsalternativ: Automatisk alternativexponering Jämförelse Ref. sida Alternativexponering Tar flera bilder med olika exponeringsvärden. s. 3 WB-alternativ * Skapar flera bilder med olika grader av vitbalans av s. 4 en bild. MF-alternativ Tar flera bilder med olika typer av skärpeinställning. s. 4 Blixtalternativ Tar flera bilder där mängden ljus från blixten ändras för varje bild. s. 8 * Funktionen WB-alternativ kan användas samtidigt som någon av de andra alternativfunktionerna. SE

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion

Innehållsförteckning. Introduktion Teknisk guide Sv Introduktion Den här Tekniska guiden beskriver i detalj de fotografiska tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Säkerhetsinformation ELUTTAGET SKA INSTALLERAS I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIGT.

Säkerhetsinformation ELUTTAGET SKA INSTALLERAS I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIGT. Före användning Före användning Bäste kund, Vi tar tillfället i akt att tacka dig för att du köpt den här LEIC DIGILUX 3. Läs bruksanvisningen noggrant och bevara den för framtida referens. Säkerhetsinformation

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Fina bilder med kompakt kamera Få ut maximal funktionalitet ur din kompakta automatiska kamera

Fina bilder med kompakt kamera Få ut maximal funktionalitet ur din kompakta automatiska kamera Fina bilder med kompakt kamera Få ut maximal funktionalitet ur din kompakta automatiska kamera De vanligaste digitala kamerorna är sådana med automatik och få inställningsmöjligheter. Automatiska program

Läs mer

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad DESIGNEN Funktionell och tidlös µ DIGITAL 500 är trogen det framgångsrika Olympus µ[mju:] konceptet. Här sammanförs ännu en gång en vinnande kombination av sofistikerad

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES9 Grundläggande felsökning Översikt Innehåll

Läs mer

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES80/ES81 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-469-856-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α E-fattning Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE ILCE-3000 om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Digital bild & sportfiske Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Från exponering till bild Det finns grovt räknat endast tre faktorer som påverkar den slutliga exponeringen. Från exponering

Läs mer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Kapitel sju Makro Hur du kan ta riktigt närgånga bilder Om du brukar säga att det är de små detaljerna som gör det, då

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-181-91(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Film kontra digitalt SLUTARTID 153

Film kontra digitalt SLUTARTID 153 Film kontra digitalt SLUTARTID 153 ISO Filmbaserade kameror erbjuder många kombinationer av filmval och olika ISO (ISO 25, 50, 64, 100, 160, 200, 400 och så vidare). Digitalkameror ger dig minst tre val

Läs mer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning.

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning. 2-689-106-51 (1) Innan du börjar använda kameran Hur man använder tagningsfunktionerna Digital systemkamera Bruksanvisning/ Felsökning 100 DSLR-A100 Hur man använder uppspelningsfunktionerna Hur man använder

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Videokunskap Lärarhandledning

Videokunskap Lärarhandledning Videokunskap Lärarhandledning Förord Videons möjligheter som metod i undervisningen av döva elever är det väl ingen som tvivlar på idag, men att videofilma är lättare sagt än gjort har alla upptäckt som

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER I AM YOUR FINDER I AM VISUAL PERFECTION Systemkamerorna i Nikon 1-serien ger dig ett helt nytt sätt att fånga livet i farten. De erbjuder en perfekt balans mellan kraft och precision i en nätt design så

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-205-82(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Kom igång med din systemkamera

Kom igång med din systemkamera Kom igång med din systemkamera Extra stödmaterial Här har du extra stödmaterial och tips till två avsnitt ur kursen. Du får också lite idéer till hur du kan gå vidare och testa tricket på andra sätt. Kapitel

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

12 FOTOPROJEKT UTOMHUS

12 FOTOPROJEKT UTOMHUS 2012 12 FOTOPROJEKT UTOMHUS Gunnar Markinhuta ITlyftet 2012-08-07 V älkommen till kursen Fotoprojekt utomhus! Vi kommer att gå ut i terrängen/staden för att utföra fotoprojekten. Det är 11 klassiska fotografiska

Läs mer

Handbok. See the world in perfect detail

Handbok. See the world in perfect detail Handbok See the world in perfect detail Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. SWE Upphovsrättsinformation Microsoft

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer