BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg"

Transkript

1 SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran Utskrift Anslutning till dator Lär känna din kamera Information Utbytbara objektiv Övrigt Den här bruksanvisningen innehåller information om avancerad teknik, t.ex. fotografering och bildvisningsfunktioner, anpassning av funktioner eller inställningar och överföring av bilder till en dator etc. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten.

2 För kunder i Europa»CE»-märket garanterar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och kundskydd. Kameror med»ce»-märke är avsedda för försäljning i Europa. Denna symbol (överkorsad soptunna med hjul enligt WEEE, bilaga IV) betyder att elektriska och elektroniska produkter ska avfallssorteras i EU-länderna. Släng inte produkten i hushållsavfallet. Lämna produkten till återvinning när den ska kasseras. Varumärken IBM är ett registrerat varumärke för International Business Machines Corporation. Microsoft och Windows är registrerade varumärken för Microsoft Corporation. Macintosh är ett varumärke för Apple Computer Inc. xd-picture Card är ett varumärke. Alla andra företags- och produktnamn är registrerade varumärken och/eller varumärken för sina respektive ägare. Standarden för kamerafilsystem som det hänvisas till i denna bruksanvisning är DCF (»Design Rule for Camera File System») som fastställts av JEITA (»Japan Electronics and Information Technology Industries Association»). Förklaring till bruksanvisningen Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen TIPS g Viktig information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Varnar även för användningssätt som absolut bör undvikas. Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fler detaljer eller relaterad information. SE

3 Innehåll Förklarar kamerans funktioner och hur de används. Kamerans funktioner s Förklarar de olika lägena för fotografering. Beskriver olika sätt att fotografera. Förklarar funktionerna som används för att justera skärpan. Förklarar funktionerna som används för exponering av bilder och färg. Förklarar funktionerna som används för att visa bilder som har tagits. Förklarar andra typer av funktioner/inställningar, som kan ändras så att de passar omgivningen där kameran används. Förklarar hur man skriver ut bilder. Förklarar hur man överför och sparar bilder till en dator. Läs igenom det här avsnittet när du vill lära känna din kamera bättre. Här finner du en förteckning över kamerans funktioner och displayer, samt förklaring på hur man använder minneskortet och laddaren. Förklarar hur de utbytbara objektiven används. Innehåller säkerhetsföreskrifter angående kameran och tillbehören. Fotograferingslägen s. 15 Funktioner för fotografering s. Fokusering s. 36 Exponering av bild och färg s. 40 Bildvisning s. 51 Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran s. 59 Utskrift s. 71 Anslutning till dator s. 76 Lär känna din kamera s. 83 Information s. 95 Utbytbara objektiv s. 103 Övrigt s SE 3

4 Kamerans delar Kamera u -knapp (livebild) g s. 0 #UP -knapp g s. 8 A/B -knapp g s. 0 Spak för okularskyddet g s. 3 AEL/AFL -knapp g s knapp (skrivskydda) g s. 57 Ratt för dioptrijustering q -knapp (bildvisning) g s. 51 S -knapp (radering) g s. 58 MENU -knapp g s. 13 INFO -knapp (informationsdisplay) g s. 53 LCD-skärm g s. 97 Sökare g s. 96 Pilknappar g s. 13 -knapp (mätning) g s. 41 j -knapp (bildtagning) g s. 31, s. 3, s. 33 < -knapp (kopiering/utskrift) g s. 57, s. 74 Kortlampa g s. 80 WB -knapp (vitbalans) g s. 45 AF -knapp (skärpeläge) g s. 36 i -knapp g s. 13 ISO -knapp g s. 44 Kontaktlucka Multikontakt g s. 74, s. 79 CF-kortplats xd-kortplats Utmatningsknapp Kortlucka Menyratt g s. 11 SSWF-indikator g s. 93 Funktionsratt g s. 13, s. 64 Blixtsko g s. 9 Strömbrytare F -knapp (exponeringskompensation) g s. 4 Avtryckare g s SE

5 Blixt g s. 8 Spegel Markering för fastsättning av objektiv Självutlösare/lampa för fjärrkontroll/ mottagare för självutlösare g s. 33 Pinne som håller objektivet på plats Knapp för att lossa objektivet Fattning (Sätt på objektivet när kameraskyddet som hindrar damm och smuts från att komma in i kameran har tagits bort.) Låsknapp för batterikammare Batterilucka Stativfäste Att komma igång Batteriladdning Ladda batteriet med den medföljande laddaren. Batteriet är inte helt laddat när kameran köps. Ladda batteriet innan det används. Litium-jonbatteri (BLM-1) Laddningsindikering Lyser rött: laddning pågår Lyser grönt: färdigladdad (Laddtid: ca 5 timmar) 3 Ta bort skyddet från batteriet. Litium-jonbatteriladdare (BCM-) 1 Nätkabel SE 5

6 Montering av kameraremmen 1 3 Observera Följ instruktionerna på bilden när du fäster kameraremmen så att den inte lossnar. Olympus tar inget ansvar för skador på kameran som uppstår p.g.a. att kameraremmen inte har fästs korrekt. Ladda batteriet 1 Se till att kamerans strömbrytare står på OFF. Batterilås 3 Ta ur batteriet Tryck på batterilåset för att låsa upp luckan och ta ut batteriet. Riktningsmarkering Montering av objektiv på kameran 1 3 Ta av kameraskyddet från kameran och objektivskyddet från objektivet (moturs). Se till att fastsättningsmarkeringen för objektivet (röd) på kameran passar ihop med markeringen (röd) på objektivet och sätt sedan in objektivet i kameran. Vrid objektivet medurs tills det hörs ett klick. Ta av objektivlocket. Markering för fastsättning av objektiv (röd) Markering på objektivet (röd) 1 Linsskydd Ta av objektivet från kameran Tryck ner knappen för att lossa objektivet samtidigt som du tar av objektivet från kameran genom att vrida det moturs. g»kamerans delar» (s. 4) 6 SE

7 Sätt i ett kort Öppna kortluckan och sätt i kortet. Compact Flash/Microdrive Skjut in kortets kontaktyta i kortplatsen så långt det går. xd-picture Card (bildkort) Sätt i kortet enligt beskrivningen på bilden så att det låses fast. Symbolen CF-kortplats xd-kortplats Observera Tryck inte på kortet med en penna eller ett hårt eller spetsigt föremål. Öppna aldrig batteriluckan eller kortluckan och ta inte ur batteriet eller korten när kameran är på. Det kan förstöra data som är lagrad på kortet. Förstörd data kan inte rekonstrueras. Ta ut kortet Ta ut kortet när kortlampan har slocknat. Utmatningsknapp Kortlampa Compact Flash/Microdrive Tryck in utmatningsknappen helt och låt den hoppa upp, tryck sedan in den helt igen. xd-picture Card (bildkort) Tryck lite på kortet för att mata ut det. SE 7

8 Förberedelser Sätt på kameran Ställ strömbrytaren på ON. Ställ strömbrytaren på OFF för att stänga av kameran. Ställ menyratten på P. SSWF-indikator INFO -knapp Skärm När kameran är på visas fönstret med manöverpanelen på skärmen. Tryck på INFO om fönstret med manöverpanelen inte syns. Batterikontroll Batterisymbolen kan variera något när kameran sätts på eller när batterinivån är låg. Lyser (grönt) Återstående batterinivå: Hög. * Lyser *1 (rött) Återstående batterinivå: Låg. Måste laddas snart. [BATTERY EMPTY] visas. Återstående batterinivå: Urladdat. *1 Blinkar i sökaren. * Digitalkamerans strömförbrukning varierar kraftigt beroende på användning och förhållanden. Under vissa förhållanden kan kameran stängas av utan varning när batterinivån är låg. Dammreducering Funktionen dammreducering aktiveras automatiskt när kameran sätts på. Ultraljud används för att avlägsna damm och smuts från bildomvandlarens filteryta. SSWF-indikatorn (super sonic wave filter) blinkar medan dammreduceringen pågår. Inställning av datum/tid Information om datum och tid lagras på kortet tillsammans med bilderna. Filnumret lagras också tillsammans med informationen om datum och tid. Se till att ställa in rätt datum och tid innan kameran används. Tryck på MENU. 1 g»kamerans delar» (s. 4) 8 SE

9 Använd ac för att välja [ ], tryck sedan på d. Använd ac för att välja [X], tryck sedan på d. Den valda placeringen visas med grönt. Tryck på ac för att välja något av följande datumformat:»y-m-d» (år-månad-dag),»m-d-y» (månad-dag-år),»d-m-y» (dag-månad-år). Tryck sedan på d. Tryck på ac för att ställa in året, tryck sedan på d för att gå till inställningen av månad. Fortsätt på samma sätt tills du har ställt in datum och tid färdigt. Tiden visas enligt 4-timmarsklocka. Tryck på i. Observera Inställningarna av datum och tid återgår till fabriksinställningen om kameran lämnas utan batteri under ungefär 1 dygn. Inställningarna försvinner snabbare om batteriet bara har laddats i kameran en kort tid innan det tas ur. Grundläggande användning Justera sökarens dioptri Ta bort objektivlocket och vrid på ratten för dioptrijustering lite i taget medan du tittar genom sökaren. När du kan se AF-markeringen tydligt är inställningen klar. AF-markering Ratt för dioptrijustering Sökare Justering av skärmens vinkel 1 3 Skärmens vinkel kan justeras så att den passar fotograferingsförhållandena. Vinkeln kan ändras inom det område som de prickade linjerna indikerar. Observera Justera inte skärmen med våld. Tänk på att inte stöta emot skärmens undersida när du monterar kameran på ett stativ. Var försiktig så att du inte skadar skärmens baksida och metallfästet. SE 9

10 Fotografering Titta genom sökaren för att ta en bild Ställ menyratten på P. Placera AF-markeringen på motivet 1 medan du tittar genom sökaren. AF-markering Menyratt Avtryckare 3 Sökare Ställ in skärpan. Tryck ner avtryckaren lite (halvvägs). Ett pip hörs när skärpan har låsts. AF-lampan och AF-markeringen tänds i sökaren. Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. Manöverpanelfönstret visas inte när avtryckaren trycks ner. Släpp avtryckaren. Tryck ner avtryckaren helt. Det hörs ett pip när en bild tas. Kortlampan blinkar och kameran tar bilden. Kortlampa Halvvägs nedtryckt AF-lampa Slutartid Bländarvärde Rec view Med den här funktionen kan du se på bilden du just har tagit på skärmen medan den lagras på kortet. Helt nedtryckt 10 SE

11 Hur menyratten används Med menyratten kan du enkelt ändra kamerainställningarna beroende på motivet eller fotograferingsförhållandena. 1 Enkla fotograferingslägen Den här kameran har optimala inställningar för olika typer av motiv. Du kan även ändra inställningarna beroende på läget g (s. 15) i Porträttfotografering Används för att ta en porträttliknande bild. l Landskapsfotografering Används för att fotografera landskap eller andra utomhusmotiv. & Makrofotografering Används för att ta närbilder (makrofotografering). j Sportfotografering Används för att fånga motiv som rör sig snabbt utan att de blir suddiga. / Fotografering av nattmotiv och porträtt Används för att fotografera huvudmotivet och bakgrunden på natten. g Motivläge Det finns 0 olika motivprogram som passar för en mängd olika förhållanden. g (s. 15) Kamerans funktioner Avancerade fotograferingslägen P Automatisk fotografering Gör det möjligt att använda den bländare och slutartid som kameran ställer in automatiskt. g (s. 16) A Fotografering med bländarförval Gör det möjligt att ställa in bländaren manuellt. Kameran ställer in slutartiden automatiskt. g (s. 17) S Fotografering med tidsförval Gör det möjligt att ställa in slutartiden manuellt. Kameran ställer in bländaren automatiskt. g (s. 18) M Manuell fotografering Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. g (s. 19) SE 11

12 Så här ställs funktionerna in Manöverpanel på displayen 1 Kamerans funktioner När strömbrytare ställs på ON visas manöverpanelen (fotograferingsinformation) på LCD-skärmen. g»kamerans delar» (s. 4) Indikeringen ändras varje gång INFO trycks ner. När menyratten ställs på g visas programmenyn. (g s. 15) Manöverpanel Normal Detaljerad Av Så här görs funktionsinställningarna Det finns tre grundläggande sätt att ställa in funktionerna på den här kameran. Inställning medan man tittar på manöverpanelen (g s. 1) Inställning med direktknappar (g s. 13) Inställning med menyn (g s. 13) Inställning av funktioner med manöverpanelen Välj en funktion på manöverpanelen och ändra inställningen. Tryck på i. 1 g»kamerans delar» (s. 4) Markören på manöverpanelen tänds. 3 Manöverpanel Markör Direktmeny Använd pilknapparna p för att flytta markören till den funktion som du vill ställa in. T.ex. när vitbalansen ställs in Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. När du trycker på i medan funktionen väljs visas menyn till den här funktionen. Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. Om du inte använder funktionsratten inom några sekunder visas manöverpanelen igen och inställningen bekräftas. 1 SE

13 Inställning av funktioner med direktknappar Den här kameran är utrustad med direktknappar, vilket betyder att funktioner som har programmerats till dessa kan ställas in snabbt. Tryck på knappen för den funktion som du vill ställa in. 1 Direktmenyn visas. Inställning med manöverpanelen Det här avsnittet beskriver hur man gör inställningar med manöverpanelen (tills direktmenyn visas). T.ex. när vitbalansen ställs in i WB i Använd funktionsratten för att ställa in. Om du inte använder funktionsratten inom några sekunder visas manöverpanelen igen och inställningen bekräftas. g»tidsfördröjning för knappar» (s. 69). Du kan även bekräfta inställningen genom att trycka på i. Du kan även bekräfta inställningen på sökaren när du ställer in med direktknapparna. 1 Kamerans funktioner Lista med direktknappar g»kamerans delar» (s. 4) Direktknapparnas funktioner beskrivs nedan. Direktknappar Funktion Ref. sida 1 WB Vitbalans Ställer in vitbalansen s. 45 AF Skärpeläge Ställer in skärpan s ISO ISO Ställer in ISO-känsligheten s d Mätning Ställer in mätningen s j Bildtagning Sekvensfotografering/självutlösare/ s. 31, s. 3, fjärrkontroll s F Exponeringskompensation Exponeringskompensation s. 4 7 u Livebild Livebildsfunktion s. 0 8 A/B A/B-läge Byte av läge för livebild s. 0 Inställning med menyn 1 Tryck på MENU. Menyn visas på LCD-skärmen. g»kamerans delar» (s. 4) Inställningsguiden visas nedtill i fönstret. CANCEL a: Tryck på MENU för att avbryta inställningen. SELECT / : Tryck på dac för att välja funktionen. Bilden motsvarar pilknapparna nedan. : a : c : d : b GO f : Tryck på i för att bekräfta inställningarna. SE 13

14 Använd för att välja en flik. Funktionerna är indelade i flikar. 1 Kamerans funktioner Hoppar till funktionerna under fliken som du har valt. Fliktyper Ställer in funktioner för fotografering. Ställer in funktioner för fotografering. q Ställer in funktioner för bildvisning. Anpassar funktioner för fotografering. Ställer in funktioner som gör att du kan använda kameran effektivt. Flik Den aktuella inställningen visas 3 Välj en funktion. Går till funktionens inställningsskärm (en del funktioner kan ställas in från menyn). Funktion 4 Välj en inställning. Inställning 5 Exempel på en inställningsskärm Tryck på i flera gånger tills menyn försvinner. Fönstret för normal fotografering visas. Exempel på ett menyfönster Inställning av menyn Det här avsnittet beskriver hur man gör menyinställningar. T.ex. när vitbalansen ställs in MENU [W] [WB] Inställning 14 SE

15 Fotograferingslägen Den här kameran har olika fotograferingslägen som kan ställas in med menyratten. g»kamerans delar» (s. 4). Enkla fotograferingslägen Välj utifrån fotograferingsprogrammet. Kameran ställer in de rätta fotograferingsförhållandena automatiskt. i Porträtt l Landskap & Makro j Sport / Fotografering av nattmotiv och porträtt g Det finns 0 olika motivprogram. g»motivläge» (s. 15) Inställning Ställ menyratten på det läget som du vill använda. För g, se g»motivläge» (s. 15). Avancerade lägen för fotografering Om du vill använda en mer avancerad fotograferingsteknik och kunna ha mer inflytande på fotograferingen kan bländaren och slutartiden ställas in manuellt. P Automatisk fotografering (g s. 16) A Fotografering med bländarförval (g s. 17) S Fotografering med tidsförval (g s. 18) M Manuell fotografering (g s. 19) Val av rätt läge för fotografering Fotografering För A/S/M, ställ först in slutartiden eller bländarvärdet. g»a: Fotografering med bländarförval» (s. 17),»S: Fotografering med tidsförval» (s. 18),»M: Manuell fotografering» (s. 19) Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den helt för att ta bilden. När avtryckaren är nedtryckt halvvägs visas diagrammet till höger i sökaren. Slutartid AF-lampa Bländarvärde Motivläge Exponeringsläge Sökare När du väljer ett läge som passar situationen som ska fotograferas gör kameran de bästa inställningarna för just de förhållandena. De flesta funktioner kan inte ändras i motsats till menyrattens motivprogram. Ställ menyratten på g. 1 3 Använd ac för att välja motivprogram. En beskrivning och ett exempel med det valda läget visas. Tryck på i. Kameran övergår till stand-by-läge för fotografering. Tryck på i igen för att ändra inställningen. SE 15

16 Typer av motivprogram Val av rätt läge för fotografering Symbol Läge Symbol Läge I 1 Porträtt J 11 Makro L Landskap r 1 Natur makro K 3 Landskap+Portätt & 13 Stearinljus G 4 Nattbild * 14 Solnedgång U 5 Nattbild+Porträtt ( 15 Fyrverkerier G 6 16 Dokument J 7 Sport s 17 Panorama H 8 Högdager g 18 Strand & Snö I 9 Lågdager B 19 Undervatten vidvinkel q 10 Bildstabilisering A 0 Undervatten makro Avancerade lägen för fotografering P: Automatisk fotografering Kameran ställer in bländarvärdet och slutartiden automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Du kan växla till det program du behöver för att ändra kombinationen av bländare och slutartid medan korrekt exponering (EV) bibehålls. Ställ menyratten på P. Slutartid Bländarvärde Manöverpanel på displayen AF-lampa Exponeringsläge Sökare Bländarvärden och slutartider i läge P I läge P är kameran inställd så att bländarvärdet och slutartiden väljs automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Programlinjediagrammet varierar beroende på vilket objektiv som används. När ett ED 50 mm F MAKRO-objektiv används (t.ex.: Exponeringsvärdet är 7, bländarvärdet är inställt på F och slutartiden är inställd på 1/30.) När ett 14 mm 54 mm F,8 3,5 zoomobjektiv används (brännvidd: 54 mm) När ett 14 mm 54 mm F,8 3,5 zoomobjektiv används (brännvidd: 14 mm) Slutartid Bländarvärde 16 SE

17 Programväxling (%) Genom att vrida på funktionsratten i läge P kan man ändra kombinationen av bländare och slutartid medan exponeringen bibehålls. Inställningen av programväxlingen avbryts inte efter fotograferingen. För att ta bort inställningen av programväxlingen måste man vrida på funktionsratten så att indikeringen % i sökaren eller på manöverpanelen ändras till P eller stänga av kameran. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. A: Fotografering med bländarförval Slutartid AF-lampa Exponeringsläge Bländarvärde Sökare Kameran ställer automatiskt in slutartiden för det bländarvärde som har ställts in. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan i ett mindre område (grunt djup) och skapar en bild med en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (öka bländarvärdet) fokuserar kameran inom ett större område. Använd det här läget när du vill lägga till ändringar i bakgrunden. Innan du fotograferar kan du använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera hur bakgrunden kommer att se ut på bilden. g»förhandsgranskning» (s. 1) Ställ menyratten på A och vrid funktionsratten för att ställa in bländarvärdet. Val av rätt läge för fotografering Öppna bländaren (f-numret minskas) När bländarvärdet (f-nummer) minskas Stäng bländaren (f-numret ökas) När bländarvärdet (f-nummer) ökas Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs. Slutartid Bländarvärde Slutartid Bländarvärde AF-lampa Exponeringsläge Sökare Bilden överexponeras när indikeringen för slutartiden blinkar. Öka bländarvärdet (f-nummer). AF-lampa Exponeringsläge Sökare Bilden underexponeras när indikeringen för slutartiden blinkar. Minska bländarvärdet (f-nummer). SE 17

18 TIPS Indikeringen för slutartid slutar inte att blinka när bländarvärdet har ändrats Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på hög hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på låg hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) Val av rätt läge för fotografering För att ändra intervallen för exponeringsvärdet: g»ev-steg» (s. 6) För att kontrollera djupet med det valda bländarvärdet: g»förhandsgranskning» (s. 1). S: Fotografering med tidsförval Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet för slutartiden som har valts. Ställ in slutartiden enligt effekten som du vill åstadkomma. En snabbare slutartid gör det möjligt att fånga motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. En långsammare slutartid gör att motivet blir suddigt och skapar en känsla av hastighet eller rörelse. Ställ menyratten på S och vrid funktionsratten för att ställa in slutartiden. Långsam slutartid En snabb slutartid kan frysa ett motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs. Slutartid Bländarvärde Snabbare slutartid En långsam slutartid gör att ett motiv som rör sig snabbt blir suddigt. Suddigheten skapar en känsla av rörelse. Slutartid Bländarvärde AF-lampa Exponeringsläge AF-lampa Exponeringsläge Sökare Sökare Om indikeringen för bländarvärdet blinkar * när det är inställt på minimum är exponeringen inte korrekt (underexponering). Minska slutartiden. Om indikeringen för bländarvärdet blinkar * när det är inställt på maximum är exponeringen inte korrekt (överexponering). Öka slutartiden. * Bländarvärdet som är inställt när indikeringen blinkar varierar beroende på vilken typ av objektiv som används och objektivets brännvidd. 18 SE

19 TIPS Bilden är suddig Risken för att kamerarörelser förstör bilden ökar i makro- eller ultrafotografering med teleobjektiv. Ställ in slutartiden på ett högre värde eller använd ett stativ för att stabilisera kameran. Indikeringen för bländarvärdet slutar inte att blinka när slutartiden har ändrats Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på max kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på min kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 44) För att ändra intervallen för exponeringsvärdet: g»ev-steg» (s. 6) M: Manuell fotografering Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. Du kan kontrollera hur mycket exponeringen avviker från den korrekta exponeringen genom att använda indikeringen av exponeringsgrad. Med det här läget har man större kreativ kontroll. Du kan göra vilka inställningar du vill utan att ta hänsyn till rätt exponering. Man kan även fotografera med lång exponeringstid som gör det möjligt att ta astronomiska bilder eller bilder av fyrverkerier. g»fotografering med lång exponeringstid» (s. 0) Ställ menyratten på M och vrid på funktionsratten för att ställa in värdet. För att ställa in slutartiden : Vrid på funktionsratten. För att ställa in bländarvärdet : Vrid på funktionsratten och tryck ner F (exponeringskompensation). När du ställer in [DIAL] kan du ändra till de motsatta inställningarna. g»anpassning av funktionsrattens användning» (s. 64) Vilka bländarvärden som finns varierar beroende på vilken typ av objektiv som används. Slutartiden kan ställas in på 1/ " (s) eller [BULB]. Bländarvärdet och slutartiden ändras i steg om 1/3 EV när ratten vrids. Du kan också ändra steget med specialinställningarna. g»ev-steg» (s. 6) Val av rätt läge för fotografering Indikeringen av exponeringsgraden visas på manöverpanelen och indikerar skillnaden (varierar mellan 3 EV och +3 EV) mellan exponeringsvärdet som beräknas av den aktuella bländaren och slutartiden jämfört med det exponeringsvärde som kameran anser vara mest optimalt. Indikering av exponeringsgrad Underexponering Överexponering Optimal exponering Brus i bilder Under fotografering med långsam slutartid (på 30 sekunder eller mer) kan brus synas på bilden eller bilden kan bli för ljus i fönstrets övre vänstra del. Detta fenomen uppstår när ström genereras i de delar av bildomvandlaren som normalt inte utsätts för ljus vilket resulterar i att temperaturen stiger i bildomvandlaren eller bildomvandlarens drivkrets. Detta kan även hända när man fotograferar med ISO inställt på ett högt värde i en miljö som utsätts för värme. Funktionen brusreducering kan användas för att minska bruset. g»brusreducering» (s. 49) SE 19

20 Fotografering med lång exponeringstid Man kan ta bilder med lång exponeringstid genom att slutaren är öppen så länge som avtryckaren hålls nedtryck (upp till 8 minuter). Ställ in slutartiden på [BULB] i läge M. Det går även att fotografera med lång exponeringstid genom att använda en fjärrkontroll (RM-1) (säljs separat). g»fotografering med lång exponeringstid med fjärrkontrollen» (s. 34) Val av rätt läge för fotografering Livebild Du kan se motivet på LCD-skärmen och kontrollera sammansättningen, eller så kan du fotografera medan du ser en förstorad bild på LCD-skärmen. Tryck på u. Motivet visas på LCD-skärmen. Indikeringen av fotograferingsinformation kan stängas av genom att man trycker på INFO. Slutartid Bländarvärde Lägessymbol Värde för exponeringskompensation u -knapp A/B -läge Bildkvalitet Kort Antal stillbilder som går att lagra INFO -knapp A/B -knapp AF-markering Det finns två lägen för livebild; läge A och B (MF-lås). Växla läge beroende på förhållandena. Tryck på A/B för att ta fram menyn. Välj med funktionsratten, tryck sedan på i. Lägen som fungerar i samband med funktionen Läge A Läge B Fotograferingslägen (menyratt: i, l, &, j, /) Fotograferingslägen (P, A, S, M) Motivprogram (g) k Sekvensfotografering Förstorad bild k : Kan användas k: Kan inte användas Observera För att kunna göra en exakt mätning i A-läget kan okularskyddet stängas. När A-läget används indikeras inte inställningarna i sökaren. Om det i B-läget finns en kraftig ljuskälla på skärmen kan bilden se mörk ut men den kommer att sparas normalt. 0 SE

21 Förstorad visning (läge B) Det går att förstora motivet upp till 10 gånger på skärmen. Skärpan kan bekräftas och justeras även om bilden är förstorad. Läget avslutas efter 8 minuter. Tryck på INFO för att växla till förstorad visning. 1 3 Använd p för att flytta ramen, tryck sedan på i. Ytan inuti ramen förstoras och visas. Tryck ner i och håll den nedtryckt för att flytta förstoringsramen till mitten. Vrid fokuseringsringen och ställ in skärpan på motivet. Observera Autofokus kan inte användas i läge B. Om läge B används en längre tid ökar temperaturen i bildomvandlaren vilket leder till att bilder med hög ISO-känslighet störs av brus eller ojämna färger. Minska ISO-känsligheten eller stäng av kameran ett tag. När du byter objektiv försvinner livebilden. Det går inte att ändra inställningarna med direktknapparna. Val av rätt läge för fotografering Stödlinjer När bildens sammansättning bekräftas på LCD-skärmen kan linjer visas på skärmen. Ställ in visningen som för livebild i läge A och läge B. MENU [Y] [FRAME ASSIST] [A MODE] OFF PASSPORTC PASSPORTD [B MODE] OFF GOLDEN SECTION GRID SCALE Förhandsgranskning När bländaren ställs in indikerar sökaren det faktiska djupet i bilden (avståndet från punkten närmast till den längst bort med»skarp» skärpa) med det valda bländarvärdet. För att förhandsgranskningen ska fungera med j måste funktionen för j ställas in via menyn i förväg. g»j -knappens funktion» (s. 64) Tryck på j för att använda förhandsgranskningen. g»kamerans delar» (s. 4) SE 1

22 Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås) 3 Fotograferingsfunktioner Kamerans autofokus kan eventuellt inte ställa in skärpan på motivet i följande fall (t.ex. när motivet inte är i mitten av bilden eller när motivet har lägre kontrast än omgivningen etc.). Om detta skulle inträffa är den enklaste lösningen att använda skärpelås. Så här används skärpelåset (om motivet inte är i bildens mitt) 1 Justera AF-markeringen i enlighet med motivet som du vill ställa in skärpan på och tryck ner avtryckaren halvvägs tills AF-lampan tänds. Skärpan är låst. AF-lampan och AF-markeringen tänds i sökaren. Om AF-lampan blinkar; tryck ner avtryckaren halvvägs igen. Fönstret med manöverpanelen försvinner. g»kamerans delar» (s. 4) Flytta till den sammansättning du vill ha medan du trycker ner avtryckaren halvvägs, tryck sedan ner avtryckaren helt. Kortlampan blinkar medan bilden sparas på kortet. AF-markering AF-lampa Om motivet har lägre kontrast än omgivningen Det går eventuellt inte att ställa in skärpan om motivets kontrast är svag, t.ex. när ljuset inte räcker till eller när motivet inte syns tydligt p.g.a. dimma. Ställ in skärpan (skärpelås) på ett motiv med hög kontrast som befinner sig på samma avstånd som det tänkta motivet. Komponera om bilden och ta den. Automatiska exponeringsalternativ Använd den här funktionen när du är osäker på exponeringen eller vitbalansen och inte kan hålla på att ändra dem för att ta om bilden. Den här kameran har följande typer av automatiska exponeringsalternativ: Automatisk alternativexponering Jämförelse Ref. sida Alternativexponering Tar flera bilder med olika exponeringsvärden. s. 3 WB-alternativ * Skapar flera bilder med olika grader av vitbalans av s. 4 en bild. MF-alternativ Tar flera bilder med olika typer av skärpeinställning. s. 4 Blixtalternativ Tar flera bilder där mängden ljus från blixten ändras för varje bild. s. 8 * Funktionen WB-alternativ kan användas samtidigt som någon av de andra alternativfunktionerna. SE

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer