Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner"

Transkript

1 SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna Utskrift Användning av programmet OLYMPUS Master Lär känna din kamera Information Utbytbara objektiv Övrigt ( Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. ( Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. ( Innehållet i den här bruksanvisningen är baserat på firmware-versionen 1.0 för denna kamera. Om funktioner läggs till eller modifieras p.g.a. uppdatering av firmware avviker detta från denna bruksanvisning. Gå in på Olympus webbplats för ny information.

2 Bruksanvisningens struktur Kamerans grundfunktioner Guide Det här avsnittet beskriver kameraförberedelser och -inställningar samt grundfunktioner, allt från enkla fotograferingsfunktioner till bildvisnings- och raderingsfunktioner. Fäst kameraremmen... 3 Justering av sökarens dioptri... 6 Förbered batteriet... 3 Inställning av datum/tid... 6 Montering av objektiv på kameran... 4 Fotografering... 7 Laddning av kort... 4 Bildvisningsläge/radering... 8 Strömbrytaren på... 5 Hantering av E-510 s. 13 Läs igenom kapitel 1 så att du lär dig grundfunktionerna innan du fortsätter att använda kameran övriga funktioner. Hantering av kameran g»mastering the E-510» (s. 13) Lär dig att använda funktionerna i fotograferingsguiderna g»lär dig mer om fotografering fotograferingsguider» (s. 21) Gå vidare till sidorna med de olika funktionerna. För att hitta den information du söker g»tips om fotografering och information» (s. 84),»Menyförteckning» (s. 95),»Kamerans delar» (s. 101),»Register» (s. 125) Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen Viktig information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Varnar även för användningssätt som absolut bör undvikas. TIPS g Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fler detaljer eller relaterad information. 2 SE

3 Guide Fäst kameraremmen Trä kameraremmen i pilarnas (1, 2) riktning. Dra åt kameraremmen ordentligt och se till att den säkert sitter fast (3). Fäst den andra änden av remmen i den andra öglan på samma sätt. Förbered batteriet Guide 1 Batteriladdning. Laddningsindikering Lyser rött: laddning pågår Lyser grönt: färdigladdad (Laddtid: ca 5 timmar) Litium-jonbatteri (BLM-1) Ta bort skyddet från batteriet. Litium-jonbatteriladdare (BCM-2) Sätt i batteriet i pilens riktning Nätkabel Vägguttag 2 Isättning av batteriet. 2 Låsknapp för batterikammare Riktningsmarkering Batterilucka Stäng batteriluckan och skjut låsknappen för batterikammaren mot E. Ta ur batteriet Tryck på batterilåset för att låsa upp luckan och ta ut batteriet. Det är bra att ha ett reservbatteri om batteriet i kameran tar slut när man fotograferar länge. Batterilås SE 3

4 Montering av objektiv på kameran 1 Ta av kamerahuslocket från kameran och det bakre objektivlocket från objektivet. Guide Bakre objektivlock 2 Montering av objektiv på kameran. Se till att fastsättningsmarkeringen för objektivet (röd) på kameran passar ihop med markeringen (röd) på objektivet och sätt sedan in objektivet i kameran (1). Vrid objektivet i pilens riktning tills det hörs ett klick (2). Tryck inte på knappen för att lossa objektivet. 3 Ta av objektivlocket (3, 4). 1 2 Markering på objektivet (röd) 4 2 Kamerahuslock 3 3 Markering för fastsättning av objektiv (röd) 2 Linsskydd 1 1 Knapp för att lossa objektivet Ta av objektivet från kameran Tryck ner knappen för att lossa objektivet(1) och vrid objektivet i den riktning som anges av pilen (2). 2 1 Laddning av kort Öppna kortluckan och sätt i kortet. CompactFlash / Microdrive Skjut in kortets kontaktyta i kortplatsen så långt det går. xd-picture Card Skjut in kortet tills det låses fast. -markering Kortlucka Kortlampa CF-kortplats xd-kortplats 4 SE

5 Ta ut kortet Öppna aldrig kortluckan när kortlampan blinkar. CompactFlash / Microdrive Tryck in utmatningsknappen helt och låt den hoppa upp, tryck sedan in den helt igen för att mata ut kortet. Dra ut kortet. xd-picture Card (bildkort) Tryck lite på kortet för att mata ut det. Dra ut kortet. Guide Utmatningsknapp Sätt på kameran Ställ kamerans strömbrytare på ON. Stäng av kameran, ställ strömbrytaren på OFF. Ställ menyratten på AUTO. INFO-knapp SSWF-indikator LCD-skärm När kameran är på visas fönstret med kontrollpanelen på skärmen. Tryck på INFO om fönstret med kontrollpanelen inte syns. Kontrollpanel Dammreducering Funktionen dammreducering aktiveras automatiskt när kameran sätts på. Ultraljud används för att avlägsna damm och smuts från bildomvandlarens filteryta. SSWF-indikatorn (super sonic wave filter) blinkar medan dammreduceringen pågår. SE 5

6 Justering av sökarens dioptri Justera sökarens dioptri enligt det som du ser. Vrid på ratten för dioptrijustering lite i taget medan du tittar genom sökaren. När du kan se AF-markeringen tydligt är inställningen klar. Sökare Ratt för dioptrijustering Guide AF-markering Inställning av datum / tid Information om datum och tid lagras på kortet tillsammans med bilderna. Filnamnet lagras tillsammans med informationen om datum och tid. Se till att ställa in rätt datum och tid innan kameran används. 1 Tryck på MENU-knapp. MENU-knapp a d c i CUSTOM RESET SETTING EDIT FILENAME Y/M/D Y/M/D 2 Använd ac för att välja [Z], tryck sedan på d. 3 Använd ac för att välja [X], tryck sedan på d. 4 Använd ac för att välja år [Y], tryck sedan på d. Y/M/D Y/M/D EDIT FILENAME 5 Fortsätt på samma sätt tills du har ställt in datum och tid färdigt. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. 6 Använd ac för att välja datumformat. 7 Tryck på i. 8 Tryck på MENU-knapp för att lämna inställningen. 6 SE

7 Fotografering 1 Håll kameran Håll fingrarna och kameraremmen borta från objektivet och blixten. Horisontellt grepp Vertikalt grepp 2 Placera AF-markeringen på motivet medan du tittar genom sökaren. 3 Ställ in skärpan. Halvvägs nedtryckt Tryck ner avtryckaren lite (halvvägs). AF-indikering Bländarvärde Avtryckare Guide Slutartid Ett pip hörs när skärpan har låsts. AF-indikeringen och AF-markeringen tänds i sökaren. Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. Kontrollpanelfönstret visas inte när avtryckaren trycks ner. 4 Släpp avtryckaren. Tryck ner avtryckaren helt. Slutarens ljud hörs och bilden tas. Kortlampan blinkar och kameran tar bilden. Ta aldrig ut batteriet eller kortet när kortlampan blinkar. Om man råkar göra något av detta kan man förstöra lagrade bilder eller hindra bilder som just har tagits från att lagras. Ta bilder medan man tittar på skärmen Du kan använda LCD-skärmen som en sökare och kontrollera motivets sammansättning, eller så kan du fotografera medan du ser en förstorad bild på LCD-skärmen. g»livebild» (s. 19) 1 Tryck på u (livebild). Motivet visas på LCD-skärmen. 2 Tryck ner avtryckaren helt. Bilden tas med justerad skärpa Kortlampa Helt nedtryckt u-knapp SE 7

8 När kameran slutar att fungera Om kameran inte används under ca 8 sekunder stängs skärmen automatiskt av för att spara på batteriet. Kameran går automatiskt över till energisparläge (standby) och stänger av funktionerna om den inte används under ca 1 minut. Kameran aktiveras igen när man trycker ner en knapp (avtryckaren, pilknapparna etc.). g»skärmtimer» (s. 71),»Automatisk avstängning» (s. 71) Guide Bildvisningsläge / radering Bildvisning När man trycker på q (bildvisning) visas senast tagna bild. q-knapp Visar bilden som är lagrad 10 bilder bakåt Visar föregående bild Visar nästa bild Pilknappar Visar bilden som är lagrad 10 bilder framåt Delförstoring Varje gång funktionsratten vrids U förstoras bilden i steg om 2x 14x. Radera bilder Funktionsratt Ta fram bilden du vill radera och tryck på S (radering). Använd ac för att välja [YES], tryck sedan på i för att radera. S-knapp 8 SE

9 Innehåll 1 Hantering av E Förklarar kamerans funktioner och hur de används. Hur menyratten används...13 Enkla fotograferingslägen...13 Avancerade fotograferingslägen...13 Så här ställs funktionerna in...14 Hur man gör funktionsinställningar...14 Inställning av funktioner med kontrollpanelen...14 Inställning av funktioner med direktknappar...16 Inställning med menyn...17 Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen...18 Livebild...19 Ändring av informationsdisplayen...19 Förstorad visning...20 Stödlinjer Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Beskriver fotograferingsmetoder som passar i olika situationer. Guide för grundfunktioner...21 Skärpa: Hantering av avtryckaren...21 Ljusstyrka: Exponeringskompensation...21 Färg: Vitbalans...21 En guide till funktioner för olika typer av motiv...22 Landskapsbilder...22 Bilder på blommor...23 Ta bilder med nattmotiv Fotograferingsfunktioner Delar upp och beskriver fotograferingsfunktionerna enligt fotograferingslägen; fotograferingsfunktioner; fokusering; exponering, färg och bild. Fotograferingslägen Motivprogram...25 P: Automatisk fotografering...25 A: Fotografering med bländarförval...26 S: Fotografering med tidsförval...27 M: Manuell fotografering...28 Förhandsgranskning...29 Fotograferingsfunktioner Fotografering med bildstabiliseringsfunktionen...29 Kontroll av bildstabiliseringseffekten på skärmen...29 Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås)...30 Alternativexponering...30 Blixtfotografering...32 Blixtfunktion...32 Manuell blixt...33 Inställning av blixten...34 Användning av den inbyggda blixten...35 Inställning av blixtstyrkan...35 Blixtalternativ...36 Externa elektroniska blixtar (säljs separat)...36 Användning av extern elektronisk blixt...36 Super FP-blixt...37 Användning av icke-originalblixtar...37 Icke-specificerade blixtar...38 Sekvensfotografering / självutlösare / fjärrkontroll...38 Inställning av funktioner...38 Sekvensfotografering...38 SE 9

10 Användning av självutlösare...39 Användning av fjärrkontroll...39 Panoramafotografering...41 Fokuseringsfunktioner Val av AF-markering...41 Skärpeläge...42 Användning av S-AF och MF samtidigt (S-AF+MF)...43 Användning av C-AF och MF samtidigt (C-AF+MF)...43 AF-belysning...44 Prioriterat avtryck...44 Exponering av bild och färg Val av bildkvalitet...44 Typer av bildkvalitet...44 RAW-data...45 Så här väljer man bildkvalitet...45 Inställning av antalet pixlar och komprimeringsgrad...45 Mätläge Ändring av mätmetod...46 Exponeringskompensation Justering av bildens ljusstyrka...47 AE-lås Lås exponeringen...48 ISO Inställning av ljuskänslighet...48 Vitbalans Justering av färgtonerna...49 Inställning av automatisk / förinställd / anpassad vitbalans...49 Kompensering av vitbalans...50 Inställning av vitbalans med en knapptryckning...51 WB-alternativ...51 Bildfunktioner...52 Toning...53 Vinjetteringskompensation...53 Brusreducering...53 Brusfilter...54 Färgrymd...54 Manuell spegeluppfällning Bildvisningsfunktioner Förklarar funktionerna som används för att visa bilder som har tagits. Visning av en bild i taget / delförstoring...55 Ljusbordsdisplay...56 Småbildsvisning / kalendervisning...57 Informationsdisplay...58 Bildspel...59 Rotera bilder...59 Bildvisning på TV...60 Redigering av stillbilder...60 Kopiering av bilder...61 Kopiering av enstaka bild...61 Kopiering av utvalda bilder...62 Kopiering av alla bilder...62 Skrivskydda bilder Förhindra att de raderas av misstag...62 Skrivskydda enstaka bild...62 Skrivskydda utvalda bilder...62 Upphäv alla skrivskydd...63 Radering av bilder...63 Radering av enstaka bild...63 Radering av utvalda bilder...63 Radering av alla bilder SE

11 5 Anpassning av inställningar / funktioner i kameran Förklarar andra typer av funktioner / inställningar som kan ändras så att de passar omgivningen där kameran används. Återställning...65 AEL- / AFL-läge...67 Övriga funktionsinställningar...67 AEL- / AFL-memo...67 AEL-mätning...67 EV-steg...68 ISO-begränsning...68 Kompensering av all vitbalansering...68 Tidssynkronisering...68 Automatisk uppfällning...68 ; FUNCTION...68 Ändring av livebilden...69 Anpassa funktionsrattens funktion...69 Personliga inställningar...69 Återställning av objektivet...70 Fokuseringsring...70 Prioritetsinställning...70 Snabbradering...70 Radering av RAW- och JPEG-filer...70 Filnamn...71 Döpa om fil...71 Rec view Titta på bilderna direkt efter fotograferingen...71 Inställning av knappljudet...72 Justering av skärmens ljusstyrka...72 Automatisk avstängning...72 Skärmtimer...72 USB-läge...72 Byte av språk på displayen...73 Videoutgång...73 Tidsfördröjning för knappar...73 Automatisk avstängning...73 n-lås (pilknappslås)...73 A...73 Firmware Utskrift Förklarar hur man skriver ut bilder. Utskriftsreservation (DPOF)...74 Utskriftsreservation...74 Utskriftsreservation av enkelbild...74 Reservation av alla bilder...75 Borttagning av utskriftsreservationsdata...75 Direktutskrift (PictBridge)...76 Anslutning av kameran till en skrivare...76 Enkel utskrift...77 Anpassad utskrift...77 SE 11

12 7 Användning av programmet OLYMPUS Master Förklarar hur man överför och sparar bilder till en dator. Flödesschema...79 Användning av programmet OLYMPUS Master...79 Vad är OLYMPUS Master?...79 Anslutning av kameran till en dator...80 Starta programmet OLYMPUS Master...80 Visa kamerans bilder på datorn...81 Ladda ner och spara bilder...81 Lossa anslutningen mellan kameran och datorn...81 Titta på stillbilder...82 Uppdatering av kamerans menyspråk...82 Överföring av bilder till datorn utan att använda OLYMPUS Master Lär känna din kamera Referens när du vill lära känna din kamera bättre. Tips om fotografering och information...84 Tips innan du börjar ta bilder...84 Tips för fotografering...84 Ytterligare tips om fotografering och information...87 Bildvisningstips...88 Se på bilder på datorn...89 När felmeddelanden visas...89 Underhåll av kameran...91 Rengöring och förvaring av kameran...91 Rengöring Ta bort damm...91 Pixelmapping Kontrollera bildbehandlingsfunktionerna Information Här finner du en förteckning över kamerans funktioner och displayer, samt förklaring på hur man använder minneskortet och det uppladdningsbara batteriet. Grundläggande information om kortet...93 Kompatibla kort...93 Formatering av kortet...94 Batteri och laddare...94 När du använder laddaren utomlands Menyförteckning...95 Funktioner som kan ställas in i fotograferingsläget...98 Lista med olika typer av bildkvalitet Kamerans delar Kamera Indikeringar i sökaren Kontrollpanel Indikeringar på LCD-skärmen (live) Indikeringar på LCD-skärmen (under bildvisning) Förklaring av begrepp Tekniska data Utbytbara objektiv Förklarar hur de utbytbara objektiven används. Objektiv ZUIKO DIGITAL utbytbart objektiv E-systemets schema Övrigt Innehåller säkerhetsföreskrifter angående kameran och tillbehören. Säkerhetsföreskrifter Register SE

13 1 Hantering av E-510 Så här används menyratten Med menyratten kan du enkelt ändra kamerainställningarna beroende på motivet. 1 Enkla fotograferingslägen Välj utifrån fotograferingsprogrammet. Kameran ställer in de rätta fotograferingsförhållandena automatiskt. När man vrider på menyratten eller stänger av kameran i ett enkelt fotograferingsläge, ändras de funktioner som har ändrats tillbaka till standardinställningarna. AUTO AUTO Gör det möjligt att använda den mest optimala bländaren och slutartiden som kameran ställer in automatiskt. Den inbyggda blixten fälls upp automatiskt vid lite ljus. i Porträtt Används för att ta en porträttliknande bild av en person. l Landskap Används för att fotografera landskap eller andra utomhusmotiv. & Makro Används för att ta närbilder (makrofotografering). j Sport Används för att fånga motiv som rör sig snabbt utan att de blir suddiga. / Natt+ Porträtt Används för att fotografera huvudmotivet och bakgrunden på natten. g Motivprogram Det finns 18 olika motivprogram som passar för en mängd olika förhållanden. (g s. 25) Hantering av E-510 Avancerade fotograferingslägen Om du vill använda en mer avancerad fotograferingsteknik och kunna ha mer inflytande på fotograferingen kan bländaren och slutartiden ställas in manuellt. Inställningar som gjorts i avancerade fotograferingslägen sparas även om kameran stängs av. P A S M Automatisk fotografering Fotografering med bländarförval Fotografering med tidsförval Manuell fotografering Gör det möjligt att använda den bländare och slutartid som kameran ställer in automatiskt. (g s. 25) Gör det möjligt att ställa in bländaren manuellt. Kameran ställer in slutartiden automatiskt. (g s. 26) Gör det möjligt att ställa in slutartiden manuellt. Kameran ställer in bländaren automatiskt. (g s. 27) Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. (g s. 28) SE 13

14 1Hantering av E-510 Så här ställs funktionerna in Så här görs funktionsinställningarna Det finns tre grundläggande sätt att ställa in funktionerna på den här kameran. Inställning medan man tittar på kontrollpanelen (se nedan) Inställning med direktknappar (g s. 16) Inställning med menyn (gs. 17) Inställning av funktioner med kontrollpanelen Välj en funktion på kontrollpanelen och ändra inställningen. 1 När strömbrytaren ställs på ON aktiveras kontrollpanelen (fotograferingsinformation och inställningsfönster) på LCD-skärmen. Indikeringen ändras varje gång INFO trycks ner. Du kan även öppna kontrollpanelen genom att trycka på knappen i och ändra inställning när livebild används. INFO-knapp i-knapp Strömbrytare Funktionsratt p Pilknappar Kontrollpanel Förenklad Detaljerad Display av 2 Tryck på i. Markören (för val av funktion) på kontrollpanelen tänds (1). Exempel: Vid inställning av sekvensfotografering / fotografering med självutlösare / fotografering med fjärrkontroll Markör Direktmeny 3 Använd p för att flytta markören till den funktion som du vill ställa in (2). 4 Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. När du trycker på i medan funktionen väljs visas menyn till den här funktionen. Du kan även använda direktmenyn för att ändra inställningen (3). När du har ändrat inställningen trycker du på i för att bekräfta inställningen. Om du inte använder funktionsratten inom några sekunder visas kontrollpanelen igen och inställningen bekräftas. g»tidsfördröjning för knappar» (s. 72) 14 SE

15 Funktioner på kontrollpanelen Funktionerna som kan ställas in på den förenklade displayen och på den detaljerade displayen varierar. Nr Funktioner Förenklad Detaljerad Ref. sida 1 ISO s WB s. 49 Vitbalanskompensering k s Ljusmätningsmetod s Minneskort s Bildkvalitet s AF-markering s Skärpeläge s Sekvensfotografering / självutlösare / fjärrkontroll s Blixtfunktioner s. 34 Inställning av blixtstyrkan k s Bildläge s Färgrymd Skärpa Kontrast Färgmättnad Toning Förenklad : Kan ställas in k: Kan inte ställas in k ,6,7,8 Detaljerad s. 54 s. 52 s. 52 s. 52 s Hantering av E-510 SE 15

16 1Hantering av E-510 Inställning av funktioner med direktknappar Den här kameran är utrustad med direktknappar, vilket betyder att funktioner som har programmerats till dessa kan ställas in snabbt. 1 Tryck på knappen för den funktion som du vill ställa in. Direktmenyn visas. Exempel: Inställning av sekvensfotografering / fotografering med självutlösare / fjärrkontroll 1 Direktmeny Funktionsratt 2 Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. Tryck på i för att bekräfta inställningen. Om du inte använder funktionsratten inom några sekunder bekräftas inställningen och det föregående fönstret visas igen. g»tidsfördröjning för knappar» (s. 72) Lista med direktknappar Direktknapparnas funktioner beskrivs nedan. Nr Direktknappar Funktion Ref. sida 1 Knapp för sekvensfotografering / Sekvensfotografering / j / Y / < självutlösare / fjärrkontroll självutlösare / fjärrkontroll s F Exponeringskompensation Exponeringskompensation s P Knapp för AF-markering Val av AF-markering s o Knapp för bildstabilisering Ställer in bildstabilisering s u Livebild Aktiverar eller stänger av livebilden s # Blixtknapp Fäller upp blixten och aktiverar blixtfunktionen s WB Knapp för vitbalans Ställer in vitbalansen s AF Skärpeläge Ställer in skärpan s ISO ISO Ställer in ISO-känsligheten s d Mätning Ställer in mätningen s SE

17 Inställning med menyn 1 Tryck på MENU. Menyn visas på LCD-skärmen. CUSTOM RESET SETTING MENU-knapp 1 Inställningsguiden visas nedtill i fönstret. CANCEL MENU SELECT : Tryck på MENU för att avbryta inställningen. : Tryck på dac för att välja funktionen. Bilden motsvarar pilknapparna nedan. : a : c : d : b GO OK : Tryck på i för att bekräfta inställningarna. p Pilknappar i-knapp Hantering av E Använd p för att välja en funktion. CUSTOM RESET SETTING NOISE FILTER NOISE REDUCT. STANDARD Flik Den aktuella inställningen visas Funktion Hoppar till funktionerna under fliken som du har valt. Välj en funktion och öppna inställningsfönstret. Fliktyper W Ställer in funktioner för fotografering. X Ställer in funktioner för fotografering. q Ställer in bildvisningsfunktioner. Y Anpassar funktioner för fotografering. Z Ställer in funktioner som gör att du kan använda kameran effektivt. 3 Tryck på i flera gånger tills menyn försvinner. Fönstret för normal fotografering visas. Se»Menyförteckning» (g s. 95) för menylistorna. SE 17

18 Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen Instruktionerna för skötsel och användning av direktknapparna, kontrollpanelen och menyerna beskrivs enligt följande i denna bruksanvisning. NOISE FILTER NOISE REDUCT. STANDARD 1Hantering av E-510 Direktknapp Inställningskärm för direktknappar Exempel: Vid inställning av sekvensfotografering / självutlösare / fjärrkontroll j / Y / < Funktionsratt Kontrollpanel Inställningsskärm för kontrollpanel Exempel: Vid inställning av sekvensfotografering / självutlösare / fjärrkontroll i p: j / < / Y i Inställningsskärm för menyer Meny Exempel: För att ställa in vitbalansen MENU [W] [WB] 18 SE

19 Livebild Det är möjligt att använda LCD-skärmen som sökare. Du kan se exponerings- eller vitbalanseffekten och motivets sammansättning medan du tar bilden. 1 Tryck på u. Funktionsratt Motivet visas på LCD-skärmen. AEL / AFL-knapp 1 2 Tryck ner avtryckaren helt för att ställa in INFO -knapp u-knapp skärpan och ta bilden. Om du vill ställa in skärpan i förväg: Håll ner AEL / AFL och tryck ner avtryckaren. Skärpan låses när du trycker på AEL / AFL. Bilden på skärmen fryser när spegeln fälls ner under skärpeinställningen. Den senast tagna bilden visas snabbt på skärmen för kontroll. TIPS Kontroll av bildstabiliseringseffekten: Tryck och håll ner o. g»kontroll av bildstabiliseringseffekten på skärmen» (s. 29) Inställning av skärpan med manuell skärpeinställning (MF): Ställ in [AF MODE] på [MF]. g»skärpeläge» (s. 42) Vrid fokuseringsringen och ställ in skärpan på motivet. Se»MF (manuell skärpeinställning)» (s. 42) för fotograferingsmetoden med manuell skärpeinställning. Du kan även trycka på AEL / AFL för att aktivera autofokus. Ändring av informationsdisplayen Du kan ändra informationen på skärmen med knappen INFO. Informationsdisplay på Informationsdisplay på Informationsdisplay på + stödlinjer *1 + histogram Hantering av E-510 *1 *2 Informationsdisplay av Förstorad bild *2 Visas när [FRAME ASSIST] har valts. För användning av förstorad visning, se»förstorad visning» på nästa sida. SE 19

20 Förstorad visning Det går att förstora motivet 7 eller 10 gånger på skärmen. När man förstorar bilden under manuell skärpeinställning är det lättare att ställa in och bekräfta skärpan. 1 Använd p för att flytta ramen, tryck sedan på i. Ytan inuti ramen förstoras och visas. Tryck ner i och håll den nedtryckt för att flytta förstoringsramen till mitten. 1Hantering av E Vrid på funktionsratten för att ändra förstoringen (7x / 10x). När man trycker på i avbryts den förstorade visningen. x Observera Om det finns en kraftig ljuskälla på skärmen kan bilden se mörk ut men den kommer att sparas normalt. Om livebildsfunktionen används en längre tid ökar temperaturen i bildomvandlaren vilket leder till att bilder med hög ISO-känslighet störs av brus eller ojämna färger. Minska ISO-känsligheten eller stäng av kameran ett tag. När du byter objektiv försvinner livebilden. Följande funktioner kan inte användas under livebild. C-AF / AE-lås / [AEL / AFL] Stödlinjer Du kan visa stödlinjerna på LCD-skärmen som hjälp när du bekräftar sammansättningen. MENU [Y] [FRAME ASSIST] [OFF] / [GOLDEN SECTION] / [GRID] / [SCALE] TIPS Kontroll av motivet på skärmen även i förhållanden med svagt ljus: Se»Ändring av livebilden» (g s. 68) 20 SE

21 2 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Guide för grundfunktioner Bekanta dig med kameran genom att börja med att fotografera motiv i närheten, t.ex. barn, blommor och djur. Om bilderna inte blir som du vill ha dem kan du försöka ändra några av inställningarna nedan. Du kan enkelt ta bättre bilder genom att bekanta dig med dessa grundläggande kamerafunktioner. Skärpa: Hantering av avtryckaren En bild kan bli suddig om skärpan i bilden ligger på förgrunden, bakgrunden eller andra föremål i bilden än motivet. Förhindra att bilderna blir suddiga genom att ställa in skärpan på motivet som du vill fånga. Avtryckaren kan tryckas ner halvvägs och hela vägen. När du kan använda avtryckaren ordentligt kan du ställa in skärpan korrekt även på rörliga motiv. Halvvägs nedtryckt: Helt nedtryckt: g»fotografering» (s. 7),»Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås)» (s. 30) Även om skärpan är inställd på motivet kan bilden bli suddig om du rör på kameran när avtryckaren trycks ned. Se till att du håller kameran stadigt. Kameran kan skaka något när man använder livebild eller när man fotograferar medan motivet visas på skärmen. Du kan minska kamerarörelserna genom att använda bildstabilisering. g»håll kameran» (s. 7),»Fotografering med bildstabiliseringsfunktionen» (s. 29) Förutom till följd av felaktig inställning av skärpan och kamerarörelser kan bilden även bli suddig om motivet rör på sig. I så fall ska du använda en slutartid som stämmer överens med motivets rörelser. Du kan bekräfta den faktiska slutartiden och bländaren på sökarens och skärmens indikeringar genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. g»så här används menyratten» (s. 13),»Förhandsgranskning» (s. 29),»Livebild» (s. 19) Ljusstyrka: Exponeringskompensation Kameran bestämmer automatiskt bländarvärdet och slutartiden ljusstyrkan. Detta kallas automatisk exponering. Du kanske dock inte kan fånga den önskade bilden med endast automatisk exponering. I så fall kan du öka eller minska inställningen för automatisk exponering. Öka exponeringsvärdet för att betona hur ljus en sommarstrand är eller hur vit snön är. Minska exponeringsvärdet när området som ska fotograferas är ljusare men mindre än omgivningen. Om du inte är säker på hur stor exponeringskompensation som krävs, kan du ta flera bilder vid olika inställningar och sedan jämföra dem. g»exponeringskompensation Justera bildens ljusstyrka» (s. 47),»Alternativexponering» (s. 30) Färg: Vitbalans Förutom solljus finns det andra källor som kan lysa upp motivet, t.ex. volframljus och lysrörsljus. Dessa typer av ljus innehåller särskilda färger och därför får samma vita motiv som fotograferas under olika ljusförhållanden något olika färg. Även under samma solljus kan färgerna i bilden variera till följd av förhållanden på himlen, skuggor från träd eller byggnader och andra faktorer. Vitbalans justerar automatiskt effekten av dessa typer av ljus och gör det möjligt att fotografera med rätt färger. Du kan för det mesta få rätt färger när vitbalansen är ställd på [AUTO]. Beroende på fotograferingsförhållandena kanske färgerna dock inte blir de förväntade. Ändra i så fall inställningen. g»vitbalans Justera färgtonerna» (s. 49) 2 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider SE 21

22 Lysrörsljus Tungsten Skuggor från träd En guide till funktioner för olika typer av motiv 2 Det här avsnittet beskriver vilka funktioner som passar de olika fotograferingsförhållandena. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Landskapsbilder I detta avsnitt beskrivs hur du fotograferar utomhusmotiv som skogar, sjöar och stränder i dagsljus. Ändring av fotograferingsläge Den rätta fotograferingsmetoden varierar beroende på om du vill fånga stillheten hos ett orörligt motiv eller dynamiken hos ett rörligt motiv. Fånga en skogs djup genom att ställa in skärpan på ett större område i bilden. Använd läge A (fotografering med bländarförval) och stäng bländaren (öka bländarvärdet) så mycket som möjligt. Fånga vågor som slår mot stranden genom att använda läge S (fotografering med tidsförval) och välja en kort slutartid. Fånga ett vattenfall eller ett vattendrag genom att fotografera med en lång slutartid. Exponeringskompensation kan användas i olika fotograferingslägen. Kontrollera bilden som du tagit och använd + eller för att justera exponeringen så att du får ett bättre resultat. Vitbalans Färgen på vatten i bilder varierar beroende på om det är en sjö som reflekterar träd i närheten eller en havsstrand som omges av ett korallrev. När du vill fånga de olika färgnyanserna kan du försöka med att ändra inställningen av vitbalans. Ändra inställningen i enlighet med förhållandena, t.ex. genom att använda [55300K] under soliga dagar och [27500K] för skuggiga områden utomhus under soliga dagar. Ändring av mätmetod Beroende på vattnets djup och solens riktning kan vattnets ljusstyrka variera betydligt i olika områden i samma komposition. Skogens ljus kan också avvika beroende på hur löven överlappar varandra. Om du vet i vilka områden kompenseringen i bildens sammansättning ska göras kan du ändra mätningsläget. När kameran är inställd på [e] (digital ESP-mätning) bedömer den automatiskt ljusstyrkan i bilden och fastställer exponeringen. För att ändra exponeringen i en del av bilden, ändra mätningsläget till [4] (centrumvägd mätning) eller [n] (spotmätning), justera AF-markeringen till det ställe där exponeringen ska justeras och mät sedan exponeringen. 22 SE

23 Ändring av färgmättnaden Ibland kanske du inte kan återge den önskade färgen trots att du använder vitbalans eller exponeringskompensation. I så fall kan du ändra inställningen för [SATURATION] för att få önskad färg. För [SATURATION] finns två nivåer av höga och låga inställningar. När inställningen är hög används en mättad färg. g»a: Fotografering med bländarförval» (s. 26),»S: Fotografering med tidsförval» (s. 27),»Mätläge Ändring av mätmetod» (s. 46),»Exponeringskompensation Justera bildens ljusstyrka» (s. 47),»Vitbalans Justera färgtonerna» (s. 49),»[SATURATION]: Färgmättnad» (s. 52) Bilder på blommor Den rätta metoden för att fotografera blommor beror på om du vill fånga exempelvis en enskild blomma, en äng med blommande blommor, en djupröd ros eller den ljusa färgen hos en luktärt. Vitbalans Det kan finnas många olika färger i blommorna, allt från ljusa till kraftiga färger. Beroende på blommornas färg kanske svaga nyansskillnader inte syns på bilden. I så fall kan du kontrollera ljusförhållandena och ändra vitbalansinställningen. Vid [AUTO] fastställer kameran automatiskt typen av ljus och tar bilden med rätt vitbalans. Du kan dock bättre fånga svaga nyansskillnader genom att ändra inställningen i enlighet med fotograferingsförhållandena, t.ex. genom att använda [55300K] under soliga dagar och [27500K] för skuggiga områden utomhus under soliga dagar. Exponeringskompensation När du fotograferar blommor mot en bakgrund ska du välja en så enkel bakgrund som möjligt för att fånga blommornas form och färg. Justera exponeringskompensationen mot (minus) när du fotograferar ljusa och vita blommor så att blommorna skiljer sig från den mörkare bakgrunden. Ändring av fotograferingsläge Den rätta metoden för att fotografera blommor beror på om du vill framhäva en enskild blomma eller fånga en äng med blommor. Ändra fokuseringsområdet genom att ställa in kameran på A (fotografering med bländarförval) och välja bländarvärde. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan på ett mindre område (litet skärpedjup) så att motivet framhävs mot en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (bländarvärdet ökas) ställer kameran in skärpan på ett större område (stort skärpedjup), vilket ger en bild där både förgrunden och bakgrunden är i fokus. Du kan använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera ändringarna i bildens djup när bländaren justeras. Livebild 2 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Med en konventionell digital SLR-kamera med utbytbart objektivsystem måste du vänta tills du tagit bilden för att kontrollera resultatet av inställningarna för exponeringskompensation och vitbalans. Med kamerans livebildsfunktion kan du även använda skärmen för att visa och kontrollera motivet du vill fånga. SE 23

24 Byte av objektiv 2Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Använd ett teleobjektiv när det bara finns några få blommande blommor som du vill fotografera. Med ett teleobjektiv kan du ta bilder där motiv på olika avstånd verkar vara närmare varandra, vilket ger intryck av de blommande blommorna på ängen står tätare. När du använder teleskopfunktionen på zoomobjektivet ger det samma effekt, men det är lättare att uppnå denna effekt när objektivets fokuseringsområde är längre, t.ex. 150 mm eller 200 mm i stället för 54 mm. g»a: Fotografering med bländarförval» (s. 26),»Livebild» (s. 19),»Förhandsgranskning» (s. 29),»Exponeringskompensation Justera bildens ljusstyrka» (s. 47),»Vitbalans Justera färgtonerna» (s. 49) Ta bilder med nattmotiv Det finns olika typer av nattmotiv, från en solnedgångs kvarvarande skimmer och stadsljus till speciella ljusshower och fyrverkerier. Användning av stativ Eftersom det krävs en lång slutartid för att fånga nattmotiv behöver du ett stativ för att förhindra kamerarörelser. Om du inte har tillgång till ett stativ bör du ställa kameran på ett stadigt underlag för att förhindra kamerarörelser. Även om kameran är säkrad kan kameran röra sig när avtryckaren trycks ner. Därför rekommenderas att fjärrkontrollen eller självutlösaren används. Ändring av fotograferingsläge Nattmotiv har olika ljusnivåer, och ljusbalansen i bilden är inte konstant. Börja med A (fotografering med bländarförval) för att ta bilden. Ställ in bländaren på ett mellanvärde (ungefär F8 eller F11) och låt kameran välja slutartiden automatiskt. När du fotograferar ett nattmotiv blir bilden ofta för ljus (överexponerad) eftersom kameran ställer in exponeringen för att passa de mörka områden som utgör större delen av bildens sammansättning. Justera i så fall exponeringskompensationen till 1 eller 1,5. Använd [REC VIEW] för att kontrollera bilden och justera bländaren och exponeringskompensationen efter behov. Det kan lätt uppstå bildbrus vid längre slutartider. I så fall ska du ställa [NOISE REDUCT.] på [ON] för att minska bruset. Manuell skärpeinställning Om du inte kan använda AF (autofokus) för att ställa in skärpan på motivet eftersom motivet är för mörkt eller du inte kan ställa in skärpan i tid för att ta bilder, t.ex. vid fyrverkerier, ställer du skärpeläget på [MF] (manuell skärpeinställning) och ställer in skärpan för hand. För att fotografera nattmotiv vrider du på objektivets fokuseringsring och kontrollerar om du kan se ljuset från nattmotivet tydligt. För att ta fotografera fyrverkerier justerar du objektivets skärpa till oändlig såvida du inte använder ett teleobjektiv. Om du känner till det ungefärliga avståndet till motivet rekommenderas att du i förväg ställer in skärpan på något som befinner sig på samma avstånd. g»p: Automatisk fotografering» (s. 25),»A: Fotografering med bländarförval» (s. 26),»Sekvensfotografering / självutlösare / fjärrkontroll» (s. 38),»Skärpeläge» (s. 42),»Brusreducering» (s. 53),»Rec view Titta på bilderna direkt efter fotograferingen» (s. 71) 24 SE

25 3 Fotograferingsfunktioner Motivprogram När du väljer ett läge som passar situationen som ska fotograferas gör kameran de bästa inställningarna för just de förhållandena. De flesta funktioner kan inte ändras i motsats till menyrattens motivprogram. 1 Ställ menyratten på g. Menyn för motivprogram visas. 2 Använd ac för att välja motivprogram. Ett exempel med det valda läget följt av en beskrivning visas. 3 Tryck på i. Kameran övergår till stand-by-läge för fotografering. Tryck på i igen för att ändra inställningen. Menyn för motivprogram visas. Typer av motivprogram Symbol Läge Symbol Läge I 1 Porträtt q 10 Bildstabilisering L 2 Landskap J 11 Makro K 3 Landskap+Porträtt r 12 Natur makro G 4 Nattbild & 13 Stearinljus U 5 Nattbild+Porträtt * 14 Solnedgång G 6 Barn ( 15 Fyrverkerier J 7 16 Dokument H 8 Högdager s 17 Panorama I 9 Lågdager g 18 Strand & Snö P: Automatisk fotografering 1 PORTRAIT For taking a portrait-style shot. Kameran ställer in bländarvärdet och slutartiden automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Ställ menyratten på P. Slutartid När avtryckaren är nedtryckt halvvägs visas slutartiden och bländarvärdet i sökaren. När avtryckaren släpps upp visas slutartiden och bländarvärdet på kontrollpanelen. Kontrollpanel på displayen Bländarvärde Slutartid AF-indikering Exponeringsläge Bländarvärde Sökare Bländarvärden och slutartider i läge P I läget P är kameran inställd så att bländarvärdet och slutartiden väljs automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Programlinjediagrammet varierar beroende på vilket objektiv som används. 3 Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena SE 25

26 När mm f3,5 5,6 zoomobjektiv används (brännvidd: 14 mm) Programväxling Bländarvärde Slutartid 3Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena Programväxling (%) Genom att vrida på funktionsratten i läget P kan man ändra kombinationen av bländare och slutartid medan exponeringen bibehålls. Se bilden ovan. Inställningen av programväxlingen avbryts inte efter fotograferingen. För att ta bort inställningen av programväxlingen måste man vrida på funktionsratten så att indikeringen % i sökaren eller på kontrollpanelen ändras till P eller stänga av kameran. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. A: Fotografering med bländarförval Kameran ställer automatiskt in slutartiden för det bländarvärde som har ställts in. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan i ett mindre område (grunt djup) och skapar en bild med en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (öka bländarvärdet) fokuserar kameran inom ett större område. Använd det här läget när du vill lägga till ändringar i bakgrunden. Innan du fotograferar kan du använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera hur bakgrunden kommer att se ut på bilden. g»förhandsgranskning» (s. 29) När bländarvärdet (f-nummer) minskas Ställ menyratten på A och vrid på funktionsratten för att ställa in värdet. Bländarvärdet ändras i steg om 1/3 EV när funktionsratten vrids. Du kan också ändra steget med specialinställningarna. g»ev-steg» (s. 67) Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs. Slutartid AF-indikering Bländarvärde När bländarvärdet (f-nummer) ökas Öppna bländaren (f-numret minskas) Stäng bländaren (f-numret ökas) Bilden överexponeras när indikeringen för slutartiden blinkar. Öka bländarvärdet (f-nummer). Bilden underexponeras när indikeringen för slutartiden blinkar. Minska bländarvärdet (f-nummer). Exponeringsläge Sökare 26 SE

27 TIPS Indikeringen för slutartid fortsätter att blinka när bländarvärdet har ändrats: Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på hög hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 48) Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på låg hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 48) För att kontrollera djupet med det valda bländarvärdet: Se»Förhandsgranskning» (s. 29). S: Fotografering med tidsförval Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet för slutartiden som har valts. Ställ in slutartiden enligt effekten som du vill åstadkomma. En snabbare slutartid gör det möjligt att fånga motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. En långsammare slutartid gör att motivet blir suddigt och skapar en känsla av hastighet eller rörelse. En snabb slutartid kan frysa ett motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. Ställ menyratten på S och vrid funktionsratten för att ställa in slutartiden. Slutartiden ändras i steg om 1/3 EV när funktionsratten vrids. Du kan också ändra steget med specialinställningarna. g»ev-steg» (s. 67) Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs. Slutartid AF-indikering Exponeringsläge Sökare Bländarvärde Långsam slutartid Snabbare slutartid En långsam slutartid gör att ett motiv som rör sig snabbt blir suddigt. Suddigheten skapar en känsla av rörelse. Om indikeringen för bländarvärdet blinkar* när det är inställt på min är exponeringen inte korrekt (underexponerad). Minska slutartiden. Om indikeringen för bländarvärdet blinkar* när det är inställt på max är exponeringen inte korrekt (överexponerad). Öka slutartiden. * Bländarvärdet som är inställt när indikeringen blinkar varierar beroende på vilken typ av objektiv som används och objektivets brännvidd. TIPS Bilden är suddig: Risken för att kamerarörelser förstör bilden ökar i makro- eller ultrafotografering med teleobjektiv. Ställ in slutartiden på ett högre värde eller använd ett stativ för att stabilisera kameran. Indikeringen för bländarvärde fortsätter att blinka när slutartiden har ändrats: Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på max kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 48) Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på min kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 48) 3 Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena SE 27

28 3Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena M: Manuell fotografering Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. Du kan kontrollera hur mycket exponeringen avviker från den korrekta exponeringen genom att använda exponeringsnivån. Med det här läget har man större kreativ kontroll. Du kan göra vilka inställningar du vill utan att ta hänsyn till rätt exponering. Man kan även fotografera med lång exponeringstid som gör det möjligt att ta astronomiska bilder eller bilder av fyrverkerier. g»b-läge» (s. 28) Ställ menyratten på M och vrid på funktionsratten för att ställa in värdet. För att ställa in slutartiden: Vrid på funktionsratten. För att ställa in bländarvärdet: Vrid på funktionsratten samtidigt som du håller ner F (exponeringskompensation). Om du använder inställningen [DIAL] på menyn [Y] kan du ändra till de motsatta inställningarna. g»anpassa funktionsrattens funktion» (s. 69) Vilka bländarvärden som finns varierar beroende på vilken typ av objektiv som används. Slutartiden kan ställas in på 1/ (s) eller [BULB]. Bländarvärdet och slutartiden ändras i steg om 1/3 EV när funktionsratten vrids. Du kan också ändra steget med specialinställningarna. g»ev-steg» (s. 67) Långsam slutartid Öppna bländaren (f-numret minskas) Snabbare slutartid Exponeringsnivån visas på kontrollpanelen och indikerar skillnaden (varierar mellan 3 EV och +3 EV) mellan exponeringsvärdet som beräknas av den aktuella bländaren och slutartiden jämfört med det exponeringsvärde som kameran anser vara mest optimalt. Underexponering Överexponering Optimal exponering F-knapp Stäng bländaren (f-numret ökas) Exponeringsnivå Brus i bilder Under fotografering med lång slutartid kan brus uppstå på skärmen. Detta fenomen uppstår när ström genereras i de delar av bildomvandlaren som normalt inte utsätts för ljus vilket resulterar i att temperaturen stiger i bildomvandlaren eller bildomvandlarens drivkrets. Detta kan även hända när man fotograferar med ISO inställt på ett högt värde i en miljö som utsätts för värme. Funktionen brusreducering kan användas för att minska bruset. g»brusreducering» (s. 53) B-läge Man kan ta bilder med lång exponeringstid genom att slutaren är öppen så länge som avtryckaren hålls nedtryck. Ställ in slutartiden på [BULB] i läge M. Det går även att fotografera med lång exponeringstid genom att använda en fjärrkontroll (RM-1) (säljs separat). g»b-läget på fjärrkontrollen» (s. 40) TIPS Bilden är suddig: Använd ett stativ när du fotograferar med lång slutartid. 28 SE

29 Förhandsgranskning Sökaren visar området med skärpa (bilddjup) med det valda bländarvärdet. För att förhandsgranskningen ska fungera med < måste funktionen för < ställas in via menyn i förväg. g»; FUNCTION» (s. 68) Tryck på < för att använda förhandsgranskningen. <-knapp När [; FUNCTION] är inställd på [LIVE PREVIEW] växlar kameran automatiskt till livebild för en förhandsgranskning av bilden på skärmen när man trycker på <. Fotografering med bildstabiliseringsfunktionen Du kan minska de kamerarörelser som lätt inträffar vid fotografering i förhållanden med svagt ljus eller fotografering med kraftig förstoring. OFF Bildstabiliseringen är av. I.S. 1 I.S. 2 Bildstabiliseringen är på. Denna inställning används vid horisontell panorering för att åstadkomma en otydlig bakgrund. Den horisontella bildstabiliseringen är avslagen, endast den vertikala bildstabiliseringen är aktiverad. Direktknapp o Funktionsratt Sökare Visas när [IMAGE STABILIZER] är inställd på [I.S. 1] eller [I.S. 2]. När g (motivprogram) är inställt på [q] (DIS MODE) slås bildstabiliseringen på automatiskt ([I.S. 1]). g»motivprogram» (s. 25) Kontroll av bildstabiliseringseffekten på skärmen Du kan hålla in knappen o under livebild för att se effekten av bildstabiliseringen på skärmen. I det läget kan du trycka ner avtryckaren helt för att ta en bild. När [IMAGE STABILIZER] är inställd på [OFF] aktiveras bildstabiliseringen ([I.S. 1]) när knappen o trycks och hålls in. Bildstabiliseringen slås av antingen genom att o släpps eller o hålls in under flera sekunder. o-knapp Funktionsratt 3 Fotograferingsfunktioner olika fotograferingsfunktioner Grön : Bildstabilisering aktiv Röd : Fel på bildstabilisering SE 29

30 x Observera Bildstabiliseringen kan inte korrigera alltför kraftiga kamerarörelser eller kamerarörelser som inträffar när slutartiden är inställd på den längsta tiden. I dessa fall rekommenderas att ett stativ används. När ett stativ används, ska [IMAGE STABILIZER] ställas på [OFF]. När ett objektiv med en bildstabiliseringsfunktion används, ska antingen objektivets eller kamerans bildstabiliseringsfunktion slås av. När du slår av kameran kan den starta bildstabiliseringsfunktionen. Det gör att kameran vibrerar, vilket dock inte betyder att det är fel på kameran. Om en röd q-symbol visas på skärmen indikerar det ett fel på bildstabiliseringsfunktionen. Om du tar en bild i detta läge kan bilden bli suddig. Kontakta närmaste auktoriserade Olympus servicestation. Fotograferingsfunktioner olika fotograferingsfunktioner bilden. Om detta skulle inträffa är den enklaste lösningen att använda skärpelås. 1 Justera AF-markeringen Avtryckare i enlighet med motivet som du vill ställa in skärpan på och tryck ner avtryckaren halvvägs tills AF-indikeringen tänds. Skärpan är låst. AF-indikeringen och AF-markeringen tänds i sökaren. Om AF-indikeringen blinkar; Kortlampa tryck ner avtryckaren halvvägs igen. När avtryckaren trycks ner försvinner kontrollpanelen. 2 Flytta till den sammansättning du vill ha medan du trycker ner avtryckaren halvvägs, tryck sedan ner avtryckaren helt. Kortlampan blinkar medan bilden sparas på kortet. AF-markering AF-indikering Om motivet har lägre kontrast än omgivningen Det går eventuellt inte att ställa in skärpan om motivets kontrast är svag, t.ex. när ljuset inte räcker till eller när motivet inte syns tydligt p.g.a. dimma. Ställ in skärpan (skärpelås) på ett motiv med hög kontrast som befinner sig på samma avstånd som det tänkta motivet. Komponera om bilden och ta den. Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås) 3 Kamerans autofokus kan eventuellt inte ställa in skärpan på motivet när motivet inte är i mitten av Alternativexponering Kameran tar automatiskt en rad bilder med olika exponeringsvärden för varje bild. Även under förhållanden där det är svårt att få rätt exponering (t.ex. i motljus eller solnedgång) kan man välja den bild man föredrar av ett antal bilder med olika typer av exponering (exponering och kompensationsvärden). Bilderna tas i följande ordning: Bilder med optimal exponering, bilder som justeras mot - och bilder som justeras mot SE

31 Exempel) När BKT är inställd på [3F 1.0EV] 1,0EV Kompenseringsvärde: 0,3, 0,7 eller 1,0 Värdet för exponeringskompensation ändras om EV-steget ändras. EV-steget kan ändras via menyn. Värdet för exponeringskompensationen kan ändras inom ett område av ±1,0. g»ev-steg» (s. 67) Antal bilder: 3 Meny MENU [X] [AE BKT] [OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / [3F 1.0EV] Börja fotografera. Fotograferingsmetoden varierar beroende på inställningen av fotografering av enkelbild eller sekvensfotografering. g»sekvensfotografering» (s. 38) Fotografering av en bild i taget Varje gång avtryckaren trycks ner helt tas en bild med en annan exponering. Inställningen för nästa bild visas i sökaren. Sekvensfotografering Håll ner avtryckaren tills det valda antalet bilder har tagits. Kameran tar varje bild med en annan exponering. När avtryckaren släpps avslutas fotografering med automatisk alternativexponering. När fotograferingen är avslutad visas 0 på kontrollpanelen i grönt. Så här kompenserar alternativexponeringen exponering i varje exponeringsläge Beroende på vilket exponeringsläge som har valts kompenseras exponeringen enligt följande: P-läge : Bländarvärde och slutartid A-läge : Slutartid S-läge : Bländarvärde M-läge : Slutartid TIPS För att använda alternativexponering med det exponeringsvärde som du har kompenserat: Kompensera exponeringsvärdet, använd sedan funktionen alternativexponering. Alternativexponeringen anpassas till exponeringsvärdet som har kompenserats. x Observera Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som finns kvar. ±0 +1,0EV CANCEL Sökare SELECT GO Nästa bilds exponeringskompensation 3 Fotograferingsfunktioner olika fotograferingsfunktioner SE 31

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8.

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotografering 3. Bildvisning Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Din manual OLYMPUS E-450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4527726

Din manual OLYMPUS E-450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4527726 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS E-450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING

KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING S BRUKSANVISNING KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING Läs och bekanta dig med alla varningar och försiktighetsåtgärder innan du använder kameran. VARNING Användning av batterier på ett felaktigt sätt kan medföra

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SLR Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SLR Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att ni valt PENTAX L digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition. Bildgruppen PRISMA

Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition. Bildgruppen PRISMA Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition Bildgruppen PRISMA Reflektioner från hemuppgiften Spara som Datorn Titta på bilderna från hemuppgiften Repetition Rent

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.

Illustrationer och visningsskärmen på LCD-skärmen i bruksanvisningen kan skilja sig från den verkliga produktens utseende. e_kb421.book Page 0 Friday, October 27, 2006 4:32 PM Tack för att du valde PENTAX q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att du får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24 e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 10:31 AM Bruksanvisningen Först bör du studera kapitlen Förberedelser och Funktioner när du använder Optio T30 så att du bekantar dig med kameran och lär

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING

för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Nissin-produkt Innan du använder blixten bör du läsa igenom denna bruks-anvisning och kamerans instruktionsbok noggrant

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktig information för dig som flyger!

Viktig information för dig som flyger! Handhavande step by step : 1. Starta applikationen. 2. Ställ in kamerainställningar. 3. Byt till F-läge på kontrollenehten. 4. Skapa waypoints / Flyg till lämplig position. 5. Tryck på Start / Tryck på

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

En överblick över tekniken bakom fotografering...

En överblick över tekniken bakom fotografering... En överblick över tekniken bakom fotografering... Av: Anders Oleander AFFE - akademiska fotoföreningen exponerarna // Högskolan i Kalmar 1 Innehåll: Sidnummer: Bilduppbyggnad svart/vit film 3 Kamerafunktion

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Namn på delar Zoomarm (s.45) Avtryckare (s.24) Strömbrytare, indikering (grön) (s.20) Blixt

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP

POWER TO YOUR NEXT STEP POWER TO YOUR NEXT STEP En digital systemkamera du alltid kan ha med dig you can En digital systemkamera du alltid kan ha med dig Fånga alla minnesvärda ögonblick med högkvalitativa fotografier och filmer

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-400. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-400. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-400 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

PENTAX Q7 Bruksanvisning

PENTAX Q7 Bruksanvisning Inledning 1 Digitalkamera PENTAX Q7 Bruksanvisning Förberedelser Fotografering Uppspelning Inställningar Tillägg 2 3 4 5 6 Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du valt PENTAX Q10 digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

för Canon EOS / Nikon digitala SLR-kameror för Sony digitala SLR-kameror BRUKSANVISNING

för Canon EOS / Nikon digitala SLR-kameror för Sony digitala SLR-kameror BRUKSANVISNING för Canon EOS / Nikon digitala SLR-kameror för Sony digitala SLR-kameror BRUKSANVISNING Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Utförande och

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

enögd spegelreflexkamera Strömförsörjning: 2st alkaline 1,5V (LR44 eller Phenix är en enögd spegelreflexkamera för 35mm:s film.

enögd spegelreflexkamera Strömförsörjning: 2st alkaline 1,5V (LR44 eller Phenix är en enögd spegelreflexkamera för 35mm:s film. BRUKSANVISNING PHENIX DN66 enögd spegelreflexkamera Tekniska data: Strömförsörjning: 2st alkaline 1,5V (LR44 eller Phenix är en enögd spegelreflexkamera för 35mm:s film. L76A) eller silveroxid 1,55V (SR44)

Läs mer