Nissin Japan Ltd., Tokyo Nissin Marketing Ltd., Hong Kong

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com"

Transkript

1 Nissin Japan Ltd., Tokyo Nissin Marketing Ltd., Hong Kong Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2

2 FE-lås sid 33

3 (helautom.), (program), (slutarprioritering), porträtt, landskap, närbild, sport, Tv Av A-DEP nattporträtt. (bländarpriorit.), (manuell), automatiskt fältdjup, x4 AUTO 24mm

4 Objektivets brännviddsinställning visas på blixtaggregatets display. Blixtens täckningsormåde motsvarar objektivets brännvidd på 24 till 105 mm (fullformat/analog systemkamera). Ställ in kameraläge, välj brännvidd och ta bilder med Di866 på din kamera. Di866 är ett tillbehör som hjälper dig att ta kreativa och levande bilder. När du tar bilder i det helautomatiska läget sköts i stort sett allt av kameran, du behöver inte göra några inställningar av blixten. (helauto), (program), Tv (slutatprioritering), Av (bländarprioritering), (manuell), A-DEP automatiskt fältdjup, Läge Slutarhastighet Bländarinställning Blixtstyrning porträtt, landskap, närbild, sport, nattporträtt. Tv Av Manuell Manuell Manuell Manuell Alla tillgängliga slutarhastigheter kan väljas. Alla tillgängliga bländare kan väljas. Alla kombinationer av slutartid och bländare kan väljas. TTL TTL 0.0 EV EV 24mm Zoom TTL EV mm Styrka för fyllnadsblixt Ledtal vid ISO100 1/1 (Full styrka) 1/2 1/4 1/8 1/16 1/ ,

5 Snabbsynk Di866 kan användas med kameror med slutarhastigheter överstigande 1/8000 sekund. På TTL-skärmen, håll nedtryckt i två sekunder. Sidan TTL Advance visas. Välj Hi-Speed Välj On för snabbsynk med Tryck eller vänta 8 sekunder för återgång till TTL-skärmen. Symbolen H visas i det övre högra hörnet. Exponeringsbracketing Di866 har en funktion för exponeringsbracketing i steg om 0,3 Ev increment Synkronisreing med andra ridån inom ett spann på 3 Ev. Däremd får man 3 kontinuerliga blixtbilder med olika exponeringar på varje bildruta. Ställ kamernas slutare i drive-läge välj antal Blixten synkroniseras vanligen med kamerans slutare då den blidrutor i kameran. Se kamerans instruktionsbok för mer information. öppnas. För fotografering med långsam slutare kan Di866 istället avfyra blixten ögonblicket innan slutaren stängs. Med denna På TTL-skärmen håll -knappen nedtryckt i två sekunder. funktion avbildas ett röligt motiv med bakomliggande streck. Se Sidan TTL Advance visas. kamerans instruktionsbok för mer information. Välj Bracketing med K Välj On för Bracketing med Välj önskad EV steglängd från 0,3 till 3 för På TTL-skärmen, håll -knappen intryckt i två sekunder. bracketing med Sidan TTL Advance visas. Tryck eller vänta 8 sekunder för återgång till TTL-skärmen. Välj Curtain med En BKT1 -symbol visas i övre högra hörnet. Välj 2nd med Tryck eller vänta 8 sekunder för återgång till TTLskärmen. Anmärkning: IMAGE ZONE ( Full Auto, porträtt, landskap, närbild, Symbolen >>> visas i det övre högra hörnet. sport, nattporträtt). När kameran ställs in för någon av dessa bildzoner ställs Di866 automatiskt om tlll TTL-AUTO. I detta läge kan inte TTL exponeringskompensation justeras. Alla andra avancerade 15 funktioner är dock tillgängliga. 16 M MANUAL/Av Manual/Av Select M.Mode Manual 3.1M 1/1 Power Sub.Flash M.Zoom Slave ISO F.Stop +1/3 28mm A.Zoom Advance 200 F5.6 Tryck eller vänta 8 sekunder för återgång till M function

6 Tryck eller vänta 8 sekunder för återgång till skärmen M function. M Sub.Flash M.Zoom Slave ISO F.Stop Advance 200 F5.6 Slav 2 Slav 3 Slav 1 Kamera med masterblixt Av MANUAL/Av Manual/Av Select F M F.Stop Av.Mode 24mm A.Zoom Utöver manuell inställning av blixtstyrka stöder den universella slavfunktionen även Av. Inställning av slavblixt: Välj slavläge SD eller SF och ställ in önskat F-stop (bländare) och ISO-tal på slavblixten. Liksom vid inställning av masterblixten, följ instruktionerna för universell slav, se sid

7 Multi MULTI Frequency 20 Hz Times 10 Power 1/128 Zoom Auto Kamerainställningar: Trådlös slavblixt (helauto), (program), Tv(slutarprioritering), Av (bländatpriorit.), (manuell) Möjliga kombinationer av blixtmodeller och kameror Masterblixt Nissin Di866 Canon 580Ex Canon 580Ex Gruppinställning A A:B A:B C A B C Slavblixt Nissin Di866 Canon 420Ex (Endast trådlös TTL) Canon 430Ex Canon 430EX Canon 580EX Canon 580EX 25 26

8 Inställning av masterblixt Funktionerna för masterblixt är tillgängliga i läge TTL och M. Masterblixten ställer in kanal för singalöverföring, zoomposition för blixtreflektorn, driftläge för masterbliixten och driftläge och värden för slavblixtarna i grupp A, B och C. På huvudsidan Välj Wireless. På sidan Wireless Välj Master. På Master-sidan Flytta markören och justera värdet enligt instruktionen längst ned på sidan Flytta markören Justera värde Kanalval Välj kanal: Ch1, Ch2, Ch3 & Ch4 Zoomval Välj zoomläge: auto, 24, 28, 35, 50, 70, 85 eller 105 mm Endast en blixtgrupp (inställning av grupp A) 1. Flytta markören till Group A 2. Flytta markören till Flash mode och välj TTL eller M TTL-inställningar 1. Flytta markören till Value Adjustment och välj önskad EVkompensation. 2. Flytta markören till M (Master). 3. Välj TTL eller --- (flash-off) i Flash Mode 4. När TTL är vald, flytta markören till Value Adjustment och välj önskad EV-kompensation. 5. Flytta markören till M (Master). 6. Välj TTL eller --- (FLASH OFF) i Flash Mode. 7. När TTL är vald, flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka. Inställningar i läge M 1. Flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka 2. Flytta markören till M (Master). 3. Välj M eller --- (FLASH OFF) i Flash Mode. 4. När läge M är valt, flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka. Not: I läge --- (FLASH OFF) kan masterblixten ändå avfyras när slutaren trycks ner. Detta är endast en förblixt som avfyras innan slutaren trycks ner, och påverkar Inställning av grupp alltså inte bildens exponering. Justering av värde Grupp Ev-kompensation i TTL-läge M = Masterblixt Flera grupper med slavblixtar (inställning av grupp B och C) (-0.3 till +3.0 Ev) A = Grupp A Grupp A MÅSTE vara inställd för att kunna lägga till grupp B Blixtstyrka i läge M B = Grupp B (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, C = Grupp C Lägg till grupp B Blixtläge 1/32, 1/64, 1/128) TTL = TTL Närr TTL valts för grupp A M = Manuellt läge 1. Flytta markören till GROUP B och välj TTL i rutan för driftläge. --- = Avstängd blixt Flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka mellan grupp A och B. ^Blixtstyrka kan väljas ur 13 olika kombinationer som A:B = 8:1 5.6:1 4:1 2.8:1 2:1 1.4:1 1:1 1:1.4 1:2 1:2.8 1:4 1:5.6 och 1:8 3. Flytta markören till M (Master). 4. Välj TTL eller --- (flash-off) i Flash Mode. 5. När TTL är valt, flytta markören till Flash Adjustment och ställ in önskad EV-kompensation. 4. Välj M eller --- (flash-off) i Flash Mode. 5. När M är vald, flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka. Användning av tre blixtgrupper rekommenderas för att minska eller eliminera skugga bakom motiv som orsakas av blixtljus från grupp A och/eller B. STÄLL IN SLAVBLIXTEN När läge M är valt i grupp A 1. Flytta markören till GROUP B och välj M i rutan för driftläge. 2. Flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka 3. Flytta markören till M (Master). 4. Välj M eller --- (flash-off) i Flash Mode. 5. När M är vald, flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka. Masterblixt GruppA Grupp B Lägg till grupp C Grupp A & B (A:B) måste vara inställda för att kunna lägga till grupp C. Grupp C är oberoende av vald blixtstyrkekombination. När TTL är vald i grupp A & B: 1. Flytta markören till GROUP C och välj TTL i Flash Mode. 2. Flytta markören till Flash Adjustment och välj EV-kompensation. 3. Flytta markören till M (Master). 4. Välj TTL eller --- (flash-off) i Flash Mode. 5. När TTL är vald, flytta markören till Flash Adjustment och välj önskad EV-kompensation. När M är vald i grupp A & B: 1. Flytta markören till GROUP C och välj M i Flash Adjustment. 2. Flytta markören till Flash Adjustment och välj blixtstyrka. 3. Flytta markören till M (Master). Grupp C KREATIV BLIXTBELYSNING: Ställ in masterblixten. Ställ in slavblixtarna. Kontrollera att kanal- och gruppinställningarna är korrekta. Anslut masterblixten till kameran och placera ut slavblixtarna i rummet (max 7 till 10 meter från masterblixten)

9 Inställning av slavblixt Kanal, grupp och blixtreflektorns zoomposition ställs in på slavblixten. TTL och manuellt läge är tillgängliga på slavblixten, även om dessa endast kan ställas in på masterblixten. På skärmen med 6 ikoner, välj och Välj R och. AF stödljus börjar blinka varannan sekund för att indikera att Di866 är i slavläge. Välj med raden Channel och med önskad kanal. Du kan välja mellan fyra kanaler från 1 till 4. Välj med raden Group och med önskad grupp. Det finns tre grupper, från A till C. Välj med raden Zoom och med zoomposition. När Di866 sätts i slavläge ställs zoompositionen automatiskt till 24 mm. Zoompositionen kan väljas manuellt. Tryck av/på-knappen för att låsa värdet. (Tryck igen för att låsa upp). Eller tryck, skärmen med de 6 ikonerna visas och återgår sedan till Remote-skärmen. Inställningen sparas. Repetera för varje enhet om flera slavblixtar ska användas. Grupp kan väljas fritt, A, B eller C, men kanalen måste vara gemensam för hela gruppen. Önskat blixtläge och dess värde ställs endast in i masterblixten. SETTING ting 1/2 MyTTL 0.0 Modeling Display On Rotato On Ft/Meter meter ting 2/2 Auto Reset 30 min No ting 2/2 Auto Reset 30 min Yes ting 2/2 Auto 30 min Reset Yes to confirm Funktioner som styrs av kamerans inställningar Inga inställningar av blixten krävs för dessa funktioner. F.E-lås Di866 har denna funktion i A och TTL-läge. Fokusera på motivet och tryck på < > knappen på kameran (eller < FEL > knappen på vissa kameror. Exponeringsvärdet för motivet är nu låst. Komponera om och ta bilden

10 Användning med förlängningskabel (tillbehör) Di866 kan användas med Nissin SC-01 ( Camera Shoe Cord). Kabeln har en TTL-kontakt för anslutning till kamerans blixtsko. Därmed blir det möjligt att ansluta dubbla blixtaggregat, ett på kameran och ett bredvid. Nissin SC-01 Shoe Cord (Fig.1) En handhållen blixt en bit bort från kameran (Fig.2) Användning av dubbla blixtar * Det är inte möjligt att avfyra två blixtar samtidigt

11 39

BRUKSANVISNING. Typ N. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT

BRUKSANVISNING. Typ N. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT DIGITAL TTL ZOOMBLIXT Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com BRUKSANVISNING Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Typ N N1110 REV. 1.0 Tack för att du har köpt en produkt från Nissin

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tack för att du köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT. Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.

BRUKSANVISNING. Tack för att du köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT. Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan. DIGITAL TTL ZOOMBLIXT Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en produkt från Nissin Innan du börjar använda ditt blixtaggregat, läs denna bruksanvisning och kamerans

Läs mer

för Canon EOS / Nikon digitala SLR-kameror för Sony digitala SLR-kameror BRUKSANVISNING

för Canon EOS / Nikon digitala SLR-kameror för Sony digitala SLR-kameror BRUKSANVISNING för Canon EOS / Nikon digitala SLR-kameror för Sony digitala SLR-kameror BRUKSANVISNING Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Utförande och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tack för att du köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT

BRUKSANVISNING. Tack för att du köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT DIGITAL ZOOMBLIXT BRUKSANVISNING Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Ni ssin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Tack för att du köpt en produkt från Nissin Innan du börjar använda

Läs mer

för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING

för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Nissin-produkt Innan du använder blixten bör du läsa igenom denna bruks-anvisning och kamerans instruktionsbok noggrant

Läs mer

Bruksanvisning. Metz AF Digital 58. Canon

Bruksanvisning. Metz AF Digital 58. Canon Bruksanvisning Metz AF Digital 58 Canon 1. Säkerhetsinstruktioner 2. Dedikerade blixtfunktioner 3. Förbered blixtenheten för användning Montera blixtenheten Strömförsörjning Att stänga av och sätta på

Läs mer

Bruksanvisning. Metz AF Digital 58. Olympus/Panasonic

Bruksanvisning. Metz AF Digital 58. Olympus/Panasonic Bruksanvisning Metz AF Digital 58 Olympus/Panasonic 1. Säkerhetsinstruktioner 2. Dedikerade blixtfunktioner 3. Förbered blixtenheten för användning Montera blixtenheten Strömförsörjning Att stänga av och

Läs mer

AUTO ZOOM ELECTRONIC OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT BRUKSANVISNING. Please read this operating manual carefully first for proper use.

AUTO ZOOM ELECTRONIC OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT BRUKSANVISNING. Please read this operating manual carefully first for proper use. AF540FGZ_OPM_SWE.book Page 0 Monday, January 17, 2011 10:32 AM ELEKTRONISK BLIXT AUTO ZOOM ELECTRONIC MED FLASH AUTOZOOM UNIT BRUKSANVISNING OPERATING MANUAL Studera bruksanvisningen noggrant innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Metz AF Digital 48. Olympus / Pentax

Bruksanvisning. Metz AF Digital 48. Olympus / Pentax Bruksanvisning Metz AF Digital 48 Olympus / Pentax 1. Säkerhetsinstruktioner 2. Dedikerade blixtfunktioner 3. Förbered blixtenheten för användning Montera blixtenheten Strömförsörjning Att stänga av och

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

för digitala spegelreflexkameror med MFT-fattning BRUKSANVISNING

för digitala spegelreflexkameror med MFT-fattning BRUKSANVISNING för digitala spegelreflexkameror med MFT-fattning BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Nissin-produkt Innan du använder blixten bör du läsa igenom denna bruks-anvisning och kamerans instruktionsbok noggrant

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Typ C. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT

BRUKSANVISNING. Typ C. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT DIGITAL TTL ZOOMBLIXT Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com BRUKSANVISNING Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Typ C C0111 REV. 1.0 Tack för att du har köpt en produkt från Nissin

Läs mer

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT MED AUTOZOOM BRUKSANVISNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK BLIXT MED AUTOZOOM BRUKSANVISNING AF360FGZ_OPM_SWE.book Page 0 Monday, January 17, 2011 10:30 AM ELEKTRONISK BLIXT AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUKSANVISNING OPERATING MANUAL Studera bruksanvisningen noggrant innan du

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

för Canon / Nikon digitala spegelreflexkameror INSTRUKTIONSBOK

för Canon / Nikon digitala spegelreflexkameror INSTRUKTIONSBOK för Canon / Nikon digitala spegelreflexkameror INSTRUKTIONSBOK Tack för att du köpt en Nissin-produkt. Innan du använder blixten bör du läsa igenom denna instruktionsmanual och kamerans instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

Blixt SB-900. Användarhandbok

Blixt SB-900. Användarhandbok Blixt SB-900 Användarhandbok Sv AFörberedelser Om den här användarhandboken Så här hittar du i användarhandboken Du kan söka i handboken med hjälp av följande metoder. k Innehållsförteckning... (ka-6)

Läs mer

för Fujifilm INSTRUKTIONSMANUAL

för Fujifilm INSTRUKTIONSMANUAL för Fujifilm INSTRUKTIONSMANUAL Tack för att du köpt en produkt från Nissin. Innan du använder blixtenheten, läs denna instruktionsmanual och manualen från din kameratillverkare för bättre förståelse av

Läs mer

Autofokuseringsblixt SB-800

Autofokuseringsblixt SB-800 Se Autofokuseringsblixt SB-800 Användarhandbok För säkerhets skull Läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten för att vara säker på att du använder den på ett korrekt

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT

BRUKSANVISNING. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT DIGITAL TTL ZOOMBLIXT Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com BRUKSANVISNING Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com S0710 REV. 1.3 Tack för att du har köpt en produkt från Nissin

Läs mer

BRUKSANVISNING Typ N. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT

BRUKSANVISNING Typ N. Tack för att du har köpt en produkt från Nissin. Kompatibla kameror DIGITAL TTL ZOOMBLIXT DIGITAL TTL ZOOMBLIXT BRUKSANVISNING Typ N Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com N1110 REV. 1.1 Tack för att du har köpt en produkt från Nissin

Läs mer

BRUKSANVISNING. Type C / N. Kompatibla kameror

BRUKSANVISNING. Type C / N. Kompatibla kameror DIGITAL TTL MAKROBLIXT DIGITAL TTL MACRO FLASH Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.co Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.co INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING Type C

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Autobixt BRUKSANVISNING

Autobixt BRUKSANVISNING Autobixt BRUKSANVISNING Inledning Tack för att du valt autoblixt AF540FGZ II/AF360FGZ II. Förutom enkel dagsljusfotografering med P-TTL auto, medger AF540FGZ II/AF360FGZ II och trådlöst styrd fotografering

Läs mer

KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING

KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING S BRUKSANVISNING KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING Läs och bekanta dig med alla varningar och försiktighetsåtgärder innan du använder kameran. VARNING Användning av batterier på ett felaktigt sätt kan medföra

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP Bli mer kreativ med blixt

POWER TO YOUR NEXT STEP Bli mer kreativ med blixt POWER TO YOUR NEXT STEP Bli mer kreativ med blixt Speedlite-blixtar you can Kamera: Canon EOS 5D Mark III Tv (slutartid): 1/200 sek Av (bländarvärde): f/10 ISO-hastighet: 100 Objektiv: EF 24-70mm f/2.8l

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Autofokuseringsblixt SB-600. SB-600 (Sv) Användarhandbok

Autofokuseringsblixt SB-600. SB-600 (Sv) Användarhandbok Sv Autofokuseringsblixt SB-600 SB-600 (Sv) Användarhandbok För säkerhets skull Läs noggrant igenom följande säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten för att vara säker på att du använder

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. TV-gateway 2610..

Monterings- och bruksanvisning. TV-gateway 2610.. Monterings- och bruksanvisning TV-gateway 2610.. Innehållsförteckning Beskrivning... 3 Anslutning till en TV... 4 Anslutning till en BK-anläggning (kabelanslutning)... 5 Anslutning till IP-världen... 6

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.

Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak. Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

En överblick över tekniken bakom fotografering...

En överblick över tekniken bakom fotografering... En överblick över tekniken bakom fotografering... Av: Anders Oleander AFFE - akademiska fotoföreningen exponerarna // Högskolan i Kalmar 1 Innehåll: Sidnummer: Bilduppbyggnad svart/vit film 3 Kamerafunktion

Läs mer

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR BL01622-200 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Kompatibel med. för digitala Canon/Nikon SLR-kameror INSTRUKTIONSMANUAL

Kompatibel med. för digitala Canon/Nikon SLR-kameror INSTRUKTIONSMANUAL Kompatibel med för digitala Canon/Nikon SLR-kameror INSTRUKTIONSMANUAL Ändringar eller modifiering som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för att produkten uppfyller Enheten uppfyller

Läs mer

Information till media

Information till media 2009-09-01 Information till media Bakom kulisserna vi ger bakgrunden till utvecklingen av Canons nya EOS 7D Prototyper från utvecklingen av EOS7D Canon Inc. Japan har utvecklat systemkameror i mer än 50

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Elektronblixt FL-36R. Bruksanvisning

Elektronblixt FL-36R. Bruksanvisning Elektronblixt FL-36R SE Bruksanvisning Delar Blixt Vidvinkelplatta gs. 20 Ljusut-sändande yta AF-belysningens ljusutsändande yta gs. 23, 27 = Om objektet är mörkt eller har låg kontrast avger den inbyggda

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie

LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie LABORATION nr 1 Landskapsfoto & kamerastudie Digital fotografering och bildbehandling 7,5hp 1 av 5 Syfte Syftet med uppgiften är att kursdeltagaren skall kunna skaffa sig kunskap om vilka inställningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Bruksanvisning Sportanläggning

Bruksanvisning Sportanläggning Bruksanvisning Sportanläggning Tillverkare: Version: MC7010C Sida 1 Bruksanvisning Sportanläggning Grattis! Den här kvalitétsanläggningen kommer ni ha mycket glädje och nytta av i många år framöver. Ni

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition. Bildgruppen PRISMA

Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition. Bildgruppen PRISMA Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition Bildgruppen PRISMA Reflektioner från hemuppgiften Spara som Datorn Titta på bilderna från hemuppgiften Repetition Rent

Läs mer

enögd spegelreflexkamera Strömförsörjning: 2st alkaline 1,5V (LR44 eller Phenix är en enögd spegelreflexkamera för 35mm:s film.

enögd spegelreflexkamera Strömförsörjning: 2st alkaline 1,5V (LR44 eller Phenix är en enögd spegelreflexkamera för 35mm:s film. BRUKSANVISNING PHENIX DN66 enögd spegelreflexkamera Tekniska data: Strömförsörjning: 2st alkaline 1,5V (LR44 eller Phenix är en enögd spegelreflexkamera för 35mm:s film. L76A) eller silveroxid 1,55V (SR44)

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA

Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA Användarmanual RINGBUNDET BLOCK A5 OMSLAG FRAMSIDA v2 2016-04-12 MATT SILVER FOLIERING (KAN EXKLUDERAS BEROENDE PÅ KOSTNAD) Quick Start 1. Ladda ner PIMnotes-appen ifrån Google Play/AppStore. 2. Se till

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

LUXCONTROL DSI IR / 2IR

LUXCONTROL DSI IR / 2IR LUXCONTROL / 2IR data & instruktion 2010-04 / 2IR data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för / / DSI-IR Styrmodul med ingång för IR-fjärrkontroll och envägsomkopplare Upp till

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

Din manual SAMSUNG VE-GA 290W http://sv.yourpdfguides.com/dref/531953

Din manual SAMSUNG VE-GA 290W http://sv.yourpdfguides.com/dref/531953 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG VE-GA 290W. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG VE-GA 290W instruktionsbok

Läs mer