Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner"

Transkript

1 SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna Utskrift Användning av programmet OLYMPUS Master Lär känna din kamera Information Utbytbara objektiv Övrigt ( Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. ( Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. ( Innehållet i den här bruksanvisningen är baserat på firmware-versionen 1.0 för denna kamera. Om funktioner läggs till eller modifieras p.g.a. uppdatering av firmware avviker detta från denna bruksanvisning. Gå in på Olympus webbplats för ny information.

2 Bruksanvisningens struktur Kamerans grundfunktioner Guide Det här avsnittet beskriver kameraförberedelser och -inställningar samt grundfunktioner, allt från enkla fotograferingsfunktioner till bildvisnings- och raderingsfunktioner. Fäst kameraremmen... 3 Justering av sökarens dioptri...6 Förbered batteriet... 3 Inställning av datum/tid...7 Montering av objektiv på kameran... 4 Fotografering...7 Laddning av kort... 5 Bildvisningsläge/radering...9 Strömbrytaren på... 6 Hantering av E-410 s. 14 Läs igenom kapitel 1 så att du lär dig grundfunktionerna innan du fortsätter att använda kameran övriga funktioner. Hantering av kameran g»hantering av E-410» (s. 14) Lär dig att använda funktionerna i fotograferingsguiderna g»lär dig mer om fotografering fotograferingsguider» (s. 21) Gå vidare till sidorna med de olika funktionerna. För att hitta den information du söker g»tips om fotografering och information» (s. 83),»Menyförteckning» (s. 95),»Kamerans delar» (s. 101),»Register» (s. 125) Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen Viktig information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Varnar även för användningssätt som absolut bör undvikas. TIPS g Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fler detaljer eller relaterad information. 2 SE

3 Guide Fäst kameraremmen Trä kameraremmen i pilarnas (1, 2) riktning. Dra åt kameraremmen ordentligt och se till att den säkert sitter fast (3). Fäst den andra änden av remmen i den andra öglan på samma sätt. Förbered batteriet Guide 1 Batteriladdning. Laddningsindikering Lyser rött: laddning pågår Lyser grönt: färdigladdad (Laddtid: ca 210 minuter) 3 Litium-jonbatteri (BLS-1) Litium-jonbatteriladdare (BCS-1) Ladda batteriet. Låsknapp för batterikammare Nätkabel Riktningsmarkering Vägguttag Batterilucka Stäng batteriluckan. Ta ur batteriet Tryck på batterilåset för att låsa upp luckan och ta ut batteriet. Det är bra att ha ett reservbatteri om batteriet i kameran tar slut när man fotograferar länge. Batterilås SE 3

4 Montering av objektiv på kameran 1 Ta av kamerahuslocket från kameran och det bakre objektivlocket från objektivet. Guide 2 1 Bakre objektivlock 2 1 Kamerahuslock 2 Montering av objektiv på kameran. Se till att fastsättningsmarkeringen för objektivet (röd) på kameran passar ihop med markeringen (röd) på objektivet och sätt sedan in objektivet i kameran (1). Vrid objektivet i pilens riktning tills det hörs ett klick (2). Tryck inte på knappen för att lossa objektivet. 3 Ta av objektivlocket. Markering för fastsättning av objektiv (röd) Markering på objektivet (röd) 2 1 Ta av objektivet från kameran Tryck ner knappen för att lossa objektivet(1) och vrid objektivet i den riktning som anges av (2). Linsskydd Knapp för att lossa objektivet SE

5 Laddning av kort Öppna kortluckan och sätt i kortet CompactFlash/Microdrive Skjut in kortets kontaktyta i kortplatsen så långt det går. Symbolen xd-picture Card Skjut in kortet tills det låses fast. Kortlucka Guide Kortlampa CF-kortplats Ta ut kortet Öppna aldrig kortluckan när kortlampan blinkar. xd-kortplats CompactFlash/Microdrive Tryck in utmatningsknappen helt och låt den hoppa upp, tryck sedan in den helt igen för att mata ut kortet. Dra ut kortet. xd-picture Card (bildkort) Tryck lite på kortet för att mata ut det. Dra ut kortet. Utmatningsknapp SE 5

6 Sätt på kameran Ställ kamerans strömbrytare på ON. Stäng av kameran, ställ strömbrytaren på OFF. Guide Ställ menyratten på AUTO. SSWF-indikator INFO -knapp LCD-skärm När kameran är på visas fönstret med kontrollpanelen på skärmen. Tryck på INFO om fönstret med kontrollpanelen inte syns. Kontrollpanel Dammreducering Funktionen dammreducering aktiveras automatiskt när kameran sätts på. Ultraljud används för att avlägsna damm och smuts från bildomvandlarens filteryta. SSWF-indikatorn (super sonic wave filter) blinkar medan dammreduceringen pågår. Justering av sökarens dioptri Justera sökarens dioptri enligt det som du ser. Vrid på ratten för dioptrijustering lite i taget medan du tittar genom sökaren. När du kan se AF-markeringen tydligt är inställningen klar. Sökare Ratt för dioptrijustering AF-markering 6 SE

7 Inställning av datum / tid Information om datum och tid lagras på kortet tillsammans med bilderna. Filnamnet lagras tillsammans med informationen om datum och tid. Se till att ställa in rätt datum och tid innan kameran används. 1 Tryck på MENU -knapp. MENU a d c i CUSTOM RESET SETTING Guide Y/M/D Y/M/D 2 Använd ac för att välja [Z], tryck sedan på d. 3 Använd ac för att välja [X], tryck sedan på d. 4 Använd ac för att välja år [Y], tryck sedan på d. Y/M/D Y/M/D 5 Fortsätt på samma sätt tills du har ställt in datum och tid färdigt. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. 6 Använd ac för att välja datumformat. 7 Tryck på i. 8 Tryck på MENU -knapp för att lämna inställningen. Fotografering 1 Hålla kameran. Håll fingrarna och kameraremmen borta från objektivet och blixten. Horisontellt grepp Vertikalt grepp SE 7

8 2 Placera AF-markeringen på motivet medan du tittar genom sökaren. 3 Ställ in skärpan. Halvvägs Tryck ner avtryckaren lite (halvvägs). nedtryckt AF-indikering Bländarvärde Avtryckare Guide Slutartid Ett pip hörs när skärpan har låsts. AF-indikeringen och AF-markeringen tänds i sökaren. Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. Kontrollpanelfönstret visas inte när avtryckaren trycks ner. 4 Släpp avtryckaren. Tryck ner avtryckaren helt. Slutarens ljud hörs och bilden tas. Kortlampan blinkar och kameran tar bilden. Ta aldrig ut batteriet eller kortet när kortlampan blinkar. Om man råkar göra något av detta kan man förstöra lagrade bilder eller hindra bilder som just har tagits från att lagras. Ta bilder medan man tittar på skärmen Helt nedtryckt Kortlampa Du kan använda LCD-skärmen som en sökare och kontrollera motivets sammansättning, eller så kan du fotografera medan du ser en förstorad bild på LCD-skärmen. g»livebild» (s. 18) 1 Tryck på u (livebild). Motivet visas på LCD-skärmen. u -knapp 2 Tryck ner avtryckaren helt. Bilden tas med justerad skärpa 8 SE

9 När kameran slutar att fungera Om kameran inte används under ca 8 sekunder stängs skärmen automatiskt av för att spara på batteriet. Kameran går automatiskt över till energisparläge (standby) och stänger av funktionerna om den inte används under ca 1 minut. Kameran aktiveras igen när man trycker ner en knapp (avtryckaren, pilknapparna etc.). g»skärmtimer» (s. 69),»Automatisk avstängning» (s. 69) Bildvisningsläge / radering Bildvisning Guide När man trycker på q (bildvisning) visas senast tagna bild. q -knapp Visar föregående bild Visar nästa bild Pilknappar Delförstoring Varje gång funktionsratten vrids till U förstoras bilden i steg om 2x 14x. Radera bilder Funktionsratt Ta fram bilden du vill radera och tryck på S (radering). Använd ac för att välja [YES], tryck sedan på i för att radera. S -knapp SE 9

10 Innehåll 1 Hantering av E Förklarar kamerans funktioner och hur de används. Hur menyratten används Enkla fotograferingslägen Avancerade fotograferingslägen Så här ställs funktionerna in Hur man gör funktionsinställningar Inställning av funktioner med kontrollpanelen Inställning av funktioner med direktknappar Inställning med menyn Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen Livebild Ändring av informationsdisplayen Förstorad visning Stödlinjer Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Beskriver fotograferingsmetoder som passar i olika situationer. Guide för grundfunktioner Skärpa: Hantering av avtryckaren Ljusstyrka: Exponeringskompensation Färg: Vitbalans En guide till funktioner för olika typer av motiv Landskapsbilder Bilder på blommor Ta bilder med nattmotiv Fotograferingsfunktioner Delar upp och beskriver fotograferingsfunktionerna enligt fotograferingslägen; fotograferingsfunktioner; fokusering; exponering, färg och bild. Fotograferingslägen Motivprogram P: Automatisk fotografering A: Fotografering med bländarförval S: Fotografering med tidsförval M: Manuell fotografering Förhandsgranskning Funktioner för fotografering Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås) Alternativexponering Blixtfotografering Blixtfunktion Manuell blixt Inställning av blixten Användning av den inbyggda blixten Inställning av blixtstyrkan Externa elektroniska blixtar (säljs separat) Användning av extern elektronisk blixt Super FP-blixt SE

11 Användning av icke original blixtar Icke-specificerade blixtar Sekvensfotografering / självutlösare / fjärrkontroll Inställning av funktioner Sekvensfotografering Användning av självutlösare Användning av fjärrkontroll Panoramafotografering Fokuseringsfunktioner Val av AF-markering...42 Skärpeläge Användning av S-AF och MF samtidigt (S-AF+MF) Användning av C-AF och MF samtidigt (C-AF+MF) AF-belysning Exponering av bild och färg Val av bildkvalitet Typer av bildkvalitet RAW-data Så här väljer man bildkvalitet SQ Inställning av antalet pixlar och komprimeringsgrad Mätläge Ändring av mätmetod Exponeringskompensation Justering av bildens ljusstyrka AE-lås Lås exponeringen ISO Inställning av ljuskänslighet Vitbalans Justering av färgtonerna Inställning av automatisk / förinställd / anpassad vitbalans Kompensering av vitbalans Inställning av vitbalans med en knapptryckning Bildfunktioner Toning Brusreducering Brusfilter Inställning av brusfiltrets nivå Färgrymd Manuell spegeluppfällning Bildvisningsfunktioner Förklarar funktionerna som används för att visa bilder som har tagits. Visning av en bild i taget/delförstoring Småbildsvisning/kalendervisning Informationsdisplay Bildspel Rotera bilder Bildvisning på TV Redigering av stillbilder Kopiering av bilder Kopiering av alla bilder Kopiering av utvalda bilder Kopiering av enstaka bild Skrivskydda bilder Förhindra att de raderas av misstag Skrivskydda enstaka bild Skrivskydda utvalda bilder Upphäv alla skrivskydd SE 11

12 Radering av bilder Radering av enstaka bild Radering av alla bilder Radering av utvalda bilder Anpassning av inställningar / funktioner i kameran Förklarar andra typer av funktioner/inställningar som kan ändras så att de passar omgivningen där kameran används. Återställning AEL-/AFL-läge Övriga funktionsinställningar AEL-/AFL-memo AEL-mätning Kompensering av all vitbalansering Automatisk uppfällning FUNCTION Ändring av livebilden Filnamn Förhandsgranskning Titta på bilderna direkt efter fotograferingen Inställning av knappljudet Justering av skärmens ljusstyrka Automatisk avstängning Skärmtimer USB-läge Byte av språk på displayen Val av videosignaltyp innan kameran ansluts till TV HI (under vatten) Firmware Utskrift Förklarar hur man skriver ut bilder. Utskriftsreservation (DPOF) Utskriftsreservation Utskriftsreservation av enkelbild Reservation av alla bilder Borttagning av utskriftsreservationsdata Direktutskrift (PictBridge) Anslutning av kameran till en skrivare Enkel utskrift Anpassad utskrift Användning av programmet OLYMPUS Master Förklarar hur man överför och sparar bilder till en dator. Flödesschema Användning av programmet OLYMPUS Master Vad är OLYMPUS Master? Anslutning av kameran till en dator Starta programmet OLYMPUS Master Visa kamerans bilder på datorn Ladda ner och spara bilder Lossa anslutningen mellan kameran och datorn SE

13 Titta på stillbilder Uppdatering av kamerans menyspråk Överföring av bilder till datorn utan att använda OLYMPUS Master Lär känna din kamera Referens när du vill lära känna din kamera bättre. Tips om fotografering och information Tips innan du börjar ta bilder Tips för fotografering Ytterligare tips om fotografering och information Bildvisningstips Se på bilder på datorn När felmeddelanden visas Underhåll av kameran Rengöring och förvaring av kameran Rengöring Ta bort damm Pixelmapping Kontrollera bildbehandlingsfunktionerna Information Här finner du en förteckning över kamerans funktioner och displayer, samt förklaring på hur man använder minneskortet och det uppladdningsbara batteriet. Grundläggande information om kortet Kompatibla kort Formatering av kortet Batteri och laddare När du använder laddaren utomlands Menyförteckning Funktioner som kan ställas in i fotograferingsläget Lista med olika typer av bildkvalitet Kamerans delar Kamera Indikeringar i sökaren Kontrollpanel Indikeringar på LCD-skärmen (live) Indikeringar på LCD-skärmen (under bildvisning) Förklaring av begrepp Tekniska data Utbytbara objektiv Förklarar hur de utbytbara objektiven används. Objektiv ZUIKO DIGITAL utbytbart objektiv E-systemets schema Övrigt Innehåller säkerhetsföreskrifter angående kameran och tillbehören. Säkerhetsföreskrifter Register SE 13

14 1 Hantering av E-410 Så här används menyratten Med menyratten kan du enkelt ändra kamerainställningarna beroende på motivet. 1Hantering av E-410 Enkla fotograferingslägen Välj utifrån fotograferingsprogrammet. Kameran ställer in de rätta fotograferingsförhållandena automatiskt. När man vrider på menyratten eller stänger av kameran i ett enkelt fotograferingsläge, ändras de funktioner som har ändrats tillbaka till standardinställningarna. AUTO AUTO Gör det möjligt att använda den mest optimala bländaren och slutartiden som kameran ställer in automatiskt. Den inbyggda blixten fälls upp automatiskt vid lite ljus. i Porträtt Används för att ta en porträttliknande bild av en person. l Landskap Används för att fotografera landskap eller andra utomhusmotiv. & Makro Används för att ta närbilder (makrofotografering). j Sport Används för att fånga motiv som rör sig snabbt utan att de blir suddiga. / Natt+ Porträtt Används för att fotografera huvudmotivet och bakgrunden på natten. g Motivprogram Det finns 20 olika motivprogram som passar för en mängd olika förhållanden. (gs. 26) Avancerade fotograferingslägen Om du vill använda en mer avancerad fotograferingsteknik och kunna ha mer inflytande på fotograferingen kan bländaren och slutartiden ställas in manuellt. Inställningar som gjorts i avancerade fotograferingslägen sparas även om kameran stängs av. P A S M Automatisk fotografering Fotografering med bländarförval Fotografering med tidsförval Manuell fotografering Gör det möjligt att använda den bländare och slutartid som kameran ställer in automatiskt. (gs. 26) Gör det möjligt att ställa in bländaren manuellt. Kameran ställer in slutartiden automatiskt. (gs. 27) Gör det möjligt att ställa in slutartiden manuellt. Kameran ställer in bländaren automatiskt. (gs. 28) Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. (gs. 29) 14 SE

15 Så här ställs funktionerna in Så här görs funktionsinställningarna Det finns tre grundläggande sätt att ställa in funktionerna på den här kameran. Inställning medan man tittar på kontrollpanelen (se nedan) Inställning med direktknapparna (gs. 16) Inställning med menyn (gs. 17) Inställning av funktioner med kontrollpanelen Välj en funktion på kontrollpanelen och ändra inställningen. 1 När strömbrytaren ställs på ON aktiveras kontrollpanelen (fotograferingsinformation och inställningsfönster) på LCDskärmen. Indikeringen ändras varje gång INFO trycks ner. Du kan även öppna kontrollpanelen och ändra inställning när livebild används. INFO -knapp Funktionsratt i -knapp Strömbrytare p Pilknappar 1 Hantering av E-410 Kontrollpanel Förenklad Detaljerad Display av 2 Tryck på i. Markören (för val av funktion) på kontrollpanelen tänds. Exempel: Vid inställning av sekvensfotografering / fotografering med fjärrkontroll / självutlösare Markör Direktmeny 3 Använd p för att flytta markören till den funktion som du vill ställa in. 4 Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. När du trycker på i medan funktionen väljs visas menyn till den här funktionen. Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. Om du trycker på i eller inte använder funktionsratten inom några sekunder visas kontrollpanelen igen och inställningen bekräftas. SE 15

16 Funktioner på kontrollpanelen Funktionerna som kan ställas in på den förenklade displayen och på den detaljerade displayen varierar. 1Hantering av E-410 Nr Funktioner Förenklad Detaljerad Ref. sida 1 ISO s. 48 Vitbalans s Vitbalanskompensering k s Ljusmätningsmetod s Minneskort s Bildkvalitet s AF-markering s Skärpeläge s Förenklad Sekvensfotografering / självutlösare / fjärrkontroll s. 39 Blixtfunktioner s. 35 Inställning av blixtstyrkan k s Bildläge s Färgrymd Skärpa 11 Kontrast k Färgmättnad Toning : Kan ställas in k: Kan inte ställas in Inställning av funktioner med direktknappar ,6,7,8 Detaljerad s. 54 s. 52 s. 52 s. 52 s. 53 Den här kameran är utrustad med direktknappar, vilket betyder att funktioner som har programmerats till dessa kan ställas in snabbt. 1 Tryck på knappen för den funktion som du vill ställa in. Direktmenyn visas. Exempel: Inställning av sekvensfotografering / Funktionsratt 4 fotografering med självutlösare / fjärrkontroll SE Direktmeny

17 2 Vrid på funktionsratten för att ändra inställningen. Tryck på i för att bekräfta inställningen. Om du inte använder funktionsratten inom några sekunder visas kontrollpanelen igen och inställningen bekräftas. Lista med direktknappar Direktknapparnas funktioner beskrivs nedan. Nr Direktknappar Funktion Ref. sida 1 </Y/j Knapp för fotografering med fjärrkontroll / självutlösare / sekvensfotografering Fotografering med fjärrkontroll / självutlösare / sekvensfotografering s F Exponeringskompensation Exponeringskompensation s u Livebild 4 # Blixtknapp Aktiverar eller stänger av livebilden Fäller upp blixten och aktiverar blixtfunktionen s. 18 s Hantering av E-410 Inställning med menyn 1 Tryck på MENU -knapp. Menyn visas på LCD-skärmen. CUSTOM RESET SETTING MENU -knapp p Pilknappar i -knapp Inställningsguiden visas nedtill i fönstret. CANCEL a : Tryck på MENU för att avbryta inställningen. SELECT / : Tryck på dac för att välja funktion. Bilden motsvarar pilknapparna nedan. :a :c :d :b GO f : Tryck på i för att bekräfta inställningarna. 2 Använd p för att välja en funktion. CUSTOM RESET SETTING NOISE FILTER NOISE REDUCT. STANDARD Flik Den aktuella inställningen visas Funktion Hoppar till funktionerna under fliken som du har valt. Välj en funktion och öppna inställningsfönstret. SE 17

18 1Hantering av E-410 Fliktyper W Ställer in funktioner för fotografering. X Ställer in funktioner för fotografering. q Ställer in bildvisningsfunktioner. Y Anpassar funktioner för fotografering. Z Ställer in funktioner som gör att du kan använda kameran effektivt. 3 Tryck på i flera gånger tills menyn försvinner. Fönstret för normal fotografering visas. Se»Menyförteckning» för menylistorna (g s. 95). Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen Instruktionerna för skötsel och användning på kontrollpanelen, direktknappar och menyer beskrivs enligt följande i den här bruksanvisningen. NOISE FILTER NOISE REDUCT. STANDARD Inställningsskärm för kontrollpanel Inställningskärm för direktknappar Inställningsskärm för menyer Kontrollpanel Exempel: Vid inställning av fotografering med fjärrkontroll/självutlösare/sekvensfotografering i p: j / < / Y i Direktknappar Exempel: Vid inställning av fotografering med fjärrkontroll/självutlösare/sekvensfotografering < / Y / j Funktionsratt Meny Exempel: För att ställa in vitbalansen MENU [W] [WB] Livebild Du kan använda LCD-skärmen som en sökare och kontrollera motivets sammansättning, eller så kan du fotografera medan du ser en förstorad bild på LCD-skärmen. 1 Tryck på u. Funktionsratt Motivet visas på LCD-skärmen. AFL -knapp INFO -knapp u -knapp 18 SE

19 2 Tryck ner avtryckaren helt för att ställa in skärpan och ta bilden. Om du vill ställa in skärpan i förväg: Tryck på AFL och håll den nedtryckt och tryck sedan ner avtryckaren. Skärpan låses när du trycker på AFL. Bilden på skärmen fryser när spegeln fälls ner under skärpeinställningen. Den senast tagna bilden visas snabbt på skärmen för kontroll. Inställning av skärpan med manuell skärpeinställning (MF) 1 Ställ in [AF MODE] på [MF]. g»skärpeläge» (s. 43) Vrid fokuseringsringen och ställ in skärpan på motivet. För manuell fotografering, se»skärpeläge» (s. 43). Du kan även trycka på AFL för att aktivera automatisk inställning av skärpan. Ändring av informationsdisplayen Du kan ändra informationen på skärmen med knappen INFO. Informationsdisplay ON Informationsdisplay ON Informationsdisplay ON + stödlinjer *1 + histogram 1 Hantering av E-410 Informationsdisplay OFF Förstorad bild *2 *1 Visas när [FRAME ASSIST] har valts. *2 För användning av förstorad visning, se»förstorad visning» på nästa sida. Förstorad visning Det går att förstora motivet 7 eller 10 gånger på skärmen. När man förstorar bilden under manuell skärpeinställning är det lättare att ställa in och bekräfta skärpan. 1 Använd p för att flytta ramen, tryck sedan på i. Ytan inuti ramen förstoras och visas. Tryck ner i och håll den nedtryckt för att flytta förstoringsramen till mitten. SE 19

20 2 Vrid på funktionsratten för att ändra förstoringen (7x/10x). När man trycker på i avbryts den förstorade visningen. 1Hantering av E-410 x Observera Om det finns en kraftig ljuskälla på skärmen kan bilden se mörk ut men den kommer att sparas normalt. Om livebildsfunktionen används en längre tid ökar temperaturen i bildomvandlaren vilket leder till att bilder med hög ISO-känslighet störs av brus eller ojämna färger. Minska ISOkänsligheten eller stäng av kameran ett tag. När du byter objektiv försvinner livebilden. Följande funktioner kan inte användas under livebild. C-AF/AE-lås/[AEL / AFL] Stödlinjer Du kan visa stödlinjerna på LCD-skärmen som hjälp när du bekräftar sammansättningen. MENU [Y] [FRAME ASSIST] [OFF] / [GOLDEN SECTION] / [GRID] / [SCALE] TIPS Ljusare skärm för en tydligare bild av motivet: Se»Ändring av livebild» (s. 67) 20 SE

21 2 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Guide för grundfunktioner Fotografera ofta så att du lär dig hur kameran fungerar. Börja med att fotografera motiv i närheten, t.ex. barn, blommor och djur. Försök sedan att ta reda på hur du kan förbättra dina bilder med utgångspunkt från de dåliga bilder du just tagit. Problem kan oftast lösas genom att man är mer observant under fotograferingen. Skärpa: Hantering av avtryckaren Att skärpan inte är rätt inställd verkar vara den vanligaste orsaken till att bilderna inte blir bra. I många fall fokuseras inte själva motivet utan för- eller bakgrunden eller andra föremål. Avtryckaren kan tryckas ned halvägs eller helt. När du behärskar avtryckarens båda lägen kan du ställa in skärpan korrekt, t.o.m. på motiv som rör sig. g»fotografering» (s. 7),»Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås)» (s. 31) Om skärpan är inställd på motivet blir bilden ändå suddig om kameran rörs när avtryckaren trycks ned. Håll kameran stabilt så att den inte skakar. Kameran kan skaka något när man använder livebild eller när man fotograferar medan motivet visas på skärmen. Det kan ibland vara nödvändigt att använda ett stativ för att förhindra att kameran skakar även om ljuset är tillräckligt. g»håll kameran» (s. 7) Förutom att skärpan inte är korrekt inställd och kameraskakningar kan bliden bli suddig p.g.a. att motivet rör sig när bilden tas. Det är nödvändigt att fotografera med en slutartid som passar motivets rörelser. Du kan bekräfta slutartiden och bländaren på sökarens och skärmens indikeringar genom att trycka ner avtryckaren halvvägs under fotograferingen. Kontrollera dessa indikeringar under fotograferingen. g»så här används menyratten» (s. 14),»Förhandsgranskning» (s. 30),»Livebild» (s. 18) Halvvägs nedtryckt: Helt nedtryckt: 2 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Ljusstyrka: Exponeringskompensation Kameran bestämmer automatiskt bländarvärdet och slutartiden ljusstyrkan. Detta kallas automatisk exponering. Ibland räcker det inte bara med automatisk exponering för att dina bilder ska få förväntat resultat. I sådana fall kan du justera exponeringen genom att öka eller minska exponeringsvärdet som kameran automatiskt ställer in under fotograferingen. Öka exponeringsvärdet när du vill fånga en sommarstrands vackra färgtoner eller snöns vithet. Minska exponeringsvärdet när området som ska fotograferas är mindre och ljusare än omgivningen. Om du är osäker på hur mycket exponeringskompensation som behövs kan du fotografera med olika inställningar. g»exponeringskompensation Justering av bildens ljusstyrka» (s. 47) SE 21

22 Färg: Vitbalans Det finns andra ljuskällor förutom solljus som t.ex. tungsten och lysrörsljus, som lyser upp motivet. Till skillnad från solljus innehåller sådant ljus särskilda färger. Därför kan samma vita motiv som fotograferas under olika ljusförhållanden ha olika färger. Även vid solljus kan resultatet variera beroende på himlen, skuggor från träd och hus etc. Vitbalans justerar automatiskt effekten av detta ljus och gör det möjligt att fotografera med rätt färger. Även om rätt färgförhållanden kan uppnås när vitbalansen är inställd på [AUTO] kan det, beroende på situationen, ändå hända att färgerna inte blir som förväntat. Ändra i så fall inställningen till ett mer optimalt värde. g»vitbalans Justering av färgtonerna» (s. 49) Lysrörsljus Tungsten Skuggor från träd 2Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider En guide till funktioner för olika typer av motiv Det här avsnittet beskriver vilka funktioner som passar de olika fotograferingsförhållandena. Landskapsbilder Utomhusmotiv som t.ex. blommor och nattmotiv är landskapsbilder. Det finns flera saker att ta hänsyn till när man fotograferar olika typer av landskapsmotiv. I det här avsnittet beskrivs det hur man fotograferar utomhusmotiv som t.ex skogar och sjöar i dagsljus. Ändring av fotograferingsläge Utomhusmotiv inkluderar både rörliga och stilla motiv. Fotograferingsmetoden ändras för ändamålet så att motivets rörelse ser realistisk ut. För att ta bilder som fokuserar på en bestämd punkt i bilden, som t.ex. skogens djup; använd A (fotografering med bländarförval) och stäng bländaren (öka bländarvärdet) så mycket som möjligt. För att fånga ett ögonblick. t.ex. vågor som slår mot stranden; använd S (fotografering med tidsförval) och välj en kort slutartid. För att fotografera ett vattenfall eller ett vattendrag; ställ in en lång slutartid för att fånga ett motiv som avviker från det verkliga motivet. Exponeringskompensation kan användas i olika fotograferingslägen. Kontrollera bilden du har tagit och justera med + eller SE

23 Vitbalans Färgen på vatten är olika beroende på om sjön omges av skog eller om det är ett tropiskt hav. När du vill fånga de olika färgnyanserna kan du försöka med att ändra inställningen av vitbalans. Det kan vara svårt att fånga vattnets klara färger, t.ex. spegelbilder av gröna träd eller koraller, med de automatiska inställningarna. Försök med att ändra inställningarna så att de passar situationen, t.ex K för soliga dagar och 7500 K för skuggor utomhus soliga dagar. Ändring av mätmetod Hur klart vattnet är beror på djupet och solens läge och kan variera kraftig även när bilden komponeras på samma sätt igen. Skogens ljus kan också avvika beroende på hur löven överlappar varandra. Om du vet i vilka områden kompenseringen i bildens sammansättning ska göras kan du ändra mätmetoden. Mätmetoden är inställd i ESP så länge kamerainställningarna inte ändras. Kameran bedömer automatiskt ljusstyrkan och ESP bestämmer exponeringen. För att ändra exponeringen i en del av bilden; byt till centrumvägd mätning eller spotmätning, flytta AF-markeringen till det ställe där exponeringen ska justeras och mät exponeringen. Ändring av färgmättnaden Det kan hända att du inte lyckas fånga färgerna på bilden så som de verkligen är även om du har använt vitbalans eller exponeringskompensation. Du kan ställa in färgmättnaden för att uppnå det resultat du vill ha. Du kan välja hög eller låg inställning av färgmättnaden. När inställningen är hög kommer en mättad färg att användas. Eftersom bilden kommer att sparas med den här inställningen bör man undvika att ändra för många inställningar. g»a: Fotografering med bländarförval» (s. 27),»S: Fotografering med tidsförval» (s. 28),»Mätläge Ändring av mätmetod» (s. 46),»Exponeringskompensation Justering av bildens ljusstyrka» (s. 47),»Vitbalans Justering av färgtonerna» (s. 49),»[SATURATION]: Färgmättnad» (s. 52) Bilder på blommor 2 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Du kan fotografera allt från blommor som växer vilt till en blomsteräng. Hur man fotograferar beror på hur bilden ska fångas. Vitbalans Det kan finnas många olika färger i blommorna, allt från ljusa till kraftiga färger. Beroende på färgen kan eventuellt svaga nyansskillnader som syns i verkligheten inte komma med på bilden. Om vissa färgnyanser inte återges kan du kontrollera ljusförhållandena och ändra vitbalansen. Den förinställda vitbalansen är automatisk så länge kamerainställningarna inte ändras. Den automatiska inställningen är OK men försök med att ändra inställningarna så att de passar situationen, t.ex K för soliga dagar och 7500 K för skuggor utomhus soliga dagar kommer att betona nyanser mer effektivt. SE 23

24 Exponeringskompensation När du fotograferar en bild mot en bakgrund så välj en bakgrund som betonar blommans form och färg. En enkel bakgrund betonar motivet. Justera exponeringskompensationen mot (minus) när du fotograferar ljusa och vita blommor så att blommorna skiljer sig från den mörka bakgrunden. Ändring av fotograferingsläge 2Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Metoden för att fånga ett motiv ändras enligt vilken typ av motiv som ska betonas i bilden, t.ex. en blomsteräng. För att ändra fokuseringsområdet; ställ in A (fotografering med bländarförval) och välj bländarvärde. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan i ett mindre område (grunt djup) och skapar en bild med en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (bländarvärdet ökas) ställer kameran in skärpan i ett större område (djupare) och skapar en tydlig bild. Du kan använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera ändringarna i bildens djup när bländaren justeras. Livebild När du använder en vanlig SLR-kamera med utbytbart objektivsystem måste du titta på bilderna senare och kontrollera resultatet om du vill ta bilder med olika exponeringskompensation och vitbalans. Med kamerans livebildsfunktion kan du använda skärmen för att visa och kontrollera motivet du vill fånga när du tar bilden. Byte av objektiv Använd ett teleobjektiv när det bara finns några få blommande blommor som du vill fotografera. En bild som tas med ett teleobjektiv kommer att se tätare ut genom att blommorna ser kraftigare ut och avståndet till motivet är inte så långt. När man använder teleskopfunktionen på ett zoomobjektiv har det samma effekt med det är lättare att uppnå denna effekt när avståndet är längre t.ex. 150 mm eller 200 mm i stället för 54 mm. g»a: Fotografering med bländarförval» (s. 27),»Livebild» (s. 18),»Förhandsgranskning» (s. 30),»Exponeringskompensation Justering av bildens ljusstyrka» (s. 47),»Vitbalans Justering av färgtonerna» (s. 49) 24 SE

25 Ta bilder med nattmotiv Det finns olika typer av nattmotiv allt från slutet på en solnedgång till stadens ljus på natten. Solnedgång och fyrverkerier är också exempel på nattmotiv. Användning av stativ Man måste använda ett stativ när man fotograferar nattmotiv eftersom slutartiden är lång p.g.a. mörkret. Även om du inte har något stativ med dig måste du placera kameran på ett stabilt underlag som inte vibrerar. Även om kameran står stadigt kan du flytta den när du trycker ner avtryckaren. Använd därför fjärrkontrollen eller självutlösaren för att aktivera slutaren om det går. Ändring av fotograferingsläge När man fotograferar nattmotiv är ljusbalansen inte konstant p.g.a. att ljusstyrkan är intensiv. Eftersom det finns många mörka områden i bilden kommer en vit bild som är överexponerad att tas när P (automatisk fotografering) används. Använd A (fotografering med bländarförval) för att ta bilden. Ställ in bländaren på ett mellanvärde (ungefär F8 eller F11) och låt kameran ställa in slutartiden. Eftersom bilden oftast blir för ljus: Ändra exponeringskompensationen till 1 eller 1,5. Kontrollera bländaren och exponeringskompensationen i [REC VIEW] och justera om det behövs. Det kan lätt uppstå brus vid längre slutartider. Ställ [NOISE REDUCT.] på [ON] för att minska bruset. Manuell skärpeinställning Om motivet är för mörkt och det inte går att ställa in skärpan med AF (autofokus) eller när det inte går att ställa in skärpan i tid, t.ex. när man fotograferar fyrverkerier, kan du ställa in skärpeläget på MF (manuell skärpeinställning) och ställa in skärpan manuellt. För nattmotiv: Vrid på objektivets fokuseringsring och kontrollera om du kan se gatuljuset tydligt. För fyrverkerier: Så länge det långa zoomobjektivet inte används går det bra att justera till oändligt. Om du känner till det ungefärliga avståndet kan du även ställa in skärpan i förväg på något som befinner sig på samma avstånd. g»p: Automatisk fotografering» (s. 26),»A: Fotografering med bländarförval» (s. 27),»Sekvensfotografering / Självutlösare / Fjärrkontroll» (s. 39),»Skärpeläge» (s. 43),»Brusreducering» (s. 53),»Rec view Snabbgranskning direkt när bilden har tagits» (s. 68) 2 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider SE 25

26 3 Fotograferingsfunktioner 3Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena Motivprogram När du väljer ett läge som passar situationen som ska fotograferas gör kameran de bästa inställningarna för just de förhållandena. De flesta funktioner kan inte ändras i motsats till menyrattens motivprogram. 1 Ställ menyratten på g. Menyn för motivprogram visas. 2 Använd ac för att välja motivprogram. Ett exempel med det valda läget följt av en beskrivning visas. 3 Tryck på i. Kameran övergår till stand-by-läge för fotografering. Tryck på i igen för att ändra inställningen. Menyn för motivprogram visas. Typer av motivprogram Symbol Läge Symbol Läge I 1 Porträtt J 11 Makro L 2 Landskap r 12 Natur makro K 3 Landskap+Porträtt & 13 Stearinljus G 4 Nattbild * 14 Solnedgång U 5 Nattbild+Porträtt ( 15 Fyrverkerier G 6 16 Dokument J 7 Sport s 17 Panorama H 8 Högdager g 18 Strand & Snö I 9 Lågdager I 19 Undervatten vidvinkel q 10 Bildstabilisering H 20 Undervatten makro P: Automatisk fotografering 1 PORTRAIT For taking a portrait-style shot. Kameran ställer in bländarvärdet och slutartiden automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Ställ menyratten på P. När avtryckaren är nedtryckt halvvägs visas slutartiden och bländarvärdet i sökaren. När avtryckaren släpps upp visas slutartiden och bländarvärdet på kontrollpanelen. Slutartid Bländarvärde Kontrollpanel på displayen Bländarvärde Slutartid AF-indikering Exponeringsläge Sökare 26 SE

27 Bländarvärden och slutartider i läge P I läget P är kameran inställd så att bländarvärdet och slutartiden väljs automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Programlinjediagrammet varierar beroende på vilket objektiv som används. När ett mm f zoomobjektiv används (brännvidd: 14 mm) Programväxling Bländarvärde Programväxling (%) Genom att vrida på funktionsratten i läget P kan man ändra kombinationen av bländare och slutartid medan exponeringen bibehålls. Se bilden ovan. Inställningen av programväxlingen avbryts inte efter fotograferingen. För att ta bort inställningen av programväxlingen måste man vrida på funktionsratten så att indikeringen % i sökaren eller på kontrollpanelen ändras till P eller stänga av kameran. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. A: Fotografering med bländarförval Kameran ställer automatiskt in slutartiden för det bländarvärde som har ställts in. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan i ett mindre område (grunt djup) och skapar en bild med en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (öka bländarvärdet) fokuserar kameran inom ett större område. Använd det här läget när du vill lägga till ändringar i bakgrunden. Innan du fotograferar kan du använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera hur bakgrunden kommer att se ut på bilden. g»förhandsgranskning» (s. 30) När bländarvärdet (f-nummer) minskas Ställ menyratten på A och vrid på funktionsratten för att ställa in värdet. Slutartid Öppna bländaren (f-numret minskas) När bländarvärdet (f-nummer) ökas 3 Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena Stäng bländaren (f-numret ökas) SE 27

28 Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs Bilden överexponeras när indikeringen för Slutartid Bländarvärde slutartiden blinkar. Öka bländarvärdet (f-nummer). Bilden underexponeras när indikeringen för slutartiden blinkar. Minska bländarvärdet (f-nummer). AF-indikering Exponeringsläge Sökare 3Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena TIPS Indikeringen för slutartid slutar inte att blinka när bländarvärdet har ändrats: Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på hög hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 48) Om indikeringen för slutartid blinkar när den är inställd på låg hastighet kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 48) För att kontrollera djupet med det valda bländarvärdet: Se»Förhandsgranskning» (s. 30). S: Fotografering med tidsförval Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet för slutartiden som har valts. Ställ in slutartiden enligt effekten som du vill åstadkomma. En snabbare slutartid gör det möjligt att fånga motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. En långsammare slutartid gör att motivet blir suddigt och skapar en känsla av hastighet eller rörelse. En snabb slutartid kan frysa ett motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. Ställ menyratten på S och vrid funktionsratten för att ställa in slutartiden. Långsam slutartid En långsam slutartid gör att ett motiv som rör sig snabbt blir suddigt. Suddigheten skapar en känsla av rörelse. Snabbare slutartid 28 SE

29 Indikering i sökaren när avtryckaren trycks ner halvvägs Slutartid AF-indikering Bländarvärde Om indikeringen för bländarvärdet blinkar* när det är inställt på min är exponeringen inte korrekt (underexponerad). Minska slutartiden. Om indikeringen för bländarvärdet blinkar* när det är inställt på max är exponeringen inte korrekt (överexponerad). Öka slutartiden. Exponeringsläge Sökare * Bländarvärdet som är inställt när indikeringen blinkar varierar beroende på vilken typ av objektiv som används och objektivets brännvidd. TIPS Bilden är suddig: Risken för att kamerarörelser förstör bilden ökar i makro- eller ultrafotografering med teleobjektiv. Ställ in slutartiden på ett högre värde eller använd ett stativ för att stabilisera kameran. Indikeringen för bländarvärdet slutar inte att blinka när slutartiden har ändrats: Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på max kan ISO-känsligheten ställas in på ett lägre värde eller ett ND-filter användas (för att justera mängden ljus). g»iso Inställning av ljuskänslighet» (P. 48) Om indikeringen för bländarvärdet blinkar när det är inställt på min kan ISO-känsligheten ställas in på ett högre värde. g»iso Inställning av ljuskänslighet» (s. 48) M: Manuell fotografering Gör det möjligt att ställa in bländaren och slutartiden manuellt. Du kan kontrollera hur mycket exponeringen avviker från den korrekta exponeringen genom att använda exponeringsnivån. Med det här läget har man större kreativ kontroll. Du kan göra vilka inställningar du vill utan att ta hänsyn till rätt exponering. Man kan även fotografera med lång exponeringstid som gör det möjligt att ta astronomiska bilder eller bilder av fyrverkerier.g»b-läge» (s. 30) Ställ menyratten på M och vrid på funktionsratten för att ställa in värdet. För att ställa in slutartiden: Vrid på funktionsratten. För att ställa in bländarvärdet: Vrid på funktionsratten och tryck samtidigt ner F (exponeringskompensation). Vilka bländarvärden som finns varierar beroende på vilken typ av objektiv som används. Slutartiden kan ställas in på 1/ » (s) eller [BULB]. Bländarvärdet och slutartiden ändras i steg om 1/3 EV när ratten vrids. Öppna bländaren (f-numret minskas) Långsam slutartid F -knapp 3 Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena Stäng bländaren (f-numret ökas) Snabbare slutartid SE 29

30 Exponeringsnivån visas på kontrollpanelen och indikerar skillnaden (varierar mellan 3 EV och +3 EV) mellan exponeringsvärdet som beräknas av den aktuella bländaren och slutartiden jämfört med det exponeringsvärde som kameran anser vara mest optimalt. Underexponering Överexponering Exponeringsnivån Optimal exponering 3Fotograferingsfunktioner val av rätt läge för fotograferingsförhållandena Brus i bilder Under fotografering med lång slutartid kan brus uppstå på skärmen. Detta fenomen uppstår när ström genereras i de delar av bildomvandlaren som normalt inte utsätts för ljus vilket resulterar i att temperaturen stiger i bildomvandlaren eller bildomvandlarens drivkrets. Detta kan även hända när man fotograferar med ISO inställt på ett högt värde i en miljö som utsätts för värme. Funktionen brusreducering kan användas för att minska bruset. g»brusreducering» (s. 53) B-läge Man kan ta bilder med lång exponeringstid genom att slutaren är öppen så länge som avtryckaren hålls nedtryck. Ställ in slutartiden på [BULB] i läge M. Det går även att fotografera med lång exponeringstid genom att använda en fjärrkontroll (RM-1) (säljs separat). g»b-läget på fjärrkontrollen» (s. 41) TIPS Bilden är suddig: Använd ett stativ när du fotograferar med lång slutartid. Förhandsgranskning Sökaren visar området med skärpa (bilddjup) med det valda bländarvärdet. För att förhandsgranskningen ska fungera med b måste funktionen för b ställas in via menyn i förväg. g»7 FUNCTION» (s. 67) Tryck på b för att använda förhandsgranskningen. b -knapp När [7 FUNCTION] är inställd på [LIVE PREVIEW] växlar kameran automatiskt till livebild för en förhandsgranskning av bilden på skärmen när man trycker på b. 30 SE

31 Om det inte går att få korrekt skärpa (skärpelås) Kamerans autofokus kan eventuellt inte ställa in skärpan på motivet när motivet inte är i mitten av bilden. Om detta skulle inträffa är den enklaste lösningen att använda skärpelås. 1 Justera AF-markeringen i enlighet med Avtryckare motivet som du vill ställa in skärpan på och tryck ner avtryckaren halvvägs tills AF-indikeringen tänds. Skärpan är låst. AF-indikeringen och AFmarkeringen tänds i sökaren. Om AF-indikeringen blinkar; tryck ner avtryckaren halvvägs igen. Fönstret med kontrollpanelen försvinner. 2 Flytta till den sammansättning du vill ha medan du trycker ner avtryckaren halvvägs, tryck sedan ner avtryckaren helt. Kortlampan blinkar medan bilden sparas på kortet. Kortlampa AF-markering AF-indikering Om motivet har lägre kontrast än omgivningen Det går eventuellt inte att ställa in skärpan om motivets kontrast är svag, t.ex. när ljuset inte räcker till eller när motivet inte syns tydligt p.g.a. dimma. Ställ in skärpan (skärpelås) på ett motiv med hög kontrast som befinner sig på samma avstånd som det tänkta motivet. Komponera om bilden och ta den. 3 Fotograferingsfunktioner olika fotograferingsfunktioner Alternativexponering Kameran tar automatiskt en rad bilder med olika exponeringsvärden för varje bild. Även under förhållanden där det är svårt att få rätt exponering (t.ex. i motljus eller solnedgång) kan man välja den bild man föredrar av ett antal bilder med olika typer av exponering (exponering och kompensationsvärden). Bilderna tas i följande ordning: Bilder med optimal exponering, bilder som justeras mot - och bilder som justeras mot +. SE 31

32 Exempel: När BKT är inställd på [3F 1.0 EV] 1.0 EV ± EV Kompenseringsvärde: 0,3, 0,7 eller 1,0 Antal bilder: 3 Meny MENU [X] [AE BKT] [OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / [3F 1.0EV] 3Fotograferingsfunktioner olika fotograferingsfunktioner Börja fotografera. Fotograferingsmetoden varierar beroende på inställningen av fotografering av enkelbild eller sekvensfotografering. g»sekvensfotografering» (s. 39) Fotografering av en bild i taget Varje gång avtryckaren trycks ner helt tas en bild med en annan exponering. Inställningen för nästa bild visas i sökaren. Sekvensfotografering Sökare Håll ner avtryckaren tills det valda antalet bilder har tagits. Kameran tar varje bild med en annan exponering. När avtryckaren släpps avslutas fotografering med automatisk alternativexponering. När fotograferingen är avslutad är [BKT] på kontrollpanelen markerad med blått. Så här kompenserar alternativexponeringen exponering i varje exponeringsläge Beroende på vilket exponeringsläge som har valts kompenseras exponeringen enligt följande: P : Bländarvärde och slutartid A : Slutartid S : Bländarvärde M : Slutartid CANCEL SELECT GO Nästa bilds exponeringskompensation TIPS För att använda alternativexponering med det exponeringsvärde som du har kompenserat: Kompensera exponeringsvärdet, använd sedan funktionen alternativexponering. Alternativexponeringen anpassas till exponeringsvärdet som har kompenserats. x Observera Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som finns kvar. 32 SE

33 Blixtfotografering Blixtfunktion Kameran ställer in blixten enligt flera olika faktorer som t.ex. tändningsmönster och blixtens tajming. Vilka blixtfunktioner som kan användas beror på exponeringsläget. Blixtfunktionerna kan även användas med externa blixtar (säljs separat). Automatisk blixt AUTO Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. För att fotografera ett motiv med ljus bakifrån: Placera AF-markeringen på motivet. Blixt med reducering av röda ögon! När blixt med reducering av röda ögon används löses flera förblixtar ut innan den riktiga blixten löser ut. Detta hjälper motivets ögon att anpassa sig till det skarpa ljuset och minskar fenomenet med röda ögon. x Observera Synkronisering med långa slutartider (1:a ridån) #SLOW Ögonen ser röda ut på personen du fotograferar Efter förblixtarna tar det ungefär 1 sekund innan bilden tas. Håll kameran stadigt för att undvika kamerarörelser. Effektiviteten kan vara begränsad om personen du fotograferar inte tittar direkt på förblixtarna eller om fotograferingsavståndet är för stort. Individuella fysiska särdrag kan också begränsa effektiviteten. Blixten med synkronisering med långa slutartider används vid långsam slutartid. När man fotograferar med blixt i vanliga fall kan inte slutartiden gå under en viss nivå för att inte kamerarörelser ska uppstå. Men när man fotograferar ett motiv på natten kan en snabb slutartid göra att bakgrunden blir för mörk. Synkronisering med långa slutartider gör det möjligt att fånga både bakgrunden och motivet. Eftersom slutartiden är långsam måste kameran stå stabilt. Använd ett stativ så att bilden inte blir suddig. 3 Fotograferingsfunktioner olika fotograferingsfunktioner 1:a ridån Vanligtvis löser blixten ut direkt när slutaren har öppnats helt. Detta kallas för 1:a ridån. Om den inte ändras kommer blixten alltid att lösa ut på detta vis. Synkronisering med långa slutartider (2:a ridån) #SLOW2 2:a ridån. Blixten löser ut precis innan slutaren stängs. Genom att ändra blixtens tajming kan man åstadkomma intressanta effekter på bilderna, t.ex. en bils rörelser med bakljusen strömmande bakåt. Ju långsammare slutartiden är desto bättre blir effekten. Vilken slutartid som är längs beror på fotograferingsläget. SE 33

34 När slutartiden är inställd på 2 sek. 2 sekunder 2 2:a ridån 0 1:a ridån sekunder 1:a ridåblixten löser ut 2:a ridåblixten löser ut Slutaren stängs Slutaren öppnas helt Blixt med synkronisering med långa slutartider (1:a ridån) / reducering av röda ögon!slow 3Fotograferingsfunktioner olika fotograferingsfunktioner När du använder blixt med synkronisering med långa slutartider kan den här funktionen även användas för att reducera fenomenet med röda ögon. När man fotograferar ett motiv på natten kan den här funktionen användas för att reducera fenomenet med röda ögon. Eftersom tiden mellan förblixtarna och fotograferingen är lång i den 2:a ridåsynkroniseringen kan det vara svårt att reducera fenomenet med röda ögon. Därför kan endast den 1:a ridåsynkroniseringen användas. Upplättnadsblixt # Blixten löses ut oberoende av hur ljust det är. Detta läge är användbart för att ta bort skuggor från ansiktet på personen du fotograferar (t.ex. skuggor från löv), vid motljus eller för att korrigera färgskiftningar som uppstår vid artificiell belysning (framför allt lysrörsljus). Avstängd blixt $ x Observera När blixten löser ut är slutartiden inställd på 1/180 sekunder eller mindre. När man fotograferar ett motiv mot en ljus bakgrund med upplättnadsblixt kan bakgrunden överexponeras. Använd i sådana fall en extern FL-50- eller FL-36-blixt (säljs separat) och fotografera i läget Super FP. g»super FP-blixt» (s. 38) Blixten utlöses inte. I det här läget kan blixten användas som AF-belysning när den är uppfälld. g»af-belysning» (s. 44) Manuell blixt Med den här funktionen kan den inbyggda blixten ställas in så att den avger en fast mängd ljus. För att fotografera med manuell blixt: Ställ in bländarvärdet på objektivet baserat på avståndet till motivet. 34 SE Mängd ljus GN: Ledtal (motsvarar ISO 100) FULL (1/1) 12 1/4 6 1/16 3 1/ Beräkna bländarvärdet på objektivet med följande formel. Bländare (bländarvärde) = GN x ISO-känslighet Avstånd till motivet (m)

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-400. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-400. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-400 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Din manual OLYMPUS E-410

Din manual OLYMPUS E-410 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS E-410. Du hittar svar på alla dina frågor i OLYMPUS E-410 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Din manual OLYMPUS E-450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4527726

Din manual OLYMPUS E-450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4527726 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS E-450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild..

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. 1. Inledning Som du kanske har märkt handlar mycket av fotografin om ljus. Det finns ganska mycket matematik och fysik involverat, inte minst kring hur

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Elektronblixt FL-36R. Bruksanvisning

Elektronblixt FL-36R. Bruksanvisning Elektronblixt FL-36R SE Bruksanvisning Delar Blixt Vidvinkelplatta gs. 20 Ljusut-sändande yta AF-belysningens ljusutsändande yta gs. 23, 27 = Om objektet är mörkt eller har låg kontrast avger den inbyggda

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Filter. Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll. Mycket lätt att använda

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Filter. Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll. Mycket lätt att använda E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor.

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. E-30 Art Filter, Dubbelexponering, Trådlös blixt, Flera bildförhållanden 11 punkters AF-system High Speed Live MOSsensor med 12,3 Megapixel Live View med vinklingsbar LCD Sekvensfotografering med 5 bps

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ...

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 1 ccc Innehållsförteckning Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 16 Bildkontroller... 18 Anpassade

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Grundläggande om kameran

Grundläggande om kameran Gatufotogruppen Sida 1 (5) Grundläggande om kameran De mest grundläggande principerna. Vilka typer av hänsyn som just gatufotografi kräver map kamerainställningar Christer Strömholm: Ögonblick kommer som

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Fotografera under vattnet. Likheter och olikheter

Fotografera under vattnet. Likheter och olikheter Fotografera under vattnet Likheter och olikheter Att dyka med kamera Visa hänsyn. Koraller mm är ömtåliga så bra avvägning är en förutsättning för att ta bilder under vatten. Lär dig kamerahuset på land,

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EF24-70mm f/4l IS USM

EF24-70mm f/4l IS USM EF24-70mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF24-70mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med hög prestanda, för användning med EOS-kameror. Objektivet har

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

EF-S18-200mm f/ IS

EF-S18-200mm f/ IS EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-200mm f/3,5-5,6 IS är ett zoomobjektiv med hög förstoring och höga prestanda. Det är utrustat

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

EF-S10-22mm f/ USM

EF-S10-22mm f/ USM EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S10-22mm f/3,5-4,5 USM är ett lätt och kompakt ultravidvinkelobjektiv med optik med höga prestanda.

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare.

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s.2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES9 Grundläggande felsökning Översikt Innehåll

Läs mer

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Försbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografera med sökaren 3. Fotografera med livebild Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Grundläggande om kameran

Grundläggande om kameran Gatufotogruppen Sida 1 (6) Grundläggande om kameran De mest grundläggande principerna. Vilka typer av hänsyn som just gatufotografi kräver map kamerainställningar Christer Strömholm: Ögonblick kommer som

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES80/ES81 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer