Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser"

Transkript

1 OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, Hamburg, Tyskland Tfn: /Fax: Godsleverans: Bredowstrasse 20, Hamburg, Tyskland Brev: Postfach , Hamburg, Tyskland Teknisk kundsupport i Europa: Besök vår hemsida eller ring vårt AVGIFTSFRIA NUMMER*: i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien. * Observera att vissa (mobila) telefontjänster/-leverantörer inte låter dig ringa +800-nummer eller kräver ytterligare prefix. För europeiska länder som inte finns med här ovan, eller om du inte anslutstill numret ovan, använd följande BETALNUMMER: eller Vår tekniska kundsupport är öppen från 9 till 18, mellaneuropeisk tid (måndag till fredag). Auktoriserade återförsäljare Sweden: Olympus Sverige AB Box SOLNA Tel.: DIGITALKAMERA Bruksanvisning 1. Guide Snabbregister Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser 5. Bildvisningsalternativ 6. Skicka och ta emot bilder 7. Använda OLYMPUS Viewer 2/[ib] 8. Skriva ut bilder 9. Kamerainställning 10. Anpassa kamerainställningar 11. Information 12. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Register /2011 OEH E Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga ut av din kamera under så lång tid som möjligt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Innehållet i den här bruksanvisningen är baserat på firmware-versionen 1.0 för denna kamera. Om funktioner läggs till eller modifieras p.g.a. uppdatering av firmware avviker detta från denna bruksanvisning. Gå in på Olympus webbplats för ny information. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar hör till kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. Kamerahuslock Kamerarem USB-kabel CB-USB6 Kamera CD-skiva med datorprogramvara Bruksanvisning Garantikort Fästa kameraremmen AV-kabel (Mono) CB-AVC3 Litium-jonbatteri BLS-5 Litiumjonbatteriladdare BCS-5 1 Trä på kameraremmen i pilens riktning. 2 Dra åt kameraremmen ordentligt och se till att den sitter fast ordentligt Fäst den andra änden av remmen i den andra öglan på samma sätt. Indikeringar som används i den här bruksanvisningen Följande symboler används i den här bruksanvisningen. Viktig information om faktorer som kan leda till att kameran # Risk inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Varnar även för användningssätt som absolut bör undvikas. $ Observera Att observera när man använder kameran. Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din % Tips kamera till fullo. g Referenssidor med fler detaljer eller relaterad information. SV

3 Ladda och sätta i batteriet 1 Ladda batteriet. Laddningsindikering 3 priktningsmarkering Guide BLS-5 litiumjonbatteri Laddningsindikering Lyser gult: Laddning pågår Släckt: Laddning klar (Laddtid: upp till ca 3 timmar 30 minuter) Blinkar gult: Laddningsfel 2 Sätta i batteriet. Riktningsmarkering 1 BCS-5 litiumjonbatteriladdare Nätkabel Vägguttag 2 Batteri-/kortlucka Låsknapp för batteri-/ kortkammare Förberedelser inför fotografering Ta ur batteriet Stäng av kameran innan du öppnar eller stänger batteri-/kortluckan. För att ta bort batteriet, skjuter du först batterilåsknappen i pilens riktning och tar därefter bort det. $ Observera Det är bra att ha ett reservbatteri om batteriet i kameran tar slut när man fotograferar länge. SV

4 Sätta i och ta bort kort Guide Förberedelser inför fotografering 1 Sätta i kortet. För in SD/SDHC/SDXCkortet (kallat»kort» i dessa anvisningar) tills det låses på plats. g»grundläggande information om kortet» (s.96) # Risk Stäng av kameran innan du sätter i eller tar bort kortet. Ta ut kortet Tryck lite på kortet för att mata ut det. Dra ut kortet. # Risk Ta inte ut batteriet eller kortet medan indikatorn för skrivning på kortet (s.22) visas. 2 Stänga batteri-/kortluckan. Stäng luckan tills du hör ett klick. # Risk Stäng batteri-/kortluckan när du använder kameran. SV

5 Fästa ett objektiv på kameran 1 Ta av kamerahuslocket från kameran och det bakre objektivlocket från objektivet. Guide Montera ett objektiv på kameran. # Risk Se till att kameran är avstängd. Tryck inte på objektivfrigöringsknappen. Vidrör inte några invändiga delar av kameran. Markering för fastsättning av objektiv Fastsättningsmarkering Rikta den röda fastsättningsmarkeringen för objektivet som sitter på kameran mot den röda markeringen på objektivet och sätt sedan in objektivet i kameran. Vrid objektivet i pilens riktning tills det hörs ett klick. 3 Ta av objektivlocket. 1 Förberedelser inför fotografering 2 1 Ta loss objektivet från kameran Knapp för att lossa objektivet Tryck ner knappen för att lossa objektivet och vrid objektivet i pilens riktning. g»utbytbara objektiv» (s.98) 2 1 SV

6 Ström på Guide Förberedelser inför fotografering 1 Tryck på ON/OFF-knappen för att sätta på kameran. När kameran slås på tänds den blå strömindikatorn och skärmen tänds. När kameran slås på utförs dammreducering för att ta bort damm från ytan på bildsensorns filter. För att stänga av strömmen, trycker du på ON/OFF-knappen igen. 2 Ställ menyratten på h. Menyratt LCD-skärm L N 01:02:03 Batterinivå ON/OFF-kapp ; (grön): Kameran är redo för tagning Visas under cirka tio sekunder efter att kameran har satts på. : (grön): Låg batteriladdning ] (blinkar röd): Ladda batteriet Antal stillbilder som går att lagra Tillgänglig inspelningstid SV

7 Inställning av datum/tid Information om datum och tid lagras på kortet tillsammans med bilderna. Filnamnet lagras tillsammans med informationen om datum och tid. Se till att ställa in rätt datum och tid innan kameran används. 1 Visa menyerna. Tryck på MENU-knappen för att visa menyerna. Guide MENU-knapp 2 Välj [X] på fliken [d] (inställning). Använd FG till att välja [d] och tryck på I. Välj [X] och tryck därefter på I. 3 Ställ in datum och tid. Använd HI för att välja fält. Använd FG för att ändra det valda fältet. Använd FG för att välja datumformat. [d]-fliken CARD UP RE/MY PICTURE MODE K IMAGE ASPECT BACK j 4: X --:-- W ENG. s j±0 k±0 REC VIEW 5SEC c/# MENU DISPLAY FIRMWARE BACK X Y M D TIME 2010 CANCEL Y/M/D Tiden visas i 24 timmarsformat. Förberedelser inför fotografering 4 Spara inställningarna och avsluta. Tryck på Q för att ställa in kamerans tid och gå tillbaka till huvudmenyn. Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyerna. SV

8 Sökarsymboler Guide Namn på delar och funktioner Kamera c d e f a b g h 1 Menyratt... s.6, 10 2 Avtryckare... s.11, 12, 35, 88 3 ON/OFF-knapp... s.6 4 Fäste för kamerarem... s.2 5 Självutlösarlampa... s.46 6 Markering för fastsättning av objektiv... s.5 7 Fattning (Ta bort kamerahuslocket innan du monterar objektivet.) 8 Mikrofon... s.59, 65 9 Skydd till blixtsko 0 Inbyggd blixt... s.56 a Knapp för att lossa objektivet... s.5 b Lås som håller objektivet på plats c Stativfäste d Batteri-/kortlucka... s.3 e Låsknapp för batteri-/ kortkammare... s.3 f Kontaktlucka g Multikontakt... s.66, 70, 74 h HDMI-minikontakt (typ C)... s.66 SV

9 9 Guide a H (Vänster)/ P (AF-markering)- knapp (s.35) F(Upp)/F (exponeringskompensation)- knapp (s.38) Q-knapp (s.20, 21) I (Höger)/ # (Blixt)-knapp (s.56) b c Kontrollratt (j) (s.14) Vrid för att välja ett alternativ. Namn på delar och funktioner G(Ner)/jY(Sekvensfotografering/ självutlösare)-knapp (s.46) 1 Blixtomkopplare... s.56 2 Tillbehörsport 3 LCD-skärm... s.22, 23 4 U-knapp... s.31, 36, 61 5 </G-knapp... s.86/s.60, 61 6 q (bildvisning)-knapp... s.14, 60 7 D (radering)-knapp... s.15, 64 8 MENU-knapp... s.21 9 Blixtsko... s Högtalare a R (Videosekvens) /0 (Skydda)- knapp... s.11, 13, 58/s.60, 64 b INFO (Informationsdisplay)-knapp... s.22, 30, 31, 32 c Pilknappar Kontrollratt (j)... s.14, 49, 50, 51 SV

10 Kamerareglage Guide Namn på delar och funktioner Menyratt Använd menyratten till att välja fotograferingsläge. När du har valt fotograferingsläge använder du avtryckaren till att ta stillbilder och R-knappen till att spela in filmer. Indikator Lägesikon Avancerade lägen för fotografering Stillbilder Enkla fotograferingslägen Videosekvenser P A S M Automatisk fotografering (s.48) Fotografering med bländarförval (s.49) Fotografering med tidsförval (s.50) Manuell fotografering (s.51) Om du vill använda en mer avancerad fotograferingsteknik och kunna ha mer inflytande på fotograferingen kan bländaren och slutartiden ställas in manuellt. Inställningar som gjorts i avancerade fotograferingslägen sparas även om kameran stängs av. Videoläge n Videosekvens (s.58) A iauto (s.18) Om A är valt optimerar kameran automatiskt inställningarna så att de passar ART Konstfilter (s.16) motivet. SCN Motivprogram (s.17) Välj alternativen ART eller SCN beroende på motivet eller din avsikt med bilden. Kameran optimerar inställningarna automatiskt. När man vrider på menyratten eller stänger av kameran i ett enkelt fotograferingsläge, ändras de funktioner som har ändrats tillbaka till standardinställningarna. % Tips Återställa kamerainställningarna: g»återställa standardinställningar eller anpassade inställningar» (s.33) 10 SV

11 Avtryckare R-knapp Guide Läge Stillbilder: avtryckare Videosekvenser: R-knapp P A S M A ART SCN n Bländaren och slutartiden justeras automatiskt för optimala resultat. Du kan ställa in bländaren. Du kan ställa in slutartiden. Du kan ställa in bländaren och slutartiden. Ett helautomatiskt läge i vilket kameran automatiskt optimera inställningarna för det aktuella motivet. Välj ett konstfilter. Välj ett motiv. Fotografier registreras med de inställningar som är valda i [n MODE]. Kameran justerar automatiskt inställningarna och spelar in en videosekvens. Spela in videosekvenser med hjälp av konstfilter eller effekter från bländare och slutartid. Ta stillbilder under videoinspelning Om du vill ta en stillbild under videoinspelning trycker du på avtryckaren. Tryck på R-knappen för att avsluta inspelningen. Tre filer spelas in på minneskortet: videosekvensen som föregick stillbilden, själva stillbilden och videosekvensen som följde efter stillbilden. Det går endast att ta en stillbild åt gången under videoinspelning; självutlösare och blixt kan inte användas. Namn på delar och funktioner # Risk Stillbildernas bildstorlek och kvalitet är oberoende av storleken på videosekvensens bildrutor. Automatisk inställning av skärpa och mätning som används i videosekvensläget kan skilja sig från de som används när man tar stillbilder. R-knappen kan inte användas för att spela in videosekvenser i följande situationer: avtryckaren halvvägs nertryckt/bulb-/sekvensfotografering/panorama/flera exponeringar etc. (stillbildstagning avslutas också). SV 11

12 Ta stillbilder/spela in videosekvenser Guide Introduktion 1 Komponera bilden. Håll fingrarna och kameraremmen borta från objektivet. Horisontell fattning Använda objektiv med en UNLOCKomkopplare Infällbara objektiv med en UNLOCK-omkopplare kan inte användas medan de är infällda. Vrid zoomringen i pilens riktning (1) för att fälla ut objektivet (2). För förvaring, vrid zoomringen i pilens riktning (4) medan du skjuter UNLOCK-omkopplaren (3). 2 Ställ in skärpan. Tryck med lätt tryck ner avtryckaren till den första positionen (tryck ner avtryckaren halvvägs). 2 Vertikal fattning 1 4 AF-markering 3 AF-indikering Tryck ner avtryckaren halvvägs. L N 01:02:03 Slutartid Bländarvärde AF-indikeringen (( eller n) visas och skärpeinställningen låses. ( Objektiv som stöder Hi-Speed Imager AF* n Objektiv med andra Four Thirds-fattningar * Mer information finns på vår webbplats. Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. 12 SV

13 Trycka ner avtryckaren halvvägs och därefter hela vägen Avtryckaren har två positioner. När man trycker ner avtryckaren till det första läget och håller kvar den kallas det att»trycka ner avtryckaren halvvägs» och när man trycker ner den till det andra läget kallas det att»trycka ner avtryckaren hela (resten av) vägen». Guide Tryck ner halvvägs Tryck ner helt 3 Släpp upp avtryckaren. Ta stillbilder Tryck ner avtryckaren helt. Slutarens ljud hörs och bilden tas. Tryck ner halvvägs Tryck ner helt Spela in videosekvenser Släpp upp avtryckaren och tryck på R-knappen för att påbörja inspelningen. Tryck på R-knappen en gång till för att avsluta inspelningen. Introduktion R-knapp n 2:18 % Tips Om inga funktioner används under en minut går kameran till»energisparläge» (standby)-läge för att stänga av skärmen och avbryta alla funktioner. Kameran aktiveras igen när du trycker ner en knapp (avtryckaren, q-knappen etc.). [SLEEP]: g»anpassad meny» (s.78) # Risk Starka ljuskällor visas svarta när de komponeras på skärmen men de spelas in normalt på den slutliga bilden. Om kameran används under längre tidsperioder stiger temperaturen för bildsensorn och brus och färgad dimma kan visas i bilder som spelats in med hög ISO-känslighet. Välj en lägre ISO-känslighet eller stäng av kameran under en kort period. SV 13

14 Bildvisning/radering Guide Introduktion Visning av en bild i taget Tryck på q-knappen för att visa den senast tagna bilden eller videosekvensen. q-knapp :30 Stillbild Pilknappar/kontrollratt H: Visar föregående bild [4032x3024,1/8] L N :30 Video I: Visar nästa bild P j HD Delförstoring Tryck på U-knappen om du vill zooma in på den aktuella bilden under visning av en bild i taget. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt för att zooma in upp till 14. Tryck på G för att återgå till visning av en bild i taget. 2x Småbildsvisning/Kalendervisning Tryck på G-knappen om du vill visa flera bilder samtidigt. För att starta kalendervisning trycker du upprepade gånger på G-knappen. Tryck på U-knappen om du vill visa den för tillfället valda bilden över hela skärmen :30 21 Småbildsvisning Kalendervisning 14 SV

15 Videouppspelning Välj en videosekvens och tryck på Q för att visa uppspelningsmenyn. Välj [MOVIE PLAY] och tryck på Q för att starta uppspelningen. Om du vill avbryta videouppspelningen trycker du på MENU. BACK MOVIE MOVIE PLAY m Guide Volym Volymen kan justeras genom att man trycker på F eller G under visning av en bild i taget och videouppspelning. 00:14 /00:34 Introduktion Radera bilder Ta fram en bild du vill radera och tryck på D. Välj [YES] och tryck på Q. ERASE D-knapp BACK YES NO Skrivskydda bilder Skydda bilder från att raderas av misstag. Visa en bild som du vill skydda och tryck på 0-knappen; en 9 (skydda)-ikon visas på bilden. Tryck på 0 knappen en gång till för att ta bort skyddet. # Risk När kortet formateras raderas alla bilder även om de är skrivskyddade :30 [4032x3024,1/8] L N SV 15

16 Använda Art Filter Guide Introduktion 1 Ställ menyratten på ART. En meny för Art Filter visas. Välj ett filter med hjälp av FG. EXIT 1 POP ART Q ISO AUTO 250 F L N 01:02:03 Tryck på Q eller tryck ner avtryckaren halvvägs för att visa bilden genom objektivet på skärmen. Tryck på Q för att återgå till Art Filter-menyn. Typer av Art Filter j POP ART k SOFT FOCUS l GRAINY FILM m PIN HOLE n DIORAMA o DRAMATIC TONE 38 2 Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa Art Filter-menyn. Konsteffekter Art Filter kan modifieras och effekter kan läggas till. När man trycker på I i Art Filter-menyn visas ytterligare alternativ. Modifiera filter Alternativ I är originalfiltret medan alternativ II och vidare lägger till effekter som modifierar originalfiltret. Lägga till effekter Mjuk skärpa, nålhål, ramar (vilka effekter som är tillgängliga varierar med det valda filtret). # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Art Filter tillämpas endast på JPEG-kopian. Beroende på motivet kan tonövergångar bli grova, effekten kan synas mindre eller bilden kan bli mer»korning». Vissa effekter kanske inte syns i livebild eller under videoinspelning. 16 SV

17 Fotografera med motivprogram 1 Ställ menyratten på SCN. En meny för motivprogram visas. Välj en motivtyp med hjälp av FG. B e F D C G EXIT 1 PORTRAIT Q ISO AUTO 250 F5.6 Tryck på Q eller tryck ner avtryckaren halvvägs för att visa bilden genom objektivet på skärmen. Tryck på Q för att återgå till menyn för motivprogram. Typer av motivprogram I PORTRAIT J MACRO e e-portrait r NATURE MACRO L LANDSCAPE & CANDLE K LANDSCAPE+PORTRAIT * SUN J DOCUMENTS G NIGHT SCENE s PANORAMA (s.52) U NIGHT+PORTRAIT ( FIREWORKS G CHILDREN g BEACH & SNOW H HIGH KEY f f FISHEYE EFFECT I LOW KEY w w WIDE-ANGLE q DIS MODE m m MACRO L N 01:02:03 38 Guide Introduktion 2 Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa menyn för motivprogram. # Risk I [e-portrait]-läget sparas två bilder, en oförändrad bild och en andra bild som [e-portrait]-effekterna har använts på. Den oförändrade bilden spelas in med det bildkvalitetsalternativ som för tillfället är valt, den modifierade kopian spelas in som JPEG (X-kvalitet ( )). [f FISHEYE EFFECT], [w WIDE-ANGLE] och [m MACRO] är avsedda för användning med extra objektivtillsatser. SV 17

18 Använda live guider Guide Introduktion Live guider är tillgängliga i iauto (A)-läge. Medan iauto är ett helautomatiskt läge gör live guider det enkelt att använda en mängd avancerade fotograferingstekniker. CHANGE COLOR SATURATION Guidefunktion Q CANCEL Nivåindikator/val CLEAR & VIVID FLAT & MUTED Guidefunktion Nivåindikator/val Påverkar CHANGE COLOR SATURATION* CHANGE COLOR IMAGE* CLEAR & VIVID FLAT & MUTED Mättnad, kontrast, toning, etc. WARM COOL Färgtemperatur, toning etc. CHANGE BRIGHTNESS* BRIGHT DARK Exponeringskompensation, toning etc. BLUR BACKGROUND* BLUR SHARP Bländare, live förhandsvisning etc. EXPRESS MOTIONS* SHOOTING TIPS BLURRED MOTION STOP MOTION TIPS FOR CHILD PHOTO TIPS FOR PET PHOTO TIPS FOR FLOWER PHOTO TIPS FOR CUISINE PHOTO TIPS FOR FRAMING TIPS WITH ACCESSORY Slutartid (1/2 s snabbast hastighet), bildfrekvens etc. * Skärmens bildfrekvens blir långsammare. 18 SV

19 1 Ställ menyratten på A. 2 När du har tryckt på Q för att visa live-guiden, använder du FG pilknapparna för att markera en funktion och trycker på Q för att välja. Guidefunktion Guide CHANGE COLOR SATURATION 3 Använd FG på pilknapparna för att välja nivån. Om [SHOOTING TIPS] är valt markerar du en funktion och trycker på Q för att visa en beskrivning. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att välja. Effekterna av den valda nivån är synliga på skärmen. Om [BLUR BACKGROUND] eller [EXPRESS MOTIONS] är valt återgår visningen till normal, men den valda effekten är synlig i den CANCEL slutliga bilden. Nivåindikator CLEAR & VIVID FLAT & MUTED Introduktion 4 Ta bilden. Tryck på avtryckaren för att ta bilden. Om du vill ta bort live guide från skärmen trycker du på MENU-knappen. # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Inställningar för live guide tillämpas inte på RAW-kopian. Bilder kan förefalla korniga vid vissa inställningsnivåer för live guide. Ändringar av inställningsnivåer för live guide kanske inte syns på skärmen. Blixten kan inte användas med live guide. Ändringar i alternativ för live guide avbryter tidigare ändringar. Att välja inställningar för live guide som överskrider gränserna för kamerans exponeringsmätare kan resultera i bilder som är över- eller underexponerade. SV 19

20 Använda live control Guide Introduktion Live control kan användas för att justera inställningarna i lägena P, S, A, M och n. Genom att använda live control kan du förhandsvisa effekterna av olika inställningar på skärmen. Det finns en anpassad inställning som möjliggör att live control används i andra lägen (s.78). Tillgängliga inställningar Bildfunktion *1... s.42 Motivprogram *2... s.17 Konstfilterläge *2... s.16 n-läge *3... s.58 Vitbalans... s.40 Sekvensfotografering/ självutlösare... s.46 Bildstabilisering... s.47 Höjd/bredd-förhållande *1*2... s.45 *1 Endast lägena P, A, S, M och A. *2 Endast ART och SCN. *3 Endast n-läge. P WB AUTO AUTO > IS OFF j WB AUTO Funktioner Inställningar Inspelningsläge... s.44 Blixtläge *1*2... s.56 Inställning av blixtstyrkan *1*2... s.57 Mätmetod *1*2... s.39 AF-läge... s.34 Ansiktsprioritet *1*2... s.37 Inspelning av ljud för videosekvens... s.59 ISO-känslighet... s SV 1 Tryck på Q för att visa live control. Tryck på Q igen för att dölja live control. 2 Använd FG-pilknapparna för att välja inställningar, använd HI för att ändra den valda inställningen och tryck på Q. De valda inställningarna aktiveras automatiskt om inga funktioner Markör P WB AUTO AUTO > utförs under cirka 8 sekunder. Pilknappar # Risk En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. % Tips Information om att visa och dölja live control. [KCONTROL TINGS]: g»anpassad meny» (s.78) Markör IS OFF j WB AUTO Visar det valda funktionsnamnet Pilknappar

21 Använda menyerna 1 Tryck på MENU-knappen för att visa menyerna. Menyer W Preliminära och grundläggande fotograferingsalternativ X Avancerade fotograferingsalternativ q Bildvisnings- och retuscheringsalternativ c Anpassad meny* # Meny för tillbehörsport* d Kamerainställning (t.ex. datum och språk) * Visas inte med standarinställningarna. Flik Guidefunktion CARD UP RE/MY PICTURE MODE K IMAGE ASPECT BACK Tryck på MENUknappen för att gå tillbaka en skärm j 4:3 Tryck på Q-knappen för att bekräfta inställningen. 2 Använd FG för att välja en flik och tryck på Q. 3 Välj en funktion med hjälp av FG och tryck på Q för att visa alternativen för den valda funktionen. Funktion Den aktuella inställningen visas Guide Introduktion j/y IMAGE STABILIZER BRACKETING MULTIPLE EXPOSURE w # RC MODE BACK o OFF OFF 0.0 OFF Q j/y j/yo IMAGE STABILIZER o OFF BRACKETING j MULTIPLE EXPOSUREW OFF w Y 0.0 # RC MODE OFF BACK 4 Använd FG för att markera ett alternativ och tryck på Q för att välja. Tryck på MENU flera gånger för att gå ur menyn. $ Observera Mer information om de funktioner som kan ställas in i menyn, finns i avsnittet»menyförteckning» (s.110). % Tips Kamerainställningar kan anpassas till din fotograferingsstil: Använd de anpassade menyerna för att anpassa kamerainställningar till dina egna mål eller smak. Anpassade menyer visas inte som standard och du behöver visa menyerna innan du fortsätter. g»anpassad meny» (s.78) Använda enheter för tillbehörsporten: Inställningar för EVF- och OLYMPUS PENPALtillbehör visas på menyn för tillbehörsporten. Denna meny visas inte som standard och du behöver visa den innan du fortsätter. g»alternativ på menyn för tillbehörsport» (s.90) SV 21

22 Information som visas på skärmen Guide Information som visas på skärmen Fotograferings- y x w v u t s r q 1 S-AF ISO 400 AEL P FP RC BKT 250 F5.6 1 Indikatorn för skrivning på kortet... s.4 2 Intern temperaturvarning m... s.94 3 Super FP-blixt s....s RC-läge... s.89 5 Automatisk alternativexponering t... s.54 6 Flera exponeringar i... s.53 7 Hemposition p... s.35, 79 8 Ansiktsprioritet g... s.37, 81 9 Videoljud... s.59 0 Bildstabilisering vws... s.47 a dlock... s.80 b Blixt... s.56 (blinkar: laddning pågår, tänds: laddning klar) c AF-indikering... s.12 d Konstfilter... s.16 Motivprogram... s.17 Bildläge... s.42 e Vitbalans... s.40 f Sekvensfotografering/ självutlösare... s.46 g Höjd-/breddförhållande... s.45 h Inspelningsläge (stillbilder)... s.44 p HP R IS j 4:3 L N 01:02: o n m l a k bc d e f g h i j i Inspelningsläge (videosekvenser)/ Tillgänglig inspelningstid... s.44 j Antal stillbilder som går att lagra... s.109 k Tonkontroll... s.32, 38 l Överst: Inställning av blixtstyrkan... s.57 Underst:Exponeringskompensationsindikator... s.38 m Exponeringskompensation... s.38 n Bländarvärde... s o Slutartid... s p Histogram... s.30, 31 q Fotograferingsläge... s.10, r AE-lås u... s.39 s MY... s.33 t Inställning av blixtstyrkan... s.57 u ISO-känslighet... s.45 v AF-läge... s.34 w Mätmetod... s.39 x Blixtläge... s.56 y Batterisymbol ; Tänd (grön) (klar för användning) : Tänd (grön) (låg batteriladdning) ] Blinkar (röd) (laddning krävs) 22 SV Du kan ändra indikeringen på skärmen med knappen INFO. g»ändring av informationsdisplayen» (s.30)

23 Bildvisning Förenklad visning b Fullständig visning c d e Guide a :30 x10 [4032x3024,1/8] 4:3 L N Batterikontroll 2 Ram för höjd-/ breddförhållande... s.45 3 Utskriftsreservation Antal utskrifter... s.73 4 Ljudinspelning... s.65 5 Skydda... s.15 6 Antal pixlar, komprimeringsgrad... s.44 7 Inspelningsläge... s.44 8 Filnummer... s.73 9 Bildnummer... s.73 0 Höjd/bredd-förhållande... s.45, 63 a Datum och tid... s.7 b AF-markering... s.35 o n m x F mm ±0.0 ISO 100 WBAUTO A±0 G±0 NATURAL 4:3 L N l f g h i j k c Fotograferingsläge... s.10, d Exponeringskompensation... s.38 e Slutartid... s f Bländarvärde... s g Brännvidd... s.98 (brännvidden visas i enheter om 1 mm). h Inställning av blixtstyrkan... s.57 i ISO-känslighet... s.45 j Vitbalanskompensering... s.41 k Bildläge... s.42 l Färgrymd... s.82 m Vitbalans... s.40 n Mätmetod... s.39 o Histogram... s.31 Information som visas på skärmen Du kan ändra indikeringen på skärmen med knappen INFO. g»visa information under bildvisning» (s.31) SV 23

24 Snabbregister Snabbregister Fotograferings- g Ta bilder med automatiska inställningar iauto (A) 10, 11 Enkel fotografering med specialeffekter Konstfilter (ART) 16 Välja höjd/bredd-förhållande Höjd/bredd-förhållande 45 Snabbt matcha inställningarna till motivet Motivprogram (SCN) 17 Enkel fotografering på professionell nivå Live guide 18 Ta bilder så att vitt blir vitt och Exponeringskompensation 38 svart blir svart HIGH KEY/LOW KEY 43 Live guide 18 Ta bilder med en suddig bakgrund Fotografering med bländarförval 49 Ta bilder som stoppar ett rörligt Live guide 18 motiv eller förmedlar en känsla av rörelse Fotografering med tidsförval 50 Vitbalans- 40 Ta bilder med rätt färg Vitbalans med en knapptryckning 41 Bearbeta bilder så att det matchar PICTURE MODE 42 motivet/ta bilder i svartvitt Konstfilter (ART) 16 Ställa in skärpan/ställa in skärpan AF-markering 35 på ett område AF-zoomram/AF-zoom 36 När kameran inte ställer in skärpan på motivet Skärpelås 35 Ställa in skärpan på en liten punkt i bilden/bekräfta skärpan innan du AF-zoomram/AF-zoom 36 tar bilden Komponera om bilder efter att du Skärpelås 35 har ställt in skärpan C-AF+TR (AF-spårning) 34 Stänga av högtalaren för tonsignal 8 (Signalljud) 81 Inaktivera blixten/ta bilder utan Blixt- 56 blixt ISO/DIS MODE 45/17 IMAGE STABILIZER 47 Reducera skakningsoskärpa ANTI-SHOCK 82 Självutlösare 46 Fjärrkontrollkabel 100 Blixtfotografering 56 Ta bilder av ett motiv i motljus GRADATION (PICTURE MODE) 43 Fotografera fyrverkerier B-läge 51 Motivprogram (SCN) SV

25 Minska bruset i bilden NOISE REDUCT. 82 (marmorering) GRADATION 43 Ta bilder utan att vita motiv blir för (PICTURE MODE) vita eller att svarta motiv blir för Histogram/ 31/38 svarta Exponeringskompensation Tonkontroll 32 Justering av skärmens Optimera LCD-skärmen/ 77 ljusstyrka justera skärmens färgnyans LIVE VIEW BOOST 81 Visning av flera bilder 30, 38 Kontrollera inställd effekt innan Förhandsgranskning 49 bilden tas TEST PICTURE Zooma in på bilder för att AUTO q (REC VIEW) 77 kontrollera skärpan mode2 (q CLOSE UP MODE) 61 Självporträtt Självutlösare 46 Ta bilder medan man kontrollerar Fotografera med avsiktlig DISPLAYED GRID DISPLAYED GRID om kameran är vågrät komposition (G/INFO TINGS) (G/INFO TINGS) Sekvensfotografering Sekvensfotografering 46 Så här förlängs batteriets livslängd SLEEP 81 Hur man ökar antalet bilder som kan tas Bildkvalitet 44 Bildvisning/retuschering Visa bilder på en TV Bildvisning på TV 66 g Snabbregister Visa bildspel med bakgrundsmusik Bildspel 62 Göra skuggor ljusare SHADOW ADJ (JPEG EDIT) 63 Hantera röda ögon REDEYE FIX (JPEG EDIT) 63 Enkla utskrifter Direktutskrifter 74 Kommersiella utskrifter Skapa en utskriftsbeställning 73 Enkel bilddelning OLYMPUS PENPAL 68 Kamerainställningar g Återställa standardinställningarna RE 33 Spara inställningarna MY 33 Byte av menyspråk på displayen W 77 SV 25

26 Innehåll Innehåll 26 SV Guide 3 Förberedelser inför fotografering...3 Ladda och sätta i batteriet...3 Sätta i och ta bort kort...4 Fästa ett objektiv på kameran...5 Ström på...6 Inställning av datum/tid...7 Namn på delar och funktioner...8 Sökarsymboler...8 Kamera 8 Kamerareglage...10 Menyratt 10 Introduktion...12 Ta stillbilder/spela in videosekvenser...12 Bildvisning/radering...14 Visning av en bild i taget 14 Videouppspelning 15 Volym 15 Radera bilder 15 Skrivskydda bilder 15 Använda Art Filter...16 Fotografera med motivprogram...17 Använda live guider...18 Använda live control...20 Använda menyerna...21 Information som visas på skärmen...22 Fotograferings Bildvisning...23 Snabbregister 24 Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 30 Ändring av informationsdisplayen...30 Välja fotograferingsreglage...30 Visa information under bildvisning...31 Andra användningar för INFO-knappen...32 Vitbalans med en knapptryckning...32 Färgtemperatur...32 Bildvisningszoom...32 Tonkontroll...32 Brännvidd...32 Återställa standardinställningar eller anpassade inställningar...33 Använda återställning...33 Använda MY...33 Spara MY...33 Välja ett fokuseringsläge (AF-läge)...34 Välja en fokusmarkering (AF-markering)...35 Skärpelås...35 Snabbt val av AF-markering...35 Snabbt växla mellan AF och MF...35 AF-zoomram/AF-zoom...36 Ansiktsprioritet-AF/ pupillidentifierings-af...37 Ta bilder med hjälp av ansiktsprioritet...37 Kontrollera exponeringen (exponeringskompensation)...38 Förhandsgranska effekterna av exponeringskompensation och vitbalans...38 Ändra ljusstyrkan för högdager och lågdager...38 Välja hur kameran mäter ljusstyrka (mätning)...39 Exponeringslås (AE-lås)...39 Justera färgerna (vitbalans)...40

27 Vitbalanskompensering...41 Vitbalans med en knapptryckning...41 Behandlingsalternativ (bildläge)...42 Bildkvalitet (inspelningsläge)...44 Välja en bildkvalitet...44 Ställa in bildförhållandet...45 ISO-känslighet...45 Sekvensfotografering/ använda självutlösare...46 Reducera kameraskakningar (bildstabilisering)...47 Övriga fotograferingsalternativ 48»Rikta-och-ta»-fotografering (P, programläge)...48 Välja bländarvärde (A, bländarförval)...49 Välja slutartid (S, tidsförval)...50 Välja bländarvärde och slutartid (M, manuellt läge)...51 Välja när exponeringen avslutas (bulb)...51 Panoramabilder...52 Tar bilder för ett panorama...52 Spela in flera exponeringar på en enda bild (flera exponeringar)...53 Variera inställningarna för en serie av bilder (alternativexponering)...54 Använda externa blixtenheter som utformats för användning med denna kamera...57 Andra externa blixtenheter...57 Spela in och visa videosekvenser 58 Ändra inställningarna för videoinspelning...58 Lägga till effekter till en videosekvens...58 Videoljudsalternativ (inspelning av ljud tillsammans med videosekvenser)...59 Visa videosekvenser...59 Bildvisningsalternativ 60 Visning av en bild i taget...60 Indexvisning/kalendervisning...60 Bildvisningszoom (delförstoring)...61 Rotera...62 Bildspel...62 Redigering av stillbilder...63 Välja och skydda bilder...64 Radera bilder...64 Radera utvalda bilder...64 Radera alla bilder...64 Bildöverlagring...65 Ljudinspelning...65 Visa kamerabilder på en TV...66 Innehåll Blixtfotografering 56 Använda en blixt (blixtfotografering)...56 Justera blixteffekten (Inställning av blixtstyrkan)...57 Skicka och ta emot bilder 68 Skicka bilder...68 Ta emot bilder/lägga till en värd...68 Redigera adressboken...69 Skapa album...69 SV 27

28 Innehåll Innehåll 28 SV Använda OLYMPUS Viewer 2/ [ib] 70 Windows...70 Macintosh...71 Kopiera bilder till en dator utan OLYMPUS Viewer 2/[ib]...72 Skriva ut bilder 73 Utskriftsreservation (DPOF)...73 Skapa en utskriftsbeställning...73 Ta bort alla eller markerade bilder från utskriftsbeställningen...74 Direktutskrift (PictBridge)...74 Enkel utskrift...75 Anpassade utskrifter...75 Kamerainställning 77 Inställningsmeny...77 X (Inställning av datum/tid) W (Byte av språk på skärmen)...77 s (Justering av skärmens ljusstyrka)...77 REC VIEW...77 c/# MENU DISPLAY...77 FIRMWARE...77 Anpassa kamerainställningar 78 Anpassad meny...78 Visa den anpassade menyn...78 Alternativ för den anpassade menyn...78 R AF/MF...78 S BUTTON/DIAL...79 T RELEASE...80 U DISP/8/PC...80 V EXP/e/ISO...81 W # CUSTOM...82 X K/COLOR/WB...82 Y RECORD/ERASE...83 Z MOVIE...85 b K UTILITY...85 AEL/AFL...85 G FUNCTION, I FUNCTION...86 ; FUNCTION, R FUNCTION...86 Använda superkontrollpanelen...87 Spela in videosekvenser med avtryckaren...88 Ta en bild när inspelningen avslutas...88 Fotografering med trådlöst fjärrstyrd blixt...89 Alternativ på menyn för tillbehörsport...90 A OLYMPUS PENPAL SHARE...90 B OLYMPUS PENPAL ALBUM...90 C ELECTRONIC VIEWFINDER...90 Information 91 Tips om fotografering och information...91 Felmeddelanden...93 Rengöra och förvara kameran...95 Rengöring av kameran...95 Förvaring...95 Rengör och kontrollera bildomvandlaren...95 Pixelmappning Kontroll av bildbehandlingsfunktionerna...96 Grundläggande information om kortet...96

29 Kompatibla kort...96 Formatering av kortet...96 Batteri och laddare...97 När du använder laddaren utomlands...97 Utbytbara objektiv...98 M.ZUIKO DIGITAL utbytbara objektiv...98 M.ZUIKO DIGITAL-objektiv, tekniska data...99 Fattningsadapter Four Thirds-objektivadapter (MMF 2) OM-adapter (MF 2) Fjärrkontrollkabel (RM UC1) Objektivtillsatser MACRO ARM LIGHT (MAL 1) Mikrofonuppsättning (SEMA 1) Systemöversikt Använda den elektroniska sökaren (säljs separat) Programlinjediagram (P-läge) Exponeringsvarningar Blixtfunktioner som kan ställas in i fotograferingsläget Blixtsynkronisering och slutartid Ledtal för manuell blixt för den inbyggda blixten Blixtens räckvidd Fotografering med extern blixt Inställningar som lagras med MY Bildkvalitet och filstorlek/antal stillbilder som går att lagra Menyförteckning Tekniska data SÄKERHETS- FÖRESKRIFTER 116 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Register 122 Innehåll SV 29

30 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta INFO-knappen kan användas för att välja information och typer av reglage som visas under fotografering. Ändring av informationsdisplayen 1 Tryck på INFO-knappen för att välja information som visas under fotografering. INFO INFO Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta Endast bild INFO F Histogram 250 F Visning av flera bilder Visning av högdagrar och lågdagrar Det går att visa flera bilder ([MULTI VIEW]) samt högdagrar och lågdagrar ([HIGHLIGHT & SHADOW]) när dessa funktioner har aktiverats i menyn [G/INFO TINGS]. Du kan även välja att visa ett rutnät för att underlätta bildkompositionen i informationdisplayen. g»anpassad meny» (s.78) 0.0 L N 01:02:03 Informationsdisplay på INFO Välja fotograferingsreglage L N INFO Fotograferingsalternativen kan visas genom att man trycker på Q. Du kan välja typerna av visning som är tillgänglig med hjälp av alternativet [KCONTROL TINGS] i de anpassade menyerna (s.78). ART/SCN Konstfiltermeny EXIT 1 POP ART 1 PORTRAIT B e F D C G EXIT Motivprogramsmeny P/A/S/M IS OFF j WB AUTO INFO INFO P WB AUTO AUTO > METERING Live control IS OFF j WB AUTO INFO INFO METERING NORM OFF mall 4:3 Super Fine 250 F Superkontrollpanel* INFO 30 SV P WB AUTO AUTO > NORM OFF mall 4:3 Super Fine 250 F Live control Superkontrollpanel* * Kan visas med hjälp av [KCONTROL TINGS].

31 Visa information under bildvisning INFO-knappen kan användas för att välja information som visas under bildvisning. INFO 12:30 [4032x3024,1/8] 4:3 L N INFO 250 F mm ±0.0 ISO 100 WBAUTO A±0 G±0 NATURAL 4:3 L N INFO Endast bild* INFO SHADOW HILIGHT 15 Ljusboxvisning* Förenklad visning (s.23) Övergripande visning (s.23) INFO INFO Visning av högdagrar och lågdagrar* x10 Histogram* * Kan visas med hjälp av [G/INFO TINGS]. g»anpassad meny» (s.78) Histogram Visa ett histogram som visar distributionen av ljusstyrka i bilden. Den horisontella axeln anger ljusstyrkan och den vertikala axeln anger antalet pixlar för varje ljusstyrka i bilden. Områden ovanför den övre gränsen vid fotografering visas i rött, områden under den undre gränsen i blått och områden som uppmätts med spotmätning i grönt. Visning av högdagrar och lågdagrar Områden ovanför ljusstyrkans övre gräns för bilden visas i rött, områden under den undre gränsen i blått. [HISTOGRAM TINGS]: g»anpassad meny» (s.78) Ljusboxvisning Jämföra två bilder sida vid sida. Tryck på Q för att välja bilden på den motsatta sidan av skärmen. Utöver att justera inställningar med hjälp av [G/INFO TINGS] i de anpassade menyerna, måste du även välja [mode2] för [q CLOSE UP MODE]. g»anpassad meny» (s.78) Grundbilden visas till höger. Använd HI för att välja en bild och tryck på Q för att flytta bilden till vänster. Bilden som ska jämföras med bilden till vänster kan väljas till höger. Om du vill välja en annan grundbild ska du markera den högra ramen och trycka på Q. Tryck på U för att zooma in på den aktuella bilden. Du kan zooma in eller ut genom att trycka på INFO och använda FG. Använd FGHI för att visa andra områden i bilden. Den visade bilden ändras varje gång U-knappen trycks. U U U 15 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta 2x INFO x INFO x SV 31

32 Andra användningar för INFO-knappen Vitbalans med en knapptryckning Om du vill visa dialogrutan för vitbalansering med en knapptryckning trycker du på INFO-knappen i menyn för vitbalansering med en knapptryckning (s.40). IS OFF j V 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta Färgtemperatur Om du vill visa dialogrutan för färgtemperatur trycker du på INFO-knappen i menyn för anpassad vitbalansering (s.40). Bildvisningszoom Om du vill zooma in och ut i en bild trycker du på U knappen för att initiera bildvisningszoom och trycker därefter på INFO-knappen och använder FG. Tonkontroll Exponeringskompensation, WB bländare och WBslutartid WB kan justeras genom att AUTO man trycker på AUTO F-knappen. AUTO Dialogrutan för tonkontroll kan visas genom att S-AFman trycker på INFO-knappen efter att man tryckt ISO-Apå F knappen. Du kan använda HI för att välja 200 4:3 4:3 4:3 tonnivån. INFO L N INFO L N INFO 0 L N 0.0 P IS 1 Exponeringskompensation IS 1 j Tonnivå: 0 låg 0.0 IS 1 j 0 Tonnivå: 0 håg 1234 Brännvidd För att välja en brännvidd för bildstabilisering trycker du på INFO-knappen i IS-lägesdialogrutan och använder FGHI eller kontrollratten. j P P 2x S-AF ISO-A 200 P 1234 CAPTURE WB INFO WB AUTO 3 1 > W V CWB KELVIN INFO 5400 K 3 1 > W V CWB INFO 0.0 IS IS OFF j CWB j WB AUTO 4:3 L N 1234 j WB AUTO 32 SV P FOCAL LENGTH AUTO INFO 50 mm

33 Återställa standardinställningar eller anpassade inställningar Kamerainställningarna kan enkelt återställas till en av tre förinställningar. RE ([RE/MY ] > [RE]) Återställa standardinställningarna. MY ([RE/MY ] > [MY 1] [MY 4]) Återställa förvalda inställningar för lägena P, A, S eller M. Fotograferingsläget ändras inte. Upp till fyra uppsättningar förvalda inställningar kan sparas. Snabb MY Förinställda inställningar används i endast medan <-knappen trycks. Fotograferingsläget justeras till de förinställda inställningarna. Använda återställning 1 Välj [RE/MY ] i fotograferingsmenyn W (s.110). 2 Välj [RE] och tryck på Q-knappen. 3 Välj [YES] och tryck på Q-knappen. RE/MY RE MY1 MY2 MY3 MY4 BACK Använda MY RE/MY 1 Välj [RE/MY ] RE i fotograferingsmenyn W (s.110). MY1 MY2 2 Välj önskade inställningar ([MY 1] MY3 MY4 [MY 4]) och tryck på Q-knappen. BACK 3 Välj [] och tryck på Q-knappen. Spara MY 1 Justera inställningar för att spara. 2 Välj [RE/MY ] i fotograferingsmenyn W (s.110). 3 Välj den önskade destinationen ([MY 1] [MY 4]) och tryck på I. [] visas intill destinationerna ([MY 1] [MY 4]) för vilka inställningar redan har sparats. Om du väljer [] igen skrivs den sparade inställningen över. Välj [RE] för att ta bort registreringen. 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta 4 Välj [] och tryck på Q-knappen. g»inställningar som sparats med hjälp av MY» (s.108) SV 33

34 Välja ett fokuseringsläge (AF-läge) 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta Välj en fokuseringsmetod (fokuseringsläge). 1 Visa live control (s.20) och välj AF-läget med hjälp av FG. 2 Välj ett alternativ med HI och tryck på Q knappen. Det valda AF-läget visas på LCD-skärmen. S-AF (AF en gång) C-AF (kontinuerlig AF) MF (manuell skärpeinställning) S-AF+MF (Använda S-AF och MF läge samtidigt) C-AF+TR (AF-spårning) S-AF P SINGLE AF S-AF C-AF MF S-AF+MF AUTO S-AF ISO AUTO Skärpan ställs in en gång när avtryckaren trycks ner halvvägs. När skärpan låses hörs en tonsignal och AF indikeringen och AF-markeringen tänds. Det här läget används för att ta bilder av motiv som inte rör sig eller som bara rör sig något. Kameran fortsätter att ställa in skärpan när avtryckaren trycks ner halvvägs. När motivet är i fokus tänds AF-indikeringen på LCD-skärmen och tonsignalen avges när fokus låses första och andra gången. Även om motivet rör sig kan man ändra bildens komposition, kameran fortsätter att ställa in skärpan. Objektiv anpassade till Four Thirds-systemet med [S-AF]. Med denna funktion kan du fokusera på ett Fokuseringsring motiv manuellt. ) Nära När du har tryckt ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan i [S-AF]-läge kan du vrida fokuseringsringen för att finjustera skärpeinställningen manuellt. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan, kameran spårar och upprätthåller skärpeinställningen på det aktuella motivet så länge avtryckaren hålls i detta läge. AF-markeringen visas i rött om kameran inte längre kan spåra motivet. Släpp avtryckaren, rikta kameran mot motivet igen och tryck ner avtryckaren halvvägs. Objektiv anpassade till Four Thirds-systemet med [S-AF]. % Tips Alternativen [RLS PRIORITY S] (s.80) och [RLS PRIORITY C] (s.80) kan användas för att välja om slutaren kan utlösas även när kameran inte kan ställa in skärpan. [MF ASSIST] (s.79) kan användas för att aktivera automatisk zoomvisning när objektivets fokuseringsring vrids. Med [FOCUS RING] (s.79) kan du ändra rotationsriktningen för fokuseringsringen. g OFF # Risk Kameran kanske inte kan ställa in skärpan om motivet är dåligt belyst, skymt av dimma eller rök, eller saknar kontrast. 34 SV

35 Välja en fokusmarkering (AF-markering) Välj vilken av de 11 autofokusmarkeringarna som ska användas för automatisk inställning av skärpa. 1 Tryck på P-knappen (H) för att visa alternativen. 2 Välj en AF-markering med FGHI och tryck på Q-knappen. Om alla markeringar har en grön ram (ALL TARGETS) Om en markering har en grön ram (SINGLE TARGET) 1 Kameran väljer automatiskt mellan 11 fokusmarkeringar. FGHI Kameran ställer in skärpan på motivet i den valda fokusmarkeringen. Skärpelås Om kameran inte kan ställa in skärpan på det valda motivet väljer du [SINGLE TARGET] och använder skärpelås för att ställa in skärpan på ett annat motiv på ungefär samma avstånd. 1 I [S-AF]-läget placerar du AF-markeringen över motivet och trycker ner avtryckaren halvvägs. Kontrollera att AF-markeringen tänds. Skärpan låses när avtryckaren trycks ner halvvägs. 2 Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt, komponera om bilden och tryck därefter ner avtryckaren helt. Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs. Snabbt val av AF-markering Du kan välja en AF-markering i förväg Välj AF-markering med hjälp av [P HOME] (s.79). Använd [; FUNCTION] eller [R FUNCTION] för att tilldela denna funktion till knappen. [BUTTON FUNCTION]: g»anpassad meny» (s.78) Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta Snabbt växla mellan AF och MF <- eller R-knappen kan användas för att växla [MF]. Använd [; FUNCTION] eller [R FUNCTION] för att tilldela denna funktion till knappen. [BUTTON FUNCTION]: g»anpassad meny» (s.78) SV 35

36 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta 36 SV AF-zoomram/AF-zoom Du kan zooma in på en del av ramen när du justerar skärpan. Genom att välja ett högt zoomförhållande kan du använda automatisk skärpeinställning för att ställa in skärpan på ett mindre område än vad som normalt täcks av AF-markeringen. Automatiskt skärpeinställning är också tillgänglig över ett större område på ramen än med AF-markering. L N 01:02: F U Q / U L N 01:02: F (Tryck på och håll) U U Tagningsbild AF-zoomram AF-zoom 1 Tryck på U-knappen för att visa zoomramen. Om kamerans skärpa hade ställs in med hjälp av automatisk skärpeinställning precis innan knappen trycktes kommer zoomramen att visas i den aktuella fokuspositionen. Använd FGHI för att placera zoomramen. Tryck på INFO och använd FG till att välja zoomförhållande. Placera zoomramen Område inom vilket zoomramen kan placeras 10x Jämförelse av AF och zoomramar 2 Tryck på U-knappen en gång till för att zooma in på zoomramen. Använd FGHI för att placera zoomramen. Tryck på INFO och använd FG till att välja zoomförhållande. 3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att initiera automatisk inställning av skärpan. $ Observera Automatisk skärpeinställning kan användas och bilder kan tas både när zoomramen visas och när vyn genom objektivet är inzoomad. Vid högre zoomförhållanden är den automatiska skärpeinställningen mer exakt när vyn genom objektivet är inzoomad. # Risk Zoomningen är endast synlig på skärmen och har ingen effekt på de resulterade bilderna. 7x 10x 14x

37 Ansiktsprioritet-AF/pupillidentifierings-AF När [ON] är valt för ansiktsprioritet kommer kameran att ställa in skärpan och digital ESP-mätning för ansikten som indikeras med vita ramar. Ta bilder med hjälp av ansiktsprioritet 1 Visa live control (s.20) och välj [g FACE PRIORITY] med hjälp av FG. 2 Använd HI för att välja [ON] och tryck på Q. 3 Rikta kameran mot motivet. Om ett ansikte identifieras kommer det att indikeras med en vit ram. 4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. När kameran ställer in skärpan på ansiktet i den vita ramen kommer ramen att bli grön. Om kameran kan identifiera motivets ögon kommer den att ställa in skärpan på de närmaste två ögonen och fokuspunkten indikeras med en grön ram (pupillidentifierings-af). P ISO AUTO P ISO AUTO P FACE PRIORITY ON OFF ON 250 F F AUTO S-AF ISO AUTO L N 01:02: L N 01:02: Tryck ner avtryckaren hela vägen för att ta bilden. # Risk Ansiktsprioritet gäller endast den första bilden i varje sekvens som tas under sekvensfotografering. Beroende på motiv kan kameran eventuellt inte identifiera ansiktet ordentligt. I andra mätningslägen än [G (Digital ESP-mätning)] mäter kameran exponeringen för den valda positionen. $ Observera Ansiktsprioritet är också tillgängligt i [MF]. Ansikten som identifierats av kameran indikeras med vita ramar. 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta SV 37

38 Kontrollera exponeringen (exponeringskompensation) Tryck på F-knappen (F) och använd HI till att justera exponeringskompensationen. Välj positiva värden (»+») till att göra bilderna ljusare och negativa värden (»») till att göra bilderna mörkare. Exponeringen kan justeras med ±3 EV. 1 Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta S-AF ISO-A 200 % Tips Ändra intervallet för justering av exponeringen. [EV STEP]: g»anpassad meny» (s.78) # Risk Exponeringskompensation kan inte göras i lägena A, M eller SCN. Förhandsgranska effekterna av exponeringskompensation och vitbalans Effekterna av exponeringskompensation och vitbalans kan förhandsvisas på den 4-delade skärmen. 1 Välj [ON] för [G/INFO TINGS] > [MULTI VIEW] i den c anpassade menyn (s.78). 2 Tryck på INFO-knappen flera gånger för att visa flera bilder på samma skärm. Denna funktion är inte tillgänglig i lägena A, ART, SCN eller n. 3 Använd HI till att välja önskat värde och tryck sedan på Q. Använd FG till att växla mellan visning av exponeringskompensation och vitbalans. IS 1 IS 1 IS 1 F Ändra ljusstyrkan j för högdager j och jlågdager WB WB WB Om du vill visa dialogrutan AUTO för tonkontroll AUTOtrycker du AUTO på F-knappen (F) och trycker på INFO-knappen. Använd HI för att välja en tonnivå. Välj»låg» för att göra lågdager mörkare eller»hög» för att göra högdager ljusare. 4:3 4:3 4:3 L N L N S-AF P INFO INFO INFO 0 L N 0 ISO-A IS j WB AUTO 4:3 L N P 38 SV Exponeringskompensation Tonnivå: 0 låg Tonnivå: 0 håg

39 Välja hur kameran mäter ljusstyrka (mätning) Välja hur kameran mäter motivets ljusstyrka. 1 Visa live control (s.20) och välj mätningsfunktionen med hjälp av FG. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. G H I Digital ESP mätning Centrumvägd medelvärdesmätning Spotmätning e P ESP e J HI SH Kameran mäter exponeringen i 324 områden inom ramen och optimerar exponeringen för det aktuella motivet eller (om [ON] är valt för [g FACE PRIORITY]) porträttmotivet. Använd denna funktion för normal fotografering. Med den här mätfunktionen mäts skillnaden mellan motivet och bakgrundsljuset. Motivet i mitten betonas. Välj detta alternativ för att mäta ett litet område (cirka 2 % av ramen) med kameran riktad mot föremålet som du vill mäta. Exponeringen justeras enligt ljusstyrka vid mätpunkten. Spotmätning Ökar exponeringen vid spotmätning. Säkerställer att IHI högdagerkontroll ljusa föremål visas ljusa. ISH Spotmätning Sänker exponeringen vid spotmätning. Säkerställer lågdagerkontroll att mörka föremål visas mörka. 3 Tryck ner avtryckaren halvvägs. Normalt börjar kameran mäta när avtryckaren trycks ner halvvägs och låser exponeringen medan avtryckaren hålls i detta läge. Exponeringslås (AE-lås) Om du vill låsa exponeringen utan att låsa skärpeinställningen trycker du på <- eller R-knappen. Exponeringslås kan användas när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig medan du komponerar om bilder eller om du vill ta en serie bilder med samma exponering. Tilldela AEL/AFL till <- eller R-knappen med hjälp av [< FUNCTION] eller [R FUNCTION]. AE-låsning Exponeringen låses och en B-ikon visas när knappen trycks ner en gång. Tryck ner avtryckaren för att ta en bild. Tryck ner knappen igen för att avbryta AE-lås. % Tips Låsning av exponeringen medan knappen trycks. [AEL/AFL MEMO]: Aktivering av AE-låset med en inställd mätmetod. [AEL METERING]: g»anpassad meny» (s.78) 0.0 AUTO S-AF ISO AUTO g OFF L N 01:02:03 1 Grundläggande fotografering/alternativ som används ofta SV 39

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA Innehåll 1. Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Försbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografera med sökaren 3. Fotografera med livebild Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotograferings 3. Visa fotografier och filmer Bruksanvisning 4. Introduktion 5. Använda fotograferingsalternativ

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotografering 3. Bildvisning Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

Bruksanvisning. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Besöksadress: Godsleverans: Brev: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotograferings- 3. Spela upp. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort

1. Förberedelse. 2. Fotograferings- 3. Spela upp. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotograferings- 3. Spela upp Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8.

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotografering 3. Bildvisning Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nya funktionerna i den här uppdatering av den fasta programvaran, och hur de fungerar, beskrivs här. Läs mer i Handledning. 2011 Sony Corporation A-E1L-100-91(1) Funktioner

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ...

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 1 ccc Innehållsförteckning Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 16 Bildkontroller... 18 Anpassade

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer