BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, Hamburg, Tyskland Tel.: / Fax: Bredowstrasse 20, Hamburg, Tyskland Postfach , Hamburg, Tyskland Teknisk kundsupport i Europa: Besök vår hemsida eller ring vårt AVGIFTSFRIA NUMMER*: i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien. * Observera att vissa (mobila) telefontjänster/-leverantörer inte låter dig ringa nummer eller behöver ytterligare prefix. För europeiska länder som inte finns med här ovan, eller om du inte ansluts till numret ovan, använd följande BETALNUMMER: eller Vår tekniska kundsupport är öppen från 9 till 18, mellaneuropeisk tid (måndag till fredag). BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Auktoriserade återförsäljare Olympus Sverige AB Box SOLNA SWEDEN Tel.: Printed in Germany OIME /2007 Hab. E Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom avsnittet»säkerhetsföreskrifter» i den här bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Innehållet i den här bruksanvisningen är baserat på firmware-versionen 1.0 för denna kamera. Om funktioner läggs till eller modifieras p.g.a. uppdatering av firmware avviker detta från denna bruksanvisning. Gå in på Olympus webbplats för ny information.

2 4 Kamera Blixtsko gs. 81, 84 F-knapp (exponeringskompensation) gs. 47 Avtryckare gs. 16, 34 Inbyggd blixt gs. 78 LIGHT-knapp gs. 14 Kontrollpanel gs. 6, 26 WB (vitbalansering) gs. 68 ISO gs. 50 Anslutning för extern blixt gs. 84 # (Blixt) gs. 77 w (Inställning av blixtstyrka) gs. 79 MODE-knapp gs < / Y / j (Fotografering med fjärrkontroll / självutlösare / sekvensfotografering) gs AF-knapp gs. 52 G (Mätning) gs. 46 COPY / < (kopia / utskrift) gs. 92, 111 Fäste för kamerarem gs. 10 Videoutgång (VIDEO OUT) gs. 90 USB-kontakt gs. 112, 116 Kolla med Kristina (k) gs Vitbalanssensor gs. 68, 107 Förhandsgranskningsknapp gs. 45 Markering för fastsättning av objektiv gs. 12 Bajonettfattning (Sätt på objektivet när kamerahuslocket som hindrar damm och smuts från att komma in i kameran har tagits bort.) Spegel #UP (Pop up blixt) gs. 78 Kontaktlucka Anslutning för fjärrkabel gs. 131 Självutlösare / lampa för fjärrkontroll / Mottagare för fjärrkontroll gs. 60, 61 Knapp för att lossa objektivet gs. 12 Nätingång (DC-IN) gs. 133 Pinne som håller objektivet på plats 2

3 Ögonmussla gs. 131 Sökare gs. 5 LCD-skärm gs. 8, 9, 31 q-knapp (bildvisning) gs. 18, 85 AEL / AFL-knapp gs. 48, 98 0-knapp (lås) gs. 93 Guide Spak för okularslutaren gs. 61 Ratt för dioptrijustering gs. 14 Huvudinställningsratt (j) gs Pilknappar (acbd) gs. 29 i-knapp gs. 29 Ljussensor gs. 107 <-knapp gs. 99 P (AF-markeringar) gs. 55 Kortlucka gs. 13 S-knapp (radering) gs. 18, 94 INFO (Informationsdisplay) gs. 31, 88 MENU-knapp gs. 29 Stativfäste u (Livebild) gs. 30 SSWF-indikator gs. 14, 129 Strömbrytare gs. 14 o-knapp (bildstabilisering) gs. 63 Låsknapp för batterikammare gs. 11 xd-kortplats gs. 13 Utmatningsknapp gs. 13 CF-kortplats gs. 13 Kortlampa gs. 13, 16, 118 Batterilucka gs. 11 Kortluckslås gs. 13 Namn på delar och funktioner 3

4 Direktknappar Du kan ställa in följande funktioner. Vrid rattarna medan du trycker in direktknapparna. g»användning av direktknappar» (s. 26) Fotograferingsläge MODE gs j Fotografering med fjärrkontroll / självutlösare / sekvensfotografering < / Y / j gs k Blixtfunktion # gs. 77 j Inställning av blixtstyrkan w gs. 79 k Vitbalans WB gs. 68 j/k Kompensering av vitbalans WB + F gs. 69 j/k Vitbalansalternativ WB + MODE gs. 71 j/k Exponeringskompensation F gs. 47 j/k Extra inställningsratt k Återställning F + ISO gs. 33 j/k ISO-känslighet ISO gs. 50 j/k Huvudinställningsratt j Bildstabilisering o gs. 63 j/k Mätning G gs. 46 k AF-markering P gs. 55 k Skärpeinställning AF gs. 52 j Alternativexponering MODE + AF gs. 48 j/k 4

5 Sökare Guide AF-markering gs. 55 Spotmätningsområde gs. 46 Bländarvärde gs Slutartid gs Fotograferingsläge gs Antal sekvensbilder som går att lagra gs. 59 Super FP-blixt gs. 81 Mätmetod gs. 46 Bildstabilisering gs. 63 ISO-känslighet gs. 50 Vitbalans (Visas om inställningen är en annan än automatisk vitbalans.) gs. 67 AE lock gs. 48 Inställning av blixtstyrkan gs. 79 AF-indikering gs. 16, 58 Automatisk alternativexponering gs. 48, 51, 71, 80 ISO-värde gs. 50 Batterisymbol gs. 14 Exponeringsnivå gs. 43 Indikering för exponeringskompensation gs. 47 Namn på delar och funktioner Blixt gs. 78 (blinkar: laddning pågår, tänd: laddningen är slutförd) 5

6 Kontrollpanel Skärpeläge gs. 52 Exponeringsnivå gs. 43 Indikering för exponeringskompensation gs. 47 Automatisk alternativexponering gs. 48, 51, 71, 80 ISO-känslighet gs. 50 Bildkvalitet gs. 65 Ljusmätningsmetod gs. 46 Fotograferingsläge gs Vitbalans gs. 67, 69 Bildfunktion (svartvitt) gs. 72 Blixtfunktioner gs. 75 Slutartid gs Sekvensfotografering gs. 59 Brusreducering gs. 74 Batterisymbol gs. 14 Bildstabilisering gs. 63 Självutlösare gs. 60 AF-markering gs. 55 Bländarvärde gs Fjärrkontroll gs. 61 Antal stillbilder som går att lagra gs

7 Superkontrollpanel Följande fönster gör det möjligt att visa bilder och göra fotograferingsinställningar samtidigt. Fönstret kallas superkontrollpanelen. Tryck på INFO för att visa superkontrollpanelen på LCD-skärmen. g»användning av superkontrollpanelen» (s. 28) Guide Mitt läge gs. 44 Slutartid gs Blixten blinkar gs. 78 Batterisymbol gs. 14 Fotograferingsläge gs Datum gs. 15 Indikering för exponeringskompensation gs. 47 Exponeringsnivå gs. 43 Indikering för inställning av blixtstyrkan gs. 79 RC-läge m gs. 82 Super FP-blixt 1 gs. 81 Automatisk alternativexponering 0 gs. 48, 51, 71, 80 Bildstabilisering H, I gs. 63 Brusreducering O gs. 74 AF-belysning T gs. 96 Intern temperaturvarning m gs. 127 Bländarvärde gs Kort gs F arge Normal Bildkvalitet gs. 65 Skärpeinställning gs. 52 AF-markering gs. 55 Inställning av blixtstyrkan gs. 79 Blixtfunktion gs. 75 RC IS 1 FP NR BKT AF Värde för exponeringskompensation gs. 47 Exponeringsnivå gs. 43 Antal stillbilder som går att lagra gs. 141 Bildfunktion gs. 72 Färgrymd gs. 104 Skärpa N gs. 72 Kontrast J gs. 72 Färgmättnad T gs. 72 Toning z gs. 73 Svartvitt-filter x gs. 72 Bildton y gs. 72 Namn på delar och funktioner Fotografering med fjärrkontroll / självutlösare / sekvensfotografering gs ISO-känslighet gs. 50 Mätmetod gs. 46 Vitbalans, vitbalanskompensering gs. 67, 69 Funktionerna inom detta område kan ställas in i superkontrollpanelen. 7

8 LCD-skärm (livebild) Du kan använda LCD-skärmen för att se motivet medan du fotograferar. Tryck på u för att använda livebildfunktionen. g»livebild» (s. 30) Bländarvärde gs Slutartid gs Hemposition p gs. 57 RC-läge q gs. 82 Inställning av blixtstyrkan r gs. 80 Super FP-blixt s gs. 81 Automatisk alternativexponering t gs. 48, 51, 71, 80 AE-lås u gs. 48 Fotograferingsläge gs Batterisymbol gs F IS HP RC FP BKT AEL 1 Ljusmätningsmetod gs. 46 Blixtfunktioner gs. 75 Bildstabilisering gs. 63 Blixtgs. 78 (blinkar: laddning pågår, tänds: laddningen är slutförd) Värde för exponeringskompensation gs. 47 AF-indikering gs. 31, 58 WB AUTO ISO AUTO L N 38 Histogram gs. 125 AF-markering gs. 55 Kort gs. 132 Antal stillbilder som går att lagra gs. 141 Spotmätningsområde gs. 46 Intern temperaturvarning gs. 127 Mitt läge gs. 44 Bildkvalitet gs. 65 ISO-känslighet gs. 50 Sekvensfotografering gs. 59 Självutlösare gs. 60 Fjärrkontroll gs. 61 Vitbalans gs. 67 8

9 LCD-skärm (bildvisning) Du kan ändra indikeringen på skärmen med knappen INFO. g»informationsdisplay» (s. 88) Guide Bildkvalitet gs. 65 Fokuseringsområde gs. 134 (Fokuseringsområdet indikeras i enheter om 1 mm.) Batterisymbol gs. 14 Fotograferingsläge gs Kort gs. 132 Utskriftsreservation Antal utskrifter gs. 109 Bländarvärde gs Slutartid gs Skydda gs. 93 Fotograferingsinformation Exponeringskompensation gs. 47 L N x 10 [3648x2736,1/8] : Information om visning av en bild i taget Filnummer gs. 88 Datum och tid gs. 15 Bildnummer gs. 88 AF-markering gs / 250 F mm m ISO WB : AUTO A: 0 G: 0 NATURAL srgb L N Bildläge gs. 72 Färgrymd gs. 104 Bildkvalitet gs. 65 Namn på delar och funktioner Diagram gs. 88 Mätmetod gs. 46 Vitbalansering gs. 67 Vitbalanskompensering gs. 69 Inställning av blixtstyrkan gs. 79 ISO-känslighet gs. 50 9

10 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar hör till kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. Kamera Kamerahuslock Kamerarem BLM-1 litium-jonbatteri BCM-2 litium-jonbatteriladdare USB-kabel Videokabel OLYMPUS Master 2 CD-ROM Bruksanvisning Garantikort Fäst kameraremmen Trä på kameraremmen i pilens riktning (1, 2). Dra åt kameraremmen ordentligt och se till att den sitter fast ordentligt (3). Fäst den andra änden av remmen i den andra öglan på samma sätt. 10

11 Förbered batteriet 1 Ladda batteriet Ta bort skyddet från batteriet. Guide Laddningsindikering Rött ljus: Laddning pågår Grönt ljus: Laddningen är slutförd (Laddtid: ca 5 timmar) BLM-1 litiumjonbatteri Nätkabel Sätt i batteriet i pilens riktning. Vägguttag 2 Sätta i batteriet Stäng batteriluckan och skjut låsknappen för batterikammaren mot E Ta ur batteriet Tryck på batterilåset för öppna batteriluckan. Ta ut batteriet genom att vända kameran upp och ner. Batterilucka Låsknapp för batterikammaren Batterilås 3 BCM-2 litiumjonbatteriladdare Riktningsmarkering Förberedelser inför fotografering Det är bra att ha ett reservbatteri om batteriet i kameran tar slut när man fotograferar länge. 11

12 Montering av objektiv på kameran 1 Ta av kamerahuslocket från kameran och det bakre objektivlocket från objektivet Kamerahuslock Bakre objektivlock 1 2 Montera ett objektiv på kameran Rikta den röda fastsättningsmarkeringen för objektivet som sitter på kameran mot den röda markeringen på objektivet och sätt sedan in objektivet i kameran (1). Vrid objektivet i pilens riktning tills det hörs ett klick (2). 1 2 Markering för fastsättning av objektiv (röd) Röd fastsättningsmarkering 2 2 Tryck inte på knappen för att lossa objektivet Ta bort objektivlocket (3, 4) 4 3 Linsskydd Ta av objektivet från kameran Tryck ner knappen för att lossa objektivet (1) och vrid objektivet i pilens riktning (2). 2 1 Knapp för att lossa objektivet 12

13 Laddning av kort CompactFlash / Microdrive xd-picture Card (bildkort) Guide Tryck på låset till kortluckan (1) och öppna kortluckan. Skjut in kortets kontaktyta i kortplatsen så långt det går (2). Tryck på låset till kortluckan (1) och öppna kortluckan. Skjut in kortet tills det klickar (2). Kortlucka CF-kortplats Symbolen xd-kortplats Ta ut kortet CompactFlash / Microdrive Tryck in utmatningsknappen helt för att mata ut kortet. Dra ut kortet. Öppna aldrig kortluckan när kortlampan blinkar. xd-picture Card (bildkort) Tryck lite på kortet för att mata ut det. Dra ut kortet. Förberedelser inför fotografering Utmatningsknapp Kortlampa 13

14 Sätt på kameran 1 Ställ kamerans strömbrytare på ON Stäng av kameran, ställ strömbrytaren på OFF. LIGHT-knapp Sätter på och stänger av ljuset till kontrollpanelen. Kontrollpanel När kameran är på visas batterisymbolen i kontrollpanelen. Lyser (klar för användning) Blinkar (laddning krävs) Strömbrytare SSWF-indikator Dammreducering Funktionen dammreducering aktiveras automatiskt när kameran sätts på. Ultraljud används för att avlägsna damm och smuts från bildomvandlarens filteryta. SSWF-indikatorn (super sonic wave filter) blinkar medan dammreduceringen pågår. Justering av sökarens dioptri Sökare Justera sökarens dioptri enligt det som du ser. Vrid på ratten för dioptrijustering lite i taget medan du tittar genom sökaren. När du kan se AF-markeringen tydligt är inställningen klar. Ratt för dioptrijustering AF-markering 14

15 Inställning av datum / tid Information om datum och tid lagras på kortet tillsammans med bilderna. Filnamnet lagras tillsammans med informationen om datum och tid. Se till att ställa in rätt datum och tid innan kameran används. Guide 1 Tryck på MENU Menyfönstret visas på LCD-skärmen. Pilknappar acbd CARD TUP CUSTOM RET PICTURE MODE GRADATION NORM N WB CANCEL LECT AUTO GO MENU-knapp 5 Fortsätt på samma sätt tills du har ställt in datum och tid färdigt 2 Använd ac för att välja [Z] och tryck sedan på d Y M D TIME Y/M/D :-- CF/xD CF EDIT FILENAME AUTO ENG. VIDEO OUT NTSC CANCEL LECT GO Y CANCEL Y Använd ac för att välja [X] och tryck sedan på d CANCEL M D TIME M D TIME Y/M/D 4 Använd ac för att välja [Y] och tryck sedan på d Y/M/D CANCEL GO Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. Y 6 Använd ac för att välja datumformat M D TIME CANCEL CF/xD EDIT FILENAME VIDEO OUT GO CANCEL LECT GO Y/M/D 7 Tryck på i :01 CF AUTO ENG. NTSC 8 Tryck på MENU för att gå ur inställningsläget Förberedelser inför fotografering 15

16 Fotografering 1 Placera AF-markeringen på motivet medan du tittar genom sökaren Sökare Avtryckare 2 Ställ in skärpan Tryck ner avtryckaren halvvägs. Kort lampa Sökare AF-markering Bländarvärde Kontrollpanel AF-indikering Slutartid Ett pip hörs när skärpan har låsts. AF-indikeringen och den AF-markering som skärpan ställts in med tänds i sökaren. Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. Superkontrollpanelen visas inte när avtryckaren trycks ner. 3 Släpp avtryckaren Tryck ner avtryckaren helt. Slutarens ljud hörs och bilden tas. Kortlampan blinkar och kameran tar bilden. Ta aldrig ut batteriet eller kortet medan kortlampan blinkar. Om man råkar göra något av detta kan man förstöra lagrade bilder eller hindra bilder som just har tagits från att lagras. 16

17 Hålla kameran Håll fingrarna och kameraremmen borta från objektivet, blixten och vitbalanssensorn. Guide Horisontellt grepp Vertikalt grepp Ta en bild medan du tittar på skärmen 1 Tryck på u (livebild) Du kan använda LCD-skärmen som en sökare och kontrollera motivets sammansättning, eller så kan du fotografera medan du ser en förstorad bild på LCD-skärmen. g»livebild» (s. 30) Avtryckare Motivet visas på LCD-skärmen. 250 F L N u-knapp 2 Tryck ner avtryckaren helt Bilden tas med justerad skärpa När kameran slutar att fungera Om kameran inte används under ca 8 sekunder stängs skärmen automatiskt av för att spara på batteriet (när superkontrollpanelen är aktiv). Kameran går automatiskt över till energisparläge (standby) och stänger av funktionerna om den inte används under ca 1 minut. Kameran aktiveras igen när man trycker ner en knapp (avtryckaren, pilknapparna etc.). g»backlit LCD (skärmtimer)» (s. 101),»SLEEP» (s. 101) Förberedelser inför fotografering 17

18 Bildvisning / radering Bildvisning Om man trycker på q visas den senast tagna bilden. q-knapp Visar bilden som är lagrad 10 bilder bakåt Visar den senaste bilden Visar nästa bild Pilknappar Visar bilden som är lagrad 10 bilder framåt Närbild / delförstoring bildvisning Varje gång huvudinställningsratten vrids mot U förstoras bilden i steg från 2x 14x. Huvudinställningsratt Radera bilder Ta fram bilden som ska raderas och tryck på S. Använd ac för att välja [YES], tryck sedan på i för att radera. ERA S-knapp YES NO CANCEL LECT GO 18

19 Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen I den här bruksanvisningen indikerar j huvudinställningsratten bak på kameran. I den här bruksanvisningen indikerar k den extra inställningsratten fram på kameran. Funktionsknappsikonerna på kamerahuset används för att indikera funktionsknapparna i bruksanvisningen. Se»Namn på delar och funktioner» (gs. 2). Följande symboler används i den här bruksanvisningen. Guide x Observera TIPS g Viktig information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. Varnar även för användningssätt som absolut bör undvikas. Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fler detaljer eller relaterad information. Få ut så mycket som möjligt av bruksanvisningen Du kan använda innehållsförteckningen (s. 20) eller registret (s. 161) och följande referens för att leta efter information om kamerans funktioner. Ta hänsyn till fotograferingsförhållandena när du använder bruksanvisningen och använd den för att hitta den information du söker. Information om möjliga fotograferingsfunktioner: g»fotograferingsguider» (s. 34) Information om hur du använder kameran: g»användning av direktknappar» (s. 26)»Användning av superkontrollpanelen» (s. 28)»Användning av menyn» (s. 29) Sökning efter en funktion i en lista: g»menyförteckning» (s. 143)»Register» (s. 161) Förberedelser inför fotografering 19

20 Innehåll Guide 2 Identifierar namnen på kamerans delar och beskriver de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Namn på delar och funktioner...2 Kamera...2 Direktknappar...4 Sökare...5 Kontrollpanel...6 Superkontrollpanel...7 LCD-skärm (livebild)...8 LCD-skärm (bildvisning)...9 Packa upp lådans innehåll...10 Förberedelser inför fotografering Förbered batteriet Montering av objektiv på kameran...12 Laddning av kort...13 Sätt på kameran...14 Inställning av datum / tid...15 Fotografering...16 Bildvisning / radering...18 Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen Grundfunktioner 26 Förklarar kamerans grundfunktioner. Användning av direktknappar...26 Användning av superkontrollpanelen...28 Användning av menyn...29 Livebild...30 Ändring av informationsdisplayen...31 Förstorad visning...32 Återställning av inställningarna till fabriksinställningarna Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering 34 Förklarar fotograferingsmetoder för olika fotograferingsförhållanden. Guide för grundfunktioner...34 Skärpa Hur du använder avtryckaren...34 Ljusstyrka Exponeringskompensation...35 Färg Vitbalans...35 Lämpliga inställningar Anpassning av inställningar...36 En guide till funktioner för olika typer av motiv...36 Landskapsbilder...36 Bilder på blommor...37 Ta bilder med nattmotiv

21 3 Exponering 40 Förklarar funktioner som har att göra med exponeringen, som är viktig för fotograferingen. Med dessa funktioner bestäms bländarvärdet, slutartiden och andra inställningar genom att ljusstyrkan mäts. Automatisk fotografering...40 Fotografering med bländarförval...41 Fotografering med tidsförval...42 Manuell fotografering...43 B-läge...44 Fotografering i Mitt läge...44 Under vatten vidvinkel / makrofotografering...45 Förhandsgranskning...45 Ändra mätfunktion...46 Exponeringskompensation...47 AE-lås...48 Alternativexponering...48 Inställning av ISO-känslighet...50 ISO-alternativexponering Skärpeinställnings- och fotograferingsfunktioner 52 Förklarar de optimala metoderna för att ställa in skärpan beroende på motiv och fotograferingsförhållanden. Val av skärpeinställning...52 S-AF (AF en gång)...53 C-AF (kontinuerlig AF)...53 MF (manuell skärpeinställning)...54 Användning av S-AF och MF samtidigt (S-AF + MF)...54 Användning av C-AF och MF samtidigt (C-AF + MF)...54 Val av AF-markering...55 Val av skärpeinställningsfunktion...57 Skärpelås Om det inte går att få korrekt skärpa...58 Sekvensfotografering...59 Fotografering med självutlösare...60 Fotografering med fjärrkontroll...61 Manuell spegeluppfällning...63 Bildstabilisering...63 Kontroll av bildstabiliseringseffekten med livebildfunktionen

22 5 Bildkvalitet, vitbalans och bildfunktion 65 Förklarar funktioner för justering av bilder som finns i digitalkameror. Val av bildkvalitet...65 Lagringsformat...65 Val av bildkvalitet...66 Val av vitbalans...67 Inställning av automatisk / förinställd / anpassad vitbalans...68 Kompensering av vitbalans...69 Inställning av vitbalans med en knapptryckning...70 WB-alternativ...71 Bildfunktioner...72 Toning...73 Brusreducering...74 Brusfilter Blixtfotografering 75 Beskriver hur du fotograferar med inbyggd och extern blixt. Inställning av blixtfunktion...75 Fotografering med inbyggd blixt...78 Inställning av blixtstyrkan...79 Blixtalternativ...80 Fotografering med extern blixt...80 Användning av extern elektronisk blixt...81 Super FP-blixt...81 Fotografering med Olympus trådlösa RC-blixtsystem...82 Användning av icke-originalblixtar...84 Icke-specificerade blixtar Bildvisningsfunktioner 85 Förklarar bildvisningsfunktionerna. Visning av en bild i taget / delförstoring...85 Ljusbordsdisplay...86 Småbildsvisning / kalendervisning...87 Informationsdisplay...88 Bildspel...89 Rotera bilder...89 Bildvisning på TV...90 Redigering av stillbilder...91 Kopiering av bilder...92 Skrivskydda bilder...93 Radering av bilder

23 8 Anpassa din kamera 96 Förklarar hur kamerans inställningar kan anpassas. Anpassad meny a AF / MF...96 AF ILLUMINAT FOCUS RING...96 C-AF LOCK...96 AF AREA POINTER...96 AF NSITIVITY...96 P T UP...97 RET LENS...97 BULB FOCUSING...97 b BUTTON / DIAL...97 DIAL...97 AEL / AFL...98 AEL / AFL MEMO...99 ; FUNCTION...99 MY MODE TUP BUTTON TIMER A c RELEA / j RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C O fps d DISP / 8 / PC SLEEP BACKLIT LCD (skärmtimer) h TIMER (automatisk avstängning) USB MODE LIVE VIEW BOOST FRAME ASSIST (stödlinjer) e EXP / e / ISO EV STEP ISO STEP ISO-AUTO T ISO-AUTO AEL-mätning BULB TIMER f # CUSTOM #X-SYNC #SLOW LIMIT w+f g K / COLOR / WB ALL > COLOR SPACE SHADING COMP K T PIXEL COUNT h RECORD / ERA QUICK ERA RAW+JPEG ERA FILE NAME

24 PRIORITY T dpi TTING i K UTILITY EXT. WB DETECT Anpassad meny CF / xd EDIT FILENAME s (Justering av skärmens ljusstyrka) W (Byte av språk på displayen) VIDEO OUT REC VIEW FIRMWARE Utskrift 109 Förklarar hur du skriver ut dina bilder. Utskriftsreservation (DPOF) Utskriftsreservation Utskriftsreservation av enkelbild Reservation av alla bilder Borttagning av utskriftsreservationsdata Direktutskrift (PictBridge) Anslutning av kameran till en skrivare Enkel utskrift Anpassad utskrift Användning av programvaran OLYMPUS Master 115 Förklarar hur man överför bilder till en dator och sparar dem. Flödesschema Användning av programmet OLYMPUS Master Vad är OLYMPUS Master? Anslutning av kameran till en dator Starta programmet OLYMPUS Master Visa kamerans bilder på datorn Ladda ner och spara bilder Lossa anslutningen mellan kameran och datorn Titta på stillbilder Uppdatering av kamerans menyspråk Överföring av bilder till datorn utan att använda OLYMPUS Master

25 11 Tips om fotografering och underhåll 121 Se detta avsnitt för felsökning och information om underhåll av kameran. Tips om fotografering och information Tips innan du börjar ta bilder Tips för fotografering Ytterligare tips om fotografering och information Bildvisningstips Se på bilder på datorn Felmeddelanden Underhåll av kameran Rengöring och förvaring av kameran Rengöring Ta bort damm Pixelmapping Kontrollera bildbehandlingsfunktionerna Information 131 Se detta avsnitt för information om separata tillbehör, tekniska data och annan nyttig fotograferingsinformation. Viktiga separata tillbehör Grundläggande information om kortet Kompatibla kort Formatering av kortet Batteri och laddare Nätadapter När du använder laddaren utomlands Utbytbara objektiv ZUIKO DIGITAL utbytbart objektiv ZUIKO DIGITAL-objektiv, tekniska data Programlinjediagram (P-läge) Blixtsynkronisering och slutartid Exponeringsvarningar Blixtavstånd Vinjettering av den inbyggda blixten vid användning av ett utbytbart objektiv Blixtfunktioner som kan ställas in i fotograferingsläget Vitbalans / färgtemperatur Bildkvalitet och filstorlek / antal stillbilder som kan lagras Funktioner som kan väljas med Mitt läge och Återställning Menyförteckning Förklaring av begrepp Tekniska data E-systemets schema Säkerhetsföreskrifter Register

26 1 Grundfunktioner 1Grundfunktioner Det finns tre grundläggande sätt att ställa in funktionerna på den här kameran. Använd kameran med direktknapparna s. 26 Du kan göra funktionsinställningarna genom att vrida på huvudinställningsratten eller den extra inställningsratten medan du trycker på direktknappen för en viss funktion. Det är ett praktiskt sätt att ändra kamerans inställningar medan du komponerar bilden i sökaren och för att snabbt hantera kameran medan du kontrollerar inställningarna i kontrollpanelen. Inställning medan man tittar på superkontrollpanelen s. 28 Du kan göra funktionsinställningarna i superkontrollpanelen på LCD-skärmen. Du kan använda superkontrollpanelen för att se de aktuella inställningarna och ändra dem direkt. Inställning med menyn s. 29 Du kan använda menyn för att göra inställningarna för fotografering och bildvisning och för att anpassa kamerafunktionerna. Instruktioner och symboler som används i den här bruksanvisningen Instruktionerna för användning av direktknapparna, superkontrollpanelen och menyerna beskrivs enligt följande i denna bruksanvisning.» +» indikerar kommandon som utförs samtidigt.»» indikerar att du ska gå vidare till nästa steg. Exempel: Inställning av mätfunktionen Direktknapp Superkontrollpanel Meny G + k i p: [METERING] MENU [X] [METERING] Användning av direktknappar Det finns två sätt att använda direktknapparna. Vrid på huvudinställningsratten eller den extra inställningsratten medan du håller ner en direktknapp. Släpp knappen för att ställa in funktionen. Vissa funktioner kan bara ställas in med huvudinställningsratten (eller den extra inställningsratten). Extra inställningsratt Huvudinställningsratt 26

27 De tre knapparna bredvid blixten har två funktioner vardera. Med huvudinställningsratten kan du använda och ställa in de funktioner som visas ovanför knapparna och med den extra inställningsratten kan du använda funktionerna som visas på sidan om knapparna. 1 Vrid huvudinställningsratten eller den extra inställningsratten medan du trycker in två direktknappar samtidigt. Den motsvarande funktionen väljs när knapparna är nertryckta. Funktionen är vald i cirka åtta sekunder. Under den tiden kan du vrida ratten och ställa in funktionen. Om du inte gör någonting under den tiden görs inställningen för den funktionen. Grundfunktioner Inställningsinformationen visas i sökaren, kontrollpanelen och superkontrollpanelen medan du gör inställningar. (Inställning med G / AF visas på skärmdumparna.) Sökare NR AF Kontrollpanel arge Normal Superkontrollpanel TIPS Om du tycker att det är svårt att vrida ratten medan du håller en direktknapp nertryckt: j Knappen kan vara vald även efter att den släppts. g»button TIMER» (s. 100) Se»Direktknappar» (gs. 4) för mer information om de funktioner som kan ställas in med direktknapparna. 27

28 Användning av superkontrollpanelen Välj en funktion i superkontrollpanelen och ändra inställningen. 1 Tryck på INFO för att visa superkontrollpanelen på LCD-skärmen. Tryck på INFO igen för att stänga av superkontrollpanelen. Tryck på i under livebildvisning för att visa superkontrollpanelen. Extra inställningsratt Huvudinställningsratt 1Grundfunktioner NR AF arge Normal INFO-knapp i-knapp p Pilknappar 2 Tryck på i. Markören i superkontrollpanelen tänds. 3 Använd p för att flytta markören till den funktion som du vill ställa in. ISO METERING Markör arge Normal Namnet på den valda funktionen visas. arge Normal 4 Använd huvudinställningsratten eller den extra inställningsratten för att ändra inställningen. Tryck på i för att visa direktmenyn som indikeras där markören befinner sig. Du kan också använda direktmenyn för att ändra inställningen. Tryck på i när du har ändrat inställningen för att bekräfta den. Om du inte gör något inom några sekunder bekräftas inställningen och superkontrollpanelen visas. g»button TIMER» (s. 100) METERING LECT GO Direktmeny För mer information om funktionerna som kan ställas in med superkontrollpanelen, se»superkontrollpanel» (gs. 7). 28

29 Användning av menyn 1 Tryck på MENU. Menyn visas på LCD-skärmen. CARD TUP CUSTOM RET PICTURE MODE GRADATION NORM N WB CANCEL LECT AUTO GO MENU-knapp p Pilknappar i-knapp Inställningsguiden visas nedtill i fönstret. CANCEL LECT MENU : Tryck på MENU för att avbryta inställningen. : Tryck på dac för att flytta markören och välja en funktion. Symbolerna som visas på LCD-skärmen motsvarar pilknapparna som visas nedan. t : a u : c 8 : d 7 : b GO OK : Tryck på i för att bekräfta inställningarna. 1 Grundfunktioner 2 Välj en flik med ac och ställ in en funktion med d. 3 Välj en funktion med ac och gå till inställningsskärmen med d. METERING RC MODE OFF 0.0 S-AF METERING RC MODE OFF 0.0 S-AF AF MODE AF MODE AF AREA AF AREA ANTI-SHOCK z OFF ANTI-SHOCK z OFF CANCEL LECT GO CANCEL LECT GO Flik Den aktuella inställningen visas METERING RC MODE AF MODE AF AREA ANTI-SHOCK METERING CANCEL LECT GO Funktion Fliktyper W Ställer in fotograferingsfunktioner. X Ställer in fotograferingsfunktioner. q Ställer in funktioner för bildvisning. Y Anpassar fotograferingsfunktioner. Beroende på funktionen som anpassas kan det finnas upp till 9 flikar (A till I). Z Ställer in kamerans grundfunktioner. Skärmdump av menyn med Y-fliken vald AF/MF BUTTON/DIAL RELEA/ DISP/8/PC EXP/e/ISO #CUSTOM CANCEL LECT GO Flik 4 Tryck på i för att bekräfta inställningarna. Tryck på i flera gånger för att gå ur menyn. 29

30 Användning av rattarna för menyval Utöver pilknapparna kan du också använda rattarna för att välja en funktion. Vrid huvudinställningsratten för att flytta markören vertikalt (vilket har samma effekt som att trycka på ac), och vrid den extra inställningsratten för att flytta markören horisontellt (vilket har samma effekt som att trycka på bd). 1Grundfunktioner CARD TUP CUSTOM RET PICTURE MODE GRADATION NORM N WB CANCEL LECT AUTO GO j k Om du väljer en funktion och vrider huvudinställningsratten ändrar du automatiskt flik så att du kan välja en annan funktion. CARD TUP CUSTOM RET PICTURE MODE GRADATION NORM N WB AUTO CANCEL LECT GO j METERING RC MODE AF MODE AF AREA ANTI-SHOCK z CANCEL LECT GO OFF 0.0 S-AF Du kan ändra huvudinställningsrattens och den extra inställningsrattens funktion. g»dial» (s. 97) OFF Se»Menyförteckning» (gs. 143) för mer information om de funktioner som kan ställas in i menyn. Livebild Det är möjligt att använda LCD-skärmen som sökare. Du kan se exponerings- eller vitbalanseffekten och motivets sammansättning medan du tar bilden. Stäng okularslutaren så att ljuset som går in genom sökaren inte påverkar exponeringen när du fotograferar med livebild. g»okularslutare» (s. 61) 1 Tryck på u. Spegeln lyfts upp och motivet visas på LCD-skärmen. Fönstret som uppmanar dig att stänga okularslutaren visas. 2 Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild. Spak för okularslutaren AEL / AFL-knapp u-knapp 30

31 Skärpeinställning vid livebild När du trycker ner slutaren helt vid livebild låses skärpan och en bild tas. Bilden på skärmen fryser när spegeln fälls ner under skärpeinställningen. Håll ner AEL / AFL och tryck ner avtryckaren om du vill ställa in skärpan i förväg. När skärpan är låst tänds AF-indikeringen. Om AF-indikeringen blinkar är skärpan inte låst. Om skärpeinställningen är inställd på S-AF kan bilden inte tas förrän skärpan låsts. I läget för manuell skärpeinställning kan du trycka på AEL / AFL för att aktivera autofokus. 250 F5.6 L N 38 AF-indikering 1 Fotografering medan du ändrar vinkeln på LCD-skärmen Du kan ändra vinkeln på kamerans LCD-skärm. Detta gör att du kan fotografera ur svåra vinklar medan du kontrollerar bildkompositionen på LCD-skärmen. Rotera LCD-skärmen långsamt inom det område som den kan röra sig på. Grundfunktioner Ändring av informationsdisplayen 270 Du kan låta visa annan information skärmen genom att trycka på INFO flera gånger. Informationsdisplay på 250 F5.6 Informationsdisplay på Informationsdisplay på + Stödlinjer *1 + Histogram 250 F F L N F5.6 Informationsdisplay av 38 Förstorad visning *2 *1 Visas när [FRAME ASSIST] har valts. g»frame ASSIST (stödlinjer)» (s. 102) *2 Se Användning av förstorad visning för mer information om funktioner i den förstorade visningen. 31

32 Användning av förstorad visning Det går att förstora motivet för visning. När man förstorar bilden under manuell skärpeinställning är det lättare att ställa in och bekräfta skärpan. 250 F5.6 1Grundfunktioner 38 1 Använd p för att flytta ramen, tryck sedan på i. Ytan inuti ramen förstoras och visas. Tryck ner i och håll den nedtryckt för att flytta förstoringsramen till mitten. 2 Vrid på huvudinställningsratten (eller den extra inställningsratten) för att ändra förstoringen (5x / 7x / 10x). När man trycker på i avbryts den förstorade visningen. TIPS Kontroll av bildstabiliseringseffekten: j Tryck och håll ner o. g»kontroll av bildstabiliseringseffekten med livebildfunktionen» (s. 64) Kontroll av motivet på skärmen även i förhållanden med svagt ljus: j Se»LIVE VIEW BOOST» (gs. 102). x Observera Om det finns en kraftig ljuskälla på skärmen kan bilden se mörk ut men den kommer att sparas normalt. Om livebildsfunktionen används en längre tid ökar temperaturen i bildomvandlaren vilket leder till att bilder med hög ISO-känslighet störs av brus eller ojämna färger. Minska ISO-känsligheten eller stäng av kameran ett tag. Om du byter objektiv stängs livebilden av. Följande funktioner kan inte användas under livebild. C-AF / AE-lås / [AEL / AFL] Återställning av inställningarna till fabriksinställningarna I normala fall sparas de aktuella kamerainställningarna (inklusive ändringar som har gjorts) när kameran stängs av. Det är möjligt att återställa inställningarna till fabriksinställningen med [RET]. Du kan spara inställningar för [RET1] och [RET2] i förväg. Kamerainställningar som har gjorts i förväg sparas i [RET1] och [RET2]. Se»Funktioner som kan väljas med Mitt läge och Återställning» (gs. 142) för mer information om de valda funktionerna. Spara [RET1] / [RET2]: Meny MENU [W] [CUSTOM RET] 1 Välj om du vill spara på [RET1] eller [RET2] och tryck på d. Om inställningar redan har sparats visas [T] bredvid [RET1] / [RET2]. Om du väljer [T] igen skrivs den sparade inställningen över. Välj [RET] för att ta bort registreringen. 2 Välj [T] och tryck på i. 32

33 Återställning Du kan återställa kameran till inställningarna [RET1] eller [RET2] eller till fabriksinställningarna. [RET] : Återställer till fabriksinställningarna. Se»Menyförteckning» (gs. 143) för information om standardinställningarna. [RET1] / [RET2] : Återställer kameran till de sparade inställningarna. Direktknapp Du kan göra [RET] genom att hålla ner knapparna F och ISO samtidigt i två sekunder. Vrid ratten för att välja typ av återställning medan du trycker ner de båda knapparna samtidigt. Släpp knappen för att göra återställningen. Sökare F + ISO : RET : RET1 : RET2 1 Grundfunktioner Kontrollpanel Meny MENU [W] [CUSTOM RET] 1 Välj [RET] och antingen [RET1] eller [RET2] och tryck på i. 2 Använd ac för att välja [YES] och tryck sedan på i. RET1 YES NO CANCEL LECT GO 33

34 2 Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering Guide för grundfunktioner Bekanta dig med kameran genom att börja med att fotografera motiv i närheten, t.ex. barn, blommor och djur. Om bilderna inte blir som du vill ha dem kan du försöka ändra några av inställningarna nedan. Du kan enkelt ta bättre bilder genom att bekanta dig med dessa grundläggande kamerafunktioner. Skärpa Hur du använder avtryckaren 2Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering En bild kan bli suddig om skärpan i bilden ligger på förgrunden, bakgrunden eller andra föremål i bilden än motivet. Förhindra att bilderna blir suddiga genom att ställa in skärpan på motivet som du vill fånga. Avtryckaren kan tryckas ner halvvägs och hela vägen. När du kan använda avtryckaren ordentligt kan du ställa in skärpan korrekt även på rörliga motiv. Halvvägs nedtryckt: Helt nedtryckt: g»fotografering» (s. 16),»Skärpelås Om det inte går att få korrekt skärpa» (s. 58) Även om skärpan är inställd på motivet kan bilden bli suddig om du rör på kameran när avtryckaren trycks ned. Detta kallas»skakningsoskärpa». Se till att du håller kameran stadigt. Kameran kan skaka något när man använder livebild eller när man fotograferar medan motivet visas på skärmen. Du kan minska kamerarörelserna genom att använda bildstabilisering. g»hålla kameran» (s. 17),»Bildstabilisering» (s. 63) Förutom felaktig inställning av skärpan och»skakningsoskärpa» kan bilden även bli suddig om motivet rör på sig. I så fall ska du använda en slutartid som stämmer överens med motivets rörelser. Du kan bekräfta den faktiska slutartiden och bländaren med hjälp av indikeringarna i sökaren, kontrollpanelen och på skärmen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. g»sökare» (s. 5),»Kontrollpanel» (s. 6),»Superkontrollpanel» (s. 7),»LCD-skärm (livebild)» (s. 8) 34

35 Ljusstyrka Exponeringskompensation Kameran bestämmer automatiskt bländarvärdet och slutartiden ljusstyrkan. Detta kallas automatisk exponering. Du kanske dock inte kan fånga den önskade bilden med endast automatisk exponering. I så fall kan du öka eller minska inställningen för automatisk exponering. Öka exponeringsvärdet för att betona hur ljus en sommarstrand är eller hur vit snön är. Minska exponeringsvärdet när området som ska fotograferas är ljusare men mindre än omgivningen. Om du inte är säker på hur stor exponeringskompensation som krävs, kan du ta flera bilder vid olika inställningar och sedan jämföra dem. g»exponeringskompensation» (s. 47),»Alternativexponering» (s. 48) Färg Vitbalans Förutom solljus finns det andra källor som kan lysa upp motivet, t.ex. glödlampsljus och lysrörsljus. Dessa typer av ljus innehåller särskilda färger och därför får samma vita motiv som fotograferas under olika ljusförhållanden något olika färg. Även under samma solljus kan färgerna i bilden variera till följd av förhållanden på himlen, skuggor från träd eller byggnader och andra faktorer. Vitbalans justerar automatiskt effekten av dessa typer av ljus och gör det möjligt att fotografera med rätt färger. Du kan för det mesta få rätt färger när vitbalansen är ställd på [AUTO]. Beroende på fotograferingsförhållandena kanske färgerna dock inte blir de förväntade. Ändra i så fall inställningen. g»val av vitbalans» (s. 67) Lysrörsljus Tungsten Skuggor från träd 2 Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering 35

36 Lämpliga inställningar Anpassning av inställningar Den här kameran har diverse fotograferingsfunktioner som kan anpassas så att de blir lättare att använda. Om du till exempel vill ta flera bilder av samma motiv med samma inställningar kan du spara dessa inställningar i Mitt läge och använda dem senare. Du kan då enkelt hämta de inställningar som du sparat i Mitt läge och använda dem som fotograferingsläge. För att ställa in skärpan på motivet och sedan komponera om bilden gör du så att du ställer in [AEL / AFL] så att du kan använda autofokus genom att trycka på AEL / AFL; sedan kan du låsa skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. Du kan anpassa andra kamerafunktioner, t.ex. genom att ändra rattarnas funktion och <-knappens funktion samt genom att ändra tiden som direktknapparna är valda. g»my MODE TUP» (s. 100),»Fotografering i Mitt läge» (s. 44),»AEL / AFL» (s. 98),»; FUNCTION» (s. 99),»BUTTON TIMER» (s. 100) 2Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering En guide till funktioner för olika typer av motiv Det här avsnittet beskriver vilka funktioner som passar de olika fotograferingsförhållandena. Landskapsbilder I detta avsnitt beskrivs hur du fotograferar utomhusmotiv som skogar, sjöar och stränder i dagsljus. Ändring av fotograferingsläge Den rätta fotograferingsmetoden varierar beroende på om du vill fånga stillheten hos ett orörligt motiv eller dynamiken hos ett rörligt motiv. Fånga en skogs djup genom att ställa in skärpan på ett större område i bilden. Använd A (fotografering med bländarförval) och stäng bländaren (öka bländarvärdet) så mycket som möjligt. Fånga vågor som slår mot stranden genom att använda S (fotografering med tidsförval) och välja en kort slutartid. Fånga ett vattenfall eller ett vattendrag genom att fotografera med en lång slutartid. Exponeringskompensation kan användas i olika fotograferingslägen. Kontrollera bilden som du tagit och använd + eller för att justera exponeringen så att du får ett bättre resultat. Byta vitbalans Färgen på vatten i bilder varierar beroende på om det är en sjö som reflekterar träd i närheten eller en havsstrand som omges av ett korallrev. När du vill fånga de olika färgnyanserna kan du försöka med att ändra inställningen av vitbalans. Ändra inställningen i enlighet med förhållandena, t.ex. genom att använda [55300 K] under soliga dagar och [27500 K] för skuggiga områden utomhus under soliga dagar. 36

37 Ändring av mätmetod Beroende på vattnets djup och solens riktning kan vattnets ljusstyrka variera betydligt i olika områden i samma komposition. Skogens ljus kan också avvika beroende på hur löven överlappar varandra. Om du vet i vilka områden kompenseringen i bildens sammansättning ska göras kan du ändra mätningsläget. När kameran är inställd på [G] (digital ESP-mätning) bedömer den automatiskt ljusstyrkan i bilden och bestämmer exponeringen. För att ändra exponeringen i en del av bilden ändrar du mätmetoden till [H] (centrumvägd mätning) eller [I] (spotmätning) och mätområdet till de ställen där du vill att exponeringen ska justeras. Sedan mäter du exponeringen. Ändring av färgmättnaden Ibland kanske du inte kan återge den önskade färgen trots att du använder vitbalans eller exponeringskompensation. I så fall kan du ändra inställningen för [SATURATION] för att få önskad färg. För [SATURATION] finns två nivåer av höga och låga inställningar. När inställningen är hög används en mättad färg. g»fotografering med bländarförval» (s. 41),»Fotografering med tidsförval» (s. 42),»Ändring av mätmetod» (s. 46),»Exponeringskompensation» (s. 47),»Val av vitbalans» (s. 67),»[SATURATION] : Färgmättnad» (s. 72) Bilder på blommor Den rätta metoden för att fotografera blommor beror på om du vill fånga exempelvis en enskild blomma, en äng med blommande blommor, en djupröd ros eller den ljusa färgen hos en luktärt. Ändra AF-känsligheten Du kan minska skärpedjupet t.ex. för att bara ett enda kronblad eller en enda blomma på ett fält ska framträda skarpt. Med standardinställningen ställer kameran in skärpan på en större yta än AF-markeringen men beroende på inställningen för [AF NSITIVITY] kan kameran ställa in skärpan enligt den AF-markering som valts. Byta vitbalans Det kan finnas många olika färger i blommorna, allt från ljusa till kraftiga färger. Beroende på blommornas färg kanske svaga nyansskillnader inte syns på bilden. I så fall kan du kontrollera ljusförhållandena och ändra vitbalansinställningen. Vid [AUTO] fastställer kameran automatiskt typen av ljus och tar bilden med rätt vitbalans. Du kan dock bättre fånga svaga nyansskillnader genom att ändra inställningen i enlighet med fotograferingsförhållandena, t.ex. genom att använda [55300 K] under soliga dagar och [27500 K] för skuggiga områden utomhus under soliga dagar. 2 Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering 37

38 Exponeringskompensation När du fotograferar blommor mot en bakgrund ska du välja en så enkel bakgrund som möjligt för att fånga blommornas form och färg. Justera exponeringskompensationen mot (minus) när du fotograferar ljusa och vita blommor så att blommorna skiljer sig från den mörkare bakgrunden. Ändring av fotograferingsläge 2Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering Den rätta metoden för att fotografera blommor beror på om du vill framhäva en enskild blomma eller fånga en äng med blommor. Ändra området med skärpa genom att ställa in kameran på A (fotografering med bländarförval) och välja bländarvärde. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan på ett mindre område (litet skärpedjup) så att motivet framhävs mot en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (bländarvärdet ökas) ställer kameran in skärpan på ett större område (stort skärpedjup), vilket ger en bild där både förgrunden och bakgrunden är i fokus. Du kan använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera ändringarna i bildens djup när bländaren justeras. Livebild Med en konventionell digital SLR-kamera med utbytbart objektivsystem måste du vänta tills du tagit bilden för att kontrollera resultatet av inställningarna för exponeringskompensation och vitbalans. Med kamerans livebildsfunktion kan du även använda skärmen för att visa och kontrollera motivet du vill fånga. Byte av objektiv Använd ett teleobjektiv när det bara finns några få blommande blommor som du vill fotografera. Med ett teleobjektiv kan du ta bilder där motiv på olika avstånd verkar vara närmare varandra, vilket ger intryck av de blommande blommorna på ängen står tätare. När du använder teleskopfunktionen på zoomobjektivet ger det samma effekt, men det är lättare att uppnå denna effekt när objektivets fokuseringsområde är längre, t.ex. 150 mm eller 200 mm i stället för 54 mm. g»af NSITIVITY» (s. 96),»Fotografering med bländarförval» (s. 41),»Livebild» (s. 30),»Förhandsgranskning» (s. 45),»Exponeringskompensation» (s. 47),»Val av vitbalans» (s. 67) 38

39 Ta bilder med nattmotiv Det finns olika typer av nattmotiv, från en solnedgångs kvarvarande skimmer och stadsljus till speciella ljusshower och fyrverkerier. Användning av stativ Eftersom det krävs en lång slutartid för att fånga nattmotiv behöver du ett stativ för att förhindra kamerarörelser. Om du inte har tillgång till ett stativ bör du ställa kameran på ett stadigt underlag för att förhindra kamerarörelser. Även om kameran är säkrad kan kameran röra sig när avtryckaren trycks ner. Därför rekommenderas att fjärrkontrollen eller självutlösaren används. Ändring av fotograferingsläge Nattmotiv har olika ljusnivåer, och ljusbalansen i bilden är inte konstant. Börja med att använda A (fotografering med bländarförval) för att ta bilden. Ställ in bländaren på ett mellanvärde (ungefär F8 eller F11) och låt kameran välja slutartiden automatiskt. När du fotograferar ett nattmotiv blir bilden ofta för ljus (överexponerad) eftersom kameran ställer in exponeringen för att passa de mörka områden som utgör större delen av bildens sammansättning. Justera i så fall exponeringskompensationen till 1 eller 1,5. Använd [REC VIEW] för att kontrollera bilden och justera bländaren och exponeringskompensationen efter behov. Det kan lätt uppstå bildbrus vid längre slutartider. I så fall ska du ställa [NOI REDUCT.] på [ON] för att minska bruset. Manuell skärpeinställning Om du inte kan använda AF (autofokus) för att ställa in skärpan på motivet eftersom motivet är för mörkt eller du inte kan ställa in skärpan i tid för att ta bilder, t.ex. vid fyrverkerier, ställer du skärpeläget på [MF] (manuell skärpeinställning) och ställer in skärpan för hand. För att fotografera nattmotiv vrider du på objektivets fokuseringsring och kontrollerar om du kan se ljuset från nattmotivet tydligt. För att ta fotografera fyrverkerier justerar du objektivets skärpa till oändlig såvida du inte använder ett teleobjektiv. Om du känner till det ungefärliga avståndet till motivet rekommenderas att du i förväg ställer in skärpan på något som befinner sig på samma avstånd. g»automatisk exponering» (s. 40),»Fotografering med bländarförval» (s. 41),»Fotografering med fjärrkontroll» (s. 61),»Val av skärpeinställning» (s. 52),»Brusreducering» (s. 74),»REC VIEW» (s. 108) 2 Fotograferingsguider lär dig mer om fotografering 39

40 3 Exponering Automatisk exponering Kameran ställer in bländarvärdet och slutartiden automatiskt enligt motivets ljusstyrka. Direktknapp MODE + j [P] MODE-knapp j När avtryckaren är halvvägs nedtryckt visas slutartiden och bländarvärdet i sökaren och kontrollpanelen. Fotograferingsläge Slutartid 3Exponering Kontrollpanel Bländarvärde AF-indikering Sökare Programväxling (%) Genom att vrida huvudinställningsratten (eller den extra inställningsratten) i läge P kan man ändra kombinationen bländare / slutartid samtidigt som exponeringen bibehålls. g»programlinjediagram (P-läge)» (s. 136) Inställningen av programväxlingen avbryts inte efter fotograferingen. För att ta bort inställningen av programväxlingen måste man antingen vrida på huvudinställningsratten (eller den extra inställningsratten) tills indikeringen % i sökaren eller kontrollpanelen ändras till P eller stänga av kameran. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. Programväxling Sökare TIPS Slutartiden och bländarvärdet blinkar: j Den optimala exponeringen kan inte ställas in. Se»Exponeringsvarningar» (gs. 137) för detaljerad information. Om du vill ändra fotograferingsläge med bara höger hand: j Du kan ändra fotograferingsläge med knappen < eller med rattarna. g»; FUNCTION» (s. 99) 40

41 Fotografering med bländarförval Kameran ställer automatiskt in slutartiden för det bländarvärde som har ställts in. När bländaren öppnas (bländarvärdet minskas) ställer kameran in skärpan i ett mindre område (grunt djup) och skapar en bild med en otydlig bakgrund. När bländaren stängs (öka bländarvärdet) fokuserar kameran inom ett större område. Använd det här läget när du vill lägga till ändringar i bakgrunden. Innan du fotograferar kan du använda funktionen förhandsgranskning för att kontrollera hur bakgrunden kommer att se ut på bilden. g»förhandsgranskning» (s. 45) När bländarvärdet (f-nummer) minskas När bländarvärdet (f-nummer) ökas Direktknapp MODE + j [A] 3 Vrid huvudinställningsratten (eller den extra inställningsratten) för att ställa in bländarvärdet. Sökare Öppna bländaren (f-numret minskas) Exponering Bländarvärde Stäng bländaren (f-numret ökas) Kontrollpanel TIPS För att kontrollera djupet med det valda bländarvärdet: j Se»Förhandsgranskning» (gs. 45). Ändring av intervallen för exponeringsvärdet: j Inställningen kan göras i steg om 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. g»ev STEP» (s. 103) Slutartiden blinkar: j Den optimala exponeringen kan inte ställas in. Se»Exponeringsvarningar» (gs. 137) för detaljerad information. 41

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Din manual OLYMPUS E-450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4527726

Din manual OLYMPUS E-450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4527726 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS E-450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-400. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-400. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-400 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare.

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s.2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Miljö. Typ. Personliga inställningar. Exponeringssystem. Bildredigering. Filter. Processor E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

Elektronblixt FL-36R. Bruksanvisning

Elektronblixt FL-36R. Bruksanvisning Elektronblixt FL-36R SE Bruksanvisning Delar Blixt Vidvinkelplatta gs. 20 Ljusut-sändande yta AF-belysningens ljusutsändande yta gs. 23, 27 = Om objektet är mörkt eller har låg kontrast avger den inbyggda

Läs mer

Din manual OLYMPUS E-410

Din manual OLYMPUS E-410 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS E-410. Du hittar svar på alla dina frågor i OLYMPUS E-410 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor.

E-30. Den professionella kameran med världens snabbaste autofokus* och inbyggd bildstabilisator. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. E-30 Art Filter, Dubbelexponering, Trådlös blixt, Flera bildförhållanden 11 punkters AF-system High Speed Live MOSsensor med 12,3 Megapixel Live View med vinklingsbar LCD Sekvensfotografering med 5 bps

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Filter. Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll. Mycket lätt att använda

E-450 14-42mm Kit. Tekniska data. Sökare. Typ. Bildsensor. Processor. Filter. Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll. Mycket lätt att använda E-450 14-42mm Kit Art-Filter 100% D SLR-kvalitet TruePic III-processor för perfekt färgreproducering och svagt brus Bekväm Live View-funktion tack vare high-speed bild- AF Inbyggd blixt och trådlös blixtkontroll

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ...

Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 1 ccc Innehållsförteckning Knappar och rattar... 3 Funktionsrattar... 6 Fotograferingsläge... 11 Använda blixten... 12 Livevisning... 14 g Handhållen... 14 h Stativ... 16 Bildkontroller... 18 Anpassade

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Försbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografera med sökaren 3. Fotografera med livebild Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.20. Auktoriserade återförsäljare.

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.20. Auktoriserade återförsäljare. DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s.2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s.20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

EF24-70mm f/4l IS USM

EF24-70mm f/4l IS USM EF24-70mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF24-70mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med hög prestanda, för användning med EOS-kameror. Objektivet har

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Fotografera under vattnet. Likheter och olikheter

Fotografera under vattnet. Likheter och olikheter Fotografera under vattnet Likheter och olikheter Att dyka med kamera Visa hänsyn. Koraller mm är ömtåliga så bra avvägning är en förutsättning för att ta bilder under vatten. Lär dig kamerahuset på land,

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA Innehåll 1. Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

E-3. Tekniska data. Typ. Sökare. Bildsensor. Processor. Live Preview. Filter. Världens snabbaste autofokussystem. Preofessionellt arbetsredskap

E-3. Tekniska data. Typ. Sökare. Bildsensor. Processor. Live Preview. Filter. Världens snabbaste autofokussystem. Preofessionellt arbetsredskap E-3 Preofessionellt arbetsredskap 11 punkters AF-system Inbyggd bildstabilisator Kvalificerad bildhantering med nya TruePic III Världens snabbaste autofokussystem Sekvensfotografering med 5 bps och 17

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Grundläggande om kameran

Grundläggande om kameran Gatufotogruppen Sida 1 (5) Grundläggande om kameran De mest grundläggande principerna. Vilka typer av hänsyn som just gatufotografi kräver map kamerainställningar Christer Strömholm: Ögonblick kommer som

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer