Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30"

Transkript

1 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning. Skärmbilderna och kamerabilderna som visas i den här handboken skapades under utvecklingsstadiet och kan skilja sig från den faktiska produkten. Om inte annat anges gäller förklaringarna av bilderna för FE-45/X-40.

2 Steg 1 Kontrollera innehållet i lådan Kamerarem Två AA-batterier LI-41C batteriladdare Digitalkamera Steg 2 Förbereda kameran»förbereda kameran» (s.10) USB-kabel (FE-45/X-40) eller Videokabel (FE-35/X-30) Övriga tillbehör som inte visas: Bruksanvisning (den här handboken), garantikort. Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. OLYMPUS Master 2 CD-ROM Steg 3 Fotografera och visa bilder»fotografera, visa och radera» (s.14) microsd-adapter Steg 4 Så här använder du kameran»tre typer av inställningsfunktioner» (s.3) Steg 5 Skriva ut»direktutskrift (PictBridge)» (s.34)»utskriftsreservationer (DPOF)» (s.37) Innehåll Kamerans delar...6 Förbereda kameran...10 Fotografera, visa och radera...14 Använda fotograferingslägen...17 Använda fotograferingsfunktioner...19 Använda visningsfunktioner...23 Menyer för fotograferingsfunktioner...24 Menyer för visnings-, redigeringsoch utskriftsfunktioner...28 Menyer för övriga kamerainställningar...30 Skriva ut...34 Använda OLYMPUS Master Användartips...41 Övrigt...45 Register SE

3 Läs»menyinställningar» (s.24 till 33) och använd anvisningarna på den här sidan. Tre typer av inställningsfunktioner Använda menyn Olika kamerainställningar kan användas via menyerna, inklusive funktioner som används vid fotografering och visning, datum/tid och skärmvisning. Det kan fi nnas menyer som inte kan användas beroende på andra relaterade inställningar eller s-läget (s.17). Knappar som används m-knapp E-knapp B-knappen Pilknappar 1 Tryck på m-knappen. I detta exempel beskrivs hur menyer används för att ställa in energisparläge [POWER SAVE]. CAMERA MENU 3 Använd kl för att välja önskad undermeny 1 och tryck på B-knappen. Flik för sida Undermeny 2 SETUP SETUP POWER SAVE 1 VIDEO OUT NTSC 1 VIDEO OUT NTSC OFF 2 POWER SAVE OFF 2 POWER SAVE OFF ON 3 3 EXIT MENU SET OK Huvudmeny för fotograferingsläge 2 Använd klmn för att välja önskad meny och tryck på B-knappen. Om du trycker och håller in E-knappen visas en förklaring (menyguide) för det valda alternativet. SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING EXIT MENU Undermeny 1 ENGLISH NO SET OK EXIT MENU SET OK För att snabbt gå till önskad undermeny trycker du på m för att markera fliken för sidan och därefter använder du kl för att gå till sidan. Tryck på n för att återgå till undermenyn. En del menyer inkluderar undermenyer som visas när du trycker på B-knappen. 4 Använd kl för att välja undermeny, och tryck därefter på B-knappen. När en inställning är vald återgår visningen till föregående skärmbild. Det kan fi nnas ytterligare funktioner.»menyinställningar» (s.24 till 33) BACK MENU SET OK SETUP 1 VIDEO OUT 2 POWER SAVE 3 NTSC ON EXIT MENU SET OK 5 Tryck på m-knappen för att slutföra inställningen. SE 3

4 Använda direktknapparna Ofta använda fotograferingsfunktioner kan användas med direktknapparna. Avtryckare (s.14) K-knapp (fotografering/växla fotograferingsläge) (s.17, 18) q-knapp (bildvisning) (s.15) Zoomknappar (s.19) F-knapp (exponeringskompensation) (s.20) &-knapp (makro) (s.20) #-knapp (blixt) (s.19) Y-knapp (självutlösare) (s.21) g/e-knapp (ändra informationsdisplay/ menyguide) (s.22, 23/s.17) /D-knapp (ljusstyrka/radera) (s.21/s.16, 29) Använda FUNC-menyn (s.22) Med FUNC-menyn kan man ställa in menyer för fotograferingsfunktioner som man använder ofta med färre steg. Knappar som används Pilknappar B-knapp (s.22) B-knappen 4 SE

5 Menyregister Menyer för fotograferingsfunktioner Inställningar kan justeras i fotograferingsläget. 4 CAMERA MENU EXIT MENU SET OK Huvudmeny för fotograferingsläge 1 A Bildkvalitet...s.24 2 B Kamerameny Vitbalans...s.25 ISO...s.25 R (Stillbilder *1 / video sekvenser *1 )...s.25 Panorama...s.26 Ansiktsigenkänning...s.26 3 C Byte av fotograferingsläge P...s.14 *1 Endast tillgängligt i FE-45/X-40. G...s.17 Bildstabilis. video...s.18 s...s.17 Video...s.18 4 D Återställ...s.27 5 E Setup Formatering...s.30 Backup...s.30 W (Språk)...s.30 Pixelmapping...s.30 K/q...s.31 Spara inställn....s.31 Färgmeny...s.31 Funktionsljud...s.31 s (Skärm)...s.31 X (Datum/tid)...s.31 Videouppspelning...s.32 Energispar...s.33 6 F Tyst läge...s.33 Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner Inställningar kan justeras i visningsläget. PLAYBACK MENU EXIT MENU SET OK Huvudmenyn för bildvisning 1 G Bildspel...s.28 2 I Redigera Q (Ändring av bildstorlek)...s.28 P (Beskära)...s.28 *1 Endast tillgängligt i FE-45/X J Playback meny 0 (Skrivskydda)...s.28 y (Rotera)...s.28 R *1 (Lägga till ljud till stillbilder)...s.29 4 K Radera...s.29 5 L Skriv ut...s.37 6 E Setup * * Samma som för»menyer för fotograferingsfunktioner» 7 F Tyst läge...s.33 SE 5

6 Kamerans delar Kameraenhet Fäste för kamerarem... s.10 2 Lucka batteri/minneskort... s.10 3 Mikrofon *1... s.25, 29 4 Objektiv... s.45, 55 5 Blixt... s.19 6 Lampa för självutlösare... s.21 7 Multikontakt... s.32, 34, 39 8 Stativfäste *1 Endast tillgängligt i FE-45/X SE

7 n-knapp... s.12 2 g/e-knapp (ändra informationsdisplay/ menyguide)... s.22, 23/s.17 3 Skärm... s.14, 41 4 m-knapp... s.3 5 /D-knapp (ljusstyrka/radera)... s.21/s.16, 29 6 Avtryckare... s.14 7 Kortlampa... s.46 8 Zoomknappar... s.19 9 K-knapp (fotografering/växla fotograferingsläge)... s.17, q-knapp (bildvisning)... s B-knapp (OK/FUNC)... s.3, Pilknappar... s.3, 12 F-knapp (exponeringskompensation)... s.20 &-knapp (makro)... s.20 Y-knapp (självutlösare)... s.21 #-knapp (blixt)... s.19 SE 7

8 Skärm Skärmen för fotograferingsläge 1 P ISO M NORM /30 F3.1 IN QVGA IN 00: Stillbild Videosekvens 1 Fotograferingsläge... s.14 2 Blixtläge... s.19 3 Ljudlös... s.33 4 Makro/supermakro... s.20 5 Batterisymbol... s.10 6 Standby för blixten/varning för skakoskärpa/blixtladdning... s.19, 41 7 AF-markering... s.14 8 Inspelning med ljud *1... s.25 9 Antal stillbilder som går att lagra/ resterande inspelningstid... s.14/s Aktuellt minne... s Självutlösare... s Bländarvärde... s Slutartid... s Exponeringskompensation... s Komprimering/bildfrekvens... s Bildstorlek... s ISO... s Vitbalans... s.25 *1 Endast tillgängligt i FE-45/X SE

9 Skärm för bildvisningsläge x /1000 F ISO 400 NORM 10M :30 IN QVGA : IN 00:14 /00: Stillbild Videosekvens 1 Ljudlös... s.33 2 Utskriftsreservationer/ antal utskrifter... s.37/s.36 3 Lägga till ljud *1... s.29 4 Skydda... s.28 5 Batterisymbol... s.10 6 Bländarvärde... s.14 7 Exponeringskompensation... s.20 8 Vitbalans... s.25 9 Bildstorlek... s Filnummer Bildnummer/förfl uten tid/ total inspelningstid... s.15, Aktuellt minne... s Komprimering/bildfrekvens... s ISO... s Datum och tid... s Slutartid... s.14 *1 Endast tillgängligt i FE-45/X-40. SE 9

10 Förbereda kameran Fästa kameraremmen 2 Dra åt remmen ordentligt så att den inte kan lossna. Sätta i batteriet och xd-picture Card (säljs separat) i kameran 1 Använd endast xd-picture Card eller microsd-adaptern i kameran. 3 2 Batterilucka/ kortlucka Beträffande vilka typer av batterier som kan användas, se»föreskrifter för batteriet» (s. 45). Ladda batterierna om du använder laddningsbara batterier. Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/ kortluckan. När du ska byta batterierna Byt batterierna när felmeddelandet nedan visas. Blinkar röd 1 BATTERY EMPTY Längst upp till höger på skärmen Felmeddelande 10 SE

11 3 Skåra Kontaktyta Använda microsd-kort/ microsdhc-kort (säljs separat) Ett microsd-kort eller microsdhc-kort (härefter hänvisas till båda som microsdkort) kan användas i denna kamera med en microsd-adapter.»använda microsd-adaptern» (s.48) 1 Sätt i microsd-kortet i microsdadaptern. För in kortet helt i adaptern. För in kortet rakt tills det klickar på plats. Rör inte vid kontaktytorna För in microsd-adaptern i kameran. Skåra Kontaktyta Med denna kamera kan användaren ta bilder som lagras i internminnet även om inget xd-picture Card (säljs separat) är isatt.»använda ett xd-picture Card» (s.46)»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/ Kontinuerlig inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på xd-picture Card» (s.47) Ta ur microsd-kortet Plocka ur ett xd-picture Card 1 2 Dra microsd-kortet rakt ut. Rör inte kontaktytorna på microsd-adaptern och/eller microsd-kortet. Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, dra därefter ut kortet helt. SE 11

12 Pilknappar och guidefunktion Symbolerna 1243, som visas på olika skärmbilder för inställning och uppspelning av videosekvenser indikerar att pilknapparna ska användas. EXPOSURE COMP. X Y M D TIME Y M D Ställa in datum och tid Datum och tid som ställs in här sparas med bildfi lnamn, datumutskrifter och övrig data. 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. Inställningsfönstret för datum och tid visas om datum och tid inte har ställts in. X Y M D TIME CANCEL MENU 1 SET OK : IN 00:14 /00:34 / CANCEL MENU Y M D Inställningsfönstret för datum och tid Använd kl för att välja året för [Y]. X 2 Pilknappar Y M D TIME Y M D Guidefunktioner som visas längst ner på skärmen indikerar att m-knappen, B-knappen, zoomknapparna eller D-knappen ska användas. CAMERA MENU CANCEL MENU 3 Tryck på n för att spara inställningen för [Y]. X Y M D TIME EXIT MENU SET OK Y M D SEL. IMAGE IN CANCEL MENU W T SET OK Guidefunktion 4 BACK MENU 5 OK 6 GO D 4 Som i stegen 2 och 3 använder du klmn och B-knappen för att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [TIME] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning). Tryck på B när klockan du ställer in efter är precis på jämn minut, för att få en mer exakt inställning. Om du vill ändra datum och tid justerar du inställningen i menyn. [X] (Datum/tid) (s.31) 12 SE

13 Byta språk på displayen Det går att välja språk för menyn och felmeddelanden som visas på skärmen. 1 Tryck på m-knappen och på klmn för att välja [E] (SETUP). SETUP EXIT MENU SET OK 2 Tryck på B-knappen. SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO EXIT MENU SET OK 3 Använd kl för att välja [W] och tryck på B-knappen. ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO BACK MENU SET OK 4 Använd klmn för att välja språk och tryck på B-knappen. 5 Tryck på m-knappen. SE 13

14 AUTO 1/400 F3.5 Fotografera, visa och radera Fotografera med optimalt bländarvärde och slutartid ( P-läge) I detta läge tas bilder med automatisk inställning, men vid behov kan fotograferingsfunktioner som exempelvis exponeringskompensation och vitbalans ändras. 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. 2 Håll kameran och komponera bilden. Skärm Horisontellt grepp Indikator för P-läge P 10M NORM Antal stillbilder som kan lagras (s.47) Skärm (fönstret för standbyläge) Om P-läget inte visas trycker du flera gånger på K-knappen för att välja det. Aktuellt fotograferingsläge IN 4 Vertikalt grepp 3 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet. När kameran fokuserar på motivet, låses exponeringen (slutartid och bländarvärde visas) och AF-markeringen blir grön. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. AF-markering P Tryck på n-knappen igen för att stänga av kameran. Tryck ner halvvägs»fokusera» (s.43) 1/400 F3.1 Slutartid Bländarvärde 14 SE

15 4 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Titta på bilder 1 Tryck på q-knappen. P NORM 10M Tryck ner helt :30 IN 1 1/400 F3.1 Bildgranskningsskärmen Antal bilder Bildvisningsbild Visa bilder under fotografering Genom att trycka ned q-knappen kan du visa bilder. För att återgå till fotografering trycker du antingen på K-knappen eller så trycker du ned avtryckaren halvvägs. Spela in videosekvenser»spela in videosekvenser (A-läge)» (s.18) 2 Använd klmn för att välja en bild. Visar 10 bilder Visar nästa bild före den aktuella bilden Visar föregående bild Visar 10 bilder efter den aktuella bilden Den visade storleken för bilder kan ändras.»småbildsformat och närbildsvisning» (s.23) Spela upp videosekvenser Välj en videosekvens och tryck på B-knappen. MOVIE PLAY OK Videosekvens : IN 4 Ljudet som spelats in med videosekvenser kan inte spelas upp med denna kamera. *1 Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. *1 [R] är endast tillgänglig med FE-45/X-40. SE 15

16 Funktioner under uppspelning av videosekvens Snabbspolning framåt: Håll n nertryckt. Snabbspolning bakåt: Håll m nertryckt. Paus: Tryck på B-knappen. Radera bilder under bildvisning ( Radera en bild) 1 Tryck på D-knappen när bilden som ska raderas visas. ERASE IN Uppspelad tid/ Total inspelningstid : IN 00:12 /00:34 Under bildvisning CANCEL MENU YES NO SET OK Första (sista) bilden/bild framåt: Vid paus, trycker du på k för att visa den första bilden och på l för att visa den sista bilden. Håll n nertryckt för att visa en videosekvens, och håll m nertryckt för att spela upp en videosekvens baklänges. Tryck på B-knappen för att återuppta visning. 2 Använd k för att välja [YES] och tryck på B-knappen. [K ERASE] (s.29) Under paus : IN 00:14 /00:34 / Stoppa uppspelning av en videosekvens Tryck på m-knappen. 16 SE

17 Använda fotograferingslägen Fotograferingslägena ändras i ordningen P, G, h, s, A varje gång du trycker på K-knappen. Genom att växla till ett annat fotograferingsläge, växlas de flesta inställningarna i h- och s-lägena till standardinställningarna för respektive fotograferingsläge. Använda det bästa fotograferingsläget ( s-läge) 1 Tryck på K-knappen några gånger för att ställa in s. PORTRAIT EXIT MENU SET OK En förklaring av de valda läget visas när du trycker och håller ned E-knappen. 2 Använd kl för att välja bästa fotograferingsläget för motivet och tryck på B-knappen. Symbol som indikerar valt motivprogram Undermeny 1 Användning B PORTRAIT/F LANDSCAPE/ G NIGHT SCENE/ M NIGHT+PORTRAIT/ Kameran tar en C SPORT/N INDOOR/ bild med optimala W CANDLE *1 / inställningar för R SELF PORTRAIT/ motivförhållandena. S SUNSET *1 /X FIREWORKS *1 / V CUISINE/d DOCUMENTS/ *1 Brusreduceringen aktiveras automatiskt när motivet är mörkt. Detta gör fotograferingstiden ungefär dubbelt så lång och inga andra bilder kan tas under denna tid. Fotografera med automatiska inställningar ( G-läge) Kameran läser av motivet och väljer automatiskt bästa motivprogram [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/ [NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Detta är ett helautomatiskt läge som gör att användaren kan ta bilder med det fotograferingsläge som bäst lämpar sig för motivet genom att bara trycka på avtryckaren. Fotograferingsmenyns alternativ kan inte specifi ceras i G-läge. 1 Tryck några gånger på K för att ställa in G. Ikonen varierar med det motiv som kameran väljer automatiskt. iauto 10M NORM I s-lägen förprogrammeras de optimala fotograferingsinställningarna för specifi ka fotograferingslägen. På grund av detta kan eventuellt inte inställningarna ändras i en del lägen. IN 4 10M NORM Tryck ner avtryckaren halvvägs eller tryck på g-knappen om du vill kontrollera vilket fotograferingsläge som kameran har valt automatiskt. I vissa fall väljer kameran kanske inte det önskade fotograferingsläget. När kameran inte kan identifi era vilket som är det optimala läget, väljer den P-läget. IN 4 SE 17

18 Använda det digitala bildstabiliseringsläget (h-läge) Med det här läget kan användaren minska oskärpa som orsakas av kameraskakning och motivets rörelse. 1 Tryck på K-knappen några gånger för att ställa in h. h-lägesindikator Spela in videosekvenser (n-läge) 1 Tryck på K-knappen några gånger för att ställa in n. Indikator för A-läge QVGA 15 IN 00:34 10M NORM Genom att växla till något av de övriga fotograferingslägena ändras de fl esta funktionsinställningar i h-läget till sina standardinställningar för det nya läge som valts. IN 4 2 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet och tryck försiktigt ned knappen helt för att börja spela in. Lyser röd under inspelning REC Tryck ner halvvägs Tryck ner helt 00:34 Resterande inspelningstid (s.47) 3 Tryck försiktigt ned avtryckaren helt för att stoppa inspelningen. Med FE-45/X-40 kan du spela in videosekvenser och ljud samtidigt. Vid inspelning kan endast digital zoom användas. Ställ in [R] (videosekvenser) (s. 25) på [OFF] när den optiska zoomen används. Med FE-35/X-30 kan du välja mellan optisk eller digital zoom även vid fi lminspelning, men ljudet kan inte spelas in. 18 SE

19 Använda fotograferingsfunktioner Använda zoomen Genom att trycka på zoomknapparna ställer du in fotograferingsavståndet. Trycka på vidvinkel (W)-knappen Trycka på telefotoknappen (T) Använda blixten Blixtfunktionerna kan väljas för bästa överensstämmelse med fotograferingsförhållandena. 1 Tryck på #-knappen. P AUTO P P SET OK 10M NORM IN 4 10M NORM IN 4 FLASH AUTO AUTO! # $ Zoomindikator Optisk zoom: 3, digital zoom: 4 Vi rekommenderar att du använder h-läget (s.18) när du fotograferar med telefotozoom. Zoomindikatorn anger statusen för digital zoom. När optisk och digital zoom används Område för optisk zoom Område för digital zoom 2 Använd mn för att välja inställningsalternativ och tryck på B-knappen för ställa in alternativet. Alternativ Autoblixt Röda ögon Upplättning Blixt av Beskrivning Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna. Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. Blixten utlöses inte. SE 19

20 Justera ljusstyrkan ( exponeringskompensation) Standardljusstyrkan (lämplig exponering) som ställs in av kameran baserat på fotograferingsläget (förutom för G) kan justeras ljusare eller mörkare för att få den bild du vill ha. 1 Tryck på F-knappen. EXPOSURE COMP. Ta närbilder ( makrofotografering) Med den här funktionen kan kameran fokusera och fotografera motiv på nära håll. 1 Tryck på &-knappen. P OFF SET OK OFF % & OFF Värde för exponeringskompensation 2 Använd mn för att välja inställningsalternativ och tryck på B-knappen för ställa in alternativet. 2 Använd klmn för att välja önskad ljusstyrka och tryck på B-knappen. Alternativ Av Makro Supermakro *3 Beskrivning Makroläget är avstängt. Med denna inställning kan du fotografera på så nära som 10 cm *1 (60 cm *2 ) från motivet. Med denna inställning kan du fotografera så nära som 5 cm från motivet. *1 När zoomen är i det bredaste (W) läget. *2 När zoomen är så långt ut som möjligt mot teleläget (T). *3 Zoomen fixeras automatiskt. Blixten (s.19) och zoomen (s.19) kan inte ställas in vid makrofotografering. 20 SE

21 Använda självutlösare Efter att avtryckaren har tryckts ner helt tas bilden efter en kort tidsfördröjning. 1 Tryck på Y-knappen. P SET OK SELFTIMER Y OFF ON Öka skärmens ljusstyrka ( ljusökning) Tryck på i fotograferingsläge. Skärmen blir ljusare. Om knappen inte trycks in inom 10 sekunder återgår kameran till föregående ljusstyrka. 10M OFF NORM 2 Använd kl för att välja önskat inställningsalternativ och tryck på B-knappen för att tillämpa det. Alternativ Av På Beskrivning Självutlösaren är avstängd. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild. Avbryta självutlösaren efter att den startat Tryck en gång till på Y-knappen. SE 21

22 Ändra visad fotograferingsinformation Skärminformationen kan ändras så att den passar situationen, till exempel för att skärmen ska vara lättläst eller för att kunna göra exakta komponeringar med hjälp av rutnätet. 1 Tryck på g-knappen. Fotograferingsinformationen ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks.»fotograferingsläge» (s.8) Normal P Använda FUNC-menyn I FUNC-menyn fi nns följande menyfunktioner som du snabbt når och ställer in. [Vitbalans] (s.25) [A Bildkvalitet] (s.24) [ISO] (s.25) 1 Tryck på B-knappen. P WB AUTO ISO AUTO 10M NORM WB AUTO AUTO w x y ISO M NORM +2.0 Ingen information IN 4 Rutnät P ISO M NORM +2.0 IN 4 2 Använd kl för att välja menyfunktionen och mn för att välja önskad inställning, tryck därefter på B-knappen för att ställa in alternativet. 22 SE

23 Använda visningsfunktioner Småbildsformat och närbildsvisning Med småbildsformat kan du snabbt välja en önskad bild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10x) kan du kontrollera bilddetaljer. 1 Tryck på zoomknapparna. Ändra visad bildinformation Fotograferingsinformation som visas på skärmen kan ändras. 1 Tryck på g-knappen. Visad bildinformation ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks. Normal Helskärmsläge Närbildsvisning W NORM 10M Ingen information :30 NORM 10M IN 4 T :30 IN 4 W T Detaljerad Småbildsformat T 1/1000 F ISO 400 x10 NORM 10M :30 IN 4 W :30 IN :30 IN 4 W W T :30 IN 4 T :30 IN 4 Välja en bild i småbildsformat Använd klmn för att välja en bild och tryck på B-knappen för att visa den valda bilden i helskärmsläge. Rulla en bild i närbildsvisning Använd klmn för att gå till området som ska granskas. SE 23

24 Menyer för fotograferingsfunktioner Inställningar kan justeras i fotograferingsläget. E anger läget där funktionen kan ställas in. Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Välja lämplig bildkvalitet för din tillämpning [A Bildkvalitet] A IMAGE QUALITY E: P G h s n Stillbilder Undermeny 1 Undermeny 2 Användning Bildstorlek Komprimering 10M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder större än A3. 5M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i A4-format. 3M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format. 2M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i A5-format. 1M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i vykortsstorlek. VGA ( ) Lämpligt för att visa bilder på en TV eller använda bilder i e-post och på webbplatser. 16:9 ( ) Lämpligt för att visa bilder på en bredbilds-tv. FINE Fotografera med hög kvalitet. NORMAL Fotografera med normal kvalitet. Videosekvenser Undermeny 1 Undermeny 2 Användning Bildstorlek Bildhastighet VGA ( )/ QVGA ( ) N 30 bps *1 / O 15 bps *1 Välj bildkvalitet baserat på bildens storlek och bildfrekvens. Högre bildhastighet ger jämnare videobilder. *1 Bildhastighet eller frame rate anges i antal bilder per sekund (frames per second)»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/kontinuerlig inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på xd-picture Card» (s.47) 24 SE

25 Välj inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Justera till naturliga färger [ Vitbalans] B CAMERA MENU WB Undermeny 2 E: P h s n Användning Kameran justerar automatiskt AUTO vitbalansen i förhållande till fotograferingsläget. För fotografering utomhus, under 5 en klar himmel För fotografering utomhus, under 3 en molnig himmel 1 För fotografering i konstljus För fotografering i lysrörsljus w (ljus i hushåll m.m.) För fotografering i naturligt x lysrörsljus (skrivbordslampor m.m.) För fotografering i vitt lysrörsljus y (kontor m.m.) Välja ISO-känslighet [ISO] B CAMERA MENU ISO E: P Förkortning av International Organization for Standardization. ISO-standarder anger känsligheten för digitalkameror och fi lm, varvid koder som t ex»iso 100» används för att ange känsligheten. Även om lägre värden anges i ISOinställningen vilket ger lägre känslighet, kan man ta skarpa bilder under helt upplysta förhållanden. Högre värden ger större känslighet och bilder kan tas med korta slutartider även vid förhållanden med dålig belysning. Hög känslighet kan tillföra brus vilket kan leda till att bilden blir kornig. Undermeny 2 AUTO 100/200/400/ 800/1600 Användning Kameran justerar automatiskt känsligheten i förhållande till fotograferingsläget. Värdet för ISO-känslighet är fast. Spela in ljud när man tar stillbilder [R] (FE-45/X-40) B CAMERA MENU R Undermeny 2 OFF ON E: P h s Användning Inget ljud spelas in. Kameran börjar automatiskt att spela in ljud i cirka fyra sekunder efter att en bild har tagits. Detta är praktisk vid inspelning av anteckningar eller kommentarer om bilden. Vid inspelning riktar du mikrofonen (s.6) mot den ljudkälla som du vill spela in. Ljud som spelats in med stillbilder kan inte spelas upp med denna kamera. Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. Välja ljudinställning för videosekvenser [R] (FE-45/X-40) B CAMERA MENU R Undermeny 2 OFF ON Användning Inget ljud spelas in. Ljud spelas in. E: n Om [ON] har ställts in kan endast den digitala zoomen användas vid inspelning av videosekvenser. Om du vill spela in videosekvensen med den optiska zoomen måste [R] (videosekvenser) ställas på [OFF]. Ljud som spelats in med videosekvenser kan inte spelas upp med denna kamera. Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. SE 25

26 Skapa panoramabilder [ PANORAMA] B CAMERA MENU PANORAMA E: P h s Med panoramafotografering kan man skapa en panoramabild med hjälp av programmet OLYMPUS Master 2, som fi nns på den medföljande CD-ROM-skivan. Fokuseringen, exponeringen (s.20), zoomens position (s.19) och [WB] (s.25) låses vid den första bilden. Blixten (s.19) är fast inställd på $ (FLASH OFF)-läge. 1 Använd klmn för att välja riktningen som bilderna ska kombineras. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden och komponera därefter den andra bilden. Delen av bilden som ska överlappas med nästa bild stannar inte kvar i ramen. Du måste själv komma ihåg hur delen i bilden såg ut och ta nästa bild så att den överlappar. 3 Upprepa steg 2 tills önskat antal bilder tagits. Tryck på B-knappen när du är klar. När g-markeringen visas kan du inte längre fortsätta att fotografera. Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. Se hjälpguiden för OLYMPUS Master 2 för mer information om hur du skapar panoramabilder. Välja att ställa in skärpan på ett ansikte [ FACE DETECT] B CAMERA MENU FACE DETECT E: P h s Undermeny 2 OFF ON *1 Användning Kameran ställer inte in skärpan på ett ansikte. Detta används för att ta bilder av personer. (Kameran identifierar automatiskt ett ansikte och en ram visas). *1 För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. 26 SE

27 Välj inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Växla fotograferingsläge [C SWITCH SHOOTING MODES] C SWITCH SHOOTING MODES E: P G h s n Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna [ D RESET] D RESET E: P G h s n Undermeny 1 P G DIS MODE s MOVIE Användning Fotografera med optimalt bländarvärde och slutarhastighet (s.14). Fotografera med automatiska inställningar (s.17). Använda digital bildstabilisering (s.18). Använda det bästa fotograferingsläget (s.17). Spela in videosekvenser (s.18). Undermeny 1 YES NO Användning Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. Blixt (s.19) Exponeringskompensation (s.20) Makro (s.20) Självutlösare (s.21) [A IMAGE QUALITY] (s.24) [s] (s.17) Fotograferingsinformation (s.22) Menyfunktioner i [B CAMERA MENU] (s.24 till 27) De aktuella inställningarna ändras inte. SE 27

28 Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner Inställningar kan justeras under bildvisning. Automatisk visning av bilder [G Bildspel] G SLIDESHOW Starta ett bildspel Efter att du tryckt på B-knappen startar bildspelet. Tryck på B-knappen eller m-knappen för att stoppa bildspelet. Ljud som spelats in i bildspel kan inte spelas upp med denna kamera. Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. Ändra bildstorleken [Q] I EDIT Q Undermeny 2 C E Bildbeskärning [P] I EDIT P Användning Detta sparar en högupplöst bild som en separat bild i en mindre storlek för bifogande i ett e-postmeddelande och andra program. 1 Använd mn för att välja en bild och tryck på B-knappen. 2 Använd zoomknapparna för att välja storleken för beskärningsramen och använd klmn för att fl ytta ramen. Beskärningsram Skrivskydda bilder [0] J PLAYBACK MENU 0 Skyddade bilder kan inte tas bort med [ERASE](s.16), [SEL. IMAGE] eller [ALL ERASE] (s.29) men alla bilder tas bort med [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (s.30). Undermeny 2 OFF ON Användning Bilder kan tas bort. Bilder är skyddade så att de inte kan tas bort förutom genom att formatera internminnet/kortet. 1 Använd mn för att välja en bild. 2 Använd kl för att välja [ON]. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att skydda andra bilder och tryck på B-knappen. Rotera bilder [y] J PLAYBACK MENU y Undermeny 2 U +90 V 0 t 90 Användning Bilden roteras 90 medurs. Bilden roteras inte. Bilden roteras 90 moturs. 1 Använd mn för att välja en bild. 2 Använd kl för att välja rotationsriktning. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att göra inställningar för andra bilder och tryck på B-knappen. Bilden behåller sin nya riktning även när kameran stängts av. W T SET OK 3 Tryck på B-knappen. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. 28 SE

29 Välj inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Lägga till ljud till stillbilder [R] (FE-45/X-40) J PLAYBACK MENU R Undermeny 2 YES NO Användning Kameran lägger till (spelar in) ljud i cirka 4 sekunder medan bilden visas. Detta är praktisk vid inspelning av anteckningar eller kommentarer om bilden. Inget ljud spelas in. Individuellt välja och radera bilder [SEL. IMAGE] 1 Använd kl för att välja [SEL. IMAGE] och tryck på B-knappen. 2 Använd klmn för att välja bilden som ska raderas och tryck på B-knappen för att lägga till en R-markering på bilden. SEL. IMAGE IN 1 Använd mn för att välja en bild och tryck på B-knappen. R-markering Rikta mikrofonen mot ljudkällan BACK MENU OK GO D 3 Använd kl för att välja [YES] och tryck på B-knappen. Inspelningen startar. Radera bilder [K ERASE] K ERASE Undermeny 1 Välj IMAGE ALL ERASE Mikrofon Användning Bilder väljs individuellt och raderas. Alla bilder i internminnet eller på kortet raderas. 3 Upprepa steg 2 för att välja bilden som ska raderas och tryck därefter på D knappen för att radera de valda bilderna. 4 Använd kl för att välja [YES] och tryck på B-knappen. Bilder markerade med R raderas. Radera alla bilder [ALL ERASE] 1 Använd kl för att välja [ALL ERASE] och tryck på B-knappen. 2 Använd kl för att välja [YES] och tryck på B-knappen. Spara utskriftsinställningar till bilddata [L PRINT ORDER] L PRINT ORDER»Utskriftsreservationer (DPOF)» (s.37) Utskriftsreservationer kan endast ställas in för stillbilder som sparats på kortet. När du raderar bilder i interminnet ska du inte sätta in ett kort i kameran. När du raderar bilder från kortet sätter du in kortet i kameran i förväg. SE 29

30 Menyer för övriga kamerainställningar Radera data helt [ MEMORY FORMAT]/ [ FORMAT] E SETUP MEMORY FORMAT/FORMAT Före formatering kontrollerar du att ingen viktig data finns kvar i internminnet eller kortet. Kort från andra tillverkare än Olympus och kort som har formateras i en dator måste först formateras av denna kamera innan de används. Undermeny 2 YES NO Användning Radera helt bilddata i internminnet *1 eller kortet (inklusive skyddade bilder). Avbryter formatering. *1 Se till att ta bort kortet innan du formaterar internminnet. Kopiera bilder i det interna minnet till kortet [ BACKUP] E SETUP BACKUP Undermeny 2 YES NO Användning Säkerhetskopierar bilddata i internminnet till kortet. Avbryter säkerhetskopieringen. Det tar en stund att säkerhetskopiera data. Kontrollera att batteriet har tillräckligt med ström innan du startar säkerhetskopieringen. Byte av språk på displayen [W] E SETUP W»Byte av språk på displayen» (s.13) Undermeny 2 Språk *1 Användning Det går att välja språk för menyer och felmeddelanden som visas på skärmen. *1 Tillgängliga språk varierar beroende på landet och/eller området där kameran köptes. Justera CCD och justera bildbehandlingsfunktionen [ PIXEL MAPPING] E SETUP PIXEL MAPPING Denna funktion har redan justerats före leverans på fabriken och ingen justering krävs direkt efter inköp. Ungefär en gång om året rekommenderas att du gör en justering. För bästa resultat väntar du minst en minut efter att bilder tagits eller visats innan du utför pixelmapping. Om kameran stängs av under pixelmapping, se till att utföra den igen. Justera CCD och bildbehandlingsfunktionen Tryck på B-knappen när [START] (undermeny 2) visas. Kameran kontrollerar och justerar CCD och bildbehandlingsfunktionen samtidigt. 30 SE

31 Välj inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Slå på kameran med K- eller q-knappen [ K/q] E SETUP K/q Undermeny 2 YES NO Användning Genom att trycka på K aktiveras kameran i fotograferingsläget. Genom att trycka på q aktiveras kameran i bildvisningsläget. Kameran aktiveras inte. Tryck på n för att sätta på kameran. Spara läget när kameran stängs av [SAVE SETTINGS] E SETUP SAVE SETTINGS Undermeny 2 YES NO Användning Fotograferingsläget sparas när kameran stängs av och återaktiveras nästa gång kameran sätts på. Fotograferingsläget ställs in på P när kameran startats. När [YES] är inställt sparas följande inställningar. Blixt Makro Exponeringskompensation Vitbalans ISO R *1 (Stillbilder/videosekvenser) FACE DETECT *1 Endast tillgängligt i FE-45/X-40. Vid inställningen [NO] återgår alla fotograferingsinställningar förutom P-läget, [A IMAGE QUALITY] och det valda s-läget, till standardvärdena när kameran stängs av. Välja menyfärg och bakgrund [ MENU COLOR] E SETUP MENU COLOR Undermeny 2 NORMAL/ COLOR 1/ COLOR 2/ COLOR 3 Användning Väljer menyfärg eller bakgrundsbilden enligt önskemål. Välja funktionsljud [ BEEP] E SETUP BEEP Undermeny 2 OFF/ON Användning Stänga av eller aktivera driftsljud/ varningsljud för kameraknapparna. Justering av skärmens ljusstyrka [s] E SETUP s Undermeny 2 BRIGHT/ NORMAL Användning Väljer skärmens ljusstyrka beroende på den omgivande ljusstyrkan. Inställning av datum och tid [X] E SETUP X»Inställning av datum och tid» (s.12) Välja hur datum visas 1 Tryck på n efter att du ställt in minuterna och använd kl för att välja hur datumet visas. X Y M D TIME Y M D Datumordning CANCEL MENU SE 31

32 Välja videosignalsystemet som matchar din TV [ VIDEO OUT] E SETUP VIDEO OUT Videosignalsystemet för TV:n varierar beroende på vilket land/område som du befi nner dig i. Innan du visar kamerabilder på TV:n, väljer du videoutgången enligt TV:ns videosignal. Undermeny 2 NTSC PAL Användning Ansluta kameran till en TV i Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan osv. Ansluta kameran till en TV i europeiska länder, Kina osv. Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts. Visa kamerabilderna på en TV 1 Anslut kameran till TV:n FE-45/X-40: Multikontakt Anslut till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på TV:n. AV-kabel (medföljer) FE-35/X-30: Multikontakt Anslut till videoingången (gul) på TV:n. Videokabel (medföljer) 2 Välj samma videosignalsystem på kameran ([NTSC]/[PAL]) som den anslutna TV:n har. 3 Slå på TV:n och ändra»input» till»video (ingång som kameran är ansluten till)». Mer information om att ändra ingångskällan för TV:n fi nns i TV:ns bruksanvisning. 4 Tryck på q-knappen och använd klmn för att välja bilden som ska visas. Beroende på TV:ns inställningar kan de visade bilderna och informationen beskäras. 32 SE

33 Välj inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Spara batteriet mellan fotograferingar [ POWER SAVE] E SETUP POWER SAVE Stänga av kameraljudet [F SILENT MODE] F SILENT MODE Undermeny 2 OFF ON Användning Avbryter [POWER SAVE]. När kameran inte används under cirka 10 sekunder stängs skärmen automatiskt av för att spara batteriet. Undermeny 1 OFF ON Användning Knapparnas driftsljud/varningsljud stängs inte av. Elektronikljuden (knapparnas driftsljud, varningsljud) är avstängda. Återuppta standbyläge Tryck på valfri kapp. [BEEP] (s.31) SE 33

34 Skriva ut Direktutskrift ( PictBridge *1 ) Genom att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare kan du skriva ut bilder direkt utan att använda en dator. Se efter i skrivarens bruksanvisning om den stöder PictBridge. *1 PictBridge är standarden för att ansluta digitalkameror och skrivare av olika fabrikat och skriva ut bilderna direkt. Utskriftslägena, pappersstorlekarna och andra parametrar som kan ställas in med kameran varierar beroende på skrivaren som används. För mer information, se skrivarens bruksanvisning. Mer information om tillgängliga papperstyper, påfyllning av papper och installation av färgkassetter fi nns in skrivarens bruksanvisning. Skriva ut bilder med skrivarens standardinställningar [ EASY PRINT] 1 Visa bilden som ska skrivas ut på skärmen.»visa bilder» (s.15) Utskrift kan även startas när kameran är avstängd. Efter att ha utfört steg 2 använder du kl för att välja [EASY PRINT] och trycker på B-knappen. Använd mn för att välja en bild och tryck på knappen B. 2 Slå på skrivaren och anslut därefter skrivaren till kameran. Multikontakt n-knappen USB-kabel (medföljer) EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK 3 Tryck på n-knappen för att börja skriva ut. 4 För att skriva ut en annan bild använder du mn för att välja en bild och trycker på B-knappen. Avsluta utskriften Efter att en vald bild visas på skärmen kopplar du bort USB-kabeln från kameran och skrivaren. EXIT PRINT OK 34 SE

35 Ändra skrivarens inställningar för utskrift [ CUSTOM PRINT] 1 Följ stegen 1 och 2 för [EASY PRINT] (s.34) och tryck på B-knappen. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT 2 Använd kl för att välja [CUSTOM PRINT] och tryck på B-knappen. 3 Använd kl för att välja utskriftsläget och tryck på B-knappen. SET OK Undermeny 2 Användning Detta skriver ut bilden som valdes PRINT i steg 6. Detta skriver ut alla bilder som ALL PRINT lagrats i det interna minnet eller på kortet. Detta skriver ut en bild MULTI PRINT i multilayoutformat. Detta skriver ut småbilder av alla ALL INDEX bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet. Detta skriver ut bilder baserat på PRINT ORDER *1 utskriftsreservationsdata på kortet. *1 [PRINT ORDER] är tillgänglig endast när utskriftsreservationer har gjorts.»utskriftsreservationer (DPOF)» (s.37) 5 Använd kl för att välja [BORDERLESS]- eller [PICS/ SHEET]-inställningarna och tryck på B-knappen. Undermeny 4 OFF/ON *1 (Antalet bilder per ark varierar beroende på skrivaren.) Användning Bilden skrivs ut med en kant runt om ([OFF]). Bilden skrivs ut täckande hela sidan ([ON]). Antalet bilder per ark ([PICS/SHEET]) väljs endast om [MULTI PRINT] väljs i steg 3. *1 Tillgängliga inställningar för [BORDERLESS] varierar beroende på skrivaren. Om [STANDARD] väljs i steg 4 och 5 skrivs bilden ut med skrivarens standardinställningar. SINGLEPRINT IN 4 PRINT MORE OK 6 Använd mn för att välja en bild. 7 Tryck på k för att göra en utskriftsreservation för den aktuella bilden. Tryck på l för att göra detaljerade skrivarinställningar för den aktuella bilden. Göra detaljerade skrivarinställningar 1 Använd klmn för att välja önskad meny och tryck på B-knappen. 4 Använd kl för att välja [SIZE] (undermeny 3) och tryck på n. Om fönstret [PRINTPAPER] inte visas är [SIZE], [BORDERLESS] och [PICS/SHEET] inställda på skrivarens standard. PRINT INFO <x DATE FILE NAME P 1 WITHOUT WITHOUT PRINTPAPER EXIT MENU SET OK SIZE BORDERLESS STANDARD STANDARD BACK MENU SET OK SE 35

36 Undermeny 5 Undermeny 6 < 0 till 10 DATE FILE NAME P WITH/ WITHOUT WITH/ WITHOUT (Fortsätter till inställningsfönstret.) Användning Detta väljer antalet utskrifter. Om du väljer [WITH] skrivs bilder ut med datumet. Om du väljer [WITHOUT] skrivs bilder ut utan datumet. Om du väljer [WITH] skrivs fi lnamnet ut på bilden. Om du väljer [WITHOUT] skrivs inte filnamnet ut på bilden. Detta väljer en del av bilden för utskrift. 9 Tryck på B-knappen. PRINT PRINT CANCEL BACK MENU SET OK 10 Använd kl för att välja [PRINT] och tryck på B-knappen. Skrivaren börjar skriva ut. När [OPTION SET] har valts i läget [ALL PRINT] visas fönstret [PRINT INFO]. När den skrivit klart visas fönstret [PRINT MODE SELECT]. Beskära en bild [P] 1 Använd zoomknapparna för att välja storleken för beskärningsramen, använd klmn för att fl ytta ramen och tryck på b-knappen. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK Beskärningsram W T SET OK För att avbryta utskriften 1 Medan [TRANSFERRING] visas, tryck på B-knappen, använd kl för att välja [CANCEL] och tryck sedan på B-knappen en gång till. 2 Använd kl för att välja [OK] och tryck på B-knappen. P OK CANCEL IN TRANSFERRING PRINT CANCEL OK CONTINUE CANCEL BACK MENU SET OK SET OK 8 Vid behov upprepar du stegen 6 till 7 för att välja bilden som ska skrivas ut, gör detaljerade inställningar och ställer in [SINGLEPRINT]. 11 Tryck på m-knappen. 12 När meddelandet [REMOVE USB CABLE] visas kopplar du bort USB-kabeln från kameran och skrivaren. 36 SE

37 Utskriftsreservation (DPOF *1 ) I utskriftsreservationer sparas antalet utskrifter och alternativet för datumstämpel i bilden på kortet. Det gör det enkelt att skriva ut på en skrivare eller affär som stöder DPOF genom att använda endast utskriftsreservationer på kortet utan en dator eller en kamera. *1 DPOF är standard för lagring av automatisk utskriftsinformation från digitala kameror. Utskriftsreservationer kan endast ställas in för bilderna som lagrades på kortet. Sätt i ett kort med inspelade bilder innan du gör utskriftsreservationer. DPOF-reservationer som är gjorda med en annan DPOF-enhet kan inte ändras med denna kamera. Gör ändringarna med hjälp av originalenheten. Om du gör nya DPOFreservationer med denna kamera raderas reservationer som gjorts av andra enheter. DPOF-utskriftsreservationer kan göras för upp till 999 bilder per kort. Utskriftsreservationer av enstaka bilder [<] 4 Använd mn för att välja bilden som ska få en utskriftsreservation. Använd kl för att välja kvantiteten. Tryck på B-knappen. X BACK MENU NO DATE TIME 5 Använd kl för att välja skärmalternativet [X] (datumutskrift) och tryck på B-knappen. Undermeny 2 NO DATE TIME SET OK Användning Detta skriver endast ut bilden. Detta skriver ut bilden med fotograferingsdatumet. Detta skriver ut bilden med fotograferingstiden. 1 Tryck på q-knappen och därefter på m-knappen för att visa huvudmenyn. PRINT ORDER 1 ( 1) 2 Använd klmn för att välja [L PRINT ORDER] och tryck på B-knappen. BACK MENU SET CANCEL SET OK PRINT ORDER < U 6 Använd kl för att välja [SET] och tryck på B-knappen. EXIT MENU SET OK 3 Använd kl för att välja [<] och tryck på B-knappen. x 0 NORM 10M : SET OK SE 37

38 Reservera en utskrift för var och en av alla bilder på kortet [U] Återställa utskriftsreservationsdata för valda bilder 1 Följ stegen 1 och 2 i [<] (s.37). 2 Använd kl för att välja [U] och tryck på B-knappen. 3 Följ stegen 5 och 6 i [<]. Borttagning av all utskriftsreservationsdata 1 Tryck på q-knappen och därefter på m-knappen för att visa huvudmenyn. 2 Använd klmn för att välja [L PRINT ORDER] och tryck på B-knappen. 3 Välj antingen [<] eller [U] och tryck på B-knappen. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED RESET KEEP 1 Följ stegen 1 och 2 under»borttagning av all utskriftsreservationsdata» (s.38). 2 Använd kl för att välja [<] och tryck på B-knappen. 3 Använd kl för att välja [KEEP] och tryck på B-knappen. 4 Använd mn för att välja bilden med utskriftsreservationen som du vill ta bort. Använd kl för att ställa in utskriftskvantiteten till»0». 5 Vid behov upprepar du steg 4 och därefter trycker du på B-knappen när du är klar. 6 Använd kl för att välja skärmalternativet [X] (datumutskrift) och tryck på B-knappen. Inställningarna tillämpas på återstående bilder med utskriftsreservationsdata. 7 Använd kl för att välja [SET] och tryck på B-knappen. BACK MENU SET OK 4 Använd kl för att välja [RESET] och tryck på B-knappen. 38 SE

39 Använda OLYMPUS Master 2 Systemkrav och installation av OLYMPUS Master 2 För att installera programvaran OLYMPUS Master 2, följ installationsguiden som bifogas med cd:n. Ansluta kameran till en dator 1 Se till att kameran är avstängd. Skärmen är avstängd. Objektivet är inskjutet. 2 Anslut kameran till en dator. Kameran sätts på automatiskt. Multikontakt Windows Efter att datorn identifierat kameran visas ett meddelande som indikerar slutförandet av inställningen. Bekräfta meddelandet och klicka på»ok». Kameran identifi eras som en flyttbar disk. Macintosh Om iphoto har startat avslutar du iphoto och startar OLYMPUS Master 2. Medan kameran är ansluten till datorn är fotograferingsfunktionerna inaktiverade. Anslutningen av kameran till en dator via en USB-hubb kan vara något osäker. När [MTP] är inställd för undermenyn som visas genom att du trycker på n efter att du valt [PC] i steg 3 kan inte bilder överföras till en dator med OLYMPUS Master 2. Starta OLYMPUS Master 2 1 Dubbelklicka på OLYMPUS Master 2-ikonen. USB-kabel (medföljer) Windows visas på skrivbordet. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK Macintosh visas i OLYMPUS Master 2-mappen. Fönstret för att bläddra visas efter att programvaran startat. När du första gången startar OLYMPUS Master 2 efter installationen visas skärmen»default Settings» och»registration». Följ anvisningarna på skärmen. Hitta platsen för USB-porten och referera till datorns bruksanvisning. 3 Använd kl för att välja [PC] och tryck på B-knappen. Datorn identifi erar automatiskt kameran som en ny enhet vid den första anslutningen. SE 39

40 Använda OLYMPUS Master 2 När OLYMPUS Master 2 har startat visas snabbguiden med instruktioner för vanliga åtgärder steg för steg. Om snabbguiden inte visas klickar du på i verktygsfältet för att visa den. Mer information om användning fi nns i programmets hjälpguide. Överföra och spara bilder utan att använda OLYMPUS Master 2 Den här kameran stödjer USB-masslagringsklass. Du kan överföra och spara bilddata på datorn medan kameran och datorn är anslutna. Systemkrav Windows : Windows 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/Vista Macintosh : Mac OS X v eller senare På en dator med Windows Vista, om [MTP] är inställd för undermenyn som visas när du trycker på n efter att ha valt [PC] i steg 3 under»anslutning av kameran till en dator» (s.39), blir Windows Photo Gallery tillgängligt. Även om en dator har USB-portar, kan rätt funktion inte garanteras i följande fall. Datorer med USB-portar som installerats med ett utbyggnadskort osv. Datorer som inte har något operativsystem installerat vid leverans samt hemmabyggda datorer. 40 SE

41 Användningstips Om kameran inte fungerar som den ska eller om felmeddelanden visas på skärmen och du är osäker på vad du ska göra, läser du informationen nedan för att åtgärda problem(en). Felsökning Batteri»Kameran fungerar inte även om batterierna är isatta.» Sätt i nya eller uppladdade batterier med polerna åt rätt håll.»sätt i batterier och xd-picture Card TM (säljs separat) i kameran» (s. 10) Batteriets prestanda kan tillfälligt ha minskats på grund av låg temperatur. Ta ut batterierna ur kameran och värm dem genom att lägga dem i fi ckan en stund. Kort/internt minne»ett felmeddelande visas.»»felmeddelande» (s.42) Avtryckare»Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner.» Avbryt energisparläget. För att spara på batteriet övergår kameran automatiskt till energisparläge och skärmen stängs av om kameran inte används under 3 minuter när kameran är påslagen. Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner helt i detta läge. Använd zoomknapparna eller någon annan knapp för att aktivera kameran när den är i energisparläget innan du tar en bild. Om kameran inte används under ytterligare 12 minuter stängs den av automatiskt. Tryck på n-knappen för att starta kameran. Tryck på K-knappen för att ställa in ett fotograferingsläge. Vänta tills symbolen # (blixten laddas) slutar att blinka innan du tar bilder. Skärm»Svårt att se.» Kondens *1 kan ha uppstått. Stäng av strömmen och vänta tills kamerahuset har anpassat sig till omgivningstemperaturen och har torkat innan du tar bilder. *1 Små, fi na vattendroppar kan bildas i kameran om den plötsligt tas in från en kall omgivning till ett varmt, fuktigt rum.»vertikala linjer visas på skärmen.» Detta förhållande kan inträffa när kameran riktas mot ett extremt ljust motiv under en klar himmel osv. Linjerna visas emellertid inte på den slutliga bilden.»ljuseffekter i bilden.» Fotografering med blixt när det är mörkt kan ge en bild med många blixtrefl ektioner av damm i luften. Datum- och tidsfunktion Y M D TIME»Datum- och tidsinställningar återgår Y M D till standardinställningarna.» CANCEL MENU Om batterierna tas bort och lämnas utanför kameran i ungefär en dag *2 återgår datumoch tidsinställningarna till standardinställningen och måste ställas in igen. *2 Den tid det tar för datum- och tidsinställningarna att återgå till standardinställningen varierar beroende på hur länge batterierna har laddats.»inställning av datum och tid» (s.12) Övrigt»Kameran avger ljud när man tar bilder.» Kameran kan aktivera objektivet och avge ljud även om inte någon åtgärd utförs. Detta beror på att kameran aktiverar sin autofokus så fort den är redo att ta en bild. X SE 41

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL 5,0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED FÄRGDISPLAY (DS9810) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Vy Fram- Och Ovansida... 1 Vy Baksida Och Från Sidan... 2 Set Knapp / 4-Vägs Riktningskontroller...

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Namn på delar Zoomarm (s.45) Avtryckare (s.24) Strömbrytare, indikering (grön) (s.20) Blixt

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer