TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Kontrollera innehållet i lådan eller Digitalkamera Kamerarem Litiumjonbatteri (LI-50B) USB-nätadapter (F-2AC) Andra tillbehör som inte visas: Garantikort Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Kamerans delar USB-kabel (CB-USB8) OLYMPUS Setup CD-ROM-skiva Kontaktlucka 2 Fäste för kamerarem 3 Spärr till kontaktlucka 4 Låsvred 5 Multikontakt 6 HDMI-mikrokontakt 7 Mikrofon 8 Blixt 9 Självutlösare/LED-lampa/ AF-lampa 10 Objektiv 11 Spärr till batteri-/kortlucka 12 Stativfäste 13 Batteri-/kortlucka 2 SV

3 Indikatorlampa Högtalare 3 n-knapp 4 Skärm 5 Avtryckare 6 Zoomreglage 7 R-knapp (videoinspelning) 8 q-knapp (växla mellan fotografering och bildvisning) 9 m-knapp 10 Y-knapp (LED-lampa) 11 Joystick INFO (ändra informationsdisplay) D (radera) A-knapp (OK) (# (blixt) I) (Y (självutlösare) G) Joystick F (upp) Fästa kameraremmen H (vänster) I (höger) G (ned) Dra åt remmen hårt så att den inte lossnar. Tryck joysticken uppåt/neråt/åt vänster/åt höger för att använda den. FGHI är anvisningar att joysticken ska tryckas uppåt/neråt/åt vänster/åt höger. SV 3

4 Sätta i och ta bort batteriet och kortet (finns att köpa i handeln) 1 Följ steg 1, 2 och 3 för att öppna batteri-/kortluckan. 3 För in kortet rakt tills det klickar på plats. Skrivskyddsomkopplare 3 Spärr till batteri-/kortlucka 1 Batteri-/kortlucka 2 Låsvred Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/ kortluckan. 2 Sätt i batteriet samtidigt som du för låsknappen i pilens riktning. Använd alltid SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAirminneskort med denna kamera. Använd inga andra typer av minneskort.»använda kortet» (s.71) Rör inte vid kortets metalldelar. Ta bort kortet 1 2 Tryck in kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, dra därefter ut kortet. 4 SV Låsknapp Sätt i batteriet så som visas med B-markeringen mot batterilåsvredet. Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kan orsaka hetta eller explosion. Skjut låsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta därefter ur batteriet.

5 4 Följ steg 1 och 2 för att stänga batteri-/kortluckan. 1 2 Ansluta kameran Indikatorlampa Tänd: Laddar Släckt: Laddad Multikontakt Innan du använder kameran ska du kontrollera att batteri-/kortluckan är stängd och låst. Ladda batteriet Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran och ladda batteriet. För laddning av batteriet utomlands, se»använda laddaren och USB-nätadaptern utomlands» (s.71). Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras. Före användning ser du till att ladda batteriet tills indikatorlampan släcks (upp till 3 timmar). Eluttag Kontaktlucka USB-kabel (medföljer) SV 5

6 När du ska ladda batterierna Ladda batteriet när felmeddelandet nedan visas. Felmeddelande Kamerabatteriet kan laddas medan kameran är ansluten till en dator via USB. Laddningstiden varierar beroende på datorns prestanda. (det kan fi nnas fall i vilka det tar cirka 10 timmar). Battery Empty Blinkar röd Använd aldrig någon annan kabel än den medföljande eller annan USB-kabel som godkänts av Olympus.Det kan leda till rökutveckling eller brand. Den medföljande USB-nätadaptern F-2AC (härefter benämnd USB-nätadapter) varierar beroende på i vilken region du köpte kameran. Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstyp ska du ansluta den direkt till eluttaget. Den medföljande USB-nätadaptern har konstruerats för att användas för laddning och uppspelning. Ta inte bilder medan USB-nätadaptern är ansluten till kameran. Se till att koppla bort USB-nätadapterns nätkontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen avslutas. Mer information om batteriet finns i»föreskrifter för batteriet» (s.80). Mer information om USBnätadaptern fi nns i»usb-nätadapter» (s.81). Om indikatorlampan inte lyser kontrollerar du USB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar. 6 SV

7 Slå på kameran och gör de första inställningarna När du slår på kameran för första gången visas en skärm där du kan ange språk för de menyer och meddelande som visas på skärmen och datum och tid. Om du vill ändra det valda datumet och klockslaget, se»inställning av datum och tid d [X]» (s.46). 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran, tryck joysticken mot FGHI för att välja ditt språk och tryck sedan på A-knappen. 2 Tryck joysticken mot FG för att välja årtal för [Y]. 4 Som i stegen 2 och 3 ska du trycka joysticken mot FGHI för att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning). Tryck därefter på A-knappen. Tryck på A-knappen när tidssignalen når 00 sekunder för en exakt inställning. 5 Tryck joysticken mot HI för att välja tidszonen och tryck sedan på A-knappen. Använd FG för att sätta på eller stänga av sommartid ([Summer]) :30 Back MENU X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D Seoul Tokyo Summer Inställningsfönstret för datum och tid 3 Tryck joysticken mot I för att spara inställningen för [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D SV 7

8 Lära dig hur du använder kameran Tryck på n-knappen för att slå på kameran och ställa den i standbyläge. (Tryck på n-knappen för att slå på kameran.) Välj fotograferingsläget och tryck på avtryckaren för att ta en stillbild. Om du vill spela in en fi lm trycker du på R-knappen. Ställ in fotograferingsfunktionerna med hjälp av funktionsmenyn eller inställningsmenyn. Om du vill visa bilder trycker du på q-knappen för att växla till uppspelningsläge. Om du vill återgå till standbyläge trycker du på q-knappen igen eller trycker ned avtryckaren halvvägs och släpper den sedan. Håll ned q-knappen medan kameran är avstängd för att starta den i uppspelningsläge. Om du nu trycker på q-knappen igen placeras kameran i standbyläge. Ta stillbilder 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. 2 Välj fotograferingsläget. (s.13) 3 Håll kameran och komponera bilden. När du håller i kameran ska du se till så att du inte täcker över blixten, mikrofonen eller andra viktiga delar med dina fi ngrar etc. Var försiktig så att blixtfönstret inte utsätts för fi ngeravtryck eller smuts. 8 SV

9 4 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. AF-markering P Använda zoomen Genom att trycka på zoomspakarna ställer du in fotograferingsavståndet. W-sidan T-sidan Tryck ner halvvägs 1/400 F3.9 Slutartid Bländarvärde Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. 5 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Upplösning 12M Andra Zoomindikator Optisk zoom Superupplösningszoom*1 *2 Tryck ner halvvägs Tryck ner helt *1 För superupplösningszoom, se [Super-Res Zoom] (s. 34). *2 På grund av ökad bearbetning av pixlarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen av bildstorlek. SV 9

10 Använda blixten Blixtfunktionerna kan väljas för bästa överensstämmelse med fotograferingsförhållandena. 1 Tryck på I. Flash Auto P 0.0 WB AUTO ISO AUTO Använda självutlösaren Efter att avtryckaren har tryckts ned helt tas bilden efter en kort fördröjning. 1 Tryck på G. Y Off P WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU 12M 4:3 MENU 2 Använd HI för att välja inställningsalternativ och tryck på A-knappen för att ställa in. Alternativ Flash Auto Redeye Fill In Flash Off LED På Beskrivning Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna. Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. Blixten utlöses inte. LED-lampan tänds när en bild tas.detta är effektivt när du tar närbilder. 2 Använd HI för att välja inställningsalternativ och tryck på A-knappen för att ställa in. Y Off Alternativ Y 12 sek. Y 2 sek. Auto Release *1 Beskrivning Självutlösaren inaktiveras. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. När ditt husdjur (katt eller hund) vrider dess huvud mot kameran, känner kameran igen ansiktet och bilden tas automatiskt. *1 [Auto Release] visas endast när s-läget är [U] eller [t]. 10 SV

11 Avbryta självutlösaren efter att den startat Avbryta självutlösaren efter att den startat Tryck på m-knappen. SV 11

12 Fotograferingsskärmen visas NORM DATE 1/100 F3.9 z 0: P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 12M När avtryckaren trycks ned halvvägs Läsa ett histogram Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels vit. Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels svart. Den gröna delen visar luminansfördelning inom skärmens mitt. 4: Växla displayerna Displayerna ändras i ordningen Normal Detaljera Ingen info. varje gång du trycker på F (INFO). Nr. Namn Normal Detaljerad Ingen info. 1 Fotograferingsläge R R 2 Blixt R R 3 Självutlösare R R R 4 Exponeringskompensation R R 5 Vitbalans R R 6 ISO-känslighet R R 7 Sekvensfotografering R R 8 Bildstorlek (stillbilder) R R 9 Förhållande R R 10 Inspelning med ljud/ vindbrusreducering R R 11 Bildstorlek (videosekvenser) R R 12 Filminspelningslängd R R 13 Filminspelningsikon R R 14 Världstid R 15 Bildstabilisering R 16 Mätning R 17 Datumstämpel R R 18 Komprimering R R 19 Antal stillbilder som går att lagra R R 20 Aktuellt minne R R 21 Batterikontroll R R 22 Histogram R 23 AF-markering R R R 24 Rutnät R 25 Bländarvärde R R R 26 Slutartid R R R 27 Kameraskakvarning R R R 12 SV

13 Välja fotograferingsläget Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Fotograferingsläge Underläge P (P-läge) M (M-läge) Q (Q-läge) Rekommenderat/Set 1/Set 2/Set 3 a (Supermakroläge) s (s-läge) P (P-läge) p (Panorama-läge) B Portrait/F Landscape/i Hand-Held Starlight/G Night Scene/M Night+Portrait/ C Sport/N Inomhus/R Självporträtt/S Solnedgång/X Fyrverkerier/V Matlagning/ d Dokument/q Strand & Snö/M Snapshot/U Husdjursläge Katt/ t Husdjursläge Hund/h Backlight HDR Pop Art/Pin Hole/Hålkamera/Mjukt fokus/punk/gnistra/vattenfärg/refl ektion/miniatyr/ Fragmented/Dramatic Auto/Manuell/ PC»Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s.66),»lista med s-inställningar» (s.67),»lista med P-inställningar» (s.69) I vissa fotograferingslägen kan det ta en stund för kameran att bearbeta bilden när den har tagits. SV 13

14 1 Tryck joysticken åt H i standbyläget för att välja fotograferingsläge. För att välja underlägena Q, s, P och p trycker du joysticken mot G först för att visa underlägena och trycker sedan joysticken mot HI för att välja underläget. Tryck därefter på Q-knappen. Scene Mode 12M 4:3 Lär dig mer om fotograferingslägena P (P-läge) Kameran väljer rätt bländarvärde och slutartid för motivet. Det går också att ändra de olika fotograferingsinställningarna, t.ex. exponeringskompensation, om det behövs. MENU M (M-läge) Välja ett underläge Portrait 12M Kameran väljer automatiskt optimalt fotograferingsläge för motivet. Fotograferingsförhållandet avgörs av kameran och inställningarna kan inte ändras, förutom en del funktioner. 4:3 4 NORM 0:34 MENU 12M 4:3 Ikon som anger det underläge som har valts Q (Q-läge) Du kan fotografera med Beauty Fix-effekter. 1 Rikta kameran mot motivet. Kontrollera ramen som visas runt det ansikte som detekterats av kameran och tryck därefter på avtryckaren för att ta bilden. 14 SV

15 2 Om du vill spara bilden väljer du [OK] på granskningsskärmen och trycker på Q-knappen. Om du vill retuschera bilden ytterligare väljer du [Beauty Fix]. Back MENU OK Beauty Fix Beauty Fix 1 Använd FGHI för att välja ett retuscheringsalternativ och tryck på Q-knappen. Eye Color Off Back MENU 2 Kontrollera retuscheringseffekterna på granskningsskärmen och tryck därefter på Q-knappen för att starta retuscheringsprocessen och spara. Det går att registrera inställningarna för Beauty Fix. Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv. a (supermakroläge) Bilder kan tas från upp till 3 cm avstånd från motivet. Du kan trycka på A-knappen för att fi xera fokusavståndet (AF-lås). Tryck på A-knappen för att avbryta AF-låset. s (s-läge) Du kan fotografera med det bästa läget för motivet och bakgrunden. De bästa fotograferingsinställningarna för olika motiv är förprogrammerade som underlägen. Lägg märke till att funktionerna kan vara begränsade i vissa lägen. Se beskrivningarna som visas på skärmbilden för val av underläge och välj sedan önskat underläge. Ta undervattenbilder Underläget [M Snapshot] rekommenderas för fotografering under vatten. Låsa fokusavståndet för undervattenbilder (AF-lås) I underläget [M Snapshot] kan du trycka på A-knappen för att fi xera fokusavståndet (AF-lås). Tryck på A-knappen för att avbryta AF-låset. AF-låsmarkering AF LOCK NORM 12M 4:3 0:34 SV 15

16 P (P-läge) Du kan fotografera med specialeffekter. Se exempelbilderna som visas på skärmbilden för val av underläge och välj sedan önskat underläge. De bästa fotograferingsinställningarna för varje effekt är förprogrammerade, så vissa funktionsinställningar kan inte ändras. Lägg märke till att vissa effekter inte kan användas för videofi lmer. p (Panorama-läge) Du kan fotografera och kombinera fl era bilder för att skapa en bild med en bred bildvinkel (panoramabild). Auto Undermeny Manual PC Användning Panoramabilder kombineras automatiskt genom att svänga kameran i fotograferingsriktningen. Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren komponerar bilderna med hjälp av guideramen och utlöser slutaren manuellt. Bilderna som togs kombineras till en panoramabild med hjälp av PC-programvaran. Flytta kameran som om du vred den runt en vertikal axel genom objektivets mitt för att ta bättre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] Ta bilder med [Auto] 1 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. 16 SV

17 2 Flytta kameran en aning i riktning mot den andra bildrutan. AUTO Ta bilder med [Manual] 1 Använd FGHI för att ange vid vilken kant nästa bild ska anslutas. Målmarkering Pekare Cancel MENU Save OK Riktning för ihopslagning av bilder MANUAL Skärm vid kombinering av bilder från vänster till höger. 3 Flytta kameran långsamt så att pekaren och målmarkeringen överlappar. Kameran utlöser slutaren automatiskt när pekaren och målet överlappar. Om du vill slå ihop bara två bildrutor trycker du på A-knappen. 4 Upprepa steg 3 för att ta en tredje bild. Kameran slår automatiskt ihop bildrutorna till en enda panoramabild. Om du vill avbryta panoramafunktionen trycker du på m-knappen. Om slutaren inte utlöses automatiskt, prova [Manual] eller [PC]. Flytta kameran så att den roterar horisontellt runt objektivets centrum för att ta bättre panoramabilder. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. 3 Komponera nästabild så att kanten på den första bildrutan som visas blekt på skärmen överlappar motivet i den andra bildrutan och tryck ned avtryckaren. Om du vill slå ihop bara två bildrutor trycker du på A-knappen. 4 Upprepa steg 3 för att ta en tredje bild. Kameran slår automatiskt ihop bildrutorna till en enda panoramabild. SV 17

18 Ta bilder med [PC] 1 Använd FGHI för att välja riktningen i vilken bilderna kombineras. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. Kanten på den första bildrutan visas svagt på skärmen. 3 Komponera nästabild så att kanten på den första bildrutan som visas blekt på skärmen överlappar motivet i den andra bildrutan och tryck ned avtryckaren. 4 Upprepa steg 3 tills det önskade antalet bildrutor har tagits och tryck sedan på A-knappen eller m-knappen när du är klar. Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. De tagna bilderna slås ihop till en enda panoramabild av datorprogramvaran. Mer information om hur du installerar datorprogramvaran fi nns i (s.49). Se hjälpguiden i PC-programvaran för mer information om hur du skapar panoramabilder. Visa bilder 1 Tryck på q-knappen. Antal bilder/ Totalt antal bilder Bildvisningsbild 4/30 13/02/26 12:30 Bilder som tagits med Q-läget eller seriefotograferingsfunktionen visas som en grupp. Tryck zoomreglaget till T-sidan för att visa bilden i gruppen. 2 Använd HI för att välja en bild. Visar föregående bild Visar nästa bild Håll I för att snabbspola framåt och håll H för att snabbspola bakåt. Tryck på q-knappen igen för att återgå till fotograferingsskärmen. Spela upp ljudinspelningar Spela upp ljudinspelningar När du vill spela upp ljud som spelats in med en bild, väljer du bilden och trycker på A-knappen. Tryck på FG för att ställa in volymen. 18 SV

19 Småbildsformat och närbildsvisning Med småbildsformat ges ett snabbval av en önskad bild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10 ) går det att kontrollera bilddetaljer. 1 Tryck på zoomspaken. Välja en bild i småbildsformat Använd FGHI för att välja en bild och tryck på A-knappen för att visa den valda bilden i helskärmsläge. Bläddra i en bild i närbildsvisning Använd FGHI för att gå till området som ska granskas. Visa panoramabilder Panoramabilder som har kombinerats med hjälp av [Auto] eller [Manual] kan rullas för visning. Helskärmsläge 4/30 W Närbildsvisning 4/30 1 Välj en panoramabild under bildvisning. 4/30 13/02/26 12:30 T 13/02/26 12:30 W T Småbildsformat 2 Tryck på A-knappen. Replay OK 13/02/26 12:30 13/02/26 12:30 Visningsområde SV 19

20 Styra visning av panoramabilder Avbryta bildvisning: Tryck på m-knappen. Paus: Tryck på A-knappen. Kontrollera under paus Tryck på FGHI för att rulla bilden i den tryckta knappens riktning. Tryck på zoomspaken för att förstora/förminska bilden. Tryck på A-knappen för att återuppta bläddring. Visa grupperade bilder Bildserier Bilder som tagits i serie spelas upp automatiskt. Expandera för att visa bilderna i indexvy. Expand T Play OK 13/02/26 Bildserier 4/30 12:30 Med Q eller Sequential visas de tagna bilderna som en grupp. T-sidan A-knapp Expanderar. Välj bilden och tryck på A-knappen för att visa respektive bilder. Använd HI för att visa föregående/efterföljande bild. Visa/pausa visning. 20 SV

21 Skärm för bildvisningsläge Normal Nr. Namn Normal Detaljerad Ingen info Batterikontroll R Detaljerad /30 Stillbild 13/02/26 12:30 4/30 MAGIC 1/1000 F ISO WB NORM 100 AUTO /02/26 12:30 Ingen information MAGIC 1/1000 F3.9 ISO NORM 100 AUTO WB /02/26 12:30 Växla displayerna Displayerna ändras i ordningen Normal Detaljera Ingen info. varje gång du trycker på F (INFO) Eye-Fiöverföringsdata R R 3 Skydda R R 4 Lägga till ljud R R 5 Uppladdningsordning R R 6 Utskriftsreservation/ antalet utskrifter R R 7 Aktuellt minne R R 8 Bildnummer/ totalt antal R R bilder 9 Komprimering R 10 Slutartid R 11 Fotograferingsläge R 12 ISO-känslighet R 13 Bländarvärde R 14 Histogram R 15 Exponeringskompensation R 16 Fotograferingsunderläge R 17 Vitbalans R 18 Upplösning R 19 Filnamn R 20 Inspelningsdatum och tid R R 21 Grupperade bilder R R R Radera bilder under visning SV 21

22 1 Visa bilden du vill radera och tryck på G (D). Erase Back MENU 4/30 Spela in videosekvenser 1 Tryck på R-knappen för att starta inspelning. Erase Cancel Tryck på FG för att välja [Erase] och tryck på A-knappen. Grupperade bilder raderas som en grupp. Om du vill radera bilder från de grupperade bilderna kan du expandera gruppen och radera dem enskilt. Flera bilder eller alla bilder kan raderas samtidigt (s.38). Lyser röd under inspelning REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Inspelningstid Inspelningslängd (s.73) Filmen spelas in i det inställda fotograferingsläget. Lägg märke till att fotograferingslägeseffekterna kanske inte kan användas i vissa fotograferingslägen. Ljud spelas också in. När du använder en kamera med en CMOSbildsensor kan rörliga föremål uppträda förvrängda pga. fenomenet rullande slutare. Detta är ett fysiskt fenomen där förvrängning uppstår i den fi lmade bilden om motivet rör på sig eller om kameran skakar. I synnerhet blir detta fenomen mer märkbart när långa brännvidder används. 2 Tryck på R-knappen igen för att avsluta inspelningen. 22 SV

23 Visa videosekvenser Funktioner medan uppspelning är pausad Välj en videosekvens och tryck på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 13/02/26 12:30 Videosekvens Pausa och återstarta uppspelning Snabbspolning framåt Snabbspola tillbaka Justera volymen 00:12/00:34 Under bildvisning Tryck på A-knappen för att pausa uppspelning. Under paus, snabbspolning framåt eller bakåt, trycker du på A-knappen för att starta om uppspelningen. Tryck på I för att snabbspola framåt. Tryck på I igen för att öka hastigheten för snabbspolning framåt. Tryck på H för att spola tillbaka. Tryck på H igen för att öka bakåtspolningshastigheten. Använd FG för att justera volymen. Uppspelad tid/ Total fotograferingstid Gå till början eller slutet Mata fram och spola tillbaka en bildruta åt gången Återuppta uppspelning Under paus 00:14/00:34 Använd F för att visa den första bildrutan och tryck på G för att visa den sista bildrutan. Tryck på I eller H för att mata fram eller tillbaka en bildruta åt gången. Håll I eller H tryckt för att spola framåt eller bakåt kontinuerligt. Tryck på A-knappen för att återuppta uppspelning. Stoppa uppspelning av en videosekvens Stoppa uppspelning av en videosekvens Tryck på m-knappen. Om du vill spela upp videosekvenser på en dator, rekommenderas att du använder den medföljande datorprogramvaran. Första gången du använder datorprogramvaran ska du ansluta kameran till datorn och därefter starta programvaran. SV 23

24 Menyinställningar Mer information fi nns i»lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s.66). Program Auto Funktionsmeny P Funktionsmeny 0.0 WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU Inställningsmeny (s.28) 1 Blixt 5 ISO-känslighet 2 Självutlösare 6 Sekvensfotografering 3 Exponeringskompensation 7 Bildstorlek 4 Vitbalans 8 Förhållande Använda funktionsmenyn 1 Tryck joysticken mot H för att visa funktionsmenyn. 2 Tryck joysticken mot FG för att välja den funktion som ska ställas in. 3 Tryck joysticken mot HI för att välja inställningsvärdet och tryck sedan på A-knappen för att öppna inställningen. Exempel: Exponeringskompensation Exposure Comp. ± P WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU 24 SV

25 Blixt Ställer in blixtavfyrningsmetoden. _ Flash Auto Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Redeye Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna. # $ Fill In Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. Flash Off Blixten utlöses inte. q LED På LED-lampan tänds när en bild tas.detta är effektivt när du tar närbilder. Självutlösare Ställer in tiden efter att avtryckaren tryckts ned tills bilden tas. b Y Off Självutlösaren inaktiveras. c Y 12 sek. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. d Y 2 sek. Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Auto Release När ditt husdjur (katt eller hund) vrider dess huvud mot kameran, känner kameran igen ansiktet och bilden tas automatiskt. Exponeringskompensation Kompenserar för ljusstyrkan (korrekt exponering) justerad av kameran. O till N Värde Ställer in ett större negativt ( ) värde för att justera mörkare, eller ett större positivt (+) värde för att justera ljusare. Vitbalans Ställer in rätt färgschema för belysningen av motivet. e WB Auto Kamera justerar vitbalansen automatiskt. f Sunny Lämpligt för fotografering utomhus, under en klar himmel. g Cloudy Lämpligt för fotografering utomhus, i molnig väderlek. h Incandescent Lämpligt för fotografering i glödlampsbelysning. Fluorescent Lämpligt för fotografering i lysrörsbelysning. Z Underwater Lämpligt för undervattenfotografering. One Touch 1 För manuell justering av vitbalansen utifrån ljuset vid fotografering. Håll fram One Touch 2 ett vitt papper eller annat vitt föremål så att det fyller hela bilden och tryck på m-knappen för att ställa in vitbalansen. Information om hur du registrerar vitbalanssnabbval fi nns i»registrera vitbalanssnabbval» (s.27). SV 25

26 ISO-känslighet Ställer in ISO-känsligheten. l ISO Auto Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på bildkvalitet. m High ISO Auto Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på att minimera oskärpa orsakad av rörliga motiv eller kameraskakningar. Q till P Värde Ställ in ett mindre värde för att minska brus i bilden eller ett större värde för att minska oskärpa. Sekvensfotografering Ställer in funktionen för seriefotografering. o Single En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner. j Sequential Bilderna tas i serie medan du håller ned avtryckaren i upp till 100 bilder. c High-Speed1 Kameran tar sekvensbilder med cirka 15 bilder/sek. d High-Speed2 Kameran tar sekvensbilder med cirka 60 bilder/sek. Upplösning Ställer in antalet inspelningspixlar Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format Lämpligt för användning av bilder i e-post. Förhållande Ställer in bilderna bredd-/höjdförhållande. u 4:3 v 16:9 Ändra det horisontella/vertikala förhållandet när du tar bilder. w 3:2 x 1:1 I vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in. Se»Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s.66). Exempel på bildstorlek när förhållandet är 4:3. 26 SV

27 Registrera vitbalanssnabbval Registrera vitbalanssnabbval Välj [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], rikta kameran mot ett vitt papper eller annat vitt föremål och tryck på m-knappen. Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras.när vitbalansen redan har registrerats, uppdateras den lagrade informationen. Den registrerade vitbalansen tas inte bort genom att strömmen stängs av. Utför denna procedur under det ljus där bilderna faktiskt tas. När kamerainställningarna ändras måste vitbalansen registreras igen. När vitbalansen inte kan registreras, kontrollerar du att det vita papperet fyller hela skärmen och gör sedan om proceduren. SV 27

28 Inställningsmeny 9 0 a b c d e Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 9 Kamerameny 1 s.30 Reset Komprimering Shadow Adjust z AF Mode ESP/n Digital Zoom Bildstabilisator (Stillbilder) 0 Kamerameny 2 s.32 AF Illuminat. Rec View Icon Guide z Date Stamp Super-Res Zoom a Videosekvensmeny s.35 Bildstorlek IS Movie Mode R (Videoinspelning med ljud) A Vindbrusinställning b Bildvisningsmeny s.36 Slideshow Edit Erase q Print Order R (Skydda) Upload Order FlashAir c Inställningsmeny 1 s.40 Memory Format/Format Backup Eye-Fi d USB Connection q Power On KeepzSettings Sound Settings d Inställningsmeny 2 s.42 File Name Pixel Mapping s (Skärm) d TV Out Power Save l (Språk) X (Datum/tid) e Inställningsmeny 3 s.47 World Time Beauty Settings LED Illuminator d 28 SV

29 Använda inställningsmenyn Tryck på m-knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn. Inställningsmenyn ger åtkomst till en mängd olika kamerainställningar, t.ex. fotograferings- och uppspelningsfunktioner, tid- och datuminställningar och visningsalternativ. 1 Tryck på m-knappen. Inställningsmenyn visas. Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 3 Använd FG för att välja önskad undermeny 1 och tryck på A-knappen. Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping Back MENU Reset Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping Undermeny 2 Back MENU Reset 2 Tryck på H för att välja sidflikarna. Använd FG för att välja önskad sidflik och tryck på I. Flik för sida Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping TV Out Power Save X Back MENU Reset Off English :30 Settings Menu 2 File Name Pixel Mapping TV Out Power Save X Undermeny 1 Back MENU Reset Off English :30 TV Out Power Save X Off English :30 TV Out Power Save Off On X :30 4 Använd FG för att välja önskad undermeny 2 och tryck på A-knappen. När en inställning är vald återgår visningen till undermeny 1. Det kan fi nnas ytterligare funktioner. Settings Menu 2 Back MENU File Name Pixel Mapping Reset TV Out Power Save On English X :30 5 Tryck på m-knappen för att slutföra inställningen. SV 29

30 Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Mer information om användningsmetod fi nns i»använda inställningsmenyn» (s.29). z Kamerameny 1 Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna z [Reset] Undermeny 2 Yes No Användning Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. Fotograferingsläge Blixt Självutlösare Exponeringskompensation Vitbalans ISO-känslighet Sekvensfotografering Bildstorlek (stillbilder) Förhållande Funktioner på Kamerameny 1, Kamerameny 2 och Videosekvensmeny Inställningarna ändras inte. Välja bildkvalitet för stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Fine Normal Användning Fotografera med hög kvalitet. Fotografera med normal kvalitet.»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/ inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på minneskort» (s.73 ) Göra motivet ljusare vid motljus z [Shadow Adjust] Undermeny 2 Auto Off On Användning Aktiveras automatiskt när ett kompatibelt fokuseringsläge väljs. Effekten tillämpas inte. Fotografera med automatisk justering för att göra ett mörkt område ljusare. När [ESP/n] är inställt på [n], ställs [Shadow Adjust] automatiskt in på [Off]. 30 SV

31 Välja fokuseringsområde z [AF Mode] Undermeny 2 Face/iESP Spot Användning Kameran fokuserar automatiskt. (Om ett ansikte detekteras, visas det med en vit ram *1 ; när avtryckaren trycks ner halvvägs och kameran fokuserar, blir ramen grön *2. Om inget ansikte detekteras, väljer kameran ett motiv i ramen och fokuserar automatiskt.) Kameran fokuserar på den delen av motivet som fi nns inom AF-markeringen. Kameran spårar motivets rörelse AF Tracking automatiskt för att automatiskt fokusera på det. *1 För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. *2 Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera. Försök ställa in skärpan på motivet på nytt. [AF Tracking] aktiveras i det optiska zoomområdet. Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking) 1 Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringen mot motivet och tryck på A-knappen. 2 När kameran känner av motivet, spårar AF-markeringen automatiskt motivets rörelse för att kontinuerligt fokusera på det. 3 För att avbryta spårningen, trycker du på A-knappen. Beroende på motiven eller fotograferingsförhållandena, kanske kameran inte kan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivets rörelse. När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse, ändras AF-markeringen till rött. Välja metod för mätning av ljusstyrkan z [ESP/n] Undermeny 2 ESP 5 (punkt) Användning Fotograferar för att erhålla en balanserad ljusstyrka över hela skärmen (Mäter ljusstyrkan i mitten och i omgivande områden på skärmen separat). Fotograferar motivet i mitten vid motljus (Mäter ljusstyrkan i mitten av skärmen). Vid inställningen [ESP], kan mitten förefalla mörk när man fotograferar vid starkt motljus. SV 31

32 Fotografera med högre förstoringar än optisk zoom z [Digital Zoom] Undermeny 2 Off On Användning Inaktiverar digital zoom. Aktiverar digital zoom. Alternativet som är valt för [Digital Zoom] påverkar hur zoomindikatorn visas.(s.34) Reducera suddighet som orsakas av kameraskakning vid fotografering z [Image Stabilizer] Undermeny 2 Off On Användning Bildstabiliseringen inaktiveras. Detta alternativ rekommenderas för fotografering när kameran låses på plats på ett stativ eller annan stabil yta. Bildstabiliseringen aktiveras. Det kan hända att ett ljud hörs inifrån kameran när avtryckaren trycks ned medan [Image Stabilizer] är inställt på [On]. Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor. När slutartiden är extremt lång, t ex när man tar bilder på natten, kanske [Image Stabilizer] inte är lika effektivt. z Kamerameny 2 Använda hjälplampan för att fotografera mörka motiv z [AF Illuminat.] Undermeny 2 Off On Användning AF-lampan används inte. När avtryckaren trycks ned halvvägs tänds AF-lampan som hjälp för fokusering. AF-lampa 32 SV

33 Visa bilden direkt efter tagning z [Rec View] Undermeny 2 Off On Användning Bilden som registreras visas inte. Detta låter användaren förbereda nästa bild medan han följer motivet på skärmen efter fotografering. Bilden som registreras visas.detta låter användaren göra en kort kontroll av bilden som just togs. Visa ikonguider z [Icon Guide] Undermeny 2 Off On Användning Ingen ikonguide visas. En förklaring av den valda ikonen visas när en ikon för ett fotograferingsläge eller funktionsmenyn väljs (placera pekaren på ikonen under en stund för att visa förklaringen). Ikonguide Program Auto Functions can be changed manually. Skriva ut inspelningsdatumet z [Date Stamp] Undermeny 2 Off On P Användning Skriver inte ut datumet. Skriver ut inspelningsdatumet på nya fotografi er. När datum och tid inte är inställda kan inte inställningen [Date Stamp] ställas in.»slå på kameran och gör de första inställningarna» (s.7) Det går inte att ta bort datumstämpeln. När sekvensinställningarna är inställda på något annat än [o] kan [Date Stamp] inte ställas in. 0.0 WB AUTO ISO AUTO 12M 4:3 MENU SV 33

34 Fotografera större bilder än när du använder optisk zoom med låg degradering av bildkvaliteten z [Super-Res Zoom] Undermeny 2 Användning Off Inaktivera zoom med superupplösning On Aktivera zoom med superupplösning [Super-Res Zoom] är endast tillgänglig när [Image Size] är inställt på [5]. Zoom med superupplösning Digital zoom Upplösning Zoomindikator On Off 12M Zoom med superupplösning Off On 12M Digital zoom Andra *1 On On 12M Zoom med superupplösning Digital zoom *1 På grund av ökad bearbetning av pixlarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen av bildstorlek. Fotografier som har tagits när zoomindikatorn visas i rött kan förefalla»korniga». 34 SV

35 A Videosekvensmeny Välja bildstorlek för videosekvenser A [Image Size] Undermeny 2 Användning 1080p 720p VGA ( ) Välj bildkvalitet baserat på bildens HS 120fps *1 storlek och bildfrekvens. ( ) HS 240fps *1 ( ) *1 HS: Filma snabbrörliga motiv för slowmotionuppspelning. Endast tillgängligt i P-läge.»Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/ inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på minneskort» (s.73) Spela in ljud när man spelar in videosekvenser A [R] Undermeny 2 Användning Off Inget ljud spelas in. On Ljud spelas in. Inget ljud spelas in när ett HS-fi lmläge väljs. Minska vindbrus i det inspelade ljudet vid inspelning av videosekvensen A [Wind Noise Setting] Undermeny 2 Användning Off Inaktivera vindbrusreducering On Använda vindbrusreducering Reducera suddighet som orsakas av kameraskakning vid fotografering A [IS Movie Mode] Undermeny 2 Off On Användning Bildstabiliseringen inaktiveras. Detta alternativ rekommenderas för fotografering när kameran låses på plats på ett stativ eller annan stabil yta. Bildstabiliseringen aktiveras. Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor. HS-fi lmläge är denna inställning fast på [Off]. SV 35

36 q Uppspelningsmeny Automatisk visning av bilder q [Slideshow] Undermeny 2 Undermeny 3 BGM Typ Off/Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban Normal/ Fader/ Zoom Användning Väljer alternativ för bakgrundsmusiken. Väljer typ av övergångseffekter som används mellan bilder. Start Startar bildspelet. Under ett bildspel, tryck på I för att gå framåt en bild eller tryck på H för att gå bakåt en bild. Tryck på m-knappen eller A-knappen för att stoppa bildspelet. Ändra bildstorleken q [Q] Detta sparar en högupplöst bild som en separat bild i en mindre storlek för bifogande i ett e-postmeddelande och andra program. Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Edit Q n 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Använd FG för att välja en bildstorlek och tryck på A-knappen. Bilden med ny storlek sparas som en separat bild. Beskära bild q [P] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 P 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på A-knappen. 2 Använd zoomknappen för att välja storleken för beskärningsramen och använd FGHI för att fl ytta ramen. Beskärningsram Back MENU 3 Tryck på A-knappen efter att du har valt området att beskära. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Lägga till ljud till stillbilder q [R] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 R 36 SV

37 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Rikta mikrofonen mot ljudkällan. Mikrofon Back MENU OK Beauty Fix 3 Tryck på A-knappen. Inspelningen startar. Kameran börjar spela in ljud under cirka 4 sekunder medan bilden visas. Retuschera ansikten på stillbilder q [Beauty Fix] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Beauty Fix [Image Size] för den retuscherade bilden är begränsad till [3] eller lägre. Beauty Fix 1 Välj ett retuscheringsalternativ och tryck på Q-knappen. Eye Color Off Back MENU Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv. 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på Q-knappen. 2 Använd FG för att välja ett retuscheringsalternativ och tryck på Q-knappen. 3 Om du vill spara bilden väljer du [OK] på granskningsskärmen och trycker på Q-knappen. Om du vill retuschera bilden ytterligare väljer du [Beauty Fix]. Den retuscherade bilden sparas som en separat bild. 2 Tryck på Q-knappen på granskningsskärmen. Göra områden som är mörka på grund av motljus eller andra anledningar q [Shadow Adj] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Shadow Adj 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på A-knappen. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv. Retuscheringsprocessen kan göra att bildupplösningen blir lägre. SV 37

38 Retuschera röda ögon vid blixtfotografering q [Redeye Fix] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Redeye Fix 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på A-knappen. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv. Retuscheringsprocessen kan göra att bildupplösningen blir lägre. Rotera bilder q [y] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Tryck på A-knappen för att rotera bilden. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att göra inställningar för andra bilder och trycker på m-knappen. Bilden behåller sin nya riktning även när kameran stängts av. y Radera bilder q [Erase] Undermeny 2 All Erase Sel. Image Erase Erase Group Användning Alla bilder i internminnet eller på kortet raderas. Bilder väljs individuellt och raderas. Raderar den visade bilden. Alla bilder i gruppen raderas. När du raderar bilder i internminnet ska du inte sätta in ett kort i kameran. Skyddade bilder kan inte raderas. Individuellt välja och radera bilder q [Sel. Image] 1 Använd FG för att välja [Sel. Image] och tryck på A-knappen. 2 Använd FGHI för att välja den bild som ska tas bort och tryck på A-knappen för att lägga till en R-markering på bilden. Tryck mot T för att återgå till helskärmsvisning. R-markering Sel. Image (1) OK 4/30 Erase/Cancel MENU 38 SV

39 3 Upprepa steg 2 för att välja bilden som ska raderas och tryck därefter på m-knappen för att radera de valda bilderna. 4 Använd FG för att välja [Yes] och tryck därefter på A-knappen. Bilder markerade med R raderas. Radera alla bilder [All Erase] 1 Använd FG för att välja [All Erase] och tryck sedan på A-knappen. 2 Använd FG för att välja [Yes] och tryck därefter på A-knappen. Spara utskriftsinställningar till bilddata q [Print Order]»Utskriftsreservationer» (s.56) Utskriftsreservationer kan endast ställas in för stillbilder som sparats på kortet. Skydda bilder q [R] Skyddade bilder kan inte raderas med [Erase] (s.22, 38 ), [Sel. Image] (s.38), [Erase Group] (s.38) eller [All Erase] (s.38), men alla bilder raderas med [Memory Format]/[Format] (s.40). 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Tryck på A-knappen. Tryck på A-knappen för att slutföra inställningen. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att skydda andra bilder och trycker på m-knappen. Om du skyddar de grupperade bilderna skyddas alla bilder i gruppen med en gång. Ställa in bilder för överföring till Internet med OLYMPUS Viewer 3 q [Upload Order] 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Tryck på A-knappen. Tryck på A-knappen för att slutföra inställningen. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att göra inställningar för andra bilder och trycker på m-knappen. Endast JPEG-fi ler kan överföras. Mer information om OLYMPUS Viewer 3 fi nns i»installera datorprogramvaran och registrera användare» (s.50). Se OLYMPUS Viewer 3»Help» för mer information om uppladdning av bilder. SV 39

40 Ansluta till smarttelefon q [FlashAir] Med ett FlashAir-kort (finns att köpa i handeln) kan du ansluta kameran till en WiFi-kompatibel smarttelefon eller PC och visa eller importera bilder från FlashAir-kortet. När du använder ett FlashAir-kort läser du FlashAir-kortets bruksanvisning noga och följer sedan instruktionerna i den. Undermeny 2 Starta/stoppa Starta alternativ Användning Anslut till eller koppla från Wi-Fi. [Manual Start] eller [Auto Start] kan väljas. Kameran placeras inte i viloläge medan den är ansluten till Wi-Fi. Smartphone applikation är tillgänglig. Innan användning, se»flashair/eye-fi-kort» (s.71). d Inställningsmeny 1 Radera data helt d [Memory Format]/ d [Format] Före formatering kontrollerar du att ingen viktig data fi nns kvar i internminnet eller kortet. Korten måste formateras med den här kameran före första användningen eller efter att den har använts med andra kameror eller datorer. Se till att ta bort kortet innan du formaterar internminnet. Undermeny 2 Yes No Användning Raderar fullständigt bilddata i internminnet eller kortet (inklusive skyddade bilder). Avbryter formatering. Kopiera bilder i internminnet till kortet d [Backup] Undermeny 2 Yes No Användning Säkerhetskopierar bilddata i internminnet till kortet Avbryter säkerhetskopieringen. Använda ett Eye-Fi-kort d [Eye-Fi] Undermeny 2 All Sel. Image Off Användning Överför alla bilder. Överför endast utvalda bilder. Inaktiverar Eye-Fikommunikationen. 40 SV

41 Vid användning av ett Eye-Fi-kort ska du läsa Eye-Fi-kortets bruksanvisning noga och följa anvisningarna. Denna kamera stödjer inte Eye-Fi-kortets Endlessläge. Innan användning, se»flashair/eye-fi-kort» (s.71). Välja en metod för att ansluta kameran till andra enheter d [USB Connection] Undermeny 2 Auto Förvaring MTP Utskrift Användning Välj det här alternativet för att välja anslutningsmetod varje gång kameran ansluts till en annan enhet. Anslut kameran som en kortläsare. För Windows Vista/Windows 7/ Windows 8, anslut kameran som en bärbar enhet. Välj detta alternativ när du ansluter till en PictBridgekompatibel skrivare. Slå på kameran med q-knappen d [q Power On] Undermeny 2 No Yes Användning Kameran slås inte på. Tryck på n-knappen för att sätta på kameran. Tryck på och håll q-knappen för att slå på kameran i bildvisningsläge. Spara läget när kameran stängs av d [KeepzSettings] Undermeny 2 Yes No Användning Fotograferingsläget sparas när kameran stängs av och återaktiveras nästa gång kameran sätts på. Fotograferingsläget är inställt på P-läget när kameran slås på. När du använder den medföljande programvaran väljer du [Storage]. Se»Ansluta med en dator» (s.49) för anslutningsmetod med en dator. SV 41

42 Välja kameraljudet och dess volym d [Sound Settings] Undermeny 2 Undermeny 3 Sound Type 1/2/3 Volume 0/1/2/3/4/5 q Volume 0/1/2/3/4/5 Användning Väljer ljud för kameran (funktionsljud, slutarljud, och varningsljud). Väljer volymen för kamerans knappljud. Väljer bilduppspelningsvolymen. d Inställningsmeny 2 Återställa filnamnen för bilder d [File Name] Mappnamn Mappnamn Filnamn DCIM 100OLYMP Pmdd0001.jpg 999OLYMP Pmdd9999.jpg Automatisk numrering Pmdd Automatisk numrering Månad: 1 till C (A=Oktober, B=November, C=December) Dag: 01 till SV

43 Undermeny 2 Reset Auto Användning Detta alternativ återställer löpnummer för mappnamn och fi lnamn när ett nytt kort sätts i. *1 Detta är användbart när man grupperar bilder på separata kort. Även när ett nytt kort sätts i, fortsätter numreringen för mappnamn och fi lnamn från föregående kort. Detta är användbart för att hantera alla bildmappnamn och fi lnamn med löpnummer. *1 Numret för mappnamn är återställt till 100, och numret för filnamnet är återställt till Justera bildbehandlingsfunktionen Tryck på A-knappen när [Start] (Undermeny 2) visas. Kontroll och justering av bildbehandlingsfunktionen startar. Justering av skärmens ljusstyrka d [s] Justera skärmens ljusstyrka 1 Använd FG för att justera ljusstyrkan medan du tittar på skärmen och tryck på A-knappen. s Back MENU Justera bildbehandlingsfunktionen d [Pixel Mapping] Denna funktion har redan justerats före leverans på fabriken och ingen justering krävs direkt efter inköp. Ungefär en gång om året rekommenderas att du gör en justering. För bästa resultat väntar du minst en minut efter att bilder tagits eller visats innan du utför pixelmapping. Om kameran stängs av under pixelmapping, se till att utföra den igen. SV 43

44 Visa bilder på en TV d [TV Out] Videosignalsystemet för TV:n varierar beroende på vilket land/område som du befi nner dig i. Innan du visar kamerabilder på TV:n, väljer du videoutgången enligt TV:ns videosignal. Undermeny 2 Undermeny 3 Användning NTSC/PAL HDMI Out HDMI Control NTSC PAL 480p/576p 720p 1080i Off On Ansluta kameran till en TV i Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan osv. Ansluta kameran till en TV i europeiska länder, Kina osv. Ställ in signalformatet som ska ges prioritet. Om TV-inställningen inte matchar ändras den automatiskt. Styra med kameran. Styra med TV:ns fjärrkontroll. Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts. Visa kamerabilderna på en TV Visa kamerabilderna på en TV Anslutning via AV-kabel 1 Välj samma videosignalsystem på kameran ([NTSC]/[PAL]) som den anslutna TV:n har. 2 Anslut kameran till TV:n. Anslutning via HDMI-kabel 1 På kameran, välj format för digitalsignalen som ska anslutas ([480p/576p]/[720p]/[1080i]). 2 Anslut kameran till TV:n. 3 Slå på TV:n och ändra»input» till»video (ingång som kameran är ansluten till)». 4 Slå på kameran och använd FGHI för att välja bilden för visning. När kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln ska du inte ansluta HDMI-kabeln till kameran. 44 SV

45 Multikontakt AV-kabel (säljs separat: CB-AVC3) Anslut till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på TV:n. HDMI-mikrokontakt (typ D) HDMI-kabel (säljs separat: CB-HD1) Anslut till HDMIkontakten på TV:n. Mer information om att ändra ingångskällan för TV:n fi nns i TV:ns bruksanvisning. När både kameran och TV:n är anslutna med en AV-kabel och en HDMI-kabel, får HDMI-kabeln prioritet. Beroende på TV:ns inställningar kan de visade bilderna och informationen beskäras. Styra bilder med TV:ns fjärrkontroll Styra bilder med TV:ns fjärrkontroll 1 Ställ in [HDMI Control] på [On] och stäng av kameran. 2 Anslut kameran och TV:n med en HDMI-kabel.»Anslutning via HDMI-kabel» (s.44) 3 Slå först på TV:n och slå därefter på kameran. Använd enligt funktionsguiden som visas på TV:n. Med vissa TV-apparater, kan man inte styra funktioner med TV:ns fjärrkontroll även om funktionsguiden visas på skärmen. Om funktioner inte kan styras med TV:ns fjärrkontroll ska du ställa in [HDMI Control] på [Off] och styr funktionerna med hjälp av kameran. SV 45

46 Spara batteriet mellan fotograferingar d [Power Save] Undermeny 2 Off On Återuppta standbyläge Tryck på valfri kapp. Användning Avbryter [Power Save]. När kameran inte används under cirka 10 sekunder stängs skärmen automatiskt av för att spara batteriet. Byte av språk på displayen d [l] Undermeny 2 Språk Användning Det går att välja språk för menyer och felmeddelanden som visas på skärmen. Inställning av datum och tid d [X] 1 Tryck joysticken mot FG för att välja årtal för [Y]. 2 Tryck joysticken mot I för att spara inställningen för [Y]. 3 Som i stegen 1 och 2, trycker du joysticken mot FGHI för att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning) och trycker sedan på A-knappen. Tryck på A-knappen när tidssignalen når 00 sekunder för en exakt inställning. Kontrollera datum och tid Kontrollera datum och tid Tryck på Y-knappen när kameran är avstängd. Den aktuella tiden visas i cirka 30 sekunder. 46 SV

47 d Inställningsmeny 3 Välja hemmatidszon och alternativa tidszoner d [World Time] Du kommer inte kunna välja en tidszon med hjälp av [World Time] om kameraklockan inte först har ställts in med hjälp av [X]. Undermeny 2 Undermeny 3 Användning Tiden i hemmatidszonen x (tidszon som är vald för x i undermeny 2). Home/ Alternate Tiden i tidszonen för z resedestinationen (tidszonen som är vald för z i undermeny 2). x *1 Välj hemmatidszonen (x). z *1, 2 Välj tidszon för resedestinationen (z). *1 I områden där sommartid gäller, använder du FG för att aktivera sommartid ([Summer]). *2 När du väljer en tidszon, beräknar kameran automatiskt tidsskillnaden mellan den valda zonen och hemmatidszonen (x) för att visa tiden i tidszonen för resedestinationen (z) Registrera inställningarna för Beauty Fix d [Beauty Settings] Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv. 1 Använd FG för att välja en retuscheringsinställning och tryck på Q-knappen. 2 Tryck på avtryckaren för att ta en porträttbild. Take a portrait picture. Bilden sparas inte. 3 Välj ett retuscheringsalternativ och tryck på Q-knappen. Eye Color Off Back MENU 4 Tryck på Q-knappen på granskningsskärmen för att spara bilden. Registreringen är slutförd. SV 47

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-210 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-170 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual OLYMPUS SZ-14

Din manual OLYMPUS SZ-14 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS SZ-14. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 DIGITALKAMERA SZ-10/SZ-20 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

TG-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-320 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrera din produkt på  och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer