FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning. Skärmbilderna och kamerabilderna som visas i den här handboken skapades under utvecklingsstadiet och kan skilja sig från den faktiska produkten.

2 Steg 1 Kontrollera innehållet i lådan Kamerarem LI-42B litium-jonbatteri LI-41C batteriladdare Digitalkamera USB-kabel AV-kabel microsd-adapter Övriga tillbehör som inte visas: Bruksanvisning (den här handboken), OLYMPUS Master 2, garantikort. Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Steg 2 Förbereda kameran»förbereda kameran» (s.10) Steg 3 Fotografera och visa bilder»fotografera, visa och radera» (s.14) Steg 4 Så här använder du kameran»tre typer av inställningsfunktioner» (s.3) Steg 5 Skriva ut»direktutskrift (PictBridge)» (s.34)»utskriftsreservationer (DPOF)» (s.37) Innehåll Kamerans delar... 6 Förbereda kameran Fotografera, visa och radera Använda fotograferingslägen Använda fotograferingsfunktioner Använda visningsfunktioner Menyer för fotograferingsfunktioner Menyer för visnings-, redigeringsoch utskriftsfunktioner Menyer för övriga kamerainställningar Skriva ut Använda OLYMPUS Master Användartips Övrigt Register SE

3 Läs»menyinställningar» (s.24 till 33) och använd anvisningarna på den här sidan. Tre typer av inställningsfunktioner Använda menyn Olika kamerainställningar kan användas via menyerna, inklusive funktioner som används vid fotografering och visning, datum/tid och skärmvisning. Det kan fi nnas fl era menyer som inte kan användas beroende på andra relaterade inställningar eller s-läget (s.17). Knappar som används m-knapp E-knapp B-knappen Pilknappar 1 Tryck på m-knappen. I detta exempel beskrivs hur menyer används för att ställa in energisparläget [POWER SAVE]. CAMERA MENU 3 Använd kl för att välja önskad undermeny 1 och tryck på B-knappen. Flik för sida Undermeny 2 SETUP SETUP POWER SAVE 1 VIDEO OUT NTSC 1 VIDEO OUT NTSC OFF 2 POWER SAVE OFF 2 POWER SAVE OFF ON 3 3 EXIT MENU SET OK Huvudmeny för fotograferingsläge 2 Använd klmn för att välja önskad meny och tryck på B-knappen. SETUP Om du trycker 1 MEMORY FORMAT och håller in 2 BACKUP E-knappen 3 visas en PIXEL MAPPING NO förklaring EXIT MENU (menyguide) för det valda Undermeny 1 alternativet. ENGLISH SET OK EXIT MENU SET OK BACK MENU SET OK För att snabbt gå till önskad undermeny trycker du på m för att markera fl iken för sidan och därefter använder du kl för att gå till sidan. Tryck på n för att återgå till undermenyn. En del menyer inkluderar undermenyer som visas när du trycker på B-knappen. 4 Använd kl för att välja önskad undermeny 2 och tryck på B-knappen. När en inställning är vald återgår visningen till föregående skärmbild. Det kan fi nnas ytterligare funktioner.»menyinställningar» (s.24 till 33) SETUP 1 VIDEO OUT 2 POWER SAVE 3 NTSC ON EXIT MENU SET OK 5 Tryck på m-knappen för att slutföra inställningen. 3 SE

4 Använda direktknapparna Ofta använda fotograferingsfunktioner kan användas med direktknapparna. Avtryckare (s.14) K-knapp (fotografering/växla fotograferingslägen) (s.17, 18) q-knapp (bildvisning) (s.15) Zoomknappar (s.19) F-knapp (exponeringskompensation) (s.20) &-knapp (makro) (s.20) #-knapp (blixt) (s.19) Y-knapp (självutlösare) (s.21) g/e-knapp (ändra informationsdisplay/ menyguide) (s.22, 23/s.17) /D-knapp (ljusstyrka/radera) (s.21/s.16, 29) Använda FUNC-menyn (s.22) Ofta använda menyer för fotograferingsfunktioner kan med FUNC-menyn ställas in med färre steg. Knappar som används Pilknappar B-knappen B-knapp (s.22) 4 SE

5 Menyregister Menyer för fotograferingsfunktioner Inställningar kan justeras i fotograferingsläget. 4 5 CAMERA MENU EXIT MENU SET OK Huvudmeny för fotograferingsläge 1 A BILDKVALITET...s.24 2 B KAMERAMENY VITBALANS...s.25 ISO...s.25 R (Stillbilder/ videosekvenser)...s.25 PANORAMA...s.26 AF-LÄGE...s.26 3 C BYTE AV FOTOGRAFERINGSLÄGE P...s.14 G...s.17 DIS MODE...s.18 s...s.17 MOVIE...s.18 4 Q MAGIC FILTER...s.27 5 D Återställ...s.27 6 E SETUP MEMORY FORMAT/ FORMAT...s.30 BACKUP...s.30 W (Språk)...s.30 PIXELMAPPING...s.30 K/q...s.31 SPARA INSTÄLLN....s.31 FÄRGMENY...s.31 FUNKTIONSLJUD...s.31 s (Skärm)...s.31 X (Datum/tid)...s.31 VIDEOUPPSPELNING...s.32 ENERGISPAR...s.33 7 F TYST LÄGE...s.33 Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner Inställningar kan justeras i visningsläget. 1 PLAYBACK MENU EXIT MENU SET OK Huvudmenyn för bildvisning 1 G BILDSPEL...s.28 2 H PERFECT FIX...s.28 3 I REDIGERA Q (Ändring av bildstorlek)...s.28 P (Beskära)...s.28 4 J BILDVISNINGSMENY 0 (Skrivskydda)...s.28 y (Rotera)...s.29 R (Lägga till ljud till stillbilder)...s.29 5 K RADERA...s.29 6 L SKRIV UT...s.29 7 E SETUP * * Samma som för»menyer för fotograferingsfunktioner» 8 F TYST LÄGE...s.33 SE 5

6 Kamerans delar Kameraenhet Fäste för kamerarem... s.10 2 Multikontakt... s.32, 34, 39 3 Lucka batteri/minneskort... s.11 4 Lampa för självutlösare... s.21 5 Blixt... s.19 6 Objektiv... s.45, 58 7 Mikrofon... s.25, 29 8 Stativfäste 6 SE

7 n-knapp... s.13 2 g/e-knapp (ändra informationsdisplay/ menyguide)... s.22, 23/s.17 3 Skärm... s.14, 41 4 m-knapp... s.3 5 /D-knapp (ljusstyrka/radera)... s.21/s.16, 29 6 Avtryckare... s.14 7 Zoomknappar... s.19 8 Kortlampa... s.46 9 K-knapp (fotografering/ växla fotograferingsläge)... s.17, q-knapp (bildvisning)... s B-knapp (OK/FUNC)... s.3, Pilknappar... s.3, 12 F-knapp (exponeringskompensation)... s.20 &-knapp (makro)... s.20 Y-knapp (självutlösare)... s.21 #-knapp (blixt)... s.19 SE 7

8 Skärm Skärmen för fotograferingsläge 1 P ISO M NORM /30 F IN QVGA IN 00:34 Stillbild Videosekvens Fotograferingsläge... s.14 2 Blixtläge... s.19 3 Ljudlös... s.33 4 Makro/supermakro... s.20 5 Batterisymbol... s.10 6 Standby för blixten/kameraskakning varning/blixtladdning... s.19, 41 7 AF-markering... s.14 8 Inspelning med ljud... s.25 9 Antal stillbilder som går att lagra/ resterande inspelningstid... s.14/s Aktuellt minne... s Självutlösare... s Bländarvärde... s Slutartid... s Exponeringskompensation... s Komprimering/bildfrekvens... s Bildstorlek... s ISO... s Vitbalans... s.25 8 SE

9 Skärm för bildvisningsläge x /1000 F ISO 400 NORM 12M :30 IN Stillbild Videosekvens QVGA : IN 00:14 /00: Ljudlös... s.33 2 Utskriftsreservation/ antal utskrifter... s.37/s.36 3 Lägga till ljud... s.29 4 Skrivskydda... s.28 5 Batterisymbol... s.10 6 Bländarvärde... s.14 7 Exponeringskompensation... s.20 8 Vitbalans... s.25 9 Bildstorlek... s Filnummer Bildnummer/Förfl uten tid/ total inspelningstid... s.15/s Aktuellt minne... s Komprimering/bildfrekvens... s ISO... s Datum och tid... s Slutartid... s.14 SE 9

10 Förbereda kameran Fästa kameraremmen Ladda batteriet Den medföljande batteriladdaren (nätsladdstyp eller inkopplingstyp) varierar beroende på i vilken region du köpte kameran. Om du har en batteriladdare av inkopplingstyp kopplar du in den direkt i vägguttaget. Exempel: Nätsladdsbatteriladdare Dra åt remmen ordentligt så att den inte kan lossna. Litium-jonbatteri Batteriladdare 3 2 Eluttag Nätkabel 1 Laddningsindikering På: Laddar Släckt: Färdigladdat Batteriet är delvis laddat vid leveransen. Före användning ser du till att ladda batteriet tills laddningsindikeringen släcks (upp till 2 timmar). Om laddningsindikatorn inte tänds eller blinkar, kanske inte batteriet har satts i på rätt sätt eller batteriet eller laddaren kan vara trasig. Mer information om batteriet och laddaren fi nns under»batteri och laddare» (s.45). När du ska ladda batterierna Ladda batteriet när felmeddelandet nedan visas. Blinkar röd BATTERY EMPTY Längst upp till höger på skärmen Felmeddelande 10 SE

11 Sätta i batteriet och xd-picture Card (säljs separat) i kameran 3 Kontaktyta Skåra Använd endast xd-picture Card eller microsd-adaptern i kameran Batterilucka/ kortlucka För in kortet rakt tills det klickar på plats. Rör inte vid kontaktytorna Låsknapp Sätt i batteriet genom att sätta i den -markerade sidan först, med C-märkena mot låsknappen. Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kan orsaka hetta eller explosion. Sätt i batteriet samtidigt som du för låsknappen i pilens riktning. Skjut låsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta därefter ur batteriet. Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/kortluckan. Glöm inte att stänga batteri-/kortluckan innan du använder kameran. Med denna kamera kan användaren ta bilder som lagras i internminnet även om inget xd-picture Card (säljs separat) är isatt.»använda ett xd-picture Card» (s.46)»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/ kontinuerlig inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på xd-picture Card» (s.47) Ta bort xd-picture Card 1 2 Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, dra därefter ut kortet helt. SE 11

12 Använda microsd-kort/ microsdhc-kort (säljs separat) Ett microsd-kort eller microsdhc-kort (härefter hänvisas till båda som microsd-kort) kan användas i denna kamera med en microsd-adapter.»använda microsd-adaptern» (s.48) 1 Sätt i microsd-kortet i microsd adaptern. Pilknappar och guidefunktion Symbolerna 1243, som visas på olika skärmbilder för inställning och uppspelning av videosekvenser indikerar att pilknapparna ska användas. EXPOSURE COMP. X Y M D TIME Y M D För in kortet helt i adaptern. CANCEL MENU 1 SET OK : IN 00:14 /00:34 / För in microsd-adaptern i kameran. Skåra Kontaktyta 2 Pilknappar Guidefunktioner som visas längst ner på skärmen indikerar att m-knappen, B-knappen, zoomknapparna eller D-knappen ska användas. CAMERA MENU Ta ur microsd-kortet EXIT MENU SET OK SEL. IMAGE IN W T SET OK Dra microsd-kortet rakt ut. Rör inte kontaktytorna på microsd-adaptern och/eller microsd-kortet. Guidefunktion BACK MENU OK GO D 12 SE

13 Ställa in datum och tid Datum och tid som ställs in här sparas med bildfi lnamn, datumutskrifter och övrig data. 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. Inställningsfönstret för datum och tid visas om datum och tid inte har ställts in. X Byta språk på displayen Det går att välja språk för menyn och felmeddelanden som visas på skärmen. 1 Tryck på m-knappen och på klmn för att välja [E] (SETUP). SETUP Y M D TIME Y M D CANCEL MENU Inställningsfönstret för datum och tid 2 Använd kl för att välja året för [Y]. X Y M D TIME CANCEL MENU Y M D 2 Tryck på B-knappen. EXIT MENU SET OK SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO EXIT MENU SET OK 3 Använd kl för att välja [W] och tryck på B-knappen. 3 Tryck på n för att spara inställningen för [Y]. X 4 Använd klmn för att välja språk och tryck på B-knappen. 5 Tryck på m-knappen. Y M D TIME Y M D CANCEL MENU 4 Som i stegen 2 och 3 använder du klmn och B-knappen för att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [TIME] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning). Tryck på B-knappen när klockan når hel minut för en mera exakt inställning. Om du vill ändra datum och tid justerar du inställningen i menyn. [X] (Datum/tid) (s.31) SE 13

14 AUTO 1/400 F3.5 Fotografera, visa och radera Fotografera med optimalt bländarvärde och slutarhastighet ( P-läge) I detta läge tas bilder med automatisk inställning, men vid behov kan fotograferingsfunktioner som exempelvis exponeringskompensation och vitbalans ändras. 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. Indikator för P-läge 2 Håll kameran och komponera bilden. Skärm Horisontellt grepp P Vertikalt grepp 12M NORM Antal stillbilder som kan lagras (s.47) Skärm (fönstret för standbyläge) Om P-läget inte visas, tryck på K-knappen fl era gånger för att välja det. Aktuellt fotograferingsläge IN 4 När du håller kameran, se till att inte hålla för blixten med dina fi ngrar, etc. 3 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet. När kameran fokuserar på motivet, låses exponeringen (slutartid och bländarvärde visas) och AF-markeringen blir grön. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. AF-markering P Tryck på n för att stänga av kameran. Tryck ner halvvägs Slutartid 1/400 F2.6 Bländarvärde»Fokusera» (s.43) 14 SE

15 4 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Titta på bilder 1 Tryck på q-knappen. P Tryck ner helt 1/400 F2.6 Bildgranskningsskärmen Visa bilder under fotografering Genom att trycka ned q-knappen kan du visa bilder. För att återgå till fotografering trycker du antingen på K-knappen eller så trycker du ned avtryckaren halvvägs. Spela in videosekvenser»spela in videosekvenser (A-läge)» (s.18) 2 Använd klmn för att välja en bild. Visar 10 bilder före den aktuella Visar nästa bild bilden Visar föregående bild NORM 12M :30 IN 1 Antal bilder Bildvisningsbild Visar 10 bilder efter den aktuella bilden Den visade storleken för bilder kan ändras.»småbildsformat och närbildsvisning» (s.23) Spela upp videosekvenser Välj en videosekvens och tryck på B-knappen : MOVIE PLAY OK IN 4 Videosekvens Ljud som spelats in med videosekvenser kan inte spelas upp med denna kamera. Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. SE 15

16 Funktioner under uppspelning av videosekvens Snabbspolning framåt: Tryck och håll n. Snabbspolning bakåt: Tryck och håll m. Paus: Tryck på B-knappen. Radera bilder under bildvisning ( Radera enstaka bilder) 1 Tryck på D-knappen när bilden som ska raderas visas. ERASE IN Uppspelad tid/ Total inspelningstid : IN 00:12 /00:34 YES NO Under bildvisning CANCEL MENU SET OK Första (sista) bilden/bild framåt: Vid paus, trycker du på k för att visa den första bilden och på l för att visa den sista bilden. Tryck och håll ned n för att visa en videosekvens, och tryck och håll ned m för att spela upp en videosekvens baklänges. Tryck på B-knappen för att återuppta visning. 2 Tryck på k för att välja [YES] och tryck på B-knappen. [K ERASE] (s.29) Stoppa uppspelning av en videosekvens Tryck ner m-knappen : IN 00:14 /00:34 / Under paus 16 SE

17 Använda fotograferingslägen Fotograferingslägena ändras i ordningen P, G, h, s, A varje gång du trycker på K-knappen. Genom att växla till andra fotograferingslägen, ändras de fl esta inställningar i annat än P-läget till standardinställningar för respektive fotograferingsläge. Använda det bästa fotograferingsläget (s-läge) 1 Tryck på K-knappen några gånger för att ställa in s. PORTRAIT *1 Brusreduceringen aktiveras automatiskt när motivet är mörkt. Detta gör att fotograferingstiden blir dubbelt så lång och inga andra bilder kan tas under denna tid. Ta bilder av ett rörligt motiv som ett husdjur ([ PET]) 1 Använd kl för att välja [ PET] och tryck på B-knappen för att bekräfta. 2 Håll kameran för att rikta in AF-markeringen mot motivet och tryck på l. När kameran känner igen motivet, spårar AF-markeringen automatiskt motivet för att fokusera på det kontinuerligt.»kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking)» (s. 26). EXIT MENU SET OK En förklaring av de valda läget visas när du trycker och håller ned E-knappen. 2 Använd kl för att välja bästa fotograferingsläget för motivet och tryck på B-knappen. Symbol som indikerar valt motivprogram 12M NORM I s-lägen, förprogrammeras de optimala fotograferingsinställningarna för specifi ka fotograferingslägen. På grund av detta kan eventuellt inte inställningarna ändras i en del lägen. IN 4 Fotografera med automatiska inställningar ( G-läge) Kameran väljer automatiskt bästa fotograferingsläget för motivet mellan [PORTRAIT]/[LANDSCAPE]/ [NIGHT+PORTRAIT]/[SPORT]/[MACRO]. Detta är ett helautomatiskt läge som gör att användaren kan ta bilder med det fotograferingsläge som bäst lämpar sig för motivet genom att bara trycka på avtryckaren. Inställningarna i fotograferingsmenyn är inte tillgängligt i G-läge. 1 Tryck på K-knappen några gånger för att ställa in G. Ikonen ändras beroende på motivet som kameran automatiskt väljer. iauto Undermeny 1 B PORTRAIT/F LANDSCAPE/ G NIGHT SCENE *1 / M NIGHT+PORTRAIT/C SPORT/ N INDOOR/W CANDLE *1 / R SELF PORTRAIT/S SUNSET *1 / X FIREWORKS *1 /V CUISINE/ d DOCUMENTS/ PET Användning Kameran tar en bild med optimala inställningar för fotograferingsförhållandena. 12M NORM Tryck ner avtryckaren halvvägs eller tryck på g-knappen för att kontrollera vilket fotograferingsläge som kameran har valt automatiskt. AF ON IN 4 SE 17

18 I vissa fall väljer kameran kanske inte önskat fotograferingsläge. När kameran inte kan identifi era vilket som är det optimala läget, väljs P-läget. Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking) Tryck på m för att aktivera standbyläget för AF-spårning. Mer information om hur man startar spårning fi nns i avsnittet»kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking)» (s. 26). Spela in videosekvenser (n-läge) 1 Tryck på K-knappen några gånger för att ställa in n. Indikator för A-läge Använda det digitala bildstabiliseringsläget (h-läge) QVGA 15 IN 00:34 Med det här läget kan användaren minska suddighet som orsakas av kameraskakning och motivets rörelse. 1 Tryck på K-knappen några gånger för att ställa in h. h-lägesindikator 2 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet och tryck försiktigt ned knappen helt för att börja spela in. Lyser röd under inspelning REC Tryck ner halvvägs 12M NORM Genom att växla till något av de andra fotograferingslägena, ändras de fl esta funktionsinställningarna i h-läget till standardinställningarna i det nyligen valda läget. IN 4 Tryck ner helt 00:34 Resterande inspelningstid (s.47) 3 Tryck försiktigt ned avtryckaren helt för att stoppa inspelningen. Även ljudet spelas in. Under ljudinspelning kan bara den digitala zoomen användas. Om du vill spela in en videosekvens med optisk zoom, ställer du in [R] (videosekvenser) (s.25) på [OFF]. 18 SE

19 Använda fotograferingsfunktioner Använda zoomen Genom att trycka på zoomknapparna ställer du in fotograferingsavståndet. Trycka på vidvinkel (W)-knappen Trycka på telefotoknappen (T) Använda blixten Blixtfunktionerna kan väljas för bästa överensstämmelse med fotograferingsförhållandena. 1 Tryck på #-knappen. P AUTO P P SET OK 12M NORM IN 4 12M NORM IN 4 FLASH AUTO AUTO! # $ Zoomindikator Optisk zoom: 4x, digital zoom: 4x Vi rekommenderar att du använder h-läget (s.18) när du fotograferar med telefotozoom. Zoomindikatorn anger statusen för digital zoom. När optisk och digital zoom används Område för optisk zoom Område för digital zoom 2 Använd mn för att välja inställningsalternativ och tryck på B-knappen för ställa in alternativet. Alternativ FLASH AUTO REDEYE FILL IN FLASH OFF Beskrivning Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna. Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. Blixten utlöses inte. SE 19

20 Justera ljusstyrkan ( exponeringskompensation) Standardljusstyrkan (exponeringen) som ställs in av kameran baserat på fotograferingsläget (förutom G) kan justeras ljusare eller mörkare för att få den bild du vill ha. Ta närbilder ( makrofotografering ) Med den här funktionen kan kameran fokusera och fotografera motiv på nära håll. 1 Tryck på &-knappen. 1 Tryck på F-knappen. EXPOSURE COMP. P OFF SET OK OFF % & OFF Värde för exponeringskompensation 2 Använd klmn för att välja önskad ljusstyrka och tryck på B-knappen. 2 Använd mn för att välja inställningsalternativ och tryck på B-knappen för ställa in alternativet. Alternativ Beskrivning OFF Makroläget är avstängt. Med denna inställning kan du MACRO fotografera på så nära som 20 cm (60 cm *2 ) från motivet. Med denna inställning kan du SUPER MACRO *3 fotografera så nära som 4 cm från motivet. *1 När zoomen är i det bredaste (W) läget. *2 När zoomen är så långt ut som möjligt mot teleläget (T). *3 Zoomen fixeras automatiskt. Blixten (s.19) och zoomen (s.19) kan inte ställas in vid makrofotografering. 20 SE

21 Använda självutlösare Efter att avtryckaren har tryckts ned helt tas bilden efter en kort tidsfördröjning. 1 Tryck på Y-knappen. P SET OK SELFTIMER Y OFF ON Öka skärmens ljusstyrka ( ljusökning) Tryck på i fotograferingsläge. Skärmen blir ljusare. Om knappen inte trycks in inom 10 sekunder återgår kameran till föregående ljusstyrka. 12M OFF NORM 2 Använd kl för att välja önskat inställningsalternativ och tryck på B-knappen för ställa in alternativet. Alternativ OFF ON Beskrivning Självutlösaren är inaktiverad. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild. Avbryta självutlösaren efter att den startat Tryck en gång till på Y-knappen. SE 21

22 Ändra visad fotograferingsinformation Skärminformationen kan ändras så att den passar för situationen, till exempel för att skärmen ska vara lättläst eller för att kunna göra exakta komponeringar med hjälp av rutnät. 1 Tryck på g-knappen. Fotograferingsinformationen ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks.»fotograferingsläge» (s.8) Använda FUNC-menyn I FUNC-menyn fi nns följande menyfunktioner som du snabbt tar fram och ställer in. [WB] (s.25) [A IMAGE QUALITY] (s.24) [ISO] (s.25) 1 Tryck på B-knappen. P Normal P WB AUTO ISO AUTO 12M WB AUTO ISO 400 Rutnät NORM AUTO w x y 12M NORM +2.0 Ingen information IN 4 P ISO M NORM +2.0 IN 4 2 Använd kl för att välja menyfunktionen och mn för att välja inställningsalternativ, tryck därefter på B-knappen för att ställa in alternativet. 22 SE

23 Använda visningsfunktioner Småbildsformat och närbildsvisning Med småbildsformat ges ett snabbval av en önskad bild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10x) går det att kontrollera bilddetaljer. 1 Tryck på zoomknapparna. Ändra visad bildinformation Fotograferingsinformation som visas på skärmen kan ändras. 1 Tryck på g-knappen. Visad bildinformation ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks. Normal Helskärmsläge W Närbildsvisning NORM 12M :30 IN 4 Ingen information :30 NORM 12M IN 4 T Detaljerad W T Småbildsformat T 1/1000 ISO 400 F NORM 12M :30 IN 4 x10 W :30 IN :30 IN 4 W W T :30 IN 4 T Välja en bild i småbildsformat :30 IN 4 Använd klmn för att välja en bild och tryck på B-knappen för att visa den valda bilden i helskärmsläge. Bläddra i en bild i närbildsvisning Använd klmn för att gå till området som ska granskas. SE 23

24 Menyer för fotograferingsfunktioner Inställningar kan justeras i fotograferingsläget. E anger läget där funktionen kan användas. Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Välja lämplig bildkvalitet för din tillämpning [A BILDKVALITET] A IMAGE QUALITY E: P G h s n Stillbilder Undermeny 1 Undermeny 2 Användning BILDSTORLEK KOMPRIMERING 12M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder större än A3. 5M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i A4-format. 3M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format. 2M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i A5-format. 1M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i vykortsstorlek. VGA ( ) Lämpligt för att visa bilder på en TV eller använda bilder i e-post och på webbplatser. 16:9 ( ) Lämpligt för att visa bilder på en bredbilds-tv. FINE Fotografera med hög kvalitet. NORMAL Fotografera med normal kvalitet. Videosekvenser Undermeny 1 Undermeny 2 Användning BILDSTORLEK BILDHASTIGHET VGA ( )/ QVGA ( ) N 30 bps *1 / O 15 bps *1 Välj bildkvalitet baserat på bildens storlek och bildfrekvens. Högre bildhastighet ger jämnare videobilder. *1 Bildhastighet eller frame rate anges i antal bilder per sekund (frames per second)»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/kontinuerlig inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på xd-picture Card» (s.47) 24 SE

25 Gör inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Justera till naturliga färger [ WB] B CAMERA MENU WB E: P h s n Spela in ljud när man tar stillbilder [R] B CAMERA MENU R E: P h s Undermeny 2 Användning Kameran justerar automatiskt AUTO vitbalansen i förhållande till fotograferingsläget. För fotografering utomhus, 5 under en klar himmel För fotografering utomhus, 3 under en molnig himmel 1 För fotografering i konstljus För fotografering i lysrörsljus w (ljus i hushåll m.m.) För fotografering i naturligt x lysrörsljus (skrivbordslampor m.m.) För fotografering i vitt lysrörsljus y (kontor m.m.) Välja ISO-känslighet [ISO] B CAMERA MENU ISO E: P Undermeny 2 OFF ON Användning Inget ljud spelas in. Kameran börjar automatiskt att spela in i cirka 4 sekunder efter att bilden har tagits. Detta är praktisk vid inspelning av anteckningar eller kommentarer om bilden. Vid inspelning riktar du mikrofonen (s.6) mot den ljudkälla som du vill spela in. Ljud som spelats in med stillbilder kan inte spelas upp med denna kamera. Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. Välja ljudinställning för videosekvenser [R] B CAMERA MENU R E: n Förkortning för International Organization for Standardization. ISO-standarder specifi cerar känsligheten för digitalkameror och fi lm, således används koder som»iso 100» för att representera känslighet. Även om lägre värden anges i ISOinställningen vilket ger lägre känslighet, kan man ta skarpa bilder under helt upplysta förhållanden. Större värden ger högre känslighet och bilder kan tas med snabba slutartider även vid förhållanden med dåligt belysning. Hög känslighet kan emellertid tillföra brus i bilden vilket kan leda till att den blir kornig. Undermeny 2 AUTO 100/200/400/ 800/1600 Användning Kameran justerar automatiskt känsligheten i förhållande till fotograferingsläget. Värdet för ISO-känslighet är fast. Undermeny 2 OFF ON Användning Inget ljud spelas in. Ljud spelas in. Om [ON] har ställts in kan endast den digitala zoomen användas vid inspelning av videosekvenser. Om du vill spela in videosekvensen med den optiska zoomen måste [R] (videosekvenser) ställas på [OFF]. Ljud som spelats in med videosekvenser kan inte spelas upp med denna kamera. Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. SE 25

26 Skapa panoramabilder [ PANORAMA] B CAMERA MENU PANORAMA E: P h s Med panoramafotografering kan man skapa en panoramabild med hjälp av programmet OLYMPUS Master 2, som fi nns på den medföljande CD-ROM-skivan. Fokuseringen, exponeringen (s.14), zoomens position (s.19) och [WB] (s.25) låses vid den första bilden. Blixten (s.19) är fast inställd på $ (FLASH OFF)-läge. 1 Använd klmn för att välja riktningen som bilderna ska kombineras. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden och komponera därefter den andra bilden. Delen av bilden som ska överlappas med nästa bild stannar inte kvar i ramen. Du måste själv komma ihåg hur delen i bilden såg ut och ta nästa bild så att den överlappar. 3 Repetera steg 2 tills önskat antal bilder har tagits och tryck därefter på B-knappen när du är klar. När g-markeringen visas kan du inte längre fortsätta att fotografera. Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. Se hjälpguiden för OLYMPUS Master 2 för mer information om hur du skapar panoramabilder. Välja inställningsområde för skärpan [AF MODE] B CAMERA MENU AF MODE E: P h s Undermeny 2 Användning Detta används för att ta bilder av människor (Kameran detekterar automatiskt ett ansikte FACE och en ram visas.) Tryck ner avtryckaren halvvägs och när ansiktet är i fokus, visas den gröna DETECT*1 AF-markeringen. Den orange markeringen indikerar att ett annat område än ansiktet är i fokus). iesp Med den här funktionen kan du komponera bilden utan att bekymra dig för var kameran fokuserar. Kameran hittar motivet och justerar automatiskt fokus. SPOT Kameran fokuserar på den delen av motivet som finns inom AF-markeringen. AF TRACKING Kameran spårar automatiskt motivets rörelser för att kontinuerligt fokusera på det. *1 För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking) 1 Håll kameran för att rikta in AF-markeringen mot motivet och tryck på l. 2 När kameran känner igen motivet, spårar AF-markeringen automatiskt motivet för att fokusera på det kontinuerligt. 3 För att avbryta spårningen, trycker du på l eller någon annan knapp. Beroende på motiven eller fotograferingsförhållandena, kanske inte kameran kan låsa fokus eller misslyckas spåra motivets rörelse. När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse, ändras AF-markeringen till rött. 26 SE

27 Gör inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Växla fotograferingsläge [C SWITCH SHOOTING MODES] C SWITCH SHOOTING MODES Fotografera med specialeffekter [Q MAGIC FILTER] Q MAGIC FILTER Undermeny 1 P G DIS MODE s MOVIE E: P G h s n Användning Fotografera med optimalt bländarvärde och slutarhastighet (s.14). Fotografera med automatiska inställningar (s.17). Använda digital bildstabilisering (s.18). Använda det bästa fotograferingsläget (s.17). Spela in videosekvenser (s.18). E: P 1 Använd klmn för att välja önskad effekt och tryck på B-knappen. När önskad effekt valts med knappen B är zoomen den enda effekt som kan ändras. Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna [D RESET] D RESET E: P G h s n Undermeny 1 YES NO Användning Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. Blixt (s.19) Exponeringskompensation (s.20) Makro (s.20) Självutlösare (s.21) [A IMAGE QUALITY] (s.24) [s ] (s.17) Menyfunktioner i [B CAMERA MENU] (s.25 till 26) Aktuella inställningar ändras inte. SE 27

28 Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner Inställningar kan justeras under bildvisning. Automatisk visning av bilder [G SLIDESHOW] G SLIDESHOW Starta ett bildspel Efter att du tryckt på B-knappen startar bildspelet. Tryck på B-knappen eller m-knappen för att stoppa bildspelet. Ljudet som spelas in under fotografering kan inte spelas upp under bildspel. Anslut kameran till en TV eller dator för att höra ljudet. Retuschera bilder [H PERFECT FIX] H PERFECT FIX Redigerade eller retuscherade bilder kan inte retuscheras igen. Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är effektiv. Retuscheringsprocessen kan sänka bildens upplösning. Undermeny 1 Användning [LIGHTING FIX] och [REDEYE FIX] ALL används tillsammans. Endast områden som förmörkas LIGHTING FIX av motljus och dålig belysning görs ljusare. Ögon som har blivit röda av blixten REDEYE FIX korrigeras. 1 Använd kl för att välja en korrigeringsmetod och tryck på B-knappen. 2 Använd mn för att välja en bild för retuschering och tryck på B-knappen. Den retuscherade bilden sparas som en separat bild. Ändra bildstorleken [Q] I EDIT Q Undermeny 2 C E Användning Detta sparar en högupplöst bild som en separat bild i en mindre storlek för bifogande i ett e-postmeddelande och andra program. Bildbeskärning [P] I EDIT P 1 Använd mn för att välja en bild och tryck på B-knappen. 2 Använd zoomknapparna för att välja storleken för beskärningsramen och använd klmn för att fl ytta ramen. 3 Tryck på B-knappen. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Skrivskydda bilder [0] J PLAYBACK MENU 0 Skyddade bilder kan inte tas bort med [ERASE](s.16), [SEL. IMAGE] eller [ALL ERASE] (s.29) men alla bilder tas bort med [MEMORY FORMAT]/ [FORMAT] (s.30). Undermeny 2 OFF ON Beskärningsram W T SET OK Användning Bilder kan tas bort. Bilder är skyddade så att de inte kan tas bort förutom genom att formatera internminnet/kortet. 1 Använd mn för att välja en bild. 2 Använd kl för att välja [ON]. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att skydda andra bilder och tryck på B-knappen. 28 SE

29 Gör inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s. 3). Rotera bilder [y] J PLAYBACK MENU y Radera bilder [K ERASE] K ERASE Undermeny 2 U +90 V 0 t 90 Användning Bilden roteras 90 medurs. Bilden roteras inte. Bilden roteras 90 moturs. 1 Använd mn för att välja en bild. 2 Använd kl för att välja rotationsriktning. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att göra inställningar för andra bilder och tryck på B-knappen. Bilden behåller sin nya riktning även när kameran stängts av. Lägga till ljud till stillbilder [R] J PLAYBACK MENU R Undermeny 2 Användning Undermeny 1 SEL. IMAGE ALL ERASE Användning Bilder väljs individuellt och raderas. Alla bilder i internminnet eller på kortet raderas. När du raderar bilder i interminnet ska du inte sätta in ett kort i kameran. När du raderar bilder från kortet sätter du in kortet i kameran i förväg. Individuellt välja och radera bilder [SEL. IMAGE] 1 Använd kl för att välja [SEL. IMAGE] och tryck på B-knappen. 2 Använd klmn för att välja bilden som ska raderas och tryck på B-knappen för att lägga till en R-markering på bilden. YES Kameran lägger till (spelar in) ljud i cirka 4 sekunder medan bilden visas. Detta är praktisk vid inspelning av anteckningar eller kommentarer om bilden. R-markering SEL. IMAGE 1 2 IN 3 NO Inget ljud spelas in Använd mn för att välja en bild och tryck på B-knappen. 2 Rikta mikrofonen mot ljudkällan. Mikrofon 3 Använd kl för att välja [YES] och tryck på B-knappen. Inspelningen startar. BACK MENU OK 3 Upprepa steg 2 för att välja bilden som ska raderas och tryck därefter på D-knappen för att radera de valda bilderna. 4 Använd kl för att välja [YES] och tryck på B-knappen. Bilder markerade med R raderas. Radera alla bilder [ALL ERASE] 1 Använd kl för att välja [ALL ERASE] och tryck på B-knappen. 2 Använd kl för att välja [YES] och tryck på B-knappen. GO D Spara utskriftsinställningar till bilddata [L PRINT ORDER] L PRINT ORDER»Utskriftsreservationer (DPOF)» (s.37) Utskriftsreservationer kan endast ställas in för stillbilder som sparats på kortet. SE 29

30 Menyer för övriga kamerainställningar Radera data helt [ MEMORY FORMAT]/ [ FORMAT] E SETUP MEMORY FORMAT/FORMAT Före formatering kontrollerar du att ingen viktig data fi nns kvar i internminnet eller kortet. Kort från andra tillverkare än Olympus och kort som har formateras i en dator måste först formateras av denna kamera innan de används. Undermeny 2 YES NO Användning Radera helt bilddata i internminnet *1 eller kortet (inklusive skyddade bilder). Avbryter formatering. *1 Se till att ta bort kortet innan du formaterar internminnet. Kopiera bilder i det interna minnet till kortet [ BACKUP] E SETUP BACKUP Undermeny 2 YES NO Användning Säkerhetskopierar bilddata i internminnet till kortet. Avbryter säkerhetskopieringen. Det tar en stund att säkerhetskopiera data. Kontrollera att batteriet har tillräckligt med ström innan du startar säkerhetskopieringen. Byte av språk på displayen [W] E SETUP W»Byte av språk på displayen» (s.13) Undermeny 2 Språk *1 Användning Det går att välja språk för menyer och felmeddelanden som visas på skärmen. *1 Tillgängliga språk varierar beroende på landet och/eller området där kameran köptes. Justera CCD och justera bildbehandlingsfunktionen [ PIXEL MAPPING] E SETUP PIXEL MAPPING Denna funktion har redan justerats före leverans på fabriken och ingen justering krävs direkt efter inköp. Ungefär en gång om året rekommenderas att du gör en justering. För bästa resultat väntar du minst en minut efter att bilder tagits eller visats innan du utför pixelmapping. Om kameran stängs av under pixelmapping, se till att utföra den igen. Justera CCD och bildbehandlingsfunktionen Tryck på B-knappen när [START] (undermeny 2) visas. Kameran kontrollerar och justerar CCD och bildbehandlingsfunktionen samtidigt. 30 SE

31 Gör inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Slå på kameran med K-eller q-knappen [ K/q] E SETUP K/q Välja menyfärg och bakgrund [ MENU COLOR] E SETUP MENU COLOR Undermeny 2 YES NO Användning Genom att trycka på K aktiveras kameran i fotograferingsläget. Genom att trycka på q aktiveras kameran i bildvisningsläget. Kameran aktiveras inte. Tryck på n för att sätta på kameran. Undermeny 2 NORMAL/ COLOR 1/ COLOR 2/ COLOR 3 Användning Väljer menyfärg eller bakgrundsbilden enligt önskemål. Ställa in funktionsljudet [ BEEP] E SETUP BEEP Spara läget när kameran stängs av [SAVE SETTINGS] E SETUP SAVE SETTINGS Undermeny 2 OFF/ON Användning Stänger av funktionsljud/ varningsljud för kamerans knappar. Undermeny 2 YES NO Användning Fotograferingsläget sparas när kameran stängs av och återaktiveras nästa gång kameran sätts på. Fotograferingsläget är inställt på P-läget när kameran sätts på. Vid inställningen [NO], återställs alla fotograferingsinställningar, förutom för P-läge, [A IMAGE QUALITY] och det valda s-läget, till standardinsställningarna när kameran stängs av. Justering av skärmens ljusstyrka [s] E SETUP s Undermeny 2 BRIGHT/ NORMAL Användning Väljer skärmens ljusstyrka beroende på den omgivande ljusstyrkan. Inställning av datum och tid [X] E SETUP X»Inställning av datum och tid» (s.13) Välja hur datum visas 1 Tryck på n efter att du ställt in minuterna och använd kl för att välja hur datumet visas. X Y M D TIME Y M D Datumordning CANCEL MENU SET OK SE 31

32 Välja videosignalsystemet som matchar din TV [ VIDEO OUT] E SETUP VIDEO OUT Videosignalsystemet för TV:n varierar beroende på vilket land/område som du befi nner dig i. Innan du visar kamerabilder på TV:n, väljer du videoutgången enligt TV:ns videosignal. Undermeny 2 NTSC PAL Användning Ansluta kameran till en TV i Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan osv. Ansluta kameran till en TV i europeiska länder, Kina osv. Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts. Visa kamerabilderna på en TV 1 Anslut kameran till TV:n. Multikontakt Anslut till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på TV:n. AV-kabel (medföljer) 2 Välj samma videosignalsystem på kameran ([NTSC]/[PAL]) som den anslutna TV:n har. 3 Slå på TV:n och ändra»input» till»video (ingång som kameran är ansluten till)». Mer information om att ändra ingångskällan för TV:n fi nns i TV:ns bruksanvisning. 4 Tryck på q-knappen och använd klmn för att välja bilden som ska visas. Beroende på TV:ns inställningar kan de visade bilderna och informationen beskäras. 32 SE

33 Gör inställningarna för funktionerna samtidigt som du tittar på»använda menyn» (s.3). Spara batteriet mellan fotograferingar [ POWER SAVE] E SETUP POWER SAVE Undermeny 2 OFF ON Användning Avbryter [POWER SAVE]. Återuppta standbyläge Tryck på valfri kapp. När kameran inte används under cirka 10 sekunder stängs skärmen automatiskt av för att spara batteriet. Stänga av kameraljudet [F SILENT MODE] F SILENT MODE Undermeny 1 OFF ON [BEEP] (s.31) Användning Funktionsljud/varningsljud är inte avstängda. Elektroniska ljud (funktionsljud/ varningsljud) är avstängda. SE 33

34 Skriva ut Direktutskrift ( PictBridge *1 ) Genom att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare kan du skriva ut bilder direkt utan att använda en dator. Se efter i skrivarens bruksanvisning om den stöder PictBridge. *1 PictBridge är standarden för att ansluta digitalkameror och skrivare av olika fabrikat och skriva ut bilderna direkt. Utskriftslägena, pappersstorlekarna och andra parametrar som kan ställas in med kameran varierar beroende på skrivaren som används. För mer information, se skrivarens bruksanvisning. Mer information om tillgängliga papperstyper, påfyllning av papper och installation av färgkassetter fi nns in skrivarens bruksanvisning. Skriva ut bilder med skrivarens standardinställningar [ EASY PRINT] 1 Visa bilden som ska skrivas ut på skärmen.»visa bilder» (s.15) Utskrift kan även startas när kameran är avstängd. Efter att ha utfört steg 2 använder du kl för att välja [EASY PRINT] och trycker på B-knappen. Använd mn för att välja en bild, och tryck på B-knappen. 2 Slå på skrivaren och anslut därefter skrivaren till kameran. n-knapp Multikontakt USB-kabel (medföljer) EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK 3 Tryck på n för att starta utskriften. 4 För att skriva ut en annan bild använder du mn för att välja en bild och trycker på B-knappen. Avsluta utskriften Efter att en vald bild visas på skärmen kopplar du bort USB-kabeln från kameran och skrivaren. EXIT PRINT OK 34 SE

35 Ändra skrivarens inställningar för utskrift [ CUSTOM PRINT] 1 Följ stegen 1 och 2 för [EASY PRINT] (s.34) och tryck på B-knappen. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT 2 Använd kl för att välja [CUSTOM PRINT] och tryck på B-knappen. 3 Använd kl för att välja utskriftsläget och tryck på B-knappen. SET OK Undermeny 2 Användning Detta skriver ut bilden som valdes PRINT i steg 6. Detta skriver ut alla bilder som ALL PRINT lagrats i det interna minnet eller på kortet. Detta skriver ut en bild MULTI PRINT i multilayoutformat. Detta skriver ut småbilder av alla ALL INDEX bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet. Detta skriver ut bilder baserat på PRINT ORDER *1 utskriftsreservationsdata på kortet. *1 [PRINT ORDER] är tillgänglig endast när utskriftsreservationer har gjorts.»utskriftsreservationer (DPOF)» (s.37) 4 Använd kl för att välja [SIZE] (undermeny 3) och tryck på n. Om fönstret [PRINTPAPER] inte visas är [SIZE], [BORDERLESS] och [PICS/SHEET] inställda på skrivarens standard. PRINTPAPER SIZE BORDERLESS 5 Använd kl för att välja [BORDERLESS]- eller [PICS/ SHEET]-inställningarna och tryck på B-knappen. Undermeny 4 OFF/ON *1 (Antalet bilder per ark varierar beroende på skrivaren.) Användning Bilden skrivs ut med en kant runt om ([OFF]). Bilden skrivs ut täckande hela sidan ([ON]). Antalet bilder per ark ([PICS/ SHEET]) väljs endast om [MULTI PRINT] väljs i steg 3. *1 Tillgängliga inställningar för [BORDERLESS] varierar beroende på skrivaren. Om [STANDARD] väljs i steg 4 och 5 skrivs bilden ut med skrivarens standardinställningar. SINGLEPRINT IN 4 PRINT MORE 6 Använd mn för att välja en bild. 7 Tryck på k-knappen för att göra en utskriftsreservation för den aktuella bilden. Tryck på l för att göra detaljerade skrivarinställningar för den aktuella bilden. Göra detaljerade skrivarinställningar 1 Använd klmn för att välja önskad meny och tryck på B-knappen. PRINT INFO <x DATE FILE NAME P 1 WITHOUT WITHOUT OK STANDARD STANDARD EXIT MENU SET OK BACK MENU SET OK SE 35

36 Undermeny 5 Undermeny 6 Användning < 0 till 10 Detta väljer antalet utskrifter. Om du väljer [WITH] skrivs bilder ut med DATE datumet. WITH/ Om du väljer WITHOUT [WITHOUT] skrivs bilder ut utan datumet. FILE NAME P WITH/ WITHOUT (Fortsätter till inställningsfönstret.) Om du väljer [WITH] skrivs filnamnet ut på bilden. Om du väljer [WITHOUT] skrivs inte filnamnet ut på bilden. Detta väljer en del av bilden för utskrift. Beskära en bild [P] 1 Använd zoomknapparna för att välja storleken för beskärningsramen, använd klmn för att fl ytta ramen och tryck på b-knappen. 9 Tryck på B-knappen. PRINT PRINT CANCEL BACK MENU SET OK 10 Använd kl för att välja [PRINT] och tryck på B-knappen. Skrivaren börjar skriva ut. När [OPTION SET] har valts i läget [ALL PRINT] visas fönstret [PRINT INFO]. När den skrivit klart visas fönstret [PRINT MODE SELECT]. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK Beskärningsram W T SET OK 2 Använd kl för att välja [OK] och tryck på B-knappen. För att avbryta utskriften 1 Medan [TRANSFERRING] visas, tryck på B-knappen, använd kl för att välja [CANCEL] och tryck sedan på B-knappen en gång till. P IN OK CANCEL BACK MENU SET OK 8 Vid behov upprepar du stegen 6 och 7 för att välja bilden som ska skrivas ut, gör detaljerade inställningar och ställer in [SINGLEPRINT]. TRANSFERRING PRINT CANCEL OK CONTINUE CANCEL SET OK 11 Tryck på m-knappen. 12 När meddelandet [REMOVE USB CABLE] visas kopplar du bort USB-kabeln från kameran och skrivaren. 36 SE

37 Utskriftsreservation (DPOF *1 ) I utskriftsreservationer sparas antalet utskrifter och alternativet för datumstämpel i bilden på kortet. Det gör det enkelt att skriva ut på en skrivare eller affär som stöder DPOF genom att använda endast utskriftsreservationer på kortet utan en dator eller en kamera. *1 DPOF är standard för lagring av automatisk utskriftsinformation från digitala kameror. Utskriftsreservationer kan endast ställas in för bilderna som lagrades på kortet. Sätt i ett kort med inspelade bilder innan du gör utskriftsreservationer. DPOF-reservationer som är gjorda med en annan DPOF-enhet kan inte ändras med denna kamera. Gör ändringarna med hjälp av originalenheten. Om du gör nya DPOFreservationer med denna kamera raderas reservationer som gjorts av andra enheter. DPOF-utskriftsreservationer kan göras för upp till 999 bilder per kort. Utskriftsreservationer av enstaka bilder [<] 4 Använd mn för att välja bilden som ska få en utskriftsreservation. Använd kl för att välja kvantiteten. Tryck på B-knappen. X BACK MENU NO DATE TIME 5 Använd kl för att välja skärmalternativet [X] (datumutskrift) och tryck på B-knappen. Undermeny 2 NO DATE TIME Användning SET OK Detta skriver endast ut bilden. Detta skriver ut bilden med fotograferingsdatumet. Detta skriver ut bilden med fotograferingstiden. 1 Tryck på q-knappen och därefter på m-knappen för att visa huvudmenyn. 2 Använd klmn för att välja [L PRINT ORDER] och tryck på B-knappen. PRINT ORDER 1 ( 1) BACK MENU SET CANCEL SET OK PRINT ORDER < U 6 Använd kl för att välja [SET] och tryck på B-knappen. EXIT MENU SET OK 3 Använd kl för att välja [<] och tryck på B-knappen. x 0 NORM 12M : SET OK SE 37

38 Reservera en utskrift för var och en av alla bilder på kortet [U] 1 Följ stegen 1 och 2 i [<] (s.37). 2 Använd kl för att välja [U] och tryck på B-knappen. 3 Följ stegen 5 och 6 i [<]. Borttagning av all utskriftsreservationsdata 1 Tryck på q-knappen och därefter på m-knappen för att visa huvudmenyn. 2 Använd klmn för att välja [L PRINT ORDER] och tryck på B-knappen. 3 Välj antingen [<] eller [U] och tryck på B-knappen. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED BACK RESET KEEP MENU SET OK 4 Använd kl för att välja [RESET] och tryck på B-knappen. Återställa utskriftsreservationsdata för valda bilder 1 Följ stegen 1 och 2 under»borttagning av all utskriftsreservationsdata» (s.38). 2 Använd kl för att välja [<] och tryck på B-knappen. 3 Använd kl för att välja [KEEP] och tryck på B-knappen. 4 Använd mn för att välja bilden med utskriftsreservationen som du vill ta bort. Använd kl för att ställa in utskriftskvantiteten till»0». 5 Vid behov upprepar du steg 4 och därefter trycker du på B-knappen när du är klar. 6 Använd kl för att välja skärmalternativet [X] (datumutskrift) och tryck på B-knappen. Inställningarna tillämpas på återstående bilder med utskriftsreservationsdata. 7 Använd kl för att välja [SET] och tryck på B-knappen. 38 SE

39 Använda OLYMPUS Master 2 Systemkrav och installation av OLYMPUS Master 2 För att installera programvaran OLYMPUS Master 2, följ installationsguiden som bifogas med cd:n. Ansluta kameran till en dator 1 Se till att kameran är avstängd. Skärmen är avstängd. Objektivet är inskjutet. 2 Anslut kameran till en dator. Kameran sätts på automatiskt. Multikontakt Windows Efter att datorn identifierat kameran visas ett meddelande som indikerar slutförandet av inställningen. Bekräfta meddelandet och klicka på»ok». Kameran identifi eras som en flyttbar disk. Macintosh Om iphoto har startat avslutar du iphoto och startar OLYMPUS Master 2. Medan kameran är ansluten till datorn är fotograferingsfunktionerna inaktiverade. Anslutningen av kameran till en dator via en USB-hubb kan vara något osäker. När [MTP] är inställd för undermenyn som visas genom att du trycker på n efter att du valt [PC] i steg 3 kan inte bilder överföras till en dator med OLYMPUS Master 2. Starta OLYMPUS Master 2 USB-kabel (medföljer) 1 Dubbelklicka på OLYMPUS Master 2-ikonen. Windows visas på skrivbordet. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK Hitta platsen för USB-porten och referera till datorns bruksanvisning. Macintosh visas i OLYMPUS Master 2-mappen. Fönstret för att bläddra visas efter att programvaran startat. När du första gången startar OLYMPUS Master 2 efter installationen visas skärmen»default Settings» och»registration». Följ anvisningarna på skärmen. 3 Använd kl för att välja [PC] och tryck på B-knappen. Datorn identifi erar automatiskt kameran som en ny enhet vid den första anslutningen. SE 39

40 Använda OLYMPUS Master 2 När OLYMPUS Master 2 startas, visas snabbstartguiden med steg-för-steganvisningar för vanliga uppgifter. Om snabbguiden inte visas klickar du på i verktygsfältet för att visa den. Mer information om användning fi nns i programmets hjälpguide. Överföra och spara bilder utan att använda OLYMPUS Master 2 Den här kameran stödjer USB-masslagringsklass. Du kan överföra och spara bilddata på datorn medan kameran och datorn är anslutna. Systemkrav Windows : Windows 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/Vista Macintosh : Mac OS X v eller senare På en dator med Windows Vista, om [MTP] är inställd för undermenyn som visas när du trycker på n efter att ha valt [PC] i steg 3 under»anslutning av kameran till en dator» (s.39), blir Windows Photo Gallery tillgängligt. Även om en dator har USB-portar, kan rätt funktion inte garanteras i följande fall. Datorer med USB-portar som installerats med ett utbyggnadskort osv. Datorer som inte har något operativsystem installerat vid leverans samt hemmabyggda datorer 40 SE

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 850 SW

Din manual OLYMPUS? 850 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 850 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Fotografera och visa! Svenska Basmanual Få ut mer av kameran Det här kan du göra med kameran Använda det interna minnet eller ett kort Bilder som tas med den här

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer