SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga ut av din kamera under så lång tid som möjligt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar hör till kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. Digitalkamera Rem Litiumjonbatteri (LI-92B) OLYMPUSinstallations-CD eller Pekskärmspenna USB-AC-adapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) Andra tillbehör som inte visas: Garantikort Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Pekskärmen kan användas för åtgärder märkta med i den här handboken. Fästa kameraremmen Montera remmen i den andra öglan på samma sätt. Dra åt remmen ordentligt så att den inte lossnar. 2 SV

3 Sökarsymboler 1 Kontaktskydd 2 Fäste för kamerarem 3 Självutlösarlampa/AF-lampa 4 Objektiv 5 Inbyggd blixt 6 Blixtomkopplare 7 Stereomikrofon 8 Indikatorlampa 9 n-knapp 0 Zoomspak a Avtryckare b Funktionsratt c Skärm (pekskärm) d R-knappen (Video) e q-knapp (Bildvisning) f A-knapp g INFO-knapp (Informationsdisplay) h m/wi-fi-knapp i Multikontakt j HDMI-mikrokontakt k Högtalare l Lås för batteri-/kortfack m Batteri-/kortfacklucka n Stativfäste o Pilknappar p F (upp)/ F-knapp (exponeringskompensation) q I (höger) /#-knapp (blixt) r H-knapp (vänster) s G-knapp (ned)/ jyknapp (sekvensfotografering/ självutlösare)/d-knapp (radera) FGHI anger att du ska trycka pilknapparna uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger. $ Obs! Den här handboken visar den engelska menydisplayen i illustrationerna och förklaringarna. Du kan välja menydisplayspråket för den här kameran. För mer information, läs»byta displayspråket» (s. 65). SV 3

4 Förberedelser inför fotografering Sätta i och ta bort batteriet och kortet 1 Följ steg 1 och 2 för att öppna batteri-/kortluckan. Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/kortluckan. Låsknapp för batteri-/kortkammare Sätt i batteriet samtidigt som du för låsknappen i pilens riktning. Sätt i batteriet så som visas med C-markeringen mot batterilåsvredet. Skjut batterilåsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta sedan bort batteriet. Batteri-/kortlucka 3 För in kortet rakt tills det klickar på plats. Använd alltid den angivna typen av kort med den här kameran. Sätt aldrig i andra typer av minneskort. g»använda kortet» (s. 94) Rör inte vid kortets metalldelar. Batterilåsknapp Skrivskyddsomkopplare 4 SV

5 Så här tar du bort kortet Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, dra därefter ut kortet Följ steg 1 och 2 för att stänga batteri-/kortluckan. Se till att stänga batteri-/kortluckan när du använder kameran SV 5

6 Ladda batteriet. 1 Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran och ladda batteriet. Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras. Innan du använder batteriet ska du ladda det tills indikatorlampan släcks (upp till 4,5 timmar). Ansluta kameran Indikatorlampa Lyser: laddar Släckt: laddat Eluttag Multikontakt eller Kontaktskydd USB-kabel (medföljer) Information om hur du laddar batteriet utomlands finns i»använda laddaren och USB-nätadaptern utomlands» (s. 93). Använd aldrig någon annan kabel än den medföljande eller Olympusgodkända USB-kabeln. Det kan leda till rökutveckling eller brand. Den medföljande F-2AC USB-nätadaptern (hädanefter kallad USBnätadapter) skiljer sig åt beroende på vilken region som du köpte kameran i. Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstyp ska du ansluta den direkt till eluttaget. Se till att koppla bort USB-nätadapterns kontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen har avslutats. För information om batteriet, se»föreskrifter för batteriet» (s. 102). För information om USB-nätadaptern, se»usb-nätadapter» (s. 103). 6 SV

7 Om indikatorlampan inte lyser kontrollerar du USB-kabeln och USBnätadapterns anslutningar. Om»No Connection» visas på den bakre skärmen kopplar du bort USBkabeln och ställer in [Storage] i [USB Connection] (s. 63) innan du ansluter kabeln igen. När ska batterierna laddas? Felmeddelande Ladda batteriet när felmeddelandet som visas till höger visas. Blinkar rött Battery Empty SV 7

8 Slå på kameran och göra de slutliga inställningarna När du startar igång kameran för första gången visas en skärmbild där du kan ange språket för menyer och meddelanden som visas på skärmen och datumet och klockslaget. Om du vill ändra det valda datumet och tiden, se»ställa in datumet och tiden d [X]» (s. 65). 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran, tryck på FGHI på pilknapparna för att välja språk och tryck på A-knappen. 2 Tryck på FG på pilknapparna för att välja årtalet för [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 3 Tryck på I på pilknapparna för att spara inställningen för [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 4 Gör som i stegen 2 och 3, tryck på FGHI på piltangenterna för att ange [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) samt [Y/M/D] (datumordning) och tryck sedan på A-knappen. Tryck på A-knappen när tidssignalen når 00 sekunder för en exakt inställning. 8 SV

9 5 Använd HI för att välja tidszonen och tryck sedan på A-knappen. Använd FG för att slå på eller stänga av sommartid ([Summer]) :30 Summer SV 9

10 Använda grundläggande funktioner Ta stillbilder 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. När kameran startas tänds skärmen. 2 Ställ in lägesratten på P. I P-läget justerar kameran automatiskt slutartiden och bländaren baserat på motivets ljusstyrka. 3 Komponera bilden. När du håller i kameran måste du vara noga med att inte täcka över blixten, mikrofonen eller andra viktiga delar med dina fingrar eller liknande. 4 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. Slutartiden och bländarvärdet visas med röd färg om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. 5 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Tryck ner halvvägs Tryck ner halvvägs P AF-markering 1/400 F6.9 Slutartid Bländarvärde Tryck ner helt Du kan också ta foton med hjälp av pekskärmen. g» Fotografering med pekskärm» (s. 39) 10 SV

11 Visa fotografier (Bildvisning) Sätt på kameran. Tryck på q-knappen. Ditt senaste fotografi visas. Tryck på HI för att välja en bild. Visar föregående bild Visar nästa bild 4/30 Stillbild 14/02/26 12:30 q-knapp Pilknappar Du kan visa senare bilder eller tidigare bilder med hjälp av pekskärmen. Dra skärmen åt vänster för att mata fram en bildruta och dra skärmen åt höger för att spola en bild bakåt. 4/30 13/02/26 12:30 Småbildsvisning Vrid zoomspaken mot W under hemskärmsvisning av en bild i taget för att växla till småbildsvisning. Flytta markören med FGHI. Vrid zoomspaken till T för visning av en bild i taget. 14/02/26 12:30 Tryck lätt på för småbildsvisning. Tryck lätt. - till höger för att visa nästa eller föregående sida. Tryck lätt på en bild för att visa den i helskärmsläge. SV 11

12 Närbildsvisning Tryck zoomspaken mot T under helskärmsvisning av en bild för att zooma in upp till 10 och vrid sedan mot W för att zooma ut. Tryck på A-knappen för att återgå till enbildsvisning. Tryck på FGHI för att rulla en bild i samma riktning som den knapp du tryckte på. Tryck lätt på för bildvisningszoom. Använd fingret för att rulla visningen när bilden har zoomats in. Tryck lätt på Z för att återgå till enbildsvisning. 14/02/26 12:30 4/30 12 SV

13 Spela in videosekvenser 1 Tryck på R-knappen (film) för att börja spela in. Filmen spelas in med det valda fotograferingsläget. Lägg märke till att fotograferingslägeseffekterna kanske inte är tillgängliga i vissa fotograferingslägen. Ljud spelas också in. När du använder en kamera med en CMOS-bildsensor kan det hända att rörliga föremål uppträder förvrängda pga. fenomenet med rullande slutare. Lyser röd under inspelning REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Inspelningstid Inspelningslängd (s. 96) Detta är ett fysiskt fenomen där distorsion uppstår i bilden när du avbildar snabbrörliga föremål eller pga. kameraskakningar. I synnerhet blir detta fenomen mer märkbart när du använder en lång brännvidd. 2 Tryck på R-knappen (film) igen för att avsluta inspelningen. SV 13

14 Videouppspelning Välj en videosekvens och tryck på A-knappen. Vrid zoomreglaget mot T-sidan för att visa videosekvensindexet. Använd FGHI för att välja bildrutan att starta uppspelningen från. 14/02/26 12:30 Movie 4/30 00:12/00:34 Under bildvisning Pausa och återstarta uppspelning Snabbspolning framåt Snabbspola tillbaka Ställa in volymen Tryck på A-knappen för att pausa uppspelning. Under paus, snabbspolning framåt eller bakåt, trycker du på A-knappen för att starta om uppspelningen. Tryck på I för att snabbspola framåt. Tryck på I igen för att öka hastigheten för snabbspolning framåt. Tryck på H för att snabbspola tillbaka. Tryck på H igen för att öka snabbspolningshastigheten. Använd FG för att justera volymen. Funktioner medan uppspelning är pausad Uppspelad tid/total inspelningstid Under paus 00:12/00:34 Hoppa Mata fram och spola tillbaka en bildruta åt gången Återuppta uppspelning Tryck på FG för att hoppa till föregående/ nästa index. Tryck på I eller H för att stega en bildruta åt gången framåt eller bakåt. Håll I eller H tryckt för att spola framåt eller bakåt kontinuerligt. Tryck på A-knappen för att återuppta uppspelning. Under en paus vrider du zoomreglaget mot T-sidan för att visa delat index. 14 SV

15 Stoppa uppspelning av en videosekvens Tryck på m-knappen. Om du vill spela upp filmer på datorn rekommenderas det medföljande datorprogrammet. Första gången du använder datorprogramvaran ska du ansluta kameran till datorn och därefter starta programvaran. Spela upp videosekvenser med pekskärmen Tryck på följande ikon. Spela upp videosekvenser. Tryck igen för att pausa uppspelningen. (/* Tryck på ( eller på * för att snabbspola framåt eller bakåt. &/) Tryck på & eller ) för att gå en bildruta framåt eller bakåt. O Gå tillbaka till början av filmen. + Visa filmindex. Radera bilder under visning 1 Visa bilden du vill radera och tryck på G (D). Om du vill radera en video Erase markerar du videon och trycker på G (D). Back MENU 4/30 Erase Cancel Tryck på FG för att välja [Erase] och tryck sedan på A-knappen. Grupperade bilder raderas som en grupp (s. 16). Flera bilder eller alla bilder kan raderas samtidigt (s. 61). SV 15

16 Visa panoramabilder och grupperade bilder Visa panoramabilder Panoramabilder som har kombinerats med hjälp av [Auto] eller [Manual] kan rullas för visning. 1 Välj en panoramabild under bildvisning. 2 Tryck på A-knappen. 4/30 14/02/26 12:30 Styra visning av panoramabilder Avbryta bildvisning: Tryck på m-knappen. Paus: Tryck på A-knappen. Kontroll vid paus Tryck på FGHI för att rulla bilden i den tryckta knappens riktning. Vrid på zoomspaken för att förstora/förminska bilden. Tryck på A-knappen för att återuppta bläddring. Visningsområde Om du trycker på rullar panoramabilder för visning. 16 SV

17 Visa grupperade bilder Med serietagning, intervalltagning och Photo in Movie, visas de tagna bilderna som en grupp under bildvisning. T-sida A-knapp Expanderar. Expandera för att visa bilderna i en grupp i indexvy. Bildrutorna expanderas också när du trycker lätt på K. Om du vill radera bilder från de grupperade bilderna kan du expandera gruppen och ta bort bilderna individuellt. Välj bilden och tryck på A-knappen för att visa respektive bilder. Använd HI för att visa föregående/efterföljande bild. Visar de grupperade bilderna i sekvens automatiskt eller pausar bildvisning. Om du trycker på visas även grupperade bilder. Bildserier Bilder som tagits i serie spelas upp automatiskt. Expandera för att visa bilderna i indexvy. 4/30 Expand T Play OK Bildserier Photo in Movie-bild Videosekvensen och stillbilderna spelas upp. Expandera för att visa bilderna i indexvy. Pausa uppspelningen och vrid zoomreglaget till W-sidan för att visa stillbilderna som kapitelindex för videosekvensen. Välj stillbilden och tryck på A-knappen för att visa videosekvensen från den punkten. 14/02/26 12:30 SV 17

18 Skärmvisning Fotograferingsskärmen visas SCN 4 NORM Date z 0:00: WB AUTO ISO AUTO 16M : /100 F När avtryckaren trycks ned halvvägs Läsa ett histogram Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels svart. Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels vit. Den gröna delen visar luminansfördelning inom skärmens mitt. Växla skärmarna Displayerna ändras i ordningen Normal Detaljerad Ingen information Nivåmätare varje gång INFO-knappen trycks ned. g (s. 67) 18 SV

19 Ingen Nr Namn Normalt Detaljerad information Mätarnivå 1 Fotograferingsläge R R 2 Anslutning till Smartphone R R R R 3 Underläge R R 4 Bildfunktion R R 5 Blixt R R 6 Exponeringskompensation R R 7 Vitbalans R R 8 ISO-känslighet R R 9 o/y R R R 10 Bildstorlek (stillbilder) R R 11 Förhållande R R 12 Bildstorlek (videosekvenser) R R 13 Inspelning med reducering R R av ljud/vindbrus 14 Filminspelningslängd R R 15 Filminspelningsikon R R 16 Världstid R 17 Bildstabilisering R 18 Mätning R 19 Datumstämpel R R 20 Kompression R R 21 Antal stillbilder som R R går att lagra 22 Aktuellt minne R R 23 Batterikontroll R R 24 Histogram R 25 AF-markering R R R R 26 Touch slutare R R R R 27 Rutnätsguide R 28 Bländarvärde R R R R 29 Slutartid R R R R 30 Kameraskakvarning R R R R SV 19

20 Skärm för bildvisningsläge Normalt Detaljerad Ingen information 10 4/30 14/02/26 12: Stillbild /1000 NORM ISO 125 P 1/1000 NORM P ISO 125 F6.9 AUTO WB /02/26 12:30 F6.9 AUTO WB 14/02/26 12: / Växla skärmarna Skärmarna ändras i ordningen Normal Detaljerad Ingen information varje gång INFO-knappen trycks ned. 20 SV

21 Ingen Nr Namn Normalt Detaljerad information 1 Batterikontroll R 2 Eye-Fi-överföringsdata/Wi-Fi R R 3 Skydda R R 4 Lägga till ljud R R 5 Delningsorder R R 6 Utskriftsreservation/antal utskrifter R R 7 Aktuellt minne R R 8 Bildnummer/totalt antal bilder R R 9 Komprimering/ Bildstorlek (videosekvenser) R 10 Slutartid R 11 Fotograferingsläge R 12 ISO-känslighet R 13 Bländarvärde R 14 Histogram R 15 Exponeringskompensation R 16 Bildläge/underläge R 17 Vitbalans R 18 Bildstorlek (stillbilder) R 19 Filnamn R 20 Inspelningsdatum och tid R R 21 Grupperade bilder R R R 22 Pekskärmsknapp R R R SV 21

22 Fotografera med grundfunktioner Använda fotograferingslägena Välja fotograferingsläge Vrid på lägesratten för att ställa in fotograferingsläget till indikatorn. När du har valt O, ART, p, P eller r, väljer du underläget. 22 SV

23 Lista över fotograferingslägen Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Fotograferingsläge Underläge P (Programläge) s. 10 M (Manuellt läge) s. 24 ART (Konstfilter) O (Motivläge) i (Hand-Held Starlight-läge) Pop Art/Soft Focus/Pale&Light Color/ Grainy Film/Pin Hole/Diorama/Dramatic Tone B Portrait/e e-portrait/f Landscape/ 1 Interval Shooting/G Night Scene/ U Night+Portrait/C Sport/2 Indoor/ 3 Self Portrait/` Sunset/X Fireworks/ _ Cuisine/^ Documents/g Beach & Snow/ I Super Macro/E Backlight HDR s. 25 s. 26 s. 28 p (Panorama) Auto/Manual s. 28 P (PHOTO STORY) Standard/Speed/Zoom In/Out/Fun Frames s. 30 r (Advanced Movie-läge) s Photo in Movie/} 60p Movie/ ; High-Speed Movie// Time Lapse Movie s. 32 A (iauto-läge) s. 33»Lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 97),»Lista på O-inställningar» (s. 98),»Lista på ART-inställningar» (s. 99) I vissa fotograferingslägen kan det ta några ögonblick att bearbeta bilden när den tagits. SV 23

24 M (manuellt läge) I M-läge kan du ställa in bländare, slutartid och ISO manuellt. Exponeringsskillnaden från lämplig exponering visas. M ISO ISO6400 1/400 F Slutartid FNr Över-/underexponering 1 Ställ menyratten på M. 2 Tryck på F och använd HI för att välja bländare (F-tal), slutartid och ISO och använd FG för att välja varje värde. 3 Tryck på A-knappen för att ställa in. 24 SV

25 ART (Konstfilter) Du kan fotografera med färg och effekter som affischer och målningar. Underläge Tillämpning Färgstark Framhäver färgen och atmosfären i en bild mer levande. Uttrycker en eterisk atmosfär med en mjuk ton och gör en Soft Fokus bild mer drömlik. Uttrycker en bekväm flytande känsla genom att göra en bild Blek&Ljus Färg mer blek och ljus. Grovkornig Film Uttrycker styrkan och grovheten i svartvitt. Uttrycker tunneleffekten som erhålls från en gammaldags Hålkamera kamera eller en leksakskamera genom att minska omgivningsljusstyrkan. Uttrycker en bild av en surrealistisk miniatyrvärld genom att Diorama utöka mättnaden och kontrasten och göra en del av bilden oskarp. Utökar den lokala kontrasten i en bild och ger en bild där Dramatiska Färger skillnaden mellan ljus och mörker förstärks. 1 Vrid menyratten till ART. 2 Använd HI för att välja ett underläge och tryck därefter på A-knappen. Tryck på A-knappen en gång till för att visa skärmen för val av underläge. Pop Art WB AUTO 16M 4:3 MENU SV 25

26 O (motivläge) Endast genom att välja ett underläge baserat på motivet kan du fotografera med rätt inställning. Underläge B Portrait e e-portrait F Landscape 1 Interval Shooting G Night Scene U Night+Portrait C Sport 2 Indoor 3 Self Portrait ` Sunset X Fireworks _ Cuisine ^ Documents g Beach & Snow I Super Macro E Backlight HDR Tillämpning Lämpligt för porträttfotografering. Jämnar ut hudtoner och ytor. Det här läget är lämpligt vid visning av bilder på en HD-TV. Lämpligt för landskapsfotografering. Ta automatiskt flera bilder i följ enligt inställningarna för [Start Waiting Time], [Frame] och [Interval Time]. Lämpligt för stativfotografering av nattmotiv. Lämpligt för porträttfotografering mot en nattlig bakgrund. Lämpligt för fotografering av snabba rörelser. Lämpligt för fotografering av porträtt inomhus, t.ex. festmotiv. Lämpligt för fotografering av dig själv medan du håller i kameran. Lämpligt för fotografering av solnedgången. Lämpligt för fotografering av fyrverkerier på natten. Lämpligt för fotografering av mat. Lämpligt för fotografering av pappersdokument eller tidtabeller. Lämpligt för fotografering av snötäckta berg, havsmiljöer i solljus och andra vitaktiga motiv. Lämpligt för fotografering av extrema närbilder. Lämpligt för kontrastrika motiv. Det här läget fångar in flera bilder och slår ihop dem till en, korrekt exponerad bild. 1 Vrid menyratten till O. 2 Använd HI för att välja ett underläge och tryck därefter på A-knappen. Tryck på A-knappen en gång till för att visa skärmen för val av underläge. Portrait I [e-portrait]-läget sparas två bilder, en oförändrad bild och en andra bild som [e-portrait]-effekterna har använts på. 16M 4:3 MENU 26 SV

27 1 Intervallfotografering Justera intervallinställningarna i inställningsmenyn innan du väljer Intervallfotografering i O-läge (Motivläge). Anpassa inställningen 1 Tryck på m-knappen för att visa menyerna. 2 Använd H för att flytta till sidfliken och använd FG för att välja Inställningsmeny 3 och tryck sedan på A. Flik Settings Menu 3 Back MENU Interval Settings Level Gauge Settings 3 Använd FG för att välja [Interval Shooting] och tryck på A. Tryck sedan på FG för att välja ett alternativ och tryck på A. Settings Menu 3 Back MENU Interval Settings Back MENU Interval Settings Level Gauge Settings A Frame Start Waiting Time Interval Time 10 5 min 30 sec 4 Använd FG för att markera ett alternativ och tryck på A för att välja. Ställer in antalet bildrutor som ska tas mellan 1 Bildruta och 99. Ställer in tiden mellan att du trycker på avtryckaren Starta Väntetid tills bilden tas, mellan 0 och 60 minuter. Ställer in fotograferingsintervallet för den andra Intervalltid och efterföljande bildrutor per 10 sekunder eller mellan 1 och 60 minuter. Tryck på m-knappen flera gånger för att gå ur menyn. Intervallet kan bli längre än det inställda intervallet, t.ex. när kameran tar en liten stund på sig för bildbearbetning. Tagna bilder visas som en grupp. Pga. det lediga utrymmet på ett kort kan du inte ta det inställda antalet bilder. Kameran kan placeras i viloläge under intervallfotografering men fotograferingen utförs enligt inställningen. Avbryta intervallfotograferingen Tryck på m-knappen. SV 27

28 : (Hand-Held Starlight) Reducerar oskärpa vid fotografering i svag belysning. Blixten kan användas. Genom att trycka på avtryckaren en gång tar kameran flera bilder automatiskt och kontinuerligt och sammanfogar dem sedan till en högkvalitativ bild med mindre brus. p (Panoramaläge) Du kan ta och kombinera flera bilder för att skapa en bild med en bredare synvinkel (panoramabild). 1 Ställ menyratten på p. 2 Tryck på A-knappen för att gå till funktionsmenyn. Använd HI för att välja ett underläge och tryck därefter på A-knappen. Undermeny Tillämpning Panoramabilder kombineras automatiskt genom att Auto svänga kameran i fotograferingsriktningen. Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren Manuell komponerar bilderna med hjälp av guideramen och utlöser slutaren manuellt. Flytta kameran som du skulle vrida den längs en vertikal axel genom objektivets mitt för att ta bättre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] 1 Välj [Auto] i underläget först. Tryck på G och använd HI för att välja synvinkeln (STD:180, FULL:360 ) och tryck sedan på A-knappen. 2 Rikta kameran mot startpositionen. 3 Tryck på avtryckaren för att börja fotografera. 4 Börja panorera. När pilen når slutet av guiden avbryts inspelningen automatiskt. Cancel MENU Save Guide Kameran behandlar automatiskt bilderna och den kombinerade panoramabilden visas. Tryck på avtryckaren eller A-knappen för att avbryta fotograferingen mitt i. Om kameran pausar ett tag avbryts fotograferingen automatiskt. Fotografera igen om meddelandet [Image was not created.] visas. Om du vill avbryta panoramafunktionen trycker du på m-knappen. AUTO FULL OK 28 SV

29 Ta bilder med [Manual] 1 Använd FGHI för att ange vid vilken kant nästa bild ska anslutas och tryck sedan på A-knappen. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. Riktning för kombinering av bildrutor MANUAL 3 Komponera nästa bild så att kanten på den första bildrutan som visas blekt på skärmen överlappar motivet i den andra bildrutan och tryck ned avtryckaren. Om du bara vill slå ihop två bildrutor trycker du på A-knappen. 4 Upprepa steg 3 för att ta en tredje bild. Kameran slår automatiskt ihop bildrutorna till en enda panoramabild. SV 29

30 P (PHOTO STORY) När du fotograferar läggs en bild in i en layoutram för att skapa ett önskat kollage. Det ger möjlighet till ett brett utbud av fotouttryck med teman eller historier. 1 Ställ menyratten på P. 2 Välj ett tema med FG och tryck på I. Typer av teman P1 Standard P2 Hastighet P3 Zooma in/ut P4 Roliga ramar Tema Standard Back MENU Set 3 Välj önskade alternativ i temat med FGHI och tryck sedan på A. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att komma tillbaka till fotograferingsskärmen. Standard Back MENU 30 SV

31 4 Tryck på en bildruta i vänteläge för att ta bilden. 0.0 WB AUTO ISO AUTO 0.0 WB AUTO ISO AUTO 0.0 WB AUTO ISO AUTO 4 NORM 4 NORM 4 NORM Tryck lätt på ramen när motivet inte visas i en ram. 5 Ta varje bild på samma sätt. Tagna bilder visas i bildrutorna. Tryck på en bildruta och sedan på U medan U visas så att bilden avbryts. Sedan kan du ta bilden på nytt. Tryck på m-knappen och välj [Exit] och tryck sedan på A-knappen för att avbryta den tagna bilden och börja om med fotograferingen. 6 När du har tagit alla bilder trycker du på N och sparar bilden. När du ändrar fotograferingsläge mitt i fotograferingen sparas fotograferingssituationen automatiskt. AF-Läge ställs in på [Spot]. Bildstorleken är fixerad till en storlek likvärdig med [4]. Följande funktioner är inte tillgängliga i Photo Story-läget. Videoinspelning, seriefotografering och självutlösare. SV 31

32 s (Advanced Movie-läge) Du kan spela in filmen med den utvecklande filmfunktionen. Undermeny s (Photo in Movie) } (60p Movie) ; (High- Speed Movie) / (Time Lapse Movie) Beskrivning Ta stillbilder medan du spelar in en film. Under en film kan du ta högst 12 stillbilder. Spelar in en jämn film med 60 bilder/sekund. Bildstorleken är fast på full HD ( ). Spelar in ett snabbrörligt motiv och spelar upp det i slowmotion. HS120 fps ( ), HS240 fps ( ) Generera en videofilm i 20 sekunder genom att ta serieoch intervallbilder med en inställd tid. Du kan ställa in»fotograferingstiden» i funktionsmenyn. Kameran avslutar automatiskt fotograferingen under en angiven tid och spelar in en time lapse-film. Utom i Photo in Movie, kan du inte ta stillbilder genom att trycka på avtryckaren. Photo in Movie-funktionen är också aktiverad när du fotograferar i P-läge eller M-läge. Blixten är inte tillgänglig när du tar stillbilder med Photo in Movie. Bilder tagna under Photo in Movie visas som en grupp. Med Snabb videoinspelning kan du välja [c], [d] och [Off] för självutlösaren. När du spelar in med Timelapse-video kan du inte ändra fokusläget. Kameran kan placeras i viloläge under Timelapse-video men fotograferingen utförs enligt inställningen. Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under Timelapsevideo slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Pga. återstående batteritid kan det hända att det inte går att generera någon film. Använd ett fulladdat batteri. Om du trycker på R-knappen (videosekvens) i Timelapse-video under fotografering avbryts fotograferingen. Videosekvensens längd beror på antalet bildrutor. 32 SV

33 A (iauto-läge) Ett helautomatiskt läge i vilket kameran automatiskt optimera inställningarna för det aktuella motivet. Kameran gör allt arbete, vilket är praktiskt för nybörjare. 1 Vrid lägesratten till A. 2 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. 3 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Använda live guide Live guide kan användas för att ändra inställningarna i M-läget. 1 Tryck på A för att visa live guide. Guidefunktion 2 Använd FG för att markera ett alternativ och Change Color Saturation tryck på A. Guidealternativ Ändra Färgmättnad Ändra Bildens Färger Ändra Kontrast 3 Använd FG för att välja en nivå och Nivåindikator kontrollera effekten eller beskrivningen. Clear & Vivid Tryck ner avtryckaren halvvägs för att välja. 4 Tryck på avtryckaren för att ta en bild. För att ta bort live guide från visningen ska du trycka på m-knappen. Flat & Muted Om du trycker på skärmen ändras även live guides inställningsnivåer. g s. 39 Bilder kan förefalla korniga vid vissa inställningsnivåer för live guide. Ändringar av inställningsnivåer för live guide kanske inte är synliga på skärmen. Blixten kan inte användas med live guide. Ändringar av alternativ för live guide upphäver tidigare ändringar. Att välja inställningar för live guide som överstiger gränserna för kamerans exponeringsmätare kan resultera i bilder som är över- eller underexponerade. SV 33

34 Använda zoomen När du vrider på zoomspaken justeras fotograferingsavståndet. Vrid zoomspaken så långt det går för att snabba upp zoomfunktionen och vrid den delvis för en långsamma zoom (fungerar inte när du spelar in en film). W-sida T-sida Zoomindikator P WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 0:00:34 Bildstorlek Zoomindikator 16M Optisk zoom Superupplösningszoom*1 Övrigt *2 *1 Mer information om superupplösningszoom och detaljerna finns i (s. 54). *2 På grund av ökad bearbetning av pixelberäkningarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen för bildstorlek. 34 SV

35 Använda fotograferingsalternativ (Ställ in med direktknapp) En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 97) Blixt Du kan använda en blixt vid fotografering. 1 Skjut blixtomkopplaren för att fälla upp blixten. Blixtomkopplare 2 Tryck på #-knappen (I) för att visa alternativen. 3 Använd HI till att välja ett blixtläge och tryck sedan på A. #AUTO Automatisk blixt Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Blixt för reducering Med denna funktion kan du reducera av röda ögon fenomenet med röda ögon. # Upplättnadsblixt Blixten löses ut oberoende av hur ljust det är. $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte. I [!](Blixt med reducering av röda ögon) tar det ca. 1 sekund innan slutaren utlöses efter förblixtarna. Flytta in kameran innan fotograferingen är klar. [!](Blixt med reducering av röda ögon) kanske inte fungerar effektivt under vissa fotograferingsförhållanden. Stänga av blixten Tryck ned blixten i kameran. SV 35

36 Exponeringskompensation Kompenserar ljusstyrkan (lämplig exponering) justerad av kameran. 1 Tryck på knappen +/- (F) och tryck sedan på HI för exponeringskompensationen. Välj positiva värden (»+») för att göra bilderna ljusare och negativa värden (»») för att göra bilderna mörkare. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) 36 SV

37 Single/Sequential 1 Tryck på jy-knappen (G) för att visa direktmenyn. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på A. o Tagning av enstaka bild Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner (normalt fotograferingsläge). Sekvens 1 * 1 Bilderna tas sekventiellt i 200 bilder i hastighet upp till ca. 2,5 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. Sekvens 2 * 1 Bilderna tas sekventiellt i 16 bilder i hastighet upp till ca. 11,5 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. c High-Speed1 * 1, 2 Bilderna tas sekventiellt i 60 bilder i hastighet upp till ca. 20 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. d High-Speed2 * 1, 2 Bilderna tas sekventiellt i upp till 60 bildrutor med upp till 60 bildrutor per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. *1 Tagna bilder visas som en grupp. *2 Antalet inspelningspixlar är begränsat. Under sekvensfotografering låses skärpan, exponeringen och vitbalansen låses vid den första bilden. Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som finns kvar. SV 37

38 Self timer Ställer in hur lång tid efter att avtryckaren trycks ned som bilden tas. 1 Tryck på jy-knappen (G) för att visa direktmenyn. 2 Välj [Y12], [Y2] eller [YC] med HI och tryck på A-knappen. Y12 Y2 YC Self-timer 12 SEC Self-timer 2 SEC Custom Self-timer Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, därefter blinkar den i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Självutlösarlampan blinkar i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. När du har valt det här läget trycker du på m-knappen för att ställa in»antalet bildrutor, tiden från att du trycker på avtryckaren tills bilden tas och intervalltiden». Bilderna tas med dessa inställningar. Tryck på m-knappen för att avbryta självutlösaren. Självutlösaren stängs inte av automatiskt efter en bild. AFL (Skärpelås) Du kan låsa fokusläget. 1 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. 2 Håll kameran stilla och tryck på A-knappen. Kameran fokuserar och låser positionen. Tryck på A-knappen igen för att släppa fokuslåset. Zoomfunktion, tryck på m-knappen så släpper även de andra funktionerna fokuslåset. Efter fotografering frisläpps fokuslåset. Om du trycker på skärmen låses och frigörs även skärpelåset. g (s. 39) 38 SV

39 Fotografering med pekskärm Genom att trycka på skärmen går det att ställa in motivet att fokusera på eller ta bilden. När du använder ett skärmskydd eller handskar kan det hända att pekskärmsfunktionerna inte fungerar som de ska. När det är svårt att styra kameran med fingret kan du använda pennan (medföljer). Varje gång du trycker på ändras funktionen. : Kameran fokuserar på motivet du trycker på och bilden tas automatiskt. : AF låses på motivet som du tryckte på. Tryck på avtryckaren för att ta bilden. Tryck på för att utlösa AF-låset. Fokuslåset avslutas när slutaren utlöses. 16M LIVE GUIDE 4 NORM 0: Använda för live guide (s. 33) I M-läget kan du ställa in live guide. 1 Tryck på M. Tryck på ett alternativ för att ställa in nivån. 2 Dra nivåskjutreglaget för att ställa in nivån och tryck på N. Tryck på O för att avsluta live guide. Tryck på % för att avbryta inställningen. Clear & Vivid Flat & Muted SV 39

40 Använda fotograferingsalternativ (Ställ in med funktionsmenyn) En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 97) Funktionsmeny P WB AUTO 4 ISO AUTO 5 16M 4:3 MENU Inställningsmeny (s. 47) Funktionsmeny 1 Picture Mode...s Flash...s Exposure compensation...s White balance...s ISO sensitivity...s o/y...s Image Size (stillbilder)...s Aspect...s Image size (videosekvenser)...s Tryck på A för att visa funktionsmenyn. För att dölja funktionen, tryck på A igen. 2 Använd FG på pilknapparna för att välja inställningar, använd HI för att ändra den valda inställningen och tryck på A. Pilknappar Visar det valda funktionsnamnet (HI) Val Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 Pilknappar (FG) MENU Funktion 40 SV

41 Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Bildinst. Ställer in bearbetningsalternativen. h Vivid Producerar levande färger. i Natural Producerar naturliga färger. j Muted Producerar färgtoner med låg kontrast. 8 Fish Eye Producerar förvrängning med effekten av att fotografera med ett fisheye-objektiv. 7 Sparkle Producerar gnistrande effekter med effekten av att fotografera med ett korsfilter. 6 Reflection Skapar en bild med effekten av att spegla i en spegel. 5 Fragmented Gör en bild till ett kollage av rutor. Det här läget producerar effekten av mosaik. j Pop Art Framhäver färgen och atmosfären i en bild mer levande. k Soft Focus Uttrycker en eterisk atmosfär med en mjuk ton och gör en bild mer drömlik. l Pale&Light Color Uttrycker en bekväm flytande känsla genom att göra en bild mer blek och ljus. m Grainy Film Uttrycker styrkan och grovheten i svartvitt. n Pin Hole Uttrycker tunneleffekten som erhålls från en gammaldags kamera eller en leksakskamera genom att minska omgivningsljusstyrkan. o Diorama Uttrycker en bild av en surrealistisk miniatyrvärld genom att utöka mättnaden och kontrasten och göra en del av bilden oskarp. s Utökar den lokala kontrasten i en bild och ger en bild där Dramatic Tone skillnaden mellan ljus och mörker förstärks. Blixt Ställer in blixtavfyrningsmetoden. _ Flash Auto Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Redeye Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna. # Fill In Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. $ Flash Off Blixten utlöses inte. SV 41

42 Exponeringskompensation Varde 2.0 till +2.0 Vitbalans Kompenserar ljusstyrkan (lämplig exponering) justerad av kameran. Ställ in ett större negativt värde ( ) för att justera mörkare eller ett större positivt (+) värde för att justera ljusare. Ställer in ett passande färgschema för motivets belysning. e WB Auto Kameran justerar automatiskt vitbalansen. f Sunny Lämpligt för fotografering utomhus, under en klar himmel. g Cloudy Lämpligt för fotografering utomhus, under en molnig himmel. h Incandescent Lämpligt för fotografering i konstljus. Fluorescent Lämpligt för fotografering i lysrörsbelysning. One Touch 1 One Touch 2 För manuell justering av vitbalansen utifrån ljuset vid fotografering, håll upp ett ark vitt papper eller annat vitt föremål så att det täcker hela bilden och tryck sedan på m-knappen för att ställa in vitbalansen. Information om hur du registrerar vitbalans med en knapptryckning finns i»registrera vitbalanssnabbval» (s. 44). ISO-känslighet Ställer in ISO-känsligheten. l ISO Auto Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på bildkvalitet. Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet m High ISO Auto på att minimera oskärpa orsakad av rörliga motiv eller kameraskakningar. Värde S till # Ställ in ett mindre värde för att minska brus i bilden eller ett större värde för att minska oskärpa. 42 SV

43 o/y Ställer in sekvensfotograferingsfunktionen och tiden från att du trycker på avtryckaren tills bilden tas. o Singel En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner. Sekvens 1 Bilderna tas sekventiellt i 200 bilder i hastighet upp till ca. 2,5 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. Sekvens 2 Bilderna tas sekventiellt i 16 bilder i hastighet upp till ca. 11,5 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. c High-Speed1 Bilderna tas sekventiellt i 60 bilder i hastighet upp till ca. 20 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. d High-Speed2 Bilderna tas sekventiellt i upp till 60 bildrutor med upp till 60 bildrutor per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. c Y 12 sek Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. d Y 2 sek Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. YC Anpassad självutlösare Bilderna tas med det antal bildrutor, den tid det tar från att avtryckaren trycks ned tills bilden tas och den intervalltid du ställer in. Bildstorlek (stillbilder) Ställer in antalet inspelningspixlar Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format Lämpligt för användning av bilder i e-post. Förhållande Ställer in bilderna bredd-/höjdförhållande. 4:3 P 16:9 Q 3:2 1:1 Ändra det horisontella/vertikala förhållandet när du tar bilder. SV 43

44 Bildstorlek (videosekvenser) Ställer in antalet inspelningspixlar. Spelar in jämna full HD-videosekvenser med 60 bildrutor c p *1 per sekund (bps). 1080p Spelar in full HD-videosekvenser. 720p Spelar in VGA Spelar in videosekvenser. y HS 120 *1, 2 Spelar in HS-videosekvenser. z HS 240 *1, 2 Spelar in HS-videosekvenser. *1 Du kan bara ställa in detta när [Vivid], [Natural] och [Muted] har ställts in i bildläget i P- och M-läge och [I Super Macro]. *2 Snabb video: Filma snabba motiv för slowmotionuppspelning. I vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 97). Exempel på bildstorlek när förhållandet är 4:3. Registrera vitbalanssnabbval Välj [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], rikta kameran mot ett vitt pappersark eller annat vitt föremål och tryck på m-knappen. Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras. När vitbalansen har registrerats tidigare uppdateras de registrerade data. De registrerade vitbalansdata tas inte bort när du stänger av kameran. Utför denna procedur i det ljus där bilderna ska tas. När kamerainställningarna ändras måste vitbalansen registreras igen. När vitbalansen inte kan registreras kontrollerar du att det vita pappersarket fyller hela bilden och utför sedan proceduren igen. 44 SV

45 SV 45

46 Använda funktionerna på inställningsmenyn Inställningsmenyn Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Back MENU Normal Auto Off Face/iESP ESP 4 Bildvisningsmeny s. 56 Bildspel Bearb. Radera! Utskriftsbeställning (s. 78) q R (Skydda) Delningsorder (s. 70) 1 Kamerameny 1 s Inställningsmeny 1 s. 62 z Starta Wi-Fi/Stoppa Wi-Fi (s. 68) Återställ Kompression Skuggjust. Touch slutare AF-Läge ESP/n d Formatera minne/ Formatera Säkerhetskopiera Eye-Fi USB-anslutning q Ström på Ljudinställning Pixelmapping 2 Kamerameny 2 s Inställningsmeny 2 s. 64 Digital Zoom s (Skärm) Bildstabilisator (Stillbilder) AF-belysning TV-utgång l (Språk) Snabbgranska X (Datum/tid) z Bildorientering d Världstid Märk med datum Hög-upplös. Zoom Touch Kalibrering Wi-Fi-inställningar 3 Videosekvensmeny s Inställningsmeny 3 s. 67 IS-filmläge Intervallinställningar R (Videoljudinspelning) Nivåmätarinställningar Reducering av brus A d 46 SV

47 Använda inställningsmenyn Tryck på m-knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn. Inställningsmenyn ger tillgång till flera olika kamerainställningar, t.ex. fotograferings- och bildvisningsfunktioner, inställningar för datum och tid och visningsalternativ. 1 Tryck på m-knappen. Inställningsmenyn visas. Camera Menu 1 Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Back MENU Normal Auto Off Face/iESP ESP 2 Tryck på H för att välja sidflikarna. Använd FG för att välja önskad sidflik och tryck på I. Flik för sida Undermeny 1 Camera Menu 1 Back MENU Camera Menu 1 Back MENU Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Normal Auto Off Face/iESP ESP Wi-Fi Start Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Normal Auto Off Face/iESP ESP 3 Använd FG för att välja önskad undermeny 1 och tryck sedan på A-knappen. Undermeny 2 Camera Menu 1 Back MENU Camera Menu 1 Back MENU Wi-Fi Start Wi-Fi Start Reset Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode Normal Auto Off Face/iESP Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode Off On ESP/ ESP ESP/ 4 Använd FG Camera Menu 1 för att välja önskad Wi-Fi Start Reset undermeny 2 och tryck sedan på A-knappen. AF Mode ESP/ När en inställning är vald återgår visningen till Undermeny 1. Det kan finnas ytterligare funktioner. 5 Tryck på m-knappen för att slutföra inställningen. Compression Shadow Adjust Touch Shutter Back MENU Normal Auto On Face/iESP ESP SV 47

48 För användningsmetod, se (s. 47). Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. z Kamerameny 1 Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna z [Reset] Undermeny 2 Ja Nej Tillämpning Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. Underläge för ART, O, p, P och r Inställningsvärde för M-läge Bildfunktion Blixt Exponeringskompensation Vitbalans ISO-känslighet o/y Bildstorlek (stillbilder) Förhållande Bildstorlek (videosekvenser) Funktioner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 och Videosekvensmeny Inställningarna ändras inte. Välja bildkvalitet för stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Tillämpning Fin Fotografering med hög kvalitet. Normalt Fotografering med normal kvalitet.»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på kort» (s. 96) 48 SV

49 För användningsmetod, se (s. 47). Göra motivet ljusare vid motljus z [Shadow Adjust] Undermeny 2 Auto Off On Tillämpning Aktiveras automatiskt när ett kompatibelt fokuseringsläge väljs. Effekten tillämpas inte. Fotografera med automatisk justering för att göra ett mörkt område ljusare. När [ESP/n] är inställt på [n], ställs [Shadow Adjust] automatiskt in på [Off]. Ställa in funktionen för pekskärmsslutare z [Touch Shutter] Undermeny 2 Tillämpning Off AF låses på motivet som du tryckte på. (Tryck ner avtryckaren manuellt.) On Kameran fokuserar på motivet du trycker på och bilden tas automatiskt. Denna inställning kan även ändras genom att trycka på panelen. g s. 39 SV 49

50 För användningsmetod, se (s. 47). Välja inställningsområde för skärpan z [AF Mode] Undermeny 2 Ansikts/iESP Spot AF-tracking Tillämpning Kameran fokuserar automatiskt. (Om ett ansikte detekteras, visas det med en vit ram *1 ; när avtryckaren trycks ner halvvägs och kameran fokuserar, blir ramen grön *2. Om inget ansikte detekteras, väljer kameran ett motiv i ramen och fokuserar automatiskt.) Kameran fokuserar på den delen av motivet som finns inom AF-markeringen. Kameran spårar motivets rörelse automatiskt för att automatiskt fokusera på det. *1 För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. *2 Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera. Försök ställa in skärpan på motivet på nytt. Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking) 1 Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringen mot motivet och tryck på A-knappen. 2 När kameran känner av motivet, spårar AF-markeringen automatiskt motivets rörelse för att kontinuerligt fokusera på det. 3 För att avbryta spårningen, trycker du på A-knappen. Beroende på motiven eller fotograferingsförhållandena, kanske kameran inte kan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivets rörelse. När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse, ändras AF-markeringen till rött. 50 SV

51 För användningsmetod, se (s. 47). Välja metoden för att mäta ljusstyrkan z [ESP/n] Undermeny 2 Tillämpning Filmar för att erhålla en balanserad ljusstyrka över hela skärmen ESP (mäter ljusstyrkan i mitten och omgivande områden på skärmen separat). Filmar motivet i mitten under motljus (mäter ljusstyrkan i mitten 5 (spot) av skärmen). Vid inställningen [ESP], kan mitten förefalla mörk när man fotograferar vid starkt motljus. z Kamerameny 2 Fotografera med större förstoringar än optisk zoom z [Digital Zoom] Undermeny 2 Tillämpning Off Inaktiverar digital zoom. On Aktiverar digital zoom. Alternativet som är valt för [Digital Zoom] påverkar hur zoomindikatorn ser ut (s. 54). SV 51

52 För användningsmetod, se (s. 47). Reducera oskärpan orsakad av kameraskakningar vid fotografering z [Image Stabilizer] Undermeny 2 Tillämpning Bildstabiliseringen är inaktiverad. Detta alternativ Off rekommenderas för fotografering när kameran låses på plats på ett stativ eller annan stabil yta. On Bildstabiliseringen är aktiverad. Bildstabiliseringen aktiveras när avtryckaren trycks ned Under Exp hela vägen. Det kan höras ljud från kamerans inre vid reducering av kameraskakningar. Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor. När slutartiden är extremt lång, t.ex. när man tar bilder på natten, kanske [Image Stabilizer] inte är lika effektivt. Använda hjälplampan för att fotografera mörka motiv z [AF Illuminat.] Undermeny 2 Tillämpning Off AF-lampan används inte. On När avtryckaren trycks ned halvvägs tänds AF-lampan som hjälp för fokusering. AF-lampa 52 SV

53 För användningsmetod, se (s. 47). Visa bilden direkt efter tagning z [Rec View] Undermeny 2 Off 1/2/3 (sek) Tillämpning Bilden som registreras visas inte. Detta låter användaren förbereda nästa bild medan han följer motivet på skärmen efter fotografering. Bilden som registreras visas i det angivna antalet sekunder. Detta låter användaren göra en kort kontroll av bilden som just togs. Automatiskt rotera bilder som tagits med kameran i vertikal position under visning z [Pic Orientation] Under fotografering ställs inställningen [y] (s. 59) på uppspelningsmenyn in automatiskt. Denna funktion kanske inte fungerar som den ska om kameran riktas uppåt eller neråt under fotografering. Undermeny 2 Tillämpning Information om kamerans vertikala/horisontella orientering under Off fotografering spelas inte in med bilderna. Bilder som tagits med kameran i vertikal orientering roteras inte under visning. Information om kamerans vertikala/horisontella orientering under On fotografering spelas in med bilderna. Bilder roteras automatiskt under bildvisning. Skriva ut inspelningsdatumet z [Date Stamp] Undermeny 2 Tillämpning Off Skriver inte ut datumet. On Skriver ut inspelningsdatumet på nya fotografier. När datumet och tiden inte har ställts in kan [Date Stamp] inte väljas. g [X] (s. 65) Datumstämpeln kan inte raderas. Du kan inte ställa in [Date Stamp] när drivinställningarna är [ ], [ ], [c] eller [d] och ett annat bildläge än [Vivid], [Natural] eller [Muted] har valts. SV 53

54 För användningsmetod, se (s. 47). Fotografera större bilder än vid användning av optisk zoom med liten försämring av bildkvaliteten z [Super-Res Zoom] Off On Undermeny 2 Tillämpning Avaktivera superupplösningszoom. Aktivera superupplösningszoom. [Super-Res Zoom] är bara tillgängligt när [Image Size] är inställt på [ ]. Superupplösningszoom Digital zoom Bildstorlek Zoomindikator On Off 16M Superupplösningszoom Off On 16M Digital zoom Övrigt *1 On On 16M Superupplösningszoom Digital zoom *1 På grund av ökad bearbetning av pixelberäkningarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen för bildstorlek. Fotografier som tagits när zoomindikator visas röd kan bli»korniga». 54 SV

55 För användningsmetod, se (s. 47). A Videosekvensmeny Reducera suddighet som orsakas av kameraskakning vid videoinspelning A [IS Movie Mode] Undermeny 2 Tillämpning Bildstabiliseringen är inaktiverad. Detta alternativ rekommenderas Off för fotografering när kameran låses på plats på ett stativ eller annan stabil yta. On Bildstabiliseringen är aktiverad. Bildstabiliseringen är aktiverad. Den här funktionen kompenserar På Hybrid för kraftiga skakningar, t.ex. de långsamma som uppstår om du fotograferar medan du går. Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor. I HS-filmläge kan [On Hybrid] inte användas. Spela in ljud när man spelar in videosekvenser A [R] Undermeny 2 Tillämpning Off Inget ljud spelas in. On Ljud spelas in. Inget ljud spelas in när ett HS-videofilmsläge har valts. Minska vindbrus i det inspelade ljudet vid inspelning av videosekvensen A [Wind Noise Setting] Undermeny 2 Tillämpning Off Avaktivera Wind Noise Reduction. On Använder Wind Noise Reduction. SV 55

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Försbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografera med sökaren 3. Fotografera med livebild Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotograferings 3. Visa fotografier och filmer Bruksanvisning 4. Introduktion 5. Använda fotograferingsalternativ

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA Innehåll 1. Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

Nya SP-610UZ med ultrazoom markerar tio år för den nyskapande SP-serien

Nya SP-610UZ med ultrazoom markerar tio år för den nyskapande SP-serien Pressmeddelande Solna, 2010-01-06 Nya SP-610UZ med ultrazoom markerar tio år för den nyskapande SP-serien Kraftfull 22x vidvinkelzoom för överlägsen prestanda i en smidig kompaktkamera. Olympus lanserar

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotografering 3. Bildvisning Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer