Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga ut av din kamera under så lång tid som möjligt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Innehållet i den här bruksanvisningen är baserat på firmware-versionen 1.0 för denna kamera. Om funktioner läggs till eller modifieras p.g.a. uppdatering av firmware avviker detta från denna bruksanvisning. Gå in på Olympus webbplats för ny information. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 1 Förberedelser inför fotografering Sökarsymboler 1 Förberedelser inför fotografering 1 ON/OFF-knapp...s.7 2 Indikatorlampa...s.6 3 Avtryckare...s.9, 37 4 Lägesratt...s.8 5 Zoomspak...s.9, 10, 25 6 Självutlösarlampa/AF-lampa...s.23/s.51 7 Objektiv 8 Inbyggd blixt...s.22 9 Kontrollring* (j)...s.25, s.77 0 Stativfäste a Batteri-/kortfackets lucka...s.5 b Låsknapp för batteri-/kortfack...s.5 c Kontaktlucka d Multikontakt...s.56, 60, 63 e HDMI-mikrokontakt (typ D)...s.56 2 SV * I denna bruksanvisning representerar j-ikonen funktioner som utförs med hjälp av kontrollringen.

3 1 9 F (Upp)/ F-knapp (Exponeringskompensation) (s.21) Förberedelser inför fotografering H (Vänster)/ P (AF-markering)- knapp (s.21) I (Höger)/ # (Blixt)-knapp (s.22) Q-knapp (s.11, 25, 31) Hjälpratt* (j) (s.10, 14 15, 25) Vrid för att välja ett alternativ. G (Ned)/ jy (Sekvensfotografering/Självutlösare) (s.23)/ D-knapp (Radera) (s.26) 1 Skärm (pekskärm)...s.8, 12, 24, 29 2 q (bildvisning)-knapp...s.10, 25 3 MENU-knapp...s.39 4 INFO (Informationsdisplay)-knapp... s.13, 24, 57 5 Stereomikrofon 6 Fäste för kamerarem...s.4 7 R (Videosekvens)-knapp...s.11, 25 8 Fn-knapp...s.25, 55 9 Pilknappar...s.7 * I denna bruksanvisning representerar j-ikonen funktioner som utförs med hjälp av hjälpratten. SV 3

4 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar hör till kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. 1 Förberedelser inför fotografering Kamera Datorprogramvara CD-ROM Bruksanvisning Garantikort Fäst kameraremmen Kamerarem Pekskärmspenna Litium-jonbatteri (LI-50B) USB-kabel (CB-USB8) eller USB-nätadapter (F-2AC) Dra åt remmen ordentligt så att den inte lossnar. Indikeringar som används i den här bruksanvisningen Följande symboler används i den här bruksanvisningen. Varnar för användningssätt som absolut bör undvikas. Även viktig # Risk information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. $ Observera Att observera när man använder kameran. % Tips g Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fler detaljer eller relaterad information. 4 SV

5 Sätta i och ta bort batteriet och kortet 1 Följ steg 1 och 2 för att öppna batteri-/ kortluckan. Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/ kortluckan. 2 Sätt i batteriet medan du skjuter batterilåsknappen i pilens riktning. Sätt i batteriet enligt bilden med l-markeringen riktad mot batterilåsknappen. Skador på batteriets yttre (repor etc.) kan leda till värme eller explosion. Skjut batterilåsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta sedan bort batteriet. 3 Sätt i kortet rakt tills det klickar på plats. Använd bara SD/SDHC/SDXC-kort, Eye-Fi-kort eller FlashAir-kort (med trådlöst nätverk) med den här kameran. Sätt aldrig i andra typer av minneskort. g»använda kortet» (s.72) Vidrör aldrig direkt vid kortets metalldelar. Batteri-/kortlucka Låsknapp för batteri-/kortkammare Batterilåsknapp Skrivskyddsomkopplare Förberedelser inför fotografering Ta bort kortet Tryck in kortet tills det klickar och skjuts ut något och ta sedan bort det. 4 Följ steg 1 och 2 för att stänga batteri-/ kortluckan. Se till att stänga batteri-/kortluckan när du använder kameran. 2 1 SV 5

6 Ladda batteriet. 1 Förberedelser inför fotografering Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran och ladda batteriet. Batteriet är inte helt laddat vid leverans. Innan användning måste du ladda batteriet tills indikatorlampan slocknar (upp till 3 timmar). Ansluta kameran Indikatorlampa Multikontakt USB-kabel (medföljer) Eluttag ON/OFF-knapp Indikatorlampa Lyser: laddar Släckt: laddat När ska batterierna laddas? Ladda batteriet när nedanstående felmeddelande visas. Blinkar rött Battery Empty Felmeddelande Den medföljande F-2AC USB-nätadaptern (hädanefter kallad USB-nätadapter) skiljer sig åt beroende på vilken region som du köpte kameran i. Om du fick en USB-nätadapter av instickstyp ansluter du den direkt till ett eluttag. Den medföljande USB-nätadaptern har utformats för att användas för laddning och uppspelning. Ta inte bilder medan nätadaptern är anslutne till kameran. Se till att koppla bort USB-nätadapterns kontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen har avslutats. Mer information om batteriet finns i»föreskrifter för batteriet» (s.82). Mer information om USB-nätadaptern finns i»usb-nätadapter» (s.83). Om indikatorlampan inte lyser, kontrollera USB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar. Batteriet kan laddas när kameran är ansluten till datorn via USB. Laddningstiden varierar beroende på datorns prestanda. (Ibland kan det ta runt 10 timmar.) 6 SV

7 Slå på kameran och göra de första inställningarna När du slår på kameran för första gången visas en skärmbild där du får ange språket för de menyer och meddelanden som visas på skärmen samt datumet och tiden. # Risk När du slår på kameran höjs blixten. Placera inga fingrar på blixten. Om du väljer [$] (Blixt av) höjs inte blixten. g»använda en blixt (blixtfotografering)» (s.22) 1 När du har slagit på kameran med ON/OFF-knappen väljer du ett språk med FGHI och trycker sedan på A-knappen. 2 Använd FG för att välja årtalet för [Y]. 3 Tryck på I för att spara inställningen för [Y]. X Y M D Time 2013 Cancel X Y M D Time 2013 Y/M/D Y/M/D 1 Förberedelser inför fotografering Cancel 4 Som i steg 2 och 3 använder du FGHI för att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning) och trycker sedan på A-knappen. För exakt tidsinställning, tryck på A-knappen när tidsignalen når 00 sekunder. 5 Använd HI för att välja tidszonen [x] och tryck sedan på A-knappen. Använd FG för att slå på eller stänga av sommartid ([Summer]). Seoul Tokyo Summer :30 Kamerans viloläge Om inga åtgärder utförs under den angivna tiden går kameran över till viloläge. I det här läget stängs skärmen av och alla åtgärder avbryts. Kameran aktiveras igen när du trycker ner en knapp (avtryckaren, q-knappen etc.). Kameran stängs av automatiskt om du lämnar den i viloläge under 5 minuter. Starta kameran igen före användning. SV 7

8 Fotograferings- Välj ett fotograferingsläge Välj ett fotograferingsläge med menyratten. Indikator Menyratt 1 Förberedelser inför fotografering A P A S M C P SCN ART Ett helautomatiskt läge i vilket kameran automatiskt optimera inställningarna för det aktuella motivet. Kameran gör allt arbete, vilket är praktiskt för nybörjare. Bländaren och slutartiden justeras automatiskt för optimala resultat. Du kan ställa in bländaren. Du kan skärpa eller lätta upp bakgrundsdetaljer. Du kan ställa in slutartiden. Du kan uttrycka rörelsen hos rörliga motiv eller frysa rörelsen utan oskärpa. Du kan ställa in bländaren och slutartiden. Du kan fotografera med långa exponeringstider för fyrverkerier eller andra mörka scener. Du kan spara fotograferingsinställningarna i förväg och sedan snabbt återkalla dem när du fotograferar. Välj ett tema och skapa ett önskat fotokollage. Välj en scen utifrån motivet. Välj ett artfilter. Ta stillbilder Börja med att försöka ta bilder i fullautomatikläge. 1 Ställ menyratten på A. ISO-känslighet Tillgänglig inspelningstid ISO-A 200 L N HD 125 F5.6 01:02:03 38 Slutartid Bländarvärde Antal stillbilder som går att lagra 8 SV

9 2 Komponera bilden. När du håller i kameran måste du vara noga med att inte täcka över blixten, mikrofonen eller andra viktiga delar med dina fingrar eller liknande. 3 Ställ in skärpan. Tryck med lätt tryck ner avtryckaren till den första positionen (tryck ner avtryckaren halvvägs). Horisontell fattning Tryck ner avtryckaren halvvägs. Vertikal fattning 125 F5.6 AF-markering Slutartid Bländarvärde Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. 1 Förberedelser inför fotografering Trycka ner avtryckaren halvvägs och därefter hela vägen Avtryckaren har två positioner. När man trycker ner avtryckaren till det första läget och håller kvar den kallas det att»trycka ner avtryckaren halvvägs» och när man trycker ner den till det andra läget kallas det att»trycka ner avtryckaren hela (resten av) vägen». Tryck ner halvvägs Tryck ner helt 4 Släpp upp avtryckaren. Tryck ner avtryckaren helt. Slutarens ljud hörs och bilden tas. Den tagna bilden visas på bildskärmen. $ Observera Du kan också ta foton med hjälp av pekskärmen. g»använda pekskärmen» (s.29) Använda zoomen När du vrider på zoomspaken justeras fotograferingsavståndet. W-sida T-sida SV 9

10 Visa fotografier Tryck på q-knappen. Ditt senaste fotografi visas. Tryck på HI eller vrid på hjälpratten för att välja en bild. 1 Förberedelser inför fotografering q -knapp Pilknappar/hjälpratt Visar föregående bild Visar nästa bild Småbildsvisning Vrid zoomspaken mot W under hemskärmsvisning av en bild i taget för att växla till småbildsvisning. L N :30 SD 20 Stillbild :30 SD 21 Delförstoring Tryck zoomspaken mot T under helskärmsvisning av en bild för att zooma in upp till 14 och vrid sedan mot W för att återgå till visning av en bild. Du kan också ändra förstoringsgraden med hjälp av kontrollringen. 2x Radera bilder Ta fram en bild som du vill radera och tryck på G (D). Välj [Yes] och tryck på Q. Du kan även välja flera bilder att radera. g»välja bilder» (s.25) Erase Yes No Back Set 10 SV

11 Spela in och visa videosekvenser Spela in videosekvenser 1 Ställ menyratten på A. 2 Tryck på R-knappen för att påbörja inspelningen. 1 3 Tryck på R-knappen en gång till för att avsluta inspelningen. R-knapp R Förberedelser inför fotografering 00:00:00 00:02:18 Visas under inspelning Inspelningstid Videouppspelning Välj en videosekvens och tryck på Q för att visa uppspelningsmenyn. Välj [Movie Play] och tryck på Q för att starta uppspelningen. Om du vill avbryta videouppspelningen trycker du på MENU. Movie Movie Play L Erase Back Set Volym Volymen kan justeras genom att man trycker på F eller G under visning av en bild i taget och videouppspelning. 00:00:02/00:00:14 SV 11

12 2 Grundläggande fotografering Grundläggande fotograferingsfunktioner 2 Grundläggande fotografering Fotografering w v u t s r q p o S-AF ISO C P ND R 125 F n m l k IS OFF j 4:3 L N HD 01:02:03 SD Indikatorn för skrivning på kortet...s.73 2 ND Filter Setting...s.55 3 World Time...s.49 4 Face priority...s.38 5 Movie sound...s.11, 54 6 dlock...s.44 7 Interntemperaturvarning...s.67 8 Aspect ratio...s.34, 44 9 Sekvensfotografering/ självutlösare...s.23 0 Blixt (blinkar: laddning pågår)...s.22 a Bildstabilisering...s.32 b Art filter...s.16 Motivprogram...s.17 Bildläge...s.32, 42 c Vitbalans...s.33 d Ta fram live guide...s.20, 29 e Inspelningsläge (stillbilder)...s.34 f Inspelningsläge (filmer)...s.35 g Tillgänglig inspelningstid h Antal stillbilder som går att lagra...s.74 i Aktuellt minnet...s.73 j Tonkontroll...s j i a b c d e f g h S-AF ISO 400 W P 125 F x F T IS OFF 01:02:03 SD 1023 k Top: Blixtintensitetskontroll...s.36 Underst: Exponeringskompensationsindikator...s.21 l Värde för exponeringskompensation...s.21 m Bländarvärde...s n Slutartid...s o Fotograferingsläge...s.8, p C Mode Setup...s.41 q Pekskärmsläge...s.29 r Blixtintensitetskontroll...s.36 s ISO-känslighet...s.38 t AF-läge...s.37 u Mätläge...s.36 v Blixtläge...s.22 w Batterikontroll 7 Tänd (grön): Klar att använda (visas i cirka tio sekunder efter att kameran slagits på) 8 Tänd (grön): Låg batteriladdning 9 Blinkar (röd): Uppladdning erfordras x Zoomfält...s.9 y Kontrollringfunktion...s.77 z Histogram...s.13 y z 12 SV

13 Ändring av informationsdisplayen Tryck på INFO-knappen för att välja information som visas under fotografering. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N HD L N HD P 125 F :02:03 38 Informationsdisplay på P 125 F Histogram 01:02:03 38 Endast bild Histogram Visar ett histogram som visar distributionen av ljusstyrka i bilden. Den horisontella axeln anger ljusstyrkan och den vertikala axeln anger antalet pixlar för varje ljusstyrka i bilden. Områden ovanför den övre gränsen vid fotografering visas i rött, områden under den undre gränsen i blått och områden som uppmätts med spotmätning i grönt. Använda fotograferingslägena»rikta-och-ta»-fotografering (P programläge) I P-läget justerar kameran automatiskt slutartiden och bländaren baserat på motivets ljusstyrka. Ställ menyratten på P. Slutartiden och bländarvärdet som kameran väljer visas på skärmen. Slutartiden och bländarvärdet blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Fotograferingsläge ISO 400 P 125 F Slutartid Bländarvärde L N HD 01:02: Grundläggande fotografering Exempel på varningsindikering (blinkande) Status Åtgärd 30" F1.8 Motivet är för mörkt. Använd blixten F8 Motivet är för ljust. Kamerans mätningsområde har överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] på [On]. g»använda live control» (s.31) Programväxling (%) I P-läge kan du använda kontrollringen till att ändra kombinationen av bländarvärde och slutartid samtidigt som du behåller rätt exponering.»s» visas intill fotograferingsläget under programväxling. Om du vill avbryta programväxlingen vrider du kontrollringen bakåt tills»s» inte längre visas. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. ISO 400 Ps F Programväxling L N HD 01:02:03 38 SV 13

14 Välja bländarvärde (A bländarförval) I A-läget väljer du bländarvärdet och låter kameran automatiskt justera slutartiden för optimal exponering. Ställ menyratten på A. Lägre bländarvärde F2.0 F5.6 F8.0 Högre bländarvärde 2 Grundläggande fotografering Du kan ställa in bländarvärdet med kontrollringen och exponeringskompensationen med hjälpratten. Större bländarvärden (lägre F-tal) minskar skärpedjupet (området framför eller bakom fokuspunkten som förefaller vara i fokus) och mjukar upp bakgrundsdetaljer. Mindre bländarvärden (högre F-tal) ökar skärpedjupet. Slutartiden blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Exempel på varningsindikering (blinkande) 30" F5.6 Status Motivet är underexponerat. ISO 400 A 125 F Bländarvärde Åtgärd Minska bländarvärdet. L N HD 01:02: F5.6 Motivet är överexponerat. Öka bländarvärdet. Om varningsdisplayen inte försvinner, har kamerans mätningsområde överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] på [On]. g»använda live control» (s.31) Välja slutartid (S, tidsförval) I S-läget väljer du slutartiden och låter kameran automatiskt justera bländarvärdet för optimal exponering. Ställ menyratten på S. Långsam slutartid Snabbare slutartid Du kan ställa in slutartiden med kontrollringen och exponeringskompensationen med hjälpratten. En snabb slutartid kan frysa ett motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. En långsam slutartid gör att ett motiv som rör sig snabbt blir suddigt. Suddigheten skapar en känsla av rörelse. Bländarvärdet blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. ISO 400 S 125 F Slutartid L N HD 01:02: SV

15 Exempel på varningsindikering (blinkande) Status Åtgärd 2000 F1.8 Motivet är underexponerat. Ställ in en längre slutartid. 125 F8 Motivet är överexponerat. Välja bländarvärde och slutartid (M manuellt läge) Ställ in en kortare slutartid. Om varningsdisplayen inte försvinner, har kamerans mätningsområde överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] på [On].»Använda live control» (s.31) I M-läget kan du välja både bländarvärde och slutartid. Ställ in menyratten på M och ställ sedan in slutartiden med kontrollringen och bländarvärdet med hjälpratten. Slutartiden kan ställas in på 1/ sek. Du kan ändra de funktioner som tilldelats kontrollringen och hjälpratten. g [Dial Function] (s.51) # Risk Exponeringskompensation kan inte göras i M-läget. 2 Grundläggande fotografering Brus i bilder Under fotografering med lång slutartid kan brus uppstå på skärmen. Detta fenomen uppstår när ström genereras i de delar av bildsensorn som normalt inte utsätts för ljus vilket resulterar i att temperaturen stiger i bildomvandlaren eller bildomvandlarens drivkrets. Detta kan även hända när man fotograferar med ISO inställt på ett högt värde i en varm miljö. Funktionen brusreducering kan användas för att minska bruset. g [Noise Reduct.] (s.52) SV 15

16 Använda Art Filter 1 Ställ menyratten på ART. En meny för Art Filter visas. Se visade exempel och välj ett filter med FG och tryck på Q. ART 1 1 Pop Art 7 Exit Set 2 Typer av konstfilter Grundläggande fotografering j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line 2 Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa konstfiltermenyn. Konsteffekter Konstfilter kan modifieras och effekter kan läggas till. När man trycker på I i konstfiltermenyn visas ytterligare alternativ. Modifiera filter Alternativ I är originalfiltret medan alternativ II och vidare lägger till effekter som modifierar originalfiltret. Lägga till effekter* Mjuk skärpa, nålhål, vita kanter, ramar, stjärnljus * Vilka effekter som är tillgängliga varierar med det valda filtret. # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Konstfiltret tillämpas endast på JPEG-kopian. Beroende på motivet kan tonövergångar bli grova, effekten kan synas mindre eller bilden kan bli mer»kornig». Vissa effekter kanske inte syns i livebild eller under videoinspelning. Uppspelningen kan skilja sig beroende på de filter, effekter eller kvalitetsinställningar för filmer som tillämpades. 16 SV

17 Fotografera med motivprogram 1 Ställ menyratten på SCN. En meny för motivprogram visas. Se förklaringar och visade exempel och välj ett motivläge med FG och tryck på Q. Tryck på Q eller tryck ned avtryckaren halvvägs för att växla till livebild. Tryck på Q för att återgå till att visa motivprogram. Typer av motivprogram SCN 1 Portrait Exit Set 2 O Portrait R Sunset P e-portrait T Documents L Landscape s Panorama (s.17) J Sport ( Fireworks H Hand-Held Starlight 0 Multi. Exponerings- G Night Scene g Beach & Snow U Night+Portrait Backlight HDR 2 Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa menyn för motivprogram. Grundläggande fotografering # Risk I [e-portrait]-läget sparas två bilder, en oförändrad bild och en andra bild som [e-portrait]-effekterna har använts på. Den oförändrade bilden spelas in med det bildkvalitetsalternativ som för tillfället är valt, den modifierade kopian spelas in som JPEG (X-kvalitet ( )). Effekterna av vissa motivlägen används inte vid inspelning av videosekvenser. Tar bilder för ett panorama Om du har installerat den medföljande datorprogramvaran kan du använda den för att sammanfoga bilder så att de bildar ett panorama. g»installera programvara» (s.63) 1 Ställ menyratten på SCN. 2 Välj [Panorama] och tryck på Q. 3 Använd FGHI för att välja en panoreringsriktning. 4 Ta en bild och använd guiderna till att komponera bilden. Skärpa, exponering och andra inställningar är låsta vid värdena från den första bilden. ISO 200 M 125 F SV 17

18 5 Ta återstående bilder och komponera varje bild så att guiderna överlappar med den föregående bilden. ISO 200 M 125 F5.6 [ 2 ] [ 3 ] 38 Exit Exit 2 Grundläggande fotografering En panoramabild kan inkludera upp till 10 bilder. En varningsindikator (g) visas efter den tionde bilden. 6 När du har tagit den sista bilden trycker du på Q för att avsluta serien. # Risk Den bild som har tagits för positionsmarkering visas inte under panoramafotograferingen. Använd ramarna eller andra markeringar på skärmen som guide och komponera sedan bilderna så att kanterna överlappar inom markeringarna. $ Observera När du trycker på Q innan den första bilden har tagits kommer du tillbaka till motivprogramsmenyn. När du trycker på Q under fotograferingen avslutas just den sekvensen i panoramafotograferingen och du kan fortsätta med nästa. Skapa kollage När du fotograferar läggs en bild in i en layoutram för att skapa ett önskat kollage. Det ger möjlighet till ett brett utbud av fotouttryck med teman eller historier. Det går också att trycka på skärmen för att ta en bild. 1 Ställ menyratten på P. En meny visas. 2 Väll ett tema med FG och tryck på I. Typer av teman P1 Standard P2 Hastighet P3 Zooma in/ut P4 Roliga bildrutor Tema Exit Standard Set 18 SV

19 3 Välj önskade alternativ i temat med FGHI och tryck sedan på I. 1 Standard Exit Set [Type] [Pics/ Sheet] P1 Standard Undermenyer för [Type] [Effect] 1 Aktuellt alternativ P2 Hastighet [Pics/Sheet] 2 P3 Zooma in/ut [Type] 3 [Pics/Sheet] 4 Tryck på en bildruta i vänteläge för att ta bilden. Om du vill ta en ytterligare bild, tryck på önskad bildruta. [Effect] P4 Rolig bildruta [Effect] 4 2 Grundläggande fotografering ISO 400 ISO 400 ISO F F F Om du vill radera en inramad bild, tryck på bildrutan och tryck sedan på U. Fotograferingen kan avbrytas när som helst för att börja om från första bildrutan. Tryck på MENU-knappen och välj [Save] för att spara bilden och sedan börja om. Tryck på MENU-knappen och välj [Exit] för att inte spara bilden och sedan börja om. Om du trycker på q-knappen avbryts fotograferingen och uppspelningen visas. I det här fallet sparas inte bilden. 5 När du har tagit alla bilder trycker du på O och sparar. # Risk När du byter fotograferingsläge mitt i en fotografering kommer bilden inte att sparas. En bild som sparas som ett fotokollage, och varje inramad bild sparas inte som en bild. Bildstorleken är fast på 5M. SV 19

20 Använda fotograferingsalternativ Använda live guider 2 1 Ställ menyratten på A. 2 När du har tryckt på Q för att visa live-guiden, använder du FG-pilknapparna för att markera en funktion och trycker på Q för att välja. Change Color Saturation Guidefunktion Grundläggande fotografering 3 Använd FG-pilknapparna för att välja nivån. Om [Shooting Tips] är valt markerar du en funktion och trycker på Q för att visa en beskrivning. Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på Q för att spara inställningen. Effekterna av den valda nivån är synliga på skärmen. Om [Blur Background] eller [Express Motions] är valt återgår visningen till normal, men den valda effekten är synlig i den slutliga bilden. Cancel Cancel Nivåindikator Clear & Vivid 0 Flat & Muted Set 4 Ta bilden. Tryck på avtryckaren för att ta bilden. Om du vill ta bort live guide från skärmen trycker du på MENU-knappen. # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Använda Live guide-inställningar än [Blur Background] och [Express Motions] används inte på RAW-kopian. [Blur Background]- och [Express Motions]-inställningarna används inte för filminspelning. Bilder kan förefalla korniga vid vissa inställningsnivåer för live guide. Ändringar av inställningsnivåer för live guide kanske inte syns på skärmen. Blixten kan inte användas med live guide. Ändringar i alternativ för live guide avbryter tidigare ändringar. Att välja inställningar för live guide som överskrider gränserna för kamerans exponeringsmätare kan resultera i bilder som är över- eller underexponerade. % Tips I andra lägen än A, kan du använda live control för att göra mer detaljerade inställningar. g»använda live control» (s.31) 20 SV

21 Kontrollera exponeringen (exponeringskompensation) Tryck på F-knappen (F) och rotera på sekundärratten för att justera exponeringen. Välj positiva värden (»+») för att göra bilderna ljusare och negativa värden (»») för att göra bilderna mörkare. Exponeringen kan justeras i intervallet ±3 EV. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) # Risk Exponeringskompensation kan inte göras i lägena A, M eller SCN (utom i vissa fall). Ändra ljusstyrkan hos högdagrar och skuggor Om du vill visa dialogrutan för tonkontroll trycker du på F-knappen (F) och sedan på INFO-knappen. Välj en tonnivå med HI. Välj»low» för att göra skuggor mörkare eller»high» för att göra högdagrar ljusare. INFO 0 INFO +1 0 INFO ISO 200 P 125 F IS OFF j L N HD 01:02:03 SD Grundläggande fotografering Exponeringskompensation Källtonnivå: hög Källtonnivå: låg Välja en fokusmarkering (AF-markering) Välj vilken av de 35 autofokusmarkeringarna som ska användas för automatisk inställning av skärpa. 1 Tryck på P-knappen (H) för att visa AF-markeringen. 2 Använd FGHI för att välja visning av en markering och placera AF-markeringen. Läget»All Targets» återställs om markören flyttas bort från skärmen. All Targets Kameran väljer automatiskt mellan alla fokusmarkeringar. Single Target Välj fokusmarkeringen manuellt. SV 21

22 2 Grundläggande fotografering Använda en blixt (blixtfotografering) 1 Tryck på #-knappen (I) för att visa alternativen. 2 Använd HI till att välja ett blixtläge och tryck sedan på Q. När blixten fälls ned och stängs för hand väljer kameran [$] (Flash off). När du använder blixt trycker du på #-knappen (I) och väljer ett annat blixtläge. AUTO! Automatisk blixt Blixt för reducering av röda ögon # Upplättnadsblixt $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte.!* 1 SLOW Synkronisering med långa slutartider/ reducering av röda ögon # RC* 2 Fjärrkontroll # SLV* 2 Slav #SLOW* 1 #FULL, #1/4 etc. Synkronisering med långa slutartider Manuell Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Med denna funktion kan du reducera fenomenet med röda ögon. Blixten löses ut oberoende av hur ljust det är. Kombinerar synkronisering med långa slutartider med reducering av röda ögon. En Olympus Wireless RC Flash Systemkompatibel blixt används för att ta bilder. Den slavblixt som säljs i handeln som synkroniseras med kamerans blixt används för att ta bilder. Blixtintensitetsinställningen kan justeras. Långa slutartider används för att göra dåligt belysta bakgrunder ljusare. För användare som föredrar manuell användning. *1 Endast läge P och A. *2 Trådlös blixtfotografering är bara tillgänglig när [Remote Flash] (s.75) har valts. 3 Tryck ner avtryckaren helt. # Risk I [!] (blixt med reducering av röda ögon) tar det ca. 1 sekund innan slutaren utlöses efter förblixtarna. Flytta inte kameran innan fotograferingen är klar. [!] (Blixt för reducering av röda ögon) kanske inte fungerar effektivt under vissa fotograferingsförhållanden. #AUTO, $ kan ställas in i A-läge. Minsta blixträckvidd Objektivet kan ge skuggor över motiv som är för nära kameran, orsaka vinjettering eller vara för ljus även med lägsta intensitet. För att förhindra att fotografier överexponeras ska du välja läge A eller M och välja ett högt f-nummer eller minska ISO-känsligheten. 22 SV

23 Sekvensfotografering/använda självutlösare Kameran tar sekvensbilder medan avtryckaren är nedtryckt hela vägen. Självutlösaren kan även användas för att ta självporträtt eller grupporträtt, eller för att minska kameraskakningarna när kameran är monterad på ett stativ eller stabilt placerad på annat sätt. 1 Tryck på jy-knappen (G) för att visa direktmenyn. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. o Tagning av enstaka bild j Sekvensfotografering O 7 BKT Y12s Y2s High-Speed Självutlösare 12 sek. Självutlösare 2 sek. Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner (normalt fotograferingsläge). Fotografier tas med cirka 5 bilder per sekund (fps) medan avtryckaren trycks ner hela vägen. Fotografier tas med cirka 15 bilder per sekund (bps) medan avtryckaren trycks ner hela vägen. Bara tillgängligt om [i] (naturligt) valts för [Picture Mode]. Medan avtryckaren hålls helt nedtryckt tas bilder med automatiskt ändrade inställningar för varje bild (alternativfotografering). Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, därefter blinkar den i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Självutlösarlampan blinkar i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. 2 Grundläggande fotografering $ Observera Tryck på jy för att avbryta självutlösaren. Under sekvensfotografering låses skärpan, exponeringen och vitbalansen låses vid den första bilden. Den här funktionen är bara tillgänglig när [Bracketing] (s.44) har valts. # Risk Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som finns kvar. Montera kameran på ett stativ vid fotografering med självutlösare. Om du står framför kameran för att trycka ner avtryckaren halvvägs när du använder självutlösaren, kanske bilden blir oskarp. SV 23

24 SD SD Grundläggande uppspelningsfunktioner Bildskärmsvisning under uppspelning Förenklad visning Fullständig visning c d e f g 2 Grundläggande fotografering b 10 4:3 L N :30 SD 15 a Batterikontroll...s.6 2 Eye-Fi-överföringen har slutförts...s.54 3 Utskriftsreservation Antal utskrifter...s.59 4 Ljudinspelning...s.27 5 Skydda...s.26 6 Vald bild...s.25 7 Filnummer...s.53 8 Bildnummer 9 Lagringsenhet...s.73 0 Bildkvalitet...s.34 a Bildförhållande...s.34, 44, 51 b Datum och tid...s.7, 49 c Ram för höjd-/ breddförhållande...s.34, 44, 51 r WB AUTO ISO A+4 F mm G+4 inatural 1/8 4:3 L N :30 SD 15 qpon P h i j k l m d AF-mål...s.21 e Fotograferingsläge...s.8, f Exponeringskompensation...s.21 g Slutartid...s h Bländarvärde...s i Brännvidd...s.9 j Blixtintensitetskontroll...s.36 k Vitbalanskompensation...s.33 l Bildläge...s.32, 42 m Kompressionsgrad...s.34, 53 n Pixelantal...s.34 35, 53, 74 o ISO-känslighet...s.38 p Vitbalans...s.33 q Mätmetod...s.36 r Histogram...s.13 Visa information under bildvisning INFO-knappen kan användas för att välja information som visas under bildvisning. Endast bild INFO 10 4:3 L N :30 15 Förenklad visning INFO WB AUTO ISO F mm A± :3 L N Fullständig visning ±0.0 G±10 inatural 1/ :30 15 P INFO 24 SV

25 Bildvisningsalternativ Tryck på q-knappen för att visa bilder i helskärmsläget. För att avsluta fotograferingsläget trycker du ner avtryckaren halvvägs. Småbildsvisning W T SD L N :30 SD :30 21 Visning av en bild i taget Bildvisningszoom (delförstoring) Hjälpratt (j) Pilknappar (FGHI) INFO R (Videosekvensknapp) D (G) Q Kontrollring (j) Fn L N :30 SD 20 Visning av en bild i taget W Föregående (l)/nästa (m) T 2x Småbildsvisning Närbildsvisning Visning av en bild: nästa (I)/föregående (H) close-up playbck: flytta positionen för närbild index playbck: välja bilder Visa informationen för bilden Välja bilder Radera bilder Menyvisning Zooma in/ut Skrivskydda bilder 2 Grundläggande fotografering Välja bilder Välj flera bilder som ska skyddas eller tas bort. Tryck på R-knappen för att välja aktuell bild. Valda bilder markeras med v. Tryck en gång till på R-knappen för att ta bort v och avmarkera bilden :30 SD 21 SV 25

26 Radera valda bilder Tryck på G (D), välj [Yes] och tryck på Q för att radera valda bilder. 2 Grundläggande fotografering Skrivskydda bilder Skydda bilder från att raderas av misstag. Visa en bild som du vill skydda och tryck på Fn-knappen; en 0 (skydda)-ikon visas på bilden. Tryck på Fn-knappen en gång till för att ta bort skyddet. Du kan även skydda flera valda bilder. När du har valt bilder i»välja bilder» (s.25), tryck på Fn-knappen. # Risk När kortet formateras raderas alla bilder även om de är skrivskyddade. Använda uppspelningsalternativ L N :30 SD 20 Tryck på Q under uppspelning för att visa en meny med enkla alternativ som kan användas i uppspelningsläge. 4:3 JPEG H Play JPEG Edit R Rotate L Back Set Stillbildsram Videobildruta RAW JPEG RAW+JPEG JPEG Edit (s.46) RAW Data Edit (s.46) Movie Play Ljuduppspelning 0 (Skydda) R (Ljudinspelning) Rotera Bildspel < (Utskriftsreservation) Radera 26 SV

27 Utföra funktioner på en videobildruta (Movie Play) Pausa eller återuppta uppspelningen. Du kan utföra följande funktioner när uppspelningen är pausad. Q H/I F/G HI eller hjälpratten F G Föregående/Nästa Håll ned HI för att fortsätta. Visa den första bildrutan. Visa den sista bildrutan. Spola en videosekvens framåt eller bakåt Justera volymen. # Risk Vi rekommenderar att du använder den medföljande datorprogramvaran för att visa videosekvenser på en dator. Innan du startar programvaran är första gången ska du ansluta kameran till datorn. Ljudinspelning Lägg till en ljudinspelning (upp till 4 sek. lång) till den aktuella bilden. 1 Visa bilden som du vill lägga till en ljudinspelning för och tryck på Q. Det går inte att spela in ljud med skrivskyddade bilder. Ljudinspelning kan även väljas i bildvisningsmenyn. 2 Välj [R] och tryck därefter på Q. Om du vill avsluta utan att lägga till en inspelning väljer du [No]. JPEG H Play JPEG Edit R Rotate L 2 Grundläggande fotografering Back Set 3 Välj [R Start] och tryck på Q för att starta inspelningen. Tryck på Q för att stoppa inspelningen halvvägs. R No R Start Erase Back Set 4 Tryck på Q för att avsluta inspelningen. Bilder med ljudinspelningar indikeras med en H-ikon. Om du vill radera en inspelning väljer du [Erase] i steg 2. SV 27

28 2 Rotera Välj om bilder ska roteras eller inte. 1 Visa stillbilden och tryck på Q. 2 Välj [Rotate] och tryck på Q. 3 Tryck på F för att rotera bilden moturs, på G för att rotera den medurs; bilden roteras varje gång knappen trycks. Tryck på Q för att spara inställningarna och avsluta. Den roterade bilden sparas med dess aktuella orientering. Videosekvenser och skyddade bilder kan inte roteras. Grundläggande fotografering Bildspel Den här funktionen används för att visa bilder som finns på kortet en efter en. 1 Tryck på Q under uppspelning och välj bildspelsalternativet. 2 Justera inställningar. Start BGM Effect Slide Slide Interval Movie Interval Back JPEG H Play JPEG Edit R Rotate L Starta bildspelet. Bilder visas i ordning med början från den aktuella bilden. Ställ in BGM (5 typer) eller ställ BGM på [Off]. Välj övergången mellan bilderna. Ställ in den typ av bildspel som ska visas. Välj tidslängden för hur länge varje bild visas från 2 till 10 sekunder. Välj [Full] för att inkludera kompletta videoklipp i bildspelet och välj [Short] för att endast inkludera början av varje videoklipp. Set 3 Välj [Start] och tryck på Q. Bildspelet startar. Tryck på Q för att stoppa bildspelet. 28 SV

29 Använda pekskärmen Skärmen fungerar som en pekskärm för att styra kameran. Live guider Pekskärmen kan användas med live guider. 1 Tryck på fliken och dra fingret åt vänster för att visa live guider. Tryck lätt för att välja funktioner. 2 Använd fingret för att positionera reglaget. Tryck på MENU-knappen för avsluta visningen av live guide. Fotograferingsläge Det går att ställa in skärpan och ta en bild genom att trycka lätt på skärmen. Tryck lätt på för att bläddra igenom inställningarna för pekskärmen. Pekskärmsfunktionerna är inaktiverade. Tryck på ett motiv för att fokusera. Fotografier kan tas genom att trycka på avtryckaren. Tryck lätt på motivet för att ställa in skärpan och automatiskt ta bilden. ISO-A 200 ISO F5.6 P 125 F L N HD 01:02:03 SD 38 L N HD 01:02:03 SD 30 Flik 2 Grundläggande fotografering Bildvisningsläge Använd pekskärmen för att bläddra igenom bilderna eller zooma in och ut. Helbildsuppspelning Visa ytterligare bilder För ditt finger till vänster för att visa senare bilder och till höger för att rullningsvisa tidigare bilder. Fortsätt trycka på den vänstra delen av skärmen för att löpande visa tidigare bilder, eller på den högra delen för att visa senare bilder. Bildvisningszoom Tryck på % för att förstora skärmen. Tryck på $ flera gånger för att återgå till visning av en bild i taget. Använd fingret för att rulla visningen när bilden har zoomats in. 10x SV 29

30 Indexuppspelning Tryck lätt på F för småbildsvisning. 2 Grundläggande fotografering Sida framåt/sida bakåt Dra fingret uppåt för att visa nästa bild och nedåt för att visa föregående bild. Använd t eller u för att välja antalet bilder som ska visas. För visning av en bild i taget ska du trycka på u tills den aktuella bilden visas i helskärmsläge. Visa bilder Tryck lätt på en bild för att visa den i helskärmsläge. % Tips Avaktivera pekskärmen. g [Touch Screen Settings] (s.54) :30 30 SV

31 3 Alternativ som används ofta Använda live control Live control kan användas för att justera inställningarna i lägena P, S, A och M. Genom att använda live control kan du förhandsvisa effekterna av olika inställningar på skärmen. IS OFF i WB AUTO Funktioner 3 Tillgängliga inställningar P AUTO Bildstabilisering...s.32 Bildfunktion...s.32, 42 Vitbalans...s.33 Sekvensfotografering/självutlösare...s.23 Bildförhållande...s.34, 44, 51 Bildkvalitet...s.34 Blixtläge...s.22 WB Auto n 4:3 L F HD Inställningar Inställning av blixtstyrkan...s.36 Mätmetod...s.36 AF-läge...s.37 ISO-känslighet...s.38 Ansiktsprioritet...s.36, 38 ND Filter Setting Alternativ som används ofta 1 Tryck på Q för att visa live control. Tryck på Q igen för att dölja live control. 2 Använd FG pilknappen för att välja inställningarna, använd HI för att ändra den valda inställningen och tryck på Q. De valda inställningarna aktiveras automatiskt om inga funktioner utförs under cirka 8 sekunder. Markör Visar det valda funktionsnamnet P AUTO # Risk En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. WB Auto Pilknappar (HI) Markör n IS OFF i WB AUTO 4:3 L F HD Pilknappar (FG) % Tips För mer avancerade alternativ eller för att anpassa din kamera, använda menyerna för att göra inställningar. g»använda menyerna» (s.39) SV 31

32 Reducera kameraskakningar (bildstabilisering) Välj [ON] om du vill skakningsoskärpa som uppstår när du fotograferar på mörka platser eller med hög förstoring. 1 Visa live control och välj bildstabilisering med hjälp av FG. IS ON i WB AUTO 3 Alternativ som används ofta 2 Välj [ON] med hjälp av HI och tryck på Q. # Risk Bildstabiliseringen kan inte korrigera kraftig skakningsoskärpa eller skakningsoskärpa som inträffar när slutartiden är inställd på den längsta tiden. I sådana fall rekommenderas du att använda ett stativ. Om du använder ett stativ ställer du in [Image Stabilizer] på [Off]. Behandlingsalternativ (Picture Mode) Välj ett bildläge. 1 Visa live control och välj bildlägesalternativet med FG. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. P P Auto ON Muted h i j Z J j k 4:3 L F HD IS OFF j WB AUTO 4:3 L F HD h Vivid Producerar levande färger. i Natural Producerar naturliga färger. j Muted Producerar färgtoner med låg kontrast. Z Portrait Ger fina hudtoner. J Monotone Ger svartvita bilder. j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole Välj ett konstfilter och välj önskad effekt. s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line 32 SV

33 Justera färgerna (vitbalans) Vitbalans (WB) säkerställer att vita föremål på bilder som tagits med kameran visas vita. [AUTO] är lämpligt under de flesta omständigheter men andra värden kan väljas enligt ljuskällan när [AUTO] inte ger önskat resultat eller om du vill introducera en avsiktlig färgförskjutningen i dina bilder. 1 Visa live control och välj vitbalansalternativet med hjälp av FG. IS OFF i WB AUTO 4:3 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. Läge för vitbalansering Färgtemperatur Ljusförhållanden Automatisk vitbalans Förinställd vitbalans Vitbalans med en knapptryckning Anpassad vitbalans AUTO k K N 7500K P AUTO WB Auto Används för de flesta ljusförhållanden (när det finns något vitt som är inramat på skärmen). Använd detta läge för normal fotografering. För fotografering utomhus en klar dag eller för att fånga upp de röda färgerna i en solnedgång eller färgerna i ett fyrverkeri. För fotografering utomhus i skuggor en klar dag. O 6000K För fotografering utomhus en molnig dag K För fotografering i glödlampsljus. > 4000K För motiv som är belysta med lysrörsljus n 5500K För blixtfotografering. P Q CWB Färgtemperatur inställt för vitbalans med en knapptryckning. 2000K 14000K Använd när ett vitt eller grått motiv kan användas för att mäta vitbalansen och motivet har blandad belysning eller är belyst av en okänd typ av blixt eller annan ljuskälla. När du har tryckt på INFO-knappen använder du HI-knapparna till att välja en färgtemperatur och därefter trycker du på Q. n L F HD 3 Alternativ som används ofta Vitbalans med en knapptryckning Mät vitbalansen genom att rikta kameran mot ett papper eller något annat vitt föremål under belysningen som ska användas i den slutliga bilden Detta används när man fotograferar ett motiv under naturligt ljus och under olika ljuskällor med olika färgtemperatur. 1 Välj [P] eller [Q]. 2 Rikta kameran mot ett färglöst papper (t.ex. vitt eller grått) och tryck på INFO-knappen. Rikta kameran mot motivet så att det fyller skärmen och inga skuggor faller på det. Fönstret för inställning av vitbalans med en knapptryckning visas. SV 33

34 3 Välj [Yes] och tryck på Q. Det nya värdet sparas som ett alternativ för förinställd vitbalans. Det nya värdet sparas till vitbalansering med en knapptryckning sparas igen. Informationen raderas inte när kameran stängs av. % Tips Om motivet är för ljust eller för mörkt eller har en synlig färgton visas meddelandet [WB NG Retry] och inget värde spelas in. Korrigera problemet och upprepa processen från steg 1. 3 Alternativ som används ofta Ställa in bildförhållandet (Image Aspect) Du kan ändra höjd-/breddförhållandet (förhållandet horisontellt till vertikal) när du tar bilder. Beroende på vad du föredrar, kan du ställa in bildförhållandet på [4:3] (standard), [16:9], [3:2] eller [1:1]. 1 Visa live control och välj bildförhållandealternativet med FG. 2 Använd HI för att välja ett höjd/bredd-förhållande och tryck sedan på Q. # Risk JPEG-bilder beskärs till det valda höjd/bredd-förhållandet; RAW-bilder beskärs emellertid inte utan sparas i stället med mer information om det valda höjd-/breddförhållandet. När RAW-bilder spelas upp, visas det valda höjd-/breddförhållandet med en ram. Bildkvalitet (inspelningsläge) Välj bildkvalitet för stillbilder och videosekvenser baserat på deras avsedda användning, t.ex. retuschering på en dator eller visning på webben. 1 Visa live control och använd FG för att välja ett inspelningsläge för fotografier eller filmer. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. P 3968x2976 RAW L FL N M N S N L F +RAW L N +RAW IS OFF i WB AUTO 4:3 HD Bildkvalitet Bildkvalitet (stillbilder) Välj mellan RAW- och JPEG-läge (YF, YN, XN, och WN). Välj ett RAW+JPEG-alternativ för att spela in både en RAW- och en JPEG-bild vid varje tagning. JPEG-lägen kombinerar bildstorlek (Y, X och W) och komprimeringsförhållande (SF, F, N, och B). De tillgängliga alternativen kan väljas med alternativet [K Set] i de anpassade menyerna. 34 SV

35 Namn Bildstorlek Antal pixlar SF (Super Fine) Komprimeringsgrad F (Fine) N (Normal) B (Basic) Y (Large) * YSF YF* YN* YB X (Middle) W (Small) * Standard * * XSF XF XN* XB WSF WF WN* WB Användning Möjliga val för utskrift För små utskrifter och webbpublicering RAW-bilddata Detta format (filnamnstillägg».orf») sparar obearbetade data för senare bearbetning. RAW-bildsdata kan inte visas med hjälp av andra kameror eller annan programvara och RAW-bilder kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av RAW-bilder kan skapas med den här kameran. g»redigering av stillbilder (Edit)» (s.46) Bildkvalitet (videosekvenser) Bildkvalitet Antal pixlar Bildfrekvens Inspelningslängd Full HD bps HD bps 29 min HS120* bps HS240* bps 20 sek 3 Alternativ som används ofta * HS: Spela in snabbrörliga motiv för uppspelning i slowmotion. Tillgängligt i P-läge. # Risk Enskilda filer kan vara upp till 4 GB stora. Beroende på den korttyp som används kan inspelningen avslutas innan den maximala längden har uppnåtts. SV 35

36 Justera blixteffekten (Inställning av blixtstyrkan) Blixteffekten kan justeras om du upptäcker att motivet verkar överexponerat eller underexponerat även om du upptäcker att exponeringen i resten av bilden är lagom. 1 Visa live control och välj alternativet för kontroll av blixtstyrka med FG. S-AF 0.0 P ISO AUTO OFF R 3 Alternativ som används ofta 2 Välj kompensationsvärdet med HI och tryck på Q. Välja hur kameran mäter ljusstyrka (mätning) Välja hur kameran mäter motivets ljusstyrka. 1 Visa live control och välj mätalternativet med FG. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. p H ESP-mätning Centrumvägd medelvärdesmätning I Spotmätning Kameran optimerar exponeringen för det aktuella motivet eller (om ett annat alternativ än [Off] har valts för [I Face Priority]) porträttmotiv. Använd denna funktion för normal fotografering. Med den här mätfunktionen mäts skillnaden mellan motivet och bakgrundsljuset. Motivet i mitten betonas. Välj det här alternativet om du vill mäta ett litet område med kameran riktad mot det objekt du vill mäta. Exponeringen justeras enligt ljusstyrka vid mätpunkten. P ESP S-AF ISO AUTO OFF R 3 Tryck ner avtryckaren halvvägs. Normalt börjar kameran mäta när avtryckaren trycks ner halvvägs och låser exponeringen medan avtryckaren hålls i detta läge. 36 SV

37 Välja ett fokuseringsläge (AF-läge) Välj en fokuseringsmetod (fokuseringsläge). 1 Visa live control och välj AF-lägesalternativet med FG. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. Det valda AF-läget visas på skärmen. S-AF P Single AF S-AF S-AF ISO AUTO R S-AF (enkel-af) Super Macro Skärpan ställs in en gång när avtryckaren trycks ner halvvägs. När skärpan låses hörs en tonsignal och AF-markeringen tänds. Du kan fokusera från 1 cm avstånd från motivet. # Risk Blixten (s.22) och zoomen (s.9) kan inte användas vid supermakrofotografering. Zoomen justeras automatiskt. Kameran kanske inte kan ställa in skärpan om motivet är dåligt belyst, skymt av dimma eller rök, eller saknar kontrast. Skärpelås Om kameran inte kan ställa in skärpan på det valda motivet väljer du läget med en fokusmarkering och använder skärpelås för att ställa in skärpan på ett annat motiv på ungefär samma avstånd. 1 I [S-AF]-läget placerar du AF-markeringen över motivet och trycker ner avtryckaren halvvägs. Kontrollera att AF-målmarkeringen blivit grön. Skärpan låses när avtryckaren trycks ner halvvägs. 2 Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt, komponera om bilden och tryck därefter ner avtryckaren helt. Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs. 3 Alternativ som används ofta SV 37

38 3 Alternativ som används ofta ISO-känslighet (ISO) Att öka ISO-känsligheten ökar bruset (kornigheten) men gör att man kan ta bilder när belysningen är dålig. Den inställning som rekommenderas i de flesta situationer är [AUTO], som justerar ISO-känsligheten utifrån fotograferingsförhållandena. 1 Visa live control och välj ISO-känslighetsalternativet med FG. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. AUTO Känsligheten ställs in automatiskt i enlighet med fotograferingsförhållandena Känsligheten ställs in på det valda värdet. Face priority AF (I Face Priority) Kameran identifierar ansikten och justerar skärpan och ESP-mätning. 1 Visa live control och välj ansiktsprioritetsalternativet med FG. 2 Välj [I] (Face Priority On) med HI och tryck på Q. 3 Rikta kameran mot motivet. Om ett ansikte identifieras kommer det att indikeras med en vit ram. 4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. När kameran ställer in skärpan på ansiktet i den vita ramen kommer ramen att bli grön. P ISO 200 Face Priority On P 125 F S-AF ISO AUTO R L N HD 01:02: Tryck ner avtryckaren hela vägen för att ta bilden. # Risk Ansiktsprioritet gäller endast den första bilden i varje sekvens som tas under sekvensfotografering. Beroende på motiv kan kameran eventuellt inte identifiera ansiktet ordentligt. I andra mätningslägen än [p] (ESP-mätning) mäter kameran exponeringen för den valda positionen. 38 SV

39 Använda menyerna Menyerna innehåller alternativ för inspelning, uppspelning och andra användbara alternativ som du kan använda för att anpassa kamerans inställningar för enklare användning. I Fotograferingsmeny 1 (s.40) Preliminära och grundläggande fotograferingsalternativ J Fotograferingsmeny 2 (s.40) Avancerade fotograferingsalternativ q Bildvisningsmeny (s.46) Bildvisnings- och retuscheringsalternativ c Anpassad meny (s.50) Anpassa kamerainställningar d Inställningsmeny (s.49) Kamerainställning (t.ex. datum och språk) 3 1 Tryck på MENU-knappen för att visa menyerna. 2 Använd FG för att välja en flik och tryck på Q. Flik Guidefunktion Shooting Menu 1 1 Card Setup Backup 2 Reset/C Mode Setup Picture Mode D c Image Aspect dlock Back Tryck på MENUknappen för att gå tillbaka en skärm j 4:3 Off Set Tryck på Q för att bekräfta inställningen 3 Välj en funktion med hjälp av FG och tryck på Q för att visa alternativen för den valda funktionen. Funktion Den aktuella inställningen visas Shooting Menu 2 Image Stabilizer Off 1 Bracketing 2 w 0.0 Remote Flash Off # Sync # Sync 1 c Super-Res Zoom Off Pic Orientation On Back Set Shooting Menu 2 Image Stabilizer Off Off Q 1 Bracketing On 2 w 0.0 Remote Flash Off # Sync # Sync 1 c Super-Res Zoom Pic Orientation Off On Back Set Alternativ som används ofta 4 Använd FG för att markera ett alternativ och tryck på Q för att välja. Tryck på MENU flera gånger för att gå ur menyn. $ Observera Se»Menyförteckning» (s.76) för mer information om de funktioner som kan ställas in i menyn. En guide visas i cirka 2 sekunder efter att du valt ett alternativ. Tryck på INFO-knappen för att visa eller dölja guider. SV 39

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8.

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotografering 3. Bildvisning Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA Innehåll 1. Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Försbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografera med sökaren 3. Fotografera med livebild Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotograferings 3. Visa fotografier och filmer Bruksanvisning 4. Introduktion 5. Använda fotograferingsalternativ

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING

för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING för digitala spegelreflexkameror från Canon/Nikon BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Nissin-produkt Innan du använder blixten bör du läsa igenom denna bruks-anvisning och kamerans instruktionsbok noggrant

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

> ATT TA FANTASTISKA BILDER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE. e - pl2

> ATT TA FANTASTISKA BILDER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE. e - pl2 ÄLSKAD AV PROFFSEN. GJORD FÖR DIG. > ATT TA FANTASTISKA BILDER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE. e - pl2 en Del SOM ÄR perfekt GÅR DeT ATT DISKUTeRA. ANNAT INTe. Det var, på sätt och vis, inte ens vi som utvecklade

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR

FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR BL01622-200 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F770EXR FINEPIX F750EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer