μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning. Skärmbilderna och kamerabilderna som visas i den här handboken skapades under utvecklingsstadiet och kan skilja sig från den faktiska produkten.

2 Steg 1 Kontrollera innehållet i lådan eller Kamerarem LI-50B litiumjonbatteri Nätadapter (F-1AC) Digitalkamera USB-kabel AV-kabel microsd-adapter Övriga tillbehör som inte visas: Bruksanvisning (den här handboken), OLYMPUS Master 2, garantikort. Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Steg 2 Förbereda kameran»förbereda kameran» (s.10) Steg 4 Så här använder du kameran»fyra typer av inställningsfunktioner» (s.3) Steg 3 Fotografera och visa bilder»fotografera, visa och radera» (s.15) Steg 5 Skriva ut»direktutskrift (PictBridge)» (s.48)»utskriftsreservation (DPOF)» (s.51) Innehåll Kamerans delar...6 Förbereda kameran...10 Fotografera, visa och radera...15 Använda fotograferingslägen...18 Använda fotograferingsfunktioner...20 Använda visningsfunktioner...25 Menyer för fotograferingsfunktioner...27 Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner...35 Menyer för övriga kamerainställningar...40 Skriva ut...48 Använda OLYMPUS Master Användartips...56 Övrigt...61 Register SE

3 Läs»Menyinställningar» (s.27 till 47) och använd anvisningarna på denna sida. Fyra typer av inställningsfunktioner Använda menyn Olika kamerainställningar kan användas via menyerna, inklusive funktioner som används vid fotografering och visning, datum/tid och skärmvisning. Det kan fi nnas fl era menyer som inte kan användas beroende på andra relaterade inställningar eller valt s-läge (s.31). Knappar som används m -knapp E-knapp o-knapp Pilknappar 1 Ställ menyratten på ett annat läge än A. Symbolen i»menyinställningar» (s.27 till 47) visar tillgängliga fotograferingslägen. 2 Tryck på m-knappen. Detta exempel beskriver hur man ställer in [DIGITAL ZOOM]. EXIT MENU SET OK CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU CAMERA MENU Huvudmeny för fotograferingsläge 3 Använd ABCD för att välja önskad meny och tryck på o-knappen. Om du trycker och håller in E-knappen visas en förklaring (menyguide) för det valda alternativet. AUTO AUTO o OFF OFF SET OK 4 Använd AB för att välja önskad undermeny 1 och tryck på o-knappen. Flik för sida CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AUTO AUTO o OFF OFF EXIT MENU SET OK För att snabbt gå till önskad undermeny trycker du på C för att markera fl iken för sidan och därefter använder du AB för att gå till sidan. Tryck på D för att återgå till undermeny 1. En del menyer inkluderar undermenyer som visas när du trycker på o. 5 Använd AB för att välja undermeny 2 och tryck på o-knappen. När en inställning justerats återgår visningen till föregående skärmbild. Det kan fi nnas ytterligare funktioner.»menyinställningar» (s.27 till 47) Undermeny 2 CAMERA MENU DIGITAL ZOOM 1 WB AUTO OFF 2 ISO AUTO ON DRIVE o FINE ZOOM OFF DIGITAL ZOOM OFF BACK MENU SET OK CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AUTO AUTO o OFF ON EXIT MENU SET OK Undermeny 1 6 Tryck på m-knappen för att slutföra inställningen. SE 3

4 Använda direktknappar Ofta använda fotograferingsfunktioner kan användas med direktknapparna. Avtryckare (s.15) Zoomknapp (s.20, s.25) F-knapp (exponeringskompensation) (s.21) &-knapp (makro) (s.21) #-knapp (blixt) (s.20) Y-knapp (för självutlösare) (s.22) q-knapp (bildvisning) (s.16) g/e/y-knapp (ändra informationsdisplay/ menyguide/kontrollera datum och tid/ LED-lampa) (s.3, s.14, s.23) o/d-knapp (panorama/magic fi lter/ skuggjusteringsteknik /multifönster/radera) (s. 17, s. 24) Använda FUNC-menyn (s.23) Ofta använda menyer för fotograferingsfunktioner kan med FUNC-menyn ställas in med färre steg. Knappar som används Pilknappar o-knapp (s.3, s.23) o-knapp Styra kameran genom att knacka på kamerahuset (s.46) Du kan styra kameran genom att knacka på kamerahuset när [TAP CONTROL] är inställd på [ON]. För att ställa in [TAP CONTROL] på [ON] 1 Knacka på kamerans översida två gånger. Inställningsfönstret [TAP CONTROL] visas. 2 Knacka på kamerans översida två gånger. Inställningen bekräftas. TAP CONTROL OFF ON Tap the camera body to operate the camera. x2 & 4 SE

5 Menyregister Menyer för fotograferingsfunktioner När menyratten ställs in på ett fotograferingsläge (A K s b n) kan inställningarna justeras. 6 CAMERA MENU EXIT MENU SET OK Huvudmeny för fotograferingsläge 1 A IMAGE QUALITY...s.27 2 B CAMERA MENU WB...s.28 ISO...s.28 DRIVE...s.28 FINE ZOOM...s.29 DIGITAL ZOOM...s.29 ESP/n...s.29 AF MODE...s.29 R (Ljudinspelning)...s.30 IMAGE STABILIZER (Stillbilder)/ DIS MOVIE MODE (Videosekvenser)...s.30 SHADOW ADJ...s.30 3 O s...s.31 4 N PANORAMA...s.32 5 D RESET...s.34 6 Q MAGIC FILTER...s.34 7 E SETUP MEMORY FORMAT/ FORMAT...s.40 BACKUP...s.40 W (Språk)...s.40 PW ON SETUP...s.41 MENU COLOR...s.41 SOUND SETTINGS...s.42 REC VIEW...s.42 FILE NAME...s.43 PIXEL MAPPING...s.43 s (Skärm)...s.44 X (Datum/tid)...s.44 DUALTIME...s.44 VIDEO OUT...s.45 POWER SAVE...s.46 LED ILLUMINATOR...s.46 TAP CONTROL...s.46 8 F SILENT MODE...s.47 Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner När menyratten står i läget q, kan inställningarna justeras. 1 PLAYBACK MENU EXIT MENU SET OK Huvudmenyn för bildvisning 1 G SLIDESHOW...s.35 2 H PERFECT FIX...s.35 3 M BEAUTY FIX...s.35 4 I EDIT Q (Ändring av bildstorlek)...s.36 P (Beskärning)...s.36 COLOR EDIT...s.36 CALENDAR...s.37 INDEX...s.37 5 J PLAYBACK MENU 0 (Skydda)...s.37 y (Rotera)...s.38 R (Lägga till ljud till stillbilder)...s.38 6 K ERASE...s.38 7 L PRINT ORDER...s.39 8 E SETUP * * Samma som för»menyer för fotograferingsfunktioner» 9 F SILENT MODE...s.47 SE 5

6 Kamerans delar Kameraenhet Mikrofon... s.30, 38 2 Multikontakt... s.45, 48, 54 3 Kontaktskydd... s.45, 48, 54, 67 4 Fäste för kamerarem... s.10 5 Högtalare... 6 Batterilucka/kortlucka... s.10, 57, 67 7 Blixt... s.20 8 Lampa för självutlösare/ LED-lampa... s.22, 31, 46 9 Objektiv... s Stativfäste... 6 SE

7 n-knapp... s.13 2 Zoomknapp... s.20, 25 3 Skärm... s.8, 15, 44, 56 4 Kortlampa/ laddningsindikator... s.12, 63 5 m-knapp... s.3, 5 6 g/e/y-knapp (ändra informationsdisplay/ menyguide/kontrollera datum och tid/led-lampa)... s.3, 14, 23 7 Avtryckare... s.15, 56 8 Menyratt... s.3, 5, 15, 16, 18 9 q-knapp (bildvisning)... s o-knapp (OK/FUNC)... s.3, o/d-knapp (panorama/magic fi lter/skuggjusteringsteknik/ multifönster/radera)... s.17, Pilknappar... s.3, 4, 13 F-knapp (exponeringskompensation)... s.21 &-knapp (makro)... s.21 Y-knapp (självutlösare)... s.22 #-knapp (blixt)... s.20 SE 7

8 Skärm Skärmen för fotograferingsläge P ISO M NORM /30 F3.3 AFL IN VGA IN 00: Stillbild Videosekvens 1 Fotograferingsläge... s.18, 19 2 Blixtläge... s.20 3 Tyst läge... s.47 4 Bildstabilisering (stillbild)/digital bildstabilisering (videosekvens)... s.30 5 Makro/supermakro/ S-makro LED-läge... s.21 6 Skuggjusteringsteknik... s.30 7 AF-lås... s.18 8 Knackstyrning... s.4, 31, 46 9 Batterikontroll... s.12, Blixt i standby/ kameraskakningsvarning/ blixtladdning... s AF-markering... s Ljudinspelning... s.19, Alternativ tid... s Antal stillbilder som går att lagra/ resterande inspelningstid... s.15, 19, Aktuell minne... s Självutlösare... s Bländarvärde... s Slutartid... s Exponeringskompensation... s Komprimering/bildfrekvens... s Upplösning... s Mätning... s Frammatning... s ISO... s Vitbalans... s.28 8 SE

9 Skärm för bildvisningsläge 1 2 x /1000 F ISO 1600 NORM 12M :30 IN VGA : IN 00:14 /00: Stillbild Videosekvens 1 Tyst läge... s.47 2 Utskriftsreservation/ antal utskrifter... s.51/s.50 3 Ljudinspelning... s.19, 30, 38, 60 4 Skydda... s.37 5 Knackstyrning... s.4, 31, 46 6 Batterikontroll... s.12, 57 7 Bländarvärde... s.15 8 Exponeringskompensation... s.21 9 Vitbalans... s Upplösning... s Filnummer... s Bildnummer Förfl uten tid/total inspelningstid... s Aktuell minne... s Komprimering/bildfrekvens... s ISO... s Datum och tid... s.13, Slutartid... s.15 SE 9

10 Förbereda kameran Fästa kameraremmen 2 Dra åt remmen ordentligt så att den inte kan lossna. Sätta i batteriet och xd-picture Card (säljs separat) i kameran 1 För inte in något annat än ett xd-picture Card eller microsd-adaptern i kameran Batteriet har en framsida och en baksida. Sätt i batteriet åt rätt håll som visas i bilden. Kameran fungerar inte om batteriet inte är rätt isatt. Sätt i batteriet samtidigt som du för låsknappen i pilens riktning. Skjut låsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta därefter ur batteriet. Var noga med att stänga av kameran när du öppnar eller stänger batteri-/kortluckan. Var noga med att stänga batteri-/kortluckan när du använder kameran. Informationsfält Låsknapp Skåra Batterilucka/kortlucka 10 SE

11 4 För in kortet rakt tills det klickar på plats. Rör inte vid kontaktytorna på kortet. Ladda batteriet Den medföljande nätadaptern (F-1AC/ med nätkabel eller inkopplingstyp) varierar beroende på i vilken region du köpte kameran. Om du har en nätadapter av inkopplingstyp kopplar du in den direkt i vägguttaget. Den medföljande nätadaptern (F-1AC) har konstruerats för att endast användas för laddning. Du ska inte fotografera, visa bilder och liknande när nätadaptern är ansluten till kameran. Se till att främmande material som smuts och sand m.m. inte fastnar på packningen till luckan för batteri-/kortfacket och att det inte fi nns några sprickor eller repor. Med denna kamera kan användaren ta bilder som lagras i internminnet även om inget xd-picture Card (säljs separat) är isatt.»använda ett xd-picture Card» (s.62)»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/ kontinuerlig inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på xd-picture Card» (s.64) Plocka ur ett xd-picture Card Exempel: Nätadapter med nätkabel Nätadapter Nätkabel Eluttag Multikontakt Tryck in kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, så du kan ta tag i det och dra ut det. Kontaktlucka SE 11

12 3 Batteriet är delvis laddat vid leveransen. Innan du använder kameran ska du ladda batteriet tills laddningsindikeringen blir blå (i cirka 2,5 timmar). Om laddningsindikatorn inte tänds eller om den tänds i både blått och gult, kan det bero på att anslutningarna inte är korrekta eller att batteriet, kameran och/eller nätadaptern är skadade. Mer information om batteriet och nätadaptern, fi nns i avsnittet»batteri, nätadapter (medföljer), laddare (säljs separat)» (s.61). När du ska ladda batteriet Ladda batteriet när felmeddelandet nedan visas. Blinkar röd Laddningsindikering Lyser (orange) : Laddar Lyser (blått) : Laddad Använda ett microsd-kort/ microsdhc-kort (säljs separat) Ett microsd-kort/microsdhc-kort (härefter hänvisas till båda som»microsd-kort») kan användas i denna kamera med en microsd-adapter.»använda microsd-adapter» (s.65) 1 Sätt i microsd-kortet i adaptern. 2 För in microsd-adaptern i kameran. Skåra För in kortet så långt det går. BATTERY EMPTY Längst upp till höger på skärmen Felmeddelande Ta ur microsd-kortet Dra ut microsd-kortet rakt ut. Rör inte kontaktytorna på microsd-adaptern och microsd-kortet. 12 SE

13 Pilknappar och guidefunktion Symbolerna 1243, som visas på olika skärmar för inställning och uppspelning av videosekvenser indikerar att pilknapparna ska användas. EXPOSURE COMP. X Y M D TIME Y M D Ställa in datum och tid Datum och tid som ställs in här sparas med bildfi lnamn, datumutskrifter och övrig data. 1 Tryck på n-knappen för att starta kameran. Inställningsfönstret för datum och tid visas om datum och tid inte har ställts in. X Y M D TIME CANCEL MENU SET OK : IN 00:14 /00:34 / CANCEL MENU Y M D 1 Inställningsfönstret för datum och tid Använd AB för att välja året för [Y]. X 2 Pilknappar Y M D TIME Y M D Guidefunktioner som visas längst ner på skärmen indikerar att m-knappen, o-knappen, zoomknappen eller D-knappen ska användas. CAMERA MENU CANCEL MENU 3 Tryck på D för att spara inställningen för [Y]. X Y M D TIME EXIT MENU SET OK Y M D SEL. IMAGE IN CANCEL MENU W T SET OK BACK MENU 5 OK 6 GO D Guidefunktion SE 13

14 4 Som i steg 2 och 3, använder man ABCD och o-knappen för att bekräfta [M] (månad), [D] (dag), och [TIME] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning). Tryck på o-knappen när klockan når hel minut för att få en mer exakt inställning. Om du vill ändra datum och tid justerar du inställningen i menyn. [X] (Datum/tid) (s.44) 3 Använd AB för att välja [W] och tryck på o. 4 Använd ABCD för att välja ditt språk och tryck på o-knappen. 5 Tryck på m-knappen. Kontrollera datum och tid Tryck på g-knappen när kameran är avstängd. Den aktuella tiden visas i cirka 3 sekunder. Byta språk på displayen Det går att välja språk för menyn och felmeddelanden som visas på skärmen. 1 Tryck på m-knappen och på ABCD för att välja [E] (SETUP). SETUP EXIT MENU SET OK 2 Tryck på o-knappen. SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 ENGLISH 4 PW ON SETUP MENU COLOR NORMAL EXIT MENU SET OK 14 SE

15 P 1/400 F3.3 Fotografera, visa och radera Fotografera med optimalt bländarvärde och slutarhastighet (K-läge) I detta läge ställs kameran in automatiskt men du kan vid behov ändra ett fl ertal fotograferingsfunktioner, som exempelvis exponeringskompensation och vitbalans. 1 Ställ menyratten på K. 3 Håll kameran och komponera bilden. Skärm Horisontellt grepp 2 Tryck på n-knappen för att starta kameran. Indikator för P-läge P 12M NORM Antal stillbilder som kan lagras (s.63) IN Skärm (fönstret för standbyläge) 4 Vertikalt grepp Var noga med att inte blockera blixten med fi ngrarna när du håller i kameran. 4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet. När kameran fokuserar på motivet, låses exponeringen (slutartid och bländarvärde visas) och AF-markeringen blir grön. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. P Tryck på n-knappen igen för att stänga av kameran. Tryck ner halvvägs 1/400 F3.3 AF-markering Slutartid Bländarvärde»Fokusera» (s.58) SE 15

16 5 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. P Titta på bilder 1 Ställ menyratten på q. Bildnummer Tryck ner helt 1/400 F3.3 Bildgranskningsskärmen NORM 12M :30 IN 1 Bildvisningsbild Visa bilder under fotografering Genom att trycka ned q-knappen kan du visa bilder. För att återgå till fotografering trycker du antingen på q-knappen igen eller så trycker du ned avtryckaren halvvägs. Du kan styra kameran genom att knacka på kamerahuset när [TAP CONTROL] är inställd på [ON]. [TAP CONTROL] (s.46) Spela in videosekvenser»spela in videosekvenser (A-läge)» (s.19) 2 Använd ABCD för att välja en bild. Visar 10 bilder före den aktuella bilden Visar föregående bild Visar nästa bild Visar 10 bilder efter den aktuella bilden Den visade storleken för bilder kan ändras.»småbildsformat, kalendervisning och närbildsvisning» (s.25) 16 SE

17 Spela upp videosekvenser Välj en videosekvens och tryck på o-knappen. Radera bilder under bildvisning (Radera en bild) 1 Tryck på D-knappen när bilden som ska raderas visas. ERASE IN : MOVIE PLAY OK IN 4 Videosekvens Funktioner under uppspelning av videosekvens Volym: Tryck på AB under uppspelning. Snabbspolning framåt/bakåt: Välj med CD. Varje gång en knapp trycks växlas uppspelningshastigheten genom 2x, 20x och standard (1x)-hastighet i den tryckta knappens riktning. Paus: Tryck på o-knappen. CANCEL MENU YES NO 2 Tryck på A för att välja [YES] och tryck på o-knappen. [K ERASE] (s.38) SET OK Uppspelad tid/ Total inspelningstid : IN 00:12 /00:34 Under bildvisning Första (sista) bilden/bild framåt: Vid paus, trycker du på A för att visa den första bilden och på B för att visa den sista bilden. När du trycker på C visas bilderna i omvänd sekvens och när du trycker på D visas bilderna i normal sekvens.tryck på o-knappen för att återuppta visning. Stoppa uppspelning av en videosekvens Tryck på m-knappen. Under paus : IN 00:14 /00:34 / SE 17

18 Använda fotograferingslägen I detta avsnitt beskrivs de tillgängliga fotograferingslägena. För vissa lägen kan vissa inställningar ändras Mer information om funktioner som kan justeras, fi nns i avsnittet»menyer för fotograferingsfunktioner» på sidan 27. Använda det bästa läget för fotograferingssituationen (s-läge) 1 Ställ menyratten på s.»viktig information om vattentäthet och stötskydd» (s.65) Låsa fokuseringsavståndet för undervattensfotografering (AF-lås) När [T UNDERWATER SNAPSHOT], [k UNDERWATER WIDE1], eller, [H UNDERWATER MACRO] är valt, trycker du på B. ^ -markering AFL PORTRAIT 12M NORM IN 4 EXIT MENU SET OK För att avbryta, trycker du på B en gång till för att ta bort ^-markeringen. En förklaring av de valda läget visas när du trycker och håller ned E-knappen. 2 Använd AB för att välja bästa fotograferingsläge för motivtypen och tryck på o-knappen. Symbol som indikerar valt motivprogram Förbättra hudtoner och struktur (b-läge) Kameran identifierar en persons ansikte och ger huden ett jämnt och klart utseende när bilden tas. 1 Ställ menyratten på b. Indikator för b-läge 12M NORM IN 4 Använd menyn för att byta till ett annat motivprogram. [O s] (s.31) 12M NORM IN 4 Ta undervattenbilder Välj [T UNDERWATER SNAPSHOT], [k UNDERWATER WIDE1], [l UNDERWATER WIDE2] *1, [H UNDERWATER MACRO]. *1 När [l UNDERWATER WIDE2] är inställt, ställs fokuseringsavståndet in på 5,0 m. Se till att du använder ett undervattenshus när du använder kameran på större vattendjup än 3 m. 18 SE

19 2 Rikta kameran mot motivet. Kontrollera att ramen visas runt ansiktet som detekteras av kameran, och tryck därefter på avtryckarknappen för att ta bilden. Både den redigerade och den oredigerade bilden sparas. Om bilden inte kan bearbetas sparas bara den oredigerade bilden. För vissa motiv kan det hända att ramen inte visas, kan ta längre tid att dyka upp eller att redigeringen inte är effektiv. Bildstorleken [IMAGE SIZE] för den redigerade bilden är begränsad till [J] eller mindre. Fotografera med automatiska inställningar (A-läge) Kameran väljer automatiskt det optimala fotograferingsläget för motivet. Detta är ett helautomatiskt läge som gör att du kan ta bilder med de inställningar som bäst lämpar sig för motivet genom att helt enkelt trycka på avtryckaren. Inställningarna i fotograferingsfunktionsmenyn är inte tillgängliga i A-läge. 1 Ställ menyratten på A. Indikatorn växlar till ikonen för det motivprogram som kameran har valt. Spela in videosekvenser (n-läge) Ljud spelas in samtidigt med videosekvensen. 1 Ställ menyratten på n. Indikator för A-läge QVGA 15 IN Zooma medan man spelar in en videosekvens Den optiska zoomen är inte tillgänglig under inspelning av videosekvenser. Använd [DIGITAL ZOOM] (s.29). Spela in en videosekvens med digital bildstabilisering [DIS MOVIE MODE] (s.30) 2 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet och tryck försiktigt ned knappen helt för att börja spela in. Lyser rött under fotografering 00:35 iauto REC Tryck ner halvvägs 12M NORM Tryck ner avtryckaren halvvägs eller tryck på g-knappen om du vill kontrollera vilket fotograferingsläge som kameran har valt automatiskt. I vissa fall väljer kameran kanske inte det önskade fotograferingsläget. När kameran inte kan identifi era vilket som är det optimala läget, väljer den P-läget. IN 4 Tryck ner helt 00:34 Resterande inspelningstid (s.64) 3 Tryck försiktigt ned avtryckaren helt för att stoppa inspelningen. SE 19

20 Använda fotograferingsfunktioner Utöver många olika fotograferingslägen, har kameran funktioner som breddar de uttrycksalternativ och fotograferingsalternativ som fotografen har. Använda den optiska zoomen Med zoomknappen ställer du in fotograferingsavståndet. Trycka på vidvinkelknappen (W) Trycka på telefotoknappen (T) Zoomindikatorn anger statusen för fi nzoom/ digital zoom. När optisk zoomning används När finzoomning används Område för optisk zoom Finzoomningsområde P P När digitalzoomning används 12M NORM W T 12M W T IN 4 NORM IN 4 Område för digital zoom Zoomindikator Optisk zoom: 3.6, digital zoom: 5.0. Du rekommenderas att använda [IMAGE STABILIZER] (still bilder)/[dis MOVIE MODE] (Videosekvenser) (s.30) vid fotografering med telezoom. Ta stora bilder utan att bildkvaliteten försämras [FINE ZOOM] (s.29) Ta större bilder [DIGITAL ZOOM] (s.29) Använda blixten Blixtfunktionerna kan väljas för bästa överensstämmelse med fotograferingsförhållandena och därmed ge önskad bild. 1 Tryck på #-knappen. Du kan styra kameran genom att knacka på kamerahuset när [TAP CONTROL] är inställd på [ON]. [TAP CONTROL] (s.46) P AUTO SET OK FLASH AUTO AUTO! # $ 20 SE

21 2 Använd CD för att välja inställningsalternativ och tryck på o för ställa in alternativet. Funktion FLASH AUTO REDEYE FILL IN FLASH OFF Beskrivning Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Ger förblixtar som reducerar effekten röda ögon i dina bilder. Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. Blixten utlöses inte. Justera ljusstyrkan (exponeringskompensation) Standardljusstyrkan (exponeringen) som ställs in av kameran baserat på fotograferingsläget (förutom för A) kan justeras ljusare eller mörkare för att få den bild du vill ha. 1 Tryck på F-knappen. EXPOSURE COMP Värde för exponeringskompensation 2 Använd ABCD för att välja önskad ljusstyrka i bilden och tryck på o-knappen. Ta närbilder (Makrofotografering) Med den här funktionen kan kameran fokusera och fotografera motiv på nära håll. 1 Tryck på &-knappen. Du kan styra kameran genom att knacka på kamerahuset när [TAP CONTROL] är inställd på [ON]. [TAP CONTROL] (s.46) P SET OFF OK OFF % & OFF 2 Använd CD för att välja inställningsalternativ och tryck på o för ställa in alternativet. Funktion OFF MACRO SUPER MACRO *3 S-MACRO LED *3*4 Beskrivning Makroläget är avstängt. Med denna inställning kan du fotografera på så nära som 10 cm *1 (30 cm *2 ) från motivet. Med denna inställning kan du fotografera så nära som 2 cm från motivet. Motiv vid 50 cm eller längre bort går inte att få skarpa. LED-lampan belyser området 7 till 20 cm från objektivet när avtryckaren är halvvägs nertryckt. *1 När zoomen är i det bredaste (W) läget. *2 När zoomen är så långt ut som möjligt mot teleläget (T). *3 Zoomen fixeras automatiskt. *4 [ISO] (s.28) låses automatiskt på [AUTO]. Blixten (s.20) och zoomen (s.20) kan inte ställas in när [%] eller [O] är valt. SE 21

22 Använda självutlösaren Efter att avtryckaren har tryckts ned helt tas bilden efter en tidsfördröjning. 1 Tryck på Y-knappen. P 12M NORM SET OK SELFTIMER OFF Y OFF ON Använda LED-lampan På mörka platser kan LED-lampan användas som extraljus för att se saker eller komponera bilder. 1 Ställ [LED ILLUMINATOR] (s.46) på [ON]. 2 Tryck och håll Y-knappen nere tills LED-lampan tänds. Om du utför en åtgärd medan LED-lampan är tänd, lyser den under upp till 90 sekunder. 2 Använd AB för att välja inställningsalternativ och tryck på o för ställa in alternativet. LED-lampa Funktion OFF ON Beskrivning Detta stänger av självutlösaren. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. LED-lampan släcks om ingen åtgärd utförs under cirka 30 sekunder. Även när kameran är avstängd lyser LED-lampan under 30 sekunder om Y-knappen trycks ned. Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild. Avbryta självutlösaren efter att den startat Tryck en gång till på Y-knappen. Stänga av LED-lampan Tryck och håll Y-knappen nere tills LED-lampan släcks. 22 SE

23 Ändra visad fotograferingsinformation Skärminformationen kan ändras så att den passar situationen, till exempel för att kunna göra exakta komponeringar med hjälp av rutnätet. 1 Tryck på g-knappen. Fotograferingsinformationen ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks.»skärmen för fotograferingsläge» (s.8) Normal P ISO M NORM +2.0 Ingen information IN 4 Histogram P ISO M NORM +2.0 Rutnät P ISO 1600 IN 4 Använda FUNC-menyn I FUNC-menyn fi nns följande menyfunktioner som du snabbt når och ställer in. [WB] (s.28) [ESP/ n] (s.29) [ISO] (s.28) [ A IMAGE QUALITY] (s.27) [DRIVE] (s.28) 1 Tryck på o-knappen. P WB AUTO ISO AUTO ESP 12M NORM ESP ESP n 2 Använd AB för att välja menyfunktionen och CD för att välja inställningsalternativ, tryck därefter på o för att ställa in alternativet. 12M NORM +2.0 IN 4 Läsa ett histogram Om toppen fyller upp för mycket av det inramade området kommer den största delen av bilden att bli vit. Om toppen fyller upp för mycket av det inramade området kommer den största delen av bilden att bli svart. Den gröna delen visar luminansdistributionen mitt på skärmen. SE 23

24 Ta fram och använda fotograferingsfunktioner snabbt Följande menyfunktioner kan tas fram och användas snabbt. [PANORAMA] (s.32) [SHADOW ADJ] (s.30) [MAGIC FILTER] (s.34) [MULTI WINDOW] (s.24) 1 Tryck på o/d-knappen. PANORAMA 2 Använd CD för att välja menyfunktion och tryck på o för ställa in alternativet. Använda skärmen för förhandsgranskning av effekter (Multifönster) När du väljer ett alternativ från [ZOOM], [EXPOSURE COMP.], [WB] eller [ESP/n] visas 4 förhandsgranskningsbilder som återspeglar de justerade värdena för den valda fotograferingsfunktionen. Använd ABCD för att välja önskad bild och tryck på o. Göra skärmen ljusare (Ljusökning) Du kan göra skärmen ljusare genom att trycka på och hålla nere o/d-knappen. Skärmen återgår till den ursprungliga ljusstyrkan om ingen åtgärd utförs inom 10 sekunder. 24 SE

25 Använda visningsfunktioner Småbildsformat, kalendervisning och närbildsvisning Med småbildsformat och kalendervisning går det snabbt att välja en önskad bild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10x) kan du kontrollera bilddetaljer. 1 Tryck på zoomknappen. Helskärmsläge :30 NORM 12M IN 4 Småbildsformat Närbildsvy Välja en bild i småbildsformat Använd ABCD för att välja en bild och tryck på o för att visa den valda bilden i helskärmsläge. Välja bilder i kalendervisning Använd ABCD till att välja ett datum, och tryck på o-knappen eller tryck på T på zoomknappen för att visa de bilder som tagits det valda datumet. Rulla en bild i närbildsvisning Använd ABCD för att gå till området som ska granskas. Ändra visad bildinformation Fotograferingsinformation som visas på skärmen kan ändras. 1 Tryck på g-knappen. Visad bildinformation ändras i den ordning som visas nedan varje gång som knappen trycks. Normal Histogram x10 1/1000 F ISO :30 IN :30 IN 4 NORM 12M :30 IN :30 NORM 12M IN 4 Detaljerad Ingen information :30 IN :30 IN 4 1/1000 F ISO 400 NORM 12M :30 IN 4 Kalendervisning SUN MON TUE WED THU FRI SAT IN 2»Läsa ett histogram» (s.23) SE 25

26 Visa panoramabilder Panoramabilder som sammanfogats med hjälp av [COMBINE IN CAMERA 1] eller [COMBINE IN CAMERA 2] kan rullas för visning.»skapa panoramabilder [N PANORAMA]» (s.32) 1 Välj en panoramabild under visning.»visa bilder» (s.16) NORM : Tryck på o-knappen. Aktuellt visningsområde Styra visning av panoramabilder Zooma in/zooma ut: Tryck på zoomknappen. Rullning: Tryck på ABCD för att rulla i den riktning som knappen anger. Paus: Tryck på o-knappen. Börja rulla på nytt: Tryck på o-knappen. Stoppa uppspelning: Tryck på m-knappen. 26 SE

27 Justera inställningarna för funktionerna medan du hänvisar till»använda menyn» (s.3). Menyer för fotograferingsfunktioner När menyratten ställs in på ett fotograferingsläge (A K s b A), kan inställningarna justeras. anger vid vilka lägen för menyratten där funktionen kan ställas in. Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Välja lämplig bildkvalitet för din tillämpning [A IMAGE QUALITY] A IMAGE QUALITY : A K s b A Stillbilder Undermeny 1 Undermeny 2 Användning BILDSTORLEK KOMPRIMERING Videosekvenser 12M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder större än A3. 5M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i A4. 3M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4. 2M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i A5. 1M ( ) Lämpligt för utskrift av bilder i vykortsstorlek. VGA ( ) Lämpligt för att visa bilder på en TV eller använda bilder i e-post och på webbplatser. 16:9 ( ) Lämpligt för att visa bilder på en bredbilds-tv. FINE Fotografera med hög kvalitet. NORMAL Fotografera med normal kvalitet. Undermeny 1 Undermeny 2 Användning BILDSTORLEK VGA ( )/ QVGA ( ) BILDER/SEKUND N 30fps*1 / O 15fps *1 Välj bildkvalitet baserat på bildens storlek och bildfrekvens. Högre bildfrekvenser ger jämnare videosekvenser. *1 Bildhastighet eller frame rate anges i antal bilder per sekund (frames per second)»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/kontinuerlig inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på xd-picture Card» (s.64) SE 27

28 Justera till naturliga färger [WB] B CAMERA MENU WB Undermeny 2 : K s b A Användning Kameran justerar automatiskt AUTO vitbalansen i förhållande till fotograferingsläget. För fotografering utomhus, 5 under en klar himmel För fotografering utomhus, 3 under en molnig himmel 1 För fotografering i konstljus För fotografering i lysrörsljus w (ljus i hushåll m.m.) För fotografering i naturligt x lysrörsljus (skrivbordslampor m.m.) För fotografering i vitt lysrörsljus y (kontor m.m.) Välja ISO-känslighet [ISO] B CAMERA MENU ISO : K Förkortning av International Organization for Standardization. ISO-standarder anger känsligheten för digitalkameror och fi lm, varvid koder som t ex»iso 100» används för att ange känsligheten. Även om lägre värden anges i ISO -inställningen vilket ger lägre känslighet, kan man ta skarpa bilder under helt upplysta förhållanden. Lägre värden ger högre känslighet och bilder kan tas med snabba slutartider även vid förhållanden med dåligt belysning. Hög känslighet kan dock tillföra elektrostatiskt brus i bilden vilket kan leda till att den blir kornig. Undermeny 2 AUTO HIGH ISO AUTO 64/100/200/400/ 800/1600 Användning Kameran justerar automatiskt känsligheten i förhållande till fotograferingsläget. Kameran använder en högre känslighet jämfört med [AUTO] för att minimera oskärpa som orsakas av rörliga motiv eller kameraskakningar. ISO-känsligheten låses genom att manuellt välja den. Tar bilder i sekvens när avtryckaren hålls nere [DRIVE] B CAMERA MENU DRIVE Undermeny 2 o j *1 W : K s Användning En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner. Sekvenstagning med fokus, ljusstyrka (exponering) och vitbalans låst i den första bilden. Sekvensfotografering med högre hastighet än [j]. *1 Fotograferingshastigheten varierar beroende på inställningarna för [AIMAGE QUALITY] (s.27). Vid inställningen [j] är [R] (ljudinspelning) (s.30) inte tillgängligt. Vid inställningen [W], låses blixten på [$] (FLASH OFF) och [ISO] låses på [AUTO]. Vid inställningen [W], begränsas [IMAGE SIZE] till [I] eller lägre. Dessutom är, [FINE ZOOM] (s.29), [DIGITAL ZOOM] (s.29) och [R] (ljudinspelning) (s.30) inte tillgängliga. 28 SE

29 Justera inställningarna för funktionerna medan du hänvisar till»använda menyn» (s.3). Fotografera med större förstoringar än optisk zoom utan att minska bildkvaliteten [FINE ZOOM] B CAMERA MENU FINE ZOOM Undermeny 2 OFF ON : K s b Användning Endast optisk zoom används för att zooma in vid fotografering. Optisk zoom och bildbeskärning används tillsammans för att zooma in vid fotografering (ungefär 22x (max.)). Funktionen försämrar inte bildkvaliteten eftersom den inte konverterar data med färre pixlar till data med fl era pixlar. Om den är inställd på [ON], begränsas [IMAGE SIZE] till [H] eller lägre. Denna funktion är inte tillgänglig när [DIGITAL ZOOM] är [ON]. Den här funktionen är inte tillgänglig när [% SUPER MACRO] (s.21) eller [O SMACRO LED] (s.21) väljs. Fotografera med större förstoringar än optisk zoom [DIGITAL ZOOM] B CAMERA MENU DIGITAL ZOOM Undermeny 2 OFF ON : K s b A Användning Endast optisk zoom används för att zooma in vid fotografering. Optisk zoom och digital zoom används tillsammans för att zooma in vid fotografering (ungefär 18x (max.)). Denna funktion är inte tillgänglig när [FINE ZOOM] är [ON]. Den här funktionen är inte tillgänglig när [% SUPER MACRO] (s.21) eller [O S-MACRO LED] (s.21) väljs. Välja området för att mäta ljusstyrkan [ESP/n] B CAMERA MENU ESP/n Undermeny 2 ESP n (punkt) : K s A Användning Tar bilder med balanserad ljusstyrka över hela skärmen. (Mäter ljusstyrkan i mitten av skärmen och de omkringliggande områdena separat.) Fotograferar motivet i mitten av skärmen under motljus. Vid inställningen [ESP], blir mitten mörk när man fotograferar i starkt motljus. Välja inställningsområde för skärpan [AF MODE] B CAMERA MENU AF MODE Undermeny 2 FACE DETECT *1 iesp SPOT : K s Användning Detta används för att ta bilder av personer. (Kameran identifi erar automatiskt ett ansikte och en ram visas på skärmen.) Tryck ner avtryckaren halvvägs och när kameran fokuserar på ett ansikte lyser AF-markeringen grönt. När AF-markeringen lyser orange, indikerar detta att kameran har fokuserat på någonting annat än ett ansikte. Med den här funktionen kan du komponera bilden utan att bekymra dig för var kameran fokuserar. Kameran hittar motivet och justerar automatiskt fokus. Kameran fokuserar på motivet som finns inom AF-markeringen. *1 För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. SE 29

30 Spela in ljud när man tar stillbilder [R] B CAMERA MENU R : K s Göra motivet ljusare mot motljus [SHADOW ADJ] B CAMERA MENU SHADOW ADJ : K s b A Undermeny 2 OFF ON Användning Inget ljud spelas in. Kameran börjar automatiskt att spela in i cirka 4 sekunder efter att bilden har tagits. Detta är praktisk vid inspelning av anteckningar eller kommentarer om bilden. Vid inspelning riktar du mikrofonen (s.6) mot den ljudkälla som du vill spela in. Undermeny 2 OFF ON Användning Foton tas utan [SHADOW ADJ]. Kameran hittar en persons ansikte som har blivit mörkare i motljus och får det att se ljusare ut på bilden. (Rikta kameran mot motivet. Kontrollera att ramen visas runt ansiktet som detekteras av kameran, och tryck därefter på avtryckarknappen för att ta bilden.) Reducera oskärpa i bilden som orsakas av kameraskakningar vid fotografering [IMAGE STABILIZER] (stillbilder)/[dis MOVIE MODE] (videosekvenser) B CAMERA MENU IMAGE STABILIZER/ DIS MOVIE MODE För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. Vid inställningen [ON] låses [ESP/n] (s.29) automatiskt till [ESP] och [AF MODE] (s.29) låses automatiskt till [FACE DETECT]. : K s b A Undermeny 2 OFF ON Användning Bildstabiliseringen är avstängd. Detta rekommenderas vid fotografering när kameran är fixerad på ett ställe på ett stativ eller annan stabil yta. Bildstabiliseringen är aktiverad. Kamerans standardinställningar är [IMAGE STABILIZER] (stillbilder) i läget [ON] och för [DIS MOVIE MODE] (videosekvenser) läget [OFF]. Medan [IMAGE STABILIZER] (stillbilder) är [ON] kan ljud höras inifrån kameran när du trycker ner avtryckaren. Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor. När slutartiden är extremt långsam, t ex när man tar stillbilder eller bilder på natten, kan stabiliseringen vara mindre effektiv. När [DIS MOVIE MODE] (videosekvenser) är inställd på [ON] vid tagning, förstoras bilderna något innan de sparas. 30 SE

31 Justera inställningarna för funktionerna medan du hänvisar till»använda menyn» (s.3). Välja ett motivprogram i enlighet med fotograferingssituationen [O s] O s : s I s-läget, förprogrammeras de optimala fotograferingsinställningarna för specifi ka fotograferingslägen. På grund av detta kan eventuellt inte inställningarna ändras i en del lägen. Undermeny 1 B PORTRAIT/ F LANDSCAPE/ G NIGHT SCENE *1 / M NIGHT+PORTRAIT *1 / C SPORT/ N INDOOR/ W CANDLE *1 / R SELF PORTAIT/ S SUNSET *1 / X FIREWORKS *1 / V CUISINE/ d DOCUMENTS/ q BEACH & SNOW/ T UNDERWATER SNAPSHOT/ k UNDERWATER WIDE1/ l UNDERWATER WIDE2/ H UNDERWATER MACRO/ Y PRE-CAPTURE MOVIE/ asnow Användning Kameran tar en bild i läget för fotograferingssituationen. *1 Brusreduceringen aktiveras automatiskt när motivet är mörkt. Detta gör att fotograferingstiden blir dubbelt så lång och inga andra bilder kan tas under denna tid. Fånga det perfekta ögonblicket när man fotograferar ([YPRE-CAPTURE MOVIE]-läge) 1 Använd AB för att välja [YPRE-CAPTURE MOVIE] och tryck på o-knappen för att bekräfta. Denna funktion är klar för fotografering direkt efter att man har ställt in detta alternativ. 2 Tryck på avtryckaren för att starta inspelning av videosekvens. En 7-sekunders videosekvens, inklusive 2 sekunder direkt innan avtryckaren trycks, spelas in. Den optiska zoomen och autofokusfunktionen kan användas under inspelning av videosekvens. Ljud spelas inte in. AF-markeringen visas inte på skärmen. Välj [IMAGE SIZE] från [VGA] eller [QVGA] och välj [FRAME RATE] från [N 30fps] eller [O 15fps]. Knacka på kameran för att fotograferar en bild ([asnow]-läge) 1 Välj [asnow], och tryck därefter på o-knappen. [TAP CONTROL] (s.46) aktiveras automatiskt och kameran kan styras genom att man knackar lätt på den. 2 Knacka på kamerahusets baksida två gånger. [SELFTIMER] aktiveras och bilden tas automatiskt efter 2 sekunder. Fotografera med det valda läget»använda det bästa fotograferingsläget för motivet (s-läge)» (s.18) SE 31

32 Skapa panoramabilder [N PANORAMA] N PANORAMA Undermeny 1 COMBINE IN CAMERA 1 *1 COMBINE IN CAMERA 2 *1 COMBINE IN PC : K s Användning Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren bara komponerar bilden så att målmarkeringar och pekare överlappar och kameran utlöser automatiskt slutaren. Fotograferingsfunktionerna är redan förinställda med optimala inställningar för panoramafotografering. Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren komponerar bilderna med hjälp av stödlinjerna och utlöser slutaren manuellt. Bilderna som tas kombineras till en panoramabild med hjälp av programmet OLYMPUS Master 2 på den medföljande CD-ROM-skivan. Bilder tas med de senaste [ISO]- eller [O SCENE MODE]-inställningarna (förutom för vissa motivprogram). *1 Inte tillgänglig i s-läge (s.18). Inställningen [A IMAGE QUALITY] (s.27) kan inte ändras. Fokuseringen, exponeringen (s.21), zoomens position (s.20) och [WB] (s.28) låses vid den första bilden. Blixten (s.20) är fast inställd på $ (FLASH OFF)-läge. Panoramabilder kan endast redigeras med hjälp av [SHADOW ADJ] (s.30), [COLOR EDIT] (s.36).»visa panoramabilder» (s.26) Ta bilder med [COMBINE IN CAMERA 1] 1 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. 2 Flytta kameran en aning i riktning mot den andra bilden. Målmarkering Markör CANCEL MENU SAVE OK Skärm när man kombinerar bilder från vänster till höger 3 Flytta kameran långsamt medan du håller den rak och stoppa kameran där pekaren och målmarkeringen överlappar. Kameran utlöser slutaren automatiskt. CANCEL MENU SAVE OK Om du endast vill kombinera två bilder, trycker du på o-knappen innan du tar den tredje bilden. 4 Ta den tredje bilden på samma sätt som i steg 3. När den tredje bilden har tagits, behandlar kameran automatiskt bilderna och den kombinerade panormabilden visas. Om du vill avsluta tagning av panoramabilder, trycker du på m-knappen. Om bilden inte tas automatiskt, provar du [COMBINE IN CAMERA 2] eller [COMBINE IN PC]. 32 SE

33 Justera inställningarna för funktionerna medan du hänvisar till»använda menyn» (s.3). Ta bilder med [COMBINE IN CAMERA 2] 1 Använd CD för att välja riktningen som bilderna ska kombineras. Riktningen för att kombinera nästa bild. CANCEL MENU 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. En hjälpram visas som referens. CANCEL MENU 1:a bilden Hjälpram CANCEL MENU Sammanfogningsområde 3 Komponera den andra bilden så att sammanfogningsområdet överlappar hjälpramen. 4 Tryck på avtryckaren för att ta den andra bilden. Om du endast vill kombinera två bilder, trycker du på o-knappen innan du tar den tredje bilden. 5 Ta den tredje bilden på samma sätt som i steg 3 till 4. När den tredje bilden har tagits, behandlar kameran automatiskt bilderna och den kombinerade panormabilden visas. Om du vill avsluta tagning av panoramabilder, trycker du på m-knappen. Ta bilder med [COMBINE IN PC] 1 Använd ABCD för att välja riktningen som bilderna ska kombineras. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden och komponera därefter den andra bilden. Komponera bilden med hjälp av hjälpramen så att de två intilliggande bilderna överlappar. 3 Repetera steg 2 tills antalet bilder som krävs har tagits och tryck därefter på o när du är klar. När g-markeringen visas kan du inte längre fortsätta att fotografera. Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. Se hjälpguiden för OLYMPUS Master 2 för mer information om hur du skapar panoramabilder. CANCEL MENU SAVE OK Komposition av den andra bilden SE 33

34 Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna [D RESET] D RESET : A K s b A Undermeny 1 YES NO Användning Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. Blixt (s.20) Exponeringskompensation (s.21) Makro (s.21) Självutlösare (s.22) [ A IMAGE QUALITY] (s.27) Menyfunktioner i [B CAMERA MENU] (s.28 till 30) Aktuella inställningar ändras inte. Fotografera med specialeffekter [Q MAGIC FILTER] Q MAGIC FILTER 1 Använd ABCD för att välja önskad effekt och tryck på o-knappen. : K 34 SE

35 Justera inställningarna för funktionerna medan du hänvisar till»använda menyn» (s.3). Menyer för visnings-, redigerings- och utskriftsfunktioner Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. När menyratten står i läget q, kan inställningarna justeras. Automatisk visning [G SLIDESHOW] G SLIDESHOW Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Användning ALL/ STILL PICTURE/ MOVIE/ CALENDAR NORMAL *1 / FADER *1 /SLIDE *1 / ZOOM *1 /datum *2 OFF/1/2 *1 Endast när [STILL PICTURE] är valt i undermeny 1. *2 Endast när [CALENDAR] är valt i undermeny 1. Väljer bilderna som ska inkluderas i bildspelet, typ av övergångseffekt ([TYPE]) som ska användas mellan bilderna och bakgrundsmusiken ([BGM]). Starta ett bildspel När man trycker på o-knappen för att aktivera [BGM]-inställningarna, startar bildspelet. Tryck på o-knappen eller m-knappen för att stoppa bildspelet. [BGM] är inte tillgängligt när [F SILENT MODE] (s.47) är inställt på [ON]. Retuschera bilder [H PERFECT FIX] H PERFECT FIX Redigeringen kan ibland misslyckas beroende på motivet. Retuscheringen kan försämra bildupplösningen. Undermeny 1 ALL SHADOW ADJ REDEYE FIX Användning [SHADOW ADJ] och [REDEYE FIX] används tillsammans. Endast avsnitt som har blivit mörka på grund av motljus och svag belysning görs ljusare. Ögon som har blivit röda av blixten korrigeras. 1 Använd AB för att välja korrigeringsmetod och tryck på o-knappen. 2 Använd CD för att välja den bild som ska retuscheras och tryck på o. Den retuscherade bilden sparas som en separat bild. Retuschera hud och ögon [M BEAUTY FIX] M BEAUTY FIX Redigeringen kan ibland misslyckas beroende på motivet. Undermeny 1 Undermeny 2 Användning ALL [CLEAR SKIN], [SPARKLE EYE] och [DRAMATIC EYE] tillämpas tillsammans. CLEAR SKIN SPARKLE EYE DRAMATIC EYE SOFT/AVG/ HARD 1 Använd AB för att välja korrigeringsmetod och tryck på o-knappen. Gör att huden ser jämn och klar ut. Välj önskad effekt bland tre olika nivåer. Ökar kontrasten på ögonen. Förstorar motivets ögon. 2 Använd CD för att välja den bild som ska retuscheras och tryck på o. Den retuscherade bilden sparas som en separat bild. SE 35

36 När [CLEAR SKIN] är valt Använd AB för att välja retuscheringsnivå och tryck på o. CLEAR SKIN Ändra bildstorleken [Q] I EDIT Q Undermeny 2 C E SOFT AVG HARD BACK MENU SET OK Användning Detta sparar en högupplöst bild som en separat bild i en mindre storlek för bifogande i ett e-postmeddelande och andra program. 1 Använd CD för att välja en bild. 2 Använd AB för att välja bildstorlek och tryck på o-knappen. Bilden med den valda storleken sparas som en separat bild. Bildbeskärning [P] I EDIT P 1 Använd CD för att välja en bild och tryck på o. 2 Använd zoomknappen för att välja storleken för beskärningsramen och använd ABCD för att fl ytta ramen. Ändra bildens färgton [COLOR EDIT] I EDIT COLOR EDIT Undermeny 2 Användning Black & white Denna funktion gör bilden svartvit. Sepia Denna funktion ger bilden en sepiaton. Saturation (hard) Denna funktion ökar bildens färgmättnad. Saturation (soft) Denna funktion ökar bildens färgmättnad en aning. Sepia Black & white Saturation (hard) Saturation (soft) COLOR EDIT 1 Använd CD för att välja en bild och tryck på o. 2 Använd ABCD för att välja önskad färg och tryck på o-knappen. Bilden med den valda färgen sparas som en separat bild. Beskärningsram W T SET OK 3 Tryck på o. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. 36 SE

37 Justera inställningarna för funktionerna medan du hänvisar till»använda menyn» (s.3). Lägga till en kalender till en bild [CALENDAR] I EDIT CALENDAR CALENDAR Skapa småbilder med 9 bilder från en videosekvens [INDEX] I EDIT INDEX 1 Använd CD för att välja en videosekvens och tryck på o. INDEX SET OK 1 Använd CD för att välja en bild och tryck på o. 2 Använd CD för att välja en kalender och använd AB för att välja bildorientering och tryck på o. 3 Använd AB för att välja år på kalendern och tryck på D. 4 Använd AB för att välja Månad för kalendern och tryck därefter på o-knappen. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. BACK MENU Med denna funktion kan du hämta 9 bildrutor från en videosekvens och spara dem som en ny bild (INDEX) som innehåller miniatyrbilder för varje bildruta. Skydda bilder [0] J PLAYBACK MENU 0 SET OK Skyddade bilder kan inte raderas med [ERASE] (s.17), [SEL. IMAGE] eller [ALL ERASE] (s.38), men alla bilder raderas med [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] (s.40). Undermeny 2 OFF ON Användning Bilder kan tas bort. Bilder är skyddade så att de inte kan tas bort förutom genom att formatera internminnet/kortet. 1 Använd CD för att välja en bild. 2 Använd AB för att välja [ON]. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att skydda andra bilder och trycker på o-knappen. SE 37

38 Rotera bilder [y] J PLAYBACK MENU y Undermeny 2 U +90 V 0 t 90 Användning Bilden roteras 90 medurs. Bilden roteras inte. Bilden roteras 90 moturs. 1 Använd CD för att välja en bild. 2 Använd AB för att välja rotationsriktning. 3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att justera inställningar för andra bilder och trycker på o-knappen. Bilden behåller sin nya riktning även när kameran stängts av. Lägga till ljud till stillbilder [R] J PLAYBACK MENU R Undermeny 2 YES NO Användning Kameran lägger till (spelar in) ljud i cirka 4 sekunder medan bilden visas.detta är praktisk vid inspelning av anteckningar eller kommentarer om bilden. Inget ljud spelas in. Radera bilder [K ERASE] K ERASE Kontrollera varje bild innan du raderar den för att undvika att radera viktiga bilder som du vill spara. Undermeny 1 SEL. IMAGE ALL ERASE Användning Bilder väljs individuellt och raderas. Alla bilder i internminnet eller på kortet raderas. När du raderar bilder i interminnet ska du inte sätta in ett kort i kameran. När du raderar bilder från kortet sätter du in kortet i kameran i förväg. Individuellt välja och radera bilder [SEL. IMAGE] 1 Använd AB för att välja [SEL. IMAGE] och tryck på o-knappen. 2 Använd ABCD för att välja bilden som ska raderas och tryck på o-knappen för att lägga till en R-markering på bilden. R-markering SEL. IMAGE 1 2 IN 3 1 Använd CD för att välja en bild Rikta mikrofonen mot ljudkällan. BACK MENU OK GO D Mikrofon 3 Använd AB för att välja [YES] och tryck på o. Inspelningen startar. 3 Upprepa steg 2 för att välja bilden som ska raderas och tryck därefter på D-knappen för att radera de valda bilderna. 4 Använd AB för att välja [YES] och tryck på o. Bilder markerade med R raderas. Radera alla bilder [ALL ERASE] 1 Använd AB för att välja [ALL ERASE], och tryck på o-knappen. 2 Använd AB för att välja [YES] och tryck på o. 38 SE

39 Justera inställningarna för funktionerna medan du hänvisar till»använda menyn» (s.3). Spara utskriftsinställningar till bilddata [L PRINT ORDER] L PRINT ORDER»Utskriftsreservationer (DPOF)» (s.51) Utskriftsreservationer kan endast ställas in för stillbilder som sparats på kortet. SE 39

40 Menyer för övriga kamerainställningar Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Radera data helt [MEMORY FORMAT]/ [FORMAT] E SETUP MEMORY FORMAT/FORMAT Före formatering kontrollerar du att ingen viktig data fi nns kvar i internminnet eller kortet. Kort från andra tillverkare än Olympus och kort som har formateras i en dator måste först formateras av denna kamera innan de används. Byte av språk på displayen [W] E SETUP W»Byte av språk på displayen» (s.14) Undermeny 2 Språk *1 Användning Det går att välja språk för menyer och felmeddelanden som visas på skärmen. *1 Tillgängliga språk varierar beroende på landet och/eller området där kameran köptes. Undermeny 2 YES NO Användning Radera helt bilddata i internminnet *1 eller kortet (inklusive skyddade bilder). Avbryter formatering. *1 Se till att ta bort kortet innan du formaterar internminnet. Kopiera bilder i det interna minnet till kortet [BACKUP] E SETUP BACKUP Undermeny 2 YES NO Användning Säkerhetskopierar bilddata i internminnet till kortet. Avbryter säkerhetskopieringen. Det tar en stund att säkerhetskopiera data. Kontrollera att batteriet har tillräckligt med laddning innan du startar säkerhetskopieringen eller använd en nätadapter (säljs separat).»använda en nätadapter (säljs separat)» (s.62) 40 SE

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 850 SW

Din manual OLYMPUS? 850 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 850 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H3 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer