Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten"

Transkript

1 SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning/Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

2 Huvudfunktioner Fotografering Automatisk anpassning av fotograferingsinställningarna för särskilda förhållanden Minskar suddighet med en bildstabiliseringsfunktion Fotografera med höghastighets-iso med minskad suddighet vid hand- eller motivrörelser Spela in videor i valfritt läge genom att trycka på filmknappen Spelar in videor med stereoljud Kamerans orientering registreras automatiskt med en intelligent orienteringssensor Montera vidvinkelobjektiv, teleobjektiv eller närbildsobjektiv för att fotografera (säljs separat) Uppspelning Uppspelning av videor med stereoljud Autouppspelning bildspel Redigera Lägger på effekter i stillbilder med hjälp av funktionen Mina färger Inspelning av röstkommentarer till stillbilder. Redigerar videor Inspelning av endast ljud (ljudinspelare) Utskrift Gör det enkelt att skriva ut med knappen Skriv ut/dela Stöder även PictBridge-kompatibla skrivare från andra tillverkare än Canon Användning av lagrade bilder Överför dem enkelt till en dator genom att trycka på Skriv ut/dela 0

3 Konventioner i den här handboken De ikoner som visas nedanför rubriker anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. I exemplet nedan kan inställningsratten användas med följande fotograferingsmetoder. (Auto) (Porträtt) (Landskap) (Kvällsmotiv) (Sport) (Specialmotiv) (Stitch Assist) (Film) (Programautomatik) (Slutarautomatik) (Bländarautomatik) (Manuell) Spela in en video Fotografering Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 161). Den här symbolen visas vid aspekter som kan påverka kamerans funktion. Den här markeringen står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. Du kan använda SD * -minneskort och MultiMediaCard med den här kameran. Tillsammans kallas de här korten för minneskort i den här handboken. * SD står för Secure Digital, ett copyrightskyddat system. Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvariga för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Notera att den här garantin inte gäller för reparationer som härrör från tekniska fel i tillbehör från andra tillverkare än Canon, men du kan låta utföra sådana reparationer mot betalning. 1

4 Innehåll Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Hanteringsföreskrifter Läs detta Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kameran Komponentguiden Innan du använder kameran Hantering Använda LCD-skärmen och sökaren Anpassa visad information Information på LCD-skärmen Energisparfunktionen Ställa världsklockan Menyer och inställningar Menylista Återställa till grundinställningarna Formatera minneskort Fotografering Ändra antal bildpunkter och kompression (stillbilder) Ställa in lång synktid Ställa in bildstabiliseringsfunktionen Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Använda digital zoom Bildserier Använda självutlösaren Använda inställningsratten Videofilmning Ta panoramabilder (Stitch Assist) Byta färger och fotografera

5 Fotografera i den Kreativa zonen Programautomatik Ställa in slutartiden Ställa in bländaren Ange slutartiden och bländarvärdet manuellt Avancerade fotograferingsfunktioner Registrera inställningar för genvägsknappen Välja Autofokusram Fotografera motiv som är svåra att fokusera (Fokuseringslås, Autofokuseringslås, Manuell Fokus) Växla mellan fokuseringsinställningar Fokuseringsvariation (Fokusering VAR-läge) Anpassa ISO-talet Låsa exponeringsinställningen (exponeringslås) Fotografera med FE-lås Växla mellan ljusmätningsmetoder Justera exponeringskompensationen Automatisk exponeringsvariation (AEB-läge) Ställa in färgtoner (vitbalansen) Fotografera med Mina färger Växla mellan blixtregleringsinställningar Kompensation av blixtreglering / blixtstyrka Byta tidpunkt för tändning av blixten Ta bilder med fasta intervall (Intervalltimer) Spara egna inställningar Ställa in funktionen för automatisk rotering Skapa en målmapp för bilder Återställa filnumret Uppspelning/Radering Visa förstorade bilder Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) Hoppa mellan bilder Visa videor Redigera videor Rotera visningen av bilder Använda effekter och uppspelning Lägga till Mina färger-effekter Lägga till röstkommentarer till bilder Endast ljudinspelning (ljudinspelare)

6 Automatisk visning (Bildspel) Skydda bilder Radera alla bilder Inställningar för utskrift/överföring Ställa in DPOF-inställningar Inställningar för DPOF-överföring Fotografering/Visa bilder på en TV Anpassa kameran (inställningar för Min kamera) Felsökning Kamera När strömmen är på LCD-skärm/LCD-sökare Fotografera Videoinspelning Uppspelning Batteri Visning på TV Direktutskriftskompatibla skrivare Lista över meddelanden Bilagor Hantering av batterierna Hantering av minneskort Byta datumbatteriet Använda uppladdningsbara batterier (säljs separat) Använda konverterlinser (säljs separat) Använda en extern blixt (säljs separat) Skötsel och underhåll Tekniska data INDEX Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

7 Hanteringsföreskrifter Läs detta Provbilder Innan du fotograferar viktigare motiv rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för brott mot upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och bör aldrig användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Garantibegränsning Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundsupport finns i broschyren European Warranty System (EWS). 5

8 Försiktighetsåtgärder Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge. Om LCD-skärmen och sökaren LCD-monitorn tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 116). Språkinställning Se Grundläggande handbok (s. 5) om du vill ändra språkinställningen. Säkerhetsföreskrifter Innan du använder kameran bör du ha läst och förstått de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning. Med utrustning avses kamera, batterier, batteriladdare (säljs separat), nätaggregat (säljs separat) eller extern blixt (säljs separat). 6

9 Varningar Utrustning Förvara utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar utrustningen kan allvarliga skador uppstå. Rem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Minneskort: Kontakta omedelbart läkare om det har svalts eller fastnat i halsen. Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Avlägsna regelbundet nätsladden och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. Hantera inte nätsladden om du är våt om händerna. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. 7

10 Batteri Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för öppen eld eller hetta. Batteriet får inte doppas i vatten. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet. Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker, skölj omedelbart med vatten och sök därefter läkarhjälp. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Om du låter enheter vara anslutna en längre tid kan de överhettas och ta skada eller fatta eld. Använd NiMH-batterier i AA-storlek från Canon och laddare som rekommenderas för användning med sådana batterier. Nätaggregatet är utformat för att bara användas med din kamera. Använd det inte med andra produkter eller batterier. Det kan uppstå överhettning och fel på utrustningen, vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar. Innan du kastar ett batteri bör du täcka polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direktkontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. 8

11 Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (t.ex. kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. Sätt fast tillbehör såsom Canons vidvinkelobjektiv, teleobjektiv, närbildsobjektiv eller mellanring ordentligt när du använder dem. Om objektivet lossnar och trillar av kan det gå sönder och du kan skära dig på glasskärvorna. 9

12 Försiktighetsuppmaningar Utrustning Se till att inte fastna med kameran, slå i med den eller utsätta den för stötar när du bär den om nacken eller håller den i remmen. Om du gör det kan du skada kameran. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Detta kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Använd inte kameran på sådant sätt att den överbelastar strömuttag eller kablage. Använd inte utrustningen om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd den inte på platser med dålig ventilation. Detta kan medföra att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och lagra utrustningen på en säker plats. Om du förvarar kameran under en längre period med batterierna i kan batterierna läcka och skada kameran. 10

13 Blixt Använd inte blixten när smuts, damm eller något annat har fastnat på blixten. Håll inte fingrar eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, och det kan komma rök eller missljud från den. Det kan leda till värmeutveckling som kan skada blixten. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Det kan medföra brännskador. Förhindra funktionsstörningar Undvik kraftiga magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som alstrar starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bildinformationen. Undvik kondensproblem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan det bildas kondens. Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran. Annars kan utrustningen skadas. Ta bort minneskortet, batteriet och nätaggregatet från kameran, och vänta tills fukten har avdunstat helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 11

14 Innan du använder kameran Komponentguiden Framifrån e f n m a b c d l g k j i h a Fästen för kamerarem b Självutlösarlampa/Inspelningslampa/Lampa för minskning av röda ögon (s. 43, 46, 28) c Blixt (Grundläggande handbok s. 11) d Mikrofon (H) (s. 102, 103) e Mikrofon (V) (s. 102, 103) f AF-hjälpbelysning (s. 28) g Objektiv h Ringfrigöringsknapp (s. 141) i Stativgänga (s. 143) j Kontaktskydd (Grundläggande handbok s. 1) k Lucka för minneskort (Grundläggande handbok s. 1) l Kontaktskydd m DIGITAL-kontakt (Grundläggande handbok s. 21) n DC IN-kontakt (s. 139) 12

15 Sätta fast kameraremmen Montera remmen som på bilden. Kontrollera att remmen inte lossnar från fästet när du drar i den. Gör på samma sätt på kamerans andra sida. Undvik att svänga med kameran så att den fastnar i andra föremål när den hänger i remmen. Sätta på linsskyddet Sätt på linsskyddet så att hela linsen täcks. Sätt alltid tillbaka linsskyddet efter användning. Fäst snöret till linsskyddet på kameraremmen. Ta bort linsskyddet innan du sätter på kameran. Innan du använder kameran Komponentguiden 13

16 Baksida d c e a b f g h n m l 14 k j i a (Blixt)/ (Mikrofon)-knapp (s. 102, 103, Grundläggande handbok s. 11) b Inställningsratt (s. 46, Grundläggande handbok s. 8) c Avtryckare (Grundläggande handbok s. 6) d Zoomspak Fotografera: (Tele)/ (Vidvinkel) (s. 41, Grundläggande handbok s. 10) Uppspelning: (Zooma in)/ (Zooma ut) (s. 92) e (Serie)/ (Självutlösar)-knapp (s. 42, 43) f Indikatorlampa för ström/funktion Orange: Fotograferingsläge Grön: uppspelning/skrivaranslutning Gul: datoranslutning g OFF/AV-knapp h Inställningsspak (Grundläggande handbok s. 3) i A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 116) j Kontaktskydd k LCD-skärm (Grundläggande handbok s. 2) l Högtalare m (Närbild)-knapp (Grundläggande handbok s. 12) n MF (Manuell fokusering) (s. 66)

17 Manöverpanel a b c d k j i h a Dioptrijusteringsväljare (s. 16) b Sökare (s. 16) c Videoknapp (s. 46, Grundläggande handbok s. 7) d Multiväljare (Upp) (Ned) (Vänster) (Höger) e Indikeringslampa Blinkar rött: sparar på minneskort/läser från minneskort/raderar från minneskort/överför data (vid anslutning till dator) f Knappen MENU (s. 26, Grundläggande handbok s. 16) g Knappen SET/ (AF ramväljare) (s. 63, Grundläggande handbok s. 15) h Knappen DISP. (s. 16) i Knappen (Genväg)/ (Skriv ut/dela) (s. 61, Grundläggande handbok s. 17, 24) j Knappen ISO (ISO-tal)/ (Hoppa) (s. 69, 94) k Knappen FUNC. (Funktion)/ (Radera enstaka bild) (s. 26, Grundläggande handbok s. 15, 14) g f e Innan du använder kameran Komponentguiden 15

18 Innan du använder kameran Hantering Använda LCD-skärmen och sökaren Om du trycker på knappen DISP. ändras visningen. Skärmarna som visas baseras på inställningarna för [Sökarinställn.] (s. 17). Visningen växlar också till sökaren när du stänger LCD-skärmen. 1 Tryck på knappen DISP.. Visningsläget ändras enligt följande. Fotografering ( ) Uppspelning ( ) När LCD-skärmen är öppen. (Grundinställning) Visning på LCD-skärm (Ingen information) Ingen information Visning på LCDskärm *1 Standardvisning Sökarvisning (Ingen information) *2 *2 Detaljerad visning Visning i sökaren *1 (Informationsvisning) *1 Fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram (,,, och endast ) visas vid grundinställning. *2 När LCD-skärmen är stängd I fotograferingslägena visas fotograferingsinformationen i ca 6 sekunder när en inställning, som t.ex. blixtinställningen, ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka (eller sökarens) (s. 31). Om omgivningen är för ljus (t ex när du fotograferar utomhus) så att bilderna inte blir tydliga på LCD-skärmen kan du använda sökaren när du fotograferar. Justera skärpan i sökaren (s. 20) med dioptrijusteringsväljaren (s. 15) så att informationen syns tydligt. 16

19 LCD-skärmens och sökarens inställningar sparas när kameran stängs av. LCD-skärmen växlar inte till detaljerad visning när indexvisning används (s. 93). Anpassa visad information Du kan välja huruvida du ska visa följande information på LCD-skärmen och sökaren i aktuellt fotograferingsläge, samt växla mellan visningar genom att trycka på knappen DISP. Fotograferingsinformation. Hjälplinjer Histogram * (s. 19) *,,, och endast 1 Menyn (Lagring) [Sökarinställn.]. Se Menyer och inställningar (s. 27) 2 [LCD/Sökare] * / * / * / *. Använd,, och knapparna för att välja den LCD-skärm eller sökare du vill visa information för när du trycker på knappen DISP., och tryck sedan på knappen SET för att markera med. Du kan inte koppla ur inställningen för aktuell visningsplats. Visningsplatser markerade med visas inte även om du trycker på knappen DISP. * Grundinställningar. LCD-skärm Sökare Vald placering för visning Innan du använder kameran Hantering 17

20 3 [Fotogr.info] * /[Hjälplinjer] * / [Histogram] *. Använd,, och knapparna för att välja de objekt du vill visa på LCDskärmen eller i sökaren och tryck på SET-knappen för att markera med. Information för visningsplatser utan visas inte. Även om objekt som är nedtonade kan ställas in så kommer de inte att visas i fotograferingsläge. Visas inte när du trycker på knappen DISP. Objekt markerade med visas * Grundinställning:, : Ingen information Ingen information, : Visar fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram Om du trycker ner avtryckaren halvvägs och återgår till fotograferingsskärmen från skärmen för anpassad visningsinställning så sparas inte inställningarna. 18

21 Histogram Histogrammet är ett diagram som gör det möjligt att bedöma ljusstyrkan i en bild och du kan visa det i lägena,, och för att bekräfta ljusstyrkan vid fotografering. Ju längre åt vänster kurvan är, desto mörkare blir bilden. När kurvan är längre åt höger blir bilden ljusare. Om bilden är för mörk justerar du exponeringskompensationen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 75). Exempel på histogram Mörk bild Balanserad bild Ljus bild Utöver att justera exponeringskompensationen kan du även sänka slutarhastigheten och bländarvärdet för att skapa en ljusare bild. Du kan också öka slutarhastigheten och bländarvärdet för att skapa en mörkare bild. Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmens eller sökarens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka *, så att det blir lättare att fotografera. * Brus visas på skärmen och motivets rörelser är suddiga. Den lagrade bilden påverkas dock inte. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. (Denna funktion kan inte kopplas ur.) Innan du använder kameran Hantering 19

22 Information på LCD-skärmen Fotograferingsläge Vitbalans (s. 77) *1 Spotmätningsram *1 Autofokusram (s. 63) *1 Låg batterinivå (s. 132) Hjälplinjer *2 (s. 17) Zoomningsgrad *1 (s. 41) Zoomfält *1 Histogram *2 (s. 19) Stillbilder: antal registrerbara bilder *4 Video: återstående tid *4 / förfluten tid Exponerings-kompensation (s. 75) Fokuseringsomfång (översikt) *1 Buffertvarning *3 ISO-tal (s. 69) Körläge (s. 42, 43) Närbild/Supernärbild (s. 40, Grundläggande handbok s. 12) Blixt (Grundläggande handbok s. 11) Automatisk rotering (s. 87) Lagring (Röd) *1 Inspelning av videosekvens (s. 46) *1 Fotograferingslägen (s. 46, Grundläggande handbok s. 8) Spara inställningar (s. 86) *1 Vindbrusfilter (AV) (s. 50) Tidszon (s. 24) *1 Skapa mapp (s. 88) Fotografering förbjuden (s. 49) Mina färger (s. 80) Rammarkering (s. 68, 76) Blixtreglering (s. 82) Blixtstyrka (s. 82) Ljusmätningsmetod (s. 73) Antal bildpunkter för videoinspelning/bildfrekvens (s. 48) Kompression (s. 36) Antal bildpunkter (s. 36) (Röd) *1 Kameraskakvarning (s. 21) *1 AE-lås/FE-lås (s. 70, 72) Slutartider *1 (s. 58) Bländarvärde *1 (s. 59) *1 Manuell fokusering (s. 66) Exponeringsändringssta pel (Video) (s. 47) Bildstabilisering (s. 39) *1 Int. Intervalltimer (s. 84) *1 *1 Autofokuslås (s. 65) 20

23 *1 Visas även om LCD-skärmen är inställd på att inte visa information. *2 Visas vid val i [Custom Display/Sökarinställn.] (s. 17). *3 Detta visas normalt inte. Det visas när det tillgängliga internminnet (bufferten) är hälften eller mindre under en videoinspelning. När buffertvarningen indikerar att bufferten är full kan fotograferingen eller inspelningen stoppas. *4 0 visas i rött när det inte finns något utrymme kvar för lagring av stillbilder, vid aktuellt antal lagringsbara bilder, eller återstående videotid. När båda inspelningsmöjligheterna är uttömda visas meddelandet Minneskortet fullt. Även i läget där ingen information ska visas så visas fotograferingsinformation i ca 6 sekunder när du byter fotograferingsinställningar. (Fotograferingsinformation kanske inte visas beroende på kamerans aktuella inställningar.) Meddelandet Fäll upp blixten, (skakvarning)-, eller (blixtvarning)-ikonen lyser röd på LCD-skärmen (eller i sökaren) i svaga ljusförhållanden medan kameran förbereder fotografering. Använd någon av följande fotograferingsmetoder. - Sätt på bildstabiliseringsfunktionen (s. 39) - Höj ISO-talet - Fäll upp blixten för att aktivera automatisk eller normal utlösning - Montera kameran på ett stativ Uppspelningsmetod Standard Ljud i Wave-format (s. 102) Mappnummer bildnummer Kompression (stillbild) (s. 36) Innan du använder kameran Hantering Antal bildpunkter (stillbild) (s. 36) Video (s. 46) Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 109) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas 21

24 Detaljerad Exponeringskompensation (s. 75) Närbild/Supernärbild (s. 40, Grundläggande handbok s. 12) Mina färger (Fotografering) (s. 80) Histogram (s. 19) Mina färger (Uppspelning) (s. 100) Ljusmätningsmetod (s. 73) Fotogaferingsmetoder (s. 53, 54, 46, 57, Grundläggande handbok s. 3, 8) Stillbildsfotografering när du filmar videor (s. 49) Bilder med Mina färger-effekt (s. 100) ISO-tal (s. 69) Antal bildpunkter för videoinspelning/bildfrekvens (s. 48) Vitbalans (s. 77) Blixtreglering (s. 82) Blixtstyrka (s. 82) Manuell fokusering (s. 77) Slutartid (s. 58) Bländarvärde (s. 59) Filstorlek Antal bildpunkter vid fotografering (stillbild) (s. 36) Inspelningstid (video) (s. 48) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd, eller så går filformatet inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer standarden DCF (Design rule for Camera File System) (s. 148). RAW-bild Okänd datatyp. 22

25 Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som den ska. Varning för överexponering I följande fall blinkar överexponerade delar av bilden. - När du granskar en bild på LCD-skärmen (med informationsvisning) eller i sökaren omedelbart efter att den har tagits (med informationsvisning) - När du använder det detaljerade visningsläget vid uppspelning Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Strömmen stängs av under följande omständigheter. Starta om kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen. Fotografering Uppspelning eller kopplad till skrivare * Grundinställning (tid kan ändras). Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har genomförts. [Display Off/Display av] aktiveras och LCD-skärmen (eller sökaren) stängs av automatiskt 1 minut * efter att den sista kontrollen utförts, även om [Auto Power Down/Automatisk avstängning] är inställd på [Off/Av]. (För att sätta på LCD-skärmen igen trycker du på valfri knapp förutom OFF-knappen eller ändrar vertikal eller horisontell orientering.) Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har genomförts. Lägg märke till att när kameran stängs av med strömsparfunktionen så konsumeras fortfarande en liten mängd ström. Energisparfunktionen aktiveras inte under automatisk uppspelning av bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Det går att ändra inställningarna för energisparfunktionen (s. 31). Innan du använder kameran Hantering 23

26 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden; du ändrar bara tidszoninställningen, förutsatt att du har förregistrerat resmålets tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 27) 2 (Hem) knappen SET. 3 Använd knappen eller för att välja en hemtidszon från kartan knappen SET. Om du vill ställa in sommartid gör du det med knappen eller för att visa. Klockslaget justeras en timme framåt. 4 (Värld) knappen SET välj en destinationstidszon som är samma som steg 3. 24

27 Byta till destinationstidszonen 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 27) 2 Använd knappen eller för att välja (värld) knappen MENU. Du ändrar destinationstidzonen med knappen SET. Om du inte väljer hemtidszon först så kan du inte konfigurera destinationstiden. Om du ändrar datumet och tiden när alternativet Värld har valts, ändras datumet och tiden för Hem-alternativet automatiskt. Innan du använder kameran Hantering 25

28 Menyer och inställningar Du använder menyerna för att justera fotograferings-, uppspelnings- och utskriftsinställningarna eller andra kamerainställningar som t.ex. datum, klockslag och ljud. Följande menyer finns. FUNC. -menyn Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera FUNC. -menyn På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna. a b e c d a Ställ in kameran på fotografering. b Tryck på knappen FUNC. c Tryck på eller för att välja ett menyalternativ. Alla alternativ är inte tillgängliga med alla fotograferingsmetoder. d Tryck på eller för att välja ett alternativ inom menyalternativet. Du kan ibland välja fler alternativ genom att trycka på knappen SET för vissa alternativ. När du har valt ett alternativ kan du trycka på avtryckaren och fotografera direkt. Menyn visas igen när bilden har tagits, så att du lätt kan ändra inställningarna. e Tryck på knappen FUNC. 26

29 Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Med de här menyerna sköter du praktiska inställningar för fotografering, uppspelning eller utskrift. (Lagring)-menyn (Uppspelning)-menyn (Inställningar)-menyn (Min kamera)-menyn (Utskrift)-menyn a b Du kan växla mellan c d menyerna genom att trycka på eller när den här delen har valts. I det här exemplet visas menyn Lagring. Vid uppspelning öppnas menyerna Uppspelning, Skriv ut, Inställningar och Min kamera. a Tryck på knappen 1 MENU. b Tryck på eller för att växla mellan menyerna. Du kan också växla mellan menyerna genom att använda zoomreglaget. c Tryck på eller för att välja ett menyalternativ. Alla alternativ är inte tillgängliga med alla fotograferingsmetoder. d Tryck på eller för att välja ett alternativ. Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast väljas efter det att du tryckt på knappen SET. Du får därefter upp nästa meny. Tryck på knappen SET igen för att bekräfta inställningen. e Tryck på knappen MENU. e Innan du använder kameran Hantering 27

30 Menylista FUNC. -menyn Menyalternativ Referenssida Exponeringskompensation s. 75 Vitbalans s. 77 Mina färger s. 80 Rammarkering s. 68, 76 Blixtexponeringskompensation/blixtstyrka s. 82 Mätningsmetod s. 73 Antal bildpunkter för videoinspelning/bildfrekvens s. 48 Antal bildpunkter (stillbild) s. 36 Kompression (stillbild) s. 36 Lagrings-menyn Menyobjekt Alternativ Referenssida Blixtsynkronisering 1:a ridån *1 /2:a ridån s. 83 Lång synktid Automatisk *1 /Manuell s. 38 Blixtreglering På *1 /Av s. 82 Röda ögon På *1 /Av Grundläggande s. 12 Bildserier (Standardbildserie) *1 / (Bildserie i snabb följd) s. 42 Självutlösare (10 sek) *1 / (2 sek) / (Egen) s. 43 Spotmätning Central *1 /AF-punkt s. 73 Säkerhetsförskjutning På/Av *1 s. 60 MF-punkt zoom På *1 /Av s. 66 Autofokus Bildserie *1 /Enstaka s. 67 AF-hjälpbelysning På *1 /Av s. 12 Inspelningslampa På *1 /Av s

31 Menyobjekt Alternativ Referenssida Digital zoom På/Av *1 ([På] är grundinställningen för videoläge) s. 41 Visa Av / 2 *1 till 10 sek / Håll nere Grundläggande s. 7 Spara original På/Av *1 s. 56 Spegelvänd disp. På *1 /Av Grundläggande s. 2 Bildstab. Av/Bildserie *1 /Endast avtr. *2 /Panorering *2 s. 39 Konverter Av *1 /WC-DC58A/TC-DC58B s. 143 Fotograferingsintervall: 1 Intervalltimer *1 till 60 min. Antal bilder: 2 *1 till 100 bilder. LCD-skärm 1, 2 LCD/Sökare Sökare 1, 2 På *4 /Av Egen visningsinställning Fotograferingsinformation. På *5 /Av *6 Hjälplinjer *3 På *5 /Av *6 Histogram På *5 /Av *6 s. 84 s. 17 Ställ in Genväg s. 61 Spara inställn s. 86 *1 Grundinställning *2 Kan inte ställas in. *3 Gör det möjligt för dig att visa hjälplinjer (9 sektioner) på LCD-skärmen för att hjälpa dig avgöra X- och Y-axeln på motivet och komponera fotografiet. Linjerna registreras inte i bilderna. *4 Grundinställning för alla visningslägen *5 Grundinställning för LCD-skärm 2 och sökare 2 *6 Grundinställning för LCD-skärm 1 och sökare 1 Innan du använder kameran Hantering 29

32 Uppspelningsmenyn Menyobjekt Referenssida Övergång s. 99 Bildspel s. 105 Mina färger s. 100 Ljudinspelare s. 103 Skydda s. 109 Rotera s. 98 Radera alla s. 110 Överför. ordning s. 114 Utskriftsmenyn Menyobjekt Referenssida Skriv ut Välj bild och antal s. 111 Välj alla bilder s. 112 Ta bort alla val s. 113 Utskriftsinställningar s

33 Inställningar Menyobjekt Alternativ Sammanställning/Referenssida Ljud av På/Av *1 Stänger av allt ljud utom varningar när den är [På] (Grundläggande s. 4). Volym Justera volymen på start-, manöver-, självutlösar, slutar- och uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Startljud vol Knappljud vol Självutl vol Slutarljud Volym Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Justera volymen för de ljud som hörs när du trycker på någon annan knapp än avtryckaren när kameran används. Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas. Justera volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video. Justerar volymen för filmljud och röstkommentarer och ljudinspelning. Anger mikrofonnivån, vindbrusfilter och Ljud samplingsfrekvens (s. 50). (Normal) *1 Justerar ljusstyrkan för LCD-skärmen och sökaren / LCD-ljusstyrka separat. (Visa den plats du vill justera ljusstyrkan (Ljus) för, och konfigurera sedan inställningarna.) Energispar s. 23 Automatisk avstängnin gsfunktion Display av På *1 /Av 10 sek/20 sek/ 30 sek/1 min *1 / 2 min/3 min Ange om kameran ska stängas av automatiskt eller inte när en viss tid har gått utan att du använder kameran. Ange hur länge kameran kan vara inaktiv innan LCD-skärmen (eller sökaren) stängs av. Tidszon Hem *1 /Värld s. 24 Datum/ klockslag Grundläggande s. 4 Format s. 35 Innan du använder kameran Hantering 31

34 Menyobjekt Alternativ Sammanställning/Referenssida Bildnummer Kontinuerlig *1 / Autoåterst. s. 90 Skapa mapp s. 88 Skapa ny mapp Skapa autom Automatisk rotering Markering (På)/Ingen markering (Av) Av *1 /Dagligen/ Mån Sön/Varje månad Skapa en mapp för nästa fotosession. Du kan också ange en tid för när mappen skapas. På *1 /Av s. 87 Avståndsskala m/cm *1 Ställer in enheten för mätning av avståndet som eller fot/tum visas för MF-indikatorn och fokuseringsomfånget. Språk Grundläggande s. 5 Videoformat NTSC *1 / PAL s. 116 Utskriftsmetod Automatisk*1 / (PictBridge-anslutning) Se nedan *2 Återställ allt s. 34 *1 Grundinställning *2 Gör att du kan byta metod för anslutning till skrivaren. Under normala förhållande behöver inställningarna inte ändras, men när bilder skrivs ut som tagits i (Bred) antal bildpunkter på en hel sida brett papper med SELPHY CP710/CP510 Canon Compact Photo Printer väljer du. Denna inställning lagras även efter det att kameran stängts av så se till att ställa tillbaka den på [Auto] när du skriver ut andra bildstorlekar än (denna metod kan dock inte ändras när kameran är ansluten till en skrivare). 32

35 Menyn Min kamera Menyobjekt Alternativ Referenssida Tema Startbild Startljud Manöverljud Självutlös.ljud Slutarljud Innehåll i menyn Min kamera * Grundinställning Ange ett gemensamt tema för alla alternativ i inställningarna för Min kamera. Anger vilken startbild som ska visas när du sätter på kameran. Anger vilket startljud som ska höras när du sätter på kameran. Ange vilket ljud som ska spelas upp när en annan knapp än avtryckaren trycks ned. Anger vilket ljud som ska signalera att bilden tas om två sekunder. Ställer in det ljud som spelas när avtryckaren trycks ned hela vägen. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video. (Av)/ * / / s. 117 Innan du använder kameran Hantering 33

36 Återställa till grundinställningarna 1 Menyn (Inställningar) [Återställ allt]. Se Menyer och inställningar (s. 27) 2 [OK] knappen SET. Du kan inte återställa inställningarna när kameran är ansluten till en dator eller skrivare. Följande inställningar kan inte återställas till grundinställningarna: - Alternativen [Datum/Klockslag], [Språk], [Tidszon] och [Videoformat] på menyn [ (Inställningar)] (s. 32) - Färger som har angetts för Färgaccent (s. 53) eller Färgbyte (s. 54) i -läge - Funktionsinställningar (s. 86) - Vitbalansinformation som har angetts med funktionen för egen vitbalans (s. 78) - Nyligen registrerade inställningar för Min kamera (s. 117) När kameran är i fotograferingsläge och inställningsratten är inställd på återställs endast inställningarna som sparats för till grundinställningarna. Detta är enda sättet att återställa inställningar till grundinställningar. 34

37 Formatera minneskort Du måste alltid formatera ett nytt minneskort, alternativt ett kort där du vill radera alla bilder och andra data. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. När -ikonen visas finns endast ljuddata. Tänk dig noga för innan du formaterar minneskortet. 1 Menyn (Inställningar) [Formatera]. Se Menyer och inställningar (s. 27) 2 [OK] knappen SET. Utför en lågnivåformatering genom att välja eller -knappen för att välja [Lågnivåformatering] och eller -knappen för att bocka av. Om du väljer [Lågnivåformatering] kan du avbryta formateringen genom att trycka på knappen SET. Du kan använda minneskortet trots att formateringen inte slutfördes, men all information tas bort. Visas när det endast finns ljuddata (s. 102). Innan du använder kameran Hantering Lågnivåformatering Du bör välja alternativet [Lågnivåformatering] om du misstänker att minneskortets läs-/skrivhastighet har sänkts. För vissa minneskort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. 35

38 Fotografering Ändra antal bildpunkter och kompression (stillbilder) Fotografering 1 Menyn FUNC. * (Kompression/Antal bildpunkter) (Antal bildpunkter). Se Menyer och inställningar (s. 26) Välj inställningar för antal bildpunkter genom att trycka på eller. -inställningar kan inte ställas in i -läge. * Grundinställning. 2 Knappen SET * (Kompression). Välj kompression genom att trycka på eller. * Grundinställning. Antal återstående bilder 36

39 Ungefärligt antal bildpunkter Visning Antal bildpunkter Bildpunkter Syfte L (hög) bildpunkter Utskrift upp till ungefär A3-format * Hög mm M1 (medel 1) bildpunkter Utskrift upp till ungefär A4-format * mm Skriva ut kopior i vykortsstorlek M2 (medium 2) bildpunkter mm Låg Utskrift i L-storlek mm S (låg) bildpunkter Bifoga bilder i e-post eller ta fler bilder (Bredbild) bildpunkter Skriva ut bilder i bred storlek (bilder lagrade med 16:9 breddhöjdförhållande. Områden som inte lagrats visas inte som svarta fält på LCD-skärmen.) Ungefärliga värden för kompressionsinställningar Kompression Mycket fin Fin Hög kvalitet Syfte Ta bilder med bättre kvalitet Ta bilder med normal kvalitet Fotografering Normal Normal Ta flera bilder Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 152) Se minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 151) 37

40 Ställa in lång synktid Fotografering Blixten är anpassad efter långa slutartider. Därmed minskar risken för att bara bakgrunden blir mörk när du fotograferar en person i skymningsljus eller mörker, eller när du tar bilder inomhus. 1 Menyn (Lagring) [Lång synktid.] [På]/[Av] *. Se Menyer och inställningar (s. 27) * Grundinställning. Den snabbaste slutarhastigheten för blixtsynkronisering är 1/500 sekund. Slutartiden återställs automatiskt till 1/500 sekund om en kortare slutartid väljs. När [Lång synktid] är [På] så kan kameraskakning bli ett problem även om [Bildstabilisering] står på [Kontinuerlig]. Stativ rekommenderas. 38

41 Ställa in bildstabiliseringsfunktionen Fotografering Med bildstabiliseringsfunktionen kan du minska effekten av skakningsoskärpa (suddiga bilder) när du fotograferar avlägsna motiv som har förstorats eller när du fotograferar i svagt ljus. Typer av bildstabilisering Kontinuerlig Endast avtr. Panorering Du kan kontrollera bildstabiliseringens effekt på oskarpa bilder på LCDskärmen (eller i sökaren) eftersom bildstabiliseringen körs kontinuerligt. Detta gör det lättare att komponera bilder och fokusera på motiv. Bildstabiliseringen aktiveras endats när slutarknappen trycks ned, så motiv kommer att fångas med minskad oskärpa även om rörelserna inte är mjuka på LCD-skärmen (eller i sökaren). Den här inställningen är inte tillgänglig i. Detta alternativ stabiliserar endast effekter på bilden som kommer av att kameran rörts upp och ned. Detta alternativ rekommenderas för att fotografera motiv som rör sig horisontellt. Den här inställningen är inte tillgänglig i. 1 Menyn (Lagring) [Bildstab.] [Kontinuerlig] * / [Endast avtr.]/[panorering]/[av]. Se Menyer och inställningar (s. 27) Fotografering * Grundinställning. Följande symboler visas på LCD-skärmen (eller i sökaren) om du har valt informationsvisning. [Kontinuerlig] [Endast avtr.] [Panorering] Referenssida Utan objektivkonverter Med teleobjektiv monterat (säljs separat) s. 143 Med vidvinkelobjektiv monterat (säljs separat) s

42 Det är inte säkert att skakningsoskärpan korrigeras helt när du fotograferar med långa slutartider vid t ex kvällsfotografering. Stativ rekommenderas. Om skakningsoskärpan är för kraftig kan den kanske inte korrigeras helt. Håll kameran horisontellt när du panorerar (stabiliseringen fungerar inte när kameran hålls vertikalt). Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Fotografering I det här läget kan du ta bilder av motiv ännu närmare än med närbildsläget. Dessutom kan bakgrunden fotograferas annorlunda jämfört med de vanliga närbildseffekterna. Det går att ta bilder när avståndet mellan objektivets framkant och motivet är inom följande intervall: 0 till 10 cm (maximal vidvinkel, zoom inte tillgänglig) 1 Håll nere knappen för att visa på LCD-skärmen (eller i sökaren). Tryck på knappen igen om du vill avbryta supernärbildsläget (även närbildsläget avbryts). Bildområdet när kameran är så nära motivet som möjligt är mm (maximal vidvinkel). Zoomad 0 cm från blomman 40

43 Använda digital zoom Fotografering * Kan inte ställas in i och. Du kan kombinera digital zoom med optisk zoom för att förstora och fotografera. Stillbilder: ca 48x max Video: ca 48x max Den digitala zoomen kan inte användas tillsammans med (Bred). 1 Menyn (Lagring) [Digital zoom] [På]/[Av] *. Se Menyer och inställningar (s. 27) [På] är grundinställningen för videoläge. * Grundinställning. 2 Vrid zoomreglaget mot och ta bilden. Om du trycker på stannar zoomningen när objektivet når den maximala optiska teleinställningen (när du tar stillbilder). Tryck på för att aktivera den digitala zoomen och zooma in bilden ännu mer. Tryck på för att zooma ut. Optisk zoom (vit) Digital zoom (blå) Kombinerad optisk och digital zoom igen Fotografering ca 2 sekunder senare Bilderna blir kornigare ju mer de zoomas in digitalt. 41

44 Bildserier Fotografering * Kan inte ställas in i och. Med den här metoden tas en serie bilder när avtryckaren trycks ned. Dessutom är det möjligt att ta flera bilder i följd (s. 151) i fast intervall (bildserier) med ett rekommenderat minneskort *1 tills kortet är fullt. *2 Även om bildseriefotograferingen upphör kanske inte minneskortet är fullt. Standardbildserie Cirka 1,5 bilder/sek. *2*3 Bildserie med hög frekvens Rekommenderas *2 *3 Ca 2,3 bilder/sekund Rekommenderas när du vill kontrollera motivet vid bildseriefotografering. när du vill ha kortast möjliga slutarintervall vid bildseriefotografering. *1 Ett supersnabbt SDC-512MSH-minneskort (säljs separat) som lågnivåformaterats (s. 35) innan fotografering rekommenderas. *2 Detta gäller under de standardförhållanden för fotografering som definierats av Canon. De faktiska resultaten kan variera beroende på motiv och fotograferingsförhållanden. *3 När du använder Stor/Fin-läget. 1 Tryck på knappen för att visa. är standardläge för (dock kan (bildserie med hög frekvens) inte ställas in). 2 Fotografera. Kameran fortsätter att lagra flera bilder i rad så länge som du håller ned avtryckaren. När du släpper avtryckaren tas inga fler bilder. Så här avbryter du bildseriefotografering: Tryck på knappen att visa. för Intervallet mellan bilderna kan bli längre när det interna minnet börjar bli fullt. Om blixten utlöses kan tidsintervallet mellan varje bild som tas förlängas. 42

45 Välja metod för bildseriefotografering Välj antingen Standardbildserie eller Bildserie i snabb följd. 1 Menyn (Lagring) [Bildserier] /. Se Menyer och inställningar (s. 27) Välj ett läge som stöder bildserier. 2 Tryck på knappen MENU. Bildserier avbryts när du stänger av kameran även om bildserieläget bevaras. Använda självutlösaren Fotografering Du kan ställa in avtryckaren på 10 ( ) eller 2 sekunders fördröjning ( ) eller välja en egen fördröjningstid och antalet bilder som ska tas ( : Egen timer) om du vill fotografera efter att du har tryckt på avtryckaren. Fotografering 1 Tryck på knappen för att visa, eller. 2 Fotografera. När avtryckaren trycks ned helt blinkar självutlösarlampan (när funktionen för minskning av röda ögon är aktiverad, tänds den inom 2 sek). Avbryta självutlösaren: Tryck på knappen för att visa. Du kan ändra självutlösarljudet (s. 33, 117). 43

46 Ändra nedräkningstiden för självutlösaren ( / ) 1 Menyn (Lagring) [Självutlösare] *1 /. Se Menyer och inställningar (s. 27) Följande händer. - : 2 sekunder innan avtryckaren utlöses, spelas självutlösarljudet upp snabbare och lampan blinkar snabbare *2. - : Självutlösarljudet spelas upp när avtryckaren trycks ner och 2 sek. senare tas bilden. *1 Grundinställning. *2 Kan variera p.g.a. inställningarna för Min Kamera. 44

47 Ändra fördröjningstiden och antalet bilder som tas ( ) Du kan ändra fördröjningstiden (0 10, 15, 20, 30 sek.) och antalet bilder som tas (1 10). Inställningar för (Färgaccent), (Färgbyte), (Stitch Assist) eller (Video) kan inte göras i -läge. 1 Menyn (Lagring) [Självutlösare]. Se Menyer och inställningar (s. 27) 2 Välj [Fördröjning] eller [Bilder]* knappen SET. Självutlös+arljudet spelas upp på följande sätt. - Om 2 sekunder eller mer har specificerats så ökar självutlösarljudet 2 sekunder innan fotografering. - Om du har angett att flera bilder ska tas under [Bilder] spelas självutlösarljudet upp bara för den första bilden. * Grundinställningar är 10 sek, 3 bilder Fotografering Om 2 eller flera bilder har angetts för alternativet [Bilder] sker följande. - Inställningarna för exponering och vitbalans låses när den första bilden har tagits. - Om blixten utlöses kan tidsintervallet mellan varje bild som tas förlängas. - Intervallet mellan bilderna kan bli längre när det interna minnet börjar bli fullt. - Fotograferingen avbryts automatiskt om minneskortet blir fullt. 45

48 Använda inställningsratten Videofilmning Fotografering Oavsett hur lägesratten är inställd så kan du fotografera *1 genom att endast trycka på videoknappen. Du kan välja antal bildpunkter för videoinspelning och bildfrekvens (s. 48) och fotografera med färgeffekter såsom Färgaccent, Färgbyte och Mina Färger. Maximal storlek på video: 1 GB *2 *1 Du kan spela in tills minneskortet är fullt (om du använder ett snabbt minneskort, t.ex. det rekommenderade kortet SDC-512MSH). *2 Även om videosekvensen inte kommer upp i 1 GB bilddata, avbryts inspelningen när sekvensen är en timme. Beroende på minneskortets lagringskapacitet och hur snabbt data skrivs så kommer inspelningen att avslutas innan 1 GB eller 1 timme uppnås. 1 Tryck på videoknappen för att spela in. Inspelningen startar när videoknappen trycks ned. Inspelningen inkluderar ljud. När du filmar visas inspelningstiden (i sekunder) och INSP visas på LCD-skärmen (eller i sökaren). Inspelningslampan blinkar rött under videoinspelning och slocknar när inspelningen är klar. Om du väljer [Av] för [Inspeln.lampa] på menyn Lagring blinkar inte lampan (s. 28). Om du trycker på videoknappen igen så avslutas inspelningen. Inspelningen avslutas automatiskt under följande omständigheter. - När den maximala inspelningstiden har gått. - När det interna minnet och minneskortet blir fullt. När du spelar in med Färgaccent eller Färgbyte ska du ställa in dem i -läge först (s. 53). Även om du spelar in videor med antalet bildpunkter för stillbilder inställt på så blir den inspelade videons bredd-höjdförhållande den vanliga 4:3-skärmen. 46

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok Upphovsrätt Upphovsrätt 2012 av BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Serienumret finns på kamerans undersida. Grundläggande funktioner Börja med att läsa detta avsnitt om det är första gången du använder kameran. Detta avsnitt ger en grundläggande

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H3 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt denna PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar GRUNDKOMPONENTER Knappen Slutare/Välj Mikro-USB-port Mikrofon Statusindikatorlampa Uppåtknapp Knappen Ström/Läge Lins Mikro-SDkortplats Skärm e Knappen Nedåt/Slutar Högtalar VATTENTÄTT KAMERAHUS Knappen

Läs mer

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24 e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 10:31 AM Bruksanvisningen Först bör du studera kapitlen Förberedelser och Funktioner när du använder Optio T30 så att du bekantar dig med kameran och lär

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer