Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera"

Transkript

1 DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. ( Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. ( För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning. ( Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten.

2 Innehåll Snabbguide s. 3 Knappfunktioner s. 11 Följ instruktionerna och tryck samtidigt på kamerans knappar och testa på så sätt kamerans olika funktioner. Menyhantering s. 21 Lär dig hur menyerna för basfunktionerna och inställningarna fungerar. Utskrift s. 41 Lär dig skriva ut dina bilder. OLYMPUS Master s. 46 Lär dig flytta bilderna till en dator och spara dem där. Lär känna din kamera s. 50 Lär dig mer om kamerans funktioner och hur du tar bättre bilder. Övrigt s. 61 Läs om praktiska funktioner och säkerhetsföreskrifter så att kameran kan användas så effektivt som möjligt. 2 SE

3 Ta fram dessa delar (förpackningens innehåll) Digitalkamera Kamerarem LI-50B Litium-jonbatteri LI-50C Batteriladdare USB-kabel AV-kabel OLYMPUS Master 2 CD-ROM (programvara) Delar som inte finns med på bilden: Bruksanvisning (den här), förenklad bruksanvisning och garantikort. Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Snabbguide Fäst kameraremmen ( Dra åt remmen ordentligt så att den inte kan lossna. SE 3

4 Förbered kameran a. Ladda batteriet. Observera ( Det finns två typer av LI-50C-batteriladdare, varav den ena är en»nätkabelvariant» och den andra en»plug-in-variant». De inkluderade batteriladdarna varierar beroende på i vilken region du köper din kamera. I våra exempel förklaras hur du använder batteriladdare med nätkabel. Om du i stället har en plug-in-laddare så ska du sätta in den direkt i ett vägguttag. Litium-jonbatteri Nätkabel 3 Batteriladdare 1 Snabbguide Vägguttag 2 Laddningsindikering Lampan lyser: Laddar Lampan är släckt: Färdigladdad (Laddtid: Ca 2 timmar) ( Batteriet är delvis laddat vid leveransen. b. Sätt i batteriet och ett xd-picture Card (säljs separat) i kameran SE

5 Förbered kameran. ( Sätt i batteriet korrekt på det sätt som bilden visar. Om du sätter i batteriet felvänt sätts kameran inte på trots att du trycker på knappen o. 3 Skåra Kontaktyta 4 Låsknapp Skjut låsknappen i pilens riktning för att ta ut batteriet. ( Håll kortet enligt instruktionerna och sätt i det rakt i kortplatsen som på bilden. Skjut in kortet tills det klickar fast. Snabbguide Ta ut kortet genom att trycka in det hela vägen och släppa långsamt. Ta sedan tag i kortet och dra ut det. 5 ( Med den här kameran kan du ta bilder utan att använda ett xd-picture Card (köps separat) (kallas»kort» i fortsättningen). Om ett xd-picture Card inte sätts in kommer dina bilder att sparas i det interna minnet. Information om hur man sätter i kortet finns under»kortet» (s. 62). SE 5

6 Sätt på kameran Så här sätter man på kameran i fotograferingsläget. a. Ställ menyratten på h. För att ta stillbilder (fotograferingsläge) För att spela in videosekvenser (fotograferingsläge) För att titta på bilder (bildvisningsläge) Snabbguide Fotograferingslägen för stillbilder h K h s g Använd den här funktionen för att fotografera med kamerans helautomatiska inställningar. Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet och slutartiden. Den här funktionen reducerar den rörelseoskärpa som kan uppstå om motivet eller kameran rör sig när bilden tas. Använd den här funktionen för att kunna använda inställningar som är relaterade till situationer och förhållanden för fotografering. Använd den här funktionen för att göra önskade inställningar genom att följa fotograferingsguiden på skärmen. b. Tryck på strömbrytaren o. X Strömbrytare (o) Y M D TIME Y M D CANCEL MENU ( Tryck på strömbrytaren (o) igen för att stänga av kameran. Detta fönster visas om datum och tid inte har ställts in. Tips 1 Pilknapparna (1243) symboliseras av 1243 i den här bruksanvisningen SE

7 Inställning av datum och tid Fönstret för inställning av datum och tid Y-M-D (år-månad-dag) X Y M D TIME Y M D Timmar Minuter Datumformat: Y-M-D (år-månad-dag), M-D-Y (månad-dag-år), D-M-Y (dag-månad-år) CANCEL MENU Lämnar en inställning. a. Tryck på 1F och 2Y för att välja [Y]. De första två siffrorna för året går inte att ändra. 1F-knapp X Y M D TIME Y M D Snabbguide 2Y-knapp CANCEL MENU b. Tryck på 3#. 3#-knapp c. Tryck på 1F och 2Y för att välja [M]. X d. Tryck på 3#. Y M D TIME Y M D CANCEL MENU SE 7

8 Inställning av datum och tid e. Tryck på 1F och 2Y för att välja [D]. X Y M D TIME Y M D f. Tryck på 3#. CANCEL MENU g. Tryck på 1F och 2Y för att välja timmar och minuter. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. X Y M D TIME Y M D Snabbguide h. Tryck på 3#. i. Tryck på 1F och 2Y för att välja [Y / M / D]. CANCEL MENU X Y M D TIME SET OK Y M D CANCEL j. Tryck på o när alla inställningar har gjorts. Tryck på o när klockan når hel minut för att få en mer exakt inställning. MENU SET OK AUTO 960 hpa 0 m Strömbrytare (o) 10M NORM IN 4 Antalet stillbilder som går att lagra indikeras. 8 SE

9 AUTO 1/400 F3.5 Ta en bild a. Håll kameran. Horisontellt grepp Vertikalt grepp b. Ställ in skärpan. Avtryckare (Nedtryckt halvvägs) AF-indikeringen lyser grönt när skärpan och exponeringen är låsta. Slutartiden och bländarvärdet visas. Om AF-markeringen blinkar rött kan kameran inte ställa in skärpan. Försök att låsa skärpan igen. AF-markering Placera den här markeringen över motivet. Snabbguide c. Ta bilden. Kortlampan blinkar. Avtryckare (Helt nedtryckt) SE 9

10 Titta på bilder a. Ställ menyratten på q. Strömbrytare (o) Menyratt Pilknappar Nästa bild Snabbguide Föreg. bild Radering av bilder a. Tryck på 4& och 3# för att ta fram bilden du vill radera. b. Tryck på f/ S. ERASE IN YES NO f/ S -knapp CANCEL MENU SET OK c. Tryck på 1F för att välja [YES] och tryck sedan på o för att radera bilden. 1F-knapp ERASE IN YES NO o-knapp CANCEL MENU SET OK 10 SE

11 Knappfunktioner 6 a d 8 b 5 9 c Fotograferingslägen 0 Bildvisningslägen Blixtfunktion Fotograferingsläge Makroläge / Supermakroläge / Supermakro med LED Självutlösare Antalet stillbilder som går att lagra indikeras. 1 Strömbrytaren (POWER) Sätt på kameran: 2 Avtryckaren Fotograferingsläge Linsskyddet öppnas Skärmen sätts på Sätt på och stäng av kameran Bildvisningsläge Skärmen sätts på Fotografering Fotografering av stillbilder Ställ menyratten på h, K, h, s eller g och tryck ner avtryckaren halvvägs. AF-indikeringen lyser grönt när skärpan och exponeringen är låsta (skärpelås). Slutartiden och bländarvärdet visas (endast när menyratten är inställd på h, K eller h). Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild. Skärpelås lås skärpan och komponera bilden Komponera din bild med låst skärpa och tryck sedan ner avtryckaren helt för att ta en bild. Om AF-markeringen blinkar rött kan kameran inte ställa in skärpan. Försök att låsa skärpan igen. Knappfunktioner AF-markering SE 11

12 AF-låssymbol AFL AF-lås lås skärpan Om motivprogrammet är k H eller T kan du låsa skärpan genom att trycka på 2. Tryck på 2 igen för att upphäva AF-låset. g»s (motivprogram) Val av motivprogram» (s. 26) AF-låset stängs av automatiskt efter en bild. Inspelning av videosekvenser Ställ menyratten på n och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan. Tryck sedan ner avtryckaren helt för att starta inspelningen. Tryck ner avtryckaren igen för att stoppa inspelningen. 3 Menyratten Växla mellan fotograferingsläge och bildvisningsläge Ställ menyratten på fotograferingsläge eller bildvisningsläge. h Fotografering med helautomatiska inställningar Kameran väljer automatiskt de mest optimala inställningarna för fotograferingsförhållandena. Inställningar som vitbalans (WB) och ISO-känslighet i [CAMERA MENU] kan inte ändras. K (P: automatiskt program) Inställning av bländarvärde och optimal slutartid Kameran ställer automatiskt in det optimala bländarvärdet och slutartiden för motivets ljusstyrka. Inställningar som vitbalans (WB) och ISO-känslighet i [CAMERA MENU] kan ändras. Knappfunktioner h Fotografering med digital bildstabilisering Den här funktionen reducerar den rörelseoskärpa som kan uppstå om motivet eller kameran rör sig när bilder tas. Om man byter läge ändras de flesta inställningarna till det valda lägets standardinställningar. s Fotografering med motivprogram Man kan ta bilder genom att välja ett motivprogram som passar situationen. Välj ett motivprogram / ändra från ett motivprogram till ett annat Tryck på m för att välja [SCN] i huvudmenyn. Använd 12 för att välja motivprogram och tryck sedan på o. Om man byter motivprogram ändras de flesta inställningarna till det valda motivprogrammets standardinställningar. g»s (motivprogram) Val av motivprogram» (s. 26) g Följ fotograferingsguiden för att ställa in SHOOTING GUIDE 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting. 5 Blurring background. SET OK Följ fotograferingsguiden på skärmen för att ställa in önskade funktioner. Tryck på m för att gå tillbaka till fotograferingsguiden. För att ändra inställningen utan att använda fotograferingsguiden måste man ställa in ett annat fotograferingsläge. Inställningar som görs med fotograferingsguiden återställs till standardinställningen när du trycker på m eller när fotograferingsläget ändras. 12 SE

13 Fotografering med förhandsgranskning av olika effekter Exposure effects Använd 43 för att ändra indikering. När [exposure effects.] har valts Välj ett alternativ i [1 Shoot w / effects preview.] i menyn [SHOOTING GUIDE] för att granska ett fönster med flera bilder live på skärmen. Dessa bilder visar fyra olka grader av den valda effekten. De fyra förbilderna kan användas för att jämföra inställning / effekt. Använd pilknapparna för att välja bilden med de inställningar du vill använda och tryck på o. Kameran växlar automatiskt till fotograferingsläget och du kan nu fotografera med den inställda effekten. n Inspelning av videosekvenser Ljud spelas in tillsammans med videosekvensen (när [MOVIE] står på [NON-WATER MOVIE]). REC Under inspelningen lyser den här symbolen. 00:34 Den återstående inspelningstiden visas på skärmen. När den resterande inspelningstiden är 0 avslutas inspelningen automatiskt. Du kan växla videoinspelningsläge mellan [NON-WATER MOVIE] och [UNDERWATER MOVIE]. g»movie Växla videoinspelningsläge» (s. 27) q Visning av bilder / val av bildvisningsläge Senast tagna bild visas. Tryck på pilknapparna för att ta fram andra bilder. Använd zoomknappen för att växla mellan delförstoring, småbildsvisning och kalendervisning. Spela upp videosekvenser Välj videosekvens i bildvisningsläget och tryck på o för att starta uppspelningen. Knappfunktioner : MOVIE PLAY OK IN 4 SE 13

14 Funktioner under uppspelning av videosekvens Speltid / Total inspelningstid : IN 00:12 /00:34 1 : Höjer volymen. 2 : Sänker volymen. 3 : Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningshastigheten enligt följande: 2x; 20x; och tillbaka till 1x. 4 : Spelar upp filmen baklänges. Varje gång du trycker på knappen ändras hastigheten med vilken videosekvensen spelas upp enligt följande: 1x; 2x; 20x; och tillbaka till 1x. Tryck på o för göra en paus i bildvisningen. Funktioner när du tryckt på paus 3 : Visar nästa bild. 4 : Visar föregående bild : IN 00:14 /00:34 1 : Visar den första bilden. 2 : Visar den sista bilden. Knappfunktioner Tryck på o för att fortsätta med uppspelningen. Tryck på m för att avsluta uppspelningen av videosekvensen när den pågår eller under paus. Titta på panoramabilder som har tagits med [COMBINE IN CAMERA1] [COMBINE IN CAMERA2] (panoramabildvisning) Använd pilknapparna för att välja en panoramabild och tryck på o för att rulla bilden från vänster till höger (eller nerifrån och upp för roterade bilder). Använd zoomknappen för att zooma in och ut medan bilden rullar. Använd pilknapparna för att byta rullningsriktning för en inzoomad bild. Tryck på o för att avbryta eller för att återuppta rullningen i originalförstoringen. Lämna panoramabildvisning genom att trycka på m. g»panorama Fotografera och kombinera panoramabilder» (s. 24) P Titta på»mina favoriter» My Favorite Stillbilderna i»mina favoriter» visas. Tryck på pilknapparna för att ta fram andra bilder. Använd zoomknappen för att växla mellan delförstoring och småbildsvisning. 14 SE

15 SLIDE- SHOW My Favorite ADD FAVORITE Tryck på m när»mina favoriter» visas för att öppna huvudmenyn, välj sedan [SLIDESHOW] eller [ADD FAVORITE]. g»slideshow Automatisk visning av bilder» (s. 30)»ADD FAVORITE Lägg till favoritbilder» (s. 31) EXIT MENU SET OK Radera bilder som sparats i»mina favoriter» YES / NO Använd pilknapparna för att välja den bild som ska raderas och tryck på f / S. Välj [YES] och tryck på o. Om man raderar en bild i»mina favoriter» raderas inte originalbilden i det interna minnet eller på kortet. 4 Pilknappar (1243) Använd pilknapparna för att välja motivprogram, visa bilder och välja funktionerna i menyerna. 5 o-knapp (OK / FUNC) Visar funktionsmenyn som innehåller funktioner och inställningar som används vid fotografering. Denna knapp används även för att bekräfta ditt val. Funktioner som kan ställas in med funktionsmenyn g»wb Justering av bildens vitbalans» (s. 27)»ISO Ändring av ISO-känsligheten» (s. 28)»DRIVE Sekvensfotografering» (s. 28)»ESP / n Ändring av område för mätning av ljusstyrkan på ett motiv» (s. 29)»IMAGE QUALITY Ändring av bildkvalitet» (s. 23) Funktionsmeny De aktuella kamerainställningarna visas. 12 : Välj funktion. Knappfunktioner 43 : Välj en inställning och tryck på o. 6 Knappen m (MENU) Huvudmenyn visas. Öppna huvudmenyn SE 15

16 7 Zoomknappen Zoomning under fotografering / Delförstoring Fotograferingsläge: Zooma in ett motiv Optisk zoom: 3,6x Zooma ut: Tryck på W på zoomknappen. Zooma in: Tryck på T på zoomknappen. W T W T Bildvisningsläge: Visar nästa bild Visning av en bild i taget Använd pilknapparna för att bläddra bland bilderna. W T T W Knappfunktioner T T W W Småbildsvisning Använd pilknapparna för att välja bilden som ska visas och tryck på o för att visa bilden. Delförstoring Tryck på T för att stegvis förstora bilden upp till 10 gånger den ursprungliga storleken. Tryck på W för att minska storleken. Använd pilknapparna under närbildsvisningen för att flytta runt i bilden. Tryck på o för att återgå till visning av en bild i taget. T W W Kalendervisning Använd pilknapparna för att välja datum och tryck på o eller T på zoomknappen för att visa bilden från det valda datumet. 16 SE

17 8 1F-knapp F Exponeringskompensation Tryck på 1F i fotograferingsläge och använd pilknapparna för att välja bilden med önskad ljusstyrka. Tryck på o för att bekräfta valet. Kan ställas in mellan 2.0 EV och +2.0 EV Använd 43 för att ändra indikering. 9 3#-knapp Tryck på 3# i fotograferingsläget för att välja blixtfunktion. Tryck på o för att bekräfta valet. AUTO Automatisk blixt! Blixt med reducering av röda ögon Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Ger förblixtar som reducerar effekten röda ögon. # Upplättnadsblixt Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. $ Blixten avstängd Blixten utlöses inte. Fotografering med blixt 0 2Y-knapp Tryck på 2Y i fotograferingsläget för att sätta på och stänga av självutlösaren. Tryck på o för att bekräfta valet. OFF ON Stänger av självutlösaren. Aktiverar självutlösaren. När avtryckaren har tryckts ner helt tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, sedan blinkar den i ca 2 sekunder och bilden tas. Tryck på 2Y för att avbryta självutlösarfunktionen. Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild. a 4&-knapp Tryck på 4& i fotograferingsläget för att välja makroläget. Tryck på o för att bekräfta valet. OFF Makroläge av Makroläget är avstängt. Zoom och blixt kan inte användas i supermakroläget / supermakroläget med LED. [ISO] är fast inställt på [AUTO] när man fotograferar i supermakroläget med LED. g»iso Ändring av ISO-känsligheten» (s. 28) Fotografering med självutlösare Fotografering på nära håll (makroläge) & Makroläge Denna funktion gör det möjligt att fotografera motivet på ett avstånd av endast 10 cm (vidvinkel) och 30 cm (tele). % Supermakroläge Denna funktion gör det möjligt att fotografera motivet på ett avstånd av endast 2 cm. Om avståndet mellan kameran och motivet är större än 50 cm kommer bilden att bli suddig. O Supermakro med LED LED:en lyser när kameran befinner sig mellan 7 cm och 20 cm från motivet i supermakroläget. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att tända LED:en. Knappfunktioner SE 17

18 b q / <-knapp Titta på bilder / Skriva ut bilder q Se på bilder direkt Tryck på q i fotograferingsläget för att växla till bildvisningsläget och se senast tagna bild. Tryck på q igen eller tryck ner avtryckaren halvvägs för att komma tillbaka till fotograferingsläget. g»q Visning av bilder / val av bildvisningsläge» (s. 13) < Utskrift Anslut först kameran till en skrivare. Välj bildvisningsläget och den bild du vill skriva ut, tryck sedan på <. g»easy PRINT» (s. 41) c f / S-knapp Göra motivet ljusare i motljus / Radera bilder / Öppna knappguiden f Gör motivet ljusare i motljus Tryck på f i fotograferingsläget för att sätta på och stänga av lågdagerredigeringen. Tryck på o för att ställa in. En ram visas på skärmen runt motivets ansikte (förutom i Y / n). Denna funktion får motivets ansikte att verka ljusare, även i starkt motljus, och justerar bakgrunden så att bilden blir korrekt exponerad. Knappfunktioner OFF ON Lågdagerredigeringen är avstängd. Lågdagerredigeringen är aktiverad. Det kan ta några sekunder tills ramen visas på skärmen. Beroende på motivet kan det hända att ansiktena inte upptäcks. När [ON] har valts gäller följande: [ESP / n] är inställt på [ESP]. [AF MODE] är fast inställt på [FACE DETECT]. Lågdagerredigeringen kan även användas för att justera motljus i redan tagna stillbilder. g»perfect FIX Redigering av bilder» (s. 30) S Radering av bilder Välj bildvisningsläget och bilden du vill radera, tryck sedan på S. När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar. g»0 Skrivskydda bilder» (s. 33) öppna knappguiden Håll ner f / S i fotograferingsläge för att öppna guiden som indikerar knapparnas placering. 18 SE

19 d g / E / Y -knapp Ändra informationen på skärmen / Öppna menyguiden / Tänd LED-lampan / Kontrollera tiden g Byte av språk på informationsdisplayen Tryck på g för att ändra det som visas enligt följande. Fotograferingsläge Bildvisningsläge Normal display Normal display Förenklad display *1 Detaljerad display Stödlinjer *1 Histogram *1 Ingen informationsdisplay Histogram *2 Knappfunktioner *1 Visas inte om menyratten står på n eller R. *2 Det här visas inte när en videosekvens har valts. SE 19

20 E Öppna menyguiden ESP/n Sets picture brightness for taking pictures. När en menypost är markerad kan du trycka och hålla ner E för att öppna menyguiden, som ger mer information om funktionen eller inställningen. Y Tänd LED-lampan När [LED ILLUMINATOR] står på [ON] ska du hålla ned Y för att tända LED-lampan. g»led ILLUMINATOR Inställning av funktionen LED-lampa» (s. 40) LED-lampan kan tändas även när kameran är avstängd. Håll ner Y för att släcka LED-lampan eller gör inget med kameran under 30 sekunder. Då släcks den automatiskt. Om du utför ett kommando när LED-lampan är tänd, förblir den tänd i högst 90 sekunder. LED-lampa Kontrollera tiden Tryck på g / E / Y när kameran är avstängd för att se den inställda alarmtiden (när [ALARM CLOCK] har ställts in) och den aktuella tiden i 3 sekunder. Knappfunktioner 20 SE

21 Menyhantering o-knapp m-knapp Pilknappar (1243) Om menyerna När man trycker på m visas huvudmenyn på skärmen. Innehållet i huvudmenyn beror på vilket läge som är inställt. Huvudmeny (i fotograferingsläget för stillbilder) RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU AUTO AUTO o OFF OFF SET OK Om [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] eller [SETUP] har valts visas den tillhörande menyn. Tryck på m för att visa fotograferingsguiden när menyratten står på g och du har gjort inställningarna med fotograferingsguiden. Guidefunktion Under menyhanteringen visas knapparna och deras funktioner nedtill på skärmen. Följ dessa guider för att navigera genom menyerna. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU BACK EXIT SET MENU : Går tillbaka till föregående meny. MENU : Lämnar menyn. OK : Ställer in vald funktion. Menyhantering m-knapp o Guidefunktion SE 21

22 Användning av menyerna I exemplet nedan visas hur menyerna ska användas i läget [AF MODE]. 1 Ställ menyratten på K. 2 Tryck på m för att gå till huvudmenyn. Välj [CAMERA MENU] och tryck på o för att bekräfta valet. [AF MODE] finns i menyn [CAMERA MENU]. Tryck på o för att bekräfta valet. 3 Använd pilknapparna 12 för att välja [AF MODE] och tryck på o. Vilka funktioner som finns tillgängliga varierar beroende på fotograferingsläget / motivprogrammet. När du här trycker på 4 flyttas markören till sidnumreringen. Tryck på 12 för att byta sida. Tryck på 3 eller o för att välja en inställning eller funktion. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AUTO AUTO o OFF OFF EXIT MENU SET OK Sidnumrering: Den här markeringen visas när det finns fler menyfunktioner på nästa sida. CAMERA MENU 1 ESP/n ESP 2 AF MODE SPOT R OFF EXIT MENU SET OK Menyhantering 4 Använd pilknapparna 12 för att välja [FACE DETECT], [iesp] eller [SPOT] och tryck på o. Menyfunktionen har ställts in och den föregående menyn visas. Tryck på m flera gånger för att lämna menyn. Tryck på m och sedan på o för att avbryta ändringarna och fortsätta med menyhanteringen. Den valda funktionen visas i en annan färg. CAMERA MENU AF MODE 1 ESP/n FACE DETECT 2 AF MODE iesp R SPOT BACK MENU SET OK 22 SE

23 Fotograferingsmeny h K h s n 2 RESET I stillbildsläget 1 IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP 6 6 CAMERA MENU (KAMERAMENY) WB ISO DRIVE FINZOOM DIGITAL ZOOM ESP / n AF-LÄGE R * Ett Olympus xd-picture Card krävs. 3 * SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU 4 7 I videoinspelningsläget IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SETUP 5 SILENT MOVIE SCN MODE EXIT SET OK MENU En del funktioner kan inte väljas i vissa lägen. g»funktioner i fotograferingslägen och motivprogram» (s. 59) g»inställningsmenyer» (s. 35) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 1 IMAGE QUALITY Ändring av bildkvalitet Med den här funktionen kan du ställa in [IMAGE SIZE] och [COMPRESSION] ([FRAME RATE] när du spelar in videosekvenser). Kvaliteten på stillbilder och deras användning Bildstorlek Användning F 3648 x 2736 Lämpligt för utskrift av bilder i A3. H 2560 x 1920 Lämpligt för utskrift av bilder i A4. I 2048 x 1536 Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4. J 1600 x 1200 Lämpligt för utskrift av bilder i A5. K 1280 x 960 Lämpligt för utskrift av bilder i vykortsstorlek. C 0640 x 480 Lämpligt för att visa bilder på en TV eller använda bilder i e-post och på webbplatser. D 1920 x 1080 Lämpligt för att visa bilder på en widescreen-tv. Menyhantering Komprimering L FINE Fotografera med hög kvalitet. M NORMAL Fotografera med normal kvalitet. SE 23

24 Videokvalitet Bildstorlek Bilder/ sekund C 640 x 480 N 30 bilder / sek. E 320 x 240 O 15 bilder / sek. g»antalet stillbilder som går att lagra / resterande inspelningstid» (s. 54) 2 RESET Återställning till standardinställningarna Menyhantering NO / YES Återställer fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna. Återställning av funktioner kan inte ske om menyratten står på g. Funktioner som återställs till fabriksinställningarna Funktion Fabriksinställning Ref.sida F 0.0 s. 17 # AUTO s. 17 Y OFF s. 17 & OFF s. 17 Lågdagerredigering OFF s. 18 Bildstorlek (stillbild / film) F / E s. 23 Komprimering (stillbild) M s. 23 Bilder / sekund (videosekvens) O s. 23 WB AUTO s. 27 ISO AUTO s. 28 Seriebildstagning o s. 28 Finzoom OFF s. 28 Digital zoom OFF s. 28 ESP / n ESP s. 29 AF-Läge SPOT s. 29 R OFF s PANORAMA Fotografera och kombinera panoramabilder COMBINE IN CAMERA1 COMBINE IN CAMERA2 COMBINE IN PC När kameran panoreras tar den automatiskt bilder och kombinerar dessa i kameran. Bilder tas manuellt och kombineras automatiskt i kameran. Bilder tas manuellt och kan kombineras i en dator. Det krävs ett Olympus xd-picture Card för panoramafotografering. Om det inte finns tillräckligt med plats på kortet kan denna funktion inte väljas. 24 SE

25 [COMBINE IN CAMERA1] När kameran panoreras tar den automatiskt bilder och kombinerar dessa till en panoramabild i kameran. Endast sammanfogade bilder sparas. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Sammanfogar bilder från vänster till höger AF-markering Markör CANCEL MENU SAVE OK CANCEL MENU SAVE OK Ta den första bilden. När du rör kameran lite i riktning mot nästa bild visas en AF-markering och en markör. Markören förflyttas när du panorerar med kameran. Rör kameran långsamt och stadigt tills markören överlappar AF-markeringen och stanna. Kameran tar den andra bilden automatiskt. När det nuvarande motivet visas på skärmen tar du den tredje bilden på samma sätt som den andra. När du har tagit den tredje bilden kombineras bilderna automatiskt och den kombinerade bilden visas. Tryck på o innan du tar den tredje bilden för att endast kombinera två bilder. Tryck på m och därefter på o för att avbryta panoramafotograferingen medan du tar en bild. [COMBINE IN CAMERA2] Bilderna tas manuellt och kombineras automatiskt till en panoramabild i kameran. Endast sammanfogade bilder sparas. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Sammanfogar bilder från vänster till höger Använd 43 för att ange vid vilken kant du vill kombinera bilderna och ta sedan den första bilden. Komponera den andra bilden så att kanten på den första bilden överlappar kanten på den andra bilden och ta sedan bilden. Ta den tredje bilden på samma sätt som den andra. När du har tagit den tredje bilden kombineras bilderna automatiskt och den kombinerade bilden visas. Tryck på o innan du tar den tredje bilden för att endast kombinera två bilder. Tryck på m och därefter på o för att avbryta panoramafotograferingen medan du tar en bild. Menyhantering SE 25

26 [COMBINE IN PC] Med den här funktionen kan man skapa en panoramabild med hjälp av programmet OLYMPUS Master, som finns på den medföljande CD-ROM:en. Sammanfogar bilder från vänster till höger 3 : Nästa bild sammanfogas i höger kant. 4 : Nästa bild sammanfogas i vänster kant. Sammanfogar bilder nerifrån och upp 1 : Nästa bild sammanfogas upptill. 2 : Nästa bild sammanfogas nedtill. Använd pilknapparna för att specificera i vilken kant bilderna ska sammanfogas. Komponera sedan bilderna du tar så att de överlappar varandra. Det går att fotografera upp till 10 bilder. Tryck på o för att avsluta panoramafotograferingen. I [COMBINE IN PC] stannar den del av bilden som ska överlappas av nästa bild inte kvar i ramen. Du måste själv komma ihåg hur delen i bilden såg ut och ta nästa bild så att den överlappar. Observera Skärpa, exponering, vitbalans och zoom låses i den första bilden och blixten utlöses inte. I [COMBINE IN CAMERA1] eller [COMBINE IN CAMERA2] optimeras kamerainställningarna automatiskt för detta läge. I [COMBINE IN PC] tas bilderna med de senaste inställningarna för [ISO] eller [SCN] (förutom för vissa motivprogram). Lågdagerredigering är inte tillgängligt i PANORAMA-läget. 4 s (motivprogram) Val av motivprogram Menyhantering PORTRAIT / LANDSCAPE / LANDSCAPE+PORTRAIT / NIGHT SCENE *1 / NIGHT+PORTRAIT *1 / SPORT / INDOOR / CANDLE *1 / SELF PORTRAIT / AVAILABLE LIGHT *1 / SUNSET *1 / FIREWORKS *1 / CUISINE / BEHIND GLASS / DOCUMENTS / AUCTION *2 / SHOOT & SELECT1 *2 / SHOOT & SELECT2 *3 / BEACH & SNOW / PRE-CAPTURE MOVIE / UNDERWATER SNAPSHOT *4 / UNDERWATER WIDE1 *4 / UNDERWATER WIDE2 *4*5 / UNDERWATER MACRO *4 Programvalsfönstret visar exempel på bilder och information om situationen programmet ska användas för. Den kan bara ställas in när menyratten står på s. g»menyratten Växla mellan fotograferingsläge och bildvisningsläge» (s. 12) Om man byter motivprogram ändras de flesta inställningarna till det valda motivprogrammets standardinställningar. *1 Brusreduceringen aktiveras automatiskt när motivet är mörkt. Detta gör att fotograferingstiden blir dubbelt så lång och inga andra bilder kan tas under denna tid. *2 Skärpan låses vid den första bilden. *3 Kameran ställer in skärpan på nytt för varje bild. *4 Använd ett vattentätt skydd när du använder kameran på djup större än 10 m. *5 Avståndet är fast inställt på ca 5 m. Motivprogram PORTRAIT EXIT MENU SET OK Ställer in motivprogrammet. 26 SE

27 [e SHOOT & SELECT1] / [f SHOOT & SELECT2] I det här programmet kan du ta flera bilder i följd genom att hålla avtryckaren nedtryckt. När du har tagit bilder: Välj ut de som ska raderas, markera dem med R och tryck på f / S för att radera dem. Vald bild Tryck på 43 för att bläddra mellan bilderna. Bilder markerade med R raderas. Tryck på o för att markera bilden och R för att ta bort markeringen. [Y PRE-CAPTURE MOVIE] När ett motivprogram är inställt spelas en videosekvens på totalt 7 sekunder in, dvs. 2 sekunder innan och 5 sekunder efter att du trycker ner avtryckaren. Ljud spelas inte in. AF-markering visas inte. Den optiska zoomen och autofokusfunktionen är tillgängliga medan videosekvensen spelas in. Du ställer in [IMAGE QUALITY] genom att välja [IMAGE SIZE] från [C] eller [E] och [FRAME RATE] från [N] eller [O]. 5 MOVIE NON-WATER MOVIE UNDERWATER MOVIE Växla videoinspelningsläge Lämpligt för inspelning av videosekvenser på land. Den optiska zoomen är inte tillgänglig medan du filmar men ljudet kan spelas in. Lämpligt för inspelning av videosekvenser under vatten. Den optiska zoomen är tillgänglig medan du filmar men ljudet kan inte spelas in. 6 KAMERAMENY WB... Justering av bildens vitbalans Stillbild/videosekvens ([NON-WATER MOVIE]) AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt så att färgerna ser naturliga ut oberoende av ljuskällan. 5 Soliga dagar För fotografering under en klar himmel. 3 Molniga dagar För fotografering under en molnig himmel. 1 Tungsten För fotografering i konstljus. w Lysrör 1 För fotografering i lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i bostäder.) x Lysrör 2 För fotografering i ett neutralt vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i skrivbordslampor.) y Lysrör 3 För fotografering i ett vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i kontorslokaler.) Menyhantering SE 27

28 Videosekvens ([UNDERWATER MOVIE]) Q Under vatten 1 R Under vatten 2 S Under vatten 3 Anpassar färgbalansen för fotografering under vatten. ISO... Ändring av ISO-känsligheten AUTO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Känsligheten justeras automatiskt beroende på motivförhållandena. Ett lågt värde minskar känsligheten för fotografering i dagsljus för en klar, skarp bild. Ju högre värde desto bättre är kamerans ljuskänslighet och förmåga att ta bilder med en kort slutartid under förhållanden med lite ljus. Hög känslighet kan tillföra brus vilket kan leda till att bilden blir kornig. DRIVE...Sekvensfotografering o j W Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner. Skärpan och exponeringen låses vid den första bilden. Hastigheten på sekvensfotograferingen varierar beroende på inställningen av bildkvalitet. Bilder kan tas med en högre hastighet än vid normal sekvensfotografering. Du kan ta flera bilder i rad på en gång genom att hålla ner avtryckaren. Kameran tar bilder i följd tills du släpper knappen. När [W] har valts gäller följande: Blixten är inställd på [$]. [ISO] är inställd på [AUTO]. [IMAGE SIZE] är begränsad till [I] eller lägre. [FINE ZOOM], [DIGITAL ZOOM] och [R] kan inte väljas. FINE ZOOM... Zooma in ett motiv utan att bildkvaliteten försämras Menyhantering OFF / ON Med den här funktionen kan du zooma upp till 21x när du kombinerar optisk zoom och bildbeskärning. Funktionen försämrar inte bildkvaliteten eftersom den inte konverterar data med färre pixlar till data med fler pixlar. Den tillgängliga zoomfaktorn varieras beroende på inställningen [IMAGE QUALITY]. [IMAGE SIZE] är begränsad till [H] eller lägre. DIGITAL ZOOM...Zooma in ett motiv OFF / ON Den digitala zoomen kan användas för att ta närbilder med större förstoring när den kombineras med den optiska zoomen. (Optisk zoom x digital zoom: max. 18x) Funktionen kan inte väljas när [FINE ZOOM] är [ON]. 28 SE

29 Optisk zoom Digital zoom W T W T Zoomindikator Vit: Optiskt zoomområde Gul: Digitalt zoomområde ESP / n...ändring av område för mätning av ljusstyrkan på ett motiv ESP n Mäter ljusstyrkan i mitten av skärmen och omgivningen separat för att fånga en bild med balanserad ljusstyrka. När man tar bilder i starkt motljus kan bildens mitt bli mörk. Mätningen görs endast i mitten av skärmen. Rekommenderas när man fotograferar i starkt motljus. AF MODE... Ändring av inställningsområdet för skärpan FACE DETECT iesp SPOT Kameran söker ett ansikte inom ramen och fokuserar på det. Kameran avgör vilket motiv på skärmen som skärpan ska ställas in på. Även om motivet inte befinner sig i mitten på skärmen kan skärpan ställas in. Valet av skärpa baseras på motivet inom AF-markeringen. Trots att [FACE DETECT] har valts kan det hända att ansiktena inte upptäcks beroende på motivet. När [FACE DETECT] eller [iesp] har valts visas AF-markeringen inte i fotograferingsstandbyläget. R...Inspelning av ljud med stillbilder OFF / ON När funktionen är aktiverad, [ON], spelar kameran in ljud i ca 4 sekunder när bilden har tagits. Rikta kameramikrofonen mot ljudkällan du vill spela in när inspelningen börjar. Se till att hålla kameran så att du inte rör vid mikrofonen. Mikrofon Menyhantering 7 SILENT MODE Stänger av kamerans ljud OFF / ON Med den här funktionen stänger man av kamerans ljud som hörs vid fotografering och bildvisning (t.ex. varningssignaler, slutarljud etc.). SE 29

30 Bildvisningsmeny 4 EDIT (REDIGERING) 4 5 *1 Q *2 P *2 COLOR EDIT *2 FRAME *2 LABEL *2 CALENDAR *2 INDEX *3 7 6 g»inställningsmenyer» (s. 35)»SILENT MODE Stänger av kamerans ljud» (s. 29) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 1 SLIDESHOW SLIDE- SHOW EDIT PERFECT PLAYBACK FIX MENU PRINT ORDER SETUP ADD SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU 0 y R q P 6 PLAYBACK MENU (BILDVISNINGSMENY) *1 Ett kort krävs. *2 Det här visas inte när en videosekvens har valts. *3 Det här visas inte när en stillbild har valts. Automatisk visning av bilder SLIDESHOW ALL STILL PICTURE MOVIE CALENDAR CANCEL MENU SET OK Välj det material som ska visas som ett bildspel bland [ALL], [STILL PICTURE], [MOVIE] eller [CALENDAR]. Om du väljer [STILL PICTURE] ska du också välja vilken övergångseffekt mellan bilderna du vill ha under [TYPE]. Om du väljer [CALENDAR] ska du också välja datum för det material som ska visas. Ställ [BGM] på [ON], [1] eller [2]. Menyhantering SLIDESHOW ALL / STILL PICTURE / MOVIE / CALENDAR TYPE NORMAL / FADER / SLIDE / ZOOM BGM OFF / 1 / 2 När du har ställt in [BGM], tryck på o för att starta bildspelet. Tryck på o eller m för att avsluta bildspelet. 2 PERFECT FIX Den tagna bilden redigeras och sparas som en ny bild. PERFECT FIX EXIT ALL SHADOW ADJ REDEYE FIX MENU SET OK Redigering av bilder Använd 12 för att välja den bild som ska redigeras och tryck på o för att använda vald funktion. Använd 43 för att visa den bild som ska redigeras och tryck på o. ALL SHADOW ADJ REDEYE FIX Lågdagerjustering och redigering av röda ögon aktiveras tillsammans. Redigera endast de delar som blev mörka vid fotografering i motljus. Korrigerar ett motiv med röda ögon. Videosekvenser, bilder som har tagits med en annan kamera och bilder som redan har retuscherats eller redigerats kan inte redigeras. Redigeringen kan ibland misslyckas beroende på motivet. När en bild redigeras kan kvaliteten försämras något. 30 SE

31 3 ADD FAVORITE Lägg till favoritbilder Den här funktionen sparar dina favoritstillbilder som separata stillbilder i det interna minnet. Du kan spara upp till 9 favoritbilder. g»p Visa»Mina favoriter» (s. 14) ADD FAVORITE Använd pilknapparna för att välja en bild och tryck på o. BACK MENU Sparade bilder kan inte raderas vid formatering av det interna minnet. En sparad bild kan användas som skärmens startbild eller som bakgrund till en meny. g»pw ON SETUP Inställning av startbild och ljud» (s. 36)»MENU COLOR Inställning av menyns färg och bakgrund» (s. 36) Observera Observera att sparade bilder inte kan redigeras, skrivas ut, kopieras till ett kort, föras över till en dator eller visas på en dator. 4 EDIT SET OK Q...Ändring av bildstorlek C 640 x 480 E 320 x 240 Funktionen ändrar bildstorleken till 640 x 480 och sparar bilden som en ny fil. Funktionen ändrar bildstorleken till 320 x 240 och sparar bilden som en ny fil. P...Bildbeskärning Beskär bilden och spara den som en ny bild. Välj den bild som ska beskäras med 43 och tryck på o. Använd pilknapparna och zoomknappen för att justera rutans läge och storlek och tryck på o. Funktionen kan inte användas när en panoramabild har valts. W T SET OK Menyhantering SE 31

32 COLOR EDIT... Ändra bildernas färg Funktionen ändrar en bilds färg och sparar den som en ny fil. COLOR EDIT Välj bild med 43 och tryck på o. Använd pilknapparna för att välja önskad färg och tryck på o. 1 Svartvit Skapar en svartvit bild. 2 Sepia Skapar en bild med sepiaton. 3 Färgmättnad (hög) Denna funktion ökar bildens färgmättnad Färgmättnad (låg) Denna funktion ökar bildens färgmättnad något. FRAME... Infoga en ram på bilden Med den här funktionen väljer du ram, sammanfogar ramen med en bild och sparar som en ny bild. FRAME Välj bilden som ska sammanfogas med ramen med 43 och tryck på MOVE SET OK o. (Tryck på 12 för att rotera bilden 90 grader medurs eller 90 grader moturs.) Välj en ram med 43 och tryck på o. Tryck på pilknapparna och zoomknappen för att justera bildens läge och storlek och tryck på o. Funktionen kan inte användas när en panoramabild har valts. W T Menyhantering LABEL... Infoga en etikett i bilden Med den här funktionen väljer du etikett, sammanfogar etiketten med en bild och sparar som en ny bild. LABEL Välj bild med 43 och tryck på o. Välj etikett med 43 och tryck på o. (Tryck på 12 för att rotera SET OK etiketten 90 grader medurs eller 90 grader moturs.) Tryck på pilknapparna och zoomknappen för att justera etikettens läge och storlek och tryck på o. Välj färg på etiketten med pilknapparna och tryck på o. Funktionen kan inte användas när en panoramabild har valts. CALENDAR... Skapa en kalenderutskrift med en bild Med den här funktionen väljer du kalenderformat, sammanfogar kalendern med en bild och sparar som en ny bild. CALENDAR Välj bild med 43 och tryck på o. Välj kalender med 43 och tryck på o. (Tryck på 12 för att rotera bilden 90 grader medurs eller 90 grader moturs.) Ställ in datumet på kalendern och tryck på o. Funktionen kan inte användas när en panoramabild har valts. SET OK 32 SE

33 INDEX...Skapa en småbildsvisning av en videosekvens Den här funktionen väljer ut 9 bilder från en videosekvens och sparar dem som en ny bild (INDEX) med en miniatyrbild av varje bild. INDEX Välj en videosekvens med 43 och tryck på o. Indikatorn [BUSY] visas tillfälligt. BACK MENU SET OK 5 PRINT ORDER Skapa utskriftsreservationer (DPOF) Med den här funktionen kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om datum och tid) tillsammans med bilderna när de lagras på kortet. g»utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 44) 6 PLAYBACK MENU 0...Skrivskydda bilder 0 OFF OFF ON / ON Skrivskyddade bilder kan inte raderas med [ERASE], [SEL.IMAGE] eller [ALL ERASE] men alla bilder raderas utan undantag vid formatering. Välj bild med 43 och skrivskydda den genom att välja [ON] med 12. Du kan skrivskydda flera bilder i följd. 9 visas när bilden är skrivskyddad. EXIT OK y... Rotera bilder U +90 / V 0 / T 90 Bilder som tas när kameran hålls vertikalt visas horisontellt under bildvisning. Med den här funktionen kan man rotera dessa bilder så att de visas vertikalt på skärmen. De roterade bilderna sparas i detta läge även när kameran stängs av. Menyhantering y y y U U U t t t +90 EXIT OK 0 90 Välj en bild med 43 och använd 12 för att välja [U +90 ], [V 0 ] eller [T 90 ]. Du kan rotera flera bilder i följd. EXIT OK EXIT OK SE 33

34 R... Lägga till ljud till stillbilder YES / NO R YES Ljud spelas in i ca 4 sekunder. Välj en bild med 43 och välj [YES] med 12. Tryck sedan på o för att starta inspelningen. Indikatorn [BUSY] visas tillfälligt. NO BACK MENU SET OK 7 ERASE Radering av valda bilder / Radering av alla bilder Skrivskyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skrivskyddet innan du försöker radera dessa bilder. När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar. Sätt inte i kortet i kameran när du vill radera bilder i det interna minnet. Sätt först i kortet i kameran när du vill radera bilder i på kortet. På skärmen kan du bekräfta om det interna minnet eller kortet används. g»det interna minnet eller kortet» (s. 62) SEL. IMAGE... Radering av en bild SEL. IMAGE 1 2 IN 3 Använd pilknapparna för att välja en bild och tryck på o för att markera med R. Tryck på o igen för att ångra valet. Tryck på f / S när alla bilder som ska raderas har markerats. Välj [YES] och tryck på o BACK MENU OK GO S Menyhantering ALL ERASE... Radering av alla bilder i det interna minnet eller på kortet Välj [YES] och tryck på o. 34 SE

35 Inställningsmenyer Fotograferingsläge (I fotograferingsläget för stillbilder) RESET SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU SLIDE- SHOW IMAGE QUALITY CAMERA MENU Bildvisningsläge EDIT PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP PRINT ORDER SETUP ADD SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU *1 Ett kort krävs. *2 Kan inte väljas i [SILENT MODE]. g»silent MODE Stänger av kamerans ljud» (s. 29) Inställning FORMATERA (FORMAT *1 ) BACKUP *1 W INSTÄLLNING AV STARTBILD OCH VOLYM MENYFÄRG LJUDINSTÄLLNING *2 SNABBGRANSKA FILNAMN PIXEL MAPPING s X DUBBELTID ALARMINST. VIDEO UT ENERGISPAR LED BELYSNING MANOMETER m / ft Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formatering av det interna minnet eller kortet All datainformation, inklusive skrivskyddade bilder, raderas när det interna minnet eller kortet formateras (bilder i»mina favoriter» raderas inte). Se till att överföra viktig data till en dator innan du formaterar det interna minnet eller kortet. Det får inte finnas något kort i kameran när det interna minnet formateras. När det interna minnet formateras kommer all bilddata och text som har laddads ned med programvaran OLYMPUS Master att raderas. Se till att kortet sitter i kameran när det ska formateras. Innan du använder kort som inte är tillverkade av OLYMPUS eller kort som har formaterats på en dator, måste du formatera dem med kameran. BACKUP...Kopiering av bilder från det interna minnet till kortet Sätt i kortet i kameran. Bilderna i det interna minnet raderas inte vid kopieringen. Det tar en stund att kopiera data. Kontrollera att batteriet är laddat innan kopieringen startas eller använd en nätadapter. Menyhantering W... Val av displayspråk Du kan välja språk för texterna på displayen. Vilka språk som går att välja varierar beroende på var du har köpt kameran. SE 35

36 PW ON SETUP...Inställning av startbild och ljud SCREEN OFF (Ingen bild visas.) / 1 / 2 / MY FAVORITE VOLUME OFF (inget ljud) / LOW / HIGH Välj [2] och tryck på o för att välja ut en stillbild i det interna minnet eller på kortet som skärmens startbild. Välj [MY FAVORITE] och tryck på o för att välja ut en stillbild i»mina favoriter» som skärmens startbild. g»add FAVORITE Lägg till favoritbilder» (s. 31) [VOLUME] kan inte ställas in: När [SCREEN] står på [OFF]. När [SILENT MODE] står på [ON]. MENU COLOR... Inställning av menyns färg och bakgrund NORMAL / COLOR1 / COLOR2 / COLOR3 / MY FAVORITE Välj [MY FAVORITE] och tryck på 3 för att välja ut en stillbild i»mina favoriter» som bakgrund. g»add FAVORITE Lägg till favoritbilder» (s. 31) SOUND SETTINGS... Inställningar för kameraljud Du kan göra följande inställningar med [SOUND SETTINGS]. Ställa in typ och volym för knappljudet. (BEEP) Välja ljud för avtryckaren. (SHUTTER SOUND) Justera volymen för kamerans varningssignal. (8) Justera volymen under bildvisning. (q VOLUME) Menyhantering BEEP SOUND TYPE 1 / 2 VOLUME OFF (inget ljud) / LOW / HIGH SHUTTER SOUND SOUND TYPE 1 / 2 / 3 VOLUME OFF (inget ljud) / LOW / HIGH 8 OFF (inget ljud) / LOW / HIGH q VOLUME OFF (inget ljud) / LOW / HIGH Du kan ställa in att alla ljud ska vara tysta genom att trycka en gång på [SILENT MODE]. g»silent MODE Stänger av kamerans ljud» (s. 29) REC VIEW...Se på bilder direkt när de har tagits OFF ON Bilden som tas visas inte. Detta används när du vill förbereda dig för nästa bild medan den föregående bilden lagras. Bilden som tas visas. Detta används när du vill göra en snabb kontroll av bilden du just har tagit. Du kan fortsätta att fotografera medan bilden fortfarande visas. 36 SE

37 FILE NAME...Återställning av filnamnet RESET AUTO Filnumret och katalognumret återställs varje gång ett nytt kort sätts in i kameran. Katalognamnet går tillbaka till [No. 100] och filnumret till [No. 0001]. Även när ett nytt kort sätts in kommer mappnumren att fortsätta från det förra kortet. Detta hjälper dig att skilja på flera olika kort. Struktur för filnamn och katalognamn Katalognamn Filnamn Månad: Jan. Sep. = 1 9, Okt. = A, Nov. = B, Dec. = C \DCIM\***OLYMP\Pmdd****.jpg Katalognr ( ) Månad (1 C) Dag (01 31) Filnr ( ) PIXEL MAPPING... Justering av bildbehandlingsfunktionen Med funktionen pixelmapping kan kameran kontrollera och justera CCD-enheten och bildbehandlingsfunktionerna. Man behöver inte använda denna funktion särskilt ofta. Ungefär en gång om året rekommenderas. Vänta minst en minut när du har tagit eller visat bilder för att funktionen pixelmapping ska fungera korrekt. Om du råkar stänga av kameran under funktionen pixelmapping måste du starta om funktionen igen. Välj [PIXEL MAPPING]. Tryck på o när [START] visas. s...justering av skärmens ljusstyrka s 1 : Gör skärmen ljusare. 2 : Gör skärmen mörkare. BACK MENU SET OK Tryck på o för att bekräfta valet. X... Inställning av datum och tid Datum och tid sparas sedan med varje bild och används också i filnamnet. X Y M D TIME Y M D Y-M-D (år-månad-dag) Timmar Minuter Datumformat: Y-M-D (år-månad-dag), M-D-Y (månad-dag-år), D-M-Y (dag-månad-år) Menyhantering CANCEL MENU m: Tar bort inställningen. De första två siffrorna för året går inte att ändra. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. Ställ markören på»minut» eller [Y / M / D] och tryck på o när klockan når hel minut för att få en mer exakt inställning. SE 37

38 DUALTIME...Inställning av datum och tid för en annan tidszon OFF ON Växlar till datumet och tiden som har ställts in i [X]. Bilderna sparas med datumet och tiden som har ställts in i [X]. Växlar till datumet och tiden som har ställts in i [DUALTIME]. Välj [ON] och ställ sedan in tiden när du ställer in dualtiden. Bilderna sparas med datumet och tiden som har ställts in i [DUALTIME]. DUALTIME Y M D TIME Datumformatet är detsamma som det som ställts in med [X]. De första två siffrorna för året går inte att ändra. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka.. CANCEL MENU m: Tar bort inställningen. ALARM CLOCK...Inställning av alarm OFF ONE TIME DAILY Inget alarm ställs in eller alarmet stängs av. Alarmet aktiveras en gång. När alarmet har ringt försvinner inställningen. Alarmet aktiveras samma tid varje dag. När [X] inte har ställts in kan [ALARM CLOCK] inte väljas. När [SILENT MODE] står på [ON] kommer inte alarmet att gå igång. När [DUALTIME] står på [ON] aktiveras alarmet enligt dualtiden och tidsinställningen. Menyhantering Inställning av alarm ALARM CLOCK TIME SNOOZE SOUND TYPE VOLUME EXIT MENU SET OK Välj [ONE TIME] eller [DAILY] och ställ in alarmtiden. Du kan ställa in snooze eller alarmljud och volym. TIME Ställer in alarmtiden. SNOOZE OFF Snooze har inte ställts in. ON Alarmet aktiveras var 5:e minut, upp till 7 gånger. SOUND TYPE 1 / 2 / 3 VOLUME LOW / HIGH 38 SE

39 Använda, stänga av och kontrollera alarmet Använda alarmet: Stäng av kameran. Alarmet kan ställas in när kameran är avstängd. Stänga av alarmet: Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmet när det hörs och för att stänga av kameran. När du trycker på o sätts kameran på. När [SNOOZE] står på [OFF] avbryts alarmet automatiskt och kameran stängs av efter 1 minut om den inte används. Kontroll av alarminställningarna: Tryck på g / E / Y när kameran är avstängd för att se den inställda alarmtiden och den aktuella tiden. Tiden visas i 3 sekunder. VIDEO OUT... Bildvisning på en TV NTSC / PAL Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts. Ställ in videoutgången enligt videosignaltypen på din TV för att visa bilderna i kameran på TV:n. Det finns olka signaltyper för TV:n i olika länder/regioner. Kontrollera typen av videosignal innan du ansluter kameran till TV:n. NTSC: Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan PAL: Europeiska länder, Kina Visa bilder på TV Stäng av kameran och TV:n innan anslutningen görs. Multikontakt Anslut till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på TV:n. Kontaktlucka Inställningar på kameran Tryck på o för att sätta på kameran i bildvisningsläge. Den senast tagna bilden visas på TV:n. Använd pilknapparna för att se önskad bild. AV-kabel (medföljer) Inställningar på TV:n Sätt på TV:n och ställ in den på video. Se bruksanvisningen för TV:n för ytterligare detaljer gällande videoingång. Delar av bilder och information som visas på skärmen kan eventuellt inte synas. Detta beror på TV:ns inställningar. Menyhantering SE 39

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 850 SW

Din manual OLYMPUS? 850 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 850 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 1030 SW

Din manual OLYMPUS? 1030 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 1030 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i OLYMPUS? 1030 SW instruktionsbok

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v530support

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Fotografera och visa! Svenska Basmanual Få ut mer av kameran Det här kan du göra med kameran Använda det interna minnet eller ett kort Bilder som tas med den här

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer