Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner."

Transkript

1 DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. ( Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. ( För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning. ( Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten.

2 Innehåll Snabbguide s. 3 Knappfunktioner s. 10 Följ instruktionerna och tryck samtidigt på kamerans knappar och testa på så sätt kamerans olika funktioner. Menyhantering s. 19 Lär dig allt om hur menyerna fungerar, börja med basfunktionerna och gå vidare till de olika menyerna och deras speciella inställningar. Utskrift s. 46 Lär dig skriva ut dina bilder. OLYMPUS Master s. 53 Lär dig flytta bilderna till en dator och spara dem där. Lär känna din kamera s. 61 Ta reda på mer om kameran och lär dig hur du hittar svar på frågor om olika funktioner. Övrigt s. 76 Läs om praktiska funktioner och säkerhetsföreskrifter så att kameran kan användas så effektivt som möjligt. Pilknapparnas riktning Pilknapparnas riktning indikeras av i den här bruksanvisningen. 2 SE

3 Ta fram dessa delar (förpackningens innehåll) Digitalkamera Objektivlock / Rem Kamerarem/ringar för kamerarem AA-batterier (fyra stycken) USB-kabel AV-kabel OLYMPUS Master CD-ROM Delar som inte finns med på bilden: Bruksanvisning (den här), förenklad bruksanvisning och garantikort. Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Snabbguide Fäst remmen och objektivlocket Använd kameraremmen och ringarna till. Fäste för kamerarem SE 3

4 Fäst remmen i den andra öglan på samma sätt. Dra åt remmen ordentligt så att den inte kan lossna. Förbered batteriet Snabbguide Med den här kameran kan du ta bilder utan att använda ett xd-picture Card (köps separat) (kallas kort i fortsättningen). För mer information om hur man sätter in kortet, se»sätt i och ta ut kortet» (s. 78). 4 SE

5 Sätt på kameran Så här sätter man på kameran i fotograferingsläget. a. Ställ menyratten på h. Fotograferingsläge För att spela in videosekvenser (fotograferingsläge) Fotograferingslägen för stillbilder h P A S M r g s Med den här funktionen kan du ta bilder med helautomatiska inställningar. Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet och slutartiden. Med den här funktionen kan du ställa in bländaren manuellt. Den här funktionen ändrar slutartiden vid fotografering. Med den här funktionen kan du ställa in bländaren och slutartiden manuellt. Det här funktionen gör det möjligt att ställa in alla fotograferingsfunktioner manuellt och använda som ditt fotograferingsläge. Använd den här funktionen för att göra önskade inställningar genom att följa fotograferingsguiden på skärmen. Använd den här funktionen för att kunna använda inställningar som är relaterade till situationer och förhållanden för fotografering. Snabbguide b. Tryck på o. X Y M D TIME :-- Y/M/D / CANCEL MENU Detta fönster visas om datum och tid inte har ställts in. Tryck på strömbrytaren (o) när du har tagit av objektivlocket för att sätta på kameran. Tryck på strömbrytaren (o) igen för att stänga av kameran. SE 5

6 Inställning av datum och tid Fönstret för inställning av datum och tid Y-M-D (år-månad-dag) Timmar Minuter Datumformat (Y/M/D, M/D/Y, D/M/Y) Lämnar en inställning. a. Tryck på 1 F och 2Y för att välja [Y]. De första två siffrorna för året [Y] går inte att ändra. Snabbguide 1 F knapp X Y M D TIME :-- Y/M/D / 2Y knapp CANCEL MENU b. Tryck på 3#. 3# knapp c. Tryck på 1 F och 2Y för att välja [M]. d. Tryck på 3#. X Y M D TIME :-- Y/M/D / CANCEL MENU 6 SE

7 e. Tryck på 1 F och 2Y för att välja [D]. f. Tryck på 3#. X Y M D TIME :-- Y/M/D / g. Tryck på 1 F och 2Y för att välja»timmar»,»minuter». Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. CANCEL MENU X Y M D TIME :30 Y/M/D / h. Tryck på 3#. i. Tryck på 1 F och 2Y för att välja [Y/M/D]. j. Tryck på o när alla inställningar har gjorts. Tryck på o när klockan når hel minut för att få en mer exakt inställning. CANCEL MENU X Y M D TIME :30 CANCEL MENU SET SET OK Y/M/D / OK Snabbguide o knapp SE 7

8 Ta en bild a. Håll kameran rätt Horisontellt grepp Vertikalt grepp Snabbguide b. Skärpa Avtryckare Den gröna lampan indikerar att skärpan och exponeringen är låsta. (nedtryckt halvvägs) Placera den här markeringen över motivet. Antalet stillbilder som går att lagra indikeras. c. Fotografera Avtryckare (helt nedtryckt) Kortlampan blinkar. Justera sökarens fokus med dioptrin a. Tryck på u. b. Vrid på ratten för dioptrijustering lite i taget medan du tittar genom sökaren. När du kan se [ ] (AF-markeringen) tydligt är inställningen klar. Ratt för dioptrijustering u knapp 8 SE

9 Titta på bilder a. Ställ menyratten på q. Menyratt Pilknappar Nästa bild Föreg. bild Radering av bilder a. Tryck på 4& och 3# för att ta fram den bild du vill radera. b. Tryck på S. Snabbguide 4& knapp 3# knapp ERASE [IN] YES NO S knapp BACK MENU SET OK c. Tryck på 1 F för att välja [YES] och tryck på o för att radera bilden. 1 F knapp ERASE YES NO o knapp BACK MENU SET OK SE 9

10 Knappfunktioner Fotograferingsläge Bildvisningsläge Fotograferingsläge Självutlösare Blixtfunktioner Knappfunktioner 1 Knappen o Sätt på och stäng av kameran Sätt på kameran: Makroläge/ Supermakroläge Fotograferingsläge Skärmen sätts på Objektivet skjuts ut Innan du sätter på kameran i fotograferingsläget ska objektivlocket tas av. Bildvisningsläge Skärmen sätts på 2 Menyratten Växla mellan fotograferingsläge och bildvisningsläge Ställ menyratten på fotograferingsläge eller bildvisningsläge. En del funktioner kan inte användas beroende på menyrattens läge. g»funktioner i fotograferingslägen och motivprogram» (s. 72) h Fotografering med helautomatiska inställningar Kameran väljer automatiskt de mest optimala inställningarna för fotograferingsförhållandena. P Inställning av optimalt bländarvärde och optimal slutartid Kameran ställer automatiskt in det optimala bländarvärdet och slutartiden för motivets ljusstyrka. 10 SE

11 A Ändring av bländarvärdet vid fotografering A 1/1000 F Tryck på 12 när du har tryckt på 1 F. Kameran ställer in slutartiden automatiskt. [ ] Bländarvärde 1 : Ökar bländarvärdet. 2 : Minskar bländarvärdet. Inställningsområde W : F2.8 till F8.0 T : F4.5 till F8.0 SET OK När korrekt exponering inte kan kan erhållas visas bländarens värde i rött. o : Gör inställningarna. S Ändring av slutartiden vid fotografering S 1/100 F Tryck på 12 när du har tryckt på 1 F. Kameran ställer in bländaren automatiskt. [ ] SET OK Inställningsområde för slutartiden: 1/2 till 1/1000 (När [NOISE REDUCT.] står på [ON]: upp till 4 sekunder) Slutartid 1 : Ställer in en kortare slutartid. 2 : Ställ in en längre slutartid. När korrekt exponering inte kan kan erhållas visas bländarens värde i rött. o : Gör inställningarna. M Ändring av bländarvärdet och slutartiden vid fotografering Tryck på när du har tryckt på 1 F. M 1/1000 F Exponeringsskillnad När området överskrids med ±3,0 EV är exponeringsdifferentialen röd. Bländarvärde [ ] 4 : Ökar bländarvärdet. 3 : Minskar bländarvärdet. Slutartid SET OK 1 : Ställer in en kortare slutartid. Inställningsområde: 2 : Ställ in en längre slutartid. Bländarvärde F2.8 till F8.0 o : Gör inställningarna. Slutartid: 15" till 1/2000 (Slutartiden varierar beroende på bländarvärdet.) Knappfunktioner För att ta bilder med lång exponering (bulb) Tryck på 2 för att ställa in slutartiden på BULB. Slutaren är öppen så länge som avtryckaren trycks ner. (Den kan vara öppen i max. 8 minuter. Detta är bara möjligt när [ISO] är inställd på [50], [100] eller [200].) SE 11

12 r Inställning av ditt eget läge för fotografering Det här läget gör det möjligt att ställa in alla fotograferingsfunktioner manuellt och använda som ditt fotograferingsläge. g»my MODE SETUP Inställning och lagring av fotograferingsfunktioner» (s. 45) Använd funktionsmenyn för att ändra Mitt läge. g»dessa funktioner går att ställa in med funktionsmenyn» (s. 18) g Följ fotograferingsguiden för inställning Använd den här funktionen för att göra önskade inställningar genom SHOOTING GUIDE 1/3 att följa fotograferingsguiden på skärmen. 1 Brightening subject. Tryck på m för att gå tillbaka till fotograferingsguiden Shooting into backlight. Set particular lighting. Blurring background. Adjusting area in focus. För att ändra inställningen utan att använda fotograferingsguiden måste man ställa in ett annat fotograferingsläge. Inställningar som görs med fotograferingsguiden återställs till standardinställningen när man trycker på m eller när läget SET OK ändras. s Välj motivprogram och fotografera efter rådande förhållanden Man kan ta bilder genom att välja ett motivprogram som passar situationen. Välj ett motivprogram / ändra från ett motivprogram till ett annat Tryck på m för att välja [SCN] i huvudmenyn. Använd 12 för att välja motivprogram och tryck sedan på o. Om man byter program ändras de flesta inställningarna till det valda programmets standardinställningar. Knappfunktioner n Inspelning av videosekvenser Ljud spelas in tillsammans med videosekvensen när [R] (videosekvenser) står på [ON]. När [R] (videosekvenser) står på [ON] kan inte den optiska zoomen användas under inspelningen. g»r (videosekvenser) Inspelning av ljud med videosekvenser» (s. 31) Ställ in [DIGITAL ZOOM] på [ON] för att zooma när [R] (videosekvenser) står på [ON]. g»digital ZOOM Inzoomning» (s. 26) Under inspelningen lyser den här symbolen. Den återstående inspelningstiden visas på skärmen. När den resterande inspelningstiden är 0 avslutas inspelningen. När [IMAGE STABILIZER] är inställd på [ON] och man spelar in en längre videosekvens kommer kamerans innertemperatur att stiga och kameran kan stänga av sig själv. Ta ut batteriet och låt kameran svalna en stund innan du fortsätter med inspelningen. Eller så kan du ställa in [IMAGE STABILIZER] på [OFF]. Dessutom stiger temperaturen i kamerans ytterhölje vid användningen. Detta betyder inte att något är fel. q Val av bildvisningsläge Senast tagna bild visas. Tryck på pilknapparna för att ta fram andra bilder. Använd zoomreglaget för att gå mellan delförstoring, småbildsvisning och kalendervisning. g»movie PLAY Uppspelning av videosekvenser» (s. 33) 12 SE

13 3 Avtryckaren Fotografering Fotografering av stillbilder Ställ menyratten på h, P, A, S, M, r, g eller s och tryck ner avtryckaren halvvägs. När skärpan och exponeringen är låsta tänds den gröna lampan (skärpelås). Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild. Grön lampa Lås skärpan och komponera bilden (skärpelås) Komponera din bild med låst skärpa och tryck sedan ner avtryckaren helt för att ta en bild. Om den gröna lampan blinkar är skärpan inte rätt inställd. Försök att låsa skärpan igen. Inspelning av videosekvenser Ställ menyratten på n och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan. Tryck sedan ner avtryckaren helt för att starta inspelningen. Tryck ner avtryckaren igen för att stoppa inspelningen. 4 Zoomreglaget Zoomning under fotografering/delförstoring Fotograferingsläge: Zooma in ett motiv Optisk zoom: 18x Zooma ut: Tryck zoomreglaget mot W. Zooma in: Dra zoomreglaget mot T. Bildvisningsläge: Ändra bildvisningen Visning av en bild i taget Använd pilknapparna för att bläddra bland bilderna. Knappfunktioner Småbildsvisning Använd pilknapparna för att välja bilden som ska visas och tryck på o för att visa bilden. Delförstoring Dra reglaget mot T för att stegvis förstora bilden upp till 10 gånger av dess ursprungliga storlek. Tryck mot W för att minska storleken. Använd pilknapparna under närbildsvisningen för att flytta runt i bilden. Tryck på o för att återgå till visning av en bild i taget. Kalendervisning Använd pilknapparna för att välja datum och tryck på o eller mot T på zoomreglaget för att visa bilderna från det valda datumet. SE 13

14 5 Knappen h Fotografering med digital bildstabilisering Tryck på h i fotograferingsläget för att välja digital bildstabilisering. Tryck på o för att ställa in. g»image STABILIZER Fotografering med digital bildstabilisering» (s. 27) Funktioner som används ofta kan sparas på knappen h som är en programmerbar knapp när menyratten står på P, A, S, M, r eller s. Den digitala bildstabiliseringen aktiveras när menyratten ställs på h eller n. g»custom BUTTON Anpassning av de programmerbara knapparna» (s. 45)»Funktioner som kan ställas in i Mitt läge / den programmerbara knappen» (s. 71) AF-låssymbol Lås skärpan (AF-lås) Spara skärpelåsfunktionen på h så att skärpan låses när man trycker på h och V (AF-låssymbol) visas på skärmen. Tryck på h igen för att upphäva AF-låset. Skärpan låses eller upphävs varje gång du trycker på knappen. För att spara det låsta skärpeläget när en bild har tagits (AF-minne): Tryck ner h längre än 1 sekund så att U (AF-minnesmarkeringen) visas på skärmen. Tryck på h igen för att upphäva AF-minnet. Om zoomen används när AF-låset har aktiverats kan bilden bli oskarp. Aktivera AF-låsningen när zoomen har använts. Knappfunktioner B indikeras i när AE-låset är aktivt. Lås exponeringen (AE-lås) Spara AE-låsfunktionen på h så att mätningen sparas när man trycker på h och exponeringen låses. B (AE-låssymbol) visas på skärmen. Tryck på h igen för att upphäva AE-låset. Skärpan låses eller upphävs varje gång du trycker på knappen. AE-låset stängs av automatiskt efter en bild. För att spara det låsta mätläget när en bild har tagits (AE-minne): Tryck ner h längre än 1 sekund så att C (AE-minnesmarkeringen) visas på skärmen. C visas medan mätningen sparas. Tryck på h igen för att upphäva AE-minnet. 6 Knappen # Pop up blixt Öppnar blixten. Tryck på knappen för att ta en bild med blixt. g»knappen 3# Fotografering med blixt» (s. 17) 7 Knapp u Skärm / sökare Växlar mellan skärmen och sökaren. 8 m -knapp (MENU) Huvudmenyn visas. 14 SE

15 9 Knappen DISP./E Ändring av informationen på skärmen / Ta fram menyguiden/kontrollera tiden Byte av språk på informationsdisplayen Tryck på DISP./E för att ändra det som visas enligt följande. Fotograferingsläge Bildvisningsläge Normal display Normal display Förenklad display *1 Detaljerad display BILDHJÄLP (horisontella och vertikala linjer eller diagonala linjer) *1*2 Ingen informationsdisplay *1 Visas inte vid n. *2 Visas inte om läget är inställt på [OFF] i menyn. g»u Visa histogrammet» (s. 44)»FRAME ASSIST Visa stödlinjerna/fastlägga stödlinjerna» (s. 44) Öppna menyguiden ESP/ METERING Sets picture brightness for taking pictures. Histogram *1*2 Histogram *1 När du har valt en menyfunktion trycker du ner DISP./E för att gå till menyguiden. Släpp DISP./E för att stänga menyguiden. Knappfunktioner Kontrollera tiden Tryck på DISP./E när kameran är avstängd för att se den inställda alarmtiden (när [ALARM CLOCK] har ställts in) och den aktuella tiden i 3 sekunder. SE 15

16 0 Knappen S Radering av bilder Välj bildvisningsläget och den bild du vill radera, tryck sedan på S. När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar. g»0 Skrivskydda bilder» (s. 37) a Pilknapparna (124 3) Använd pilknapparna för att välja motivprogram, visa bilder och välja funktionerna i menyerna. b Knappen q Titta på bilder / Utskrift Fotograferingsläge: Titta på bilder Den senast tagna bilden visas på skärmen. Tryck på q i fotograferingsläget. Tryck på q igen eller tryck ner avtryckaren halvvägs för att komma tillbaka till fotograferingsläget. Bildvisningsläge: Skriv ut bilder Anslut först kameran till en skrivare. Välj bildvisningsläget och den bild du vill skriva ut, tryck sedan på q. g»enkel utskrift» (s. 46) c Knappen 4& Fotografering på nära håll Tryck på 4& i fotograferingsläget för att välja makroläget. Tryck på o för att ställa in. Knappfunktioner OFF & (makroläge) Makroläget är avstängt. Den här funktionen gör det möjligt att fotografera så nära som 10 cm från motivet (när zoomen är i utzoomat läge). % (supermakroläge) Denna funktion gör det möjligt att fotografera motivet på endast 1 cm avstånd. I supermakroläget är varken zoomen, blixten eller AF-beräkningen tillgängliga. d Knappen 1 F Exponeringskompensation P 1/1000 F8.0 [ ] +2.0 Tryck på 1 F i fotograferingsläget, ställ in med 43 och tryck sedan på o. Kan ställas in mellan 2,0 EV och +2,0 EV. 3 : Ljusare. 4 : Mörkare. SET OK Aktivera inställningen. 16 SE

17 e Knappen 3# Fotografering med blixt Tryck på 3# i fotograferingsläget för att välja blixtfunktion. Tryck på o för att ställa in. AUTO (automatisk blixt)! (Blixt med reducering av röda ögon) Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Ger förblixtar som reducerar effekten röda ögon. # (upplättnadsblixt) Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. H (upplättnadsblixt för röda ögon) #SLOW Blixten löses alltid ut efter förblixtarna som reducerar röda ögon. Blixten löser ut långsamt. Ställ in blixtens tajming med [#SYNCRO]. g»#syncro Inställning av blixtens tajming» (s. 28) $ (avstängd blixt) Blixten utlöses inte, oavsett hur mörkt det är. Tryck på # för att ta en bild med blixt (pop up blixt). Inställningarna kan inte göras om inte blixten är uppfälld. g»knappen # Pop up blixt» (s. 15) En del funktioner kan inte användas beroende på menyrattens läge. f Knappen 2Y Fotografering med självutlösare Tryck på 2Y i fotograferingsläget för att sätta på och stänga av självutlösaren. Tryck på o för att ställa in. YOFF Y12 SEC Y2 SEC Stänger av självutlösaren. Tryck ner avtryckaren helt när du har ställt in. Självutlösarlampan lyser i cirka 10 sekunder och börjar sedan att blinka. När den har blinkat i ungefär 2 sekunder tas bilden. Tryck ner avtryckaren helt när du har ställt in. Självutlösarlampan blinkar i ca 2 sekunder och sedan tas bilden. Tryck på 2Y för att avbryta självutlösarfunktionen. Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild. Knappfunktioner SE 17

18 g Knappen o (OK/FUNC) Inställning med funktionsmenyn Öppnar funktionsmenyn som innehåller funktioner och inställningar som används vid fotografering. Denna knapp används även till att bekräfta ditt val. Dessa funktioner går att ställa in med funktionsmenyn My 1/2/3/4... Växla till fotograferingsläge. s / E / c / d Visas när menyratten står på r. Inställningarna sparas på s som standardinställning. Funktionsmeny 43 : Välj en inställning och tryck på o. 12 : Välj funktion. Knappfunktioner Andra funktioner som kan ställas in med funktionsmenyn g»wb Justering av bildens vitbalans» (s. 23)»ISO Ändring av ISO-känslighet» (s. 24)»DRIVE Sekvensfotografering» (s. 25)»METERING Ändring av området för mätning av motivets ljusstyrka» (s. 25) 18 SE

19 Menyhantering Menyratt o knapp m knapp Pilknappar Om menyerna När man trycker på m öppnas huvudmenyn på skärmen. Innehållet i huvudmenyn beror på vilket läge som är inställt. Huvudmeny (i fotograferingsläget för stillbilder) IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCN SETUP SILENT MODE EXIT MENU SET OK CAMERA MENU 1 WB AUTO 2 ISO AUTO DRIVE METERING FINE ZOOM o ESP OFF BACK MENU SET OK Om [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] eller [SETUP] har valts öppnas den tillhörande menyn. Tryck på m för att fotograferingsguiden ska visas när menyratten står på g och när kameran har ställts in enligt fotograferingsguiden. Guidefunktion Under menyhanteringen visas knapparna och deras funktioner nedtill på skärmen. Följ dessa guider för att navigera genom menyerna. IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCN SETUP SILENT MODE EXIT SET OK MENU BACK a : Går tillbaka till föregående meny. EXIT a : Lämnar menyn. : Tryck på för att välja en inställning. SET f : Ställer in vald funktion. Menyhantering Guidefunktion Pilknappar m o SE 19

20 Användning av menyerna I exemplet nedan visas hur menyerna ska användas i läget [DIGITAL ZOOM]. 1 Ställ menyratten på P. 2 Tryck på m för att gå till huvudmenyn. Välj [CAMERA MENU] och tryck på o. [DIGITAL ZOOM] finns i menyn [CAMERA MENU]. Tryck på o. 3 Tryck på 12 för att välja [DIGITAL ZOOM] och tryck sedan på o. Inställningar som inte är tillgängliga kan inte att väljas. När du här trycker på 4 flyttas markören till sidindikeringen. Tryck på 12 för att byta sida. Tryck på 3 eller o för att gå tillbaka till val av funktioner. IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCN SETUP SILENT MODE EXIT MENU SET OK CAMERA MENU 1 WB AUTO 2 ISO AUTO DRIVE METERING FINE ZOOM o ESP OFF BACK MENU SET OK Sidnumrering: Den här markeringen visas när det finns fler menyfunktioner på nästa sida. Den valda funktionen visas i en annan färg. CAMERA MENU 1 DIGITAL ZOOM OFF 2 AF MODE iesp 3 FOCUS MODE AF 4 FULLTIME AF OFF 5 AF PREDICT OFF BACK MENU SET OK Menyhantering 4 Tryck på 12 för att välja [OFF] eller [ON] och tryck på o. Menyfunktionen har ställts in och den föregående menyn visas. Tryck på m flera gånger för att lämna menyn. Tryck på m och sedan på o för att avbryta ändringarna och fortsätta med menyhanteringen. CAMERA MENU DIGITAL ZOOM AF MODE FOCUS MODE FULLTIME AF AF PREDICT OFF ON BACK MENU SET Fotograferingsmenyn h P A S M r s n OK 2 EXIT MENU 1 IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCN 3 SETUP SILENT MODE SET OK 4 5 WB ISO DRIVE METERING FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AF MODE FOCUS MODE FULLTIME AF AF PREDICT AF ILLUMINAT. IMAGE STABILIZER w 4 Kamerameny #SYNCRO QFLASH R (still pictures) PANORAMA *1 > SHARPNESS CONTRAST SATURATION NOISE REDUCT. TIMELAPSE 1 (conversion lens) R (movies) *1 Ett OLYMPUS xd-picture Card krävs. 20 SE

21 En del menyfunktioner kan inte användas beroende på menyrattens läge. g»funktioner i fotograferingslägen och motivprogram» (s. 72) g»inställningsmenyer» (s. 39) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 1 IMAGE QUALITY Ändring av bildkvalitet Kvaliteten på stillbilder och deras användning Bildkvalitet / Upplösning Komprimering Användning RAW * x 2304 Rå okomprimerad data. Data är i ORF-format. SHQ 3072 x 2304 Låg 3 : x 2048 komprimeringsgrad Används för att skriva ut stora bilder på stort papper. (För [3072 x 2304].) Bra när man beställer bilder från en fotoaffär. (För [3 : x 2048].) Används för bildbehandling på en dator, t.ex. justering av kontrast eller röda ögon. HQ 3072 x 2304 Standardkomprimering 3 : x 2048 SQ1 * x 1920 Låg Används för att skriva ut på stort papper. komprimeringsgrad bilder eller lägga till text på en bild. Används för dataredigering, t.ex. rotera 2304 x x 1536 (Hög kvalitet / standard (Standardkomprimering) SQ2 * x 1200 Låg Används för att skriva ut i A5-format och komprimeringsgrad Används för att titta på bilderna på en dator. större x x 768 (Hög kvalitet / Används för att skicka bilder som bilaga i standard e-post. 640 x 480 (Standardkomprimering) 16 : x 1080 Standardkomprimering Används för att betona bredden av ett motiv som t.ex. landskap och när man vill titta på bilderna på en widescreen-tv. *1 Visas inte när h eller s är inställt. *2 Om du väljer [SQ1] eller [SQ2], välj [HIGH] eller [NORMAL] när du har valt bildstorlek. JPEG-kopia Bilder som tas i rådataformat ([RAW]) kan sparas i JPEG-format samtidigt som de sparas som rådata. När bilder lagras i JPEG-format kan du välja [SHQ], [HQ], [SQ1] eller [SQ2] som bildkvalitet, med du kan inte välja bildstorlek. Bilderna lagras i storleken som är inställd i resp. bildkvalitet. Välj [RAW] i fönstret [IMAGE QUALITY] och tryck på 3. JPEG DUPLICATE SETTING [IN] Välj inställning för JPEG-kopiorna: [OFF], [SHQ], [HQ], [SQ1] eller OFF [SQ2] och tryck på o. (Välj [OFF] om endast rådata ska sparas.) SHQ HQ SQ1 Menyhantering BACK MENU SET OK SE 21

22 Videokvalitet Bildkvalitet / Upplösning Antal bilder SHQ 640 x bilder/sek. HQ 640 x bilder/sek. SQ1 320 x bilder/sek. SQ2 320 x bilder/sek. 2 RESET Återställning av fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna NO / YES Menyhantering Återställer fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna. Funktioner som återställs till fabriksinställningarna - Funktion Fabriksinställning BLIXT AUTO s. 17 & OFF s. 16 Y YOFF s. 17 F 0.0 s. 16 BILDKVALITET HQ s. 21 VITBALANS AUTO s. 23 ISO AUTO s. 24 SEKVENS- o s. 25 FOTOGRAFERING MÄTNING ESP s. 25 FINZOOM OFF s. 26 DIGITAL ZOOM OFF s. 26 FOKUSLÄGE iesp s. 26 AF LÄGE AF s. 27 KONT. AF OFF s. 27 BERÄKNAD AF OFF s. 27 Ref. Sida Funktion Fabriksinställning AF BELYSNING ON s. 27 BILDSTABILISATOR ON s. 27 w ± 0.0 s. 28 #BLIXTSYNK #SYNC1 s. 28 QBLIXT IN s. 28 R (stillbilder) OFF s. 28 > ± 0 s. 29 SKÄRPA ± 0 s. 30 KONTRAST ± 0 s. 30 MÄTTNAD ± 0 s. 30 BRUSREDUCER ON s. 30 INTERVALLFOTO OFF s (konverteringsobjektiv) OFF s. 31 R (videosekvenser) OFF s. 31 Skärm/sökare (u) Skärm s. 14 s PORTRÄTT s. 22 Ref. Sida 3 s (program) Fotografering med motivprogram PORTRÄTT / LANDSCAPE / LANDSCAPE+PORTRAIT / SPORT / NIGHT SCENE *1 / NIGHT+PORTRAIT *1 / INDOOR / CANDLE / SELF PORTRAIT / AVAILABLE LIGHT / SUNSET / FIREWORKS *1 / CUISINE / BEHIND GLASS / DOCUMENTS / AUCTION / SHOOT & SELECT1 *2 / SHOOT & SELECT2 *3 / BEACH / SNOW / UNDER WATER WIDE1 *4 / UNDER WATER WIDE2 *4*5 / UNDERVATTEN MAKRO *4 22 SE

23 Programvalsfönstret visar exempel på bilder och information om situationen programmet ska användas för. Om man byter program ändras de flesta inställningarna till det valda programmets standardinställningar. *1 Brusreduceringen aktiveras automatiskt när motivet är mörkt. Detta gör att fotograferingstiden blir dubbelt så lång. Det går inte att ta en annan bild under tiden. *2 Skärpan låses vid den första bilden. *3 Under sekvensfotografering ställer kameran in skärpan på nytt för varje bild. *4 Använd ett vattentätt skydd. *5 Avståndet är fast inställt på ca 5,0 m. B F D j G Motivprogram 1 PORTRAIT BACK MENU SET OK Ställ program. [eshoot & SELECT1] [fshoot & SELECT2] Tryck ner och håll avtryckaren nedtryckt för att ta bilder i följd. När du har tagit bilder: Välj ut de som ska raderas, markera dem med R och tryck på S för att radera dem. e Vald bild. Tryck på 43 för att bläddra mellan bilderna. BACK MENU OK GO S Bilder markerade med R raderas. Välj de bilder som ska raderas. 4 Kamerameny WB... Justering av bildens vitbalans AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt så att färgerna ser naturliga ut oberoende av ljuskällan. PRESET Väljer vitbalansen med hänsyn till ljuskällan. 5 Soliga dagar För fotografering under en klar himmel. 3 Molniga dagar För fotografering under en molnig himmel. 1 Tungsten För fotografering i konstljus. w Lysrör 1 För fotografering i lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i bostäder.) x Lysrör 2 För fotografering i ett neutralt vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i skrivbordslampor.) y Lysrör 3 För fotografering i ett vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i kontorslokaler.) V Vitbalans med en tryckning För att ställa in en noggrannare vitbalans än den som är förinställd. Du kan ställa in och spara den mest optimala vitbalansen för fotograferingsförhållandena. Menyhantering SE 23

24 När [PRESET] har valts PRESET WB Tryck på 12 för att välja en vitbalansinställning, tryck sedan på o w BACK MENU SET OK När [V] har valts o Rikta kameran mot ett vitt pappersark när fönstret [ONE TOUCH WB] visas. Placera pappret så att det fyller hela skärmen och se till att det inte finns några skuggor. Tryck på o. Den nya vitbalansen har ställts in. ISO... Ändring av ISO-känslighet Menyhantering AUTO HIGH ISO AUTO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 5000 Känsligheten justeras automatiskt beroende på motivförhållandena. Den här funktionen har en högre känslighet än [AUTO] och stabiliserar rörelseoskärpa som uppstår när motiven eller kameran rör sig under fotograferingen. Ett lågt värde minskar känsligheten för fotografering i dagsljus för en klar, skarp bild. Ju högre värde desto bättre är kamerans ljuskänslighet och förmåga att ta bilder med en kort slutartid under förhållanden med lite ljus. Hög känslighet kan tillföra brus vilket kan leda till att bilden blir kornig. [IMAGE QUALITY] är begränsad till under [2048 x 1536] om ISO ställs in på över [3200]. Om [FINE ZOOM] eller [DIGITAL ZOOM] står på [ON] kan [3200] och [5000] inte ställas in. Om [DRIVE] är inställt på [c] eller [d(15fps)] kan inte [HIGH ISO AUTO], [50], [100] och [200] ställas in. 24 SE

25 DRIVE... Sekvensfotografering o j c d(15fps) e BKT Du kan ta flera bilder i rad på en gång genom att hålla ner avtryckaren. Kameran tar bilder i följd tills du släpper knappen. Endast [o] kan användas när bildkvaliteten är inställd på [RAW]. Blixten kan inte användas när [c] eller [d(15fps)] har ställts in. När [c] har valts är [IMAGE QUALITY] begränsad till under [2048 x 1536] och det maximala antalet bilder som kan tas vid sekvensfotografering är mindre än 15. När [d(15fps)] har valts är [IMAGE QUALITY] begränsad till under [1280 x 960] och det maximala antalet bilder som kan tas vid sekvensfotografering är mindre än 20. (Detta inkluderar de 5 bilder som sparas före fotograferingen om [PRE-CAPTURE] står på [ON].) Om [FINE ZOOM] eller [DIGITAL ZOOM] står på [ON] kan [c] eller [d(15fps)] inte ställas in. När [d(15fps)] har valts PRE-CAPTURE OFF / ON När [PRE-CAPTURE] står på [ON] sparas 5 bilder av ett foto strax före fotograferingen när avtryckaren trycks ner halvvägs. När [BKT] har valts Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner. Skärpan och exponeringen låses vid den första bilden. Hastigheten på sekvensfotograferingen varierar beroende på inställningen av bildkvalitet. Bilder kan tas med en högre hastighet än vid normal sekvensfotografering. Sekvensfotografering med en hastighet av 15 bilder / sekund Justerar skärpan 1 bild i taget. Fotograferingshastigheten är långsammare än vid normal sekvensfotografering. Tar bilder efter varandra och ändrar exponeringen för varje bild. Skärpan och vitbalansen låses vid den första bilden. BKT BACK MENU SET OK Exponeringsskillnad ± 0.3 / ± 0.7 / ± 1.0 Antal bilder x3 / x5 Tryck ner avtryckaren helt och håll den nedtryckt för att fotografera antalet bilder som ställts in. Du kan när som helst avsluta fotograferingen genom att släppa upp avtryckaren. Menyhantering METERING... Ändring av området för mätning av motivets ljusstyrka ESP Mäter ljusstyrkan i mitten av skärmen och omgivningen separat för att fånga en bild med balanserad ljusstyrka. När man tar bilder i starkt motljus kan bildens mitt bli mörk. n Mätningen görs endast i mitten av skärmen. Rekommenderas när man fotograferar i starkt motljus. 4 Mäter ljusstyrkan över ett stort område med fokusering på skärmens mitt. Denna metod används när du inte vill att ljus från omgivningen ska påverka bilden. SE 25

26 FINE ZOOM... Zooma in ett motiv utan att bildkvaliteten försämras OFF / ON Med den här funktionen kan du zooma upp till 27x när du kombinerar optisk zoom och bildbeskärning. [IMAGE QUALITY] är begränsad till under [ ]. DIGITAL ZOOM... Zooma in ett motiv OFF / ON Den digitala zoomen kan användas för att ta närbilder med kraftigare förstoring än med den optiska zoomen. OPTISK ZOOM Digital zoom Maximal förstoring: Fotograferingslägen för stillbilder Optisk zoom x digital zoom: Ca 100x (max.) Fotograferingsläge för videosekvens Optisk zoom x digital zoom: Ca 54x (max.) Zoomindikator Vitt område: Område för den optiska zoomen Rött område: Område för den digitala zoomen AF MODE... Ändring av inställningsområde för skärpan Menyhantering iesp SPOT AREA Kameran avgör vilket motiv på skärmen som skärpan ska ställas in på. Även om motivet inte befinner sig i mitten på skärmen kan skärpan ställas in. Valet av skärpa baseras på motivet inom AF-markeringen. Flytta AF-markeringen till det område du vill ställa in skärpan på vid fotograferingen. Om [FINE ZOOM] eller [DIGITAL ZOOM] står på [ON] kan [AREA] inte ställas in. När [AREA] har valts Flytta AF-markeringen Tryck på pilknapparna (AF-markeringen är grön). Det går att fotografera i detta läge. För att ställa in AF-markeringens position Håll ner o. För att ändra markeringens position: Tryck ner o igen. 26 SE

27 FOCUS MODE... Ändring av metod för att ställa in skärpan AF MF Tryck ner avtryckaren halvvägs. Kameran ställer automatiskt in skärpan. Ställ in skärpan manuellt. När [MF] är inställt Tryck på 12 för att ställa in skärpan. Området för skärpeinställningen förstoras medan funktionen utförs. Tryck ner o för fixera skärpan. Skäpan låses på avståndet du ställt in och MF visas i rött på skärmen. Tryck på o igen för att justera skärpan. FULLTIME AF... Fotografering och behålla skärpan på motivet OFF ON Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. Kontinuerlig AF håller konstant skärpan på motivet framför objektivet, utan att avtryckaren behöver tryckas ner halvvägs. Inställningstiden för skärpan reduceras så att du inte missar tillfällen att ta ögonblicksbilder. Dessutom hålls skärpan automatiskt på motivet vid inspelning av videosekvenser. AF PREDICT... Fotografering med skärpan på motiv som rör sig OFF ON Förutsägande AF är avstängt. När du har ställt in ska AF-markeringen placeras på motivet. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa AF-beräkningen. Tryck sedan ner avtryckaren helt för att ta bilden. { blinkar och AF-beräkningen fortsätter så länge som avtryckaren trycks ner halvvägs. Beroende på motivet kan bilden vara oskarp även om [AF PREDICT] har ställts in. I makro- och supermakroläget kan inte [AF PREDICT] användas. AF ILLUMINAT.... En inställning som tänder belysningen när det är mörkt OFF ON AF-belysningen tänds inte. Tryck ner avtryckaren halvvägs. AF-belysningen tänds automatiskt. Menyhantering IMAGE STABILIZER... Fotografering med digital bildstabilisering Den här funktionen stabiliserar suddigheter som uppstår när kameran rör sig vid fotografering. OFF Digital bildstabilisering är avstängd. ON Digital bildstabilisering aktiveras när avtryckaren trycks ner halvvägs. Vi rekommenderar att bildstabiliseringen stängs av när kameran monteras på ett stativ. Vid långa slutartider (t.ex. när man fotograferar på natten) stabiliseras inte alla bilder korrekt. Om kameran skakas kraftigt kan det hända att bildstabiliseringen inte fungerar effektivt. SE 27

28 w... Justering av mängden ljus som blixten avger Beroende på situtaionen måste man ibland justera mängden ljus som blixten avger, t.ex. när man fotograferar små motiv eller motiv med en avlägsen bakgrund. Dessutom kan den här funktionen användas när man vill ha större kontraster. +2,0EV till 0.0 till 2,0EV Tryck på 12 för att justera och tryck på o. # SYNCRO... Val av blixttiming #SYNC1 #SYNC2 Blixten utlöses direkt när slutaren öppnats helt (främre ridå). Med den bakre ridån utlöses blixten precis innan slutaren stängs (bakre ridå). Genom att använda den här inställningen kan man åstadkomma intressanta effekter på bilderna, t.ex. en bils rörelser med bakljusen strömmande bakåt. Ju långsammare slutartiden är desto bättre blir effekten. Om slutartiden är kortare än 1/200 utlöser blixten automatiskt med den främre ridån. När slutartiden är inställd på 4 sek. 4 sek. Bakre ridå 4 sek. Bakre ridåblixt löser ut Slutaren stängs Främre ridå 0 Främre ridåblixt löser ut Avtryckaren är helt nedtryckt Q FLASH... Inställning för användning av extern blixt Menyhantering IN SLAVE Med den här funktionen kan du ta bilder med den inbyggda blixten. När man använder en vanlig slavblixt som synkroniseras med kamerans blixt kan mängden ljus som blixten avger justeras i 10 steg. Val av steg När blixten är inställd på [SLAVE] ändras blixtfunktionen automatiskt till [#] (upplättnadsblixt) för alla blixtfunktioner förutom [$] (avstängd blixt). SLAVE FLASH 1 Tryck på 12 för att välja ljusstyrka mellan [1] och [10], tryck sedan på o. Ett högre nummer betyder att blixten avger en större mängd ljus. Blixten kan utlösas i sekvensfotograferingsläget, men intervallet mellan blixtarna blir längre om en hög ljusstyrka har ställts in för blixten. BACK MENU SET OK R (stillbilder)... Inspelning av ljud med stillbilder OFF / ON Ljud spelas in automatiskt ca 4 sekunder efter det att bilden har tagits. Rikta kameramikrofonen mot ljudkällan du vill spela in när inspelningen börjar. 28 SE

29 PANORAMA... Skapar en panoramabild Med panoramafotografering kan man skapa en panoramabild med hjälp av programmet OLYMPUS Master, som finns på den medföljande CD-ROM:en. Det krävs ett Olympus xd-picture Card för panoramafotografering. Sammanfogar bilder från vänster till höger Sammanfogar bilder nerifrån och upp 3: Sammanfogas med nästa bild i höger kant. 4: Sammanfogas med nästa bild i vänster kant. 1 : Sammanfogas med nästa bild upptill. 2: Sammanfogas med nästa bild nedtill. Använd pilknapparna för att specificera i vilken kant bilderna ska sammanfogas. Komponera sedan bilderna du tar så att de överlappar varandra. Delen av föregående bild som ska överlappas med nästa bild stannar inte kvar i ramen. Kom på ett ungefär ihåg hur bilden såg ut på skärmen och komponera nästa bild så att den överlappar med den föregående. Tryck på o för att avsluta panoramafotograferingen. Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. Varningssymbolen g visas när du har tagit 10 bilder. >... Justering av vitbalansen > BLUE Vitbalansen kan justeras i 7 steg, både i riktningen [BLUE] och [RED]. Menyhantering BACK MENU SET RED OK Tryck på o när inställningen är klar. 1 : Varje gång man trycker på knappen blir bilden blåare. 2 : Varje gång man trycker på knappen blir bilden rödare. SE 29

30 SHARPNESS... Justering av bildens skärpa CAMERA MENU R PANORAMA > SHARPNESS CONTRAST 0 BACK SET OK MENU 1 (mot +) : Bildkonturerna framhävs, vilket gör att bilden ser skarpare och mer levande ut. Använd den här inställningen när du vill skriva ut bilder. Om du justerar för mycket mot + kan det uppstå brus i bilden. 2 (mot ) : Bildkonturerna mjukas upp. Använd den här inställningen när du vill redigera bilder på datorn. CONTRAST... Justering av bildens kontrast CAMERA MENU R PANORAMA > SHARPNESS CONTRAST 0 BACK SET OK MENU 1 (mot +) : Ljusa och mörka områden definieras tydligare, vilket gör att bilden ser klarare ut. 2 (mot ) : Ljusa och mörka områden blir mindre väldefinierade, vilket gör att bilden ger ett mjukare intryck. Använd den här inställningen när du vill redigera bilder på datorn. SATURATION... Justering av bildens färgmättnad Menyhantering CAMERA MENU SATURATION NOISE REDUCT. TIMELAPSE 0 BACK SET OK MENU 1 (mot +) : Färgerna blir starkare. 2 (mot ) : Färgerna blir svagare. NOISE REDUCT.... Reducera brus under lång exponering OFF ON Bruset reduceras inte. Bruset kan vara iögonfallande vid längre slutartider. Bruset reduceras. Det tar dubbelt så lång tid att fotografera än normalt. Det går inte att fotografera under brusreduceringen. Brusreducering kan bara användas när slutartiden är längre än 1/2 sekund. Den här funktionen fungerar eventuellt inte optimalt under en del fotograferingsförhållanden och för vissa motiv. 30 SE

31 TIMELAPSE... Automatisk fotografering enligt inställda förhållanden OFF ON Fotografering med tidsintervall är avstängt Fotografering med tidsintervall är aktiverat För att ställa in fotografering med tidsintervall TIMELAPSE PICTURES 02 INTERVAL 01 MIN Tryck på 43 för att välja [PICTURES] och [INTERVAL]. Tryck på 12 för att ställa in värde. Tryck på o för att ställa in. Första bilden tas när avtryckaren trycks ner och bilderna därefter tas automatiskt. BACK SET OK Under tidsintervallet lyser symbolen L på skärmen. När bilder lagras i det interna minnet eller på kortet och efter att första MENU bilden tagits, går kameran över i energisparläge. Kameran startar upp automatiskt från energisparläget 4 sekunder innan nästa bild tas. Antal bilder: 2 till 99 Tidsintervall mellan bilder: 1 till 99 minuter i 1-minutsintervaller När det inställda antalet bilder har tagits stängs kameran av automatiskt. Om du kommer att ta bilder över en lång tidsperiod, se till att batterierna är fulladdade eller använd en nätadapter. Om något av följande utförs i energisparläget, upphäver kameran fotografering med tidsintervall och återgår till normal fotografering. batteri- eller kortluckan öppnas, kameran ansluts till en dator, avtryckaren eller pilknapparna eller en annan knapp trycks ner. 4 sekunder innan en bild tas fram tills bilden tas, fungerar inte funktionsknapparna, menyratten och zoomreglaget. Om det interna minnet/kortet blir fullt eller om batterierna laddas ur i energisparläget visas en varning, fotografering med tidsintervall avslutas och kameran stängs av automatiskt Fotografering med konverteringsobjektiv OFF / ON Använd den här funktionen när du fotograferar med ett konverteringsobjektiv (säljs separat) som anges av Olympus. Om ett konverteringsobjektiv är monterat på kameran och om den inbyggda blixten används, kan vinjettering förekomma. Använd i så fall en extern blixt. När konverteringsobjektiv används kan det ta en stund för kameran att ställa in skärpan. Menyhantering R (videosekvenser)... Inspelning av ljud med videosekvenser OFF / ON Om kameran är längre än 1 m från ljudkällan kan ljudinspelningen bli otydlig. När [R] (videosekvenser) står på [ON] kan inte [IMAGE STABILIZER] användas. Om [FULLTIME AF] står på [ON] när [R] (videosekvenser) står på [ON] kan objektivljudet spelas in. 5 SILENT MODE Stänger av kamerans ljud OFF / ON Med den här funktionen stänger man av kamerans ljud som hörs vid fotografering och bildvisning, varningssignaler, slutarljud etc. SE 31

32 Bildvisningsmeny q När en stillbild har valts 5 EDIT *1*3 7 PLAYBACK MENU RAW DATA EDIT Q P REDEYE FIX BLACK & WHITE SEPIA FRAME LABEL CALENDAR LAYOUT BRIGHTNESS SATURATION INDEX EDIT MOVIE INDEX SLIDE- SHOW PLAYBACK CALENDAR MENU INDEX EXIT MENU 5 EDIT ERASE PRINT PPRINT ORDER SETUP SILENT MODE SET OK När videosekvensen har valts 5 0 y *2 INDEX PLAY R *2 *1 Ett kort krävs. *2 Det här visas inte när en videosekvens har valts. *3 Det här väljs inte när en videosekvens har valts MOVIE PL AY PLAYBACK CALENDAR MENU INDEX EXIT MENU EDIT ERASE 8 7 PRINT PPRINT ORDER SETUP SILENT MODE SET OK Menyhantering g»inställningsmenyer» (s. 39)»SILENT MODE En inställning som gör det möjligt att stänga av kamerans ljud» (s. 31) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 1 SLIDESHOW Automatisk visning av bilder SLIDESHOW BGM TYPE BACK MENU OFF ON [IN] SET OK Ställ in [BGM] på [ON] eller [OFF]. Välj vilken övergångseffekt mellan bilderna du vill ha i [TYPE]. BGM ON / OFF TYPE NORMAL / SCROLL / FADER / SLIDE / ZOOM DOWN / ZOOM UP / CHECKER BOARD / BLINDS / SWIVEL / RANDOM Bara den första bilden i varje videosekvens visas. När du har ställt in [BGM] och [TYPE]: Tryck på o för att starta bildspelet. Tryck på o eller m för att avsluta bildspelet. 32 SE

33 2 MOVIE PLAY Uppspelning av videosekvenser [IN] Välj [MOVIE PLAY] i huvudmenyn och tryck på o för att spela upp videosekvensen. Man kan även välja en bild med filmkamerasymbolen (A) och trycka på o för att spela upp videosekvensen. ' : MOVIEPLAY OK 4 Handlingar under uppspelning av videosekvens Speltid/total inspelningstid Tryck på o för göra en paus i bildvisningen. Funktioner när du tryckt på paus 1 : Höjer volymen. 2 : Sänker volymen. 3 : Varje gång du trycker på knappen ändras hastigheten med vilken videosekvensen spelas upp enligt följande: 2x; 20x och 1x. 4 : Spelar upp filmen baklänges. Varje gång du trycker på knappen ändras hastigheten med vilken videosekvensen spelas upp enligt följande: 1x; 2x; 20x och tillbaka till 1x. 1 : Visar den första bilden. 2 : Visar den sista bilden. 3 : Visar nästa bild. 4 : Visar föregående bild. Tryck på o för att fortsätta med uppspelningen. Tryck på m för att avsluta uppspelningen av videosekvensen när den pågår eller under paus. Menyhantering 3 CALENDAR Visning av bilderna i kalenderformat Med den här funktionen kan du visa bilderna i kalenderformat enligt det datumet de togs. 4 INDEX Visning av bilderna som en miniatyrbild Med den här funktionen kan du se 9 bilder samtidigt på skärmen. g»zoomreglage Zoomning under fotografering/delförstoring» (s. 13) SE 33

34 5 EDIT Med den här funktionen kan du redigera stillbilder på kortet och spara dem som nya bilder. RAW DATA EDIT... Redigering av bilder som har sparats i rådataformat Redigerar bilder som lagrats i rådataformat och sparar dem som nya bilder i JPEG-format. Följande funktioner kan redigeras med [RAW DATA EDIT]. Funktion Inställningar Ref.sida BILDKVALITET SHQ / HQ / SQ1 / SQ2 / 16 : 9 s. 21 VITBALANS AUTO / PRESET / V * s. 23 > RED7 BLUE7 s. 29 SKÄRPA 5 +5 s. 30 KONTRAST 5 +5 s. 30 FÄRGMÄTTNAD 5 +5 s. 30 * Endast tillgängligt om bilden tas med [WB] inställd på [V]. Q... Ändring av bildstorlek 640 x 480 / 320 x 240 Ändrar bildstorleken och sparar den som en ny fil. P... Skär bort en del av bilden Beskär en del av bilden och sparar den som en ny fil. Tryck på 43 för att välja den bild som ska beskäras och tryck sedan på o. Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera bildens läge och storlek och tryck på o. Menyhantering O W T SET OK REDEYE FIX... Reducering av röda ögon Korrigerar effekten av röda ögon som kan uppstå när man tar bilder med blixt och sparar den som en ny bild. BLACK & WHITE... Ändring av bilderna till svartvitt Ändrar bilden till svartvitt och sparar den som en ny bild. SEPIA... Ändring av bilderna till sepia Ger bilden en gammaldags brunfärgad sepiaton och sparar den som en ny bild. 34 SE

35 FRAME... Infoga en ram på bilden Med den här funktionen väljer du ram, sammanfogar ramen med en bild och sparar som en ny bild. Välj en ram med 43 och tryck på o. FRAME Välj bilden som ska fogas samman med ramen med 43 och tryck på o. (Tryck på 12 för att rotera bilden 90 grader medurs eller 90 grader moturs.) Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera bildens läge och storlek och tryck på o. O W T MOVE SET OK LABEL... Infoga en etikett i bilden Med den här funktionen väljer du etikett, sammanfogar etiketten med en bild och sparar som en ny bild. Välj bild med 43 och tryck på o. LABEL Välj etikett med 43 och tryck på o. (Tryck på 12 för att rotera bilden 90 medurs eller moturs.) Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera bildens läge och storlek och tryck på o. Välj färg på texten med pilknapparna och tryck på o. SET OK CALENDAR... Skapa en kalenderutskrift med en bild Med den här funktionen väljer du kalenderformat, sammanfogar kalendern med en bild och sparar som en ny bild. Välj bild med 43 och tryck på o. CALENDAR Välj kalender med 43 och tryck på o. (Tryck på 12 för att rotera bilden 90 medurs eller moturs.) Ställ in datumet på kalendern och tryck på o. LAYOUT... Skapa ett bildindex ALL IMAGES CALENDAR SEL. IMAGE SET OK Alla bilder i det interna minnet eller på kortet läggs till layouten. En månadskalender visas och bilderna som ska vara layout väljs efter datum. Bilder som inte ska vara layout specificeras en i taget. Menyhantering LAYOUT ALL IMAGES CALENDER SEL.IMAGE Tryck på 43 för att välja layout och tryck sedan på o. Välj typ av layoutbild och tryck på o. Välj bilderna och tryck på o. (När [SEL. IMAGE] har valts i fönstret [LAYOUT] kan du trycka på 12 för att rotera bilden 90 medurs eller moturs.) BACK MENU SET OK SE 35

36 BRIGHTNESS... Exponeringskompensation Med den här funktionen justerar du bildens ljusstyrka och sparar den som en ny bild. Välj bild med 43 och tryck på o. BRIGHTNESS Justera ljusstyrkan med 12 och tryck på o. BACK MENU SET OK SATURATION... Justering av bildens färgmättnad Med den här funktionen justerar du bildens färgmättnad och sparar den som en ny bild. Välj bild med 43 och tryck på o. SATURATION Justera färgmättnad med 12 och tryck på o. BACK MENU SET OK Menyhantering INDEX... Skapa en småbildsvisning av en videosekvens Den här funktionen väljer ut 9 bilder från en videosekvens och sparar dem som en ny bild (INDEX) med en miniatyrbild av varje bild. 00:00/00:3600:36 SET OK Använd 43 för att välja videosekvens och tryck sedan på o. Använd pilknapparna för att välja den första bilden i den delen du vill spara och tryck på o. Gör som i steg 1 och välj den sista bilden i den delen du vill spara och tryck på o. EDIT... Klipper ut en del av videosekvensen Med den här funktionen väljer du ut en del av videosekvensen och skriver över den eller sparar den som en ny fil. 00:00/00:3600:36 Välj [NEW FILE] eller [OVERWRITE] och tryck på o. Använd pilknapparna för att välja den första bilden i den delen du vill spara och tryck på o. Gör som i steg 1 och välj den sista bilden i den delen du vill spara och tryck på o. SET OK 36 SE

37 MOVIE INDEX... Fånga en stillbild i videosekvensen Med den här funktionen kan du fånga en stillbild i videosekvensen som har spelats in och sparats i JPEG-format. MOVIE INDEX [xd] Använd 43 för att välja videosekvens och tryck sedan på o. Använd pilknapparna för att välja den bild du vill fånga och tryck på o. BACK MENU SET OK 6 PRINT ORDER Skapa utskriftsreservationer (DPOF) Med den här funktionen kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om datum och tid) tillsammans med bilderna när de lagras på kortet. g»utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 50) 7 PLAYBACK MENU 0... Skrivskydda bilder OFF / ON 0 OFF ON [IN] Skrivskyddade bilder kan inte raderas med [ERASE] / [SEL.IMAGE] / [ALL ERASE], men alla bilder raderas utan undantag vid formatering. Välj bild med 43 och skrivskydda den genom att välja [ON] med 12. Du kan skrivskydda flera bilder i följd. När en bild är skrivskyddad visas 9 på skärmen. EXIT OK y... Rotera bilder +90 / 0 / 90 Bilder som tas när kameran hålls vertikalt visas horisontellt under bildvisning. Med denna funktion kan du rotera dessa bilder så att de visas vertikalt. Bilden behåller sin nya riktning även efter det att kameran stängts av. Menyhantering y [IN] [IN] y [IN] +90 EXIT OK EXIT OK EXIT OK 0 90 Välj en bild med 43 och rotera sedan bilden genom att välja [+90 ], [0 ] eller [ 90 ] med 12. Du kan rotera flera bilder i följd. SE 37

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 850 SW

Din manual OLYMPUS? 850 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 850 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual OLYMPUS SP-320

Din manual OLYMPUS SP-320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS SP-320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Bruksanvisningens upplägg

Bruksanvisningens upplägg DIGITALKAMERA SP-500 UZ SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 1030 SW

Din manual OLYMPUS? 1030 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 1030 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i OLYMPUS? 1030 SW instruktionsbok

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Fotografera och visa! Svenska Basmanual Få ut mer av kameran Det här kan du göra med kameran Använda det interna minnet eller ett kort Bilder som tas med den här

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer