Bruksanvisning till Cyber-shot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning till Cyber-shot"

Transkript

1 VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen, Handledning och Guide för avancerad användning av Cyber-shot noga och sedan spara dem som referens för framtiden. Använda funktioner för visning Göra personliga inställningar Visa bilder på en TV Använda datorn Skriva ut stillbilder Felsökning Övrigt Register 2007 Sony Corporation (1) SE

2 Att observera när det gäller användning av kameran Memory Stick -typer som kan användas (medföljer ej) Det IC-lagringsmedium som används i den här kameran är Memory Stick Duo. Det finns två olika typer Memory Stick. Memory Stick Duo : Du kan använda Memory Stick Duo i den här kameran. Memory Stick : Du kan inte använda Memory Stick i den här kameran. Inga andra minneskort kan användas. Mer information om Memory Stick Duo finns på sid När du använder ett Memory Stick Duo med Memory Stick -kompatibel utrustning Du kan använda Memory Stick Duo om du placerar det i en Memory Stick Duoadapter (medföljer ej). Memory Stick Duo-adapter Om batteriet Innan du använder kameran för första gången laddar du upp batteriet (medföljer). Batteriet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det går också att använda batteriet även när det bara är delvis uppladdat. Om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder batteriet igen, bör du använda det tills det är tomt och sedan ta ur det från kameran och förvara det på ett torrt och svalt ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta att fungera. Mer information om vilket batteri du kan använda finns på sid Carl Zeiss-objektiv Kameran är utrustad med ett Carl Zeissobjektiv, känt för att ge skarpa bilder med utmärkt kontrast. Tillverkningen av objektivet på den här kameran styrs av ett kvalitetssäkringssystem som certifierats av Carl Zeiss i överensstämmelse med de kvalitetskrav som gäller för Carl Zeiss i Tyskland. Att tänka på när det gäller LCD-skärmen och objektivet LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma enstaka små punkter som alltid är svarta och/eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt. Svarta, vita, röda, blåa eller gröna punkter Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus. Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan missfärgas vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar. På kalla platser kan det hända att det uppstår efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel. Var försiktig så att du inte råkar stöta till objektivet och utsätt det inte för våld av något slag. 2

3 Att observera när det gäller användning av kameran Bilderna som förekommer i den här bruksanvisningen Fotoexemplen som förekommer i den här bruksanvisningen är reproduktioner, och inte bilder som tagits med den här kameran. 3

4 Innehållsförteckning Att observera när det gäller användning av kameran... 2 Grundläggande tekniker för bättre bilder... 8 Skärpa Hur du ställer in skärpan på ett motiv... 8 Exponering Justering av ljusstyrkan... 9 Färg Belysningens inverkan Kvalitet Bildkvalitet och bildstorlek Delarnas namn Indikatorer på skärmen Ändra visningen på skärmen Använda internminnet Grundläggande hantering Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Visning av bilder Radera bilder Lära sig de olika funktionerna HOME/Meny Menyalternativ Använda funktioner för tagning Byta tagningsläge Ta bilder med Scenval Tagningsmeny Scenval: Använda Scenval Bildstorlek: Välja bildstorlek Ansiktsavkänning: Känna av ansiktet i ett motiv Insp.sätt: Välja läge för kontinuerlig tagning Färgläge: Göra bilden mer levande eller lägga till specialeffekter ISO: Ställa in ljuskänsligheten EV: Justering av ljusstyrkan Mätmetod: Välja mätmetod Skärpa: Ändra skärpeinställningsmetod Vitbalans: Justera färgtonerna Blixtnivå: Ställa in mängden blixtljus Rögödereduc.: Minskar risken för röda ögon SteadyShot: Välja bildstabiliseringsläget SETUP: Väljer tagningsinställningar 4

5 Innehållsförteckning Använda funktioner för visning Spela upp bilder från skärmen HOME...47 (Enbildsvisning): Spela upp en enskild stillbild (Indexvisning): Spela upp en bildlista (Bildspel): Spela upp en bildserie Visningsmeny...50 (Radera): Radera bilder (Bildspel): Spela upp en bildserie (Retuschering): Retuschera bilder efter det att du har tagit dem (Skydda): Förhindra oönskad radering DPOF: Lägga till en utskriftsmarkering (Utskrift): Skriva ut bilder med en skrivare (Rotera): Rotera stillbilder (Välj mapp): Välja mapp för visning av bilder Göra personliga inställningar Göra personliga inställningar för Minneshantering-funktionen och av Inställningar...55 Minneshantering...57 Minnesverktyg Memory Stick-verktyg...57 Format Skapa lagr.mapp Byt lagr.mapp Kopiera Minnesverktyg Internminnesverktyg...59 Format Inställningar...60 Huvudinställningar Huvudinställningar Pip Initialisera Funktionsguide Huvudinställningar Huvudinställningar USB-ansl. COMPONENT Video ut Tagningsinställningar Tagningsinställningar AF-lampa Rutlinje AF-metod Digital zoom Tagningsinställningar Tagningsinställningar Auto-rotering Autom. granskn. 5

6 Innehållsförteckning Klockinställningar Language Setting Visa bilder på en TV Visa bilder på en TV Använda datorn Använda en Windows-dator Installera programvaran (medföljer) Kopiera bilder till datorn Visa bildfiler som är lagrade på en dator med hjälp av kameran (med ett Memory Stick Duo ) Använda programvaran Picture Motion Browser (medföljer) Använda programvaran Music Transfer (medföljer) Använda en Macintosh-dator Skriva ut stillbilder Hur du skriver ut stillbilder Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare Utskrift i en fotoaffär Felsökning Felsökning Varningsindikatorer och meddelanden Övrigt Använda kameran utomlands Strömkällor Om Memory Stick Om batteriet Om batteriladdaren

7 Innehållsförteckning Register Register

8 Grundläggande tekniker för bättre bilder Skärpa Exponering Färg Kvalitet I det här kapitlet beskrivs grunderna för hur du använder kameran. Här får du veta hur du använder olika funktioner på kameran, t.ex. skärmen HOME (sid. 29), menyerna (sid. 31) osv. Skärpa Hur du ställer in skärpan på ett motiv När du trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (Autofokus). Kom ihåg att du bara ska trycka ner avtryckaren halvvägs. Tryck ned avtryckaren helt. Tryck ned avtryckaren halvvägs. AE/AF-låsindikator blinkar, tänds/ piper Tryck sedan ned avtryckaren helt. Ta stillbilder när det är svårt att ställa in skärpan t [Skärpa] (sid. 42) Om bilden är suddig trots att skärpan är inställd kan det bero på kameraskakningar. t Se Tips för att undvika suddiga bilder (följande avsnitt). Tips för att undvika suddiga bilder Håll kameran stadigt; låt armarna ta stöd mot kroppen. Försök att ta stöd emot ett träd eller en byggnad. Du kan också använda självutlösaren med 2 sekunders fördröjning eller använda ett stativ. Använd blixten när du tar bilder där belysningen är svag. 8

9 Grundläggande tekniker för bättre bilder Exponering Justering av ljusstyrkan Du kan skapa olika bildeffekter genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten. Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när du öppnar slutaren. Slutartid = Den tid under vilken kameran släpper in Exponering: ljus Bländare = Storleken på den öppning som ljuset kommer in igenom ISO-känslighet (rekommenderat exponeringsindex) = Inspelningskänslighet Överexponering = för mycket ljus Bilden blir vitaktig Korrekt exponering Underexponering = för lite ljus Bilden blir mörkare I läget automatiska inställningar ställs exponeringen automatiskt in på ett lämpligt värde. Du kan också ställa in exponeringen manuellt på följande sätt. Justering av exponeringsvärdet (EV): Du kan justera den exponering som kameran har ställt in (sid. 40). Mätmetod: Du kan bestämma vilket parti av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen (sid. 41). Ställa in ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex) ISO-känsligheten är en hastighetsbestämning för inspelningsmedia som använder en ljusmottagande bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISO-känsligheten. Justera ISO-känsligheten, se sid. 40. Hög ISO-känslighet Bilderna blir ljusa även när du fotograferar där det är mörkt. Samtidigt ökar störningarna i bilden. Låg ISO-känslighet Bilderna blir mjukare. Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är tillräcklig. 9

10 Grundläggande tekniker för bättre bilder Färg Belysningens inverkan Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena. Exempel: Färgerna på bilderna påverkas av belysningsförhållandena Väder/belysning Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampa Ljusets egenskaper Vitt (standard) Blåaktigt Gröntonat Rödaktigt I läget automatiska inställningar ställs färgtonerna in automatiskt. Du kan också ställa in färgtonerna manuellt med hjälp av alternativet [Vitbalans] (sid. 44). 10

11 Grundläggande tekniker för bättre bilder Kvalitet Bildkvalitet och bildstorlek En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter ( pixlar ). Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. Bildstorleken är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm. Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek 1 Bildstorlek: 8M 3264 bildpunkter 2448 bildpunkter = bildpunkter 2 Bildstorlek: VGA Bildpunkter 640 bildpunkter 480 bildpunkter = bildpunkter Välja bildstorlek som du vill använda Bildpunkt Många bildpunkter (högre bildkvalitet, men större filer) Exempel: För utskrift i upp till A3-format Få bildpunkter (sämre bildkvalitet, men mindre filer) Exempel: Bilder som ska skickas via e-post De ursprungliga inställningarna är markerade med. Bildstorlek Användningsområden Antal bilder Utskrift 8M ( ) För utskrift i upp till A3-format Färre Finare 3:2 1) ( ) Tagning med 3:2-aspekt 5M ( ) För utskrift i upp till A4-format 3M ( ) För utskrift i upp till eller cm VGA ( ) Tagning i litet bildformat för epostbilagor Fler Grövre 16:9 2) ( ) Tagning med HDTV-aspekt 1) Bilderna lagras med samma 3:2-proportioner som används för fotopapper, vykort osv. 2) Bildens båda kanter blir eventuellt beskurna vid utskriften (sid. 104). 11

12 Grundläggande tekniker för bättre bilder Bildstorlek för filmer Bildrutor/sekund Användningsområde 640(Fin) ( ) Ca 30 Filminsp. med hög kvalitet för TVuppspelning 640(Standard) ( ) Ca 17 Filminsp. med standardkval. för TVuppspelning 320 ( ) Ca 8 Tagning i litet bildformat för epostbilagor Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet. Ju fler bildrutor per sekund som spelas upp, desto jämnare blir uppspelningen. 12

13 Delarnas namn Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. A Avtryckare (21) B Mikrofon C Blixt (22) D AF-lampa (63)/Självutlösarlampa (24) E Objektiv F Objektivskydd A POWER-knapp B POWER-lampa C (Uppspelning)-knapp (25) D LCD-skärm (19) E För tagning: Zoomknapp (W/T) (22) För visning: (Uppspelningszoom)- knapp/ (Index)-knapp (25) F Ögla för handlovsrem G Lock till batteri/ Memory Stick Duo H MENU-knapp (31) I Kontrollknapp Meny på: v/v/b/b/z (31) Meny av: DISP/ / / (19, 22-24) J HOME-knapp (29) K Åtkomstlampa L Memory Stick Duo -fack M Batterifack N Batteriutmatningsknapp 13

14 Delarnas namn O Multikontakt (på undersidan) Används för att: Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn. Upprätta en anslutning till ljud/videoingångarna på en TV. Upprätta en anslutning till en PictBridgekompatibel skrivare. P Högtalare Q Stativfäste (på undersidan) Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att skruva fast kameran ordentligt på stativ med en skruv som är längre än 5,5 mm. Med en sådan skruv riskerar du också att skada kameran. 14

15 Indikatorer på skärmen Varje gång du trycker på v (DISP)-knappen ändras det som visas på skärmen (sid. 19). Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. När du tar stillbilder A Visning E Betydelse Indikator för återstående batteritid Varning för svagt batteri (107) Bildstorlek (36) Tagningsläge (Scenval) (33) När du spelar in film WB Tagningsläge (Program) (33) Vitbalans (44) Inspelningsläge (38) 1.3 Mätmetod (41) Ansiktsavkänning (37) SteadyShot (46) Vibrationsvarning Ger en varning om att vibrationer kan göra det omöjligt att ta skarpa bilder på grund av att belysningen är otillräcklig. Du kan ta bilder även om vibrationsvarningen visas. Du bör ändå aktivera bildstabiliseringsfunktionen, använda blixt för att få bättre belysning, använda stativ eller på något annat sätt stabilisera kameran (sid. 8). Självutlösare (24) Zoomningsgrad (22, 64) Färgläge (39) 15

16 Indikatorer på skärmen B Visning Betydelse 1.0m Förinställt fokusavstånd (42) z AE/AF-lås (21) Standby Standbyläge/filminspelning INSP ISO400 ISO-värde (40) Slutarbrusreducering När slutartiden blir längre än en viss tid i svag belysning aktiveras automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska störningarna i bilden. 125 Slutartid F3.5 Bländarvärde +2.0EV Exponeringsvärde (40) 00:00:12 Inspelningstid Autofokusramindikator (42) Makro/Förstoringsglas (23) D Visning C:32:00 Betydelse Visning av självdiagnoskoder (107) + Spotmätningshårkors (41) Autofokusram (42) Histogram (19) C Visning Betydelse Inspelningsmedium 101 Inspelningsmapp (57) Visas inte när internminnet används. 96 Antalet återstående bilder som du kan ta 00:00:00 Återstående inspelningstid ON AF-lampa (63) Rögödereduc. (45) SL Blixtläge (22) Blixtuppladdning 16

17 Indikatorer på skärmen Vid visning av stillbilder A Visning Betydelse Indikator för återstående batteritid Bildstorlek (36) Vid uppspelning av filmer - Skydda (52) VOL. Volym (25) DPOF 1.3 Utskriftsmarkering (DPOF) (94) PictBridge-anslutning (92) Zoomningsgrad (25) PictBridge-anslutning (93) Koppla inte bort multikabeln när ikonen visas. B Visning Betydelse N Uppspelning (25) Uppspelningsstapel 00:00:12 Räkneverk Nummer på mapp-fil (54) :30 AM z STOP z PLAY BACK/ NEXT VOLUME Inspelningsdatum och inspelningstid för den uppspelade bilden Guide för att spela upp bilder Välj bilder Ställ in volymen Histogram (19) visas när histogramvisningen är avstängd. 17

18 Indikatorer på skärmen C Visning Betydelse Uppspelningsmedium 101 Uppspelningsmapp (54) Visas inte när internminnet används. 8/8 12/12 Bildnummer/Antal inspelade bilder i den valda mappen Mappbyte (54) Visas inte när internminnet används. Mätmetod (41) Blixt Vitbalans (44) WB C:32:00 Visning av självdiagnoskoder (107) ISO400 ISO-värde (40) +2.0EV Exponeringsvärde (40) 500 Slutartid F3.5 Bländarvärde 18

19 Ändra visningen på skärmen v (DISP)-knapp (Skärmvisningsomkopplare) Varje gång du trycker på v (DISP)-knappen ändras det som visas på skärmen på följande sätt. Ökar bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen Histogrammet visas Indikatorerna släckta Indikatorerna visas Under uppspelning visas bildinformationen. Histogramvisning Om du visar bilder utomhus i starkt ljus kan du höja LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Samtidigt får du vara beredd på att batteriet kan ta slut fortare. När kameran är ansluten till en TV växlas teckenfönstret från aktiverat histogram till att indikatorerna är släckta och sedan till att indikatorerna visas. Histogrammet visas inte i följande situationer: Under tagning När menyn visas. När du spelar in filmer Under uppspelning När menyn visas. I indexläget När du använder uppspelningszoomen. När du roterar stillbilder. Under uppspelning av filmer Det kan var stora skillnader mellan det histogram som visas och under tagning och det som visas vid uppspelning när: Blixten utlöses. När slutartiden är lång eller kort. Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror. z Ställa in EV (Exponeringsvärde) med ledning av ett histogram A B Mörkt Ljust Histogram är ett diagram som grafiskt visar bildens ljusstyrka. Visa histogrammet på skärmen genom att trycka flera gånger på v (DISP). Diagrammet anger att bilden är ljus när det skevar åt höger och att bilden är mörk när det skevar åt vänster. A Antal bildpunkter B Ljusstyrka Histogrammet visas också när du spelar upp en enstaka bild, men då kan du inte ställa in exponeringen. 19

20 Använda internminnet Kameran har ett internminne på ungefär 31 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Även om det inte sitter något Memory Stick Duo i kameran kan du ta bilder med hjälp av internminnet. Filmer med bildstorleken inställd på [640(Fin)] går inte att spela in på internminnet. När du har satt i ett Memory Stick Duo B [Inspelning]: Bilderna spelas in på Memory Stick Duo. [Uppspelning]: Bilderna på Memory Stick Duo spelas upp. [Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner på de bilder som du har sparat på Memory Stick Duo. B Internminne När inget Memory Stick Duo är isatt [Inspelning]: Bilderna spelas in i internminnet. [Uppspelning]: Bilderna som spelats in i internminnet spelas upp. [Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner på de bilder som du har sparat i internminnet. Om bilddata som sparats i internminnet Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt. Kopiera (säkerhetskopiera) data till ett Memory Stick Duo Förbered ett Memory Stick Duo med en kapacitet på minst 64 MB, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sid. 58). Kopiera (säkerhetskopiera) data till en dators hårddisk Utför proceduren på sidorna 74 till 76 utan något Memory Stick Duo isatt i kameran. Det går inte att kopiera bilddata från ett Memory Stick Duo till internminnet. Genom att ansluta kameran till en dator med en multikabel, kan du kopiera de data som sparats i internminnet till en dator. Du kan däremot inte kopiera data från datorn till internminnet. 20

21 Grundläggande hantering Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Avtryckare Makroknapp DISP-knapp Blixtknapp Zoomknappp MENU-knapp HOME-knapp 1 Skjut ned linsskyddet. Självutlösarknapp z-knapp v/v/b/b-knapp Kontrollknapp Grundläggande hantering 2 Håll kameran stadigt stöd armarna mot kroppen. Se till att motivet befinner sig i mitten av fokusramen. 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. 1Fokusera genom att hålla avtryckaren halvvägs intryckt. Indikatorn z (AE/AF-lås) (grön) blinkar, en ljudsignal hörs, indikatorn slutar blinka och lyser med ett stadigt sken. 2Tryck ned avtryckaren helt. Ljudet från slutaren hörs. AE/AF-låsindikator 21

22 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Spela in filmer Tryck på HOME och välj (Tagning) och tryck sedan på [ Filmläge] (sid. 29). Ta stillbilder av motiv som är svåra att ställa in skärpan på Det kortaste tagningsavståndet är ca 50 cm (W)/ca 80 cm (T). Ta bilderna i närbildsläget (Makro) eller i förstoringsglasläget (sid. 23) när du fotograferar motiv som befinner sig närmare än tagningsavståndet. När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt och ingen ljudsignal hörs. Dessutom stängs Autofokusramen. Komponera om bilden och försök sedan fokusera igen. Motiv som kan vara svåra att fokusera på är: Mörka motiv som befinner sig långt bort När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig. Motiv som befinner sig på andra sidan av en glasyta Motiv som rör sig fort Motiv som reflekterar ljus eller med en blank yta Motiv som blinkar Motiv i motljus / Använda zoomfunktionen Zooma genom att trycka på, gå ur zoomen genom att trycka på. När zoomförstoringen överskrider 5 använder kameran den digitala zoomfunktionen. Mer information om inställningarna för [Digital zoom] och bildkvaliteten finns på sid. 64. Blixt (välja blixtläge för stillbilder) Tryck flera gånger på B ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge. (Ingen indikator): Automatisk blixt Utlöses när belysningen eller bakgrundsbelysningen är otillräcklig (standardinställning) : Forcerad blixt på SL: Långsam synkronisering (Forcerad blixt på) Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten, ska komma med ordentligt. : Forcerad blixt av Blixten utlöses två gånger. Första gången blixten utlöses är för att rätt mängd ljus ska ställas in. När blixten laddas upp visas. 22

23 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Makro/Förstoringsglas (närbildstagning) Tryck flera gånger på b ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge. (Ingen indikator): Makro av : Makro på (W-sidan: Ca 8 cm eller mer, T-sidan: Ca 80 cm eller mer ) : Förstoringsglas på (Låst till W-sidan: Ca 1 till 20 cm) Makro Du bör ställa zoomen så långt det går mot W-sidan. Skärpedjupet minskar och det är inte säkert att hela motivet kommer i fokus. Autofokus fungerar långsammare. Förstoringsglas Det här läget använder du när du vill ta bilder på ännu kortare avstånd än vid inspelning med Den optiska zoomen är låst på W-sidan och kan inte användas. Du kan inte ta bilder i en följd i läget Burst eller exponeringsgafflingsläget (sid. 38.) Du kan inte använda funktionen Ansiktsavkänning när du tar bilder i förstoringsglasläget. När du trycker på zoomknappen förstoras bilden med hjälp av den digitala zoomen. (Makro). Grundläggande hantering 23

24 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Använda självutlösaren Tryck flera gånger på V ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge. (Ingen indikator): Självutlösaren används inte : Självutlösaren är inställd på 10 sekunders fördröjning : Självutlösaren är inställd på 2 sekunders fördröjning När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka och en ljudsignal hörs tills slutaren aktiveras. Självutlösarens lampa Avbryt genom att trycka på V igen. Du kan använda självutlösaren inställd på 2 sekunder för att undvika att bilden blir suddig av att kameran skakar till när du trycker på avtryckaren. 24

25 Visning av bilder (Index)/ (Uppspelningszoom)- knapp (Uppspelningszoom)- knapp (Uppspelning)- knapp MENU-knapp HOME-knapp 1 Tryck på (Uppspelning)-knappen. z-knapp v/v/b/b-knapp Kontrollknapp Om du trycker på (Uppspelning) när kameran är avslagen slås kameran automatiskt på och ställs i uppspelningsläge. Du växlar över till tagningsläge genom att trycka på (Uppspelning) igen. Grundläggande hantering 2 Välj en bild med b/b på kontrollknappen. Film: Spela upp filmen genom att trycka på z. (Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på z igen.) Om du vill snabbspola bakåt/framåt trycker du på b/b. (Du återgår till normal uppspelning genom att trycka på z.) Tryck på V för att visa skärmen för volymkontroll och justera sedan volymen genom att trycka på b/b. Filmer med bildstorleken [320] visas en storlek mindre. / Visa en förstorad bild (uppspelningszoom) Tryck på när en stillbild visas. Gå ur zoomen genom att trycka på. Ställ in del av bilden: v/v/b/b Avbryta uppspelningszoomningen: z Spara förstorade bilder: [Trimma] (sid. 51) 25

26 Visning av bilder Visa en indexskärm Tryck på (Index) för att visa indexskärmen när en stillbild visas. Välj en bild med v/v/b/b. Om du vill återgå till normal visning (enbildsskärm) trycker du på z. Om det finns flera mappar på det Memory Stick Duo som du har satt i väljer du stapeln för val av mappar med b och väljer sedan önskad mapp med v/v. Du kan också öppna indexskärmen genom att välja [ Indexvisning] på skärmen HOME. Varje gång du trycker på (Index) ändras antalet bilder som visas på indexskärmen. 26

27 Radera bilder (uppspelning)-knapp MENU-knapp z-knapp 1 Tryck på (Uppspelning)-knappen. v/v/b/b-knapp Kontrollknapp Grundläggande hantering 2 Tryck på MENU vid visning av en bild i enbildsläge eller indexläge. 3 Välj [ Radera] med v på kontrollknappen. 4 Välj önskad metod för radering från [Denna bild], [Flera bilder] och [Alla i mappen] med hjälp av b/b och tryck sedan på z. När du väljer [Denna bild] Den valda bilden raderas. Välj [OK] med v och tryck sedan på z. 27

28 Radera bilder När du väljer [Flera bilder] Du kan markera och radera flera bilder på en gång. 1 Markera de bilder du vill radera och tryck sedan på z. (bockmärket) visas i bildens kryssruta. 2 Tryck på MENU. 3 Välj [OK] med v och tryck sedan på z. När du väljer [Alla i mappen] Alla bilderna i den valda mappen raderas. Välj [OK] med v och tryck sedan på z. När indexskärmen visas kan du radera alla bilder i mappen genom att välja [Flera bilder] och flytta markören till mappstapeln med b, och sedan markera mappens ruta. 28

29 Lära sig de olika funktionerna HOME/Meny Använda skärmen HOME Skärmen HOME är utgångsskärmen som du använder för att nå de olika funktionerna; du kan få tillgång till skärmen HOME oberoende av tagningsläge/visningsläge. Kontrollknapp z-knapp v/v/b/b-knapp HOME-knapp Grundläggande hantering 1 Tryck på HOME för att visa skärmen HOME. Kategori Alternativ Guide 2 Välj en kategori med b/b på kontrollknappen. 3 Välj ett alternativ med v/v och tryck sedan på z. Du kan inte visa skärmen HOME när du upprättat en PictBridge- eller USB-anslutning. Du växlar över till tagningsläge genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. 29

30 Lära sig de olika funktionerna HOME/Meny Alternativ på skärmen HOME Följande alternativ visas när du trycker på HOME-knappen. Guiden visar information om de olika alternativen på skärmen. Kategori Alternativ Tagning Autom. inställningar (sid. 33) Scenval (sid. 33) Autoprogram (sid. 33) Filmläge (sid. 33) Se bilder Enbildsvisning (sid. 47) Indexvisning (sid. 47) Bildspel (sid. 47) Utskrift, övrigt Utskrift Musikverktyg (sid. 87) Ladda ner musik Formatera musik Minneshantering Minnesverktyg Memory Stick-verktyg (sid. 57) Format Skapa lagr.mapp Byt lagr.mapp Kopiera Internminnesverktyg (sid. 59) Format Inställningar Huvudinställningar Huvudinställningar 1 (sid. 60) Pip Funktionsguide Initialisera Huvudinställningar 2 (sid. 61) USB-ansl. COMPONENT Video ut Tagningsinställningar Tagningsinställningar 1 (sid. 63) AF-lampa Rutlinje AF-metod Digital zoom Tagningsinställningar 2 (sid. 65) Auto-rotering Autom. granskn. Klockinställningar (sid. 66) Language Setting (sid. 67) 30

31 Lära sig de olika funktionerna HOME/Meny Använda menyalternativen MENU-knapp 1 Visa menyn genom att trycka på MENU. z-knapp v/v/b/b-knapp Kontrollknapp Grundläggande hantering Funktionsguide Du stänger av funktionsguiden genom att ställa [Funktionsguide] på [Av] (sid. 60). Menyn kan bara visas när kameran är i tagnings- eller uppspelningsläge. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket läge du valt. 2 Välj önskat menyalternativ med v/v på kontrollknappen. Om önskat alternativ inte visas fortsätter du att trycka på v/v tills alternativet visas på skärmen. 3 Välj inställning med b/b. Om önskad inställning inte visas fortsätter du att trycka på b/b tills inställningen visas på skärmen. Tryck på z när du valt ett alternativ. 4 Stäng menyn genom att trycka på MENU. 31

32 Menyalternativ Vilka menyalternativ som du kan ställa in beror på i vilket läge kameran är i. Tagningsmenyn är bara tillgänglig i tagningsläget och visningsmenyn är bara tillgänglig i uppspelningsläget. Dessutom är olika alternativ tillgängliga beroende på vilket tagningsläge du valt (t.ex. Autom. inställningar, Scenval, Autoprogram, Filmläge) på skärmen HOME eller på uppspelningsskärmen. Valt läge: Autom. inställningar ( : går att ställa in) Scenval Autoprogram Filmläge Menyn vid tagning (sid. 36) Scenval Bildstorlek Ansiktsavkänning * Insp.sätt * Färgläge ISO EV Mätmetod Skärpa Vitbalans * Blixtnivå Rögödereduc. * SteadyShot SETUP *Vilka åtgärder som du kan utföra beror på det valda Scenval-läget (sid. 35). Menyn vid visning (sid. 50) (Radera) (Bildspel) (Retuschering) (Skydda) DPOF (Utskrift) (Rotera) (Välj mapp) 32

33 Använda funktioner för tagning Byta tagningsläge Du kan byta tagningsläge på skärmen HOME. Tagningslägen: Du kan välja mellan tre olika tagningslägen: Autom. inställningar, Scenval, Autoprogram; och för filminspelning finns ett läge. Standardinställning är Autom. inställningar. Om du vill växla tagningsläget till ett annat läge än Autom. inställningar följer du den procedur som beskrivs nedan. 1Tryck på HOME för att visa skärmen HOME. 2Välj (Tagning) med b/b på kontrollknappen. 3Välj önskat läge med v/v och tryck sedan på z. : Autom. inställningar-läge Gör att du kan ta stillbilder med inställningen automatiskt justerad. : Scenval-läge Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats för de rådande inspelningsförhållandena (sid. 34). : Läget Autoprogram Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare) automatiskt inställd. Du kan också välja olika inställningar på menyn. (För mer information om vilka funktioner du kan välja, se sid. 32.) Använda funktioner för tagning : Filmläge Gör att du kan spela in filmer med ljud. HOME-knapp Kontrollknapp 33

34 Ta bilder med Scenval Scenval-lägen Följande lägen är förinställda för att passa olika tagningsförhållanden. Hög känslighet Gör att du kan ta bilder utan blixt i svag belysning med minskad risk för suddiga bilder. Soft Snap Gör att du kan ta bilder med mjuka toner som kan passa för porträttfotografering, fotografering av blommor osv. Skymningsportr.* Passar om du vill ta porträtt i mörka miljöer. Gör att du kan ta skarpa bilder av personer på mörka platser utan att omgivningens mörka atmosfär går förlorad. Skymning* Gör att du kan ta nattscener på långa avstånd utan att omgivningens mörka atmosfär går förlorad. Landskap Fokuserar bara på avlägsna motiv när du tar bilder av landskap eller liknande. Snabbslutarläge Gör att du kan ta bilder av rörliga motiv utomhus eller på andra platser där det är ljust. Slutartiden blir kortare och därför blir bilderna mörkare om du fotograferar i mörka miljöer. Strand När du tar bilder vid stranden vid havet eller en sjö, återges vattnets blåa färg klarare. Snö När du tar bilder i miljöer med mycket snö, eller andra platser där hela omgivningen är vit, kan du använda det här läget för att motverka att färgerna förlorar sin styrka och för att få skarpare bilder. Fyrverkeri* Gör att du kan ta bilder av ett fyrverkeri i hela dess prakt. *När du tar bilder med läget [Skymningsportr.], [Skymning] eller [Fyrverkeri] är slutartiderna längre. För att undvika att bilderna blir suddiga bör du använda stativ. 34

35 Ta bilder med Scenval Funktioner som inte kan kombineras med Scenval Kameran ställer in en lämplig kombination av de olika funktionerna för att göra tagningen av bilder för ett visst sceneri optimal. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på Scenvalläget. ( : inställningen är tillgänglig) * [Blixt] kan inte väljas. Blixt Burst/ Gaffling EV Vitbalans Makro/ Förstoringsglas Ansiktsavkänning Rögödereduc. / * / / SL / / / / / / / / / / SteadyShot Använda funktioner för tagning 35

36 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Funktionerna för tagningsläget som du väljer med MENU-knappen beskrivs nedan. Mer information om hur du använder menyn finns på sid. 31. De tillgängliga lägena visas på det sätt som visas nedan. Du kan inte välja de lägen som visas i grått. Kan väljas Kan inte väljas Läge för tagning (Autom. inställningar/scenval/autoprogram) Filmläge Standardinställningarna är markerade med. Scenval: Använda Scenval Välj läge för tagning av stillbilder. Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats för de rådande inspelningsförhållandena (Scenval) (sid. 34). Bildstorlek: Välja bildstorlek För stillbilder Väljer bildstorlek för tagning av stillbilder. Mer information finns på sid. 11. För filmer (Fin) (Standard) Väljer bildstorlek för inspelning av filmer. Mer information finns på sid

37 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Ansiktsavkänning: Känna av ansiktet i ett motiv Väljer om ansiktsavkänning ska användas eller ej. (På) Ansiktsavkänning av motivet ställer även in fokus, blixtens utlösning, exponering, vitbalans och förblixt för rödögereducering. Ansiktsavkänning-märke Ram för ansiktsavkänning (Av) Ansiktsavkänning används inte. När [Ansiktsavkänning] är ställt på [På] kan du inte använda digital zoom. Endast tillgänglig för [Soft Snap] när du väljer Scenval-läget. I så fall är Ansiktsavkänningläget ställd på [På] som standardinställning. Upp till 8 ansikten i motivet kan kännas av. När du tar bilder med [Soft Snap] begränsas antalet ansikten som kan kännas av i motivet till 2. Om flera ansikten registreras i motivet ställs skärpan automatiskt in på det ansikte som kameran identifierar som huvudmotiv. När du ställer in skärpan genom att hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt, ändras ramen runt motivet i fokus till grönt. Om inte ramen ändras till grönt betyder det att ett motiv på samma avstånd som huvudmotivet också är i fokus. Ansiktsavkänning kan misslyckas, beroende på de förhållanden som råder när funktionen används. Använda funktioner för tagning 37

38 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Insp.sätt: Välja läge för kontinuerlig tagning Bestämmer om kameran ska utföra kontinuerlig tagning eller ej när du trycker ned avtryckaren. (Normal) (Burst) Tar inte bilder kontinuerligt. Tar upp till 100 bilder i en följd när du trycker ner avtryckaren och håller den nedtryckt. BRK ±0.3EV BRK ±0.7EV BRK ±1.0EV Blixten ställs på (Forcerad blixt avstängd). Det här läget använder du för att ta en serie på tre bilder med exponeringsvärden som automatiskt ändras något mellan tagningarna (Exponeringsgaffling). Ju större gafflingsstegsvärdet är, desto större blir ändringen i exponeringen. När du inte kan bestämma korrekt exponering kan du använda exponeringsgaffling som varierar exponeringen. Efteråt kan du välja bilden med den bästa exponeringen. Du kan inte ta bilder i exponeringsgafflingsläget när (Tagning) är ställd på [ Autom. inställningar]. Blixten ställs på (Forcerad blixt avstängd). Om Burst När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i en följd. Tagningsintervallet är ungefär 0,46 sekunder. Inspelningsintervallet är längre, beroende på inställd bildstorlek. När batterinivån blir för låg, eller när internminnet eller Memory Stick Duo är fullt, avbryts Bursttagningen. Beroende på vilket Scenval-läge du har valt kan det hända att du inte kan ta bilder i läget Burst (sid. 35). Om Exponeringsgaffling Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bilden, därefter används samma inställningar också för de andra bilderna. När du ställer in exponeringen manuellt (sid. 40) ändras exponeringsvärdet i förhållande till den inställda ljusstyrkan. Tagningsintervallet är ungefär 0,46 sekunder. Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte går att fotografera ordentligt med det inställda gafflingssteget. Det kan hända att du inte kan ta bilder i läget för Exponeringsgaffling beroende på vilket Scenval-läge du valt (sid. 35). 38

39 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Färgläge: Göra bilden mer levande eller lägga till specialeffekter Du kan ändra bildens ljusstyrka i kombination med olika effekter. (Normal) (Levande) Ställer om bildfärgerna till klara och intensiva färger. (Naturligt) Ställer om bildfärgerna till lugna och milda färger. Använda funktioner för tagning (Brunton) Ställer om bildfärgerna till bruntoner. (Svartvit) Ställer om bildfärgerna till svartvitt. Du kan bara välja [Normal], [Svartvit] eller [Brunton] när du spelar in filmer. 39

40 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 ISO: Ställa in ljuskänsligheten Låg ISO-känslighet Hög ISO-känslighet Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre känslighet. Välj ett högt värde vid tagning där det är mörkt eller när du tar motiv som rör sig snabbt. Välj ett lågt värde när du vill ha bättre bildkvalitet. För mer information om ISO-känsligheten, se sid. 9. Observera att bildstörningarna har en tendens att öka när ISO-känsligheten ökar. [ISO] ställs på [ISO AUTO] i Scenval-läget. Du kan bara välja mellan [ISO AUTO], [ISO 80] och [ISO 400] med inställningen Burst eller exponeringsgaffling. När du fotograferar på ljusa platser ökar kameran automatiskt tonåtergivningen och motverkar att bilderna blir vitaktiga (utom när [ISO] är ställt på [ISO 80]). EV: Justering av ljusstyrkan Manuell exponeringsinställning. Mot Mot EV 0EV +2.0EV Mot : Gör bilden mörkare. Exponeringen ställs in automatiskt av kameran. Mot +: Gör bilden ljusare. För mer information om exponering, se sid. 9. Kompensationsvärdet kan ställas in i steg om 1/3 EV. Om du tar en bild på ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt, eller om du använder blixt, kan det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt.

41 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Mätmetod: Välja mätmetod Med det här alternativet väljer du vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen. (Multi) (Centrumv.) (Spot) (Endast för stillbilder) Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig. Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering (Flerfältsmätning). Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter ljusstyrkan där (Centrumvägd mätning). Bara en viss del av motivet mäts (Spotmätning). Den här funktionen kan du använda när motivet befinner sig i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden. Spotmätningshårkors Rikta in hårkorset över motivet För mer information om exponering, se sid. 9. När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning bör du ställa [Skärpa] på [Centrumv. AF] så att skärpan ställs in på samma motiv som du använde för mätningen (sid. 42). Använda funktioner för tagning 41

42 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Skärpa: Ändra skärpeinställningsmetod Du kan ändra skärpeinställningsmetod. Om det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget kan du använda menyn. (Multi-AF) Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av sökarramen. Det här läget är användbart när motivet inte befinner sig mitt i bilden. Autofokusram (Endast för stillbilder) Autofokusramindikator (Centrumv. AF) (Endast för stillbilder) Skärpan ställs automatiskt in på motiv i mitten av sökarramen. Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Autofokusram Autofokusramindikator (Spot-AF) (Endast för stillbilder) Det här alternativet kan du använda för att ställa in skärpan automatiskt på ett mycket litet motiv eller ett litet begränsat område. Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet och autofokusramen inte hamnar fel. Autofokusram Autofokusramindikator 1.0 m Skärpan ställs in på ett motiv som befinner sig på ett i förväg inställt avstånd. (Förinställt fokus) 3.0 m När du tar bilder på motiv som befinner sig bakom ett nät eller 7.0 m en glasruta är det svårt få att rätt skärpeinställning i autofokusläget. Då är det bättre att du använder det läget (oändligheten) [Skärpa]. 42

43 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 AF är en förkortning av autofokus (dvs. automatisk skärpeinställning). Informationen om avståndsinställningen i läget [Förinställt fokus] är bara ungefärlig. Om du riktar objektivet uppåt eller nedåt ökar felet. När du använder digital zoom eller autofokuslampan visas inte den normala autofokusramen men en ny autofokusram visas med en punktlinje. I det här fallet prioriterar AF-inställningen motiv i närheten av ramens mitt. z Om motivet inte befinner sig i fokus När du fotograferar och motivet befinner sig i kanten av ramen (eller skärmen), eller när du använder [Centrumv. AF] eller [Spot-AF], är det inte säkert att kameran fokuserar på ett motiv i kanten av ramen. I så fall gör du så här. 1 Komponera om bilden så att motivet är centrerat i autofokusramen och fokusera sedan på motivet genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (AF-lås). Autofokusram Använda funktioner för tagning AE/AF-låsindikator Så länge som du inte trycker in avtryckaren helt kan du utföra proceduren så många gånger du vill. 2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och lyser med ett fast sken, riktar du om kameran så att du får kompositionen som du ville ha den, och trycker sedan ned avtryckaren helt. 43

44 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Vitbalans: Justera färgtonerna Med det här alternativet justerar du färgtonerna efter belysningsförhållandena t.ex. när färgerna i en bild blir onormala. (Auto) (Dagsljus) Med det här alternativet ställs vitbalansen in automatiskt. Med det här alternativet ställer du in för utomhustagningar en dag med vackert väder eller för kvällsscener, nattscener, neonljus, fyrverkerier osv. (Molnigt) Med det här alternativet ställer du in för fotografering under en molnig himmel eller där det är skuggigt. (Lysrör 1)/ (Lysrör 2)/ (Lysrör 3) Lysrör 1: Med det här alternativet ställer du in för fotografering i vit lysrörsbelysning. Lysrör 2: Med det här alternativet ställer du in för fotografering i naturligt vit lysrörsbelysning. Lysrör 3: Med det här alternativet ställer du in för fotografering i vit dagsljuslysrörsbelysning. n (Glödlampa) Med det här alternativet ställer du in för fotografering under glödlampor eller i stark belysning som i en fotostudio. 44

45 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 WB (Blixt) Med det här alternativet ställer du in för fotografering med blixtbelysning. Det här alternativet är inte tillgängligt när du spelar in filmer. Mer information om vitbalansen finns på sid. 10. I belysning under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om du väljer [Lysrör 1], [Lysrör 2], [Lysrör 3]. Förutom i lägena [Blixt], är [Vitbalans] ställt på [Auto] när blixten utlöses. Vissa alternativ är inte tillgängliga beroende på Scenval-läget (sid. 35). Blixtnivå: Ställa in mängden blixtljus Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus. ( ) Mot : Sänker nivån på blixten. (Normal) (+) Mot +: Höjer nivån på blixten. Använda funktioner för tagning Information om hur du gör för att ändra blixtläget finns på sid. 22. Rögödereduc.: Minskar risken för röda ögon Blixten utlöses två eller fler gånger innan bilden tas för att minska röda ögon-fenomenet när du använder blixt. (Auto) (På) (Av) När [Ansiktsavkänning] är ställt på [På], utlöses blixten automatiskt för att minska röda ögon-fenomenet. Blixten utlöses alltid för att minska röda ögon-fenomenet. Rögödereduc. används inte. Det tar ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så håll kameran stadigt för att undvika att bilden blir suddig på grund av att kameran rört sig under tagningen. Inte heller motivet får röra sig. Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt beroende på individuella skillnader, avståndet till motivet, att motivet inte reagerar på förblixten, eller andra faktorer. I så fall kan du åtgärda röda ögon-fenomenet med [Retuschering] i visningsmenyn efter det att du har tagit bilden (sid. 50). Den här inställningen är inte tillgängliga beroende på Scenval-läget (sid. 35). Om du ställer [Ansiktsavkänning] på [Av] kan inte Rögödereduc. användas även om du väljer [Auto]. 45

46 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 SteadyShot: Välja bildstabiliseringsläget Väljer bildstabiliseringsläget. (Tagning) (Kontinuerl) (Av) Bildstabiliseringsfunktionen aktiveras när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Bildstabiliseringsfunktionen är alltid aktiv. Du kan stabilisera bilden även när du zoomar in avlägsna motiv. Batteriförbrukningen ökar jämfört med läget [Tagning]. Använder inte bildstabiliseringsläget. Om du valt läget [ Autom. inställningar] ställs [SteadyShot] på [Tagning]. För filmer är alternativen begränsade till [Kontinuerl] och [Av]. Standardinställning är [Kontinuerl]. Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar fullt ut i följande fall. Om kameran skakar alltför mycket Vid långa slutartider, t.ex. vid tagning av nattliga scener SETUP: Väljer tagningsinställningar Välj inställningar för tagningsfunktionen. Alternativen som visas i den här menyn är desamma som visas under (Tagningsinställningar) i skärmen HOME. Se sid

47 Använda funktioner för visning Spela upp bilder från skärmen HOME Du kan spela upp bilder från skärmen HOME. HOME-knapp 1 Tryck på HOME. 2 Välj (Se bilder) med b/b på kontrollknappen. 3 Välj önskad visningsmetod med v/v. (Enbildsvisning): Spela upp en enskild stillbild Visar den senast tagna bilden. Det är samma sak som om du trycker på (Uppspelning) (sid. 25). (Indexvisning): Spela upp en bildlista Det är samma sak som om du trycker på (Index) (sid. 26). Visar en lista med bilder från den valda mappen. (Bildspel): Spela upp en bildserie 1 Välj [ Bildspel]. Använda funktioner för visning 2 Välj [Start] med v/v och starta sedan uppspelningen genom att trycka på z. Göra paus i bildspelet Tryck på z på kontrollknappen. Starta om genom att välja [Forts.] med v/v och tryck sedan på z. Bildspelet startar om från den bild som du gjorde paus på, men musiken spelas upp från början igen. Visa föregående/nästa bild Tryck på b/b när du gjort paus i bildspelet. 47

48 Spela upp bilder från skärmen HOME Justera volymen för musiken Tryck på V för att visa skärmen för volymkontroll och justera sedan volymen genom att trycka på b/b. Avbryta bildspelet Välj [Avsl.] med v/v när du gjort paus i bildspelet och tryck sedan på z. Ändra inställningen Standardinställningarna är markerade med. Bild Bara när du satt i ett Memory Stick Duo (medföljer ej) i kameran. Mapp Allt Alla bilderna i den valda mappen spelas upp. Alla bilderna på ett Memory Stick Duo spelas upp i tur och ordning. Effekter Enkel Nostalgiskt Elegant Aktiv Normal Ett enkelt bildspel som passar många olika bildtyper. Ett nyckfullt bildspel som påminner om en bioföreställning. Ett smakfullt bildspel som visar bilderna i ett avmätt tempo. Ett bildspel med högt tempo som passar bilder med mycket rörelse. Ett normalt bildspel som växlar bilder med ett förutbestämt tidsintervall. Bara stillbilder visas när du valt [Enkel], [Nostalgiskt], [Elegant] eller [Aktiv]. Musik spelas inte upp (är ställd på [Av]) under ett bildspel av typen [Normal]. Filmljudet hörs istället. Musik Den förinställda musiken varierar beroende på vilken effekt du valt. Music1 Music2 Music3 Music4 Av Standardinställning för ett bildspel av typen [Enkel]. Standardinställning för ett bildspel av typen [Nostalgiskt]. Standardinställning för ett bildspel av typen [Elegant]. Standardinställning för ett bildspel av typen [Aktiv]. Inställning för ett bildspel av typen [Normal]. Ingen musik är tillgänglig. 48

49 Spela upp bilder från skärmen HOME Intervall 3 s Ställer in växlingsintervallet för bilderna i ett bildspel av typen [Normal]. 5 s 10 s 30 s 1 min Auto Intervallet är inställt för att passa alternativet du valt under [Effekter]. Inställningen är låst på [Auto] när inte [Normal] är valt som [Effekter]. Upprepa På Av Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga. När alla bilderna har spelats upp avbryts bildspelet. z Lägga till/ändra musikfiler Du kan överföra en önskad musikfil från en CD-skiva eller en MP3-fil till kameran och låta den spelas upp under bildspelet. Du kan överföra musiken med [ Musikverktyg] under (Utskrift, övrigt) i skärmen HOME och med programvaran Music Transfer (medföljer) installerad på en dator. Mer information finns på sid. 87 och 89. Du kan spela in upp till fyra olika musikstycken på kameran (de fyra förinställda musikstyckena (Music1- Music4) kan bytas ut mot dem som du själv överfört). Maximal längd för varje enskild musikfil för uppspelning på kameran är 180 sekunder. Om du inte kan spela upp en musikfil på grund av att filen är skadad eller inte fungerar bra, startar du [Formatera musik] (sid. 87) och för över musiken igen. Använda funktioner för visning 49

50 Visningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 Det här avsnittet beskriver de tillgängliga menyalternativen när du trycker på MENU-knappen i uppspelningsläget. Mer information om hur du använder menyn finns på sid. 31. (Radera): Radera bilder Väljer och raderar bilder från enbildsskärmen eller indexskärmen. Se sid. 27. (Denna bild) (Flera bilder) (Alla i mappen) Den valda bilden raderas. Väljer och raderar flera bilder. Alla bilder i den valda mappen raderas. (Bildspel): Spela upp en bildserie Det här alternativet har samma funktion som Se sid. 47. (Bildspel) på skärmen HOME. (Retuschering): Retuschera bilder efter det att du har tagit dem Gör att du kan justera en stillbild eller lägga specialeffekter till en stillbild. Den ursprungliga bilden behålls. (Mjuk skärpa) Mjukar upp skärpan i periferin kring en vald punkt (Partiell färg) 1 Ställ in mittpunkten för den bild som du vill retuschera med hjälp av v/v/b/b, och tryck sedan på MENU. 2 Välj [Nivå] med v/v och tryck sedan på z, välj nivå för retuschering med v/v och tryck sedan på z igen. 3 Ställ in önskat område för retuschering med W/T. 4 Välj [OK] och tryck sedan på z. Omgärdar en vald punkt med svartvitt 50 1 Ställ in mittpunkten för den bild som du vill retuschera med hjälp av v/v/b/b, och tryck sedan på MENU. 2 Ställ in önskat område för retuschering med W/T. 3 Välj [OK] och tryck sedan på z.

51 Visningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 31 (Fisheye-objektiv) Skapar en fiskögeeffekt kring en vald punkt (Korsfilter) 1 Ställ in mittpunkten för den bild som du vill retuschera med hjälp av v/v/b/b, och tryck sedan på MENU. 2 Välj [Nivå] med v/v och tryck sedan på z, välj nivå för retuschering med v/v och tryck sedan på z igen. 3 Välj [OK] och tryck sedan på z. Lägger en stjärneffekt till ljusa punkter i bilden (Trimma) 1 Välj [Nivå] med v/v och tryck sedan på z, välj nivå för retuschering med v/v och tryck sedan på z igen. 2 Ställ in önskad längd på retuscheringen med W/T. 3 Välj [OK] och tryck sedan på z. Beskär bilder så att du kan ta bort oönskade partier Använda funktioner för visning (Rödögereducering) Om du valt [Trimma] Bildstorleken som du kan trimma kan variera för olika bilder. Det kan hända att bildkvaliteten sjunker på trimmade bilder. 1 Zooma in i området som du vill trimma med W/T. 2 Ställ in punkten med v/v/b/b, och tryck sedan på MENU. 3 Välj [Bildstorlek] med v/v och tryck sedan på z. Välj den bildstorlek du vill spara bilden med och tryck sedan på z. 4 Välj [OK] och tryck sedan på z. Tar bort röda ögon som orsakats av blixten Välj [OK] med v/v och tryck sedan på z. Beroende på bilden kan det hända att du inte kan få bort röda ögoneffekten. 51

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H3 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Bruksanvisning/Felsökning Käyttö- ja vianmääritysopas SE FI DSC-N1 Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-30-25-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W270/W275/W290 Handledning SE Käyttöopas SEFI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-43-379-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W80/W90 Handledning SE Käyttöopas FI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T2 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-314-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-181-91(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Använda kameran med din dator Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S750/S780 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-205-82(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S930 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande funktioner Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S950/S980 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning ordentligt

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning.

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-041-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Din manual SONY CYBER-SHOT DSC-W150

Din manual SONY CYBER-SHOT DSC-W150 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY CYBER-SHOT DSC-W150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W200 Innan du använder enheten måste du läsa denna användarhandbok

Läs mer

Kristian Pettersson Feb 2016

Kristian Pettersson Feb 2016 Foto Manual Kristian Pettersson Feb 2016 1. Inledning Det viktigaste om vi vill bli bra fotografer är att vi tycker att det är kul att ta bilder och att vi gör det ofta och mycket. Vi kommer i denna kurs

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W300 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Information om copyright och varumärken 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Det är inte tillåtet att reproducera,

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-275-491-42(1) NEX-C3 Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning E-fattning Förbereda kameran Behärska grundläggande funktioner Användning av inspelningsfunktioner Användning av uppspelningsfunktioner

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

En överblick över tekniken bakom fotografering...

En överblick över tekniken bakom fotografering... En överblick över tekniken bakom fotografering... Av: Anders Oleander AFFE - akademiska fotoföreningen exponerarna // Högskolan i Kalmar 1 Innehåll: Sidnummer: Bilduppbyggnad svart/vit film 3 Kamerafunktion

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24 e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 10:31 AM Bruksanvisningen Först bör du studera kapitlen Förberedelser och Funktioner när du använder Optio T30 så att du bekantar dig med kameran och lär

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

Ljusmätning 1 "Mäta i handen i skugga". Med handhållen ljusmätare för befintligt ljus så finns en metod som är mycket enkel, snabb och fungerar till de flesta genomsnittliga motiv: att "mäta i handen i

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv Digitalkamera med utbytbart objektiv Förbereda kameran Fotografera och visa bilder Handledning A-fattning Ta bilder som passar ditt motiv Hur man använder tagningsfunktionerna Användning av uppspelningsfunktionerna

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok Upphovsrätt Upphovsrätt 2012 av BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer