Bruksanvisning till Cyber-shot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning till Cyber-shot"

Transkript

1 VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och Handledning noga och sedan spara dem för framtida referenser. Använda inställningsskärmen Visa bilder på en TVskärm Använda datorn Skriva ut stillbilder Felsökning Övrigt Register 2006 Sony Corporation (1) SE

2 Att observera när det gäller användning av kameran Memory Stick -typer som kan användas (medföljer ej) Det IC-lagringsmedium som används i den här kameran är Memory Stick Duo. Det finns två olika typer Memory Stick. Memory Stick Duo : Du kan använda Memory Stick Duo i den här kameran. Carl Zeiss-objektivet Kameran är utrustad med ett Carl Zeissobjektiv, känt för att ge skarpa bilder med utmärkt kontrast. Tillverkningen av objektivet på den här kameran styrs av ett kvalitetssäkringssystem som certifierats av Carl Zeiss i överensstämmelse med de kvalitetskrav som gäller för Carl Zeiss i Tyskland. 2 Memory Stick : Du kan inte använda Memory Stick i den här kameran. Inga andra minneskort kan användas. Mer information om Memory Stick Duo finns på sidan 107. När du använder ett Memory Stick Duo med Memory Stick -kompatibel utrustning Du kan använda Memory Stick Duo om du placerar det i en Memory Stick Duoadapter (medföljer ej). Memory Stick Duo-adapter Om InfoLITHIUM -batteriet Innan du använder kameran för första gången laddar du upp batteriet (medföljer). Batteriet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det går också att använda batteriet även när det bara är delvis uppladdat. Om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder batteriet igen, bör du använda det tills det är tomt och sedan ta ur det från kameran och förvara det på ett torrt och svalt ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta att fungera. Mer information om vilket batteri du kan använda finns på sidan 109. Att tänka på när det gäller LCD-skärmen och objektivet LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma enstaka små punkter som alltid är svarta och/eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt. Svarta, vita, röda, blåa eller gröna punkter Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus. Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan missfärgas vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar. På kalla platser kan det hända att det uppstår efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel. Var försiktig så att du inte råkar stöta till objektivet och utsätt det inte för våld av något slag. Bilderna som förekommer i bruksanvisningen Fotoexemplen som förekommer i denna bruksanvisning är reproduktioner, och inte bilder som tagits med den här kameran.

3 Innehållsförteckning Att observera när det gäller användning av kameran...2 Grundläggande tekniker för bättre bilder...6 Skärpa Hur du ställer in skärpan på ett motiv... 6 Exponering Justering av ljusstyrkan... 7 Färg Belysningens inverkan... 8 Kvalitet Bildkvalitet och bildstorlek... 9 Delarnas namn...10 Indikatorer på skärmen...12 Ändra visningen på skärmen...16 Grundläggande hantering Använda internminnet...17 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar)...18 Ta stillbilder (Scenval)...24 Visa/Radera bilder...27 Använda menyn Använda menyalternativen...30 Menyalternativ...31 Tagningsmeny...33 (Kamera): Välja läge för stillbildstagning COLOR (Färgläge): Ändra bildens ljusstyrka 9 (Skärpa): Ändra skärpeinställningsmetod (Mätmetod): Välja mätmetod WB (Vitbalans): Justera färgtonerna ISO: (Ställa in ljuskänsligheten) (Bildkvalitet): Välja kvalitet för stillbilder Mode (Insp.sätt): Välja läge för kontinuerlig tagning BRK (Gafflingssteg): Ställa in hur exponeringsvärdet ska skiftas i läget [Gaffling] M (Intervall): Ställa in intervallet mellan bildrutorna i läget [Multi burst] (Blixtnivå): Ställa in mängden blixtljus (Kontrast): Ställa in bildkontrasten (Skärpa): Ställa in bildskärpan (Inst.): Ändra inställningsalternativen 3

4 Innehållsförteckning Visningsmeny (Mapp): Välja mappen för visning av bilder - (Skydda): Förhindra oönskad radering DPOF: Lägga till en utskriftsmarkering (Skriv ut): Skriva ut bilder med en skrivare (Diabild): Spela upp en bildserie (Ändra storl.): Ändra bildstorlek på en inspelad bild (Rotera): Rotera stillbilder (Dela): Klippa filmer (Inst.): Ändra inställningsalternativen Trimma: Rotera en förstorad bild Använda inställningsskärmen Använda inställningsalternativen Kamera AF-metod Digital zoom Funktionsguide Kamera STEADY SHOT Internminnesverktyg Format Memory Stick-verktyg Format Skapa lagr.mapp Rögödereduc. AF-lampa Autom. granskn. Byt lagr.mapp Kopiera 1 2 Inställningar Ladda ner musik Formatera musik LCD-bakgr.bel. Inställningar Filnummer USB-ansl. Pip Språk Initialisera Video ut Klockinställning Visa bilder på en TV-skärm Visa bilder på en TV-skärm

5 Innehållsförteckning Använda datorn Använda en Windows-dator...67 Installera programvaran (medföljer)...69 Kopiera bilder till datorn...70 Visa bildfiler som är lagrade på en dator med hjälp av kameran (med ett Memory Stick Duo )...77 Använda programvaran Picture Motion Browser (medföljer)...78 Använda programvaran Music Transfer (medföljer)...82 Använda en Macintosh-dator...83 Skriva ut stillbilder Hur du skriver ut stillbilder...85 Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare...86 Utskrift i en fotoaffär...90 Felsökning Felsökning...92 Varningsindikatorer och meddelanden Övrigt För att använda kameran utomlands Strömkällor Om Memory Stick Om InfoLITHIUM -batteriet Om batteriladdaren Register Register

6 Grundläggande tekniker för bättre bilder Skärpa Exponering Färg Kvalitet I det här kapitlet beskrivs grunderna för hur du använder kameran. Här får du veta hur du använder olika funktioner på kameran, t.ex. lägesomkopplaren, menyerna (sidan 30) osv. Skärpa Hur du ställer in skärpan på ett motiv När du trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (Autofokus). Kom ihåg att du bara ska trycka ner avtryckaren halvvägs. Tryck ned avtryckaren helt. Tryck ned avtryckaren halvvägs. AE/AF-låsindikator blinkar, lyser/ piper Tryck sedan ned avtryckaren helt. Ta stillbilder när det är svårt att ställa in skärpan t [Skärpa] (sidan 35) Om bilden är suddig trots att skärpan är inställd kan det bero på kameraskakningar. t Se Tips för att undvika suddiga bilder (följande avsnitt). Tips för att undvika suddiga bilder Håll kameran stadigt; låt armarna ta stöd mot kroppen. Försök att ta stöd emot ett träd eller en byggnad. Du kan också använda självutlösaren med 2 sekunders fördröjning, aktivera bildstabiliseringsfunktionen eller använda ett stativ. Använd blixten när du tar bilder där belysningen är svag. 6

7 Grundläggande tekniker för bättre bilder Exponering Justering av ljusstyrkan Du kan skapa olika bildeffekter genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten. Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när du öppnar slutaren. Slutartid = Den tid under vilken kameran släpper in Exponering: ljus Bländare = Storleken på den öppning som ljuset kommer in igenom ISO = Inspelningskänslighet Överexponering = för mycket ljus Bilden blir vitaktig Korrekt exponering Underexponering = för lite ljus Bilden blir mörkare I läget automatiska inställningar ställs exponeringen automatiskt in på ett lämpligt värde. Du kan också ställa in exponeringen manuellt på följande sätt. Justering av exponeringsvärdet (EV): Du kan justera den exponering som kameran har ställt in (sidan 22). Mätmetod: Du kan bestämma vilket parti av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen (sidan 37). Justera ISO-känsligheten ISO-värdet är ett mått på känsligheten och ger en uppskattning av hur mycket ljus en kameraenhet (eller en fotografisk film) tar emot. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISO-känsligheten. Justera ISO-känsligheten, se sidan 39. Hög ISO-känslighet Bilderna blir ljusa även när du fotograferar där det är mörkt. Samtidigt ökar störningarna i bilden. Låg ISO-känslighet Bilderna blir mjukare. Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är tillräcklig. 7

8 Grundläggande tekniker för bättre bilder Färg Belysningens inverkan Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena. Exempel: Färgerna på bilderna påverkas av belysningsförhållandena Väder/belysning Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampa Ljusets egenskaper Vitt (standard) Blåaktigt Blåtonat Rödaktigt I läget automatiska inställningar ställs färgtonerna in automatiskt. Du kan också ställa in färgtonerna manuellt med hjälp av alternativet [Vitbalans] (sidan 38). 8

9 Grundläggande tekniker för bättre bilder Kvalitet Bildkvalitet och bildstorlek En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter ( pixlar ). Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. Bildstorleken är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm. Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek 1 Bildstorlek: 7M bildpunkter 2304 bildpunkter = bildpunkter 2 Bildstorlek: VGA( ) Bildpunkter 640 bildpunkter 480 bildpunkter = bildpunkter Välja bildstorlek som du vill använda (sidan 23) Bildpunkt Många bildpunkter (högre bildkvalitet, men större filer) Få bildpunkter (sämre bildkvalitet, men mindre filer) Exempel: För utskrift i upp till A3-format Exempel: Bilder som ska skickas via Välja bildkvalitet i kombination med komprimeringsgrad (sidan 40) Du kan ställa in komprimeringsgraden när du sparar digitala bilder. Om du väljer en hög komprimeringsgrad försvinner en del fina detaljer, men filerna blir mindre. 9

10 Delarnas namn Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. 10 A (STEADY SHOT)-knapp (21) B Avtryckare (18) C POWER-lampa D POWER-knapp E Mikrofon F Blixt (20) G Objektiv H Självutlösarlampa (21)/AF-belysning (56) I Linsskydd A Lägesomkopplare (18) B Högtalare C LCD-skärm (16) D (Skärmvisningsomkopplare)-knapp (16) E MENU-knapp (30) F (Bildstorlek/Radering)-knapp (23, 27) G Vid fotografering: Zoomknapp (W/T) (19) Vid visning: / (Uppspelningszoom)-knapp/ (index)-knapp (27, 28) H Lock till batteri/ Memory Stick Duo I Ögla för handlovsrem J Kontrollknapp Meny på: v/v/b/b/z (30) Meny av: / / / (19-21) K (EV/Diabildsvisning)-knapp (22, 28) L Aktivitetslampa M Memory Stick Duo -fack N Batterifack

11 Delarnas namn O Batteriutmatningsknapp P Multikontakt (på undersidan) När du använder nätadaptern AC-LS5K (medföljer ej) 2 Till multikontakten Multikabel v-märke 1 Till DC INkontakten 3 Till ett vägguttag Du kan inte ladda batteriet genom att ansluta kameran till nätadaptern AC-LS5K. Ladda istället upp batteriet med hjälp av batteriladdaren. Q Stativfäste (på undersidan) Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att skruva fast kameran ordentligt på stativ med en skruv som är längre än 5,5 mm. Med en sådan skruv riskerar du också att skada kameran. 11

12 Indikatorer på skärmen Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. När du tar stillbilder Visning 1.3 SL Betydelse Blixtläge (20) Blixtuppladdning Zoomningsgrad (19, 54) När du spelar in film B ON VIVID NATURAL SEPIA B&W Rödögereducering (55) Skärpa (44) Kontrast (44) AF-lampa (56) Mätmetod (37) Färgläge (34) A Visning Betydelse Indikator för återstående batteritid z AE/AF-lås (18) M WB BRK Inspelningsläge (18, 41) Vitbalans (38) Visning S AF M A F Betydelse Makro/Förstoringsglas (20) AF-metod (54) Autofokusramindikator (35) 1.0m Förinställt fokusavstånd (35) STEADY SHOT (21) V Mörkare v Ljusare Exponeringsvärdesstapel (22) Teckenfönstret visas på det sätt som visas till vänster, beroende på kameraläget (sidan 33). Exponeringsvärdesguide (22) STBY INSP Standbyläge/filminspelning Kameraläge (Scenval) (24) Kameraläge (Program) (33) 12

13 Indikatorer på skärmen C Visning D 7M 3M Betydelse Bildstorlek (23) 1M visas bara när Multi burst är aktiverat. FINE STD Bildkvalitet (40) 00:00:00 [00:28:05] Inspelningsmapp (59) Visas inte när internminnet används. Återstående internminneskapacitet Återstående Memory Stick -kapacitet Inspelningstid [maximal inspelningstid] 1/30" Multi burst-intervall (43) 400 Antalet återstående bilder som du kan ta Självutlösare (21) C:32:00 Visning av självdiagnoskod (103) ISO-värde (39) ±0.7EV Gafflingssteg (43) Visning E 3:2 2M 5M 1M VGA 16:9 FINE STD Betydelse Vibrationsvarning Ger en varning om att vibrationer kan göra det omöjligt att ta skarpa bilder på grund av att belysningen är otillräcklig. Du kan ta bilder även om vibrationsvarningen visas. Du bör ändå aktivera bildstabiliseringsfunktionen, använda blixt för att få bättre belysning, använda stativ eller på något annat sätt stabilisera kameran (sidan 6). Varning för svagt batteri (103) Visning Betydelse + Spotmätningshårkors (37) Autofokusram (35) E Visning Betydelse Histogram (16, 22) Slutarbrusreducering När slutartiden blir längre än en viss tid i svag belysning aktiveras automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska störningarna i bilden. 125 Slutartid F3.5 Bländarvärde +2.0EV Exponeringsvärde (22) Meny (30) (visas inte på skärmen på föregående sida) 13

14 Indikatorer på skärmen Vid visning av stillbilder A Visning M 7M 3:2 5M Betydelse Indikator för återstående batteritid Inspelningsläge (18, 41) Bildstorlek (23) Vid uppspelning av filmer 3M VGA FINE M 16:9 - Bildskydd (45) 1.3 Steg 12/16 1M STD Utskriftsmarkering (DPOF) (90) Mappbyte (45) Visas inte när internminnet används. Zoomningsgrad (27) Uppspelning bildruta för bildruta (41) N Uppspelning (27) Volym (27) B Visning Betydelse Nummer på mapp-fil (45) Uppspelningsstapel 14

15 Indikatorer på skärmen C Visning D Betydelse PictBridge-anslutning (87) 101 Inspelningsmapp (59) Visas inte när internminnet används. 101 Uppspelningsmapp (45) Visas inte när internminnet används. Återstående internminneskapacitet Återstående Memory Stick -kapacitet 8/8 12/12 Bildnummer/Antal inspelade bilder i den valda mappen C:32:00 Självdiagnosfunktion (103) 00:00:12 Räkneverk Visning Betydelse PictBridge-anslutning (88) Koppla inte bort multikabeln när ikonen visas. +2.0EV Exponeringsvärde (22) ISO-värde (39) Mätmetod (37) WB Blixt Vitbalans (38) E Visning :30 AM DPOF z PAUS z SPELA TILLBAKA/ NÄSTA VOLYM Betydelse Histogram (16, 22) visas när histogramvisningen är avstängd. Inspelningsdatum och inspelningstid för den uppspelade bilden Meny (30) Uppspelning av Multi burst-bilder i en serie (41) Välj bilder Ställ in volymen 500 Slutartid F3.5 Bländarvärde Uppspelad bild 15

16 Ändra visningen på skärmen Varje gång du trycker på (Skärmvisningsomkopplare)-knappen ändras det som visas på skärmen på följande sätt. Histogrammet visas Indikatorerna släckta Indikatorerna visas Histogramvisning (sidan 22) Du kan öka bakgrundsbelysningen på LCDskärmen genom att hålla (Skärmvisningsomkopplare)-knappen nedtryckt längre. När histogramvisningen är aktiverad visas bildinformationen under uppspelning. Histogrammet visas inte i följande situationer: Under tagning När menyn visas. När du spelar in filmer Under uppspelning När menyn visas. I indexläget När du använder uppspelningszoomen. När du roterar stillbilder. Under uppspelning av filmer Det kan var stora skillnader mellan det histogram som visas och under tagning och det som visas vid uppspelning när: Blixten utlöses. När slutartiden är lång eller kort. Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror. 16

17 Grundläggande hantering Använda internminnet Kameran har ett internminne på ungefär 56 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Även om det inte sitter något Memory Stick Duo i kameran kan du ta bilder med hjälp av internminnet. Filmer med bildstorleken inställd på [640(Fin)] går inte att spela in på internminnet. När du har satt i ett Memory Stick Duo [Inspelning]: Bilderna spelas in på Memory Stick Duo. [Uppspelning]: Bilderna på Memory Stick Duo spelas upp. B [Meny, Inst., osv.]: Du kan utföra olika funktioner på de bilder som du har sparat på Memory Stick Duo. B Internminne När inget Memory Stick Duo är isatt [Inspelning]: Bilderna spelas in på internminnet. [Uppspelning]: Bilderna som spelats in på internminnet spelas upp. [Meny, Inst. osv.]: Du kan utföra olika funktioner på de bilder som du har sparat på internminnet. Grundläggande hantering Om bilddata som sparats i internminnet Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt. Kopiera (säkerhetskopiera) data till ett Memory Stick Duo Förbered ett Memory Stick Duo med en kapacitet på minst 64 MB, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 60). Kopiera (säkerhetskopiera) data till en dators hårddisk Utför proceduren på sidorna 70 till 73 utan något Memory Stick Duo isatt i kameran. Det går inte att kopiera bilddata från ett Memory Stick Duo till internminnet. Genom att ansluta kameran till en dator med en multikabel, kan du kopiera de data som sparats i internminnet till en dator. Du kan däremot inte kopiera data från datorn till internminnet. 17

18 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Lägesomkopplare v/v/b/b-knapp z-knapp Avtryckare (STEADY SHOT)-knapp Zoomknappp Kontrollknapp (Bildstorlek/ Radering)-knapp (EV)-knapp 1 Välj ett läge med lägesomkopplaren. Stillbild (automatiska inställningar): Välj. Film: Välj. 2 Håll kameran stadigt stöd armarna mot kroppen. Se till att motivet befinner sig i mitten av fokusramen. 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Stillbild: 1Fokusera genom att hålla avtryckaren halvvägs intryckt. Indikatorn z (AE/AF-lås) (grön) blinkar, en ljudsignal hörs, indikatorn slutar blinka och lyser med ett stadigt sken. 2Tryck ned avtryckaren helt. Ljudet från slutaren hörs. AE/AF-låsindikator 18

19 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Film: Tryck ned avtryckaren helt. Du avbryter inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt igen. Ta stillbilder av motiv som är svåra att ställa in skärpan på. Det minsta avståndet för tagning är ca 50 cm. Ta bilderna i närbildsläget (Makro) eller i förstoringsglasläget (sidan 20) när du fotograferar motiv som befinner sig närmare än tagningsavståndet. När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt och ingen ljudsignal hörs. Komponera om bilden och försök sedan fokusera igen. Motiv som kan vara svåra att fokusera på är: Mörka motiv som befinner sig långt bort När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig. Motiv som befinner sig på andra sidan av en glasyta Motiv som rör sig fort Motiv som reflekterar ljus eller med en blank yta Motiv som blinkar Motiv i motljus Använda zoomfunktionen Tryck på zoomknappen. När zoomförstoringen överskrider 3 använder kameran den digitala zoomfunktionen. Mer information om inställningarna för [Digital zoom] och bildkvaliteten finns på sidan 54. När du spelar in film zoomar kameran långsamt. Snabbgranskning (kontrollera den senast tagna stillbilden) Tryck på b ( ) på kontrollknappen. Avbryt genom att trycka på b igen. Grundläggande hantering Bilden kan verka grovkornig strax efter det att uppspelningen börjat. Om du vill radera bilden trycker du på (radera) och väljer [Radera] med v på kontrollknappen och trycker sedan på z. 19

20 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Blixt (välja blixtläge för stillbilder) Tryck flera gånger på v ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge. (Ingen indikator): Autoblixt Utlöses när belysningen eller bakgrundsbelysningen är otillräcklig (standardinställning) : Forcerad blixt på SL: Långs. synk. (Forcerad blixt påslagen) Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten, ska komma med ordentligt. : Forcerad blixt av Blixten utlöses två gånger. Första gången blixten utlöses är för att rätt mängd ljus ska ställas in. När blixten laddas upp visas. Makro/Förstoringsglas (Närbildstagning) Tryck flera gånger på B ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge. (Ingen indikator): Makro av : Makro på (W-sidan: Ca 8 cm eller mer, T-sidan: Ca 25 cm eller mer) :Förstoringsglas på (låst till W-sidan: Ca 1 cm till 20 cm) Makro Du bör ställa zoomen så långt det går mot W-sidan. Skärpedjupet minskar och det är inte säkert att hela motivet kommer i fokus. Autofokus fungerar långsammare. Förstoringsglas Det här läget använder du när du vill ta bilder på ännu kortare avstånd än vid inspelning med Den optiska zoomen är låst på W-sidan och kan inte användas. När du trycker på zoomknappen förstoras bilden med hjälp av den digitala zoomen. (Makro). 20

21 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Använda självutlösaren Tryck flera gånger på V ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge. (Ingen indikator): Självutlösaren används inte : Självutlösaren är inställd på 10 sekunders fördröjning : Självutlösaren är inställd på 2 sekunders fördröjning När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka och en ljudsignal hörs tills slutaren aktiveras. Självutlösarens lampa Grundläggande hantering Avbryt genom att trycka på V igen. I vissa lägen kan du få skarpare bilder om du använder självutlösaren med en fördröjning på 2 sekunder. Om funktionsguiden När du trycker på kontrollknappen visas en beskrivning av funktionen en kort stund (sidan 55). Bildstabiliseringsfunktion Bildstabiliseringsfunktionen är alltid aktiverad när (Kamera) är ställd på [Auto]. Om du vill veta om bildstabiliseringsfunktionen är aktiverad trycker du in avtryckaren halvvägs och ser sedan efter om (STEADY SHOT)-ikonen visas på skärmen. Annat inställningsläge än [Auto]: Avbryt bildstabiliseringsfunktionen genom att trycka på aktiverar bildstabiliseringsfunktionen genom att trycka på Du kan ändra bildstabiliseringsläget (sidan 57). (STEADY SHOT)-knappen. Du -knappen igen. 21

22 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) EV (ställa in exponeringen manuellt) Tryck på (EV)-knappen och ställ sedan in exponeringen genom att trycka på v (ljusare)/v (mörkare). Du stänger av visningen av stapeln genom att trycka på -knappen igen. Mot Mot + Mer information om exponeringen finns på sidan 7. Kompensationsvärdet kan ställas in i steg om 1/3 EV. Om du tar en bild på ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt, eller om du använder blixt, kan det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt. z Ställa in EV (Exponeringsvärde) med ledning av ett histogram Histogram är ett diagram som grafiskt visar bildens ljusstyrka. Visa histogrammet på skärmen A genom att trycka flera gånger på (Skärmvisningsomkopplare). Diagrammet anger att bilden är ljus när det skevar åt höger och att B bilden är mörk när det skevar åt vänster. Ställ Mörkt Ljus lägesomkopplaren på och ställ in exponeringsvärdet (EV) samtidigt som du kontrollerar exponeringen med histogrammet. A Antal bildpunkter B Ljusstyrka Histogrammet visas också i följande fall, men då kan du inte ställa in exponeringen. Vid visning av en enskild stillbild Under snabbgranskning 22

23 Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar) Ändra bildstorleken Tryck på (Bildstorlek) och välj sedan storlek genom att trycka på v/v. Mer information om bildstorleken finns på sidan 9. Standardinställningarna är markerade med. Bildstorlek Användningsområden Antal bilder Utskrift 7M ( ) Utskrift i upp till A3-format Färre 3:2 1) ( ) 3:2-aspekt 5M ( ) Utskrift i upp till A4-format 3M ( ) Utskrift i upp till cm 2M ( ) Utskrift i upp till cm VGA ( ) För 16:9 2) ( ) Visning på 16:9 HDTV 3) 1) Bilderna lagras med samma 3:2-proportioner som används för fotopapper, vykort osv. 2) Bildens båda kanter blir eventuellt beskurna vid utskriften (sidan 100). 3) Genom att använda ett Memory Stick-fack eller en USB-anslutning kan du få högre bildkvalitet. Fler Finare Grövre Grundläggande hantering Filstorlek för filmer Bildrutor/sekund Användningsområde 640(Fin) ( ) Ca 30 Visning på en TV (hög kval.) 640(Standard) ( ) Ca 17 Visning på en TV (normalkval.) 160 ( ) Ca 8 För Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet. Ju fler bildrutor per sekund som spelas upp, desto jämnare blir uppspelningen. 23

24 Ta stillbilder (Scenval) v/v/b/b-knapp Lägesomkopplare Avtryckare z-knapp Kontrollknapp MENU-knapp 1 Välj med lägesomkopplaren. 2 Tryck på MENU. 3 Välj (Kamera) med b på kontrollknappen och välj sedan ett läge med v/v. Mer information om olika lägen finns på nästa sida. Inställningen sparas i minnet även när kameran stängs av. 4 Stäng menyn genom att trycka på MENU. 5 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Avbryta scenvalet Välj [Auto] eller [Program] med v/v (sidan 33). 24

25 Ta stillbilder (Scenval) Scenvalslägen Följande lägen är förinställda för att passa olika tagningsförhållanden. Hög känslighet Gör att du kan ta bilder utan blixt i svag belysning med minskad risk för suddiga bilder. Landskap Fokuserar bara på avlägsna motiv när du tar bilder av landskap eller liknande. Skymning* Gör att du kan ta nattscener på långa avstånd utan att omgivningens mörka atmosfär går förlorad. Skymningsportr.* Passar om du vill ta porträtt i mörka miljöer. Gör att du kan ta skarpa bilder av personer på mörka platser utan att omgivningens mörka atmosfär går förlorad. Soft Snap Gör att du kan ta bilder där hudfärgerna framträder klarare och varmare, vilket kan ge vackrare bilder. Den mjuka skärpan skapar en mild atmosfär som kan passa för porträttfotografering, fotografering av blommor m.m. Snabbslutare Gör att du kan ta bilder av rörliga motiv utomhus eller på andra platser där det är ljust. Slutartiden blir kortare och därför blir bilderna mörkare om du fotograferar i mörka miljöer. Strand När du tar bilder vid stranden vid havet eller en sjö, återges vattnets blåa färg klarare. Snö När du tar bilder i miljöer med mycket snö, eller andra platser där hela omgivningen är vit, kan du använda det här läget för att motverka att färgerna förlorar sin styrka och för att få skarpare bilder. Fyrverkeri* Gör att du kan ta bilder av ett fyrverkeri i hela dess prakt. Grundläggande hantering *Eftersom slutartiden blir längre bör du använda stativ. 25

26 Ta stillbilder (Scenval) Funktioner som inte kan kombineras med scenval Kameran ställer in en lämplig kombination av de olika funktionerna för att göra tagningen av bilder för ett visst sceneri optimal. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på scenvalsläget. Om du trycker på en knapp för att välja en funktion som inte kan kombineras med det aktuella scenvalet hörs en ljudsignal. Makro/ Förstoringsglas Blixt Autofokus Förinställt fokus Vitbalans ( : inställningen är tillgänglig) Burst/ Exponeringsgaffling/ Multi burst Blixtnivå / / / SL Auto/ WB / / / / / / / / / / 26

27 Visa/Radera bilder v/v/b/b-knapp Lägesomkopplare (Index)/ (Uppspelningszoom)-knapp z-knapp Kontrollknapp (Radera)- knapp 1 Välj med lägesomkopplaren. (Uppspelningszoom)- knapp MENU-knapp knapp (Diabildsvisning)- Grundläggande hantering 2 Välj en bild med b/b på kontrollknappen. Film: Spela upp filmen genom att trycka på z. (Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på z igen.) Om du vill snabbspola bakåt/framåt trycker du på b/b. (Du återgår till normal uppspelning genom att trycka på z.) Ställ in volymen genom att trycka på v/v. Filmer med bildstorleken [160] visas en storlek mindre. Radera bilder 1 Visa den bild du vill radera och tryck sedan på (Radera). 2 Välj [Radera] med v och tryck sedan på z. Avbryta raderingen Välj [Avsl.] och tryck sedan på z. Visa en förstorad bild (uppspelningszoom) Tryck på när en stillbild visas. Gå ur zoomen genom att trycka på. Ändra zoompositionen: v/v/b/b Avbryta uppspelningszoomningen: z Spara förstorade bilder: [Trimma] (sidan 52) 27

28 Visa/Radera bilder Visa en indexskärm Tryck på (Index) och välj en bild med v/v/b/b. Visa nästa (föregående) indexskärm genom att trycka på b/b. Om du vill återgå till normal visning (enbildsskärm) trycker du på z. Radera bilder i indexläget 1 När en indexskärm visas trycker du på (Radera) och väljer [Välj] med v/v på kontrollknappen och trycker sedan på z. 2 Välj den bild som du vill skriva ut med v/v/b/b och tryck sedan på z så att indikatorn (Radera) visas på den valda bilden. Grön valram Avbryta ett val Välj en bild du tidigare valt för radering och tryck sedan på z för att ta bort indikatorn från bilden. 3 Tryck på (Radera). 4 Välj [OK] med B och tryck sedan på z. Om du vill ta bort alla bilderna i mappen väljer du [Alla i mappen] med v/v i steg 1 istället för [Välj] och trycker sedan på z. Spela upp en serie stillbilder (Diabildsvisning) När du spelar upp stillbilder trycker du på (Diabildsvisning). Om du vill avbryta trycker du på igen. Göra paus i diabildsvisningen Tryck på z på kontrollknappen. Du startar om genom att välja [Forts.] och sedan trycka på z. Diabildsvisningen startar om från den bild som du gjorde paus på, men musiken spelas upp från början igen. Visa föregående/nästa bild I pausläget trycker du på b/b. Justera volymen för musiken Ställ in volymen genom att trycka på v/v. 28

29 Visa/Radera bilder Avbryta diabildsvisningen I pausläget trycker du antingen på eller väljer [Avsl.] med V och trycker sedan på z. Du kan inte spela upp en diabildsvisning samtidigt som du har gjort en PictBridgeanslutning. Ändra inställningen Du kan välja önskad inställning för diabildsvisningen. Mer information finns på sidan 47. Grundläggande hantering 29

30 Använda menyn Använda menyalternativen v/v/b/b-knapp Lägesomkopplare z-knapp Kontrollknapp MENU-knapp 1 Ställ in lägesomkopplaren. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på i vilket läge lägesomkopplaren står och på inställningarna i menyn (Kamera). 2 Visa menyn genom att trycka på MENU. 3 Välj önskat menyalternativ med b/b på kontrollknappen. Om önskat alternativ inte visas fortsätter du att trycka på b/b tills alternativet visas på skärmen. Tryck på z när du valt ett alternativ med lägesomkopplaren ställd på. 4 Välj inställning med v/v. Vald inställning zoomas in och aktiveras. 5 Stäng menyn genom att trycka på MENU. Du kan också stänga menyn genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. Om det finns menyalternativ som inte visas på skärmen, visas markeringen v/v i kanterna på det ställe där menyalternativen brukar visas. För att visa alternativ som inte visas väljer du markeringen med kontrollknappen. Du kan inte ställa in alternativ som inte är tillgängliga som val. 30

31 Menyalternativ Mer information om handhavande 1 sidan 30 Vilka menyalternativ som du kan ställa in beror på i vilket läge lägesomkopplaren står. Bara alternativ som går att ställa in visas på skärmen. Lägesomkopplarens position: Auto Program Scen ( : går att ställa in) Menyn vid tagning (sidan 33) (Kamera) COLOR (Färgläge) 9 (Skärpa) (Mätmetod) WB (Vitbalans) ISO (Bildkvalitet) Mode (Insp.sätt) BRK (Gafflingssteg) * M (Intervall) * (Blixtnivå) * (Kontrast) (Skärpa) (Inst.) Använda menyn *Vilka åtgärder som du kan utföra beror på scenläget (sidan 26). 31

32 Menyalternativ Mer information om handhavande 1 sidan 30 Menyn vid visning (sidan 45) (Mapp) - (Skydda) DPOF (Skriv ut) (Diabild) (Ändra storl.) (Rotera) (Dela) (Inst.) Trimma* *Endast tillgängligt för uppspelningszoom. 32

33 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 Standardinställningarna är markerade med. (Kamera): Välja läge för stillbildstagning Här väljer du kameraläge för stillbildstagning. Auto Gör att du kan ta bilder på enklaste sätt med automatiska inställningar. Program ( ) Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare) automatiskt inställd. Du kan också välja olika inställningar på menyn. Hög känslighet ( ) Skymning ( ) Skymningsportr. ( ) Soft Snap ( ) Landskap ( ) Snabbslutare ( ) Strand ( ) Snö ( ) Fyrverkeri ( ) Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats för de rådande inspelningsförhållandena. (Scenval) (sidan 24). Använda menyn 33

34 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 COLOR (Färgläge): Ändra bildens ljusstyrka Du kan ändra bildens ljusstyrka i kombination med olika effekter. Svartvit (B & W) Ställer om bildfärgerna till svartvitt. Brunton (SEPIA) Ställer om bildfärgerna till bruntoner. Naturligt (NATURAL) Ställer om bildfärgerna till lugna och milda färger. Levande (VIVID) Ställer om bildfärgerna till klara och intensiva färger. Normal Du kan bara välja [Svartvit] och [Brunton] när du spelar in filmer. När du valt [Multi burst] ställs färgläget på [Normal]. 34

35 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 9 (Skärpa): Ändra skärpeinställningsmetod Du kan ändra skärpeinställningsmetod. Om det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget kan du använda menyn. 7.0m 3.0m 1.0m 0.5m (oändligheten) Skärpan ställs in på ett motiv som befinner sig på ett i förväg inställt avstånd. (Förinställt fokus) När du tar bilder på motiv som befinner sig bakom ett nät eller en glasruta är det svårt att få rätt skärpeinställning i autofokusläget. Då är det bättre att du använder det läget [Skärpa]. Spot-AF ( ) Det här alternativet kan du använda för att ställa in skärpan automatiskt på ett mycket litet motiv eller ett litet begränsat område. Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet och autofokusramen inte hamnar fel. Använda menyn Autofokusram Autofokusramindikator Centrumv. AF ( ) Skärpan ställs automatiskt in på motiv i mitten av sökarramen. Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Autofokusram Autofokusramindikator Multi-AF (Flerpunktsautofokus) (Stillbild ) (Film ) Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av sökarramen. Det här läget är användbart när motivet inte befinner sig mitt i bilden. Autofokusram Autofokusramindikator 35

36 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 AF är en förkortning av autofokus (dvs. automatisk skärpeinställning). Informationen om avståndsinställningen i läget [Skärpa] är bara ungefärlig. Om du riktar objektivet uppåt eller nedåt ökar felet. När du spelar in filmer bör du använda läget [Multi-AF]. Då fungerar autofokusen även om kameran skakar en aning. När du använder Digital zoom eller AF-lampa ställs skärpan in med prioritet på motiv i mitten eller nära mitten av ramen. I så fall blinkar indikatorn, eller och autofokusramen visas inte. Vissa alternativ är inte tillgängliga beroende på scenläget (sidan 26). z Om motivet inte befinner sig i fokus. När du fotograferar och motivet befinner sig i kanten av ramen (eller skärmen), eller när du använder [Centrumv. AF] eller [Spot-AF], är det inte säkert att kameran fokuserar på motivet i kanten av ramen. I så fall gör du så här. 1 Komponera om bilden så att motivet är centrerat i autofokusramen och fokusera sedan på motivet genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (AF-lås). AE/AF-låsindikator Autofokusram Så länge som du inte trycker in avtryckaren helt kan du utföra proceduren så många gånger du vill. 2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och lyser med ett fast sken, riktar du om kameran så att du får kompositionen som du ville ha den, och trycker sedan ned avtryckaren helt. 36

37 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 (Mätmetod): Välja mätmetod Med det här alternativet väljer du vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen. Spot (Spotmätning) ( ) Endast en viss del av motivet mäts. Den här funktionen kan du använda när motivet befinner sig i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden. Spotmätningshårkors Rikta in hårkorset över motivet Centrumv. (Centrumvägd mätning) ( ) Multi (Flerfältsmätning) Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter ljusstyrkan där. Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig. Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering. Mer information om exponeringen finns på sidan 7. När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning bör du ställa [9] (Skärpa) på [Centrumv. AF] så att skärpan ställs in på samma motiv som du använde för mätningen (sidan 35). Använda menyn 37

38 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 WB (Vitbalans): Justera färgtonerna Med det här alternativet justerar du färgtonerna efter belysningsförhållandena t.ex. när färgerna i en bild blir onormala. Blixt ( WB) Med det här alternativet ställer du in för fotografering med blixtbelysning. Det här alternativet är inte tillgängligt när du spelar in filmer. Glödlampa (n) Med det här alternativet ställer du in för fotografering där ljusförhållandena ändras snabbt, t.ex. i festlokaler, eller i stark belysning som i en fotostudio. Lysrör ( ) Med det här alternativet ställer du in för fotografering i lysrörsbelysning. Molnigt ( ) Med det här alternativet ställer du in för fotografering under en molnig himmel. 38

39 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 Dagsljus ( ) Med det här alternativet ställer du in för utomhustagningar, nattscener, neonljus, fyrverkerier, soluppgångar, eller de förhållanden som råder innan och efter solnedgången. Auto Med det här alternativet ställs vitbalansen in automatiskt. Mer information om vitbalansen finns på sidan 8. I belysning under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om du väljer [Lysrör] ( ). Förutom i lägena [Blixt] ( WB ) är [WB] ställd på [Auto] när blixten utlöses. Vissa alternativ är inte tillgängliga beroende på scenläget (sidan 26). ISO: (Ställa in ljuskänsligheten) Använda menyn Lågt värde Högt värde Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre känslighet Välj ett högt värde vid tagning där det är mörkt eller när du tar motiv som rör sig snabbt. Välj ett lågt värde när du vill ha 800 bättre bildkvalitet Auto För mer information om ISO-känsligheten se sidan 7. Observera att bildstörningarna har en tendens att öka när ISO-känsligheten ökar. [ISO] ställs på [Auto] i scenläget. När du fotograferar på ljusa platser ökar kameran automatiskt tonåtergivningen och motverkar att bilderna bli vitaktiga (utom när [ISO] är ställt på [80] eller [100]). 39

40 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 (Bildkvalitet): Välja kvalitet för stillbilder Med det här alternativet ställer du in bildkvaliteten för stillbilder. Fin (FINE) Det här alternativet ger bilder med hög upplösning (låg komprimering). Standard (STD) Det här alternativet ger bilder med normal upplösning (hög komprimering). 40

41 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 Mode (Insp.sätt): Välja läge för kontinuerlig tagning Bestämmer om kameran ska utföra kontinuerlig tagning eller ej när du trycker ned avtryckaren. Multi burst ( M ) Kameran tar 16 bildrutor i en följd som en enda stillbildsfil när du trycker på avtryckaren. Det här läget kan du använda t.ex. om du vill kontrollera din form i olika sporter. Du kan ställa in slutarintervallet för Multi burst i läget [Intervall] (sidan 43). Bilderna visas i en kontinuerlig följd på kamerans skärm. Bilden skrivs ut som en enskild bild med 16 bildrutor. Använda menyn Gaffling (BRK) Det här läget använder du för att ta en serie på tre bilder med exponeringsvärden som automatiskt ändras något mellan tagningarna. När du inte kan bestämma korrekt exponering kan du ta bilderna med läget Gaffling, som varierar exponeringen. Efteråt kan du välja bilden med den bästa exponeringen. Burst ( ) Kameran tar högsta möjliga antalet bilder i en följd (se följande tabell) när du trycker ner avtryckaren och håller den nedtryckt. När Inspelning pågår släcks kan du ta nästa bild. Normal Tar inte bilder kontinuerligt. Om [Multi burst] Bilder som du har tagit i läget Multi burst kan du spela upp i en följd på följande sätt: För att göra paus/återuppta uppspelningen: Tryck på z på kontrollknappen. För att spela upp bildruta för bildruta: Tryck på b/b i pausläget. Tryck på z för att fortsätta spela upp bilderna i tur och ordning. 41

42 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 Följande funktioner går inte att använda i läget Multi burst: Smart zoom Blixt Uppdelning av en bildserie som är tagen i läget Multi burst Extrahera eller radera en enskild bildruta i en bildserie som är tagen i läget Multi burst Ställa in bildruteintervallet på något annat läge än [1/30] när (Kamera) är ställd på [Auto] När du spelar upp en bildserie som är tagen i läget Multi burst på en dator eller med en annan kamera som saknar funktionen Multi burst, visas bilderna som en enda bild uppdelad i 16 rutor. Bildstorleken för bilder som du tagit i läget Multi burst är 1M. Beroende på vilket scenläge du har valt kan det hända att du inte kan ta bilder i läget Multi burst (sidan 26). Om [Gaffling] Blixten ställs på (Forcerad blixt avstängd). Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bilden, därefter används samma inställningar också för de andra bilderna. När du ställer in exponeringen manuellt (sidan 22) ändras exponeringsvärdet i förhållande till den inställda ljusstyrkan. Tagningsintervallet är ungefär 1 sekund. Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte går att fotografera ordentligt med det inställda gafflingssteget. Beroende på vilket scenläge du valt kan det hända att du inte kan ta bilder i läget Exponeringsgaffling (sidan 26). Om [Burst] Blixten ställs på (Forcerad blixt avstängd). När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd. Tagningsintervallet är ungefär 0,92 sekunder. När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller Memory Stick Duo är fullt, avbryts Bursttagningen. Beroende på vilket scenläge du har valt kan det hända att du inte kan ta bilder i läget Burst (sidan 26). Maximalt antal bilder som går att ta kontinuerligt (Enhet: bilder) Storlek Kvalitet Fin Standard 7M 5 8 3: M M M VGA :

43 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 BRK (Gafflingssteg): Ställa in hur exponeringsvärdet ska skiftas i läget [Gaffling] Det här läget använder du för att ta en serie på tre bilder med exponeringsvärden som automatiskt ändras något mellan tagningarna. ±1.0EV ±0.7EV ±0.3EV Ställer in exponeringsvärdet med plus eller minus 1,0 EV. Ställer in exponeringsvärdet med plus eller minus 0,7 EV. Ställer in exponeringsvärdet med plus eller minus 0,3 EV. BRK (Gafflingssteg) visas inte i vissa scenlägen. (Intervall): Ställa in intervallet mellan bildrutorna i läget [Multi burst] Med det här alternativet ställer du in intervallet mellan bildrutorna i läget [Multi burst] (sidan 41). 1/7.5 (1/7.5") Välj först [Multi burst] under [Mode] och ställ sedan in önskat 1/15 (1/15") bildruteintervall under [Intervall]. Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder [Multi burst]. 1/30 (1/30") Använda menyn M (Intervall) visas inte i vissa scenlägen. (Blixtnivå): Ställa in mängden blixtljus Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus. + ( +) Mot +: Höjer nivån på blixten. Normal ( ) Mot : Sänker nivån på blixten. Information om hur du gör för att ändra blixtläget finns på sidan 20. Beroende på vilket scenläge du har valt kan det hända att du inte kan ställa in blixtnivån (sidan 26). 43

44 Tagningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 (Kontrast): Ställa in bildkontrasten Mot Mot + Med det här läget ställer du in bildkontrasten. + ( ) Mot +: Ökar kontrasten. Normal ( ) Mot : Minskar kontrasten. (Skärpa): Ställa in bildskärpan Mot Mot + Med det här alternativet ställer du in bildskärpan. + ( ) Mot +: Gör bilden skarpare. Normal ( ) Mot : Gör bilden mjukare. (Inst.): Ändra inställningsalternativen Se sidan

45 Visningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 Standardinställningarna är markerade med. (Mapp): Välja mappen för visning av bilder Med det här alternativet anger du vilken mapp som innehåller den bild som du vill spela upp när du använder kameran med Memory Stick Duo. OK Ångra Se följande procedur. Avbryter valet. 1 Välj önskad mapp med b/b på kontrollknappen. 2 Välj [OK] med v och tryck sedan på z. Använda menyn z Om mappar Kameran sparar bilderna i en angiven mapp på Memory Stick Duo. Du kan byta mapp och skapa nya mappar. Skapa en ny mapp t [Skapa lagr.mapp] (sidan 59) Byta inspelningsmapp (mapp där bilderna sparas vid tagning) t [Byt lagr.mapp] (sidan 60) När det finns flera mappar på Memory Stick Duo, och den första eller sista bilden i en mapp visas, tänds följande indikatorer. : Byter till föregående mapp. : Byter till nästa mapp. : Byter till föregående eller nästa mapp. - (Skydda): Förhindra oönskad radering Med det här alternativet skyddar du bilder från att raderas av misstag. Skydda (-) Avsl. Se följande procedur. Lämnar bildskyddsfunktionen. Skydda bilder i enbildsläget 1 Visa den bild som du vill skydda. 2 Visa menyn genom att trycka på MENU. 45

46 Visningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 3 Välj [-] (Skydda) med b/b på kontrollknappen och tryck sedan på z. Bilden är nu skyddad och indikatorn - (bildskydd) visas på bilden. - 4 Om du vill skydda fler bilder väljer du önskad bild med b/b och trycker sedan på z. Skydda bilder i indexläget 1 Tryck på (Index) för att visa indexskärmen. 2 Visa menyn genom att trycka på MENU. 3 Välj [-] (Skydda) med b/b på kontrollknappen och tryck sedan på z. 4 Välj [Välj] med v/v och tryck sedan på z. 5 Välj den bild som du vill skydda med v/v/b/b och tryck sedan på z. En grön indikator - visas på den bild du valt. - (grön) 6 Upprepa steg 5 om du vill skydda fler bilder. 7 Tryck på MENU. 8 Välj [OK] med B och tryck sedan på z. Indikatorn - blir vit. De bilder du valt är nu skyddade. Om du vill skydda alla bilderna i mappen väljer du [Alla i mappen] i steg 4 och trycker sedan på z. Välj [På] med B och tryck sedan på z. Ta bort bildskyddet I enbildsläget Tryck på z i steg 3 eller 4 i Skydda bilder i enbildsläget. I indexläget 1 Välj den bild som du vill ta bort bildskyddet för i steg 5 under Skydda bilder i indexläget. 2 Tryck på z så att indikatorn - blir grå. 3 Upprepa ovanstående steg för alla bilder som du vill ta bort bildskyddet för. 4 Tryck på MENU och välj [OK] med B och tryck sedan på z. 46

47 Visningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 Ta bort bildskyddet för alla bilderna i mappen Välj [Alla i mappen] i steg 4 under Skydda bilder i indexläget och tryck sedan på z. Välj [Av] med B, och tryck sedan på z. Tänk på att alla data, inklusive skyddade bilder, raderas från internminnet eller Memory Stick Duo när du formaterar det. Bilderna går sedan inte att återställa. Det kan ta några ögonblick att bildskydda en bild. DPOF: Lägga till en utskriftsmarkering Lägger till en (Utskriftsmarkering) för de bilder du vill skriva ut (sidan 90). (Skriv ut): Skriva ut bilder med en skrivare Se sidan 86. (Diabild): Spela upp en bildserie 1 Visa menyn genom att trycka på MENU-knappen. 2 Välj (Diabild) med b/b på kontrollknappen och tryck sedan på z. Använda menyn 3 Välj önskat alternativ med v/v och välj sedan önskat alternativ med b/b. 4 Välj [Start] med V/B och tryck sedan på z. Diabildsvisningen startar. Om du inte vill starta diabildsvisningen direkt trycker du på [Ångra]. Den valda inställningen är aktiv tills du gör nästa inställning. Du kan göra följande inställningar. Standardinställningarna är markerade med. Effekter Enkel Nostalgisk Elegant Aktiv Normal En enkel diabildsvisning som passar många olika bildtyper. En teatralisk diabildsvisning som påminner om en bioföreställning. En smakfull diabildsvisning som visar bilderna i ett avmätt tempo. En diabildsvisning med högt tempo som passar bilder med mycket aktivitet. En normal diabildsvisning som växlar bilder med ett förutbestämt tidsintervall. 47

48 Visningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 När du valt [Enkel], [Nostalgisk], [Elegant] eller [Aktiv]: Bara stillbilder visas. För bilder som är tagna med Multi burst visas bara den första bildrutan av de kontinuerligt tagna bilderna. Musik spelas inte upp (är ställd på [Av]) under en diabildsvisning av typen [Normal]. Filmjudet hörs istället. Musik Den förinställda musiken varierar beroende på vilken effekt du valt. Music1 Music2 Music3 Music4 Av Standardinställning för en diabildsvisning av typen [Enkel]. Standardinställning för en diabildsvisning av typen [Nostalgisk]. Standardinställning för en diabildsvisning av typen [Elegant]. Standardinställning för en diabildsvisning av typen [Aktiv]. Inställning för en diabildsvisning av typen [Normal]. Ingen musik är tillgänglig. Bild Mapp Alla Alla bilderna i den valda mappen spelas upp. Alla bilderna på ett Memory Stick Duo spelas upp i tur och ordning. Upprepa På Av Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga. När alla bilderna har spelats upp avbryts diabildsvisningen. Intervall 3 s Ställer in växlingsintervallet för bilderna i en diabildsvisning av typen [Normal]. 5 s 10 s 30 s 1 min Start Ångra Startar diabildsvisningen. Avbryter diabildsvisningen. 48

49 Visningsmeny Mer information om handhavande 1 sidan 30 z Lägga till/byta ut musikfiler Du kan överföra en önskad musikfil från en CD-skiva eller en MP3-fil till kameran och låta den spelas upp under diabildsvisningen. Du kan överföra musiken med [Ladda ner musik] under (Inst.) med programvaran Music Transfer (medföljer) installerad på en dator. Mer information finns på sid. 82 och 84. Du kan spela in upp till fyra olika musikstycken på kameran (de fyra förinställda musikstyckena (Music 1-4) kan bytas ut mot dem som du själv överfört). Maximal längd för varje enskild musikfil för uppspelning på kameran är 180 sekunder. Om du inte kan spela upp en musikfil på grund av att filen är skadad eller inte fungerar bra, startar du [Formatera musik] (sidan 61) och för över musiken igen. (Ändra storl.): Ändra bildstorlek på en inspelad bild Stor storlek Du kan ändra storleken på en inspelad bild (Ändra storlek) och spara den som en ny fil. Originalfilen finns kvar även efter storleksändringen. 7M 5M 3M 2M VGA Ångra Liten storlek Mer information om hur du väljer bildstorlek finns på sidan 23. Avbryter storleksändringen. Använda menyn 1 Visa den bild du vill ändra storlek på. 2 Visa menyn genom att trycka på MENU. 3 Välj [ ] (Ändra storl.) med b/b på kontrollknappen och tryck sedan på z. 4 Välj önskad storlek med v/v och tryck sedan på z. Den storleksändrade bilden spelas in i inspelningsmappen som senast sparade fil. För mer information om Bildstorlek finns på sidan 9. Du kan inte ändra storlek på filmer eller Multi burst-bilder. När du ändrar storlek från liten till större sjunker bildkvaliteten. Du kan inte ändra storlek till 3:2 eller 16:9. Om du ändrar storlek på en bild med proportionerna 3:2 eller 16:9 visas svarta band upptill och nedtill på bilden. 49

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H3 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Bruksanvisning/Felsökning Käyttö- ja vianmääritysopas SE FI DSC-N1 Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-30-25-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W270/W275/W290 Handledning SE Käyttöopas SEFI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-43-379-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W80/W90 Handledning SE Käyttöopas FI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S750/S780 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-181-91(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-314-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T2 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Använda kameran med din dator Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-205-82(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning.

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-041-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S650/S700 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-275-491-42(1) NEX-C3 Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning E-fattning Förbereda kameran Behärska grundläggande funktioner Användning av inspelningsfunktioner Användning av uppspelningsfunktioner

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Information om copyright och varumärken 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Det är inte tillåtet att reproducera,

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S930 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv Digitalkamera med utbytbart objektiv Förbereda kameran Fotografera och visa bilder Handledning A-fattning Ta bilder som passar ditt motiv Hur man använder tagningsfunktionerna Användning av uppspelningsfunktionerna

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande funktioner Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S950/S980 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning ordentligt

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

En överblick över tekniken bakom fotografering...

En överblick över tekniken bakom fotografering... En överblick över tekniken bakom fotografering... Av: Anders Oleander AFFE - akademiska fotoföreningen exponerarna // Högskolan i Kalmar 1 Innehåll: Sidnummer: Bilduppbyggnad svart/vit film 3 Kamerafunktion

Läs mer

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok Upphovsrätt Upphovsrätt 2012 av BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Kristian Pettersson Feb 2016

Kristian Pettersson Feb 2016 Foto Manual Kristian Pettersson Feb 2016 1. Inledning Det viktigaste om vi vill bli bra fotografer är att vi tycker att det är kul att ta bilder och att vi gör det ofta och mycket. Vi kommer i denna kurs

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer