Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok till Mobil HD Snap-kamera"

Transkript

1 VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder på en TV Felsökning Övrigt Sakregister 2009 Sony Corporation (1) SE

2 Att notera om användning av din kamera 2 Olika typer av Memory Stick som kan användas tillsammans med kameran Vid inspelning av film rekommenderas du att använda ett Memory Stick PRO Duo på 512 MB eller mer som är märkt: * ( Memory Stick PRO Duo ) ( Memory Stick PRO-HG Duo ) * Märkt med Mark2 eller inte, båda kan användas. Ett Memory Stick PRO Duo på upp till 16 GB har bekräftats fungera tillsammans med denna kamera. Se sidan 24 för information om inspelningstid för Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo (denna storlek kan användas med din kamera). Memory Stick (kan inte användas i din kamera). Memory Stick PRO Duo och Memory Stick PRO-HG Duo kallas båda för Memory Stick PRO Duo i denna bruksanvisning. Du kan inte använda någon annan typ av minneskort än ovan nämnda. Memory Stick PRO Duo kan endast användas med Memory Stick PRO -kompatibel utrustning. Fäst inte etiketter och liknande på ett Memory Stick PRO Duo eller en Memory Stick Duo - adapter. När du använder ett Memory Stick PRO Duo med Memory Stick -kompatibel utrustning Se till att sätta in ditt Memory Stick PRO Duo i Memory Stick Duo -adaptern. Memory Stick Duo -adapter Att notera om batteriet Ladda batteriet innan du använder kameran för första gången. Batteriet kan laddas även om det inte är helt tomt. Det går också att använda batteriet även när det bara är delvis uppladdat. Om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder kameran igen, bör du använda batteriet tills det är tomt och sedan förvara kameran på ett torrt och svalt ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta att fungera. För mer information om batteriet, se sidan 71. Ingen kompensation för inspelat material Inspelat material kan inte ersättas om inspelning eller uppspelning inte fungerar på grund av ett funktionsfel hos dina kamera, inspelningsmediet el. dyl. Säkerhetskopiering av internminnet och Memory Stick PRO Duo Stäng inte av kameran och plocka inte ut ditt Memory Stick PRO Duo när aktivitetslampan lyser, eftersom informationen i internminnet eller på ditt Memory Stick PRO Duo då kan förstöras. Skydda alltid din information genom att skapa en säkerhetskopia. Om att ändra språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Vid behov kan du ändra det språk som används på skärmen (sidan 21). Att notera om inspelning/uppspelning Denna kamera är varken dammsäker, stänksäker eller vattentät. Gör en provinspelning innan du börjar spela in viktiga händelser, för att kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt. Var försiktig så att kameran inte blir våt. Vatten som tränger in i kameran kan orsaka funktionsfel, som i vissa fall inte kan lagas.

3 Att notera om användning av din kamera Om du vrider tillbaka objektivdelen när din kamera är ansluten till andra enheter via USB-kabeln, kan de inspelade bilderna förloras. Rikta aldrig kameran mot solen eller andra starka ljuskällor. Det kan skada dina ögon permanent. Det kan också orsaka funktionsfel i din kamera. Använd inte kameran i närheten av utrustning som genererar starka radiovågor eller avger strålning. Kameran kan kanske inte spela in eller spela upp på rätt sätt. Om du använder kameran där det är dammigt eller där det finns mycket sand, kan det leda till funktionsstörningar. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en timme innan du använder den om kondens har bildats. Undvik att skaka eller stöta till kameran. Utöver funktionsfel och oförmåga att spela in bilder, kan detta göra inspelningsmediet oanvändbart eller orsaka att bildinformation havererar, skadas eller förloras. När du sätter i eller matar ut ett Memory Stick PRO Duo, måste du vara försiktig så att inte ditt Memory Stick PRO Duo kommer ut så hastigt att det faller i golvet. När du ansluter kameran till en annan enhet med en kabel, ska du kontrollera att du har vänt kontakten rätt. Om du med våld pressar in kontakten i uttaget kan detta skadas, vilket kan leda till funktionsfel i kameran. Uppspelning av andra filmer än dem som spelats in, redigerats eller komponerats på denna kamera kan inte garanteras. Att notera om LCD-skärmen och objektivet LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision; över 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma enstaka små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blåa eller gröna) som lyser konstant på LCDskärmen. Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt. Svarta, vita, röda, blåa eller gröna punkter Funktionsstörningar kan inträffa om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus. På kalla platser kan det hända att det uppstår efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel. Att notera om kassering eller överlåtelse När du använder programvara som byggts in i kameran, kan det hända att personlig information som t ex ID:n och postadresser sparas i kamerans internminne. När kameran överlåts till andra personer eller kasseras, bör du först radera sådan information. Om kompatibla bildformat Denna kamera har stöd för MP4 format som filmfilsformat. Därför kan inte filmer som spelats in med denna kamera spelas upp på enheter som inte har stöd för MP4-formatet. Denna kamera har inte stöd för AVCHDformatet och är därför inte kompatibel med uppspelning och inspelning av filmer i AVCHD-format, vilket däremot en Digital HD-videokamera är. Stillbilder som tas med denna kamera komprimeras/sparas i JPEG *1 -format. Filändelsen är.jpg. Denna kamera uppfyller universalstandarden DCF *2 som grundats av JEITA *3. Uppspelning av stillbilder/filmer som tagits med din kamera på annan utrustning, och visning av stillbilder som tagits eller redigerats med annan utrustning på din kamera, kan inte garanteras. *1 Joint Photographic Experts Group *2 Design rule for Camera File system *3 Japan Electronics and Information Technology Industries Association Varning om upphovsrätt TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen. 3

4 Att notera om användning av din kamera Om den här bruksanvisningen Fotoexemplen som förekommer i den här bruksanvisningen är reproduktioner, och inte bilder som tagits med den här kameran. Design och specifikationer för inspelningsenhet och andra tillbehör är föremål för ändring utan förvarning. 4

5 Hantering av kameran Vrid tillbaka objektivdelen så som bilden visar när kameran ska bäras. Var försiktig så att du inte blockerar objektivet när du filmar. Bär inte kameran i batteri-/ Memory Stick Duo -locket, kontaktskyddet eller objektivet. Se sidan 15 för information om hur handlovsremmen fästs. 5

6 Innehållsförteckning Att notera om användning av din kamera... 2 Hantering av kameran... 5 Delarnas namn... 9 Indikatorer på skärmen Komma igång Kontrollera de medföljande tillbehören Förbereda batteriet Sätta in batteriet/ Memory Stick PRO Duo (säljs separat) Starta kameran/ställa klockan Ändra språkinställningen Grundläggande funktioner Välja bildstorleken efter användningssyftet Fotografera/filma Visning av bilder Radera bilder Välja bilder för uppladdning på en webbplats (Sharemark) Använda menyalternativen Menyalternativ Använda funktioner för fotografering Fotograferingsmeny Camera: Välja ett tagningsläge Setup: Välja fotograferingsinställningar 6

7 Innehållsförteckning Använda funktioner för visning Visningsmeny...40 (Folder): Välja mapp för visning av bilder (Protect): Förhindra oönskad radering DPOF: Lägga till en utskriftsmarkering (Slide): Spela upp en bildserie (Rotate): Rotera stillbilder (Divide): Klippa filmer (Setup): Ändra inställningsalternativ Anpassa inställningarna Använda inställningsalternativ...48 Camera...49 Function Guide Flicker Cancel Auto Review Memory Stick Tool Format Create REC. Folder Internal Memory Tool...52 Format Setup LCD Backlight Beep Change REC. Folder Copy Setup File Number USB Connect Language Initialize Video Out Clock Set Visa bilder på en TV Visa bilder på en TV

8 Innehållsförteckning Felsökning Felsökning Varningsindikatorer och meddelanden Övrigt Använda kameran utomlands Strömkällor Om Memory Stick Om batteriet Sakregister Sakregister

9 Delarnas namn Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. A Objektiv B Mikrofon C (USB)-uttag (55) Används vid anslutning till en dator med en USB-kabel. D A/V OUT -uttag (58) Används vid anslutning till en TV el. dyl. med en A/V-anslutningskabel. E DC IN-uttag Används när nätadaptern ansluts för att driva kameran med växelström. F Hake för handlovsrem (15) G Högtalare H Kontaktskydd I LCD-skärm (28) J Zoomspak För fotografering: Zoom (W/T) (30) För visning: Uppspelningszoom/ (Index) (32) K PHOTO -knapp (26) L -knapp (uppspelning) (26, 31, 35) M Multiväljare Meny på: v/v/b/b (37) Meny av: DISP/ (28, 30) N ON/OFF -knapp (strömbrytare) (20) O Strömlampa P MENU -knapp (37) Q -knapp (Bildstorlek/Radera) (22, 33) R MOVIE -knapp (26) S (Sharemark)-knapp (35) T Stativfäste (på undersidan) Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att skruva fast kameran ordentligt på stativ med skruvar längre än 5,5 mm. Med en sådan skruv riskerar du också att skada kameran. U Batteri-/ Memory Stick Duo -lock (18) 9

10 Delarnas namn ws Memory Stick Duo -fack wd Batterifack wf Aktivitetslampa (19) 10

11 Indikatorer på skärmen Varje gång du vippar på multiväljaren mot v (DISP) ändras visningen (sidan 28). Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. I vänteläget för fotografering A Visning Betydelse Återstående batteritid (17) Fotograferingsläge (26) Vid växling till fotograferingsläget visas i ungefär två sekunder. Zoomningsgrad (30). Tagningsläge (Scenval) (39) När du spelar in filmer P E B Visning Varning för svagt batteri (66) Betydelse Bildstorlek (23) Fotograferingsläge för stillbild (26) [400] Antal återstående bilder som kan tas (24) Meny/Guidemeny (37) Trycker du på MENU växlar menyn/guidemenyn mellan av och på. 11

12 Indikatorer på skärmen C Visning Betydelse Inspelningsmapp (50) Visas inte när internminnet används. Inspelningsmedium Histogram (28) D Visning Betydelse Självutlösare (30) Bildstorlek (23) [00:28:25] Återstående inspelningstid (24) 2000 Slutartid F3.6 Bländarvärde Filminspelningsläge (26) E Visning Betydelse Filminspelning 00:00:05 Inspelningstid (24) b Obs! Indikatorer och deras placeringar är ungefärliga, och skiljer sig från vad du faktiskt kan se. 12

13 Indikatorer på skärmen Vid visning av stillbilder A Visning Betydelse Återstående batteritid (17) Bildstorlek (23) Vid uppspelning av filmer / / Uppspelning/Stopp/ / Bildspel snabbspolning framåt (31, 43) Snabbspolning framåt/ bakåt 00:00:00 Räkneverk VOL. Volym (31) Zoomningsgrad (32) E Varning för svagt batteri (66) B Visning Betydelse Uppspelningsstapel 101_0012 Nummer på mappfil (50) :30 AM BACK/ NEXT VOLUME DPOF Inspelningsdatum och inspelningstid för den uppspelade bilden Välj bilder Justera volymen Meny/Guidemeny (37) 13

14 Indikatorer på skärmen C Visning D Betydelse Byt mapp (40) Visas inte när internminnet används. Uppspelningsmapp (40) Visas inte när internminnet används. 12/12 Bildnummer/Antal inspelade bilder i den valda mappen Uppspelningsmedium Tagningsläge Inspelningsmappar (50) Sharemark (35) Utskriftsmarkering (DPOF) (42) Skydda (40) Histogram (28) visas när histogramvisningen är avstängd. Visning Betydelse Vitbalans 2000 Slutartid F3.6 Bländarvärde ISO400 ISO-nummer +2.0EV Exponeringsvärde b Obs! Indikatorer och deras placeringar är ungefärliga, och skiljer sig från vad du faktiskt kan se. 14

15 Komma igång Kontrollera de medföljande tillbehören Batteriladdare BC-CSK/BC-CSKA (1) Komponent-A/V-kabel (1) Nätkabel (1) (medföljer inte modeller för USA och Kanada) A/V-anslutningskabel (1) USB-kabel (1) Komma igång Laddningsbart batteri NP-BK1 (1) Handlovsrem (1) CD-ROM (1) PMB (Picture Motion Browser) inklusive PMB-guide Handbok till Mobil HD Snap-kamera (PDF) Handledning (1) Fäst remmen och stick in din hand genom öglan, så förhindrar du skador på kameran som kan uppstå om du tappar den. Krok 15

16 1 Förbereda batteriet För kunder i USA och Kanada För kunder utanför USA och Kanada Kontakt CHARGE-lampa CHARGE-lampa Strömkabel 1 Sätt batteriet i batteriladdaren. Sätt in batteriet så långt det går och tryck det sedan bakåt tills det klickar på plats. 2 Anslut batteriladdaren till ett vägguttag. CHARGE-lampan tänds och uppladdningen startar. När CHARGE-lampan slocknar är laddningen klar (Normalt uppladdning). CHARGE-lampan kan också slockna när temperaturen hamnat utanför rekommenderat driftsintervall (10 till 30 C), eftersom laddaren befinner sig i vänteläge. 16

17 1 Förbereda batteriet Laddningstid Fullt uppladdning Ungefär 300 min. Tid för att ladda ett helt tomt batteri vid temperaturen 25 C. Laddningen kan ta längre tid under vissa omständigheter eller förhållanden. Se sidan 24 för uppgift om det antal bilder som du kan spela in. Anslut batteriladdaren till ett lättillgängligt vägguttag i närheten. Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. När laddningen är klar kopplar du loss strömkabeln från vägguttaget. Kontrollera den återstående batteritiden Starta kameran och kontrollera den återstående batteriladdningen på LCD-skärmen genom att vrida på objektivdelen och trycka på ON/OFF. Komma igång Indikator för återstående batteriladdning Riktlinjer för återstående batteritid Batteriet har tillräckligt med ström Batteriet är nästan fulladdat Batteriet är halvfullt Batteriet är nästan slut, inspelning/ uppspelning avbryts snart. Ladda batteriet (varningsindikatorn blinkar). Det tar ungefär en minut innan korrekt indikator för återstående laddning visas. Den indikator för återstående batteriladdning som visas är under vissa omständigheter inte den rätta. När du startar kameran för första gången visas inställningsskärmen för klockan (sidan 20). 17

18 2 Sätta in batteriet/ Memory Stick PRO Duo (säljs separat) 1Batteri/ Memory Stick 2 För in ditt Memory 3 Duo -lock Stick Duo med kontaktsidan vänd mot LCD-skärmen tills det klickar på plats. Rikta in v-märket i batterifacket med v- märket på batteriet. Håll batteriutmatningsknappen intryckt och sätt in batteriet. 1 Öppna batteri/ Memory Stick Duo -locket. 2 Sätt in ditt Memory Stick PRO Duo (säljs separat) hela vägen tills det klickar på plats. 3 Stäng batteri/ Memory Stick Duo -locket. När inget Memory Stick PRO Duo är isatt Kameran spelar in/visar bilder med hjälp av internminnet (ungefär 12 MB). 18

19 2 Sätta in batteriet/ Memory Stick PRO Duo (säljs separat) Plocka ur ditt Memory Stick PRO Duo Öppna batteri/ Memory Stick Duo -locket. Kontrollera att aktivitetslampan inte lyser och tryck sedan in Memory Stick PRO Duo en gång. Komma igång Plocka aldrig ur ditt Memory Stick PRO Duo när aktivitetslampan lyser. Då kan informationen på ditt Memory Stick PRO Duo skadas. 19

20 3 Starta kameran/ställa klockan MENU-knapp 1 ON/OFF-knapp 1 LCD-skärm 2 Multiväljare / / : 1 Vrid objektivdelen Kameran startas om du vrider objektivdelen i pilens riktning. Vrid tillbaka den för att stänga av kameran. Du kan även starta kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen. Objektivet kan vridas i intervallet 0 till 270 grader. 2 Ställ klockan med hjälp av multiväljaren. 1 Välj datumvisningsformat med v/v och tryck sedan på multiväljaren. 2 Välj de olika alternativen med b/b och ställ in det numeriska värdet med v/v. 3 Välj [OK] med B och tryck därefter på multiväljaren. 20

21 3 Starta kameran/ställa klockan Stänga av kameran Tryck på ON/OFF-knappen. Du kan även stänga av kameran genom att vrida tillbaka objektivdelen. Ändra datum och tid Tryck på MENU och välj [Clock Set] under (Setup 2) (sidan 57). När du startar kameran Om kameran drivs med batteriet och du inte använt kameran på ungefär fem minuter, så stängs den automatiskt av för att förhindra att batteriet förbrukas i onödan (automatisk avstängningsfunktion). Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Tryck på MENU och välj [ Language] under (Setup 1) (sidan 53) för att välja skärmspråk. 1 2 Komma igång 21

22 Grundläggande funktioner Välja bildstorleken efter användningssyftet -knapp (Radera) -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Se till att kameran är inställd för tagning. Om kameran är inställd för visning trycker du på -knappen (Uppspelning) för att växla över till tagning. visas i ungefär två sekunder. 2 Tryck på knappen (Bildstorlek). 3 Välj (Photo Size) eller (Movie Size) med multiväljaren vippad mot b/b. Välj därefter önskad bildstorlek med v/v. Fotostorlek Filmstorlek Rekommenderad användning och antal återstående bilder som kan tas visas på LCD-skärmens övre del. 4 Tryck på (bildstorlek) för att slutföra inställningen. 22

23 Välja bildstorleken efter användningssyftet Standardinställningarna är markerade med. Bildstorlek Riktlinjer 5M ( ) För utskrifter i upp till A4-format 3:2* ( ) Tagning med bildförhållandet 3:2 3M ( ) För utskrifter upp till cm eller cm 2M ( ) För utskrifter upp till cm VGA ( ) Tagning i litet bildformat för e-postbilagor * Bilderna lagras med samma 3:2-proportioner som används för fotopapper, vykort osv. Filstorlek för filmer *1 Filma motivet på en ljus plats eftersom bilden spelas in mörkare. *2 Det intervall du kan filma blir mindre. Riktlinjer för användning P *1*2 Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar som lämpar sig för visning på en dator eller en högupplöst TV P Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar som lämpar sig för visning på en dator VGA 30P *2 Spela in filmer i SD-kvalitet (standardupplösning) i storlekar som lämpar sig för uppladdning på webbplatser Grundläggande funktioner De filmer som spelas in med denna kamera spelas in i MPEG-4 AVC/H.264 Huvudprofil, ungefär 30 bildrutor per sekund, progressivt, AAC LC, MP4 format. MPEG: Movie Picture Experts Group AVC: Advanced Video Codec Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet. 23

24 Välja bildstorleken efter användningssyftet Antal stillbilder och inspelningstid för filmer Antalet stillbilder och filmers längd kan variera beroende på inspelningsförhållandena. Det ungefärliga antalet stillbilder Kapacitet Storlek/ Kvalitet Internminne Ungefär 12 MB (Enhet: bilder) Memory Stick PRO Duo som formaterats med den här kameran 128 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 5M : M M VGA När antalet återstående bilder som kan lagras är högre än visar indikatorn >9999. När bilder som tagits med äldre Sony-modeller spelas upp på denna kamera, kan visningen skilja sig från den verkliga bildstorleken. Alla värden är uppmätta med ett Memory Stick PRO Duo som tillverkats av Sony Corporation. Antalet stillbilder och längden på filmer kan variera beroende på fotograferingsförhållandena och inspelningsmedierna. När mediets kapacitet beräknas är 1 GB lika med 1 miljard byte, varav en del används för administration av informationen. Den ungefärliga inspelningstiden för filmer Tabellen nedan anger ungefärliga, maximala inspelningstider. Detta är totaltider för alla filmfiler. Det går att spela in kontinuerligt i ungefär 25 minuter. (Enheter: timmar: minuter: sekunder) Kapacitet Storlek Internminne Ungefär 12 MB P 0:00:15 (0:00:05) P 0:00:20 (0:00:10) VGA 30P 0:00:45 (0:00:25) Memory Stick PRO Duo som formaterats med den här kameran 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 0:10:00 (0:05:00) 0:15:00 (0:07:00) 0:30:00 (0:20:00) 0:20:00 (0:10:00) 0:30:00 (0:15:00) 1:00:00 (0:40:00) 0:40:00 (0:20:00) 1:00:00 (0:30:00) 2:00:00 (1:20:00) 1:20:00 (0:40:00) 2:05:00 (1:05:00) 4:00:00 (2:40:00) 2:50:00 (1:30:00) 4:10:00 (2:10:00) 8:10:00 (5:30:00) 5:40:00 (3:10:00) 8:30:00 (4:25:00) 16:30:00 (11:10:00) Siffror inom ( ) anger minsta inspelningstid. Alla värden är uppmätta med ett Memory Stick PRO Duo som tillverkats av Sony Corporation. Inspelningstiden för filmer varierar beroende på inspelningsvillkoren, motivförhållandena samt typen av Memory Stick. 24

25 Välja bildstorleken efter användningssyftet Innan kontinuerlig tagning avslutas, blinkar indikatorn för inspelningstid och efter en stund avslutas inspelningen automatiskt. Din kamera använder VBR-formatet (Variable Bit Rate) för att automatiskt justera bildkvaliteten efter de aktuella inspelningsförhållandena. Den här tekniken gör att den möjliga inspelningstiden på ditt Memory Stick PRO Duo kan variera. Filmer som innehåller bilder med rörliga motiv och som är komplexa spelas in med en högre bithastighet, vilket minskar inspelningstiden generellt sett. Grundläggande funktioner 25

26 Fotografera/filma MENU-knapp Strömlampa ON/OFF-knapp MOVIE-knapp Zoomspak PHOTO-knapp -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Vrid objektivdelen för att starta kameran. Du kan även starta kameran genom att trycka på ON/OFF. 2 Kontrollera bilden. Placera motivet i mitten av skärmen. 26

27 Fotografera/filma 3 Börja fotografera/filma. När du tar stillbilder: Tryck på PHOTO. I vänteläge När du trycker på PHOTO (4:3) 720 Du kan bara kontrollera visningsvinkeln genom att trycka ner PHOTO halvvägs. Tryck ner PHOTO helt för att ta stillbilder. Visningsvinkeln växlar till bildförhållandet (4:3 eller 3:2) i enlighet med stillbildens fotograferingsstorlek. Svarta fält visas över och under bilden i följande situationer: När bildstorleken är [ P] eller [720 30P]. När bildförhållandet är 3:2. Du kan inte ta stillbilder samtidigt som du spelar in film. När du tar stillbilder ändras visningsvinkeln från den som gäller i vänteläget. När du spelar in filmer: Tryck på MOVIE. Du avbryter inspelningen genom att trycka på MOVIE igen. Grundläggande funktioner Svarta fält visas över och under bilden när bildstorleken är [ P] eller [720 30P]. Det går att spela in kontinuerligt i ungefär 25 minuter. 27

28 Fotografera/filma Ändra visningen på skärmen Multiväljare Varje gång du vippar på multiväljaren mot v (DISP) ändras visningen på följande sätt: Histogramvisning Histogrammet visas* Indikatorerna släckta Indikatorerna visas * Under uppspelning visas bildinformationen. Genom att vippa mot v (DISP) längre tid kan du öka styrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Vippa en gång till mot v (DISP) längre tid för att återställa styrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Om du visar bilder utomhus i starkt ljus kan du öka LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Samtidigt får du vara beredd på att batteriet kan ta slut snabbare. LCD-skärmen lyser inte när kameran är ansluten till en TV. Histogrammet visas inte i följande situationer: Under pågående fotografering När menyn visas. När du spelar in filmer Under uppspelning När menyn visas. I indexläge När du använder uppspelningszoomen. När du roterar stillbilder. Under uppspelning av filmer Det histogram som visas kan variera mycket mellan fotografering/filmning och uppspelning, när slutartiden är lång eller kort. Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror. 28

29 Fotografera/filma z Om histogrammet A A Antal bildpunkter Mörkt B Ljust Histogram är ett diagram som grafiskt visar bildens ljusstyrka. Vippa flera gånger mot v (DISP) för att visa histogrammet på skärmen. Diagrammet anger att bilden är ljus när det skevar åt höger och att bilden är mörk när det skevar åt vänster. B Ljusstyrka Grundläggande funktioner 29

30 Fotografera/filma Användbara funktioner vid fotografering W/T Använda zoomen Tryck zoomspaken mot T för att zooma in, och mot W för att zooma ut. Denna kamera kan bara zooma digitalt. När zoomen används kanske inte bilden kan zoomas in eller ut på ett smidigt sätt. Använda självutlösaren Vippa multiväljaren mot V ( ). (Ingen indikator): Självutlösaren används inte : Självutlösaren används Om du trycker på PHOTO visas nedräkningstimern, och efter att en snabb ljudsignal hörts tar kameran bilden. Avbryt genom att vippa mot V ( ) igen. Spela in i spegelläge Vrid objektivdelen i samma riktning som LCD-skärmen är vänd mot. På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. I uppspelningsläge visas samma bild som den som spelats in på LCD-skärmen, istället för den spegelvända bilden. Bilden kan bli suddig när du vrider objektivdelen från framsidan mot den riktning som LCD-skärmen är vänd mot, eller åt motsatt håll. 30

31 Visning av bilder Strömlampa ON/OFF-knapp Zoomspak -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Vrid objektivdelen för att starta kameran. Du kan även starta kameran genom att trycka på ON/OFF. 2 Tryck på -knappen (uppspelning) för att ställa in kameran för uppspelning. Indexskärmen visas. Grundläggande funktioner 3 Välj den bild du vill visa med multiväljaren vippad mot v/v/b/b. Stillbild: Tryck på multiväljaren. En stillbild visas. Film: Tryck på multiväljaren för att pausa och spela upp en film. Vippa mot B för att snabbspola framåt, mot b för att snabbspola bakåt (du återgår till normal uppspelning genom att trycka på multiväljaren). Vippa mot V för att visa skärmbilden för volyminställning. Justera sedan volymen med b/b. Vid filminspelning av snabbt rörliga motiv, t ex sport, kanske filmen inte kan spelas upp på ett bra sätt. När uppspelningen av den första filmen slutar, startar uppspelningen av nästa film automatiskt. När uppspelningen av den sista filmen avslutas, avslutas också uppspelningen av filmer helt. VGA / _ :30 AM BACK/NEXT VOLUME 31

32 Visning av bilder Visa en förstorad bild (uppspelningszoom) Tryck zoomspaken mot T samtidigt som du visar en stillbild. Ångra zoomningen genom att trycka zoomspaken mot W. Justera läget: v/v/b/b Avbryta uppspelningszoomen: Tryck på multiväljaren. Återgå till indexskärmen För zoomspaken mot (Index) medan en stillbild visas eller när uppspelningen av en film pausats. 32

33 Radera bilder -knapp (Radera) Zoomspak -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Tryck på -knappen (uppspelning) för att ställa in kameran för uppspelning. Indexskärmen visas. 2 Tryck på (Radera) och välj [Select] med multiväljaren vippad mot v/v. Tryck sedan på multiväljaren. Grundläggande funktioner 3 Välj de bilder du vill radera med v/v/b/b och tryck sedan på multiväljaren för att visa -indikatorn (Radera) på den valda bilden. 4 Tryck på (Radera). 5 Välj [OK] med B, och tryck därefter på multiväljaren. Om du vill radera alla bilderna i mappen väljer du [All In This Folder] med v/v i steg 2 istället för [Select]. Tryck därefter på multiväljaren. Avbryta ett val Markera den bild som du tidigare valt ut för radering, och tryck sedan på multiväljaren för att radera -indikatorn från bilden. 33

34 Radera bilder Radera bilder medan en enskild bild visas. 1 Tryck på (Radera). 2 Välj [Delete] med v och tryck därefter på multiväljaren. Avbryta raderingen Välj [Exit] med V och tryck därefter på multiväljaren. 34

35 Välja bilder för uppladdning på en webbplats (Sharemark) -knapp (Sharemark) -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Tryck på -knappen (uppspelning) för att ställa in kameran för uppspelning. Indexskärmen visas. 2 Tryck på knappen (Sharemark) och välj [Select] med multiväljaren vippad mot v/v. Tryck sedan på multiväljaren. 3 Välj de bilder du vill ladda upp till en webbplats med v/v/b/b och tryck därefter på multiväljaren för att visa -indikatorn på den markerade bilden. Grundläggande funktioner -indikator (Sharemark) 4 Tryck på (Sharemark). 5 Välj [OK] med B och tryck därefter på multiväljaren. Indikatorn (Sharemark) blir vit. Om du vill markera alla bilderna i mappen väljer du [All In This Folder] med v/v i steg 2 istället för [Select]. Tryck därefter på multiväljaren. Filstorleken för filmer som tagits med HD (hög upplösning) är stor och kan därför ta tid att ladda upp. Filmer inspelade med [VGA 30P] rekommenderas för uppladdning till webbplatser. Avbryta ett val Markera den bild som du tidigare valt ut för uppladdning, och tryck sedan på multiväljaren för att radera -indikatorn från bilden. 35

36 Välja bilder för uppladdning på en webbplats (Sharemark) Välja bilder för uppladdning till en webbplats medan en enskild bild visas 1 Visa den bild du vill ladda upp till en webbplats. 2 Tryck på -knappen (Sharemark). Bilden märks med -indikatorn. Avbryta funktionen Välj [Exit] med V och tryck därefter på multiväljaren. Ta bort Sharemarks Om du vill ta bort ett Sharemark från en bild markerar du bilden för borttagning av Sharemark. Vidta sedan samma åtgärder som när ett Sharemark märks på en bild. Genom att använda programvaran PMB Portable som finns i kameran kan du enkelt ladda upp bilder märkta med Sharemarks. Läs hjälpfilen i PMB Portable för detaljerad information. Vid anslutning till nätverkstjänsten omdirigeras sidan av Sonys server till den webbadress som angetts i nätverkstjänstens inställning. När bilder laddas upp via Internet, inklusive denna produkt, bör man notera att cache-minnet kan bli kvar i den dator som används. Detta beror på vilken Internetleverantör man använder. 36

37 Använda menyalternativen MENU-knapp Multiväljare 1 Visa menyn genom att trycka på MENU. Menyn kommer endast att visas i fotograferings- och uppspelningsläge. Vilka alternativ som visas beror på vilket läge du valt. 2 Välj önskat menyalternativ med multiväljaren vippad mot b/b. Grundläggande funktioner I tagningsläge anges /. Du kan inte ställa in ett alternativ om / -indikatorn är gråmarkerad. Tryck på multiväljaren i uppspelningsläget efter att ett alternativ ställts in. 3 Välj en inställning med v/v. 4 Stäng menyn genom att trycka på MENU. 37

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Använda kameran med din dator Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-CM1/CM3 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Din manual SONY MHS-PM5K http://sv.yourpdfguides.com/dref/2787772

Din manual SONY MHS-PM5K http://sv.yourpdfguides.com/dref/2787772 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MHS- PM5K. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning.

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-041-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-43-379-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W80/W90 Handledning SE Käyttöopas FI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H3 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS3/FS3K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Sakregister

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS3/FS3K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Sakregister Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS3/FS3K 2011 Sony Corporation 4-276-891-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida.

Läs mer

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SR20E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-30-25-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W270/W275/W290 Handledning SE Käyttöopas SEFI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation 4-170-096-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på ett bra sätt 36 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digital videokamera

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Bruksanvisning/Felsökning Käyttö- ja vianmääritysopas SE FI DSC-N1 Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E 2011 Sony Corporation 4-290-838-51(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om användning av videokameran i sin helhet i denna

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-314-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Digital HD-videokamera

Digital HD-videokamera 4-542-974-91(1) Digital HD-videokamera Bruksanvisning SE 2014 Sony Corporation HDR-AS20 Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Läs detta innan du använder videokameran

Läs detta innan du använder videokameran Läs detta innan du använder videokameran Innan du börjar använda utrustningen, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den därefter som referens. VARNING! Minska risken för brand och elstötar genom

Läs mer

Bruksanvisning (Ytterligare funktioner)

Bruksanvisning (Ytterligare funktioner) 4-543-590-91(2) Digital HD-videokamera Bruksanvisning (Ytterligare funktioner) I denna bruksanvisning finns instruktionsanvisningar för ytterligare funktioner. Se Bruksanvisning (papper) och Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T2 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Bruksanvisning Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-527-91(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida.

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer