Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok till Mobil HD Snap-kamera"

Transkript

1 VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder på en TV Felsökning Övrigt Sakregister 2009 Sony Corporation (1) SE

2 Att notera om användning av din kamera 2 Olika typer av Memory Stick som kan användas tillsammans med kameran Vid inspelning av film rekommenderas du att använda ett Memory Stick PRO Duo på 512 MB eller mer som är märkt: * ( Memory Stick PRO Duo ) ( Memory Stick PRO-HG Duo ) * Märkt med Mark2 eller inte, båda kan användas. Ett Memory Stick PRO Duo på upp till 16 GB har bekräftats fungera tillsammans med denna kamera. Se sidan 24 för information om inspelningstid för Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo (denna storlek kan användas med din kamera). Memory Stick (kan inte användas i din kamera). Memory Stick PRO Duo och Memory Stick PRO-HG Duo kallas båda för Memory Stick PRO Duo i denna bruksanvisning. Du kan inte använda någon annan typ av minneskort än ovan nämnda. Memory Stick PRO Duo kan endast användas med Memory Stick PRO -kompatibel utrustning. Fäst inte etiketter och liknande på ett Memory Stick PRO Duo eller en Memory Stick Duo - adapter. När du använder ett Memory Stick PRO Duo med Memory Stick -kompatibel utrustning Se till att sätta in ditt Memory Stick PRO Duo i Memory Stick Duo -adaptern. Memory Stick Duo -adapter Att notera om batteriet Ladda batteriet innan du använder kameran för första gången. Batteriet kan laddas även om det inte är helt tomt. Det går också att använda batteriet även när det bara är delvis uppladdat. Om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder kameran igen, bör du använda batteriet tills det är tomt och sedan förvara kameran på ett torrt och svalt ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta att fungera. För mer information om batteriet, se sidan 71. Ingen kompensation för inspelat material Inspelat material kan inte ersättas om inspelning eller uppspelning inte fungerar på grund av ett funktionsfel hos dina kamera, inspelningsmediet el. dyl. Säkerhetskopiering av internminnet och Memory Stick PRO Duo Stäng inte av kameran och plocka inte ut ditt Memory Stick PRO Duo när aktivitetslampan lyser, eftersom informationen i internminnet eller på ditt Memory Stick PRO Duo då kan förstöras. Skydda alltid din information genom att skapa en säkerhetskopia. Om att ändra språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Vid behov kan du ändra det språk som används på skärmen (sidan 21). Att notera om inspelning/uppspelning Denna kamera är varken dammsäker, stänksäker eller vattentät. Gör en provinspelning innan du börjar spela in viktiga händelser, för att kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt. Var försiktig så att kameran inte blir våt. Vatten som tränger in i kameran kan orsaka funktionsfel, som i vissa fall inte kan lagas.

3 Att notera om användning av din kamera Om du vrider tillbaka objektivdelen när din kamera är ansluten till andra enheter via USB-kabeln, kan de inspelade bilderna förloras. Rikta aldrig kameran mot solen eller andra starka ljuskällor. Det kan skada dina ögon permanent. Det kan också orsaka funktionsfel i din kamera. Använd inte kameran i närheten av utrustning som genererar starka radiovågor eller avger strålning. Kameran kan kanske inte spela in eller spela upp på rätt sätt. Om du använder kameran där det är dammigt eller där det finns mycket sand, kan det leda till funktionsstörningar. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en timme innan du använder den om kondens har bildats. Undvik att skaka eller stöta till kameran. Utöver funktionsfel och oförmåga att spela in bilder, kan detta göra inspelningsmediet oanvändbart eller orsaka att bildinformation havererar, skadas eller förloras. När du sätter i eller matar ut ett Memory Stick PRO Duo, måste du vara försiktig så att inte ditt Memory Stick PRO Duo kommer ut så hastigt att det faller i golvet. När du ansluter kameran till en annan enhet med en kabel, ska du kontrollera att du har vänt kontakten rätt. Om du med våld pressar in kontakten i uttaget kan detta skadas, vilket kan leda till funktionsfel i kameran. Uppspelning av andra filmer än dem som spelats in, redigerats eller komponerats på denna kamera kan inte garanteras. Att notera om LCD-skärmen och objektivet LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision; över 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma enstaka små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blåa eller gröna) som lyser konstant på LCDskärmen. Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt. Svarta, vita, röda, blåa eller gröna punkter Funktionsstörningar kan inträffa om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus. På kalla platser kan det hända att det uppstår efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel. Att notera om kassering eller överlåtelse När du använder programvara som byggts in i kameran, kan det hända att personlig information som t ex ID:n och postadresser sparas i kamerans internminne. När kameran överlåts till andra personer eller kasseras, bör du först radera sådan information. Om kompatibla bildformat Denna kamera har stöd för MP4 format som filmfilsformat. Därför kan inte filmer som spelats in med denna kamera spelas upp på enheter som inte har stöd för MP4-formatet. Denna kamera har inte stöd för AVCHDformatet och är därför inte kompatibel med uppspelning och inspelning av filmer i AVCHD-format, vilket däremot en Digital HD-videokamera är. Stillbilder som tas med denna kamera komprimeras/sparas i JPEG *1 -format. Filändelsen är.jpg. Denna kamera uppfyller universalstandarden DCF *2 som grundats av JEITA *3. Uppspelning av stillbilder/filmer som tagits med din kamera på annan utrustning, och visning av stillbilder som tagits eller redigerats med annan utrustning på din kamera, kan inte garanteras. *1 Joint Photographic Experts Group *2 Design rule for Camera File system *3 Japan Electronics and Information Technology Industries Association Varning om upphovsrätt TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen. 3

4 Att notera om användning av din kamera Om den här bruksanvisningen Fotoexemplen som förekommer i den här bruksanvisningen är reproduktioner, och inte bilder som tagits med den här kameran. Design och specifikationer för inspelningsenhet och andra tillbehör är föremål för ändring utan förvarning. 4

5 Hantering av kameran Vrid tillbaka objektivdelen så som bilden visar när kameran ska bäras. Var försiktig så att du inte blockerar objektivet när du filmar. Bär inte kameran i batteri-/ Memory Stick Duo -locket, kontaktskyddet eller objektivet. Se sidan 15 för information om hur handlovsremmen fästs. 5

6 Innehållsförteckning Att notera om användning av din kamera... 2 Hantering av kameran... 5 Delarnas namn... 9 Indikatorer på skärmen Komma igång Kontrollera de medföljande tillbehören Förbereda batteriet Sätta in batteriet/ Memory Stick PRO Duo (säljs separat) Starta kameran/ställa klockan Ändra språkinställningen Grundläggande funktioner Välja bildstorleken efter användningssyftet Fotografera/filma Visning av bilder Radera bilder Välja bilder för uppladdning på en webbplats (Sharemark) Använda menyalternativen Menyalternativ Använda funktioner för fotografering Fotograferingsmeny Camera: Välja ett tagningsläge Setup: Välja fotograferingsinställningar 6

7 Innehållsförteckning Använda funktioner för visning Visningsmeny...40 (Folder): Välja mapp för visning av bilder (Protect): Förhindra oönskad radering DPOF: Lägga till en utskriftsmarkering (Slide): Spela upp en bildserie (Rotate): Rotera stillbilder (Divide): Klippa filmer (Setup): Ändra inställningsalternativ Anpassa inställningarna Använda inställningsalternativ...48 Camera...49 Function Guide Flicker Cancel Auto Review Memory Stick Tool Format Create REC. Folder Internal Memory Tool...52 Format Setup LCD Backlight Beep Change REC. Folder Copy Setup File Number USB Connect Language Initialize Video Out Clock Set Visa bilder på en TV Visa bilder på en TV

8 Innehållsförteckning Felsökning Felsökning Varningsindikatorer och meddelanden Övrigt Använda kameran utomlands Strömkällor Om Memory Stick Om batteriet Sakregister Sakregister

9 Delarnas namn Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. A Objektiv B Mikrofon C (USB)-uttag (55) Används vid anslutning till en dator med en USB-kabel. D A/V OUT -uttag (58) Används vid anslutning till en TV el. dyl. med en A/V-anslutningskabel. E DC IN-uttag Används när nätadaptern ansluts för att driva kameran med växelström. F Hake för handlovsrem (15) G Högtalare H Kontaktskydd I LCD-skärm (28) J Zoomspak För fotografering: Zoom (W/T) (30) För visning: Uppspelningszoom/ (Index) (32) K PHOTO -knapp (26) L -knapp (uppspelning) (26, 31, 35) M Multiväljare Meny på: v/v/b/b (37) Meny av: DISP/ (28, 30) N ON/OFF -knapp (strömbrytare) (20) O Strömlampa P MENU -knapp (37) Q -knapp (Bildstorlek/Radera) (22, 33) R MOVIE -knapp (26) S (Sharemark)-knapp (35) T Stativfäste (på undersidan) Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att skruva fast kameran ordentligt på stativ med skruvar längre än 5,5 mm. Med en sådan skruv riskerar du också att skada kameran. U Batteri-/ Memory Stick Duo -lock (18) 9

10 Delarnas namn ws Memory Stick Duo -fack wd Batterifack wf Aktivitetslampa (19) 10

11 Indikatorer på skärmen Varje gång du vippar på multiväljaren mot v (DISP) ändras visningen (sidan 28). Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används. I vänteläget för fotografering A Visning Betydelse Återstående batteritid (17) Fotograferingsläge (26) Vid växling till fotograferingsläget visas i ungefär två sekunder. Zoomningsgrad (30). Tagningsläge (Scenval) (39) När du spelar in filmer P E B Visning Varning för svagt batteri (66) Betydelse Bildstorlek (23) Fotograferingsläge för stillbild (26) [400] Antal återstående bilder som kan tas (24) Meny/Guidemeny (37) Trycker du på MENU växlar menyn/guidemenyn mellan av och på. 11

12 Indikatorer på skärmen C Visning Betydelse Inspelningsmapp (50) Visas inte när internminnet används. Inspelningsmedium Histogram (28) D Visning Betydelse Självutlösare (30) Bildstorlek (23) [00:28:25] Återstående inspelningstid (24) 2000 Slutartid F3.6 Bländarvärde Filminspelningsläge (26) E Visning Betydelse Filminspelning 00:00:05 Inspelningstid (24) b Obs! Indikatorer och deras placeringar är ungefärliga, och skiljer sig från vad du faktiskt kan se. 12

13 Indikatorer på skärmen Vid visning av stillbilder A Visning Betydelse Återstående batteritid (17) Bildstorlek (23) Vid uppspelning av filmer / / Uppspelning/Stopp/ / Bildspel snabbspolning framåt (31, 43) Snabbspolning framåt/ bakåt 00:00:00 Räkneverk VOL. Volym (31) Zoomningsgrad (32) E Varning för svagt batteri (66) B Visning Betydelse Uppspelningsstapel 101_0012 Nummer på mappfil (50) :30 AM BACK/ NEXT VOLUME DPOF Inspelningsdatum och inspelningstid för den uppspelade bilden Välj bilder Justera volymen Meny/Guidemeny (37) 13

14 Indikatorer på skärmen C Visning D Betydelse Byt mapp (40) Visas inte när internminnet används. Uppspelningsmapp (40) Visas inte när internminnet används. 12/12 Bildnummer/Antal inspelade bilder i den valda mappen Uppspelningsmedium Tagningsläge Inspelningsmappar (50) Sharemark (35) Utskriftsmarkering (DPOF) (42) Skydda (40) Histogram (28) visas när histogramvisningen är avstängd. Visning Betydelse Vitbalans 2000 Slutartid F3.6 Bländarvärde ISO400 ISO-nummer +2.0EV Exponeringsvärde b Obs! Indikatorer och deras placeringar är ungefärliga, och skiljer sig från vad du faktiskt kan se. 14

15 Komma igång Kontrollera de medföljande tillbehören Batteriladdare BC-CSK/BC-CSKA (1) Komponent-A/V-kabel (1) Nätkabel (1) (medföljer inte modeller för USA och Kanada) A/V-anslutningskabel (1) USB-kabel (1) Komma igång Laddningsbart batteri NP-BK1 (1) Handlovsrem (1) CD-ROM (1) PMB (Picture Motion Browser) inklusive PMB-guide Handbok till Mobil HD Snap-kamera (PDF) Handledning (1) Fäst remmen och stick in din hand genom öglan, så förhindrar du skador på kameran som kan uppstå om du tappar den. Krok 15

16 1 Förbereda batteriet För kunder i USA och Kanada För kunder utanför USA och Kanada Kontakt CHARGE-lampa CHARGE-lampa Strömkabel 1 Sätt batteriet i batteriladdaren. Sätt in batteriet så långt det går och tryck det sedan bakåt tills det klickar på plats. 2 Anslut batteriladdaren till ett vägguttag. CHARGE-lampan tänds och uppladdningen startar. När CHARGE-lampan slocknar är laddningen klar (Normalt uppladdning). CHARGE-lampan kan också slockna när temperaturen hamnat utanför rekommenderat driftsintervall (10 till 30 C), eftersom laddaren befinner sig i vänteläge. 16

17 1 Förbereda batteriet Laddningstid Fullt uppladdning Ungefär 300 min. Tid för att ladda ett helt tomt batteri vid temperaturen 25 C. Laddningen kan ta längre tid under vissa omständigheter eller förhållanden. Se sidan 24 för uppgift om det antal bilder som du kan spela in. Anslut batteriladdaren till ett lättillgängligt vägguttag i närheten. Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. När laddningen är klar kopplar du loss strömkabeln från vägguttaget. Kontrollera den återstående batteritiden Starta kameran och kontrollera den återstående batteriladdningen på LCD-skärmen genom att vrida på objektivdelen och trycka på ON/OFF. Komma igång Indikator för återstående batteriladdning Riktlinjer för återstående batteritid Batteriet har tillräckligt med ström Batteriet är nästan fulladdat Batteriet är halvfullt Batteriet är nästan slut, inspelning/ uppspelning avbryts snart. Ladda batteriet (varningsindikatorn blinkar). Det tar ungefär en minut innan korrekt indikator för återstående laddning visas. Den indikator för återstående batteriladdning som visas är under vissa omständigheter inte den rätta. När du startar kameran för första gången visas inställningsskärmen för klockan (sidan 20). 17

18 2 Sätta in batteriet/ Memory Stick PRO Duo (säljs separat) 1Batteri/ Memory Stick 2 För in ditt Memory 3 Duo -lock Stick Duo med kontaktsidan vänd mot LCD-skärmen tills det klickar på plats. Rikta in v-märket i batterifacket med v- märket på batteriet. Håll batteriutmatningsknappen intryckt och sätt in batteriet. 1 Öppna batteri/ Memory Stick Duo -locket. 2 Sätt in ditt Memory Stick PRO Duo (säljs separat) hela vägen tills det klickar på plats. 3 Stäng batteri/ Memory Stick Duo -locket. När inget Memory Stick PRO Duo är isatt Kameran spelar in/visar bilder med hjälp av internminnet (ungefär 12 MB). 18

19 2 Sätta in batteriet/ Memory Stick PRO Duo (säljs separat) Plocka ur ditt Memory Stick PRO Duo Öppna batteri/ Memory Stick Duo -locket. Kontrollera att aktivitetslampan inte lyser och tryck sedan in Memory Stick PRO Duo en gång. Komma igång Plocka aldrig ur ditt Memory Stick PRO Duo när aktivitetslampan lyser. Då kan informationen på ditt Memory Stick PRO Duo skadas. 19

20 3 Starta kameran/ställa klockan MENU-knapp 1 ON/OFF-knapp 1 LCD-skärm 2 Multiväljare / / : 1 Vrid objektivdelen Kameran startas om du vrider objektivdelen i pilens riktning. Vrid tillbaka den för att stänga av kameran. Du kan även starta kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen. Objektivet kan vridas i intervallet 0 till 270 grader. 2 Ställ klockan med hjälp av multiväljaren. 1 Välj datumvisningsformat med v/v och tryck sedan på multiväljaren. 2 Välj de olika alternativen med b/b och ställ in det numeriska värdet med v/v. 3 Välj [OK] med B och tryck därefter på multiväljaren. 20

21 3 Starta kameran/ställa klockan Stänga av kameran Tryck på ON/OFF-knappen. Du kan även stänga av kameran genom att vrida tillbaka objektivdelen. Ändra datum och tid Tryck på MENU och välj [Clock Set] under (Setup 2) (sidan 57). När du startar kameran Om kameran drivs med batteriet och du inte använt kameran på ungefär fem minuter, så stängs den automatiskt av för att förhindra att batteriet förbrukas i onödan (automatisk avstängningsfunktion). Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Tryck på MENU och välj [ Language] under (Setup 1) (sidan 53) för att välja skärmspråk. 1 2 Komma igång 21

22 Grundläggande funktioner Välja bildstorleken efter användningssyftet -knapp (Radera) -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Se till att kameran är inställd för tagning. Om kameran är inställd för visning trycker du på -knappen (Uppspelning) för att växla över till tagning. visas i ungefär två sekunder. 2 Tryck på knappen (Bildstorlek). 3 Välj (Photo Size) eller (Movie Size) med multiväljaren vippad mot b/b. Välj därefter önskad bildstorlek med v/v. Fotostorlek Filmstorlek Rekommenderad användning och antal återstående bilder som kan tas visas på LCD-skärmens övre del. 4 Tryck på (bildstorlek) för att slutföra inställningen. 22

23 Välja bildstorleken efter användningssyftet Standardinställningarna är markerade med. Bildstorlek Riktlinjer 5M ( ) För utskrifter i upp till A4-format 3:2* ( ) Tagning med bildförhållandet 3:2 3M ( ) För utskrifter upp till cm eller cm 2M ( ) För utskrifter upp till cm VGA ( ) Tagning i litet bildformat för e-postbilagor * Bilderna lagras med samma 3:2-proportioner som används för fotopapper, vykort osv. Filstorlek för filmer *1 Filma motivet på en ljus plats eftersom bilden spelas in mörkare. *2 Det intervall du kan filma blir mindre. Riktlinjer för användning P *1*2 Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar som lämpar sig för visning på en dator eller en högupplöst TV P Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar som lämpar sig för visning på en dator VGA 30P *2 Spela in filmer i SD-kvalitet (standardupplösning) i storlekar som lämpar sig för uppladdning på webbplatser Grundläggande funktioner De filmer som spelas in med denna kamera spelas in i MPEG-4 AVC/H.264 Huvudprofil, ungefär 30 bildrutor per sekund, progressivt, AAC LC, MP4 format. MPEG: Movie Picture Experts Group AVC: Advanced Video Codec Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet. 23

24 Välja bildstorleken efter användningssyftet Antal stillbilder och inspelningstid för filmer Antalet stillbilder och filmers längd kan variera beroende på inspelningsförhållandena. Det ungefärliga antalet stillbilder Kapacitet Storlek/ Kvalitet Internminne Ungefär 12 MB (Enhet: bilder) Memory Stick PRO Duo som formaterats med den här kameran 128 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 5M : M M VGA När antalet återstående bilder som kan lagras är högre än visar indikatorn >9999. När bilder som tagits med äldre Sony-modeller spelas upp på denna kamera, kan visningen skilja sig från den verkliga bildstorleken. Alla värden är uppmätta med ett Memory Stick PRO Duo som tillverkats av Sony Corporation. Antalet stillbilder och längden på filmer kan variera beroende på fotograferingsförhållandena och inspelningsmedierna. När mediets kapacitet beräknas är 1 GB lika med 1 miljard byte, varav en del används för administration av informationen. Den ungefärliga inspelningstiden för filmer Tabellen nedan anger ungefärliga, maximala inspelningstider. Detta är totaltider för alla filmfiler. Det går att spela in kontinuerligt i ungefär 25 minuter. (Enheter: timmar: minuter: sekunder) Kapacitet Storlek Internminne Ungefär 12 MB P 0:00:15 (0:00:05) P 0:00:20 (0:00:10) VGA 30P 0:00:45 (0:00:25) Memory Stick PRO Duo som formaterats med den här kameran 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 0:10:00 (0:05:00) 0:15:00 (0:07:00) 0:30:00 (0:20:00) 0:20:00 (0:10:00) 0:30:00 (0:15:00) 1:00:00 (0:40:00) 0:40:00 (0:20:00) 1:00:00 (0:30:00) 2:00:00 (1:20:00) 1:20:00 (0:40:00) 2:05:00 (1:05:00) 4:00:00 (2:40:00) 2:50:00 (1:30:00) 4:10:00 (2:10:00) 8:10:00 (5:30:00) 5:40:00 (3:10:00) 8:30:00 (4:25:00) 16:30:00 (11:10:00) Siffror inom ( ) anger minsta inspelningstid. Alla värden är uppmätta med ett Memory Stick PRO Duo som tillverkats av Sony Corporation. Inspelningstiden för filmer varierar beroende på inspelningsvillkoren, motivförhållandena samt typen av Memory Stick. 24

25 Välja bildstorleken efter användningssyftet Innan kontinuerlig tagning avslutas, blinkar indikatorn för inspelningstid och efter en stund avslutas inspelningen automatiskt. Din kamera använder VBR-formatet (Variable Bit Rate) för att automatiskt justera bildkvaliteten efter de aktuella inspelningsförhållandena. Den här tekniken gör att den möjliga inspelningstiden på ditt Memory Stick PRO Duo kan variera. Filmer som innehåller bilder med rörliga motiv och som är komplexa spelas in med en högre bithastighet, vilket minskar inspelningstiden generellt sett. Grundläggande funktioner 25

26 Fotografera/filma MENU-knapp Strömlampa ON/OFF-knapp MOVIE-knapp Zoomspak PHOTO-knapp -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Vrid objektivdelen för att starta kameran. Du kan även starta kameran genom att trycka på ON/OFF. 2 Kontrollera bilden. Placera motivet i mitten av skärmen. 26

27 Fotografera/filma 3 Börja fotografera/filma. När du tar stillbilder: Tryck på PHOTO. I vänteläge När du trycker på PHOTO (4:3) 720 Du kan bara kontrollera visningsvinkeln genom att trycka ner PHOTO halvvägs. Tryck ner PHOTO helt för att ta stillbilder. Visningsvinkeln växlar till bildförhållandet (4:3 eller 3:2) i enlighet med stillbildens fotograferingsstorlek. Svarta fält visas över och under bilden i följande situationer: När bildstorleken är [ P] eller [720 30P]. När bildförhållandet är 3:2. Du kan inte ta stillbilder samtidigt som du spelar in film. När du tar stillbilder ändras visningsvinkeln från den som gäller i vänteläget. När du spelar in filmer: Tryck på MOVIE. Du avbryter inspelningen genom att trycka på MOVIE igen. Grundläggande funktioner Svarta fält visas över och under bilden när bildstorleken är [ P] eller [720 30P]. Det går att spela in kontinuerligt i ungefär 25 minuter. 27

28 Fotografera/filma Ändra visningen på skärmen Multiväljare Varje gång du vippar på multiväljaren mot v (DISP) ändras visningen på följande sätt: Histogramvisning Histogrammet visas* Indikatorerna släckta Indikatorerna visas * Under uppspelning visas bildinformationen. Genom att vippa mot v (DISP) längre tid kan du öka styrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Vippa en gång till mot v (DISP) längre tid för att återställa styrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Om du visar bilder utomhus i starkt ljus kan du öka LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Samtidigt får du vara beredd på att batteriet kan ta slut snabbare. LCD-skärmen lyser inte när kameran är ansluten till en TV. Histogrammet visas inte i följande situationer: Under pågående fotografering När menyn visas. När du spelar in filmer Under uppspelning När menyn visas. I indexläge När du använder uppspelningszoomen. När du roterar stillbilder. Under uppspelning av filmer Det histogram som visas kan variera mycket mellan fotografering/filmning och uppspelning, när slutartiden är lång eller kort. Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror. 28

29 Fotografera/filma z Om histogrammet A A Antal bildpunkter Mörkt B Ljust Histogram är ett diagram som grafiskt visar bildens ljusstyrka. Vippa flera gånger mot v (DISP) för att visa histogrammet på skärmen. Diagrammet anger att bilden är ljus när det skevar åt höger och att bilden är mörk när det skevar åt vänster. B Ljusstyrka Grundläggande funktioner 29

30 Fotografera/filma Användbara funktioner vid fotografering W/T Använda zoomen Tryck zoomspaken mot T för att zooma in, och mot W för att zooma ut. Denna kamera kan bara zooma digitalt. När zoomen används kanske inte bilden kan zoomas in eller ut på ett smidigt sätt. Använda självutlösaren Vippa multiväljaren mot V ( ). (Ingen indikator): Självutlösaren används inte : Självutlösaren används Om du trycker på PHOTO visas nedräkningstimern, och efter att en snabb ljudsignal hörts tar kameran bilden. Avbryt genom att vippa mot V ( ) igen. Spela in i spegelläge Vrid objektivdelen i samma riktning som LCD-skärmen är vänd mot. På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. I uppspelningsläge visas samma bild som den som spelats in på LCD-skärmen, istället för den spegelvända bilden. Bilden kan bli suddig när du vrider objektivdelen från framsidan mot den riktning som LCD-skärmen är vänd mot, eller åt motsatt håll. 30

31 Visning av bilder Strömlampa ON/OFF-knapp Zoomspak -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Vrid objektivdelen för att starta kameran. Du kan även starta kameran genom att trycka på ON/OFF. 2 Tryck på -knappen (uppspelning) för att ställa in kameran för uppspelning. Indexskärmen visas. Grundläggande funktioner 3 Välj den bild du vill visa med multiväljaren vippad mot v/v/b/b. Stillbild: Tryck på multiväljaren. En stillbild visas. Film: Tryck på multiväljaren för att pausa och spela upp en film. Vippa mot B för att snabbspola framåt, mot b för att snabbspola bakåt (du återgår till normal uppspelning genom att trycka på multiväljaren). Vippa mot V för att visa skärmbilden för volyminställning. Justera sedan volymen med b/b. Vid filminspelning av snabbt rörliga motiv, t ex sport, kanske filmen inte kan spelas upp på ett bra sätt. När uppspelningen av den första filmen slutar, startar uppspelningen av nästa film automatiskt. När uppspelningen av den sista filmen avslutas, avslutas också uppspelningen av filmer helt. VGA / _ :30 AM BACK/NEXT VOLUME 31

32 Visning av bilder Visa en förstorad bild (uppspelningszoom) Tryck zoomspaken mot T samtidigt som du visar en stillbild. Ångra zoomningen genom att trycka zoomspaken mot W. Justera läget: v/v/b/b Avbryta uppspelningszoomen: Tryck på multiväljaren. Återgå till indexskärmen För zoomspaken mot (Index) medan en stillbild visas eller när uppspelningen av en film pausats. 32

33 Radera bilder -knapp (Radera) Zoomspak -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Tryck på -knappen (uppspelning) för att ställa in kameran för uppspelning. Indexskärmen visas. 2 Tryck på (Radera) och välj [Select] med multiväljaren vippad mot v/v. Tryck sedan på multiväljaren. Grundläggande funktioner 3 Välj de bilder du vill radera med v/v/b/b och tryck sedan på multiväljaren för att visa -indikatorn (Radera) på den valda bilden. 4 Tryck på (Radera). 5 Välj [OK] med B, och tryck därefter på multiväljaren. Om du vill radera alla bilderna i mappen väljer du [All In This Folder] med v/v i steg 2 istället för [Select]. Tryck därefter på multiväljaren. Avbryta ett val Markera den bild som du tidigare valt ut för radering, och tryck sedan på multiväljaren för att radera -indikatorn från bilden. 33

34 Radera bilder Radera bilder medan en enskild bild visas. 1 Tryck på (Radera). 2 Välj [Delete] med v och tryck därefter på multiväljaren. Avbryta raderingen Välj [Exit] med V och tryck därefter på multiväljaren. 34

35 Välja bilder för uppladdning på en webbplats (Sharemark) -knapp (Sharemark) -knapp (uppspelning) Multiväljare 1 Tryck på -knappen (uppspelning) för att ställa in kameran för uppspelning. Indexskärmen visas. 2 Tryck på knappen (Sharemark) och välj [Select] med multiväljaren vippad mot v/v. Tryck sedan på multiväljaren. 3 Välj de bilder du vill ladda upp till en webbplats med v/v/b/b och tryck därefter på multiväljaren för att visa -indikatorn på den markerade bilden. Grundläggande funktioner -indikator (Sharemark) 4 Tryck på (Sharemark). 5 Välj [OK] med B och tryck därefter på multiväljaren. Indikatorn (Sharemark) blir vit. Om du vill markera alla bilderna i mappen väljer du [All In This Folder] med v/v i steg 2 istället för [Select]. Tryck därefter på multiväljaren. Filstorleken för filmer som tagits med HD (hög upplösning) är stor och kan därför ta tid att ladda upp. Filmer inspelade med [VGA 30P] rekommenderas för uppladdning till webbplatser. Avbryta ett val Markera den bild som du tidigare valt ut för uppladdning, och tryck sedan på multiväljaren för att radera -indikatorn från bilden. 35

36 Välja bilder för uppladdning på en webbplats (Sharemark) Välja bilder för uppladdning till en webbplats medan en enskild bild visas 1 Visa den bild du vill ladda upp till en webbplats. 2 Tryck på -knappen (Sharemark). Bilden märks med -indikatorn. Avbryta funktionen Välj [Exit] med V och tryck därefter på multiväljaren. Ta bort Sharemarks Om du vill ta bort ett Sharemark från en bild markerar du bilden för borttagning av Sharemark. Vidta sedan samma åtgärder som när ett Sharemark märks på en bild. Genom att använda programvaran PMB Portable som finns i kameran kan du enkelt ladda upp bilder märkta med Sharemarks. Läs hjälpfilen i PMB Portable för detaljerad information. Vid anslutning till nätverkstjänsten omdirigeras sidan av Sonys server till den webbadress som angetts i nätverkstjänstens inställning. När bilder laddas upp via Internet, inklusive denna produkt, bör man notera att cache-minnet kan bli kvar i den dator som används. Detta beror på vilken Internetleverantör man använder. 36

37 Använda menyalternativen MENU-knapp Multiväljare 1 Visa menyn genom att trycka på MENU. Menyn kommer endast att visas i fotograferings- och uppspelningsläge. Vilka alternativ som visas beror på vilket läge du valt. 2 Välj önskat menyalternativ med multiväljaren vippad mot b/b. Grundläggande funktioner I tagningsläge anges /. Du kan inte ställa in ett alternativ om / -indikatorn är gråmarkerad. Tryck på multiväljaren i uppspelningsläget efter att ett alternativ ställts in. 3 Välj en inställning med v/v. 4 Stäng menyn genom att trycka på MENU. 37

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer