Din manual SAMSUNG ES30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok SAMSUNG ES30 Manual SAMSUNG ES30 Bruksanvisning SAMSUNG ES30 Användarguide SAMSUNG ES30 Bruksanvisningar SAMSUNG ES30 Din manual SAMSUNG ES30

2 Utdrag ur manual: Att använda blixten för nära motivets ögon kan orsaka temporär eller permanent skada. Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt Använd endast batterier och laddare som godkänts av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning. Kasta inte batterier på öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier. Förvara aldrig batterierna eller kameran på eller i föremål som kan bli varma, t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas. Använd inte en skadad anslutningssladd eller löst strömuttag när batterierna laddas. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Säkerhetsvarningar Använd inte kameran i närheten av lättantändliga eller explosiva gaser och vätskor Använd inte kameran i närheten av bränslen, brännbara ämnen eller eldfarliga kemikalier. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som kameran och dess tillbehör. Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur Förvara kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka andnöd eller allvarliga skador. Rörliga delar och tillbehör kan också utgöra en fysisk fara. 1 Information om hälsa och säkerhet Säkerhetsföreskrifter Snurra inte på kameran med remmen. Det kan skada dig själv eller andra. Måla inte kameran, då färg kan klibba fast rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt. Färg eller metall på utsidan kan orsaka allergi, klåda, eksem eller svullnad för människor med känslig hud. Om du märker något av dessa symptom, sluta genast att använda kameran och kontakta läkare. Hantera och förvara kameran omsorgsfullt och med förnuft Skydda kameran från väta vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte kameran med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om kameran utsätts för väta. Utsätt inte kameran för direkt solljus eller höga temperaturer under någon längre tid. Längre tids exponering mot solljus kan orsaka permanent skada på kamerans inre komponenter. Undvik att använda eller förvara kameran i dammiga, smutsiga, fuktiga eller dåligt ventilerade utrymmen för att förhindra skador på rörliga delar och inre komponenter. Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran. Skydda kameran från sand och smuts om du använder den på badstranden el. dyl. Skydda kameran och skärmen mot slag, hårdhänt hantering och starka vibrationer för att undvika skador. Var även försiktig vid anslutning av kablar eller adaptrar och vid installation av batterier och minneskort. Om kontakter och kablar trycks in för hårt eller felaktigt eller om batterier och minneskort sätts i på fel sätt kan portar, kontakter och tillbehör skadas. Stick inte in några främmande föremål i kamerans fack, uttag och kontakter. Skador som är orsakade av felaktigt bruk omfattas inte av garantin. Skydda batterier, laddare och minneskort från skador Undvik att utsätta batterier och minneskort för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 C/32 F eller över 40 C/ 104 F). Extrema temperaturer kan påverka laddningskapaciteten i batterier negativt och medföra att minneskort inte fungerar på rätt sätt. Förhindra att batterierna kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kortslutning mellan batteripolerna (+ och ) och leda till temporära eller permanenta skador på batterierna. Det kan också orsaka brand eller elektrisk stöt. Förhindra att minneskortet kommer i kontakt med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om minneskortet blir smutsigt måste du torka av det med en mjuk trasa innan du sätter i det i kameran. Låt inte vätska, smuts eller främmande substanser komma i kontakt med minneskortsfacket. Det kan göra att kameran blir förstörd. 2 Information om hälsa och säkerhet Stäng av kameran när du sätter i eller tar ur minneskortet. Var försiktig med minneskortet så att det inte böjs, tappas eller utsätts för hårt slag eller tryck. Använd inte minneskort som har formaterats i en annan kamera eller dator. Omformatera minneskortet med den egna kameran. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri eller minneskort. Säkerställa maximal livslängd för batteri och laddare Om batteriet överladdas kan det förkorta dess livslängd. När uppladdningen är klar ska du ta loss kabeln från kameran. Även ett batteri som inte används laddas ur över tid och måste laddas igen före användning. Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används. Använd batteriet endast på avsett sätt. Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung Om inkompatibla tillbehör används kan kameran skadas, personskador uppstå och garantin åsidosättas. Var försiktig när du använder kameran i fuktig miljö När kameran flyttas från en kall till en varm miljö kan det bildas kondens på ömtåliga elektroniska kretsar eller minneskortet. Om detta inträffar ska du vänta minst 1 timme tills all fukt har förångats innan du använder kameran. Skydda kameraobjektivet Utsätt inte objektivet för direkt solljus, eftersom det kan missfärga bildsensorn eller medföra att den inte fungerar på rätt sätt. Skydda objektivet från fingeravtryck och repor. Rengör objektivet med en mjuk, ren och luddfri trasa. Kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt innan du använder den Tillverkaren ansvarar inte för filer som förloras eller skadas som ett resultat av felfunktioner i kameran eller felaktigt bruk. Din manual SAMSUNG ES30

3 Viktig användarinformation Lämna kameran endast till behörig personal för service Lämna inte kameran till obehörig personal för service och försök inte att serva den själv. Eventuella skador som är orsakade av obehörig service omfattas inte av garantin. 3 Innehållet i användarhandboken Copyrightinformation Microsoft Windows och Windows-logon är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Corporation. Standardfunktioner Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering. 11 Utökade funktioner Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in en video eller ett röstmemo. 25 Kamerans specifikationer och innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande då kamerans funktioner uppgraderas. Vi rekommenderar att du använder kameran i det land där den är köpt. Mer information om Open Source-licens finns i "OpenSourceInfo.pdf" på den medföljande CD-ROM:en. Bildinställningar Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget. 34 Uppspelning/Redigering Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n. 51 Bilagor Information om inställningar, felmeddelanden och specifikationer samt underhållstips Figurer som används i handboken Fotograferingsläge Smart Auto Program DIS Motiv Video Figur Ikoner som används i handboken Ikon Funktion Ytterligare information Säkerhetsvarningar och föreskrifter [] () * Kameraknappar, till exempel: [Avtryckaren] (betecknar avtryckarknappen) Sidreferens för mer information Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Välj Fotografering Vitbalans (betecknar välj Fotografering, och sedan Vitbalans). Kommentar Ikoner för fotograferingslägen Dessa ikoner indikerar vilka funktioner som är tillgängliga i motsvarande lägen. Läget kanske inte stöder funktionerna för alla motiv. t.ex. Tillgängligt i lägena Program, DIS och Video Förkortningar som används i handboken Förkortning ACB AEB AF DIS DPOF EV WB Definition Auto Contrast Balance (Automatisk kontrast) Auto Exposure Bracket (Automatiska exponeringsalternativ) Auto Focus (Autofokus) Digital Image Stabilisation (Digital bildstabilisering) Digital Print Order Format (Direktutskrift av digitala bilder) Exposure Value (Exponeringsvärde) White Balance (Vitbalans) 5 Uttryck som används i handboken Trycka på avtryckaren Tryck ned [Avtryckaren] halvvägs: tryck ned avtryckaren halvvägs Tryck ned [Avtryckaren]: tryck ned avtryckaren helt Exponering (ljusstyrka) Exponeringen bestäms av mängden ljus som kommer in i kameran. Du ändrar exponering genom att ange slutarhastighet, bländarvärde och ISO-tal. Genom att ändra exponeringen gör du bilderna mörkare eller ljusare. Normal exponering Tryck ned [Avtryckaren] halvvägs Tryck ned [Avtryckaren] helt Överexponering (för ljust) Objekt, bakgrund och komposition Objekt: Huvudobjektet i ett motiv, t.ex. en person, ett djur eller ett föremål Bakgrund: Omgivningen omkring objektet Komposition: Kombinationen av objekt och bakgrund Bakgrund Komposition Objekt 6 Vanliga frågor Du kan få svar på vanliga frågor. Lös problem enkelt genom att ange fotograferingsalternativ. Motivets ögon är röda. Detta orsakas av en reflexion från kamerans blixt. Ställ in blixten på Röda ögon eller Röda ögon-reduktion. (sid 38) Röda ögonreduktion på redigeringsmenyn. (sid 62) Om fotot redan har tagits kan du välja Dammpartiklar som svävar omkring i luften kan komma med på bild när du använder blixt. Stäng av blixten eller undvik att fotografera i dammiga miljöer. Ange ISO-tal. (sid 39) Detta kan bero på att fotona togs i svagt ljus eller på att kameran inte hölls rätt. Tryck ner [Avtryckaren] för att säkerställa att motivet är fokuserat. (sid 23) Använd -lä Utökade funktioner.. Fotograferingslägen.... Använda läget Smart Auto..... Använda läget Motiv...

4 .. Använda läget Skönhetsbild.... Använda bildguiden..... Använda läget Natt Använda DIS. Använda läget Program Spela in en video Spela in röstmemon

5 .. Spela in ett röstmemo... Lägga till ett röstmemo till ett foto Bildinställningar Välja upplösning och kvalitet.... Välja upplösning. Välja bildkvalitet.. Använda självutlösaren...

6 . Mörkerfotografering... Förhindra röda ögon Använda blixt Ställa in ISO-tal... Ändra kamerans fokus.... Använda makro...

7 ... Använda autofokus.. Ställa in fokusområdet Använda ansiktsdetektering. Identifiera ansikten... Ta ett självporträtt..... Ta en leendebild..... Identifiera ögon som blinkar.

8 ... Ställa in ljusstyrka och färg... Ställa in exponering manuellt (EV) Kompensera för motljus (ACB). Byta mätningsalternativ. Välja en ljuskälla (vitbalans)..... Använda serietagningslägen Förbättra dina foton.... Använda fotostilar...

9 . Ändra dina foton Innehåll Uppspelning/Redigering... Uppspelning Starta uppspelningsläget... Visa foton.... Spela upp en video. Spela upp röstmemon

10 .. Redigera ett foto... Ändra storlek på ett foto Rotera ett foto... Använda fotostilar.... Korrigera exponeringsfel..... Skapa en utskriftsordning (DPOF)..... Visa filer på en TV.

11 Överföra filer till datorn (för Windows).. Överföra filer med Intelli-studio Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet.. Koppla loss kameran (för Windows XP)... Överföra filer till datorn (för Mac)..... Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge).... Kamerans inställningsmeny Öppna kamerans inställningsmeny.... Ljud... Display...

12 . Inställningar Felmeddelanden... Kameraunderhåll Rengöra kameran. Din manual SAMSUNG ES30

13 Om minneskort.. Om batteriet Innan du kontaktar service... Kameraspecifikationer.... Index Bilagor...

14 Standardfunktioner Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering. Packa upp Kamerans utseende.. 13 Sätta i batteriet och minneskortet Sätta på kameran Lär dig ikonerna Välja alternativ Ställa in display och ljud Ändra displaytyp...

15 ... Ställa in ljud. Zooma Ta foton Tips för att ta skarpare foton Packa upp Kontrollera att förpackningen innehåller följande. Extra tillbehör Kamera AA Alkaline-batterier Kamerafodral Minneskort USB-kabel Rem Laddare Uppladdningsbart batteri Snabbguide CD med programvara (samt användarhandbok) A/V-kabel Bilderna kan skilja sig från det faktiskta utseendet. Nätsladd Standardfunktioner 12 Kamerans utseende Innan du börjar använda kameran bör du bekanta dig med de olika delarna och deras funktioner. Strömbrytare Avtryckare AF-lampa/timerlampa Blixt Mikrofon Högtalare Objektiv Stativfäste Batterilock Sätt i ett minneskort och batteri Standardfunktioner 13 Kamerans utseende Zoomknapp Zooma in eller ut i fotograferingsläge. Zooma in på en del av ett foto eller visa filer som minibilder i uppspelningsläge. Justera volymen i uppspelningsläge. Statuslampa Blinkar: När du sparar ett foto eller ett videoklipp, skickar data till en dator eller skrivare eller när fokus inte kan ställas in Lyser: När du är ansluten till en dator eller fokus är inställt USB och A/Vport Anslutning för USBoch A/V-kabeln Huvudskärm Knapp Beskrivning I fotograferingsläge Byta skärmalternativ Under inställning Flytta uppåt Flytta nedåt Flytta åt vänster Flytta åt höger 2 1 Navigering Byta makroalternativ Byta blixtalternativ Ändra inställning för självutlösaren Menyknapp Välja alternativ, öppna inställningsmenyn eller återgå till föregående meny Bekräfta alternativet eller menyn som har markerats Uppspelning Öppna uppspelningsläget Funktion Aktivera alternativ i fotograferingsläge Radera filer i uppspelningsläge Standardfunktioner 14 Sätta i batteriet och minneskortet Hur man sätter i batteriet och ett alternativt minneskort i kameran. Ta ut batteriet och minneskortet Tryck varsamt tills kortet lossnar från kameran och dra sedan ut det ur facket. Minneskort Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt. Batteri Kontrollera polerna (+/-) på batterierna innan du sätter i dem. Du behöver en lagringsenhet för fotografering. Sätt i minneskortet. Sätt i ett minneskort på rätt sätt. Om du sätter i ett minneskort på fel sätt, kan både kameran och minneskortet skadas. Standardfunktioner 15 Sätta på kameran Lär dig starta kameran. Tryck på [POWER] för att slå på eller av kameran. Ställa in kameran på uppspelningsläget Tryck på [ direkt. ]. Kameran startar och uppspelningsläget aktiveras När du slår på kameran genom att trycka på och hålla [ sekunder, hörs inga ljud från kameran. ] nere i ca 5 Standardfunktioner 16 Lär dig ikonerna Ikonerna som visas ändras beroende på vilket läge eller alternativ du väljer. A B Ikon Beskrivning Tillgänglig inspelningstid Minneskortet är inte isatt Ikon Beskrivning Blixt Timeralternativ Autofokusalternativ Ansiktsdetektering C Minneskort isatt : Helt laddat : Delvis uppladdat (Röd) : Behöver laddas D. Ikoner till vänster Ikon Beskrivning Bländare och slutarhastighet Långsam slutare Exponeringsvärde Vitbalans Ansiktston Röstmemo D A. Lägesikoner Ikon Beskrivning Ta ett foto genom att låta kameran välja det motivläge som den identifierar Ta ett foto genom att ange inställningar Ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för att minska kameraskakningar Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv Spela in en video Autofokusram Kameraskakningar Zoomningsgrad Aktuellt datum och aktuell tid C. Ikoner till höger Ikon Beskrivning Upplösning för bild Upplösning för video Bilder per sekund Fotokvalitet Mätningsalternativ Ansiktsretusch ISO-tal Fotostil Bildjustering (skärpa, kontrast, mättnad) Röst tyst Serietagningstyp B. Information Ikon Beskrivning Tillgängligt antal foton Standardfunktioner 17 Välja alternativ Du kan välja alternativ genom att trycka på [ Du kan också få fram bildinställningar genom att trycka på [ ] och använda navigeringsknapparna ([ ] men vissa inställningar är inte tillgängliga. ], [ ], [ ], [ ]). 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Gå tillbaka till föregående meny Tryck på [ ] när du vill gå tillbaka till föregående meny. Använd navigeringsknapparna för att bläddra till ett alternativ eller en meny. Tryck på [ Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta åt vänster eller höger. ] eller [ ] för att flytta uppåt eller nedåt. Tryck ned [Avtryckaren] om du vill återgå till fotograferingsläget. EV Tillbaka Flytta 3 Tryck på [ ] för att bekräfta alternativet eller menyn som har markerats. Standardfunktioner 18 Välja alternativ Exempel: Välja ett alternativ för vitbalansen i P-läget Tryck på [ ] i

16 fotograferingsläget. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till Vitbalans och tryck sedan på [ ] eller [ ]. Fotostorlek Kvalitet EV ISO Vitbalans Ansiktsdetektering Fokusområde Avsluta Tillbaka Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till Läge och tryck sedan på [ ] eller [ ]. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till Program och tryck sedan på [ ]. Smart Auto Program DIS Motiv Video Ställ in olika funktioner direkt. 7 Tryck på [ ] eller [ vitbalansalternativ. ] för att bläddra till ett 4 5 Tryck på [ ]. Dagsljus Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till Fotografering och tryck sedan på [ ] eller [ ]. Din manual SAMSUNG ES30

17 Läge Fotografering Ljud Display Inställningar Avsluta Fotostorlek Kvalitet EV ISO Vitbalans Ansiktsdetektering Fokusområde Ändra Tillbaka Flytta 8 Tryck på [ ]. Standardfunktioner 19 Ställa in display och ljud Lär dig ändra displayens standardinställningar efter dina egna önskemål. Ändra displaytyp Välj skärmtyp för fotograferings- och uppspelningsläget. Ställa in ljud Ange om kameran ska reagera med ett speciellt ljud när du använder den. Tryck på [ ] flera gånger för att ändra displaytyp. 1 2 Tryck på [ ] i fotograferings- eller uppspelningsläget. Välj Ljud Pipljud ett alternativ. Alternativ Av 1/2/3 Beskrivning Visa all information om fotografering. Kameran reagerar inte med något ljud. Kameran reagerar med ljud. Läge Beskrivning Fotografering Visa all information om fotografering Dölj information om fotografering, med undantag av antalet foton (eller tillgänglig inspelningstid) och batteriikonen Visa information om det aktuella fotot Dölja information om den aktuella filen Visa information om den aktuella filen, med undantag av bildinställningar och datumet då den skapades Uppspelning Standardfunktioner 20 Ta foton Lär dig standardfunktionerna för att fotografera lätt och snabbt i Programläget Tryck på [ ] i fotograferingsläget. 5 Tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. En grön ram innebär att objektet är i fokus. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till Läge och tryck sedan på [ ] eller [ ]. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra till Program och tryck sedan på [ ]. Smart Auto Program DIS Motiv Video Ställ in olika funktioner direkt. 6 Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot. Se sidan 23 för tips om att ta skarpare foton. 4 Komponera ditt motiv i ramen. Standardfunktioner 21 Ta foton Zooma Du kan ta närbilder genom att zooma. Det finns en optisk zoomningsfunktion (5X) och en digital zoomningsfunktion (3X) i kameran. Genom att använda båda kan du zooma upp till 15X. Tryck på [Zoom] uppåt för att zooma in på motivet. Tryck på [Zoom] nedåt för att zooma ut. Zooma in Zoomningsgrad Digital zoom Om zoomningsindikatorn finns i det digitala området använder kameran den digitala zoomen. Bildkvaliteten kan bli sämre när den digitala zoomen används. Zoomningsindikator Digitalt område Optiskt område Zooma ut Den digitala zoomen fungerar inte när,, (i vissa motiv) och -lägen och när det används med Ansiktsdetektering. Det kan ta längre tid att spara ett foto när den digitala zoomen används. Standardfunktioner 22 Tips för att ta skarpare foton Håll kameran på rätt sätt Kontrollera att ingenting skymmer objektivet. Reducera kameraskakningar Välj läget för att minska kameraskakning digitalt. (sid 30) Tryck ned avtryckaren halvvägs När visas Tryck ned [Avtryckaren] halvvägs och ställ in fokus. Fokus och exponering ställs in automatiskt. Kameraskakningar Bländarvärde och slutarhastighet ställs in automatiskt. Fokusram Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot om ramen är grön. Ställ in ramen och tryck ned [Avtryckaren] halvvägs en gång till om ramen är röd. Undvik att använda bilxtalternativen Långsam synk. eller Av vid fotografering i mörker. Bländaren är öppen under en längre tid och det kan bli svårare att hålla kameran stilla. Använd ett kamerastativ eller ange inställningen för blixten till Utfyllnadsblixt. (sid 38) Ange ISO-tal. (sid 39) Standardfunktioner 23 Förhindra att objektet blir ofokuserat Det kan vara svårt att fokusera objektet när: - det är liten kontrast mellan objektet och bakgrunden (när objektet är klätt i samma färg som bakgrunden) ljuskällan bakom objektet är för stark motivet är starkt reflekterande motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner objektet inte är placerat mitt i ramen När du fotograferar i svagt ljus Slå på blixten. (sid 38) När objektet rör sig snabbt Använd serietagningseller rörelsefunktionen. (sid 48) Använda fokuslås Tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. När objektet är i fokus kan du flytta ramen för att ändra kompositionen. Tryck ned [Avtryckaren] när du vill ta fotot. Standardfunktioner 24 Utökade funktioner Lär dig hur du fotograferar genom att välja ett läge samt spela in en video eller ett röstmemo. Fotograferingslägen.. Använda läget Smart Auto... Använda läget Motiv.. Använda läget Skönhetsbild... Använda bildguiden.. Använda läget Natt...

18 .. Använda DIS Använda läget Program..... Spela in en video.... Spela in ett röstmemo.... Lägga till ett röstmemo till ett foto Spela in röstmemon.. 33 Fotograferingslägen Fotografera eller spela in videoklipp genom att välja det bästa fotograferingsläget för den aktuella situationen. Använda läget Smart Auto I det här läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. Det är praktiskt om du inte känner till hur du ställer in kameran för olika motiv. Ikon Beskrivning Visas när du tar porträttfoton på natten. Visas när du tar foton av landskap med motljus. Visas när du tar porträttfoton med motljus. Visas när du fotograferar porträtt. Visas när du tar närbilder av föremål. Visas när du tar närbilder av text. Visas när du tar foton av solnedgångar. Visas när du tar foton av klar himmel. Visas när du tar foton av skogspartier. Visas när du tar närbilder av färgrika motiv. Visas när du tar närbilder av människor. Visas när kameran och objektet står stabilt en stund. Detta är bara tillgängligt vid mörkerfotografering. Visas när du fotograferar motiv som rör sig Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge Smart Auto. Komponera ditt motiv i ramen. Din manual SAMSUNG ES30

19 Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen. Ikon Beskrivning Visas när du tar foton av landskap. Visas när du tar foton av ljusa vita bakgrunder. Visas när du tar foton av landskap på natten. Kan bara användas om blixten är avstängd. Utökade funktioner 26 Fotograferingslägen 4 5 Tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot. Om kameran inte kan identifiera ett passande motiv, visas och standardinställningarna används. Även om ett ansikte kan identifieras är det inte säkert att porträttläget väljs, beroende på objektets placering eller belysning. Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv. Beroende på objektets rörelser är det inte säkert att läget identifieras även om du använder ett stativ. Använda läget Motiv Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv. 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge Motiv ett motiv. Smart Auto Program DIS Motiv Video Tillbaka Skönhetsbild Bildguide Natt Porträtt Barn Landskap Ställ In Ändra motivläge genom att trycka på [ ] och välj Läge Motiv ett motiv. Se "Använda läget Skönhetsbild", på sidan 28, om du vill använda läget Skönhetsbild. Se "Använda bildguiden" på sid 29 om du vill använda läget Bildguide. Se "Använda läget Natt" på sid 29 om du vill använda läget Natt. 3 4 Utökade funktioner Arrangera motivet i ramen och tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot. 27 Fotograferingslägen Använda läget Skönhetsbild Ta ett foto av en person med inställningsalternativ som förskönar utseendet. 6 Välj Fotografering Ansiktsretusch ett alternativ. Välj en högre inställning för att dölja flera skönhetsfläckar Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Nivå 3 Välj Läge Motiv Skönhetsbild. Tryck på [ ] om du vill få personens hudfärg (endast ansiktet) att se klarare ut. Välj Fotografering Ansiktston ett alternativ. Välj en högre inställning för att göra hudfärgen klarare. Nivå 2 Tillbaka Flytta 7 8 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot. Fokusavståndet ställs in på Auto makro. Tillbaka Flytta 5 Om du vill försköna ansiktet, ska du trycka på [ ]. Utökade funktioner 28 Fotograferingslägen Använda bildguiden Om du vill att en annan person ska ta ett foto av dig, kan du komponera scenen med ramguidefunktionen. Ramguiden hjälper den andra personen att ta ett foto av dig genom att visa delarna i den i förväg komponerade scenen. Använda läget Natt Välj läget Natt för att ta ett foto med inställningsalternativ lämpliga för nattfotografering. Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge Motiv Bildguide. Arrangera motivet i ramen och tryck ned [Avtryckaren]. Transparenta guider syns till vänster och höger om ramen Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge Motiv Natt. Arrangera motivet i ramen och tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. Tryck på [Avtryckaren] för att ta fotot. Ställa in exponeringen i läget Natt I nattläget kan du ta bilder av ljus och få det att se ut som krökta linjer genom att förlänga exponeringen. Använd en långsam slutarhastighet för att utöka tiden innan slutaren stängs. Öka bländarvärdet för att förhindra överexponering. Avbryt bild: OK 4 5 Be en annan person att ta fotot. Personen måste arrangera motivet i ramen med hjälp av guiderna och sedan trycka ned [Avtryckaren] för att ta fotot. Tryck på [ ] för att ta bort guiderna Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge Motiv Natt. Tryck på [ ]. Välj Fotografering Långtidsslutare. Utökade funktioner 29 Fotograferingslägen 5 Välj bländarvärde eller slutarhastighet. Auto Auto Använda DIS Reducera kameraskakningar och förhindra att bilderna blir oskarpa med DIS-funktionerna (Digital Image Stabilization). Bländarvärde Slutarhastighet Bländare Tillbaka Flytta Välj ett alternativ. Om du väljer Auto ställs bländarvärde och slutarhastighet in automatiskt. Utan korrigering Med korrigering Arrangera motivet i ramen och tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot. Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge DIS. Arrangera motivet i ramen och tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot. Den digitala zoomen fungerar inte i det här läget. Om motivet rör sig snabbt kan fotot bli oskarpt. DIS-funktionen kanske inte fungerar på platser där belysningen är skarpare än i lysrörsbelysning. Utökade funktioner 30 Fotograferingslägen Använda läget Program Ange olika alternativ (utom slutarhastighet och bländarvärde) i läget Program. Spela in en video Spela in videoklipp på upp till 2 timmar. Inspelade videoklipp sparas som MJPEG-filer. Det är inte säkert att ditt minneskort stöder inspelning i HD. Välj i så fall en lägre upplösning. (sid 35) Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge Program. Ange inställningarna. (En lista med alternativ finns i "Bildinställningar".) Arrangera motivet i ramen och tryck ned [Avtryckaren] halvvägs för att fokusera. Din manual SAMSUNG ES30

20 Tryck ned [Avtryckaren] för att ta fotot Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Läge Video. Tryck på [ ]. Välj Video Bilder per sek en bildhastighet (antalet bilder per sekund). När du ökar bildhastigheten blir rörelserna naturligare, men filstorleken ökar. Utökade funktioner 31 Fotograferingslägen 5 6 Tryck på [ ]. Pausa inspelningen Det går att pausa kameran temporärt under inspelning av en video. Med den här funktionen kan du spela in olika favoritscener i samma video. Tryck på [ fortsätta. ] för att pausa under inspelning. Tryck igen för att Välj Video Röst ett ljudalternativ. Alternativ Beskrivning På: Spela in en video med ljud. Av: Spela in en video utan ljud. Tyst zoom: När du zoomar avbryts ljudinspelningen Ange andra lämpliga inställningar. (En lista med alternativ finns i "Bildinställningar". ) Tryck ned [Avtryckaren] för att börja spela in. Tryck ned [Avtryckaren] när du vill stoppa inspelningen. Stopp Paus Utökade funktioner 32 Spela in röstmemon Lär dig hur du spelar in röstmemon som du sedan kan spela upp när du vill. Du kan lägga till röstmemon till ett foto som en liten påminnelse om fotograferingstillfället. Du får den bästa ljudkvaliteten om du spelar in på 25 cm avstånd från kameran. Spela in ett röstmemo Lägga till ett röstmemo till ett foto Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Röst Inspelning. Tryck ned [Avtryckaren] för att spela in. Du kan spela in röstmemon som är upp till 10 timmar långa. ] för att pausa eller fortsätta inspelningen. Tryck på [ Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Röst Memo. Arrangera motivet i ramen och ta ett foto. Du börjar spela in röstmemot direkt efter att fotot har tagits. Spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder). Tryck ned [Avtryckaren] för att stoppa inspelningen av röstmemot. Stopp Paus 4 5 Tryck ned [Avtryckaren] för att avsluta. Tryck ned [Avtryckaren] igen om du vill spela in ett nytt röstmemo. Tryck på [ ] för att byta till fotograferingsläget. Utökade funktioner 33 Bildinställningar Lär dig de olika inställningar som du kan göra i fotograferingsläget. Välja upplösning och kvalitet Välja upplösning. 35 Välja bildkvalitet. 35 Använda självutlösaren Mörkerfotografering.. Förhindra röda ögon..... Använda blixt.... Ställa in ISO-tal Ställa in ljusstyrka och färg... Ställa in exponering manuellt (EV) Kompensera för motljus (ACB)... Byta mätningsalternativ..

21 Välja en ljuskälla (vitbalans)... Förbättra dina foton Använda serietagningslägen Använda fotostilar Ändra dina foton Ändra kamerans fokus Använda makro Använda autofokus Ställa in fokusområdet.. 41 Använda ansiktsdetektering Identifiera ansikten... Ta ett självporträtt Ta en leendebild.

22 Identifiera ögon som blinkar Välja upplösning och kvalitet Lär dig hur du ändrar inställningar för bildupplösning och kvalitet. Välja upplösning När du ökar upplösningen blir det fler bildpunkter i fotot eller videoklippet och du kan skriva ut på ett större papper eller visa på en större skärm. När du använder en högre upplösning ökar även filstorleken. När du tar ett foto: När du spelar in ett videoklipp: 1 2 Tryck på [ ] i läge. Välj Video Videostorlek ett alternativ. Alternativ Beskrivning 640 X 480: Spela upp på en vanlig TV. 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. 320 X 240: Ladda upp på Internet. Välj Fotografering Fotostorlek ett alternativ. Alternativ Beskrivning Välja bildkvalitet Foton som du tar komprimeras och sparas i JPEG-format. Högre bildkvalitet ger större filstorlek X 3000: Skriva ut på A1-papper X 2656: Skriva ut på A2-papper i bredbildsformat (3:2) X 2232: Skriva ut på A2-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV X 2448: Skriva ut på A3-papper X 1944: Skriva ut på A4-papper X 1536: Skriva ut på A5-papper X 768: Bifoga till ett e-postmeddelande. 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Kvalitet ett alternativ. Alternativ Beskrivning Superfin Fin Normal Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget. Bildinställningar 35 Använda självutlösaren Lär dig dig hur du använder självutlösaren för att fördröja bildtagningen. 1 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. 3 Tryck ned [Avtryckaren] för att starta timern. AF-lampan/timerlampan blinkar. Kameran tar ett foto automatiskt efter den angivna tiden. Tryck på [ ] för att avbryta timern. Av 2 Välj ett alternativ. Alternativ Beskrivning Av : Självutlösaren är inte aktiverad. 10 sek: Ta ett foto om 10 sekunder. 2 sek: Ta ett foto om 2 sekunder. Dubbel: Ta ett foto om 10 sekunder och ytterligare ett 2 sekunder senare. Rörelsetimer: Ta ett foto efter att din rörelse har känts av. (sid 37) Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget. Bildinställningar 36 Använda självutlösaren Använda rörelsetimer 6 Posera för fotot medan AF-lampan/timerlampan blinkar. AF-lampan/timerlampan slutar att blinka just innan kameran tar fotot automatiskt Tryck på [ Välj. ] i fotograferingsläget. Tryck ned [Avtryckaren]. Ställ dig inom 3 m från kameran inom 6 sekunder efter att du har tryckt ned [Avtryckaren]. Gör en rörelse, t.ex. vinka med armen, för att aktivera timern. AFlampan/timerlampan börjar blinka i snabb takt när kameran känner av din rörelse. Rörelsetimern fungerar inte när: du är längre bort än 3 m från kameran din rörelse är för liten det är för ljust eller motljuset är för starkt Detekteringsområde för rörelsetimern Bildinställningar 37 Mörkerfotografering Lär dig hur du fotograferar på natten eller när ljuset är svagt. Din manual SAMSUNG ES30

23 Förhindra röda ögon Om du använder blixt och tar ett foto av en person i svag belysning kan ögonen lysa röda. Välj Röda ögon eller Röda ögon-reduktion för att förhindra detta. Mer information om blixtalternativ i "Använda blixt". Använda blixt Använd blixt när du tar ett foto i svag belysning eller när det behövs mer ljus i fotot. 1 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Auto 2 Välj ett alternativ. Alternativ Beskrivning Av: Blixten används inte. Kameraskakningsvarningen ( bilder i svag belysning. ) visas när du tar Auto: En lämplig blixtinställning väljs automatiskt för det identifierade motivet i -läge. Bildinställningar 38 Mörkerfotografering Alternativ Beskrivning Röda ögon-reduktion*: Blixten aktiveras när objektet eller bakgrunden är mörk. Blixten används alltid. Ljusintensiteten justeras automatiskt. Kameran reducerar röda ögon. Det finns ett intervall mellan två blixtar. och insekter. ställs in på närbild och kameran ger ifrån sig en signal. Ta en leendebild När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt Tryck på [ ] i fotograferingsläget. 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Ansiktsdetektering Leendebild. En person som ler ett stort leende är lättare att identifiera. Välj Fotografering Ansiktsdetektering Självporträtt. När du hör en kort signal trycker du på [Slutare]. Bildinställningar 43 Använda ansiktsdetektering Identifiera ögon som blinkar Om kameran känner av slutna ögon tas automatiskt 2 bilder i följd. 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Ansiktsdetektering Blinkdetektering. Flytta inte kameran medan "Fotograferar" visas på skärmen. Om funktionen skulle misslyckas visas meddelandet "Bild tagen med slutna ögon". Ta ett nytt foto. Bildinställningar 44 Ställa in ljusstyrka och färg Lär dig hur du justerar ljusstyrka och färg för att få bättre bildkvalitet. Ställa in exponering manuellt (EV) Beroende på intensiteten i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre. Kompensera för motljus (ACB) Objektet blir troligtvis för mörkt om det finns en ljuskälla bakom objektet eller om det är stor kontrast mellan objektet och bakgrunden. I dessa fall väljer du inställningen ACB (autokontrastbalans). Mörkare (-) Neutral (0) Ljusare (+) Utan ACB Med ACB Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering EV. Välj ett värde för att ändra exponeringen. När du har justerat exponeringen kvarstår inställningen. Du kan behöva ändra exponeringsvärdet senare för att undvika över- eller underexponering. Om det är svårt att bestämma lämplig exponering kan du använda AEB (automatisk alternativexponering). Kameran tar foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. (sid 48) 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering ACB ett alternativ. Alternativ Beskrivning Av: ACB är inaktiverat. På: ACB är på. Du kan inte ställa in serietagningsalternativ när den här funktionen är på. Bildinställningar 45 Ställa in ljusstyrka och färg Byta mätningsalternativ Mätningsläget anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus. Dina foton får olika ljusstyrka och kontrast beroende på vilket mätningsläge du väljer. Välja en ljuskälla (vitbalans) Färgerna i fotot beror på vilken typ och kvalitet ljuskällan har. Om du vill att färgerna ska vara naturtrogna kalibrerar du vitbalansen genom att ange ljusförhållandet, t.ex. Auto VB, Dagsljus, Moln eller Glödlampa. 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Mätning ett alternativ. Alternativ Beskrivning Multi: Kameran delar in motivet i flera områden och mäter ljusstyrkan i respektive område. Lämpligt för foton i allmänhet. Spot: Kameran mäter ljusstyrkan enbart i ramens mittpunkt. Om objektet inte är placerat i mitten av motivet kan exponeringen bli felaktig. Lämpligt för objekt med motljus. Center-viktad: Kameran mäter upp ett medelvärde för hela fokusramen med tyngdpunkt på mitten. Lämpligt för foton där objektet är placerat mitt i fokusramen. (Auto VB) (Dagsljus) (Moln) (Glödlampa) Bildinställningar 46 Ställa in ljusstyrka och färg 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Egen inställning av vitbalansen Välj Fotografering Vitbalans ett alternativ. Ikon Beskrivning Auto VB: Automatiska inställningar efter olika ljusförhållanden. Dagsljus: För utomhusfotografering en solig dag. Moln: För utomhusfotografering en mulen dag eller i skuggan. Lysrör H: För fotografering i varmt lysrörsljus (dagsljuseller fullfärgslysrör). Lysrör L: För fotografering i vitt lysrörsljus. Glödlampa: För inomhusfotografering i glödlamps- eller halogenlampljus. Egen inställning: Egna förinställda inställningar Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Vitbalans Egen inställning. Rikta objektivet mot ett vitt papper. 4 Tryck ned [Avtryckaren]. Bildinställningar 47 Använda serietagningslägen Det kan vara svårt att fotografera objekt som rör sig snabbt eller att få naturliga ansiktsuttryck och gester. Välj i sådana fall ett av serietagningslägena. Blixt, självutlösare och ACB kan bara användas när du väljer Enstaka. När du väljer Rörelse ställs upplösningen in på VGA och ISOvärdet på Auto. Beroende på det valda alternativet för ansiktsdetektering, är vissa serietagningsalternativ inte tillgängliga. Din manual SAMSUNG ES30

24 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Tagningsläge ett alternativ. Alternativ Beskrivning Enstaka: Ta ett enstaka foto. Serietagning: Kameran tar bilder kontinuerligt när du trycker ned [Avtryckaren]. Maximalt antal foton beror på minneskortets kapacitet. Rörelse: När du trycker ned [Avtryckaren], tar kameran VGA-foton (5 foton per sekund, maximalt 30 foton). AEB: Ta 3 foton med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. Använd stativ för att undvika oskärpa. Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget. Bildinställningar 48 Förbättra dina foton Lär dig hur du förbättrar dina foton genom att använda fotostilar eller färger, eller göra vissa justeringar. Använda fotostilar Använd olika stilar på fotona, t.ex. Mjuk, Hård eller Skog. Egen inställning av RGB-tonen Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Fotostilsväljare Egen RGB. Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå). Mjuk Hård Skog 1 2 Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Tillbaka Flytta Välj Fotografering Fotostilsväljare ett alternativ. Välj Egen RGB för att göra en egen inställning av RGB-tonen. Om du använder denna funktion, kan du inte ställa in ansiktsdetektering och alternativ för bildjustering. 4 Välj färgmängd för den valda färgen. (-: mindre eller +: mer) Bildinställningar 49 Förbättra dina foton Ändra dina foton Ändra skärpa, mättnad och kontrast i fotona. Alternativ för mättnad Beskrivning + Minska färgmättnaden. Öka färgmättnaden Tryck på [ ] i fotograferingsläget. Välj Fotografering Bildjustering. Välj ett justeringsalternativ. Kontrast Skärpa Mättnad Välj 0 om du inte vill använda någon effekt. (lämpligt för utskrift) När Bildjustering har ställts in är funktionen Fotostilsväljare inte tillgänglig. Välj ett värde för att ändra det valda alternativet. Alternativ för kontrast Beskrivning + Alternativ för skärpa + Minska färg- och ljusstyrka. Öka färg- och ljusstyrka. Beskrivning Göra konturerna i fotot mjukare (lämpligt för redigering av fotona i datorn). Göra konturerna i fotot skarpare för att förbättra tydligheten. Det kan också öka bildbruset. Bildinställningar 50 Uppspelning/Redigering Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren eller TV:n. Uppspelning Starta uppspelningsläget... Visa foton.. Spela upp en video..... Spela upp röstmemon Ändra storlek på ett foto.... Rotera ett foto..... Använda fotostilar... Korrigera exponeringsfel.... Skapa en utskriftsordning (DPOF)...

25 Överföra filer till datorn (för Windows)..... Överföra filer med Intelli-studio... Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar enhet. Koppla loss kameran (för Windows XP) Redigera ett foto Överföra filer till datorn (för Mac).. 71 Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge) Visa filer på en TV Uppspelning Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och hantera filer. Starta uppspelningsläget Visa foton eller spela upp videoklipp och röstmemon som har sparats i kameran. Display i uppspelningsläget 1 2 Tryck på [ ]. Information Den senaste filen du har tagit eller spelat in visas. Om kameran är avstängd startas den. Tryck på [ ] eller [ ] för att bläddra igenom filerna. Ikon Beskrivning Håll den nedtryckt för att snabbt se filer. Kameran kan inte återge alltför stora filer eller sådana som tagits med kameror från andra tillverkare, på ett bra sätt. Foto med röstmemo Videofil Utskriftsordning har angetts (DPOF) Skyddad fil Mappnamn - Filnamn Uppspelning/Redigering 52 Uppspelning Visa filer per kategori i Smart Album Visa och hantera filer i olika kategorier, t.ex. per datum, filtyp eller vecka. 4 5 Tryck på [ ] eller [ Tryck på [ ] för att bläddra igenom filerna. Håll den nedtryckt för att snabbt se filer ] när du vill återgå till normal vy. Tryck ned [Zoom] i uppspelningsläget. Tryck på [ Välj en kategori. ]. Typ Datum Färg Vecka Tillbaka Ställ In Alternativ Typ Datum Färg Vecka Beskrivning Visa filer per filtyp. Visa filer per det datum som de sparades. Visa filer per den mest förekommande färgen i bilden. Visa filer per den veckodag som de sparades. Det kan ta lite tid för kameran att öppna Smart Album eller ändra på kategorin och omorganisera filer. Uppspelning/Redigering 53 Uppspelning Visa filer som minibilder Sök bland minibilderna av filerna. Tryck på [Zoom] nedåt i uppspelningsläget för att visa 9 eller 20 miniatyrbilder (tryck på [Zoom] uppåt för att återgå till tidigare läge). Skydda filer Skydda filerna från att raderas av misstag Tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Filalternativ Skydda Välj. Du kan skydda alla filer genom att välja Allt Lås. Välj den fil du vill skydda och tryck på [ ]. Tryck på [ ] igen om du vill avbryta ditt val. Filter För att Bläddra bland filer Radera filer Gör så här Välj Ställ In Tryck på [ Tryck på [ ], [ ], [ ], eller [ ]. 4 Tryck på [ ]. ] och välj Ja. Uppspelning/Redigering 54 Uppspelning Radera filer Radera enstaka filer eller alla filer på en gång. Det går inte att radera skyddade filer. Radera en enstaka fil, Välj en fil och tryck på [ Välj Ja för att radera filen. ] i uppspelningsläget. Radera flera filer, Tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Radera flera. Välj de filer du vill radera och tryck på [ ]. Tryck på [ ] igen om du vill avbryta ditt val. Tryck på [ Välj Ja. Din manual SAMSUNG ES30

26 Powered by TCPDF ( ]. För att radera alla filer, Tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Filalternativ Radera Allt Ja. Uppspelning/Redigering 55 Uppspelning Visa foton Zooma in på en del av ett foto eller visa foton i ett bildspel. Starta ett bildspel Du kan använda effekter och ljud till bildspelet. Förstora ett foto Tryck på [Zoom] i uppspelningsläget för att förstora ett foto (tryck på [Zoom] nedåt för att förminska fotot). Det förstorade området och zoomningsgraden visas överst på skärmen. Maximal zoomningsgrad kan variera beroende på upplösning Tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Multibildspel. Välj ett alternativ av bildspelseffekt. Gå till steg 5 om du vill starta bildspelet utan någon effekt. Alternativ Beskrivning Bilder Ange vilka foton som ska visas i bildspelet. Allt: Visa alla foton i ett bildspel. Datum: Visa alla foton från ett visst datum i ett bildspel. Välj: Visa utvalda foton i ett bildspel. Ange intervallet mellan fotona. Detta är tillgängligt när Av har valts som effektalternativ. Välja bakgrundsmusik. Välja en övergångseffekt. Välj Av om du inte vill använda effekter. Intervall Musik Effekt Beskär För att Flytta det förstorade området Beskära det förstorade fotot Gör så här Tryck på [ Tryck på [ ], [ ], [ ], eller [ ]. ] (fotot sparas som en ny fil). Uppspelning/Redigering 56 Uppspelning 4 5 Ange bildspelseffekt. Välj Start Spela. Välj Upprepa för att upprepa bildspelet. Tryck på [ ] för att pausa eller fortsätta bildspelet. Tryck på [ ] och sedan [ ] eller [ uppspelningsläget. ] för att stoppa bildspelet och växla till Spela upp en video Du kan spela upp en video, klippa ut en bild från en video eller beskära en video. 1 Välj video och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Paus 2 Använd följande knappar för att styra uppspelningen. Tryck på [ [ [ ] ] ] För att Söka bakåt. Pausa eller återuppta uppspelningen. Söka framåt. Ändra volymen. [Zoom] uppåt eller nedåt Uppspelning/Redigering 57 Uppspelning Beskära en video under uppspelning Spela upp röstmemon Spela upp ett röstmemo Tryck på [ ] vid den punkt där du vill att det nya videoklippet ska börja och tryck sedan på [Zoom] uppåt. Tryck på [ ] för att fortsätta uppspelningen. Tryck på [ ] vid den punkt där du vill att det nya videoklippet ska sluta och tryck sedan på [Zoom] uppåt. Välj Ja. Den ursprungliga videon måste vara minst 10 sekunder lång. Den redigerade videon sparas som en ny fil. 1 2 Välj röstmemo och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Använd följande knappar för att styra uppspelningen. Tryck på [ [ [ [ ] ] ] ] För att Söka bakåt. Pausa eller återuppta uppspelningen. Söka framåt. Stoppa uppspelningen. Ändra volymen. [Zoom] uppåt eller nedåt Klippa ut en bild under uppspelning 1 2 Tryck på [ Tryck ned [ ] på den punkt där du vill spara en stillbild. ]. En bild som klipps ut får samma filstorlek som den ursprungliga videofilen och den sparas som en ny fil. Uppspelning/Redigering 58 Uppspelning Lägga till ett röstmemo till ett foto Välj foto och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Filalternativ Röstmemo På. Tryck på [Avtryckaren] för att spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder). Tryck på [Avtryckaren] för att stoppa inspelningen av röstmemot. Du kan inte lägga till ett röstmeddelande till skyddade filer. Spela upp ett röstmemo som är tillagt till ett foto Välj fotot med röstmemot och tryck på [ uppspelningsläget. Tryck på [ ] för att pausa eller fortsätta. ]i Uppspelning/Redigering 59 Redigera ett foto Du kan redigera foton på olika sätt, t.ex. ändra storlek, rotera, retuschera röda ögon och justera ljusstyrkan, kontrasten eller färgmättnaden. Redigerade foton sparas som nya filer. Ändra storlek på ett foto Rotera ett foto ] i uppspelningsläget. 1 2 Välj foto och tryck på [ Välj Redigera Ändra upplösning ett alternativ. Välj för att spara fotot som startbild. (sid 75) 2048 X Välj foto och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Redigera Rotera ett alternativ. Höger 90 Tillbaka Tillbaka Flytta Flytta Du får tillgång till olika alternativ beroende på storleken på det foto du väljer. Uppspelning/Redigering 60 Redigera ett foto Använda fotostilar Använd olika stilar på fotona, t. ex. Mjuk, Hård, eller Skog. Egen inställning av RGB-tonen Välj foto och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Redigera Fotostilsväljare Egen RGB. Välj en färg (R: Röd, G: Grön, B: Blå). Mjuk Hård Skog 1 2 Välj foto och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Tillbaka Flytta Välj Redigera Fotostilsväljare ett alternativ. Välj Egen RGB för att göra en egen inställning av RGB-tonen. 4 Välj färgmängd för den valda färgen. (-: mindre eller +: mer) Mjuk Tillbaka Flytta Uppspelning/Redigering 61 Redigera ett foto Korrigera exponeringsfel Justera ACB (autokontrastbalans), ljusstyrka, kontrast eller färgmättnad, eliminera röda ögon eller retuschera skönhetsfläckar; eller lägg till brus i fotot. Justera ljusstyrka/kontrast/mättnad Justera ACB (autokontrastbalans) 1 2 Välj foto och tryck på [ ] i uppspelningsläget Välj foto och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Välj Redigera Bildjustering. Välj ett justeringsalternativ. : Ljusstyrka : Kontrast : Mättnad Välj Redigera Bildjustering ACB. Eliminera röda ögon Välj ett värde för att ändra det valda alternativet. (-: mindre eller +: mer) 1 2 Välj foto och tryck på [ ] i uppspelningsläget. Lägga till brus till fotot Välj Redigera Bildjustering Röda ögonreduktion. Din manual SAMSUNG ES30

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

User Manual ST600. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ST600. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ST600 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES9 Grundläggande felsökning Översikt Innehåll

Läs mer

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES80/ES81 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok Upphovsrätt Upphovsrätt 2012 av BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

WB850F/WB855F. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner GPS

WB850F/WB855F. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner GPS Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1 Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2 9232492 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar GRUNDKOMPONENTER Knappen Slutare/Välj Mikro-USB-port Mikrofon Statusindikatorlampa Uppåtknapp Knappen Ström/Läge Lins Mikro-SDkortplats Skärm e Knappen Nedåt/Slutar Högtalar VATTENTÄTT KAMERAHUS Knappen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JOBO PDJL007. Du hittar svar på alla dina frågor i JOBO PDJL007 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N92-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 INNEHÅLL Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 BRUKSANVISNING Innehåll... 1 Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 LCD Display... 3 Att Komma Igång... 3 Rem... 3 Batterier...

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL PV100D DOCKNINGSSTATION FÖR PV100 3.0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED JUMBO DISPLAY BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Huvudfunktioner... 2 Vy Framsida / Baksida / Sida... 2 Användning

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Ljusridå för pekning

Ljusridå för pekning Ljusridå för pekning Innehållsförteckning Information om användning... 2 Ljusridå för pekning... 3 Installation av ljusridå för pekning... 4 Steg 1: Projektorinstallation... 5 Steg 2: Konfiguration av

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer