HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok"

Transkript

1 HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok

2 Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster beskrivs i uttalandena om uttryckt garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en utökning av sådan garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i detta dokument. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke tillhörande sin ägare.

3 Innehåll 1 Komma igång Kamerans ovansida, sida och baksida...4 Kamerans fram- och undersida...5 Kameradockningsinsats...5 Innan du börjar fotografera...5 Installera batteriet...6 Ladda batteriet...6 Slå på kameran...6 Välja språk...7 Ställa in region...7 Ställa in datum och tid...7 Installera och formatera ett minneskort (tillval)...8 Installera programvaran...8 Använda kameran Ta bilder och spela in videoklipp Ta bilder...10 Spela in videoklipp...11 Direktvisning...11 Autofokus och exponering...11 Fokusera på motivet...11 Optimera fokus...12 Använda fokuslås...12 Optimera exponering...13 Använda zoom...13 Optisk zoom...13 Digital zoom Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning Ställa in blixten...15 Röda ögon...15 Använda fotograferingslägena...15 Använda panoramaläge...16 Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna...17 Använda inställningarna för självutlösare...20 Använda inställningen för bildserie...21 Anpassad belysning...21 Kompensation för exponering...21 Vitbalans...22 ISO-hastighet

4 4 Granska bilder och videoklipp Använda Uppspelning...23 Ta bort bilder...24 Visa miniatyrer...24 Förstora bilder...24 Använda uppspelningsmenyn...25 Märka bilder...25 Visa bildspel...26 Sammanfoga panoraman Använda Design Gallery-menyn Ta bort röda ögon...28 Använda effekter...29 Förbättra foton...29 Modifiera färger...30 Lägga till ramar...31 Beskära bilder Överföra och skriva ut bilder Överföra bilder med HP Photosmart-programvaran...33 Överföra bilder utan HP Photosmart-programvaran...34 Ansluta till datorn...34 Använda en minneskortsläsare...35 Skriva ut bilder direkt på en skrivare Använda HP Photosmart Express Använda Photosmart Express-menyn...37 Markera bilder för utskrift...37 Beställa kopior online...39 Dela bilder...39 Ställa in online-destinationer i kameran...39 Skicka bilder till online-destinationer Använda kamerakonfigurationsmenyn Felsökning Återställa kameran...43 Problem och lösningar...43 Felmeddelanden på kameran Produktsupport Användbara webbplatser...50 Att få hjälp...50 A Batterihantering Viktigt om användning av batterier...52 Förlänga batteriets driftstid...52 Säkerhetsåtgärder vid batterianvändning...52 Strömindikatorer...53 Antal tagningar per batteriladdning...53 Ladda om litiumjonbatteriet...53 Säkerhetsåtgärder vid batteriladdning

5 Innehåll B Specifikationer Minneskapacitet...57 Bildkvalitet...58 Videokvalitet...58 Index

6 1 Komma igång I det här avsnittet får du bekanta dig med kamerans reglage och lära dig hur du förbereder kameran för användning och börjar ta bilder. Kamerans ovansida, sida och baksida Lägesknapp - används för att visa menyn Fotograferingsläge i läget Bildtagning (se Använda fotograferingslägena på sidan 15). 2 Blixt-knapp - ger tillgång till blixtinställningarna i läget Bildtagning. Se Ställa in blixten på sidan väljare används för att växla mellan Bildtagning, Videoinspelning och Uppspelning. Se Ta bilder på sidan 10, Spela in videoklipp på sidan 11 och Granska bilder och videoklipp på sidan Högtalare. 5 Slutarknapp. 6 Strömlampa. 7 Zoom-reglage - ger tillgång till funktionerna / Zoom (se Använda zoom på sidan 13), Miniatyrer (se Visa miniatyrer på sidan 24) och Förstora (se Förstora bilder på sidan 24). 8 och -knappar - används för att bläddra genom menyer och bilder. 9 -knapp - används för att visa kameramenyer, välja alternativ och bekräfta åtgärder. 10 USB-uttag. 11 Batteriladdningslampa. 12 Radera-knapp - ger tillgång till funktionen Radera i läget Uppspelning (se Ta bort bilder på sidan 24) eller Direktvisning. Se Direktvisning på sidan Tillbaka-knapp - används för att återgå till föregående meny eller vy. 14 Bildskärm. 4 Komma igång

7 Kamerans fram- och undersida Mikrofon. 2 Blixt. 3 Självutlösar-/fokuseringslampa - se Använda inställningarna för självutlösare på sidan Objektiv. 5 Linsskydd/strömbrytare - används för att slå på och stänga av kameran samt skyddar linsen när kameran är avstängd. 6 Uttag för dockningsstation. 7 Stativfäste. 8 Batteri-/minneskortfack. Kameradockningsinsats Om du köper en HP Photosmart dockningsstation följer det med flera plastinsatser. När du förbereder dockningsstationen för användning med den här kameran ska du använda dockningsinsatsen med den triangelformade svarta etiketten. Anvisningar finns i den dokumentation som medföljde dockningsstationen. Innan du börjar fotografera Gör följande förberedelser innan du börjar fotografera eller spela in videoklipp. Kamerans fram- och undersida 5

8 Kapitel 1 Installera batteriet 1. Öppna batteri-/minneskortfacket genom att skjuta spärren åt sidan enligt illustrationen på luckan. 2. Sätt i batteriet i det större facket och tryck in det tills det fastnar i spärren. 3. Stäng luckan till batteri-/minneskortfacket. När du ska ta ut batteriet trycker du på batterispärren enligt illustrationen tills batteriet lossnar. Anmärkning Innan du använder batteriet första gången måste du se till att det är fulladdat (se Ladda batteriet på sidan 6). Stäng av kameran innan du tar ut batteriet. Ladda batteriet Så här laddar du batteriet i kameran: 1. Anslut USB-kabelns lilla kontakt till kameran och den stora kontakten till nätadaptern och anslut därefter nätadaptern till ett eluttag enligt illustrationen. Det kan ta upp till en minut innan kamerans batteriladdningslampa börjar blinka och visar att batteriet laddas. När batteriladdningslampan börjar lysa med fast sken är batteriet fulladdat (se Ladda om litiumjonbatteriet på sidan 53 för information om laddningstider). 2. När laddningen är klar kopplar du bort kameran från nätadaptern. Anmärkning Andra metoder att ladda batteriet beskrivs i Ladda om litiumjonbatteriet på sidan 53. Slå på kameran Du slår på kameran genom att öppna linsskyddet tills du hör ett klickljud och linsen ligger fri. Stäng av kameran genom att stänga linsskyddet tills du hör ett klickljud och linsen är täckt. Viktigt När du öppnar och stänger linsskyddet får du inte röra vid linsen. Fingeravtryck på linsen kan försämra bildkvaliteten. 6 Komma igång

9 Välja språk Använd sedan på. för att välja önskat språk och tryck Du kan byta språk senare i kamerakonfigurationsmenyn. Se Använda kamerakonfigurationsmenyn på sidan 41. Ställa in region Tillsammans med inställningen av språk avgör inställningen av region vilka standardinställningar som ska användas för datumformat och formatet för videosignalen för visning av kamerabilder på en TV när kameran är ansluten till en sådan via en HP Photosmart dockningsstation (tillval) (se Använda kamerakonfigurationsmenyn på sidan 41). Använd för att välja önskad region och tryck sedan på. Ställa in datum och tid Om du ställer in korrekt datum och tid kan du lätt hitta dina bilder när du fört över dem till din dator, och bilderna kommer att ha korrekt märkning om du använder funktionen för datum- och tidsstämpel. Se Datum- och tidsstämpel under Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna på sidan Använd om du vill ändra det markerade värdet. 2. Använd för att gå till de andra alternativen och upprepa steg 1 tills korrekt datum och tid är inställda. 3. Tryck på när datum-, tids- och formatinställningarna är korrekta och tryck därefter på igen för att bekräfta inställningarna. Du kan ändra datum och tid senare i kamerakonfigurationsmenyn. Se Använda kamerakonfigurationsmenyn på sidan 41. Innan du börjar fotografera 7

10 Kapitel 1 Installera och formatera ett minneskort (tillval) Denna kamera stöder Secure Digital-minneskort (SD) av både standard-, höghastighetsoch högkapacitetstyp (SD och SDHC) med 32 MB till 8 GB. 1. Stäng av kameran och öppna batteri-/minneskortfacket. 2. Sätt i minneskortet i det mindre av facken (se bilden). Kontrollera att minneskortet snäpper fast ordentligt. 3. Stäng luckan till batteri-/ minneskortfacket och slå på kameran. Anmärkning När du slår på kameran med ett minneskort installerat, visar kameran det antal bilder som du kan lagra på minneskortet vid den nuvarande inställningen av bildkvalitet. Kameran stöder lagring av maximalt 1999 bilder på ett minneskort. Formatera alltid nya minneskort innan du börjar använda dem. Vid formatering tas alla befintliga bilder bort från minneskortet så se till att du fört över dem innan du formaterar ett kort (se Överföra och skriva ut bilder på sidan 33). 1. När kameran är påslagen skjuter du till. 2. Tryck på. 3. Använd för att välja Formatera kort och tryck sedan på. 4. Använd för att välja Ja och tryck sedan på så formateras kortet. Anmärkning När du installerar ett minneskort lagras alla nya bilder och videoklipp på kortet i stället för i internminnet. Om du vill använda internminnet och visa bilder som finns lagrade där, ska du ta ut minneskortet. Om du vill överföra bilder från internminnet till ett minneskort (tillval), se Flytta bilder till minneskortet under Använda uppspelningsmenyn på sidan 25. Om du vill ha information om vilka minneskort som stöds, se Lagring under Specifikationer på sidan 56. Installera programvaran HP Photosmart-programvaran har funktioner för att överföra foton och videoklipp till datorn, och även funktioner för att redigera sparade bilder (ta bort röda ögon, rotera, beskära, ändra storlek med mera). För att du ska kunna installera HP Photosmart-programvaran måste din dator uppfylla de systemkrav som anges på kameraförpackningen. Om du får problem med att installera eller använda HP Photosmart-programvaran finns mer information på Hewlett-Packards webbplats för teknisk support: support. Kända problem åtgärdas ofta med nya versioner av fast programvara. För att få 8 Komma igång

11 ut det mesta av din digitalkamera bör du då och då gå till den här webbplatsen och kontrollera om det finns uppdateringar av fast programvara, programvara och drivrutiner för kameran. Om du vill veta mer om Windows Vista-stöd för kameran, se windowsvista (endast på engelska). Windows: 1. Avsluta alla program och inaktivera tillfälligt eventuella virusskyddsprogram. 2. Mata in HP Photosmart Software CD i cd-enheten och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsskärmen inte visas automatiskt gör du så här: klicka på Start och sedan på Kör, skriv D:\Setup.exe, där D är enhetsbokstaven för cd-enheten, och klicka sedan på OK. 3. Aktivera virusskyddsprogrammet igen när programvaran har installerats. Macintosh: 1. Mata in HP Photosmart Software CD i cd-enheten. 2. Dubbelklicka på cd-ikonen på datorns skrivbord. 3. Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon och följ anvisningarna på skärmen. När installationen är klar och du har startat om datorn, öppnas Systeminställningar automatiskt med inställningarna för HP Photosmart-kamera. Du kan ändra inställningarna så att HP Photosmart-programvaran startar automatiskt när du ansluter kameran till din Macintosh (om du vill veta mer, klickar du på hjälpknappen i dialogrutan med inställningar för HP Photosmart-kamera). Använda kameran Nu när du är klar med inställningarna kan du fotografera och granska bilder och videoklipp. Information om hur du tar stillbilder och spelar in videoklipp Information om hur du gör inställningar för bildtagning och videoinspelning Information om hur du visar bilder och videoklipp på kameran Information om hur du förbättrar dina bilder Information om hur du överför bilder från kameran till en dator Information om hur du skriver ut bilder Se Ta bilder på sidan 10 och Spela in videoklipp på sidan 11. Se Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning på sidan 15. Se Granska bilder och videoklipp på sidan 23. Se Använda Design Gallery-menyn på sidan 28. Se Överföra bilder med HP Photosmartprogramvaran på sidan 33. Se Skriva ut bilder direkt på en skrivare på sidan 35. Tips För att växla mellan Bildtagning, Videoinspelning och Uppspelning skjuter du till önskat alternativ. Använda kameran 9

12 2 Ta bilder och spela in videoklipp Du kan ta bilder i läget Bildtagning och spela in video i läget Videoinspelning. Skjut till om du vill ta bilder eller till om du vill spela in videoklipp. Bildskärmen ser ut ungefär så här: 1 Bildtagningsindikator. Videoinspelningsindikator :15 Antal återstående bilder när du tar bilder. Återstående tid vid inspelning av videoklipp. 3 Minneskortsindikator. 4 Batterinivåindikator (se Strömindikatorer på sidan 53). 5 Fokusramar (se Autofokus och exponering på sidan 11). Ta bilder Du kan ta en bild när kameran är inställd på Bildtagning. 1. Skjut till. 2. Rama in motivet på bildskärmen. 3. Tryck ned slutarknappen halvvägs för att mäta och låsa fokuseringen och exponeringen. Fokusramarna på bildskärmen blir gröna med heldragna linjer när fokus är låst (se Autofokus och exponering på sidan 11). 4. Tryck ned slutarknappen helt och hållet för att ta bilden. 10 Ta bilder och spela in videoklipp

13 Spela in videoklipp Du kan spela in videoklipp när kameran är inställd på Videoinspelning. 1. Skjut till. 2. Rama in motivet på bildskärmen. 3. Tryck ned slutarknappen till hälften så att fokus och exponering mäts och låses. Fokusramarna på bildskärmen blir gröna med heldragna linjer när fokus är låst (se Autofokus och exponering på sidan 11). 4. Tryck ned slutarknappen hela vägen och släpp den så startar videoinspelningen. 5. När du vill avsluta inspelningen trycker du ned slutarknappen och släpper den igen. Direktvisning När du har tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp visas det i läget Direktvisning under några sekunder. Du kan radera fotot eller videoklippet genom att trycka på knappen, välja Denna bild på menyn Radera och sedan trycka på knappen. Autofokus och exponering Kameran mäter och låser automatiskt fokus (för bilder och videoklipp) och exponering (endast för bilder) när du trycker ned slutarknappen halvvägs. När du använder autofokus: Indikator Gröna fokusramar Röda fokusramar (ikon med skakande hand) Beskrivning Kameran har hittat fokus. Kameran har inte hittat fokus (se Optimera fokus på sidan 12). (Endast bilder) Lång exponering krävs (se Optimera exponering på sidan 13). Tips Om du följer tipsen om fokus och exponering och bilden ändå inte tycks ha rätt fokus eller exponering när du visar den i Uppspelning, kan du gå till avsnitten om suddiga, mörka, ljusa och gryniga bilder i Felsökning på sidan 43. Fokusera på motivet När du trycker ned slutarknappen halvvägs söker kameran efter fokus innanför fokusramarna. När fokus hittas blir fokusramarna gröna. Använd fokuslås (se Använda fokuslås på sidan 12) om bildens egentliga motiv inte är centrerat inom fokusramarna. Spela in videoklipp 11

14 Kapitel 2 Optimera fokus Om kameran inte hittar fokus blir fokusramarna röda. Det kan betyda att bilden är ofokuserad därför att motivet är utom fokusräckvidd eller inte har tillräcklig kontrast. Om du spelar in en video eller tar en bild med något annat fotograferingsläge (se Använda fotograferingslägena på sidan 15) än Närbild och kameran inte kan ställa in fokus kommer den ändå att ta bilden. Prova med att släppa slutarknappen, rama in motivet på nytt och sedan trycka ned slutarknappen halvvägs igen. Om fokusramarna fortfarande är röda: För bilder och videoklipp: Om motivet har låg kontrast använder du fokuslås (se Använda fokuslås på sidan 12) och siktar på en punkt som har fler färger eller skarpa kanter. Endast för bilder: Välj ett fotograferingsläge som passar bättre för motivet (se Använda fotograferingslägena på sidan 15). Om motivet är för nära (avståndet är kortare än 500 mm) flyttar du dig längre bort från motivet eller använder fotograferingsläget Närbild (se Närbild under Använda fotograferingslägena på sidan 15). Om kameran är inställd på Närbild och inte hittar fokus kommer inte kameran att ta någon bild. Prova med något av följande: Flytta dig till området för Närbild (100 mm till 1 meter) eller ställ in kameran på Auto (se Auto under Använda fotograferingslägena på sidan 15). Använd fokuslås (se Använda fokuslås på sidan 12) om motivet har låg kontrast. Använda fokuslås Använd fokuslås om du vill fokusera på ett motiv som inte är mitt i bilden, förfokusera på ett område där något kommer att hända så att du snabbt kan ta en rörelsebild, eller fokusera i lägen med dåligt ljus eller låg kontrast. 1. Rama in det du vill fotografera inom fokusramarna. Om ljuset är dåligt eller kontrasten är låg, ramar du in en ljusare eller mer kontrastrik punkt. 2. Tryck ned slutarknappen halvvägs. 3. Håll slutarknappen halvvägs nedtryckt och flytta ramen till det som ska vara i mitten av bilden. 4. Ta fotot genom att trycka ned slutarknappen hela vägen. 12 Ta bilder och spela in videoklipp

15 Optimera exponering När du tar en bild och trycker ned slutarknappen halvvägs mäts också ljusnivån så att kameran kan ställa in rätt exponering. Om kameran fastställer att motivet kräver mycket lång exponering visas en ikon föreställande en skakande hand ( ). Kameran kommer att ta bilden, men den kan bli suddig eftersom det är svårt att hålla kameran stilla så länge som det krävs. Prova med något av följande: Ställ in blixten på Autoblixt eller Blixt på (se Ställa in blixten på sidan 15). Ställ kameran på ett stativ eller ett stabilt underlag. Om motivet befinner sig utanför blixtens räckvidd eller du inte har något stativ kan du ställa in bildstabilisering. (För R840-serien, se Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna på sidan 17. För R830-serien, se Använda fotograferingslägena på sidan 15.) Tänd fler lampor. Använda zoom Anmärkning När du spelar in en video uppdaterar kameran kontinuerligt exponeringsinställningen. Kameran har både optisk och digital zoom. Vid optisk zoom justeras objektivet fysiskt så att motivet ser ut att vara närmare än det är. När du har zoomat ut objektivet maximalt med optisk zoom använder kameran digital zoom. Vid digital zoom rör sig inte linselementen. Tips Ju mer du zoomar in motivet desto mer förstärks även små kamerarörelser (så kallade kameraskakningar ). Om visas när du trycker ned slutarknappen halvvägs, kan bilden bli suddig. Om du vill minska risken för att bilden blir suddig kan du läsa förslagen i Optimera exponering på sidan 13. Optisk zoom Optisk zoom flyttar objektivet mellan vidvinkel (1x) och teleobjektiv (3x). I läget Bildtagning eller Videoinspelning använder du knapparna på Zoom-reglaget för att styra zoom-funktionen. Tryck på för att zooma in och för att zooma ut. Digital zoom När digital zoom används visas en gul ram runt motivet samt bildkvalitetsinställningen (MP-värdet) på bildskärmen. När du zoomar in blir motivet större inom den gula ramen för att visa vad kameran kommer att fotografera, samtidigt som MP-värdet, som anger vilken upplösning som kommer att användas, minskar. Använda zoom 13

16 Kapitel 2 När du tar bilder med digital zoom bör du kontrollera att det MP-värde som visas på bildskärmen är lämpligt för det format du tänker skriva ut bilden i. För MP-värden och rekommenderade utskriftsstorlekar, se Bildkvalitet under Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna på sidan 17. Så här använder du den digitala zoomfunktionen: 1. I läget Bildtagning trycker du på på Zoom-reglaget om du vill zooma optiskt till maximinivån och släpper därefter reglaget. 2. Tryck in och håll kvar tills det motiv du vill fotografera fyller den gula rutan. Om du zoomat in för långt kan du trycka på. 3. Om du vill återgå till optisk zoom trycker du på. Anmärkning Digital zoom går inte att använda i / Panorama-läget eller vid inspelning av videoklipp. 14 Ta bilder och spela in videoklipp

17 3 Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning Kamerans standardinställningar fungerar bra för de flesta fotograferingssituationer. I vissa situationer kan emellertid de funktioner som beskrivs i det här kapitlet förbättra de bilder du tar och de videoklipp du spelar in. Förutom att ställa in funktioner som optimerar kameran för olika ljusförhållanden och rörelser kan du ställa in kameran på att skapa en panoramabild, ta en snabb serie bilder eller ta bilder 10 sekunder efter det att du tryckt på slutarknappen, vilket ger dig tid att själv komma med på bilden. Ställa in blixten Välj en blixtinställning genom att trycka på i läget Bildtagning, använda för att markera önskat blixtläge och därefter trycka på. Om du vill avsluta utan att ändra blixtinställningen trycker du på. Autoblixt (standard) - kameran använder blixten när det behövs. Blixten kan orsaka ett fenomen som ger röda ögon (se Röda ögon på sidan 15). Blixt på - kameran använder alltid blixt. Om ljuskällan är bakom motivet kan du använda denna inställning för att öka ljuset framför motivet. Blixten kan orsaka ett fenomen som ger röda ögon (se Röda ögon på sidan 15). Blixt av - kameran använder inte blixt. Använd den här inställningen för att ta bilder av motiv som ligger utanför blixtens räckvidd eller för att fotografera motiv i det faktiska ljuset. Den blixtinställning du väljer fortsätter att gälla tills du ändrar den eller stänger av kameran. Anmärkning Blixten är inställd på Blixt av i fotograferingslägena Landskap, / Panorama, Solnedgång och Teater, när du använder inställningen Bildserie och när du spelar in videoklipp. Blixten är inställd på Blixt på i fotograferingsläget Nattporträtt. Röda ögon Fenomenet med röda ögon orsakas av att ljuset från blixten reflekteras i ögonen på den som fotograferas, vilket ibland gör att människoögon ser röda ut och djurögon verkar glöda på fotot. Du kan åtgärda röda ögon på människor i bilder du tagit antingen med hjälp av Ta bort röda ögon (se Ta bort röda ögon under Använda Design Gallerymenyn på sidan 28) eller med den HP Photosmart-programvara som medföljde kameran. Du kan åtgärda glödande ögon på djur i bilder du tagit med hjälp av Korrigera djurögon (se Förbättra foton på sidan 29). Använda fotograferingslägena Fotograferingslägena har fördefinierade inställningar för vanliga situationer. De är optimerade för olika typer av motiv eller fotograferingsförhållanden. Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning 15

18 Kapitel 3 Välj ett fotograferingsläge genom att trycka på Läge i Bildtagning, använda för att markera ett fotograferingsläge pch därefter trycka på. Om du vill avsluta utan att byta fotograferingsläge trycker du på. Auto-läge (standard) - används för att ta bra bilder snabbt när du inte har tid att ställa in ett särskilt fotograferingsläge. Närbild - används för närbilder av motiv på 100 mm till 1 meters avstånd från kameran. Bildstabilisering (endast R830-serien) - används för att bilderna ska bli så skarpa som möjligt när motivet rör sig eller du inte kan hålla kameran stilla tillräckligt länge vid halvbra eller dimmiga ljusförhållanden. Se Optimera exponering på sidan 13. Använd fotograferingsläget Bildstabilisering med R840-kameror, (se Bildstabilisering under Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna på sidan 17). Teater - används för att ta bilder på föreläsningar, konserter eller sportevenemang inomhus utan blixt. eller Panorama - för vidsträckta landskap eller gruppbilder där du vill fotografera ett område som är så brett att det inte får plats på en bild (se Använda panoramaläge på sidan 16). Landskap - för motiv med djupt perspektiv, som till exempel berglandskap. Porträtt - för bilder som har en eller flera människor som sitt primära motiv. Rörelse - används för fotografering av sportevenemang, bilar som rör sig eller annat där du vill fånga motivet i rörelsen. Nattporträtt - används för fotografering av människor nattetid. Det här läget använder blixten och en lång exponeringstid. Därför måste du placera kameran på ett stativ eller ett stabilt underlag. Strand - används för fotografering på stranden. Snö - används för fotografering i snö. Solnedgång - används för fotografering utomhus i solnedgången. Anmärkning Inställningen av fotograferingsläge gäller inte när du spelar in videoklipp. Inställningen av fotograferingsläge gäller tills du ändrar det igen eller stänger av kameran. Använda panoramaläge I / Panorama-läget kan du ta en sekvens med 2 till 5 bilder som kan sammanfogas för att fånga en scen som annars inte får plats på en bild. Om du vill sammanfoga en panoramsekvens använder du Sammanfoga panorama på kameran. Se Sammanfoga panoraman på sidan 26. Om du installerat HP Photosmart- 16 Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning

19 programvaran (se Installera programvaran på sidan 8) kan du även sammanfoga panoraman automatiskt medan de överförs till datorn. 1. I Bildtagning trycker du på Läge, använder för att markera antingen Panorama (vänster till höger) eller Panorama (höger till vänster) och trycker därefter på. 2. Tryck ned slutarknappen för att ta den första bilden i panoramasekvensen. 3. Rikta kameran för att ta den andra bilden. Använd den transparenta överlappningen över en tredjedel av bildskärmen för att passa in den andra bilden med den första. 4. Tryck på slutarknappen för att ta den andra bilden. 5. Fortsätt att lägga till upp till tre ytterligare bilder i panoramat eller tryck på för att avsluta panoramasekvensen. Under Direktvisning (se Direktvisning på sidan 11) visas varje bild i panoramasekvensen. När den sista bilden visas kan du sammanfoga sekvensen till ett panorama genom att trycka på och sedan trycka på när det sammanfogade panoramat visas. Du kan också radera panoramasekvensen genom att trycka på, markera Hela panoramasekvensen och sedan trycka på. Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna I menyerna Bildtagning och Videoinspelning kan du justera kamerainställningar som påverkar egenskaperna hos de bilder och videoklipp du tar i fortsättningen. I menyn Bildtagning visas endast de funktioner som är tillgängliga för bildtagning, medan menyn Videoinspelning endast visar de funktioner som är tillgängliga för inspelning av videoklipp. 1. Skjut till eller och tryck sedan på. 2. Markera ett alternativ med knapparna och tryck sedan på så att alternativets meny visas. 3. Använd för att markera en inställning och tryck sedan på för att ändra inställningen eller tryck på för att avsluta utan att ändra inställningen. 4. Du lämnar menyn genom att trycka på upprepade gånger tills du kommer tillbaka till Bildtagning eller Videoinspelning. Du kan visa information om ett alternativ genom att navigera med knapparna, markera Hjälp... i alternativets meny och sedan trycka på. Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna 17

20 Kapitel 3 Så länge ingenting annat anges förblir inställningen aktiv tills du stänger av kameran. Nästa gång du slår på kameran gäller åter standardinställningarna. Videokvalitet (endast ) - inställning av upplösning och komprimering för bilder. Inställningen fortsätter att gälla tills du ändrar den även om du stänger av kameran. Bäst (standard) - för videoklipp med rörelser som spelas in utomhus eller utskrift av enskilda videobildrutor med en storlek upp till 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 tum). Bättre - för videofilmning inomhus eller utskrift av enskilda videobildrutor med en storlek på upp till 7,6 x 12,7 cm (3 x 5 tum). Bra - för filmning av längre videoklipp eller för kortare videoklipp som skickas per e-post. Självutlösare - när du vill ta en bild eller spela in ett videoklipp med 10 sekunders fördröjning (se Använda inställningarna för självutlösare på sidan 20). Inställningen återställs till Av när bilden tagits. Av (standard) - inaktiverar självutlösaren. På - används för att ta en fördröjd tagning eller videoklipp. på-2 tagningar (endast ) - används för att ta två fördröjda tagningar. Bildstabilisering (endast R840-serien; endast ) - används för att bilderna ska bli så skarpa som möjligt. Inställningen fortsätter att gälla tills du ändrar den även om du stänger av kameran. Av (standard), På. Använd fotograferingsläget Bildstabilisering med R830-kameror, (se Bildstabilisering under Använda fotograferingslägena på sidan 15). Anpassad belysning (endast ) - balanserar förhållandet mellan ljusa och mörka områden. Mer information finns i Anpassad belysning på sidan 21. Av (standard), På. Bildkvalitet (endast ) - inställning av upplösning och komprimering för bilder. Ju högre värde desto högre upplösning. Inställningen fortsätter att gälla tills du ändrar den även om du stänger av kameran. R840-serien: 8MP bäst - för förstoring och utskrift av bilder som är större än 41 x 51 cm (16 x 20 tum). Normal (8MP) (standard) - för utskrift av bilder upp till 41 x 51 cm (16 x 20 tum). 5MP - för utskrift av bilder upp till 28 x 36 cm (11 by 14 tum). 2MP - för utskrift av bilder upp till 13 x 18 cm (5 by 7 tum). VGA - när du vill skicka bilder via e-post eller publicera dem på Internet. R830-serien: 7MP bäst - för förstoring och utskrift av bilder som är större än 28 x 36 cm (11 x 14 tum). Normal (7MP) (standard) - för utskrift av bilder upp till 28 x 36 cm (11 x 14 tum). 5MP - för utskrift av bilder upp till 28 x 36 cm (11 by 14 tum). 2MP - för utskrift av bilder upp till 13 x 18 cm (5 x 7 tum). VGA - när du vill skicka bilder via e-post eller publicera dem på Internet. Bildserie (endast ) - för tagning av två eller flera bilder i snabb följd (se Använda inställningen för bildserie på sidan 21). Av (standard), På. Märkning - märker bilder och videoklipp när de tas eller spelas in. Inställningen fortsätter att gälla tills du ändrar den även om du stänger av kameran. 18 Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning

21 (fortsättning) För att välja en märkning som du vill tillämpa använder du för att markera alternativet och trycker sedan på. Mer information om märkningar finns i Märka bilder på sidan 25. Datum- och tidsstämpel (endast ) - stämplar datumet i det nedre vänstra hörnet av bilden. Inställningen fortsätter att gälla tills du ändrar den även om du stänger av kameran. Av (standard) - varken datum eller tid stämplas på bilden. Endast datum - datum stämplas permanent på bilden. Datum & tid - datum och tid stämplas permanent på bilden. Kompensation för exponering - kringgår kamerans automatiska exponeringsinställning. Mer information finns i Kompensation för exponering på sidan 21. Om du vill att bilderna ska bli ljusare trycker du på för att öka värdet. Om du vill att bilderna ska bli mörkare trycker du på för att minska värdet. Exponeringsvariation (endast ) - tar tre bilder, en med det värde du ställt in för Kompensation för exponering och en under- och en överexponerad med det värde du väljer med hjälp av. Av (standard) ± 0,5 ± 1,0 Under Direktvisning (se Direktvisning på sidan 11) kan du radera hela variationssekvensen. Om du vill radera enskilda bilder, se Ta bort bilder på sidan 24. Vitbalans - balanserar färgen med hänsyn till ljusförhållandena. Mer information finns i Vitbalans på sidan 22. Auto (standard) - korrigerar belysningen av motivet. För allmän fotografering. Sol - för bilder utomhus vid soligt eller molnigt väder. Skugga - för bilder utomhus i skuggigt eller dunkelt ljus. Volfram - för bilder inomhus med glödlamps- eller halogenbelysning. Fluorescerande - för bilder inomhus i fluorescernade belysning. ISO-hastighet - ändrar kamerans ljuskänslighet. Mer information finns i ISOhastighet på sidan 22. Auto (standard) - kameran väljer den bästa ISO-hastigheten för motivet. ISO för bästa kvalitet. ISO för dåliga ljusförhållanden. ISO för dåliga ljusförhållanden och/eller rörelser när det är önskvärt med snabba slutarhastigheter. ISO för ökad känslighet vid dåliga ljusförhållanden. ISO för ökad känslighet vid dåliga ljusförhållanden. AE-mätning - specificerar vilken del av scenen som kameran ska använda för att beräkna exponeringsvärdet. Medelvärde (standard) - användbart när du vill att hela scenen ska användas för beräkning av exponeringsvärde. Punkt - praktiskt för bakgrundsbelysta scener eller om motivet är mycket ljust eller mörkt i jämförelse med den övriga scenen. För bästa resultat, använd fokuseringslåset (se Använda fokuslås på sidan 12) med Punkt. Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna 19

22 Kapitel 3 (fortsättning) Kamerakonfiguration... - visar kamerakonfigurationsmenyn där du kan ställa in hur kameran ska fungera (se Använda kamerakonfigurationsmenyn på sidan 41). Kamerahjälp... - visar en lista över hjälpavsnitt om vanliga funktioner. Anmärkning Endel alternativ är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen eller med andra inställningar. Använda inställningarna för självutlösare Med självutlösaren kan du ta en eller två bilder eller spela in ett videoklipp med 10 sekunders fördröjning. 1. När menyn Bildtagning eller videoinspelnings visas använder du för att markera Självutlösare och trycker därefter på. 2. I menyn Självutlösare, använd för att välja På (för en tagning) eller På-2 tagningar, tryck på, sedan på flera gånger tills du kommer tillbaka till Bildtagning eller Videoinspelning. Om du vill ha närmare anvisningar för hur du väljer alternativ i menyerna Bildtagning och Videoinspelning, se Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna på sidan Placera kameran på ett stativ eller en stabil yta. 4. Rama in motivet på bildskärmen. 5. Tryck ned slutarknappen till hälften så att du låser fokus och exponering. När fokusramarna blir gröna trycker du ned slutarknappen helt och hållet. Kameran väntar i 10 sekunder och tar sedan fotot eller börjar spela in videoklippet. Om du valt På - 2 tagningar tar kameran den andra bilden några sekunder efter den första. 6. Vid inspelning av videoklipp stoppar du inspelningen genom att trycka på slutarknappen. Tips Om du själv vill vara med på bilden placerar du kameran på ett stativ eller ett stabilt underlag och trycker sedan ned slutarknappen helt och hållet. Kameran låser fokusering och exponeringen alldeles innan nedräkningen är klar, vilket gör att du hinner ställa dig på plats. Inställningen Självutlösare återställs till standardinställningen Av när bilden eller videoklippet har tagits. 20 Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning

23 Använda inställningen för bildserie Med Bildserie kan du ta två eller fler bilder så snabbt som möjligt genom att trycka ned slutarknappen hela vägen och hålla den nedtryckt. 1. I bildtagningsmenyn använder du för att markera Bildserie, trycker på, markerar På, trycker på och trycker därefter på upprepade gånger tills du kommer tillbaka till Bildtagning. Om du vill ha närmare anvisningar för hur du väljer alternativ i menyn Bildtagning, se Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna på sidan Rama in motivet och tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa fokuseringen och exponeringen. Tryck sedan ned slutarknappen helt och hållet och håll den nere. Kameran tar bilder så snabbt som möjligt tills du släpper slutarknappen eller tills kamerans minne blir fullt. Kamerans bildskärm förblir avstängd under bildserietagningen. När bildserien har tagits visas varje bild i tur och ordning i Direktvisning (se Direktvisning på sidan 11). Du kan radera hela bildserien i Direktvisning. Om du vill radera enskilda bilder, se Ta bort bilder på sidan 24. Inställningen av Bildserie gäller tills den ändras eller tills den återställs till standardinställningen Av när du stänger av kameran. Anpassad belysning Med den här inställningen balanserar du förhållandet mellan ljusa och mörka områden i en bild. Du bevarar mjuka kontraster, men dämpar skarpa. När Anpassad belysning används med blixt går det att lysa upp områden som blixten annars inte skulle nå. Anpassad belysning är t.ex. användbar i följande situationer: Utomhusscener med en blandning av sol och skugga Motiv med hög kontrast som innehåller både ljusa och mörka föremål Inomhusscener där man fotograferar med blixt (för att mjuka upp eller jämna ut effekten av blixten) Bakgrundsbelysta scener där motivet är utanför blixtens räckvidd eller är starkt belyst bakifrån (till exempel framför ett fönster) Kompensation för exponering Genom att använda Kompensation för exponering kan du åsidosätta kamerans automatiska exponeringsinställning. Kompensation för exponering kan vara bra för motiv som innehåller många ljusa fält (som ett vitt föremål mot en ljus bakgrund) eller många mörka fält (som ett svart föremål mot en mörk bakgrund). Sådana motiv kan bli grå på bild om du inte använder Kompensation för exponering. För ett motiv med många ljusa fält ökar du Kompensation för exponering till ett positivt värde. För ett motiv med många mörka fält minskar du Kompensation för exponering. Tips För att se vilken effekt olika inställningar för Kompensation för exponering kan ha på en bild, använder du Exponeringsvariation (se Exponeringsvariation under Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna på sidan 17). Använda bildtagnings- och videoinspelningsmenyerna 21

24 Kapitel 3 Vitbalans ISO-hastighet Färger blir olika på bild beroende på ljusförhållandena. Med den här inställningen kan du kompensera för ljuset så att färgerna återges mer korrekt och vita färger verkligen blir vita på bilden. Du kan även skapa kreativa effekter genom att ändra vitbalansen. Inställningen Sol ger t.ex. bilden en varmare ton. Den här inställningen justerar kamerans ljuskänslighet. När inställningen för ISOhastighet är Auto (standard), väljs den bästa ISO-hastigheten för motivet automatiskt. Lägre ISO-hastigheter ger ett minimum av grynighet (brus) i bilden, men även lägre slutarhastigheter. Använd ett stativ om du fotograferar med ISO 100 i dåligt ljus utan blixt. Du kan använda en högre ISO-hastighet när du tar bilder under mörka förhållanden utan blixt, eller när du fotograferar motiv som rör sig snabbt, eftersom du då kan ha högre slutarhastigheter. Tänk dock på att högre ISO-hastigheter kan ge grynigare bilder (bilder med mer brus) av sämre kvalitet. 22 Göra inställningar för bildtagning och videoinspelning

25 4 Granska bilder och videoklipp Du kan granska och manipulera bilder och videoklipp i läget Uppspelning på det sätt som beskrivs här. Om du vill ha information om hur du förbättrar bilder, se Använda uppspelningsmenyn på sidan 25 och Använda Design Gallery-menyn på sidan 28. Använda Uppspelning 1. Skjut till. 2. Navigera genom bilder och videoklipp med. 3. Tryck på om du vill visa videoklipp och på när du vill göra en paus i ett klipp. I pausläge använder du om du vill bläddra till enskilda bildrutor; tryck på om du vill återuppta videouppspelningen. Under Uppspelning visar bildskärmen även ytterligare information om varje bild eller videoklipp. 1 Uppspelningsindikator. 2 Indikator för minneskort. 3 Batteriindikator (se Strömindikatorer på sidan 53). 4 1 av 30 Bildens eller videoklippets nummer i förhållande till det totala antalet lagrade bilder och videoklipp. 5 Bildens position i en panoramasekvens. 6 1 Märkt bild (se Märka bilder på sidan 25). Om bilden är märkt som favorit, visas. Om den har någon annan märkning, visas och antalet tillämpade märkningar. 7 Bild som är markerad för online-beställning av kopior (se Beställa kopior online på sidan 39). 8 1 Antal elektroniska destinationer för Photosmart Dela (se Dela bilder på sidan 39). Granska bilder och videoklipp 23

26 Kapitel 4 (fortsättning) 9 3 Antal bilder som ska skrivas ut (se Markera bilder för utskrift på sidan 37). Ta bort bilder Så här raderar du en visad bild i läget Uppspelning: 1. Tryck på. 2. Välj ett alternativ med och tryck sedan på. Denna bild - raderar bilden eller videoklippet. Alla utom favoriter - raderar alla bilder utom de som är markerade som favoriter. Menyalternativet visas bara om du har bilder markerade som favoriter (se Märka bilder på sidan 25). Hela panomramasekvensen - om den bild som visas är en del av en panoramasekvens, raderas alla bilder i panoramasekvensen. Alla bilder (i minnet/på kortet) - raderar alla lagrade bilder och videoklipp. Formatera (minne/kort) - raderar alla lagrade filer och formaterar därefter internminnet eller minneskortet. Visa miniatyrer 1. I läget Uppspelning trycker du på Miniatyrer (samma som Zooma ut på Zoom-reglaget) för att visa miniatyrer. 2. Använd och för att bläddra genom miniatyrbilderna. 3. Tryck på för att avsluta Miniatyrer och visa den markerade bilden på bildskärmen. När miniatyrvyn väl visas kan du visa miniatyrerna efter datum: 1. Tryck på. Varje miniatyr i vyn representerar en grupp bilder som tagits på samma datum. 2. Använd och för att bläddra genom miniatyrbilderna. 3. När en daterad miniatyr har markerats, trycker du på för att visa miniatyrbilderna som tagits det datumet. 4. Tryck på för att avsluta Miniatyrer och visa den markerade bilden på bildskärmen. Förstora bilder Denna funktion används endast för visning - den ändrar inte bilden permanent. 1. I läget Uppspelning trycker du på (samma som Zooma in på Zoom-reglaget). Den visade bilden förstoras till dubbel storlek. 2. Använd och för att panorera över den förstorade bilden. 3. Använd och för att ändra förstoringsgraden. 4. Tryck på när du vill återgå till Uppspelning. 24 Granska bilder och videoklipp

27 Använda uppspelningsmenyn 1. I Uppspelning trycker du på. 2. Använd för att markera ett alternativ. 3. Använd för att markera en bild eller ett videoklipp, tryck på och följ anvisningarna på kameran. 4. Tryck på upprepade gånger när du vill återgå till Uppspelning. Design Gallery... - förbättra bilderna genom att redigera, beskära, lägga till ramar med mera (se Använda Design Gallery-menyn på sidan 28). Photosmart Express... - markera bilder för utskrift, delning och beställning av kopior online (se Använda HP Photosmart Express på sidan 37). Märkning - markera bilder för utskrift, delning och för beställning av kopior online (se Märka bilder på sidan 25). Visa bildspel - skapa och visa bildspel med dina bilder och videoklipp (se Visa bildspel på sidan 26). Sammanfoga panorama - sammanfoga en panoramasekvens till en bild på kameran (se Sammanfoga panoraman på sidan 26). Flytta bilder till minneskortet - bilderna i kamerans internminne flyttas till ett minneskort. Det här alternativet är bara tillgängligt om det finns bilder i internminnet och ett minneskort är isatt. Om du vill flytta bilder väljer du det här alternativet och följer anvisningarna på skärmen. Kamerakonfiguration... - visar kamerakonfigurationsmenyn där du kan ställa in hur kameran ska fungera (se Använda kamerakonfigurationsmenyn på sidan 41). Kamerahjälp... - visar en lista över hjälpavsnitt om vanliga funktioner. Märka bilder När du har överfört bilderna till datorn kan du sortera dem efter märkningarna. Så märker du en visad bild i läget Uppspelning: 1. I uppspelningsmenyn trycker du på för att markera Märkning och därefter trycker du på. 2. Använd för att välja en märkning. Markera Favoriter, Semester, Födelsedagar, Familj, Barn, Vänner, Husdjur, Aktiviteter, Resor eller Övrigt, och tryck sedan på. Välj Konfigurera märkningsmenyn... om du vill definiera nya märkningar (se Definiera märkningar i Windows på sidan 26) eller flytta över märkningar till ditt favoritprogram för bildbehandling (se Föra över märkningar från en Macintosh på sidan 26). Välj Märk alla bilder... och välj sedan en märkning som du vill tillämpa på alla bilder. Anmärkning Du kan tillämpa flera märkningar på samma bild eller videoklipp. Använda uppspelningsmenyn 25

28 Kapitel 4 3. Tryck på igen om du vill markera bilden som visas. Denna bild är förkryssad i den valda märkningsmenyn. Tryck på en gång till om du vill avmarkera bilden. 4. Tryck på upprepade gånger när du vill återgå till Uppspelning. Definiera märkningar i Windows Den HP Photosmart-programvara som medföljde kameran innehåller en funktion med vars hjälp du kan definiera egna märkningar på datorn och därefter föra över dem till kameran. Så här definierar du märkningar: 1. I menyn Märkning väljer du Konfigurera märkningsmenyn Anslut kameran till datorn (se Ansluta till datorn på sidan 34). Programmet Märkningsinställning startar automatiskt. 3. I hjälpsystemet i programmet Märkningsinställning finns det anvisningar för hur du skapar, raderar och ändrar ordning på märkningar samt hur du sparar nya och modifierade märkningar på kameran. Föra över märkningar från en Macintosh Med HP Photosmart-programvaran som medföljer kameran kan du använda nyckelord i HP Photosmart Studio or iphoto som kameramärkningar. 1. Skapa nyckelord i HP Photosmart Studio eller iphoto. 2. I menyn Märkning väljer du Konfigurera märkningsmenyn Anslut kameran till datorn (se Ansluta till datorn på sidan 34). Systeminställningar öppnas med fliken Organisera i inställningarna för HP Photosmart-kameran. 4. Använd reglagen på fliken Organisera för att välja de nyckelord du vill föra över till kameran. Visa bildspel Välj Visa bildspel om du vill konfigurera och visa ett bildspel med bilder och/eller videoklipp på kamerans bildskärm eller på en TV (om kameran är dockad i en HP Photosmart dockningsstation (tillval) och ansluten till en TV). Bilder - visar de angivna bilderna: alternativen är Alla (standard), följt av märkningar som finns på en bild eller fler. Intervall - ställer in hur länge varje bild ska visas: 2 sek, 5 sek (standard), 10 sek, 15 sek, 60 sek. Slinga - anger hur många gånger bildspelet ska upprepas: En gång (standard), 2x, 3x, Kontinuerlig. Bildtyp - specificerar vilken typ av bilder som ska ingå i bildspelet: Bilder och video, Endast bilder, Endast video. Sammanfoga panoraman När en bild från en panoramasekvens visas och du väljer Sammanfoga panorama visar kameran en sammanfogad bild av panoramasekvensen. 26 Granska bilder och videoklipp

29 Anmärkning Sammanfogning på kameran ger en mindre bild än om du sammanfogar sekvensen under överföring till en dator. Om du vill att det sammanfogade panoramat ska få samma upplösning som när du fotograferade panoramabildsekvensen ska du föra över bildsekvensen till en dator (se Överföra bilder med HP Photosmart-programvaran på sidan 33). 1. Bläddra till en av bilderna i en panoramasekvens och tryck sedan på. 2. I uppspelningsmenyn använder du för att välja sammanfoga panorama och trycker sedan på för att förhandsvisa den sammanfogade bilden. Du kan använda för att förstora det sammanfogade panoramat och för att panorera över bilden och undersöka fogningen. 3. Tryck på om du vill sammanfoga och spara panoramabilden eller på om du vill avbryta sammanfogningen. När du sammanfogar ett panorma skapas en ny fil och de enskilda bilderna i panoramasekvensen finns kvar. Använda uppspelningsmenyn 27

30 5 Använda Design Gallery-menyn Du kan förbättra bilder som du tagit med funktionen Design Gallery. 1. Utgå från Uppspelning, använd för att bläddra till en bild och tryck sedan på. 2. Använd för att markera Design Gallery och tryck sedan på. 3. Markera ett alternativ med, tryck sedan på och följ eventuella anvisningar på kameran. 4. Tryck på upprepade gånger när du vill återgå till Uppspelning. Ta bort röda ögon - ta bort röda ögon i bilder som innehåller människor (se Ta bort röda ögon på sidan 28). Rotera - roterar den visade bilden. Använd för att rotera bilden med- eller moturs i steg om 90 grader. Tryck på om du vill spara bilden med sin nya orientering. Använd effekter - använd olika kreativa effekter på en bild (se Använda effekter på sidan 29). Förbättra foton - korrigera vissa skönhetsfel på en bild (se Förbättra foton på sidan 29). Modifiera färg - tillämpa en färgeffekt på en bild (se Modifiera färger på sidan 30). Lägg till ramar - lägga till en ram på en bild (se Lägga till ramar på sidan 31). Beskära - beskär en bild (se Beskära bilder på sidan 31). Ta bort röda ögon När du väljer Ta bort röda ögon bearbetar kameran den aktuella stillbilden så att eventuella röda ögon korrigeras. Kameran bearbetar bilden i några sekunder och sedan visas bilden med gröna rutor runt de områden som har korrigerats. Dessutom visas menyn Ta bort röda ögon: Spara ändringar (standard) Skriver över originalbilden och återgår sedan till Design Gallery-menyn. Visa ändringar Visar en förstorad vy av bilden med gröna fyrkanter runt de korrigerade områdena. Avbryt - återgår till Design Gallery-menyn utan spara korrigeringarna av röda ögon. Ta bort röda ögon kan bara användas på bilder som har tagits med blixt. 28 Använda Design Gallery-menyn

31 Använda effekter Tips Om du behöver beskära en bild (se Beskära bilder på sidan 31) bör du göra det innan du använder effekter, lägger till ramar eller förbättrar foton. Om du vill använda effekter eller modifiera färger eller förbättra foton ska du göra det innan du lägger till en ram. Med Använd effekter kan du skapa en kopia av en vald bild och lägga till effekter i kopian. Så här använder du effekter: 1. I Design Gallery-menyn använder du för att välja Använd effekter och trycker därefter på. 2. Använd för att välja ett alternativ och förhandsgranska vad det har för effekt på bilden. Bläckpunkter Använder punkter för att efterlikna pointillism-teknik. Serie Simulerar en höggradigt grafisk serieteckning. Akvarell Simulerar en akvarellmålning. Mittpunktsfokus Skapar en suddig yta som strålar ut från en skarp mittpunkt mot otydliga kanter. Färgreduktion Ger en matt effekt med hög kontrast. Retro Ger en tvåfärgad 70-talslook med hög kontrast. Mjuk glöd Ger en diffus, mystisk, ljus glöd. Klassiskt Ger ett äldre, repigt utseende. Himmelsfärg Ger himlen en färgnyans som bleknar uppifrån och ned. Markfärg Ger landskapet en färgnyans som bleknar nedifrån och upp. Kalejdoskop Återspeglar bilden i fyra riktningar. Solarisera Kastar delvis om färgtoner och framhäver konturer. Teckning Skapar en teckning med hjälp av konturerna i bilden. 3. Tryck på för att välja en effekt och visa menyn Använd effekter. Justera effekten genom att följa anvisningarna på kameran. 4. Tryck på om du vill spara en kopia av bilden med effekten och återgå till Design Gallery-menyn. Tryck på för att avsluta utan att spara och återgå till menyn Använd effekt. Förbättra foton Tips Om du vill använda effekter, modifiera färger, beskära eller förbättra foton ska du göra det innan du lägger till en ram. Använda effekter 29

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Information om copyright och varumärken 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Det är inte tillåtet att reproducera,

Läs mer

HP Photosmart R930-serien digital. Användarhandbok

HP Photosmart R930-serien digital. Användarhandbok HP Photosmart R930-serien digital Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

HP Photosmart R837 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R837 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

HP Photosmart R967 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R967 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R967 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R927 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

HP Photosmart M730-serien Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M730-serien Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M730-serien Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

HP Photosmart Mz60-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart Mz60-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart Mz60-serien digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Din manual HP PHOTOSMART M22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/918814

Din manual HP PHOTOSMART M22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/918814 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PHOTOSMART M22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v530support

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok Upphovsrätt Upphovsrätt 2012 av BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL 5,0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED FÄRGDISPLAY (DS9810) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Vy Fram- Och Ovansida... 1 Vy Baksida Och Från Sidan... 2 Set Knapp / 4-Vägs Riktningskontroller...

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Raw Hide. hantera camera raw-bilder

Raw Hide. hantera camera raw-bilder Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder Raw Hide hantera camera raw-bilder Apropå rubriken om du tillhör den

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Bruksanvisning. GE Digitalkamera E-serien : E1450W. imagination at work. Förberedelser. Grundläggande användning. Kamerans funktionskontroller

Bruksanvisning. GE Digitalkamera E-serien : E1450W. imagination at work. Förberedelser. Grundläggande användning. Kamerans funktionskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digitalkamera E-serien : E1450W Förberedelser Grundläggande användning Kamerans funktionskontroller Uppspelning Använda menyerna Kameraanslutning Tillägg SE VARNING

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer