KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera"

Transkript

1 KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på

2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare och Ektanar är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Artikelnummer 6B5582_SE

3 Produktöversikt Kamerans framsida DX3900 Zoom Digital Camera 3.1 M E G A P I X E L 6OXWDUNQDSS /MXVVHQVRU %OL[W /DPSDI UVMlOYXWO VDUH 6 NDUOLQV 6WU PEU\WDUH 2EMHNWLYLQE\JJWOLQVVN\GG 86%DQVOXWQLQJYLGHR YLVDVLQWH XWJnQJV OXFND Kamerans undersida OPEN EJECT OPEN $QVOXWQLQJVOXFND SSHQ $QVOXWQLQJWLOOGRFNQLQJVVWDWLRQ I UNDPHUD 86%YLGHRXWJnQJVDQVOXWQLQJDU n 8WPDWQLQJVNQDSS 3LFWXUH&DUG %DWWHULOXFND 6WDWLYJlQJD i

4 Produktöversikt Kamerans översida/baksida 6 NDUH 6WDWXVI QVWHU.QDSSDU %OL[W 1lUELOGGLVWDQV 6MlOYXWO VDUH )XQNWLRQVYlOMDUH 3LFWXUH&DUGnWNRPVWODPSD )lvwhi UKDQGOHGVUHP 3LFWXUH&DUGOXFND.QDSSHQ0HQX.QDSSHQ6HOHFW 3LONQDSSULNWQLQJDU =RRPNQDSS:RFK7 /&'VNlUP 6 NDUODPSD Funktionsväljare %LOGOlJH±WDELOGHU *UDQVNQLQJVOlJH±YLVDELOGHU Sn/&'VNlUPHQ,QVWlOOQLQJVOlJH±J UDHJQD LQVWlOOQLQJDU ii

5 Statusfönster Produktöversikt 6WDWXVI QVWUHWILQQVSnNDPHUDQV YHUVLGD,NRQHUQDVRP YLVDVDQJHUDNWLYDIXQNWLRQHURFKLQVWlOOQLQJDUSnNDPHUDQ,62LQVWlOOQLQJ /nqjwlgvh[srqhulqj )lujoljh 9LWEDODQV 5 GD JRQUHGXFHULQJ %OL[WLQVWlOOQLQJ 1lUELOGGLVWDQV 6MlOYXWO VDUH %XUVWVHNYHQVELOGWDJQLQJ %DWWHULQLYn ([SRQHULQJVNRPSHQVDWLRQ cwhuvwnhqgheloghu.ydolwhwvlqvwlooqlqj iii

6

7 Innehåll 1 Komma igång...1 Vad kan jag göra med min KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera?...1 Vad kan jag göra med mina digitala bilder?...1 Innehåll i kameraförpackningen...2 Sätta fast handledsremmen... 3 Sätta i batterierna... 4 Sätta i ett Picture Card-kort... 5 Sätta på och stänga av kameran... 6 Kontrollera batterierna...7 Automatiskt strömsparläge sparar batterier... 8 Ställa klockan... 9 Funktionsväljaren inställningar och menyer...10 Navigera genom menyerna Ta bilder Ta en bild Visa och ta bort den senaste bilden...18 Förhandsgranska bilder...19 Ta en sekvensbildserie...20 Ta distansbilder och närbilder Använda zoom...22 Använda blixten...23 Ta kort på dig själv...25 v

8 3 Egna inställningar för fotografering...27 Ange exponeringskompensation Ange vitbalans...28 Välja ett färgläge...29 Ställa in bildkvalitet...30 Ange exponeringsmätning...32 Ställa in bildskärpan...33 Ställa in ISO-tiden...34 Ställa in slutarhastigheten...35 Datumstämpla bilder Granska dina bilder...37 Visa bilder i full storlek Visa bilder med filmremsan...38 Förstora bilder...39 Ta bort bilder...40 Skydda bilder Visa en diabildsserie...42 Välja bilder som ska skrivas ut automatiskt...43 Visa bildinformation Anpassa kameran...47 Ställa in ett strömsparläge Ställa in digital zoom...48 Justera kameraljuden...49 Ställa in videoutsignalen...50 Välja ett språk...50 vi

9 Formatera ett Picture Card-kort...51 Återställa användarinställningar Visa information om kameran Installera programvaran...53 Installera programvaran Programvara som medföljer kameran Systemkrav Använda bilder på datorn...57 Innan du överför bilderna...57 Ansluta till datorn...57 Överföra bilder...58 Arbeta med bilder...59 Överföra bilder manuellt...60 Skriva ut bilder Använda KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera...63 Innehållet i förpackningen med dockningsstationen...63 Installera dockningsinsatsen...64 Ansluta dockningsstationen för kamera...64 Installera batteripaketet i kameran...65 Docka kameran...65 Ladda batteripaketet...66 Överföra bilder vii

10 Vid användning av ett stativ Felsökning...69 Felsökning kamera Kamerastatus och meddelanden Felsökning EASYSHARE dockningsstation för kamera...77 Status för EASYSHARE dockningsstation för kamera Skaffa hjälp Hjälp med programvaran Internet Kodaks faxsupport Telefonsupport Bilaga...83 Kameraspecifikationer...83 Specifikationer för dockningsstation för kamera...85 Fabriksinställningar kamera Strömsparfunktion Kameraprestanda...87 Använda batterierna Tips, säkerhet, underhåll Kameratillbehör Lagringskapacitet...91 Leta reda på bilderna på ett Picture Card-kort...91 Namnkonventioner för bildfiler på Picture Card-kort...92 viii

11 Chapter Uppgradera programvaran och den fasta programvaran...93 Upplysningar om bestämmelser ix

12

13 1 Komma igång Vad kan jag göra med min KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera? Ta kanonbilder med en upplösning på 3,1 megapixel i bildläget kan du använda standardinställningarna för enkel titta-och-tryck-fotografering eller få de bilder du vill ha genom att ändra kamerans inställningar ISOnivåer, vitbalans med mera. Granskningsläge i granskningsläget kan du visa bilder på LCDskärmen. Behåll bara de bilder du vill spara, förstora eller skydda, eller gör en diabildsserie av alla bilderna i kameran. Inställning i inställningsläget kan du göra egna kamerainställningar. Vad kan jag göra med mina digitala bilder? Installera KODAK Picture programvaran som finns på CD-ROM-skivan* som medföljer kameran. Sedan kan du göra följande: Överföra automatiskt överföra bilderna till datorn. Dela med dig e-posta bilderna till släkt och vänner. Skriva ut skriva ut på en skrivare, göra papperskopior i en KODAK Picture Maker eller ta med dig Picture Card-kortet till en fotohandlare för professionella papperskopior. Ha kul! lägga till specialeffekter i bilderna, reducera röda ögon, beskära och rotera samt mycket mer. * MACINTOSH OS X-användare, se kommentaren på sidan 54 före installationen av KODAK programvaran. 1

14 Kapitel 1 Innehåll i kameraförpackningen Följande artiklar medföljer kameran: 1 Kamera * 2 Handledsrem 3 KODAK Picture Card 4 USB-kabel 5 Videokabel (för bildvisning på en TV) 6 Dockningsinsats* 7 KODAK litiumbatteri KCRV3 eller motsvarande** (visas inte) 8 Bruksanvisning eller Bruksanvisning på CD, Snabbstart och CD med programvara (visas inte) * Dockningsinsatsen används för att ansluta kameran till KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera. ** KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera kan eventuellt medfölja kameran. I så fall har du fått KODAK NiMH uppladdningsbart batteripaket. Mer information om hur du använder dockningsstationen finns på sidan 63. Du kan också köpa en dockningsstation separat hos en KODAK-återförsäljare eller genom att besöka vår webbsida på accessories. 2

15 Kapitel 1 Sätta fast handledsremmen 1 Trä den korta öglan på handledsremmen genom det avsedda fästet. 2 Trä den långa delen av handledsremmen genom den korta öglan. Dra tills handledsremmen sitter ordentligt. 3

16 EJEC Sätta i batterierna Kapitel 1 Ett KODAK litiumbatteri KCRV3, eller 2 AA-litiumbatterier medföljer kameran.* Så här sätter du i batterierna: 1 Stäng av kameran. 2 Skjut batteriluckan på kamerans undersida i pilens riktning och lyft sedan upp luckan. 3 Sätt i batterierna på det sätt som visas nedan. 4 Stäng batteriluckan. EJECT OPEN Sätt i ett KCRV3 litiumbatteri Sätt i 2 AA-batterier VIKTIG INFORMATION OM BATTERIER Mer information om de typer av batterier som du kan använda i kameran finns på sidan 88. För att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska du inte använda alkaline-batterier. * KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera kan eventuellt medfölja kameran. I så fall har du fått KODAK NiMH uppladdningsbart batteripaket. Mer information om hur du laddar och sätter i batteripaketet i kameran finns på sidan 65. 4

17 Kapitel 1 Sätta i ett Picture Card-kort Tänk på Picture Card-kort som filmrullar som du kan byta ut eller återanvända eller som ett löstagbart datorminne. Med Picture Card-kort, även kallade minneskort, kan du enkelt lagra och överföra bilder. Se sidan 91 för mer information om lagringskapaciteten på Picture Card-kort. 3LFWXUH&DUG nwnrpvwodpsd.ruwoxfnd 8SSK MGNDQW Så här sätter du i ett Picture Card-kort: 1 Stäng av kameran. 2 Skjut Picture Card-kortluckan i pilens riktning och fäll upp den. 3 Håll Picture Card-kortet så att anslutningskontakten är riktad in mot kameran och den upphöjda kanten är vänd mot kamerans baksida. 4 Skjut in Picture Card-kortet i kortplatsen och tryck fast anslutningen. Stäng luckan. Viktigt: Det går bara att sätta i Picture Card-kortet i kameran på ett sätt. Tvinga inte i kortet, det kan skada kameran. Sätt inte i eller ta ut ett Picture Card-kort när den gröna Picture Card-åtkomstlampan blinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, Picture Card-kortet eller kameran. Så här tar du ut ett Picture Card-kort: 1 Stäng av kameran. 2 Öppna kamerans Picture Card-kortlucka. 3 Skjut utmatningsknappen på kamerans undersida så som visas i bilden och ta ut 8WPDWQLQJVNQDSS kortet. Använd bara godkända kort som är märkta med CompactFlash-logotypen. Du kan köpa fler KODAK Picture Card-kort separat på vår webbplats 5

18 Kapitel 1 Sätta på och stänga av kameran 1 Du sätter på kameran genom att skjuta strömbrytaren till läget På ( ). Det inbyggda linsskyddet öppnas och statusfönstret tänds. Om funktionsväljaren är inställd på bildläge ( ) skjuts objektivet ut. 2 Du stänger av kameran genom att skjuta strömbrytaren till läget Av ( ). OBS! Alla pågående åtgärder (spara, ta bort eller kopiera) slutförs innan kameran stängs av. Inbyggt linsskydd Kameran har ett inbyggt linsskydd som skjuts ut och skyddar linsen från damm och repor. Linsskyddet öppnas och stängs automatiskt när du sätter på och stänger av kameran. 6

19 Kapitel 1 Kontrollera batterierna Kontrollera batteristyrkan i statusfönstret innan du börjar ta bilder. Då slipper du missa en viktig bild bara för att kamerans batterier är svaga eller urladdade. 1 Sätt på kameran. 2 Kontrollera batterisymbolen som visas i statusfönstret. Om det inte visas någon symbol är batteriet fulladdat. Svaga batterierna bör snart bytas ut eller laddas upp. Urladdade (blinkar) batterierna är för svaga för att driva kameran. Byt ut batterierna eller ladda upp dem. Riktlinjer angående batterianvändning finns på sidan 88. 7

20 Kapitel 1 Automatiskt strömsparläge sparar batterier Den automatiska strömsparfunktionen förlänger batteriets livslängd genom att stänga av kameran när den har varit inaktiv (inga knappar har tryckts ned och inga bilder har tagits) under en viss tidsperiod. Mer information om strömsparfunktionen finns på sidan 47. Automatiskt strömsparläge Aktiveras efter Strömsparfunktion av Standard Strömsparfunktion på Funktion 5 minuter Alla kamerakretsar stängs av. Linsskyddet förblir öppet med objektivet indraget. 1 minut Så här aktiverar du kameran igen Skjut strömbrytaren till läget Av och sätt sedan på kameran igen 8

21 Ställa klockan Kapitel 1 Kameran har en inbyggd klocka som håller reda på datum och tid i 24- timmarsformat. Om batteriet tas ut ur kameran under en längre tid eller om det blir urladdat behöver du eventuellt ställa om klockan. OBS! Det är viktigt att du ställer in rätt datum och tid om du vill att bilderna ska datummärkas (sidan 36). 1 Se till att kameran är påslagen och vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Date & Time (datum/tid) och tryck sedan på knappen Select. 3 Tryck på pilknapparna för att förflytta dig mellan fälten. Tryck på pilknapparna för att ändra datum- och tidsinställningarna. 4 Tryck på Select för att bekräfta ändringarna. 9

22 Kapitel 1 Funktionsväljaren inställningar och menyer Med funktionsväljaren kan du använda din kamera på tre sätt: Bildläge ta bilder och ändra inställningar för fotografering Granskningsläge visa och arbeta med bilder på LCD-skärmen )XQNWLRQV YlOMDUH Inställningsläge anpassa kamerans funktioner Menyer i bildläget Meny Exposure Compensation (exponeringskompensation) (sidan 27) White Balance (vitbalans) (sidan 28) Color Mode (färgläge) (sidan 29) Så här använder du menyerna i bildläget: 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Tryck på knappen Menu. 3 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 4 Tryck på knappen Select. Meny Sharpness (skärpa) (sidan 33) ISO Speed (ISOtid) (sidan 34) Shutter Speed (slutarhastighet) (sidan 35) 10

23 Kapitel 1 Meny Quality (kvalitet) (sidan 30) Exposure Metering (exponeringsmätning) (sidan 32) Meny Date and Time Stamp (datumoch tidsstämpel) (sidan 36) 11

24 Kapitel 1 Menyer i granskningsläget Så här använder du menyerna i granskningsläget: 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget. 2 Tryck på knappen Menu. 3 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 4 Tryck på knappen Select. Meny Förstora (sidan 39) Meny Diabildsserie (sidan 42) Delete (ta bort) (sidan 40) Skydda (sidan 41) Print Order (utskriftsbeställning) endast från Picture Card-kort (sidan 43) Picture Info (bildinformation) (sidan 44) 12

25 Kapitel 1 Menyer i inställningsläget Så här använder du menyer i inställningsläget: 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. Menyn för inställningsläget visas på LCD-skärmen. 2 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 3 Tryck på knappen Select. Meny Power Save (strömsparläge) (sidan 47) Digital Zoom (sidan 48) Camera Sounds (kameraljud) (sidan 49) Date/Time Set (ange datum/tid) (sidan 9) Videoutgång (sidan 50) Meny Language (språk) (sidan 50) Format Card (formatera kort) (sidan 51) Reset User Settings (återställ användarinställningar) (sidan 52) About this Camera (Om kameran) (sidan 52) 13

26 Kapitel 1 Navigera genom menyerna Sättet att förflytta sig genom menyer och välja alternativ är identiskt i kamerans alla tre lägen. Så här visar du menyer på LCDskärmen: Menynamn I bildläget och granskningsläget trycker du på knappen Menu. W T I granskningsläget visas menyerna på skärmen SELECT tillsammans med en bild. MENU I inställningsläget visas menyerna automatiskt när du Knappen Menu vrider funktionsväljaren till Fler val inställningsläget. Namnet på den markerade menyn visas längst upp på skärmen. En pil på skärmen betyder att ytterligare val kan göras. 14

27 Kapitel 1 Undermenyvisning W T SELECT MENU Knappen Select Så här navigerar du och väljer menyer och alternativ: 1 Använd pilknapparna för att bläddra igenom alternativen på menyerna och undermenyerna. 2 Tryck på knappen Select om du vill visa undermenyer för den markerade menyn och när du vill bekräfta ett alternativ på en undermeny. 3 I bild- och granskningsläget trycker du på knappen Menu när du vill stänga av menyerna. 15

28

29 2 Ta bilder Innan du tar bilder bör du kontrollera att det finns ett Picture Card-kort i kameran, att funktionsväljaren är inställd på bildläget och att kameran är påslagen. Ta en bild Sökare Sökarlampa Slutarknapp Picture Card åtkomstlampa 1 Centrera motivet i sökaren eller använd förhandsgranskning (sidan 19). 2 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. Sökarlampan lyser grönt. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. Den gröna Picture Card-åtkomstlampan blinkar. Bildräkneverket i statusfönstret blinkar och visar hur många bilder som finns kvar. Antalet beror på upplösningen och Picture Card-kapaciteten. Funktionen för automatisk snabbvisning visar bilden på LCD-skärmen (sidan 18). 17

30 Kapitel 2 Visa och ta bort den senaste bilden När du tar en bild visar automatisk snabbvisning bilden på LCD-skärmen i några sekunder. När bilden visas kan du bestämma dig för om du vill spara den eller ta bort den. Denna funktion är idealisk när du vill granska bildinformation. 1 Ta en bild. W SELECT MENU Tryck här för att ta bort bilden T Bilden visas direkt på LCD-skärmen med borttagningsikonen och tillämpliga bildstatusikoner. 2 Om du vill ta bort bilden medan den visas trycker du på pilknappen.. Bildborttagningsfönstret visas. 3 Markera Yes (ja) och tryck sedan på Select. 18

31 Kapitel 2 Förhandsgranska bilder Om du vill se hur bilden ser ut innan du tar den kan du förhandsgranska bilden direkt på LCD-skärmen. När förhandsgranskningen är aktiverad kan du komponera bilden med hjälp av LCD-skärmen istället för med sökaren. OBS! Förhandsgranskning krävs när du använder digital zoom (sidan 22). bländare slutarhastighet digital zoom W SELECT MENU T 1 Tryck på knappen Select. Motivet och ikoner för aktiverade kamerainställningar visas på LCDskärmen. 2 Centrera motivet på LCD-skärmen. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. Aktuellt bländarvärde och aktuell slutarhastighet visas. 4 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. VIKTIGT! Förhandsgranskning är mycket batterikrävande. Dessutom kan det ta lite längre tid för blixten att laddas när du använder förhandsgranskningen. 19

32 Kapitel 2 Ta en sekvensbildserie Med funktionen Burst (sekvensbildtagning) kan du ta upp till åtta bilder i snabb följd. När du tar bilder med sekvensbildtagningsfunktionen är den inbyggda blixten och självutlösaren avstängda. Burst väljs på menyn Picture Quality (sidan 30). OBS! Sekvensbildtagning är idealiskt för att ta bilder av ett sportevenemang eller för rörliga motiv. Aktivera Burst (sekvensbildtagning) 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på knappen Menu. 2 Markera menyn Quality och tryck sedan på knappen Select. 3 Markera inställningen 0.8 MP (Burst). 4 Tryck på knappen Select för att återgå till menyskärmen. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. OBS! När du stänger av kameran återställs 0.8 MP (Burst)-inställningen till 0.8 MP. Detta skiljer sig från andra Quality-inställningar som inte ändras. Ta en sekvensbildserie 1 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering för samtliga bilder i sekvensen. 2 Ta bilderna genom att hålla slutarknappen helt nedtryckt. Kameran tar åtta bilder i snabb följd så länge slutarknappen hålls nedtryckt. När slutarknappen släpps upp avbryts sekvensen. 20

33 Kapitel 2 Ta distansbilder och närbilder Använd närbilds-/distansknappen för att ta bilder på motiv som antingen är mycket nära eller mycket långt bort. Så här väljer du inställning: 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Tryck på närbilds-/distansknappen flera gånger, tills rätt ikon visas i statusfönstret ovanpå kameran. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. 4 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. Närbilder Med närbildsinställningen får du ökad skärpa och detaljrikedom i närbilder. När närbildsinställningen är vald är förhandsgranskning aktiverad och kameran anger automatiskt fokusavståndet beroende på zoompositionen: Zoomposition Vidvinkel Telefoto Närbildsinställningsdistans: 0,07 till 0,7 m 0,25 till 0,7 m Distansbilder Med distansinställningen får du högsta möjliga skärpa för motiv på långt avstånd. Med denna inställning använder kameran fixerad, oändlig fokus. 21

34 Använda zoom 22 Kapitel 2 Kameran har optiska och digitala zoomfunktioner. Med optisk zoom kan du komma upp till två gånger (2X) närmare motivet. Du kan komma ytterligare 3X närmare med digital zoom. Med optisk zoom flyttas kameraobjektivet när du trycker på zoomknapparna. När du sätter på kameran flyttas objektivet mot W (vidvinkelläge). Digital zoom utförs med bildbehandling, objektivet flyttas inte. Förhandsgranskning krävs för digital zoom. Använda optisk zoom W T Zoomknappar 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Aktivera optisk zoom. Tryck på T (telefoto) på fyrvägspilknappen för att komma närmare motivet. Tryck på W (vidvinkel) för att komma längre bort. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. Använda digital zoom Om du vill komma ännu närmare aktiverar du digital zoom. 1 Skjut funktionsväljaren till bildläget och tryck sedan på knappen Select för att aktivera förhandsgranskningen. 2 Skjut T (telefoto) på fyrvägspilknappen så långt den kan komma, gränsen för optisk zoom. Släpp knappen och tryck den sedan mot T igen. Se sidan 48 för olika digitala zoomalternativ. Den förstorade bilden och aktuell förstoringsgrad visas på LCDskärmen allt eftersom bilden förändras. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. OBS! Kvaliteten på kopior eller utskrivna bilder kan försämras något när du använder digital zoom. Digital zoom stängs automatiskt av när kameraläget ändras (när du stänger av förhandsgranskning, flyttar funktionsväljarens position, stänger av kameran eller när kameran stängs av automatiskt).

35 Använda blixten Kapitel 2 Blixten kan behövas när du tar bilder på kvällen, inomhus, eller utomhus om det är mycket skuggigt. Kamerans blixt är effektiv på följande avstånd, beroende på zoompositionen. Zoomposition (vid ISO 140) Vidvinkel Telefoto Effektiv blixt avstånd från motivet 0,5 till 3,2 m 0,5 till 2,3 m Tryck på blixtknappen flera gånger för att bläddra igenom blixtalternativen. Blixtikonen som visas i statusfönstret anger vilket alternativ som är aktivt. Blixtinställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan 52. Automatisk blixt (ingen ikon) blixten avfyras automatiskt när ljusförhållandena kräver det. Fill-in blixten fyras av varje gång du tar en bild, oberoende av ljusförhållandena. Av blixten fyras aldrig av. Röda-ögon-reducering blixten fyras av en gång så att ögonen på personen du fotograferar vänjer sig vid blixten, och fyras sedan av igen när du tar bilden. Använd denna funktion när du tar bilder på människor. 23

36 Kapitel 2 OBS! När du tar bilder under dåliga ljusförhållanden och blixten är avstängd använder kameran längre slutarhastigheter. Se till att kameran inte skakar. Använd ett stativ eller placera kameran på en stadig yta. 24

37 Ta kort på dig själv Kapitel 2 Med självutlösaren tar det 10 sekunder innan bilden tas efter det att du trycker på slutarknappen. Inställningen är idealisk om du själv vill vara med på bilden. 1 Tryck på självutlösarknappen. Om du vill avbryta självutlösaren trycker du på självutlösarknappen en gång till. 2 Placera kameran på en plan och stadig yta eller använd ett stativ. 3 Komponera bilden och tryck på slutarknappen. Självutlösarlampan på kamerans framsida lyser i 8 sekunder och blinkar sedan i 2 sekunder till innan bilden tas. Självutlösaren stängs av när du stänger av kameran eller ändrar funktionsväljarens position. 25

38

39 3 Egna inställningar för fotografering Använd bildläget fotografering. på funktionsväljaren för att göra egna inställningar för Ange exponeringskompensation Med hjälp av funktionen Exposure Compensation (exponeringskompensation) kan du styra hur mycket ljus som släpps in i kameran. Du kan ändra exponeringen med plus eller minus 2 bländarsteg i intervall om 1/2 bländarsteg. OBS! Inställningen är idealisk om du vill kunna kontrollera motiv där ljuskällan är bakom motivet (motljus), eller för att rätta till bilder som är för ljusa eller för mörka. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Exposure Compensation och tryck sedan på Select. 3 Använd pilknapparna för att markera den inställning för exponeringskompensation du vill använda. Om bilderna är för ljusa minskar du (-) exponeringskompensationsvärdet. Om bilderna är för mörka ökar du (+) exponeringskompensationsvärdet. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

40 Ange vitbalans Kapitel 3 Vitt kan se vitt ut i dagsljus men förändras under andra ljusförhållanden. Rätta till de färgskiftningar som sker när du fotograferar under olika ljuskällor med hjälp av inställningen för vitbalans (White Balance). 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn White Balance och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för vitbalans. AUTO (standard) korrigerar vitbalansen automatiskt. Idealiskt för när du tar vanliga kort. DAYLIGHT (dagsljus) Idealiskt för bilder i naturlig belysning. TUNGSTEN (glödlampa) Korrigerar för orange färgstick från vanliga glödlampor. Idealiskt för inomhusbilder som tas utan blixt under denna typ av belysning. FLUORESCENT (lysrör) Korrigerar för grönt färgstick från lysrör. Idealiskt för inomhusbilder som tas utan blixt under denna typ av belysning. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

41 Välja ett färgläge Kapitel 3 Styr färgtoner och stämningar med inställningen Color Mode. Välj färg, svartvitt eller sepia. Förhandsgranskningen visar vald färginställning. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Color Mode och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad färglägesinställning. COLOR (standard) för färgbilder. BLACK & WHITE för svartvita bilder. SEPIA ger bilder en rödbrun nyans. Idealiskt om du vill skapa ett åldrat utseende. När du väljer svartvitt eller sepia visas ikonen i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

42 Ställa in bildkvalitet Kapitel 3 Använd inställningen Quality (kvalitet) för att välja bildupplösning. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Quality och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad kvalitetsinställning. 3.1 MP är den högsta upplösningen, 0.8 MP den lägsta. I tabellen nedan finns mer information. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Högre upplösningar ger mer detaljerade bilder och större filstorlekar utmärkt för papperskopior av fotokvalitet, men de tar upp mer utrymme på Picture Card-kortet och kan ta längre tid att skicka via e-post. Lägre upplösningar ger mindre detaljerade bilder och mindre filstorlekar de ser bra ut på skärmen, tar upp mindre utrymme på Picture Card-kortet och går snabbt att skicka via e-post. På sidan 91 finns information om hur många bilder du kan lagra på olika Picture Card-kort. 30

43 Kapitel 3 Namn på kvalitetsinställningen (i megapixel) Upplösning (i pixel) Filstorlek (ungefärlig) 3.1 MP (standard) 2160 x kb 3.1 MP (High Compr) 2160 x kb 2.2 MP 1800 x kb 1.6 MP 1536 x kb 0.8 MP 1080 x kb 0.8 MP (Burst) 1080 x kb (för varje bild i serien) På sidan sidan 20 finns information om hur du använder inställningen 0.8 MP (Burst). 31

44 Kapitel 3 Ange exponeringsmätning För att få rätt exponering är kameran försedd med tre olika mätsystem som mäter den mängd ljus som kommer in genom kameralinsen: Multi-Pattern (flermönstrat), Center-Weighted (centrerat) och Center Spot (mittpunkt). 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Exposure Metering och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för exponeringsmätning. MULTI-PATTERN (standard) utvärderar ljusförhållandena i hela motivet så att bildexponeringen blir jämn. Idealiskt när du tar vanliga kort. CENTER-WEIGHTED utvärderar ljusförhållandena i det motiv som är centrerat i sökaren. Idealiskt för motiv i motljus. CENTER SPOT påminner om Center- Weighted, men mätningen koncentreras på ett mindre område i det motiv som är centrerat i sökaren. Idealiskt när du behöver en exakt exponering av ett visst område i bilden. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

45 Ställa in bildskärpan Kapitel 3 Med hjälp av inställningen för skärpa (Sharpness) kan du markera eller övertona kanterna på motivet i bilderna. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Sharpness och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för skärpa. SHARP ökar kontrasten i kanterna på bilden. Idealisk för förbättrad bildskärpa eller om du senare vill beskära eller klippa ut vissa delar av bilden. STANDARD (standard) används när du inte behöver några speciella effekter. Idealiskt när du tar vanliga kort. SOFT suddar ut kanterna i bilden något vilket skapar en mjuk fokuseffekt. Idealiskt för porträtt. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

46 Kapitel 3 Ställa in ISO-hastighet ISO-inställningen styr kamerans ljuskänslighet. Använd en lägre ISO-inställning för väl upplysta motiv och en högre ISO-inställning för mörkare motiv. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn ISO Speed och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för ISO-tid. AUTO (standard) kameran anger automatiskt en ISO-tid baserat på ljusförhållandena i motivet. Idealiskt när du tar vanliga kort. ISO 100 idealiskt för fotografering i dagsljus när det är soligt och du vill ha stor detaljrikedom. Fungerar bra för både porträtt och naturbilder. ISO 200 idealiskt vid mulet väder. En bra inställning om du behöver snabbare hastighet utan att bildkvaliteten får lida. ISO 400 idealiskt när det skymmer, eller på natten när du inte får använda blixt; toppen när du fotograferar sportevenemang och du vill ta en ögonblicksbild av rörliga objekt. Fungerar utmärkt för inomhusbilder, med eller utan blixt. När du väljer en annan inställning än Auto visas ikonen i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

47 Kapitel 3 Ställa in slutarhastigheten Använd inställningen Auto och låt kameran automatiskt ställa in slutarhastigheten. Du kan också välja en slutarhastighet från 0,7 till 16 sekunder för längre exponeringar när du tar bilder i dåliga ljusförhållanden utan blixt. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Shutter Speed (slutarhastighet) och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för slutarhastighet. AUTO (standard) kameran bestämmer slutarhastigheten baserat på ljusförhållandena. 0,7 till 16 sekunder använd ett stativ så att kameran inte skakar. Om du väljer en slutarhastighet från 0,7 till 16 sekunder visas ikonen (långtidsexponering) i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

48 Kapitel 3 Datumstämpla bilder Med inställningen Date & Time Stamp kan du trycka datum eller datum och tid i det nedre högra hörnet på bilderna. OBS! Den här inställningen är idealisk om du vill registrera när bilden togs, till exempel på en födelsedag eller för ett försäkringsärende. 1 Kontrollera att kameraklockan är inställd på rätt tid (se sidan 9). 2 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 3 Markera menyn Date & Time Stamp och tryck sedan på Select. 4 Markera önskat datumstämpelalternativ (yyyy=år, mm=månad, dd=dag, hh=timme, mm=minut): Kamerans standardinställning är None (ingen). 5 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 6 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Nästa gång du tar en bild registreras datumstämpeln i bildens nedre högra hörn. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

49 4 Granska dina bilder Använd granskningsläget på funktionsväljaren om du vill granska och arbeta med de bilder som är lagrade på det Picture Card-kort som sitter i kameran. Du kan antingen visa bilderna som har lagrats på kamerans Picture Card-kort i full LCD-skärmstorlek eller använda filmremsefunktionen för att visa och välja från upp till tre miniatyrbilder i taget. OBS! Det här är idealiskt om du vill att dina vänner ska kunna se bilderna i kameran eller om du vill granska bilderna innan du överför eller skriver ut dem. Visa bilder i full storlek 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget. Den senast tagna bilden visas på LCD-skärmen tillsammans med bildnumret samt följande ikoner, om de är aktiverade: Index Print (indexkopia), Print Order (utskriftsbeställning) och Skydda. 2 Bläddra igenom bilderna med fyrvägspilknappen: framåt W T bakåt SELECT första bilden MENU sista bilden 37

50 Kapitel 4 Visa bilder med filmremsan W SELECT MENU Filmremsa Minnesfält Bildindikator T 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget och tryck sedan på Menu för att visa filmremsan. 2 Tryck på pilknapparna för att bläddra genom filmremsan. Om du vill bläddra kontinuerligt håller du ned en pilknapp. För snabb bläddring genom minnesfältet trycker du på Select samtidigt som du håller ned en pilknapp. När du släpper upp pilknappen visas den nya aktuella bilden på LCD-skärmen. Den mörka delen av minnesfältet representerar den del av kortet som är fullt. Bildindikatorn visar bildens position på kortet. 3 Tryck på Menu för att avbryta bildvisningen med filmremsa. 38

51 Förstora bilder Kapitel 4 Med hjälp av förstoringsfunktionen Magnify kan du zooma in vissa delar av bilden. Med denna funktion kan du öka den normala förstoringsnivån två eller fyra gånger. OBS! Funktionen är idealisk för att kontrollera detaljer och se till att skärpan är rätt inställd i bilderna. 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget och tryck på Menu. 2 Tryck på en pilknapp för att visa bilden som ska förstoras. 3 Markera menyn Magnify och tryck sedan på Select. Tryck här för att navigera 4 Tryck på Select en gång för 2X-förstoring och två gånger för 4X-förstoring. Den förstorade bilden och förstoringsgraden visas på LCD-skärmen. W T 5 Använd knapparna för att navigera till olika delar av bilden. SELECT 6 Tryck på Select för att återgå till normal MENU bildstorlek. 7 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Tryck här för att förstora 39

52 Ta bort bilder Kapitel 4 Du kan ta bort en eller samtliga bilder från Picture Card-kortet med borttagningsfunktionen Delete. OBS! Ta bort bilder för att frigöra utrymme på Picture Card-kortet. 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget och tryck på Menu. 2 Tryck på en pilknapp för att visa bilden som du vill ta bort. 3 Markera menyn Delete och tryck sedan på Select. 4 Markera önskad inställning för borttagning. PICTURE (bild) tar bort den markerade bilden. EXIT (standard) återgår till huvudskärmen. ALL PICTURES (alla bilder) tar bort alla bilder på Picture Card-kortet. Använd filmremsan om du vill granska bilderna innan du tar bort dem. Skyddade bilder tas inte bort. Se sidan 41 för information om hur du tar bort skyddet. 5 Tryck på Select. 6 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. 40

53 Skydda bilder Kapitel 4 Skyddsfunktionen förhindrar att speciella bilder tas bort från Picture Cardkortet av misstag. 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget och tryck på Menu. 2 Tryck på en pilknapp för att visa bilden som du vill skydda. 3 Markera menyn Skydda och tryck sedan på Select. 4 Tryck på Select för att skydda bilden. Skyddsikonen visas på LCD-skärmen tillsammans med den skyddade bilden. 5 Tryck på Select igen för att ta bort bildens skydd. 6 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. 41

54 Visa en diabildsserie Kapitel 4 Med funktionen diabildsserie kan du automatiskt visa bilderna på LCDskärmen på kameran vid angivna tidsintervall. Du kan också visa en diabildsserie på vilken apparat med videoingång som helst, t ex en TV, datorskärm eller digital projektor. Funktionen diabildsserie är inte tillgänglig när du bara har en bild på Picture Card-kortet. OBS! Funktionen diabildsserie är idealisk när du vill visa bilderna på en fest eller på ett sammanträde. Videoutgångsanslutning Om du visar diabilderna på en extern videoenhet ska du ansluta videokabeln så som visas nedan: Sätt i rätt videokabelände (medföljer kameran) i kamerans videoutgångsanslutning. Sätt i den andra änden i videoingångsanslutningen på den externa enheten (TV, videobandspelare, datorbildskärm, digital projektor). Detaljerade upplysningar om inställning av videoingången finns i bruksanvisningen som medföljde TV:n eller annan apparat. 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Slide Show och tryck sedan på Select. 3 Tryck på Select för att visa fönstret Slide Show Interval. 4 Använd knapparna för att välja hur länge varje bild ska visas på LCD-skärmen (5 99 sekunder). 5 Tryck på Select för att starta diabildsserien. 6 Tryck på Select igen för att avbryta diabildsserien. 42

55 Kapitel 4 Välja bilder som ska skrivas ut automatiskt Med hjälp av utskriftsbeställningsfunktionen Print Order kan du markera bilder och ange hur många kopior av varje bild som ska skrivas ut automatiskt på en KODAK Personal Picture Maker, eller annan skrivare som kan skriva ut direkt från minneskort. OBS! Funktionen gör att får du utskrifterna snabbare. När du sätter i Picture Card-kortet i en skrivare som kan skriva ut från minneskort skrivs bara de markerade bilderna ut. 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget och tryck på Menu. 2 Tryck på en pilknapp för att visa bilden som du vill markera för utskrift. 3 Markera menyn Print Order och tryck sedan på Select. 4 Markera önskat alternativ för utskriftsbeställning. CANCEL PRINT ORDER (avbryt utskriftsbeställning) avbryter hela utskriftsbeställningen från Picture Cardkortet. INDEX PRINT (indexkopia) beställer en utskrift med miniatyrer av alla bilder på Picture Card-kortet. CURRENT PICTURE (aktuell bild) tar bort den markerade bilden. EXIT (avsluta) återgår till huvudskärmen. ALL PICTURES (alla bilder) markerar samtliga bilder på Picture Card-kortet. Filmremsan visas längst ned på LCDskärmen för att påminna dig om att alla bilder påverkas. 43

56 Visa bildinformation Kapitel 4 5 Om du markerade Cancel Print Order eller Index Print, visas ett fönster som ber dig att bekräfta valet. Svara Yes (ja) eller No (nej). Om du markerade Current Picture eller All Pictures, visas fönstret # Copies (antal kopior). Tryck på en pilknapp för att välja hur många kopior du vill ha (0 99). Om du anger siffran noll (0) annulleras beställningen av bilden. 6 Tryck på Select. Utskriftsbeställningsikonen visas på LCDskärmen tillsammans med den beställda bilden. 7 Tryck på Select. 8 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Bildinformationsfunktionen Picture Information visar vissa data för samtliga bilder på kamerans Picture Card-kort. Informationen inkluderar t.ex. bildnumret, vilket datum och tid bilden togs samt de inställningar som användes för bilden. 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget och tryck på Menu. 2 Tryck på en pilknapp för att visa en bild. 3 Markera menyn Picture Info och tryck sedan på Select. 44

57 Kapitel 4 4 Använd knapparna till att bläddra uppåt och nedåt genom bildinformationen. Bildinformationen som visas på LCDskärmen är skrivskyddad. 5 Tryck på Select för att avsluta visningen av bildinformation. / 45

58

59 5 Anpassa kameran Vrid funktionsväljaren till inställningsläget om du vill göra kamerainställningar som passar dina egna önskemål. Ställa in ett strömsparläge Funktionen Power Save (strömsparläge) balanserar batteriförbrukningen mot kamerans prestanda. Se sidan 87 för information om hur inställningarna påverkar kamerans prestanda. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Power Save och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för strömsparläge. OFF (av) kamerans prestanda är viktigare än batteriförbrukningen. Idealiskt när batteriets livslängd inte är så viktigt. STANDARD (standard) batteriförbränningen och kamerans prestanda är lika viktiga. Idealiskt vid vanlig fotografering. ON (på) batteriets livslängd är viktigare än kamerans prestanda. Idealiskt när du bara har ett batteri eller en uppsättning batterier tillgängligt. 4 Tryck på Select. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. 47

60 Kapitel 5 Ställa in digital zoom Med digital zoom kan du förstora tre gånger (3X) så mycket som med optisk zoom. Du kan ange hur den digitala zoomfunktionen beter sig genom att skjuta knappen T (telefoto) på fyrvägspilknappen förbi gränsen för optisk zoom. Se sidan 22 för upplysningar om hur du använder digital zoom. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Digital Zoom och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för digital zoom. CONTINUOUS zoomar direkt från optiskt telefoto till digital zoom utan att stanna. Idealiskt för snabb övergång från optisk till digital zoom. PAUSE (standard) zoomningen stoppar mellan den optiska zoomgränsen (2X) och början på den digitala zoomen. Om du vill använda pausinställningen skjuter du T (telefoto) på fyrvägspilknappen så långt den kan komma, gränsen för optisk zoom. Släpp knappen och tryck den sedan mot T igen. NONE (ingen) inaktiverar digital zoom. 4 Tryck på Select. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. 48

61 Kapitel 5 Justera kameraljuden Kameran avger ljudsignaler som talar om när vissa funktioner utförs. Du kan ställa in kameran så att den avger signaler för de flesta funktioner, för vissa funktioner eller inte avger några signaler alls. OBS! Stäng av kameraljudet när du fotograferar händelser som kräver tystnad, till exempel ett bröllop eller en teaterföreställning. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Camera Sounds och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för kameraljud. OFF (av) kameran avger inga signaler. SELECTED ON (standard) kameran avger bara signaler när du trycker ned slutarknappen eller vid varningar. ALL ON kameran avger signaler när det är möjligt, för de flesta funktioner. 4 Tryck på Select. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. 49

62 Kapitel 5 Ställa in videoutsignalen Videoutsignalsfunktionen innebär att du kan ställa in videoutsignalen så att den överensstämmer med den standard som används hos dig. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Video Out och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för videoutsignal. NTSC (standard) den standard som används i de flesta länder utanför Europa. NTSC används i USA och Japan. PAL (EUROPE) den standard som används i europeiska länder. 4 Tryck på Select. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Välja ett språk Med hjälp av språkfunktionen kan du visa menyer och meddelanden på skärmen på olika språk. OBS! Språkmenyn är inte tillgänglig i alla länder. Dessa kameror får bara användas på det språk som ställdes in på fabriken. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Language och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad språkinställning. 4 Tryck på Select. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. 50

63 Kapitel 5 Formatera ett Picture Card-kort Om ett Picture Card-kort blir skadat kan du behöva formatera det. När detta sker visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. På sidan 75 finns upplysningar om felmeddelanden. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Format Card och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för minneskortformatering. CONTINUE FORMAT raderar all information på Picture Card-kortet och formaterar om kortet för användning i kameran. CANCEL (standard) avbryter åtgärden utan att ändra något. 4 Tryck på Select. Viktigt: Vid formatering raderas allt, även skyddade bilder, från ett Picture Card-kort. Om du tar ut Picture Card-kortet under formateringen kan kortet skadas. 51

64 52 Kapitel 5 Återställa användarinställningar Med återställningsfunktionen Reset User Settings kan du återställa de flesta inställningar för bildläge till fabriksinställningarna varje gång kameran stängs av. På sidan 86 finns en lista över kamerans fabriksinställningar. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Reset User Settings och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för återställning. Yes (ja) varje gång kameran stängs av återställs de flesta inställningar för bildläge till fabriksinställningarna. No (nej, standard) dina inställningar behålls även när kameran stängs av. 4 Tryck på Select. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Visa information om kameran Med hjälp av funktionen About kan du ta reda på kamerans namn och modell samt vilken version av fast programvara (kamerans interna programvara) som körs. Denna information är speciellt användbar om du behöver kontakta någon beträffande service. 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn About Camera och tryck sedan på Select. Informationen som visas är skrivskyddad. 3 Tryck på Select. Se sidan 93 för mer information om hur du uppgraderar kameran med den senaste versionen av den fasta programvaran.

65 6 Installera programvaran Du måste installera programvaran från CD:n med KODAK Picture programvara innan du överför bilder från kameran till datorn. MACINTOSH OS X-användare, se kommentaren på sidan 54 före installation av programvaran. Installera programvaran 1 Innan du börjar ska du stänga alla andra program som körs på datorn. 2 Sätt i CD:n med KODAK Picture programvara i CD-ROM-enheten. 3 Installera programvaran: På en WINDOWS-baserad dator det första installationsfönstret brukar visas automatiskt. Om det inte gör det väljer du Kör på Start-menyn och anger enhetsbokstaven för CD-ROM-enheten följt av \setup.exe. Exempel: d:\setup.exe. På en MACINTOSH-dator klicka på Continue (fortsätt) i installationsfönstret som visas automatiskt. 4 Installera programvaran enligt anvisningarna på skärmen. Om du uppmanas att göra det startar du om datorn när installationen är klar. Om du vill installera alla tillämpningar som finns på CD-skivan väljer du Typical (typisk) när du ombeds välja installationsalternativ. Om du vill välja vilka tillämpningar som ska installeras väljer du Custom (anpassad) när du ombeds välja installationsalternativ. Se sidan 55 för en beskrivning av programmen på CD-skivan. OBS! Registrera kameran och programvaran elektroniskt när du ombeds att göra det, det tar bara några minuter. Du måste vara ansluten till din Internet-leverantör för att kunna registrera elektroniskt. 53

66 Kapitel 6 Tips för MACINTOSH OS X-användare Installera inte anslutningsprogrammet KODAK Connection eller bildöverföringsprogrammet Picture Transfer MACINTOSH OS X levereras med ett bildbehandlingsprogram som sköter den funktionalitet som finns i både KODAK Connection programvaran och KODAK Picture Transfer programvaran. Dessa två program är onödiga och fungerar inte om de installeras på MACINTOSH OS X. MACINTOSH OS X egna bildbehandlingsprogram startas automatiskt när kameran ansluts till datorn med USB-kabeln eller KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera. Om du så vill, kan du installera KODAK Picture programvaran Du kan vilja installera KODAK Picture programvaran för bildvisning och redigering samt för att dela med dig av bilder. KODAK Picture- programvaran installeras och körs med MACINTOSH OS X i Classic-läge. MACINTOSH OS X Classic-läge startar OS 9 och kör programmet i den miljön. OS 9 startas automatiskt när KODAK Picture programvaran öppnas. 54

67 Kapitel 6 Programvara som medföljer kameran CD:n med KODAK Picture programvara innehåller följande program med vilka du kan använda, överföra och ha roligt med dina digitala bilder. CD:n kan även innehålla programvara som inte beskrivs här. Mer information om hur du använder programmen finns i direkthjälpen för de olika programmen. KODAK Picture Transfer programvara Överför bilder automatiskt från kameran till datorn, organisera och byt namn på bildfiler. Se sidan 58 för mer information. KODAK Picture programvara När du har överfört bilderna till datorn kan du använda KODAK Picture programvaran för att göra följande: Visa och dela med dig av bilderna. Lägga till specialeffekter, skapa en diabildsserie, reducera röda ögon, beskära och rotera samt mycket mer. E-posta bilderna till släkt och vänner. KODAK Camera Connection programvara Med KODAK Camera Connection programvaran visas kameran som en flyttbar enhet på skrivbordet. Du kan använda bilderna i kameran på samma sätt som innehållet i andra flyttbara enheter. Du kan överföra, kopiera, flytta, ta bort eller byta namn på bilderna. För mer information, se Överföra bilder manuellt på sidan

68 Systemkrav Kapitel 6 För acceptabel bildöverföring och redigering rekommenderas följande minimikrav: Systemkrav för WINDOWS-baserade datorer Datorer avsedda för WINDOWS 98, 98SE, ME eller MHz processor RAM: 48 MB minimum (96 MB rekommenderat) för WINDOWS 98, 98SE, ME 64 MB minimum (128 MB rekommenderas) för WINDOWS MB tillgängligt utrymme på hårddisken CD-ROM-enhet Tillgänglig USB-port Färgbildskärm med en upplösning på minst 800 x 600 pixel. High Color (16 bitar) eller True Color (24 bitar) rekommenderas Systemkrav för MACINTOSH PowerPC-baserad MACINTOSH-dator MACINTOSH OS 8.6, 9.x, X 64 MB tillgängligt RAM-minne 100 MB tillgängligt utrymme på hårddisken CD-ROM-enhet Inbyggd USB-port eller CompactFlash-kortläsare Färgbildskärm med en upplösning på minst 800 x 600 pixel. Tusentals eller miljontals färger rekommenderas Besök vår webbsida på för information om kompatibilitet med nya operativsystem allteftersom de blir tillgängliga. 56

69 7 Använda bilder på datorn Överför bilderna till datorn och upptäck de enorma möjligheterna med digital bildhantering. Innan du överför bilderna Innan du överför bilderna från kameran till datorn måste du ha installerat programvaran som finns på CD:n med KODAK Picture programvara (sidan 53). MACINTOSH OS X-användare, se kommentaren på sidan 54 före installation av programvaran. Ansluta till datorn Du kan överföra bilder från kameran till datorn antingen med den medföljande USB-kabeln eller med KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera. Ansluta med USB-kabeln 1 Anslut den märkta ( ) änden av USBkabeln till den märkta USB-porten på datorn. Om porten inte är märkt finns mer information i datorns bruksanvisning. 2 Anslut den andra änden av USB-kabeln till den märkta USB-porten på kameran. 57

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak,

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Kodak EasyShare DX6490 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak.

Kodak EasyShare DX6490 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak. Kodak EasyShare DX6490 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.

Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak. Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka www.kodak.com/go/z730support

Läs mer

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v530support

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3700 digital kamera

KODAK EASYSHARE DX3700 digital kamera KODAK EASYSHARE DX3700 digital kamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

KODAK DX3500 digital kamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK DX3500 digital kamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK DX3500 digital kamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak är ett varumärke

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Din manual KODAK DC3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004892

Din manual KODAK DC3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004892 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK DC3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com KODAK DC240DC280 Zoom Digitalkamera Handbok Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak och Photolife är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Innehåll 1 Komma

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och EasyShare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera FPO Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c310support

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Information om copyright och varumärken 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Det är inte tillåtet att reproducera,

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA

Läs mer

Kodak EasyShare CX6230 digital zoomkamera

Kodak EasyShare CX6230 digital zoomkamera Kodak EasyShare CX6230 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c340support

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning

Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/cx7310support

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls743support

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

Kodak EasyShare DX7440 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare DX7440 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare DX7440 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/dx7440support

Läs mer

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual Intraoral kamera Installations- och användarmanual 1. Paketets innehåll... 1 1.1. Standardkonfiguration... 1 1.2. Trådlöst tillval... 1 2. Installation av drivrutin... 2 3. Installation av SuperCam...

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1012. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual MINOLTA DIMAGE X50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530813

Din manual MINOLTA DIMAGE X50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530813 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MINOLTA DIMAGE X50. Du hittar svar på alla dina frågor i MINOLTA DIMAGE X50 instruktionsbok

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company DC3200 digital kamera P/N 6B4769_SE TINSE0388TAZZ Tryckt i Japan Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 Eastman Kodak Company, 2000. Kodak är ett varumärke som tillhör Eastman Kodak Company Bruksanvisning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1485. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på engelska på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till

Läs mer

Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c300support

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE E223 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712941

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE E223 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712941 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE E223. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/z612support

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer