Din manual SONY DSC-W320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: är inte kompatibelt. Minneskort med en kapacitet på upp till 32 GB fungerar felfritt med kameran. I denna bruksanvisning har "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" och "Memory Stick Duo" samlingsnamnet "Memory Stick Duo". Du rekommenderas att använda följande minneskort vid inspelning av film: ("Memory Stick PRO Duo") ("Memory Stick PROHG Duo") SD-minneskort eller SDHC-minneskort (klass 2 eller snabbare) Mer information om "Memory Stick Duo" finns på sidan 98. När du använder ett "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-fack av standardstorlek Du kan använda "Memory Stick Duo" om du placerar det i en "Memory Stick Duo"adapter (säljs separat). Om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder batteriet igen, bör du använda det tills det är tomt och sedan ta ut det från kameran och förvara det på ett torrt och svalt ställe. är normalt och beror på tillverkningsmetoden. Bildlagringen påverkas inte på något sätt. Sakregister Svarta, vita, röda, blåa eller gröna punkter "Memory Stick Duo"-adapter Angående batteriet Innan du använder kameran för första gången laddar du upp batteriet (medföljer). Batteriet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det går också att använda batteriet även när det bara är delvis uppladdat. Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus. Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan missfärgas, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar. På kalla platser kan det hända att det uppstår efterbilder på LCD-skärmen. Detta är inte ett tekniskt fel. Var försiktig så att du inte råkar stöta till det rörliga objektivet och utsätt det inte för våld av något slag. 3SE Fortsättning r Om kondensbildning Om du flyttar kameran direkt från en kall till en varm plats, kan det bildas kondens (fukt) på insidan eller utsidan av kameran. Denna kondens kan orsaka funktionsstörningar. Stäng av kameran och vänta ungefär en timme tills fukten avdunstat om kondens uppstår. Observera att om du försöker fotografera med fukt kvar inuti objektivet kan du inte spela in tydliga bilder. Innehållsförteckning Sökfunktion Bilderna som förekommer i den här bruksanvisningen Fotoexemplen som förekommer i den här bruksanvisningen är reproduktioner, och inte bilder som tagits med kameran. Om illustrationer Illustrationerna som används i denna bruksanvisning är avsedda för DSC-W320 om inte annat anges. 4SE MENU/ Sökinställningar Sakregister Innehållsförteckning Att observera när det gäller användning av kameran Så här använder du handboken 2 Att observera när det gäller användning av kameran 3 Sökfunktion 8 MENU/Sökinställningar 10 Delarnas namn 13 Lista över ikoner som visas på skärmen 14 Använda lägesbrytaren 16 Använda internminnet 17 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Spela in Zoom 18 DISP (Skärminställningar) 19 Blixt 20 Leendeavkänning 21 Självutlösare 22 Sakregister Visa Visa stillbilder 23 Uppspelningszoom 24 Indexvisning 25 Radera &mid 85 Felsökning Felsökning 87 Varningsindikatorer och meddelanden 95 Övrigt "Memory Stick Duo" 98 Batteri ∣ 45 Ansiktsavkänning 48 Rödögereducering 61 Husdjur 31 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Ta bra bilder på ditt husdjur Ta bilder på rörliga föremål Ta skarpa bilder Sakregister Film 16 Burst-inställningar 37 SteadyShot 33 Hög känslighet 31 Självutlösare med 2 sekunders fördröjning 22 ISO 39 Forcerad blixt 20 Scenigenkänning 45 DRO 50 Hög känslighet 31 Långsam synkronisering 20 ISO 39 EV 38 Tagning med bakgrundsbelysning Tagning i mörker Ställa in exponering 8SE Innehållsförteckning Flytta skärpan Skärpa 42 Ansiktsavkänning 48 Bildstorlek 35 Radera 26, 54 Format 70 Uppspelningszoom 24 Trimma 53 Retuschering 53 Ändra bildstorlek Radera bilder Sökfunktion Visa förstoringar MENU/ Sökinställningar Redigera bilder Spela upp en bildserie i Bildspel 52 ordningsföljd Tagning/visning med tydliga indikatorer Skriva ut bilder med infogat datum Ändra klockans inställningar Initiera inställningar Skriva ut bilder Visa på TV Enkelt läge 34, 51 Sakregister Använda "PMB (Picture Motion Browser)" 80 Datum- & klockinst.

3 76 Initialisera 66 Utskrift 85 Visa bilder på en TV 77 9SE MENU/Sökinställningar MENU-alternativ (Tagning) Du kan enkelt välja olika tagningsfunktioner med MENUknappen. Innehållsförteckning 1 Tryck på ON/OFF-knappen (ström) och ställ in kameran till tagningsläge. Sökfunktion 2 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen. 3 Välj önskat menyalternativ med v/v/b/b på kontrollknappen. 4 Tryck på MENU-knappen för att stänga menyskärmen. ON/OFF-knapp (ström) MENU/ Sökinställningar MENU-knapp Kontrollknapp I nedanstående tabell anger att funktionen kan ändras av dig som användare, medan -- anger en funktion du inte kan ändra. Ikonerna under [ ], anger de lägen som kan ändras. Beroende på inspelningsläget kan vissa funktioners inställningar vara låsta eller begränsade. För mer information, se sidan för de olika alternativen. Lägesbrytare Inspelningssätt Menyalternativ Inspelningssätt Scenval Enkelt läge Bildstorlek Burst-inställningar EV ISO Vitbalans Undervattensvitbalans Skärpa Mätmetod Scenigenkänning Känsl. för leendeavkänning Ansiktsavkänning DRO (Inställningar) Sakregister Obs! Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen. 10SE Innehållsförteckning MENU-alternativ (Visning) Du kan enkelt välja olika visningsfunktioner med MENU-knappen. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen. 3 Välj önskat menyalternativ med v/v/b/b på kontrollknappen. 4 Tryck på z i mitten på kontrollknappen. Kontrollknapp Sökfunktion MENU-knapp -knapp (Uppspelning) MENU/ Sökinställningar I nedanstående tabell anger att funktionen kan ändras av dig som användare, medan -- anger en funktion du inte kan ändra. Menyalternativ (Enkelt läge) (Bildspel) (Retuschering) (Radera) (Skydda) DPOF (Utskrift) (Rotera) (Välj mapp) (Inställningar) Minneskort Internminne Sakregister Obs! Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen. 11SE Innehållsförteckning Ställa in alternativ Du kan ändra inställningarna på skärmen (Inställningar). Kontrollknapp 1 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen. 2 Välj (Inställningar) med V på kontrollknappen och tryck sedan på z i mitten av kontrollknappen så visas inställningsskärmen. 3 Välj önskad kategori med v/v och tryck sedan på B för att välja alternativ. Bekräfta med z. 4 Välj en inställning och tryck sedan på z. Kategorier Tagningsinställn. Alternativ Rutnät Digital zoom Rödögereducering Sökfunktion MENU-knapp MENU/ Sökinställningar Huvudinställningar Pip Language Setting Funktionsguide Sakregister Strömsparläge Initialisera Video ut USB-anslutning LUN-inställningar Minneskortverktyg Format Skapa lagringsmapp Byt lagringsmapp Radera lagr.mapp Kopiera Filnummer Internminnesverktyg Klockinställningar Obs! Format Filnummer Datum- & klockinst. [Tagningsinställn.] visas endast när du har angett inställningar från bildtagningsläget. [Minneskortverktyg] visas endast när ett minneskort har satts in i kameran och [Internminnesverktyg] visas endast när ett minneskort inte har satts in. 12SE Delarnas namn A ON/OFF-knapp (strömbrytare) B Avtryckare C Blixt D Självutlösarlampa/ Leendeavkänningslampa E Mikrofon F Objektiv G LCD-skärm H För bildtagning: Zoomknapp (W/T) (18) För visning: -knapp (uppspelningszoom)/ -knapp (Index) (24, 25) I Lägesbrytare (16) J Hake för handlovsrem* K L -knapp (uppspelning) (23) -knapp (radera) (26) Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar M MENU -knapp (10) N Kontrollknapp Meny på: v/v/b/b/z Meny av: DISP/ / / O Terminalskydd P (USB)/A/V OUT-kontakt Q Högtalare DSC-W320 DSC-W330 R Stativfäste S Aktivitetslampa T Minneskortsfack U Batteriutmatningsknapp V Batterifack W Batteri/minneskorts-lock * Använda handlovsremmen Handlovsremmen är redan fäst på kameran vid leverans från fabrik. Stick in din hand genom öglan, så förhindrar du skador på kameran som kan uppstå om du tappar den. Krok 13SE Sakregister Lista över ikoner som visas på skärmen Ikoner visas på skärmen för att ange kamerans status. Du kan ändra skärmvisningen med DISP (Skärminställningar) på kontrollknappen.

4 När du tar stillbilder A Innehållsförteckning Sökfunktion Teckenfönster Betydelse Indikator för återstående batteritid Varning för svagt batteri Bildstorlek MENU/ Sökinställningar Ikonerna är begränsade i läget Enkelt läge. Scenval När du spelar in film Kameraläge (Intelligent autojustering, Autoprogram, SteadyShot, Filmläge) Scenigenkänningsikon Vitbalans Sakregister Mätmetod Vibrationsvarning Vid uppspelning Scenigenkänning DRO Indikator för leendeavkänningens känslighet Zoomningsgrad PictBridge ansluter Skydda Utskriftsmarkering (DPOF) Uppspelningszoom 14SE Fortsättning r B D Innehållsförteckning Teckenfönster Betydelse z ISO400 Teckenfönster Betydelse Självutlösare C:32:00 AE/AF-lås ISO-tal Slutarbrusreducering Slutartid Bländarvärde Exponeringsvärde Autofokusramindikator Filminspelning/Standbyläge för film Inspelningstid (m:s) Nummer på mapp-fil Inspelningsdatum och inspelningstid för den uppspelade bilden Funktionsguide för bildvisning Välja bilder Ställa in volym 00:00: EV 500 F3.5 N Visning av självdiagnoskoder Varning för överhettning Ansiktsavkänning Burstinställningar Autofokusram 125 F EV Sökfunktion INSP Standby 0: :30 AM Spotmätningshårkors Exponeringsvärde Slutartid Bländarvärde Uppspelning Uppspelningsstapel Räkneverk Volym MENU/ Sökinställningar z STOP z PLAY bb BACK/NEXT V VOLUME C Sakregister Teckenfönster Betydelse Inspelningsmapp Uppspelningsmapp 96 12/12 100min Antal bilder som kan spelas in Bildnummer/Antal inspelade bilder i den valda mappen Inspelningstid Inspelnings-/uppspelningsmedia (minneskort, internminne) Byta mapp Rödögereducering Mätmetod Blixtläge Blixtuppladdning Vitbalans ISO400 ISO-tal 15SE Använda lägesbrytaren Ställ in lägesbrytaren på önskad funktion. Avtryckare Lägesbrytare Innehållsförteckning Sökfunktion MENU-knapp MENU/ Sökinställningar (Stillbild) Låter dig ta stillbilder (sid. 29, 30, 31, 33). Du kan ställa in önskat läge för stillbildstagning med MENU t [Inspelningssätt]. Gör att du kan spela in filmer. Starta inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt, tryck sedan på avtryckaren igen för att avsluta inspelningen. (Film) 16SE Sakregister Använda internminnet Kameran har ett internminne på ungefär 28 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Du kan lagra bilder på internminnet när det inte finns något minneskort i kameran. När du har satt i ett minneskort [Inspelning]: Bilderna spelas in på minneskortet. [Uppspelning]: Bilderna på minneskortet spelas upp. [Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner på bilderna som finns på minneskortet. När inget minneskort är isatt [Inspelning]: Bilderna spelas in i internminnet. [Uppspelning]: Bilderna som spelats in i internminnet spelas upp. [Meny, Inställningar osv. ]: Du kan utföra olika funktioner på bilder som finns lagrade i internminnet. Innehållsförteckning B Sökfunktion B Internminne MENU/ Sökinställningar Om bilddata som lagrats i internminnet Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt. Kopiera (säkerhetskopiera) data på en datorhårddisk Utför proceduren på sidan 81 utan något minneskort insatt i kameran. Kopiera (säkerhetskopiera) data till ett minneskort Förbered ett minneskort med tillräckligt med kapacitet, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sid. 74). Obs! Det går inte att kopiera bilddata från ett minneskort till internminnet. Om du kopplar kameran till en dator med den specialtillverkade USB-kabeln kan du överföra data från internminnet till en dator. Du kan däremot inte överföra data från datorn till internminnet. 17SE Sakregister Zoom Du kan förstora bilden under bildtagning. kamerans optiska zoom kan förstora bilder upp till 4. Innehållsförteckning 1 Tryck på W/T-knappen (zoom). Tryck på T-knappen för att zooma in och W-knappen för att zooma ut. När zoomskalan går över 4, se sidan 60. T-knapp Sökfunktion W-knapp MENU/ Sökinställningar Obs! Du kan inte ändra zoomförstoringsgraden när du spelar in en film. 18SE Sakregister DISP (Skärminställningar) 1 Tryck på DISP (Skärminställningar) på kontrollknappen. 2 Välj ett läge med kontrollknappen. (Ljus skärm + enbart bild) Gör skärmen ljusare och visar endast bilder. Innehållsförteckning Sökfunktion (Ljus + exponeringsdata) (Endast uppspelningsläge) (Ljus skärm) Gör skärmen ljusare och visar information. Exif-data för inspelad bild visas också. MENU/ Sökinställningar Gör skärmen ljusare och visar information. (Normal skärm) Ställer in normal ljusstyrka på skärmen och visar information. Sakregister Obs! Om du visar bilder utomhus i starkt ljus kan du öka ljusstyrkan på skärmen. Batterierna kan ta slut snabbare om du gör detta. 19SE Blixt 1 Tryck på (Blixt) på kontrollknappen. 2 Välj önskat läge med kontrollknappen. (Auto) (På) (Långsam synkronisering) (Av) Obs! Blixten utlöses två gånger. Första gången blixten utlöses justeras ljusmängden. När blixten laddas upp visas. Det går inte att använda blixten under burst-tagning. I läget Intelligent autojustering eller Enkelt läge, kan du endast välja [Auto] eller [Av]. Innehållsförteckning Blixten används automatiskt när det är mörkt eller motivet är bakgrundsbelyst. Blixten är alltid på. Blixten är alltid på. Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten, ska komma med ordentligt. Blixten används inte. Sökfunktion MENU/ Sökinställningar znär "vita runda fläckar" visas i bilder som tagits med blixt Detta orsakas av partiklar (damm, pollen m.

5 m.) i närheten av linsen. När de framhävs av kamerans blixt visas de som vita runda fläckar. Kamera Motiv Partiklar (damm, pollen m. m.) i luften Sakregister Hur kan förekomsten av "vita runda fläckar" minskas? Öka belysningen i rummet och ta om bilden utan blixt. Välj läget (Hög känslighet) som Scenval. ([Av] väljs automatiskt.) 20SE Leendeavkänning När kameran identifierar ett leende avfyras slutaren automatiskt. Innehållsförteckning 1 Tryck på (Leende) på kontrollknappen. 2 Vänta tills ett leende identifieras i kameran. När leendet överskrider b-punkten på indikatorn tar kameran bilder automatiskt. Om du trycker ned avtryckaren under leendeavkänning tar kameran bilden och återgår sedan till leendeavkänningsläget. Sökfunktion 3 När du vill sluta ta bilder trycker du på (Leende) igen. Ansiktsavkänningsram Indikator för leendeavkänningens känslighet MENU/ Sökinställningar Obs! Bildtagningen med leendeavkänning avslutas automatiskt när minneskortet eller internminnet blir fullt. Leenden identifieras eventuellt inte korrekt beroende på förhållandena. Du kan inte använda den digitala zoomfunktionen. Om du väljer Filmläge, kan du inte välja funktionen Leendeavkänning. ztips för att lättare fånga leenden Dölj inte ögonen bakom luggen. Dölj inte ansiktet med en hatt, mask, solglasögon osv. 2 Placera ansiktet framför kameran och i så jämn höjd som möjligt. Le så att ögonen smalnar. 3 Le tydligt med öppen mun. Det är lättare att registrera leendet när tänderna visas. 1 Sakregister Avtryckaren trycks ned automatiskt när en leende person identifieras. Du kan välja vilket motiv som ska ha prioritet för leendeavkänning med [Ansiktsavkänning]. Om du vill ställa in leendeavkänning för ett annat ansikte ändar du prioriteten med z på kontrollknappen (sid. 48). Om ett leende inte identifieras ställer du in [Känsl. för leendeavkänning] i inställningsmenyn. 21SE Självutlösare 1 Tryck på (Självutlösare) på kontrollknappen. 2 Välj önskat läge med kontrollknappen. (Av) (10 s) Självutlösaren används inte. Självutlösaren ställs in på 10 sekunders fördröjning. När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka och en ljudsignal hörs tills slutaren aktiveras. För att ångra valet trycker du på igen. Självutlösaren ställs in på 2 sekunders fördröjning. Innehållsförteckning Sökfunktion (2 s) Obs! I Enkelt läge kan du endast välja [10 s] eller [Av]. MENU/ Sökinställningar zundvik suddiga bilder genom att ställa in självutlösaren på två sekunder Förhindra att en bild blir suddig genom att använda självutlösaren inställd på en fördröjning på 2 sekunder. Slutaren avfyras 2 sekunder efter det att du tryckt på avtryckaren, vilket minskar kameraskakningarna när avtryckaren trycks ned. 22SE Sakregister Visa stillbilder 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Välj en bild med kontrollknappen. 23SE Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Uppspelningszoom Spelar upp den förstorade bilden. Innehållsförteckning 1 Tryck på -knappen (Uppspelningszoom) under stillbildsuppspelning. Bilden förstoras till dubbelt så stor som tidigare, i mitten av bilden. 2 Justera läget med kontrollknappen. 3 Ändra zoomskala med W/T-knappen (zoom). Tryck på -knappen (T) för att zooma in, W-sidan för att zooma ut. Visar markerat område för hela Tryck på z för att avbryta uppspelningszoom. bilden Sökfunktion zspara förstorade bilder Du kan spara en förstorad bild med trimningsfunktionen. Tryck på MENU t [Retuschering] t [Trimma]. 24SE MENU/ Sökinställningar Sakregister Indexvisning Visar flera bilder samtidigt. Innehållsförteckning 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Tryck på -knappen (Index) för att visa bildindexskärmen. Tryck på knappen igen så visas en indexskärm med ännu fler bilder. Sökfunktion 3 Om du vill återgå till enbildsskärmen markerar du en bild med kontrollknappen och trycker på z. Obs! Om kameran är ställd i Enkelt läge när du visar bilder i indexläge, växlar LCD-skärmen till enbildsläget. I Enkelt läge kan du inte visa bilder i indexläge. MENU/ Sökinställningar zvisa bilder från önskad mapp Markera den vänstra sidlisten med kontrollknappen och välj önskad mapp med v/v. 25SE Sakregister Radera Låter dig markera bilder som du inte längre vill ha för radering. Du kan också radera bilder med MENUknappen (sid. 54). Innehållsförteckning 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 -knapp (Radera) t önskat läge t z på kontrollknappen Raderar alla bilder i den valda mappen samtidigt. Tryck på [OK] t z efter steg 2. Här kan du även markera och radera flera bilder. Gör som följer efter steg 2. 1Markera en bild och tryck sedan på z. Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska raderas. Markera en bild med igen om du vill ta bort. 2MENU t [OK] t z Denna bild Avsluta Obs! Raderar bilden som visas i enbildsläget. Avbryter raderingen. Sökfunktion Alla i mappen Flera bilder MENU/ Sökinställningar Sakregister I Enkelt läge kan du endast radera den bild som visas. zdu kan växla mellan index- och enbildsläget när du markerar bilder Tryck på -knappen (T) på W/T-knappen (zoom) i indexläget för att återgå till enbildsläget och tryck på -knappen (Index) (W) i enbildsläget för att återgå till indexläget. Du kan också växla mellan index- och enbildsläge i [Skydda], [DPOF] eller [Utskrift]. 26SE Visa filmer 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Välj en film med kontrollknappen.

6 3 Tryck på z. Filmuppspelningen startas. Kontrollknapp z B b V Uppspelningsfunktion Spela upp/paus Snabbspolning framåt Snabbspolning bakåt Visar volymkontrollskärmen. Justera volymen med v/v på kontrollknappen, tryck därefter på z. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Obs! Du kanske inte kan spela upp bilder som tagits med andra kameror. zom filmvisningsskärmen Sakregister Välj bilden som du vill visa med b/b på kontrollknappen och tryck sedan på z. Uppspelningsstapeln visas och du kan kontrollera en films uppspelningsposition. eller visas på filmvisningsskärmen. Ikonen som visas kan variera beroende på bildens storlek. Uppspelningsstapel 27SE Inspelningssätt 1 Ställ in lägesbrytaren på 2 MENU t (Stillbild). (Inspelningssätt) t önskat läge Gör att du kan ta bilder med automatiska inställningar (sid. 29). Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare) automatiskt inställd (sid. 30). Du kan också välja olika inställningar på menyn. Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats efter scenen (sid. 31). Gör att du kan ta bilder med mindre kameraskakningar och minskad risk för suddiga bilder (sid. 33). (Intelligent autojustering) (Autoprogram) Innehållsförteckning Sökfunktion (Scenval) (SteadyShot) 28SE MENU/ Sökinställningar Sakregister Intelligent autojustering Gör att du kan ta stillbilder med automatisk inställning. Innehållsförteckning 1 Ställ in lägesbrytaren på (Stillbild). (Intelligent autojustering) t z på 2 MENU t (Inspelningssätt) t kontrollknappen Sökfunktion 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Obs! Blixtläget är inställt på [Auto] eller [Av]. zom scenigenkänning MENU/ Sökinställningar Scenigenkänning används i läget intelligent autojustering. Med den här funktionen kan kameran automatisk känna igen bildtagningsförhållanden och ta bilden. Scenigenkänningsikon och -guide Kameran känner igen (Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro) eller (Porträtt), och visar dess motsvarande ikon samt guide på LCD-skärmen när scenen känns igen. För mer information, se sid. 45. Sakregister zta stillbilder av motiv som är svåra att ställa in skärpan på Det kortaste fotograferingsavståndet är ungefär 4 cm (W), 60 cm (T) (från objektivet). När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt och ingen ljudsignal hörs. Komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen (sid. 42). Det kan vara svårt att fokusera i följande situationer: När det är mörkt och motivet är långt bort. När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig. När motivet är bakom glas. När motivet rör sig snabbt. När det finns reflekterande ljus eller blänkande ytor. När motivet är i motljus eller om det finns ett blinkande ljus. 29SE Autoprogram Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländarvärde) automatiskt inställd. Du kan också välja olika inställningar på menyn. Innehållsförteckning 1 Ställ in lägesbrytaren på (Stillbild). (Autoprogram) t z på 2 MENU t (Inspelningssätt) t kontrollknappen Sökfunktion 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. 30SE MENU/ Sökinställningar Sakregister Scenval Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats efter scenen. Innehållsförteckning 1 Ställ in lägesbrytaren på (Stillbild). (Scenval) t z på 2 MENU t (Inspelningssätt) t kontrollknappen t önskat läge Sökfunktion (Hög känslighet) Gör att du kan ta bilder utan blixt i svag belysning med minskad risk för suddiga bilder. (Soft Snap) Gör att du kan ta bilder med mjuka toner som passar för porträttfotografering, fotografering av blommor osv. MENU/ Sökinställningar (Landskap) Gör det enkelt att ta bild på scener på avstånd genom att ställa in skärpan på avstånd. För bildtagning av blå himmel och blommor i vackra färger. Gör att du kan ta skarpa bilder av personer med nattvy i bakgrunden utan att omgivande atmosfär går förlorad. (Skymningsporträtt) Sakregister (Skymning) Gör att du kan ta nattscener på långa avstånd utan att omgivningens mörka atmosfär går förlorad. (Gourmet) Växlar till makroläge så att du kan ta bilder av matkompositioner med läckra, starka färger. (Husdjur) Gör att du kan ta bilder på ditt husdjur med de bästa inställningarna. (Strand) Gör att vattnets blå färg återges klarare när du tar bilder på stranden vid havet eller en sjö. (Snö) Detta återger skarpare bilder och motverkar att färgerna förlorar sin styrka när du tar bilder i miljöer med mycket snö, eller andra platser där hela omgivningen är vit. 31SE Fortsättning r Innehållsförteckning (Undervatten) Gör att du kan ta bilder under vatten i naturliga färger (undervattenshus osv.). Obs! När du tar bilder med läget (Skymningsporträtt) eller (Skymning) är slutartiderna längre och bilden blir ofta suddig. För att undvika att bilderna blir suddiga bör du använda stativ. Sökfunktion Funktioner som du kan använda för Scenval Kameran ställer in en lämplig kombination av de olika funktionerna för att göra tagningen av bilder för ett visst sceneri optimal. I nedanstående tabell anger att funktionen kan ändras av dig som användare, medan -- anger en funktion du inte kan ändra. Ikonerna nedan, [Blixt], anger vilka blixtlägen som är tillgängliga. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på scenvalsläget. Blixt Ansiktsavkänning/ Leendeavkänning Burst-inställningar -- * *3 MENU/ Sökinställningar Vitbalans * Sakregister *1 [Blixt] för [Vitbalans] kan inte väljas.

7 *2 [Av] för [Ansiktsavkänning] kan inte väljas. *3 Det går att använda [Undervattensvitbalans] istället för [Vitbalans]. 32SE SteadyShot Gör att du kan ta bilder med mindre kameraskakningar och minskad risk för suddiga bilder. Innehållsförteckning 1 Ställ in lägesbrytaren på (Stillbild). (SteadyShot) t z på 2 MENU t (Inspelningssätt) t kontrollknappen Sökfunktion 3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. ztips för att undvika suddiga bilder Om kameran rör på sig av misstag när du tar en bild uppstår "kameraskakningar". Om motivet å andra sidan rör på sig när du tar en bild kan "suddiga bilder" uppstå. Kameraskakningar och suddiga bilder inträffar ofta vid förhållanden med svag belysning eller långa slutartider, t ex vid användning av läget (Skymningsporträtt) eller (Skymning). I sådana fall kan du använd tipsen nedan. Kameraskakning Dina händer eller din kropp rör sig när du håller i kameran och trycker på avtryckaren, och hela skärmen blir suddig. Använd ett stativ eller placera kameran på en plan yta för att hålla kameran stadigt. Ta bilden med självutlösaren inställd på 2 sekunders fördröjning och stabilisera kameran genom att hålla armarna stabilt intill kroppen när du har tryckt på avtryckaren. MENU/ Sökinställningar Sakregister Suddig bild Även om kameran hålls stilla, rör sig motivet under exponeringen så att motivet ser suddigt ut när avtryckaren trycks. Välj läget (Hög känslighet) som Scenval. Välj en högre ISO-känslighet för att göra slutartiden kortare, och tryck på avtryckaren innan motivet rör sig. 33SE Enkelt läge Gör att du kan ta stillbilder med minsta möjliga funktionsinställning. Textstorleken ökar och det blir lättare att se indikatorerna. Innehållsförteckning 1 MENU t (Enkelt läge) t [OK] t z på kontrollknappen. 2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Sökfunktion Obs! Det är möjligt att batteriet tar slut snabbare eftersom skärmens ljusstyrka ökar automatiskt. När du trycker in -knappen (Uppspelning) ändras uppspelningsläget också till [Enkelt läge]. zbildtagningsfunktioner tillgängliga i Enkelt läge Bildstorlek: MENU t [Bildstorlek] t z på kontrollknappen t önskat läge tz Välj storleken [Stor] eller [Liten]. på kontrollknappen t önskat läge Välj läget [10 s] eller [Av]. på kontrollknappen t önskat läge Välj läget [Auto] eller [Av]. på kontrollknappen MENU t [Avsluta det enkla läget] t [OK] t z på kontrollknappen MENU/ Sökinställningar Självutlösare: Blixt: Leendeavkänning: Avsluta det enkla läget: Sakregister zom scenigenkänning Scenigenkänning används i Enkelt läge. Med den här funktionen kan kameran automatisk känna igen bildtagningsförhållanden och ta bilden. Scenigenkänningsikon Kameran känner igen (Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro) eller (Porträtt), och visar dess motsvarande ikon på LCD-skärmen när scenen känns igen. För mer information, se sid SE Bildstorlek Bildstorleken avgör storleken på bildfilen som sparas när du tar en bild. Ju större bildstorlek, desto mer detaljrik blir återgivningen när bilden skrivs ut i storformat. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder kan lagras. Innehållsförteckning 1 MENU t (Bildstorlek) t önskad storlek Sökfunktion När du tar stillbilder Bildstorlek Riktlinjer för användning Antal bilder Utskrift ( ) För utskrifter upp till formatet A3+ Färre Finare MENU/ Sökinställningar ( ) ( ) För utskrift från cm upp till A4-formatet Sakregister ( ) För e-postbilagor Fler ( ) För visning på högupplöst TV och för utskrift upp till formatet A3 Färre Grövre Finare ( ) För visning på en högupplöst TV Fler Grövre Obs! När du skriver ut stillbilder som har spelats in med bildförhållandet 16:9 kan båda kanterna vara beskurna. 35SE Innehållsförteckning I Enkelt läge Stor Liten Tar bilder i formatet [14M]. Tar bilder i formatet [5M]. När du spelar in film Sökfunktion Ju större bildformat, desto högre bildkvalitet. Filmer som spelas in med den här kameran spelas in i formatet AVI (Motion JPEG), ca. 30fps. Filstorlek för filmer Riktlinjer för användning VGA ( ) QVGA ( ) För uppspelning på en TVskärm För att skicka som e-postbilagor MENU/ Sökinställningar zom "bildkvalitet" och "bildstorlek" En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter (pixlar). Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. "Bildstorleken" är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm. Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek Bildstorlek: 14M 4320 bildpunkter 3240 bildpunkter = bildpunkter 2 Bildstorlek: VGA 640 bildpunkter 480 bildpunkter = bildpunkter 1 Sakregister Bildpunkter Bildpunkt Många bildpunkter (Högre bildkvalitet men större filer) Få bildpunkter (Sämre bildkvalitet men mindre filer) 36SE Burst-inställningar Du kan välja enbildsläge eller burst-läge. Innehållsförteckning 1 MENU t (Burst-inställningar) t önskat läge Tar en enda bild. (Enbildstagning) (Burst) Tar upp till 100 bilder i en följd när du trycker ner och håller avtryckaren intryckt. Sökfunktion Obs! Burst-tagning är inte tillgängligt i Enkelt läge, Filmläge eller vid användning av Leendeavkänning. Blixten är inställd på [Av].

8 När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd. Inspelningsintervallen blir längre, beroende på bildformatinställningen. När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller minneskortet är fullt, avbryts Burst-tagningen. [Skärpa], [Vitbalans] och [EV] justeras för den första bilden och dessa inställningar används också för nästkommande bilder. 37SE MENU/ Sökinställningar Sakregister EV Du kan justera exponeringen manuellt i 1/3 EVsteg i intervallet 2.0 EV till +2.0 EV. Innehållsförteckning 1 MENU t Obs! (EV) t önskad EV-inställning I Enkelt läge kan EV-inställningen inte justeras. Om du tar en bild på ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt, eller om du använder blixt, kan det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt. Sökfunktion zjustera exponeringen för att få bättre bilder Överexponering = för mycket ljus Bilden blir vitaktig MENU/ Sökinställningar Lägre EV-inställning Korrekt exponering Högre EV-inställning + Underexponering = för lite ljus Bilden blir mörkare 38SE Sakregister ISO Justerar ljuskänsligheten när kameran är inställd på Autoprogram eller Scenval. (Undervatten) som Innehållsförteckning 1 MENU t (Auto) / / Obs! / / / (ISO) t önskat läge Väljer ISO-känslighet automatiskt. / Du kan göra bilden mindre suddig i mörka omgivningar eller för rörliga motiv genom att öka ISO-känsligheten (välj ett högre värde). Sökfunktion Andra ISO-inställningar än [ISO AUTO], [ISO 80] till [ISO 800] kan inte väljas när inspelningsläget är inställt till Burst-läget eller när [DRO] är inställt på [DRO plus]. MENU/ Sökinställningar zjustera ISO känsligheten (Rekommenderat exponeringsindex) ISO-känsligheten är en hastighetsklassning för inspelningsmedia som har en bildsensor som fångar upp ljus. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISOkänsligheten. Hög ISO-känslighet Spelar in en ljus bild även på mörka platser medan slutartiden ökas för att bilden ska bli mindre suddig. Samtidigt ökar störningarna i bilden. Låg ISO-känslighet Bilderna blir mjukare. Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är tillräcklig. 39SE Sakregister Vitbalans Med de här alternativen justerar du färgtonerna efter belysningsförhållandena i omgivningen. Använd denna funktion om bildfärger verkar onaturliga. Innehållsförteckning 1 MENU t (Auto) (Dagsljus) (Molnigt) (Vitbalans) t önskat läge Justerar vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut. Justerar inställningen efter utomhusförhållande en vacker dag, på kvällen, nattmotiv, neonljus, fyrverkerier osv. Justerar för tagning under en molnig himmel eller där det är skuggigt. Sökfunktion [Lysrörsvitbalans 1]: Justerar för fotografering i vit (Lysrörsvitbalans 1) lysrörsbelysning. [Lysrörsvitbalans 2]: Justerar för naturlig vit lysrörsbelysning. (Lysrörsvitbalans 2) [Lysrörsvitbalans 3]: Justerar för vit dagsljuslysrörsbelysning. (Lysrörsvitbalans 3) n (Glödlampa) (Blixt) Obs! [Vitbalans] kan inte justeras i läget Intelligent autojustering eller Enkelt läge. Du kan inte justera [Blixt] för [Vitbalans] i Filmläge eller när Scenval är inställt på läget (Hög känslighet). I belysning under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om du väljer [Lysrörsvitbalans 1], [Lysrörsvitbalans 2] eller [Lysrörsvitbalans 3]. Vid fotografering med blixt i annat läge än [Blixt], är [Vitbalans] inställt till [Auto]. När blixten är [På] eller [Långsam synkronisering] kan vitbalansen endast ställas in på [Auto] eller [Blixt]. MENU/ Sökinställningar Med det här alternativet ställer du in för fotografering under glödlampor eller i stark belysning som i en fotostudio. Med det här alternativet ställer du in för fotografering med blixtbelysning. Sakregister zbelysningens inverkan Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållanden. Färgtonerna justeras automatiskt, men du kan även justera färgtoner manuellt med funktionen Vitbalans. Väder/belysning Ljusets egenskaper Dagsljus Vitt (standard) Molnigt Blåaktigt Lysrör Gröntonat Glödlampa Rödaktigt 40SE Undervattensvitbalans Justerar färgtonen när kameran är inställd på -läget (Undervatten) som Scenval. Innehållsförteckning 1 MENU t (Auto) (Undervattensvitbalans) t önskat läge Justerar automatiskt färgtoner under vatten så att de blir naturliga. Justerar förhållandena under vatten där den blå nyansen är stark. Sökfunktion (Undervatten 1) Justerar förhållandena under vatten där den gröna nyansen är stark. (Undervatten 2) Obs! Beroende på vattnets färg, kanske inte undervattensvitbalansen fungerar som den ska även om du väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2]. När blixten är [På] kan undervattensvitbalansen enbart ställas in på [Auto]. 41SE MENU/ Sökinställningar Sakregister Skärpa Du kan ändra skärpeinställningsmetod. Om det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget kan du använda menyn. AF står för "autofokus", som är en funktion för automatisk skärpeinställning. Innehållsförteckning 1 MENU t önskat läge (Multi-AF) (Inspelningssätt) t (Autoprogram) t (Skärpa) t Sökfunktion Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av sökarramen. När du trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget visas en grön ram runt området som är i fokus. När funktionen Ansiktsavkänning är inställd Autofokusram prioriterar AF fokusen på ansikten.

9 När Scenval är inställt på -läget (Undervatten) anpassas fokusen till fotografering under vatten. När skärpan erhålls genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, visas en stor grön ram. MENU/ Sökinställningar (Centrumvägd AF) Fokuserar på ett motiv i mitten av sökarramen automatiskt. Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Autofokusram Sakregister (Spot-AF) Ställer in skärpan automatiskt på ett mycket litet motiv eller ett litet begränsat område. Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet och autofokusramen inte hamnar fel. Autofokusram Obs! När du använder [Digital zoom] inaktiveras autofokusramen och visas med en punktlinje. I det här fallet fokuserar kameran på motivet i mitten på skärmen. När fokusläget är inställt på något annat än [Multi-AF] kan du inte använda funktionen Ansiktsavkänning. Fokusläget är låst till [Multi-AF] i följande fall: Vid Intelligent autojustering I Enkelt läge I filmläget När leendeavkänning används 42SE Fortsättning r Innehållsförteckning zfokuserar på motiv nära kanten av skärmen Om motivet inte befinner sig i fokus gör du så här: 1Komponera om bilden så att motivet är centrerat i autofokusramen och fokusera sedan på motivet genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (AFlås). 2När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och lyser med ett fast sken, riktar du om kameran så att du får kompositionen som du ville ha den, och trycker sedan ned avtryckaren helt. Så länge som du inte trycker in avtryckaren helt kan du utföra proceduren så många gånger som behövs. Autofokusram AE/AFlåsindikator 43SE Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Mätmetod Väljer mätmetod för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen. Innehållsförteckning När du tar stillbilder: 1 MENU t (Inspelningssätt) t t önskat läge När du spelar in film: 1 Ställ in lägesbrytaren på önskat läge. (Multi) (Autoprogram) t (Mätmetod) Sökfunktion (Film) t MENU t (Mätmetod) t MENU/ Sökinställningar Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig. Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering (Flerfältsmätning). Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter ljusstyrkan där (Centrumvägd mätning). Bara en viss del av motivet mäts (Spotmätning). Den här funktionen kan du använda när motivet befinner sig i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden. Spotmätningshårkors Rikta in hårkorset över motivet (Centrumvägd) (Spot) Sakregister Obs! I filmläget går det inte att välja [Spot]. Om du ställer in mätmetoden som något annat än [Multi] kan funktionen Ansiktsavkänning inte användas. Mätmetoden är låst till [Multi] i följande fall: Vid Intelligent autojustering I Enkelt läge När leendeavkänning används 44SE Scenigenkänning Kameran identifierar fotograferingsförhållandena automatiskt och tar sedan bilden. När en rörelse har identifierats ökar ISO-känsligheten efter rörelsen för att göra motivet mindre suddigt (rörelseavkänning). Exempel på en bild där har aktiverats. (Motljus) Scenigenkänningsikon och -guide Kameran identifierar följande typer av scener. När kameran har fastställt den optimala scenen visas motsvarande ikon och guide. (Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Landskap), (Makro), (Porträtt) Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar 1 MENU t (Inspelningssätt) t (Intelligent autojustering) t (Scenigenkänning) t önskat läge (Auto) När kameran identifierar scenen växlar den automatiskt till de optimala inställningarna och tar bilden. När kameran identifierar scenen växlar den automatiskt till de optimala inställningarna. Om kameran identifierar (Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus) eller (Motljusporträtt) ändras inställningen automatiskt och en ny bild tas. När du tar två efterföljande bilder, blir markeringen + på -ikonen grön. När du tar två bilder, visas bilderna sida vid sida omedelbart efter tagning. (Avancerad) Sakregister Obs! Scenigenkänning fungerar inte tillsammans med digital zoom. När Burst-läget valts, eller när Leendeavkänning är aktiverad, är Scenigenkänning låst till [Auto]. De tillgängliga blixtinställningarna är [Auto] och [Av]. Det kan hända att dessa scener inte identifieras beroende på inspelningsförhållanden. 45SE Fortsättning r Innehållsförteckning ztar två bilder och du kan välja den bästa bilden senare ([Avancerad]) När kameran identifierar en svårfotograferad scen ( (Skymning), (Skymningsporträtt), (Motljus) och (Motljusporträtt)) i [Avancerad], ändrar den inställningarna enligt följande och tar två olika bilder med olika effekter vilket gör att du kan välja den du tycker bäst om. Första bilden* Tagen i Långsam synkronisering Tagen i Långsam synkronisering med det ansikte som blixten belyser som en guide Tagen med blixt Andra bilden Tar bilder med ökad känslighet och skakningsreducering Tar med ökad känslighet med ansiktet som guide och skakningsreducering Tar med bakgrundsljusstyrka och kontrast justerad (DRO plus) Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Tagen med det ansikte som blixten belyser Tar med ljushet och kontrast mellan ansikte och som en guide bakgrund justerad (DRO plus) * När blixten är inställd på [Auto]. 46SE Sakregister Känsl. för leendeavkänning Ställer in känslighet för funktionen leendeavkänning.

10 Powered by TCPDF ( Innehållsförteckning 1 MENU t (Känsl. för leendeavkänning) t önskat läge Identifierar ett stort leende. Identifierar ett vanligt leende. Identifierar även ett svagt leende. (Brett leende) (Vanligt leende) (Småleende) Obs! Sökfunktion Leenden identifieras eventuellt inte korrekt beroende på förhållandena. [Känsl. för leendeavkänning] kan inte justeras i Enkelt läge eller Filmläge. 47SE MENU/ Sökinställningar Sakregister Ansiktsavkänning När funktionen Ansiktsavkänning är aktiverad känner kameran av ansiktet för motiven och ställer automatiskt in inställningarna för fokus, blixt, exponering, vitbalans och förblixt för rödögereducering. Ansiktsavkänningsram (orange) När kameran känner av mer än ett motiv, kommer kameran att avgöra vilket som är huvudmotivet och ställa in skärpan enligt prioritet. Ansiktsavkänningsramen för huvudobjektet blir orange. Ramen för vilken skärpan ställs in blir grön när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Innehållsförteckning Sökfunktion Ansiktsavkänningsram (vit) 1 MENU t (Av) (Auto) Obs! (Ansiktsavkänning) t önskat läge MENU/ Sökinställningar Använder inte ansiktsavkänningsfunktion. Väljer vilket ansikte kameran automatiskt skall fokusera på. [Ansiktsavkänning] kan inte väljas i Enkelt läge eller Filmläge. Du kan endast välja [Ansiktsavkänning] när fokusläget är inställt på [Multi-AF] och mätmetoden är [Multi]. Funktionen Ansiktsavkänning fungerar inte när digital zoom används. Upp till 8 ansikten på dina motiv kan kännas av. Vid fotografering med leendeavkänningen ställs [Ansiktsavkänning] automatiskt in som [Auto], även om den är inställd på [Av]. 48SE Fortsättning r Sakregister Innehållsförteckning zvälja ansiktsprioritet I vanliga fall väljs ansiktet som kameran ska fokusera på automatiskt, i enlighet med inställningen av [Ansiktsavkänning], men du kan även välja ett ansikte som ska prioriteras. Sökfunktion Ram för ansiktsprioritet av 1Tryck på z på kontrollknappen under ansiktsavkänningen. Ansiktet längst till vänster registreras som prioritet och ramen ändras från till en orange ram ( ). 2Varje gång du trycker på z flyttas prioriteten till ansiktet ett steg åt höger. Tryck på z upprepade gånger tills den orangea ramen ( ) är runt ansiktet som du vill välja. 3Om du vill avbryta ansiktsvalet (Av) flyttar du den orangea ramen till ansiktet längst till höger och trycker på z igen. Det kanske inte alltid går att identifiera det valda ansiktet på grund av ljusförhållandet, motivets frisyr osv. I så fall registrerar du ansiktet igen under samma förhållanden som då bilden ska tas. När funktionen Leendeavkänning används tillsammans med ansiktsavkänningsramen görs leendeavkänningen bara på det valda ansiktet. Du kan inte välja ansiktsprioritet i Enkelt läge. 49SE MENU/ Sökinställningar Sakregister DRO Kameran analyserar bildtagningsscenen och korrigerar automatiskt ljusstyrka och kontrast för att förbättra bildkvaliteten. DRO står för "Dynamic Range Optimizer", en funktion som automatiskt optimerar skillnaden mellan ljusa och mörka delar av en bild. Innehållsförteckning 1 MENU t önskat läge (Av) (DRO standard) (Inspelningssätt) t (Autoprogram) t (DRO) t Sökfunktion Justeras inte. Ställer automatiskt in ljusstyrka och kontrast i bilden. Justerar ljusstyrka och kontrast för bilden automatiskt och effektivt. (DRO plus) Obs! MENU/ Sökinställningar Det kan beroende på fotograferingsförhållanden ibland inte vara möjligt att erhålla korrekt effekt. Endast [ISO AUTO] eller värden från [ISO 80] till [ISO 800] kan anges som ISO-värde om [DRO plus] har ställts in. 50SE Sakregister Enkelt läge När du visar bilder i Enkelt läge, blir texten på uppspelningsskärmen större och indikatorerna blir lättare att se. Innehållsförteckning 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t Obs! Batterikraften försvinner snabbare eftersom ljusstyrkan på skärmen ökar automatiskt. Tagningsläget ändras också till [Enkelt läge]. (Enkelt läge) t [OK] t z på kontrollknappen Sökfunktion zvisa funktioner som är tillgängliga i Enkelt läge Dessutom blir endast funktionen radera tillgänglig i Enkelt läge. -knapp (Radera) Du kan radera bilden som visas. Välj [OK] t z. MENU-knapp Du kan radera den bild som visas med [1 bild], och radera alla bilder i en vald mapp med [Alla]. Välj [Avsluta det enkla läget] t [OK] för att avsluta Enkelt läge. 51SE MENU/ Sökinställningar Sakregister Bildspel Bilder spelas automatiskt upp i ordningsföljd. Innehållsförteckning 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 MENU t 4 [Start] t z 5 Tryck på z för att avsluta bildspelet. Obs! Du kan inte spela upp filmer. (Bildspel) t z på kontrollknappen Sökfunktion 3 Välj önskad inställning. MENU/ Sökinställningar Bild Väljer gruppen av bilder som ska visas. Allt Mapp Obs! Den här inställningen är fixerad på [Mapp] när internminnet används för bildlagring. Spelar upp ett bildspel med alla stillbilder i turordning. Spelar upp ett bildspel med stillbilderna i den valda mappen. Sakregister Intervall Ställer in intervall för bildväxling på skärmen. 1s 3s 5s 10 s Växlar bild med det valda intervallet. Upprepa Slår på och av upprepning av bildspelet. På Av Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga. När alla bilderna har spelats upp avbryts bildspelet. 52SE Retuschering Retuscherar en inspelad bild och sparar den som en ny fil. Den ursprungliga bilden ligger kvar. Innehållsförteckning 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge.

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H3 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-314-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-205-82(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-43-379-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W80/W90 Handledning SE Käyttöopas FI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-WX1 2009 Sony Corporation 4-150-181-91(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Digital stillbildskamera Digitaalikamera

Digital stillbildskamera Digitaalikamera 4-30-25-22() Digital stillbildskamera Digitaalikamera DSC-W270/W275/W290 Handledning SE Käyttöopas SEFI 2009 Sony Corporation Svenska VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera

Bruksanvisning/Felsökning. Käyttö- ja vianmääritysopas DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Bruksanvisning/Felsökning Käyttö- ja vianmääritysopas SE FI DSC-N1 Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats. Tätä

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning.

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-041-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Använda kameran med din dator Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T2 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer

Kristian Pettersson Feb 2016

Kristian Pettersson Feb 2016 Foto Manual Kristian Pettersson Feb 2016 1. Inledning Det viktigaste om vi vill bli bra fotografer är att vi tycker att det är kul att ta bilder och att vi gör det ofta och mycket. Vi kommer i denna kurs

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-275-491-42(1) NEX-C3 Digitalkamera med utbytbart objektiv Handledning E-fattning Förbereda kameran Behärska grundläggande funktioner Användning av inspelningsfunktioner Användning av uppspelningsfunktioner

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok

GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok GH800/GH888 Digitalkamera Användarhandbok Upphovsrätt Upphovsrätt 2012 av BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat

Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Lätt att fotografera med IS! Objektiv med Image Stabilizer (bildstabilisator) ger bättre resultat Tar du många suddiga bilder? Canons IS*-objektiv är lösningen! Snygg bild! Eller? När du förstorar bilden

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

User Manual ST600. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ST600. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ST600 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fotoutmaning 1. STILLEBEN (Inomhus) Välkomna till Järbo Garns fotoutmaning med inriktning stickat och virkat - Maja här!

Fotoutmaning 1. STILLEBEN (Inomhus) Välkomna till Järbo Garns fotoutmaning med inriktning stickat och virkat - Maja här! Fotoutmaning 1 Välkomna till Järbo Garns fotoutmaning med inriktning stickat och virkat - Maja här! Under fyra veckor kommer jag att guida er igenom fyra olika utmaningar. Tanken är att dessa utmaningar

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-902-91(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp uppe till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida. Detta

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JOBO PDJL007. Du hittar svar på alla dina frågor i JOBO PDJL007 instruktionsbok (information,

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer