Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning"

Transkript

1 Kodak EasyShare Z730 digital zoomkamera Bruksanvisning Du hittar interaktiva självstudiekurser på Om du behöver hjälp med kameran kan du besöka

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York Eastman Kodak Company, 2005 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak och EasyShare är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. P/N 4J3262_sv

3 Produktegenskaper Kameran ovan- och framifrån Zoom (vidvinkel/telefoto) 8 Högtalare Förstora (vid bildgranskning) 2 Slutarknapp 9 USB-port A/V-utgång, för visning på tv-apparat 3 Knapp för blixt/status 10 DC-In (likströmsingång) (5 V) 4 Knapp för närbild/landskap 11 Lins 5 Knapp för 12 Mikrofon exponeringsvariation/sekvensbildtagning 6 Blixt 13 Ljussensor 7 Sökare 14 Lampa för självutlösare/video i SV

4 Produktegenskaper Baksida, sedd underifrån Kameraskärm (LCD) 11 Lås för funktionsratt 2 Diopterväljare 12 Styrspak flytta OK tryck in 3 Klarlampa 13 Funktionsratt 4 Sökare 14 Knapp för visning/info 5 Delete-knapp (Ta bort) 15 Batterilås 6 Menu-knapp (Meny) 16 MMC/SD-kortplats 7 Review-knapp (Granska) 17 Batterifack 8 Share-knapp (Dela) 18 Stativhållare 9 Snabbvalsratt 19 Anslutning till dockningsstation för EasyShare dockningsstation för kamera i 3-serien eller Printer Dock i 3-serien 10 Remfäste ii SV

5 Innehållsförteckning 1 1 Komma igång...1 Installera programvaran först...1 Ladda batteriet...1 Sätta i batteriet...2 Ställa in datum och tid...2 Sätta på och stänga av kameran...3 Kontrollera kamerastatus i bildläge...4 Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort (tillval)...5 Använda tillvalsobjektiv Ta bilder och spela in video...6 Ta bilder...6 Spela in video...8 Granska den bild eller video du just har tagit...9 Använda optisk zoom...10 Använda den digitala zoomen...10 Kameralägen...11 Använda läge P, A, S, M och C...15 Använda snabbvalsratten för att ändra inställning av P-, A-, S-, M- eller C-läge...16 Använda blixten...17 Ta närbilder och landskapsbilder...21 Använda exponeringsvariation...22 Använda sekvensbildtagning...23 Ändra inställningar för bildtagning...24 Inställningar för att specialanpassa din kamera...31 Förmärkning med albumnamn Granska bilder och video...35 Visa enstaka bilder och videoklipp...35 Visa flera bilder och videoklipp SV iii

6 Innehållsförteckning Spela upp video...36 Ta bort bilder och videoklipp...37 Förstora bilder...37 Ändra alternativa inställningar för granskning...38 Skydda bilder och videoklipp från att tas bort...38 Märka bilder/videoklipp för album...39 Visa bildspel...40 Visa bilder och videoklipp på en tv-apparat...41 Kopiera bilder och videoklipp...41 Visa bild-/videoinformation Installera programvaran...43 Installera programvaran Dela med dig av bilder och videoklipp...44 När kan jag märka bilder och videoklipp?...45 Märka bilder för utskrift...45 Märka bilder och videoklipp som ska skickas med e-post...47 Märka bilder som favoriter Överföra och skriva ut bilder...52 Överföra bilder och video med USB-kabeln...52 Skriva ut bilder Felsökning...57 Kameraproblem...57 Problem med dator/anslutningar...58 Problem med bildkvalitet...59 Status för klarlampa Få hjälp...61 Praktiska länkar...61 Telefonsupport...62 iv SV

7 Innehållsförteckning 9 Bilaga...63 Kameraspecifikationer...63 Tips, säkerhet, underhåll...66 Viktig information om batterier...67 Lagringskapacitet...69 Strömsparfunktioner...70 Uppgradera programvara och fast programvara...70 Garanti...71 Regelefterlevnad v SV

8 1 Komma igång Installera programvaran först VIKTIGT! Installera programvaran från CD:n med programvara för Kodak EasyShare innan du ansluter kameran (eller dockningsstationen) till datorn. I annat fall kan programvaran installeras på fel sätt. Se Börja här!- guiden eller sidan 43. Ladda batteriet Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet måste laddas innan det kan användas Sätt in batteriet i laddaren. 2 Anslut den kontakt som passar ditt vägguttag. 3 Anslut laddaren till vägguttaget. Indikatorlampan lyser röd. När indikatorlampan blir grön tar du ut batteriet och drar ut laddaren. Laddningen tar ca 3 timmar. OBS! Du kan också ladda batteriet med tillvalet Kodak EasyShare Printer Dock eller dockningsstation för kamera. Köp dem och andra tillbehör hos en Kodak-återförsäljare eller på 1 SV

9 Komma igång Sätta i batteriet FÖRSIKTIGT! Använd endast uppladdningsbara Kodak EasyShare litiumjonbatterier. 1 Vrid funktionsratten till Off (Av). 2 På undersidan av kameran skjuter du batteriluckan åt sidan och lyfter den för att öppna. Batterilås 3 Sätt i batteriet enligt bilden. Vinkla batteriet så att batterilåset skjuts åt sidan. Skjut in batteriet i batterifacket. Batterilåset håller batteriet på plats. 4 Stäng batteriluckan. Ställa in datum och tid Ställa in datum och tid första gången Ett meddelande om att datum och tid har återställts visas första gången du sätter på kameran eller om batteriet tas ut och inte sätts tillbaka på en längre tid. 1 SET DATE & TIME (Datum/tid) är markerat. Tryck på OK. 2 Gå till steg 4 under Ställa in datum och tid vid övriga tillfällen. 2 SV

10 Komma igång Ställa in datum och tid vid övriga tillfällen 1 Sätt på kameran. Tryck på Menu (Meny). 2 Tryck på så att menyn Setup (Inställningar) markeras och tryck sedan på OK. 3 Tryck på så att Date & Time (Datum/tid) markeras och tryck sedan på OK. 4 Ändra datum och tid genom att trycka på. Gå vidare till nästa inställning genom att trycka på. 5 När du är klar trycker du på OK. 6 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). OBS! Beroende på vilket operativsystem du använder kan programmet Kodak EasyShare uppdatera kamerans klocka när du ansluter kameran. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Sätta på och stänga av kameran Lås för funktionsratt Strömring Tryck in låset för funktionsratten och vrid funktionsratten från Off till Auto. Strömringen lyser grönt. Kameraskärmen tänds. Klarlampan blinkar grönt medan en intern kontroll körs i kameran. När kameran är klar släcks den. Om du vill slå av kameran vrider du funktionsratten till Off (Av). 3 SV

11 Komma igång Ändra kamerans skärm i Auto-läge Om du vill Gör så här sätta på eller stänga av kameraskärmen att kamerans skärm ska vara avstängd när du slår på kameran i Auto-läget Tryck på knappen Display/Info (Visning/info): En gång för att dölja ikonerna. En gång till för att stänga av kameraskärmen. Ytterligare en gång för att sätta på kameraskärmen och ikonerna. Se Liveview (Direktvisning, Auto), sidan 29. Kontrollera kamerastatus i bildläge Ikonerna som visas på kameraskärmen visar aktuella kamera- och bildinställningar. Landskap/närbild Datumstämpel Albumnamn Zoom: digital telefoto vidvinkel Bländare Slutartid Blixt Sekvens bildtagning Bildstorlek Komprimering Återstående bilder/tid Bildlagring Autofokusläge Skärpeområde Exponeringsmätare Vitbalans ISO Batteri Kameraläge Blixtkompensation Exponeringskompensation 4 SV

12 Komma igång Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort (tillval) Kameran har ett internminne på 32 MB. Du kan köpa ytterligare SD- eller MMC-kort som tillval om du vill ha löstagbar och återanvändningsbar lagring av bilder och video. Vi rekommenderar Kodaks SD- eller MMC-kort. Du kan köpa tillbehör från återförsäljare av Kodak-produkter eller på FÖRSIKTIGT! Kortet kan bara sättas i åt ett håll. Om du försöker tvinga in det kan du skada kameran eller kortet. Sätt inte i eller ta ut något kort när den gröna klarlampan blinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, kameran eller kortet. 1 Stäng av kameran och öppna kortluckan. 2 Vänd kortet så som visas på kamerahuset. 3 Tryck in kortet helt i uttaget. Avfasat hörn 4 Stäng luckan. Om du vill ta bort kortet stänger du av kameran. Tryck kortet inåt och släpp sedan. När kortet matats ut en bit drar du ut det. Information om lagringskapacitet finns på sidan 69. OBS! När du använder ett kort första gången rekommenderas du att formatera det innan du börjar ta bilder. (Se sidan 33.) Vi kan inte garantera att kameran är kompatibel med SD-kort med "hög hastighet", exempelvis xsd och Ultra-2, eftersom sådana kort i första hand är avsedda för video och ljud. Använda tillvalsobjektiv Du får ännu fler kreativa möjligheter med Kodaks sortiment av vidvinkel-, telefotooch närbildsobjektiv som finns att köpa som tillval. Du kan köpa tillbehör från återförsäljare av Kodak-produkter eller på 5 SV

13 2 Ta bilder och spela in video Ta bilder 1 Vrid funktionsratten till Auto. (se sidan 11 för andra lägesbeskrivningar.) Kameraskärmen visar namnet på läget samt en beskrivning. Om du vill avbryta beskrivningen trycker du på valfri knapp. Tryck på knappen OK för att visa beskrivningen igen. 2 Använd kameraskärmen som sökare eller tryck på knappen Display/Info (Visning/info) så att kameraskärmen stängs av och du kan använda den manuella sökaren till att rikta in motivet. Knapp för visning/info 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs så att exponering och fokus ställs in. 4 När klarlampan lyser grönt tar du bilden genom att trycka ned slutarknappen ytterligare tills den är helt nedtryckt. Om klarlampan lyser rött, fast eller blinkande, lättar du på fingret och komponerar om motivet. Gå tillbaka till steg 3. När klarlampan blinkar grönt håller bilden på att sparas. Du kan fortsätta att ta bilder under tiden. OBS! Om du vill att kameraskärmen ska vara avstängd när du slår på kameran läser du Liveview (Direktvisning, Auto), sidan SV

14 Ta bilder och spela in video Använda dioptri till att öka skärpan i sökaren 1 Titta genom sökaren. 2 Vrid dioptriratten med vänster tumme tills bilden ser skarp ut i sökaren. Diopterväljare Använda skärpemarkeringar för autofokus När du använder kameraskärmen som sökare visar skärpemarkeringarna var kamerans fokus ligger. Kameran försöker att ställa in fokus på förgrundsmotiven så att bilderna ska bli så bra som möjligt även om motiven inte finns mitt i bilden. 1 När kameraskärmen är på trycker du ned slutarknappen halvvägs och håller den kvar där. När skärpemarkeringarna växlar till grönt är fokuseringen klar. Fokus i mitten Vidfokus i mitten Fokus i kanten Fokus i mitten och kanten Skärpemarkeringar Fokus till vänster och höger 2 Ta bilden genom att trycka ned slutarknappen helt. 7 SV

15 Ta bilder och spela in video Om kamerans fokus inte ställs in på det önskade motivet (eller om skärpemarkeringarna försvinner och klarlampan blinkar rött) släpper du taget med fingret, riktar in motivet igen och återgår till steg 1. OBS! Skärpemarkeringarna visas inte i lägena Landscape (Landskap) och Video. Spela in video 1 Vrid funktionsratten till videoläget. 2 Rikta in kameran med sökaren eller kameraskärmen och rikta in motivet. 3 Tryck ned slutarknappen helt och släpp upp den. Stoppa inspelningen genom att trycka ned och släppa upp slutarknappen på nytt. OBS! Om du vill kan du starta inspelningen genom att trycka ned slutarknappen helt och hålla den nedtryckt i mer än två sekunder. När du vill stoppa inspelningen släpper du upp slutarknappen. Du kan ändra den optiska zoomen före (men inte under) en videoinspelning. 8 SV

16 Ta bilder och spela in video Granska den bild eller video du just har tagit När du har tagit en bild eller spelat in video visas en snabbvisning på kameraskärmen i ungefär fem sekunder. Medan bilden eller videon visas kan du göra följande: Granska: Om du inte gör något sparas bilden. Delete (Ta bort) Share (Dela) OK Spela upp (video): Tryck på OK om du vill spela upp videon. Tryck på om du vill justera volymen. Dela: Tryck på Share-knappen (Dela) om du vill märka en bild/video för e-post, som favorit eller för utskrift. (Se sidan 44.) Ta bort: Tryck på Delete (Ta bort) när bilden/videoklippet och visas. OBS! Endast den sista bilden i en bildsekvens (se sidan 23) visas vid Quickview (Snabbvisning). Om du väljer Delete (Ta bort) tas alla bilder i bildsekvensen bort. Om du vill ta bort enskilda bilder gör du det i granskningsläget. (Se sidan 37.) 9 SV

17 Använda optisk zoom Ta bilder och spela in video Genom att använda den optiska zoomen kan du flytta dig upp till fyra gånger närmare motivet. Optisk zoom kan användas om objektivet inte är närmare motivet än 75 cm. Du kan ändra den optiska zoomen före (men inte under) en videoinspelning. 1 Rikta in kameran med sökaren eller kameraskärmen och rikta in motivet. 2 Dra eller tryck knappen Zoom för att zooma in (T) och ut (W). När kameraskärmen är på visar zoomindikatorn om du befinner dig inom det optiska eller digitala zoomintervallet. Zoom-indikator Intervall för digital zoom Intervall för optisk zoom Använda den digitala zoomen 3 Tryck ned slutaren halvvägs och håll kvar den där så att exponering och fokus ställs in. Tryck sedan ned slutaren helt så att bilden tas. (När du spelar in video trycker du ned och släpper upp slutarknappen.) Använd den digitala zoomen i vilket stillbildsläge som helst om du behöver ytterligare fyra gångers förstoring utöver den optiska zoomen. Totalt kan du ställa in zoom från 4,8X till 16X. Du måste slå på kameraskärmen för att kunna använda den digitala zoomen. 1 Tryck på Display/Info (Visning/info) så att kameraskärmen slås på. 2 Dra knappen Zoom till gränsen för optisk zoom (4X). Släpp knappen och dra den sedan igen. Den zoomade bilden och zoomindikatorn visas på kameraskärmen. 3 Tryck ned slutaren halvvägs och håll kvar den där så att exponering och fokus ställs in. Tryck sedan ned slutaren helt så att bilden tas. OBS! Det går inte att använda digital zoom vid videoinspelning SV

18 Ta bilder och spela in video VIKTIGT! Kvaliteten på kopior eller utskrivna bilder kan försämras något när du använder digital zoom. Den blå markeringen på zoomindikatorn stannar och växlar till rött när bildkvaliteten är ungefär 1 MP. Om du vill ha acceptabla utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm måste du se till att markeringen är blå. Kameralägen Läge Auto (Automatisk) Scene (Motiv) Program Aperture Priority (Bländarprioritet) Används till Allmän fotografering. Ställer automatiskt in exponering, fokus och blixt. Enkel sikta-och-tryck-funktion när du tar bilder under 16 särskilda förhållanden. (Se Motivlägen, sidan 13.) Att kontrollera exponeringskompensation (hur mycket ljus som kommer in i kameran) samt blixtkompensation. Kameran ställer automatiskt in slutartiden och bländaren (f-stopp) utifrån ljusförhållandena. I programläget får du enkel automatfotografering med fullständig åtkomst till alla menyalternativ. Använd snabbvalsratten för att välja inställningar. (Se Använda läge P, A, S, M och C, sidan 15 och Använda snabbvalsratten för att ändra inställning av P-, A-, S-, M- eller C-läge, sidan 16.) Tryck på Menu (Meny) om du vill ändra andra inställningar. Att styra bländare, exponeringskompensation, blixtkompensation och ISO-värde. Du kan använda bländarprioritetsläget om du vill reglera skärpedjupet (hur mycket av bilden som ska vara skarpt i djupled). Obs! Bländarinställningen kan påverkas när du använder optisk zoom. Använd snabbvalsratten för att välja inställningar. (Se Använda läge P, A, S, M och C, sidan 15 och Använda snabbvalsratten för att ändra inställning av P-, A-, S-, M- eller C-läge, sidan 16.) Tryck på Menu (Meny) om du vill ändra andra inställningar. 11 SV

19 Ta bilder och spela in video Läge Shutter Priority (Slutarprioritet) Manual (Manuell) Custom (Anpassat) Favorites (Favoriter) Används till Att kontrollera slutartid, ISO-värde, blixtkompensation och exponeringskompensation. Kameran ställer automatiskt in bländaren för bästa exponering. Du kan använda slutarprioritetsläget om du vill förhindra att rörliga objekt blir oskarpa. Använd snabbvalsratten för att välja inställningar. (Se Använda läge P, A, S, M och C, sidan 15 och Använda snabbvalsratten för att ändra inställning av P-, A-, S-, M- eller C-läge, sidan 16.) Tryck på Menu (Meny) om du vill ändra andra inställningar. (Använd stativ vid långa slutartider.) Fotografering med maximal kreativ kontroll. Du ställer själv in bländare, slutartid samt ISO-värden. Exponeringskompensation fungerar som en exponeringsmätare och rekommenderar lämplig kombination av bländar- och slutartid för att ge acceptabel exponering. Använd snabbvalsratten för att välja inställningar. (Se Använda läge P, A, S, M och C, sidan 15 och Använda snabbvalsratten för att ändra inställning av P-, A-, S-, M- eller C-läge, sidan 16.) Tryck på Menu (Meny) om du vill ändra andra inställningar. Vid långa slutartider bör du använda ett stativ för att undvika att kameran skakar. Det "användarskapade" läget. Du använder P, A, S & M plus eventuella anpassade inställningar (exponeringskompensation, blixtkompensation, ISO-värde) som sparas oberoende av övriga kamerainställningar. Använd snabbvalsratten för att välja inställningar. (Se Använda läge P, A, S, M och C, sidan 15 och Använda snabbvalsratten för att ändra inställning av P-, A-, S-, M- eller C-läge, sidan 16.) Tryck på knappen Menu (Meny) för att välja bildläge. (Se Custom Exposure Mode (Anpassat exponeringsläge), sidan 24.) Tryck på Menu (Meny) om du vill ändra andra inställningar. Visa favoriter. (Mer information om att skapa och visa favoriter finns på sidan 44- sidan 49.) Video Att spela in video med ljud. (Se sidan 8.) 12 SV

20 Ta bilder och spela in video Motivlägen 1 Vrid funktionsratten till Scene (Motiv). 2 Tryck på för att visa beskrivningar av olika motivlägen. 3 Tryck på OK för att välja ett motivläge. SCN-läge Portrait (Porträtt) Sport Används till Helbilder av människor och andra föremål. Motiv som befinner sig i rörelse. Kort slutartid. Landscape (Landskap) Close-up (Närbild) Night portrait (Nattporträtt) Night Landscape (Nattlandskap) Snow (Snö) Beach (Strand) Text Fireworks (Fyrverkeri) Flower (Blommor) Motiv på avstånd. Blixten utlöses inte. Inga skärpemarkeringar för autofokus (sidan 7) visas i läget Landscape (Landskap). Motiv som befinner sig närmare än 70 cm. Bilder av föremål och bakgrund på natten. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. När du använder en lång slutartid bör du be människorna på bilden att vara stilla under några sekunder efter det att blixten har utlösts. Motiv på avstånd på kvällen/natten. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Ljusa snömotiv. Ljusa strandmotiv. Dokument, från cm. Fyrverkerier. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Närbilder av blommor i starkt ljus. 13 SV

21 Ta bilder och spela in video SCN-läge Manner/ Museum (Diskret/museum) Self Portrait (Självporträtt) Party Används till Stillsamma lägen. Blixt och ljud är avaktiverade. Närbilder av dig själv, från cm. Människor inomhus. Children (Barn) Backlight (Motljus) Aktivitetsfyllda bilder av barn i starkt ljus. Motiv som befinner sig i skugga eller i motljus (d.v.s. ljuskällan befinner sig bakom motivet) SV

22 Ta bilder och spela in video Använda läge P, A, S, M och C ISO Bländare Slutartid Blixtkompensation Exponeringskompensation Bländare kallas också f-stopp. Styr storleken på linsöppningen. (Bestämmer i sin tur fältdjupet.) De lägsta och högsta värdena kan påverkas av optisk zoom. Bländare (f) Högre f-värde (mindre linsöppning) Lägre f-värde (större linsöppning) Fältdjup Gör både förgrunden och bakgrunden skarpa. Bra när du fotograferar landskap och i välbelysta miljöer. Gör förgrunden skarp och bakgrunden suddig. Bra när du tar porträttfotografier och i dåligt belysta miljöer. Slutartid styr hur länge slutaren ska vara öppen. Ikonen med den skakiga handen varnar dig vid långa slutartider. (Använd stativ för att undvika skakningsoskärpa.) Exponeringskompensation styr hur mycket ljus som ska släppas in i kameran. Öka eller minska med upp till 2 EV i steg om 0,3 EV. Om bilden är för ljus minskar du värdet för inställningen och om den är för mörk ökar du värdet. Blixtkompensation styr blixtens ljusstyrka (starkare: +0,5, +1,0, svagare: -0,5, -1,0). Du måste hålla dig inom blixtomfånget. Ej tillgängligt om blixt är inställt på Off (Av). ISO styr kamerasensorns känslighet (80, 100, 200, 400, 800). Högre värden är mer ljuskänsliga, men kan ge oönskat "brus" i bilden. ISO 800 kan endast användas när bildstorleken 1,8 MP är inställd. (Se Picture Size (Bildstorlek), sidan 25.) 15 SV

23 Ta bilder och spela in video Inställningarna gäller endast i lägena P, A, S, M och C Inställningar som du ändrar i P-, A-, S- eller M-läget gäller bara bilder som tas i P-, A-, S- och M-lägena. Inställningar som du ändrar i C-läget gäller endast för bilder som tas i C-läget. Om du till exempel ändrar färgläge till sepia när kameran är inställd på P-, A-, S- eller M-läge bibehåller lägena Auto och Scene (Motiv) standardinställningen för färg. OBS! Alla de här inställningarna, inklusive de som gäller blixt, kvarstår för lägena P, A, S, M och C även om du ändrar läge eller stänger av kameran. Använd Reset to Default (Återställ standardinställningarna, se sidan 29) för att återställa P-, A-, S-, M- eller C-läge till standardinställningen. Använda snabbvalsratten för att ändra inställning av P-, A-, S-, M- eller C-läge Snabbvalsratt Vrid på den om du vill flytta markeringen eller ändra inställningarna. Tryck på den om du vill öppna eller spara inställningarna. 1 Vrid funktionsratten till P, A, S, M eller C. De olika lägesinställningarna visas. De inställningar som är tillgängliga visas i vitt och de som inte är tillgängliga visas i grått. 2 Så här används snabbvalsratten: Vrid snabbvalsratten för att flytta markören till en inställning, till exempel. Tryck in snabbvalsratten för att öppna inställningen. Vrid snabbvalsratten om du vill ändra värdet på inställningen SV

24 Ta bilder och spela in video (Alternativ som visas i rött ligger utanför intervallet, vilket kan orsaka oacceptabel bild-/utskriftskvalitet. Höj eller sänk värdet tills det visas i gult.) Tryck in snabbvalsratten för att spara inställningen. 3 Tryck på Menu (Meny) om du vill ändra andra inställningar. (Se sidan 24.) 4 Ta en bild. Använda blixten Använd blixten när du tar bilder på kvällen, inomhus eller utomhus om det är mycket skuggigt. Du kan ändra blixtinställningen i valfritt stillbildsläge. Standardinställningen för blixten återställs när du avslutar inställningsläget eller stänger av kameran. Zoomläge Vidvinkel Telefoto Blixtens räckvidd 0,6-4 m 0,6-2,3 m Aktivera blixten Tryck på knappen för att bläddra igenom blixtalternativen. Ikonen för blixtaktivitet visas i kameraskärmens statusområde. Blixt/status Blixtinställning Blixten utlöses Auto När ljusförhållandena så kräver. (Automatisk) Off Aldrig (Av) 17 SV

25 Ta bilder och spela in video Fill (Fill-in) Varje gång du tar en bild. Används när motivet är skuggat eller står i "motljus" (när solen är bakom motivet). Red-eye (Röda-ögonreducering) OBS! Blixt är inte tillgängligt i samtliga lägen. Se Blixtinställningar för olika lägen, sidan 18. Blixtinställningar för olika lägen En gång så att ögonen på personen du fotograferar vänjer sig vid blixten och sedan en gång till när du tar bilden. (Om ljusförhållandena kräver blixt men inte röda-ögon-reducering kan det hända att blixten endast utlöses en gång.) Bildläge Standardinställning Tillgängliga inställningar P, A, S, M, C Auto (Automatisk) Auto (Automatisk)* Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) P, A, S, M eller C Auto (Automatisk) Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) Motivlägen Portrait (Porträtt) Auto (Automatisk)* Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) Sport Auto (Automatisk) Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) Landscape (Landskap) Off (Av) Off (Av) Close-up (Närbild) Night portrait (Nattporträtt) Off (Av) Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt) Red-eye Auto (Automatisk), Off (Av), (Röda-ögon-reducering)* Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) 18 SV

26 Ta bilder och spela in video Bildläge Standardinställning Tillgängliga inställningar Night Landscape (Nattlandskap) Snow (Snö) Beach (Strand) Off (Av) Auto (Automatisk)* Auto (Automatisk)* Off (Av) Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) Text Off (Av) Auto (Automatisk), Off (Av) Fireworks (Fyrverkeri) Flower (Blommor) Manner/Museum (Diskret/museum) Self Portrait (Självporträtt) Party Children (Barn) Off (Av) Off (Av) Off (Av) Off (Av) Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt) Off (Av) Red-eye Auto (Automatisk), Off (Av), (Röda-ögon-reducering)* Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) Red-eye Auto (Automatisk), Off (Av), (Röda-ögon-reducering)* Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) Auto (Automatisk)* Backlight Fill (Fill-in) Fill (Fill-in) (Motljus) Video Off (Av) Off (Av) Auto (Automatisk), Off (Av), Fill Flash (Fill-in-blixt), Red-eye (Röda-ögon-reducering) 19 SV

27 Ta bilder och spela in video Bildläge Standardinställning Tillgängliga inställningar First Burst Off (Av) Off (Av) (Första i sekvens) Last Burst Off (Av) Off (Av) (Sista i sekvens) Exposure bracketing (Exponeringsvariation) Off (Av) Off (Av) * Om du ändrar till Auto eller Röda-ögon-reducering i något av dessa lägen blir det inställt som standard tills du ändrar det SV

28 Ta bilder och spela in video Ta närbilder och landskapsbilder Använd knappen Close-up/Landscape (Närbild/landskap) när du ska ta bilder på motiv som är väldigt nära eller väldigt långt bort. 1 Ställ funktionsratten på valfritt bildläge. Närbilder Närbild/ landskap 2 Tryck på knappen Close-up/Landscape (Närbild/landskap) upprepade gånger tills ikonen eller visas i statusfältet. 3 Ta en bild. Använd inställningen Close-Up (Närbild) för att få skärpa och detaljrikedom i närbilder. Använd om möjligt befintligt ljus istället för blixt. Kameran ställer in fokuseringsavståndet automatiskt efter zoomläget: Zoomläge Fokuseringsavstånd för närbild Vidvinkel 10 till 60 cm Telefoto 25 till 85 cm Landskapsbilder Använd inställningen Landscape (Landskap) för att få maximal skärpa i bilder med motiv på långt avstånd. Vid den här inställningen använder kameran autofokus för oändligt avstånd. Skärpemarkeringar för autofokus (se sidan 7) är inte tillgängliga i läget Landscape (Landskap). OBS! Close-up (Närbild) och Landscape (Landskap) finns också som motivlägen (se sidan 13). 21 SV

29 Ta bilder och spela in video Använda exponeringsvariation Alternativ Beskrivning Syfte Exposure bracketing (Exponeringsvariation) Exponeringsvariation/ sekvensbildtagning Kameran tar tre bilder en med +, en med 0 och en med - exponering. Granska de tre bilderna för att avgöra bästa exponeringsnivå för aktuella förhållanden. 1 Ställ in intervall för exponeringsvariation. (Se Exposure Bracketing Interval (Intervall för exponeringsvariation), sidan 26.) 2 Tryck på knappen Exposure Bracketing/Burst (Exponeringsvariation/sekvensbildtagning) i något av stillbildslägena tills visas i kameraskärmens statusområde. 3 Ställ in exponering och autofokus genom att trycka ned slutarknappen halvvägs och hålla den nere. 4 Ta bilden genom att trycka ned slutarknappen hela vägen. Kameran tar tre bilder. Tryck på knappen Review (Granska) för att granska dem. Exponeringsvariationen stängs av när bilderna har tagits. OBS! Exponeringsvariation är inte tillgängligt i följande lägen: Motivlägena Night Portrait (Nattporträtt), Night Landscape (Nattlandskap) och Fireworks (Fyrverkeri) Lägena för slutarprioritet och manuell prioritet när slutartiden är längre än 0,7 sekunder 22 SV

30 Ta bilder och spela in video Använda exponeringskompensation vid exponeringsvariation I lägena P, A och S kan du använda exponeringskompensation tillsammans med exponeringsvariation. om exponeringskompensation är inställt på och intervallet för exponeringsvariation är inställt på Använda sekvensbildtagning sker exponeringarna med 0,0-0,7, 0,0, +0,3 +1,0 standardinställningen +/-0,3 +0,7, +1,0, +1,3-1,0-1,3, -1,0, -0,7 Alternativ Beskrivning Syfte First Burst (Första i sekvens) Last Burst (Sista i sekvens) Kameran tar upp till 5 bilder (3 per sekund) medan slutarknappen hålls intryckt. De första 5 bilderna sparas. Kameran tar upp till 30 bilder (3 per sekund) medan slutarknappen hålls intryckt. När du släpper slutarknappen sparas endast de fem sista bilderna. De sista 5 bilderna sparas. Fånga en väntad händelse. 1 Tryck upprepade gånger på knappen Burst (Sekvensbildtagning) i valfritt stillbildsläge för att välja ett alternativ. Exempel: En person som gör ett golfslag. Fånga en händelse när den exakta tidpunkten är osäker. Exempel: Ett barn som blåser ut tårtljus. 23 SV

31 Ta bilder och spela in video 2 Ställ in exponering och autofokus genom att trycka ned slutarknappen halvvägs och hålla den nere. 3 Ta bilderna genom att trycka ned slutarknappen helt och hålla kvar den. Bildtagningen upphör när du släpper slutarknappen, när bilderna har tagits eller när lagringsutrymmet tar slut. Ändra inställningar för bildtagning Du kan ändra inställningar för att få bästa möjliga resultat med kameran: 1 Tryck på Menu (Meny). (Vissa inställningar finns inte i alla lägen.) 2 Tryck på för att markera en inställning och tryck sedan på OK. 3 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK. 4 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). Inställning Ikon Alternativ Custom Exposure Mode (Anpassat exponeringsläge) Välj önskat bildläge. (Se Custom (Anpassat), sidan 12.) Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Self Timer (Självutlösare) Sätt på eller stäng av självutlösaren. Inställningen kvarstår tills du vrider på funktionsratten eller stänger av kameran. ASM P Program (standard) Aperture Priority (Bländarprioritet) Shutter Priority (Slutarprioritet) Manual (Manuell) Endast tillgänglig i läget Custom (C, Anpassat). OBS! Mer information om snabbvalsratten finns på sidan 16. On (På) Off (Av, standard) OBS! Om du vill avbryta självutlösaren innan bilden har tagits trycker du på Menu (Meny) och stänger sedan av självutlösaren SV

32 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ Picture Size (Bildstorlek) Välj bildupplösning. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Compression (Komprimering) Välj önskad komprimeringsgrad. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Inställningen visas i statusområdet som "S" eller "F". JPG 5MP för utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 75 cm. 4,4 MP (3:2) idealiskt för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm utan beskärning. Går även att använda till utskrifter i storlekar upp till 28 cm x 36 cm, men då kan bilden beskäras något. 4,0 MP för utskrifter i storlekar upp till 28 cm x 36 cm, men då kan bilden beskäras något. 3,1 MP för utskrifter i storlekar upp till 28 cm x 36 cm, men då kan bilden beskäras något. 1,8 MP för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm, för e-post, Internet, skärmvisning eller för att spara utrymme. Standard (standardinställning) Fine (Fin) OBS! Inställningen Fine (Fin) ger större filstorlek. 25 SV

33 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ White Balance Auto (standard) ger automatisk (Vitbalans) Välj de ljusförhållanden som korrigering av vitbalansen. Idealiskt när du tar vanliga kort. råder. Daylight (Dagsljus) för bilder i naturligt Inställningarna kvarstår tills du ljus. ändrar dem. Inställningen visas till Tungsten (Glödlampsljus) korrigerar höger om direktvisningen om du valt Daylight (Dagsljus), Tungsten (Glödlampsljus) eller Fluorescent orangestick från vanliga glödlampor (tungsten). Idealiskt för bilder som tas inomhus i glödlampseller halogenlampsljus utan blixt. (Lysrörsljus). Fluorescent (Lysrörsljus) korrigerar grönstick från lysrörsbelysning. Idealiskt för inomhusfotografering i lysrörsbelysning utan blixt. Finns inte i auto-, motiv- eller videolägena. Exposure Bracketing +/- 0,3 EV (standard) Interval (Intervall för +/- 0,7 EV exponeringsvariation) +/- 1,0 EV Välj intervall för Se Använda exponeringsvariation, sidan 22. exponeringsvariation. P, A, S, M, C: Inställningen kvarstår tills du ändrar den eller tar bilder. Auto (Automatiskt), Scene (Motiv): Inställningen kvarstår tills du vrider på funktionsratten eller stänger av kameran SV

34 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ Exposure Metering (Exponeringsmätning) Multi-pattern (Multi-mönster, standard) Mäter ljusförhållanden över hela bilden för Mäter ljusnivåer i specifika optimal exponering. Idealiskt när du tar vanliga områden av motivet. kort. Inställningarna kvarstår tills du Center-weight (Centrerad viktning) ändrar dem. Inställningen visas till höger om direktvisningen om du Mäter ljusförhållandena på det motiv som är mitt i sökaren. Idealiskt för motiv i motljus. valt Center-weight (Centrerad Center-spot (Mittpunkt) Liknar centrerad viktning) eller Center-spot (Mittpunkt). viktning men mätningen sker på ett mindre område av det motiv som är mitt i sökaren. (En cirkel visar mätpunkten.) Idealiskt om du behöver en exakt exponering i ett visst område av bilden. Finns inte i auto-, motiv- eller videolägena. Focus Zone Multi-zone (Flerzon, standard) mäter i (Fokuszon) Välj ett stort eller ett alla zoner så att bildfokus blir jämnt. Idealiskt när du tar vanliga kort. koncentrerat fokusområde. Center-zone (Mittzon) Mäter ett litet Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Inställningen visas till område mitt i sökaren. Idealiskt när ett specifikt område av bilden ska vara skarpt. höger om direktvisningen om du Selectable-zone (Valbar zon) Flyttar valt Center-zone (Mittzon) eller Selectable-zone (Valbar zon). fokusmarkörerna till mitten, åt vänster eller åt höger. OBS! För bästa möjliga bilder är kameran inställd på Multi-zone (Flerzon) när läget Landscape (Landskap) är valt. Finns inte i auto-, motiv- eller videolägena. 27 SV

35 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ AF Control (AF-kontroll) Continuous AF (Kontinuerlig autofokus) (standard, ingen ikon) fungerar med extern Välj inställning för autofokus. AF-sensor och TTL AF (Through The Lens, autofokus genom linsen). Tack vare att kameran alltid ställer Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Inställningen visas till in fokus slipper du trycka ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus. höger om direktvisningen om du valt Single AF (Enkelt autofokus) Single AF (Enkelt autofokus) Fungerar eller Accessory Lens AF med extern AF-sensor och TTL-AF när (Autofokus för tillbehörsobjektiv). slutarknappen trycks ned halvvägs. Accessory Lens AF (Autofokus för tillbehörsobjektiv) fungerar med TTL-AF när ett tillbehörsobjektiv är monterat på kameran. Funktionen finns inte i videoläget. Color Mode (Färgläge) Välj färgtoner. High Color (Hög färg) Natural Color (Naturlig färg, standard) Low Color (Låg färg) I auto- och motivlägena kvarstår Black & White (Svartvitt) inställningen tills du vrider på Sepia (för bilder med rödbrunt, gammaldags funktionsratten eller stänger utseende.) av kameran. OBS! I EasyShare-programmet kan du också ändra en färgbild till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en svartvit eller sepiatonad bild till färg. Funktionen finns inte i videoläget. Sharpness (Skärpa) Styr skärpan i bilden. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. High (Hög) Normal (standard) Low (Låg) Finns inte i auto-, motiv- eller videolägena SV

36 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ Reset to Default (Återställ standardinställningarna) Återställer samtliga fotograferingsinställningar till standardvärdena. Set Album (Ange album, stillbild) Välj albumnamn. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Du kan använda olika alternativ för att ange album till videoklipp respektive bilder Image Storage (Bildlagring) Välj lagringsplats för bilder och video. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Liveview (Direktvisning, Auto) Ange om kameraskärmens standardinställning i autoläge ska vara på eller av. (Tryck på knappen Display/Info (Visning/info) för att sätta på eller stänga av kameraskärmen manuellt.) Återställer lägena P, A, S, M och C till standardinställningarna. On (På) eller Off (Av). Välj albumnamn i förväg, innan du tar bilder eller spelar in video. Alla bilder eller videoklipp du tar märks sedan med de valda albumnamnen. Se sidan 33. Auto (Automatisk, standard) Om det finns ett kort i kameran används det. Annars används kamerans internminne. Internal Memory (Internminne) Internminnet används alltid även om det finns ett kort i kameran. On (På, standard) Kameraskärmen slås på så fort kameran slås på. Off (Av) Kameraskärmen är avstängd. Finns endast i autoläge. 29 SV

37 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ Video Size (Videostorlek) Välj antal pixlar. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Video Length (Videolängd) Välj en standardlängd för video (praktiskt för videofilmning med självutlösare). Inställningen kvarstår tills du stänger av kameran. Setup Menu (Inställningsmenyn) Välj ytterligare inställningar. 640 x 480 (standard) 320 x 240 Continuous (Kontinuerlig, standard) 5 sekunder 15 sekunder 30 sekunder Se Inställningar för att specialanpassa din kamera, sidan SV

38 Ta bilder och spela in video Inställningar för att specialanpassa din kamera 1 Tryck på Menu (Meny) i valfritt läge. 2 Tryck på så att Setup (Inställningar) markeras och sedan på OK. 3 Tryck på för att markera en inställning och tryck sedan på OK. 4 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK. 5 Tryck på Menu (Meny) när du vill avsluta. Inställning Ikon Alternativ Return (Återgå) till föregående meny. Quickview (Snabbvisning) Visa en bild eller ett videoklipp (i fem sekunder) efter att den tagits. Advanced Digital Zoom (Avancerad digital zoom) Välj hur den digitala zoomen skall användas. Print Warning (Utskriftsvarning) On (På, standard) Off (Av) Continuous (Kontinuerlig) Ingen paus mellan optisk och digital zoom. Pause (Paus, standard) när du nått 4X optisk zoom måste zoomknappen släppas och därefter aktiveras på nytt för att påbörja digital zoom. None (Ingen) Digital zoom är avaktiverad. Pause (Paus, standard) när den blå markören på zoomindikatorn gör paus måste zoomknappen släppas och återaktiveras. Markören blir röd om bilden inte längre får acceptabel kvalitet i storleken 10 cm x 15 cm. None (Ingen) ingen paus. 31 SV

39 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ Sound Themes (Ljudteman) Sound Volume (Ljudvolym) Mode Description (Lägesbeskrivning) En beskrivning av respektive läge visas när du ställer in det. Date & Time (Datum/tid) Video Out (Videoutgång) Välj en regionsinställning som gör att du kan ansluta kameran till en tv-apparat eller någon annan extern enhet. Orientation Sensor (Orienteringssensor) Roterar bilder så att de visas med rätt sida upp. Shutter Only (Endast slutare) Standard Classical (Klassisk) Jazz Sci-fi OBS! Alla ljud är avaktiverade när kameran är inställd på motivläget Manner/Museum (Diskret/museum). Off (Av) Low (Låg, standard) Medium (Medel) High (Hög) On (På, standard) Off (Av) Se sidan 2. NTSC (standard) Används i Nordamerika och Japan, det vanligaste formatet. PAL används i Europa och Kina. On (På, standard) Off (Av) 32 SV

40 Ta bilder och spela in video Inställning Ikon Alternativ Date Stamp (Datumstämpel) Datumstämpla bilder. Video Date Display (Videodatumvisning) Visar datum/tid i början av videouppspelning. Language (Språk) Format (Formatera) FÖRSIKTIGT! Formatering raderar alla bilder och videoklipp, även skyddade filer. Om du tar ut ett kort medan det formateras kan kortet skadas. About (Om) Visa kamerainformation. Förmärkning med albumnamn Välj ett datumalternativ eller stäng av funktionen. (Standardläget är Av.) Välj ett alternativ för datum/tid eller stäng av funktionen. (Standardinställningen är ÅÅÅÅ/MM/DD.) Välj språk. Memory Card (Minneskort) tar bort allt på kortet och formaterar det. Cancel (Avbryt) avbryter åtgärden utan att ändra något. Internal Memory (Internminne) raderar allt från internminnet, även e-postadresser, albumnamn och favoriter. Formaterar internminnet. Använd funktionen Set Album (Ange album) (stillbild eller video) om du vill välja albumnamn innan du tar bilder eller spelar in video. Alla bilder eller videoklipp du tar märks sedan med de valda albumnamnen. 33 SV

41 Steg 1 - på datorn Ta bilder och spela in video Använd programvaran Kodak EasyShare som medföljde kameran till att skapa albumnamn i datorn. Kopiera sedan upp till 32 albumnamn till listan med albumnamn nästa gång du ansluter kameran till datorn. Information finns i Help (Hjälp) i programmet Kodak EasyShare. Steg 2 - på kameran 1 Tryck på Menu (Meny) i valfritt läge. 2 Markera Set Album (Ange album) genom att trycka på och tryck sedan på OK. 3 Markera ett albumnamn genom att trycka på och tryck sedan på OK. Upprepa proceduren om du vill välja flera albumnamn. De valda albumen markeras med en bock. 4 Om du vill ta bort ett val markerar du ett albumnamn och trycker på OK. Om du vill ta bort alla de album som valts markerar du Clear All (Ta bort alla). 5 Markera Exit (Avsluta) och tryck sedan på OK. Dina val sparas. Om du slår på kameraskärmen visas ditt albumval på skärmen. Ett plustecken (+) efter albumnamnet innebär att fler än ett album har valts. 6 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). Steg 3 - överför till datorn När du överför de märkta bilderna eller videoklippen till datorn öppnas programvaran Kodak EasyShare och bilderna sparas i rätt album. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran Kodak EasyShare SV

42 3 Granska bilder och video Tryck på Review (Granska) när du vill visa och arbeta med bilder och video. Om du vill spara på batteriet kan du använda tillvalet Kodak EasyShare dockningsstation för kamera eller Printer Dock, eller en 5-volts nätadapter från Kodak. (Besök Visa enstaka bilder och videoklipp 1 Tryck på Review (Granska). 2 Använd joysticken till att bläddra bakåt eller framåt genom bilder eller videoklipp. (För snabb bläddring håller du kvar styrspaken i riktning.) 3 Tryck på Review (Granska) när du vill avsluta granskningen. OBS! Bilder som tagits med kvalitetsinställningen 4,4 MP (3:2) visas i höjd-/breddförhållandet 3:2 med ett svart fält överst på skärmen. Utskriftsmärkning/antal utskrifter Favoritmärkning E-postmärkning Skydda Bild-/videonummer Bildlagringsplats Albumnamn Granskningsläge Bläddringspilar 35 SV

43 Ändra kameraskärmen Granska bilder och video Bilderna/videoklippen visas tillsammans med associerade ikoner. Tryck på knappen Display/Info (Visning/info): En gång för att stänga av ikonerna. Ytterligare en gång för att visa information om bilder/videoklipp. Ytterligare en gång för att visa bilder/videoklipp med ikoner. Visa flera bilder och videoklipp 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck styrspaken i riktning. Miniatyrer av bilder och videoklipp visas. Tryck styrspaken i riktning om du vill visa föregående eller nästa rad med miniatyrbilder. Tryck styrspaken i riktning om du vill bläddra genom miniatyrbilderna en i taget. Om du vill visa endast den bild som du har valt trycker du på OK. Spela upp video 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck styrspaken i riktning för att söka efter ett videoklipp. (I läget Multi-up (Flerbildsvisning) markerar du ett videoklipp och trycker sedan på OK. När ett videoklipp markeras i läget Multi-up (Flerbildsvisning) visas hur långt videoklippet är högst upp på kameraskärmen.) 3 Om du vill spela upp eller göra paus i ett videoklipp trycker du på OK. OBS! Du kan även trycka på Menu (Meny), markera Tryck styrspaken i riktning Tryck styrspaken i riktning och sedan trycka på OK. om du vill justera volymen. under uppspelningen om du vill återgå till videons början SV

44 Granska bilder och video Om du vill spela upp filmen på nytt trycker du på OK. Om du vill gå till föregående eller nästa bild eller videoklipp trycker du styrspaken i riktning. Ta bort bilder och videoklipp 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck styrspaken i riktning för att söka efter en bild eller ett videoklipp (eller markera i flerbildsvisningsläge) och tryck sedan på Delete (Ta bort). 3 Tryck styrspaken i riktning så att ett alternativ markeras och tryck sedan på OK. PICTURE (Bild) eller VIDEO tar bort den visade bilden eller videoklippet. EXIT (Avsluta) stänger fönstret Delete (Ta bort). ALL (Alla) tar bort alla bilder och videosekvenser från den aktuella lagringsplatsen. Om du vill ta bort fler bilder och videoklipp går du tillbaka till steg 2. OBS! Du kan inte ta bort skyddade bilder och videoklipp på det här sättet. Ta bort skyddet innan du tar bort dem (se sidan 38). Förstora bilder 1 Tryck på Review (Granska) och leta sedan upp en bild. 2 Tryck eller dra zoomknappen för att förstora bilden en till åtta gånger. Tryck styrspaken i riktning för att se olika delar av bilden. Om du vill visa bilden i ursprunglig storlek igen (1X) så trycker du på OK. Om du vill avsluta Magnify (Förstora) trycker du på OK. Om du vill avsluta granskningsläget trycker du på Review (Granska). 37 SV

45 Granska bilder och video Ändra alternativa inställningar för granskning Tryck på Menu (Meny) i granskningsläget för att komma till alternativa granskningsinställningar. Album (sidan 39) Copy (Kopiera) (sidan 41) Protect (Skydda) (sidan 38) Image Storage (Bildlagring) (sidan 29) Slide Show (Bildspel) (sidan 40) Multi-up (Flerbildsvisning) (sidan 36) Setup Menu (Inställningsmenyn) (sidan 30) Skydda bilder och videoklipp från att tas bort 1 Tryck på Review (Granska) och leta rätt på aktuell bild eller video. 2 Tryck på Menu (Meny). 3 Tryck styrspaken i riktning så att Protect (Skydda) markeras och tryck sedan på OK. Bilden eller videoklippet skyddas och kan inte tas bort. Skyddsikonen visas vid den skyddade bilden eller filmen. 4 Om du vill avlägsna skyddet så trycker du på knappen OK igen. 5 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). FÖRSIKTIGT! Om du formaterar internminnet eller ett SD- eller MMC-kort tas alla bilder och videoklipp bort (även skyddade). (Vid formatering av internminnet tas även e-postadresser, albumnamn och favoriter bort. Information om hur du återställer dem finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.) 38 SV

46 Granska bilder och video Märka bilder/videoklipp för album Använd albumfunktionen i granskningsläget för att märka bilder och videoklipp i kameran med albumnamn. Steg 1 - på datorn Du kan använda programmet Kodak EasyShare (version 3.0 eller senare) för att skapa albumnamn på datorn. Sedan kan du kopiera upp till 32 albumnamn till kamerans internminne. Information finns i Help (Hjälp) i programmet Kodak EasyShare. Steg 2 - på kameran 1 Tryck på Review (Granska) och leta rätt på aktuell bild eller video. 2 Tryck på Menu (Meny). 3 Tryck styrspaken i riktning så att Album markeras och tryck sedan på OK. 4 Tryck styrspaken i riktning så att en albummapp markeras och tryck sedan på OK. Om du vill lägga till fler bilder i samma album kan du bläddra mellan bilderna genom att trycka styrspaken i riktning. När du har hittat önskad bild trycker du på OK. Om du vill lägga till bilder i fler album upprepar du steg 4 för varje album. Albumnamnet visas tillsammans med bilden. Ett plustecken (+) efter albumnamnet visar att bilden har lagts till i mer än ett album. Om du vill ta bort ett val markerar du ett albumnamn och trycker på OK. Om du vill ta bort alla de album som valts markerar du Clear All (Ta bort alla). Steg 3 - överför till datorn När du överför de märkta bilderna och videoklippen till datorn öppnas programvaran Kodak EasyShare, och bilderna och videoklippen sparas i rätt albummapp. Information finns i Help (Hjälp) i programmet Kodak EasyShare. 39 SV

47 Visa bildspel Granska bilder och video Använd bildspelsfunktionen om du vill visa bilder och videoklipp på kameraskärmen. Hur du visar ett bildspel på en tv-apparat eller annan extern enhet beskrivs på sidan 41. Spara på batteriet genom att använda Kodaks 5-volts nätadapter som finns som tillval. (Besök Starta bildspelet 1 Tryck på Review (Granska) och sedan på Menu (Meny). 2 Tryck styrspaken i riktning så att Slide Show (Bildspel) markeras och tryck sedan på OK. 3 Tryck styrspaken i riktning så att Begin Show (Starta bildspel) markeras och tryck sedan på OK. Varje bild och videoklipp visas en gång, i den ordning som du tog dem. Tryck på OK när du vill avbryta bildspelet. Ändra visningsintervallet för bildspel Du kan ställa in visningsintervallet på 3 till 60 sekunder. (Standardinställningen är 5 sekunder.) 1 Tryck styrspaken i riktning så att Interval (Intervall) markeras i menyn Slide Show (Bildspel) och tryck sedan på OK. 2 Välj ett visningsintervall. Om du vill bläddra snabbt genom sekunderna håller du styrspaken kvar i riktning. 3 Tryck på OK. Intervallinställningen kvarstår tills du ändrar den SV

48 Granska bilder och video Köra ett kontinuerligt bildspel i slinga När du sätter på Loop (Slinga) upprepas bildspelet kontinuerligt. 1 Tryck styrspaken i riktning på menyn Slide Show (Bildspel) så att Loop (Slinga) markeras och tryck sedan på OK. 2 Tryck styrspaken i riktning så att On (På) markeras och tryck sedan på OK. Bildspelet upprepas tills du trycker på OK eller tills batteriet tar slut. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Visa bilder och videoklipp på en tv-apparat Du kan visa bilder och videoklipp på en tv-apparat, datorskärm eller annan enhet med videoingång. (På en tv-skärm blir bildkvaliteten inte lika bra som på en datorskärm eller vid utskrift.) OBS! Kontrollera att inställningen för Video Out (Videoutgång) (NTSC eller PAL) är rätt (se Video Out (Videoutgång), sidan 32). Bildspelet avslutas om du ansluter eller kopplar bort kabeln medan bildspelet är igång. 1 Anslut ljud-/videokabeln (medföljer) från kamerans videoutgång till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på tv-apparaten. Närmare information finns i tv-apparatens bruksanvisning. 2 Granska bilder eller video på tv-skärmen. Kopiera bilder och videoklipp Du kan kopiera bilder och videoklipp från ett kort till internminnet eller från internminnet till ett kort. Innan du kopierar filer bör du kontrollera att: Det finns ett kort i kameran. Kamerans bildlagringsplats är inställd som den plats från vilken du kopierar. Se Image Storage (Bildlagring), sidan SV

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare V530 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v530support

Läs mer

Kodak EasyShare DX6490 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak.

Kodak EasyShare DX6490 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak. Kodak EasyShare DX6490 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.

Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera. Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak. Kodak EasyShare DX6340 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

Kodak EasyShare DX7440 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare DX7440 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare DX7440 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/dx7440support

Läs mer

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls743support

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C340 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c340support

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kodak EasyShare CX6230 digital zoomkamera

Kodak EasyShare CX6230 digital zoomkamera Kodak EasyShare CX6230 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på engelska på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till

Läs mer

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera FPO Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c310support

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/z612support

Läs mer

Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C300 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c300support

Läs mer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA

Läs mer

Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning

Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning Kodak EasyShare digitalkameran CX7310 Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/cx7310support

Läs mer

Kodak EasyShare P850 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare P850 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare P850 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/p850support

Läs mer

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859

Din manual KODAK Z1012 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005859 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1012. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK P880. Du hittar svar på alla dina frågor i KODAK P880 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901

Din manual KODAK Z1485 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z1485. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/p712support

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Information om copyright och varumärken 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Det är inte tillåtet att reproducera,

Läs mer

Kodak EasyShare CX7220 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare CX7220 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare CX7220 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Kodak EasyShare DX7630 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare DX7630 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare DX7630 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/dx7630support

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/easyshare-onesupport

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Användarhandbok Juridisk och annan information Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan ändras utan föregående avisering. De enda

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Kodak EasyShare LS753 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS753 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS753 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls753support

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL 5,0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED FÄRGDISPLAY (DS9810) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Vy Fram- Och Ovansida... 1 Vy Baksida Och Från Sidan... 2 Set Knapp / 4-Vägs Riktningskontroller...

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och EasyShare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com

Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Nissin Japan Ltd., Tokyo www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong www.nissindigital.com Informationen på displayen roteras automatiskt för att underlätta blixtaggregatets användning. 1 2 5

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2712998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G400. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Kodak EasyShare CD43 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare CD43 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare CD43 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/cd43support

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak,

Läs mer

Din manual KODAK DC3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004892

Din manual KODAK DC3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004892 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK DC3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Kodak EasyShare CD33 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare CD33 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare CD33 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/cd33support

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588

Din manual PANASONIC DMC-L10K http://sv.yourpdfguides.com/dref/4576588 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Din manual KODAK Z7590

Din manual KODAK Z7590 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK Z7590. Du hittar svar på alla dina frågor i KODAK Z7590 instruktionsbok (information,

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Kodak EasyShare CX7525 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare CX7525 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare CX7525 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/cx7525support

Läs mer

Kodak EasyShare Z700 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z700 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z700 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/z700support

Läs mer

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com KODAK DC240DC280 Zoom Digitalkamera Handbok Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak och Photolife är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Innehåll 1 Komma

Läs mer

Bruksanvisning. GE Digitalkamera E-serien : E1450W. imagination at work. Förberedelser. Grundläggande användning. Kamerans funktionskontroller

Bruksanvisning. GE Digitalkamera E-serien : E1450W. imagination at work. Förberedelser. Grundläggande användning. Kamerans funktionskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digitalkamera E-serien : E1450W Förberedelser Grundläggande användning Kamerans funktionskontroller Uppspelning Använda menyerna Kameraanslutning Tillägg SE VARNING

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitalkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitalkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c530support

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kodak EasyShare CX7330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare CX7330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare CX7330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/cx7330support

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer