Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning"

Transkript

1 Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Du hittar interaktiva självstudiekurser på Om du behöver hjälp med kameran besöker du

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York USA Eastman Kodak Company, 2005 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak och EasyShare är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Schneider-Kreuznach och Xenar är varumärken som tillhör Jos. Schneider Optische Werke GmbH och används under licens av Eastman Kodak Company. P/N 4J4076_sv

3 Produktegenskaper Kamerans framsida Slutare 6 Blixt 2 On/Off-knapp (På/av) 7 Linsskydd 3 Lägesknapp för Automatisk/SCN (Motiv) 8 Dubbla linser (ultravidvinkel och optisk zoom) 4 Lägesknapp för Video 9 Video/självutlösare/AF-hjälplampa 5 Lägesknapp för Favoriter 10 Mikrofon 11 Handgrepp/remfäste i SV

4 Produktegenskaper Kamerans baksida On/Off (På/av), lägesknappar/ 10 Batterifack batteriladdningslampor 2 LCD-skärm 11 Stativhållare 3 Vidvinkel-/telefotoknapp 12 Anslutning för dockningsstation, USB, A/V-utgång 4 LCD/Info-knapp 13 Share-knapp (Dela) 5 OK (tryck) 14 Review-knapp (Granska) 6 Plats för extra SD- eller MMC-kort 15 Menu-knapp (Meny) 7 Remfäste 16 Delete-knapp (Ta bort) 8 Lägesknapp för Makro/Landskap 17 Blixtknapp 9 Likströmsingång (5 V) 18 Högtalare 19 Klarlampa ii SV

5 Innehållsförteckning 1 1 Börja använda kameran...1 Fästa handledsremmen...1 Sätta i batteriet KLIC Ladda batteriet...2 Sätta på kameran...3 Ställa in datum och tid för första gången...3 Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort Ta bilder och spela in videoklipp...5 Ta bilder...5 Granska bilder och videoklipp...9 Ta bort bilder och videoklipp Överföra och skriva ut bilder...12 Installera programvaran...12 Överföra bilder med hjälp av dockningsstation med bildram Överföra bilder med USB-kabeln...14 Andra överföringsmöjligheter...14 Skriva ut bilder...15 Dockningsstationer som är kompatibla med kameran Få ut mer av din kamera...18 Använda optisk zoom...18 Ändra blixtinställningar...19 Fotograferingslägen...20 Komponera en bild med hjälp av rutmönstret...23 Ta panoramabilder...24 Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan...25 Använda histogrammet till att visa bilders ljusstyrka...25 Ändra inställningar för bildtagning...26 Anpassa kameran SV iii

6 Innehållsförteckning Visa bilder eller videoklipp efter datum eller album...33 Visa bildspel...33 Beskära bilder...35 Skapa en bild av ett videoklipp...36 Dela upp en video...36 Skapa en videoactionbild...37 Visa bild-/videoinformation...38 Kopiera bilder och videoklipp...38 Förmärkning med albumnamn...39 Dela med dig av dina bilder Felsökning...45 Kameraproblem...45 Problem med dator/anslutningar...47 Problem med bildkvalitet...47 Problem med direktutskrift (skrivare med PictBridge-funktion) Få hjälp...50 Praktiska länkar...50 Telefonsupport Bilaga...52 Kameraspecifikationer...52 Blixtinställningar för olika lägen...55 Lagringskapacitet...57 Viktiga säkerhetsföreskrifter...58 Livslängd...59 Uppgradera programvara och fast programvara...60 Övrig skötsel och underhåll...60 Garanti...61 Upplysningar om bestämmelser...63 iv SV

7 1 Börja använda kameran Fästa handledsremmen Sätta i batteriet KLIC-7001 Information om hur du byter batterier och ökar batteriernas livslängd finns på sidan SV

8 Börja använda kameran Ladda batteriet Ladda tills alla tre batteriladdningslamporna tänds (ca 3 timmar). Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2 (Kan säljas separat.) 1 2 Batteriladdningslampor 5-volts nätadapter (medföljer kameran) OBS! Använd den här nätadaptern till att ladda batteriet och till att förse EasyShare dockningsstation med bildram 2 med ström. Kodak EasyShare Printer Dock i 3-serien eller EasyShare dockningsstation för kamera i 3-serien (Kan säljas separat. Mer information finns i bruks-anvisningen. Information om kompatibilitet finns på sidan 17.) 2 SV

9 Sätta på kameran Tryck på On/Off (På/av) när du vill sätta på kameran i automatiskt läge. Börja använda kameran OBS! Du kan också trycka på någon av knapparna för Automatisk/SCN (Motiv), Video eller Favoriter om du vill sätta på kameran i det läget. Ställa in datum och tid för första gången 1 2 När du uppmanas trycker du på OK. om du vill ändra. om du vill gå till föregående/nästa fält. 3 OK när du vill godkänna. Information om hur du gör för att ställa in datum och tid vid ett annat tillfälle finns i avsnittet Datum och tid, sidan SV

10 Börja använda kameran Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort Kameran har ett internminne på 32 MB. Om du köper ett SD- eller MMC-kort kan du enkelt lagra fler bilder och videoklipp. OBS! Vi rekommenderar Kodaks SD- eller MMC-kort. När du använder kortet för första gången måste du formatera det i den här kameran innan du börjar ta bilder (se sidan 33). Avfasat hörn VARNING! Ett kort kan bara sättas i åt ett håll. Om du försöker tvinga in det kan du skada det. Om du sätter i eller tar ut ett kort när klarlampan blinkar kan du skada bilderna, kortet eller kameran. Ta inte bort ett kort när kameran sitter på en EasyShare dockningsstation med bildram 2. Information om lagringskapacitet finns på sidan 57. SD- och MMC-kort finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på 4 SV

11 2 Ta bilder och spela in videoklipp Ta bilder 1 Tryck på On/Off (På/av) eller på lägesknappen för Automatisk/SCN (Motiv) när du vill sätta på kameran. eller 2 Komponera bilden. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och låsa exponering. När klarlampan lyser grön trycker du ned slutarknappen helt. Obs! Tryck flera gånger på LCD/Info för: Statusikoner på Statusikoner av Rutmönster, statusikoner på Histogram på, rutmönster, statusikoner på Spela in video 1 Tryck på lägesknappen för Video. 2 Tryck ned slutarknappen helt och släpp den sedan. Stoppa inspelningen genom att trycka på och sedan släppa slutarknappen igen. 5 SV

12 Ta bilder och spela in videoklipp Granska den bild eller video du just har tagit När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp visas en snabbvisning på LCD-skärmen i ungefär fem sekunder. Om du inte trycker på Delete (Ta bort) sparas bilden eller videoklippet. Delete (Ta bort) Märk en bild/ett videoklipp för e-post eller som favorit, eller märk en bild för utskrift. Spela upp ett videoklipp. Justera volymen. Information om hur du visar bilder och videoklipp när som helst hittar du på sidan 9. Förstå varningsikonerna för oskärpa Under snabbvisning och granskning visas en ikon som varnar om oskärpa. Grön Bilden är tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm. Gul Bilden kan vara tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm eller så är skärpan inte fastställd. (Det kan vara bra att granska bilden på en datorskärm innan du skriver ut den.) Röd Bilden är inte tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm. Vit Det är inte klart om utskriften blir tillräckligt skarp eller inte. I Varning för oskärpa, sidan 32 kan du läsa hur du stänger av varning för oskärpa. 6 SV

13 Förstå bildtagningsikonerna I bildläget utan att någon knapp är nedtryckt Ta bilder och spela in videoklipp Datumstämpel Sekvensbildtagning Landskap/Makro Kameraläge Albumnamn Zoom: digital telefoto vidvinkel ultravidvinkel Dubbla linser Histogram Rutmönster Blixt Bildstorlek Återstående bilder/tid Bildlagringsplats Lång exponeringstid AF-läge Fokuszon Exponeringsmätning Vitbalans ISO Svagt batteri Exponeringskompensation I bildläget med slutaren halvvägs nedtryckt Albumnamn Svagt batteri Exponeringskompensation 7 SV

14 Ta bilder och spela in videoklipp Använda skärpemarkeringar för autofokus (bilder) Skärpemarkeringarna visar var kamerans fokus ligger. Kameran försöker att ställa in fokus på förgrundsmotiven även om motiven inte finns mitt i bilden. 1 Tryck ned slutarknappen halvvägs. När skärpemarkeringarna växlar till grönt är fokuseringen klar. Skärpemarkeringar Fokus i mitten Vidfokus i mitten Fokus i kanten Fokus i mitten och kanten Fokus till vänster och höger 2 Om kameran inte fokuserar på det önskade motivet (eller om skärpemarkeringarna försvinner) släpper du upp slutarknappen och komponerar om bilden. 3 Ta bilden genom att trycka ned slutarknappen helt. OBS! Skärpemarkeringarna visas inte i lägena Landskap, Video eller i vissa motivlägen (Landskap, Nattlandskap, Fyrverkerier) och inte heller i zoomintervallet för ultravidvinkel. När du använder funktionen Fokuszon och ställer in Mittzon fixeras skärpemarkeringarna på vidfokus. 8 SV

15 Ta bilder och spela in videoklipp Granska bilder och videoklipp Tryck på Review (Granska) när du vill visa och arbeta med bilder och videoklipp. 1 Review (Granska). (Tryck igen för att avsluta.) 2 om du vill gå till föregående/nästa. Videoklipp: OK Spela upp/göra paus. Justera volymen. Tryck ned den en gång när du vill spela upp med dubbel hastighet och en gång till när du vill spela upp med fyrdubbel hastighet (under uppspelning). Tryck ned den en gång när du vill spola bakåt med dubbel hastighet och en gång till när du vill spola bakåt med fyrdubbel hastighet (under uppspelning). OBS! Mer information om hur du väljer och visar dina favoritbilder finns på sidan 43. Om du vill spara på batteriet använder du tillbehöret Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2, EasyShare dockningsstation eller Kodak 5-volts nätadapter. (Besök Förstora en bild under granskning W/T förstora 1X 8X. om du vill visa andra delar av bilden. OK återgå till 1X. 9 SV

16 Ta bilder och spela in videoklipp Flerbildsvisning (visa miniatyrbilder) under granskning visa miniatyrbilder i flerbildsvisning. markera en miniatyrbild. OK visa en bild. Förstå granskningsikonerna Bilder Utskriftsmärkning/antal utskrifter Favoritmärkning E-postmärkning Varning för oskärpa Granskningsläge Skyddad Bild-/videonummer Bildlagringsplats Histogram Bläddringspilar Video Videolängd Favoritmärkning E-postmärkning Granskningsläge Batterinvå (1/2) Bild-/videonummer Bildlagringsplats Videodatumvisning Bläddringspilar 10 SV

17 Ta bort bilder och videoklipp 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på när du vill leta efter en bild eller ett videoklipp. 3 Tryck på Delete (Ta bort). 4 Följ instruktionerna på skärmen. Ta bilder och spela in videoklipp Om du vill ta bort skyddade bilder och videoklipp måste du ta bort skyddet innan du kan radera. Skydda bilder och videoklipp från att tas bort 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på när du vill leta efter en bild eller ett videoklipp. 3 Tryck på Menu (Meny). 4 Markera Skydda genom att trycka på och tryck sedan på OK. Bilden eller videoklippet skyddas och kan inte tas bort. Skyddsikonen skyddade bilden eller videoklippet. Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). visas vid den VARNING! Om du formaterar internminnet eller ett SD- eller MMC-kort tas alla bilder och videoklipp bort (även skyddade). (Vid formatering av internminnet tas även e-postadresser, albumnamn och favoriter bort. Information om hur du återställer informationen finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.) 11 SV

18 3 Överföra och skriva ut bilder VARNING! Installera programvaran Kodak EasyShare innan du ansluter EasyShare-kameran eller dockningsstationen till datorn. Annars kan det hända att programvaran inte installeras på rätt sätt. Installera programvaran 1 Stäng alla program som är öppna i datorn (inklusive antivirusprogram). 2 Sätt in CD:n med programvara för Kodak EasyShare i CD-ROM-enheten. 3 Installera programvaran: Windows Om installationsfönstret inte visas väljer du Kör på Startmenyn och skriver d:\setup.exe, där d är beteckningen för CD-ROM-enheten. Mac OS X Dubbelklicka på CD-ikonen på skrivbordet och sedan på ikonen för installationsprogrammet. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran. Windows Välj Complete (Fullständig) om du automatiskt vill installera de vanligaste programmen. Välj Custom (Anpassad) om du vill välja vilka program som ska installeras. Mac OS X Följ instruktionerna på skärmen. OBS! Registrera kameran och programvaran när du uppmanas till det. Om du registrerar produkterna kan du anmäla intresse för att få information om uppdateringar till utrustningen. Om du vill utföra registreringen senare går du till Om du behöver information om de program som finns på CD:n med programvara för Kodak EasyShare klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. 12 SV

19 Överföra och skriva ut bilder Överföra bilder med hjälp av dockningsstation med bildram 2 Om du har en Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2 använder du den när du vill föra över bilder. (Om du vill köpa tillbehör går du till SV

20 Överföra och skriva ut bilder Överföra bilder med USB-kabeln Om du inte har någon EasyShare dockningsstation använder du USB-/A/V-anslutningen och en USB-kabel modell U-8 (kan säljas separat) och sätter sedan på kameran. USB/A/V-anslutning OBS! På (under Camera & Dock Setup) finns en beskrivning av hur du ansluter kameran. Andra överföringsmöjligheter Du kan också använda följande Kodak-produkter för att överföra bilder och videoklipp. Kodak EasyShare dockningsstation för kamera, Kodak EasyShare Printer Dock (se sidan 17) Kodak multikortläsare, Kodak SD multimedia kortläsare/-brännare De här och andra tillbehör finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på 14 SV

21 Överföra och skriva ut bilder Skriva ut bilder Skriva ut med Kodak EasyShare Printer Dock Sätt kameran på Kodak EasyShare Printer Dock och skriv ut direkt, med eller utan dator. Det här och andra tillbehör finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på Information om kompatibilitet med dockningsstationer finns på sidan 17. Skriva ut direkt på en skrivare med PictBridge-funktion Eftersom kameran är kompatibel med PictBridge-tekniken kan du skriva ut direkt från kameran till en skrivare med PictBridge-funktion. Du behöver: Kamera med helt laddat batteri Skrivare med PictBridge-funktion USB/A/V-anslutning och USB-kabel av modell U-8 (kan säljas separat, se sidan 14) Ansluta kameran till en skrivare med PictBridge-funktion 1 Stäng av kameran och skrivaren. 2 Anslut rätt USB-kabel mellan kameran och skrivaren. Närmare information om hur du beställer kablar finns i skrivarens bruksanvisning eller på Skriva ut från en skrivare med PictBridge-funktion 1 Sätt på skrivaren. Sätt på kameran. PictBridge-logotypen visas, följd av aktuell bild och meny. (Om inga bilder hittas visas ett meddelande.) Om menygränssnittet stängs av trycker du på valfri knapp, så visas det igen. 2 Tryck på tills önskat utskriftsalternativ markeras och tryck sedan på OK. Aktuell bild Tryck på för att leta rätt på en bild. Välj antal kopior. Märkta bilder Om skrivaren har funktioner för märkta bilder skriver du ut de bilder som du märkt för utskrift och väljer utskriftsstorlek. 15 SV

22 Överföra och skriva ut bilder Indexutskrift Skriv ut miniatyrer av alla bilder. (För det här alternativet behövs ett eller flera ark papper.) Om skrivaren har funktioner för det väljer du utskriftsstorlek. Alla bilder Skriv ut alla bilder i internminnet, på minneskortet eller i favoritmappen. Välj antal kopior. Bildlagring Öppna internminnet, ett minneskort eller favoritmappen. OBS! Under direktutskrift överförs eller sparas inte bilderna permanent till skrivaren. Hur du överför bilder till datorn beskrivs på sidan 12. I läget Favoriter visas den aktuella favoritbilden. Koppla bort kameran från skrivaren med PictBridge-funktion 1 Stäng av kameran och skrivaren. 2 Koppla bort USB-kabeln från kameran och skrivaren. Använda en skrivare utan PictBridge-funktion Om du behöver information om hur du skriver ut bilder från datorn klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Beställa utskrifter online Kodak EasyShare Gallery är en av många utskriftstjänster på Internet som du får tillgång till med programvaran EasyShare. Du kan enkelt: Överföra dina bilder. Redigera, förbättra och rama in bilderna. Lagra bilder och dela med dig av dem till familj och vänner. Beställa högkvalitetskopior, fotogratulationskort, ramar och album och få dem levererade hem till dig. Skriva ut från ett extra SD- eller MMC-kort Skriv ut märkta bilder automatiskt när du sätter i kortet i en skrivare med en SD-/MMC-kortplats. Information finns i skrivarens bruksanvisning. Skriv ut med hjälp av en SD-/MMC-kompatibel Kodak Picture Maker-kiosk. (Kontakta först fotobutiken. Besök Ta med kortet till en fotobutik om du vill ha professionella kopior. 16 SV

23 Överföra och skriva ut bilder Dockningsstationer som är kompatibla med kameran Dockningsstation Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2 Kodak EasyShare: Printer Dock i 3-serien dockningsstation för kamera i 3-serien Docknings-konfiguration Se sidan 13. Speciell insats för dockningsstation Dockningsstation Kodak EasyShare: Printer Dock Printer Dock Plus Printer Dock 6000 dockningsstation för kamera 6000 Speciell insats för dockningsstation Kodak adapter D-22 för dockningsstation Dockningsstation Andra dockningsstationer: Printer Dock 4000 dockningsstation för kamera II Ej kompatibel dockningsstation för kamera till LS420, LS443 Du kan köpa dockningsstationer för kamera, Printer Dock och andra tillbehör hos en Kodak-återförsäljare och på 17 SV

24 4 Få ut mer av din kamera Använda optisk zoom D T W UW Zoomindikator på LCD-skärmen Intervall för digital zoom Intervall för optisk zoom ( mm) Vidvinkelintervall (24-38 mm) Ultravidvinkel (23 mm) 1 Använd LCD-skärmen för att rikta in kameran. När du sätter på kameran är den inställd på ultravidvinkel (23 mm) vilket ger det bredaste synfältet. 2 Zooma genom att trycka på knappen för telefoto (T). Zoomindikatorn visar zoomstatus. Markören stannar överst i ultravidvinkelområdet (38 mm). Om du vill zooma in i det optiska zoomintervallet ( mm) släpper du upp knappen för telefoto (T) och trycker ned den igen. Om du vill zooma ut trycker du på W (vidvinkel). 3 Ta bilden eller spela in videoklippet. OBS! Optisk zoom kan användas om objektivet är på minst: 60 cm 30 cm i läget närbildstelefoto/makro 5 cm i läget närbildsvidvinkel/makro 80 cm med ultravidvinkel Använda den digitala zoomen Genom att använda den digitala zoomen i vilket bildtagningsläge som helst får du fyra gångers förstoring utöver den optiska zoomen. (Det går inte att använda digital zoom vid videoinspelning.) 1 Tryck på knappen för telefoto (T) tills markören står överst i det optiska zoomintervallet. Släpp knappen för telefoto (T) och tryck sedan ned den igen. 2 Ta bilden. OBS! När du använder den digitala zoomen märker du kanske att bildkvaliteten försämras. Markören stannar och växlar till rött när bildkvaliteten når gränsen för en acceptabel utskrift i storleken 10 cm x 15 cm. 18 SV

25 Förstå ikonen för dubbla linser Få ut mer av din kamera Ikonen för dubbla linser visas snabbt när du går in i eller ut ur ultravidvinkelintervallet Aktivera ultravidvinkel Avaktivera ultravidvinkel Ändra blixtinställningar Tryck på knappen flera gånger för att bläddra igenom blixtalternativen. Det aktuella blixtläget visas i LCD-statusområdet. Blixtläge Automatisk blixt Av Beskrivning Blixten utlöses vid behov beroende på rådande ljusförhållanden. Blixten utlöses aldrig. Fill-in Blixten utlöses varje gång du tar en bild, oberoende av rådande ljusförhållanden. Används när motivet är skuggat eller står i motljus (när solen är bakom motivet). I svag belysning bör du hålla kameran stadigt eller använda stativ. Röda- Röda ögon tas automatiskt bort i kameran. (Läs mer om förblixt mot röda ögon-reducering ögon på sidan 32.) VIKTIGT! När blixten är inställd på Röda-ögon-reducering kan du bara ta två bilder i snabb följd. Du kan ta fler bilder när klarlampan lyser grön. Information om blixtinställningar för olika lägen finns på sidan SV

26 Få ut mer av din kamera Fotograferingslägen Välj det läge som passar bäst för motiv och omgivning. Läge Automatisk Används till Allmän fotografering ger en god balans mellan bildkvalitet och användarvänlighet. (Se sidan 5.) Motiv Enkel sikta-och-tryck-funktion när du tar bilder under särskilda förhållanden. (Se sidan 21.) Video Att spela in video med ljud. (Se sidan 5.) Favoriter Visa favoritbilder. (Se sidan 43.) Tryck på en knapp för att välja ett läge. Läge Makro Landskap Används till Bilder på nära håll. Använd om möjligt befintligt ljus istället för blixt. Kameran ställer in fokuseringsavståndet automatiskt i förhållande till zoomläget. Motiv på långt avstånd. Kameran använder autofokus för oändligt avstånd. Skärpemarkeringar för autofokus är inte tillgängliga i läget Landskap. Tryck på tills ikonen för Makro eller Landskap visas i LCD-skärmens statusområde. 20 SV

27 Få ut mer av din kamera Motivlägen (SCN) 1 Tryck på Automatisk/SCN (Motiv) tills ikonerna för olika motivlägen visas på LCD-skärmen. 2 Tryck på för att visa beskrivningar av olika motivlägen. OBS! Om beskrivningen stängs av trycker du på OK. 3 Tryck på OK för att välja ett motivläge. Motivläge (SCN) Används till Förvalda kamerainställningar Porträtt Helbildsporträtt av människor. Motivet blir skarpt och bakgrunden något otydlig. Avståndet till motivet måste vara minst två meter och du bör fylla ramen med personens huvud och axlar. Använd telefoto om du vill ha extra suddig bakgrund. Panorama, Se Ta panoramabilder. Fokus i flera zoner, Blixt av vän-hög Panorama, Se Ta panoramabilder. Fokus i flera zoner, Blixt av hög-vän Sport Motiv som befinner sig i rörelse. Kort slutartid, exponeringsmätning för multi-mönster Landskap Motiv på långt avstånd. Kameran använder autofokus för oändligt Skärpemarkeringar för autofokus är inte tillgängliga i läget Landskap. avstånd. Nattporträtt Minskar det röda i ögonen när du fotograferar människor på Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, kvälls-/nattetid eller i svag belysning. röda ögon-blixt Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Nattlandskap Motiv på avstånd på natten. Blixten utlöses inte. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Oändligt fokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus, blixt av, maximal slutartid på 2 sekunder 21 SV

28 Få ut mer av din kamera Motivläge (SCN) Används till Förvalda kamerainställningar Snö Ljusa snömotiv. Exponeringsmätning med centrerad viktning, fokus i flera zoner, exponeringskompensation +1 Strand Ljusa strandmotiv. Exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus, exponeringskompensation +1 Fyrverkeri Diskret/ Museum Party Barn Motljus Blixten utlöses inte. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Vid tysta evenemang. Blixt och ljud är avaktiverade. Människor inomhus. Minimerar röda ögon-effekt. Aktivitetsfyllda bilder av barn i starkt ljus. Motiv som befinner sig i skugga eller i motljus (när ljuskällan befinner sig bakom motivet). 2 sekunders exponering, oändligt fokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus Inget ljud, ingen blixt, exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, röda ögon-blixt Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, fill-in-blixt Panorering Fotografera motiv som rör sig snabbt. Slutartid > 1/180 sek., fokus i flera Bakgrunden återger känslan av zoner, exponeringsmätning för snabb rörelse, men motivet ser ut att multi-mönster vara stilla. Stearinljus Motiv i skenet av stearinljus. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, vitbalans dagsljus Solnedgång Motiv i skymning. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, vitbalans dagsljus 22 SV

29 Få ut mer av din kamera Motivläge (SCN) Används till Förvalda kamerainställningar Närbild Bilder på nära håll. Använd om Kameran ställer in möjligt befintligt ljus istället för blixt. fokuseringsavståndet automatiskt i förhållande till zoomläget. Text Dokument. Makrofokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, fokus i flera zoner, exponeringskompensation +1 Blommor Närbilder av blommor eller andra små motiv i starkt ljus. Makrofokus, vitbalans dagsljus, fokus i mittzon, exponeringsmätning med centrerad viktning Själv- Porträtt Närbilder av dig själv. Säkerställer bra fokus och minimerar röda ögon-effekt. Makrofokus, exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, röda ögon-blixt Anpassat Du väljer själv inställningar. Inställningarna sparas även när kameran stängs av. Komponera en bild med hjälp av rutmönstret Rutmönstret delar in LCD-skärmen i nio delar. Funktionen är praktisk om du vill dela in en bild i lika delar vatten, mark och himmel. Du aktiverar rutmönstret i läget Automatisk/SCN (Motiv) genom att trycka på LCD/Info tills mönstret framträder. 23 SV

30 Få ut mer av din kamera Ta panoramabilder Du kan använda panoramafunktionen till att sammanfoga upp till tre bilder till en panoramabild. OBS! Bästa resultat får du om du använder ett stativ med ett eller tre ben. Endast panoramabilden sparas. Enskilda bilder sparas inte. Bildstorleken är inställd på 3,1 MP. Exponering och vitbalans ställs in när du tar den första bilden. Blixten är avstängd. 1 Tryck på Automatisk/SCN (Motiv) tills motivlägena visas. 2 Tryck på och markera Panorama, vän-hög eller Panorama, hög-vän (beroende på åt vilket håll du vill göra panoreringen) och tryck sedan på OK. 3 Ta den första bilden. Efter snabbvisningen återgår kameran till direktvisning och en del av den första bilden visas på LCD-skärmen. 4 Komponera den andra bilden. Låt den överlappande delen från den första bilden täcka lika stor plats i den andra bilden. Tryck på Delete (Ta bort) och ta bilden en gång till. 5 Om du bara vill ta två bilder trycker du nu på OK och sammanfogar bilderna. Om du tar tre bilder sammanfogas de automatiskt efter att du tagit den sista bilden Ta 2 eller 3 bilder. Skapa en 1 panoramabild. OBS! En panoramabild har måtten 10,2 cm x 35,6 cm. Fler utskriftsalternativ hittar du på webbsidan för Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com). 24 SV

31 Få ut mer av din kamera Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan I läget Automatisk och SCN (Motiv) Anpassat kan du justera exponeringskompensationen och göra bilden ljusare eller mörkare. om du vill öka exponeringskompensationen om du vill minska exponeringskompensationen Exponeringskompensationsnivån visas på LCD-skärmen ljusare eller mer dämpad. Använda histogrammet till att visa bilders ljusstyrka och LCD-skärmen blir Använd histogrammet till att mäta ljusfördelningen innan du tar bilden eller efter. Om toppen är till höger i grafen är motivet för ljust. Om den är till vänster är motivet för mörkt. Optimal exponering uppnås när toppen är i mitten av histogrammet. Om du vill aktivera histogrammet i läget Automatisk, SCN (Motiv) Anpassat eller i granskningsläget trycker du på LCD/Info tills histogrammet visas. OBS! Om ett motiv är ljust eller mörkt kan du justera exponeringskompensationen innan du tar bilden. 25 SV

32 Få ut mer av din kamera Ändra inställningar för bildtagning Du kan ändra inställningar för att få bästa möjliga resultat med kameran. (Vissa inställningar finns inte i alla lägen.) 1 Tryck på Menu (Meny). 2 Tryck på för att markera en inställning och tryck sedan på OK. 3 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK. Inställning Självutlösare En bild tas 10 sekunder efter att slutarknappen har tryckts ned. (Placera kameran på ett stativ eller på en plan yta.) Inställningen kvarstår tills du tar en bild eller ett videoklipp. Sekvensbildtagning Kameran tar upp till fyra bilder medan slutarknappen är nedtryckt. Fånga en väntad händelse, t.ex. när någon svingar en golfklubba. Alternativ Av (standard) På Tryck ned slutarknappen halvvägs och sedan helt. Om du vill stoppa självutlösaren innan bilden tas trycker du ned slutarknappen helt. (Tryck på Menu (Meny) när du vill avbryta självutlösningen.) Gör på samma sätt när du vill spela in video med hjälp av självutlösaren, men tryck ned slutarknappen helt: OBS! Videon stoppas när det inte finns något mer lagringsutrymme. Av (standard) På OBS! Tryck ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och låsa exponering. Ta bilderna genom att trycka ned slutarknappen helt och hålla den nere. Bildtagningen upphör när du släpper slutarknappen, när bilderna har tagits eller när lagringsutrymmet tar slut. Under sekvensbildtagning är blixten avstängd. Vid snabbvisning kan du ta bort alla bilder i en bildsekvens. 26 SV

33 Få ut mer av din kamera Inställning Bildstorlek Välj bildupplösning. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Vitbalans Välj de ljusförhållanden som råder. Inställningen behålls tills du ändrar läge eller stänger av kameran. Alternativ 5,0 MP (standard) För utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 76 cm). Bilderna får hög upplösning och filerna blir stora. 4,4 MP (3:2) Idealiskt för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm utan beskärning. Går även att använda till utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 75 cm. 4,0 MP För utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 76 cm. Bilderna är medelupplösta. 3,1 MP För utskrifter i storlekar upp till 28 cm x 36 cm. Bilderna är medelupplösta. (Den här storleken används för panoramabilder. Se sidan 24.) 1,8 MP Idealiskt för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm, för e-post, Internet, skärmvisning eller för att spara utrymme. Automatisk (standard) Ger automatisk korrigering av vitbalansen. Idealiskt för allmän fotografering. Dagsljus För bilder i naturligt ljus. Glödlampsljus Korrigerar orangestick från vanliga glödlampor (tungsten). Idealiskt för bilder som tas inomhus i glödlamps- eller halogenlampsljus utan blixt. Lysrörsljus Korrigerar grönstick från lysrörsbelysning. Idealiskt för inomhusfotografering i lysrörsbelysning utan blixt. Skugga För bilder i skugga i naturligt ljus. Tillgängligt i lägena Automatisk och SCN (Motiv) Anpassat. 27 SV

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på engelska på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/z612support

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/p712support

Läs mer

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls743support

Läs mer

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA

Läs mer

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK P880. Du hittar svar på alla dina frågor i KODAK P880 instruktionsbok (information,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/easyshare-onesupport

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak,

Läs mer

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Hjälp för bildvisaren finns på www.kodak.com/go/pictureviewersupport Eastman Kodak

Läs mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer SVENSKA Om den här bruksanvisningen Tillbringa lite kvalitetstid med din bruksanvisning. Din belöning blir fantastiska bilder att skriva ut, skicka med e-post och dela på de sociala nätverk du gillar bäst.

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

För att få bäst nytta av din kamera, läs manualen innan du börjar fotografera. Digitalkamera Bruksanvisning

För att få bäst nytta av din kamera, läs manualen innan du börjar fotografera. Digitalkamera Bruksanvisning För att få bäst nytta av din kamera, läs manualen innan du börjar fotografera. Digitalkamera Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: RICOH IMAGING CO., LTD. Adress:

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok KODAK DC200 Plus Camera och KODAK DC210 Plus Zoom Camera Användarhandbok för kamerorna, installationsprogram, programvaran Mounter för KODAK DC200/DC210 och KODAK Acquire/TWAIN. Besök Kodak på webben.

Läs mer

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com KODAK DC240DC280 Zoom Digitalkamera Handbok Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak och Photolife är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Innehåll 1 Komma

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company DC3200 digital kamera P/N 6B4769_SE TINSE0388TAZZ Tryckt i Japan Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 Eastman Kodak Company, 2000. Kodak är ett varumärke som tillhör Eastman Kodak Company Bruksanvisning

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES9 Grundläggande felsökning Översikt Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Grundläggande fakta digitalkameror

Grundläggande fakta digitalkameror KAPITEL 2 Grundläggande fakta digitalkameror Hur en digitalkamera fungerar På utsidan verkar en filmbaserad och en digital kamera vara detsamma. Du siktar med ett objektiv på ett motiv och trycker ner

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual SnapScan 5000 -Patent pending- Användarmanual Version 1.15 November 2010 -2- Försäkran om Överensstämmande Vi försäkrar JOBO International GmbH, Eintrachtstr. 14, D-51645 Gummersbach att SnapScan 5000

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt har ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Om Digital Camera används oförsiktigt eller öppnas upphör garantin att gälla. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES80/ES81 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne Grundläggande felsökning Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer