Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning"

Transkript

1 Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Du hittar interaktiva självstudiekurser på Om du behöver hjälp med kameran besöker du

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York USA Eastman Kodak Company, 2005 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak och EasyShare är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Schneider-Kreuznach och Xenar är varumärken som tillhör Jos. Schneider Optische Werke GmbH och används under licens av Eastman Kodak Company. P/N 4J4076_sv

3 Produktegenskaper Kamerans framsida Slutare 6 Blixt 2 On/Off-knapp (På/av) 7 Linsskydd 3 Lägesknapp för Automatisk/SCN (Motiv) 8 Dubbla linser (ultravidvinkel och optisk zoom) 4 Lägesknapp för Video 9 Video/självutlösare/AF-hjälplampa 5 Lägesknapp för Favoriter 10 Mikrofon 11 Handgrepp/remfäste i SV

4 Produktegenskaper Kamerans baksida On/Off (På/av), lägesknappar/ 10 Batterifack batteriladdningslampor 2 LCD-skärm 11 Stativhållare 3 Vidvinkel-/telefotoknapp 12 Anslutning för dockningsstation, USB, A/V-utgång 4 LCD/Info-knapp 13 Share-knapp (Dela) 5 OK (tryck) 14 Review-knapp (Granska) 6 Plats för extra SD- eller MMC-kort 15 Menu-knapp (Meny) 7 Remfäste 16 Delete-knapp (Ta bort) 8 Lägesknapp för Makro/Landskap 17 Blixtknapp 9 Likströmsingång (5 V) 18 Högtalare 19 Klarlampa ii SV

5 Innehållsförteckning 1 1 Börja använda kameran...1 Fästa handledsremmen...1 Sätta i batteriet KLIC Ladda batteriet...2 Sätta på kameran...3 Ställa in datum och tid för första gången...3 Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort Ta bilder och spela in videoklipp...5 Ta bilder...5 Granska bilder och videoklipp...9 Ta bort bilder och videoklipp Överföra och skriva ut bilder...12 Installera programvaran...12 Överföra bilder med hjälp av dockningsstation med bildram Överföra bilder med USB-kabeln...14 Andra överföringsmöjligheter...14 Skriva ut bilder...15 Dockningsstationer som är kompatibla med kameran Få ut mer av din kamera...18 Använda optisk zoom...18 Ändra blixtinställningar...19 Fotograferingslägen...20 Komponera en bild med hjälp av rutmönstret...23 Ta panoramabilder...24 Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan...25 Använda histogrammet till att visa bilders ljusstyrka...25 Ändra inställningar för bildtagning...26 Anpassa kameran SV iii

6 Innehållsförteckning Visa bilder eller videoklipp efter datum eller album...33 Visa bildspel...33 Beskära bilder...35 Skapa en bild av ett videoklipp...36 Dela upp en video...36 Skapa en videoactionbild...37 Visa bild-/videoinformation...38 Kopiera bilder och videoklipp...38 Förmärkning med albumnamn...39 Dela med dig av dina bilder Felsökning...45 Kameraproblem...45 Problem med dator/anslutningar...47 Problem med bildkvalitet...47 Problem med direktutskrift (skrivare med PictBridge-funktion) Få hjälp...50 Praktiska länkar...50 Telefonsupport Bilaga...52 Kameraspecifikationer...52 Blixtinställningar för olika lägen...55 Lagringskapacitet...57 Viktiga säkerhetsföreskrifter...58 Livslängd...59 Uppgradera programvara och fast programvara...60 Övrig skötsel och underhåll...60 Garanti...61 Upplysningar om bestämmelser...63 iv SV

7 1 Börja använda kameran Fästa handledsremmen Sätta i batteriet KLIC-7001 Information om hur du byter batterier och ökar batteriernas livslängd finns på sidan SV

8 Börja använda kameran Ladda batteriet Ladda tills alla tre batteriladdningslamporna tänds (ca 3 timmar). Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2 (Kan säljas separat.) 1 2 Batteriladdningslampor 5-volts nätadapter (medföljer kameran) OBS! Använd den här nätadaptern till att ladda batteriet och till att förse EasyShare dockningsstation med bildram 2 med ström. Kodak EasyShare Printer Dock i 3-serien eller EasyShare dockningsstation för kamera i 3-serien (Kan säljas separat. Mer information finns i bruks-anvisningen. Information om kompatibilitet finns på sidan 17.) 2 SV

9 Sätta på kameran Tryck på On/Off (På/av) när du vill sätta på kameran i automatiskt läge. Börja använda kameran OBS! Du kan också trycka på någon av knapparna för Automatisk/SCN (Motiv), Video eller Favoriter om du vill sätta på kameran i det läget. Ställa in datum och tid för första gången 1 2 När du uppmanas trycker du på OK. om du vill ändra. om du vill gå till föregående/nästa fält. 3 OK när du vill godkänna. Information om hur du gör för att ställa in datum och tid vid ett annat tillfälle finns i avsnittet Datum och tid, sidan SV

10 Börja använda kameran Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort Kameran har ett internminne på 32 MB. Om du köper ett SD- eller MMC-kort kan du enkelt lagra fler bilder och videoklipp. OBS! Vi rekommenderar Kodaks SD- eller MMC-kort. När du använder kortet för första gången måste du formatera det i den här kameran innan du börjar ta bilder (se sidan 33). Avfasat hörn VARNING! Ett kort kan bara sättas i åt ett håll. Om du försöker tvinga in det kan du skada det. Om du sätter i eller tar ut ett kort när klarlampan blinkar kan du skada bilderna, kortet eller kameran. Ta inte bort ett kort när kameran sitter på en EasyShare dockningsstation med bildram 2. Information om lagringskapacitet finns på sidan 57. SD- och MMC-kort finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på 4 SV

11 2 Ta bilder och spela in videoklipp Ta bilder 1 Tryck på On/Off (På/av) eller på lägesknappen för Automatisk/SCN (Motiv) när du vill sätta på kameran. eller 2 Komponera bilden. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och låsa exponering. När klarlampan lyser grön trycker du ned slutarknappen helt. Obs! Tryck flera gånger på LCD/Info för: Statusikoner på Statusikoner av Rutmönster, statusikoner på Histogram på, rutmönster, statusikoner på Spela in video 1 Tryck på lägesknappen för Video. 2 Tryck ned slutarknappen helt och släpp den sedan. Stoppa inspelningen genom att trycka på och sedan släppa slutarknappen igen. 5 SV

12 Ta bilder och spela in videoklipp Granska den bild eller video du just har tagit När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp visas en snabbvisning på LCD-skärmen i ungefär fem sekunder. Om du inte trycker på Delete (Ta bort) sparas bilden eller videoklippet. Delete (Ta bort) Märk en bild/ett videoklipp för e-post eller som favorit, eller märk en bild för utskrift. Spela upp ett videoklipp. Justera volymen. Information om hur du visar bilder och videoklipp när som helst hittar du på sidan 9. Förstå varningsikonerna för oskärpa Under snabbvisning och granskning visas en ikon som varnar om oskärpa. Grön Bilden är tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm. Gul Bilden kan vara tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm eller så är skärpan inte fastställd. (Det kan vara bra att granska bilden på en datorskärm innan du skriver ut den.) Röd Bilden är inte tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm. Vit Det är inte klart om utskriften blir tillräckligt skarp eller inte. I Varning för oskärpa, sidan 32 kan du läsa hur du stänger av varning för oskärpa. 6 SV

13 Förstå bildtagningsikonerna I bildläget utan att någon knapp är nedtryckt Ta bilder och spela in videoklipp Datumstämpel Sekvensbildtagning Landskap/Makro Kameraläge Albumnamn Zoom: digital telefoto vidvinkel ultravidvinkel Dubbla linser Histogram Rutmönster Blixt Bildstorlek Återstående bilder/tid Bildlagringsplats Lång exponeringstid AF-läge Fokuszon Exponeringsmätning Vitbalans ISO Svagt batteri Exponeringskompensation I bildläget med slutaren halvvägs nedtryckt Albumnamn Svagt batteri Exponeringskompensation 7 SV

14 Ta bilder och spela in videoklipp Använda skärpemarkeringar för autofokus (bilder) Skärpemarkeringarna visar var kamerans fokus ligger. Kameran försöker att ställa in fokus på förgrundsmotiven även om motiven inte finns mitt i bilden. 1 Tryck ned slutarknappen halvvägs. När skärpemarkeringarna växlar till grönt är fokuseringen klar. Skärpemarkeringar Fokus i mitten Vidfokus i mitten Fokus i kanten Fokus i mitten och kanten Fokus till vänster och höger 2 Om kameran inte fokuserar på det önskade motivet (eller om skärpemarkeringarna försvinner) släpper du upp slutarknappen och komponerar om bilden. 3 Ta bilden genom att trycka ned slutarknappen helt. OBS! Skärpemarkeringarna visas inte i lägena Landskap, Video eller i vissa motivlägen (Landskap, Nattlandskap, Fyrverkerier) och inte heller i zoomintervallet för ultravidvinkel. När du använder funktionen Fokuszon och ställer in Mittzon fixeras skärpemarkeringarna på vidfokus. 8 SV

15 Ta bilder och spela in videoklipp Granska bilder och videoklipp Tryck på Review (Granska) när du vill visa och arbeta med bilder och videoklipp. 1 Review (Granska). (Tryck igen för att avsluta.) 2 om du vill gå till föregående/nästa. Videoklipp: OK Spela upp/göra paus. Justera volymen. Tryck ned den en gång när du vill spela upp med dubbel hastighet och en gång till när du vill spela upp med fyrdubbel hastighet (under uppspelning). Tryck ned den en gång när du vill spola bakåt med dubbel hastighet och en gång till när du vill spola bakåt med fyrdubbel hastighet (under uppspelning). OBS! Mer information om hur du väljer och visar dina favoritbilder finns på sidan 43. Om du vill spara på batteriet använder du tillbehöret Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2, EasyShare dockningsstation eller Kodak 5-volts nätadapter. (Besök Förstora en bild under granskning W/T förstora 1X 8X. om du vill visa andra delar av bilden. OK återgå till 1X. 9 SV

16 Ta bilder och spela in videoklipp Flerbildsvisning (visa miniatyrbilder) under granskning visa miniatyrbilder i flerbildsvisning. markera en miniatyrbild. OK visa en bild. Förstå granskningsikonerna Bilder Utskriftsmärkning/antal utskrifter Favoritmärkning E-postmärkning Varning för oskärpa Granskningsläge Skyddad Bild-/videonummer Bildlagringsplats Histogram Bläddringspilar Video Videolängd Favoritmärkning E-postmärkning Granskningsläge Batterinvå (1/2) Bild-/videonummer Bildlagringsplats Videodatumvisning Bläddringspilar 10 SV

17 Ta bort bilder och videoklipp 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på när du vill leta efter en bild eller ett videoklipp. 3 Tryck på Delete (Ta bort). 4 Följ instruktionerna på skärmen. Ta bilder och spela in videoklipp Om du vill ta bort skyddade bilder och videoklipp måste du ta bort skyddet innan du kan radera. Skydda bilder och videoklipp från att tas bort 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på när du vill leta efter en bild eller ett videoklipp. 3 Tryck på Menu (Meny). 4 Markera Skydda genom att trycka på och tryck sedan på OK. Bilden eller videoklippet skyddas och kan inte tas bort. Skyddsikonen skyddade bilden eller videoklippet. Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). visas vid den VARNING! Om du formaterar internminnet eller ett SD- eller MMC-kort tas alla bilder och videoklipp bort (även skyddade). (Vid formatering av internminnet tas även e-postadresser, albumnamn och favoriter bort. Information om hur du återställer informationen finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.) 11 SV

18 3 Överföra och skriva ut bilder VARNING! Installera programvaran Kodak EasyShare innan du ansluter EasyShare-kameran eller dockningsstationen till datorn. Annars kan det hända att programvaran inte installeras på rätt sätt. Installera programvaran 1 Stäng alla program som är öppna i datorn (inklusive antivirusprogram). 2 Sätt in CD:n med programvara för Kodak EasyShare i CD-ROM-enheten. 3 Installera programvaran: Windows Om installationsfönstret inte visas väljer du Kör på Startmenyn och skriver d:\setup.exe, där d är beteckningen för CD-ROM-enheten. Mac OS X Dubbelklicka på CD-ikonen på skrivbordet och sedan på ikonen för installationsprogrammet. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran. Windows Välj Complete (Fullständig) om du automatiskt vill installera de vanligaste programmen. Välj Custom (Anpassad) om du vill välja vilka program som ska installeras. Mac OS X Följ instruktionerna på skärmen. OBS! Registrera kameran och programvaran när du uppmanas till det. Om du registrerar produkterna kan du anmäla intresse för att få information om uppdateringar till utrustningen. Om du vill utföra registreringen senare går du till Om du behöver information om de program som finns på CD:n med programvara för Kodak EasyShare klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. 12 SV

19 Överföra och skriva ut bilder Överföra bilder med hjälp av dockningsstation med bildram 2 Om du har en Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2 använder du den när du vill föra över bilder. (Om du vill köpa tillbehör går du till SV

20 Överföra och skriva ut bilder Överföra bilder med USB-kabeln Om du inte har någon EasyShare dockningsstation använder du USB-/A/V-anslutningen och en USB-kabel modell U-8 (kan säljas separat) och sätter sedan på kameran. USB/A/V-anslutning OBS! På (under Camera & Dock Setup) finns en beskrivning av hur du ansluter kameran. Andra överföringsmöjligheter Du kan också använda följande Kodak-produkter för att överföra bilder och videoklipp. Kodak EasyShare dockningsstation för kamera, Kodak EasyShare Printer Dock (se sidan 17) Kodak multikortläsare, Kodak SD multimedia kortläsare/-brännare De här och andra tillbehör finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på 14 SV

21 Överföra och skriva ut bilder Skriva ut bilder Skriva ut med Kodak EasyShare Printer Dock Sätt kameran på Kodak EasyShare Printer Dock och skriv ut direkt, med eller utan dator. Det här och andra tillbehör finns att köpa hos Kodak-återförsäljare och på Information om kompatibilitet med dockningsstationer finns på sidan 17. Skriva ut direkt på en skrivare med PictBridge-funktion Eftersom kameran är kompatibel med PictBridge-tekniken kan du skriva ut direkt från kameran till en skrivare med PictBridge-funktion. Du behöver: Kamera med helt laddat batteri Skrivare med PictBridge-funktion USB/A/V-anslutning och USB-kabel av modell U-8 (kan säljas separat, se sidan 14) Ansluta kameran till en skrivare med PictBridge-funktion 1 Stäng av kameran och skrivaren. 2 Anslut rätt USB-kabel mellan kameran och skrivaren. Närmare information om hur du beställer kablar finns i skrivarens bruksanvisning eller på Skriva ut från en skrivare med PictBridge-funktion 1 Sätt på skrivaren. Sätt på kameran. PictBridge-logotypen visas, följd av aktuell bild och meny. (Om inga bilder hittas visas ett meddelande.) Om menygränssnittet stängs av trycker du på valfri knapp, så visas det igen. 2 Tryck på tills önskat utskriftsalternativ markeras och tryck sedan på OK. Aktuell bild Tryck på för att leta rätt på en bild. Välj antal kopior. Märkta bilder Om skrivaren har funktioner för märkta bilder skriver du ut de bilder som du märkt för utskrift och väljer utskriftsstorlek. 15 SV

22 Överföra och skriva ut bilder Indexutskrift Skriv ut miniatyrer av alla bilder. (För det här alternativet behövs ett eller flera ark papper.) Om skrivaren har funktioner för det väljer du utskriftsstorlek. Alla bilder Skriv ut alla bilder i internminnet, på minneskortet eller i favoritmappen. Välj antal kopior. Bildlagring Öppna internminnet, ett minneskort eller favoritmappen. OBS! Under direktutskrift överförs eller sparas inte bilderna permanent till skrivaren. Hur du överför bilder till datorn beskrivs på sidan 12. I läget Favoriter visas den aktuella favoritbilden. Koppla bort kameran från skrivaren med PictBridge-funktion 1 Stäng av kameran och skrivaren. 2 Koppla bort USB-kabeln från kameran och skrivaren. Använda en skrivare utan PictBridge-funktion Om du behöver information om hur du skriver ut bilder från datorn klickar du på Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Beställa utskrifter online Kodak EasyShare Gallery är en av många utskriftstjänster på Internet som du får tillgång till med programvaran EasyShare. Du kan enkelt: Överföra dina bilder. Redigera, förbättra och rama in bilderna. Lagra bilder och dela med dig av dem till familj och vänner. Beställa högkvalitetskopior, fotogratulationskort, ramar och album och få dem levererade hem till dig. Skriva ut från ett extra SD- eller MMC-kort Skriv ut märkta bilder automatiskt när du sätter i kortet i en skrivare med en SD-/MMC-kortplats. Information finns i skrivarens bruksanvisning. Skriv ut med hjälp av en SD-/MMC-kompatibel Kodak Picture Maker-kiosk. (Kontakta först fotobutiken. Besök Ta med kortet till en fotobutik om du vill ha professionella kopior. 16 SV

23 Överföra och skriva ut bilder Dockningsstationer som är kompatibla med kameran Dockningsstation Kodak EasyShare dockningsstation med bildram 2 Kodak EasyShare: Printer Dock i 3-serien dockningsstation för kamera i 3-serien Docknings-konfiguration Se sidan 13. Speciell insats för dockningsstation Dockningsstation Kodak EasyShare: Printer Dock Printer Dock Plus Printer Dock 6000 dockningsstation för kamera 6000 Speciell insats för dockningsstation Kodak adapter D-22 för dockningsstation Dockningsstation Andra dockningsstationer: Printer Dock 4000 dockningsstation för kamera II Ej kompatibel dockningsstation för kamera till LS420, LS443 Du kan köpa dockningsstationer för kamera, Printer Dock och andra tillbehör hos en Kodak-återförsäljare och på 17 SV

24 4 Få ut mer av din kamera Använda optisk zoom D T W UW Zoomindikator på LCD-skärmen Intervall för digital zoom Intervall för optisk zoom ( mm) Vidvinkelintervall (24-38 mm) Ultravidvinkel (23 mm) 1 Använd LCD-skärmen för att rikta in kameran. När du sätter på kameran är den inställd på ultravidvinkel (23 mm) vilket ger det bredaste synfältet. 2 Zooma genom att trycka på knappen för telefoto (T). Zoomindikatorn visar zoomstatus. Markören stannar överst i ultravidvinkelområdet (38 mm). Om du vill zooma in i det optiska zoomintervallet ( mm) släpper du upp knappen för telefoto (T) och trycker ned den igen. Om du vill zooma ut trycker du på W (vidvinkel). 3 Ta bilden eller spela in videoklippet. OBS! Optisk zoom kan användas om objektivet är på minst: 60 cm 30 cm i läget närbildstelefoto/makro 5 cm i läget närbildsvidvinkel/makro 80 cm med ultravidvinkel Använda den digitala zoomen Genom att använda den digitala zoomen i vilket bildtagningsläge som helst får du fyra gångers förstoring utöver den optiska zoomen. (Det går inte att använda digital zoom vid videoinspelning.) 1 Tryck på knappen för telefoto (T) tills markören står överst i det optiska zoomintervallet. Släpp knappen för telefoto (T) och tryck sedan ned den igen. 2 Ta bilden. OBS! När du använder den digitala zoomen märker du kanske att bildkvaliteten försämras. Markören stannar och växlar till rött när bildkvaliteten når gränsen för en acceptabel utskrift i storleken 10 cm x 15 cm. 18 SV

25 Förstå ikonen för dubbla linser Få ut mer av din kamera Ikonen för dubbla linser visas snabbt när du går in i eller ut ur ultravidvinkelintervallet Aktivera ultravidvinkel Avaktivera ultravidvinkel Ändra blixtinställningar Tryck på knappen flera gånger för att bläddra igenom blixtalternativen. Det aktuella blixtläget visas i LCD-statusområdet. Blixtläge Automatisk blixt Av Beskrivning Blixten utlöses vid behov beroende på rådande ljusförhållanden. Blixten utlöses aldrig. Fill-in Blixten utlöses varje gång du tar en bild, oberoende av rådande ljusförhållanden. Används när motivet är skuggat eller står i motljus (när solen är bakom motivet). I svag belysning bör du hålla kameran stadigt eller använda stativ. Röda- Röda ögon tas automatiskt bort i kameran. (Läs mer om förblixt mot röda ögon-reducering ögon på sidan 32.) VIKTIGT! När blixten är inställd på Röda-ögon-reducering kan du bara ta två bilder i snabb följd. Du kan ta fler bilder när klarlampan lyser grön. Information om blixtinställningar för olika lägen finns på sidan SV

26 Få ut mer av din kamera Fotograferingslägen Välj det läge som passar bäst för motiv och omgivning. Läge Automatisk Används till Allmän fotografering ger en god balans mellan bildkvalitet och användarvänlighet. (Se sidan 5.) Motiv Enkel sikta-och-tryck-funktion när du tar bilder under särskilda förhållanden. (Se sidan 21.) Video Att spela in video med ljud. (Se sidan 5.) Favoriter Visa favoritbilder. (Se sidan 43.) Tryck på en knapp för att välja ett läge. Läge Makro Landskap Används till Bilder på nära håll. Använd om möjligt befintligt ljus istället för blixt. Kameran ställer in fokuseringsavståndet automatiskt i förhållande till zoomläget. Motiv på långt avstånd. Kameran använder autofokus för oändligt avstånd. Skärpemarkeringar för autofokus är inte tillgängliga i läget Landskap. Tryck på tills ikonen för Makro eller Landskap visas i LCD-skärmens statusområde. 20 SV

27 Få ut mer av din kamera Motivlägen (SCN) 1 Tryck på Automatisk/SCN (Motiv) tills ikonerna för olika motivlägen visas på LCD-skärmen. 2 Tryck på för att visa beskrivningar av olika motivlägen. OBS! Om beskrivningen stängs av trycker du på OK. 3 Tryck på OK för att välja ett motivläge. Motivläge (SCN) Används till Förvalda kamerainställningar Porträtt Helbildsporträtt av människor. Motivet blir skarpt och bakgrunden något otydlig. Avståndet till motivet måste vara minst två meter och du bör fylla ramen med personens huvud och axlar. Använd telefoto om du vill ha extra suddig bakgrund. Panorama, Se Ta panoramabilder. Fokus i flera zoner, Blixt av vän-hög Panorama, Se Ta panoramabilder. Fokus i flera zoner, Blixt av hög-vän Sport Motiv som befinner sig i rörelse. Kort slutartid, exponeringsmätning för multi-mönster Landskap Motiv på långt avstånd. Kameran använder autofokus för oändligt Skärpemarkeringar för autofokus är inte tillgängliga i läget Landskap. avstånd. Nattporträtt Minskar det röda i ögonen när du fotograferar människor på Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, kvälls-/nattetid eller i svag belysning. röda ögon-blixt Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Nattlandskap Motiv på avstånd på natten. Blixten utlöses inte. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Oändligt fokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus, blixt av, maximal slutartid på 2 sekunder 21 SV

28 Få ut mer av din kamera Motivläge (SCN) Används till Förvalda kamerainställningar Snö Ljusa snömotiv. Exponeringsmätning med centrerad viktning, fokus i flera zoner, exponeringskompensation +1 Strand Ljusa strandmotiv. Exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus, exponeringskompensation +1 Fyrverkeri Diskret/ Museum Party Barn Motljus Blixten utlöses inte. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Vid tysta evenemang. Blixt och ljud är avaktiverade. Människor inomhus. Minimerar röda ögon-effekt. Aktivitetsfyllda bilder av barn i starkt ljus. Motiv som befinner sig i skugga eller i motljus (när ljuskällan befinner sig bakom motivet). 2 sekunders exponering, oändligt fokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus Inget ljud, ingen blixt, exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, röda ögon-blixt Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, fill-in-blixt Panorering Fotografera motiv som rör sig snabbt. Slutartid > 1/180 sek., fokus i flera Bakgrunden återger känslan av zoner, exponeringsmätning för snabb rörelse, men motivet ser ut att multi-mönster vara stilla. Stearinljus Motiv i skenet av stearinljus. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, vitbalans dagsljus Solnedgång Motiv i skymning. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, vitbalans dagsljus 22 SV

29 Få ut mer av din kamera Motivläge (SCN) Används till Förvalda kamerainställningar Närbild Bilder på nära håll. Använd om Kameran ställer in möjligt befintligt ljus istället för blixt. fokuseringsavståndet automatiskt i förhållande till zoomläget. Text Dokument. Makrofokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, fokus i flera zoner, exponeringskompensation +1 Blommor Närbilder av blommor eller andra små motiv i starkt ljus. Makrofokus, vitbalans dagsljus, fokus i mittzon, exponeringsmätning med centrerad viktning Själv- Porträtt Närbilder av dig själv. Säkerställer bra fokus och minimerar röda ögon-effekt. Makrofokus, exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, röda ögon-blixt Anpassat Du väljer själv inställningar. Inställningarna sparas även när kameran stängs av. Komponera en bild med hjälp av rutmönstret Rutmönstret delar in LCD-skärmen i nio delar. Funktionen är praktisk om du vill dela in en bild i lika delar vatten, mark och himmel. Du aktiverar rutmönstret i läget Automatisk/SCN (Motiv) genom att trycka på LCD/Info tills mönstret framträder. 23 SV

30 Få ut mer av din kamera Ta panoramabilder Du kan använda panoramafunktionen till att sammanfoga upp till tre bilder till en panoramabild. OBS! Bästa resultat får du om du använder ett stativ med ett eller tre ben. Endast panoramabilden sparas. Enskilda bilder sparas inte. Bildstorleken är inställd på 3,1 MP. Exponering och vitbalans ställs in när du tar den första bilden. Blixten är avstängd. 1 Tryck på Automatisk/SCN (Motiv) tills motivlägena visas. 2 Tryck på och markera Panorama, vän-hög eller Panorama, hög-vän (beroende på åt vilket håll du vill göra panoreringen) och tryck sedan på OK. 3 Ta den första bilden. Efter snabbvisningen återgår kameran till direktvisning och en del av den första bilden visas på LCD-skärmen. 4 Komponera den andra bilden. Låt den överlappande delen från den första bilden täcka lika stor plats i den andra bilden. Tryck på Delete (Ta bort) och ta bilden en gång till. 5 Om du bara vill ta två bilder trycker du nu på OK och sammanfogar bilderna. Om du tar tre bilder sammanfogas de automatiskt efter att du tagit den sista bilden Ta 2 eller 3 bilder. Skapa en 1 panoramabild. OBS! En panoramabild har måtten 10,2 cm x 35,6 cm. Fler utskriftsalternativ hittar du på webbsidan för Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com). 24 SV

31 Få ut mer av din kamera Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan I läget Automatisk och SCN (Motiv) Anpassat kan du justera exponeringskompensationen och göra bilden ljusare eller mörkare. om du vill öka exponeringskompensationen om du vill minska exponeringskompensationen Exponeringskompensationsnivån visas på LCD-skärmen ljusare eller mer dämpad. Använda histogrammet till att visa bilders ljusstyrka och LCD-skärmen blir Använd histogrammet till att mäta ljusfördelningen innan du tar bilden eller efter. Om toppen är till höger i grafen är motivet för ljust. Om den är till vänster är motivet för mörkt. Optimal exponering uppnås när toppen är i mitten av histogrammet. Om du vill aktivera histogrammet i läget Automatisk, SCN (Motiv) Anpassat eller i granskningsläget trycker du på LCD/Info tills histogrammet visas. OBS! Om ett motiv är ljust eller mörkt kan du justera exponeringskompensationen innan du tar bilden. 25 SV

32 Få ut mer av din kamera Ändra inställningar för bildtagning Du kan ändra inställningar för att få bästa möjliga resultat med kameran. (Vissa inställningar finns inte i alla lägen.) 1 Tryck på Menu (Meny). 2 Tryck på för att markera en inställning och tryck sedan på OK. 3 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK. Inställning Självutlösare En bild tas 10 sekunder efter att slutarknappen har tryckts ned. (Placera kameran på ett stativ eller på en plan yta.) Inställningen kvarstår tills du tar en bild eller ett videoklipp. Sekvensbildtagning Kameran tar upp till fyra bilder medan slutarknappen är nedtryckt. Fånga en väntad händelse, t.ex. när någon svingar en golfklubba. Alternativ Av (standard) På Tryck ned slutarknappen halvvägs och sedan helt. Om du vill stoppa självutlösaren innan bilden tas trycker du ned slutarknappen helt. (Tryck på Menu (Meny) när du vill avbryta självutlösningen.) Gör på samma sätt när du vill spela in video med hjälp av självutlösaren, men tryck ned slutarknappen helt: OBS! Videon stoppas när det inte finns något mer lagringsutrymme. Av (standard) På OBS! Tryck ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och låsa exponering. Ta bilderna genom att trycka ned slutarknappen helt och hålla den nere. Bildtagningen upphör när du släpper slutarknappen, när bilderna har tagits eller när lagringsutrymmet tar slut. Under sekvensbildtagning är blixten avstängd. Vid snabbvisning kan du ta bort alla bilder i en bildsekvens. 26 SV

33 Få ut mer av din kamera Inställning Bildstorlek Välj bildupplösning. Inställningarna kvarstår tills du ändrar dem. Vitbalans Välj de ljusförhållanden som råder. Inställningen behålls tills du ändrar läge eller stänger av kameran. Alternativ 5,0 MP (standard) För utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 76 cm). Bilderna får hög upplösning och filerna blir stora. 4,4 MP (3:2) Idealiskt för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm utan beskärning. Går även att använda till utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 75 cm. 4,0 MP För utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 76 cm. Bilderna är medelupplösta. 3,1 MP För utskrifter i storlekar upp till 28 cm x 36 cm. Bilderna är medelupplösta. (Den här storleken används för panoramabilder. Se sidan 24.) 1,8 MP Idealiskt för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm, för e-post, Internet, skärmvisning eller för att spara utrymme. Automatisk (standard) Ger automatisk korrigering av vitbalansen. Idealiskt för allmän fotografering. Dagsljus För bilder i naturligt ljus. Glödlampsljus Korrigerar orangestick från vanliga glödlampor (tungsten). Idealiskt för bilder som tas inomhus i glödlamps- eller halogenlampsljus utan blixt. Lysrörsljus Korrigerar grönstick från lysrörsbelysning. Idealiskt för inomhusfotografering i lysrörsbelysning utan blixt. Skugga För bilder i skugga i naturligt ljus. Tillgängligt i lägena Automatisk och SCN (Motiv) Anpassat. 27 SV

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer