KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com"

Transkript

1 KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på

2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak, EasyShare och Ektanar är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Eastman Kodak Company innehar godkända licenser för varumärkena CompactFlash och CF logo. Artikelnummer 6B5921_SE

3 Kamerans framsida Produktöversikt M E G A PIX ELS EasyShare 4900 i

4 Kamerans undersida Produktöversikt OPEN EJECT OPEN /X NDI UDQVOXWQLQJWLOO GR NQLQJVVWDWLRQI UNDPHUD SSHQ $QVOXWQLQJWLOO GR NQLQJVVWDWLRQI UNDPHUD 86%YLGHRXWJnQJV DQVOXWQLQJDU 8WPDWQLQJVNQDSS &203$&7)/$6+NRUW %DWWHULOX ND 6WDWLYJlQJD ii

5 Produktöversikt Kamerans ovansida/baksida 6 NDUH 6WDWXVI QVWHU.QDSSDU %OL[W 1lUELOGGLVWDQV 6MlOYXWO VDUH EasyShare )XQNWLRQVYlOMDUHVHQHGDQ.RUWnWNRPVWODPSD )lvwhi UKDQGOHGVUHP &203$&7)/$6+ NRUWOX ND.QDSSHQ0HQX.QDSSHQ6HOH W 3LONQDSSULNWQLQJDU =RRPNQDSS:R K7 /&'VNlUP 6 NDUODPSD iii

6 Produktöversikt Funktionsväljare 9lOMJHQRPDWWYULGDIXQNWLRQVYlOMDUHQ %LOGOlJH²WDELOGHU *UDQVNQLQJVOlJH²YLVDELOGHU Sn/&' VNlUPHQ,QVWlOOQLQJVOlJH²J UDHJQD LQVWlOOQLQJDU iv

7 EasyShare Produktöversikt Statusfönster v

8 vi Produktöversikt

9 Innehåll 1 Komma igång...1 Vad kan jag göra med min KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera?...1 Vad kan jag göra med mina digitala bilder?...1 Innehåll i kameraförpackningen...2 Sätta fast handledsremmen... 3 Sätta i batterierna... 3 Sätta i ett COMPACTFLASH-kort... 4 Sätta på och stänga av kameran... 6 Kontrollera batterierna... 6 Automatiskt strömsparläge sparar batterier...7 Ställa klockan...7 Funktionsväljaren inställningar och menyer... 8 Navigera genom menyerna Ta bilder...13 Ta en bild...13 Visa och ta bort den senaste bilden...14 Förhandsgranska bilder...14 Ta en sekvensbildserie...15 Ta distansbilder och närbilder...16 Använda zoom Använda blixten...18 Ta kort på dig själv...20 vii

10 3 Egna inställningar för fotografering...21 Ange exponeringskompensation Ange vitbalans Välja ett färgläge...23 Ställa in bildkvalitet...24 Ange exponeringsmätning...25 Ställa in bildskärpan...26 Ställa in ISO-tiden Ställa in slutartiden...28 Datumstämpla bilder Granska dina bilder Visa bilder i full storlek Visa bilder med filmremsan...32 Förstora bilder...32 Ta bort bilder...33 Skydda bilder...34 Visa en diabildsserie...35 Välja bilder som ska skrivas ut automatiskt Visa bildinformation Installera programvaran...39 Installera programvaran...39 Programvara som medföljer kameran Systemkrav...42 viii

11 6 Anpassa kameran...43 Ställa in ett strömsparläge Ställa in digital zoom Justera kameraljuden Ställa in videoutsignalen...46 Välja ett språk...46 Formatera ett COMPACTFLASH-kort...47 Återställa användarinställningar...48 Visa information om kameran Använda bilder på datorn Innan du överför bilderna...51 Ansluta till datorn...51 Överföra bilder Arbeta med bilder Överföra bilder manuellt Skriva ut bilder Använda KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera...57 Innehållet i förpackningen med dockningsstationen...57 Installera dockningsinsatsen...58 Ansluta dockningsstationen för kamera...58 Installera batteripaketet i kameran...59 Docka kameran...59 Ladda batteripaketet...60 ix

12 Överföra bilder...62 Vid användning av ett stativ Felsökning...63 Felsökning kamera Kamerastatus och meddelanden Felsökning EASYSHARE dockningsstation för kamera...70 Status för EASYSHARE dockningsstation för kamera Skaffa hjälp...73 Hjälp med programvaran Internet Kodaks faxsupport Telefonsupport Bilaga...77 Kameraspecifikationer...77 Specifikationer för dockningsstation för kamera Fabriksinställningar kamera Strömsparfunktion Kameraprestanda...81 Använda batterierna...82 Tips, säkerhet, underhåll...83 Kameratillbehör...84 Lagringskapacitet Leta reda på bilderna på ett COMPACTFLASH-kort...87 x

13 Namnkonventioner för kortfiler Uppgradera programvaran och den fasta programvaran...88 Bestämmelser om upplysningar...88 xi

14 xii

15 1 Komma igång Vad kan jag göra med min KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera? Ta kanonbilder med en upplösning på 4,0 megapixel i bildläget kan du använda standardinställningarna för enkel titta-och-tryck-fotografering eller få de bilder du vill ha genom att ändra inställningarna ISO-nivåer, vitbalans med mera. Granskningsläge i granskningsläget kan du visa bilder på LCDskärmen. Behåll bara de bilder du vill spara, förstora eller skydda eller gör en diabildsserie av alla bilderna i kameran. Inställning i inställningsläget kan du göra egna kamerainställningar. Vad kan jag göra med mina digitala bilder? Installera KODAK Picture programvaran som finns på CD-ROM-skivan* som medföljer kameran. Sedan kan du göra följande: Överföra automatiskt överföra bilderna till datorn. Dela med dig e-posta bilderna till släkt och vänner. Skriva ut skriva ut på en skrivare, göra papperskopior i en KODAK Picture Maker eller ta med dig COMPACTFLASH-kortet till en fotohandlare för professionella papperskopior. Ha kul! lägga till specialeffekter i bilderna, reducera röda ögon, beskära och rotera samt mycket mer. * MACINTOSH OS X-användare, se kommentaren på sidan 40 före installationen av KODAK-programvaran. 1

16 Kapitel 1 Innehåll i kameraförpackningen Följande artiklar medföljer kameran: 1 Kamera * 2 Handledsrem 3 KODAK COMPACTFLASH-kort 4 USB-kabel 5 Videokabel (för bildvisning på en TV) 6 Dockningsinsats* 7 KODAK litiumbatteri KCRV3 eller motsvarande** (visas inte) 8 Bruksanvisning eller Bruksanvisning på CD, Snabbstart och CD med programvara (visas inte) * Dockningsinsatsen används för att ansluta kameran till KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera. ** KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera kan eventuellt medfölja kameran. I så fall har du fått KODAK EASYSHARE NiMH uppladdningsbara batterier. Mer information om hur du använder dockningsstationen finns på sidan 57. Du kan också köpa en dockningsstation separat hos en Kodak-återförsäljare eller genom att besöka vår webbsida på 2

17 Kapitel 1 Sätta fast handledsremmen 1 Trä den korta öglan på handledsremmen genom det avsedda fästet. 2 Trä den långa delen av handledsremmen genom den korta öglan. Dra tills handledsremmen sitter ordentligt. Sätta i batterierna Ett KODAK litiumbatteri KCRV3 eller 2 AA-litiumbatterier medföljer kameran.* Så här sätter du i batterierna: 1 Stäng av kameran. 2 Skjut batteriluckan på kamerans undersida i pilens riktning och lyft sedan upp luckan. 3 Sätt i batterierna på det sätt som visas nedan. 4 Stäng batteriluckan. EJECT OPEN 3

18 EJEC Kapitel 1 Sätt i ett KCRV3 litiumbatteri Sätt i 2 AA-batterier VIKTIG INFORMATION OM BATTERIER Mer information om de typer av batterier som du kan använda i kameran finns på sidan 82. För att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska du inte använda alkaline-batterier. * KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera kan eventuellt medfölja kameran. I så fall har du fått KODAK EASYSHARE NiMH uppladdningsbara batterier. Mer information om hur du laddar och sätter i batteripaketet i kameran finns på sidan 59. Sätta i ett COMPACTFLASH-kort Tänk på KODAK COMPACTFLASH-kort som filmrullar som du kan byta ut eller återanvända eller som ett löstagbart datorminne som du kan använda till att enkelt lagra och överföra bilder. Se sidan 86 för mer information om lagringskapacitet på kort. 4

19 .RUWOX ND.RUW nwnrpvw ODPSD 8SSK MG NDQW Kapitel 1 Så här sätter du i ett kort: 1 Stäng av kameran. 2 Skjut kortluckan i pilens riktning och fäll upp den. 3 Håll kortet så att anslutningskontakten är riktad in mot kameran och den upphöjda kanten är vänd mot kamerans baksida. 4 Skjut in kortet i kortplatsen och tryck fast anslutningen. Stäng luckan. VIKTIGT: Det går bara att sätta i kortet i kameran på ett sätt. Tvinga inte i kortet, det kan skada kameran. Sätt inte i eller ta ut ett kort när kortåtkomstlampan blinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, kortet eller kameran. Så här tar du ut ett kort: 1 Stäng av kameran. 2 Öppna kamerans kortlucka. 3 Skjut utmatningsknappen på kamerans undersida så som visas i bilden och ta ut 8WPDWQLQJVNQDSS kortet. Använd bara godkända kort som är märkta med COMPACTFLASH-logotypen. Du kan köpa extra KODAK COMPACTFLASH-kort separat på vår webbsida på 5

20 Kapitel 1 Sätta på och stänga av kameran 1 Du sätter på kameran genom att skjuta strömbrytaren till läget På ( ). Det inbyggda linsskyddet öppnas och statusfönstret tänds. Om funktionsväljaren är inställd på bildläge ( ) skjuts objektivet ut. 2 Du stänger av kameran genom att skjuta strömbrytaren till läget Av ( ). OBS! Alla pågående åtgärder (spara, ta bort eller kopiera) slutförs innan kameran stängs av. Inbyggt linsskydd Kameran har ett inbyggt linsskydd som skjuts ut och skyddar linsen från damm och repor. Linsskyddet öppnas och stängs automatiskt när du sätter på och stänger av kameran. Kontrollera batterierna Kontrollera batteristyrkan i statusfönstret innan du börjar ta bilder. Då slipper du missa en viktig bild bara för att kamerans batterier är svaga eller urladdade. 1 Sätt på kameran. 2 Kontrollera batterisymbolen som visas i statusfönstret. Om det inte visas någon symbol är batteriet fulladdat. Svaga batterierna bör snart bytas ut eller laddas upp. 6

21 Kapitel 1 Urladdade (blinkar) batterierna är för svaga för att driva kameran. Byt ut batterierna eller ladda upp dem. Riktlinjer angående batterianvändning finns på sidan 82. Automatiskt strömsparläge sparar batterier Den automatiska strömsparfunktionen förlänger batteriets livslängd genom att stänga av kameran när den har varit inaktiv (inga knappar har tryckts ned och inga bilder har tagits) under en viss tidsperiod. Mer information om strömsparfunktionen finns på sidan 43. Automatiskt strömsparläge Strömsparfunktion av Standard Strömsparfunktion på Kamera i dockningsstation (sidan 60) Ställa klockan Aktiveras efter Funktion 5 minuter Alla kamerakretsar stängs av. Linsskyddet förblir 1 minut öppet med objektivet indraget. Så här aktiverar du kameran igen Skjut strömbrytaren till läget Av och sätt sedan på kameran igen 10 minuter Ej tillämpligt Kameran har en inbyggd klocka som håller reda på datum och tid i 24- timmarsformat. Om batteriet tas ut ur kameran under en längre tid eller om det blir urladdat behöver du eventuellt ställa om klockan. OBS! Det är viktigt att du ställer in rätt datum och tid om du vill att bilderna ska datummärkas (sidan 29). 7

22 Kapitel 1 1 Se till att kameran är påslagen och vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Date & Time (datum/tid) och tryck sedan på knappen Select. 3 Tryck på pilknapparna för att förflytta dig mellan fälten. Tryck på pilknapparna för att ändra datum- och tidsinställningarna. 4 Tryck på Select för att bekräfta ändringarna. Funktionsväljaren inställningar och menyer Med funktionsväljaren kan du använda din kamera på tre sätt: Bildläge ta bilder och ändra inställningar för fotografering Granskningsläge visa och arbeta med bilder på LCD-skärmen )XQNWLRQV YlOMDUH Inställningsläge anpassa kamerans funktioner EasyShare 8

23 Menyer i bildläget Meny Kapitel 1 Exposure Compensation (exponeringskompensation) (sidan 21) White Balance (vitbalans) (sidan 22) Color Mode (färgläge) (sidan 23) Quality (kvalitet) (sidan 24) Exposure Metering (exponeringsmätning) (sidan 25) Så här använder du menyerna i bildläget: 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Tryck på knappen Menu. 3 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 4 Tryck på knappen Select. Meny Sharpness (skärpa) (sidan 26) ISO Speed (ISO-tid) (sidan 27) Shutter Speed (slutartid) (sidan 28) Date and Time Stamp (datumoch tidsstämpel) (sidan 29) 9

24 Kapitel 1 Menyer i granskningsläget Så här använder du menyerna i granskningsläget: 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget. 2 Tryck på knappen Menu. 3 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 4 Tryck på knappen Select. Meny Magnify (förstora) (sidan 32) Delete (ta bort) (sidan 33) Protect (skydda) (sidan 34) Meny Slide Show (diabildsserie) (sidan 35) Print Order (utskriftsbeställning) endast från kort (sidan 36) Picture Info (bildinformation) (sidan 38) 10

25 Kapitel 1 Menyer i inställningsläget Så här använder du menyer i inställningsläget: 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. Menyn för inställningsläget visas på LCDskärmen. 2 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 3 Tryck på knappen Select. Meny Power Save (strömsparläge) (sidan 43) Digital Zoom (digitalzoom) (sidan 44) Camera Sounds (kameraljud) (sidan 45) Date/Time Set (ange datum/tid) (sidan 7) Video Out (videosignal) (sidan 46) Meny Language (språk) (sidan 46) Format Card (formatera kort) (sidan 47) Återställ användarinställningar (sidan 48) About this Camera (om kameran) (sidan 49) 11

26 Kapitel 1 Navigera genom menyerna Sättet att förflytta sig genom menyer och välja alternativ är identiskt i kamerans alla tre lägen. Så här visar du menyer på LCD-skärmen: 0HQ\QDPQ! I bildläget och granskningsläget trycker du på knappen Menu. I granskningsläget visas menyerna på skärmen tillsammans med en bild. W T! I inställningsläget visas menyerna SELECT automatiskt när du vrider funktionsväljaren till inställningsläget. MENU EasyShare Namnet på den markerade menyn visas.qdsshq längst upp på skärmen. )OHUYDO 0HQX En pil på skärmen betyder att ytterligare val kan göras. 8QGHUPHQ\ Så här navigerar du och väljer menyer och YLVQLQJ alternativ: 1 Använd pilknapparna för att bläddra igenom alternativen på menyerna och W T undermenyerna. 2 Tryck på knappen Select om du vill visa SELECT undermenyer för den markerade menyn MENU och när du vill bekräfta ett alternativ på en EasyShare undermeny..qdsshq 3 I bild- och granskningsläget trycker du på 6HOH W knappen Menu när du vill stänga av menyerna. 12

27 2 Ta bilder Innan du tar bilder bör du kontrollera att det finns ett COMPACTFLASH-kort i kameran, att funktionsväljaren är inställd på bildläget och att kameran är påslagen. Ta en bild 6 NDUH 6 NDUH ODPSD 6OXWDUNQDSS EasyShare.RUW nwnrpvwodpsd 1 Centrera motivet i sökaren eller använd förhandsgranskning (sidan 14). 2 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. Sökarlampan lyser grönt. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. Den gröna kortåtkomstlampan blinkar. Bildräkneverket i statusfönstret blinkar och visar hur många bilder som finns kvar. Antalet beror på upplösningen och kortkapaciteten. Funktionen för automatisk snabbvisning visar bilden på LCD-skärmen (sidan 14). 13

28 Kapitel 2 Visa och ta bort den senaste bilden När du tar en bild visar automatisk snabbvisning bilden på LCD-skärmen i några sekunder. När bilden visas kan du bestämma dig för om du vill spara den eller ta bort den. Denna funktion är idealisk när du vill granska bildinformation. 1 Ta en bild. EasyShare W SELECT MENU 7U\ NKlUI U DWWWDERUW ELOGHQ Förhandsgranska bilder T Bilden visas direkt på LCD-skärmen med borttagningsikonen och tillämpliga bildstatusikoner. 2 Om du vill ta bort bilden medan den visas trycker du på pilknappen. Bildborttagningsfönstret visas. 3 Markera Yes (ja) och tryck sedan på Select. Om du vill se hur bilden ser ut innan du tar den kan du förhandsgranska bilden direkt på LCD-skärmen. När förhandsgranskningen är aktiverad kan du komponera bilden med hjälp av LCD-skärmen istället för med sökaren. OBS! Förhandsgranskning krävs när du använder digital zoom (sidan 17). 14

29 %OlQGDUH 6OXWDUKDVWLJKHW 'LJLWDO]RRP EasyShare W SELECT MENU T Kapitel 2 1 Tryck på knappen Select. Motivet och ikoner för aktiverade kamerainställningar visas på LCDskärmen. 2 Centrera motivet på LCD-skärmen. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. Aktuellt bländarvärde och aktuell slutartid visas. 4 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. 9,.7,*7) UKDQGVJUDQVNQLQJlUP\ NHWEDWWHULNUlYDQGH 'HVVXWRPNDQGHWWDOLWHOlQJUHWLGI UEOL[WHQDWWODGGDV QlUGXDQYlQGHUI UKDQGVJUDQVNQLQJHQ Ta en sekvensbildserie Med funktionen Burst (sekvensbildtagning) kan du ta upp till 12 bilder i snabb följd. När du tar bilder med sekvensbildtagningsfunktionen är den inbyggda blixten och självutlösaren avstängda. Burst väljs på menyn Quality (sidan 24). OBS! Sekvensbildtagning är idealiskt för att ta bilder av ett sportevenemang eller för rörliga motiv. Aktivera Burst (sekvensbildtagning) 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Quality och tryck sedan på Select. 3 Markera inställningen 1,0 MP (Burst). 4 Tryck på knappen Select för att återgå till menyskärmen. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. 15

30 EasyShare Kapitel 2 OBS! När du stänger av kameran återställs 1,0 MP (Burst)-inställningen till 1,0 MP. Detta skiljer sig från andra Quality-inställningar som inte ändras. Ta en sekvensbildserie 1 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering för samtliga bilder i sekvensen. 2 Ta bilderna genom att hålla slutarknappen helt nedtryckt. Kameran tar 12 bilder i snabb följd så länge slutarknappen hålls nedtryckt. När du släpper upp slutarknappen, eller när kortet är fullt, avslutas fotograferingen. Ta distansbilder och närbilder Använd närbilds-/distansknappen för att ta bilder på motiv som antingen är mycket nära eller mycket långt bort. Så här väljer du inställning: 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Tryck på närbilds-/distansknappen flera gånger, tills rätt ikon visas i statusfönstret ovanpå kameran. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. 4 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. 16

31 Närbilder Kapitel 2 Med närbildsinställningen får du ökad skärpa och detaljrikedom i närbilder. När närbildsinställningen är vald är förhandsgranskning aktiverad och kameran anger automatiskt fokusavståndet beroende på zoompositionen: Zoomposition Vidvinkel Telefoto Distansbilder Med distansinställningen får du högsta möjliga skärpa för motiv på långt avstånd. Med denna inställning använder kameran fixerad, oändlig fokus. Använda zoom Kameran har optiska och digitala zoomfunktioner. Med optisk zoom kan du komma upp till två gånger (2X) närmare motivet. Du kan komma ytterligare 3X närmare med digital zoom. Med optisk zoom flyttas kameraobjektivet när du trycker på zoomknapparna. När du sätter på kameran flyttas objektivet mot W (vidvinkelläge). Digital zoom utförs med bildbehandling, objektivet flyttas inte. Förhandsgranskning krävs för digital zoom. Använda optisk zoom W T Närbildsinställningsavstånd: 70 till 700 mm 250 till 700 mm =RRP NQDSSDU 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Aktivera optisk zoom. Tryck på T (telefoto) på fyrvägspilknappen för att komma närmare motivet. Tryck på W (vidvinkel) för att komma längre bort. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. 17

32 Kapitel 2 Använda digital zoom Om du vill komma ännu närmare aktiverar du digital zoom. 1 Skjut funktionsväljaren till bildläget och tryck sedan på knappen Select för att aktivera förhandsgranskningen. 2 Skjut T (telefoto) på fyrvägspilknappen så långt den kan komma, gränsen för optisk zoom. Släpp knappen och tryck den sedan mot T igen. Se sidan 44 för olika digitala zoomalternativ. Den förstorade bilden och aktuell förstoringsgrad visas på LCDskärmen allt eftersom bilden förändras. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. OBS! Kvaliteten på kopior eller utskrivna bilder kan försämras något när du använder digital zoom. Digital zoom stängs automatiskt av när kameraläget ändras (när du stänger av förhandsgranskning, flyttar funktionsväljarens position, stänger av kameran eller när kameran stängs av automatiskt). Använda blixten Blixten kan behövas när du tar bilder på kvällen, inomhus, eller utomhus om det är mycket skuggigt. Kamerans blixt är effektiv på följande avstånd, beroende på zoompositionen. Zoomposition (vid ISO 140) Vidvinkel Telefoto Effektiv blixt avstånd från motivet 0,5 till 3,2 m 0,5 till 2,3 m 18

33 Eas Kapitel 2! Tryck på blixtknappen flera gånger för att bläddra igenom blixtalternativen.! Blixtikonen som visas i statusfönstret anger vilket alternativ som är aktivt.! Blixtinställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan 48. Automatisk blixt (ingen ikon) blixten avfyras automatiskt när ljusförhållandena kräver det. Fill-in blixten fyras av varje gång du tar en bild, oberoende av ljusförhållandena. Av blixten fyras aldrig av. Röda-ögon-reducering blixten fyras av en gång så att ögonen på personen du fotograferar vänjer sig vid blixten och fyras sedan av igen när du tar bilden. Använd denna funktion när du tar bilder på människor. OBS! När du tar bilder under dåliga ljusförhållanden och blixten är avstängd använder kameran längre slutartider. Se till att kameran inte skakar. Använd ett stativ eller placera kameran på en stadig yta. 19

34 EasyShare Ta kort på dig själv Kapitel 2 Med självutlösaren tar det 10 sekunder innan bilden tas efter det att du trycker på slutarknappen. Inställningen är idealisk om du själv vill vara med på bilden. 1 Tryck på självutlösarknappen. Om du vill avbryta självutlösaren trycker du på självutlösarknappen en gång till. 2 Placera kameran på en plan och stadig yta eller använd ett stativ. 3 Komponera bilden och tryck på slutarknappen. Självutlösarlampan på kamerans framsida lyser i 8 sekunder och blinkar sedan i 2 sekunder till innan bilden tas. Självutlösaren stängs av när du stänger av kameran eller ändrar funktionsväljarens position. 20

35 3 Egna inställningar för fotografering Använd bildläget fotografering. på funktionsväljaren för att göra egna inställningar för Ange exponeringskompensation Med hjälp av funktionen Exposure Compensation (exponeringskompensation) kan du styra hur mycket ljus som släpps in i kameran. Du kan ändra exponeringen med plus eller minus 2 bländarsteg i intervall om 1/2 bländarsteg. OBS! Inställningen är idealisk om du vill kunna kontrollera motiv där ljuskällan är bakom motivet (motljus), eller för att rätta till bilder som är för ljusa eller för mörka. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Exposure Compensation och tryck sedan på Select. 3 Använd pilknapparna för att markera den inställning för exponeringskompensation du vill använda.! Om bilderna är för ljusa minskar du (-) exponeringskompensationsvärdet.! Om bilderna är för mörka ökar du (+) exponeringskompensationsvärdet. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

36 Ange vitbalans Kapitel 3 Vitt kan se vitt ut i dagsljus men förändras under andra ljusförhållanden. Rätta till de färgskiftningar som sker när du fotograferar under olika ljuskällor med hjälp av inställningen för White Balance (vitbalans). 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn White Balance och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för vitbalans. AUTO (standard) korrigerar vitbalansen automatiskt. Idealiskt när du tar vanliga kort. DAYLIGHT (dagsljus) Idealiskt för bilder i naturlig belysning. TUNGSTEN (glödlampa) Korrigerar för orange färgstick från vanliga glödlampor. Idealiskt för inomhusbilder som tas utan blixt under denna typ av belysning. FLUORESCENT (lysrör) Korrigerar för grönt färgstick från lysrör. Idealiskt för inomhusbilder som tas utan blixt under denna typ av belysning. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

37 Välja ett färgläge Kapitel 3 Styr färgtoner och stämningar med inställningen Color Mode. Välj färg, svartvitt eller sepia. Förhandsgranskningen visar vald färginställning. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Color Mode och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad färglägesinställning. COLOR (standard) för färgbilder. BLACK & WHITE för svartvita bilder. SEPIA ger bilder en rödbrun nyans. Idealiskt om du vill skapa ett åldrat utseende. När du väljer svartvitt eller sepia visas ikonen i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

38 Ställa in bildkvalitet Kapitel 3 Använd inställningen Quality (kvalitet) för att välja bildupplösning. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Quality och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad kvalitetsinställning. 4,0 MP är den högsta upplösningen, 1,0 MP den lägsta. I tabellen nedan finns mer information. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningarna behålls tills du ändrar dem. Högre upplösningar ger mer detaljerade bilder och större filstorlekar utmärkt för papperskopior av fotokvalitet, men de tar upp mer utrymme på COMPACTFLASH-kortet och kan ta längre tid att skicka via e-post. Lägre upplösningar ger mindre detaljerade bilder och mindre filstorlekar de ser bra ut på skärmen, tar upp mindre utrymme på kortet och går snabbt att skicka via e-post. På sidan 86 finns information om hur många bilder du kan lagra på kort av olika storlek. Namn på kvalitetsinställningen (i megapixel) Upplösning (i pixel) Filstorlek (ungefärlig) 4,0 MP (standard) 2448 x kb 4,0 MP (High Compr) 2448 x kb 3.1 MP 2136 x kb 2.2 MP 1800 x kb 1,0 MP x kb 24

39 Namn på kvalitetsinställningen (i megapixel) Kapitel 3 Upplösning (i pixel) 1,0 MP (Burst) x kb (för varje bild i serien) På sidan 15 finns information om hur du använder inställningen 1,0 MP (Burst). Ange exponeringsmätning Filstorlek (ungefärlig) För att få rätt exponering är kameran försedd med tre olika mätsystem som mäter den mängd ljus som kommer in genom kameralinsen: Multi-Pattern (flermönstrat), Center-Weighted (centrerat) och Center Spot (mittpunkt). 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Exposure Metering och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för exponeringsmätning. MULTI-PATTERN (standard) utvärderar ljusförhållandena i hela motivet så att bildexponeringen blir jämn. Idealiskt när du tar vanliga kort. CENTER-WEIGHTED utvärderar ljusförhållandena i det motiv som är centrerat i sökaren. Idealiskt för motiv i motljus. CENTER SPOT påminner om Center- Weighted, men mätningen koncentreras på ett mindre område i det motiv som är centrerat i sökaren. Idealiskt när du behöver en exakt exponering av ett visst område i bilden. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 25

40 Kapitel 3 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan 48. Ställa in bildskärpan Med hjälp av inställningen för skärpa (Sharpness) kan du markera eller övertona kanterna på motivet i bilderna. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Sharpness och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för skärpa. SHARP ökar kontrasten i kanterna på bilden. Idealisk för förbättrad bildskärpa eller om du senare vill beskära eller klippa ut vissa delar av bilden. STANDARD (standard) används när du inte behöver några speciella effekter. Idealiskt när du tar vanliga kort. SOFT suddar ut kanterna i bilden något vilket skapar en mjuk fokuseffekt. Idealiskt för porträtt. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

41 Ställa in ISO-tiden Kapitel 3 ISO-inställningen styr kamerans ljuskänslighet. Använd en lägre ISO-inställning för väl upplysta motiv och en högre ISO-inställning för mörkare motiv. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn ISO Speed och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för ISO-tid. AUTO (standard) kameran anger automatiskt en ISO-tid baserat på ljusförhållandena i motivet. Idealiskt när du tar vanliga kort. ISO 100 idealiskt för fotografering i dagsljus när det är soligt och du vill ha stor detaljrikedom. Fungerar bra för både porträtt och naturbilder. ISO 200 idealiskt vid mulet väder. En bra inställning om du behöver snabbare hastighet utan att bildkvaliteten får lida. ISO 400 idealiskt när det skymmer, eller på natten när du inte får använda blixt; toppen när du fotograferar sportevenemang och du vill ta en ögonblicksbild av rörliga objekt. Fungerar utmärkt för inomhusbilder, med eller utan blixt. När du väljer en annan inställning än Auto visas ikonen i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

42 Ställa in slutartiden Kapitel 3 Använd inställningen Auto och låt kameran automatiskt ställa in slutarhastigheten. Du kan också välja en slutarhastighet från 0,7 till 16 sekunder för längre exponeringar när du tar bilder i dåliga ljusförhållanden utan blixt. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Shutter Speed (slutarhastighet) och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för slutarhastighet. AUTO (standard) kameran bestämmer slutarhastigheten baserat på ljusförhållandena. 0,7 till 16 sekunder använd ett stativ så att kameran inte skakar. Om du väljer en slutarhastighet från 0,7 till 16 sekunder visas ikonen (långtidsexponering) i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera. Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera. Innehållsförteckning Varning!...03

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

SMART Document Camera 330 Användarhandbok

SMART Document Camera 330 Användarhandbok TÄNK INNAN DU SKRIVER UT SMART Document Camera 330 Användarhandbok Det extraordinära på ett enkelt sätt Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt får du meddelanden om nya funktioner och

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer