KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com"

Transkript

1 KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på

2 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak, EasyShare och Ektanar är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Eastman Kodak Company innehar godkända licenser för varumärkena CompactFlash och CF logo. Artikelnummer 6B5921_SE

3 Kamerans framsida Produktöversikt M E G A PIX ELS EasyShare 4900 i

4 Kamerans undersida Produktöversikt OPEN EJECT OPEN /X NDI UDQVOXWQLQJWLOO GR NQLQJVVWDWLRQI UNDPHUD SSHQ $QVOXWQLQJWLOO GR NQLQJVVWDWLRQI UNDPHUD 86%YLGHRXWJnQJV DQVOXWQLQJDU 8WPDWQLQJVNQDSS &203$&7)/$6+NRUW %DWWHULOX ND 6WDWLYJlQJD ii

5 Produktöversikt Kamerans ovansida/baksida 6 NDUH 6WDWXVI QVWHU.QDSSDU %OL[W 1lUELOGGLVWDQV 6MlOYXWO VDUH EasyShare )XQNWLRQVYlOMDUHVHQHGDQ.RUWnWNRPVWODPSD )lvwhi UKDQGOHGVUHP &203$&7)/$6+ NRUWOX ND.QDSSHQ0HQX.QDSSHQ6HOH W 3LONQDSSULNWQLQJDU =RRPNQDSS:R K7 /&'VNlUP 6 NDUODPSD iii

6 Produktöversikt Funktionsväljare 9lOMJHQRPDWWYULGDIXQNWLRQVYlOMDUHQ %LOGOlJH²WDELOGHU *UDQVNQLQJVOlJH²YLVDELOGHU Sn/&' VNlUPHQ,QVWlOOQLQJVOlJH²J UDHJQD LQVWlOOQLQJDU iv

7 EasyShare Produktöversikt Statusfönster v

8 vi Produktöversikt

9 Innehåll 1 Komma igång...1 Vad kan jag göra med min KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera?...1 Vad kan jag göra med mina digitala bilder?...1 Innehåll i kameraförpackningen...2 Sätta fast handledsremmen... 3 Sätta i batterierna... 3 Sätta i ett COMPACTFLASH-kort... 4 Sätta på och stänga av kameran... 6 Kontrollera batterierna... 6 Automatiskt strömsparläge sparar batterier...7 Ställa klockan...7 Funktionsväljaren inställningar och menyer... 8 Navigera genom menyerna Ta bilder...13 Ta en bild...13 Visa och ta bort den senaste bilden...14 Förhandsgranska bilder...14 Ta en sekvensbildserie...15 Ta distansbilder och närbilder...16 Använda zoom Använda blixten...18 Ta kort på dig själv...20 vii

10 3 Egna inställningar för fotografering...21 Ange exponeringskompensation Ange vitbalans Välja ett färgläge...23 Ställa in bildkvalitet...24 Ange exponeringsmätning...25 Ställa in bildskärpan...26 Ställa in ISO-tiden Ställa in slutartiden...28 Datumstämpla bilder Granska dina bilder Visa bilder i full storlek Visa bilder med filmremsan...32 Förstora bilder...32 Ta bort bilder...33 Skydda bilder...34 Visa en diabildsserie...35 Välja bilder som ska skrivas ut automatiskt Visa bildinformation Installera programvaran...39 Installera programvaran...39 Programvara som medföljer kameran Systemkrav...42 viii

11 6 Anpassa kameran...43 Ställa in ett strömsparläge Ställa in digital zoom Justera kameraljuden Ställa in videoutsignalen...46 Välja ett språk...46 Formatera ett COMPACTFLASH-kort...47 Återställa användarinställningar...48 Visa information om kameran Använda bilder på datorn Innan du överför bilderna...51 Ansluta till datorn...51 Överföra bilder Arbeta med bilder Överföra bilder manuellt Skriva ut bilder Använda KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera...57 Innehållet i förpackningen med dockningsstationen...57 Installera dockningsinsatsen...58 Ansluta dockningsstationen för kamera...58 Installera batteripaketet i kameran...59 Docka kameran...59 Ladda batteripaketet...60 ix

12 Överföra bilder...62 Vid användning av ett stativ Felsökning...63 Felsökning kamera Kamerastatus och meddelanden Felsökning EASYSHARE dockningsstation för kamera...70 Status för EASYSHARE dockningsstation för kamera Skaffa hjälp...73 Hjälp med programvaran Internet Kodaks faxsupport Telefonsupport Bilaga...77 Kameraspecifikationer...77 Specifikationer för dockningsstation för kamera Fabriksinställningar kamera Strömsparfunktion Kameraprestanda...81 Använda batterierna...82 Tips, säkerhet, underhåll...83 Kameratillbehör...84 Lagringskapacitet Leta reda på bilderna på ett COMPACTFLASH-kort...87 x

13 Namnkonventioner för kortfiler Uppgradera programvaran och den fasta programvaran...88 Bestämmelser om upplysningar...88 xi

14 xii

15 1 Komma igång Vad kan jag göra med min KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera? Ta kanonbilder med en upplösning på 4,0 megapixel i bildläget kan du använda standardinställningarna för enkel titta-och-tryck-fotografering eller få de bilder du vill ha genom att ändra inställningarna ISO-nivåer, vitbalans med mera. Granskningsläge i granskningsläget kan du visa bilder på LCDskärmen. Behåll bara de bilder du vill spara, förstora eller skydda eller gör en diabildsserie av alla bilderna i kameran. Inställning i inställningsläget kan du göra egna kamerainställningar. Vad kan jag göra med mina digitala bilder? Installera KODAK Picture programvaran som finns på CD-ROM-skivan* som medföljer kameran. Sedan kan du göra följande: Överföra automatiskt överföra bilderna till datorn. Dela med dig e-posta bilderna till släkt och vänner. Skriva ut skriva ut på en skrivare, göra papperskopior i en KODAK Picture Maker eller ta med dig COMPACTFLASH-kortet till en fotohandlare för professionella papperskopior. Ha kul! lägga till specialeffekter i bilderna, reducera röda ögon, beskära och rotera samt mycket mer. * MACINTOSH OS X-användare, se kommentaren på sidan 40 före installationen av KODAK-programvaran. 1

16 Kapitel 1 Innehåll i kameraförpackningen Följande artiklar medföljer kameran: 1 Kamera * 2 Handledsrem 3 KODAK COMPACTFLASH-kort 4 USB-kabel 5 Videokabel (för bildvisning på en TV) 6 Dockningsinsats* 7 KODAK litiumbatteri KCRV3 eller motsvarande** (visas inte) 8 Bruksanvisning eller Bruksanvisning på CD, Snabbstart och CD med programvara (visas inte) * Dockningsinsatsen används för att ansluta kameran till KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera. ** KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera kan eventuellt medfölja kameran. I så fall har du fått KODAK EASYSHARE NiMH uppladdningsbara batterier. Mer information om hur du använder dockningsstationen finns på sidan 57. Du kan också köpa en dockningsstation separat hos en Kodak-återförsäljare eller genom att besöka vår webbsida på 2

17 Kapitel 1 Sätta fast handledsremmen 1 Trä den korta öglan på handledsremmen genom det avsedda fästet. 2 Trä den långa delen av handledsremmen genom den korta öglan. Dra tills handledsremmen sitter ordentligt. Sätta i batterierna Ett KODAK litiumbatteri KCRV3 eller 2 AA-litiumbatterier medföljer kameran.* Så här sätter du i batterierna: 1 Stäng av kameran. 2 Skjut batteriluckan på kamerans undersida i pilens riktning och lyft sedan upp luckan. 3 Sätt i batterierna på det sätt som visas nedan. 4 Stäng batteriluckan. EJECT OPEN 3

18 EJEC Kapitel 1 Sätt i ett KCRV3 litiumbatteri Sätt i 2 AA-batterier VIKTIG INFORMATION OM BATTERIER Mer information om de typer av batterier som du kan använda i kameran finns på sidan 82. För att få lång batteritid och för att kameran ska fungera utan avbrott ska du inte använda alkaline-batterier. * KODAK EASYSHARE dockningsstation för kamera kan eventuellt medfölja kameran. I så fall har du fått KODAK EASYSHARE NiMH uppladdningsbara batterier. Mer information om hur du laddar och sätter i batteripaketet i kameran finns på sidan 59. Sätta i ett COMPACTFLASH-kort Tänk på KODAK COMPACTFLASH-kort som filmrullar som du kan byta ut eller återanvända eller som ett löstagbart datorminne som du kan använda till att enkelt lagra och överföra bilder. Se sidan 86 för mer information om lagringskapacitet på kort. 4

19 .RUWOX ND.RUW nwnrpvw ODPSD 8SSK MG NDQW Kapitel 1 Så här sätter du i ett kort: 1 Stäng av kameran. 2 Skjut kortluckan i pilens riktning och fäll upp den. 3 Håll kortet så att anslutningskontakten är riktad in mot kameran och den upphöjda kanten är vänd mot kamerans baksida. 4 Skjut in kortet i kortplatsen och tryck fast anslutningen. Stäng luckan. VIKTIGT: Det går bara att sätta i kortet i kameran på ett sätt. Tvinga inte i kortet, det kan skada kameran. Sätt inte i eller ta ut ett kort när kortåtkomstlampan blinkar. Om du gör det kan du skada bilderna, kortet eller kameran. Så här tar du ut ett kort: 1 Stäng av kameran. 2 Öppna kamerans kortlucka. 3 Skjut utmatningsknappen på kamerans undersida så som visas i bilden och ta ut 8WPDWQLQJVNQDSS kortet. Använd bara godkända kort som är märkta med COMPACTFLASH-logotypen. Du kan köpa extra KODAK COMPACTFLASH-kort separat på vår webbsida på 5

20 Kapitel 1 Sätta på och stänga av kameran 1 Du sätter på kameran genom att skjuta strömbrytaren till läget På ( ). Det inbyggda linsskyddet öppnas och statusfönstret tänds. Om funktionsväljaren är inställd på bildläge ( ) skjuts objektivet ut. 2 Du stänger av kameran genom att skjuta strömbrytaren till läget Av ( ). OBS! Alla pågående åtgärder (spara, ta bort eller kopiera) slutförs innan kameran stängs av. Inbyggt linsskydd Kameran har ett inbyggt linsskydd som skjuts ut och skyddar linsen från damm och repor. Linsskyddet öppnas och stängs automatiskt när du sätter på och stänger av kameran. Kontrollera batterierna Kontrollera batteristyrkan i statusfönstret innan du börjar ta bilder. Då slipper du missa en viktig bild bara för att kamerans batterier är svaga eller urladdade. 1 Sätt på kameran. 2 Kontrollera batterisymbolen som visas i statusfönstret. Om det inte visas någon symbol är batteriet fulladdat. Svaga batterierna bör snart bytas ut eller laddas upp. 6

21 Kapitel 1 Urladdade (blinkar) batterierna är för svaga för att driva kameran. Byt ut batterierna eller ladda upp dem. Riktlinjer angående batterianvändning finns på sidan 82. Automatiskt strömsparläge sparar batterier Den automatiska strömsparfunktionen förlänger batteriets livslängd genom att stänga av kameran när den har varit inaktiv (inga knappar har tryckts ned och inga bilder har tagits) under en viss tidsperiod. Mer information om strömsparfunktionen finns på sidan 43. Automatiskt strömsparläge Strömsparfunktion av Standard Strömsparfunktion på Kamera i dockningsstation (sidan 60) Ställa klockan Aktiveras efter Funktion 5 minuter Alla kamerakretsar stängs av. Linsskyddet förblir 1 minut öppet med objektivet indraget. Så här aktiverar du kameran igen Skjut strömbrytaren till läget Av och sätt sedan på kameran igen 10 minuter Ej tillämpligt Kameran har en inbyggd klocka som håller reda på datum och tid i 24- timmarsformat. Om batteriet tas ut ur kameran under en längre tid eller om det blir urladdat behöver du eventuellt ställa om klockan. OBS! Det är viktigt att du ställer in rätt datum och tid om du vill att bilderna ska datummärkas (sidan 29). 7

22 Kapitel 1 1 Se till att kameran är påslagen och vrid funktionsväljaren till inställningsläget. 2 Markera menyn Date & Time (datum/tid) och tryck sedan på knappen Select. 3 Tryck på pilknapparna för att förflytta dig mellan fälten. Tryck på pilknapparna för att ändra datum- och tidsinställningarna. 4 Tryck på Select för att bekräfta ändringarna. Funktionsväljaren inställningar och menyer Med funktionsväljaren kan du använda din kamera på tre sätt: Bildläge ta bilder och ändra inställningar för fotografering Granskningsläge visa och arbeta med bilder på LCD-skärmen )XQNWLRQV YlOMDUH Inställningsläge anpassa kamerans funktioner EasyShare 8

23 Menyer i bildläget Meny Kapitel 1 Exposure Compensation (exponeringskompensation) (sidan 21) White Balance (vitbalans) (sidan 22) Color Mode (färgläge) (sidan 23) Quality (kvalitet) (sidan 24) Exposure Metering (exponeringsmätning) (sidan 25) Så här använder du menyerna i bildläget: 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Tryck på knappen Menu. 3 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 4 Tryck på knappen Select. Meny Sharpness (skärpa) (sidan 26) ISO Speed (ISO-tid) (sidan 27) Shutter Speed (slutartid) (sidan 28) Date and Time Stamp (datumoch tidsstämpel) (sidan 29) 9

24 Kapitel 1 Menyer i granskningsläget Så här använder du menyerna i granskningsläget: 1 Vrid funktionsväljaren till granskningsläget. 2 Tryck på knappen Menu. 3 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 4 Tryck på knappen Select. Meny Magnify (förstora) (sidan 32) Delete (ta bort) (sidan 33) Protect (skydda) (sidan 34) Meny Slide Show (diabildsserie) (sidan 35) Print Order (utskriftsbeställning) endast från kort (sidan 36) Picture Info (bildinformation) (sidan 38) 10

25 Kapitel 1 Menyer i inställningsläget Så här använder du menyer i inställningsläget: 1 Vrid funktionsväljaren till inställningsläget. Menyn för inställningsläget visas på LCDskärmen. 2 Använd pilknapparna för att bläddra igenom menyer och undermenyer. 3 Tryck på knappen Select. Meny Power Save (strömsparläge) (sidan 43) Digital Zoom (digitalzoom) (sidan 44) Camera Sounds (kameraljud) (sidan 45) Date/Time Set (ange datum/tid) (sidan 7) Video Out (videosignal) (sidan 46) Meny Language (språk) (sidan 46) Format Card (formatera kort) (sidan 47) Återställ användarinställningar (sidan 48) About this Camera (om kameran) (sidan 49) 11

26 Kapitel 1 Navigera genom menyerna Sättet att förflytta sig genom menyer och välja alternativ är identiskt i kamerans alla tre lägen. Så här visar du menyer på LCD-skärmen: 0HQ\QDPQ! I bildläget och granskningsläget trycker du på knappen Menu. I granskningsläget visas menyerna på skärmen tillsammans med en bild. W T! I inställningsläget visas menyerna SELECT automatiskt när du vrider funktionsväljaren till inställningsläget. MENU EasyShare Namnet på den markerade menyn visas.qdsshq längst upp på skärmen. )OHUYDO 0HQX En pil på skärmen betyder att ytterligare val kan göras. 8QGHUPHQ\ Så här navigerar du och väljer menyer och YLVQLQJ alternativ: 1 Använd pilknapparna för att bläddra igenom alternativen på menyerna och W T undermenyerna. 2 Tryck på knappen Select om du vill visa SELECT undermenyer för den markerade menyn MENU och när du vill bekräfta ett alternativ på en EasyShare undermeny..qdsshq 3 I bild- och granskningsläget trycker du på 6HOH W knappen Menu när du vill stänga av menyerna. 12

27 2 Ta bilder Innan du tar bilder bör du kontrollera att det finns ett COMPACTFLASH-kort i kameran, att funktionsväljaren är inställd på bildläget och att kameran är påslagen. Ta en bild 6 NDUH 6 NDUH ODPSD 6OXWDUNQDSS EasyShare.RUW nwnrpvwodpsd 1 Centrera motivet i sökaren eller använd förhandsgranskning (sidan 14). 2 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. Sökarlampan lyser grönt. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. Den gröna kortåtkomstlampan blinkar. Bildräkneverket i statusfönstret blinkar och visar hur många bilder som finns kvar. Antalet beror på upplösningen och kortkapaciteten. Funktionen för automatisk snabbvisning visar bilden på LCD-skärmen (sidan 14). 13

28 Kapitel 2 Visa och ta bort den senaste bilden När du tar en bild visar automatisk snabbvisning bilden på LCD-skärmen i några sekunder. När bilden visas kan du bestämma dig för om du vill spara den eller ta bort den. Denna funktion är idealisk när du vill granska bildinformation. 1 Ta en bild. EasyShare W SELECT MENU 7U\ NKlUI U DWWWDERUW ELOGHQ Förhandsgranska bilder T Bilden visas direkt på LCD-skärmen med borttagningsikonen och tillämpliga bildstatusikoner. 2 Om du vill ta bort bilden medan den visas trycker du på pilknappen. Bildborttagningsfönstret visas. 3 Markera Yes (ja) och tryck sedan på Select. Om du vill se hur bilden ser ut innan du tar den kan du förhandsgranska bilden direkt på LCD-skärmen. När förhandsgranskningen är aktiverad kan du komponera bilden med hjälp av LCD-skärmen istället för med sökaren. OBS! Förhandsgranskning krävs när du använder digital zoom (sidan 17). 14

29 %OlQGDUH 6OXWDUKDVWLJKHW 'LJLWDO]RRP EasyShare W SELECT MENU T Kapitel 2 1 Tryck på knappen Select. Motivet och ikoner för aktiverade kamerainställningar visas på LCDskärmen. 2 Centrera motivet på LCD-skärmen. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. Aktuellt bländarvärde och aktuell slutartid visas. 4 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. 9,.7,*7) UKDQGVJUDQVNQLQJlUP\ NHWEDWWHULNUlYDQGH 'HVVXWRPNDQGHWWDOLWHOlQJUHWLGI UEOL[WHQDWWODGGDV QlUGXDQYlQGHUI UKDQGVJUDQVNQLQJHQ Ta en sekvensbildserie Med funktionen Burst (sekvensbildtagning) kan du ta upp till 12 bilder i snabb följd. När du tar bilder med sekvensbildtagningsfunktionen är den inbyggda blixten och självutlösaren avstängda. Burst väljs på menyn Quality (sidan 24). OBS! Sekvensbildtagning är idealiskt för att ta bilder av ett sportevenemang eller för rörliga motiv. Aktivera Burst (sekvensbildtagning) 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Quality och tryck sedan på Select. 3 Markera inställningen 1,0 MP (Burst). 4 Tryck på knappen Select för att återgå till menyskärmen. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. 15

30 EasyShare Kapitel 2 OBS! När du stänger av kameran återställs 1,0 MP (Burst)-inställningen till 1,0 MP. Detta skiljer sig från andra Quality-inställningar som inte ändras. Ta en sekvensbildserie 1 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering för samtliga bilder i sekvensen. 2 Ta bilderna genom att hålla slutarknappen helt nedtryckt. Kameran tar 12 bilder i snabb följd så länge slutarknappen hålls nedtryckt. När du släpper upp slutarknappen, eller när kortet är fullt, avslutas fotograferingen. Ta distansbilder och närbilder Använd närbilds-/distansknappen för att ta bilder på motiv som antingen är mycket nära eller mycket långt bort. Så här väljer du inställning: 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Tryck på närbilds-/distansknappen flera gånger, tills rätt ikon visas i statusfönstret ovanpå kameran. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att låsa autofokus och exponering. 4 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. 16

31 Närbilder Kapitel 2 Med närbildsinställningen får du ökad skärpa och detaljrikedom i närbilder. När närbildsinställningen är vald är förhandsgranskning aktiverad och kameran anger automatiskt fokusavståndet beroende på zoompositionen: Zoomposition Vidvinkel Telefoto Distansbilder Med distansinställningen får du högsta möjliga skärpa för motiv på långt avstånd. Med denna inställning använder kameran fixerad, oändlig fokus. Använda zoom Kameran har optiska och digitala zoomfunktioner. Med optisk zoom kan du komma upp till två gånger (2X) närmare motivet. Du kan komma ytterligare 3X närmare med digital zoom. Med optisk zoom flyttas kameraobjektivet när du trycker på zoomknapparna. När du sätter på kameran flyttas objektivet mot W (vidvinkelläge). Digital zoom utförs med bildbehandling, objektivet flyttas inte. Förhandsgranskning krävs för digital zoom. Använda optisk zoom W T Närbildsinställningsavstånd: 70 till 700 mm 250 till 700 mm =RRP NQDSSDU 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget. 2 Aktivera optisk zoom. Tryck på T (telefoto) på fyrvägspilknappen för att komma närmare motivet. Tryck på W (vidvinkel) för att komma längre bort. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. 17

32 Kapitel 2 Använda digital zoom Om du vill komma ännu närmare aktiverar du digital zoom. 1 Skjut funktionsväljaren till bildläget och tryck sedan på knappen Select för att aktivera förhandsgranskningen. 2 Skjut T (telefoto) på fyrvägspilknappen så långt den kan komma, gränsen för optisk zoom. Släpp knappen och tryck den sedan mot T igen. Se sidan 44 för olika digitala zoomalternativ. Den förstorade bilden och aktuell förstoringsgrad visas på LCDskärmen allt eftersom bilden förändras. 3 Tryck ned slutarknappen helt när du vill ta bilden. OBS! Kvaliteten på kopior eller utskrivna bilder kan försämras något när du använder digital zoom. Digital zoom stängs automatiskt av när kameraläget ändras (när du stänger av förhandsgranskning, flyttar funktionsväljarens position, stänger av kameran eller när kameran stängs av automatiskt). Använda blixten Blixten kan behövas när du tar bilder på kvällen, inomhus, eller utomhus om det är mycket skuggigt. Kamerans blixt är effektiv på följande avstånd, beroende på zoompositionen. Zoomposition (vid ISO 140) Vidvinkel Telefoto Effektiv blixt avstånd från motivet 0,5 till 3,2 m 0,5 till 2,3 m 18

33 Eas Kapitel 2! Tryck på blixtknappen flera gånger för att bläddra igenom blixtalternativen.! Blixtikonen som visas i statusfönstret anger vilket alternativ som är aktivt.! Blixtinställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan 48. Automatisk blixt (ingen ikon) blixten avfyras automatiskt när ljusförhållandena kräver det. Fill-in blixten fyras av varje gång du tar en bild, oberoende av ljusförhållandena. Av blixten fyras aldrig av. Röda-ögon-reducering blixten fyras av en gång så att ögonen på personen du fotograferar vänjer sig vid blixten och fyras sedan av igen när du tar bilden. Använd denna funktion när du tar bilder på människor. OBS! När du tar bilder under dåliga ljusförhållanden och blixten är avstängd använder kameran längre slutartider. Se till att kameran inte skakar. Använd ett stativ eller placera kameran på en stadig yta. 19

34 EasyShare Ta kort på dig själv Kapitel 2 Med självutlösaren tar det 10 sekunder innan bilden tas efter det att du trycker på slutarknappen. Inställningen är idealisk om du själv vill vara med på bilden. 1 Tryck på självutlösarknappen. Om du vill avbryta självutlösaren trycker du på självutlösarknappen en gång till. 2 Placera kameran på en plan och stadig yta eller använd ett stativ. 3 Komponera bilden och tryck på slutarknappen. Självutlösarlampan på kamerans framsida lyser i 8 sekunder och blinkar sedan i 2 sekunder till innan bilden tas. Självutlösaren stängs av när du stänger av kameran eller ändrar funktionsväljarens position. 20

35 3 Egna inställningar för fotografering Använd bildläget fotografering. på funktionsväljaren för att göra egna inställningar för Ange exponeringskompensation Med hjälp av funktionen Exposure Compensation (exponeringskompensation) kan du styra hur mycket ljus som släpps in i kameran. Du kan ändra exponeringen med plus eller minus 2 bländarsteg i intervall om 1/2 bländarsteg. OBS! Inställningen är idealisk om du vill kunna kontrollera motiv där ljuskällan är bakom motivet (motljus), eller för att rätta till bilder som är för ljusa eller för mörka. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Exposure Compensation och tryck sedan på Select. 3 Använd pilknapparna för att markera den inställning för exponeringskompensation du vill använda.! Om bilderna är för ljusa minskar du (-) exponeringskompensationsvärdet.! Om bilderna är för mörka ökar du (+) exponeringskompensationsvärdet. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

36 Ange vitbalans Kapitel 3 Vitt kan se vitt ut i dagsljus men förändras under andra ljusförhållanden. Rätta till de färgskiftningar som sker när du fotograferar under olika ljuskällor med hjälp av inställningen för White Balance (vitbalans). 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn White Balance och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för vitbalans. AUTO (standard) korrigerar vitbalansen automatiskt. Idealiskt när du tar vanliga kort. DAYLIGHT (dagsljus) Idealiskt för bilder i naturlig belysning. TUNGSTEN (glödlampa) Korrigerar för orange färgstick från vanliga glödlampor. Idealiskt för inomhusbilder som tas utan blixt under denna typ av belysning. FLUORESCENT (lysrör) Korrigerar för grönt färgstick från lysrör. Idealiskt för inomhusbilder som tas utan blixt under denna typ av belysning. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

37 Välja ett färgläge Kapitel 3 Styr färgtoner och stämningar med inställningen Color Mode. Välj färg, svartvitt eller sepia. Förhandsgranskningen visar vald färginställning. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Color Mode och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad färglägesinställning. COLOR (standard) för färgbilder. BLACK & WHITE för svartvita bilder. SEPIA ger bilder en rödbrun nyans. Idealiskt om du vill skapa ett åldrat utseende. När du väljer svartvitt eller sepia visas ikonen i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

38 Ställa in bildkvalitet Kapitel 3 Använd inställningen Quality (kvalitet) för att välja bildupplösning. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Quality och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad kvalitetsinställning. 4,0 MP är den högsta upplösningen, 1,0 MP den lägsta. I tabellen nedan finns mer information. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningarna behålls tills du ändrar dem. Högre upplösningar ger mer detaljerade bilder och större filstorlekar utmärkt för papperskopior av fotokvalitet, men de tar upp mer utrymme på COMPACTFLASH-kortet och kan ta längre tid att skicka via e-post. Lägre upplösningar ger mindre detaljerade bilder och mindre filstorlekar de ser bra ut på skärmen, tar upp mindre utrymme på kortet och går snabbt att skicka via e-post. På sidan 86 finns information om hur många bilder du kan lagra på kort av olika storlek. Namn på kvalitetsinställningen (i megapixel) Upplösning (i pixel) Filstorlek (ungefärlig) 4,0 MP (standard) 2448 x kb 4,0 MP (High Compr) 2448 x kb 3.1 MP 2136 x kb 2.2 MP 1800 x kb 1,0 MP x kb 24

39 Namn på kvalitetsinställningen (i megapixel) Kapitel 3 Upplösning (i pixel) 1,0 MP (Burst) x kb (för varje bild i serien) På sidan 15 finns information om hur du använder inställningen 1,0 MP (Burst). Ange exponeringsmätning Filstorlek (ungefärlig) För att få rätt exponering är kameran försedd med tre olika mätsystem som mäter den mängd ljus som kommer in genom kameralinsen: Multi-Pattern (flermönstrat), Center-Weighted (centrerat) och Center Spot (mittpunkt). 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Exposure Metering och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för exponeringsmätning. MULTI-PATTERN (standard) utvärderar ljusförhållandena i hela motivet så att bildexponeringen blir jämn. Idealiskt när du tar vanliga kort. CENTER-WEIGHTED utvärderar ljusförhållandena i det motiv som är centrerat i sökaren. Idealiskt för motiv i motljus. CENTER SPOT påminner om Center- Weighted, men mätningen koncentreras på ett mindre område i det motiv som är centrerat i sökaren. Idealiskt när du behöver en exakt exponering av ett visst område i bilden. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 25

40 Kapitel 3 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan 48. Ställa in bildskärpan Med hjälp av inställningen för skärpa (Sharpness) kan du markera eller övertona kanterna på motivet i bilderna. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Sharpness och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för skärpa. SHARP ökar kontrasten i kanterna på bilden. Idealisk för förbättrad bildskärpa eller om du senare vill beskära eller klippa ut vissa delar av bilden. STANDARD (standard) används när du inte behöver några speciella effekter. Idealiskt när du tar vanliga kort. SOFT suddar ut kanterna i bilden något vilket skapar en mjuk fokuseffekt. Idealiskt för porträtt. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

41 Ställa in ISO-tiden Kapitel 3 ISO-inställningen styr kamerans ljuskänslighet. Använd en lägre ISO-inställning för väl upplysta motiv och en högre ISO-inställning för mörkare motiv. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn ISO Speed och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för ISO-tid. AUTO (standard) kameran anger automatiskt en ISO-tid baserat på ljusförhållandena i motivet. Idealiskt när du tar vanliga kort. ISO 100 idealiskt för fotografering i dagsljus när det är soligt och du vill ha stor detaljrikedom. Fungerar bra för både porträtt och naturbilder. ISO 200 idealiskt vid mulet väder. En bra inställning om du behöver snabbare hastighet utan att bildkvaliteten får lida. ISO 400 idealiskt när det skymmer, eller på natten när du inte får använda blixt; toppen när du fotograferar sportevenemang och du vill ta en ögonblicksbild av rörliga objekt. Fungerar utmärkt för inomhusbilder, med eller utan blixt. När du väljer en annan inställning än Auto visas ikonen i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

42 Ställa in slutartiden Kapitel 3 Använd inställningen Auto och låt kameran automatiskt ställa in slutarhastigheten. Du kan också välja en slutarhastighet från 0,7 till 16 sekunder för längre exponeringar när du tar bilder i dåliga ljusförhållanden utan blixt. 1 Vrid funktionsväljaren till bildläget och tryck på Menu. 2 Markera menyn Shutter Speed (slutarhastighet) och tryck sedan på Select. 3 Markera önskad inställning för slutarhastighet. AUTO (standard) kameran bestämmer slutarhastigheten baserat på ljusförhållandena. 0,7 till 16 sekunder använd ett stativ så att kameran inte skakar. Om du väljer en slutarhastighet från 0,7 till 16 sekunder visas ikonen (långtidsexponering) i statusfönstret. 4 Tryck på Select för att godkänna ändringen och återgå till menyfönstret. 5 Tryck på Menu för att gå ur menyfönstret. Inställningen ändras inte så länge Reset User Settings (återställ användarinställningar) inte ställs in på Yes (ja). Se sidan

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com KODAK DC240DC280 Zoom Digitalkamera Handbok Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak och Photolife är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Innehåll 1 Komma

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls743support

Läs mer

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/z612support

Läs mer

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på engelska på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok KODAK DC200 Plus Camera och KODAK DC210 Plus Zoom Camera Användarhandbok för kamerorna, installationsprogram, programvaran Mounter för KODAK DC200/DC210 och KODAK Acquire/TWAIN. Besök Kodak på webben.

Läs mer

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK P880. Du hittar svar på alla dina frågor i KODAK P880 instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company DC3200 digital kamera P/N 6B4769_SE TINSE0388TAZZ Tryckt i Japan Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 Eastman Kodak Company, 2000. Kodak är ett varumärke som tillhör Eastman Kodak Company Bruksanvisning

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/p712support

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer