Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning"

Transkript

1 Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Du hittar interaktiva självstudiekurser på engelska på Om du behöver hjälp med kameran går du till

2 Eastman Kodak Company Rochester, New York USA Eastman Kodak Company, 2006 Alla skärmbilder är simulerade. Kodak, EasyShare och Perfect Touch är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Schneider-Kreuznach och C-Variogon är varumärken som tillhör Jos. Schneider Optische Werke GmbH och används under licens av Eastman Kodak Company. Bluetooth-märket och logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Kodak är licensierad. P/N 4J4375_sv

3 Produktegenskaper Kamerans framsida Slutare 8 Likströmsingång (5 V) 2 Blixtknapp 9 Linser 3 On/Off-knapp (På/av) 10 Lampor för video/självutlösare 4 Autolägesknapp (bilder) 11 Ljussensor 5 Videolägesknapp 12 Remfäste 6 Favoritlägesknapp 13 Mikrofon 7 Blixt i SV

4 Produktegenskaper Kamerans baksida On/Off-knapp (På/av), lägesknappar/ 10 Batterifack, plats för extra SD/MMC-kort batteriladdningslampor/statuslampor för Bluetooth 2 LCD-skärm 11 Högtalare 3 Vidvinkel-/telefotoknapp 12 Share-knapp (Dela) 4 Handgrepp 13 Review-knapp (Granska) 5 LCD/Info-knapp 14 Menu-knapp (Meny) 6 OK-knapp 15 Delete-knapp (Ta bort) 7 Makro-/landskapslägesknapp 16 Scene-lägesknapp (Motiv) 8 Stativfäste 17 Klarlampa 9 Anslutning för dockningsstation, USB, A/V-utgång ii SV

5 Innehåll 1 1 Börja använda kameran...1 Fästa handledsremmen...1 Sätta i batteriet KLIC Ladda batteriet...2 Sätta på kameran...3 Ställa in språk samt datum och tid...3 Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort Ta bilder och spela in videoklipp...5 Ta bilder...5 Använda skärpemarkeringar vid bildtagning...6 Spela in video...6 Använda den optiska zoomen...7 Använda självutlösaren...8 Använda blixten...9 Använda olika lägen...10 Ta panoramabilder...15 Förstå bildtagningsikonerna Arbeta med bilder/videoklipp...17 Granska bilder/videoklipp...17 Ta bort bilder/videoklipp...18 Beskära bilder...20 Använda Kodak Perfect Touch-tekniken...20 Redigera videoklipp...21 Visa bildspel...22 Visa bilder/videoklipp på olika sätt...26 Välja flera bilder och videoklipp...27 Kopiera bilder/videoklipp...27 Förstå granskningsikonerna SV iii

6 Innehåll 4 Få ut mer av din kamera...30 Använda menyn till att ändra inställningar...30 Anpassa kameran...34 Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan i bilder...37 Använda histogrammet till att visa bilders ljusstyrka...37 Använda rutnätet till att komponera en bild...38 Dela med dig av dina bilder Överföra och skriva ut bilder...45 Installera programvaran...45 Överföra bilder/videoklipp...46 Skriva ut bilder...47 Dockningsstationer som är kompatibla med kameran Använda trådlösa Bluetooth-funktioner...50 Installera kamerans Bluetooth-funktion...50 Välja Mina enheter...51 Upprätta bästa Bluetooth-mottagning...52 Skicka bilder till en enhet...53 Ta emot bilder från en enhet...54 Skicka bilder till en skrivare...55 Skicka bilder till en dator Felsökning Få hjälp Bilaga...65 Kameraspecifikationer...65 Viktiga säkerhetsföreskrifter...70 Ersättningsbatterier, livslängd...71 Uppgradera programvara och fast programvara...72 Övrig skötsel och underhåll...72 Garanti...73 Upplysningar om bestämmelser...75 iv SV

7 1 Börja använda kameran Fästa handledsremmen Sätta i batteriet KLIC Information om hur du byter batterier och ökar batteriernas livslängd finns på sidan SV

8 Börja använda kameran Ladda batteriet Ladda tills alla tre batteriladdningslamporna tänds (cirka två timmar). 5-volts nätadapter (medföljer kameran) OBS! Använd den här nätadaptern till att ladda batteriet och till att driva EasyShare dockningsstation med bildram i 2-serien. Kodak EasyShare dockningsstation med bildram i 2-serien Kan säljas separat. Gå till 1 2 Batteriladdningslampor Kodak EasyShare Printer Dock i 3-serien eller EasyShare dockningsstation för kamera i 3-serien Kan säljas separat. Gå till Mer information finns i bruksanvisningen. Information om kompatibilitet med dockningsstationer finns på sidan SV

9 Sätta på kameran Tryck på On/Off (På/av) när du vill sätta på kameran i automatiskt läge. Börja använda kameran OBS! Du kan även trycka på någon av knapparna Automatisk, Video eller Favoriter om du vill sätta på kameran i det läget. Ställa in språk samt datum och tid Språk: 1 om du vill ändra. 2 OK om du vill godkänna. 1 Datum och tid: När du uppmanas trycker du på OK. 2 OK om du vill ändra. OK om du vill gå till föregående/nästa fält. om du vill godkänna. 3 SV

10 Börja använda kameran Lagra bilder på ett SD- eller MMC-kort Kameran är utrustad med internminne. Om du köper ett SD- eller MMC-kort kan du enkelt lagra fler bilder/videoklipp (www.kodak.com/go/v610accessories). Vi rekommenderar SD-kort från Kodak. OBS! När du använder kortet för första gången måste du formatera det i den här kameran innan du börjar ta bilder (se sidan 37). VARNING! Ett kort kan bara sättas i åt ett håll. Om du försöker tvinga in det kan du skada det. Om du sätter i eller tar ur ett kort när klarlampan blinkar kan du skada bilderna, kortet eller kameran. Information om lagringskapacitet finns på sidan SV

11 2 Ta bilder och spela in videoklipp Ta bilder Klarlampa 1 Sätt på kameran genom att trycka på On/Off (På/av) eller autolägesknappen. 2 Komponera bilden. 3 Tryck ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och låsa exponering. När klarlampan lyser grönt trycker du ned slutarknappen helt. OBS! Du kan trycka på LCD/Info flera gånger för att aktivera/avaktivera statusikoner, histogram och rutnät. Granska den bild som du just tagit När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp visas en snabbvisning på LCD-skärmen i ungefär fem sekunder. Om du inte trycker på någon knapp sparas bilden/videoklippet. Ta bort om du vill spela upp ett videoklipp Märk en bild/ett videoklipp för e-post eller som favorit, eller märk en bild för utskrift. om du vill justera volymen Information om hur du granskar bilder/videoklipp när som helst hittar du på sidan SV

12 Ta bilder och spela in videoklipp Använda skärpemarkeringar vid bildtagning Skärpemarkeringarna visar var kamerans fokus ligger. Kameran försöker ställa in fokus på förgrundsmotiven även om motiven inte finns mitt i bilden. Skärpemarkeringar 1 Tryck ned slutarknappen halvvägs. När skärpemarkeringarna växlar till grönt är fokuseringen klar. 2 Om kameran inte fokuserar på det önskade motivet (eller om skärpemarkeringarna försvinner) släpper du upp slutarknappen och komponerar om bilden. 3 Ta bilden genom att trycka ned slutarknappen helt. OBS! Skärpemarkeringarna visas inte i landskapsläge eller videoläge. När du använder funktionen Fokuszon och anger mittzon fixeras skärpemarkeringarna på vidfokus. Spela in video 1 Tryck på videolägesknappen. Kameran ställs i videoläget. 2 Tryck ned slutarknappen helt och släpp upp den. Stoppa inspelningen genom att trycka ned och släppa upp slutarknappen på nytt. Information om hur du granskar och redigerar videoklipp finns på sidan SV

13 Använda den optiska zoomen Ta bilder och spela in videoklipp När du tar bilder eller spelar in videoklipp kan du använda den optiska zoomen för att komma upp till tio gånger närmare motivet. Optisk zoom kan användas om objektivet inte är närmare än 60 cm från motivet eller 5 cm i makroläge. 1 Använd LCD-skärmen för att rikta in kameran. 2 Zooma in genom att trycka på knappen för telefoto (T). Zooma ut genom att trycka på knappen för vidvinkel (W). Zoomindikatorn visar zoomstatus. Ikonen för linsövergång anger när kameran övergår från att använda den ena linsen till att använda den andra. 3 Ta bilden eller spela in videoklippet. D T LCD-zoomindikator Intervall för digital zoom Intervall för optisk zoom W Linsövergång Använda den digitala zoomen Genom att använda den digitala zoomen i vilket stillbildsläge som helst får du fyra gångers förstoring utöver den optiska zoomen. 1 Tryck på knappen för telefoto (T) till gränsen för den optiska zoomen (10X). Släpp upp knappen och tryck sedan ned den igen. 2 Ta bilden. OBS! Det går inte att använda digital zoom vid videoinspelning. När du använder den digitala zoomen märker du kanske att bildkvaliteten försämras. Den blå markeringen på zoomindikatorn växlar till rött när bildkvaliteten når gränsen för en acceptabel utskrift i storleken 10 cm x 15 cm. 7 SV

14 Ta bilder och spela in videoklipp Använda självutlösaren Använd självutlösaren om du själv vill vara med i bilden, eller om du vill garantera en stadig bildtagning. 1 Placera kameran på ett stativ eller på en plan yta. 2 Tryck på Menu (Meny) i något av stillbildslägena. 3 Tryck på så att Självutlösare markeras och sedan på OK. Välj: Menu (Meny) 2 sekunder Bilden tas efter en fördröjning på två sekunder (för stadig bildtagning på stativ med automatisk slutare). 10 sekunder Bilden tas efter en fördröjning på tio sekunder (så att du hinner komma med i bilden). Av 2 bilder Den första bilden tas efter en fördröjning på tio sekunder. Åtta sekunder senare tas en andra bild. Tryck därefter på OK. 4 Komponera bilden. 5 Tryck ned slutarknappen halvvägs och sedan helt. Kameran tar bilden/bilderna efter fördröjningen. Om du vill spela in ett videoklipp gör du på samma sätt, med följande undantag: Tryck på videolägesknappen. Tryck ned slutarknappen helt. OBS! Videon stoppas när det inte finns något mer lagringsutrymme. I videoläget finns endast alternativen 2 och 10 sekunder. 8 SV

15 Ta bilder och spela in videoklipp Använda blixten Tryck på blixtknappen flera gånger för att bläddra igenom blixtalternativen. Det aktuella blixtläget visas i LCD-statusområdet. Blixtlägen Automatisk Fill-in Röda ögon Av Blixten utlöses När ljusförhållandena så kräver. Varje gång du tar en bild, oavsett ljusförhållande. Används när motivet är skuggat eller står i motljus (när ljuset är bakom motivet). I svag belysning bör du hålla kameran stadigt eller använda stativ. I blixtläget Röda ögon kan du minska röda ögon genom att använda en förblixt eller automatisk röda-ögon-reducering. Om du vill ställa in kameran så att: förblixten fyras av sätter du på Förblixt röda ögon. (Den första blixten förminskar pupillen i ögat så att risken för röda ögon minskar.) blixten utlöses en gång och röda ögon tas bort automatiskt stänger du av Förblixt röda ögon. (Mer information om hur du sätter på och stänger av Förblixt röda ögon finns på sidan 36.) OBS! När automatisk röda-ögon-reducering är aktiverad kan inte kameran ta fler än två bilder i snabb följd. Ta fler bilder när klarlampan lyser grönt. Aldrig Information om blixtinställningar för olika lägen finns på sidan SV

16 Ta bilder och spela in videoklipp Använda olika lägen Välj det läge som passar bäst för motiv och omgivning. Läge Används till Automatisk Allmän fotografering ger en god balans mellan bildkvalitet och användarvänlighet. Video Spela in video med ljud. (Se sidan 6.) Favoriter Visa favoritbilder. (Se sidan 40.) Scene (Motiv) Enkel sikta-och-tryck-funktion när du tar bilder under särskilda förhållanden. (Se sidan 11.) Tryck på en knapp för att välja ett läge. Läge Landskap Makro Används till Motiv på långt avstånd. Kameran använder autofokus för oändligt avstånd. Skärpemarkeringar för autofokus är inte tillgängliga i läget Landskap. Bilder på nära håll. Använd om möjligt befintligt ljus istället för blixt. Kameran ställer in fokuseringsavståndet automatiskt i förhållande till zoomläget. 10 SV

17 Ta bilder och spela in videoklipp Läge Används till Tryck tills ikonen Makro eller Landskap visas i LCD-statusområdet. Använda motivlägen Välj ett motivläge och få suveräna bilder i nästan alla situationer! 1 Tryck på lägesknappen Scene (Motiv). 2 Tryck på för att visa beskrivningar av olika motivlägen. (Om beskrivningarna av olika motivlägen stängs av trycker du på OK eller på Scene (Motiv).) 3 Tryck på knappen OK för att välja ett motivläge. OBS! Stäng ett motivläge genom att trycka på autolägesknappen. Motivläge Används till Förvalda kamerainställningar Porträtt Helbildsporträtt av människor. Motivet blir skarpt och bakgrunden något otydlig. Avståndet till motivet måste vara minst två meter och du bör fylla ramen med personens huvud och axlar. Använd telefoto om du vill ha extra suddig bakgrund. Panorama, vän-hög Se sidan 15. Fokus i flera zoner, blixt av Panorama, hög-vän Se sidan 15. Fokus i flera zoner, blixt av Sport Motiv som befinner sig i rörelse. Kort slutartid, exponeringsmätning för multi-mönster 11 SV

18 Ta bilder och spela in videoklipp Motivläge Används till Förvalda kamerainställningar Landskap Närbild Nattporträtt Nattlandskap Motiv på långt avstånd. Kameran använder autofokus för oändligt avstånd. Bilder på nära håll. Använd om möjligt befintligt ljus istället för blixt. Minskar det röda i ögonen när du fotograferar människor på kvälls-/nattetid eller i svag belysning. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Motiv på avstånd på natten. Blixten utlöses inte. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Skärpemarkeringar för autofokus är inte tillgängliga i läget Landskap. Kameran ställer in fokuseringsavståndet automatiskt i förhållande till zoomläget. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, röda-ögon-blixt Oändligt fokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus, blixt av, maximal exponering på 2 sekunder Snö Ljusa snömotiv. Exponeringsmätning med centrerad viktning, fokus i flera zoner, exponeringskompensation +1 Strand Ljusa strandmotiv. Exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus, exponeringskompensation SV

19 Ta bilder och spela in videoklipp Motivläge Används till Förvalda kamerainställningar Text Fyrverkeri Blommor Diskret/Museum Självporträtt Party Barn Dokument. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Blixten utlöses inte. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Närbilder av blommor eller andra små motiv i starkt ljus. Vid tysta evenemang som exempelvis bröllop och föreläsningar. Blixt och ljud är avaktiverade. Placera kameran på en plan, stadig yta eller använd stativ. Närbilder av dig själv. Säkerställer bra fokus och minimerar röda ögon-effekt. Människor inomhus. Minimerar röda ögon-effekt. Aktivitetsfyllda bilder av barn i starkt ljus. Makrofokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, fokus i flera zoner, exponeringskompensation +1 2 sekunders exponering, oändligt fokus, exponeringsmätning med centrerad viktning, vitbalans dagsljus Makrofokus, vitbalans dagsljus, fokus i mittzon, exponeringsmätning med centrerad viktning Inget ljud, ingen blixt, exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner Makrofokus, exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, röda-ögon-blixt Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, röda-ögon-blixt Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner 13 SV

20 Ta bilder och spela in videoklipp Motivläge Används till Förvalda kamerainställningar Motljus Panorering Motiv som befinner sig i skugga eller i motljus (när ljuset är bakom motivet). Fotografera motiv som rör sig snabbt. Bakgrunden återger känslan av snabb rörelse, men motivet ser ut att vara stilla. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, fill-in-blixt Slutartid > 1/180 sek., fokus i flera zoner, exponeringsmätning för multi-mönster Stearinljus Motiv i skenet av stearinljus. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, vitbalans dagsljus Solnedgång Motiv i skymning. Exponeringsmätning för multi-mönster, fokus i flera zoner, vitbalans dagsljus Anpassat Du väljer själv inställningar. Inställningarna sparas även när kameran stängs av. (Information om att återställa finns på sidan 33.) 14 SV

21 Ta panoramabilder Ta bilder och spela in videoklipp Använd panoramaläget för att sammanfoga upp till 3 bilder till en enda panoramavy. OBS! För bästa resultat bör du använda ett stativ. Endast panoramabilden sparas. De individuella bilderna sparas inte. (Bildstorleken är inställd på 3,1 MP för varje bild. Exponering och vitbalans ställs in efter den första bilden. Blixten är inställd på Av.) 1 Tryck på lägesknappen Scene (Motiv). 2 Tryck på så att Panorama, vän-hög eller Panorama, hög-vän markeras (beroende på i vilken riktning du vill panorera) och tryck sedan på OK. 3 Ta den första bilden. Efter en snabbvisning visas direktvisningen och en överlappning med utgångspunkt från den första bilden. 4 Komponera den andra bilden. Se till att den överlappande delen i den första bilden täcker motsvarande del i den nya bilden. (Tryck på Delete (Ta bort) om du vill ta om en bild.) 5 Om du bara tar två bilder trycker du på OK för att sammanfoga dem. När du har tagit tre bilder sammanfogas bilderna automatiskt. Ta två eller tre bilder Få en panoramabild. OBS! Om du vill ha fler utskriftsalternativ går du till Kodak EasyShare Gallery 15 SV

22 Ta bilder och spela in videoklipp Förstå bildtagningsikonerna I bildläget utan att någon knapp är nedtryckt Datumstämpel Självutlösare Landskap/Makro Kameraläge Albumnamn Zoom: digital telefoto vidvinkel Histogram Rutnät Blixt Bildstorlek Återstående bilder/tid Bildlagringsplats Lång exponeringstid AF-läge Fokuszon Exponeringsmätning Vitbalans ISO Svagt batteri Exponeringskompensation I bildläget med slutarknappen nedtryckt halvvägs Albumnamn Fokusmarkörer Rutnät Svagt batteri Exponeringskompensation 16 SV

23 3 Arbeta med bilder/videoklipp Granska bilder/videoklipp Tryck på Review (Granska) om du vill visa och arbeta med bilder/videoklipp. 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på om du vill visa föregående/nästa bild eller videoklipp. OBS! Om du vill titta på bilder med stängd lins trycker du på favoritlägesknappen och sedan på Review (Granska). Om du vill spara ström använder du antingen en Kodak EasyShare dockningsstation med bildram i 2-serien eller en EasyShare-dockningsstation. (Gå till Förstora en bild under granskning 1 Tryck på W/T om du vill förstora 1X 8X. 2 Tryck på om du vill se andra delar av bilden. 3 Tryck på OK om du vill återgå till 1X. OBS! Om du trycker på W i läget 1X ändras visningen från enbildsvisning till flerbildsvisning av miniatyrbilder. (Se sidan 26.) 17 SV

24 Arbeta med bilder/videoklipp Spela upp ett videoklipp under granskning Uppspelningshastighet 4X 2X 2X 4X Spola bakåt Spola framåt Tryck på om du vill spela upp ett videoklipp. Tryck på OK för paus/återuppta. Tryck på uppspelning. Ta bort bilder/videoklipp Ta bort Review (Granska) om du vill justera ljudvolymen vid Tryck på vid uppspelning om du vill spela upp med dubbel hastighet och en gång till om du vill spela upp med fyrdubbel hastighet. Tryck på vid uppspelning om du vill spola bakåt med dubbel hastighet och en gång till om du vill spola bakåt med fyrdubbel hastighet. 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på om du vill gå till föregående/nästa bild eller videoklipp. 3 Tryck på Delete (Ta bort). 4 Följ instruktionerna på skärmen. OBS! Om du vill välja fler än en bild kan du läsa mer i Visa som miniatyrbilder (flerbildsvisning), sidan 26. Om du vill ta bort skyddade bilder/videoklipp måste du ta bort skyddet innan du kan radera. Använda funktionen Ångra borttagning Om du råkar ta bort en bild av misstag kan du få tillbaka den med hjälp av funktionen Ångra borttagning. Den här funktionen kan du endast använda precis efter att du har tagit bort en bild. 18 SV

25 Skydda bilder/videoklipp från att tas bort Menu (Meny) Review (Granska) Arbeta med bilder/videoklipp 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på om du vill gå till föregående/nästa bild eller videoklipp. 3 Tryck på Menu (Meny). 4 Markera Skydda genom att trycka på och tryck sedan på OK. Bilden eller videoklippet skyddas och kan inte tas bort. Skyddsikonen visas vid den skyddade bilden eller videoklippet. Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). VARNING! Om du formaterar internminnet eller ett SD- eller MMC-kort tas alla bilder/videoklipp bort (även skyddade). (Vid formatering av internminnet tas även e-postadresser, albumnamn och favoriter bort. Information om hur du återställer dem finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.) 19 SV

26 Arbeta med bilder/videoklipp Beskära bilder Du kan beskära en bild så att bara önskad del av bilden återstår. 1 Tryck på Review (Granska) och sedan på för Bild Beskuren bild att söka efter bilden som ska beskäras. 2 Tryck på Menu (Meny), välj Beskär och tryck sedan på OK. 3 Tryck på knappen för telefoto (T) när du vill zooma in eller tryck på om du vill flytta beskärningsramen. Tryck på OK. 4 Följ instruktionerna på skärmen. Bilden beskärs. (Originalbilden sparas.) Det går inte att beskära bilder i kameran som har beskurits tidigare. Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). Använda Kodak Perfect Touch-tekniken Med Kodak Perfect Touch-tekniken får du bättre, klarare bilder. 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på om du vill gå till föregående/nästa bild. 3 Tryck på Menu (Meny), välj Perfect Touch-tekn och tryck sedan på OK. Förbättringen visas på en delad skärm. Tryck på för att se andra delar av bilden. 4 Följ anvisningarna på skärmen och välj om du vill tillämpa eller ta bort förbättringen. Välj även om du vill spara som en ny bild eller ersätta originalet. Bilden förbättras. En förbättrad bild kan inte förbättras en gång till i kameran. Kodak Perfect Touch-tekniken kan endast användas för bilder, inte videoklipp. Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). 20 SV

27 Arbeta med bilder/videoklipp Redigera videoklipp Du kan göra fantastiska saker med dina videoklipp! Skapa en bild från ett videoklipp Du kan välja en enda bildruta i ett videoklipp och sedan göra så att bilden passar för utskrift i storleken 10 cm x 15 cm. OBS! Det går inte att göra bilder av QVGA-video 320 x 240. (Se sidan 31.) Video Bild 1 Leta upp ett videoklipp genom att trycka på Review (Granska) och sedan på. 2 Tryck på Menu (Meny), välj Skapa bild och tryck sedan på OK. 3 Följ instruktionerna på skärmen. En bild skapas. (Det ursprungliga videoklippet bibehålls.) Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). Beskära ett videoklipp Om du vill kan du ta bort en del i början eller slutet av ett videoklipp. 1 Leta upp ett videoklipp genom att trycka på Review (Granska) och sedan på. Video Beskuren video 2 Tryck på Menu (Meny), välj Redigera video och tryck sedan på OK. Välj Beskär och tryck på OK. 3 Följ instruktionerna på skärmen. Videoklippet beskärs. (Du kan spara det som ett nytt klipp eller ersätta originalet.) Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). 21 SV

28 Arbeta med bilder/videoklipp Skapa en actionbild från ett videoklipp Från ett videoklipp kan du skapa ett ark med 4, 9 eller 16 bilder, som passar för utskrift i storleken 10 cm x 15 cm. 1 Leta upp ett videoklipp genom att trycka på Review (Granska) och sedan på. Video Ark med 4, 9 eller 16 bilder 2 Tryck på Menu (Meny), välj Redigera video och tryck sedan på OK. Välj Actionbild och tryck sedan på OK. 3 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK. Automatiska alternativ: Kameran väljer ut den första och den sista bildrutan och sedan 2, 7 eller 14 lika stora bildrutor. Manuella alternativ: Du väljer den första och sista bildrutan och sedan väljer kameran 2, 7 eller 14 lika stora bildrutor. Helt manuella alternativ: Du väljer alla bilder. Nu skapas ett ark med 4, 9 eller 16 bilder. (Det ursprungliga videoklippet bibehålls.) Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). Visa bildspel Använd bildspelsfunktionen om du vill visa bilder/videoklipp på LCD-skärmen. OBS! Om du har en EasyShare dockningsstation med bildram i 2-serien läser du sidan 25. Starta bildspelet 1 Tryck på Review (Granska) och sedan på Menu (Meny). 2 Markera Bildspel genom att trycka på och tryck sedan på OK. 3 Markera Börja bildspel genom att trycka på och tryck sedan på OK. Varje bild och videoklipp visas en gång. 22 SV

29 Arbeta med bilder/videoklipp Tryck på OK när du vill avbryta bildspelet. Ändra visningsintervallet för bildspel Standardinställningen för bildvisningsintervall är fem sekunder. Du kan ställa in visningsintervallet på 3 till 60 sekunder. 1 Markera Intervall genom att trycka på på bildspelsmenyn och sedan på OK. 2 Välj ett visningsintervall. Om du vill bläddra snabbare håller du ned. 3 Tryck på OK. Intervallinställningen kvarstår tills du ändrar den. Köra ett kontinuerligt bildspel i slinga När du aktiverar Slinga upprepas bildspelet kontinuerligt. 1 Markera Slinga genom att trycka på på bildspelsmenyn och tryck sedan på OK. 2 Tryck på så att På markeras och sedan på OK. 3 Markera Börja bildspel genom att trycka på och tryck sedan på OK. Bildspelet upprepas tills du trycker på OK eller tills batteriet tar slut. Slingfunktionen är aktiverad tills du ändrar den. Välja övergång för bildspel 1 Markera Övergång genom att trycka på på bildspelsmenyn. Tryck sedan på OK. 2 Tryck på så att en övergång markeras och sedan på OK. 23 SV

30 Arbeta med bilder/videoklipp Visa bilder/videoklipp på en tv-apparat Du kan visa bilder/videoklipp på en tv-apparat, datorskärm eller annan enhet med videoingång. Om du vill ansluta kameran till tv:n använder du USB/A/V-anslutningen och A/V-kabeln (kan säljas separat). OBS! Kontrollera att inställningen för Videoutgång (NTSC eller PAL) är rätt (se sidan 35). Bildspelet avslutas om du ansluter eller kopplar bort kabeln medan bildspelet är igång. (På en tv-skärm blir bildkvaliteten inte lika bra som på en datorskärm eller vid utskrift.) USB- / A/V-anslutning 24 SV

31 Arbeta med bilder/videoklipp Köra ett bildspel med hjälp av dockningsstationen med bildram i 2-serien Det kan hända att det medföljer en EasyShare dockningsstation med bildram i 2-serien i förpackningen. (Om du vill köpa tillbehör går du till 1 2 Starta bildspel. 25 SV

32 Arbeta med bilder/videoklipp Visa bilder/videoklipp på olika sätt Visa bild-/videoinformation Visa efter datum eller album Menu (Meny) Review (Granska) LCD/Info Visa som miniatyrbilder (flerbildsvisning) 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck flera gånger på LCD/Info för att aktivera/avaktivera statusikoner och bild-/videoinformation. Tryck på Review (Granska) när du vill avsluta granskningen. 1 Tryck på Review (Granska) och sedan på Menu (Meny). 2 Markera Visa efter genom att trycka på och tryck sedan på OK. 3 Markera Alla (standard), Datum eller Album genom att trycka på och tryck sedan på OK. Mer information om album finns på sidan 42. Tryck på Review (Granska) när du vill avsluta granskningen. 1 Tryck på Review (Granska). 2 Tryck på W om du vill ändra från enbildsvisning till flerbildsvisning av miniatyrbilder. 3 Om du vill återgå till enbildsvisning trycker du på T. Mer information om hur du väljer flera bilder/videoklipp hittar du på sidan 27. Tryck på Review (Granska) när du vill avsluta granskningen. 26 SV

33 Välja flera bilder och videoklipp Arbeta med bilder/videoklipp När vill skriva ut, överföra eller ta bort fler än två bilder eller videoklipp använder du dig av flervalsfunktionen. (Flervalsfunktionen används med fördel i läget för flerbildsvisning, sidan 26.) 1 Leta upp en bild eller ett videoklipp genom att trycka på Review (Granska) och sedan på. 2 Välj bilder/videoklipp genom att trycka på OK. Valda bilder Kopiera bilder/videoklipp Bilden markeras med en bockmarkering. Nu kan du skriva ut, överföra eller ta bort de bilder du valt. Du tar bort bockmarkeringen genom att trycka på OK en gång till. Du kan kopiera bilder/videoklipp från ett kort till internminnet eller från internminnet till ett kort. Innan du börjar kopiera bör du kontrollera att: Det finns ett kort i kameran. Kamerans bildlagringsplats är inställd som den plats du kopierar från (se sidan 34). Kopiera bilder/videoklipp: 1 Tryck på Review (Granska) och sedan på Menu (Meny). 2 Markera Kopiera genom att trycka på och tryck sedan på OK. 3 Markera ett alternativ genom att trycka på. 4 Tryck på OK. OBS! Bilder/videoklipp kopieras, de flyttas inte. Om du vill ta bort bilder/videoklipp från deras ursprungliga plats tar du bort dem separat efter att du har kopierat dem (se sidan 18). Märkningar som du har gjort för utskrift, e-post och favoriter kopieras inte. Skyddsinställningar kopieras inte. Information om hur du skyddar bilder och videoklipp finns på sidan SV

34 Arbeta med bilder/videoklipp Förstå granskningsikonerna Bilder Utskriftsmärkning/antal utskrifter Favoritmärkning E-postmärkning Perfect Touch Varning för oskärpa Review (Granska) Vald bild Skyddad Bild-/videonummer Bildlagringsplats Bläddringspilar Svagt batteri Videoklipp Videolängd Favoritmärkning E-postmärkning Review (Granska) Bild-/videonummer Bildlagringsplats Bläddringspilar 28 SV

35 Förstå varningsikonerna för oskärpa Arbeta med bilder/videoklipp En varningsikon för oskärpa visas under bildgranskning och (om funktionen är aktiverad) i snabbvisning (se sidan 36). Grön Bilden är tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm. Gul Bilden kan vara tillräckligt skarp för att skrivas ut i storleken 10 cm x 15 cm eller så är skärpan inte fastställd. (Det kan vara bra att granska bilden på en datorskärm innan du skriver ut den.) Röd Bilden är inte tillräckligt skarp för att ge en acceptabel utskrift i storleken 10 cm x 15 cm. Vit Bildskärpan är inte fastställd. 29 SV

36 4 Få ut mer av din kamera Använda menyn till att ändra inställningar Du kan ändra inställningar för att få bästa möjliga resultat med kameran. (Vissa inställningar finns inte i alla lägen.) 1 Tryck på Menu (Meny). 2 Tryck på för att markera en inställning och tryck sedan på OK. 3 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK. Inställning Alternativ Självutlösare Se sidan 8. Välj en inställning för självutlösare. (Placera kameran på ett stativ eller på en plan yta.) I videoläget kan du endast välja alternativen 2 eller 10 sekunder. Videon stoppas när det inte finns något mer lagringsutrymme. Sekvensbildtagning Kameran tar upp till åtta bilder medan slutarknappen är nedtryckt. Fånga en väntad händelse, t.ex. när någon svingar en golfklubba. Tryck ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och låsa exponering. Ta bilderna genom att trycka ned slutarknappen helt och hålla den nedtryckt. Bildtagningen upphör när du släpper slutarknappen, när bilderna har tagits eller när lagringsutrymmet tar slut. Under snabbvisning kan du ta bort alla bilder i bildsekvensen. Om du vill ta bort enskilda bilder gör du det i granskningsläget (se sidan 18). 30 SV

37 Få ut mer av din kamera Inställning Bildstorlek Välj bildupplösning. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Videostorlek Välj videoupplösning. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Vitbalans Välj de ljusförhållanden som råder. Inställningen behålls tills du ändrar läge eller stänger av kameran. Alternativ 6,0 MP (standard) För utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 75 cm. Bilderna får den högsta upplösningen och största filstorleken. 5,3 MP (3:2) Idealiskt för utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm utan beskärning. Går även att använda till utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 75 cm. 4,0 MP För utskrifter i storlekar upp till 50 cm x 75 cm. Bilderna är medelupplösta och ger mindre filstorlekar. 3,1 MP För utskrifter i storlekar upp till 28 cm x 36 cm. Bilderna är medelupplösta och ger mindre filstorlekar. 1,1 MP För utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm, för e-post, Internet, skärmvisning eller för att spara utrymme. 640 x 480 (standard) Bäst kvalitet och störst filstorlek. 640 x 480 Lång Medelhög kvalitet och medelstor filstorlek. 320 x 240 Lägsta kvalitet och minsta filstorlek. Automatisk (standard) Ger automatisk korrigering av vitbalansen. Idealiskt för allmän fotografering. Dagsljus För bilder i naturligt ljus. Glödlampsljus Korrigerar orangestick från vanliga glödlampor (tungsten). Idealiskt för bilder som tas inomhus i glödlamps- eller halogenlampsljus utan blixt. Lysrörsljus Korrigerar grönstick från lysrörsbelysning. Idealiskt för inomhusfotografering i lysrörsbelysning utan blixt. Skugga För bilder i skugga i naturligt ljus. Tillgängligt i läget Automatisk och motivläget Anpassat. 31 SV

38 Få ut mer av din kamera Inställning ISO-värde Styr kamerasensorns känslighet. Inställningen behålls tills du ändrar läge eller stänger av kameran. Färgläge Välj färgtoner. Inställningen behålls tills du ändrar läge eller stänger av kameran. Skärpa Styr skärpan i bilden. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Exponeringsmätning Mäter ljusnivåer i specifika områden av motivet. Inställningen behålls tills du ändrar läge eller stänger av kameran. Alternativ Automatisk (standard) ISO 64, 100, 200, 400, 800 Hög färg Naturlig färg (standard) Låg färg Svartvitt Sepia För rödbrunt, gammaldags utseende. OBS! I programvaran EasyShare kan du dessutom ändra en färgbild till svartvitt eller sepia. Den här funktionen finns inte i videoläget. Hög Normal (standard) Låg Multi-mönster (standard) Mäter ljusförhållanden över hela bilden för optimal exponering. Idealiskt för allmän fotografering. Centrerad viktning Mäter ljusförhållandena på det motiv som är mitt i objektivet. Idealiskt för motiv i motljus. Mittpunkt Liknar centrerad viktning men mätningen sker på ett mindre område av det motiv som är mitt i objektivet. Idealiskt när du behöver en exakt exponering av ett visst område i bilden. 32 SV

39 Få ut mer av din kamera Inställning AF-kontroll Välj inställning för autofokus. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Fokuszon Välj ett stort eller ett koncentrerat fokusområde. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Lång exponeringstid Välj hur länge slutaren ska vara öppen. Återst. till standard Ange album Välj, lägg till eller ta bort album. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Du kan använda olika alternativ för att ange album till videoklipp respektive bilder. Videolängd Välj längd för videoinspelning. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Alternativ Kontinuerligt AF (standard för video) Tack vare att kameran alltid ställer in fokus slipper du trycka ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus. Enkelt AF (standard för bilder) Fungerar med TTL-AF (autofokus genom objektivet) när slutarknappen är nedtryckt till hälften. Flerzon (standard) Mäter i fem zoner så att bildfokus blir jämnt. Idealiskt för allmän fotografering. Mittzon Mäter ett litet område mitt i objektivet. Idealiskt när ett specifikt område av bilden ska vara skarpt. Ingen (standard) 0,5/0,6/0,8/1,0/1,3/1,6/2,0/2,5/3,2/4,0/5,0/6,0 eller 8,0 sekunder Alla fotograferingsinställningar återställs till standardinställningen. Endast tillgänglig i motivläget Anpassat. Välj ett album Ta bort alla (bockmarkeringar) Välj albumnamn i förväg, innan du tar bilder eller spelar in videoklipp. Alla bilder du tar eller videoklipp du spelar in märks sedan med de valda albumnamnen. Se sidan 43. Kontinuerlig (standard) 5 sekunder 15 sekunder 30 sekunder 33 SV

40 Få ut mer av din kamera Inställning Bildstabilisering Förbättra stabiliteten i videoinspelningar. Bildlagring Välj lagringsplats för bilder/videoklipp. Inställningen kvarstår tills du ändrar den. Inställningsmeny Välj ytterligare inställningar. Anpassa kameran Alternativ På (standard) Av Automatisk (standard) Om det finns ett kort i kameran används det. Annars används kamerans internminne. Internminne Internminnet används alltid, även om det finns ett kort i kameran. Se Anpassa kameran. Använd inställningsmenyn till att anpassa kamerans inställningar. 1 Tryck på Menu (Meny) i valfritt läge. 2 Tryck på så att inställningsmenyn markeras och sedan på OK. 3 Markera den inställning du vill ändra genom att trycka på och tryck sedan på OK. 4 Markera ett alternativ och tryck sedan på OK. Inställning Återgå till föregående meny. Kameraljud Välj ljudeffekter. Ljudvolym Alternativ Tema Använder samma ljudeffekt för alla funktioner. Enskilt Välj ett ljud för varje funktion. Av Hög Medel (standard) Låg 34 SV

41 Få ut mer av din kamera Inställning Bluetooth Digital zoom LCD-ljusstyrka Välj LCD-ljusstyrka. LCD-dimmer Välj hur lång tid som ska gå innan LCD-skärmen släcks. Automatisk avstängning Välj hur lång tid som ska få gå utan att du använder kameran innan den stängs av. Ange lösenord Säkerhet Namn på kamera Överföringsstorlek På (standard) Av Datum och tid Se sidan 3. Videoutgång Välj en regionsinställning som gör att du kan ansluta kameran till en tv-apparat eller någon annan extern enhet. Bildram Välj inställningar för EasyShare dockningsstation med bildram i 2-serien. Alternativ Strömsparläge Högeffektsläge (standard) 30 sekunder 20 sekunder 10 sekunder (standard) Av (ingen dimmer) 10 minuter 5 minuter 3 minuter (standard) 1 minut NTSC (standard) Används i Nordamerika och Japan. Det vanligaste formatet. PAL Används i Europa och Kina. Intervall (mellan bilderna i ett bildspel) Slinga (på/av, för bildspel) Övergång (mellan bilderna i ett bildspel) Källa (Automatisk/Internminne/Favoriter) Visningstid (för bildspel) 35 SV

42 Få ut mer av din kamera Inställning Automatisk bildrotering Rotera bilder så att de visas med rätt sida upp i kameran. Orienteringssensor Rotera bilder så att de visas med rätt sida upp på datorn. Förblixt röda ögon Välj om en förblixt ska utlösas när blixten är i röda-ögon-läget. Datumstämpel Datumstämpla bilder. Videodatumvisning Visar datum och tid i början av videouppspelning. Varning för oskärpa Språk Alternativ På (standard) Av På (standard) Av Vid överföring Orienteringssensorn på kamerans LCD-skärm avaktiveras. När en bild överförs till datorn med programvaran EasyShare vrids den rätt. På (standard) Röda ögon-blixten utlöses innan en bild tas. Av Röda ögon-blixten utlöses inte. OBS! Kameran korrigerar automatiskt röda ögon, även om Förblixt röda ögon är avstängd. Välj ett datumalternativ eller stäng av funktionen. (Standardläget är Av.) Välj ett datumalternativ eller stäng av funktionen. (Standardläget är Av.) På (standard) Av Se sidan 29. Välj språk. 36 SV

43 Få ut mer av din kamera Inställning Formatera VARNING! Formatering raderar alla bilder/videoklipp, även de som är skyddade. Om du tar ut ett kort medan det formateras kan kortet skadas. Om Visa kamerainformation. Alternativ Minneskort Allt på kortet tas bort och det formateras. Avbryt Åtgärden avbryts utan att något ändras. Internminne Allt i internminnet tas bort, även e-postadresser, albumnamn och favoriter. Formaterar internminnet. Använda exponeringskompensation till att justera ljusstyrkan i bilder Om du vill göra en bild mörkare eller ljusare kan du ställa in exponeringskompensationen innan du tar bilden. Tryck på om du vill minska exponeringskompensationen. Tryck på om du vill öka exponeringskompensationen. Nivån för exponeringskompensation visas på LCD-skärmen och LCD-skärmen blir ljusare eller mer dämpad. Använda histogrammet till att visa bilders ljusstyrka Använd histogrammet till att mäta ljusfördelningen innan du tar en bild. Om toppen är till höger i grafen är motivet ljust. Om den är till vänster är motivet mörkt. Optimal exponering uppnås när toppen är i mitten av histogrammet. Blixten kan påverka ljus och skugga i en bild. 37 SV

44 Få ut mer av din kamera Om du vill aktivera histogrammet i något bildläge eller under granskning trycker du på LCD/Info tills histogrammet visas. Använda rutnätet till att komponera en bild Rutnätet delar upp LCD-skärmen i tredjedelar vertikalt och horisontellt. Det här kan vara till hjälp om du till exempel vill få en balans mellan vatten, jord och himmel i en bild. Om du vill aktivera rutnätet i bildläget trycker du på LCD/Info tills rutnätet visas. Dela med dig av dina bilder Tryck på Share (Dela) när du vill märka bilder/videoklipp. När de har överförts till datorn kan du dela med dig av dem. Tryck på Share (Dela) när du vill märka bilder/videoklipp: När som helst. (Den senaste bilden/videon visas.) Precis efter att du har tagit en bild/spelat in ett videoklipp, under Snabbvisning (se sidan 5). När du har tryckt på Review (Granska) (se sidan 17). Märka bilder för utskrift 1 Tryck på Share (Dela). Tryck på och sök efter en bild. 2 Markera Utskrift genom att trycka på och tryck sedan på OK.* 3 Välj antal kopior (0 99) genom att trycka på. Noll innebär att märkningen tas bort för bilden. 38 SV

45 Ikonen för utskrift visas i statusområdet. Standardantalet är en utskrift. Få ut mer av din kamera 4 Valfritt: Du kan använda samma utskriftsantal för andra bilder. Tryck på och sök efter en bild. Behåll det aktuella utskriftsantalet eller ändra det genom att trycka på. Upprepa det här steget tills du har uppnått det utskriftsantal som du vill ha. 5 Tryck på OK. Tryck sedan på Share (Dela) när du vill stänga menyn. * Om du vill märka alla bilder på lagringsplatsen markerar du Skriv ut alla, trycker på OK och anger sedan antal kopior. Alternativet Skriv ut alla är inte tillgängligt vid snabbvisning. Om du vill ta bort utskriftsmärkningen för alla bilder på lagringsplatsen markerar du Avbryt utskrift och trycker på OK. Alternativet Avbryt utskrift är inte tillgängligt vid snabbvisning. Skriva ut märkta bilder När du överför märkta bilder till datorn öppnas utskriftsfönstret för programvaran EasyShare. Mer information om hur du skriver ut finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Mer information om hur du skriver ut från datorn, Printer Dock, en skrivare med PictBridge-funktion eller ett minneskort finns på sidan 47. OBS! Om du vill ha bästa möjliga utskrifter i storleken 10 cm x 15 cm använder du bildstorleken 5,3 MP (3:2). Se sidan 31. Märka bilder/videoklipp som ska skickas med e-post Steg 1 skapa e-postadresser Du kan lägga till e-postadresser med hjälp av programvaran Kodak EasyShare. Därefter kopierar du upp till 32 e-postadresser till kamerans internminne. (Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.) Steg 2 märka bilder/videoklipp i kameran 1 Tryck på Share (Dela). Tryck på när du vill leta efter en bild eller ett videoklipp. 2 Markera E-post genom att trycka på och tryck sedan på OK. E-postikonen visas i statusområdet. 39 SV

46 Få ut mer av din kamera 3 Tryck på så att en e-postadress markeras och sedan på OK. Om du vill märka andra bilder/videoklipp med samma adress trycker du på och bläddrar mellan bilderna. När önskad bild visas trycker du på OK. Om du vill skicka bilderna/videoklippen till fler än en adress upprepar du steg 3 för varje adress. De adresser du väljer markeras. 4 Om du vill ta bort ett val markerar du en förkryssad adress och trycker på OK. Om du vill ta bort alla valda e-postadresser markerar du Ta bort alla. 5 Markera Avsluta genom att trycka på och tryck sedan på OK. E-postikonen visas i statusområdet. 6 Tryck på Share (Dela) när du vill stänga menyn. Steg 3 överföra och skicka e-post När du överför de märkta bilderna/videoklippen till datorn öppnas e-postfönstret och du kan skicka dem till de adresser du har angett. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Märka bilder som favoriter Du kan lagra dina favoritbilder i Favoriter i kamerans internminne och sedan dela med dig av dem till släkt och vänner. OBS! När du överför bilder från kameran till datorn lagras alla bilder i datorn (även favoriter) i full storlek. Favoritbilderna mindre kopior av originalen överförs tillbaka till kameran, så att du kan dela med dig av dem fler gånger och ha ännu mer glädje av dem. Åtgärd 1. Märka bilder som favoriter Aktivitet 1 Tryck på Share (Dela). Tryck på och sök efter en bild. 2 Tryck på så att Favorit markeras och sedan på OK. Favoritikonen visas i statusområdet. Tryck på OK igen om du vill ta bort märkningen. 40 SV

47 Få ut mer av din kamera 2. Överföra 1 Om du vill kunna utnyttja alla funktioner måste du installera och bilder till datorn använda programvaran EasyShare som medföljer kameran. (Se sidan 45.) 2 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln modell U-8 (se sidan 46) eller med en EasyShare dockningsstation. Första gången du överför bilder visas en guide som hjälper dig att göra val som rör dina favoritbilder. Därefter överförs bilderna till datorn. Favoritbilder (mindre versioner av originalen) överförs till Favoriter i kamerans internminne. 3. Visa favoriter på kameran 1 Tryck på knappen Favoriter. 2 Du kan bläddra genom favoriterna genom att trycka på. OBS! Kameran kan lagra ett begränsat antal favoriter. Använd Camera Favorites (Kamerafavoriter) i programvaran EasyShare om du vill anpassa storleken på det minnesutrymme som avsätts för Favorites (Favoriter). Videoklipp som märks som favoriter lämnas kvar i mappen Favorites (Favoriter) i programvaran EasyShare. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Alternativa inställningar Du kommer åt alternativa inställningar genom att trycka på Menu (Meny) i läget Favoriter. Bildspel (sidan 22) Ta bort alla favoriter (sidan 41) Flerbildsvisning (sidan 26) Inställningsmeny (sidan 34) OBS! Bilder som tagits med bildstorleken 5,3 MP (3:2) visas i höjd/bredd-förhållandet 3:2 med ett svart fält längst upp och längst ned på skärmen. Ta bort alla favoriter från kameran 1 Tryck på knappen Favoriter. 2 Tryck på Menu (Meny). 3 Tryck på för att markera Ta bort Favoriter och tryck sedan på OK. Alla bilder som lagrats under Favoriter i internminnet tas bort. Favoriterna återställs nästa gång du överför bilder till datorn. 41 SV

48 Få ut mer av din kamera 4 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). Förhindra att favoriter överförs till kameran 1 Öppna programvaran Kodak EasyShare. Klicka på fliken My Collection (Min samling). 2 Gå till vyn Albums (Album). 3 Klicka på Camera Favorites Album (Favoritalbum i kameran) för din kamera. 4 Klicka på Remove Album (Ta bort album). Nästa gång du överför bilder från kameran till datorn använder du Camera Favorites Wizard/Assistant (Kamerafavoritguiden/-assistenten) till att antingen återskapa favoritalbumet i kameran eller avaktivera funktionen för favoriter i kameran. Skriva ut och e-posta favoriter 1 Tryck på knappen Favoriter. Tryck på och sök efter en bild. 2 Tryck på Share (Dela). 3 Markera Utskrift eller E-post och tryck sedan på OK. OBS! Favoriter som tagits med samma kamera (inte hämtats från någon annan källa) ger bra utskrifter i storlekar upp till 10 cm x 15 cm. Märka bilder/videoklipp för album Använd albumfunktionen i granskningsläget för att märka bilder/videoklipp i kameran med albumnamn. Steg 1 på datorn Med programvaran Kodak EasyShare kan du skapa albumnamn i datorn och sedan kopiera upp till 32 albumnamn till kamerans internminne. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Steg 2 på kameran 1 Tryck på Review (Granska) och sök efter bilden eller videoklippet. 2 Tryck på Menu (Meny). 42 SV

49 Få ut mer av din kamera 3 Markera Album genom att trycka på och tryck sedan på OK. 4 Markera ett albumnamn genom att trycka på och tryck sedan på OK. Om du vill lägga till andra bilder i samma album kan du bläddra mellan bilderna genom att trycka på. När önskad bild visas trycker du på OK. Om du vill lägga till bilder i fler album upprepar du steg 4 för varje album. Albumnamnet visas tillsammans med bilden. Ett plustecken (+) efter albumnamnet visar att bilden har lagts till i fler än ett album. Om du vill ta bort ett val markerar du ett albumnamn och trycker på OK. Om du vill ta bort alla de album som valts markerar du Ta bort alla. Steg 3 överför till datorn När du överför de märkta bilderna/videoklippen till datorn öppnas programvaran EasyShare och bilderna/videoklippen sparas i rätt albummapp. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. Förmärka albumnamn Använd funktionen Ange album (stillbild eller video) om du vill välja albumnamn innan du tar bilder eller spelar in videoklipp. Alla bilder du tar eller videoklipp du spelar in märks sedan med de valda albumnamnen. Steg 1 på datorn Du kan lägga till album med hjälp av programvaran Kodak EasyShare. Sedan kan du kopiera upp till 32 albumnamn till kamerans internminne. (Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare.) Steg 2 på kameran 1 Tryck på Menu (Meny) i valfritt bildläge. 2 Markera Ange album genom att trycka på och tryck sedan på OK. 3 Markera ett albumnamn genom att trycka på och tryck sedan på OK. Upprepa stegen om du vill markera bilder/videoklipp för album. 43 SV

50 Få ut mer av din kamera 4 Markera Avsluta och tryck sedan på OK. 5 Stäng menyn genom att trycka på Menu (Meny). De alternativ du har valt sparas. Det album som du valt visas på LCD-skärmen. Ett plustecken (+) efter albumnamnet innebär att fler än ett album har valts. Steg 3 överför till datorn När du överför de märkta bilderna/videoklippen till datorn öppnas programvaran EasyShare och bilderna/videoklippen sparas i rätt albummapp. Information finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. 44 SV

51 5 Överföra och skriva ut bilder VARNING! Installera programvaran Kodak EasyShare innan du ansluter EasyShare-kameran eller dockningsstationen till datorn. Annars kan det hända att programvaran inte installeras på rätt sätt. Installera programvaran 1 Stäng alla program som är öppna på datorn (inklusive antivirusprogram). 2 Sätt in CD:n med programvara för Kodak EasyShare i CD-ROM-enheten. 3 Installera programvaran: Windows Om installationsfönstret inte visas väljer du Kör på Startmenyn och skriver d:\setup.exe, där d är beteckningen för CD-enheten. Mac OS X Dubbelklicka på CD-ikonen på skrivbordet och klicka sedan på ikonen för installationsprogrammet. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran. OBS! Registrera kameran och programvaran när du uppmanas till det. Om du registrerar produkterna kan du anmäla intresse för att få information om uppdateringar till utrustningen. Om du vill registrera produkten senare går du till Information om de program som finns på CD:n med programvara för Kodak EasyShare finns i Help (Hjälp) i programvaran EasyShare. 45 SV

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/z612support

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS743 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls743support

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare P712 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/p712support

Läs mer

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera

Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Kodak EasyShare CX6200 digitalkamera Bruksanvisning www.kodak.com Interaktiva självstudiekurser hittar du här: www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600

Din manual KODAK P880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3005600 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK P880. Du hittar svar på alla dina frågor i KODAK P880 instruktionsbok (information,

Läs mer

Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare-One digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/easyshare-onesupport

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak,

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer

Om den här bruksanvisningen. Lär dig mer SVENSKA Om den här bruksanvisningen Tillbringa lite kvalitetstid med din bruksanvisning. Din belöning blir fantastiska bilder att skriva ut, skicka med e-post och dela på de sociala nätverk du gillar bäst.

Läs mer

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning

Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning Kodak EasyShare bildvisare Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Hjälp för bildvisaren finns på www.kodak.com/go/pictureviewersupport Eastman Kodak

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX3215 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok

KODAK DC200 Plus Camera. och. KODAK DC210 Plus Zoom Camera. Användarhandbok KODAK DC200 Plus Camera och KODAK DC210 Plus Zoom Camera Användarhandbok för kamerorna, installationsprogram, programvaran Mounter för KODAK DC200/DC210 och KODAK Acquire/TWAIN. Besök Kodak på webben.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

För att få bäst nytta av din kamera, läs manualen innan du börjar fotografera. Digitalkamera Bruksanvisning

För att få bäst nytta av din kamera, läs manualen innan du börjar fotografera. Digitalkamera Bruksanvisning För att få bäst nytta av din kamera, läs manualen innan du börjar fotografera. Digitalkamera Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: RICOH IMAGING CO., LTD. Adress:

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt har ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Om Digital Camera används oförsiktigt eller öppnas upphör garantin att gälla. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com

KODAK DC240/DC280 Zoom Digitalkamera. Handbok. Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com KODAK DC240DC280 Zoom Digitalkamera Handbok Besök Kodak på World Wide Web www.kodak.com Eastman Kodak Company, 1999 Kodak och Photolife är varumärken som tillhör Eastman Kodak Company. Innehåll 1 Komma

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company DC3200 digital kamera P/N 6B4769_SE TINSE0388TAZZ Tryckt i Japan Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 Eastman Kodak Company, 2000. Kodak är ett varumärke som tillhör Eastman Kodak Company Bruksanvisning

Läs mer

Snabbguide Onepix SVENSK

Snabbguide Onepix SVENSK Snabbguide Onepix SVENSK 2 Innehållsförteckning Förord 3 Snabbguide Digital röntgen 4 Förbered för att ta en röntgenbild med autotagning 5 De mest användbara verktyg: 5 Zooma in 5 Snabbzoom 5 Byta plats

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Grundläggande fakta digitalkameror

Grundläggande fakta digitalkameror KAPITEL 2 Grundläggande fakta digitalkameror Hur en digitalkamera fungerar På utsidan verkar en filmbaserad och en digital kamera vara detsamma. Du siktar med ett objektiv på ett motiv och trycker ner

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-453-049-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-3N Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer