FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift."

Transkript

1 DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. ( Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. ( För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning.

2 Innehåll Snabbguide s. 3 Knappfunktioner s. 11 Följ instruktionerna och tryck samtidigt på kamerans knappar och testa på så sätt kamerans olika funktioner. Menyhantering s. 17 Lär dig hur menyerna för basfunktionerna och inställningarna fungerar. Utskrift s. 29 Lär dig skriva ut dina bilder. OLYMPUS Master s. 35 Lär dig flytta bilderna till en dator och spara dem där. Lär känna din kamera s. 42 Lär dig mer om kamerans funktioner och hur du tar bättre bilder. Övrigt s. 50 Läs om praktiska funktioner och säkerhetsföreskrifter så att kameran kan användas så effektivt som möjligt. 2 SE

3 Ta fram dessa delar (förpackningens innehåll) Digitalkamera Kamerarem Litium-jonbatteri (LI-42B) Batteriladdare (LI-40C) USB-kabel AV-kabel OLYMPUS Master 2 CD-ROM Delar som inte finns med på bilden: Bruksanvisning (den här), förenklad bruksanvisning och garantikort. Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Snabbguide Fäst kameraremmen ( Dra åt remmen ordentligt så att den inte kan lossna. SE 3

4 Förbered kameran a. Ladda batteriet. 3 Nätkabel Litium-jonbatteri 1 Batteriladdare Vägguttag 2 Laddningsindikering Röd lampa lyser: laddar Lampan är släckt: färdigladdad (Laddtid: ca 5 timmar) Snabbguide ( Batteriet är delvis laddat vid leveransen. b. Sätt i batteriet och ett xd-picture Card (säljs separat) ( Sätt i batteriet genom att sätta in sidan märkt först, med -markeringarna mot låsknappen. Om du sätter i batteriet på fel sätt kan du inte ta bort det. Använd inte våld. Kontakta auktoriserade återförsäljare / servicestationer. Skador på batteriets utsida (t.ex. repor) kan orsaka värmeutveckling eller leda till en explosion. Låsknapp ( Tryck på låsknappen i pilens riktning för att ta ut batteriet. 4 SE

5 Skåra Kontaktyta 4 ( Håll kortet enligt instruktionerna och sätt i det rakt tills det klickar fast. ( Ta ut kortet genom att trycka in det hela vägen, släppa långsamt, ta tag i det och sedan ta ut det. 5 6 Snabbguide ( Med den här kameran kan du ta bilder utan att använda ett xd-picture Card (köps separat) (kallas»kort» i fortsättningen). Om du tar bilder med kameran utan att använda ett xd-picture Card sparas bilderna i det interna minnet. För mer information kortet, se»kortet» (s. 51). SE 5

6 Sätt på kameran Så här sätter man på kameran i fotograferingsläget. a. Ställ menyratten på h. För att fotografera stillbilder För att spela in videosekvenser Fotograferingslägen för stillbilder Snabbguide h P h B E f R Kameran väljer automatiskt de mest optimala inställningarna för fotograferingsförhållandena. Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet och slutartiden. Den här funktionen reducerar den rörelseoskärpa som kan uppstå om motiven eller kameran rör sig när bilder tas. Används för att ta bilder av personer. Används för att ta landskapsbilder. Välj mellan 15 motivprogram utifrån fotograferingsförhållandena. Följ fotograferingsguiden på skärmen för att fotografera utifrån förhållandena. b. Tryck på o. Y M D TIME Strömbrytare (POWER) :-- Y/M/ / D CANCEL MENU ( Tryck på strömbrytaren (POWER) igen för att stänga av kameran. ( Detta fönster visas om datum och tid inte har ställts in. Tips O Pilknapparna symboliseras av ONXY i bruksanvisningen. X Y N 6 SE

7 Inställning av datum och tid Fönstret för inställning av datum och tid Y M D TIME :-- Y/M/ / D Y-M-D Timmar Minuter Datumformat (Y-M-D, (år-månad-dag), M-D-Y (månad-dag-år), D-M-Y (dag-månad-år) CANCEL MENU Tar bort inställningen a. Tryck på OF / < och NY för att välja [Y]. De första två siffrorna för året går inte att ändra. Knappen OF / < Y M D TIME :-- Y/M M / D Snabbguide NY -knapp CANCEL MENU b. Tryck på Y#. Y# -knapp c. Tryck på OF / < och NY för att välja [M]. Y M D TIME d. Tryck på Y# :-- Y/M M / D CANCEL MENU SE 7

8 e. Tryck på OF / < och NY för att välja [D]. Y M D TIME :-- Y/M M / D f. Tryck på Y#. g. Tryck på OF / < och NY för att välja timmar och minuter. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. CANCEL MENU Y M D TIME :30 Y/M M / D Snabbguide h. Tryck på Y#. i. Tryck på OF / < och NY för att välja [Y / M / D]. j. Tryck på när alla inställningar har gjorts. Tryck på när klockan du ställer in ifrån är precis på jämn minut för att få en mer exakt inställning. CANCEL MENU Y M CANCEL MENU D TIME :30 SET SET OK Y/M M / D OK [ ] -knapp HQ [IN] 4 8 SE

9 Ta en bild a. Håll kameran. Horisontellt grepp Vertikalt grepp b. Ställ in skärpan. Placera den här markeringen över motivet. Avtryckare (Nedtryckt halvvägs) 1/1000 F3.1 [ ] HQ [IN] 4 Snabbguide Antalet bilder som kan tas indikeras. När skärpan och exponeringen är låsta tänds den gröna lampan och slutartiden och bländarvärdet visas. c. Ta bilden. Kortlampan blinkar. Avtryckare (Helt nedtryckt) SE 9

10 Titta på bilder a. Tryck på q. q -knapp Pilknappar Visar föregående bild Visar nästa bild [IN] HQ F3.1 1/ ISO : Snabbguide Radering av bilder a. Tryck på X& och Y# för att ta fram den bild som du vill radera. b. Tryck på / S. ERASE [IN] YES NO / S-knapp BACK MENU SET OK c. Tryck på OF / <, välj [YES] och tryck på. Knappen OF / < ERASE [IN] YES NO -knapp BACK MENU SET OK 10 SE

11 Knappfunktioner 1 2 d Fotograferingsläge Självutlösare Blixtfunktioner 6 8 [ ] b c 9 a HQ [IN] Makroläge 1 Strömbrytaren (POWER) Sätt på och stäng av kameran Sätt på kameran: Kameran aktiveras i fotograferingsläge. Objektivet skjuts ut Skärmen sätts på 2 Avtryckare Fotografering / inspelning av videosekvenser Fotografering av stillbilder Ställ menyratten på något annat än n och tryck lätt på avtryckaren (halvvägs). När skärpan och exponeringen är låsta tänds den gröna lampan (skärpelås) och slutartiden och bländarvärdet visas (bara om menyratten står på h, P, h). Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild. Grön lampa 1/1000 F3.1 [ ] Lås skärpan och komponera bilden (skärpelås) Komponera din bild med låst skärpa och tryck sedan ner avtryckaren helt för att ta en bild. Om den gröna lampan blinkar är skärpan inte rätt inställd. Försök att låsa skärpan igen. Knappfunktioner HQ [IN] 4 AF-låssymbol k [ ] AF-lås lås skärpan Om motivprogrammet är k H kan du låsa skärpan genom att trycka på N. Tryck på N igen för att upphäva AF-låset. g»f Fotografering med motivprogram» (s. 12) AF-låset stängs av automatiskt efter en bild. HQ [IN] 4 Inspelning av videosekvenser Ställ menyratten på n och tryck ner avtryckaren lite för att låsa skärpan. Tryck sedan ner avtryckaren helt för att starta inspelningen. Tryck ner avtryckaren igen för att stoppa inspelningen. SE 11

12 3 Fotograferingsläge väljs. Den här funktionen används för att aktivera kameran i fotograferingsläget när man trycker på K när den är avstängd. g»k / q Sätt på kameran med K eller q» (s. 27) 4 Knappen K (fotografering) Knappen q (bildvisning) Val av fotograferingsläge / Sätt på kameran Val av bildvisningsläge / Sätt på kameran Senast tagna bild visas. Tryck på pilknapparna för att ta fram andra bilder. Använd zoomreglaget för att gå mellan delförstoring och småbildsvisning. Tryck på för att gömma informationsdisplayen som visas i 3 sekunder under visning av en bild i taget. Den här funktionen används för att aktivera kameran i bildvisningsläget när man trycker på q när den är avstängd. g»k / q Sätt på kameran med K eller q» (s. 27) g Uppspelning av videosekvens»movie PLAY Uppspelning av videosekvenser» (s. 22) Knappfunktioner 5 Menyratten Ställ menyratten på önskat fotograferingsläge. h Fotografering med automatiska inställningar Kameran väljer de mest optimala inställningarna och fotograferar. [CAMERA MENU]-inställningar som [WB], [ISO] kan inte ändras. P Inställning av optimalt bländarvärde och optimal slutartid Kameran ställer automatiskt in det optimala bländarvärdet och slutartiden för motivets ljusstyrka. [CAMERA MENU]-inställningar som [WB], [ISO] kan ändras. h Fotografering med digital bildstabilisering Den här funktionen reducerar den rörelseoskärpa som kan uppstå om motiven eller kameran rör sig när bilder tas. B E Fotografering utifrån förhållandena Använd PORTRAIT och LANDSCAPE för att fotografera med de bästa inställningarna. f Fotografering med motivprogram Välj mellan 15 motivprogram utifrån fotograferingsförhållandena. Tryck på för att ställa in. Byte av fotograferingsläge / NIGHT+PORTRAIT / j SPORT /N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / X FIREWORKS / P BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS /i AUCTION / S SMILE SHOT / k UNDER WATER WIDE1 *1 / l UNDER WATER WIDE2 *1*2*3 / H UNDER WATER MACRO *1 M C N W R 1 NIGHT+PORTRAIT BACK MENU SET OK Programvalsfönstret visar exempel på bilder och det fotograferingsläge som passar bäst för situationen. När du vill byta till ett annat motivprogram när ett motivprogram redan har valts måste du trycka på m. Välj sedan [SCENE] i huvudmenyn och öppna fönstret för val av motivprogram. Om man byter motivprogram ändras de flesta inställningarna till det valda motivprogrammets standardinställningar. *1 Använd ett undervattenshus vid denna inställning. *2 Avståndet är fast inställt på ca 5 m. *3 Bilden som precis tagits visas inte på skärmen under inspelning. 12 SE

13 [S SMILE SHOT] När kameran upptäcker ett leende ansikte i fotograferingsstandbyläge tas 3 bilder automatiskt med sekvensfotografering med hög hastighet. Du kan även ta bilder manuellt genom att trycka på avtryckaren i detta läge. Under vissa omständigheter kan kameran inte upptäcka ett leende ansikte. När [SMILE SHOT] har valts, tänds självutlösarlampan. Fotografering är inte möjlig medan självutlösarlampan blinkar. R Följ fotograferingsguiden för inställning Följ fotograferingsguiden på skärmen för att ställa in önskade SHOOTING GUIDE 1 / 3 funktioner Shoot w/ effects preview. Brightening subject. Shooting into backlight. Set particular lighting. Blurring background. Tryck på m för att gå tillbaka till fotograferingsguiden. För att ändra inställningen utan att använda fotograferingsguiden måste man ställa in ett annat fotograferingsläge. Inställningar som görs med fotograferingsguiden återställs till fabriksinställningen när m trycks ner eller när läget ändras med SET OK menyratten. Fotografering med förhandsgranskning av olika effekter Exposure effects Välj ett alternativ i [1 Shoot w / effects preview.] i menyn [SHOOTING GUIDE] för att granska ett fönster med flera bilder live på skärmen. Dessa bilder visar fyra olka grader av den valda effekten. De fyra förbilderna kan användas för att jämföra och välja inställning / effekt. Använd pilknapparna för att välja bilden med de inställningar du vill använda och tryck på. Kameran växlar automatiskt till fotograferingsläget och du kan nu fotografera med den inställda effekten. När [exposure effects.] har valts Använd XY för att ändra indikering. n Inspelning av videosekvenser Ljud spelas in tillsammans med videosekvensen. Under ljudinspelning kan bara den digitala zoomen användas. Om du vill spela in videosekvensen med den optiska zoomen måste [R] ställas på [OFF]. g»r (videosekvenser) Inspelning av videosekvens med eller utan ljud» (s. 21) Knappfunktioner A Under inspelningen lyser den röda lampan. 00:36 Den återstående inspelningstiden visas på skärmen. När den resterande inspelningstiden är 0 avslutas inspelningen. 6 Pilknappar (ONXY) Använd pilknapparna för att välja motivprogram, visa bilder och välja funktionerna i menyerna. 7 -knapp Denna knapp används för att bekräfta ditt val. SE 13

14 8 OF / <-knapp Exponeringskompensation / utskrift Fotograferingsläge: Exponeringskompensation Tryck på OF / < i fotograferingsläge, välj en bild med önskad F ljusstyrka med XY och tryck på. Kan ställas in mellan 2,0 EV och +2,0 EV Bildvisningsläge: Utskrift Ta fram den bild du vill skriva ut i bildvisningsläget, anslut kameran till en skrivare och tryck på OF / < för att skriva ut bilden. g»direktutskrift (PictBridge)» (s. 29) 9 X&-knapp Fotografering på nära håll Tryck på X& i fotograferingsläget för att välja makroläget. Tryck på för att ställa in. OFF Makro avstängt Avbryter makroläget. & Makro på I detta läge kan motivet fotograferas på så nära håll som 10 cm (i utzoomat läge) och 60 cm (i inzoomat läge). % Supermakro Denna funktion gör det möjligt att fotografera motivet på endast 5 cm avstånd. Zoomens position fixeras automatiskt och kan inte ändras. Knappfunktioner 0 NY-knapp Fotografering med självutlösare Tryck på NY i fotograferingsläget för att sätta på och stänga av självutlösaren. Tryck på för att ställa in. OFF Självutlösaren avstängd Stänger av självutlösaren. Y Självutlösaren på Aktiverar självutlösaren. Tryck ner avtryckaren helt när du har ställt in självutlösaren. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, sedan blinkar den i ca 2 sekunder och bilden tas. För att avbryta självutlösarfunktionen; tryck på NY. Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild. a Y#-knapp Tryck på Y# i fotograferingsläget för att välja blixtfunktion. Tryck på för att ställa in. AUTO Automatisk blixt Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Röda ögon Ger förblixtar som reducerar effekten röda ögon. # Upplättnadsblixt Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte. Fotografering med blixt b m-knapp Huvudmenyn visas. Gå till huvudmenyn 14 SE

15 c / S-knapp Gör skärmen ljusare (motljusökning) / Radering av bilder Gör skärmen ljusare Tryck på i fotograferingsläget. Skärmen blir ljusare. Om knappen inte trycks in inom 10 sekunder återgår kameran till föregående ljusstyrka. S Radering av bilder Välj bildvisningsläget och bilden du vill radera, tryck sedan på S. När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar. g»0 Skrivskydda bilder» (s. 25) d Zoomreglaget Fotograferingsläge: Zooma in ett motiv Optisk zoom: 3x Digital zoom: 4x (optisk zoom x digital zoom: max. 12x) Zooma ut: Vrid zoomreglaget till W. [ ] Zoomning under fotografering / delförstoring [ ] Zooma in: Vrid zoomreglaget till T. [IN] HQ HQ [IN] 4 Zoomindikator Det vita området är området för den optiska zoomen. Det röda området är området för den digitala zoomen. När reglaget når det röda området aktiveras den digitala zoomen och bilden förstoras ytterligare. Knappfunktioner SE 15

16 Bildvisningsläge: Visar nästa bild Visning av en bild i taget Använd pilknapparna för att bläddra bland bilderna. T [IN] W [IN] HQ F3.1 1/ ISO : T W T T [IN] [IN] W W Småbildsvisning Använd pilknapparna för att välja bilden som ska visas och tryck på för att visa bilden. Delförstoring Vrid zoomreglaget mot T och håll det där för att förstora bilden (upp till 10 gånger) eller vrid mot W för att förminska bilden. Tryck på pilknapparna under närbildsvisningen för att flytta bilden i den indikerade riktningen. Tryck på när du vill gå tillbaka till visning av en bild i taget. Knappfunktioner T [IN] W 16 SE

17 Menyhantering K -knapp (fotograferingsläge) q -knapp (bildvisningsläge) m -knapp Pilknappar (ONXY) Om menyerna Tryck på m för att gå till huvudmenyn på skärmen. Innehållet i huvudmenyn beror på vilket läge som är inställt. Huvudmeny (Fotograferingsläge för stillbilder) Funktioner i inställningsmenyn RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING BACK MENU ENGLISH NO SET OK Välj [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] eller [SETUP] och tryck på. Fönstret för att välja menyfunktion visas. Tryck på m för att fotograferingsguiden ska visas när menyratten står på R och när du har ställt in med fotograferingsguiden. Guidefunktion Under menyhanteringen visas knapparna och deras funktioner nedtill på skärmen. Följ dessa guider för att navigera genom menyerna. Menyhantering RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK BACK MENU : Går tillbaka en meny. EXIT MENU : Lämnar menyn. : Tryck på pilknapparna (ONXY) för att välja en funktion. SET OK : Ställer in vald funktion. Guidefunktion m-knapp Pilknappar (ONXY) SE 17

18 Använda menyerna I exemplet nedan visas hur menyerna ska användas när man ställer in [8] (varningssignal). 1 Ställ menyratten på ett annat läge än R. 2 Tryck på m för att gå till huvudmenyn. Tryck IMAGE på Y för att välja [SETUP], tryck sedan på. QUALITY [8] finns i menyn [SETUP]. RESET CAMERA MENU SETUP 3 Tryck på ON för att välja [8], tryck sedan på. Inställningar som inte är tillgängliga kan inte att väljas. Tryck på X för att flytta markören till sidindikeringen. Tryck på ON för att byta sida. Tryck på Y eller för att gå tillbaka till val av funktioner. EXIT MENU 1 SCENE SETUP MEMORY FORMAT SILENT MODE SET OK 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO BACK MENU SET OK Sidnumrering: Den här markeringen visas när det finns fler menyfunktioner på nästa sida. Den valda funktionen visas i en annan färg SETUP BEEP SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU NORMAL LOW LOW LOW SET OK Menyhantering 4 Tryck på ON för att välja [OFF], [LOW] eller [HIGH], tryck sedan på. Menyfunktionen har ställts in och den föregående menyn visas. Tryck på m flera gånger för att lämna menyn. Tryck på m utan att trycka på för att avbryta ändringarna och fortsätta med menyhanteringen. Fotograferingsmenyn BEEP BACK MENU SETUP SHUTTER SOUND VOLUME OFF LOW HIGH SET OK K 1 4 KAMERAMENY 2 RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK 4 5 WB ISO FINZOOM R (stillbilder) R (videosekvenser) PANORAMA* AF MODE * Ett Olympus xd-picture Card krävs SE

19 Vissa funktioner kan inte väljas beroende på vilket läge som har valts. g»funktioner i fotograferingslägen och motivprogram» (s. 49) g»inställningsmenyer» (s. 26) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 1 IMAGE QUALITY Kvaliteten på stillbilder och deras användning Bildkvalitet / Bildstorlek Komprimering Användning Videokvalitet Ändring av bildkvalitet SHQ HQ 3264 x x 2448 Låg komprimeringsgrad Standardkomprimering Används för att skriva ut stora bilder på stort papper. Används för bildbehandling på en dator, t.ex. justering av kontrast eller röda ögon. SQ x 1536 Standardkomprimering Används för utskrifter i A4- / vykortsformat. Används för dataredigering, t.ex. rotera bilder eller lägga till text på en bild. SQ2 640 x 480 Standardkomprimering Används för att skicka bilder som bilaga i e-post. 16: x 1080 Standardkomprimering Används för att betona bredden av ett motiv som t.ex. landskap och när man vill titta på bilderna på en widescreen-tv. [PANORAMA] kan inte användas. Bildkvalitet / Bildstorlek SHQ 640 x 480 HQ 320 x 240 SQ 160 x RESET Återställning av fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna NO / YES Återställer fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna. Följande funktioner kan återställas till följande standardinställningar. Funktion Fabriksinställning Ref. sida f M NIGHT+PORTRAIT s. 12 F 0.0 s. 14 & OFF s. 14 Y OFF s. 14 # AUTO s. 14 BILDKVALITET HQ s. 19 VITBALANS AUTO s. 20 ISO AUTO s. 20 FINZOOM OFF s. 20 R (stillbilder) OFF s. 21 R (videosekvenser) ON s. 21 AF LÄGE iesp s. 21 Menyhantering SE 19

20 3 f (motivprogram) Fotografering med motivprogram Programvalsfönstret visar exempel på bilder och det fotograferingsläge som passar bäst för situationen. Detta kan bara ställas in när menyratten står på f. Om man byter motivprogram ändras de flesta inställningarna till det valda motivprogrammets standardinställningar. g»f Fotografering med motivprogram» (s. 12) 4 KAMERAMENY WB... Justering av bildens vitbalans AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt så att färgerna ser naturliga ut oberoende av ljuskällan. 5 Soliga dagar För fotografering under en klar himmel. 3 Molniga dagar För fotografering under en molnig himmel. 1 Tungsten För fotografering i konstljus. w Lysrör 1 För fotografering i lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i bostäder.) x Lysrör 2 För fotografering i ett neutralt vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i skrivbordslampor.) y Lysrör 3 För fotografering i ett vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i kontorslokaler.) ISO... Ändring av ISO-känsligheten Menyhantering AUTO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Känsligheten justeras automatiskt beroende på motivförhållandena. Ett lågt värde minskar känsligheten för fotografering i dagsljus för en klar, skarp bild. Ju högre värde desto bättre är kamerans ljuskänslighet och förmåga att ta bilder med en kort slutartid under förhållanden med lite ljus. Hög känslighet kan tillföra brus vilket kan leda till att bilden blir kornig. FINE ZOOM... Zooma in ett motiv utan att bildkvaliteten försämras OFF / ON Med den här funktionen kan du zooma upp till ca 15x när du kombinerar optisk zoom och bildbeskärning. Bildkvaliteten försämras inte eftersom dataomvandling (genom ökad pixelupplösning) inte görs. Den tillgängliga förstoringen varieras beroende på inställningen [IMAGE QUALITY]. Den tillgängliga inställningen [IMAGE QUALITY] är [SQ1] eller lägre. 20 SE

21 R (stillbilder)...inspelning av ljud med stillbilder OFF / ON När funktionen är aktiverad, [ON], spelar kameran in ljud i ca 4 sekunder när bilden har tagits. Rikta kameramikrofonen mot ljudkällan du vill spela in när inspelningen börjar. R (videosekvenser)... Inspelning av videosekvens med eller utan ljud OFF / ON När [ON] (ljud spelas in) väljs kan inte den optiska zoomen användas under inspelning av videosekvens. Bara den digitala zoomen kan användas. PANORAMA... Skapa en panoramabild Med panoramafotografering kan man skapa en panoramabild med hjälp av programmet OLYMPUS Master, som finns på den medföljande CD-ROM:en. Det krävs ett Olympus xd-picture Card för panoramafotografering. Sammanfogar bilder från vänster till höger Y: Nästa bild sammanfogas i höger kant. X: Nästa bild sammanfogas i vänster kant. Sammanfogar bilder nerifrån och upp O: Nästa bild sammanfogas upptill. N: Nästa bild sammanfogas nertill. Använd pilknapparna för att specificera i vilken kant bilderna ska sammanfogas. Komponera sedan bilderna du tar så att de överlappar varandra. Delen av bilden som ska överlappas med nästa bild stannar inte kvar i ramen. Du måste själv komma ihåg hur delen i bilden såg ut och ta nästa bild så att den överlappar. Tryck på för att avsluta. Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. Varningssymbolen g visas när du har tagit 10 bilder. AF MODE... Ändring av inställningsområdet för skärpan FACE DETECT iesp SPOT Kameran söker ett ansikte inom ramen och fokuserar på det. Kameran avgör vilket motiv på skärmen som skärpan ska ställas in på. Även om motivet inte befinner sig i mitten på skärmen kan skärpan ställas in. Valet av skärpa baseras på motivet inom AF-markeringen. Menyhantering Under vissa omständigheter kan kameran inte upptäcka ett ansikte även om [FACE DETECT] har valts. 5 SILENT MODE OFF / ON Ljudlös kamera Med den här funktionen stänger man av kamerans ljud som hörs vid fotografering och bildvisning (t.ex. varningssignaler, slutarljud etc.). SE 21

22 Bildvisningsmeny q När en stillbild har valts 5 EDIT Redigering av stillbilder i kameran 5 8* 1 6 PLAYBACK MENU Q P 1 0 y *2 R *2 3 4 SLIDE- SHOW EDIT PRINT ORDER PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU 7 6 *1 Ett kort krävs. *2 Det här visas inte när en videosekvens har valts. 5 EDIT Redigering av stillbilder i kameran INDEX EDIT 2 När en videosekvens har valts 5 MOVIE PLAY EDIT PRINT ORDER PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU g»inställningsmenyer» (s. 26) g»silent MODE Ljudlös kamera» (s. 21) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 76 Menyhantering 1 SLIDESHOW Tryck på för att starta bildspelet. Bara den första bilden i varje videosekvens visas. Tryck på för att avbryta bildspelet. 2 MOVIE PLAY [IN] Automatisk visning av bilder Uppspelning av videosekvenser Välj [MOVIE PLAY] i huvudmenyn och tryck på för att spela upp videosekvensen. Man kan även välja en bild med filmkamerasymbolen (n) och trycka på för att spela upp videosekvensen. ' : MOVIE PLAY OK 4 Funktioner under uppspelning av videosekvens [IN] HQ ' : :00 00:36 Tryck på för göra en paus i bildvisningen. Y : Snabbspolar framåt under bildvisningen när knappen hålls intryckt. X : Snabbspolar bakåt när knappen hålls intryckt. Speltid / total inspelningstid O : Höjer volymen. N : Sänker volymen. 22 SE

23 Funktioner när du tryckt på paus [IN] Y : Spelar upp när knappen hålls intryckt. X : Spelar upp filmen baklänges när knappen hålls intryckt. 00:05 00:36 O : Visar den första bilden. N : Visar den sista bilden. Tryck på för att fortsätta med uppspelningen. Tryck på m för att avsluta uppspelningen av videosekvensen när den pågår eller under paus. 3 PERFECT FIX Den tagna bilden redigeras och sparas som en ny bild. Använd ON för att välja den effekt du vill tillämpa och tryck på. Använd XY för att välja den bild som ska redigeras och tryck på. PERFECT FIX ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX BACK MENU [IN] SET OK ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX Redigering av bilder Digital bildstabilisering, ljuskorrigering och borttagning av röda ögon aktiveras samtidigt. Retuscherar suddiga bilder. Underexponerade områden i bilden görs ljusare. Korrigerar ett motiv med röda ögon. Videosekvenser, bilder som har tagits med en annan kamera och bilder som redan har retuscherats eller redigerats kan inte redigeras. När retuscherade bilder visas kan bilden inte retuscheras. Det kan finnas kvar suddiga ställen på en del bilder. När en bild redigeras kan kvaliteten försämras något. 4 MY FAVORITE Sparar och visar dina favoritstillbilder i det interna minnet som nya. Upp till 9 bilder kan sparas. Sparade bilder kan inte raderas vid formatering av det interna minnet. g»radera bilder som sparats i MY FAVORITE» (s. 24) Visa och spara bilder i Favoriter Observera Sparade bilder kan inte redigeras, skrivas ut, kopieras till kortet, föras över till en dator eller visas på en dator. Menyhantering VIEW FAVORITE... Visa sparade bilder Välj [VIEW FAVORITE] för att se bilderna som är sparade i MY FAVORITE. Använd pilknapparna för att bläddra bland bilderna. Tryck på m för att välja [ADD FAVORITE] eller [SLIDESHOW]. ADD FAVORITE EXIT MENU My Favorite SLIDE- SHOW EXIT SET OK ADD FAVORITE SLIDESHOW EXIT Lägger in bilder i Mina favoriter. Välj bild med XY och tryck på. Visar sparade bilder atuomatiskt. Tryck på för att avbryta bildspelet. Går tillbaka till normalt bildvisningsläge. SE 23

24 Radera bilder som sparats i MY FAVORITE YES / NO Använd pilknapparna för att välja den bild som ska raderas och tryck på S. Välj [YES] och tryck på. Även om bilder som är sparade i MY FAVORITE raderas raderas inte originalbilderna i det interna minnet eller på kortet. SET... Spara favoritbilder SET Välj bild med XY och tryck på. BACK MENU SET OK 5 EDIT Q...Ändring av bildstorlek 640 x 480 / 320 x 240 Ändrar bildstorleken och sparar den som en ny fil. P...Bildbeskärning Beskär bilden och spara den som en ny bild. Använd XY för att välja en bild som ska beskäras och tryck på. Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera rutans läge och storlek och tryck på. Menyhantering O SET OK INDEX...Skapa en småbildsvisning av en videosekvens 00:00/00:3600:36 Den här funktionen väljer ut 9 bilder från en videosekvens och sparar dem som en ny bild (INDEX) med en miniatyrbild av varje bild. Använd XY för att välja en videosekvens och tryck på. Använd pilknapparna för att välja den första bilden och tryck på. Välj den sista bilden på samma sätt och tryck på. SET OK EDIT...Klipper ut en del av videosekvensen 00:00/00:3600:36 Välj den del av videosekvensen som du vill spara, skriv över originalfilen med den eller spara den som en ny fil. Välj [NEW FILE] eller [OVERWRITE] och tryck på. Använd pilknapparna för att välja den första bilden och tryck på. Välj den sista bilden på samma sätt och tryck på. SET OK 24 SE

25 6 PLAYBACK MENU 0...Skrivskydda bilder OFF / ON 0 OFF ON [IN] Skrivskyddade bilder kan inte raderas med [ERASE], [SEL. IMAGE] eller [ALL ERASE], men alla bilder raderas utan undantag vid formatering. Välj bild med XY och skrivskydda den genom att välja [ON] med ON. Du kan skrivskydda flera bilder i följd. 9 visas när bilden är skrivskyddad. EXIT OK y... Rotera bilder +90 / 0 / 90 Bilder som tas när kameran hålls vertikalt visas horisontellt. Med denna funktion kan du rotera dessa bilder så att de visas vertikalt. Bilden behåller sin nya riktning även efter det att kameran stängts av. y [ IN] y [ IN] y [ IN] EXIT OK EXIT OK EXIT OK Välj bild med XY och välj [+90 ] / [0 ] / [ 90 ] med ON för att vända bilerna. Du kan rotera flera bilder i följd. R... Lägg till ljud till stillbilder R YES / NO YES NO [IN] Ljud spelas in i ca 4 sekunder. Använd pilknapparna XY för att välja en bild och välj [YES] för att starta inspelningen. Indikatorn [BUSY] visas tillfälligt. Menyhantering BACK MENU SET OK 7 ERASE Radering av valda bilder / radering av alla bilder Skrivskyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skrivskyddet innan du försöker radera dessa bilder. När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar. Sätt inte i kortet i kameran när du vill radera bilder i det interna minnet. Sätt först i kortet i kameran när du vill radera bilder i på kortet. SE 25

26 SEL. IMAGE... Radering av en bild SEL. IMAGE [IN] Använd pilknapparna för att välja en bild och tryck på för att markera med R. Tryck på igen för att ångra valet. Tryck på S när valet har gjorts. Välj [YES] och tryck på. BACK MENU OK GO ALL ERASE... Radering av alla bilder i det interna minnet eller på kortet. Välj [YES] och tryck på. 8 PRINT ORDER Skapa utskriftsreservationer (DPOF) Med den här funktionen kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om datum och tid) tillsammans med bilderna när de lagras på kortet. g»utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 32) Inställningsmenyer Fotograferingsläge Inställning RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK FORMATERA (FORMAT * ) BACKUP * W PIXEL MAPPING K / q s KNAPPLJUD 8 SLUTARLJUD VOLYM X VIDEO UT ENERGISPARLÄGE Menyhantering SLIDE- SHOW EXIT MENU EDIT PERFECT PLAYBACK FIX MENU MY FAVORITE Bildvisningsläge PRINT ORDER SETUP SILENT ERASE MODE SET OK * Ett kort krävs. MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formatering av det interna minnet eller kortet All datainformation, inklusive skrivskyddade bilder, raderas när det interna minnet eller kortet formateras (bilder i»mina favoriter» raderas inte). Se till att föra över viktig data till en dator innan du formaterar. Det får inte finnas något kort i kameran när det interna minnet formateras. Se till att kortet sitter i kameran när det ska formateras. Innan du använder kort som inte är tillverkade av OLYMPUS eller kort som har formaterats på en dator, måste du formatera dem med kameran. BACKUP...Kopiering av bilder från det interna minnet till kortet Sätt i kortet i kameran. Bilderna i det interna minnet raderas inte vid kopieringen. Det tar en stund att kopiera data. Kontrollera att batteriet är laddat innan kopieringen startas. 26 SE

27 W... Val av displayspråk Du kan välja språk för texterna på displayen. Vilka språk som går att välja varierar beroende på var du har köpt kameran. Du kan lägga till andra språk i din kamera med den bifogade programvaran OLYMPUS Master. PIXEL MAPPING... Justering av bildbehandlingsfunktionen Med pixelmapping-funktionen kan kameran kontrollera och justera CCD-enheten och bildbehandlingsfunktionerna. Man behöver inte använda denna funktion särskilt ofta. Ungefär en gång om året rekommenderas. Vänta minst en minut när du har tagit eller visat bilder för att funktionen pixelmapping ska fungera korrekt. Om du råkar stänga av kameran under funktionen pixelmapping måste du starta om funktionen igen. Välj [PIXEL MAPPING]. Tryck på när [START] visas. K / q...sätt på kameran med K eller q YES NO När du trycker på K aktiveras kameran i fotograferingsläget. När du trycker på q aktiveras kameran i bildvisningsläget. Kameran aktiveras inte. Tryck på strömbrytaren för att sätta på kameran. s...justering av skärmens ljusstyrka BRIGHT / NORMAL BEEP...Justering av volymen för knappljudet OFF (inget ljud) / LOW / HIGH 8...Justering av volymen för kamerans varningssignal OFF (inget ljud) / LOW / HIGH SHUTTER SOUND...Justering av avtryckarens ljud OFF (inget ljud) / LOW / HIGH VOLUME...Justering av volymen under bildvisning SETUP 1 2 BEEP 3 SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU SET OK Tryck på ON för att justera volymen. Det går att justera volymen i fem lägen eller stänga av den helt. Menyhantering SE 27

28 X... Inställning av datum och tid Datum och tid sparas sedan med varje bild och används också i filnamnet. Om datum och tid inte har ställts in visas fönstret [X] varje gång kameran sätts på. Y-M-D Timmar Minuter Y M D TIME :-- CANCEL MENU Y/M/ / D Tar bort inställningen Datumformat (Y-M-D (år-månad-dag), M-D-Y (månad-dag-år), D-M-Y (dag-månad-år) De första två siffrorna för året [Y] går inte att ändra. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. Ställ markören på»minuter» eller»y / M / D» och tryck på när klockan når hel minut för att få en mer exakt inställning. VIDEO OUT... Bildvisning på en TV NTSC / PAL Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts. Ställ in videoutgången enligt videosignaltypen på din TV för att visa bilderna i kameran på TV:n. Det finns olka signaltyper för TV:n i olika länder / regioner. Kontrollera typen av videosignal innan du ansluter kameran till TV:n. NTSC: Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan PAL: Europeiska länder, Kina Visa bilder på TV Stäng av kameran och TV:n innan anslutningen görs. Kontaktlucka Multikontakt Anslut till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på TV:n. Menyhantering Inställningar på kameran Sätt på kameran och tryck på q för att välja bildvisningsläget. Den senast tagna bilden visas på TV:n. Använd pilknapparna för att se önskad bild. AV-kabel (medföljer) Inställningar på TV:n Sätt på TV:n och ställ in den på video. Se bruksanvisningen för TV:n för ytterligare detaljer gällande videoingång. Delar av bilder och information som visas på skärmen kan eventuellt inte synas. Detta beror på TV:ns inställningar. POWER SAVE... Växla till energisparläge OFF / ON Om kameran inte används i fotograferingsläget stängs skärmen automatiskt av efter ca 10 sekunder. När du trycker på zoomreglaget eller någon annan knapp aktiveras kameran igen. 28 SE

29 Utskrift Direktutskrift (PictBridge) Direktutskrift Genom att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare kan du skriva ut bilder direkt utan att behöva använda en dator. Välj bilderna du vill skriva ut och antalet utskrifter på kamerans skärm. Se efter i skrivarens bruksanvisning om den är kompatibel med PictBridge. Vad är PictBridge? PictBridge är standarden för att ansluta digitalkameror och skrivare av olika fabrikat och skriva ut bilderna direkt utan att behöva använda en dator. Vilka utskriftslägen, pappersstorlekar o.s.v. som går att välja beror på vilken skrivare du använder. Se efter i din skrivares bruksanvisning. För detaljerad information om olika utskriftspapper, bläckpatroner etc., se skrivarens bruksanvisning. EASY PRINT [EASY PRINT] kan användas för att skriva ut bilden som visas på skärmen. Bilden skrivs ut med skrivarens standardinställningar. Datumet och filnamnet skrivs inte ut. STANDARD Alla skrivare som stödjer PictBridge har standardiserade skrivarinställningar. Om man väljer [STANDARD] i inställningsfönstren (s. 31) skrivs bilderna ut enligt dessa inställningar. Se efter i skrivarens bruksanvisning eller kontakta tillverkaren för att få information om dess standardinställningar. 1 Ta fram bilden som du vill skriva ut på skärmen i bildvisningsläge. 2 Sätt på skrivaren och anslut USB-kabeln (medföljer kameran) till kamerans multikontakt och till skrivarens USB-port. Multikontakt USB-kabel Utskrift Fönstret [EASY PRINT START] visas. Titta i skrivarens bruksanvisning för att se hur man sätter på skrivaren och var USB-porten finns. 3 Tryck på OF / <. Skrivaren börjar skriva ut. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK SE 29

30 När utskriften är färdig visas fönstret för val av bild. För att skriva ut en till bild: Tryck på XY för att välja bild och tryck sedan på OF / <. Dra ut USB-kabeln från kameran medan fönstret för val av bild visas på skärmen när du är färdig. 4 Koppla loss USB-kabeln från kameran. EXIT PRINT 5 Lossa USB-kabeln från skrivaren. Du kan använda [EASY PRINT] även när kameran är avstängd eller i fotograferingsläge. Anslut USBkabeln när kameran är avstängd eller befinner sig i fotograferingsläge. Fönstret för val av USBanslutning visas. Välj [EASY PRINT]. g»easy PRINT» steg 3 (s. 29),»Andra utskriftsfunktioner och utskriftsinställningar» steg 2 (s. 30) Andra utskriftsfunktioner och skrivarinställningar (CUSTOM PRINT) Utskrift 1 Ta fram skärmen som visas till höger enligt beskrivningen i steg 1 och 2 på s. 29 och tryck på. 2 Välj [CUSTOM PRINT] och tryck på. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT Guidefunktion SET OK 3 Gör skrivarinställningarna enligt guidefunktionen. 30 SE

31 Val av utskriftsfunktion PRINT MODE SELECT EXIT MENU PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Skriver ut den valda bilden. Skriver ut alla bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet. Skriver ut en bild i multilayoutformat. Skriver ut ett index för alla bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet. Skriver ut bilder enligt utskriftsreservationsdata på kortet. Om det inte finns några utskriftsreservationer går detta alternativ inte att välja. g»utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 32) Pappersinställningar P RINTP A P ER [IN] SIZE BORDERLESS STANDARD STANDARD BACK MENU SET OK SIZE BORDERLESS Välj bland pappersstorlekarna som finns på skrivaren. Välj med eller utan ram. Du kan inte välja ram i läget [MULTI PRINT]. OFF ( ) Bilden skrivs ut i en tom ram. ON ( ) Bilden som skrivs ut täcker hela sidan. PICS / SHEET Finns endast i läget [MULTI PRINT]. Antalet utskrifter som kan göras beror på skrivaren. Observera Om fönstret [PRINTPAPER] inte visas är [SIZE], [BORDERLESS] och [PICS / SHEET] inställda på standard. Val av bild för utskrift [IN] SINGLE PRINT PRINT OK MORE PRINT SINGLE PRINT MORE Tryck på XY för att välja bilden du vill skriva ut. Du kan även använda zoomreglaget och välja en bild från småbildsvisningen. Inställning av antalet utskrifter och utskriftsdata Skriver ut ett exemplar av bilden som visas. När [SINGLE PRINT] eller [MORE] har valts skrivs ett eller flera exemplar ut. Gör en utskriftsreservation för bilden som visas. Ställer in antalet utskrifter och utskriftsdata för bilden som visas. Utskrift PRINT INFO BACK MENU < x DATE FILE NAME P 1 WITHOUT WITHOUT SET OK [IN] <x Ställer in antalet utskrifter. Du kan välja upp till 10 utskrifter. DATE ( ) Om du väljer [WITH] skrivs bilderna ut med datum. FILE NAME ( ) Om du väljer [WITH] skrivs bilderna ut med filnamnet. P Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera beskärningsramens läge och storlek och tryck på för att skriva ut den beskurna bilden. 4 Välj [PRINT] och tryck på. Skrivaren börjar skriva ut. När den skrivit klart visas fönstret [PRINT MODE SELECT]. P R INT PRINT CANCEL BACK MENU SET OK SE 31

32 För att avbryta utskriften P RINT TRANSFERRING CANCEL OK Tryck på. Fönstret under dataöverföringen CONTINUE CANCEL SET OK Välj [CANCEL] och tryck på. 5 Gå till fönstret [PRINT MODE SELECT] och tryck på m. Ett meddelande visas. 6 Koppla loss USB-kabeln från kameran. 7 Koppla loss USB-kabeln från skrivaren. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK Utskriftsinställningar (DPOF) Hur man gör utskriftsreservationer Med hjälp av utskriftsreservationer kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om datum och tid) tillsammans med bilderna när de lagras på kortet. Med utskriftsreservationer kan du skriva ut bilder på ett enkelt sätt, antingen hemma med en egen DPOF-kompatibel skrivare eller på en fotobutik som stödjer DPOF-formatet. DPOF är ett standardformat som används för att lagra automatisk utskriftsinformation från digitalkameror. Endast bilder som sparats på kortet kan utskriftsreserveras. Sätt i ett kort med sparade bilder i kameran innan utskriftsreservationer görs. Utskrift Bilder med utskriftsreservationer kan skrivas ut på följande sätt: Utskrift i en fotobutik som stödjer DPOF-formatet. Du kan skriva ut bilderna med hjälp av utskriftsreservationsdata. Utskrift på en DPOF-kompatibel skrivare. Du kan skriva ut direkt från ett kort som innehåller utskriftsreservationsdata, utan att du behöver använda någon dator. För mer information, se skrivarens bruksanvisning. En PC kortadapter kan eventuellt behövas. Observera DPOF-reservationer som är gjorda med någon annan enhet kan inte ändras med denna kamera. Gör ändringarna med hjälp av originalenheten. Om ett kort innehåller DPOF-reservationer som är gjorda med någon annan enhet, kan reservationer som görs med den här kameran skriva över de tidigare reservationerna. Du kan göra DPOF-reservationer för upp till 999 bilder per kort. Eventuellt är inte alla funktioner tillgängliga på alla skrivare eller i alla fotobutiker. Att skriva ut utan att använda DPOF Bilder som finns i det interna minnet kan inte skrivas ut i en fotobutik. Bilderna måste först kopieras till ett kort. g»backup Kopiering av bilder från det interna minnet till kortet» (s. 26) 32 SE

33 Reservation av enkelbild Följ guidefunktionen för att göra en utskriftsreservation för en vald bild. 1 Tryck på m i bildvisningsläget för att öppna huvudmenyn. 2 Välj [PRINT ORDER] [<] och tryck på. P R INT ORDE R [xd] Guidefunktion BACK MENU SET OK 3 Tryck på XY för att välja bilder för utskriftsreservation, tryck sedan på ON för att ställa in antalet utskrifter. Du kan inte göra utskriftsreservationer för bilder med A. Upprepa steg 3 för att göra utskriftsreservationer för andra bilder. Bildbeskärning Använd zoomreglaget för ta fram beskärningsramen. Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera rutans läge och storlek och tryck på. 4 Tryck på när du är färdig med att göra utskriftsreservationer. 5 Välj inställning för datum och tid och tryck på. [xd] NO Bilderna skrivs ut utan datum och tid. DATE De utvalda bilderna skrivs ut med fotograferingsdatum. TIME De utvalda bilderna skrivs ut med fotograferingstid. O W T [xd] 0 NO DATE TIME HQ ' : SET OK 6 Välj [SET] och tryck på. BACK MENU P R INT ORDE R SET OK 1 ( 1 ) SET CANCEL BACK MENU SET OK Utskrift Reservation av alla bilder Visar alla bilder som är lagrade på kortet. Antalet utskrifter är inställt på en utskrift per bild. 1 Tryck på m i bildvisningsläget för att öppna huvudmenyn. 2 Välj [PRINT ORDER] [U] och tryck på. 3 Välj inställning för datum och tid och tryck på. NO Bilderna skrivs ut utan datum och tid. DATE Alla bilder skrivs ut med fotograferingsdatum. TIME Alla bilder skrivs ut med fotograferingstid. 4 Välj [SET] och tryck på. SE 33

34 Borttagning av utskriftsreservationsdata Det går att ta bort alla utskriftsreservationer, eller bara för utvalda bilder. 1 Välj huvudmenyn [PRINT ORDER] och tryck på. För att ta bort alla utskriftsreservationer 2 Välj [<] eller [U] och tryck på. 3 Välj [RESET] och tryck på. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED För att ta bort utskriftsreservationer för en vald bild RESET KEEP 2 Välj [<] och tryck på. BACK MENU SET OK 3 Välj [KEEP] och tryck på. 4 Tryck på XY för att välja den bild vars utskriftsreservationer ska tas bort. Tryck sedan på N för att minska antalet utskrifter till 0. Upprepa steg 4 för att ändra utskriftsreservationer för andra bilder. 5 Tryck på när du är färdig med att ändra utskriftsreservationer. 6 Välj inställning för datum och tid och tryck på. Inställningen gäller de återstående bilderna med utskriftsreservation. 7 Välj [SET] och tryck på. Utskrift 34 SE

35 OLYMPUS Master Översikt Genom att använda USB-kabeln som följer med kameran, kan du ansluta kameran till en dator och ladda ner (överföra) bilderna med hjälp av programmet OLYMPUS Master (som också följer med kameran). Följande saker måste finnas till hands innan du börjar. Installering av programmet OLYMPUS Master gs. 36 OLYMPUS Master 2 CD-ROM USB-kabel Anslutning till datorn med hjälp av USB-kabeln gs. 38 Start av programmet OLYMPUS Master gs. 38 Dator som uppfyller systemkraven (s. 36). Nedladdning av bilder till datorn gs. 39 Koppla loss anslutningen mellan kameran och datorn gs. 39 OLYMPUS Master Vad är OLYMPUS Master? OLYMPUS Master är ett program som används för att hantera digitalbilder på datorn. När du har installerat programmet på din dator kan du: ( Ladda ner bilder från kameran eller andra lagringsmedia ( Titta på bilder och videosekvenser Du kan köra ett bildspel och spela upp ljud. ( Hantera bilder Hantera bilder i ett album eller en katalog. Överförda bilder sorteras automatiskt efter datum vilket gör det lättare att hitta dem. ( Redigera bilder Du kan rotera bilder, beskära dem och ändra storlek på dem. ( Redigera bilder med filter och korrigeringsfunktioner ( Skriva ut bilder Du kan enkelt skriva ut bilder. ( Skapa panoramabilder Du kan skapa panoramabilder utifrån bilder som har tagits i panoramaläge. ( Uppdatera din kameras firmware-version För mer information om andra funktioner och kommandon, se»help» (hjälp) i bruksanvisningen till OLYMPUS Master. OLYMPUS Master SE 35

36 Installering av programmet OLYMPUS Master Innan du installerar programmet OLYMPUS Master måste du se till att din dator är kompatibel med följande systemkrav. För nyare operativsystem, se Olympus webbplats. Adressen hittar du på baksidan av denna bruksanvisning. Systemkrav Windows OS Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista CPU Pentium III 500 MHz eller snabbare RAM 256 MB eller större Ledigt hårddiskutrymme 500 MB eller mer Bildskärm 1024 x 768 pixlar eller mer färger eller mer (16,77 miljoner färger eller mer rekommenderas) Övrigt USB-port Internet Explorer 6 eller senare QuickTime 7 eller senare rekommenderas DirectX 9 eller senare rekommenderas OLYMPUS Master Observera Windows 98 / 98SE / Me stöds inte. Använd en dator med ett förinstallerat operativsystem. Det är inte säkert att programmet kan användas i samband med hemmabyggda datorer eller datorer med ett uppgraderat operativsystem. Det är inte heller säkert att programmet kan användas i samband med en extern USB-port. För att installera programmet måste du logga in som användare med administratörsrättigheter. Macintosh OS Mac OS X v10.3 eller senare CPU Power PC G3 500 MHz eller senare Intel Core Solo / Duo 1.5 GHz eller senare RAM 256 MB eller större Ledigt hårddiskutrymme 500 MB eller mer Bildskärm 1024 x 768 pixlar eller mer färger eller mer (16,77 miljoner färger eller mer rekommenderas) Övrigt USB-port Safari 1.0 eller senare (1.3 eller senare rekommenderas) QuickTime 6 eller senare Observera Mac-versioner före OS X 10,3 kan inte användas. Det är inte säkert att programmet kan användas i samband med en extern USB-port. För att installera programmet måste du logga in som användare med administratörsrättigheter. Se till att ta bort lagringsmediet (dra och släpp på soptunnan) innan du gör något av följande. Annars kan det hända att datorn blir instabil och måste startas om. Dra ur kabeln som ansluter kameran till datorn Stäng av kameran Öppna kamerans batteri- / kortlucka 36 SE

37 Windows 1 Sätt i CD-ROM:en i datorns CD-ROM-enhet. Installationsfönstret för OLYMPUS Master visas. Om fönstret inte visas: Dubbelklicka på ikonen»den här datorn» och klicka därefter på symbolen CD-ROM. 2 Välj språket som visas och klicka på»olympus Master 2». Klicka på»ok» när installationsfönstret för komponenter visas. 3 Klicka på»next» (fortsätt) och följ instruktionerna på skärmen. När licensavtalet för OLYMPUS Master visas, läs igenom avtalet och klicka på»yes» för att fortsätta med installationen. 4 När dialogrutan med användarinformation visas skriver du in ditt namn (»Name»), välj region och klicka på»next» (nästa). 5 Klicka på»install» (installera) när fönstret för val av setup visas. Välj»Custom» (anpassa) för att välja de komponenter som ska installeras. Installationen startar. Fönstret som bekräftar att installationen är klar visas. Klicka på»close» (stäng). Nu visas ett fönster där man måste bekräfta om OLYMPUS muvee theaterpack Trial Version ska installeras. Klicka på»install» för att installera programmet. Macintosh 1 Sätt i CD-ROM:en i datorns CD-ROM-enhet. CD-ROM-fönstret öppnas. Om CD-ROM-fönstret inte visas; dubbelklicka på symbolen CD-ROM på skrivbordet. OLYMPUS Master 2 Dubbelklicka på ikonen»setup» på skrivbordet. Installationsfönstret för OLYMPUS Master visas. Följ instruktionerna på skärmen. När licensavtalet för OLYMPUS Master visas, läs igenom avtalet och klicka på»continue» (fortsätt) och därefter på»continue» för att fortsätta med installationen. Fönstret som bekräftar att installationen är klar visas. Du måste starta om datorn innan programmet OLYMPUS Master kan användas. SE 37

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918

Din manual OLYMPUS FE-290 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-290. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930

Din manual OLYMPUS FE-300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1084930 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 850 SW

Din manual OLYMPUS? 850 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 850 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Din manual OLYMPUS? 1030 SW

Din manual OLYMPUS? 1030 SW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS? 1030 SW. Du hittar svar på alla dina frågor i OLYMPUS? 1030 SW instruktionsbok

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-200

Din manual OLYMPUS FE-200 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. Använda OLYMPUS Master

FE-170/X-760. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. Använda OLYMPUS Master DIGITALKAMERA FE-170/X-760 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift Använda OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual

DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600. Fotografera och visa! Svenska. Basmanual DIGITALKAMERA D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Fotografera och visa! Svenska Basmanual Få ut mer av kameran Det här kan du göra med kameran Använda det interna minnet eller ett kort Bilder som tas med den här

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp PRODUKTINFORMATION Framsida Baksida Översida 1. Blixt 2. Ljusdiod för självutlösare 3. Sökare 4. Lins 5. Ögla för handledsrem 1. Lägesknapp 2. Huvudfunktionskna pp 3. LCD-knapp 4. Spela upp/miniatyrknapp

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info

DIGITALKAMERA. 6,0 megapixel. 10x zoom. 2,5-tums LCD-monitor. Vibrationsreducering ISO 800. Pictmotion. www.nikoncoolpix.info DIGITALKAMERA 6,0 megapixel 10x zoom 2,5-tums LCD-monitor Vibrationsreducering ISO 800 Pictmotion www.nikoncoolpix.info Vridbar kompakt zoom imponerande ur alla vinklar 2 Tänk dig en digital kamera med

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer