FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift."

Transkript

1 DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. ( Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. ( För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning.

2 Innehåll Snabbguide s. 3 Knappfunktioner s. 11 Följ instruktionerna och tryck samtidigt på kamerans knappar och testa på så sätt kamerans olika funktioner. Menyhantering s. 17 Lär dig hur menyerna för basfunktionerna och inställningarna fungerar. Utskrift s. 29 Lär dig skriva ut dina bilder. OLYMPUS Master s. 35 Lär dig flytta bilderna till en dator och spara dem där. Lär känna din kamera s. 42 Lär dig mer om kamerans funktioner och hur du tar bättre bilder. Övrigt s. 50 Läs om praktiska funktioner och säkerhetsföreskrifter så att kameran kan användas så effektivt som möjligt. 2 SE

3 Ta fram dessa delar (förpackningens innehåll) Digitalkamera Kamerarem Litium-jonbatteri (LI-42B) Batteriladdare (LI-40C) USB-kabel AV-kabel OLYMPUS Master 2 CD-ROM Delar som inte finns med på bilden: Bruksanvisning (den här), förenklad bruksanvisning och garantikort. Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Snabbguide Fäst kameraremmen ( Dra åt remmen ordentligt så att den inte kan lossna. SE 3

4 Förbered kameran a. Ladda batteriet. 3 Nätkabel Litium-jonbatteri 1 Batteriladdare Vägguttag 2 Laddningsindikering Röd lampa lyser: laddar Lampan är släckt: färdigladdad (Laddtid: ca 5 timmar) Snabbguide ( Batteriet är delvis laddat vid leveransen. b. Sätt i batteriet och ett xd-picture Card (säljs separat) ( Sätt i batteriet genom att sätta in sidan märkt först, med -markeringarna mot låsknappen. Om du sätter i batteriet på fel sätt kan du inte ta bort det. Använd inte våld. Kontakta auktoriserade återförsäljare / servicestationer. Skador på batteriets utsida (t.ex. repor) kan orsaka värmeutveckling eller leda till en explosion. Låsknapp ( Tryck på låsknappen i pilens riktning för att ta ut batteriet. 4 SE

5 Skåra Kontaktyta 4 ( Håll kortet enligt instruktionerna och sätt i det rakt tills det klickar fast. ( Ta ut kortet genom att trycka in det hela vägen, släppa långsamt, ta tag i det och sedan ta ut det. 5 6 Snabbguide ( Med den här kameran kan du ta bilder utan att använda ett xd-picture Card (köps separat) (kallas»kort» i fortsättningen). Om du tar bilder med kameran utan att använda ett xd-picture Card sparas bilderna i det interna minnet. För mer information kortet, se»kortet» (s. 51). SE 5

6 Sätt på kameran Så här sätter man på kameran i fotograferingsläget. a. Ställ menyratten på h. För att fotografera stillbilder För att spela in videosekvenser Fotograferingslägen för stillbilder Snabbguide h P h B E f R Kameran väljer automatiskt de mest optimala inställningarna för fotograferingsförhållandena. Kameran ställer automatiskt in bländarvärdet och slutartiden. Den här funktionen reducerar den rörelseoskärpa som kan uppstå om motiven eller kameran rör sig när bilder tas. Används för att ta bilder av personer. Används för att ta landskapsbilder. Välj mellan 15 motivprogram utifrån fotograferingsförhållandena. Följ fotograferingsguiden på skärmen för att fotografera utifrån förhållandena. b. Tryck på o. Y M D TIME Strömbrytare (POWER) :-- Y/M/ / D CANCEL MENU ( Tryck på strömbrytaren (POWER) igen för att stänga av kameran. ( Detta fönster visas om datum och tid inte har ställts in. Tips O Pilknapparna symboliseras av ONXY i bruksanvisningen. X Y N 6 SE

7 Inställning av datum och tid Fönstret för inställning av datum och tid Y M D TIME :-- Y/M/ / D Y-M-D Timmar Minuter Datumformat (Y-M-D, (år-månad-dag), M-D-Y (månad-dag-år), D-M-Y (dag-månad-år) CANCEL MENU Tar bort inställningen a. Tryck på OF / < och NY för att välja [Y]. De första två siffrorna för året går inte att ändra. Knappen OF / < Y M D TIME :-- Y/M M / D Snabbguide NY -knapp CANCEL MENU b. Tryck på Y#. Y# -knapp c. Tryck på OF / < och NY för att välja [M]. Y M D TIME d. Tryck på Y# :-- Y/M M / D CANCEL MENU SE 7

8 e. Tryck på OF / < och NY för att välja [D]. Y M D TIME :-- Y/M M / D f. Tryck på Y#. g. Tryck på OF / < och NY för att välja timmar och minuter. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. CANCEL MENU Y M D TIME :30 Y/M M / D Snabbguide h. Tryck på Y#. i. Tryck på OF / < och NY för att välja [Y / M / D]. j. Tryck på när alla inställningar har gjorts. Tryck på när klockan du ställer in ifrån är precis på jämn minut för att få en mer exakt inställning. CANCEL MENU Y M CANCEL MENU D TIME :30 SET SET OK Y/M M / D OK [ ] -knapp HQ [IN] 4 8 SE

9 Ta en bild a. Håll kameran. Horisontellt grepp Vertikalt grepp b. Ställ in skärpan. Placera den här markeringen över motivet. Avtryckare (Nedtryckt halvvägs) 1/1000 F3.1 [ ] HQ [IN] 4 Snabbguide Antalet bilder som kan tas indikeras. När skärpan och exponeringen är låsta tänds den gröna lampan och slutartiden och bländarvärdet visas. c. Ta bilden. Kortlampan blinkar. Avtryckare (Helt nedtryckt) SE 9

10 Titta på bilder a. Tryck på q. q -knapp Pilknappar Visar föregående bild Visar nästa bild [IN] HQ F3.1 1/ ISO : Snabbguide Radering av bilder a. Tryck på X& och Y# för att ta fram den bild som du vill radera. b. Tryck på / S. ERASE [IN] YES NO / S-knapp BACK MENU SET OK c. Tryck på OF / <, välj [YES] och tryck på. Knappen OF / < ERASE [IN] YES NO -knapp BACK MENU SET OK 10 SE

11 Knappfunktioner 1 2 d Fotograferingsläge Självutlösare Blixtfunktioner 6 8 [ ] b c 9 a HQ [IN] Makroläge 1 Strömbrytaren (POWER) Sätt på och stäng av kameran Sätt på kameran: Kameran aktiveras i fotograferingsläge. Objektivet skjuts ut Skärmen sätts på 2 Avtryckare Fotografering / inspelning av videosekvenser Fotografering av stillbilder Ställ menyratten på något annat än n och tryck lätt på avtryckaren (halvvägs). När skärpan och exponeringen är låsta tänds den gröna lampan (skärpelås) och slutartiden och bländarvärdet visas (bara om menyratten står på h, P, h). Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild. Grön lampa 1/1000 F3.1 [ ] Lås skärpan och komponera bilden (skärpelås) Komponera din bild med låst skärpa och tryck sedan ner avtryckaren helt för att ta en bild. Om den gröna lampan blinkar är skärpan inte rätt inställd. Försök att låsa skärpan igen. Knappfunktioner HQ [IN] 4 AF-låssymbol k [ ] AF-lås lås skärpan Om motivprogrammet är k H kan du låsa skärpan genom att trycka på N. Tryck på N igen för att upphäva AF-låset. g»f Fotografering med motivprogram» (s. 12) AF-låset stängs av automatiskt efter en bild. HQ [IN] 4 Inspelning av videosekvenser Ställ menyratten på n och tryck ner avtryckaren lite för att låsa skärpan. Tryck sedan ner avtryckaren helt för att starta inspelningen. Tryck ner avtryckaren igen för att stoppa inspelningen. SE 11

12 3 Fotograferingsläge väljs. Den här funktionen används för att aktivera kameran i fotograferingsläget när man trycker på K när den är avstängd. g»k / q Sätt på kameran med K eller q» (s. 27) 4 Knappen K (fotografering) Knappen q (bildvisning) Val av fotograferingsläge / Sätt på kameran Val av bildvisningsläge / Sätt på kameran Senast tagna bild visas. Tryck på pilknapparna för att ta fram andra bilder. Använd zoomreglaget för att gå mellan delförstoring och småbildsvisning. Tryck på för att gömma informationsdisplayen som visas i 3 sekunder under visning av en bild i taget. Den här funktionen används för att aktivera kameran i bildvisningsläget när man trycker på q när den är avstängd. g»k / q Sätt på kameran med K eller q» (s. 27) g Uppspelning av videosekvens»movie PLAY Uppspelning av videosekvenser» (s. 22) Knappfunktioner 5 Menyratten Ställ menyratten på önskat fotograferingsläge. h Fotografering med automatiska inställningar Kameran väljer de mest optimala inställningarna och fotograferar. [CAMERA MENU]-inställningar som [WB], [ISO] kan inte ändras. P Inställning av optimalt bländarvärde och optimal slutartid Kameran ställer automatiskt in det optimala bländarvärdet och slutartiden för motivets ljusstyrka. [CAMERA MENU]-inställningar som [WB], [ISO] kan ändras. h Fotografering med digital bildstabilisering Den här funktionen reducerar den rörelseoskärpa som kan uppstå om motiven eller kameran rör sig när bilder tas. B E Fotografering utifrån förhållandena Använd PORTRAIT och LANDSCAPE för att fotografera med de bästa inställningarna. f Fotografering med motivprogram Välj mellan 15 motivprogram utifrån fotograferingsförhållandena. Tryck på för att ställa in. Byte av fotograferingsläge / NIGHT+PORTRAIT / j SPORT /N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / X FIREWORKS / P BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS /i AUCTION / S SMILE SHOT / k UNDER WATER WIDE1 *1 / l UNDER WATER WIDE2 *1*2*3 / H UNDER WATER MACRO *1 M C N W R 1 NIGHT+PORTRAIT BACK MENU SET OK Programvalsfönstret visar exempel på bilder och det fotograferingsläge som passar bäst för situationen. När du vill byta till ett annat motivprogram när ett motivprogram redan har valts måste du trycka på m. Välj sedan [SCENE] i huvudmenyn och öppna fönstret för val av motivprogram. Om man byter motivprogram ändras de flesta inställningarna till det valda motivprogrammets standardinställningar. *1 Använd ett undervattenshus vid denna inställning. *2 Avståndet är fast inställt på ca 5 m. *3 Bilden som precis tagits visas inte på skärmen under inspelning. 12 SE

13 [S SMILE SHOT] När kameran upptäcker ett leende ansikte i fotograferingsstandbyläge tas 3 bilder automatiskt med sekvensfotografering med hög hastighet. Du kan även ta bilder manuellt genom att trycka på avtryckaren i detta läge. Under vissa omständigheter kan kameran inte upptäcka ett leende ansikte. När [SMILE SHOT] har valts, tänds självutlösarlampan. Fotografering är inte möjlig medan självutlösarlampan blinkar. R Följ fotograferingsguiden för inställning Följ fotograferingsguiden på skärmen för att ställa in önskade SHOOTING GUIDE 1 / 3 funktioner Shoot w/ effects preview. Brightening subject. Shooting into backlight. Set particular lighting. Blurring background. Tryck på m för att gå tillbaka till fotograferingsguiden. För att ändra inställningen utan att använda fotograferingsguiden måste man ställa in ett annat fotograferingsläge. Inställningar som görs med fotograferingsguiden återställs till fabriksinställningen när m trycks ner eller när läget ändras med SET OK menyratten. Fotografering med förhandsgranskning av olika effekter Exposure effects Välj ett alternativ i [1 Shoot w / effects preview.] i menyn [SHOOTING GUIDE] för att granska ett fönster med flera bilder live på skärmen. Dessa bilder visar fyra olka grader av den valda effekten. De fyra förbilderna kan användas för att jämföra och välja inställning / effekt. Använd pilknapparna för att välja bilden med de inställningar du vill använda och tryck på. Kameran växlar automatiskt till fotograferingsläget och du kan nu fotografera med den inställda effekten. När [exposure effects.] har valts Använd XY för att ändra indikering. n Inspelning av videosekvenser Ljud spelas in tillsammans med videosekvensen. Under ljudinspelning kan bara den digitala zoomen användas. Om du vill spela in videosekvensen med den optiska zoomen måste [R] ställas på [OFF]. g»r (videosekvenser) Inspelning av videosekvens med eller utan ljud» (s. 21) Knappfunktioner A Under inspelningen lyser den röda lampan. 00:36 Den återstående inspelningstiden visas på skärmen. När den resterande inspelningstiden är 0 avslutas inspelningen. 6 Pilknappar (ONXY) Använd pilknapparna för att välja motivprogram, visa bilder och välja funktionerna i menyerna. 7 -knapp Denna knapp används för att bekräfta ditt val. SE 13

14 8 OF / <-knapp Exponeringskompensation / utskrift Fotograferingsläge: Exponeringskompensation Tryck på OF / < i fotograferingsläge, välj en bild med önskad F ljusstyrka med XY och tryck på. Kan ställas in mellan 2,0 EV och +2,0 EV Bildvisningsläge: Utskrift Ta fram den bild du vill skriva ut i bildvisningsläget, anslut kameran till en skrivare och tryck på OF / < för att skriva ut bilden. g»direktutskrift (PictBridge)» (s. 29) 9 X&-knapp Fotografering på nära håll Tryck på X& i fotograferingsläget för att välja makroläget. Tryck på för att ställa in. OFF Makro avstängt Avbryter makroläget. & Makro på I detta läge kan motivet fotograferas på så nära håll som 10 cm (i utzoomat läge) och 60 cm (i inzoomat läge). % Supermakro Denna funktion gör det möjligt att fotografera motivet på endast 5 cm avstånd. Zoomens position fixeras automatiskt och kan inte ändras. Knappfunktioner 0 NY-knapp Fotografering med självutlösare Tryck på NY i fotograferingsläget för att sätta på och stänga av självutlösaren. Tryck på för att ställa in. OFF Självutlösaren avstängd Stänger av självutlösaren. Y Självutlösaren på Aktiverar självutlösaren. Tryck ner avtryckaren helt när du har ställt in självutlösaren. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, sedan blinkar den i ca 2 sekunder och bilden tas. För att avbryta självutlösarfunktionen; tryck på NY. Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild. a Y#-knapp Tryck på Y# i fotograferingsläget för att välja blixtfunktion. Tryck på för att ställa in. AUTO Automatisk blixt Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Röda ögon Ger förblixtar som reducerar effekten röda ögon. # Upplättnadsblixt Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte. Fotografering med blixt b m-knapp Huvudmenyn visas. Gå till huvudmenyn 14 SE

15 c / S-knapp Gör skärmen ljusare (motljusökning) / Radering av bilder Gör skärmen ljusare Tryck på i fotograferingsläget. Skärmen blir ljusare. Om knappen inte trycks in inom 10 sekunder återgår kameran till föregående ljusstyrka. S Radering av bilder Välj bildvisningsläget och bilden du vill radera, tryck sedan på S. När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar. g»0 Skrivskydda bilder» (s. 25) d Zoomreglaget Fotograferingsläge: Zooma in ett motiv Optisk zoom: 3x Digital zoom: 4x (optisk zoom x digital zoom: max. 12x) Zooma ut: Vrid zoomreglaget till W. [ ] Zoomning under fotografering / delförstoring [ ] Zooma in: Vrid zoomreglaget till T. [IN] HQ HQ [IN] 4 Zoomindikator Det vita området är området för den optiska zoomen. Det röda området är området för den digitala zoomen. När reglaget når det röda området aktiveras den digitala zoomen och bilden förstoras ytterligare. Knappfunktioner SE 15

16 Bildvisningsläge: Visar nästa bild Visning av en bild i taget Använd pilknapparna för att bläddra bland bilderna. T [IN] W [IN] HQ F3.1 1/ ISO : T W T T [IN] [IN] W W Småbildsvisning Använd pilknapparna för att välja bilden som ska visas och tryck på för att visa bilden. Delförstoring Vrid zoomreglaget mot T och håll det där för att förstora bilden (upp till 10 gånger) eller vrid mot W för att förminska bilden. Tryck på pilknapparna under närbildsvisningen för att flytta bilden i den indikerade riktningen. Tryck på när du vill gå tillbaka till visning av en bild i taget. Knappfunktioner T [IN] W 16 SE

17 Menyhantering K -knapp (fotograferingsläge) q -knapp (bildvisningsläge) m -knapp Pilknappar (ONXY) Om menyerna Tryck på m för att gå till huvudmenyn på skärmen. Innehållet i huvudmenyn beror på vilket läge som är inställt. Huvudmeny (Fotograferingsläge för stillbilder) Funktioner i inställningsmenyn RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK SETUP 1 MEMORY FORMAT 2 BACKUP 3 PIXEL MAPPING BACK MENU ENGLISH NO SET OK Välj [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] eller [SETUP] och tryck på. Fönstret för att välja menyfunktion visas. Tryck på m för att fotograferingsguiden ska visas när menyratten står på R och när du har ställt in med fotograferingsguiden. Guidefunktion Under menyhanteringen visas knapparna och deras funktioner nedtill på skärmen. Följ dessa guider för att navigera genom menyerna. Menyhantering RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK BACK MENU : Går tillbaka en meny. EXIT MENU : Lämnar menyn. : Tryck på pilknapparna (ONXY) för att välja en funktion. SET OK : Ställer in vald funktion. Guidefunktion m-knapp Pilknappar (ONXY) SE 17

18 Använda menyerna I exemplet nedan visas hur menyerna ska användas när man ställer in [8] (varningssignal). 1 Ställ menyratten på ett annat läge än R. 2 Tryck på m för att gå till huvudmenyn. Tryck IMAGE på Y för att välja [SETUP], tryck sedan på. QUALITY [8] finns i menyn [SETUP]. RESET CAMERA MENU SETUP 3 Tryck på ON för att välja [8], tryck sedan på. Inställningar som inte är tillgängliga kan inte att väljas. Tryck på X för att flytta markören till sidindikeringen. Tryck på ON för att byta sida. Tryck på Y eller för att gå tillbaka till val av funktioner. EXIT MENU 1 SCENE SETUP MEMORY FORMAT SILENT MODE SET OK 2 BACKUP 3 ENGLISH PIXEL MAPPING NO BACK MENU SET OK Sidnumrering: Den här markeringen visas när det finns fler menyfunktioner på nästa sida. Den valda funktionen visas i en annan färg SETUP BEEP SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU NORMAL LOW LOW LOW SET OK Menyhantering 4 Tryck på ON för att välja [OFF], [LOW] eller [HIGH], tryck sedan på. Menyfunktionen har ställts in och den föregående menyn visas. Tryck på m flera gånger för att lämna menyn. Tryck på m utan att trycka på för att avbryta ändringarna och fortsätta med menyhanteringen. Fotograferingsmenyn BEEP BACK MENU SETUP SHUTTER SOUND VOLUME OFF LOW HIGH SET OK K 1 4 KAMERAMENY 2 RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK 4 5 WB ISO FINZOOM R (stillbilder) R (videosekvenser) PANORAMA* AF MODE * Ett Olympus xd-picture Card krävs SE

19 Vissa funktioner kan inte väljas beroende på vilket läge som har valts. g»funktioner i fotograferingslägen och motivprogram» (s. 49) g»inställningsmenyer» (s. 26) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 1 IMAGE QUALITY Kvaliteten på stillbilder och deras användning Bildkvalitet / Bildstorlek Komprimering Användning Videokvalitet Ändring av bildkvalitet SHQ HQ 3264 x x 2448 Låg komprimeringsgrad Standardkomprimering Används för att skriva ut stora bilder på stort papper. Används för bildbehandling på en dator, t.ex. justering av kontrast eller röda ögon. SQ x 1536 Standardkomprimering Används för utskrifter i A4- / vykortsformat. Används för dataredigering, t.ex. rotera bilder eller lägga till text på en bild. SQ2 640 x 480 Standardkomprimering Används för att skicka bilder som bilaga i e-post. 16: x 1080 Standardkomprimering Används för att betona bredden av ett motiv som t.ex. landskap och när man vill titta på bilderna på en widescreen-tv. [PANORAMA] kan inte användas. Bildkvalitet / Bildstorlek SHQ 640 x 480 HQ 320 x 240 SQ 160 x RESET Återställning av fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna NO / YES Återställer fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna. Följande funktioner kan återställas till följande standardinställningar. Funktion Fabriksinställning Ref. sida f M NIGHT+PORTRAIT s. 12 F 0.0 s. 14 & OFF s. 14 Y OFF s. 14 # AUTO s. 14 BILDKVALITET HQ s. 19 VITBALANS AUTO s. 20 ISO AUTO s. 20 FINZOOM OFF s. 20 R (stillbilder) OFF s. 21 R (videosekvenser) ON s. 21 AF LÄGE iesp s. 21 Menyhantering SE 19

20 3 f (motivprogram) Fotografering med motivprogram Programvalsfönstret visar exempel på bilder och det fotograferingsläge som passar bäst för situationen. Detta kan bara ställas in när menyratten står på f. Om man byter motivprogram ändras de flesta inställningarna till det valda motivprogrammets standardinställningar. g»f Fotografering med motivprogram» (s. 12) 4 KAMERAMENY WB... Justering av bildens vitbalans AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt så att färgerna ser naturliga ut oberoende av ljuskällan. 5 Soliga dagar För fotografering under en klar himmel. 3 Molniga dagar För fotografering under en molnig himmel. 1 Tungsten För fotografering i konstljus. w Lysrör 1 För fotografering i lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i bostäder.) x Lysrör 2 För fotografering i ett neutralt vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i skrivbordslampor.) y Lysrör 3 För fotografering i ett vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor används mest i kontorslokaler.) ISO... Ändring av ISO-känsligheten Menyhantering AUTO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Känsligheten justeras automatiskt beroende på motivförhållandena. Ett lågt värde minskar känsligheten för fotografering i dagsljus för en klar, skarp bild. Ju högre värde desto bättre är kamerans ljuskänslighet och förmåga att ta bilder med en kort slutartid under förhållanden med lite ljus. Hög känslighet kan tillföra brus vilket kan leda till att bilden blir kornig. FINE ZOOM... Zooma in ett motiv utan att bildkvaliteten försämras OFF / ON Med den här funktionen kan du zooma upp till ca 15x när du kombinerar optisk zoom och bildbeskärning. Bildkvaliteten försämras inte eftersom dataomvandling (genom ökad pixelupplösning) inte görs. Den tillgängliga förstoringen varieras beroende på inställningen [IMAGE QUALITY]. Den tillgängliga inställningen [IMAGE QUALITY] är [SQ1] eller lägre. 20 SE

21 R (stillbilder)...inspelning av ljud med stillbilder OFF / ON När funktionen är aktiverad, [ON], spelar kameran in ljud i ca 4 sekunder när bilden har tagits. Rikta kameramikrofonen mot ljudkällan du vill spela in när inspelningen börjar. R (videosekvenser)... Inspelning av videosekvens med eller utan ljud OFF / ON När [ON] (ljud spelas in) väljs kan inte den optiska zoomen användas under inspelning av videosekvens. Bara den digitala zoomen kan användas. PANORAMA... Skapa en panoramabild Med panoramafotografering kan man skapa en panoramabild med hjälp av programmet OLYMPUS Master, som finns på den medföljande CD-ROM:en. Det krävs ett Olympus xd-picture Card för panoramafotografering. Sammanfogar bilder från vänster till höger Y: Nästa bild sammanfogas i höger kant. X: Nästa bild sammanfogas i vänster kant. Sammanfogar bilder nerifrån och upp O: Nästa bild sammanfogas upptill. N: Nästa bild sammanfogas nertill. Använd pilknapparna för att specificera i vilken kant bilderna ska sammanfogas. Komponera sedan bilderna du tar så att de överlappar varandra. Delen av bilden som ska överlappas med nästa bild stannar inte kvar i ramen. Du måste själv komma ihåg hur delen i bilden såg ut och ta nästa bild så att den överlappar. Tryck på för att avsluta. Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. Varningssymbolen g visas när du har tagit 10 bilder. AF MODE... Ändring av inställningsområdet för skärpan FACE DETECT iesp SPOT Kameran söker ett ansikte inom ramen och fokuserar på det. Kameran avgör vilket motiv på skärmen som skärpan ska ställas in på. Även om motivet inte befinner sig i mitten på skärmen kan skärpan ställas in. Valet av skärpa baseras på motivet inom AF-markeringen. Menyhantering Under vissa omständigheter kan kameran inte upptäcka ett ansikte även om [FACE DETECT] har valts. 5 SILENT MODE OFF / ON Ljudlös kamera Med den här funktionen stänger man av kamerans ljud som hörs vid fotografering och bildvisning (t.ex. varningssignaler, slutarljud etc.). SE 21

22 Bildvisningsmeny q När en stillbild har valts 5 EDIT Redigering av stillbilder i kameran 5 8* 1 6 PLAYBACK MENU Q P 1 0 y *2 R *2 3 4 SLIDE- SHOW EDIT PRINT ORDER PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU 7 6 *1 Ett kort krävs. *2 Det här visas inte när en videosekvens har valts. 5 EDIT Redigering av stillbilder i kameran INDEX EDIT 2 När en videosekvens har valts 5 MOVIE PLAY EDIT PRINT ORDER PERFECT PLAYBACK FIX MENU SETUP MY SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU g»inställningsmenyer» (s. 26) g»silent MODE Ljudlös kamera» (s. 21) Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ). 76 Menyhantering 1 SLIDESHOW Tryck på för att starta bildspelet. Bara den första bilden i varje videosekvens visas. Tryck på för att avbryta bildspelet. 2 MOVIE PLAY [IN] Automatisk visning av bilder Uppspelning av videosekvenser Välj [MOVIE PLAY] i huvudmenyn och tryck på för att spela upp videosekvensen. Man kan även välja en bild med filmkamerasymbolen (n) och trycka på för att spela upp videosekvensen. ' : MOVIE PLAY OK 4 Funktioner under uppspelning av videosekvens [IN] HQ ' : :00 00:36 Tryck på för göra en paus i bildvisningen. Y : Snabbspolar framåt under bildvisningen när knappen hålls intryckt. X : Snabbspolar bakåt när knappen hålls intryckt. Speltid / total inspelningstid O : Höjer volymen. N : Sänker volymen. 22 SE

23 Funktioner när du tryckt på paus [IN] Y : Spelar upp när knappen hålls intryckt. X : Spelar upp filmen baklänges när knappen hålls intryckt. 00:05 00:36 O : Visar den första bilden. N : Visar den sista bilden. Tryck på för att fortsätta med uppspelningen. Tryck på m för att avsluta uppspelningen av videosekvensen när den pågår eller under paus. 3 PERFECT FIX Den tagna bilden redigeras och sparas som en ny bild. Använd ON för att välja den effekt du vill tillämpa och tryck på. Använd XY för att välja den bild som ska redigeras och tryck på. PERFECT FIX ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX BACK MENU [IN] SET OK ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX Redigering av bilder Digital bildstabilisering, ljuskorrigering och borttagning av röda ögon aktiveras samtidigt. Retuscherar suddiga bilder. Underexponerade områden i bilden görs ljusare. Korrigerar ett motiv med röda ögon. Videosekvenser, bilder som har tagits med en annan kamera och bilder som redan har retuscherats eller redigerats kan inte redigeras. När retuscherade bilder visas kan bilden inte retuscheras. Det kan finnas kvar suddiga ställen på en del bilder. När en bild redigeras kan kvaliteten försämras något. 4 MY FAVORITE Sparar och visar dina favoritstillbilder i det interna minnet som nya. Upp till 9 bilder kan sparas. Sparade bilder kan inte raderas vid formatering av det interna minnet. g»radera bilder som sparats i MY FAVORITE» (s. 24) Visa och spara bilder i Favoriter Observera Sparade bilder kan inte redigeras, skrivas ut, kopieras till kortet, föras över till en dator eller visas på en dator. Menyhantering VIEW FAVORITE... Visa sparade bilder Välj [VIEW FAVORITE] för att se bilderna som är sparade i MY FAVORITE. Använd pilknapparna för att bläddra bland bilderna. Tryck på m för att välja [ADD FAVORITE] eller [SLIDESHOW]. ADD FAVORITE EXIT MENU My Favorite SLIDE- SHOW EXIT SET OK ADD FAVORITE SLIDESHOW EXIT Lägger in bilder i Mina favoriter. Välj bild med XY och tryck på. Visar sparade bilder atuomatiskt. Tryck på för att avbryta bildspelet. Går tillbaka till normalt bildvisningsläge. SE 23

24 Radera bilder som sparats i MY FAVORITE YES / NO Använd pilknapparna för att välja den bild som ska raderas och tryck på S. Välj [YES] och tryck på. Även om bilder som är sparade i MY FAVORITE raderas raderas inte originalbilderna i det interna minnet eller på kortet. SET... Spara favoritbilder SET Välj bild med XY och tryck på. BACK MENU SET OK 5 EDIT Q...Ändring av bildstorlek 640 x 480 / 320 x 240 Ändrar bildstorleken och sparar den som en ny fil. P...Bildbeskärning Beskär bilden och spara den som en ny bild. Använd XY för att välja en bild som ska beskäras och tryck på. Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera rutans läge och storlek och tryck på. Menyhantering O SET OK INDEX...Skapa en småbildsvisning av en videosekvens 00:00/00:3600:36 Den här funktionen väljer ut 9 bilder från en videosekvens och sparar dem som en ny bild (INDEX) med en miniatyrbild av varje bild. Använd XY för att välja en videosekvens och tryck på. Använd pilknapparna för att välja den första bilden och tryck på. Välj den sista bilden på samma sätt och tryck på. SET OK EDIT...Klipper ut en del av videosekvensen 00:00/00:3600:36 Välj den del av videosekvensen som du vill spara, skriv över originalfilen med den eller spara den som en ny fil. Välj [NEW FILE] eller [OVERWRITE] och tryck på. Använd pilknapparna för att välja den första bilden och tryck på. Välj den sista bilden på samma sätt och tryck på. SET OK 24 SE

25 6 PLAYBACK MENU 0...Skrivskydda bilder OFF / ON 0 OFF ON [IN] Skrivskyddade bilder kan inte raderas med [ERASE], [SEL. IMAGE] eller [ALL ERASE], men alla bilder raderas utan undantag vid formatering. Välj bild med XY och skrivskydda den genom att välja [ON] med ON. Du kan skrivskydda flera bilder i följd. 9 visas när bilden är skrivskyddad. EXIT OK y... Rotera bilder +90 / 0 / 90 Bilder som tas när kameran hålls vertikalt visas horisontellt. Med denna funktion kan du rotera dessa bilder så att de visas vertikalt. Bilden behåller sin nya riktning även efter det att kameran stängts av. y [ IN] y [ IN] y [ IN] EXIT OK EXIT OK EXIT OK Välj bild med XY och välj [+90 ] / [0 ] / [ 90 ] med ON för att vända bilerna. Du kan rotera flera bilder i följd. R... Lägg till ljud till stillbilder R YES / NO YES NO [IN] Ljud spelas in i ca 4 sekunder. Använd pilknapparna XY för att välja en bild och välj [YES] för att starta inspelningen. Indikatorn [BUSY] visas tillfälligt. Menyhantering BACK MENU SET OK 7 ERASE Radering av valda bilder / radering av alla bilder Skrivskyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skrivskyddet innan du försöker radera dessa bilder. När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar. Sätt inte i kortet i kameran när du vill radera bilder i det interna minnet. Sätt först i kortet i kameran när du vill radera bilder i på kortet. SE 25

26 SEL. IMAGE... Radering av en bild SEL. IMAGE [IN] Använd pilknapparna för att välja en bild och tryck på för att markera med R. Tryck på igen för att ångra valet. Tryck på S när valet har gjorts. Välj [YES] och tryck på. BACK MENU OK GO ALL ERASE... Radering av alla bilder i det interna minnet eller på kortet. Välj [YES] och tryck på. 8 PRINT ORDER Skapa utskriftsreservationer (DPOF) Med den här funktionen kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om datum och tid) tillsammans med bilderna när de lagras på kortet. g»utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 32) Inställningsmenyer Fotograferingsläge Inställning RESET EXIT MENU IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK FORMATERA (FORMAT * ) BACKUP * W PIXEL MAPPING K / q s KNAPPLJUD 8 SLUTARLJUD VOLYM X VIDEO UT ENERGISPARLÄGE Menyhantering SLIDE- SHOW EXIT MENU EDIT PERFECT PLAYBACK FIX MENU MY FAVORITE Bildvisningsläge PRINT ORDER SETUP SILENT ERASE MODE SET OK * Ett kort krävs. MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formatering av det interna minnet eller kortet All datainformation, inklusive skrivskyddade bilder, raderas när det interna minnet eller kortet formateras (bilder i»mina favoriter» raderas inte). Se till att föra över viktig data till en dator innan du formaterar. Det får inte finnas något kort i kameran när det interna minnet formateras. Se till att kortet sitter i kameran när det ska formateras. Innan du använder kort som inte är tillverkade av OLYMPUS eller kort som har formaterats på en dator, måste du formatera dem med kameran. BACKUP...Kopiering av bilder från det interna minnet till kortet Sätt i kortet i kameran. Bilderna i det interna minnet raderas inte vid kopieringen. Det tar en stund att kopiera data. Kontrollera att batteriet är laddat innan kopieringen startas. 26 SE

27 W... Val av displayspråk Du kan välja språk för texterna på displayen. Vilka språk som går att välja varierar beroende på var du har köpt kameran. Du kan lägga till andra språk i din kamera med den bifogade programvaran OLYMPUS Master. PIXEL MAPPING... Justering av bildbehandlingsfunktionen Med pixelmapping-funktionen kan kameran kontrollera och justera CCD-enheten och bildbehandlingsfunktionerna. Man behöver inte använda denna funktion särskilt ofta. Ungefär en gång om året rekommenderas. Vänta minst en minut när du har tagit eller visat bilder för att funktionen pixelmapping ska fungera korrekt. Om du råkar stänga av kameran under funktionen pixelmapping måste du starta om funktionen igen. Välj [PIXEL MAPPING]. Tryck på när [START] visas. K / q...sätt på kameran med K eller q YES NO När du trycker på K aktiveras kameran i fotograferingsläget. När du trycker på q aktiveras kameran i bildvisningsläget. Kameran aktiveras inte. Tryck på strömbrytaren för att sätta på kameran. s...justering av skärmens ljusstyrka BRIGHT / NORMAL BEEP...Justering av volymen för knappljudet OFF (inget ljud) / LOW / HIGH 8...Justering av volymen för kamerans varningssignal OFF (inget ljud) / LOW / HIGH SHUTTER SOUND...Justering av avtryckarens ljud OFF (inget ljud) / LOW / HIGH VOLUME...Justering av volymen under bildvisning SETUP 1 2 BEEP 3 SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU SET OK Tryck på ON för att justera volymen. Det går att justera volymen i fem lägen eller stänga av den helt. Menyhantering SE 27

28 X... Inställning av datum och tid Datum och tid sparas sedan med varje bild och används också i filnamnet. Om datum och tid inte har ställts in visas fönstret [X] varje gång kameran sätts på. Y-M-D Timmar Minuter Y M D TIME :-- CANCEL MENU Y/M/ / D Tar bort inställningen Datumformat (Y-M-D (år-månad-dag), M-D-Y (månad-dag-år), D-M-Y (dag-månad-år) De första två siffrorna för året [Y] går inte att ändra. Tiden visas enligt 24-timmarsklocka. Ställ markören på»minuter» eller»y / M / D» och tryck på när klockan når hel minut för att få en mer exakt inställning. VIDEO OUT... Bildvisning på en TV NTSC / PAL Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts. Ställ in videoutgången enligt videosignaltypen på din TV för att visa bilderna i kameran på TV:n. Det finns olka signaltyper för TV:n i olika länder / regioner. Kontrollera typen av videosignal innan du ansluter kameran till TV:n. NTSC: Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan PAL: Europeiska länder, Kina Visa bilder på TV Stäng av kameran och TV:n innan anslutningen görs. Kontaktlucka Multikontakt Anslut till videoingången (gul) och ljudingången (vit) på TV:n. Menyhantering Inställningar på kameran Sätt på kameran och tryck på q för att välja bildvisningsläget. Den senast tagna bilden visas på TV:n. Använd pilknapparna för att se önskad bild. AV-kabel (medföljer) Inställningar på TV:n Sätt på TV:n och ställ in den på video. Se bruksanvisningen för TV:n för ytterligare detaljer gällande videoingång. Delar av bilder och information som visas på skärmen kan eventuellt inte synas. Detta beror på TV:ns inställningar. POWER SAVE... Växla till energisparläge OFF / ON Om kameran inte används i fotograferingsläget stängs skärmen automatiskt av efter ca 10 sekunder. När du trycker på zoomreglaget eller någon annan knapp aktiveras kameran igen. 28 SE

29 Utskrift Direktutskrift (PictBridge) Direktutskrift Genom att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare kan du skriva ut bilder direkt utan att behöva använda en dator. Välj bilderna du vill skriva ut och antalet utskrifter på kamerans skärm. Se efter i skrivarens bruksanvisning om den är kompatibel med PictBridge. Vad är PictBridge? PictBridge är standarden för att ansluta digitalkameror och skrivare av olika fabrikat och skriva ut bilderna direkt utan att behöva använda en dator. Vilka utskriftslägen, pappersstorlekar o.s.v. som går att välja beror på vilken skrivare du använder. Se efter i din skrivares bruksanvisning. För detaljerad information om olika utskriftspapper, bläckpatroner etc., se skrivarens bruksanvisning. EASY PRINT [EASY PRINT] kan användas för att skriva ut bilden som visas på skärmen. Bilden skrivs ut med skrivarens standardinställningar. Datumet och filnamnet skrivs inte ut. STANDARD Alla skrivare som stödjer PictBridge har standardiserade skrivarinställningar. Om man väljer [STANDARD] i inställningsfönstren (s. 31) skrivs bilderna ut enligt dessa inställningar. Se efter i skrivarens bruksanvisning eller kontakta tillverkaren för att få information om dess standardinställningar. 1 Ta fram bilden som du vill skriva ut på skärmen i bildvisningsläge. 2 Sätt på skrivaren och anslut USB-kabeln (medföljer kameran) till kamerans multikontakt och till skrivarens USB-port. Multikontakt USB-kabel Utskrift Fönstret [EASY PRINT START] visas. Titta i skrivarens bruksanvisning för att se hur man sätter på skrivaren och var USB-porten finns. 3 Tryck på OF / <. Skrivaren börjar skriva ut. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK SE 29

30 När utskriften är färdig visas fönstret för val av bild. För att skriva ut en till bild: Tryck på XY för att välja bild och tryck sedan på OF / <. Dra ut USB-kabeln från kameran medan fönstret för val av bild visas på skärmen när du är färdig. 4 Koppla loss USB-kabeln från kameran. EXIT PRINT 5 Lossa USB-kabeln från skrivaren. Du kan använda [EASY PRINT] även när kameran är avstängd eller i fotograferingsläge. Anslut USBkabeln när kameran är avstängd eller befinner sig i fotograferingsläge. Fönstret för val av USBanslutning visas. Välj [EASY PRINT]. g»easy PRINT» steg 3 (s. 29),»Andra utskriftsfunktioner och utskriftsinställningar» steg 2 (s. 30) Andra utskriftsfunktioner och skrivarinställningar (CUSTOM PRINT) Utskrift 1 Ta fram skärmen som visas till höger enligt beskrivningen i steg 1 och 2 på s. 29 och tryck på. 2 Välj [CUSTOM PRINT] och tryck på. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT Guidefunktion SET OK 3 Gör skrivarinställningarna enligt guidefunktionen. 30 SE

31 Val av utskriftsfunktion PRINT MODE SELECT EXIT MENU PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Skriver ut den valda bilden. Skriver ut alla bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet. Skriver ut en bild i multilayoutformat. Skriver ut ett index för alla bilder som lagrats i det interna minnet eller på kortet. Skriver ut bilder enligt utskriftsreservationsdata på kortet. Om det inte finns några utskriftsreservationer går detta alternativ inte att välja. g»utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 32) Pappersinställningar P RINTP A P ER [IN] SIZE BORDERLESS STANDARD STANDARD BACK MENU SET OK SIZE BORDERLESS Välj bland pappersstorlekarna som finns på skrivaren. Välj med eller utan ram. Du kan inte välja ram i läget [MULTI PRINT]. OFF ( ) Bilden skrivs ut i en tom ram. ON ( ) Bilden som skrivs ut täcker hela sidan. PICS / SHEET Finns endast i läget [MULTI PRINT]. Antalet utskrifter som kan göras beror på skrivaren. Observera Om fönstret [PRINTPAPER] inte visas är [SIZE], [BORDERLESS] och [PICS / SHEET] inställda på standard. Val av bild för utskrift [IN] SINGLE PRINT PRINT OK MORE PRINT SINGLE PRINT MORE Tryck på XY för att välja bilden du vill skriva ut. Du kan även använda zoomreglaget och välja en bild från småbildsvisningen. Inställning av antalet utskrifter och utskriftsdata Skriver ut ett exemplar av bilden som visas. När [SINGLE PRINT] eller [MORE] har valts skrivs ett eller flera exemplar ut. Gör en utskriftsreservation för bilden som visas. Ställer in antalet utskrifter och utskriftsdata för bilden som visas. Utskrift PRINT INFO BACK MENU < x DATE FILE NAME P 1 WITHOUT WITHOUT SET OK [IN] <x Ställer in antalet utskrifter. Du kan välja upp till 10 utskrifter. DATE ( ) Om du väljer [WITH] skrivs bilderna ut med datum. FILE NAME ( ) Om du väljer [WITH] skrivs bilderna ut med filnamnet. P Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera beskärningsramens läge och storlek och tryck på för att skriva ut den beskurna bilden. 4 Välj [PRINT] och tryck på. Skrivaren börjar skriva ut. När den skrivit klart visas fönstret [PRINT MODE SELECT]. P R INT PRINT CANCEL BACK MENU SET OK SE 31

32 För att avbryta utskriften P RINT TRANSFERRING CANCEL OK Tryck på. Fönstret under dataöverföringen CONTINUE CANCEL SET OK Välj [CANCEL] och tryck på. 5 Gå till fönstret [PRINT MODE SELECT] och tryck på m. Ett meddelande visas. 6 Koppla loss USB-kabeln från kameran. 7 Koppla loss USB-kabeln från skrivaren. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK Utskriftsinställningar (DPOF) Hur man gör utskriftsreservationer Med hjälp av utskriftsreservationer kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om datum och tid) tillsammans med bilderna när de lagras på kortet. Med utskriftsreservationer kan du skriva ut bilder på ett enkelt sätt, antingen hemma med en egen DPOF-kompatibel skrivare eller på en fotobutik som stödjer DPOF-formatet. DPOF är ett standardformat som används för att lagra automatisk utskriftsinformation från digitalkameror. Endast bilder som sparats på kortet kan utskriftsreserveras. Sätt i ett kort med sparade bilder i kameran innan utskriftsreservationer görs. Utskrift Bilder med utskriftsreservationer kan skrivas ut på följande sätt: Utskrift i en fotobutik som stödjer DPOF-formatet. Du kan skriva ut bilderna med hjälp av utskriftsreservationsdata. Utskrift på en DPOF-kompatibel skrivare. Du kan skriva ut direkt från ett kort som innehåller utskriftsreservationsdata, utan att du behöver använda någon dator. För mer information, se skrivarens bruksanvisning. En PC kortadapter kan eventuellt behövas. Observera DPOF-reservationer som är gjorda med någon annan enhet kan inte ändras med denna kamera. Gör ändringarna med hjälp av originalenheten. Om ett kort innehåller DPOF-reservationer som är gjorda med någon annan enhet, kan reservationer som görs med den här kameran skriva över de tidigare reservationerna. Du kan göra DPOF-reservationer för upp till 999 bilder per kort. Eventuellt är inte alla funktioner tillgängliga på alla skrivare eller i alla fotobutiker. Att skriva ut utan att använda DPOF Bilder som finns i det interna minnet kan inte skrivas ut i en fotobutik. Bilderna måste först kopieras till ett kort. g»backup Kopiering av bilder från det interna minnet till kortet» (s. 26) 32 SE

33 Reservation av enkelbild Följ guidefunktionen för att göra en utskriftsreservation för en vald bild. 1 Tryck på m i bildvisningsläget för att öppna huvudmenyn. 2 Välj [PRINT ORDER] [<] och tryck på. P R INT ORDE R [xd] Guidefunktion BACK MENU SET OK 3 Tryck på XY för att välja bilder för utskriftsreservation, tryck sedan på ON för att ställa in antalet utskrifter. Du kan inte göra utskriftsreservationer för bilder med A. Upprepa steg 3 för att göra utskriftsreservationer för andra bilder. Bildbeskärning Använd zoomreglaget för ta fram beskärningsramen. Använd pilknapparna och zoomreglaget för att justera rutans läge och storlek och tryck på. 4 Tryck på när du är färdig med att göra utskriftsreservationer. 5 Välj inställning för datum och tid och tryck på. [xd] NO Bilderna skrivs ut utan datum och tid. DATE De utvalda bilderna skrivs ut med fotograferingsdatum. TIME De utvalda bilderna skrivs ut med fotograferingstid. O W T [xd] 0 NO DATE TIME HQ ' : SET OK 6 Välj [SET] och tryck på. BACK MENU P R INT ORDE R SET OK 1 ( 1 ) SET CANCEL BACK MENU SET OK Utskrift Reservation av alla bilder Visar alla bilder som är lagrade på kortet. Antalet utskrifter är inställt på en utskrift per bild. 1 Tryck på m i bildvisningsläget för att öppna huvudmenyn. 2 Välj [PRINT ORDER] [U] och tryck på. 3 Välj inställning för datum och tid och tryck på. NO Bilderna skrivs ut utan datum och tid. DATE Alla bilder skrivs ut med fotograferingsdatum. TIME Alla bilder skrivs ut med fotograferingstid. 4 Välj [SET] och tryck på. SE 33

34 Borttagning av utskriftsreservationsdata Det går att ta bort alla utskriftsreservationer, eller bara för utvalda bilder. 1 Välj huvudmenyn [PRINT ORDER] och tryck på. För att ta bort alla utskriftsreservationer 2 Välj [<] eller [U] och tryck på. 3 Välj [RESET] och tryck på. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED För att ta bort utskriftsreservationer för en vald bild RESET KEEP 2 Välj [<] och tryck på. BACK MENU SET OK 3 Välj [KEEP] och tryck på. 4 Tryck på XY för att välja den bild vars utskriftsreservationer ska tas bort. Tryck sedan på N för att minska antalet utskrifter till 0. Upprepa steg 4 för att ändra utskriftsreservationer för andra bilder. 5 Tryck på när du är färdig med att ändra utskriftsreservationer. 6 Välj inställning för datum och tid och tryck på. Inställningen gäller de återstående bilderna med utskriftsreservation. 7 Välj [SET] och tryck på. Utskrift 34 SE

35 OLYMPUS Master Översikt Genom att använda USB-kabeln som följer med kameran, kan du ansluta kameran till en dator och ladda ner (överföra) bilderna med hjälp av programmet OLYMPUS Master (som också följer med kameran). Följande saker måste finnas till hands innan du börjar. Installering av programmet OLYMPUS Master gs. 36 OLYMPUS Master 2 CD-ROM USB-kabel Anslutning till datorn med hjälp av USB-kabeln gs. 38 Start av programmet OLYMPUS Master gs. 38 Dator som uppfyller systemkraven (s. 36). Nedladdning av bilder till datorn gs. 39 Koppla loss anslutningen mellan kameran och datorn gs. 39 OLYMPUS Master Vad är OLYMPUS Master? OLYMPUS Master är ett program som används för att hantera digitalbilder på datorn. När du har installerat programmet på din dator kan du: ( Ladda ner bilder från kameran eller andra lagringsmedia ( Titta på bilder och videosekvenser Du kan köra ett bildspel och spela upp ljud. ( Hantera bilder Hantera bilder i ett album eller en katalog. Överförda bilder sorteras automatiskt efter datum vilket gör det lättare att hitta dem. ( Redigera bilder Du kan rotera bilder, beskära dem och ändra storlek på dem. ( Redigera bilder med filter och korrigeringsfunktioner ( Skriva ut bilder Du kan enkelt skriva ut bilder. ( Skapa panoramabilder Du kan skapa panoramabilder utifrån bilder som har tagits i panoramaläge. ( Uppdatera din kameras firmware-version För mer information om andra funktioner och kommandon, se»help» (hjälp) i bruksanvisningen till OLYMPUS Master. OLYMPUS Master SE 35

36 Installering av programmet OLYMPUS Master Innan du installerar programmet OLYMPUS Master måste du se till att din dator är kompatibel med följande systemkrav. För nyare operativsystem, se Olympus webbplats. Adressen hittar du på baksidan av denna bruksanvisning. Systemkrav Windows OS Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista CPU Pentium III 500 MHz eller snabbare RAM 256 MB eller större Ledigt hårddiskutrymme 500 MB eller mer Bildskärm 1024 x 768 pixlar eller mer färger eller mer (16,77 miljoner färger eller mer rekommenderas) Övrigt USB-port Internet Explorer 6 eller senare QuickTime 7 eller senare rekommenderas DirectX 9 eller senare rekommenderas OLYMPUS Master Observera Windows 98 / 98SE / Me stöds inte. Använd en dator med ett förinstallerat operativsystem. Det är inte säkert att programmet kan användas i samband med hemmabyggda datorer eller datorer med ett uppgraderat operativsystem. Det är inte heller säkert att programmet kan användas i samband med en extern USB-port. För att installera programmet måste du logga in som användare med administratörsrättigheter. Macintosh OS Mac OS X v10.3 eller senare CPU Power PC G3 500 MHz eller senare Intel Core Solo / Duo 1.5 GHz eller senare RAM 256 MB eller större Ledigt hårddiskutrymme 500 MB eller mer Bildskärm 1024 x 768 pixlar eller mer färger eller mer (16,77 miljoner färger eller mer rekommenderas) Övrigt USB-port Safari 1.0 eller senare (1.3 eller senare rekommenderas) QuickTime 6 eller senare Observera Mac-versioner före OS X 10,3 kan inte användas. Det är inte säkert att programmet kan användas i samband med en extern USB-port. För att installera programmet måste du logga in som användare med administratörsrättigheter. Se till att ta bort lagringsmediet (dra och släpp på soptunnan) innan du gör något av följande. Annars kan det hända att datorn blir instabil och måste startas om. Dra ur kabeln som ansluter kameran till datorn Stäng av kameran Öppna kamerans batteri- / kortlucka 36 SE

37 Windows 1 Sätt i CD-ROM:en i datorns CD-ROM-enhet. Installationsfönstret för OLYMPUS Master visas. Om fönstret inte visas: Dubbelklicka på ikonen»den här datorn» och klicka därefter på symbolen CD-ROM. 2 Välj språket som visas och klicka på»olympus Master 2». Klicka på»ok» när installationsfönstret för komponenter visas. 3 Klicka på»next» (fortsätt) och följ instruktionerna på skärmen. När licensavtalet för OLYMPUS Master visas, läs igenom avtalet och klicka på»yes» för att fortsätta med installationen. 4 När dialogrutan med användarinformation visas skriver du in ditt namn (»Name»), välj region och klicka på»next» (nästa). 5 Klicka på»install» (installera) när fönstret för val av setup visas. Välj»Custom» (anpassa) för att välja de komponenter som ska installeras. Installationen startar. Fönstret som bekräftar att installationen är klar visas. Klicka på»close» (stäng). Nu visas ett fönster där man måste bekräfta om OLYMPUS muvee theaterpack Trial Version ska installeras. Klicka på»install» för att installera programmet. Macintosh 1 Sätt i CD-ROM:en i datorns CD-ROM-enhet. CD-ROM-fönstret öppnas. Om CD-ROM-fönstret inte visas; dubbelklicka på symbolen CD-ROM på skrivbordet. OLYMPUS Master 2 Dubbelklicka på ikonen»setup» på skrivbordet. Installationsfönstret för OLYMPUS Master visas. Följ instruktionerna på skärmen. När licensavtalet för OLYMPUS Master visas, läs igenom avtalet och klicka på»continue» (fortsätt) och därefter på»continue» för att fortsätta med installationen. Fönstret som bekräftar att installationen är klar visas. Du måste starta om datorn innan programmet OLYMPUS Master kan användas. SE 37

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C330 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c330support

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad DESIGNEN Funktionell och tidlös µ DIGITAL 500 är trogen det framgångsrika Olympus µ[mju:] konceptet. Här sammanförs ännu en gång en vinnande kombination av sofistikerad

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534

Din manual KODAK C330 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3004534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK C330. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

supertips till IrfanView

supertips till IrfanView LÄSARNAS BÄSTA TIPS 0 supertips till IrfanView Med det utmärkta och fria bildbehandlingspro grammet IrfanView är det lätt att få ut det bästa ur digitala bilder. Du får överblick, kan justera färger, ljus

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0

Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0 Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0 1 Tack Tack för att du har införskaffat programmet Bildbanksgeneratorn version 1 (kallad BBG) från Äppelklyftig. Vi hoppas att programmet ska vara

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C533/C503 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c533support

Läs mer

JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH USB-ANSLUTNING SVENSKA LYT1334-009A Tryckt i Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT TILL

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE

7 Capacitive Android Tablet Tablet 729LE 7" Capacitive Android Tablet Tablet 729LE Lathund Hurtig start guide Hurtig brugervejleduing Pikakäyttöopas Quick Start Guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com

KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera. Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com KODAK EASYSHARE DX4900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak,

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer