Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga ut av din kamera under så lång tid som möjligt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Innehållet i den här bruksanvisningen är baserat på fi rmware-versionen 1.0 för denna kamera. Om funktioner läggs till eller modifi eras p.g.a. uppdatering av fi rmware avviker detta från denna bruksanvisning. Gå in på Olympus webbplats för ny information. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 1 Förberedelser inför fotografering Sökarsymboler 1 Förberedelser inför fotografering Kamera 9 0 a b c h d e f g i 1 Avtryckare...s.9, 43 2 Menyratt...s.8 3 Zoomspak...s.10, 11, 29, 89 4 Fäste för kamerarem...s.4 5 Kontrollring* (j)...s.29, s.89 6 Fästskruv till grepp 7 Fn2-knapp...s.65 8 Spak...s.43 9 Självutlösarlampa/AF-lampa...s.27/s.59 0 Skydd till blixtsko a Inbyggd blixt...s.10, 24 b Stereomikrofon c Objektiv d Stativfäste e Batteri-/kortlucka...s.5 f Låsknapp för batteri-/kortkammare...s.5 g Kontaktlucka h Multikontakt...s.66, 71, 74 i HDMI-mikrokontakt (typ D)...s.66 2 SV * I denna bruksanvisning representerar j-ikonen funktioner som utförs med hjälp av kontrollringen.

3 8 9 0 a F (Upp)/F (exponeringskompensation)- knapp (s.23) H (Vänster)/P (AF-markering)- knapp (s.26) Q-knapp (s.12, 29, 30) b I (Höger)/# (Blixt)- knapp (s.24) Hjälpratt* (j) (s.11, 16 18, 29 30) Vrid för att välja ett alternativ. Förberedelser inför fotografering G (Ned)/jY/D (Sekvensfotografering/Självutlösare/Radera)- knapp (s.27/s.12) 1 Blixtomkopplare...s.10 2 Tillbehörsport 3 Skärm (pekskärm)...s.8, 13, 28, 33 4 q (Uppspelning)-knapp...s.11, 29 5 Fn1-knapp...s.29, 65 6 MENU-knapp...s.46 7 INFO (Informationsdisplay)-knapp...s.14, 28, 67, 69 8 Blixtsko...s.86 9 ON/OFF-knapp...s.7 0 Indikatorlampa...s.6 a R (Videosekvens)-knapp...s.10, 29 b Pilknappar...s.7 * I denna bruksanvisning representerar j-ikonen funktioner som utförs med hjälp av hjälpratten. Använda skärmen Du kan justera skärmens vinkel. 1 2 SV 3

4 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar hör till kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. 1 Förberedelser inför fotografering Kamera Datorprogramvara CD-ROM Bruksanvisning Garantikort Objektivlocket och objektivlockets rem Litium-jonbatteri LI-90B Montera kameraremmen och linskyddet 1 2 Kamerarem eller USB-nätadapter F-2AC USB-kabel CB-USB Montera remmen i den andra öglan på samma sätt. Dra åt remmen ordentligt så att den inte lossnar. Indikeringar som används i den här bruksanvisningen Följande symboler används i den här bruksanvisningen. Varnar för användningssätt som absolut bör undvikas. Även viktig # Risk information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. $ Observera Att observera när man använder kameran. % Tips g Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fl er detaljer eller relaterad information. 4 SV

5 Sätta i och ta bort batteriet och kortet 1 Följ steg 1 och 2 för att öppna batteri-/ kortluckan. Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/ kortluckan. 2 Sätt i batteriet medan du skjuter batterilåsknappen i pilens riktning. Sätt i batteriet enligt bilden med l-markeringen riktad mot batterilåsknappen. Skador på batteriets yttre (repor etc.) kan leda till värme eller explosion. Skjut batterilåsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta sedan bort batteriet. 3 Sätt i kortet rakt tills det klickar på plats. Använd bara SD/SDHC/SDXC-kort eller Eye-Fi-kort med den här kameran. Sätt aldrig i andra typer av minneskort.»kort som kan användas med denna kamera» (s.83) Vidrör aldrig direkt vid kortets metalldelar. Batteri-/kortlucka 2 1 Låsknapp för batteri-/ kortkammare Batterilåsknapp Skrivskyddsomkopplare 1 Förberedelser inför fotografering Ta bort kortet Tryck in kortet tills det klickar och skjuts ut något och ta sedan bort det. 4 Följ steg 1 och 2 för att stänga batteri-/ kortluckan. Se till att stänga batteri-/kortluckan när du använder kameran. 2 1 SV 5

6 Ladda batteriet. 1 Förberedelser inför fotografering Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran och ladda batteriet. Batteriet är inte helt laddat vid leverans. Innan användning måste du ladda batteriet tills indikatorlampan slocknar (upp till 5 timmar). Ansluta kameran Indikatorlampa Indikatorlampa Lyser: laddar Släckt: laddat När ska batterierna laddas? Ladda batteriet när nedanstående felmeddelande visas. Blinkar rött Multikontakt USB-kabel (medföljer) Eluttag Battery Empty Felmeddelande Den medföljande F-2AC USB-nätadaptern (hädanefter kallad USB-nätadapter) skiljer sig åt beroende på vilken region som du köpte kameran i. Om du fi ck en USB-nätadapter av instickstyp ansluter du den direkt till ett eluttag. Den medföljande USB-nätadaptern har konstruerats för att användas för laddning och uppspelning. Ta inte bilder medan USB-nätadaptern är ansluten till kameran. Se till att koppla bort USB-nätadapterns kontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen har avslutats. Mer information om batteriet fi nns i»föreskrifter för batteriet» (s.95). Mer information om USB-nätadaptern fi nns i»usb-nätadapter» (s.96). Om indikatorlampan inte lyser, kontrollera USB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar. Batteriet kan laddas när kameran är ansluten till datorn via USB. Laddningstiden varierar beroende på datorns prestanda. (Ibland kan det ta runt 10 timmar.) 6 SV

7 Slå på kameran och göra de första inställningarna När du slår på kameran för första gången visas en skärmbild där du får ange språket för de menyer och meddelanden som visas på skärmen samt datumet och tiden. 1 När du har slagit på kameran med ON/OFF-knappen väljer du ett språk med FGHI och trycker sedan på A-knappen. 2 Använd FG för att välja årtalet för [Y]. 3 Tryck på I för att spara inställningen för [Y]. X Y M D Time 2012 Cancel X Y M D Time 2012 Cancel Y/M/D Y/M/D 4 Som i steg 2 och 3 använder dufghiför att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning) och trycker sedan på A-knappen. För exakt tidsinställning, tryck på A-knappen när tidsignalen når 00 sekunder. 1 Förberedelser inför fotografering 5 Använd HI för att välja tidszonen [x] och tryck sedan på A-knappen. Använd FG för att slå på eller stänga av sommartid ([Summer]). Seoul Tokyo Summer :30 Kamerans viloläge Om inga åtgärder utförs under den angivna tiden går kameran över till viloläge. I det här läget stängs skärmen av och alla åtgärder avbryts. Kameran aktiveras igen när du trycker ner en knapp (avtryckaren, q-knappen etc.). Kameran stängs av automatiskt om du lämnar den i viloläge under 5 minuter. Starta kameran igen före användning. SV 7

8 Fotografering Välj ett fotograferingsläge Välj ett fotograferingsläge med menyratten. Indikator Menyratt 1 Förberedelser inför fotografering A P A S M Ett helautomatiskt läge i vilket kameran automatiskt optimera inställningarna för det aktuella motivet. Kameran gör allt arbete, vilket är praktiskt för nybörjare. Bländaren och slutartiden justeras automatiskt för optimala resultat. Du kan ställa in bländaren. Du kan skärpa eller lätta upp bakgrundsdetaljer. Du kan ställa in slutartiden. Du kan uttrycka rörelsen hos rörliga motiv eller frysa rörelsen utan oskärpa. Du kan ställa in bländaren och slutartiden. Du kan fotografera med långa exponeringstider för fyrverkerier eller andra mörka scener. C1 Du kan spara fotograferingsinställningarna i förväg och sedan snabbt återkalla C2 dem när du fotograferar. SCN Välj en scen utifrån motivet. ART Välj ett artfilter. Ta stillbilder Börja med att försöka ta bilder i fullautomatikläge. 1 Ställ menyratten på A. Skärm ISOkänslighet ISO-A 200 Tillgänglig inspelningstid Slutartid 125 F5.6 L N HD 01:02:03 38 Bländarvärde Antal stillbilder som går att lagra 8 SV

9 2 Komponera bilden. När du håller i kameran måste du vara noga med att inte täcka över blixten, mikrofonen eller andra viktiga delar med dina fingrar eller liknande. 1 3 Horisontell fattning Vertikal fattning Ställ in skärpan. Tryck med lätt tryck ner avtryckaren till den första positionen (tryck ner avtryckaren halvvägs). Tryck ner avtryckaren halvvägs. AF-markering 125 F5.6 Förberedelser inför fotografering Slutartid Bländarvärde Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. Trycka ner avtryckaren halvvägs och därefter hela vägen Avtryckaren har två positioner. När man trycker ner avtryckaren till det första läget och håller kvar den kallas det att»trycka ner avtryckaren halvvägs» och när man trycker ner den till det andra läget kallas det att»trycka ner avtryckaren hela (resten av) vägen». Tryck ner halvvägs Tryck ner helt 4 Släpp upp avtryckaren. Tryck ner avtryckaren helt. Slutarens ljud hörs och bilden tas. Den tagna bilden visas på bildskärmen. $ Observera Du kan också ta foton med hjälp av pekskärmen. g»använda pekskärmen» (s.33) SV 9

10 Använda zoomen När du vrider på zoomspaken justeras fotograferingsavståndet. W-sida T-sida 1 Förberedelser inför fotografering Spela in videosekvenser Ställ menyratten på A. Tryck på R-knappen för att påbörja inspelningen. Tryck på R-knappen igen för att avsluta inspelningen. R R-knapp 00:00:00 00:02:18 Visas under inspelning Inspelningstid 10 SV

11 Visa fotografier och filmer 1 Tryck på q-knappen. Ditt senaste fotografi visas. Tryck på HI eller vrid på hjälpratten för att välja en bild. q -knapp Småbildsvisning Pilknappar/hjälpratt Visar föregående bild Visar nästa bild Vrid zoomspaken mot W under hemskärmsvisning av en bild i taget för att växla till småbildsvisning. L N :30 20 Stillbild WB P AUTO HD :30 4 Video 1 Förberedelser inför fotografering :30 21 Småbildsvisning Delförstoring Tryck zoomspaken mot T under helskärmsvisning av en bild för att zooma in upp till 14 och vrid sedan mot W för att återgå till visning av en bild. Du kan också ändra förstoringsgraden med hjälp av kontrollringen. 2x SV 11

12 Videouppspelning 1 Välj en videosekvens och tryck på Q för att visa uppspelningsmenyn. Välj [Movie Play] och tryck på Q för att starta uppspelningen. Om du vill avbryta videouppspelningen trycker du på MENU. Back Movie Movie Play L Erase Set Förberedelser inför fotografering Volym Volymen kan justeras genom att man trycker på F eller G under visning av en bild i taget och videouppspelning. Välja bilder 00:00:02/00:00:14 Välj fl era bilder som ska skyddas eller tas bort. Tryck på R-knappen för att välja aktuell bild. Valda bilder markeras med v. Tryck en gång till på R-knappen för att ta bort v och avmarkera bilden. Välj fl era bilder och tryck på Q. Du kan skydda eller ta bort de valda bilderna :30 21 Radera bilder Ta fram en bild som du vill radera och tryck på G (D). Välj [Yes] och tryck på Q. Du kan även välja fl era bilder att radera. g»välja bilder» (s.12) Erase Yes No Back Set 12 SV

13 2 Grundläggande fotografering Grundläggande fotograferingsfunktioner Fotografering A z y x w v u t s S-AF ISO C1 P 1 AEL RC ND 1 R 125 F a b +7 IS 1 j 4:3 L N HD 01:02: r q p o n m l 1 Indikator för kortskrivning...s.84 2 RC-läge...s.86 3 Digital telekonverter...s.65 4 ND Filter Setting...s.65 5 Konverterlins...s.53 6 Världstid...s.57 7 Ansiktsprioritet I...s.42, 44 8 Videoljud...s.12 9 dlås...s.59 0 Intern temperaturvarning m...s.79 a Sekvensfotografering/självutlösare... s.27 b Höjd/bredd-förhållande...s.39 c Blixt...s.24 (blinkar: laddning pågår) d Bildstabilisering...s.36 e Art fi lter...s.19 Motivprogram...s.20 Bildfunktion...s.37 f Vitbalansering...s.38 g Ta fram live guide...s.22, 33 h Inspelningsläge (stillbilder)...s.40 i Inspelningsläge (videosekvenser)...s.41 j Tillgänglig inspelningstid k Antal stillbilder som går att lagra...s.85 l Aktuellt minne...s.84 c d e f g h i j k S-AF ISO 400 P W 125 F B IS 1 01:02: m Tonkontroll...s.23 n Överst: Inställning av blixtstyrkan..s.41 Underst: Exponeringskompensationsindikator...s.23 o Värde för exponeringskompensation...s.23 p Bländarvärde...s q Slutartid...s r AE-lås u...s.42 s Fotograferingsläge...s.8, t Inställning av C-läge...s.48 u Pekskärmsläge...s.33 v Kontroll av blixtstyrka...s.41 w ISO-känslighet...s.44 x AF-markering...s.43 y Mätmetod...s.42 z Blixtläge...s.24 A Batterisymbol 7 Tänd (grön): Klar att använda (visas i cirka tio sekunder efter att kameran slagits på) 8 Tänd (grön): Låg batteriladdning 9 Blinkar (röd): Uppladdning erfordras B Zoomstapel...s.10 C Kontrollringens funktion...s.89 D Histogram...s.14 T C D 2 Grundläggande fotografering SV 13

14 HD HD Ändring av informationsdisplayen Tryck på INFO-knappen för att välja information som visas under fotografering. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N L N 2 Grundläggande fotografering P 125 F :02:03 38 Informationsdisplay på P 125 F Histogram 01:02:03 38 Endast bild Histogram Visar ett histogram som visar distributionen av ljusstyrka i bilden. Den horisontella axeln anger ljusstyrkan och den vertikala axeln anger antalet pixlar för varje ljusstyrka i bilden. Områden ovanför den övre gränsen vid fotografering visas i rött, områden under den undre gränsen i blått och områden som uppmätts med spotmätning i grönt. Skärpelås Om kameran inte kan ställa in skärpan på det valda motivet väljer du läget med en fokusmarkering och använder skärpelås för att ställa in skärpan på ett annat motiv på ungefär samma avstånd. 1 I [S-AF]-läget placerar du AF-markeringen över motivet och trycker ner avtryckaren halvvägs. Kontrollera att AF-målmarkeringen blivit grön. Skärpan låses när avtryckaren trycks ner halvvägs. 2 Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt, komponera om bilden och tryck därefter ner avtryckaren helt. Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs. % Tips Om kameran inte kan fokusera på motivet även om du använder fokuseringslåset använder du P (AF-markering). g»välja en fokusmarkering (AF-markering)» (s.26) 14 SV

15 Använda fotograferingslägena»rikta-och-ta»-fotografering (P programläge) I P-läget justerar kameran automatiskt slutartiden och bländaren baserat på motivets ljusstyrka. Ställ menyratten på P. 2 ISO 400 Fotograferingsläge P 125 F Slutartid Bländarvärde Slutartiden och bländarvärdet som kameran väljer visas på skärmen. Slutartiden och bländarvärdet blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Exempel på varningsindikering (blinkande) Status Åtgärd 60" F1.8 Motivet är för mörkt. Använd blixten. L N HD 01:02:03 38 Grundläggande fotografering 2000 F8 Motivet är för ljust. Kamerans mätningsområde har överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] (s.35) på [On]. Programväxling (%) I P-läge kan du använda kontrollringen till att ändra kombinationen av bländarvärde och slutartid samtidigt som du behåller rätt exponering.»s» visas intill fotograferingsläget under programväxling. Om du vill avbryta programväxlingen vrider du kontrollringen bakåt tills»s» inte längre visas. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. ISO 400 Ps F Programväxling L N HD 01:02:03 38 SV 15

16 Välja bländarvärde (A bländarförval) 2 Grundläggande fotografering I A-läget väljer du bländarvärdet och låter kameran automatiskt justera slutartiden för optimal exponering. Ställ menyratten på A. Du kan ställa in bländarvärdet med kontrollringen och exponeringskompensationen med hjälpratten. Större bländarvärden (lägre F-tal) minskar skärpedjupet (området framför eller bakom fokuspunkten som förefaller vara i fokus) och mjukar upp bakgrundsdetaljer. Mindre bländarvärden (högre F-tal) ökar skärpedjupet. Lägre bländarvärde F2 F5.6 F8.0 Högre bländarvärde Slutartiden blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Exempel på varningsindikering (blinkande) 60" F F5.6 Status Motivet är underexponerat. Motivet är överexponerat. ISO 400 Åtgärd Minska bländarvärdet. A 125 F Bländarvärde 01:02:03 38 Öka bländarvärdet. Om varningsdisplayen inte försvinner, har kamerans mätningsområde överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] (s.35) på [On]. L N HD 16 SV

17 Välja slutartid (S, tidsförval) I S-läget väljer du slutartiden och låter kameran automatiskt justera bländarvärdet för optimal exponering. Ställ menyratten på S. Du kan ställa in slutartiden med kontrollringen och exponeringskompensationen med hjälpratten. En snabb slutartid kan frysa ett motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. En långsam slutartid gör att ett motiv som rör sig snabbt blir suddigt. Suddigheten skapar en känsla av rörelse. Långsammare slutartid Kortare slutartid Bländarvärdet blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Exempel på varningsindikering (blinkande) 2000 F F8 Status Motivet är underexponerat. Motivet är överexponerat. ISO 400 S 125 F Slutartid Åtgärd Ställ in en längre slutartid. 01:02:03 38 Ställ in en kortare slutartid. Om varningsdisplayen inte försvinner, har kamerans mätningsområde överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] (s.35) på [On]. L N HD 2 Grundläggande fotografering SV 17

18 Välja bländarvärde och slutartid (M manuellt läge) I M-läget kan du välja både bländarvärde och slutartid. Med hastigheten på BULB förblir slutaren öppen medan avtryckaren är tryckt. Ställ in menyratten på M och ställ sedan in slutartiden med kontrollringen och bländarvärdet med hjälpratten. Slutartiden kan ställas in på 1/ sek. eller på [BULB]. Du kan ändra de funktioner som tilldelats kontrollringen och hjälpratten. g»dial Function» (s.89) 2 Grundläggande fotografering # Risk Exponeringskompensation kan inte göras i M-läget. Välja när exponeringen avslutas (glödlampa) Man kan ta bilder med lång exponeringstid genom att slutaren är öppen så länge som avtryckaren hålls nedtryckt. Ställ in tiden då exponeringen ska avslutas så att det passar motivet. Använd detta för nattlandskap och fyrverkerier. Ställ in slutartiden på [BULB] i M-läget. # Risk Maximalt 16 minuter (standard) Den längsta exponeringstiden i B-läge beror på ISO-känsligheten. För att minska kameraskakningar i B-läge rekommenderas det att du monterar kameran på ett stadigt stativ eller använder en fjärrstyrningskabel (säljs separat). Följande funktioner kan inte användas under långa exponeringar: Sekvensfotografering/fotografering med självutlösare/fotografering med alternativexponering/bildstabilisering/alternativblixt Brus i bilder Under fotografering med lång slutartid kan brus uppstå på skärmen. Detta fenomen uppstår när ström genereras i de delar av bildsensorn som normalt inte utsätts för ljus vilket resulterar i att temperaturen stiger i bildomvandlaren eller bildomvandlarens drivkrets. Detta kan även hända när man fotograferar med ISO inställt på ett högt värde i en varm miljö. Funktionen brusreducering kan användas för att minska bruset. g [Noise Reduct.] (s.61) 18 SV

19 Använda Art Filter 1 Ställ menyratten på ART. En meny för Art Filter visas. Välj ett fi lter med hjälp av FG och tryck på Q. ART 1 1 Pop Art Typer av Art Filter j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole 2 7 Exit s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa konstfi ltermenyn. Konsteffekter Konstfi lter kan modifi eras och effekter kan läggas till. När man trycker på I i konstfi ltermenyn visas ytterligare alternativ. Modifiera filter Alternativ I är originalfiltret medan alternativ II och vidare lägger till effekter som modifi erar originalfi ltret. Lägga till effekter* Mjuk skärpa, nålhål, ramar, vita kanter, stjärnljus * Vilka effekter som är tillgängliga varierar med det valda fi ltret. Set 2 Grundläggande fotografering # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Konstfi ltret tillämpas endast på JPEG-kopian. Beroende på motivet kan tonövergångar bli grova, effekten kan synas mindre eller bilden kan bli mer»kornig». Vissa effekter kanske inte syns i livebild eller under videoinspelning. Uppspelningen kan skilja sig beroende på de filter, effekter eller kvalitetsinställningar för fi lmer som tillämpades. SV 19

20 Fotografera med motivprogram 2 Grundläggande fotografering 1 Ställ menyratten på SCN. En meny för motivprogram visas. Välj en motivtyp med hjälp av FG. Tryck på Q eller tryck ned avtryckaren halvvägs för att växla till livebild. Tryck på Q för att återgå till att visa motivprogram. SCN 1 Typer av motivprogram O Portrait s Panorama (s.21) P e-portrait ( Fireworks L Landscape 0 Multi. Exponerings- J Sport g Beach & Snow G Night Scene Y Underwater Wide U Night+Portrait X Underwater Macro R Sunset Backlight HDR T Documents 2 Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa menyn för motivprogram. R Exit Portrait # Risk I [e-portrait]-läget sparas två bilder, en oförändrad bild och en andra bild som [e-portrait]-effekterna har använts på. Den oförändrade bilden spelas in med det bildkvalitetsalternativ som för tillfället är valt, den modifierade kopian spelas in som JPEG (X-kvalitet ( )). Effekterna av vissa motivlägen används inte vid inspelning av videosekvenser. Set 20 SV

21 Tar bilder för ett panorama Om du har installerat den medföljande datorprogramvaran kan du använda den för att sammanfoga bilder så att de bildar ett panorama. g»installera programvara» (s.74) 1 Ställ menyratten på SCN. 2 Välj [Panorama] och tryck på Q. 3 Använd FGHI för att välja en panoreringsriktning. 4 Ta en bild och använd guiderna till att komponera bilden. Skärpa, exponering och andra inställningar är låsta vid värdena från den första bilden. 5 Ta återstående bilder och komponera varje bild så att guiderna överlappar med den föregående bilden. ISO 200 ISO 200 M 125 F Grundläggande fotografering M 125 F [ 2 ] Exit [ 3 ] Exit En panoramabild kan inkludera upp till 10 bilder. En varningsindikator (g) visas efter den tionde bilden. 6 När du har tagit den sista bilden trycker du på Q för att avsluta serien. # Risk Den bild som har tagits för positionsmarkering visas inte under panoramafotograferingen. Använd ramarna eller andra markeringar på skärmen som guide och komponera sedan bilderna så att kanterna överlappar inom markeringarna. $ Observera När du trycker på Q innan den första bilden har tagits kommer du tillbaka till motivprogramsmenyn. När du trycker på Q under fotograferingen avslutas just den sekvensen i panoramafotograferingen och du kan fortsätta med nästa. SV 21

22 2 Använda fotograferingsalternativ Använda live guider 1 Ställ menyratten på A. 2 När du har tryckt på Q för att visa live-guiden, använder du FG-pilknapparna för att markera en funktion och trycker på Q för att välja. Change Color Saturation Guidefunktion Grundläggande fotografering 3 Använd FG-pilknapparna för att välja nivån. Nivåindikator Om [Shooting Tips] är valt markerar du en funktion och Clear & Vivid trycker på Q för att visa en beskrivning. Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på Q för att spara inställningen. 0 Effekterna av den valda nivån är synliga på skärmen. Om [Blur Background] eller [Express Motions] är valt Flat & Muted återgår visningen till normal, men den valda effekten är synlig i den slutliga bilden. Cancel Set 4 Ta bilden. Tryck på avtryckaren för att ta bilden. Om du vill ta bort live guide från skärmen trycker du på MENU-knappen. Cancel # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Använda Live guide-inställningar än [Blur Background] och [Express Motions] används inte på RAW-kopian. Bilder kan förefalla korniga vid vissa inställningsnivåer för live guide. Ändringar av inställningsnivåer för live guide kanske inte syns på skärmen. Blixten kan inte användas med live guide. Ändringar i alternativ för live guide avbryter tidigare ändringar. Att välja inställningar för live guide som överskrider gränserna för kamerans exponeringsmätare kan resultera i bilder som är över- eller underexponerade. % Tips I andra lägen än A, kan du använda live control för att göra mer detaljerade inställningar. g»använda live control» (s.35) 22 SV

23 Kontrollera exponeringen (exponeringskompensation) Vrid hjälpratten för att justera exponeringen. Välj positiva värden (»+») för att göra bilderna ljusare och negativa värden (»») för att göra bilderna mörkare. Exponeringen kan justeras i intervallet ±3EV. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) 2 # Risk Exponeringskompensation kan inte göras i lägena A, M eller SCN (utom i vissa fall). Ändra ljusstyrkan för högdagrar och lågdagrar Om du vill visa dialogrutan för tonkontroll trycker du på F-knappen (F) och trycker på INFO-knappen. Använd HI för att välja en tonnivå. Välj»låg» för att göra lågdagrarna mörkare eller»hög» för att göra högdagrarna ljusare. Exponeringskompensation INFO 0 Tonnivå: låg INFO +1 0 Tonnivå: håg INFO ISO 200 P 125 F IS 1 j L N HD 01:02: Grundläggande fotografering SV 23

24 2 Grundläggande fotografering Använda en blixt (blixtfotografering) 1 Skjut blixtomkopplaren år sidan för att fälla upp blixten. 2 Tryck på #-knappen (I) för att visa alternativen. 3 Använd HI till att välja ett blixtläge och tryck sedan på Q. De tillgängliga alternativen och ordningen som de visas i varierar beroende på fotograferingsläget. g»blixtfunktioner som kan ställas in i fotograferingsläget» (s.25) Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller AUTO Automatisk blixt motljus. Blixt för reducering av Med denna funktion kan du reducera! röda ögon fenomenet med röda ögon. # Upplättnadsblixt Blixten löses ut oberoende av hur ljust det är. $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte. Synkronisering med långa slutartider/!slow reducering av röda ögon Synkronisering med #SLOW långa slutartider #FULL, Manuell #1/4 etc. 4 Tryck ner avtryckaren helt. Kombinerar synkronisering med långa slutartider med reducering av röda ögon. Långa slutartider används för att göra dåligt belysta bakgrunder ljusare. För användare som föredrar manuell användning. # Risk I [! (Blixt för reducering av röda ögon)], efter förblixtarna tar det ungefär 1 sekund innan slutaren utlöses. Flytta inte kameran innan fotograferingen är klar. [! (Blixt för reducering av röda ögon)] kanske inte fungerar effektivt under vissa fotograferingsförhållanden. 24 SV

25 Blixtfunktioner som kan ställas in i fotograferingsläget P/A Fotograferingsläge Superkontrollpanel Blixtläge Förhållanden för att blixten ska lösa ut #AUTO Automatisk blixt Avfyras!! SLOW Automatisk blixt (reducering av röda ögon) automatiskt under mörkaförhållanden/i motljus # Upplättnadsblixt Löser alltid ut $ Avstängd blixt k Synkronisering med långa slutartider (reducering av röda ögon) Avfyras automatiskt under mörkaförhållanden/i motljus #SLOW Synkronisering med långa slutartider #AUTO Automatisk blixt Avfyras Automatisk blixt (reducering av röda ögon) automatiskt under mörkaförhållanden/i motljus S/M! # Upplättnadsblixt Löser alltid ut $ Avstängd blixt k #AUTO, $ kan ställas in i A-läge. Minsta räckvidd Objektivet kan ge skuggor över motiv som är för nära kameran, orsaka vinjettering eller vara för ljus även med lägsta intensitet. Använd extra blixtenheter som inte är monterade på kameran för att förhindra vinjettering För att förhindra att fotografi er överexponeras ska du välja läge A eller M och välja ett högt f-nummer eller minska ISO-känsligheten. 2 Grundläggande fotografering SV 25

26 2 Grundläggande fotografering Välja en fokusmarkering (AF-markering) Välj vilken av de 35 eller 25 autofokusmarkeringarna som ska användas för automatisk inställning av skärpa. 1 Tryck på P-knappen (H) för att visa AF-markeringen. 2 Använd FGHI för att välja visning av en markering och placera AF-markeringen. Läget»All Targets» återställs om markören fl yttas bort från skärmen. Det går att välja bland följande 5 typer av markeringar. Tryck på INFO-knappen och använd FG. All Targets Single Target Group Target Välj fokusmarkeringen manuellt. Kameran väljer automatiskt mellan alla fokusmarkeringar. All Targets 7 x 5 Single Target 7 x 5 Kameran väljer automatiskt mellan markeringarna i den valda gruppen. All Targets 5 x 5 Single Target 5 x 5 26 SV

27 Sekvensfotografering/använda självutlösare Kameran tar sekvensbilder medan avtryckaren är nedtryckt hela vägen. Självutlösaren kan även användas för att ta självporträtt eller grupporträtt, eller för att minska kameraskakningarna när kameran är monterad på ett stativ eller stabilt placerad på annat sätt. 1 Tryck på jy-knappen (G) för att visa direktmenyn. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. o j O 7 BKT Y12s Y2s Tagning av enstaka bild Sekvensfotografering High-Speed Självutlösare 12 sek. Självutlösare 2 sek. Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner (normalt fotograferingsläge). Stillbilder tas med cirka 5 bildrutor per sekund (fps) så länge avtryckaren är helt nedtryckt och ([S-AF] eller [MF] är valt för [AF Mode], s.43). Stillbilder tas med cirka 15 bildrutor per sekund (fps) så länge avtryckaren är helt nedtryckt och ([S-AF] eller [MF] är valt för [AF Mode], s.43). Medan avtryckaren hålls helt nedtryckt tas bilder med automatiskt ändrade inställningar för varje bild (alternativfotografering). Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, därefter blinkar den i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Självutlösarlampan blinkar i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. 2 Grundläggande fotografering $ Observera Tryck på jy för att avbryta självutlösaren. Under sekvensfotografering låses skärpan, exponeringen och vitbalansen vid den första bilden (vid [S-AF], [MF]). Den här funktionen är bara tillgänglig när [Bracketing] (s.51) har valts. # Risk Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som fi nns kvar. Montera kameran på ett stativ vid fotografering med självutlösare. Om du står framför kameran för att trycka ner avtryckaren halvvägs när du använder självutlösaren, kanske bilden blir oskarp. SV 27

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-453-049-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-3N Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer