Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga ut av din kamera under så lång tid som möjligt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Innehållet i den här bruksanvisningen är baserat på fi rmware-versionen 1.0 för denna kamera. Om funktioner läggs till eller modifi eras p.g.a. uppdatering av fi rmware avviker detta från denna bruksanvisning. Gå in på Olympus webbplats för ny information. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 1 Förberedelser inför fotografering Sökarsymboler 1 Förberedelser inför fotografering Kamera 9 0 a b c h d e f g i 1 Avtryckare...s.9, 43 2 Menyratt...s.8 3 Zoomspak...s.10, 11, 29, 89 4 Fäste för kamerarem...s.4 5 Kontrollring* (j)...s.29, s.89 6 Fästskruv till grepp 7 Fn2-knapp...s.65 8 Spak...s.43 9 Självutlösarlampa/AF-lampa...s.27/s.59 0 Skydd till blixtsko a Inbyggd blixt...s.10, 24 b Stereomikrofon c Objektiv d Stativfäste e Batteri-/kortlucka...s.5 f Låsknapp för batteri-/kortkammare...s.5 g Kontaktlucka h Multikontakt...s.66, 71, 74 i HDMI-mikrokontakt (typ D)...s.66 2 SV * I denna bruksanvisning representerar j-ikonen funktioner som utförs med hjälp av kontrollringen.

3 8 9 0 a F (Upp)/F (exponeringskompensation)- knapp (s.23) H (Vänster)/P (AF-markering)- knapp (s.26) Q-knapp (s.12, 29, 30) b I (Höger)/# (Blixt)- knapp (s.24) Hjälpratt* (j) (s.11, 16 18, 29 30) Vrid för att välja ett alternativ. Förberedelser inför fotografering G (Ned)/jY/D (Sekvensfotografering/Självutlösare/Radera)- knapp (s.27/s.12) 1 Blixtomkopplare...s.10 2 Tillbehörsport 3 Skärm (pekskärm)...s.8, 13, 28, 33 4 q (Uppspelning)-knapp...s.11, 29 5 Fn1-knapp...s.29, 65 6 MENU-knapp...s.46 7 INFO (Informationsdisplay)-knapp...s.14, 28, 67, 69 8 Blixtsko...s.86 9 ON/OFF-knapp...s.7 0 Indikatorlampa...s.6 a R (Videosekvens)-knapp...s.10, 29 b Pilknappar...s.7 * I denna bruksanvisning representerar j-ikonen funktioner som utförs med hjälp av hjälpratten. Använda skärmen Du kan justera skärmens vinkel. 1 2 SV 3

4 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar hör till kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. 1 Förberedelser inför fotografering Kamera Datorprogramvara CD-ROM Bruksanvisning Garantikort Objektivlocket och objektivlockets rem Litium-jonbatteri LI-90B Montera kameraremmen och linskyddet 1 2 Kamerarem eller USB-nätadapter F-2AC USB-kabel CB-USB Montera remmen i den andra öglan på samma sätt. Dra åt remmen ordentligt så att den inte lossnar. Indikeringar som används i den här bruksanvisningen Följande symboler används i den här bruksanvisningen. Varnar för användningssätt som absolut bör undvikas. Även viktig # Risk information om faktorer som kan leda till att kameran inte fungerar eller inte fungerar korrekt. $ Observera Att observera när man använder kameran. % Tips g Användbar information och tips som hjälper dig att utnyttja din kamera till fullo. Referenssidor med fl er detaljer eller relaterad information. 4 SV

5 Sätta i och ta bort batteriet och kortet 1 Följ steg 1 och 2 för att öppna batteri-/ kortluckan. Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/ kortluckan. 2 Sätt i batteriet medan du skjuter batterilåsknappen i pilens riktning. Sätt i batteriet enligt bilden med l-markeringen riktad mot batterilåsknappen. Skador på batteriets yttre (repor etc.) kan leda till värme eller explosion. Skjut batterilåsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta sedan bort batteriet. 3 Sätt i kortet rakt tills det klickar på plats. Använd bara SD/SDHC/SDXC-kort eller Eye-Fi-kort med den här kameran. Sätt aldrig i andra typer av minneskort.»kort som kan användas med denna kamera» (s.83) Vidrör aldrig direkt vid kortets metalldelar. Batteri-/kortlucka 2 1 Låsknapp för batteri-/ kortkammare Batterilåsknapp Skrivskyddsomkopplare 1 Förberedelser inför fotografering Ta bort kortet Tryck in kortet tills det klickar och skjuts ut något och ta sedan bort det. 4 Följ steg 1 och 2 för att stänga batteri-/ kortluckan. Se till att stänga batteri-/kortluckan när du använder kameran. 2 1 SV 5

6 Ladda batteriet. 1 Förberedelser inför fotografering Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran och ladda batteriet. Batteriet är inte helt laddat vid leverans. Innan användning måste du ladda batteriet tills indikatorlampan slocknar (upp till 5 timmar). Ansluta kameran Indikatorlampa Indikatorlampa Lyser: laddar Släckt: laddat När ska batterierna laddas? Ladda batteriet när nedanstående felmeddelande visas. Blinkar rött Multikontakt USB-kabel (medföljer) Eluttag Battery Empty Felmeddelande Den medföljande F-2AC USB-nätadaptern (hädanefter kallad USB-nätadapter) skiljer sig åt beroende på vilken region som du köpte kameran i. Om du fi ck en USB-nätadapter av instickstyp ansluter du den direkt till ett eluttag. Den medföljande USB-nätadaptern har konstruerats för att användas för laddning och uppspelning. Ta inte bilder medan USB-nätadaptern är ansluten till kameran. Se till att koppla bort USB-nätadapterns kontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen har avslutats. Mer information om batteriet fi nns i»föreskrifter för batteriet» (s.95). Mer information om USB-nätadaptern fi nns i»usb-nätadapter» (s.96). Om indikatorlampan inte lyser, kontrollera USB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar. Batteriet kan laddas när kameran är ansluten till datorn via USB. Laddningstiden varierar beroende på datorns prestanda. (Ibland kan det ta runt 10 timmar.) 6 SV

7 Slå på kameran och göra de första inställningarna När du slår på kameran för första gången visas en skärmbild där du får ange språket för de menyer och meddelanden som visas på skärmen samt datumet och tiden. 1 När du har slagit på kameran med ON/OFF-knappen väljer du ett språk med FGHI och trycker sedan på A-knappen. 2 Använd FG för att välja årtalet för [Y]. 3 Tryck på I för att spara inställningen för [Y]. X Y M D Time 2012 Cancel X Y M D Time 2012 Cancel Y/M/D Y/M/D 4 Som i steg 2 och 3 använder dufghiför att ställa in [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D] (datumordning) och trycker sedan på A-knappen. För exakt tidsinställning, tryck på A-knappen när tidsignalen når 00 sekunder. 1 Förberedelser inför fotografering 5 Använd HI för att välja tidszonen [x] och tryck sedan på A-knappen. Använd FG för att slå på eller stänga av sommartid ([Summer]). Seoul Tokyo Summer :30 Kamerans viloläge Om inga åtgärder utförs under den angivna tiden går kameran över till viloläge. I det här läget stängs skärmen av och alla åtgärder avbryts. Kameran aktiveras igen när du trycker ner en knapp (avtryckaren, q-knappen etc.). Kameran stängs av automatiskt om du lämnar den i viloläge under 5 minuter. Starta kameran igen före användning. SV 7

8 Fotografering Välj ett fotograferingsläge Välj ett fotograferingsläge med menyratten. Indikator Menyratt 1 Förberedelser inför fotografering A P A S M Ett helautomatiskt läge i vilket kameran automatiskt optimera inställningarna för det aktuella motivet. Kameran gör allt arbete, vilket är praktiskt för nybörjare. Bländaren och slutartiden justeras automatiskt för optimala resultat. Du kan ställa in bländaren. Du kan skärpa eller lätta upp bakgrundsdetaljer. Du kan ställa in slutartiden. Du kan uttrycka rörelsen hos rörliga motiv eller frysa rörelsen utan oskärpa. Du kan ställa in bländaren och slutartiden. Du kan fotografera med långa exponeringstider för fyrverkerier eller andra mörka scener. C1 Du kan spara fotograferingsinställningarna i förväg och sedan snabbt återkalla C2 dem när du fotograferar. SCN Välj en scen utifrån motivet. ART Välj ett artfilter. Ta stillbilder Börja med att försöka ta bilder i fullautomatikläge. 1 Ställ menyratten på A. Skärm ISOkänslighet ISO-A 200 Tillgänglig inspelningstid Slutartid 125 F5.6 L N HD 01:02:03 38 Bländarvärde Antal stillbilder som går att lagra 8 SV

9 2 Komponera bilden. När du håller i kameran måste du vara noga med att inte täcka över blixten, mikrofonen eller andra viktiga delar med dina fingrar eller liknande. 1 3 Horisontell fattning Vertikal fattning Ställ in skärpan. Tryck med lätt tryck ner avtryckaren till den första positionen (tryck ner avtryckaren halvvägs). Tryck ner avtryckaren halvvägs. AF-markering 125 F5.6 Förberedelser inför fotografering Slutartid Bländarvärde Slutartiden och bländarvärdet har ställts in automatiskt av kameran och indikeras. Trycka ner avtryckaren halvvägs och därefter hela vägen Avtryckaren har två positioner. När man trycker ner avtryckaren till det första läget och håller kvar den kallas det att»trycka ner avtryckaren halvvägs» och när man trycker ner den till det andra läget kallas det att»trycka ner avtryckaren hela (resten av) vägen». Tryck ner halvvägs Tryck ner helt 4 Släpp upp avtryckaren. Tryck ner avtryckaren helt. Slutarens ljud hörs och bilden tas. Den tagna bilden visas på bildskärmen. $ Observera Du kan också ta foton med hjälp av pekskärmen. g»använda pekskärmen» (s.33) SV 9

10 Använda zoomen När du vrider på zoomspaken justeras fotograferingsavståndet. W-sida T-sida 1 Förberedelser inför fotografering Spela in videosekvenser Ställ menyratten på A. Tryck på R-knappen för att påbörja inspelningen. Tryck på R-knappen igen för att avsluta inspelningen. R R-knapp 00:00:00 00:02:18 Visas under inspelning Inspelningstid 10 SV

11 Visa fotografier och filmer 1 Tryck på q-knappen. Ditt senaste fotografi visas. Tryck på HI eller vrid på hjälpratten för att välja en bild. q -knapp Småbildsvisning Pilknappar/hjälpratt Visar föregående bild Visar nästa bild Vrid zoomspaken mot W under hemskärmsvisning av en bild i taget för att växla till småbildsvisning. L N :30 20 Stillbild WB P AUTO HD :30 4 Video 1 Förberedelser inför fotografering :30 21 Småbildsvisning Delförstoring Tryck zoomspaken mot T under helskärmsvisning av en bild för att zooma in upp till 14 och vrid sedan mot W för att återgå till visning av en bild. Du kan också ändra förstoringsgraden med hjälp av kontrollringen. 2x SV 11

12 Videouppspelning 1 Välj en videosekvens och tryck på Q för att visa uppspelningsmenyn. Välj [Movie Play] och tryck på Q för att starta uppspelningen. Om du vill avbryta videouppspelningen trycker du på MENU. Back Movie Movie Play L Erase Set Förberedelser inför fotografering Volym Volymen kan justeras genom att man trycker på F eller G under visning av en bild i taget och videouppspelning. Välja bilder 00:00:02/00:00:14 Välj fl era bilder som ska skyddas eller tas bort. Tryck på R-knappen för att välja aktuell bild. Valda bilder markeras med v. Tryck en gång till på R-knappen för att ta bort v och avmarkera bilden. Välj fl era bilder och tryck på Q. Du kan skydda eller ta bort de valda bilderna :30 21 Radera bilder Ta fram en bild som du vill radera och tryck på G (D). Välj [Yes] och tryck på Q. Du kan även välja fl era bilder att radera. g»välja bilder» (s.12) Erase Yes No Back Set 12 SV

13 2 Grundläggande fotografering Grundläggande fotograferingsfunktioner Fotografering A z y x w v u t s S-AF ISO C1 P 1 AEL RC ND 1 R 125 F a b +7 IS 1 j 4:3 L N HD 01:02: r q p o n m l 1 Indikator för kortskrivning...s.84 2 RC-läge...s.86 3 Digital telekonverter...s.65 4 ND Filter Setting...s.65 5 Konverterlins...s.53 6 Världstid...s.57 7 Ansiktsprioritet I...s.42, 44 8 Videoljud...s.12 9 dlås...s.59 0 Intern temperaturvarning m...s.79 a Sekvensfotografering/självutlösare... s.27 b Höjd/bredd-förhållande...s.39 c Blixt...s.24 (blinkar: laddning pågår) d Bildstabilisering...s.36 e Art fi lter...s.19 Motivprogram...s.20 Bildfunktion...s.37 f Vitbalansering...s.38 g Ta fram live guide...s.22, 33 h Inspelningsläge (stillbilder)...s.40 i Inspelningsläge (videosekvenser)...s.41 j Tillgänglig inspelningstid k Antal stillbilder som går att lagra...s.85 l Aktuellt minne...s.84 c d e f g h i j k S-AF ISO 400 P W 125 F B IS 1 01:02: m Tonkontroll...s.23 n Överst: Inställning av blixtstyrkan..s.41 Underst: Exponeringskompensationsindikator...s.23 o Värde för exponeringskompensation...s.23 p Bländarvärde...s q Slutartid...s r AE-lås u...s.42 s Fotograferingsläge...s.8, t Inställning av C-läge...s.48 u Pekskärmsläge...s.33 v Kontroll av blixtstyrka...s.41 w ISO-känslighet...s.44 x AF-markering...s.43 y Mätmetod...s.42 z Blixtläge...s.24 A Batterisymbol 7 Tänd (grön): Klar att använda (visas i cirka tio sekunder efter att kameran slagits på) 8 Tänd (grön): Låg batteriladdning 9 Blinkar (röd): Uppladdning erfordras B Zoomstapel...s.10 C Kontrollringens funktion...s.89 D Histogram...s.14 T C D 2 Grundläggande fotografering SV 13

14 HD HD Ändring av informationsdisplayen Tryck på INFO-knappen för att välja information som visas under fotografering. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N L N 2 Grundläggande fotografering P 125 F :02:03 38 Informationsdisplay på P 125 F Histogram 01:02:03 38 Endast bild Histogram Visar ett histogram som visar distributionen av ljusstyrka i bilden. Den horisontella axeln anger ljusstyrkan och den vertikala axeln anger antalet pixlar för varje ljusstyrka i bilden. Områden ovanför den övre gränsen vid fotografering visas i rött, områden under den undre gränsen i blått och områden som uppmätts med spotmätning i grönt. Skärpelås Om kameran inte kan ställa in skärpan på det valda motivet väljer du läget med en fokusmarkering och använder skärpelås för att ställa in skärpan på ett annat motiv på ungefär samma avstånd. 1 I [S-AF]-läget placerar du AF-markeringen över motivet och trycker ner avtryckaren halvvägs. Kontrollera att AF-målmarkeringen blivit grön. Skärpan låses när avtryckaren trycks ner halvvägs. 2 Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt, komponera om bilden och tryck därefter ner avtryckaren helt. Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när du håller avtryckaren nedtryckt halvvägs. % Tips Om kameran inte kan fokusera på motivet även om du använder fokuseringslåset använder du P (AF-markering). g»välja en fokusmarkering (AF-markering)» (s.26) 14 SV

15 Använda fotograferingslägena»rikta-och-ta»-fotografering (P programläge) I P-läget justerar kameran automatiskt slutartiden och bländaren baserat på motivets ljusstyrka. Ställ menyratten på P. 2 ISO 400 Fotograferingsläge P 125 F Slutartid Bländarvärde Slutartiden och bländarvärdet som kameran väljer visas på skärmen. Slutartiden och bländarvärdet blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Exempel på varningsindikering (blinkande) Status Åtgärd 60" F1.8 Motivet är för mörkt. Använd blixten. L N HD 01:02:03 38 Grundläggande fotografering 2000 F8 Motivet är för ljust. Kamerans mätningsområde har överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] (s.35) på [On]. Programväxling (%) I P-läge kan du använda kontrollringen till att ändra kombinationen av bländarvärde och slutartid samtidigt som du behåller rätt exponering.»s» visas intill fotograferingsläget under programväxling. Om du vill avbryta programväxlingen vrider du kontrollringen bakåt tills»s» inte längre visas. Programväxlingen kan inte användas tillsammans med blixten. ISO 400 Ps F Programväxling L N HD 01:02:03 38 SV 15

16 Välja bländarvärde (A bländarförval) 2 Grundläggande fotografering I A-läget väljer du bländarvärdet och låter kameran automatiskt justera slutartiden för optimal exponering. Ställ menyratten på A. Du kan ställa in bländarvärdet med kontrollringen och exponeringskompensationen med hjälpratten. Större bländarvärden (lägre F-tal) minskar skärpedjupet (området framför eller bakom fokuspunkten som förefaller vara i fokus) och mjukar upp bakgrundsdetaljer. Mindre bländarvärden (högre F-tal) ökar skärpedjupet. Lägre bländarvärde F2 F5.6 F8.0 Högre bländarvärde Slutartiden blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Exempel på varningsindikering (blinkande) 60" F F5.6 Status Motivet är underexponerat. Motivet är överexponerat. ISO 400 Åtgärd Minska bländarvärdet. A 125 F Bländarvärde 01:02:03 38 Öka bländarvärdet. Om varningsdisplayen inte försvinner, har kamerans mätningsområde överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] (s.35) på [On]. L N HD 16 SV

17 Välja slutartid (S, tidsförval) I S-läget väljer du slutartiden och låter kameran automatiskt justera bländarvärdet för optimal exponering. Ställ menyratten på S. Du kan ställa in slutartiden med kontrollringen och exponeringskompensationen med hjälpratten. En snabb slutartid kan frysa ett motiv som rör sig snabbt utan att bilden blir suddig. En långsam slutartid gör att ett motiv som rör sig snabbt blir suddigt. Suddigheten skapar en känsla av rörelse. Långsammare slutartid Kortare slutartid Bländarvärdet blinkar om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Exempel på varningsindikering (blinkande) 2000 F F8 Status Motivet är underexponerat. Motivet är överexponerat. ISO 400 S 125 F Slutartid Åtgärd Ställ in en längre slutartid. 01:02:03 38 Ställ in en kortare slutartid. Om varningsdisplayen inte försvinner, har kamerans mätningsområde överskridits. Ställ in [ND Filter Setting] (s.35) på [On]. L N HD 2 Grundläggande fotografering SV 17

18 Välja bländarvärde och slutartid (M manuellt läge) I M-läget kan du välja både bländarvärde och slutartid. Med hastigheten på BULB förblir slutaren öppen medan avtryckaren är tryckt. Ställ in menyratten på M och ställ sedan in slutartiden med kontrollringen och bländarvärdet med hjälpratten. Slutartiden kan ställas in på 1/ sek. eller på [BULB]. Du kan ändra de funktioner som tilldelats kontrollringen och hjälpratten. g»dial Function» (s.89) 2 Grundläggande fotografering # Risk Exponeringskompensation kan inte göras i M-läget. Välja när exponeringen avslutas (glödlampa) Man kan ta bilder med lång exponeringstid genom att slutaren är öppen så länge som avtryckaren hålls nedtryckt. Ställ in tiden då exponeringen ska avslutas så att det passar motivet. Använd detta för nattlandskap och fyrverkerier. Ställ in slutartiden på [BULB] i M-läget. # Risk Maximalt 16 minuter (standard) Den längsta exponeringstiden i B-läge beror på ISO-känsligheten. För att minska kameraskakningar i B-läge rekommenderas det att du monterar kameran på ett stadigt stativ eller använder en fjärrstyrningskabel (säljs separat). Följande funktioner kan inte användas under långa exponeringar: Sekvensfotografering/fotografering med självutlösare/fotografering med alternativexponering/bildstabilisering/alternativblixt Brus i bilder Under fotografering med lång slutartid kan brus uppstå på skärmen. Detta fenomen uppstår när ström genereras i de delar av bildsensorn som normalt inte utsätts för ljus vilket resulterar i att temperaturen stiger i bildomvandlaren eller bildomvandlarens drivkrets. Detta kan även hända när man fotograferar med ISO inställt på ett högt värde i en varm miljö. Funktionen brusreducering kan användas för att minska bruset. g [Noise Reduct.] (s.61) 18 SV

19 Använda Art Filter 1 Ställ menyratten på ART. En meny för Art Filter visas. Välj ett fi lter med hjälp av FG och tryck på Q. ART 1 1 Pop Art Typer av Art Filter j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole 2 7 Exit s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa konstfi ltermenyn. Konsteffekter Konstfi lter kan modifi eras och effekter kan läggas till. När man trycker på I i konstfi ltermenyn visas ytterligare alternativ. Modifiera filter Alternativ I är originalfiltret medan alternativ II och vidare lägger till effekter som modifi erar originalfi ltret. Lägga till effekter* Mjuk skärpa, nålhål, ramar, vita kanter, stjärnljus * Vilka effekter som är tillgängliga varierar med det valda fi ltret. Set 2 Grundläggande fotografering # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Konstfi ltret tillämpas endast på JPEG-kopian. Beroende på motivet kan tonövergångar bli grova, effekten kan synas mindre eller bilden kan bli mer»kornig». Vissa effekter kanske inte syns i livebild eller under videoinspelning. Uppspelningen kan skilja sig beroende på de filter, effekter eller kvalitetsinställningar för fi lmer som tillämpades. SV 19

20 Fotografera med motivprogram 2 Grundläggande fotografering 1 Ställ menyratten på SCN. En meny för motivprogram visas. Välj en motivtyp med hjälp av FG. Tryck på Q eller tryck ned avtryckaren halvvägs för att växla till livebild. Tryck på Q för att återgå till att visa motivprogram. SCN 1 Typer av motivprogram O Portrait s Panorama (s.21) P e-portrait ( Fireworks L Landscape 0 Multi. Exponerings- J Sport g Beach & Snow G Night Scene Y Underwater Wide U Night+Portrait X Underwater Macro R Sunset Backlight HDR T Documents 2 Ta bilden. Om du vill välja en annan inställning trycker du på Q för att visa menyn för motivprogram. R Exit Portrait # Risk I [e-portrait]-läget sparas två bilder, en oförändrad bild och en andra bild som [e-portrait]-effekterna har använts på. Den oförändrade bilden spelas in med det bildkvalitetsalternativ som för tillfället är valt, den modifierade kopian spelas in som JPEG (X-kvalitet ( )). Effekterna av vissa motivlägen används inte vid inspelning av videosekvenser. Set 20 SV

21 Tar bilder för ett panorama Om du har installerat den medföljande datorprogramvaran kan du använda den för att sammanfoga bilder så att de bildar ett panorama. g»installera programvara» (s.74) 1 Ställ menyratten på SCN. 2 Välj [Panorama] och tryck på Q. 3 Använd FGHI för att välja en panoreringsriktning. 4 Ta en bild och använd guiderna till att komponera bilden. Skärpa, exponering och andra inställningar är låsta vid värdena från den första bilden. 5 Ta återstående bilder och komponera varje bild så att guiderna överlappar med den föregående bilden. ISO 200 ISO 200 M 125 F Grundläggande fotografering M 125 F [ 2 ] Exit [ 3 ] Exit En panoramabild kan inkludera upp till 10 bilder. En varningsindikator (g) visas efter den tionde bilden. 6 När du har tagit den sista bilden trycker du på Q för att avsluta serien. # Risk Den bild som har tagits för positionsmarkering visas inte under panoramafotograferingen. Använd ramarna eller andra markeringar på skärmen som guide och komponera sedan bilderna så att kanterna överlappar inom markeringarna. $ Observera När du trycker på Q innan den första bilden har tagits kommer du tillbaka till motivprogramsmenyn. När du trycker på Q under fotograferingen avslutas just den sekvensen i panoramafotograferingen och du kan fortsätta med nästa. SV 21

22 2 Använda fotograferingsalternativ Använda live guider 1 Ställ menyratten på A. 2 När du har tryckt på Q för att visa live-guiden, använder du FG-pilknapparna för att markera en funktion och trycker på Q för att välja. Change Color Saturation Guidefunktion Grundläggande fotografering 3 Använd FG-pilknapparna för att välja nivån. Nivåindikator Om [Shooting Tips] är valt markerar du en funktion och Clear & Vivid trycker på Q för att visa en beskrivning. Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på Q för att spara inställningen. 0 Effekterna av den valda nivån är synliga på skärmen. Om [Blur Background] eller [Express Motions] är valt Flat & Muted återgår visningen till normal, men den valda effekten är synlig i den slutliga bilden. Cancel Set 4 Ta bilden. Tryck på avtryckaren för att ta bilden. Om du vill ta bort live guide från skärmen trycker du på MENU-knappen. Cancel # Risk Om [RAW] för tillfället är inställt som bildkvalitet, ställs bildkvaliteten automatiskt in på [YN+RAW]. Använda Live guide-inställningar än [Blur Background] och [Express Motions] används inte på RAW-kopian. Bilder kan förefalla korniga vid vissa inställningsnivåer för live guide. Ändringar av inställningsnivåer för live guide kanske inte syns på skärmen. Blixten kan inte användas med live guide. Ändringar i alternativ för live guide avbryter tidigare ändringar. Att välja inställningar för live guide som överskrider gränserna för kamerans exponeringsmätare kan resultera i bilder som är över- eller underexponerade. % Tips I andra lägen än A, kan du använda live control för att göra mer detaljerade inställningar. g»använda live control» (s.35) 22 SV

23 Kontrollera exponeringen (exponeringskompensation) Vrid hjälpratten för att justera exponeringen. Välj positiva värden (»+») för att göra bilderna ljusare och negativa värden (»») för att göra bilderna mörkare. Exponeringen kan justeras i intervallet ±3EV. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) 2 # Risk Exponeringskompensation kan inte göras i lägena A, M eller SCN (utom i vissa fall). Ändra ljusstyrkan för högdagrar och lågdagrar Om du vill visa dialogrutan för tonkontroll trycker du på F-knappen (F) och trycker på INFO-knappen. Använd HI för att välja en tonnivå. Välj»låg» för att göra lågdagrarna mörkare eller»hög» för att göra högdagrarna ljusare. Exponeringskompensation INFO 0 Tonnivå: låg INFO +1 0 Tonnivå: håg INFO ISO 200 P 125 F IS 1 j L N HD 01:02: Grundläggande fotografering SV 23

24 2 Grundläggande fotografering Använda en blixt (blixtfotografering) 1 Skjut blixtomkopplaren år sidan för att fälla upp blixten. 2 Tryck på #-knappen (I) för att visa alternativen. 3 Använd HI till att välja ett blixtläge och tryck sedan på Q. De tillgängliga alternativen och ordningen som de visas i varierar beroende på fotograferingsläget. g»blixtfunktioner som kan ställas in i fotograferingsläget» (s.25) Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller AUTO Automatisk blixt motljus. Blixt för reducering av Med denna funktion kan du reducera! röda ögon fenomenet med röda ögon. # Upplättnadsblixt Blixten löses ut oberoende av hur ljust det är. $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte. Synkronisering med långa slutartider/!slow reducering av röda ögon Synkronisering med #SLOW långa slutartider #FULL, Manuell #1/4 etc. 4 Tryck ner avtryckaren helt. Kombinerar synkronisering med långa slutartider med reducering av röda ögon. Långa slutartider används för att göra dåligt belysta bakgrunder ljusare. För användare som föredrar manuell användning. # Risk I [! (Blixt för reducering av röda ögon)], efter förblixtarna tar det ungefär 1 sekund innan slutaren utlöses. Flytta inte kameran innan fotograferingen är klar. [! (Blixt för reducering av röda ögon)] kanske inte fungerar effektivt under vissa fotograferingsförhållanden. 24 SV

25 Blixtfunktioner som kan ställas in i fotograferingsläget P/A Fotograferingsläge Superkontrollpanel Blixtläge Förhållanden för att blixten ska lösa ut #AUTO Automatisk blixt Avfyras!! SLOW Automatisk blixt (reducering av röda ögon) automatiskt under mörkaförhållanden/i motljus # Upplättnadsblixt Löser alltid ut $ Avstängd blixt k Synkronisering med långa slutartider (reducering av röda ögon) Avfyras automatiskt under mörkaförhållanden/i motljus #SLOW Synkronisering med långa slutartider #AUTO Automatisk blixt Avfyras Automatisk blixt (reducering av röda ögon) automatiskt under mörkaförhållanden/i motljus S/M! # Upplättnadsblixt Löser alltid ut $ Avstängd blixt k #AUTO, $ kan ställas in i A-läge. Minsta räckvidd Objektivet kan ge skuggor över motiv som är för nära kameran, orsaka vinjettering eller vara för ljus även med lägsta intensitet. Använd extra blixtenheter som inte är monterade på kameran för att förhindra vinjettering För att förhindra att fotografi er överexponeras ska du välja läge A eller M och välja ett högt f-nummer eller minska ISO-känsligheten. 2 Grundläggande fotografering SV 25

26 2 Grundläggande fotografering Välja en fokusmarkering (AF-markering) Välj vilken av de 35 eller 25 autofokusmarkeringarna som ska användas för automatisk inställning av skärpa. 1 Tryck på P-knappen (H) för att visa AF-markeringen. 2 Använd FGHI för att välja visning av en markering och placera AF-markeringen. Läget»All Targets» återställs om markören fl yttas bort från skärmen. Det går att välja bland följande 5 typer av markeringar. Tryck på INFO-knappen och använd FG. All Targets Single Target Group Target Välj fokusmarkeringen manuellt. Kameran väljer automatiskt mellan alla fokusmarkeringar. All Targets 7 x 5 Single Target 7 x 5 Kameran väljer automatiskt mellan markeringarna i den valda gruppen. All Targets 5 x 5 Single Target 5 x 5 26 SV

27 Sekvensfotografering/använda självutlösare Kameran tar sekvensbilder medan avtryckaren är nedtryckt hela vägen. Självutlösaren kan även användas för att ta självporträtt eller grupporträtt, eller för att minska kameraskakningarna när kameran är monterad på ett stativ eller stabilt placerad på annat sätt. 1 Tryck på jy-knappen (G) för att visa direktmenyn. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på Q. o j O 7 BKT Y12s Y2s Tagning av enstaka bild Sekvensfotografering High-Speed Självutlösare 12 sek. Självutlösare 2 sek. Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner (normalt fotograferingsläge). Stillbilder tas med cirka 5 bildrutor per sekund (fps) så länge avtryckaren är helt nedtryckt och ([S-AF] eller [MF] är valt för [AF Mode], s.43). Stillbilder tas med cirka 15 bildrutor per sekund (fps) så länge avtryckaren är helt nedtryckt och ([S-AF] eller [MF] är valt för [AF Mode], s.43). Medan avtryckaren hålls helt nedtryckt tas bilder med automatiskt ändrade inställningar för varje bild (alternativfotografering). Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, därefter blinkar den i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Självutlösarlampan blinkar i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. 2 Grundläggande fotografering $ Observera Tryck på jy för att avbryta självutlösaren. Under sekvensfotografering låses skärpan, exponeringen och vitbalansen vid den första bilden (vid [S-AF], [MF]). Den här funktionen är bara tillgänglig när [Bracketing] (s.51) har valts. # Risk Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som fi nns kvar. Montera kameran på ett stativ vid fotografering med självutlösare. Om du står framför kameran för att trycka ner avtryckaren halvvägs när du använder självutlösaren, kanske bilden blir oskarp. SV 27

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotograferings 3. Visa fotografier och filmer Bruksanvisning 4. Introduktion 5. Använda fotograferingsalternativ

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725

FE-130/X-720/X-740 FE-140/X-725 DIGITALKAMERA FE-130/X-720/X-70 FE-10/X-725 Bruksanvisning SE Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Tack för att du har köpt denna

Läs mer

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus

SIXTOMAT F2. Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus SIXTOMAT F2 Exponeringsmätare för Blixt- och Befintligt Ljus Svensk Bruksanvisning Gossen Sixtomat F2 är en exponeringsmätare med digital display som med stor noggrannhet mäter blixtljus samt befintligt

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-210/X-775. Bruksanvisning. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-210/X-775 SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2002 Kodak och Easyshare är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419

Din manual OLYMPUS FE-100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4308419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES9 Grundläggande felsökning Översikt Innehåll

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion

Innehållsförteckning. Introduktion Teknisk guide Sv Introduktion Den här Tekniska guiden beskriver i detalj de fotografiska tekniker som använts för att skapa två av de mer tekniskt avancerade bilderna i broschyren till D800/D800E. Här

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning.

DSLR-A100. Läs det här först (separat häfte) Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning. 2-689-106-51 (1) Innan du börjar använda kameran Hur man använder tagningsfunktionerna Digital systemkamera Bruksanvisning/ Felsökning 100 DSLR-A100 Hur man använder uppspelningsfunktionerna Hur man använder

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom

Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Kodak EasyShare LS633 digitalkamera med zoom Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company,

Läs mer

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V610 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på engelska på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-453-049-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-3N Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-H7/H9 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-469-856-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α E-fattning Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE ILCE-3000 om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES80/ES81 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare Z612 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/z612support

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda tagningsfunktioner Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W150/W170 Innan du använder enheten måste du läsa denna bruksanvisning

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer