SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga ut av din kamera under så lång tid som möjligt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar medföljer kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. Digitalkamera Rem Litiumjonbatteri (LI-92B) OLYMPUS Installations- CD eller Objektivlock och rem till USB-AC-adapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) objektivlock Andra tillbehör som inte visas: Garantikort Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. $ Obs! Den här handboken visar den engelska menydisplayen i illustrationerna och förklaringarna. Du kan välja menydisplayspråket för den här kameran. För mer information, läs»byta displayspråket» (s. 63). 2 SV

3 Fäst kameraremmen Montera remmen i den andra öglan på samma sätt. Dra åt remmen ordentligt så att den inte lossnar. Du kan sätta fast objektivskyddet på remmen. SV 3

4 1 2 Namn på delar a b c d 9 e f g h 1 n-knapp 2 Indikatorlampa 3 Avtryckare 4 Zoomspak 5 Inbyggd blixt 6 Fäste för kamerarem 7 Självutlösarlampa/AF-lampa 8 Punktsikte 9 Objektiv 0 Diopterjusteringsratt a Punktsiktets omkopplare b Blixtomkopplare c AFL-/FOCUS LIMIT-knapp d Sidozoomspak e Stativfäste f Låsknapp för batteri-/kortkammare g Batteri/kortlucka h Högtalare 4 SV

5 b c d e f g h i j k 0 a 1 Stereomikrofon 2 Sökare (EVF) 3 Skärm 4 Punktsiktets justeringsratt 5 Funktionsratt 6 Kontrollratt 7 Fn-knapp 8 u (EVF)-knapp 9 Kontaktskydd 0 Multikontakt a HDMI-mikrokontakt b q (Uppspelning-) knapp c Pilknappar d H (Vänster) knapp e A-knapp f -knapp g R (Videosekvens)-knapp h F (Upp) / F (Exponeringskompensation)-knapp i I (Höger) /# (Blixt)-knapp j G (Ner) / jy (Sekventiell fotografering/självutlösare) / (Radera)-knapp k INFO (Informationsdisplay)-knapp SV 5

6 Förberedelser inför fotografering Sätta i och ta bort batteriet och kortet 1 Följ steg 1 och 2 för att Lås för batteri-/kortfack öppna batteri/kortluckan. 12 Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/kortluckan. 1 2 Sätt i batteriet samtidigt som du skjuter batterilåsknappen i pilens riktning. Sätt i batteriet så som visas med C-markeringen mot batterilåsvredet. Skjut batterilåsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta sedan bort batteriet. 3 För in kortet rakt tills det klickar på plats. Använd alltid de specificerade korten med denna kamera. Sätt inte i andra typer av minneskort. g»använda kortet» (s. 89) Rör inte vid kortets metalldelar. Batteri-/kortlucka Batterilåsknapp Skrivskyddsomkopplare 6 SV

7 Så här tar du bort kortet Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, dra därefter ut kortet Följ steg 1 och 2 för att stänga batteri-/kortluckan. Se till att stänga batteri-/kortluckan när du använder kameran SV 7

8 Ladda batteriet 1 Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran och ladda batteriet. Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras. Innan användning måste du ladda batteriet tills indikatorlampan slocknar (upp till 5 timmar). Ansluta kameran Indikatorlampa Lyser: laddar Släckt: laddat Multikontakt Eluttag USB-kabel (medföljer) Uttagslock Information om hur du laddar batteriet utomlands finns i»använda laddaren och USB-nätadaptern utomlands» (s. 88). Använd aldrig någon annan kabel än den medföljande eller Olympusgodkända USB-kabel. Det kan leda till rökutveckling eller brand. Den medföljande USB-nätadaptern F-2AC (härefter benämnd USB-nätadapter) varierar beroende på i vilken region du köpte kameran. Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstyp ska du ansluta den direkt till eluttaget. Se till att koppla bort USB-nätadapterns nätkontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen avslutas. För information om batteriet, se»föreskrifter för batteriet» (s. 98). För information om USB-nätadaptern, se»usb-nätadapter» (s. 99). 8 SV

9 Om indikatorlampan inte lyser, kontrollera USB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar. Om»No Connection» visas på bakskärmen, koppla ifrån USB-kabeln och ställ in [Storage] i [USB Connection] (s. 61) innan du ansluter kabeln igen. När ska batterierna laddas? Felmeddelande Ladda batteriet när felmeddelande till höger visas. Blinkar rött Battery Empty SV 9

10 Slå på kameran och göra de slutliga inställningarna När du startar igång kameran för första gången visas en skärmbild där du kan ange språket för menyer och meddelanden som visas på skärmen och datumet och klockslaget. För att ändra valt datum och vald tid, se»ställa in datum och tid d [X]» (s. 63). 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran, tryck på FGHI på pilknapparna för att välja språk och tryck på A-knappen. 2 Tryck på FG på pilknapparna för att välja årtalet för [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 3 Tryck på I på pilknapparana för att spara inställningen för [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 4 Gör som i stegen 2 och 3, tryck på FGHI på piltangenterna för att ange [M] (månad), [D] (dag), [Time] (timmar och minuter) samt [Y/M/D] (datumordning) och tryck sedan på A-knappen. För exakt tidsinställning, tryck på A-knappen när tidsignalen når 00 sekunder. 10 SV

11 5 Använd HI för att välja tidszonen och tryck därefter på A-knappen. Använd FG för att slå på eller stänga av sommartid ([Summer]) :30 Summer SV 11

12 Använda grundläggande funktioner Ta stillbilder 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. När kameran startas tänds skärmen. 2 Ställ in menyratten på P. I P-läget justerar kameran automatiskt slutartiden och bländaren baserat på motivets ljusstyrka. 3 Komponera bilden. När du håller i kameran måste du vara noga med att inte täcka över blixten, mikrofonen eller andra viktiga delar med dina fingrar eller liknande. För att fotografera med hjälp av sökaren (EVF), tryck på knappen u (EVF). Varje gång du trycker på knappen u (EVF) växlar du mellan sökaren (EVF) och bakskärmen. Om visningen i sökaren (EVF) är suddig ska du titta i sökaren (EVF) och vrida diopterjusteringratten (s. 4) tills visningen är i skarp fokus. 4 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. Slutartiden och bländarvärdet visas i rött om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. Tryck ner halvvägs P 1/400 Slutartid AF-mål F6.5 Bländarvärde 12 SV

13 5 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Tryck ner halvvägs Tryck ner helt Visa fotografier (Spela upp bilder) Sätt på kameran. Tryck på q-knappen. Ditt senaste fotografi visas. Tryck på HI för att välja en bild. Visar föregående bild Visar nästa bild 4/30 Stillbild 14/02/26 12:30 q-knapp Pilknappar Småbildsvisning Vrid zoomspaken mot W under hemskärmsvisning av en bild i taget för att växla till småbildsvisning. Använd FGHI för att flytta markören. Vrid zoomspaken till T för visning av enskilda bildrutor. 14/02/26 12:30 Närbildsvisning Tryck zoomspaken mot T under helskärmsvisning av en bild för att zooma in upp till 10 ; vrid sedan mot W för att zooma ut. Tryck på A-knappen för att återgå till helskärmsvisning. Tryck på FGHI för att rulla bilden i riktningen mot den knapp du tryckte. 4/30 14/02/26 12:30 SV 13

14 Spela in videosekvenser 1 Tryck på R-knappen (videosekvens) för att starta inspelningen. Filmen spelas in med det valda fotograferingsläget. Lägg märke till att fotograferingslägeseffekterna kanske inte kan användas i vissa fotograferingslägen. Ljud spelas också in. När du använder en kamera med en CMOS-bildsensor kan det hända att rörliga föremål uppträder förvrängda pga. fenomenet med rullande slutare. Lyser röd under inspelning REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Registreringstid Inspelningslängd (s. 91) Detta är ett fysiskt fenomen där distorsion uppstår i bilden när du avbildar snabbrörliga föremål eller pga. kameraskakningar. I synnerhet blir detta fenomen mer märkbart när du använder en lång brännvidd. 2 Tryck på R-knappen (videosekvens) igen för att stoppa inspelningen. 14 SV

15 Videouppspelning Välj en videosekvens och tryck på A-knappen. 4/30 Movie Play OK 14/02/26 12:30 Videosekvens 00:12/00:34 Under bildvisning Pausa och återstarta uppspelning Snabbspolning framåt Snabbspola tillbaka Ställa in volymen Tryck på A-knappen för att pausa uppspelningen. Under paus, snabbspolning framåt eller bakåt, trycker du på A-knappen för att starta om uppspelningen. Tryck på I för att snabbspola framåt. Tryck på I igen för att öka hastigheten för snabbspolning framåt. Tryck på H för att snabbspola tillbaka. Tryck på H igen för att öka snabbspolningshastigheten. Använd FG för att justera volymen. Funktioner medan uppspelning är pausad Uppspelad tid/total inspelningstid 00:14/00:34 Gå till början eller slutet Mata fram och spola tillbaka en bildruta åt gången Återuppta uppspelning Under paus Använd F för att visa den första bildrutan och tryck på G för att visa den sista bildrutan. Tryck på I eller H för att stega en bildruta åt gången framåt eller bakåt. Håll I eller H tryckt för att spola framåt eller bakåt kontinuerligt. Tryck på A-knappen för att återuppta uppspelning. SV 15

16 Stoppa uppspelning av en videosekvens Tryck på -knappen. Om du vill spela upp filmer på datorn rekommenderas det medföljande datorprogrammet. Första gången du använder datorprogramvaran ska du ansluta kameran till datorn och därefter starta programvaran. Radera bilder under visning 1 Visa bilden du vill radera och tryck på G ( ). För att radera en videosekvens, välj filmen som ska raderas och tryck på G ( ). Erase Erase Cancel Back MENU 4/ Tryck på FG för att välja [Erase], och tryck på A-knappen. Grupperade bilder raderas som en grupp (s. 17). Flera bilder eller alla bilder kan raderas samtidigt (s. 58). 16 SV

17 Visa panoramabilder och grupperade bilder Visa panoramabilder Panoramabilder som har kombinerats med hjälp av [Auto] eller [Manual] kan rullas för visning. 1 Välj en panoramabild under bildvisning. 2 Tryck på A-knappen. 4/30 Styra visning av panoramabilder Avbryta bildvisning: Tryck på -knappen. Paus: Tryck på A-knappen. Kontroll vid paus Tryck på FGHI för att rulla bilden i den tryckta knappens riktning. Vrid på zoomspaken för att förstora/förminska bilden. Tryck på A-knappen för att återuppta bläddring. Replay OK 14/02/26 12:30 Visningsområde Visa grupperade bilder Med sekventiell fotografering och intervallfotografering visas de tagna bilderna som en grupp. T-sida A-knapp Expanderar. Expandera för att visa bildrutorna i en grupp i indexvyn. Om du vill radera bilder från de grupperade bilderna kan du expandera gruppen och ta bort bilderna individuellt. Välj bilden och tryck på A-knappen för att visa respektive bilder. Expand T Play OK Bildserier 4/30 14/02/26 12:30 Använd HI för att visa föregående/efterföljande bild. Spelar upp de grupperade bilderna automatiskt i tur och ordning eller pausar uppspelning. SV 17

18 Bildskärmsdisplay Fotograferingsskärmen visas SCN 4 NORM Date z MF 0:00: WB AUTO ISO AUTO 16M : /100 F När avtryckaren trycks ned halvvägs Läsa ett histogram Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels vit. Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels svart. Den gröna delen visar luminansfördelning inom skärmens mitt. Växla skärmarna Displayerna växlar i ordningen Normal Detaljerad Ingen info. varje gång INFO-knappen trycks. 18 SV

19 Nr Namn Normalt Detaljerad Ingen info. 1 Fotograferingsläge R R 2 Underordnat läge R R 3 Picture Mode R R 4 Blixt R R 5 Exponeringskompensation R R 6 White balance R R 7 ISO-känslighet R R 8 o/y R R R 9 Bildstorlek (stillbilder) R R 10 Förhållande R R 11 Bildstorlek (videosekvenser) R R 12 Inspelning med reducering av ljud/ vindbrus R R 13 Filminspelningslängd R R 14 Filminspelningsikon R R 15 Världstid R 16 Bildstabilisering R 17 Mätning R 18 Datumstämpel R R 19 Komprim. R R 20 Antal stillbilder som går att lagra R R 21 Aktuellt minne R R 22 Batterikontroll R R 23 Histogram R 24 MF R R 25 AF-markering R R R 26 Skärpebegränsning R R 27 Rutnätsguide R 28 Bländarvärde R R R 29 Slutartid R R R 30 Kameraskakvarning R R R SV 19

20 Visning av återgivningsläge Normalt Detaljerad / /30 Stillbild Ingen information 14/02/26 12: P 1/1000 NORM ISO P 1/1000 NORM ISO 125 F6.5 AUTO WB F6.5 AUTO WB /02/26 12: /02/26 12: Växla skärmarna Displayerna växlar i ordningen Normal Detaljerad Ingen info. varje gång INFO-knappen trycks. 20 SV

21 Nr Namn Normalt Detaljerad Ingen info. 1 Batterikontroll R 2 Eye-Fi-överföringsdata R R 3 Skydda R R 4 Lägga till ljud R R 5 Överföringsordning R R 6 Utskriftsreservation/antal utskrifter R R 7 Aktuellt minne R R 8 Bildnummer/totalt antal bilder R R 9 Komprimering/Bildstorlek (videosekvenser) R 10 Slutartid R 11 Fotograferingsläge R 12 ISO-känslighet R 13 Bländarvärde R 14 Histogram R 15 Exponeringskompensation R 16 Bildläge/underordnat läge R 17 White balance R 18 Bildstorlek (stillbilder) R 19 Filnamn R 20 Inspelningsdatum och -tid R R 21 Grupperade bilder R R R SV 21

22 Använda grundläggande fotograferingsfunktioner Använda fotograferingslägena Välja fotograferingsläge Håll mode-knappen nertryckt och vrid samtidigt ratten för att ställa in fotograferingsläget på indikatorn. Sedan du valt ART, O eller p, välj underordnat läge. Lista för fotograferingsläge 22 SV Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Fotograferingsläge Underordnat läge P (Programläge) s. 12 A (iauto-läge) s. 23 ART (Art Filter) O (Motivprogram) Pop Art/Soft Focus/Pale&Light Color/ Grainy Film/Pin Hole/Diorama/Dramatic Tone B Portrait/e e-portrait/f Landscape/ 1 Interval Shooting/i Hand-Held Starlight/ G Night Scene/U Night+Portrait/ C Sport/2 Indoor/3 Self Portrait/ ` Sunset/X Fireworks/_ Cuisine/ ^ Documents/g Beach & Snow/ I Super Macro/E Backlight HDR s. 23 s. 24 p (Panorama) Auto STD/Auto FULL/Manuellt s. 26 M (Manuellt läge) s. 28 S (Slutar-prioritetsläge) s. 28 A (Bländarförval) s. 29»Lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 92),»Lista med O-inställningar» (s. 93),»Lista med ART-inställningar» (s. 94) I vissa fotograferingslägen kan det ta några ögonblick att bearbeta bilden när den tagits.

23 A (iauto-läge) Ett helautomatiskt läge i vilket kameran automatiskt optimerar inställningarna för det aktuella motivet. Kameran gör allt arbete vilket är praktiskt för nybörjare. 1 Vrid lägesratten till A. 2 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. 3 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. ART (artfilter) Du kan fotografera med färg och effekter som affischer och målningar. Underordnat läge Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Grainy Film Pin Hole Diorama Dramatic Tone Användning Förbättrar färgen och stämningen i en bild så att de blir ljusare och mer levande. Uttrycker en överjordisk stämning med en mjuk ton och gör bilden drömsk. Uttrycker en bekväm flytande känsla genom att göra bilden blek och ljus. Uttrycker styrkan och grovheten hos svart och vitt. Uttrycker en tunneleffekt som liknar den som fås med en gammaldags kamera eller en leksakskamera genom att minska ljusstyrkan i ytterkanten. Uttrycker en bild av en overklig miniatyrvärld genom att öka mättnaden och kontrasten och göra ett område utanför fokus i en bild oskarp. Ökar den lokala kontrasten i en bild och ger en bild där skillnaden i ljus och mörker understyrks. 1 Ställ menyratten på ART. 2 Använd HI för att välja ett underordnat läge och tryck sedan på A-knappen. Tryck på A-knappen en gång till för att visa valskärmen för underordnat läge. Pop Art WB AUTO 16M 4:3 MENU SV 23

24 O (motivprogram) Du kan endast fotografera med en korrekt inställning om du väljer ett underordnat läge efter motivet. Underordnat läge B Portrait e e-portrait F Landscape 1 Intervallfotografering i Handhåll. Stjärnljus G Night Scene U Night+Portrait C Sport 2 Inomhus 3 Självporträtt ` Sunset X Fireworks _ Matlagning ^ Documents g Beach & Snow I Super Makro E Backlight HDR Användning Lämpligt för porträttfotografering. Jämnar ut hudtoner och textur. Detta läge är lämpligt vid visning på en högdefinitions-tv. Lämpligt för porträttfotografering. Fotografera automatiskt en serie bilder enligt inställning för [Start Waiting Time], [Frame] och [Interval Time]. Reducerar oskärpa vid fotografering i svag belysning. Blixt kan användas. Lämpligt för fotografering av nattmotiv med stativ. Lämpligt för porträttfotografering mot en nattlig bakgrund. Lämpligt för fotografering av snabba rörelser. Lämpligt för porträttfotografering inomhus, som t.ex. festmotiv. Lämpligt för fotografering av dig själv medan du håller i kameran. Lämpligt för att fotografera solnedgången. Lämpligt för att fotografera fyrverkerier nattetid. Lämpligt för att fotografera mat. Lämpligt för att fotografera pappersdokument eller tidtabeller. Lämpligt för fotografering av snötäckta berg, havslandskap i solljuset och andra vitaktiga motiv. Lämpligt för fotografering av extrema närbilder. Lämpligt för kontrasterande motiv. Detta läge fångar flera bilder och blandar dem till en korrekt exponerad bild. 1 Ställ menyratten på O. 2 Använd HI för att välja ett underordnat läge och tryck sedan på A-knappen. Tryck på A-knappen en gång till för att visa valskärmen för underordnat läge. 24 SV Portrait I [e-portrait]-läget sparas två bilder, en oförändrad bild och en andra bild som [e-portrait]-effekterna har använts på. 16M 4:3 MENU

25 1 Intervallfotografering Justerar intervallinställningar i inställningsmenyn innan intervallfotografering väljs i O (Scene Mode). Anpassa inställningen 1 Tryck på -knappen för att visa menyerna. 2 Använd H för att gå till sidfliken och använd FG för att välja Inställningsmeny 3 och tryck sedan på A. Flik Settings Menu 3 Interval Settings Function Dial Function m/ft Back MENU Off 3 Använd FG för att välja [Interval Settings] och tryck på A. Tryck sedan på FG för att välja en post och tryck på A. Settings Menu 3 Back MENU Interval Settings Back MENU Interval Settings Function Dial Function m/ft Off A Frame Start Waiting Time Interval Time 10 5 min 30 sec 4 Använd FG för att markera ett alternativ och tryck på A för att välja. Frame Ställer in antalet bildrutor som ska tas mellan 1 och 99 bildrutor. Start Waiting Time Ställer in hur lång tid efter att avtryckaren trycks ned som bilden tas mellan 0 och 60 minuter. Interval Time Ställ in fotograferingsintervallet för den andra och följande bildrutor per 10 sekunder eller mellan 1 och 60 minuter. Tryck på -knappen flera gånger för att gå ur menyn. Intervallet kan vara längre än det inställda intervallet, som t.ex. när det tar några ögonblick för kameran att bearbeta bilden. Bilder som tagits visas som en grupp. För det lediga utrymmet på ett kort kan du inte ta det inställda antalet bildrutor. Kameran kan övergå till energisparläge under intervallfotografering, men fotograferingen utförs enligt inställningen. Avbryta intervallfotografering Tryck på -knappen. SV 25

26 p (Panoramaläge) Du kan fotografera och kombinera flera bilder för att skapa en bild med en bred bildvinkel (panoramabild). 1 Vrid lägesratten till p. 2 Tryck på A-knappen för att gå till funktionsmenyn. Använd HI för att välja ett underordnat läge och tryck sedan på A-knappen. Undermeny Auto STD : 180 Auto FULL : 360 Användning Panoramabilder kombineras automatiskt genom att svänga kameran i fotograferingsriktningen. Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren Manuell komponerar bilderna med hjälp av guideramen och utlöser slutaren manuellt. Flytta kameran som du skulle vrida den längs en vertikal axel genom objektivets mitt för att ta bättre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] 1 Tryck på avtryckaren för att börja fotografera. 2 Börja panorera. När pilen når slutet av guiden avbryts inspelningen automatiskt. Kameran behandlar automatiskt Cancel MENU Save bilderna och den kombinerade Guide panoramabilden visas. Tryck på avtryckaren eller A-knappen för att avbryta fotograferingen mitt i. Om kameran pausar ett tag avbryts fotograferingen automatiskt. Fotografera igen om meddelandet [Image was not created.] visas. För att avbryta panoramafunktionen, tryck på -knappen. AUTO FULL OK 26 SV

27 Ta bilder med [Manual] 1 Använd FGHI för att ange vid vilken kant nästa bild ska anslutas. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. Riktning för ihopslagning av bilder MANUAL 3 Komponera nästa bild så att kanten på den första bildrutan som visas blekt på skärmen överlappar motivet i den andra bildrutan och tryck ned avtryckaren. Om du bara vill slå ihop två bildrutor trycker du på A-knappen. 4 Upprepa steg 3 för att ta en tredje bild. Kameran slår automatiskt ihop bildrutorna till en enda panoramabild. SV 27

28 M (manuellt läge) I läge M kan du ställa in bländarvärde, slutartid och ISO manuellt. Skillnaden i exponering från lämplig exponering visas. M ISO ISO6400 1/400 F Slutartid FNo. Över-/underexponering 1 Ställ menyratten på M. 2 Tryck på F och använd HI för att välja bländarvärde (F-nummer), slutartid och ISO och använd FG för att välja respektive värde. 3 Tryck på A-knappen för att bekräfta. S (Slutar-prioritetsläge) I läge S väljer du slutartid och låter kameran automatiskt justera den optimala exponering för fotografering. Du kan fotografera ett motiv med snabb handling utan suddighet och fotografera med ett intryck av dynamisk rörelse. Slutartiden och bländarvärdet visas i rött om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. S ISO6400 1/400 Slutartid F Exp.Komp. 1 Vrid lägesratten till S. 2 Tryck på F och använd FG för att välja slutartid. Tryck på I och använd FG för att välja exponeringskompensationsvärde. 3 Tryck på A-knappen för att bekräfta. 28 SV

29 A (Bländarförval) I läge A, väljer du bländarvärdet och låter kameran automatiskt justera den optimala exponering för fotografering. Du kan uttrycka fältdjupet och göra bakgrunden avsiktligt suddig. Slutartiden och bländarvärdet visas i rött om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. A ISO6400 1/400 F FNo. Exp.Komp. 1 Vrid lägesratten till A. 2 Tryck på F och använd FG för att välja bländarvärde (F-nummer). Tryck på I och använd FG för att välja exponeringskompensationsvärde. 3 Tryck på A-knappen för att bekräfta. SV 29

30 Använda zoomen När du vrider på zoomspaken justeras fotograferingsavståndet. Vrid på zoomspaken så långt det går för att skynda på zoomningen och vrid den bara något för en långsammare zoomning. Du kan även använda zoomspaken på sidan för justering. W-sida T-sida Zoomindikator P WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 0:00:34 Bildstorlek Zoomindikator 16M Optisk zoom Superupplösningszoom*1 Övrigt *2 *1 För superupplösningszoom och detaljerna, se (s. 51). *2 På grund av ökad bearbetning av pixelberäkningarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen för bildstorlek. 30 SV

31 Använda fotograferingsalternativ (inställda med direktknappen) En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 92) Blixt Du kan använda blixt när du fotograferar. 1 Skjut blixtomkopplaren för att fälla upp blixten. 2 Tryck på #-knappen (I) för att visa alternativen. 3 Använd HI till att välja ett blixtläge och tryck sedan på A. Blixtomkopplare #AUTO! Automatisk blixt Blixt för reducering av röda ögon # Upplättnadsblixt Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Med denna funktion kan du reducera fenomenet med röda ögon. Blixten löses ut oberoende av hur ljust det är. $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte. I [!] (blixt med reducering av röda ögon) tar det ca. 1 sekund innan slutaren utlöses efter förblixtarna. Flytta inte kameran innan fotograferingen är klar. [!] (blixt med reducering av röda ögon) kanske inte fungerar effektivt under vissa fotograferingsförhållanden. #AUTO, $ kan ställas in i A-läge. Stänga av blixten Tryck ned blixten på kameran. SV 31

32 Exponeringskompensation (P/ART/p/[1]/[I]) Kompenserar ljusstyrkan (lämplig exponering) justerad av kameran. 1 Tryck på knappen +/- (F) pch tryck sedan på HI för exponeringskompensation. Välj positiva värden (»+») för att göra bilderna ljusare och negativa värden (»») för att göra bilderna mörkare. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) Du kan även utföra exponeringskompensation i läge A och S. För användningsmetod, se (s. 28). 32 SV

33 Enkel/sekvens 1 Tryck på jy-knappen (G) för att visa direktmenyn. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI och tryck på A. o Tagning av enstaka bild Tar 1 bild i taget när avtryckaren trycks ner (normalt fotograferingsläge). Sekvens 1 * 1 vid upp till 2,5 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela Bilderna tas sekventiellt i 200 bildramar vägen. Sekvens 2 * 1 vid upp till 7 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela Bilderna tas sekventiellt i 6 bildramar vägen. c High-Speed1 * 1, 2 vid upp till 20 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela Bilderna tas sekventiellt i 60 bildramar vägen. d High-Speed2 * 1, 2 vid upp till 60 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela Bilderna tas sekventiellt i 60 bildramar vägen. *1 Bilder som tagits visas som en grupp. *2 Antalet pixlar som spelas in är begränsat. Under sekvensfotografering låses skärpan, exponeringen och vitbalansen låses vid den första bilden. Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som finns kvar. SV 33

34 Självutlösare Ställer in hur lång tid efter att avtryckaren trycks ned som bilden tas. 1 Tryck på jy-knappen (G) för att visa direktmenyn. 2 Välj [Y12], [Y2] eller [YC] med HI och tryck på A-knappen. Y12 Y2 YC Självutlösare 12 SEK Självutlösare 2 SEK Anpassad självutlösare Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, därefter blinkar den i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta timern. Självutlösarlampan blinkar i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. När du har valt detta läge, tryck på -knappen för att ställa in»antal bildrutor, tid sedan avtryckaren trycks ned tills bilden har tagits och intervalltiden». Bilder tas med dessa inställningar. Tryck på -knappen för att avbryta självutlösaren. Självutlösaren stängs inte av automatiskt efter en bild. AFL (Skärpelås) Du kan låsa skärpans position. 1 Tryck på AFL-/FOCUS LIMIT-knapp. Kameran fokuserar och låser positionen. Du kan även låsa läget genom att trycka på AFL-/FOCUS LIMIT-knappen efter att du tryckt ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. När bilden har tagits frigörs skärpelåset. Medan du låser skärpepositionen, vrid kontrollratten och växla till MF (manuell fokus). Tryck på AFL-/FOCUS LIMIT-knappen igen för att avbryta. 34 SV

35 MF Du kan fokusera manuellt på vilket motiv som helst. Innan du använder denna funktion, ställ in [MF] i [Fn function] (s. 60) i inställningsmeny 3. 1 Tryck på Fn-knappen. 2 Använd kontrollratten för att fokusera. Bilden förstoras medan du justerar fokus. Tryck på FGHI i detta läge för att flytta runt i det förstorade området. Tryck på INFO-knappen för att ändra fokus med FG. Tryck på Fn-knappen igen för att växla till AF-läget. Skärpebegränsning Du kan begränsa fokusräckvidden för att lättare fokusera på föremålet. 1 Håll in AFL-/FOCUS LIMIT-knappen för att visa direktmenyn. 2 Använd HI för att välja inställning och tryck på A-knappen. Du kan ställa in med kontrollratten. = Focus Limit Off Fokuserar på alla räckvidder. > Distant Area AF Fokuserar på avlägsna sidan.? Close Area AF Fokuserar på närbelägna sidan. När du ändrar fotograferingsläge eller stänger av eller återställer kameran avbryts automatiskt skärpebegränsningen. SV 35

36 Punktsikte Du kan använda denna enhet när du fotograferar föremål på telefotosidan till hjälp för inramning. När du fotograferar med starkt förstoring kan du enkelt hitta och ställa in föremålet i bildrutan. 1 Skjut punktsiktets omkopplare för att fälla upp punktsiktet. Punktsiktets omkopplare Punktsikte 2 Titta genom punktsiktet bakifrån och rikta ihop målmärket med föremålet. Om du tittar genom det i vinkel kan det vara svårt att se målmärket. Målmärke (rött) 3 Bekräfta kompositionen genom bakskärmen eller sökaren (EVF) och ta bilden. Använd punktenheten som vägledning för inramning. Punktsiktet tänds inte när fotografering inte är möjlig (t.ex. när bilder spelas upp). Om målmärket blinkar har kameran inte kunnat fokusera. 36 SV

37 Ställa in målet Standardinställningen för punktsiktet baseras på oändligheten. Du kan ställa in punktsiktet utifrån situationen och dina önskemål. 1 Tryck på -knappen för att visa inställningsmenyn. 2 Välj [Dot Sight Setting] i inställningsmeny 2 pch tryck på A-knappen. 3 Välj [Adjustment Screen] och tryck på A-knappen. 4 Rikta in kryssmärket runt mitten på bakskärmen med föremålet och fixera kamerans position. Adjustment Screen Kryssmärke Back MENU 5 Vrid punktsiktet justeringsratt så att den riktar ihop målmärket med föremålet. Punktsiktets justeringsratt Målmarkering Tryck på A-knappen för att låsa fokuspositionen. SV 37

38 Använda fotograferingsalternativ (inställda med funktionsmenyn) En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 92) Funktionsmeny P WB AUTO 4 ISO AUTO 5 16M 4:3 MENU Inställningsmeny (s. 45) Funktionsmeny 1 Bildläge...s Blixt...s Exponeringskompensation...s Vitbalansering...s ISO-känslighet...s o/y...s Bildstorlek (stillbilder)...s Förhållande...s Bildstorlek (videosekvenser)..s Tryck på A för att visa funktionsmenyn. Tryck på A igen för att dölja funktionsmenyn. 2 Använd FG pilknappen för att välja inställningarna, använd HI för att ändra den valda inställningen och tryck på A. Visar det valda funktionsnamnet Pilknappar (HI) Val Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 Pilknappar (FG) MENU Funktion 38 SV

39 Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Bildinst. Ställer in alternativ för bearbetning. h Vivid Producerar levande färger. i Natural Producerar naturliga färger. j Muted Producerar färgtoner med låg kontrast. 8 Fish Eye Skapar förvrängning med effekten av att fotografera med fiskögeobjektiv. 7 Stjärnfilter Skapar blinkande ljus med effekten av att fotografera med ett korsfilter. 6 Reflektion Skapar en bild med effekten av spegling i en spegel. 5 Mosaik j k l Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Skapar ett kollage av»brickor» av en bild. Detta läge skapar effekten av mosaikkonst. Förbättrar färgen och stämningen i en bild så att de blir ljusare och mer levande. Uttrycker en överjordisk stämning med en mjuk ton och gör bilden drömsk. Uttrycker en bekväm flytande känsla genom att göra bilden blek och ljus. m Grainy Film Uttrycker styrkan och grovheten hos svart och vitt. n o s Pin Hole Diorama Dramatic Tone Blixt _ Auto Blixt Uttrycker en tunneleffekt som liknar den som fås med en gammaldags kamera eller en leksakskamera genom att minska ljusstyrkan i ytterkanten. Uttrycker en bild av en overklig miniatyrvärld genom att öka mättnaden och kontrasten och göra ett område utanför fokus i en bild oskarp. Ökar den lokala kontrasten i en bild och ger en bild där skillnaden i ljus och mörker understyrks. Ställer in blixtavfyrningsmetoden. Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Röda Ögon Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna. # Upplättnad Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. $ Ej Blixt Blixten utlöses inte. SV 39

40 Exponeringskompensation Värde 2,0 till +2,0 Kompenserar ljusstyrkan (lämplig exponering) justerad av kameran. Ställ in ett större negativt ( ) värde för att justera mörkare eller ett större positivt (+) värde för att justera ljusare. Vitbalans Ställer in rätt färgschema för belysningen av motivet. e WB Auto Kameran justerar vitbalansen automatiskt. f Soligt Lämpligt för fotografering utomhus, under en klar himmel. g Molnigt Lämpligt för fotografering utomhus, under en molnig himmel. h Tungsten Lämplig för fotografering i glödlampsbelysning. Lysrör. Lämpligt för fotografering lysrörsbelysning. Ett tryck 1 Ett tryck 2 ISO-känslighet l m ISO Auto H ISO Auto Värde S till # För manuell justering av vitbalansen utifrån ljuset vid fotografering. Håll ett vitt pappersark eller annat vitt föremål så det fyller hela bilden och tryck på -knappen för att ställa in vitbalansen. Information om hur du registrerar vitbalans med en tryckning, se»registrera vitbalans med en tryckning» (s. 42). Ställer in ISO-känsligheten. Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på bildkvalitet. Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på att minimera oskärpa orsakad av rörliga motiv eller kameraskakningar. Ställ in ett mindre värde för att minska brus i bilden eller ett större värde för att minska oskärpa. 40 SV

41 Ställer in den sekventiella fotograferingsfunktionen o/y och hur lång tid efter att avtryckaren trycks ned som bilden tas. o Singel En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner. Sekvens 1 Sekvens 2 c d High-Speed1 High-Speed2 c Y 12 sek. d Y 2 sek. YC Anpassad självutlösare Bilderna tas sekventiellt i 200 bildramar vid upp till 2,5 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela vägen. Bilderna tas sekventiellt i 6 bildramar vid upp till 7 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela vägen. Bilderna tas sekventiellt i 60 bildramar vid upp till 20 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela vägen. Bilderna tas sekventiellt i 60 bildramar vid upp till 60 bildrutor per sekund (fps) medan du trycker ned avtryckaren hela vägen. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Fotografier tas med»antal bildrutor, tid sedan avtryckaren trycks ned tills bilden har tagits och intervalltiden» som du ställer in. Bildstorlek (stillbilder) Ställer in antalet pixlar som spelas in Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format Lämpligt för användning av bilder i e-post. Förhållande 4:3 P 16:9 Q 3:2 1:1 Ställer in bilderna bredd-/höjdförhållande. Ändra det horisontella/vertikala förhållandet när du tar bilder. SV 41

42 Bildstorlek (videosekvenser) Ställer in antalet pixlar som spelas in. c p *1 Tar jämna full-hd-filmer vid 60 bildrutor per sekund (fps). 1080p Tar full-hd-filmer. 720p Tar VGA Tar filmer. y HS 120 *1, 2 Tar HS-filmer. z HS 240 *1, 2 Tar HS-filmer. *1 Du kan endast ställa in när [Vivid], [Natural] och [Muted] är inställda på bildläget i läget P-, A-, S och M samt [I Super Macro]. *2 HS-videosekvens: Filma objekt i snabb rörelse för att spela upp i slowmotion. I vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 92). Exempel på bildstorlek när förhållandet är 4:3. Registrera vitbalans med en tryckning Välj snabbval [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], rikta kameran mot ett vitt papper eller annat vitt föremål och tryck på -knappen. Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras. När vitbalansen redan har registrerats, uppdateras den lagrade informationen. Den registrerade vitbalansen tas inte bort genom att strömmen stängs av. Utför denna procedur under det ljus där bilderna faktiskt tas. När kamerainställningarna ändras måste vitbalansen registreras igen. När vitbalansen inte kan registreras kontrollerar du att det vita pappersarket fyller hela bilden och utför sedan proceduren igen. 42 SV

43 SV 43

44 Använda funktionerna i inställningsmenyerna Inställningsmeny Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 4 Bildvisningsmeny s. 53 Bildspel Edit Erase Utskr ordn (s. 74) q R (Skyddad) Ladda upp Order FlashAir (s. 67) 1 Kamerameny 1 s Settings Menu 1 s. 60 z Återställ Komprim. Skuggjust. AF Mode ESP/n Digital Zoom Bildstabilisator (Stillbilder) d Memory Format/Format Backup Eye-Fi USB Kontakt q Ström på Ljudinställning Pixel Mapping 2 Kamerameny 2 s Settings Menu 2 s. 62 AF Illuminat. Rec View s (Skärm) EVF Adjust z Bildorientering TV-utgång Märk med datum d l (Språk) Hög-upplös. Zoom X (Datum/tid) Världstid Inställning för punktsikte 3 Movie Menu s Settings Menu 3 s. 65 IS Filmläge Intervallinställningar R (Videoinspelning med ljud) Fn-funktion Reducering av brus Dial Function m/ft A d 44 SV

45 Använda inställningsmenyn Tryck på -knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn. Inställningsmenyn ger åtkomst till en mängd olika kamerainställningar, t.ex. fotograferings- och uppspelningsfunktioner, tid- och datuminställningar och visningsalternativ. 1 Tryck på -knappen. Inställningsmenyn visas. Settings Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP Off On 2 Tryck på H för att välja sidflikarna. Använd FG för att välja önskad sidflik och tryck på I. Flik för sida Undermeny 1 Camera Menu 1 Back MENU Settings Menu 1 Back MENU Reset Reset Compression Normal Compression Normal Shadow Adjust Auto Shadow Adjust Auto AF Mode Face/iESP AF Mode Face/iESP ESP/ ESP ESP/ ESP Digital Zoom Image Stabilizer Off On Digital Zoom Image Stabilizer Off On 3 Använd FG för att välja önskad undermeny 1 och tryck sedan på A-knappen. Undermeny 2 Settings Menu 1 Back MENU Settings Menu 1 Back MENU Reset Reset Compression Normal Compression Shadow Adjust AF Mode Auto Face/iESP Shadow Adjust AF Mode Off ESP/ ESP ESP/ On Digital Zoom Off Digital Zoom Image Stabilizer On Image Stabilizer 4 Använd FG för att välja önskad undermeny 2 och tryck sedan på A-knappen. När en inställning är vald återgår visningen till Undermeny 1. Det kan finnas ytterligare funktioner. Settings Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust AF Mode ESP/ Digital Zoom Image Stabilizer Back MENU Normal Auto Face/iESP ESP On On 5 Tryck på -knappen för att slutföra inställningen. SV 45

46 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. z Kamerameny 1 Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna z [Reset] Undermeny 2 Ja Nr Användning Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. Underordnat läge för ART, O och p Inställt värde för A-, S- och M-läge Skärpebegränsning Picture Mode Blixt Exponeringskompensation White balance ISO-känslighet o/y Bildstorlek (stillbilder) Förhållande Bildstorlek (videosekvenser) Funktioner i Camera Menu 1, Camera Menu 2 och Movie Menu Inställningarna ändras inte. Välja bildkvalitet för stillbilder z [Compression] Undermeny 2 Användning Fin Fotografering med hög kvalitet. Normalt Fotografering med normal kvalitet.»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på kort» (s. 91) 46 SV

47 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Göra motivet ljusare vid motljus z [Shadow Adjust] Undermeny 2 Auto Off Användning Aktiveras automatiskt när ett kompatibelt fokuseringsläge väljs. Effekten tillämpas inte. Fotografera med automatisk justering för att göra ett mörkt On område ljusare. När [ESP/n] är inställt på [n], ställs [Shadow Adjust] automatiskt in på [Off]. Välja inställningsområde för skärpan z [AF Mode] Undermeny 2 Ansikts/iESP Spot AF-tracking Användning Kameran fokuserar automatiskt. (Om ett ansikte detekteras, visas det med en vit ram *1 ; när avtryckaren trycks ner halvvägs och kameran fokuserar, blir ramen grön *2. Om inget ansikte detekteras, väljer kameran ett motiv i ramen och fokuserar automatiskt.) Kameran fokuserar på den delen av motivet som finns inom AF-markeringen. Kameran spårar motivets rörelse automatiskt för att automatiskt fokusera på det. *1 För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. *2 Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera. Försök ställa in skärpan på motivet på nytt. Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF Tracking) 1 Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringen mot motivet och tryck på A-knappen. 2 När kameran känner av motivet, spårar AF-markeringen automatiskt motivets rörelse för att kontinuerligt fokusera på det. 3 För att avbryta spårningen, trycker du på A-knappen. Beroende på motiven eller fotograferingsförhållandena, kanske kameran inte kan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivets rörelse. När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse, ändras AF-markeringen till rött. SV 47

48 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Välja metoden för att mäta ljusstyrkan z [ESP/n] Undermeny 2 ESP Användning Filmar för att erhålla en balanserad ljusstyrka över hela skärmen (mäter ljusstyrkan i mitten och omgivande områden på skärmen separat). Filmar motivet i mitten under motljus (mäter ljusstyrkan i mitten 5 (spot) av skärmen). Vid inställningen [ESP], kan mitten förefalla mörk när man fotograferar vid starkt motljus. Fotografera med större förstoringar än optisk zoom z [Digital Zoom] Undermeny 2 Off Inaktiverar digital zoom. On Aktiverar digital zoom. Användning Alternativet som valts för [Digital Zoom] påverkar utseendet på zoomfältet (s. 51). Minska oskärpa i bilden som orsakas av kameraskakningar vid fotografering z [Image Stabilizer] Undermeny 2 Off On Under Exp Användning Bildstabiliseringen är inaktiverad. Detta alternativ rekommenderas för fotografering när kameran låses på plats på ett stativ eller annan stabil yta. Bildstabiliseringen är aktiverad. Bildstabiliseringen aktiveras när avtryckaren trycks ned hela vägen. Det kan komma ett ljud från inuti kameran när kameraskakningar minskas. Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor. När slutartiden är extremt lång, t ex när man tar bilder på natten, kanske [Image Stabilizer] inte är lika effektivt. 48 SV

49 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). z Kamerameny 2 Använda hjälplampan för att fotografera mörka motiv z [AF Illuminat.] Undermeny 2 Användning Off AF-lampan används inte. När avtryckaren trycks ned halvvägs tänds AF-lampan som hjälp On för fokusering. När punktsiktet används, är AF-belysningen inställd på [Off]. AF-lampa Visa bilden direkt efter tagning z [Rec View] Undermeny 2 Off 1/2/3 (sek) Användning Bilden som registreras visas inte. Detta låter användaren förbereda nästa bild medan han följer motivet på skärmen efter fotografering. Bilden som registreras visas. Detta låter användaren göra en kort kontroll av bilden som just togs. SV 49

50 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Automatiskt rotera bilder som tagits med kameran i vertikal position under visning z [Pic Orientation] Under fotografering ställs [y]-inställningen (s. 56) på uppspelningsmenyn in automatskt. Denna funktion kanske inte fungerar som den ska om kameran riktas uppåt eller neråt under fotografering. Undermeny 2 Off On Användning Information om kamerans vertikala/horisontella orientering under fotografering spelas inte in med bilderna. Bilder som tagits med kameran i vertikal orientering roteras inte under visning. Information om kamerans vertikala/horisontella orientering under fotografering spelas in med bilderna. Bilder roteras automatiskt under bildvisning. Skriva ut inspelningsdatumet z [Date Stamp] Undermeny 2 Off On Användning Skriver inte ut datumet. Skriver ut inspelningsdatumet på nya fotografier. När datumet och tiden inte har ställts in kan [Date Stamp] inte ställas in. g [X] (s. 63) Datumstämpeln kan inte raderas. Du kan inte ställa in [Date Stamp] när enhetsinställningen är [ ], [ ], [c], och [d], och bildläget är i [Vivid], [Natural] och [Muted]. 50 SV

51 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Fotografera större bilder än när du använder optisk zoom med låg degradering av bildkvaliteten z [Super-Res Zoom] Off On Undermeny 2 Användning Avaktivera superupplösningszoom. Aktivera superupplösningszoom. [Super-Res Zoom] är endast tillgänglig när [Image Size] är inställt på [ ]. Superupplösningszoom Digital zoom Bildstorlek Zoomindikator On Off 16M Superupplösningszoom Off On 16M Digital zoom Övrigt *1 On On 16M Superupplösningszoom Digital zoom *1 På grund av ökad bearbetning av pixelberäkningarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen för bildstorlek. Fotografier som tagits när zoomindikator visas röd kan bli»korniga». SV 51

52 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). A Videosekvensmeny Reducera suddighet som orsakas av kameraskakning vid videoinspelning A [IS Movie Mode] Undermeny 2 Off On Användning Bildstabiliseringen är inaktiverad. Detta alternativ rekommenderas för fotografering när kameran låses på plats på ett stativ eller annan stabil yta. Bildstabiliseringen är aktiverad. Bildstabiliseringen är aktiverad. Den här funktionen kompenserar På Hybrid för kraftiga skakningar, t.ex. de långsamma som uppstår om du fotograferar medan du går. Bilder kan eventuellt inte stabiliseras om kameraskakningen är för stor. I HS-filmläge kan inte [On Hybrid] användas. Spela in ljud vid videoinspelning A [R] Undermeny 2 Off Inget ljud spelas in. On Ljud spelas in. Användning Inget ljud spelas in när ett HS-videofilmsläge har valts. Minska vindbrus i det inspelade ljudet vid inspelning av videosekvensen A [Wind Noise Setting] Undermeny 2 Off On Användning Avaktivera Wind Noise Reduction. Använder Wind Noise Reduction. 52 SV

53 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). q Bildvisningsmeny Automatisk visning av bilder q [Slideshow] Undermeny 2 Undermeny 3 BGM Off/ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban Start Startar bildspelet. Användning Väljer alternativ för bakgrundsmusiken. Under ett bildspel, tryck på I för att gå framåt en bild eller tryck på H för att gå bakåt en bild. Tryck på -knappen eller A-knappen för att stoppa bildspelet. Redigera stillbilder q [Edit] Undermeny 1 Undermeny 2 Redigera (stillbilder) Redigera (videosekvenser) Q s. 54 P s. 54 R s. 55 Skuggjust. s. 55 Röda Ögon s. 55 y s. 56 e-portrait s. 56 In-Movie Image Capture s. 56 Filmklippning s. 57 SV 53

54 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Ändra bildstorleken q [Q] Detta sparar en högupplöst bild som en separat bild i en mindre storlek för bifogande i ett e-postmeddelande och andra program. Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 3 Q 7 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Använd FG för att välja en bildstorlek och tryck på A-knappen. Bilden med ny storlek sparas som en separat bild. Bildbeskärning q [P] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 P 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på A-knappen. 2 Använd zoomspakarna för att välja storleken för beskärningsramen och använd FGHI för att flytta ramen. 3 Tryck på A-knappen efter att du har valt området att beskära. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Back MENU Beskärningsram 54 SV

55 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Lägga till ljud till stillbilder q [R] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 R 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Rikta mikrofonen mot ljudkällan. 3 Tryck på A-knappen. Inspelningen startar. Kameran börjar spela in ljud under cirka 4 sekunder medan bilden visas. Mikrofon Spela upp ljudinspelningar För att spela upp ljud som spelats in med en bild ska du välja bilden och trycka på A-knappen. Tryck på FG för att ändra volymen. Göra områden som är mörka på grund av motljus eller andra anledningar ljusare q [Shadow Adj] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Skuggjust. 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på A-knappen. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Redigeringen kan ibland misslyckas beroende på motivet. Retuscheringen kan försämra bildupplösningen. Retuschera röda ögon vid blixtfotografering q [Redeye Fix] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 Röda Ögon 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på A-knappen. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Redigeringen kan ibland misslyckas beroende på motivet. Retuscheringen kan försämra bildupplösningen. SV 55

56 Mer information om användningsmetod finns i (s. 45). Rotera bilder q [y] Undermeny 1 Undermeny 2 Edit y 1 Använd HI för att välja en bild. 2 Tryck på A-knappen för att rotera bilden. 3 Vid behov, upprepa stegen 1 och 2 för att göra inställningar för andra bilder och tryck på -knappen. Bilden behåller sin nya riktning även när kameran stängts av. Jämna ut hudton q [e-portrait] Undermeny 1 Undermeny 2 Edit e-portrait 1 Använd HI för att välja en bild och tryck på A-knappen. En del bilder kan inte justeras, t.ex. när ansikten inte går att avkänna. Den redigerade bilden sparas som en separat bild. Fånga stillbilder från videosekvenser q [In-Movie Image Capture] Edit Undermeny 1 Undermeny 2 In-Movie Image Capture 1 Använd HI för att välja videon och tryck därefter på A-knappen. 2 Använd FGHI för att visa bildrutan som ska fångas och tryck på A-knappen. Den valda bilrutan spelas in som en stillbild. En del bildrutor kan inte fångas. 00:14/00:34 Bildrutans position 56 SV

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Bruksanvisning. Guide. 2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Godsleverans: Bredowstrasse

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-26/X-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här. Se Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande

Läs mer

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Försbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografera med sökaren 3. Fotografera med livebild Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s.24. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar, grundläggande steg för fotografering och bildvisning samt grundfunktioner. Innehåll s.24 Besöksadress: Leveransadress:

Läs mer

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010

Din manual OLYMPUS FE-350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4294010 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS FE-350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s.2. Innehåll s.23. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Konsumentproduktdivisionen Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20,

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA Innehåll 1. Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 26. OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Auktoriserade återförsäljare DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Besöksadress: Leveransadress: Brev: Consumer Product Divison Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49

Läs mer

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare LS755 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran går du till www.kodak.com/go/ls755support

Läs mer

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift.

FE-280/X-820/ C-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Bruksanvisning SE Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Nya SP-610UZ med ultrazoom markerar tio år för den nyskapande SP-serien

Nya SP-610UZ med ultrazoom markerar tio år för den nyskapande SP-serien Pressmeddelande Solna, 2010-01-06 Nya SP-610UZ med ultrazoom markerar tio år för den nyskapande SP-serien Kraftfull 22x vidvinkelzoom för överlägsen prestanda i en smidig kompaktkamera. Olympus lanserar

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer