SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SH-2. Bruksanvisning DIGITALKAMERA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA SH-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga ut av din kamera under så lång tid som möjligt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder. Bilderna på displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Packa upp lådans innehåll Följande artiklar hör till kameran. Kontakta återförsäljaren om något saknas eller är skadat. Digitalkamera Rem Litiumjonbatteri (LI-92B) OLYMPUSinstallations-CD eller Pekskärmspenna USB-AC-adapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) Andra tillbehör som inte visas: Garantikort Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts. Pekskärmen kan användas för åtgärder märkta med i den här handboken. Fästa kameraremmen Montera remmen i den andra öglan på samma sätt. Dra åt remmen ordentligt så att den inte lossnar. 2 SV

3 Kameradelar 1 Kontaktskydd 2 Fäste för kamerarem 3 Självutlösarlampa/AF-lampa 4 Objektiv 5 Inbyggd blixt 6 Blixtomkopplare 7 Stereomikrofon 8 Indikatorlampa 9 n-knapp 0 Zoomspak a Avtryckare b Funktionsratt c Skärm (pekskärm) d R-knapp (Video) e q-knapp (Bildvisning) f A-knapp g INFO-knapp (Informationsdisplay) h /Wi-Fi-knapp i Multikontakt j HDMI-mikrokontakt k Högtalare l Lås för batteri-/kortfack m Batteri-/kortfacklucka n Stativfäste o Pilknappar p F (upp)/f-knapp (exponeringskompensation) q I (höger)/#-knapp (blixt) r H-knapp (vänster) s G-knapp (ned)/jyknapp (sekvensfotografering/ självutlösare)/ -knapp (radera) FGHI anger att du ska trycka pilknapparna uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger. SV 3

4 Förberedelser inför fotografering Sätta i och ta bort batteriet och kortet 1 Följ steg 1 och 2 för att öppna batteri-/ kortluckan. Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/kortluckan. Låsknapp för batteri-/kortkammare 1 12 Batteri-/kortlucka 2 Sätt i batteriet samtidigt som du för låsknappen i pilens riktning. Sätt i batteriet så som visas med C-markeringen mot batterilåsvredet. Om du sätter i batteriet åt fel håll sätts inte kameran på. Se till att det sätts i åt rätt håll. Skjut batterilåsknappen i pilens riktning för att låsa upp och ta sedan bort batteriet. Batteri-låsknapp 4 SV

5 3 För in kortet rakt tills det klickar på plats. Rör inte vid kortets metalldelar. Använd alltid den angivna typen av kort med den här kameran. Sätt aldrig i andra typer av minneskort. Skrivskyddsomkopplare Kort som kan användas med denna kamera SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi-kort (med trådlös nätverksfunktion) (finns i handeln) (maximal kapacitet 128 GB) (mer information om kompatibla kort finns på Olympus webbplats.) Den här kameran kan användas utan kort. Då lagrar man bilderna i internminnet. g»använda kortet» (s. 101) Så här tar du bort kortet Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, dra därefter ut kortet Följ steg 1 och 2 för att stänga batteri-/kortluckan. Se till att stänga batteri-/ kortluckan när du använder kameran SV 5

6 Ladda batteriet 1 Kontrollera att batteriet sitter i kameran och anslut därefter USB-kabeln och USB-AC-adaptern. Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras. Innan du använder batteriet ska du ladda det tills indikatorlampan släcks (upp till 4,5 timmar). Ansluta kameran Indikatorlampa Lyser: laddar Släckt: laddat Multikontakt Eluttag eller Kontaktskydd USB-kabel (medföljer) Information om hur du laddar batteriet utomlands finns i»använda laddaren och USB-nätadaptern utomlands» (s. 100). Använd aldrig någon annan kabel än den medföljande eller Olympus-godkända USB-kabeln. Det kan leda till rökutveckling eller brand. Den medföljande F-2AC USB-nätadaptern (hädanefter kallad USB-nätadapter) skiljer sig åt beroende på vilken region som du köpte kameran i. Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstyp ska du ansluta den direkt till eluttaget. Se till att koppla bort USB-nätadapterns kontakt från eluttaget när laddningen är klar eller uppspelningen har avslutats. För information om batteriet, se»hantera batteriet» (s. 110). För information om USB-nätadaptern, se»usb-nätadapter» (s. 110). 6 SV

7 Om indikatorlampan inte lyser kontrollerar du USB-kabeln och USBnätadapterns anslutningar. Om»Ej Kontakt» visas på bakskärmen, koppla ifrån USB-kabeln och ställ in [Spara] i [USB Anslutning] (s. 69) innan du ansluter kabeln igen. När ska batterierna laddas? Ladda batteriet när felmeddelande till höger visas. Felmeddelande Blinkar rött Batteri Tomt SV 7

8 Slå på kameran och göra de slutliga inställningarna När du startar igång kameran för första gången visas en skärmbild där du kan ange språket för menyer och meddelanden som visas på skärmen och datumet och klockslaget. Om du vill ändra det valda datumet och tiden, se»ställa in datumet och tiden d [X]» (s. 71). 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran, tryck på FGHI på pilknapparna för att välja språk och tryck på A-knappen. Kontrollera åt vilket håll batteriet sitter om strömmen inte slås på när du trycker på n-knappen. g»sätta i och ta bort batteriet och kortet» (s. 4) 2 Tryck på FG på pilknapparna för att välja årtalet för [Å]. X Å M D Tid :-- Bak MENY Å/M/D 3 Tryck på I på pilknapparna för att spara inställningen för [Å]. X Å M D Tid :-- Bak MENY Å/M/D 4 Gör som i stegen 2 och 3, tryck på FGHI på piltangenterna för att ange [M] (månad), [D] (dag), [Tid] (timmar och minuter) samt [Å/M/D] (datumordning) och tryck sedan på A-knappen. Tryck på A-knappen när tidssignalen når 00 sekunder för en exakt inställning. 8 SV

9 5 Använd HI (pilknapparna) för att välja tidszon och tryck därefter på A-knappen. Använd FG (pilknapparna) för att slå på eller stänga av sommartid ([Sommar]) :30 Sommar SV 9

10 Använda grundläggande funktioner Ta stillbilder 1 Tryck på n-knappen för att slå på kameran. När kameran startas tänds skärmen. 2 Ställ in lägesratten på P. I P-läget justerar kameran automatiskt slutartiden och bländaren baserat på motivets ljusstyrka. 3 Komponera bilden. När du håller i kameran måste du vara noga med att inte täcka över blixten, mikrofonen eller andra viktiga delar med dina fingrar eller liknande. 4 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. Slutartiden och bländarvärdet visas med röd färg om kameran inte kan åstadkomma optimal exponering. 5 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Tryck ner halvvägs Tryck ner halvvägs P AF-markering 1/400 Slutartid F6,9 Bländarvärde Tryck ner helt Du kan också ta foton med hjälp av pekskärmen. g» Fotografering med pekskärm» (s. 44) 10 SV

11 Visa fotografier (Bildvisning) Sätt på kameran. Tryck på q-knappen. Ditt senaste fotografi visas. Tryck på HI (pilknappar) för att välja en bild. Visar föregående bild Visar nästa bild 4/30 15/02/26 12:30 Stillbild q-knapp Pilknappar Du kan visa senare bilder eller tidigare bilder med hjälp av pekskärmen. Dra skärmen åt vänster för att mata fram en bildruta och dra skärmen åt höger för att spola en bild bakåt. 4/30 15/02/26 12:30 Småbildsvisning Vrid zoomspaken mot W under hemskärmsvisning av en bild i taget för att växla till småbildsvisning. Flytta markören med FGHI (pilknappar). Vrid zoomspaken till T för visning av en bild i taget. 15/02/26 12:30 Tryck lätt på för småbildsvisning. Tryck lätt. - till höger för att visa nästa eller föregående sida. Tryck lätt på en bild för att visa den i helskärmsläge. SV 11

12 Närbildsvisning Tryck zoomspaken mot T under helskärmsvisning av en bild för att zooma in upp till 10 och vrid sedan mot W för att zooma ut. Tryck på A-knappen för att återgå till enbildsvisning. Tryck på FGHI (pilknappar) för att rulla en bild i samma riktning som den knapp du tryckte på. Tryck lätt på för bildvisningszoom. Använd fingret för att rulla visningen när bilden har zoomats in. Tryck lätt på Z för att återgå till enbildsvisning. 15/02/26 12:30 4/30 Radera bilder under visning 1 Visa bilden du vill radera och tryck på. Om du vill radera en video markerar du videon och trycker på. Radera Bak MENY 4/30 Radera Avbryt Tryck på FG (pilknappar) för att välja [Radera] och tryck sedan på A-knappen. Grupperade bilder raderas som en grupp (s. 16). Flera bilder eller alla bilder kan raderas samtidigt (s. 66). 12 SV

13 Spela in videosekvenser 1 Tryck på R-knappen (film) för att börja spela in. Filmen spelas in med det valda fotograferingsläget. Lägg märke till att fotograferingslägeseffekterna kanske inte är tillgängliga i vissa fotograferingslägen. Ljud spelas också in. När du använder en kamera med en CMOS-bildsensor kan det hända att rörliga föremål uppträder förvrängda p.g.a. fenomenet med rullande slutare. Lyser röd under inspelning SPELA IN 00:00 00:34 SPELA IN 00:00 00:34 Inspelningstid Inspelningslängd (s. 102) Detta är ett fysiskt fenomen där distorsion uppstår i bilden när du avbildar snabbrörliga föremål eller p.g.a. kameraskakningar. I synnerhet blir detta fenomen mer märkbart när du använder en lång brännvidd. 2 Tryck på R-knappen (film) igen för att avsluta inspelningen. SV 13

14 Videouppspelning Välj en film och tryck på A-knappen. Vrid zoomreglaget mot T-sidan för att visa filmindexet. Använd FGHI (pilknappar) för att välja bildrutan att starta uppspelningen från. 15/02/26 12:30 Film 4/30 00:12/00:34 Under bildvisning Pausa och återstarta uppspelning Snabbspolning framåt Snabbspola tillbaka Ställa in volymen Tryck på A-knappen för att pausa uppspelning. Under paus, snabbspolning framåt eller bakåt, trycker du på A-knappen för att starta om uppspelningen. Tryck på I (pilknappar) för att snabbspola framåt. Tryck på I (pilknappar) igen för att öka hastigheten för snabbspolning framåt. Tryck på H (pilknappar) för att snabbspola tillbaka. Tryck på H (pilknappar) igen för att öka snabbspolningshastigheten. Använd FG (pilknappar) för att justera volymen. 14 SV

15 Funktioner medan uppspelning är pausad Uppspelad tid/total inspelningstid 00:12/00:34 Under paus Hoppa Mata fram och spola tillbaka en bildruta åt gången Återuppta uppspelning Tryck på FG (pilknappar) för att hoppa till föregående/nästa index. Tryck på I eller H (pilknappar) för att stega en bildruta åt gången framåt eller bakåt. Håll I eller H (pilknappar) intryckt för att spola framåt eller bakåt kontinuerligt. Tryck på A-knappen för att återuppta uppspelning. Under en paus vrider du zoomreglaget mot W-sidan för att visa delat index. Stoppa uppspelning av en film Tryck på -knappen. Om du vill spela upp filmer på datorn rekommenderas det medföljande datorprogrammet. Första gången du använder datorprogramvaran ska du ansluta kameran till datorn och därefter starta programvaran. Spela upp filmer med pekskärmen Tryck på följande ikon. Spela upp filmer. Tryck igen för att pausa uppspelningen. (/* Tryck på ( eller på * för att snabbspola framåt eller bakåt. &/) Tryck på & eller ) för att gå en bildruta framåt eller bakåt. O Gå tillbaka till början av filmen. + Visa filmindex. SV 15

16 Visa panoramabilder och grupperade bilder Visa panoramabilder Panoramabilder som har kombinerats med hjälp av [Auto] eller [Manuell] kan rullas för visning. 1 Välj en panoramabild under bildvisning. 2 Tryck på A-knappen. 4/30 15/02/26 12:30 Styra visning av panoramabilder Avbryta bildvisning: Tryck på -knappen. Paus: Tryck på A-knappen. Kontroll vid paus Tryck på FGHI (pilknappar) för att rulla bilden i den tryckta knappens riktning. Vrid på zoomspaken för att förstora/förminska bilden. Tryck på A-knappen för att återuppta bläddring. Visningsområde Om du trycker på rullar panoramabilder för visning. 16 SV

17 Visa grupperade bilder Med serietagning, intervalltagning och Foto i Film visas de tagna bilderna som en grupp under bildvisning. T-sida A-knapp Expanderar. Expandera för att visa bildrutorna i en grupp i indexvyn. Bildrutorna expanderas också när du trycker lätt på K. Om du vill radera bilder från de grupperade bilderna kan du expandera gruppen och ta bort bilderna individuellt. Välj bilden och tryck på A-knappen för att visa respektive bilder. Använd HI (pilknappar) för att visa föregående/efterföljande bild. Visar de grupperade bilderna i sekvens automatiskt eller pausar bildvisning. Om du trycker på visas även grupperade bilder. Bildserier / Intervallbildserier Tagna bilder spelas upp automatiskt. Expandera för att visa bilderna i indexvy. 4/30 15/02/26 12:30 Bildserier Foto i Film-bild Filmen och stillbilderna spelas upp. Expandera för att visa bilderna i indexvy. Pausa uppspelningen och vrid zoomreglaget till W-sidan för att visa stillbilderna som kapitelindex för filmen. Välj stillbilden och tryck på A-knappen för att visa filmen från den punkten. SV 17

18 Skärmvisning Fotograferingsskärmen visas SCN 3 4 0,0 Vitbalans AUTO 25 4: NORM Datum z 00:00: ISO AUTO Läsa ett histogram 30 1/ F6,9 28 När avtryckaren trycks ned halvvägs Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels svart. Om toppen fyller ut för stor del av ramen, visas bilden mestadels vit. Den gröna delen visar luminansfördelning inom skärmens mitt. Växla skärmarna Displayerna ändras i ordningen Normal Detaljerad Ingen info. Mätarnivå varje gång INFO-knappen trycks ned. g s SV

19 Nr Namn Normal Detaljerad Ingen information Mätarnivå 1 Fotograferingsläge R R 2 Anslutning till Smartphone R R R R 3 Underläge R R 4 Bildfunktion R R 5 Blixt R R 6 Exponeringskompensation R R 7 Vitbalans R R 8 ISO-känslighet R R 9 o/y R R 10 Bildstorlek (stillbilder) R R 11 Förhållande R R 12 Bildstorlek (film) R R 13 Inspelning med reducering av ljud/vindbrus R R 14 Filminspelningslängd R R 15 Filminspelningsikon R R 16 Världstid R 17 Bildstabilisering R 18 Mätning R 19 Datumstämpel R R 20 Kompression R R 21 Antal stillbilder som går att lagra R R 22 Aktuellt minne R R SV 19

20 23 Batterikontroll R R 24 Histogram R 25 AF-markering R R R R 26 Touch slutare R R R R 27 Rutnätsguide R 28 Bländarvärde R R R R 29 Slutartid R R R R 30 Kameraskakvarning R R R R 20 SV

21 Skärm för bildvisningsläge Normal RAW 10 4/ /02/26 12: Detaljerad Stillbild RAW 10 P 1/1000 F6,9 ISO Vitbalans NORM 125 AUTO /02/26 12:30 4/30 2,0 P 1/1000 NORM F6,9 ISO Vitbalans 125 AUTO /02/26 12:30 2, SV 21

22 Ingen information 2 23 Växla skärmarna Skärmarna ändras i ordningen Normal Detaljerad Ingen information varje gång INFO-knappen trycks ned. 22 Nr Namn Normal Detaljerad Ingen information 1 Batterikontroll R 2 Eye-Fi-överföringsdata/Wi-Fi R R R 3 Skydda R R 4 Lägga till ljud R R 5 Delningsorder R R 6 RAW-fil R R 7 Utskriftsreservation/antal utskrifter R R 8 Aktuellt minne R R 9 Bildnummer/ totalt antal bilder R R 10 Kompression/ bildstorlek (filmer) R 11 Slutartid R 12 Fotograferingsläge R 13 ISO-känslighet R 14 Bländarvärde R 15 Histogram R 16 Exponeringskompensation R 17 Bildläge/underläge R 22 SV

23 18 Vitbalans R 19 Bildstorlek (stillbilder) R 20 Filnamn R 21 Inspelningsdatum och tid R R 22 Grupperade bilder R R R 23 Pekskärmsknapp R R R SV 23

24 Fotografera med grundfunktioner Använda fotograferingslägena Välja fotograferingsläge Vrid på lägesratten för att ställa in fotograferingsläget till indikatorn. När du har valt \, O, p, P, r, eller ', väljer du underläget. Lista över fotograferingslägen Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Fotograferingsläge Underläge A (iauto-läge) s. 26 P (Programläge) s. 10 M (Manuellt läge) s. 27 \ (Konstfilter) O (Motivläge) ' (Nattlandskap) Färgstark/Soft Fokus/Blek&Ljus Färg/ Grovkornig Film/Hålkamera/Diorama/ Dramatiska Färger B Porträtt/e e-portrait/f Landskap/ 1 Intervallfotografering/C Sport/ 2 Inomhus/3 Självporträtt/ ` Solnedgång/_ Matlagning/ ^ Dokument/g Strand & Snö/ I Super Makro/E Backlight HDR U Natt + Porträtt/G Nattlandskap/ X Fyrverkeri/i Handhåll. Stjärnljus/ # Live-Komposit s. 31 s. 28 s SV

25 Fotograferingsläge Underläge p (Panorama) Auto/Manuell s. 34 P (PHOTO STORY) Standard/Hastighet/Zooma in/ut/roliga ramar s. 36 r (Avancerat Film-läge) s Foto i Film/} 60p Movie/ ; High-Speed Film// Fördröjning Film s. 38»Lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 104),»Lista på O-inställningar» (s. 105),»Lista på \-inställningar» (s. 106) I vissa fotograferingslägen kan det ta några ögonblick att bearbeta bilden när den tagits. SV 25

26 A (iauto-läge) Ett helautomatiskt läge i vilket kameran automatiskt optimerar inställningarna för det aktuella motivet. Kameran gör allt arbete, vilket är praktiskt för nybörjare. 1 Vrid lägesratten till A. 2 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Försök att fokusera igen. 3 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Använda live guide Live guide kan användas för att ändra inställningarna i A-läget. 1 Tryck på A för att visa live guide. 2 Använd FG (pilknapp) för att markera ett alternativ och tryck på A. Guidefunktion Ändra Färgmättnad Guidealternativ Ändra Färgmättnad Ändra Bildens Färger Ändra Kontrast 3 Använd FG (pilknapp) för att välja en nivå Nivåindikator och kontrollera effekten eller beskrivningen. Starka Färger Tryck ner avtryckaren halvvägs för att välja. 4 Tryck på avtryckaren för att ta en bild. För att ta bort live guide från visningen ska du trycka på -knappen. Mättade Färger Om du trycker på skärmen ändras även live guides inställningsnivåer. g s. 44 Bilder kan förefalla korniga vid vissa inställningsnivåer för live guide. Ändringar av inställningsnivåer för live guide kanske inte är synliga på skärmen. Blixten kan inte användas med live guide. Ändringar av alternativ för live guide upphäver tidigare ändringar. Att välja inställningar för live guide som överstiger gränserna för kamerans exponeringsmätare kan resultera i bilder som är över- eller underexponerade. 26 SV

27 M (manuellt läge) I M-läge kan du ställa in bländare, slutartid och ISO manuellt. Exponeringsskillnaden från lämplig exponering visas. M ISO ISO6400 1/400 F6,9 +2,0 Slutartid FNr Över-/underexponering 1 Ställ menyratten på M. 2 Tryck på F (pilknapp) och använd HI för att välja bländarvärde (F-nummer), slutarhastighet och ISO. Använd FG för att välja de olika värdena. 3 Tryck på A-knappen för inställning. SV 27

28 O (motivprogram) Endast genom att välja ett underläge baserat på motivet kan du fotografera med rätt inställning. Underläge B Porträtt e e-portrait F Landskap 1 Intervallfotografering C Sport 2 Inomhus 3 Självporträtt ` Solnedgång _ Matlagning ^ Dokument g Strand & Snö I Super Makro E Backlight HDR Tillämpning Lämpligt för porträttfotografering. Jämnar ut hudtoner och ytor. Det här läget är lämpligt vid visning av bilder på en HD-TV. Lämpligt för landskapsfotografering. Ta automatiskt bilder i följd enligt inställda [Starta Väntetid], [Bildruta] och [Intervalltid]. Lämpligt för fotografering av snabba rörelser. Lämpligt för fotografering av porträtt inomhus, t.ex. festmotiv. Lämpligt för fotografering av dig själv medan du håller i kameran. Lämpligt för fotografering av solnedgången. Lämpligt för fotografering av mat. Lämpligt för fotografering av pappersdokument eller tidtabeller. Lämpligt för fotografering av snötäckta berg, havsmiljöer i solljus och andra vitaktiga motiv. Lämpligt för fotografering av extrema närbilder. Lämpligt för kontrastrika motiv. Det här läget fångar in flera bilder och slår ihop dem till en, korrekt exponerad bild. 1 Vrid menyratten till O. 2 Använd HI (pilknapp) för att välja ett underläge och tryck därefter på A-knappen Tryck på A-knappen en gång till för att visa skärmen för val av underläge. Porträtt I [e-porträtt]-läget sparas två bilder, en oförändrad bild och en andra bild som [e-porträtt]-effekterna har använts på. När bildstorlekn är inställd på [!] skapas det en RAW-fil från en oändrad bild. 16M 4: MENY 28 SV

29 1 Intervallfotografering Justera intervallinställningarna i inställningsmenyn innan du väljer Intervallfotografering i O-läge (Motivläge). Anpassa inställningen 1 Tryck på -knappen för att visa menyerna. 2 Använd H (pilknapp) för att flytta till sidfliken och använd FG för att välja Inställningsmeny 3 och tryck sedan på A. Flik Inställningsmeny 3 Bak MENY Intervallinställningar Nivåmätarinställningar 3 Använd FG (pilknapp) för att välja [Intervallfotografering] och tryck på A. Tryck sedan på FG (pilknapp) för att välja ett alternativ och tryck på A. Inställningsmeny 3 Bak MENY Intervallinställningar Bak MENY Intervallinställningar Nivåmätarinställningar A Bildruta Starta Väntetid Intervalltid 10 5 min 30 sek SV 29

30 4 Använd FG (pilknapp) för att markera ett alternativ och tryck på A för att välja. Bildruta Ställer in antalet bildrutor som ska tas mellan 1 och 99. Starta Väntetid Intervalltid Ställer in tiden mellan att du trycker på avtryckaren tills bilden tas, mellan 0 och 60 minuter. Ställer in fotograferingsintervallet för den andra och efterföljande bildrutor per 10 sekunder eller mellan 1 och 60 minuter. Tryck på -knappen flera gånger för att gå ur menyn. Intervallet kan bli längre än det inställda intervallet, t.ex. när kameran tar en liten stund på sig för bildbearbetning. Tagna bilder visas som en grupp. P.g.a. det lediga utrymmet på ett kort kan du inte ta det inställda antalet bilder. Kameran kan placeras i viloläge under intervallfotografering men fotograferingen utförs enligt inställningen. Avbryta intervallfotograferingen Tryck på -knappen. 30 SV

31 \ (konstfilter) Du kan fotografera med färg och effekter som affischer och målningar. Underläge Färgstark Soft Fokus Blek&Ljus Färg Grovkornig Film Hålkamera Diorama Dramatiska Färger Tillämpning Framhäver färgen och atmosfären i en bild mer levande. Uttrycker en eterisk atmosfär med en mjuk ton och gör en bild mer drömlik. Uttrycker en bekväm flytande känsla genom att göra en bild mer blek och ljus. Uttrycker styrkan och grovheten i svartvitt. Uttrycker tunneleffekten som erhålls från en gammaldags kamera eller en leksakskamera genom att minska omgivningsljusstyrkan. Uttrycker en bild av en surrealistisk miniatyrvärld genom att utöka mättnaden och kontrasten och göra en del av bilden oskarp. Utökar den lokala kontrasten i en bild och ger en bild där skillnaden mellan ljus och mörker förstärks. 1 Vrid lägesratten till \. 2 Använd HI (pilknapp) för att välja ett underläge och tryck därefter på A-knappen. Tryck på A-knappen en gång till för att visa skärmen för val av underläge. Färgstark 1 0,0 Vitbalans AUTO 16M 4: MENY SV 31

32 ' (Nattlandskap) Endast genom att välja ett underläge baserat på motivet kan du fotografera med rätt inställning. Underläge U Natt +Porträtt G Nattbild X Fyrverkeri i Handhåll. Stjärnljus # Sammansatt livebild Tillämpning Lämpligt för porträttfotografering mot en nattlig bakgrund. Lämpligt för stativfotografering av nattmotiv. Lämpligt för fotografering av fyrverkerier på natten med ett stativ. Reducerar oskärpa vid fotografering av nattbilder utan stativ. Blixten kan användas. Kameran är fäst på ett stativ och tar automatiskt flera bilder, endast nya ljusa områden, och sätter ihop dem till en enda bild. Med normal lång exponering tenderar en bild av ljusspår, t.ex. från stjärnor, som är tagen tillsammans med ljusa byggnader att bli för ljus. Du kan ta sådana bilder utan överexponering medan du kontrollerar framåtskridandet. 1 Vrid lägesratten till '. 2 Använd HI (pilknapp) för att välja ett underläge och tryck därefter på A-knappen Tryck på A-knappen en gång till för att visa skärmen för val av underläge. Natt+Porträtt Genom att trycka på avtryckaren en gång när du är i [Handhåll Stjärnljus] tar kameran flera bilder automatiskt och kontinuerligt och sammanfogar dem sedan till en högkvalitativ bild med mindre brus. 16M 4: MENY 32 SV

33 Ta bilder med [# Live-komposit] 1 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran kan inte fokusera om AF-markeringen blinkar röd. Medan AF-markeringen blinkar trycker du ned avtryckaren halvvägs, och utan att släppa den trycker du sedan på A-knappen. Kameran fokuserar mot det oändliga. g»afl (Skärpelås)» (s. 43) 2 För att ta bilden trycker du mjukt ner avtryckaren hela vägen samtidigt som du är försiktig så att du inte skakar kameran. Kameran konfigurerar automatiskt de rätta inställningarna och börjar fotografera. Det är en liten tidsfördröjning mellan det att avtryckaren trycks ner och fotograferingen startar. En kombinerad panoramabild visas per en viss tidsperiod. 3 Tryck på slutarknappen igen för att stoppa fotograferingen. Inspelningslängden för en fotografering är upp till tre timmar. SV 33

34 p (Panoramaläge) Du kan ta och kombinera flera bilder för att skapa en bild med en bredare synvinkel (panoramabild). 1 Ställ menyratten på p. 2 Tryck på A-knappen för att gå till funktionsmenyn. Använd H (pilknapp) I för att välja ett underläge och tryck därefter på A-knappen. Auto Underläge Manuell Tillämpning Panoramabilder kombineras automatiskt genom att svänga kameran i fotograferingsriktningen. Tre bilder tas och kombineras av kameran. Användaren komponerar bilderna med hjälp av guideramen och utlöser slutaren manuellt. Flytta kameran som du skulle vrida den längs en vertikal axel genom objektivets mitt för att ta bättre panoramabilder. Ta bilder med [Auto] 1 Välj [Auto] i underläget först. Tryck på G och använd HI (pilknapp) för att välja synvinkeln (STD:180, FULL:360 ) och tryck sedan på A-knappen. 2 Rikta kameran mot startpositionen. 3 Tryck på avtryckaren för att börja fotografera. 4 Börja panorera. När pilen når slutet av guiden avbryts inspelningen automatiskt. Avbryt MENY AUTO HELT Spara OK Guide Kameran behandlar automatiskt bilderna och den kombinerade panoramabilden visas. Tryck på avtryckaren eller A-knappen för att avbryta fotograferingen mitt i. Om kameran pausar ett tag avbryts fotograferingen automatiskt. Fotografera igen om meddelandet [Bild skapades inte.] visas. Om du vill avbryta panoramafunktionen trycker du på -knappen. 34 SV

35 Ta bilder med [Manuell] 1 Använd FGHI (pilknapp) för att ange vid vilken kant nästa bild ska anslutas och tryck därefter på A-knappen. 2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden. Kanten på den första bildrutan visas svagt på skärmen. Riktning för kombinering av bildrutor MANUELL 3 Komponera nästa bild så att kanten på den första bildrutan som visas blekt på skärmen överlappar motivet i den andra bildrutan och tryck ned avtryckaren. Om du bara vill slå ihop två bildrutor trycker du på A-knappen. 4 Upprepa steg 3 för att ta en tredje bild. Kameran slår automatiskt ihop bildrutorna till en enda panoramabild. SV 35

36 P (PHOTO STORY) När du fotograferar läggs en bild in i en layoutram för att skapa ett önskat kollage. Det ger möjlighet till ett brett utbud av fotouttryck med teman eller historier. 1 Ställ menyratten på P. 2 Välj ett tema med FG (pilknapp) och tryck på I. Typer av teman P1 P2 P3 P4 Standard Hastighet Zooma in/ut Roliga ramar 3 Välj önskade alternativ i temat med FGHI (pilknapp) och tryck sedan på A. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att komma tillbaka till fotograferingsskärmen. Tema Standard INSTÄLLNING MENY Bak MENY 36 SV

37 4 Tryck på en bildruta i vänteläge för att ta bilden. 0,0 Vitbalans AUTO ISO AUTO 0,0 Vitbalans AUTO ISO AUTO 0,0 Vitbalans AUTO ISO AUTO 4 NORM 4 NORM 4 NORM Tryck lätt på ramen när motivet inte visas i en ram. 5 Ta varje bildruta på samma sätt. Tagna bilder visas i bildrutorna. Tryck på en bildruta och sedan på U medan U visas så att bilden avbryts. Sedan kan du ta bilden på nytt. Tryck på -knappen och välj [Sluta] och tryck sedan på A-knappen för att avbryta den tagna bilden och börja om med fotograferingen. 6 När du har tagit alla bilder trycker du på N och sparar bilden. När du ändrar fotograferingsläge mitt i fotograferingen sparas fotograferingssituationen automatiskt. AF-Läge ställs in på [Punkt]. Bildstorleken är fixerad till en storlek likvärdig med [4]. Följande åtgärder är inte tillgängliga i PHOTO STORY-läge. Filminspelning, sekvens och självutlösare. SV 37

38 r (Avancerat Film-läge) Du kan spela in filmen med den utvecklande filmfunktionen. Underläge s (Foto i Film) } (60p Film) ; (High- Speed Film) / (Fördröjning Film) Beskrivning Ta stillbilder medan du spelar in en film. Under en film kan du ta högst 12 stillbilder. Spelar in en jämn film med 60 bilder/sekund. Bildstorleken är fast på full HD ( ). Spelar in ett snabbrörligt motiv och spelar upp det i slowmotion. HS120 fps ( ), HS240 fps ( ) Generera en 20 sekunder lång videosekvens genom att ta 600 bilder i följd i definierade tidsintervall. Du kan ställa in»fotograferingstid» i funktionsmenyn. Kameran slutar automatiskt att filma för en inställd filmtid och spela in fördröjningsfilm. Vid fotografering av en fördröjd film i läget nattbild väljer du [Starka Fäger], [Naturlig] eller [Muted] i läget Blidinst. för att filma en vacker videosekvens. Förutom i Foto i Film kan du inte ta stillbilder genom att trycka på avtryckaren. Foto i Film-funktionen är också aktiverad när du fotograferar i P-läge eller A-läge. Blixten är inte tillgänglig när du tar stillbilder med Foto i Film. RAW-filer kan inte spelas in i läget Foto i Film. Bilder tagna under Photo in Movie visas som en grupp.bilder tagna under Foto i Film visas som en grupp. Med High-Speed filminspelning kan du välja [c], [d] och [Av] för självutlösaren. När du spelar in med Fördröjningsfilm kan du inte ändra fokusläget. Kameran kan placeras i viloläge under Fördröjningsfilm men fotograferingen utförs enligt inställningen. Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under Fördröjning Film slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Använd ett fulladdat batteri. Om du trycker på R-knappen (film) i Fördröjningsfilm under fotografering avbryts fotograferingen. Videosekvensens längd beror på antalet bildrutor. 38 SV

39 Fotografera nattvideosekvens Använd läge '. Du kan filma en videosekvens med lämpliga inställningar för nattbilder. Effektfulla egenskaper blir optimerade för nattbilder. 1 Vrid lägesratten till '. 2 Tryck på R-knappen (film) för att börja spela in. 3 Tryck på R-knappen (film) igen för att avsluta inspelningen. Använda zoomen När du vrider på zoomspaken justeras fotograferingsavståndet. Vrid zoomspaken så långt det går för att snabba upp zoomfunktionen och vrid den delvis för en långsamma zoom (fungerar inte när du spelar in en film). W-sida T-sida Zoomindikator P 48,0 0,0 Vitbalans AUTO ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 00:00:34 Bildstorlek Zoomindikator 16M+RAW/16M Optisk zoom Högupplösningszoom*1 Övrigt *2 *1 För Högupplösningszoom och detaljerna, se (s. 59). *2 På grund av ökad bearbetning av pixelberäkningarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende på inställningen för bildstorlek. SV 39

40 Använda fotograferingsalternativ (Ställ in med direktknapp) Funktioner som används ofta anknyts till IFG (pilknapp). Du kan välja de anknutna funktionerna direkt genom att trycka på knappen. En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 104) Blixt Du kan använda en blixt vid fotografering. 1 Skjut blixtomkopplaren för att fälla upp blixten. Blixtomkopplare 2 Tryck på #-knappen för att visa alternativen. 3 Använd HI (pilknapp) till att välja ett blixtläge och tryck sedan på A. #AUTO! Automatisk blixt Blixt för reducering av röda ögon # Upplättnadsblixt Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus. Med denna funktion kan du reducera fenomenet med röda ögon. Blixten löses ut oberoende av hur ljust det är. $ Avstängd blixt Blixten utlöses inte. I [!] (blixt med reducering av röda ögon) tar det cirka 1 sekund innan slutaren utlöses efter förblixtarna. Flytta inte kameran innan fotograferingen är klar. [!] (blixt med reducering av röda ögon) kanske inte fungerar effektivt under vissa fotograferingsförhållanden. Stänga av blixten Tryck ned blixten i kameran. 40 SV

41 Exponeringskompensation Kompenserar ljusstyrkan (lämplig exponering) justerad av kameran. 1 Tryck på knappen +/-, och tryck sedan på HI (pilknapp) för exponeringskompensationen. Välj positiva värden (»+») för att göra bilderna ljusare och negativa värden (»») för att göra bilderna mörkare. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) SV 41

42 Singel/Sekvens 1 Tryck på jy-knappen för att visa direktmenyn. 2 Välj ett alternativ med hjälp av HI (pilknapp) och tryck på A. o Tagning av enstaka bild Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner (normalt fotograferingsläge). Sekvens 1 * 1, 2 i en hastighet på upp till ca. 2,5 bilder per sekund (bps) medan du håller ned Bilderna tas sekventiellt med 200 bilder avtryckaren helt. Sekvens 2 * 1, 2 16 bilder i en hastighet på upp till ca. 11,5 bilder per sekund (bps) medan du Bilderna tas sekventiellt med upp till håller ned avtryckaren helt. c High-Speed1 * 1, 2, 3 60 bilder i en hastighet på upp till ca. 20 bilder per sekund (bps) medan du Bilderna tas sekventiellt med upp till håller ned avtryckaren helt. d High-Speed2 * 1, 2, 3 60 bildrutor med upp till 60 bildrutor per sekund (bps) medan du håller ned Bilderna tas sekventiellt i upp till avtryckaren helt. *1 Tagna bilder visas som en grupp. *2 När bildstorleken är [!] kan detta alternativ inte användas. *3 Antalet inspelningspixlar är begränsat. Under sekvensfotografering låses skärpan, exponeringen och vitbalansen låses vid den första bilden. Om batterisymbolen blinkar p.g.a. att batterinivån är låg under sekvensfotografering slutar kameran att fotografera och sparar bilderna som har tagits på kortet. Kameran kan eventuellt inte spara alla bilderna beroende på hur mycket batteri som finns kvar. 42 SV

43 Självutlösare Ställer in hur lång tid efter att avtryckaren trycks ned som bilden tas. 1 Tryck på jy-knappen för att visa direktmenyn. 2 Välj [c], [d] eller [YC] med HI (pilknapp) och tryck på A-knappen. c d YC Självutlösare 12 SEK Självutlösare 2 SEK Anpassad självutlösare Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta självutlösaren. Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, därefter blinkar den i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan och tryck ner den resten av vägen för att starta självutlösaren. Självutlösarlampan blinkar i ca 2 sekunder och därefter tas bilden. När du har valt det här läget trycker du på -knappen för att ställa in»timer sekund, (tiden från att du trycker på avtryckaren tills bilden tas), antal bildrutor och intervalltiden». Bilder tas med denna inställning. Tryck på -knappen för att avbryta självutlösaren. Självutlösaren stängs inte av automatiskt efter en bild. AFL (Skärpelås) Du kan låsa fokusläget. 1 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. 2 Håll kameran stilla och tryck på A-knappen. Kameran fokuserar och låser positionen. Tryck på A-knappen igen för att släppa fokuslåset. Zoomfunktion, tryck på -knappen så släpper även de andra funktionerna fokuslåset. Efter fotografering frisläpps fokuslåset. Om du trycker på skärmen låses och frigörs även skärpelåset. g s. 44 Du kan endast låsa kamerafokus till oändligheten när '-läget är inställt till [# Live-komposit]. g s. 33 SV 43

44 Fotografering med pekskärm Genom att trycka på skärmen går det att ställa in motivet att fokusera på eller ta bilden. När du använder ett skärmskydd eller handskar kan det hända att pekskärmsfunktionerna inte fungerar som de ska. När det är svårt att styra kameran med fingret kan du använda pennan (medföljer). Varje gång du trycker på ändras funktionen. : Kameran fokuserar på motivet du trycker på och bilden tas automatiskt. : AF låses på motivet som du tryckte på. Tryck på avtryckaren för att ta bilden. Tryck på för att släppa AF-ramens lås. Fokuslåset avslutas när slutaren utlöses. 16M 4: NORM LIVE GUIDE 00:00:34 Använda för live guide (s. 26) I A-läget kan du ställa in live guide. 1 Tryck på M. Tryck på ett alternativ för att ställa in nivån. 2 Dra nivåskjutreglaget för att ställa in nivån och tryck på N. Tryck på O för att avsluta live guide. Tryck på % för att avbryta inställningen. Starka Färger Mättade Färger 44 SV

45 Använda fotograferingsalternativ (Ställs in med funktionsmenyn) En del funktioner är inte tillgängliga i vissa fotograferingslägen. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 104) Funktionsmeny P 0,0 Vitbalans AUTO ISO AUTO 16M 4: MENY Inställningsmeny (s. 52) Funktionsmeny 1 Bildinst....s Blixt...s Exponeringskompensation...s Vitbalans...s ISO-känslighet...s o/y...s Bildstorlek (stillbilder)...s Förhållande...s Bildstorlek (filmer)...s Tryck på A för att visa funktionsmenyn. För att dölja funktionen, tryck på A igen. 2 Använd FG (pilknapp) för att välja inställningar, använd HI för att ändra den valda inställningen och tryck på A. Visar det valda funktionsnamnet Pilknappar (HI) Val Auto Blixt 0,0 Vitbalans AUTO ISO AUTO 16M 4: MENY Pilknappar (FG) Funktion SV 45

46 Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. Bildinst. Ställer in bearbetningsalternativen. h Starka Färger Producerar levande färger. i Naturlig Producerar naturliga färger. j Muted Producerar färgtoner med låg kontrast. 8 Fish Eye Producerar förvrängning med effekten av att fotografera med ett fisheye-objektiv. 7 Stjärnfilter Producerar gnistrande effekter med effekten av att fotografera med ett korsfilter. 6 Reflektion Skapar en bild med effekten av att spegla i en spegel. 5 Mosaik Gör bilden till ett kollage med plattor. Detta läge framkallar effekten av mosaikkonst. j Färgstark Framhäver färgen och atmosfären i en bild mer levande. k l m n o s Soft Fokus Blek&Ljus Färg Grovkornig Film Hålkamera Diorama Dramatiska Färger Uttrycker en eterisk atmosfär med en mjuk ton och gör en bild mer drömlik. Uttrycker en bekväm flytande känsla genom att göra en bild mer blek och ljus. Uttrycker styrkan och grovheten i svartvitt. Uttrycker tunneleffekten som erhålls från en gammaldags kamera eller en leksakskamera genom att minska omgivningsljusstyrkan. Uttrycker en bild av en surrealistisk miniatyrvärld genom att utöka mättnaden och kontrasten och göra en del av bilden oskarp. Utökar den lokala kontrasten i en bild och ger en bild där skillnaden mellan ljus och mörker förstärks. 46 SV

47 Blixt _ Auto Blixt Ställer in blixtutlösningsmetoden. Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Röda Ögon Förblixtar utlöses för att reducera förekomsten av röda ögon på bilderna. # Upplättnad Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är. $ Ej Blixt Blixten utlöses inte. Exponeringskompensation Värde 2,0 till +2,0 Kompenserar ljusstyrkan (lämplig exponering) justerad av kameran. Ställ in ett större negativt värde ( ) för att justera mörkare eller ett större positivt (+) värde för att justera ljusare. Vitbalans Ställer in ett passande färgschema för motivets belysning. e WB Auto Kameran justerar automatiskt vitbalansen. f Soligt Lämpligt för fotografering utomhus, under en klar himmel. g Molnigt Lämpligt för fotografering utomhus, under en molnig himmel. h Tungsten Lämpligt för fotografering i konstljus. Lysrör Lämpligt för fotografering i lysrörsbelysning. Ett tryck 1 Ett tryck 2 För manuell justering av vitbalansen utifrån ljuset vid fotografering. Håll ett vitt pappersark eller annat vitt föremål så det fyller hela bilden och tryck på m-knappen för att ställa in vitbalansen. Information om hur du registrerar vitbalans med en tryckning, se»registrera vitbalanssnabbval» (s. 50). SV 47

48 ISO-känslighet l m ISO Auto Hög ISO Auto S till värde nr. # Ställer in ISO-känsligheten. Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på bildkvalitet. Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på att minimera oskärpa orsakad av rörliga motiv eller kameraskakningar. Ställ in ett mindre värde för att minska brus i bilden eller ett större värde för att minska oskärpa. Ställer in den sekventiella fotograferingsfunktionen o/y och hur lång tid efter att avtryckaren trycks ned som bilden tas. o Singel En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner. Sekvens 1 Sekvens 2 c d c d YC Höghastighet1 Höghastighet2 Y 12 sek Y 2 sek Anpassad självutlösare Bilderna tas sekventiellt med 200 bilder i en hastighet på upp till ca. 2,5 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. Bilderna tas sekventiellt med upp till 16 bilder i en hastighet på upp till ca. 11,5 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. Bilderna tas sekventiellt med upp till 60 bilder i en hastighet på upp till ca. 20 bilder per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. Bilderna tas sekventiellt med upp till 60 bildrutor i en hastighet på upp till 60 bildrutor per sekund (bps) medan du håller ned avtryckaren helt. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden. Bilderna tas med»timer sekund (tiden från det att du trycker på avtryckaren tills bilden tas), det antal bildrutor som tas, antal bildrutor och den intervalltid» du ställer in. 48 SV

49 Bildstorlek (stillbilder) Ställer in antalet inspelningspixlar.! Sparar både en JPEG-fil och en RAW *1 -fil med [ ] per (RAW+JPEG) *2 fotografering Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format Lämpligt för användning av bilder i e-post. Förhållande *3 4:3 P 16:9 Q 3:2 1:1 Ställer in bilderna bredd-/höjdförhållande. Ändra det horisontella/vertikala förhållandet när du tar bilder. Bildstorlek (filmer) Ställer in antalet inspelningspixlar. Spelar in jämna full HD-filmer med 60 bildrutor per c p *4 sekund (bps). 1080p Spelar in full HD-filmer. 720p Spelar in VGA Spelar in filmer. Spelar in videosekvenser av motiv som rör sig snabbt för y HS 120 *4 uppspelning i slow-motion. Spelar in HS-filmer. Spelar in videosekvenser av motiv som rör sig snabbt för z HS 240 *4 uppspelning i slow-motion. Spelar in HS-filmer. *1 RAW: Detta format (utökad».orf») lagrar obehandlade bilddata för senare bearbetning. Använd den medföljande mjukvaran för att t.ex. ställa in bilddata genom att byta exponeringskompensation och vitbalans samt använda konstfilter. Spela upp, visa, redigera och skriv ut reservationer av RAW-bilder kan inte utföras av kameran med en generell mjukvara. *2 Du kan inte radera endast en JPEG- eller en RAW-fil innehållande en bild som togs med [!]. Raderas en av filerna så raderas båda två (om du t.ex. bara raderar JPEG-filen på din dator och lägger tillbaka RAW-filen till kameran, så är funktionerna för uppspelning, visning, redigering och beställning av utskrift av bilden otillgängliga). *3 Endast information sparas i RAW-filer. *4 Du kan bara ställa in detta när [Starka Färger], [Naturlig] och [Muted] har ställts in i bildläget i P- och M-läge och [I Super Makro]. SV 49

50 I vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in. g»lista över inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s. 104). Exempel på bildstorlek när förhållandet är [ ]. Registrera vitbalanssnabbval Välj [ Ett tryck 1] eller [ Ett tryck 2], rikta kameran mot ett vitt pappersark eller annat vitt föremål och tryck på -knappen. Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras. När vitbalansen har registrerats tidigare uppdateras de registrerade data. De registrerade vitbalansdata tas inte bort när du stänger av kameran. Utför denna procedur i det ljus där bilderna ska tas. När kamerainställningarna ändras måste vitbalansen registreras igen. När vitbalansen inte kan registreras kontrollerar du att det vita pappersarket fyller hela bilden och utför sedan proceduren igen. 50 SV

51 Använda funktionerna på inställningsmenyn Inställningsmenyn Kamera Meny 1 Starta Wi-Fi Återst Komprimering Skuggjust. Touch slutare AF Läge ESP/ Bak MENY Normal Auto Av Ansikts/iESP ESP 4 Bildvisningsmeny s. 61 Bildspel Bearb. Radera! Utskr ordn (s. 86) q R (Skydda) Delningsorder 1 Kamerameny 1 s Inställningsmeny 1 s. 68 z Starta Wi-Fi/Stoppa Wi-Fi (s. 75) Återställ Komprimering Skuggjust. Touch slutare AF-läge ESP/n d Formatera minne/formatera Säkerhetskopiera Eye-Fi USB-anslutning q Ström på Ljudinställning Pixelmapping 2 Kamerameny 2 s Inställningsmeny 2 s. 70 z Digital Zoom Bildstabilisator (Stillbilder) AF-belysning Snabbgranska Bildorientering Märk med datum Hög-upplös. Zoom d s (Skärm) TV-utgång l (Språk) X (Datum/tid) Världstid Touch Kalibrering Wi-Fi-inställningar 3 Videosekvensmeny s Inställningsmeny 3 s. 73 A IS-filmläge R (Videoljudinspelning) Reducering av brus d Intervallinställningar Nivåmätarinställningar SV 51

52 Använda inställningsmenyn Tryck på -knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn. Inställningsmenyn ger tillgång till flera olika kamerainställningar, t.ex. fotograferings- och bildvisningsfunktioner, inställningar för datum och tid och visningsalternativ. 1 Tryck på -knappen. Inställningsmenyn visas. Kamera Meny 1 Starta Wi-Fi Återst Komprimering Skuggjust. Touch slutare AF Läge ESP/ Bak MENY Normal Auto Av Ansikts/iESP ESP 2 Tryck på H (pilknapp) för att välja sidflikarna. Använd FG (pilknapp)för att välja önskad sidflik och tryck på I. Flik för sida Undermeny 1 Kamera Meny 1 Bak MENY Kamera Meny 1 Bak MENY Starta Wi-Fi Starta Wi-Fi Återst Återst Komprimering Normal Komprimering Normal Skuggjust. Auto Skuggjust. Auto Touch slutare AF Läge Av Ansikts/iESP Touch slutare AF Läge Av Ansikts/iESP ESP/ ESP ESP/ ESP 3 Använd FG (pilknapp) för att välja önskad undermeny 1 och tryck sedan på A-knappen. Undermeny 2 Kamera Meny 1 Starta Wi-Fi Återst Komprimering Skuggjust. Touch slutare AF Läge ESP/ Bak MENY Normal Auto Av Ansikts/iESP ESP Kamera Meny 1 Starta Wi-Fi Återst Komprimering Skuggjust. Touch slutare AF Läge ESP/ Bak MENY Av På 4 Använd FG (pilknapp) för att välja önskad undermeny 2 och tryck sedan på Kamera Meny 1 A-knappen. Återst När en inställning är vald återgår visningen till Skuggjust. AF Läge Undermeny 1. ESP/ Det kan finnas ytterligare funktioner. 5 Tryck på -knappen för att slutföra inställningen. Starta Wi-Fi Komprimering Touch slutare Bak MENY Normal Auto På Ansikts/iESP ESP 52 SV

53 Mer information om användningsmetod finns i (s. 52). Standardinställningarna för funktionerna är markerade med. z Kamerameny 1 Återställa fotograferingsfunktionerna till standardinställningarna z [Återställ] Undermeny 2 Ja Nej Tillämpning Återställer följande menyfunktioner till standardinställningarna. Underläge för ART, O, p, P, r, och ' Inställningsvärde för M-läge Bildfunktion Blixt Exponeringskompensation Vitbalans ISO-känslighet o/y Bildstorlek (stillbilder) Förhållande Bildstorlek (videosekvenser) Funktioner i Kamerameny 1, Kamerameny 2 och Videosekvensmeny Inställningarna ändras inte. Välja bildkvalitet för stillbilder z [Komprimering] Undermeny 2 Tillämpning Fin Fotografering med hög kvalitet. Normal Fotografering med normal kvalitet.»antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet och på kort» (s. 102) SV 53

54 Mer information om användningsmetod finns i (s. 52). Göra motivet ljusare vid motljus z [Skuggjust.] Undermeny 2 Auto Av Tillämpning Aktiveras automatiskt när ett kompatibelt fokuseringsläge väljs. Effekten tillämpas inte. Fotografera med automatisk justering för att göra ett mörkt På område ljusare. När [ESP/n] är inställt på [n], ställs [Skuggjust.] automatiskt in på [Av]. Ställa in funktionen för pekskärmsslutare z [Touch slutare] Undermeny 2 Tillämpning Av Touch slutaren används inte. AF AF låses på motivet som du tryckte på. (Tryck ned avtryckaren manuellt.) Kameran fokuserar på motivet du trycker på och bilden tas På automatiskt. En beröring av panelen gör att inställningen växlar mellan [AF] och [På]. g s SV

55 Mer information om användningsmetod finns i (s. 52). Välja inställningsområde för skärpan z [AF Läge] Undermeny 2 Ansikts/iESP Spot AF-tracking Tillämpning Kameran fokuserar automatiskt. (Om ett ansikte detekteras, visas det med en vit ram *1 ; när avtryckaren trycks ner halvvägs och kameran fokuserar, blir ramen grön *2. Om inget ansikte detekteras, väljer kameran ett motiv i ramen och fokuserar automatiskt.) Kameran fokuserar på den delen av motivet som finns inom AF-markeringen. Kameran spårar motivets rörelse automatiskt för att automatiskt fokusera på det. *1 För en del motiv visas inte ramen eller så tar det lite tid innan den visas. *2 Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera. Försök ställa in skärpan på motivet på nytt. Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv (AF-tracking) 1 Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringen mot motivet och tryck på A-knappen. 2 När kameran känner av motivet, spårar AF-markeringen automatiskt motivets rörelse för att kontinuerligt fokusera på det. 3 För att avbryta spårningen, trycker du på A-knappen. Beroende på motiven eller fotograferingsförhållandena, kanske kameran inte kan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivets rörelse. När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse, ändras AF-markeringen till rött. Välja metoden för att mäta ljusstyrkan z [ESP/n] Undermeny 2 ESP 5 (spot) Tillämpning Filmar för att erhålla en balanserad ljusstyrka över hela skärmen (mäter ljusstyrkan i mitten och omgivande områden på skärmen separat). Filmar motivet i mitten under motljus (mäter ljusstyrkan i mitten av skärmen). Vid inställningen [ESP], kan mitten förefalla mörk när man fotograferar vid starkt motljus. SV 55

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-860. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-3. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-850. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-100EE. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-100EE Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Bruksanvisning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta

Läs mer

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-16/DZ-105 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-15/DZ-100. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-15/DZ-100 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA

STYLUS TOUGH-8010/µ TOUGH-8010. STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Bruksanvisning DIGITAL CAMERA DIGITAL CAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar

Läs mer

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-630. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

XZ-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA XZ-1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-14. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-800UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-800UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA SP-570UZ. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. DIGITALKAMERA SP-570UZ Bruksanvisning SE Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera

Läs mer

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-820UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-820UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-310 TG-610. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-310 TG-610 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

VH-520. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få ut det mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1

Bruksanvisning DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-830. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-830 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 DIGITALKAMERA FE-00/FE-020/X-90 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

SP-600UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITALKAMERA SP-600UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705

VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 DIGITALKAMERA VG-140/D-715 VG-130/D-710 VG-120/D-705 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VG-150 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2

Bruksanvisning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-810 TG-805. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-810 TG-805 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ

2. Fotografera med sökaren. 3. Fotografera med livebild. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Introduktion. 6. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Försbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografera med sökaren 3. Fotografera med livebild Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA

Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-510. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-510 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Tekniker - IXUS 300 HS

Tekniker - IXUS 300 HS Tekniker - IXUS 300 HS CMOS-sensor med hög känslighet med 10,0 megapixels Med en upplösning på 10 megapixels går det att fånga en stor mängd detaljer och skriva ut bilder upp till A3+-format. Den här sensorn

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Batteri, batteriladdare och kort Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotografering 3. Bildvisning Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5.

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotografering med sökaren. 3. Fotografera med live view. 4. Visa fotografier och filmer. 5. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotografering med sökaren 3. Fotografera med live view Bruksanvisning 4. Visa fotografier och filmer 5. Introduktion

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA

μ TOUGH-6010 STYLUS TOUGH-6010 / Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / μ TOUGH-6010 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus.Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

DIGITALKAMERA Bruksanvisning

DIGITALKAMERA Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning SE Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Fotograferings. 3. Visa fotografier och filmer. 4. Introduktion. 5. Använda fotograferingsalternativ Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förbereda kameran och arbetsflödet 2. Fotograferings 3. Visa fotografier och filmer Bruksanvisning 4. Introduktion 5. Använda fotograferingsalternativ

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30

Bruksanvisning DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. Menyhantering. Utskrift. OLYMPUS Master. Lär känna din kamera DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Kom i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt ( Tack för att du har köpt denna digitalkamera

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105

Pressmeddelande. Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 2010-02-08 IXUS 130 IXUS 105 2010-02-08 Pressmeddelande Eleganta och avancerade: IXUS 130 och IXUS 105 IXUS 130 IXUS 105 Canon introducerar i dag de senaste IXUS-modellerna - IXUS 130 och IXUS 105. De nya modellerna är tunna, släta

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera.

SP-320. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. DIGITALKAMERA SP-30 SE Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar av alla funktioner, så att du kan få största möjliga nytta av din kamera. Grundläggande användning Grundläggande fotografering

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner. DIGITALKAMERA SE Bruksanvisning Snabbguide Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma i gång med kameran direkt. Knappfunktioner Menyhantering Utskrift OLYMPUS Master Lär känna din kamera Övrigt (

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare

1. Förbereda kameran och arbetsflödet. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 5. Anslutning av kameran till en dator. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare Innehållsförteckning DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890

FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 DIGITALKAMERA FE-3010/X-895 FE-3000/X-890 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

TG-4. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-4. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-4 Bruksanvisning Tack för att du har köpt en Olympus digitalkamera. Innan du börjar använda din nya kamera bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga för att få det mesta möjliga

Läs mer

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSAN- VISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Besöksadress: Leveransadress: Brev: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tfn: +49 402 377 30/Fax: +49 402 307 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: legendens återkomst. Tekniska data. Live Preview. Typ. Bildsensor. Bildstabilisator. Processor. E P1 14-42mm Kit Art Filter, Dubbelexponering, Flera bildförhållanden Inbyggd bildstabilisator Se bilderna i realtid Dubbelexponeringsfunktion där du ser den nya bilden ovanpå den föregående bilden på

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Bruksanvisning. GE Digitalkamera E-serien : E1450W. imagination at work. Förberedelser. Grundläggande användning. Kamerans funktionskontroller

Bruksanvisning. GE Digitalkamera E-serien : E1450W. imagination at work. Förberedelser. Grundläggande användning. Kamerans funktionskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digitalkamera E-serien : E1450W Förberedelser Grundläggande användning Kamerans funktionskontroller Uppspelning Använda menyerna Kameraanslutning Tillägg SE VARNING

Läs mer

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8.

1. Förberedelse. 2. Fotografering. 3. Bildvisning. 4. Menyfunktioner. 5. Ansluta kameran till en smartphone. 7. Risk. 8. Innehållsförteckning Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Förberedelse. Fotografering 3. Bildvisning Bruksanvisning 4. Menyfunktioner 5. Ansluta kameran till en smartphone 6. Ansluta kameran till en dator och

Läs mer

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11.

Innehåll. 2. Introduktion. 4. Skriva ut bilder. 6. Övrigt. 7. Batteri och laddare. 9. Utbytbara objektiv. 10. Information. 11. Innehåll DIGITALKAMERA Snabbregister. Förbereda kameran och arbetsflödet Bruksanvisning. Introduktion. Alternativ som används ofta och anpassning 4. Skriva ut bilder 5. Anslutning av kameran till en dator

Läs mer

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ

2. Övriga fotograferingsalternativ. 3. Blixtfotografering. 4. Spela in och visa videosekvenser. 5. Bildvisningsalternativ Guide Snabbregister DIGITALKAMERA 1. Innehåll Grundläggande fotografering/ alternativ som används ofta 2. Övriga fotograferingsalternativ Bruksanvisning 3. Blixtfotografering 4. Spela in och visa videosekvenser

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild..

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. 1. Inledning Som du kanske har märkt handlar mycket av fotografin om ljus. Det finns ganska mycket matematik och fysik involverat, inte minst kring hur

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer