Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas."

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL

2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT LUCKOR ELLER BAKSTYCKEN. INGEN SERVICE AV KAMERAN KAN UTFÖRAS AV ANVÄNDAREN. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. CA-570 har en typskylt på undersidan. 2

3 Användning av bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon MV920/MV901/MV900/MV890. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om kameran inte fungerar korrekt, se tabellen Felsökning ( 76). Du kan ändra menyspråket ( 59). Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. : Extra utrustning eller funktion som gäller eller är tillgänglig endast med denna modell. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden på bildskärmen eller sökaren. Illustrationerna visar i huvudsak. Sv Inledning Arbetssätt (se nedan) Menyalternativet visas med grundinställningen Knappar och omkopplare för hanteringen Om joysticken och joystick-guiden Inställning av tidszon, datum och klockslag Ställ in tidszon, datum och klockslag innan du börjar använda kameran eller om klockan har grundinställts när du har bytt backupbatteri. Inställning av tidszon och sommartid meny DATE/TIME SETUP S T.ZONE/DST PARIS ( 33) 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Menyn FUNC. öppnas. Fortsätt proceduren med joysticken och öppna setup-menyerna. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). Välj ( 3. ) menyn [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Med joysticken i miniformat kan du styra många av kamerans funktioner och välja och ändra alternativinställningar i menyerna. DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00AM Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller höger (, ) för att välja en menyrad eller ändra inställningar. Tryck på joysticken ( ) för att spara inställningar eller bekräfta en hantering. Funktionerna som hör till joysticken ändras enligt arbetssätten. Du kan visa joystickguiden som en påminnelse om joystickens funktioner för varje arbetssätt. Inspelning: Uppspelning: EXP FOCUS 3

4 Om arbetssätten Ställ in arbetssätten med strömbrytaren. Arbetssätt CAMERA PLAY strömbrytare Ikonvisning Hantering Inspelning av videofilmer på band Uppspelning av video på band : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. Erkännande av varumärken är ett varumärke. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerat i USA och andra länder. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 4

5 Innehåll Inledning Användning av bruksanvisningen...3 Kontroll av medlevererade tillbehör...7 Delarnas namn...8 Grundläggande hantering Förberedelser Förberedelser av strömkällan...10 Isättning och urtagning av kassetten...13 Iordningställande av kameran...14 Inställning av bildskärmen...15 Inställning av tidszon, datum och klockslag...16 Inspelning Inspelning av videofilmer på band...18 Zoomning...22 Tips för bättre videofilmer...25 Uppspelning Uppspelning av ett band...26 Inställning av ljudvolymen...28 Uppspelning i en TV...29 Avancerade funktioner Menyer och inställningar...33 Inspelning Inspelningsprogrammen...36 Manuell expoeringsjustering...40 Manuell fokusering...41 Vitbalansering...43 Val av en bildeffekt...44 Inställning av slutartid...45 Självutlösaren...47 Inställning av inspelningssätt (SP/LP)...48 Ljudinspelning...49 Användning av digitala effekter...51 Inspelning i bredbildsformat (16:9)...54 Uppspelning Förstoring av bilden...55 Visning av datakod...56 Sökning av inspelningsslut...57 Uppspelning av ett band med tillagt ljud...58 Övriga funktioner Val av menyspråk...59 Övriga kamerainställningar...60 Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet...63 Inspelning från digitala videoenheter (DV-dubbning)...65 Överföring av videoinspelningar till en dator...67 Övrig information Sökarinformation...68 Sv Inledning 5

6 6 Meddelanden...70 Underhåll/Övrigt...71 Felsökning...76 Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder)...79 Extra tillbehör...80 Tekniska data...82 Register...84

7 Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-2L5 Batteri Litiumbatteri CR1616 SS-900 Axelrem** Sv STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* Inledning * Endast för Europa. ** Levereras inte med. 7

8 Delarnas namn MV920/MV901/MV900/MV890 Vänster sida Höger sida 0 Knapp för objektivskyddet ( 18) ( öppet, stängt) LCD BACKLIGHT bildskärmsbelysning ( 15) Högtalare ( 28) CHARGE laddningsindikator ( 10) Kontaktlucka strömbrytare ( 4) Grepprem ( 14) AV-kontakt ( 29) MIC-kontakt ( 50) DV-kontakt ( 63, 65) Zoomreglage ( 22) Programväljare ( 36) Enkel filmning Inspelningsprogram 8

9 Framsida Sv Baksida Undersida Inledning Stereomikrofon Sökare ( 14) Dioptriinställningsarm ( 14) BATT. frigöringsknapp för batteriet ( 10) Bildskärm ( 15) Joystick ( 3) FUNC. knapp ( 33) D.EFFECTS knapp ( 51) WIDE SCR knapp ( 54) / DATA CODE knapp ( 56) Backupbatteriutrymme ( 12) Avtryckare ( 18) Batterifastsättningsenhet ( 10) / Tillverkningsnummer DC IN spänningskontakt ( 10) Kassettutrymme ( 13) Lucka för kassettutrymmet ( 13) OPEN/EJECT kassettutmatning ( 13) Stativgänga ( 25) 9

10 Grundläggande hantering Förberedelser av strömkällan Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren på. 2. Sätt fast batteriet på kameran. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. 4. Lossa nätaggregatets kabel från kameran när laddningen är klar. Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. 5. Stäng av kameran och ta bort batteriet efter användningen. Tryck på knappen BATT. för att ta bort batteriet. CHARGE laddningsindikator DC IN spänningskontakt 10

11 Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. 1. Ställ strömbrytaren på. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Sv Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Om nätaggregatet är nära en TV, kan det ge störningar i bilden. Flytta i så fall nätaggregatet längre från TV:n eller antennkabeln. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsingång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Det kan orsaka att laddningen avbryts. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameran och sätt fast det igen. Grundläggande hantering Förberedelser Om nätaggregatet eller batteriet är felaktiga blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE visar batteriets tillstånd %: Blinkar en gång per sekund Mer än 50 %: Blinkar två gånger per sekund 100 %: Lyser stadigt Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C startar inte laddningen. Om batteritemperaturen går utanför det här området under laddning, börjar laddningsindikatorn CHARGE att blinka snabbt och laddningen avbryts. Ett litiumjonbatteri kan laddas även om det inte är urladdat. Det behöver alltså inte laddas ur helt före laddningen. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. För att spara batteriladdningen bör du stänga av kameran i stället för att låta kameran stå i pausläge när du inte spelar in. 11

12 \ Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De följande tiderna är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri BP-2L5 NB-2L NB-2LH BP-2L12 BP-2L14 Laddningstid 95 min 110 min 125 min 195 min 220 min Max. inspelningstid Sökare 90 min 105 min 125 min 220 min 270 min Bildskärm normal 85 min 100 min 120 min 215 min 260 min extra 80 min 90 min 110 min 200 min 240 min ljusstark Typisk inspelningstid* Sökare 50 min 55 min 65 min 120 min 150 min Bildskärm normal 50 min 55 min 65 min 120 min 145 min extra 45 min 50 min 60 min 110 min 140 min ljusstark Uppspelningstid 90 min 105 min 125 min 225 min 275 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/ stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. De faktiska tiderna kan vara kortare. Installation av backupbatteriet Backupbatteriet (ett litiumbatteri CR1616) driver kamerans klocka och kalender ( 16) och andra inställningar när ingen strömkälla är ansluten till kameran. Anslut en strömkälla till kameran för att bevara kamerans inställningar när du byter backupbatteriet. 1. Öppna luckan till backupbatteriet 2. Sätt i backupbatteriet med sidan + vänd utåt. 3. Stäng luckan. Backupbatteriet har en livslängd av cirka ett år. backupbatteriet behöver bytas. blinkar med röd färg när 12

13 Isättning och urtagning av kassetten Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 1. Skjut knappen OPEN/EJECT Inspelningsspärr och öppna luckan till kassettutrymmet. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. 2. Sätt i eller ta ur kassetten. Sätt i kassetten med fönstret vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut för att ta ut den. 3. Tryck på markeringen på kassettutrymmet tills du hör ett klick. Sv 4. Vänta tills kassettutrymmet har stängts automatiskt och stäng sedan luckan för kassettutrymmet. Grundläggande hantering Förberedelser Hindra inte kassettutrymmets rörelser medan det öppnas eller stängs och försök inte att stänga luckan förrän kassettutrymmet är helt stängt. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med luckan till kassettutrymmet. Om en strömkälla är ansluten till kameran kan du sätta i eller ta ur en kassett även om strömbrytaren står på. 13

14 Iordningställande av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt bildskärmen vara stängd. 2. Ställ in armen för sökarinställning. Sätt fast greppremmen Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. Sätt fast axelremmen Axelremmen är extra tillbehör. Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. SS-900 Axelrem 14

15 Inställning av bildskärmen Vridning av bildskärmen Fäll ut bildskärmen 90 grader. Du kan vrida bildskärmen 90 grader nedåt. Du kan vrida bildskärmen 180 grader framåt. Sv bildskärmens bakgrundsbelysning LCD BACKLIGHT knapp Grundläggande hantering Förberedelser Du kan ändra bildskärmens ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen LCD BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. Tryck på knappen LCD BACKLIGHT. Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. När du driver kameran med ett batteri behåller kameran inställningen även om du ändrar läget för strömbrytaren. Batteriet laddas ur snabbare när du ställer in extra ljusstark bakgrundsbelysning i bildskärmen ( 12). 15

16 Inställning av tidszon, datum och klockslag Ställ in tidszon, datum och klockslag innan du börjar använda kameran eller om klockan har grundinställts när du har bytt backupbatteri. Inställning av tidszon och sommartid MENU ( 33) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. Menyn FUNC. öppnas. Fortsätt proceduren med joysticken och öppna setup-menyerna. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige) eller Singapore beroende på i vilken region kameran säljs. 4. Välj ( ) din hemtidszon och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Inställning av datum och klockslag MENU ( 33) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00AM 5. Välj ( ) alternativet [DATE/TIME] och tryck på ( ). En valram visas runt datum och valpilarna runt dagen blinkar. 6. Ändra med joysticken ( ) dagen och flytta ( ) till nästa fält. Valpilarna blinkar runt nästa fält för datum och klockslag. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. Om du inte behöver ändra alla inställningar kan du använda joysticken för att flytta ( ) till inställningen som du vill ändra. 7. Tryck på ( ) för att starta klockan. 16

17 8. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Sv Tidszoner och skillnader till GMT/UTC. LONDON GMT/UTC Wellington (WELLGTN) +12 PARIS +1 SAMOA -11 CAIRO +2 Honolulu -10 MOSCOW +3 Anchorage -9 DUBAI +4 Los Angeles (L.A.) -8 KARACHI +5 DENVER -7 DACCA +6 CHICAGO -6 Bankok +7 New York -5 Singapore +8 CARACAS -4 TOKYO +9 Rio de Janeiro (RIO) -3 SYDNEY +10 Fernando de Noronha (FERNANDO) -2 SOLOMON +11 AZORES -1 När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Grundläggande hantering Förberedelser 17

18 Inspelning av videofilmer på band Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Gör ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 72). Inspelning 1. Öppna objektivskyddet (skjut knappen för objektivskyddet nedåt till ). 2. Ställ in kameran på arbetssättet. Ställ strömbrytaren på CAMERA. 3. Öppna bildskärmen. 4. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. När du har avslutat en inspelning 1. Ställ strömbrytaren på. 2. Stäng bildskärmen. 3. Stäng objektivskyddet (skjut knappen för objektivskyddet till ). 4. Ta ur videokassetten. 5. Ta bort strömkällan. 18

19 Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara på batteriladdningen. Cirka 30 sekunder innan kameran stängs av, visas AUTO POWER OFF. För att fortsätta inspelningen, ställ strömbrytaren på och sedan tillbaka på CAMERA. Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda bildskärmen i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Visning av bilden framåt Du kan vrida bildskärmen så att den blir riktad rakt framåt. Sökaren tänds så att du kan se bilden bakom kameran och människor i motivet kan se sig själva på bildskärmen. Sv Grundläggande hantering Inspelning Visning av vågrätmarkering Använd vågrätmarkeringen som en hjälp att hålla horisonten vågrät i bilden. MENU ( 33) DISPLAY SETUP/ LEVEL MARKER OFF 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [DISPLAY SETUP/ ] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [LEVEL MARKER] och tryck på ( ). 4. Ställ in [ON] och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Vågrätmarkeringen visas. 19

20 Kontroll och sökning under inspelning Programväljare Joystick Snabbkontroll av scenslut När kameran står i pausläge för inspelning kan du använda den här funktionen för att kontrollera de sista sekunderna av den föregående scenen så att den avslutas korrekt. 1. Ställ programväljaren på. 2. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 3. Tryck joysticken ( ) kort mot och släpp den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. EXP FOCUS Snabbsökning När kameran står i pausläge för inspelning, kan du använda snabbsökningen för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen. 1. Ställ programväljaren på. 2. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 3. Håll joysticken tryckt ( ) mot för att söka bakåt mot starten av inspelningen eller ( ) mot för att söka framåt mot slutet av inspelningen. Släpp joysticken vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. EXP FOCUS 20

21 När kameran har stängts av automatiskt fungerar inte snabbkontrollen av scenslut eller snabbsökningen. Ställ strömbrytaren på och sedan tillbaka på CAMERA för att återgå till normal hantering. Sökarinformation under inspelning Sv Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. " rör sig under inspelning. END blinkar när bandet är slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen av batteriet och kameran. Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Om blinkar blinkar med röd färg om backupbatteriet är förbrukat eller inte isatt. Grundläggande hantering Inspelning 21

22 Zoomning Kameran har både optisk zoom och digital zoom. Zooma ut Zooma in Zoomreglage Optisk zoom 25x optisk zoom 22x optisk zoom Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Du kan också ändra zoomhastigheten ( 24). Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. Zoomhastigheten är lite högre i pausläge för inspelning. 22

23 Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Sv 100x/800x digital zoom 88x/700x digital zoom MENU ( 33) CAMERA SETUP D.ZOOM OFF 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [CAMERA SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [D.ZOOM] och tryck på ( ). 4. Välj [100x] eller [800x] ( ) eller [88x] eller [700x] ( ) och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Digital zoom kan inte användas med inspelningsprogrammet Night. En zoomindikator visas under 4 sekunder.zoomindikatorn förlängs med ljusblå färg när den digitala zoomen är inställd på 100x ( ) eller 88x ( ) och med mörkblå färg när den digitala zoomen är inställd på 800x ( ) eller 700x ( ). Grundläggande hantering Inspelning 23

24 Val av zoomhastighet Du kan ställa in zoomhastigheten som variabel eller en av tre nivåer av fasta zoomhastigheter. När du har ställt in [VARIABLE] beror zoomhastigheten på hur hårt du trycker på zoomreglaget. Tryck mjukt för långsammare zoom eller hårdare för snabbare zoom. MENU ( 33) CAMERA SETUP ZOOM SPEED VARIABLE 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [CAMERA SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [ZOOM SPEED] och tryck på ( ). 4. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Den högsta zoomhastigheten får du med inställningen [VARIABLE]. Bland de fasta zoomhastigheterna är [SPEED 3] snabbast och [SPEED 1] långsammast. 24

25 Tips för bättre videofilmer Håll kameran stadigt Det är viktigt att du håller kameran stadigt för att filmerna ska bli stabila och tydliga. Håll kameran med höger hand och tryck höger armbåge mot kroppen. Stöd kameran med vänster hand när det behövs. Var försiktig så att du inte rör mikrofonen eller objektivet med fingrarna. Sv För stabilare inspelningar Luta dig mot en vägg Ställ kameran på ett bord Ställ dig på ett knä Använd ett stativ Grundläggande hantering Inspelning Ligg ned och stöd dig på armbågarna Belysning Välj i allmänhet att filma med solen snett bakom dig. Om du använder ett stativ, tänk på att inte lämna kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren.) Använd inte stativ med längre Monteringsstift fästgänga än 5,5 mm eftersom det kan skada kameran. Kameran kan inte monteras på stativ med fast (inte inskjutbart) monteringsstift. 25

26 Uppspelning av ett band Om den uppspelade bilden är distorderad, gör ren videohuvudena med en Canon Digital Head Cleaning Cassette eller en annan rengöringskassett för digitala videohuvuden med ett annat välkänt märke ( 72). 1. Ställ in kameran på arbetssättet. Ställ strömbrytaren på PLAY. 2. Öppna bildskärmen. Du kan också stänga bildskärmen med bildsidan vänd utåt. 3. Om joystick-guiden inte visas på bildskärmen, tryck på ( ) för att visa den. 4. Tryck joysticken ( ) mot för att återspola bandet. 5. Tryck joysticken ( ) mot / för att starta uppspelningen. Tryck på ( ) igen för att ställa uppspelningen i pausläge. 6. Tryck joysticken ( ) mot för att stoppa uppspelningen. Joystick Stäng bildskärmen om du vill använda sökaren. Om sökarinformationen: Under uppspelning visar tidskoden timme, minut, sekund och frame-nummer. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. 26

27 Speciella uppspelningsmetoder Joystick Sv / (pausläge under uppspelning) Under normal uppspelning, tryck joysticken ( ) mot /. (snabbspolning framåt med bild) / (snabbspolning bakåt med bild) Spelar upp bandet med 11,5 gånger normal hastighet (framåt eller bakåt). Under normal uppspelning, håll joysticken tryckt ( ) mot eller ( ) mot. Släpp joysticken för att återgå till normal uppspelning. Ljudet hörs inte under speciell uppspelning. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. När kameran står i pausläge för inspelning stängs den av automatiskt efter 5 minuter för att skydda bandet och videohuvudena. Grundläggande hantering Uppspelning 27

28 Inställning av ljudvolymen När du använder bildskärmen för uppspelning återger kameran ljudet med den inbyggda högtalaren. Ljudet är avstängt när bildskärmen är stängd. Högtalare Joystick MENU ( 33) SPEAKER VOLUME 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen för högtalarvolym. 3. Ställ in ( ) ljudvolymen. 4. Tryck på knappen FUNC. för att spara inställningen och stänga menyn. Om du stänger av ljudvolymen helt ändras visningen av volymen till. 28

29 Uppspelning i en TV TV med scartkontakt Se också bruksanvisningen för TV:n eller videoinspelaren. Sv Öppna kontaktluckan Signalriktning STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter Grundläggande hantering Uppspelning 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Scartadapter PC-A10 till TV:ns eller videoinspelarens scartkontakt. 3. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audio-kontakterna på scartadaptern. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 4. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videoinspelare, ställ in videoinspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. 29

30 TV med AV-ingångar Se också bruksanvisningen för TV:n eller videoinspelaren. Öppna kontaktluckan Signalriktning STV-250N Stereovideokabel 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videoinspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 3. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videoinspelare, ställ in videoinspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. Vi rekommenderar att du driver kameran med nätaggregatet. 30

31 Inställning av TV-typen Under uppspelning, ställ in alternativet [TV TYPE] för den typ av TV som du ansluter kameran till. Sv MENU ( 33) VCR SETUP TV TYPE WIDE TV 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [VCR SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [TV TYPE] och tryck på ( ). 4. Välj ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. WIDE TV: Bredbilds-TV med sidförhållande 16:9. NORMAL TV: TV med sidförhållande 4:3. 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Uppspelning av inspelningar i bredbildsformat i en normal TV: Om TV-typen är inställd som [NORMAL TV] spelas inspelningen upp i brevlådeformat. Om TVtypen är inställd som [WIDE TV] blir bilden sammanpressad i sidled. Om du ansluter kameran till en TV med systemet Video ID-1 visas inspelningar i bredbildsformat automatiskt i detta format. OM TV-typen är inställd som [NORMAL TV] kan de digitala effekterna inte användas med arbetssättet. Grundläggande hantering Uppspelning 31

32 Tvåspråkigt ljud Du kan välja utgångskanal när du spelar upp ett band med tvåspråkigt ljud. MENU ( 33) AUDIO SETUP OUTPUT CH L/R 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Välj med joysticken ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) menyn [AUDIO SETUP] och tryck på ( ). Välj sedan ( ) alternativet [OUTPUT CH] och tryck på ( ). 4. Välj ( ) ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. L/R: Mono: L+R (vänster + höger) Språk: main + sub L/L: Mono: L (vänster) i 2 kanaler Språk: main R/R: Mono: R (höger) i 2 kanaler Språk: sub 5. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Inställningen återgår till [L/R] när du stänger av kameran. 32

33 Avancerade funktioner Menyer och inställningar Kamerans funktioner och inställningar styrs med en serie menyer som visas när du trycker på knappen FUNC.. De flesta grundfunktionerna visas i den första menybilden - menyn FUNC.. För mer avancerade inställningar behöver du öppna setup-menyerna genom att välja alternativet [MENU] i menyn FUNC.. Sv Joystick FUNC. knapp Val av menyer och inställningar Menyn FUNC.: 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Med joysticken, välj ( ) ikonen för funktionen som du vill ändra. 3. Välj ( ) ett inställningsalternativ i den nedre listen. Med några inställningar behöver du trycka på ( ) eller göra fler val med joysticken. I så fall visas en joystick-ikon (bredvid den nedre listen) eller små pilar (runt inställningsalternativet) som en extra hjälp för inställningen. 4. Tryck på knappen FUNC. för att spara inställningen och stäng menyn. Setup-menyer: 1. Tryck på knappen FUNC. för att öppna menyn FUNC.. 2. Med joysticken, välj ( ) ikonen och tryck på ( ). 3. Välj ( ) en setup-meny och tryck på ( ). 4. Välj ( ) ett menyalternativ och tryck på ( ). 5. Välj ( ) ett inställningsalternativ och tryck på ( ) för att spara ändringarna. 6. Tryck på knappen FUNC. för att stänga menyn. Avancerade funktioner Tryck på knappen FUNC. när som helst för att stänga menyn. Alternativ som inte kan ställas in markeras med grå färg. Menyn visas inte om du trycker på knappen FUNC. medan du spelar in video. Du kan öppna menyn direkt för setup-menyer genom att hålla knappen FUNC. intryckt längre än 2 sekunder. 33

34 Menyinställningar och grundinställningar Grundinställningarna visas med fet stil. * Menyraden visas inte med arbetssättet. Undermeny Menyrad Inställningsalternativ FUNC. menu inspelningsprogram* PROGRAM AE, PORTRAIT, 36 SPORTS, NIGHT, SNOW, BEACH, SUNSET, SPOTLIGHT, FIREWORKS White Balance AUTO, DAYLIGHT, TUNGSTEN, 43 SET Image Effect IMAGE EFFECT OFF, VIVID, 44 NEUTRAL, SOFT SKIN DETAIL Self Timer SELF TIMER OFF, SELF TIMER ON 47 Digital Effects D.EFFECT OFF, FADER, EFFECT 51 CAMERA SETUP SHUTTR SPEED* AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 45 1/2000 A.SL SHUTTER ON, OFF 46 D.ZOOM 23 OFF, 100X, 800X OFF, 88X, 700X ZOOM SPEED VARIABLE, SPEED 3, SPEED 2, SPEED 1 24 IMG STAB* ON, OFF 61 VCR SETUP REC MODE STD PLAY, LONG PLAY 48 AUDIO SETUP WIND SCREEN* AUTO, OFF 49 AUDIO MODE 16bit, 12bit 49 DISPLAY SETUP/ BRIGHTNESS 60 TV SCREEN ON, OFF 68 LEVEL MARKER ON, OFF 19 LANGUAGE Se listan över menyspråk. 59 DEMO MODE ON, OFF 62 SYSTEM SETUP BEEP HIGH VOLUME, LOW VOLUME, OFF 60 START-UP IMG ON, OFF 61 POWER SAVE ON, OFF 19 DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST Se listan med tidszoner. 16 DATE/TIME - 16 DATE FORMAT Y.m.D : AM12:00 m.d,y : JAN. 1, :00AM D.m.Y : 1. JAN :00AM 59 34

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer