Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera"

Transkript

1 Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som PDF fil). Lue myös seuraava käyttöohje (sähköinen versio PDF-tiedostona). Digital Video -ohjelmisto Digital Video Software Digital Video Software Digital Video Software PAL

2 2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Dra ut nätkontakten för att skilja utrustningen från elnätet. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du kan dra ut nätkontakten snabbt i en nödsituation. Täck aldrig nätaggregatet med tyg eller liknande och placera det inte i trånga utrymmen när du använder det. Värmeutvecklingen i nätaggregatet kan öka innertemperaturen så att plasthöljet deformeras och orsaka elektriska stötar och brand. CA-570 har en typskylt på undersidan. Användningen av en annan enhet än Nätaggregat CA-570 kan skada kameran. Den här produkten är klassificerad enligt IEC :1993 och EN :1994. LASERPRODUKT KLASS 1 Gäller endast Europeiska unionen (och EEA). Den här symbolen anger att produkten enligt WEEE-direktivet (2002/96/EC) och nationell lagstiftning inte får slängas i hushållssoporna. Den här produkten ska lämnas in på en därför inrättad insamlingsplats, t. ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att handha elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se: (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

3 3 Fördelarna med DVD INSPELNING Med en DVD-kamera behöver du bara trycka på avtryckaren för att starta en inspelning. Kameran hittar det första lediga utrymmet på skivan automatiskt ( 28). Du behöver inte snabbspola något för att hitta platsen där inspelningen ska börja. Du riskerar inte att spela över tidigare inspelningar av misstag! UPPSPELNING Välj bara en scen i indexbilden! Sätt i den färdigställda* skivan i en DVD-spelare och i indexbilden hittar du hittar lätt scenen där du vill starta uppspelningen ( 31). Du behöver inte spela upp hela skivan eller leta efter scenen som du vill visa. * Färdigställningen är en process för den oinspelade delen av en skiva och nödvändig för att skivan ska kunna spelas upp med en annan DVD-spelare ( 70). SPRID DINA VIDEOFILMER Med den medlevererade programvaran MyDVD for Canon** kan du lätt kopiera dina DVD-skivor och dela med dig till släkt och vänner. Du kan också överföra dem till en dator för fortsatt redigering. ** Endast med Windows 2000/Me/XP. Programvaran är inte kompatibel med Mac OS. För mer information om användningen av Roxio MyDVD for Canon, kontakta Sonic Solutions kundservice ( 77). 3

4 4 En inledning till DVD DVD-skivor finns i olika typer och två storlekar (12 cm och 8 cm). Den här kameran kan använda två skivtyper med 8 cm diameter (mini DVD): DVD-R ( : en skiva levereras med kameran), DVD-R DL * eller DVD-RW. Välj skivtyp... DVD-R Kan spelas in en gång på varje skivyta. Inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. DVD-R DL* Kan spelas in en gång på varje skivyta. Inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. DVD-RW Skivorna kan formateras (initieras) och inspelningarna kan raderas och spelas in på nytt många gånger....och skivstandarden Skivstandard en VIDEO (endast) När en DVD-R har spelats in med arbetssättet VIDEO och är färdigställd kan den spelas upp med de flesta vanliga DVD-spelare. * DL - Dual Layered (dubbla skikt). **VR - Video Recording (videoinspelning). Skivstandard en VIDEO (endast) Skivtypen DVD-R DL* kan endast spelas upp med DVD-spelare som kan läsa DVD-skivor med dubbla skikt. Skivstandard en VIDEO När en skiva har spelats in med arbetssättet VIDEO och är färdigställd kan den spelas upp med de flesta vanliga DVDspelare. Inspelningar med arbetssättet VIDEO kan dock inte redigeras. or Skivstandard en VR** Det är lätt att redigera inspelningarna. Skivtypen DVD-RW kan dock endast spelas upp med DVD-spelare som är kompatibla med arbetssättet VR**. Om du försöker använda den här kameran för att spela in eller spela upp skivor som är inspelade, formaterade eller färdigställda med andra digitala enheter kan data förloras.

5 5 Bäst för kompatibilitet DVD-R Användbara skivstandarder: Endast arbetssättet VIDEO. Inspelningsbar flera gånger Varje skivyta kan endast spelas in en gång. Inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Färdigställning: Efter färdigställningen kan inga fler inspelningar göras. Kompatibilitet: En färdigställd DVD-R kan spelas upp med de flesta DVD-spelare. DVD-R som är inspelade med arbetssättet VIDEO ger den bästa kompatibiliteten med andra DVD-spelare. DVD-R DL Skivor med dubbla skikt ger plats för upp till 80 % mer data (2,6 GB) på en inspelningssida enligt data från DVD Forum. Dubbla skikt innebär att skivan har två inspelningsbara skikt på samma inspelningssida. Kameran spelar in på det första skiktet tills det är full och fortsätter sedan på det andra skiktet (som en separat scen). Användbara skivstandarder: Endast arbetssättet VIDEO. Inspelningsbar flera gånger: Varje skivyta kan endast spelas in en gång. Inspelningarna kan inte redigeras eller raderas. Färdigställning: Efter färdigställningen kan inga fler inspelningar göras. För att färdigställa en skiva med dubbla skikt måste kameran behandla båda skikten. Därför, och beroende på mängden ledigt utrymme på skivan, kan den här processen ta en längre tid. Kompatibilitet: En färdigställd DVD-R DL kan endast spelas upp med DVD-spelare som är kompatibel med skivor med dubbla skikt. Om en inspelning är delad mellan de två skikten kan det hända att uppspelningen stoppar tillfälligt medan kameran växlar mellan Skikt 1 och Skikt 2. Bäst för lång inspelningstid Skikt 2 Scen 2 Skikt 1 Scen 1 Inspelningsyta DVD-R DL Bäst för upprepade inspelningar DVD-RW Användbara skivstandarder: Arbetssätten VIDEO eller VR. [VIDEO]: Ger högre kompatibilitet med andra DVD-spelare. Det kan dock hända att inspelningarna inte kan spelas upp med alla DVD-spelare. [VR]: Inspelningarna kan redigeras enkelt med kameran. Upprepade inspelningar: Inspelningar kan raderas och skivan kan formateras för att ge plats för nya inspelningar och för att ändra skivstandarden. Tänk på att formateringen av skivan raderas alla inspelningar på skivan. Färdigställning: Även om en DVD-RW är färdigställd kan du lägga till fler inspelningar på skivan. Sättet att göra det beror på den använda skivstandarden. [VIDEO]: Du måste ta bort färdigställningen först. [VR]: Du kan spela in fler scener även om du inte har tagit bort färdigställningen. Kompatibilitet: Skivans kompatibilitet beror på den valda skivstandarden. [VIDEO]: En färdigställd DVD-RW som är inspelad med arbetssättet VIDEO kan spelas upp med de flesta DVD-spelare. [VR]: En DVD-RW som är inspelad med arbetssättet VR kan endast spelas upp med DVD-spelare som är kompatibla med arbetssättet VR. 5

6 6 Skillnader i tillgängliga funktioner beroende på skivan Kamerans tillgängliga egenskaper och funktioner är olika beroende på skivtypen som du använder och skivstandarden som du har valt för formateringen. Skivtyp/Skivstandard DVD-R DVD-R DL DVD-RW Funktion Skivstandarden VIDEO Skivstandarden VIDEO Arbetssättet VR Redigering av scener med den här kameran (radering av scener, redigering av spellistan) Radering av en scen eller stillbild direkt efter inspelningen Formatering av skivan för att använda den för nya inspelningar Tillägg av en titel till skivan 65 Färdigställning av skivan för att spela den med en DVD-spelare Tillägg av inspelningar till en redan färdigställd skiva Kopiering av stillbilder 67 Omvandling av stillbilder till Photomovie-scener 67 Redigering av scener med en dator Det kan hända att inspelningarna inte kan spelas upp med alla DVD-spelare. 2 Du måste ta bort färdigställningen först. 3 Programvaran MyDVD for Canon levereras inte med. Rekommenderade skivor: Kamerans prestanda har testats med skivor med ett skikt som den medlevererade skivan och Hitachi-Maxell DVD-skivor i serie HG; och med skivorna Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL med dubbla skikt. För mer information rekommenderar vi att du kontaktar tillverkarens kundservice. För den bästa kompatibiliteten med andra DVD-spelare rekommenderar vi arbetssättet VIDEO.

7 7 Innehåll Inledning Fördelarna med DVD...3 En inledning till DVD...4 Skillnader i tillgängliga funktioner beroende på skivan...6 Om den här bruksanvisningen Om multiväljaren...11 Om arbetssätten...11 Lär känna kameran Medlevererade tillbehör...12 Komponentguide...13 Skärmvisningar...16 Förberedelser Komma igång Förberedelse av strömkällan...19 Förberedelse av kameran...20 Fjärrkontrollen...21 Inställning av bildskärmen...21 Isättning och urtagning av ett minneskort...22 Isättning och urtagning av en skiva...22 Menyanvändning Val av ett menyalternativ...24 Val av ett alternativ i menyn...25 Första inställningarna Ändring av menyspråket...25 Ändring av tidszonen...26 Inställning av datum och klockslag...26 Grundläggande hantering Inspelning Videoinspelning...28 Val av sidförhållande för inspelningar (bredbild 16:9 eller normalformat 4:3)...29 Inspelning av stillbilder...29 Val av media för stillbilder...30 Zoomning...31 Uppspelning Uppspelning av video...31 Speciella uppspelningsmetoder...32 Inställning av ljudvolymen...33 Visning av stillbilder...33 Förstoring av en stillbild...34 Visning av inspelningsdata...35 Avancerade funktioner Lista över menyalternativ Menyalternativ...37 Camera Setup (digital zoom, bildstabilisator, med mera)...37 Sv Inledning

8 8 Skivhantering (Photomovie, färdigställa, med mera) Stillbildshantering (formatering av minneskort, kopiering skiva-kort, med mera) Skärminställning (bildskärmens ljusstyrka, menyspråk, med mera) Systeminställning (högtalarvolym, pipsignal, mediaval, med mera ) Inställning av datum och klockslag Alternativ för menyn Inspelningsprogram Inspelningsprogram Val av inspelningsprogram Programautomatik Bländarautomatik Tidsautomatik Justering av bilden: Exponering, fokusering och färg Manuell exponeringsinställning Ljusmätmetod Autofokusmetoder Manuell fokusering Vitbalansering Bildeffekter Alternativ för stillbildsinspelning Val av storlek och kvalitet för stillbilder Stillbildsfotografering under videoinspelning Bildserier och automatisk exponeringsvariation Inspelning av panoramabilder Övriga inspelningsalternativ Självutlösaren LED hjälpbelysning Blixt Digitala effekter Redigeringsfunktioner Redigering av scener Tillägg av scener till spellistan Flyttning av scener i spellistan Radering av scener Delning av en scen Skivalternativ Skydd av skivan Formatering av skivan Ändring av skivtiteln Stillbildsalternativ Radering av stillbilder Kopiering av stillbilder Omvandling av stillbilder till Photomovie-scener Skydd av stillbilder på ett minneskort Formatering av minneskort... 69

9 9 Uppspelning av skivan med en extern DVD-spelare Färdigställning av skivan...70 Uppspelning av en skiva med en DVD-spelare eller DVD-enheten i en dator...71 Borttagning av färdigställningen - Tillägg av inspelningar på en färdigställd skiva...71 Yttre anslutningar Anslutning till en TV eller videoenhet Anslutningsdiagram...73 Inställning av TV-typen...74 Uppspelning i en TV...74 Inspelning med en videoenhet...74 Inspelning via videoingången...74 Anslutning till en dator Anslutningsdiagram för datorer...76 Överföring av inspelningar MyDVD for Canon...76 Överföring av stillbilder Direktöverföring...81 Inställningar för överföringsorder...83 Anslutning till en skrivare Utskrift av stillbilder Direktutskrift...84 Utskriftsinställningar...85 Beskärningsinställningar...86 Kopiebeställning...87 Övrig information Problem? Felsökning...89 Meddelanden...93 Gör så här Försiktighetsåtgärder för hantering...98 Underhåll/Övrigt Utomlands, användning av kameran Allmän information Systemdiagram Extra tillbehör Tekniska data Register Sv Inledning

10 ( 25) you want change from the left side column. Menu items not available will appear grayed out. from the available options at the bottom bar. The selected option will be highlighted in light blue. With some settings, you will need to make further selections (, ) and/or press ( ). Follow the additional operation guides that will appear on the screen (such as the icon, small arrows, etc.). and close the menu. You can press to close the menu at any time. First Time Settings [DEUTSCH] [ ] [ENGLISH] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ITALIANO] [ ] [POLSKI] [ ] DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH 25 ( 24) press ( ). press ( ). option and press ( ). NOTES If you changed the language by mistake, follow the mark next to the menu item to change the setting. The displays and that appear on screen while changing the print and direct transfer settings will not change regardless of the language selected. 10 Om den här bruksanvisningen Om den här bruksanvisningen Om den här bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon DC22/DC21/DC19. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Om kameran inte fungerar korrekt, se tabellen Felsökning ( 89). Hänvisningar som används i bruksanvisningen OBSERVERA: Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. ANMÄRKNINGAR: Extra anvisningar för hanteringen av kameran. KONTROLLERA: Begränsningar som kan orsaka att en beskriven funktion inte kan användas med alla arbetssätt (arbetssättet som bör ställas in på kameran, vilken skivtyp som behövs, med mera.). : Sidhänvisningar. : Alternativ eller funktion som gäller eller är tillgänglig endast med den här modellen. "Bildskärmen" gäller både bildskärmen och sökarbilden. Fotografierna i bruksanvisningen är simulerade bilder som är tagna med en stillbildskamera. First Time Settings Hakparenteser [ ] och versala bokstäver används för att beteckna menyalternativ som visas på skärmen. Menyalternativ i fet stil indikerar grundinställningen (till exempel [ON], [OFF]). Menyalternativ visas med grundinställningen Knappar och omkopplare för hanteringen Namnen på knappar och omkopplare utom multiväljaren indikeras med en knapp -ram (till exempel ). Selecting a Menu Option 1 Press. 2 Select ( ) the icon of the function 3 Select ( ) the desired setting 4 Press to save the settings First Time Settings Changing the Language Options Default value 1 Press. 2 Select ( ) [DISPLAY SETUP] and 3 Select ( ) [LANGUAGE ] and 4 Select (, ) the desired 5 Press to close the menu. E Preparations Erkännande av varumärken minisd är ett varumärke för SD Card Association. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerade i USA och andra länder. är ett varumärke för DVD Format/Logo Licensing Corporation. Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för deras respektive företag. ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTOM PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING OCH SOM PÅ NÅGOT SÄTT FÖLJER STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN EN LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2 VARVID LICENSEN ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.

11 Om den här bruksanvisningen 11 Om Multiväljaren Använd multiväljaren för att välja alternativ i en meny och ändra inställningarna. Tryck multiväljaren som en joystick uppåt, nedåt, åt vänster eller höger ( / / / ) för att välja en menyrad. Tryck i de flesta fall in multiväljaren ( ) för att välja eller ändra en inställning. Markeringen som visas i vissa menybilder anger att multiväljaren ska tryckas in ( ). Sv Om strömbrytaren Med strömbrytaren kan du sätta på och stänga av strömmen till kameran och även välja mellan kamerans arbetssätt. För att sätta på strömmen till kameran: Håll låsknappen intryckt och skjut ned strömbrytaren till ON. För att ändra arbetssättet: Ställ strömbrytaren på ON, skjut ned den tillfälligt mot MODE och släpp den. Detta växlar inställningen mellan inspelning (CAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY - grön indikator). Låsknapp Inledning Om arbetssätten Kamerans arbetssätt styrs av lägena för strömbrytaren och omkopplaren /. I bruksanvisningen indikerar att en funktion är tillgänglig i det visade arbetssättet och indikerar att funktionen inte är tillgänglig. Om inga ikoner för arbetssätt visas är funktionen tillgänglig med alla arbetssätt. Arbetssätt Indikator för arbetssätt / omkopplare Ikonvisning Hantering CAMERA (Röd) PLAY (Grön) (Video) Inspelning av video på skivan Uppspelning av video från skivan CAMERA (Röd) 1 PLAY (Grön) (Stillbilder) or eller 2 2 Inspelning av stillbilder på minneskortet eller skivan Visning av stillbilder från minneskortet eller skivan Funktioner som endast är tillgängliga för stillbilder som registreras på skivan markeras med och och funktioner som endast är tillgängliga för stillbilder som registreras på minneskort markeras i stället med och. 2 Beroende på om du väljer att registrera stillbilder på skivan eller ett minneskort.

12 12 Lär känna kameran Medlevererade tillbehör Lär känna kameran CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) BP-208 Batteri WL-D86 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 för fjärrkontrollen MTC-100 Multikabel IFC-400PCU USB-kabel PC-A10 Scartadapter* Oinspelad DVD-Rskiva (8 cm Mini DVD) Programskiva DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK CD-ROM** Programvara Roxio MyDVD for Canon CD-ROM * Endast Europa. ** Innehåller den elektroniska versionen av användarhandboken Digital Video Software på PDF-fil.

13 Lär känna kameran 13 Delarnas namn Vänster sida Höger sida Högtalare ( 33) knapp ( 25) knapp ( 24) WIDE SCR bredbildsknapp ( 29) / PLAYLIST spellistknapp ( 62) Minneskortplats ( 22) AV-kontakt ( 73) Kontaktlucka USB-kontakt ( 76) (print/share) knapp ( 79, 81, 84) BATT. (frigöringsknapp för batteriet) ( 19) RESET återställning ( 89) Batterifastsättningsenhet ( 19) Tillverkningsnummer Skivlucka ( 22) Grepprem ( 20) DC IN spänningskontakt ( 19) Blixt ( 57) Fjärrkontrollsensor ( 21) Minivideobelysning ( 57) Stereomikrofon Sv Inledning Namnen på knappar och omkopplare utom multiväljaren indikeras med en knapp -ram (till exempel ). Framsida

14 14 Lär känna kameran Baksidan Översidan Undersidan Multiväljare / : EXP (knapp) ( 48)/ DISP. (display) ( 35) : FOCUS ( 49) Indikator för arbetssättet CAMERA (röd) CARD kortåtkomstindikator ( 29) / CHARGE laddningsindikator ( 19) Bildskärm ( 21) (snabbkontroll av scenslut) ( 29) / (blixt) ( 57) / (snabbmatning bakåt ( 32) / Indexbild ( 31) DRIVE MODE ( 54) / (snabbmatning framåt ( 32) / Indexbild + ( 31) D.EFFECTS digitala effekter ( 58) / / (uppspelning/paus) knapp ( 31) LIGHT videobelysning ( 57) / (stopp) ( 31) Sökare ( 20) Programväljare ( 45) Dioptriinställningsarm ( 20) DISC skivåtkomstindikator ( 28, 29) Avtryckare ( 28) Indikator för arbetssättet PLAY (grön) Strömbrytare / (video/stillbilder) omkopplare Grepprem ( 20) Zoomreglage ( 31) PHOTO stillbildsavtryckare ( 29) Stativgänga ( 29) OPEN öppnar skivluckan ( 22) Remfäste Namnen på knappar och omkopplare utom multiväljaren indikeras med en knapp -ram (till exempel ).

15 Lär känna kameran 15 Fjärrkontroll WL-D86 Sv START/STOP avtryckare ( 28) knapp ( 25) knapp ( 24) PLAYLIST spellista ( 62) Pilknappar ( / / / ) PREV./NEXT knappar: Hoppa över scen ( 33)/ Indexbild upp/ned ( 31) SEARCH sökning bakåt ( 32) / SLOW slow motion bakåt ( 32) PLAY uppspelning ( 31) PAUSE paus ( 31) STOP stopp ( 31) PHOTO stillbildsavtryckare ( 29) Zoomknappar ( 31) SET knapp SEARCH sökning framåt ( 32) / SLOW slow motion framåt ( 33) DISP. (info i TV) ( 35) Inledning

16 16 Lär känna kameran Skärmvisningar Inspelning av video Inspelning av stillbilder Arbetssätt Inspelningsprogram ( 45) Vitbalans ( 50) Bildeffekt ( 51) Digitala effekter ( 58) Inspelningssätt ( 43) Stillbildskvalitet/storlek ( 52) Självutlösare ( 56) Skivtyp DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 4) Skivstandard (arbetssätt VIDEO eller VR) ( 4) Markering för färdigställd skiva ( 70) Scenlängdstimer Manuell fokusering ( 49) Bildstabilisator ( 37) Skivtransportläge Tidskod (timmar : minuter : sekunder) Återstående inspelningstid på skivan ( 28) Bredbild 16:9 ( 29) Vindbrusfilter ( 38) Fjärrkontrollinställning ( 21) Minivideobelysning ( 57) Vågrätmarkering ( 40) Zoom ( 31), Exponering ( 48) Ljusmätmetod ( 49) Matningsmetod ( 54) Antal återstående bilder på kortet, på skivan Återstående batteriladdning AF-ram ( 49) Varning för skakningsoskärpa ( 37) Blixt ( 57) AF/AE låst medan en stillbild spelas in ( 29)

17 Lär känna kameran 17 Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Skivtransportläge Inspelning, Pausläge för inspelning, Uppspelning, Pausläge under uppspelning, Snabb uppspelning framåt, Snabb uppspelning bakåt, Slow motion framåt, Slow motion bakåt, Enbildsmatning framåt, Enbildsmatning bakåt Återstående inspelningstid När inget ledigt utrymme finns på skivan, visas END och inspelningen stoppar. Antal återstående stillbilder på kort eller skiva blinkar röd: Inget kort grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder kan spelas in För visning av stillbilder är symbolen alltid grön. visas i stället för för stillbilder på skivan. Beroende på förhållanden vid inspelningen kan det hända att det visade antalet tillgängliga stillbilder inte minskar efter inspelningen eller att antalet minskar med 2 bilder på en gång. Indikator för kortåtkomst/skivåtkomst visas bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet eller skivan. Sv Inledning Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när börjar blinka med röd färg. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används.

18 18 Lär känna kameran Uppspelning av video (indexbild) Aktuellt scennummer Totalt antal scener ( 31) Datum och klockslag för inspelningen Uppspelning av video (under uppspelningen) Skivtransportläge Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Scennummer Datakod ( 35) Visning av stillbilder Bildnummer ( 41) Aktuell bild / Antal bilder som är inspelade på kortet, inspelade på skivan Stillbildsstorlek Datakod ( 35) Skyddsmarkering ( 68)

19 Komma igång 19 Förberedelser Komma igång Komma igång Sv Förberedelse av strömkällan Du kan driva kameran med ett batteri eller ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. CHARGE laddningsindikator Ta bort kontaktskyddet på batteriet ( 99) innan du sätter fast det BATT. frigöringsknapp 1 Stäng av kameran. 2 Sätt fast batteriet på kameran. Öppna bildskärmen. Skjut batteriet med kontaktsidan först i pilens riktning och tryck det lätt mot kameran tills det fastnar med ett klick. DC IN spänningskontakt 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabeln till ett eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. Du kan också använda nätaggregatet utan att sätta fast något batteri på kameran. När nätaggregatet är anslutet, tas ingen ström från batteriet även om det är fastsatt på kameran. Förberedelser Inspelningssätt Maximal Typisk inspelningstid inspelningstid* Uppspelningstid Sökare 70 min 40 min XP LCD [NORMAL] 70 min 40 min 90 min LCD [BRIGHT] 70 min 40 min Sökare 80 min 45 min SP LCD [NORMAL] 80 min 45 min 100 min LCD [BRIGHT] 75 min 45 min Sökare 90 min 45 min LP LCD [NORMAL] 85 min 45 min 110 min LCD [BRIGHT] 85 min 45 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen.

20 20 Komma igång NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Lossa nätaggregatets kabel från kameran. 2 Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. FÖR ATT TA BORT BATTERIET Skjut ned BATT. för att frigöra batteriet och dra ut det från upphöjningen i botten. Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider med Batteri BP-208 Laddningstiden för Batteri BP-208 är 155 minuter. Inspelnings- och uppspelningstiderna i tabellen på föregående sida är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Lyser stadigt: Batteriet är fulladdat. Blinkar cirka två gånger per sekund: Batteriet har mer än 50 % laddning. Blinkar cirka en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen och batteriets kvarvarande laddning. I låga temperaturer ger batteriet kortare driftstider. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Förberedelser av kameran VIKTIGT Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. När du har ställt strömbrytaren på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Var noga med att vänta tills bildskärmen har slocknat helt. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C startar inte laddningen. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans kontakt DC IN eller till nätaggregatet. För att hindra överdriven värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut inte det medlevererade nätaggregatet till spänningsomvandlare för utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till omformare och liknande. ANMÄRKNINGAR Om du ansluter ett felaktigt nätaggregat eller batteri blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE ger också en ungefärlig information om batteriets laddning. 1 Sätt på strömmen till kameran. Objektivskyddet öppnas automatiskt. 2 Ställ in sökaren. Låt bildskärmen vara stängd för att använda sökaren. Håll båda ögonen öppna för den här inställningen och se i sökaren. Ställ in dioptriinställningsarmen så att du ser sökarbilden så tydligt som möjligt. 3 Sätt fast greppremmen. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen.

21 Komma igång 21 Fjärrkontrollen Isättning av batteriet (litiumbatteri CR2025) Flik Inställning av bildskärmen Vridning av bildskärmen Öppna LCD-skärmen 90 grader. Du kan vrida bildskärmen 90 grader nedåt. Du kan vrida bildskärmen 180 grader framåt så att människor i motivet kan se bilden medan du använder sökaren. Du kan också vrida bildskärmen framåt för att se bilden när du är med i motivet, till exempel när du använder självutlösaren. Sv 1 Tryck in fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med sidan + vänd uppåt. 3 Sätt i batterihållaren. Användning av fjärrkontrollen Förberedelser Du kan vända bildskärmen mot motivet Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor när du trycker på knapparna. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar när fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE] inte är inställd på [OFF ] ( 41). Byt batteriet om fjärrkontrollen inte påverkar kameran eller om den bara kan användas på mycket korta avstånd. Bildskärmens bakgrundsbelysning Du kan ställa in bildskärmens ljusstyrka på LCD [NORMAL] eller LCD [BRIGHT] (extra ljusstark). ( 24) 1 Sätt på strömmen till kameran.

22 22 Komma igång 2 Tryck på. 3 Välj ( ) [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [BACKLIGHT] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) det önskade alternativet och tryck på ( ). 6 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. Batteriet ger kortare driftstid när du använder inställningen [BRIGHT]. URTAGNING AV MINNESKORTET Tryck in minneskortet ett stycke för att frigöra det och dra sedan ut minneskortet. VIKTIGT Formatera alla nya minneskort innan du använder dem med den här kameran ( 69). ANMÄRKNINGAR Det kan hända att vissa minisd minneskort inte fungerar med kameran. Isättning och urtagning av en DVD-skiva Isättning och urtagning av ett minneskort Endast minisd minneskort kan användas med den här kameran. Använd endast 8 cm mini DVD som är märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller logotypen DVD-RW. Se också Rekommenderade skivor ( 6). Kontrollera att skivan är ren innan du sätter i den. Använd en mjuk linsputsduk för att ta bort eventuella fingeravtryck, smuts eller skräp från skivans yta. Isättning av skivan KONTROLLERA 1 Stäng av kameran. 2 Öppna minneskortluckan. 3 Skjut minneskortet rakt och hela vägen in i minneskortplatsen. 4 Stäng luckan. Stäng inte luckan med kraft. Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt. Linssystemet i skivutrymmet

23 Komma igång 23 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet. 2 Skjut OPEN helt i pilens riktning och och öppna skivluckan försiktigt till stopp. Flytta greppremmen så den inte hindrar skivluckan. 3 Sätt i skivan och tryck på mittdelen tills skivan fastnar med ett klick. Sätt i skivan med inspelningssidan nedåt (för enkelsidiga skivor - etiketten vänd utåt). Var försiktig och rör inte inspelningsytan på skivan eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. Stäng inte luckan med kraft om det svårt att stänga den. Kontrollera att skivan är korrekt isatt. Välj ( ) den önskade skivtypen och tryck på ( ). För en jämförelse mellan standarderna [VIDEO] och [VR], se En inledning till DVD ( 4). Du får en uppmaning att bekräfta valet av skivstandard. Välj ( ) [YES] och tryck på ( ) för att fortsätta eller välj [NO] och tryck på ( ) för att återgå och välja en annan skivstandard. Ett meddelande för bekräftelse visas på bildskärmen. Välj ( ) [YES] och tryck på ( ) för att starta formateringen av skivan. Formateringen tar cirka en minut. Undvik att flytta kameran medan processen pågår. Du kan starta en videoinspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. VIKTIGT Igenkänningen av skivan kan ta en kort stund. Symbolen rör sig medan kameran läser på skivan. Vänta tills kameran har känt igen skivan innan du startar en inspelning. Urtagning av skivan Sv Förberedelser ANVÄNDNING AV SKIVTYPERNA DVD-R/DVD-R DL Du kan starta en videoinspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. ANVÄNDNING AV SKIVTYPEN DVD-RW Du måste formatera skivan innan du använder den första gången. Menybilden för formatering visas när du sätter i en DVD-RW första gången. Den visas inte om skivan redan är formaterad. I så fall kan du starta en inspelning när markeringen för pausläge för inspelning visas. 1 Ställ strömbrytaren på ON. 2 Skjut OPEN helt i pilens riktning och och öppna skivluckan försiktigt till stopp.

24 24 Menyanvändning Utsätt inte kameran för starka stötar när indikatorn för skivåtkomst lyser eller blinkar. Flytta greppremmen så den inte hindrar skivluckan. Det kan ta ett ögonblick sedan du har skjutit knappen OPEN innan skivluckan öppnas. 3 Håll om skivans kant och dra ut den försiktigt. Var försiktig och rör inte inspelningsytan på skivan eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. VIKTIGT När du skjuter knappen OPEN efter en inspelning uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan innan skivluckan öppnas. Om indikatorn för skivåtkomst lyser eller blinkar bör du inte utsätta kameran för stötar, till exempel genom att lägga ned den snabbt och med kraft på ett bord. Menyanvändning Menyanvändning Många funktioner i kameran kan ställas in i menyer som öppnas när du trycker på knapparna ( ) och ( ). För mer information om tillgängliga menyalternativ och inställningar, se Lista över alternativ - / ( 37). Val av ett menyalternativ ( 24) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) den önskade menyn i kolumnen till vänster och tryck på ( ). Titeln för den valda menyn visas i överkanten av bildskärmen med inställningarna under. 3 Välj ( ) inställningen som du vill ändra och tryck på ( ). Den orangefärgade listen visar den aktuella menyinställningen. Ej tillgängliga rader visas med svart färg. För att återgå till menyvalsbilden, välj ( ) [RETURN] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att lagra inställningen. 5 Tryck på. Du kan trycka på för att stänga menyn när som helst.

25 Första inställningen av klockan 25 Val av ett alternativ i menyn ( 25) Första inställningen av klockan Första inställningen av klockan Ändring av menyspråket Sv Alternativ Grundinställning 1 Tryck på. 2 Välj ( ) ikonen för funktionen som du vill ändra i kolumnen till vänster. Menyalternativ som inte kan användas visas med grå färg. 3 Välj ( ) den önskade inställningen bland de tillgängliga alternativen vid den nedre listen. Det valda alternativet markeras med ljusblå färg. Med några inställningar behöver du välja fler alternativ (, ) och/eller tryck på ( ). Följ de extra råden som visas på bildskärmen (till exempel ikonen, små pilar, med mera). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan trycka på för att stänga menyn när som helst. [DEUTSCH] [ ] [ENGLISH] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ITALIANO] [ ] [POLSKI] [ ] ( 24) DISPLAY SETUP LANGUAGE ENGLISH 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [LANGUAGE ] och tryck på ( ). 4 Välj (, ) det önskade alternativet och tryck på ( ). 5 Tryck på för att stänga menyn. Förberedelser ANMÄRKNINGAR Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningarna och som syns på bildskärmen när du ändrar inställningar för utskrift och direktöverföring ändras inte när du ändrar språket.

26 26 Första inställningen av klockan Ändring av tidszonen ( 24) DATE/TIME SETUP T.ZONE/DST PARIS 1 Tryck på. Grundinställning 2 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [T.ZONE/DST] och tryck på ( ). Den inställda tidszonen visas.grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 4 Välj ( ) din hemtidszon och tryck på ( ). Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Tidszoner och skillnader till GMT/UTC London GMT/UTC Paris +1 Cairo +2 Moscow +3 Dubai +4 Karachi +5 Dacca +6 Bangkok +7 Singapore +8 Tokyo +9 Sydney +10 Solomon +11 Wellington [WELLINGTN] +12 Samoa -11 Honolulu -10 Anchorage -9 Los Angeles [L.A.] -8 Denver -7 Chicago -6 New York -5 Caracas -4 Rio de Janeiro [RIO] -3 Fernando de Noronha [FERNANDO] -2 Azores -1 Inställning av datum och klockslag ( 24) DATE/TIME SETUP DATE/TIME 1.JAN :00 AM 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [DATE/TIME SETUP] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [DATE/TIME] och tryck på ( ). Dagen visas med orange färg. 4 Välj ( ) dagen och flytta ( ) till månadsinställningen. Nästa del av datum eller klockslag visas med orange färg. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt.

27 Första inställningen av klockan 27 Om du inte behöver ändra alla inställningar, flytta ( ) till en inställning som du vill ändra. 5 Tryck på för att stänga menyn och starta klockan. Sv VIKTIGT Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Anslut i så fall nätaggregatet till kameran för att ladda upp det inbyggda litiumbatteriet ( 100) och ställ in tidszon, datum och klockslag igen. Du kan också ändra visningssättet för datum ( 42). Förberedelser

28 28 Inspelning Inspelning Grundläggande Inspelning hantering Inspelning av video Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på en DVD-R eller DVD-R DL inte kan raderas, rekommenderar vi att du använder en DVD-RW (finns i handeln) för provinspelningar. 3 Lossa strömkällan och ta bort batteriet. 4 Stäng bildskärmen. VIKTIGT Undvik följande när skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar. Annars kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ut skivan. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte arbetssättet. ANMÄRKNINGAR 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA. Den röda indikatorn CAMERA tänds. 2 Ställ omkopplaren / i läget (Video). 3 Tryck på avtryckaren Start/Stop för att starta inspelningen. Inspelningen startar; tryck på avtryckaren Start/Stop igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. Skivåtkomstindikatorn DISC blinkar under inspelningen och lyser en kort stund medan scenen spelas in på skivan sedan du har ställt kameran i pausläge. NÄR INSPELNINGEN ÄR KLAR 1 Ta ut skivan. 2 Stäng av kameran. Om inspelningstiden: Genom att ändra inspelningshastigheten kan du ändra den tillgängliga inspelningstiden på skivan ( 43). När du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på bildskärmen. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Om energibesparing: När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av atomatiskt för att spara på batteriladdningen ( 41). För att sätta på kameran igen, skjut strömbrytaren mot MODE och släpp den eller ställ strömbrytaren på och tillbaka på ON. Om bildskärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda. blå eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen.

29 Inspelning 29 När du använder ett stativ: Lämna inte kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren.) Använd inte stativ med längre fästgänga än 5,5 mm.om du gör det kan kameran skadas. Kontroll av den senast inspelade scenen Tryck på WIDE SCR. Tryck flera gånger på knappen WIDE SCR för att växla mellan bredbildsformat (16:9) och normalt sidförhållande (4:3). ANMÄRKNINGAR Sv Tryck på (snabbkontroll). Kameran spelar upp den senaste scenen och återgår till pausläge för inspelning. När du kontrollerar scenen, välj ( ) ikonen och tryck på ( ) för att återgå till arbetssättet inspelning. Medan du kontrollerar en scen direkt efter inspelningen, kan du också radera scenen genom att välja ( ) ikonen ( 63). Val av sidförhållande för inspelningar (Bredbild 16:9 eller normalformat 4:3) Du kan välja sidförhållande för dina inspelningar så att de passar till din TV. KONTROLLERA Om du stänger av bildstabilisatorn när du spelar in i bredbildsformat (ställ in [IMG STAB] på [OFF]), ökar den maximala bildvinkeln ( 37). Uppspelning av en inspelning i bredbildsformat: TV-mottagare som är kompatibla med systemet Video ID-1 växlar automatiskt till bredbildsformatet 16:9. I annat fall behöver du ändra sidförhållandet manuellt. För att spela upp inspelningen i en TV med normalt sidförhållande (4:3) behöver du ändra inställningen [TV TYPE] motsvarande ( 42). Inspelning av stillbilder Var noga med att formatera ett minneskort med den här kameran innan du använder det första gången ( 69). Grundläggande hantering

30 30 Inspelning ANMÄRKNINGAR Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Håll PHOTO nedtryct halvvägs och ställ in skärpan manuellt med multiväljaren ( ). 1 Ställ strömbrytaren på ON för att ställa in kameran på arbetssättet CAMERA. Den röda indikatorn CAMERA tänds. 2 Ställ omkopplaren / i läget (Stillbilder). 3 Ändra inställningen av media för stillbilder om det behövs. Refer to Val av media för stillbilder ( 30). 4 Tryck ned PHOTO halvvägs. När skärpan har ställts in automatiskt blir markeringen grön och en eller flera fokuseringsramar visas. När du trycker på PHOTO på fjärrkontrollen registreras stillbilden omedelbart. 5 Tryck ned PHOTO helt. Åtkomstindikatorn CARD eller DISC blinkar medan bilden registreras (för kort respektive skiva). VIKTIGT Undvik följande medan visningen ( eller ) för skiva eller kort visas på skärmen och när åtkomstindikatorn DISC eller CARD lyser eller blinkar. Annars kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte skivluckan eller minneskortluckan och ta inte ut skivan eller minneskortet. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte läget för omkopplaren / eller arbetssättet. Val av media för stillbilder Du kan spela in stillbilder på ett minneskort eller en skiva. Det grundinställda mediet för stillbilder är minneskort. Om du inte ändrar inställningen av media för stillbilder registreras bilderna på det senast valda media. ( 24) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [MEDIA SEL. ] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) [DISC] eller [CARD] och tryck på ( ) för att spara inställningen och stänga menyn. Under inspelning ändras symbolen för arbetssätt till (stillbilder på skiva) eller (stillbilder på minneskort) beroende på valt media. Under uppspelning ändras symbolen för arbetssätt till (stillbilder på skiva) respektive (stillbilder på minneskort).

31 Uppspelning 31 Zoomning KONTROLLERA : Du kan också komplettera 10x optisk zoom med 200x digital zoom för specialeffekter ( 37). Zooma ut Uppspelning Uppspelning Uppspelning av video KONTROLLERA För viss manövrering kan du också använda knapparna på fjärrkontrollen. Sv Zooma in 10x optisk zoom Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Du kan ändra zoomhastigheten ( 37). Du kan välja en av tre fasta zoomhastigheter eller en variabel hastighet som beror på hur hårt du trycker på zoomreglaget: Tryck lätt för långsam zoom; tryck hårdare för snabbare zoom. ANMÄRKNINGAR Du kan också använda knapparna T och W på fjärrkontrollen. Zoomhastigheten med fjärrkontrollen är samma som med kamerans reglage (när en av de fasta hastigheterna är vald) eller fast på [SPEED 3] (när [VARIABLE] är vald). När du har ställt in zoomhastigheten [VARIABLE] blir hastigheten högre när kameran står i pausläge för inspelning. Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. 1 Ställ strömbrytaren på ON, skjut ned den mot MODE och släpp den för att ställa in kameran på arbetssättet PLAY. Den gröna indikatorn PLAY tänds. 2 Ställ omkopplaren / i läget (Video). Indexbilden med inspelade scener visas med en ram som markerar den första scenen. 3 Flytta (, ) valramen till scenen som du vill spela upp. Tryck på + eller - på kameran ( NEXT eller PREV. på fjärrkontrollen) för att flytta till nästa eller föregående indexbild. 4 Tryck på / för att starta uppspelningen. Uppspelningen startar från den valda scenen och fortsätter till slutet av den senast inspelade scenen. Grundläggande hantering

32 32 Uppspelning UNDER UPPSPELNING 5 Tryck på / igen för att ställa uppspelningen i pausläge. 6 Tryck på för att stoppa uppspelningen och återgå till indexbilden. ANMÄRKNINGAR Stäng bildskärmen om du vill använda sökaren. Under uppspelning av skivtypen DVD-R DL (med dubbla skikt) kan uppspelningen stoppa tillfälligt (cirka 1 sekund) när uppspelningen växlar från Skikt 1 till Skikt 2. Om bildskärmsvisningen: Under uppspelning visas inspelningens tidskod i bildens övre högra hörn i timmar : minuter : sekunder. Du kan också välja att visa datum och klockslag för inspelningen och andra inspelningsdata ( 35). Om du inte stänger av kameran kan du fortsätta uppspelningen från punkten där du stoppade senast. Speciella uppspelningsmetoder KONTROLLERA För viss manövrering kan du också använda knapparna på fjärrkontrollen. Snabb uppspelning framåt / Snabb uppspelning bakåt Under normal uppspelning, tryck på eller på kameran ( SEARCH eller SEARCH på fjärrkontrollen). Tryck flera gånger på knappen för att öka uppspelningshastigheten. Snabb uppspelning:5x 15x 25x normal hastighet. Pausläge under uppspelning Under normal uppspelning, tryck på / på kameran ( PAUSE på fjärrkontrollen). Slow motion framåt / Slow motion bakåt I pausläge under uppspelning, tryck på eller på kameran ( SLOW eller SLOW på fjärrkontrollen). Tryck flera gånger på knappen för att öka uppspelningshastigheten.

33 Uppspelning 33 Slow motion: 1/16 1/8 1/4 av normal hastighet. Överhoppning av scener Under normal uppspelning, tryck på multiväljaren ( ) på kameran ( NEXT på fjärrkontrollen) för att hoppa till början av nästa scen. Tryck på multiväljaren ( ) på kameran ( PREV. på fjärrkontrollen) för att återgå till början av den aktuella scenen. Tryck en gång till för att hoppa till början av den föregående scenen. ( 24) SYSTEM SETUP VOLUME Sv ANMÄRKNINGAR Inget ljud hörs under speciell uppspelning. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. Slow motion kan inte användas med skivor som är inspelade med arbetssättet VIDEO. Beroende på inspelningsättet kan det hända att ett kort avbrott eller ljud uppstår i scenväxlingen. Inställning av ljudvolymen Kameran återger ljudet med den inbyggda högtalaren. Om du stänger bildskärmen stängs ljudet av. 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [SYSTEM SETUP] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [VOLUME] och tryck på ( ). 4 Ställ in ( ) önskad volym och tryck på ( ). För att stänga av ljudet helt, tryck på ( ) tills volymikonen ändras till. 5 Tryck på för att spara inställningen och stänga menyn. Visning av stillbilder Grundläggande hantering Högtalare 1 Ställ strömbrytaren på ON, skjut ned den mot MODE och släpp den för att ställa in kameran på arbetssättet PLAY. Den gröna indikatorn PLAY tänds.

34 34 Uppspelning 2 Ställ omkopplaren / i läget (Stillbilder). 3 Ändra inställningen av media för stillbilder om det behövs. Se Val av media för stillbilder ( 30). 4 Använd multiväljaren ( ) för att flytta mellan bilderna. VIKTIGT Det kan hända att följande bilder inte visas korrekt. - Bilder som inte är inspelade med den här kameran. - Bilder som är redigerade med eller uppladdade från en dator (utom bildexemplen för kortmixning). - Bilder med ändrade filnamn. Undvik följande medan åtkomstindikatorn för skiva eller kort ( eller ) visas på bildskärmen och när åtkomstindikatorn för skiva (DISC) eller minneskort (CARD) lyser eller blinkar. Annars kan bilddata förloras permanent. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller starka stötar. - Öppna inte skivluckan eller kortluckan och ta inte ut skivan eller minneskortet. - Lossa inte strömkällan och stäng inte av kameran. - Ändra inte läget för omkopplaren / och ställ inte in ett annat arbetssätt. Bildspel Indexbild 1 Tryck zoomreglaget mot W. Indexbilden för stillbilder visas. 2 Välj (, ) en bild. Flytta markören till bilden som du vill visa. Tryck på + eller - på kameran ( NEXT eller PREV. på fjärrkontrollen) för att flytta till nästa eller föregående indexsida. 3 Tryck zoomreglaget mot T. Indexbilden stängs och den valda bilden visas. Bildhoppfunktion Du kan också snabbt lokalisera en viss bild utan att bläddra genom alla bilder. Tryck på multiväljaren ( ) och håll den nedtryckt. Bildnumren visas snabbt i följd. När du släpper ut multiväljaren visas bilden med det valda bildnumret. Förstoring av en stillbild Under uppspelning kan du förstora stillbilder upp till 5 gånger. SLIDESHOW ( 25) 1 Tryck på. 2 Välj ( ) [ SLIDESHOW] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [START] och tryck på ( ). Bilderna visas i följd. Tryck på för att stoppa bildspelet.

35 Uppspelning 35 1 Tryck zoomreglaget mot T. Bilden förstoras 2x och en ram visar läget för det förstorade utsnittet. Tryck zoomreglaget mot T för att förstora bilden ytterligare. För att förstora bilden mindre än 2x, tryck zoomreglaget mot W. visas för bilder som inte kan förstoras. 2 Välj delen av bilden som du vill förstora med multiväljaren. Flytta (, ) ramen till bildutsnittet som du vill förstora. För att avbryta förstoringen, tryck zoomreglaget mot W tills ramen försvinner. Visning av inspelningsdata Kameran bildar en datakod med datum och klockslag för inspelningen plus andra kameradata som slutartid och exponering (bländarvärde). Du kan välja vilka data som ska visas. KONTROLLERA Zoomreglage Multiväljare Alternativ Val av datakod 1 Tryck på. Grundinställning [ DATE], [ TIME] Visar datum eller klockslag när videoscenen eller stillbilden spelades in. [ DATE & TIME] Visar både datum och klockslag för inspelningen. [ CAMERA DATA] Visar bländarvärdet och slutartiden som användes för exponeringen av bilden. [ CAM.& D/T] Visar bländarvärdet, slutartiden, datum och klockslag för inspelningen. ( 24) DISPLAY SETUP DATA CODE DATE & TIME 2 Välj ( ) [DISPLAY SETUP] och tryck på ( ). 3 Välj ( ) [DATA CODE] och tryck på ( ). 4 Välj ( ) det önskade alternativet och tryck på ( ). 5 Tryck på för att stänga menyn. Sv Grundläggande hantering : endast [DATE], [TIME], [DATE&TIME].

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 20 Da 20. udgave Version 20 Sv Su Digital Videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Din manual CANON MVX450

Din manual CANON MVX450 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX450. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX450 instruktionsbok (information,

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer