Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas."

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL

2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT LUCKOR ELLER BAKSTYCKEN. INGEN SERVICE AV KAMERAN KAN UTFÖRAS AV ANVÄNDAREN. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. CA-570 har en typskylt på undersidan. 2

3 Användning av bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon MV800i/MV800/MV790. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Du kan ändra menyspråket ( 65). Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden i LCD-monitorn eller sökaren. Illustrationerna visar i huvudsak modellen MV800i. Inställning av tidszon, datum och klockslag Sv Inledning Arbetssätt (se nedan) Menyalternativ visas i grundinställning Ställ in tidszon, datum och klockslag innan du börjar använda kameran eller om klockan har grundinställts när du har bytt backupbatteri. Inställning av tidszon och sommartid CARD CARD PLAY MENY SYSTEM T.ZONE/DST PARIS ( 37) 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. Knappar och omkopplare för manövreringen Om arbetssätten Arbetssättet styrs av lägena för strömbrytaren POWER. Operating Mode POWER Switch 2. Vrid inställningsratten för att välja [SYSTEM] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [T.ZONE/DST] och tryck in inställningsratten. Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. Erkännande av varumärken är ett varumärke. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerat i USA och andra länder. Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 3

4 Innehåll Inledning Användning av bruksanvisningen...3 Kontroll av medlevererade tillbehör...6 Delarnas namn...7 Grundläggande hantering Förberedelser Förberedelser av strömkällan...10 Isättning och urtagning av kassetten...13 Installation av backupbatteriet...14 Iordningställande av kameran...15 Inställning av LCD-monitorn...17 Inställning av tidszon, datum och klockslag...18 Inspelning Inspelning av videofilmer på band...21 Zoomning...25 Tips för bättre videofilmer...27 Uppspelning Uppspelning av ett band...28 Inställning av ljudvolymen...30 Uppspelning i en TV...31 Avancerade funktioner Menyer och inställningar...34 Inspelning Inspelningsprogrammen...39 Inspelning i svagt ljus...42 Funktionen för hudåtergivning...43 Exponeringskompensation...44 Manuell fokusering...45 Vitbalansering...47 Inställning av slutartid...49 Självutlösaren...51 Inställning av inspelningssätt (SP/LP)...52 Ljudinspelning...53 Användning av digitala effekter :9 (filmning i bredbildsformat)...58 Uppspelning Bildvisning med zoom...59 Visning av datakod...60 Slutsökning...62 Uppspelning av ett band med tillagt ljud...63 Övriga funktioner Gör kameran personlig...64 Val av menyspråk...65 Övriga kamerainställningar

5 Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet...68 Inspelning från analoga videoenheter (videobandspelare, TV eller videokamera)...70 Inspelning från digitala videoenheter (DV-dubbning)...71 AD-omvandling (omvandling av analoga signaler till digitala)...73 Överföring av videoinspelningar till en dator...75 Övrig information Sökarinformation...76 Meddelanden...78 Underhåll/Övrigt...79 Felsökning...84 Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder)...87 Extra tillbehör...88 Tekniska data...90 Register...92 Sv Inledning 5

6 Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) NB-2LH Batteri Litiumbatteri CR1616 Objektivlock och fästsnöre SS-900 Axelrem STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* * Endast för Europa. 6

7 Delarnas namn MV800i/MV800/MV790 Sv Inledning REC SEARCH snabbsökning ( 24) / (snabbkontroll) ( 24) / (snabbspolning bakåt) ( 28) REC SEARCH + snabbsökning ( 24) / (snabbspolning framåt) ( 28) LCD BACKLIGHT displaybelysning ( 17) WIDESCREEN bredbild ( 58) / DATA CODE datakod ( 60) NIGHT MODE kvällsmotiv ( 42) / (stopp) ( 28) FOCUS ( 45) / / (uppspelning/paus) ( 28) DIGITAL EFFECTS ON/OFF ( 54) AE SHIFT exponeringskompensation ( 44) / END SEARCH slutsökning ( 62) REC PAUSE pausläge för inspelning ( 70) Högtalare ( 30) LCD-monitor ( 17) SET inställningsratt ( 34) CHARGE laddningsindikator ( 10) Programväljare ( 39) EASY Enkel filmning Programautomatik Backupbatteriutrymme ( 14) Batterifastsättningsenhet ( 10) / Tillverkningsnummer DC IN spänningskontakt ( 10) MENU knapp ( 34) 7

8 Dioptriinställningsarm ( 15) Sökare ( 15) BATT. frigöringsknapp för batteriet ( 10) POWER strömbrytare ( 3) Lucka för kassettutrymmet ( 13) Kassettutrymme ( 13) OPEN/EJECT kassettutmatning ( 13) Zoomreglage ( 25) Fingerstöd Remfäste ( 16) Grepprem ( 15) Avtryckare ( 21) 8

9 Sv Inledning Kontaktlucka Stereomikrofon AV-kontakt ( 31) DV-kontakt ( 68) Stativgänga ( 27) 9

10 Grundläggande hantering Förberedelser av strömkällan Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Sätt fast batteriet på kameran. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. 4. Lossa nätaggregatets kabel från kameran när laddningen är klar. Lossa nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. 5. Stäng av kameran och ta bort batteriet efter användningen. Tryck på knappen BATT. för att ta bort batteriet. CHARGE laddningsindikator DC IN spänningskontakt 10

11 Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Sv Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Om nätaggregatet är nära en TV, kan det ge störningar i bilden. Flytta i så fall nätaggregatet längre från TV:n eller antennkabeln. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsutgång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Det kan orsaka att laddningen avbryts. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameran och sätt fast det igen. Grundläggande hantering Förberedelser Om nätaggregatet eller batteriet är felaktiga blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE visar batteriets tillstånd %: Blinkar en gång per sekund Mer än 50 %: Blinkar två gånger per sekund 100 %: Lyser stadigt 11

12 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De nedanstående tiderna är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri NB-2LH NB-2L BP-2L12 BP-2L14 Laddningstid 130 min 115 min 205 min 235 min Max. inspelningstid Sökare 135 min 115 min 245 min 300 min LCD normal 95 min 80 min 170 min 210 min extra 85 min 70 min 145 min 185 min ljusstark Typisk inspelningstid* Sökare 75 min 60 min 130 min 160 min LCD normal 55 min 45 min 95 min 120 min extra 50 min 40 min 85 min 105 min ljusstark Uppspelningstid 100 min 85 min 175 min 220 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/ stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. De faktiska tiderna kan vara kortare. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt och laddningen avbryts. Ett litiumjonbatteri kan laddas även om det inte är urladdat. Det behöver alltså inte laddas ur helt före laddningen. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. För att spara batteriladdningen bör du stänga av kameran i stället för att låta kameran stå i pausläge när du inte spelar in. 12

13 Isättning och urtagning av kassetten Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 1. Skjut knappen OPEN/EJECT och Inspelningsspärr öppna luckan till kassettutrymmet. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. 2. Sätt i eller ta ur kassetten. Sätt i kassetten med fönstret vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut för att ta ut den. 3. Tryck på markeringen på kassettutrymmet tills du hör ett klick. Sv 4. Vänta tills kassettutrymmet har stängts automatiskt och stäng sedan luckan för kassettutrymmet. Grundläggande hantering Förberedelser Hindra inte kassettutrymmets rörelser medan det öppnas eller stängs och försök inte att stänga luckan förrän kassettutrymmet är helt stängt. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med luckan till kassettutrymmet. Om en strömkälla är ansluten till kameran kan du sätta i eller ta ur en kassett även om strömbrytaren POWER står på OFF. 13

14 Installation av backupbatteriet Backupbatteriet (ett litiumbatteri CR1616) driver kamerans klocka och kalender ( 18) och andra inställningar när ingen strömkälla är ansluten till kameran. Anslut en strömkälla till kameran för att bevara kamerans inställningar när du byter backupbatteriet. 1. Öppna luckan till backupbatteriet 2. Sätt i backupbatteriet med sidan + vänd utåt. 3. Stäng luckan. Backupbatteriet har en livslängd av cirka ett år. backupbatteriet behöver bytas. blinkar med röd färg när 14

15 Iordningställande av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt LCD-monitorn vara stängd. 2. Dra ut sökaren. 3. Ställ in armen för sökarinställning. 4. Skjut in sökaren igen. Sv Gör objektivlocket i ordning 1. Sätt fast fästsnöret på objektivlocket. 2. Trä greppremmen genom öglan på snöret. Tryck in knapparna på objektivlocket när du sätter fast eller tar av det. Haka fast objektivlocket på greppremmen när du filmar och sätt fast det på objektivet när du slutar filma. Grundläggande hantering Förberedelser Sätt fast greppremmen Håll kameran med höger hand och ställ in greppremmen med vänster hand. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. 15

16 Sätt fast axelremmen Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. SS-900 Axelrem 16

17 Inställning av LCD-monitorn Vridning av LCD-monitorn Fäll ut LCD-monitorn 90 grader. Du kan vrida LCD-monitorn 90 grader nedåt. Du kan vrida LCD-monitorn 180 grader framåt. Sv LCD-monitorns bakgrundsbelysning LCD BACKLIGHT knapp Grundläggande hantering Förberedelser Du kan ändra LCD-monitorns ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen LCD BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. Tryck på knappen LCD BACKLIGHT. Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. När du driver kameran med ett batteri behåller kameran inställningen även om du ändrar läget för strömbrytaren POWER. Batteriet laddas ur snabbare när du ställer in extra ljusstark bakgrundsbelysning i LCD-monitorn ( 12). 17

18 Inställning av tidszon, datum och klockslag Ställ in tidszon, datum och klockslag innan du börjar använda kameran eller om klockan har grundinställts när du har bytt backupbatteri. Inställning av tidszon och sommartid MENY ( 34) SYSTEM T.ZONE/DST PARIS 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja [SYSTEM] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [T.ZONE/DST] och tryck in inställningsratten. Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 4. Vrid inställningsratten för att ställa in din hemtidszon och tryck in inställningsratten. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Inställning av datum och klockslag MENY ( 34) SYSTEM D/TIME SET 1.JAN :00 AM 5. Vrid inställningsratten för att välja [D/TIME SET] och tryck in inställningsratten. Årtalet börjar blinka i sökarinformationen. 6. Vrid inställningsratten för att ändra årtalet och tryck in inställningsratten. Nästa del av datumvisningen börjar blinka. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. 18

19 7. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn och starta klockan. Sv Nr. Tidszon Nr. Tidszon 1 LONDON 13 WELLGTN (Wellington) 2 PARIS 14 SAMOA 3 CAIRO 15 HONOLU. (Honolulu) 4 MOSCOW 16 ANCHOR. (Anchorage) 5 DUBAI 17 L.A. (Los Angeles) 6 KARACHI 18 DENVER 7 DACCA 19 CHICAGO 8 BANGKOK 20 N.Y. (New York) 9 H. KONG (Hong Kong) 21 CARACAS 10 TOKYO 22 RIO (Rio de Janeiro) 11 SYDNEY 23 FERNAN. (Fernando de Noronha) 12 SOLOMON 24 AZORES Grundläggande hantering Förberedelser När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. 19

20 Visning av datum och klockslag under inspelning Du kan visa tidszon, datum och klockslag i nedre vänstra hörnet av bilden. MENY ( 34) DISPLAY SETUP/ D/T DISPLAY OFF 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten och välj [DISPLAY SETUP/ ] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D/T DISPLAY] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [ON]. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. 20

21 Inspelning av videofilmer på band Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Gör ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 79). Inspelning 1. Ta av objektivlocket. 2. Ställ in kameran på. Ställ strömbrytaren POWER på. Sv 3. Öppna LCD-monitorn. 4. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. OFF POWER Grundläggande hantering Inspelning När du har avslutat en inspelning 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Stäng LCD-monitorn. 3. Sätt på objektivlocket. 4. Ta ur videokassetten. 5. Ta bort strömkällan. 21

22 Om LCD-monitorn och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. Om du lämnar kameran i pausläge för inspelning stängs den av efter 5 minuter för att skydda bandet och videohuvudena. AUTO POWER OFF visas cirka 20 sekunder innan kameran stängs av. För att ställa kameran i pausläge för inspelning igen, ställ strömbrytaren POWER på OFF och därefter på igen. Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda LCD-monitorn i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Visning av bilden framåt Du kan vrida LCD-monitorn så att den blir riktad rakt framåt. Sökaren tänds så att du kan se bilden bakom kameran och människor i motivet kan se sig själva i monitorn. När du vänder LCD-monitorn rakt framåt visas bilden spegelvänd (LCD MIRROR ON). Du kan också välja att visa bilden rättvänd (LCD MIRROR OFF). MENY ( 34) DISPLAY SETUP/ LCD MIRROR ON 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten och välj [DISPLAY SETUP/ ] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [LCD MIRROR] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [OFF]. 22

23 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. När [LCD MIRROR] är inställd på [ON] visas en del av sökarinformationen spegelvänd. Sökarinformation under inspelning Sv Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. END blinkar när bandet är slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen. Om blinkar blinkar med röd färg om backupbatteriet är förbrukat eller inte isatt. Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Grundläggande hantering Inspelning 23

24 Kontroll och sökning under inspelning REC SEARCH snabbsökning/ (snabbkontroll av scenslut) REC SEARCH + snabbsökning Snabbkontroll av scenslut När kameran står i pausläge för inspelning kan du använda den här funktionen för att kontrollera de sista sekunderna av den föregående scenen så att den avslutas korrekt. Tryck på knappen (snabbkontroll) och släpp ut den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. Snabbsökning När kameran står i pausläge för inspelning, kan du använda snabbsökningen för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen. Tryck in knappen REC SEARCH + (framåt) eller (bakåt) och håll den intryckt. Släpp knappen vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. 24

25 Zoomning Kameran har optisk zoom och digital zoom. Zooma in Sv Zooma ut Zoomreglage Optisk zoom 20x optisk zoom 18x optisk zoom Grundläggande hantering Inspelning Tryck zoomreglaget mot W för att zooma ut (mot vidvinkel). Tryck zoomreglaget mot T för att zooma in (mot tele). Tryck lätt på zoomreglaget för långsam zoom. Tryck hårdare för snabbare zoom. Gå inte närmare motivet än 1 meter om du vill använda alla brännvidder. Med vidvinkel kan du ställa in skärpan så nära objektivet som 1 cm. Zoomhastigheten är lite högre i pausläge för inspelning. 25

26 Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. 80x/400x digital zoom 72x/360x digital zoom MENY ( 34) SETUP D.ZOOM OFF 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja [ SET UP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D.ZOOM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja en inställning. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Digital zoom kan inte användas med Kvällsmotiv ("Night"). Digital zoom kan inte användas tillsammans med multibildsvisning. En zoomindikator visas under 4 sekunder. Den förlängs med ljusblå färg när den digitala zoomen är inställd på 80x (MV800i/MV800) eller 72x (MV790) och förlängs ytterligare med mörkblå färg när den är inställd på 400x (MV800i/ MV800) eller 360x (MV790). 26

27 Tips för bättre videofilmer Håll kameran stadigt Det är viktigt att du håller kameran stadigt för att filmerna ska bli stabila och tydliga. Håll kameran med höger hand och tryck höger armbåge mot kroppen. Stöd kameran med vänster hand när det behövs. Var försiktig så att du inte rör mikrofonen eller objektivet med fingrarna. Sv För stabilare inspelningar Luta dig mot en vägg Ställ kameran på ett bord Ligg ned och stöd dig på armbågarna Belysning Välj i allmänhet att filma med solen snett bakom dig. Ställ dig på ett knä Använd ett stativ Grundläggande hantering Inspelning Om du använder ett stativ, tänk på att inte lämna kameran med sökaren i starkt solljus. (Sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med längre fästgänga än 5,5 mm eftersom det kan skada kameran. 27

28 Uppspelning av ett band Om den uppspelade bilden är distorderad, gör ren videohuvudena med en Canon Digital Head Cleaning Cassette eller en annan rengöringskassett för digitala videohuvuden med ett annat välkänt märke ( 79). 1. Ställ in kameran på. Ställ strömbrytaren POWER på PLAY (VCR). 2. Öppna LCD-monitorn. Du kan också fälla in LCD-monitorn med bildsidan utåt. 3. Tryck på knappen för att återspola bandet. 4. Tryck på knappen / för att starta uppspelningen. 5. Tryck på knappen för att stoppa uppspelningen. Stäng LCD-monitorn om du vill använda sökaren. Om sökarinformationen: Under uppspelning visar tidskoden timme, minut, sekund och frame-nummer. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. 28

29 Speciella uppspelningsmetoder Sv / (pausläge under uppspelning) Tryckk på knappen / under normal uppspelning för att ställa uppspelningen i pausläge. (snabbspolning framåt med bild) / (snabbspolning bakåt med bild) Spelar upp bandet med 11,5 gånger normal hastighet (framåt eller bakåt). Tryck in knappen och håll den intryckt under normal uppspelning eller snabbspolning framåt. Ljudet hörs inte under speciell uppspelning. Bilden kan bli förvrängd under vissa speciella uppspelningsmetoder. Kameran stoppar bandet automatiskt för att skydda bandet och videohuvudena om du lämnar den i pausläge under uppspelning under längre tid än 5 minuter. Grundläggande hantering Uppspelning 29

30 Inställning av ljudvolymen När du använder LCD-monitorn för uppspelning återger kameran ljudet med den inbyggda högtalaren. Högtalaren stängs av när du stänger LCD-monitorn. Högtalare SET inställningsratt Vrid inställningsratten uppåt för att öka ljudvolymen och nedåt för att sänka den. En volymlist visas 2 sekunder. Du kan stänga av högtalaren helt genom att vrida inställningsratten nedåt tills [OFF] visas. Vrid inställningsratten uppåt för att öka ljudstyrkan. 30

31 Uppspelning i en TV TV med scartkontakt Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. Sv Signalriktning STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter Grundläggande hantering Uppspelning 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Scartadapter PC-A10 till TV:ns eller videobandspelarens scartkontakt. 3. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audio-kontakterna på scartadaptern. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 4. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. 31

32 TV med AV-ingångar Se också bruksanvisningen för TV:n eller videobandspelaren. VIDEO Signalriktning STV-250N Stereovideokabel (medlevereras) AUDIO L R 1. Stäng av alla enheter innan du börjar ansluta dem. 2. Anslut Stereovideokabel STV-250N till kamerans AV-kontakt och till audiokontakterna på TV:n eller videobandspelaren. Anslut den vita kabelkontakten till den vita AUDIO-kontakten L (vänster), den röda kabelkontakten till den röda AUDIO-kontakten R (höger) och den gula kabelkontaktern till den gula videokontakten VIDEO. 3. Om du ansluter till en TV, ställ in TV:n för AV in eller motsvarande. Om du ansluter kameran till en videobandspelare, ställ in videobandspelaren för AV in (LINE IN) eller motsvarande. Vi rekommenderar att du driver kameran med nätaggregatet. 32

33 Tvåspråkigt ljud Du kan välja utgångskanal när du spelar upp ett band med tvåspråkigt ljud. Sv MENY ( 34) AUDIO SETUP OUTPUT CH L/R 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja [AUDIO SETUP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [OUTPUT CH] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in ett alternativ. L/R: Mono: L+R (vänster + höger) Språk: main + sub L/L: Mono: L (vänster) i 2 kanaler Språk: main R/R: Mono: R (höger) i 2 kanaler Språk: sub 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande hantering Uppspelning Inställningen återgår till L/R när du stänger av kameran. 33

34 Avancerade funktioner Menyer och inställningar Många av kamerans avancerade funktioner är inställbara från menyer i sökarinformationen. SET inställningsratt MENU knapp Val av menyer och inställningar 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 2. Vrid inställningsratten för att välja ett alternativ och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja ett alternativ och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja en inställning. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. När du ställer in vitbalansen, slutartiden eller språket, tryck in inställningsratten först innan du trycker på knappen MENU. Du kan trycka på knappen MENU när som helst för att stänga menyn. Alternativ som inte är tillgängliga visas med magenta färg. 34

35 Menyinställningar och grundinställningar Grundinställningarna visas med fet stil. MENU Sv Undermeny Menyrad Inställningsalternativ D.EFFECT SETUP D.E.SELECT, FADER, EFFECT, MULTI-S 54 FADER TYPE EFFECT TYPE M.S.SPEED FADE-T, WIPE, CORNER, JUMP, FLIP, PUZZLE, ZIGZAG, BEAM, TIDE ART, BLACK&WHITE, SEPIA, MOSAIC, BALL, CUBE, WAVE, COLOR MASK, MIRROR MANUAL, FAST, MODERATE, SLOW M.S.SPLIT 4, 9, 16 SETUP SHUTTER AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 49 1/2000 A.SL SHUTTER ON, OFF 50 D.ZOOM MV800i/MV800 MV OFF, 80X, 400X OFF, 72X, 360X IMG STAB ON, OFF 67 WHITE BAL. AUTO, SET, INDOOR, OUTDOOR 47 SELF TIMER ON, OFF 51 SKIN DETAIL SOFT, NORMAL 43 VCR SETUP REC MODE SP, LP 52 Avancerade funktioner AUDIO SETUP WIND SCREEN AUTO, OFF 53 AUDIO MODE 16bit, 12bit 53 DISPLAY SETUP/ BRIGHTNESS 66 LCD MIRROR ON, OFF 22 TV SCREEN ON, OFF 76 D/T DISPLAY ON, OFF 20 LANGUAGE Se listan med menyspråk. 65 DATE FORMAT 65 DEMO MODE ON, OFF 67 35

36 Undermeny Menyrad Inställningsalternativ SYSTEM PIPSIGNAL ON, OFF 66 T.ZONE/DST Se listan med tidszoner. 18 D/TIME SET 18 MY START-UP IMG ON, OFF 64 S-UP SOUND OFF, PATTERN1, PATTERN2 64 OPER.SOUND SELF-T SOUND 36

37 MENU * MV800i. Undermeny Menyrad Inställningsalternativ D.EFFECT SETUP D.E.SELECT, FADER, EFFECT, MULTI-S 54 Sv FADER TYPE EFFECT TYPE M.S.SPEED FADE-T, WIPE, CORNER, JUMP, FLIP, PUZZLE, ZIGZAG, BEAM, TIDE ART, BLACK&WHITE, SEPIA, MOSAIC, BALL, CUBE, WAVE, COLOR MASK, MIRROR MANUAL, FAST, MODERATE, SLOW M.S.SPLIT 4, 9, 16 VCR SETUP REC MODE* SP, LP 52 AV DV* ON, OFF 73 AUDIO SETUP OUTPUT CH L/R, L/L, R/R 33 AUDIO MODE* 16bit, 12bit 53 12bit AUDIO STEREO1, STEREO2, MIX/FIXED, 63 MIX/VARI. MIX BALANCE 63 DISPLAY SETUP/ BRIGHTNESS 66 TV SCREEN ON, OFF 76 DISPLAYS ON, OFF <PLAYBK> 76 6SEC.DATE ON, OFF 61 Avancerade funktioner DATA CODE DATE/TIME, DATA, CAM.& D/T 60 D/TIME SEL. DATE, TIME, DATE & TIME 60 LANGUAGE Se listan med menyspråk. 65 DATE FORMAT 65 SYSTEM PIPSIGNAL ON, OFF 66 T.ZONE/DST Se listan med tidszoner. 18 D/TIME SET 18 37

38 Undermeny Menyrad Inställningsalternativ MY START-UP IMG ON, OFF 64 S-UP SOUND OFF, PATTERN1, PATTERN2 64 OPER.SOUND SELF-T SOUND 38

39 Inspelningsprogrammen Enkel filmning Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Du behöver bara rikta in kameran och trycka på avtryckaren. Sv Programautomatik AUTO Kameran ställer in skärpa, exponering och andra inställningar helt automatiskt. Dessutom kan du ställa in funktionerna manuellt. Sport Använd det här programmet för att filma sport (till exempel tennis och golf), rörliga motiv och när du filmar från en bil i rörelse. Porträtt Använd det här programmet för att betona huvudmotivet mot en oskarp bakgrund eller förgrund. Effekten av oskarp bakgrund blir tydligare med längre brännvidder (mot tele). Spotlight Använd det här programmet för att filma spotlightbelysta scener och fyrverkerier. Avancerade funktioner Inspelning Sand och snö Använd det här programmet när motivet har övervägande ljusa toner, till exempel sand, snö eller vita hus. Det hindrar huvudmotivet att bli underexponerat. Svagt ljus Med det här programmet kan du filma i mycket svagt ljus. 39

40 Programväljare Tillgängliga funktioner i varje inspelningsprogram: Inspelningsprogram Bildstabilisator (på) Fokusering (A) Vitbalansering (A) Vindbrusfilter (A) Slutartid (A) (A) Exponeringskompensation Digitala effekter : Tillgänglig : Ej tillgänglig A: Auto-inställning Inställning av programmet för enkel filmning Ställ programväljaren på EASY. EASY visas. 40

41 Inställning av programautomatik 1. Ställ programväljaren på. Sv 2. Tryck in inställningsratten. En lista med inspelningsprogrammen visas. 3. Välj ett inspelningsprogram och tryck in inställningsratten. Symbolen för programmet visas upptill till vänster i bilden. Inställningen återgår till Auto när du ändrar programväljarens läge. Byt inte program medan du filmar, eftersom bildens ljushet då kan ändras plötsligt. Sport/Porträtt: Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Sand och snö: - Huvudmotivet kan bli överexponerat om bakgrunden har mörka toner. Kontrollera bilden i LCD-monitorn eller sökaren. - Rörelser kan se hackiga ut när de visas med normal hastighet. Svagt ljus: - Rörliga motiv kan återges med eftersläpningar i bilden. - Bildkvaliteten kan bli sämre än med andra program. - Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Avancerade funktioner Inspelning 41

42 Inspelning i svagt ljus Du kan spela in i mycket svagt ljus, till exempel när tillsatsbelysning inte kan användas. Programväljare Night (Kvällsmotiv) NIGHT MODE knapp 1. Ställ programväljaren på. 2. Tryck på knappen NIGHT MODE. " " visas. Tryck på knappen NIGHT MODE igen för att återgå till läget Auto. Rörliga motiv kan återges med eftersläpningar i bilden. Bildkvaliteten kan bli sämre än med andra program. Vita punkter kan visas i bilden. Autofokusen kanske inte fungerar lika bra som vanligt. Ställ i så fall in skärpan manuellt. Digital zoom och multibildsvisning kan inte användas tillsammans med Nightfunktionerna. Du kan inte ändra inspelningsprogrammet när en av Night-funktionerna är aktiverad. 42

43 Funktionen för hudåtergivning När du filmar människor i närbild ställer kameran automatiskt in en mjukare återgivning av hudtoner. Det ger en jämnare och vackrare återgivning av hud. Sv MENU ( 34) SETUP SKIN DETAIL NORMAL Öppna menyn och välj [ SETUP]. Välj [SKIN DETAIL], ställ in [SOFT] och stäng menyn. Funktionen för hudåtergivning kan inte användas när programväljaren är inställd på EASY. [SKIN DETAIL] återgår till [NORMAL] när du ändrar inställningen av strömbrytaren POWER eller programväljaren. För att få bästa effekt bör du använda den här funktionen när du spelar in närbilder av människors ansikten. Det kan hända att andra bilddelar med samma färgtoner återges med lägre detaljskärpa. Avancerade funktioner Inspelning 43

44 Exponeringskompensation Du kan kompensera den automatiska exponeringsinställningen så att bilden blir ljusare eller mörkare. Använd det till exempel för motiv i motljus eller motiv med mycket ljus eller mörk bakgrund. Inställbara värden: 2 till +2 EV i steg om 0,25 EV (utom 1,75 och +1,75). AE SHIFT knapp för exponeringskompensation SET inställningsratt 1. Ställ programväljaren på. 2. Ställ in ett annat inspelningsprogram än Enkel filming, Spotlight eller Sand och snö. 3. Tryck på knappen AE SHIFT. AE ±0 visas med ljusblå färg. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in värdet för exponeringskompensationen. Vrid inställningsratten uppåt för att göra bilden ljusare eller nedåt för att göra den mörkare. Om MF visas med ljusblå färg kan du inte ställa in exponeringskompensation. Tryck på knappen AE SHIFT igen så att AE ±0 visas med ljusblå färg. Kameran minns inställningen även om du stänger av kameran eller ändrar inspelningsprogrammet. 44

45 Manuell fokusering Autofokusen kanske inte fungerar bra med följande motivtyper: Ställ i så fall in skärpan manuellt. Starkt reflekterande ytor Motiv med låg kontrast och som saknar vertikala linjer Snabbrörliga motiv Genom smutsiga eller våta fönster Svagt belysta motiv Sv FOCUS knapp Zoomreglage Programväljare 1. Ställ programväljaren på. SET inställningsratt Avancerade funktioner Inspelning 2. Ställ in zoomen. Om du zoomar efter skärpeinställningen kan skärpeläget flyttas. Ställ in zoomen innan du ställer in skärpan. 3. Tryck på knappen FOCUS. "MF" visas. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in skärpan. Vrid inställningsratten uppåt eller nedåt så att huvudmotivet blir så skarpt som möjligt. Tryck på knappen FOCUS för att återgå till autofokus. Inställningen återgår till autofokus när du ställer programväljaren på EASY. Ställ in skärpan igen om kameran har varit avstängd. 45

46 Skärpeinställning på oändligt Använd den här funktionen när du vill ställa in skärpan på avlägsna motiv som berg och fyrverkerier. Tryck in knappen FOCUS längre än 2 sekunder efter steg 2 i Manuell fokusering. MF visas. Om du använder zoomen eller vrider inställningsratten försvinner kameran ställs in för manuell fokusering. och 46

47 Vitbalansering Du kan använda de förinställda lägena för anpassning av färgåtergivningen eller vitbalansera manuellt för bästa resultat. Sv AUTO SET INDOOR OUTDOOR Automatisk vitbalansering Använd manuell (egen) vitbalansering för att vita motiv ska se vita ut i bilden även med färgad belysning. Använd den här inställningen när motivet är belyst med en videobelysning eller andra glödlampor. Använd den här inställningen för filmning utomhus i svagt ljus och för fyrverkerier, solnedgångar och soluppgångar. Vitt motiv eller papper Zoomreglage SET inställningsratt Programväljare MENU knapp Avancerade funktioner Inspelning MENU ( 34) SETUP WHITE BAL. AUTO 1. Ställ programväljaren på. 2. För manuell (egen) vitbalansering: Rikta kameran mot en vit del i motivet och gå nära eller zooma så att den vita motivdelen fyller sökarbilden. Fortsätt att rikta kameran mot den vita motivdelen tills steg 3 är klart. 3. Öppna menyn och välj [ SETUP]. Välj [WHITE BAL.], välj ett alternativ och stäng menyn. När du har ställt in [SET ]: blinkar tills inställningen är klar. 47

48 48 Använd den automatiska inställningen för vanliga motiv utomhus. När du ställer programväljaren på EASY, ställs vitbalansen in på [AUTO]. Kameran minns inställningen av vitbalans även om du stänger av den. När du har ställt in vitbalansen manuellt: - Beroende på ljuskällan kan det hända att fortsätter blinka. Resultatet blir ändå bättre än med automatisk inställning. - Ändra inställningen om ljusförhållandena ändras. - Stäng av den digitala zoomen. Manuell (egen) vitbalansering kan ge bättre resultat i följande situationer: - När ljusförhållandena ändras ständigt - Närbilder - Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog) - Med belysning av kvicksilverlampor eller vissa lysrörstyper

49 Inställning av slutartid Du kan ställa in slutartiden manuellt för att ta skarpare bilder av rörliga motiv. Välj mellan AUTO, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 eller 1/2000 s. Sv MENU ( 34) SETUP SHUTTER AUTO 1. Ställ programväljaren på. 2. Ställ in inspelningsprogrammet (Auto). 3. Öppna menyn och välj [ SETUP]. 4. Välj [SHUTTER]. 5. Ställ in slutartiden och tryck in inställningsratten. 6. Stäng menyn. Rikta inte kameran rakt mot solen när slutartiden 1/1000 s eller kortare är inställd. Bilden kan flimra när du spelar in med korta slutartider. Inställningen återgår till automatik när du ställer programväljaren på eller byter inspelningsprogram. Riktlinjer för filmning med korta slutartider: - Utomhussport som golf eller tennis 1/2000 s - Rörliga motiv som bilar och vagnar i en berg-och-dalbana: 1/1000, 1/500 eller 1/250 s - Inomhussport som basketboll 1/120 s Avancerade funktioner Inspelning 49

50 Automatisk lång slutartid Med Enkel filming och när [SHUTTER] är inställd på [AUTO] med inställningen Auto använder kameran slutartider ned till 1/25 s. Det ökar möjligheterna att filma i svagt ljus. Du kan också ställa in kameran så att den inte ställer in en lång slutartid. MENU ( 34) SETUP A.SL SHUTTER ON Öppna menyn och välj [ SETUP]. Välj [A.SL SHUTTER], ställ in [OFF] och stäng menyn. Med inställningen [ON] kan rörliga motiv återges med eftersläpningar i bilden. 50

51 Självutlösaren Sv Avtryckare SET inställningsratt MENU knapp MENU ( 34) SETUP SELF TIMER OFF 1. Öppna menyn och välj [ SETUP]. Välj [SELF TIMER], ställ in [ON ] och stäng menyn. " " visas. 2. Tryck på avtryckaren. Kameran startar inspelningen efter 10 sekunders nedräkning. Tiden räknas ned i sökarinformationen. Ställ [SELF TIMER] på [OFF] för att stänga av självutlösaren. När nedräkningen har börjat kan du också trycka på avtryckaren för att stänga av självutlösaren. Inställningen för självutllösare avbryts när du stänger av kameran. Avancerade funktioner Inspelning 51

52 Inställning av inspelningssätt (SP/LP) Du kan välja mellan SP (standard play) och LP (long play). LP ger 1,5 gånger längre speltid per kassett än SP. * * MV800i. MENU ( 34) VCR SETUP REC MODE SP Om du vill ändra till LP-inställning, öppna menyn och välj [VCR SETUP]. Välj [REC MODE], ställ in [LP] och stäng menyn. Beroende på bandets egenskaper och användningsförhållanden kan inspelning och uppspelning i LP-läge ge störningar i bilden och ljudet. Vi rekommenderar SP-läge för viktiga inspelningar. Om du spelar in med flera inställningar på samma band kan bilden bli förvrängd under uppspelningen och tidskoden kanske inte registreras korrekt. Ett band, som har spelats in med inställningen LP med annan digital utrustning, kan ge störningar i bild och ljud när det spelas upp med den här kameran, och omvänt. 52

53 Ljudinspelning Inställning av ljudinspelningssätt Kameran kan spela in ljud på två sätt - 16-bit och 12-bit. Inställningen 12-bit spelar in ljud på två kanaler (stereo 1) och lämnar 2 kanaler (stereo 2) lediga för tillägg av nytt ljud senare med annan utrustning. Välj inställningen 16-bit för högre ljudkvalitet. Sv * * MV800i. MENU ( 34) AUDIO SETUP AUDIO MODE 12bit Öppna menyn och välj [AUDIO SET UP]. Välj [AUDIO MODE], ställ in [16bit] och stäng menyn. "16 bit" visas cirka 4 sekunder. Vindbrusfilter Kameran reducerar vindbrus automatiskt. Du kan stänga av vindbrusfiltret för inspelning inomhus och när du vill att mikrofonen ska vara så känslig som möjligt. MENU ( 34) AUDIO SETUP WIND SCREEN AUTO Öppna menyn och välj [AUDIO SET UP]. Välj sedan [WIND SCREEN], ställ in [OFF] och stäng menyn. WS visas när du kan stänga av vindbrusfiltret. Avancerade funktioner Inspelning 53

54 Användning av digitala effekter Toning ( 56) Starta eller avsluta en scen med en toning från eller till svart. Toning med avtryckaren (FADE-T) Wipe (WIPE) Hörn-wipe (CORNER) Hopp (JUMP) Flip (FLIP) Pussel (PUZZLE) Sicksack (ZIGZAG) Stråle (BEAM) Tidvatten (TIDE) 54

55 Effekter ( 56) Ger en ton eller bildeffekt till dina inspelningar. Art (ART) Svartvitt (BLACK&WHITE) Sepia (SEPIA) Sv Mosaik (MOSAIC) Boll (BALL) Kub (CUBE) Våg (WAVE) Färgmaskning (COLOR MASK) Spegel (MIRROR) Multibildsvisning ( 57) Du kan ta 4, 9 eller 16 stillbilder i följd och visa dem samtidigt. Ljudet spelas in normalt. 4 i följd 9 i följd 16 i följd Avancerade funktioner Inspelning 55

56 Val av toningsmetod Med inställningen, ställ programväljaren på. 1. Öppna menyn och välj [D.EFFECT SETUP]. 2. Välj [D.E.SELECT] och ställ in [FADER]. 3. Välj [FADER TYPE], välj en inställningoch stäng menyn. Beteckningen för den valda toningen blinkar i sökarinformationen. Med inställningen : 4. Tona in: I pausläge för inspelning, tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF och starta inspelningen genom att trycka på avtryckaren. Tona ut: Under inspelning, tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF och ställ kameran i pausläge genom att trycka på avtryckaren. Toningen aktiveras eller deaktiveras när du trycker på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF. : 4. Tona in: I pausläge under uppspelning, tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF och starta uppspelningen genom att trycka på knappen /. Tona ut: Under uppspelning, tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF och ställ kameran i pausläge under uppspelning genom att trycka på knappen /. Toningen aktiveras eller deaktiveras när du trycker på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF. Val av en effekt Med inställningen, ställ programväljaren på. 1. Öppna menyn och välj [D.EFFECT SETUP]. 2. Välj [D.E.SELECT] och ställ in [EFFECT]. 3. Välj [EFFECT TYPE], välj en inställning och stäng menyn. Beteckningen för den valda effekten blinkar i sökarinformationen. 4. Tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF. Beteckningen för den valda effekten slutar blinka. Effekten aktiveras eller deaktiveras när du trycker på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF. 56

57 Multibildsvisning Du kan manövrera multibildsvisningen endast med följande uppspelningssätt: När [M.S.SPEED] är inställd på [MANUAL]: Pausläge under uppspelning, slow motion framåt eller bakåt. När [M.S.SPEED] är inställd på [FAST], [MODERATE] eller [SLOW]: Pausläge under uppspelning Med inställningen, ställ programväljaren på. Sv 1. Öppna menyn och välj [D.EFFECT SETUP]. 2. Välj [D.E.SELECT] och ställ in [MULTI-S]. 3. Välj [M.S.SPEED] och välj övergångshastighet. Du kan välja följande övergångshastigheter: FAST (snabb, var 4:e frame), MODERATE (medium, var 6:e frame*), SLOW (långsam, var 8:e frame*). * Med Svagt ljus: medium (var 8:e frame), långsam (var 12:e frame) 4. Välj [M.S.SPLIT], välj antalet bilder i följd och stäng menyn. MULTI-S blinkar. 5. Tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF. MANUAL: Bilderna tas varje gång du trycker på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF. Den blå ramen som visar nästa sekvens försvinner efter den sista bilden. Tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF längre än 1 sekund för att avbryta varje bild i följd. FAST, MODERATE, SLOW: Det inställda antalet bilder tas med den inställda hastigheten. Tryck på knappen DIGITAL EFFECTS ON/OFF för att avbryta multibildsvisningen. 6. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Multibilden spelas in på bandet. Avancerade funktioner Inspelning Stäng av den digitala effekten när du inte vill använda den. Kameran minns inställningen även om du stänger av kameran eller ändrar inspelningsprogrammet. Bildkvaliteten kan bli litet lägre med digitala effekter. Digitala effekter kan inte användas i följande fall: - När du har ställt programväljaren på EASY. - Under DV-dubbning. Om multibildsvisning: Multibildsvisning kan inte användas i följande fall: - Med Kvällsmotiv (Night). - När du har aktiverat vindbrusfiltret. -Med inställningen : Multibildsvisningen avbryts om du trycker på någon knapp för bandtransport (till exempel uppspelning eller paus). 57

58 16:9 (filmning i bredbildsformat) Kameran använder hela bildsensorns bredd för att spela in scener med sidförhållandet 16:9 och hög upplösning. WIDESCREEN knapp Tryck på knappen WIDESCREEN. " " visas. LCD-monitorn visar bilden i brevlådeformat. Bilden i sökaren är hoptryckt i sidled. Multibildsvisning kan inte användas tillsammans med bredbildsformat. Om du spelar upp en inspelning i bredbildsformat i en normal TV (4:3) blir bilden hoptryckt i sidled. 58

59 Bildvisning med zoom Bilden kan förstoras 5 gånger vid uppspelningen. Sv Zoomreglage SET inställningsratt 1. Tryck zoomreglaget mot T. Bilden förstoras 2x. En ram visar läget för den förstorade delen. Tryck zoomreglaget mot T för att förstora bilden ytterligare. Tryck zoomreglaget mot W för att minska förstoringen under 2 gånger. 2. Flytta det förstorade utsnittet med inställningsratten. Vrid inställningsratten för att flytta bilden åt höger och vänster, eller uppåt och nedåt. Tryck in inställningsratten för att ändra riktningen. För att avbryta förstoringen, tryck zoomreglaget mot W tills ramen försvinner. Avancerade funktioner Uppspelning 59

60 Visning av datakod Kameran bildar en datakod med datum och klockslag för inspelningen plus andra kameradata som slutartid och exponering (bländarvärde). När du visar en inspelning kan du visa datakoden och välja vilken kombination av datakod som du vill visa. DATA CODE knapp SET inställningsratt MENU knapp Val av kombination av datum och klockslag för visning MENU ( 34) DISPLAY SETUP/ D/TIME SEL. DATE & TIME Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ ]. Välj [D/TIME SEL.], ställ in [DATE] (datum) eller [TIME] (klockslag) och stäng menyn. Val av datakodkombination för visning. MENU ( 34) DISPLAY SETUP/ DATA CODE DATE/TIME Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ ]. Välj [DATA CODE], ställ in [ DATA] eller [CAM. & D/T] och stäng menyn. 60

61 Visning av datakod Tryck på knappen DATA CODE. Sv Datakoden visas inte nästa gång du sätter på strömmen till kameran. Automatiskt datum under 6 sekunder Datum och klockslag visas under 6 sekunder när du startar en uppspelning eller för att visa att datum eller tidszon har ändrats. MENU ( 34) DISPLAY SETUP/ 6SEC.DATE OFF Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ [ON] och stäng menyn. ]. Välj [6SEC.DATE], ställ in Avancerade funktioner Uppspelning 61

62 Slutsökning När du har visat inspelade scener på ett band kan du använda den här funktionen för att hitta slutet av den senast inspelade scenen. END SEARCH sökning av inspelningsslut Ställ kameran i stoppläge och tryck på knappen END SEARCH. END SEARCH visas. Kameran snabbspolar bandet bakåt eller framåt, spelar upp de sista sekunderna av inspelningen och stoppar sedan bandet. Om du trycker en gång till på knappen avbryts sökningen. Du kan inte använda sökningen av scenslut om du har tagit ut kassetten. Det kan hända att sökningen av scenslut inte fungerar om det finns oinspelade avsnitt mellan de inspelade scenerna på bandet. 62

63 Uppspelning av ett band med tillagt ljud Du kan välja att spela upp Stereo 1 (originalljudet), Stereo 2 (tillagt ljud) eller ställa in en balans mellan båda ljuden. Sv MENU ( 34) AUDIO SETUP 12bit AUDIO STEREO1 1. Öppna menyn och välj [AUDIO SET UP]. Ställ in [12bit AUDIO], välj en inställning och stäng menyn. STEREO1: Spelar upp originalljudet. STEREO2: Spelar upp det tillagda ljudet. MIX/FIXED: Spelar upp Stereo 1 och Stereo 2 med samma nivå. MIX/VARI.: Spelar upp Stereo 1 och Stereo 2. Du kan ställa in mixbalansen mellan dem. 2. Ställ in mixbalansen om du har valt [MIX/VARI.]: Öppna menyn och välj [AUDIO SET UP]. Välj [MIX BALANCE], ställ in volymen med inställningsratten och stäng menyn. Vrid inställningsratten nedåt för att öka volymen för Stereo 1 och uppåt för att öka volymen för Stereo 2. Kameran återställs till [STEREO1] när du stänger av den. Kameran minns dock inställningen av mixbalansen. Kameran kan inte användas för ljuddubbning. Avancerade funktioner Uppspelning 63

64 Övriga funktioner Gör kameran personlig Du kan göra din kamera personlig med en startbild och ljud för start, slutare, hantering och självutlösare (dessa inställningar är inställningarna för My Camera). Ändring av inställningar för My Camera MENU ( 34) MY START-UP IMG ON S-UP SOUND PATTERN1 SHTR SOUND DEFAULT OPER.SOUND PATTERN1 SELF-T SOUND PATTERN1 1. Öppna menyn och välj [MY ]. 2. Välj menyraden som du vill ändra. 3. Välj ett inställningsalternativ och stäng menyn. 64

65 Val av menyspråk Du kan välja språket som används i sökarinformationen och menyerna. De tillgängliga språken varierar beroende på regionen. Följ proceduren nedan för att se vilka språk som du kan ställa in med din kamera. Sv Språkuppsättning A (Europa) Engelska, tyska, spanska, franska, italienska, ryska, förenklad kinesiska, japanska Språkuppsättning B (Asien, Australien) Engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska MENU ( 34) DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH För att visa menyspråket, öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ ]. Välj [LANGUAGE ], välj ett språk och stäng menyn. Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningarna och nedtill i sökarinformationen är knapparnas namn på kameran och ändras inte när du ändrar språket. Ändring av datumvisning Du kan välja mellan tre sätt att visa datum. Exempel: [1. JAN. 2005], [JAN. 1, 2005] och [ ]. Avancerade funktioner Övriga funktioner MENU ( 34) DISPLAY SETUP/ DATE FORMAT 1.JAN.2005 Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ ett format och stäng menyn. ]. Välj [DATE FORMAT], välj 65

66 Övriga kamerainställningar Pipsignal Kameran ger en pipsignal för manövrering som påsättning och avstängning av strömmen, avtryckning, självutlösare och ovanliga situationer för kameran. Om du stänger av pipsignalen, stängs också alla kameraijud av, inklusive de i My Camera. MENU ( 34) SYSTEM BEEP ON För att stänga av pipljudet, öppna menyn och välj SYSTEM. Välj [BEEP], ställ in [OFF] och stäng menyn. Inställning av LCD-monitorns ljusstyrka MENU ( 34) DISPLAY SETUP/ BRIGHTNESS Öppna menyn och välj [DISPLAY SETUP/ ljusstyrkan och stäng menyn. ]. Välj [BRIGHTNESS], ställ in Inställningen av LCD-monitorns ljusstyrka påverkar inte sökaren eller bilden som spelas in. 66

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING:

Läs mer

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN

Läs mer

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV5IMC. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV5IMC instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI.

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Da DIGITAALINEN VIDEOKAMERA Käyttöohje SUOMI Su Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV550i och MV530i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 13 Sv 13. udgave Da Versio 13 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen Inledning

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MVX150i och MVX100i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-524-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Din manual CANON MVX40

Din manual CANON MVX40 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX40 instruktionsbok (information,

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Denna vägledning innehåller användbara råd för hur man filmar intervjuer och hur man lyckas på första försöket.

Denna vägledning innehåller användbara råd för hur man filmar intervjuer och hur man lyckas på första försöket. En vägledning för att filma intervjuer Återgiven med tillstånd av Health Experiences Research Group (HERG), avdelningen för hälso- och vårdvetenskap inom primärvården vid Oxfords universitet. En vägledning

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod Bruksanvisning Modul 5135 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer