DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E"

Transkript

1 (1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information 57 Snabbreferens Sony Corporation

2 Läs detta först 2 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och sedan förvara den så att du i framtiden kan använda den som referens. VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller liknande. VARNING! Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador. FÖR KUNDER I EUROPA Observera Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten. Den här produkten har testats och befunnits motsvara kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som är kortare än 3 meter. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (i.link-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.

3 För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten. Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata service- respektive garantidokumenten. Att observera angående användning Om manualerna som medföljer din videokamera Bruksanvisning (Den här bruksanvisningen) För DCR-HC53E/HC54E Förenklad guide (First Step Guide) med information om hur du ansluter videokameran till en dator och hur du använder den medföljande programvaran (finns på den medföljande CD-ROMskivan) Kassettyper som du kan använda i videokameran Du kan använda mini-dv-kassetter som är märkta med. Den här videokameran kan inte hantera Cassette Memory-funktionen (s. 58). Använda videokameran Håll eller bär inte videokameran i följande delar. Sökare LCD-panelen Batteri Videokameran är inte dammsäker, droppsäker eller vattentät. Se Användning och underhåll (s. 61). Kontrollera att du har vänt kontakten rätt innan du ansluter videokameran till en annan enhet via en kommunikationskabel. Om du med våld försöker ansluta en kontakt kan anslutningen skadas vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar i videokameran. Om menyalternativen, LCD-panelen, sökaren och linsen Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena. LCD-skärm och sökare är tillverkade med mycket hög precision; över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna), som hela tiden syns på LCD-skärmen eller i sökaren. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte helt att undvika. De påverkar inte inspelningen på något sätt. Fortsättning, 3

4 Läs detta först (fortsättning) Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Svart punkt Vit, röd, blå eller grön punkt Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, till exempel när solen håller på att gå ned. Om språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Om det behövs byter du språk för skärmmenyerna innan du använder videokameran (s. 12). Spela in Innan du startar inspelningen bör du göra en testinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat göra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om den här bruksanvisningen Bilderna av LCD-skärmen och sökaren som används i den här bruksanvisningen som illustrationer har tagits med en digitalkamera och kan därför skilja sig från hur du ser dem. Illustrationerna som används i den här bruksanvisningen syftar till modellen DCR-HC54E. Modellbeteckningen finns på videokamerans undersida. Design och tekniska data för inspelningsmediet och tillbehören kan ändras utan att det meddelas i förväg. Om Carl Zeiss-objektivet Den här videokameran är utrustad med ett Carl Zeiss-objektiv, ett objektiv som utvecklats i samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och av Sony Corporation och som är känt för sin överlägsna bildkvalitet. Det använder mätsystemet MTF* för videokameror och har samma kvalitet som ett typiskt Carl Zeiss-objektiv. * MTF står för Modulation Transfer Function. Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom objektivet. 4

5 Innehållsförteckning Läs detta först...2 Att observera angående användning... 3 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har fått med alla tillbehör...7 Steg 2: Ladda batteriet...8 Steg 3: Slå på strömmen och ställ in datum och tid...11 Ändra språkinställningen Steg 4: Göra inställningar innan inspelning...13 Steg 5: Sätt i ett band...14 Spela in/spela upp Enkel in-/uppspelning (Easy Handycam)...15 Spela in...17 Zoomning Spela in på mörka platser (NightShot plus) Exponeringsinställning för motiv i motljus Spela in i spegelläge Spela upp...20 Använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE)...21 Söka efter startpunkten...22 Söka efter den sista scenen i den senast gjorda inspelningen (END SEARCH) Manuell sökning (EDIT SEARCH) Granska de senast inspelade scenerna (inspelningsgranskning) Visa filmen på en TV...24 Använda menyn Använda menyalternativen Funktionsknappalternativ...27 Menyalternativ...34 MANUAL SET-meny...35 P EFFECT CAMERA SET-meny...36 D ZOOM/WIDE SEL/ STEADYSHOT, etc. PLAYER SET/ VCR SET-meny...37 AUDIO MIX LCD/VF SET-meny...38 LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., etc TAPE SET-meny...39 REC MODE/AUDIO MODE/ REMAIN SETUP MENU-meny...40 USB STREAM/LANGUAGE, etc. OTHERS-meny...40 WORLD TIME, etc. Kopiering/redigering Kopiering till videobandspelare/dvd/ HDD-inspelare...42 Spela in bilder från en videobandspelare och liknande (DCR-HC52E/HC54E)...44 Använda en dator Vad du kan göra med en Windowsdator (DCR-HC53E/54E)...46 Installera Förenklad guide och programvaran (DCR-HC53E/54E)...47 Visa Förenklad guide (DCR-HC53E/ 54E)...49 Fortsättning, 5

6 Innehållsförteckning (fortsättning) Felsökning Felsökning Varningsindikatorer och meddelanden Övrig information Använda videokameran utomlands Underhåll och försiktighetsåtgärder Användbara kassettband Om InfoLITHIUM -batteriet Om i.link Använda videokameran Tekniska data Snabbreferens Identifiera delar och reglage Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning Index

7 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har fått med alla tillbehör Kontrollera att du fått med följande tillbehör tillsammans med videokameran. Siffran inom parentes visar antalet av respektive tillbehör. USB-kabel (1) (DCR-HC53E/HC54E) (s. 69) Nätadapter (1) (s. 8) Nätkabel (1) (s. 8) Uppladdningsbart batteri NP-FH30 (1) (s. 8, 59) Komma igång A/V-kabel (1) (s. 24, 42) CD-ROM Handycam Application Software (1) (DCR-HC53E/54E)(s. 46) Bruksanvisning (Den handbok du läser nu) (1) 7

8 Steg 2: Ladda batteriet Batteri Med märket v riktat nedåt DC IN-kontakt Till vägguttaget 4 POWER-omkopplare Nätkabel Nätadapter Du kan ladda InfoLITHIUM - batteriet (H-serien) (s. 59) när du har satt det i videokameran. b Obs Du kan inte fästa något annat InfoLITHIUM - batteri än H-seriens batterier till videokameran. 4 Anslut nätkabeln till nätadaptern och till ett vägguttag. CHG-lampa (uppladdning) 1 Passa in batteriets kontakter mot videokameran 1, och sätt sedan fast batteriet genom att klicka det på plats 2. 2 Skjut POWER-omkopplaren i pilens riktning till OFF (CHG) (standardinställning). 3 Vänd kontakten så att märket v är vänt nedåt och anslut nätadaptern till DC IN på videokameran. CHG-lampan (uppladdning) tänds och uppladdningen börjar. CHG-lampan (uppladdning) släcks när batteriet har laddats upp helt. Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten. b Obs Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten på videokameran genom att greppa om både videokameran och likströmskontakten (DC). 8

9 Använda en extern strömförsörjning Du kan driva videokameran med ström från ett vägguttag genom att göra samma anslutningar som när du laddar upp batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet ur. genom att trycka på DISP/BATT INFO igen medan informationen visas. Återstående batteritid (ungefärlig) BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% Hur du tar bort batteriet 1 Stäng av strömmen och tryck sedan på PUSH. 2 Ta bort batteriet i pilens riktning. POWER-omkopplare 1 2 När du förvarar batteriet PUSH Innan du förvarar batteriet under en längre tid bör du ladda ur det helt (s. 59). Kontrollera återstående batteritid (Batteriinformation) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) och tryck sedan på DISP/BATT INFO. Du kan kontrollera återstående batteritid på LCD-skärmen. Indikator REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN : 85 min VIEWFINDER : 99 min Inspelningskapacitet (ungefärlig) Status Tillräcklig batteritid kvar Låg batterinivå, inspelning/ uppspelning avbryts snart. Sätt i ett nyladdat batteri eller ladda det batteri som sitter i. Uppladdningstid Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att fulladda ett helt tomt batteri. Batteri Uppladdningstid NP-FH30 (medföljer) 115 NP-FH NP-FH NP-FH Komma igång Efter en stund visas den ungefärliga inspelningsbara tiden samt batteriinformationen under ungefär 7 sekunder. Du kan visa batteriinformationen i upp till 20 sekunder Fortsättning, 9

10 Steg2: Ladda batteriet (fortsättning) Inspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. Batteri * Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på strömmen och utför zoomning. b Obs Oavbruten Typisk inspelningstid inspelningstid* NP-FH (medföljer) NP-FH NP-FH NP-FH Alla tiderna är uppmätta under följande förhållanden: Övre raden: Inspelning med LCD-skärm. Undre raden: Inspelning med sökaren när LCDpanelen är stängd. Uppspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. Batteri LCD-panelen öppen LCDpanelen stängd NP-FH30 (medföljer) NP-FH NP-FH NP-FH Om batteriet Innan du byter batteri ställer du POWERomkopplaren på OFF (CHG). CHG-lampan (uppladdning) blinkar under uppladdning eller så visas inte batteriinformationen (s. 9) korrekt i följande situationer. Batteriet är inte rätt isatt. Batteriet är skadat. Batteriet är uttjänt (endast för batteriinformationen). Strömmen tas inte från batteriet så länge nätadaptern är ansluten till IN-kontakten på videokameran, även om nätkabeln är bortkopplad från vägguttaget. Om uppladdnings-, inspelnings- och uppspelningstider. Tiderna är uppmätta med videokameran vid en temperatur på 25 C. (10 C till 30 C rekommenderas.) Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare om du använder videokameran där det är kallt. Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli kortare beroende på under vilka förhållanden som du använder videokameran. Om nätadaptern Använd närmsta vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, till exempel mellan väggen och en fåtölj. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batterikontakterna med något metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. Om videokameran är avstängd får den fortfarande ström om den är ansluten till vägguttaget via nätadaptern. 10

11 Steg 3: Slå på strömmen och ställ in datum och tid Innan du använder videokameran för första gången bör du ställa in datum och tid. Så länge du inte har ställt in datum och tid visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på videokameran eller ändrar läge på POWER-omkopplaren. Tryck på knappen på LCD-skärmen. POWER-omkopplare 3 Flytta till [M] (månad) med och ställ sedan in med /. 4 Flytta till [D] (dag) med och ställ sedan in med / och upprepa proceduren för timmar och minuter. 5 Kontrollera att inställningen för datum och tid är korrekt, och peka sedan på. Klockan startar Komma igång 1 Tryck på den gröna knappen och tänd respektive lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren i pilens riktning. CAMERA: För inspelning på ett band. PLAY/EDIT: För att spela upp eller redigera bilder. Skärmen [CLOCK SET] för inställning av klockan visas. CLOCK SET Y M D : 00 2 Ställ in [Y] (året) med /. Du kan välja vilket år som helst fram till och med år OK Stänga av strömmen Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG). Återställa datum och tid Du kan ställa in önskat datum och önskad tid genom att trycka på t [PAGE2] t [CLOCK SET] (s. 26). b Obs Om du inte använder videokameran under ungefär 3 månader laddas det inbyggda uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk för att tidsinställningarna raderas ur minnet. I så fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet och ställer in datum och tid igen (s. 64). Vid leverans är strömmen inställd för att slås av automatiskt om du låter videokameran stå oanvänd under ungefär 5 minuter ([A.SHUT OFF], s. 40). z Tips Datum och tid visas inte under inspelning men spelas automatiskt in på bandet och kan visas under uppspelning (se sid. 31 för [DATA CODE] (när funktionen Easy Handycam används kan du bara ställa in [DATE/TIME])). Fortsättning, 11

12 Steg 3: Slå på strömmen och ställ in datum och tid (fortsättning) Om pekskärmens knappar inte fungerar som de ska justerar du pekskärmen (CALIBRATION) (s. 63). Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Peka på t [MENU] t (SETUP MENU) t [ LANGUAGE], och välj sedan det språk som du vill använda. 12

13 Steg 4: Göra inställningar innan inspelning Öppna objektivskyddet Skjut LENS COVER-omkopplaren mot OPEN. Växla mellan att stänga av eller på skärmindikatorerna (t.ex. batteritiden) genom att trycka på DISP/BATT INFO. Sökaren När inspelningen är klar stänger du objektivskyddet genom att skjuta LENS COVER mot CLOSE. Du kan se på bilder i sökaren för att undvika att slita ut batteriet eller när bilden som visas på LCD-skärmen är dålig. Sökare Komma igång LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90 grader mot videokameran (1) och vrid den sedan till den vinkel som bäst passar för inspelning eller uppspelning (2) 180 grader (max.) grader (max.) b Obs DISP/BATT INFO 1 90 grader mot videokameran Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna på LCD-skärmens ram när du öppnar eller ställer in LCD-panelen. z Tips Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens bakgrundsbelysning genom att välja (LCD/VF SET) - [VF B.L.] (s. 38). Grepprem Sökarens lins och justeringsspak Använd inställningsspaken och ställ in bilden i sökaren så att den blir skarp. Spänn fast greppremmen och håll videokameran med rätt grepp. z Tips Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot objektivet kan du stänga LCD-panelen med LCD-skärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning. Hur du gör för att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka finns beskrivet under [LCD BRT] (s. 31)

14 Steg 5: Sätt i ett band Du kan bara använda kassetter av formatet mini-dv (s. 58). 1 Skjut och håll OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och öppna sedan locket. OPEN/EJECT-spak b Obs Stäng inte kassettfacket med våld genom att trycka på {DO NOT PUSH} samtidigt som det stängs. Det kan orsaka funktionsstörningar. 3 Stäng locket. Mata ut kassetten Öppna locket genom att följa samma procedur som i steg 1 och ta ur kassetten. Lock Kassettfacket skjuts ut och öppnas automatiskt. z Tips Inspelningstiden varierar beroende på [REC MODE] (s. 39). 2 Sätt i en kassett med bandfönstret riktat utåt, och tryck sedan på. Tryck lätt mitt på kassettens baksida. Bandfönster Kassettfack Kassettfacket stängs automatiskt. 14

15 Spela in/spela upp Enkel in-/uppspelning (Easy Handycam) Med funktionen Easy Handycam är de flesta av videokamerans inställningar automatiskt optimerade, vilket gör att du slipper tänka på finjusteringar. Skärmen blir mer lättläst genom att teckenstorleken ökar. Öppna objektivskyddet (s. 13) A B Spela in E D C 1 Tänd CAMERA-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A flera gånger i pilens riktning. Spela in/spela upp Om POWER-omkopplaren A är ställd på OFF(CHG) trycker du på den gröna knappen och skjuter samtidigt på omkopplaren. 2 Tryck på EASY C. EASY visas på skärmen D. 3 Tryck på REC START/STOP B (eller E) för att starta inspelningen.* Indikatorn (A) ändras från [STBY] till [REC]. Tryck på REC START/STOP en gång till för att stoppa inspelningen. 60min REC 0:00:00 GUIDE FN A * När du använder funktionen Easy Handycam kan du bara spela in i läget SP. Fortsättning, 15

16 Enkel in-/uppspelning (Easy Handycam) (fortsättning) Uppspelning Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A flera gånger i pilens riktning. Tryck på knapparna på skärmen D enligt följande. Om POWERomkopplaren är ställd på OFF (CHG) trycker du på den gröna knappen och skjuter omkopplaren. Starta uppspelningen genom att peka på och sedan peka på. A D B C A GUIDE (s. 21) B Stopp C Uppspelning/paus växlar mellan sina lägen när du trycker på den D Snabbspolning bakåt/framåt x Avbryta funktionen Easy Handycam Tryck på EASY C igen. försvinner från skärmen D. x Menyinställningar du kan ändra när du använder funktionen Easy Handycam Tryck på så visas de inställningar som du kan ändra. Mer information om inställning finns på sid. 26. Nästan alla inställningar återgår automatiskt till respektive standardinställning (s. 34). Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill lägga till effekter eller justera inställningar för bilderna. x Knapp som inte går att använda under Easy Handycam Under funktionen Easy Handycam är inte knappen. (bakgrundsbelysning) (s. 19) tillgänglig. [Invalid during Easy Handycam operation.] visas om en önskad funktion inte är tillgänglig i läget Easy Handycam. 16

17 Spela in Öppna objektivskyddet (s. 13). POWER-omkopplare REC START/ STOP A REC START/STOP B Tänd CAMERA-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) trycker du på den gröna knappen och skjuter omkopplaren. Spela in/spela upp Tryck på REC START/STOP A (eller B). [STBY] [REC] Tryck på REC START/STOP A (eller B) en gång till för att stoppa inspelningen. Fortsättning, 17

18 Spela in (fortsättning) Zoomning Bilden kan förstoras upp till 40 gånger originalstorleken med zoomspaken eller med zoomknapparna på LCD-skärmen. z Tips Om du vill använda en zoomning som är större än 40 kan du ställa in [D ZOOM] (s. 36). Spela in på mörka platser (NightShot plus) Bredare synfält: (Vidvinkel) Infraröd sändare Ställ NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren på ON. ( och [ NIGHTSHOT PLUS ] visas.) Motivet verkar närmare: (Teleläge) Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer. b Obs [STEADYSHOT] kanske inte kan reducera oskärpan som önskat när zoomspaken står i läge T (Teleläge). Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort fingret från zoomreglaget kan det hända att funktionsljudet för zoomreglaget också spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna på LCD-skärmen. Det minsta möjliga avståndet mellan videokamera och motiv för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget. b Obs Funktionen NightShot plus använder infrarött ljus. Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren med fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort eventuell konversionslins (tillval). Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], s. 27). Använd inte funktionen NightShot plus där det är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar. 18

19 Exponeringsinställning för motiv i motljus För att ställa in exponeringen för motiv i motljus trycker du på. (motljus) för att visa.. Du avbryter motljusfunktionen genom att trycka på. (motljus) igen. Spela in i spegelläge Spela in/spela upp Öppna LCD-panelen så att den bildar 90 grader (rät vinkel) mot videokameran (1) och vrid den sedan 180 grader (ett halvt varv) mot objektivsidan (2). z Tips På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. 19

20 Spela upp Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) trycker du på den gröna knappen och skjuter omkopplaren. Starta uppspelningen. Spola tillbaka bandet till önskat ställe genom att trycka på och starta sedan uppspelningen genom att trycka på. Uppspelning/paus* växlar mellan sina lägen när du trycker på den Stopp Snabbspolning bakåt/framåt * Uppspelningen avbryts automatiskt om pausläget varar längre än 3 minuter. Justera volymen Du ställer in volymen genom att trycka på /. t [PAGE1] t [VOL] och sedan trycka på Söka efter en scen under uppspelning Peka och håll ner / under uppspelning (bildsökning) eller / under snabbspolning av bandet framåt eller bakåt (snabbsökning). z Tips Du kan spela upp i olika lägen([v SPD PLAY], s. 31). 20

21 Använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE) Du kan enkelt välja önskad inställningsskärm genom att använda guidefunktionerna (USAGE GUIDE). Inställning som inte kan användas samtidigt med Easy Handycam Vissa åtgärder går inte att utföra samtidigt som du använder Easy Handycam. Om en önskad inställning inte är tillgänglig och du fortfarande vill använda den, trycker du på [SET] så får du vidare instruktioner på skärmen. Avbryt Easy Handycam genom att följa instruktionerna och gör sedan inställningen. Videokameran har 2 guidefunktioner som visas nedan. SHOOT GUIDE: DISP GUIDE: Tar dig till den inställningsskärm som hör till inspelning. Gör det möjligt för dig att få information om innebörden av de olika skärmindikatorerna som visas på LCD-skärmen. Mer information finns på sid. 72. z Tips Om [SET] inte visas i steg 3 följer du instruktionerna på skärmen. Spela in/spela upp 1 Peka på [GUIDE]. 2 Välj önskat alternativ. till exempel att spela in nattmotiv Tryck på [SHOOT GUIDE] t [SELCT SCENE] t [PAGE r]/ [PAGE R] för att visa [To keep the mood of a night view]. 3 Peka på [SET]. Önskad inställningsskärm visas. Gör inställningarna som du vill ha dem. 21

22 Söka efter startpunkten Kontrollera att CAMERA-lampan tänds (s. 17). Söka efter den sista scenen i den senast gjorda inspelningen (END SEARCH) [END SCH] (END SEARCH) kan inte längre användas när du väl har matat ut kassetten efter att du har spelat in på kassetten. Tryck på t [PAGE1] och sedan på [END SCH]. 60min PAGE1 PAGE2 0:00:00 1 Peka på t [PAGE1] t [MENU]. 2 Välj (CAMERA SET) med / och tryck sedan på [EXEC]. 3 Välj [EDITSEARCH] med / och tryck sedan på [EXEC]. 4 Välj [ON] med / och tryck sedan på [EXEC] t. 60min STBY 0:00:00 SPOT FOCUS MENU FOCUS SCENE SEL. SPOT METER END SCH DISP GUIDE EXPO SURE Tryck här igen om du vill avbryta åtgärden. EDIT GUIDE FN Den sista scenen i den senast gjorda inspelningen spelas upp under ungefär 5 sekunder, sedan växlar videokameran över till standbyläge där inspelningen slutade. 5 Fortsätt att peka på (för att gå bakåt)/ (för att gå framåt) och avbryt pekandet där du vill att inspelningen ska starta. b Obs [END SCH] fungerar inte som den ska om det finns oinspelade partier mellan de inspelade avsnitten på bandet. z Tips Den här åtgärden är också tillgänglig när POWER-omkopplaren är ställd på PLAY/EDIT. Manuell sökning (EDIT SEARCH) Du kan söka efter startpunkten där nästa inspelning ska startas från samtidigt som du granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas inte upp under sökningen. Granska de senast inspelade scenerna (inspelningsgranskning) Du kan visa ungefär 2 sekunder av den scen du spelade in alldeles innan du avbröt inspelningen. 1 Peka på t [PAGE1] t [MENU]. 22

23 2 Välj (CAMERA SET) med / och tryck sedan på [EXEC]. 3 Välj [EDITSEARCH] med / och tryck sedan på [EXEC]. 4 Välj [ON] med / och tryck sedan på [EXEC] t. 60min EDIT STBY 0:00:00 GUIDE FN Spela in/spela upp 5 Peka på. De sista 2 sekunderna (ungefär) av den senast inspelade scenen spelas upp. Sedan växlar videokameran över till standbyläge. 23

24 Visa filmen på en TV Du kan ansluta videokameran till ingången på en TV eller en videobandspelare via en A/V-kabel (1) eller en A/V-kabel med S VIDEO (2). För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern (s. 8). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker ansluta. Enhet utan S VIDEO-kontakt Enhet med en SVIDEO-kontakt (Svart) Anslutning för A/V-Fjärrkontroll 1 (Gul) (Vit) (Röd) (Gul) (Vit) (Röd) : Signalflöde 2 Videobandspelare eller TV-apparater A A/V anslutningskabel (medföljer) Anslut till ingången på en annan enhet. B A/V anslutningskabel med S VIDEO (tillval) När du ansluter till en annan enhet via S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S VIDEO-kabel (tillval), får du mer verklighetstrogna bilder än om du ansluter med den medföljande A/V-kabeln. Anslut den vita och den röda kontakten (vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel. I det här fallet behöver du inte ansluta den gula kontakten (standardvideo). Om du bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs inget ljud. z Tips Du kan visa tidskoden på en TV genom att ställa [DISP OUT] på [V-OUT/LCD] (s. 40). Ansluta videokameran till en TV via en videobandspelare Anslut videokameran till LINE INingången på videobandspelaren. Om videobandspelaren har en ingångsväljare ställer du den på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, osv.). Om du har en mono-tv (bara en ljudingång) Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videobandspelarens videoingång och anslut den vita (vänster kanal) eller röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. 24

25 Om TV:n eller videobandspelaren har en adapter med 21 stift (EUROCONNECTOR) Du måste ha 21-stiftsadaptern (tillval) för att ansluta videokameran till en TV och visa de inspelade bilderna. Den här adaptern är bara avsedd för utsignaler. TV/videobandspelare Spela in/spela upp 25

26 Använda menyn Använda menyalternativen 1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. CAMERA-lampa: inställningar för inspelning på ett band PLAY/EDIT-lampa: inställningar för visning/redigering 2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen. Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade. x Använda funktionsknapparna på PAGE1/PAGE2/PAGE3 Information om knappalternativen finns på sid Peka på. 2 Tryck på önskad sida. 3 Tryck på önskad knapp. 4 Välj önskad inställning och tryck sedan på t (Stäng). b Obs Med vissa inställningar behöver du inte trycka på. x Använda menyalternativen Information om alternativen finns på sid Tryck på t [MENU] på [PAGE1]. Menyindexskärmen visas. 2 Välj önskad meny. Välj ett alternativ genom att trycka på /, och tryck sedan på [EXEC]. (Proceduren i steg 3 och 4 är densamma som i steg 2.) 3 Välj önskat alternativ. 4 Anpassa alternativet. När inställningarna är färdiga stänger du menyskärmen genom att trycka på (stäng). Med varje tryck på [ RET.] kommer du till den föregående skärmen. x Använda menyalternativ när funktionen Easy Handycam används 1 Peka på. 2 Välj önskad knapp. 3 Ändra din alternativinställning. Efter avslutade inställningar trycker du på (stäng). b Obs Avbryt funktionen Easy Handycam för att använda menyalternativ normalt. 26

27 Funktionsknappalternativ Tillgängliga funktionsknappar varierar beroende på lampans position och displayen (PAGE). Standardinställningarna är markerade med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Tillgängliga funktioner under funktionen Easy Handycam är markerade med *. Mer information om hur du väljer knappalternativ finns på sid. 26. När CAMERA-lampan tänds. [PAGE1] SPOT FOCUS Du kan välja att ställa in skärpan på ett motiv som inte befinner sig i mitten av skärmen. 1 60min SPOT FOCUS AUTO STBY 0:00:00 1 Tryck på den punkt som du vill fokusera på i ramen. 9 visas. 2 Peka på [END]. Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt trycker du på [AUTO] eller ställer in [FOCUS] till [AUTO]. END 2 FOCUS Du kan ställa in fokus manuellt. Om du medvetet vill fokusera på ett visst motiv kan du välja det här läget. 1 Peka på [MANUAL]. 9 visas. 2 Peka på (fokusering på närliggande motiv)/ (fokusering på avlägsna motiv) för att ställa in skärpan. visas när du nått det minsta möjliga avståndet för fokuseringen och visas när du nått det största möjliga avståndet för fokuseringen. 3 Peka på. Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt trycker du på [AUTO]. b Obs Det minsta möjliga avståndet mellan videokamera och motiv för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget. z Tips Det är lättare att ställa in fokus om du först zoomar in genom att föra zoomspaken mot T (telefoto), sedan ställer du in det rätta zoomningsläget för inspelningen genom att föra spaken mot W (vidvinkel). Om du vill spela in ett motiv på nära håll flyttar du zoomspaken mot W (vidvinkel). Sedan justerar du fokus. Använda menyn b Obs Om du ställer in [SPOT FOCUS], ställs [FOCUS] automatiskt på [MANUAL]. Fortsättning, 27

28 Funktionsknappalternativ (fortsättning) SPOT METER (Flexibel exponeringsmätare) Du kan ställa in och låsa exponeringen på motivet så att det spelas in tillräckligt ljust även om det är stor kontrast mellan motivet och bakgrunden, till exempel strålkastarbelysta motiv på en scen. TWILIGHT* ( ) Välj det här läget om du vill bevara skymningskänslan hos avlägsna motiv i halvmörker. 1 60min SPOT METER AUTO STBY 0:00:00 END 2 SUNRSSUNST* (soluppgång & solnedgång) ( ) Välj det här läget om du vill bevara stämningen när du filmar solnedgångar och soluppgångar. 1 På skärmen pekar du på den punkt som du vill justera och låsa exponeringen för. visas. 2 Tryck på [END]. Du återställer till automatisk exponering genom att trycka på [AUTO] eller ställa in [EXPOSURE] till [AUTO]. b Obs Om du ställer in [SPOT METER], ställs [EXPOSURE] automatiskt på [MANUAL]. LANDSCAPE* ( ) Välj det här läget om du vill att kameran ska fokusera på motiv som ligger långt bort. Det här läget gör att videokameran fokuserar på det egentliga motivet istället för på glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm, när du filmar genom dem. DISP GUIDE (Hjälpinformation)* Se sid. 72. MENU Se sid. 34. SCENE SEL. PORTRAIT (mjukt porträttläge) ( ) Välj det här läget när du vill framhäva motivet, till exempel människor eller blommor, samtidigt som bakgrunden mjukas upp. SCENE SEL. är ett effektivt verktyg för inspelning av bilder i olika situationer. B AUTO Välj det här läget om du vill ha ett effektivt inspelningsläge utan att använda [SCENE SEL.]. 28

29 SPOTLIGHT** ( ) Välj det här läget om du vill motverka tendensen att ansikten, som spelas in i stark belysning, blir extremt vita. SPORT** (sportläge) ( ) Välj det här läget om du behöver minimera kameraskakningarna när du filmar motiv som rör sig snabbt. END SCH (END SEARCH) Se sid. 22. EXPOSURE Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt. Ställer in ljusstyrkan när objektet är för ljust eller för mörkt. 60min AUTO STBY EXPOSURE 0:00:00 OK MANU AL 1 2 SNOW** ( ) Välj det här läget om du vill undvika att bilderna blir för mörka när du filmar där det är mycket ljust och där vitt dominerar, till exempel i en skidbacke. 1 Peka på [MANUAL]. visas. 2 Justera exponeringen genom att peka på /. Du återställer den automatiska exponeringen genom att trycka på [AUTO]. Använda menyn BEACH** ( ) Välj det här läget om du behöver motverka tendensen att ansikten blir för mörka, ett fenomen som kan uppstå när du filmar där det är mycket ljust, till exempel på en sandstrand i sommarsol. * Inställd för att enbart fokusera på objekt som befinner sig längre bort. **Inställd för att inte fokusera på objekt som befinner sig i närheten. [PAGE2] FADER Du kan använda följande effekter på det du spelar in. 1 Välj önskad effekt i standbyläge (för intoning) eller inspelningsläge (för uttoning), och tryck sedan på t. 2 Tryck på REC START/STOP. Toningsindikatorn slutar blinka och slocknar när toningen är utförd. Du avbryter [FADER] innan funktionen har startat genom att peka på [OFF] i steg 1. Om du trycker en gång på REC START/ STOP, avbryts inställningen. b Obs Om du ställer in [SCENE SEL] avbryts [WHT BAL]. Uttoning Intoning Fortsättning, 29

30 Funktionsknappalternativ (fortsättning) 30 WHITE BLACK MOSC. FADER MONOTONE Vid intoning växlar bilden gradvis över från svartvitt till färg. Vid uttoning växlar bilden gradvis över från färg till svartvitt. WHT BAL (vitbalans) Du kan ställa in färgbalansen efter ljusförhållandena i omgivningen. B AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt. OUTDOOR ( ) Vitbalansen anpassas efter följande inspelningsförhållanden: Utomhus Nattfilmning, neonskyltar och fyrverkerier Soluppgång eller solnedgång I belysningen från dagsljuslysrör INDOOR (n) Vitbalansen anpassas efter följande inspelningsförhållanden: Inomhus På fester eller i studior där belysningsförhållandena snabbt skiftar I belysningen från videolampor i en studio eller från natriumlampor eller färgade glödlampor ONE PUSH ( ) Vitbalansen ställs in efter ljusförhållandena i omgivningen. 1 Peka på [ONE PUSH]. 2 Ställ upp ett vitt föremål, till exempel en bit vitt papper, som fyller ut hela skärmen under samma ljusförhållanden som kommer att gälla när du filmar motivet. 3 Peka på. blinkar snabbt. När vitbalansen är inställd och har lagrats i minnet slutar indikatorn att blinka. b Obs Ställ [WHT BAL] på [AUTO] eller [ONE PUSH] när kameran används i belysning från ljusrör med vitt eller kallt vitt sken. När du har valt [ONE PUSH] fortsätter du att rikta kameran mot det vita föremålet under tiden som blinkar snabbt. blinkar långsamt om inställning med [ONE PUSH] inte gick att göra. Om [ONE PUSH] är valt och om fortsätter att blinka efter det att du har tryckt på, ställer du [WHT BAL] på [AUTO]. Om du ställer in [WHT BAL] avbryts [SCENE SEL]. z Tips Om du har bytt batteri samtidigt som du använt läget [AUTO] eller om du tagit med dig videokameran ut från att ha varit inomhus samtidigt som du använt [EXPOSURE], väljer du [AUTO] och riktar videokameran mot ett näraliggande vitt föremål under 10 sekunder, så får du en bättre inställning av färgbalansen. När vitbalansen har ställts in med [ONE PUSH] och om du ändrar inställningarna för [SCENE SEL.] eller om du tar med dig videokameran ut från att ha varit inomhus, eller tvärtom, behöver du ställa in vitbalansen på nytt genom att utföra [ONE PUSH]-proceduren igen. BEEP* B ON En ljudsignal hörs när du startar/avbryter inspelningen eller utför åtgärder från pekskärmen. OFF Stänger av ljudsignalen och ljudet från slutaren.

31 CLOCK SET* Se sid. 11. LCD BRT (LCD ljus) Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. Justera ljusstyrkan med /. När PLAY/EDIT-lampan tänds. Du kan använda videofunktionsknapparna ( / / / ) på varje PAGE. [PAGE1] MENU Se sid. 34. VOL* (Volym) Se sid. 20. END SCH (END SEARCH) Se sid. 22. DISP GUIDE (Hjälpinformation)* Se sid. 72. [PAGE2] DATA CODE* Visar den information som automatiskt registreras under inspelning (informationskoden). B OFF Informationskoden visas inte. CAM DATA (nedan) Visar videokamerans inställningar. DATE/TIME Visar datum och tid. ASteadyShot av BExponering CVitbalans DFörstärkning ESlutarhastighet FBländaröppning b Obs I fönstret [DATE/TIME] visas datum och tid i samma område. Om du spelar in utan att först ha ställt klockan visas i stället [ ] och [--:--:--]. När du använder funktionen Easy Handycam kan du bara ställa in [DATE/TIME]. BEEP* Se sid. 30. CLOCK SET Se sid. 11. [PAGE3] 60min GUIDE 6 0:00:00:00 AUTO 100 AWB F1. 8 9dB FN V SPD PLAY (Variabel uppspelningshastighet) Du kan spela upp filmer i olika lägen medan du ser på dem. 1 Tryck på följande knappar under uppspelning. Fortsättning, Använda menyn 31

32 Funktionsknappalternativ (fortsättning) För att ändra uppspelningsriktning* spela upp med låg hastighet** spela upp 2 gånger snabbare (dubbel hastighet) spela upp med en bildruta i taget 2 Tryck på [ RET.] t. Du återgår till normal uppspelning genom att peka på (uppspelning/paus) två gånger (vid bildruteuppspelning behöver du bara peka på knappen en gång). b Obs Peka på (bildruta) [yslow] Ändra riktningen på uppspelningen: (bildruta) t [yslow] (dubbel hastighet) Ändra riktningen på uppspelningen: (bildruta) t (dubbel hastighet) (bildruta) under paus i uppspelningen. Ändra riktningen på uppspelningen: (bildruta) vid bildruteuppspelning. * Horisontella linjer kan visas upptill, nedtill eller mitt på skärmen. Detta är inget fel. **I läget för långsam uppspelning kan inte bilder som sänds via DV-gränssnittet (i.link) spelas upp jämnt. Det inspelade ljudet hörs inte. Det är möjligt att mosaikmönstrade rester av den nyligen uppspelade bilden visas. b Obs Du kan inte spela in ytterligare ljud: På band som spelats in i 16-bitarsläge (s. 39). På band som spelats in i LP-läge. När videokameran är ansluten via en i.linkkabel. På band som spelats in i 4CH MIC-läget på andra videokameror. På oinspelade partier av bandet. När bandet spelats in med ett annat TVfärgsystem än det som videokameran använder (s. 57). När kassettens skrivskyddsflik är ställd i läget SAVE (s. 58). På avsnitt som spelats in i HDV-format. När du lägger till ljud sänds ingen bild ut via anslutningen för A/V Fjärrkontroll. Du kan granska filmen på LCD-skärmen eller i sökaren. Du kan bara göra ljudpålägg på band som har spelats in med den här videokameran. Ljudkvaliteten kan försämras när du spelar in ljud på ett band som spelats in med en annan videokamera (gäller även andra videokameror av modellen DCR-HC51E/HC52E/HC53E/ HC54E). Spela in ljud Se till att det sitter ett inspelat band i videokameran. 1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera gånger. 2 Spela tillbaka bandet genom att peka på (uppspelning/paus) och peka sedan igen vid den punkt där du vill att ljudinspelningen ska börja. 3 Tryck på t [PAGE3] t [A DUB CTRL] t [AUDIO DUB]. X visas. A DUB CTRL (ljudpålägg) Med hjälp av den inbyggda stereomikrofonen (s. 68) kan du lägga till ytterligare ljud till ett band som redan har ljud inspelat i 12-bitarsläge (s. 39), utan att det ursprungliga ljudet raderas. 60min A DUB CTRL 0:00:00:00 RET. AUDIO DUB 32

33 4 Peka på (Uppspelning). Videokameran startar en ljudinspelning via den inbyggda stereomikrofonen. visas när det nya ljudet spelas in i stereo 2 (ST2) under uppspelning av bandet. 5 När du vill avbryta inspelningen pekar du på (Stopp). Om du vill spela in ytterligare ljud för andra scener väljer du önskad scen genom att upprepa steg 2 och pekar sedan på [AUDIO DUB]. 6 Tryck på [ RET.] t. Kontrollera det inspelade ljudet 1 Spela upp bandet som du spelat in ljudet på (s. 20). 2 Peka på t [PAGE1] t [MENU]. 3 Välj (PLAYER SET) för DCR- HC51E/HC53E, eller (VCR SET) för DCR-HC52E/HC54E, tryck sedan på / för att välja [AUDIO MIX] och sedan på [EXEC]. Använda menyn VCR SET AUDIO MIX ST1 ST2 EXEC RET. 4 Justera balansen mellan det gamla ljudet (ST1) och det nya ljudet (ST2) genom att trycka på /, och tryck sedan på [EXEC]. b Obs Standardinställningen är att originalljudet (ST1) spelas upp. REC CTRL (inspelningskontroll) (DCR-HC52E/HC54E) Se sid. 44. LCD BRT (LCD ljus) Se sid

34 Menyalternativ Vilka menyalternativ som finns tillgängliga (z) varierar beroende på vilken lampa som lyser. När du aktiverat funktionen Easy Handycam används följande inställningar automatiskt (s. 15). CAMERA PLAY/EDIT Easy Handycam MANUAL SET-meny (s. 35) P EFFECT z z OFF CAMERA SET-meny (s. 36) D ZOOM z OFF WIDE SEL z 4:3 STEADYSHOT z ON EDITSEARCH z OFF N.S.LIGHT z ON PLAYER SET (DCR-HC51E/HC53E)/ VCR SET (DCR-HC52E/HC54E) menyn (s. 37) AUDIO MIX z LCD/VF SET-meny (s. 38) LCD B.L. z z BRT NORMAL LCD COLOR z z VF B.L. z z BRT NORMAL WIDE DISP z z TAPE SET-meny (s. 39) REC MODE (DCR-HC51E/HC53E) z SP REC MODE (DCR-HC52E/HC54E) z z SP AUDIO MODE z 12BIT REMAIN z z AUTO SETUP MENU-meny (s. 40) USB STREAM (DCR-HC53E/HC54E) z z OFF LANGUAGE z z z DEMO MODE z ON OTHERS-meny (s. 40) WORLD TIME z z * A.SHUT OFF z z 5min DISP OUT z z LCD GUIDEFRAME z OFF * Värdet som ställdes in före funktionen Easy Handycam återställs under funktionen Easy Handycam. 34

35 MANUAL SETmeny P EFFECT Standardinställningen är markerad med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. P EFFECT (Bildeffekter) Du kan lägga specialeffekter till en film under såväl inspelning som uppspelning. visas. B OFF Använder inte inställningen [P EFFECT]. NEG.ART Färger och ljusstyrka inverteras (byts ut mot sina motsatser). MOSAIC* Bilderna visas mosaikmönstrade. * Ej tillgängligt under uppspelning. b Obs Effekter som läggs till uppspelade bilder sänds inte ut via DV-gränssnittet (i.link). Bara originalbilderna kan sändas ut. För DCR-HC52E/HC54E: Du kan inte lägga effekter på bilder från externa källor. z Tips Du kan spara bilder som redigerats med specialeffekter på en annan videobandspelare/ DVD-enhet eller liknande (s. 42). Använda menyn SEPIA Bilderna visas sepiafärgade (bruntonade). B&W Bilderna visas svartvita. SOLARIZE Bilderna visas som illustrationer med starka kontraster. PASTEL* Bilderna visas som bleka pastellmålningar. 35

36 CAMERA SETmeny D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, etc. Standardinställningarna är markerade med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. D ZOOM (digital zoomning) Om du vill använda en zoomning som är större än 40 (standardinställning) när du spelar in på band kan du välja maximal zoomningsnivå. Tänk på att bildkvaliteten försämras när du använder digital zoomning. B 4:3 Standardinställningen (för att spara bilder som ska spelas upp på en 4:3-TV). 16:9 WIDE ( ) Sparar bilder som ska spelas upp på en 16:9-bredbilds-TV i helskärmsläge. Vid visning på LCD-skärmen/sökaren med [16:9 WIDE] valt. Vid visning på en 16:9-bredbilds-TV* Vid visning på en standard-tv** Stapelns högra sida visar det digitala zoomningsområdet. Zoomningsområdet visas när du valt zoomningsnivå. B OFF Zoomning upp till 40 utförs optiskt. 80 Zoomning upp till 40 utförs optiskt, efter det utförs zoomning upp till 80 digitalt Zoomning upp till 40 utförs optiskt, efter det utförs zoomning upp till digitalt. WIDE SEL (Vidvinkelsval) Du kan spara en bild med ett bildförhållande som är lämpligt för skärmen som den ska visas på. Mer information finns även i bruksanvisningen som följer med TV-apparaten. * Bilden visas i helskärmsläget när bredbilds- TV:n går över till helt läge. ** Spelas upp i 4:3-läget. När du spelar upp en bild i bredbildsläget visas den såsom du såg den på LCD-skärmen eller i sökaren. STEADYSHOT Du kan kompensera för kameraskakningar (standardinställning är [ON]). Ställ in [STEADYSHOT] till [OFF] ( ) när du använder stativ (tillval) eller när du använder en konversionslins (tillval), då blir bilden naturlig. EDITSEARCH B OFF Visa inte eller på LCDskärmen. ON Visar och på LCD-skärmen, och aktiverar funktionen EDIT SEARCH och inspelningsgranskningen (s. 22). 36

37 N.S.LIGHT (NightShot-belysning) När du använder funktionen NightShot plus (s. 18) för inspelning kan du spela in klarare bilder genom att ställa in [N.S.LIGHT], vilket sänder ut infrarött ljus (osynligt), till [ON] (standardinställning). b Obs Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren med fingrarna eller på något annat sätt (s. 68). Ta bort eventuell konversionslins (tillval). Det största avståndet vid fotografering med [N.S.LIGHT] är ungefär 3 m. AUDIO MIX PLAYER SET/ VCR SET-meny PLAYER SET-menyn är för DCR-HC51E/ HC53E, och VCR SET-menyn är för DCR- HC52E/HC54E. AUDIO MIX Se sid. 33. z Tips Om du spelar in där det är mörkt, till exempel tar nattscener eller filmar i månljus, ställer du in [N.S.LIGHT] på [OFF]. På det här sättet kan du få djupare färger i bilden. Använda menyn 37

38 LCD/VF SET-meny LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., etc Standardinställningarna är markerade med B. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. LCD B.L. (LCD-skärmens bakgrundsbelysning) Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. B BRT NORMAL Normal ljusstyrka. BRIGHT Gör LCD-skärmen ljusare. b Obs När du ansluter videokameran till externa strömkällor väljs automatiskt ljusstyrkeinställningen [BRIGHT]. Om du väljer [BRIGHT], minskar batteriets livslängd något under inspelning. b Obs När du ansluter videokameran till externa strömkällor väljs automatiskt ljusstyrkeinställningen [BRIGHT]. Om du väljer [BRIGHT], minskar batteriets livslängd något under inspelning. WIDE DISP (Vidvinkelsvisning) Du kan välja hur en bild med 16:9- bildförhållande visas i sökaren och på LCD-skärmen genom att ställa in [WIDE SEL] till [16:9 WIDE]. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. B LETTER BOX Normalinställning (standardvisningstyp) SQUEEZE Vidgar bilden vertikalt om svarta band i ovankanten och nederkanten i 16:9- bildförhållandet är oönskade. LCD COLOR Du kan ställa in LCD-skärmens färger med /. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. Låg intensitet Hög intensitet VF B.L. (Sökarens bakgrundsbelysning) Du kan ställa in sökarens ljusstyrka. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. B BRT NORMAL Normal ljusstyrka. BRIGHT Gör sökarskärmen ljusare. 38

39 TAPE SET-meny REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN Standardinställningarna är markerade med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. REC MODE (Inspelningsläge) B SP (SP) Det här alternativet väljer du om du vill spela in på band i läge SP (standardläge). LP (LP) Det här alternativet (longplayläge) förlänger inspelningstiden ungefär 1,5 gånger den inspelningstid som gäller för SP-läget. b Obs Om du spelat in i LP-läget och spelar upp bandet på andra videokameror eller videobandspelare, kan det hända att du får mosaikmönstrade störningar i bilden eller att ljudet ibland faller bort. Om du på ett och samma band blandar inspelningar gjorda i SP- och LP-läge, kan det ibland uppstå störningar när du spelar upp filmen, och det är inte heller säkert att tidskoden skrivs som den ska mellan de olika scenerna. REMAIN B AUTO Visar indikatorn för återstående bandtid under ungefär 8 sekunder i följande situationer. När du ställer POWER-omkopplaren på PLAY/EDIT eller på CAMERA med en kassett insatt i videokameran. När du pekar på (uppspelning/paus). ON Indikatorn för återstående bandtid visas alltid. Använda menyn AUDIO MODE B 12BIT Det här alternativet väljer du när du vill spela in ljudet i 12-bitarsläge (2 stereoljud). 16BIT ( ) Det här alternativet väljer du när du vill spela in ljudet i 16-bitarsläge (1 stereoljud med hög kvalitet). 39

40 SETUP MENUmeny USB STREAM/LANGUAGE, etc. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. USB STREAM (DCR-HC53E/ HC54E) Du kan visa bilderna som visas på din videokameras skärm på din dator (USBstreaming) via USB-kabeln. Se Förenklad guide på den medföljande CD-ROMskivan för detaljer (s. 49). Du kan välja vilket språk som ska användas på LCD-skärmen. Om ditt modersmål inte finns med bland de olika alternativen kan du som alternativ använda [ENG[SIMP]] (förenklad engelska). Ursprunglig inställning är [ON], så att du kan se demonstrationen efter ungefär 10 minuter efter det att du har tagit ur en kassett från videokameran och skjutit ned POWER-omkopplaren flera gånger så att CAMERA-lampan tänds. z Tips LANGUAGE DEMO MODE Demonstrationen avbryts i till exempel följande situationer. Om du pekar på skärmen under demonstrationen. (Demonstrationen startar igen efter ungefär 10 minuter.) När det finns en kassett i videokameran. När POWER-omkopplaren är ställd i ett annat läge än CAMERA. OTHERS-meny WORLD TIME, etc. Standardinställningarna är markerade med B. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. WORLD TIME När du använder videokameran utomlands kan du ange tidsskillnaden genom att peka på /, klockan ställs om efter den tidsskillnad du angav. Om du anger 0 som tidsskillnad återgår klockan till den tid som den var inställd på från början. A.SHUT OFF (Automatisk avstängning) B 5min Videokameran stängs automatiskt av när ungefär 5 minuter har gått utan att du har använt videokameran. NEVER Videokameran stängs inte av automatiskt. b Obs När du ansluter videokameran till ett vägguttag ställs [A.SHUT OFF] automatiskt in på [NEVER]. DISP OUT (Displayvisning) B LCD Visar information som till exempel tidskoden, på LCD-skärmen och i sökaren. V-OUT/LCD Visar information, som till exempel tidskoden, på TV-skärmen, LCD-skärmen och i sökaren. 40

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-524-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-93 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Använda menyn Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 32 47 53 63 Mer

Läs mer

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- HC9E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning för Videokamera

Bruksanvisning för Videokamera 2-515-260-93(1) Bruksanvisning för Videokamera Läs det här först Videokamera/Digital videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Läs det här först Innan du använder enheten

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-54 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Инструкция по эксплуатации Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и сохраните его для дальнейших

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-309-51(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundläggande användning Övriga inspelningsfunktioner Övriga uppspelningsfunktioner Redigera meddelanden Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-131-019-51(1) SE Använda menyn Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

PHV 133012 / PHV133014 / PHV1330-P / PHV1330-G. Användarhandbok

PHV 133012 / PHV133014 / PHV1330-P / PHV1330-G. Användarhandbok XL PHV 133012 / PHV133014 / PHV1330-P / PHV1330-G Användarhandbok WEEE Direktivet & Återvinning I slutet av sin livslängd får denna produkt inte behandlas som hushållsavfall eller allmänt avfall. Produkten

Läs mer