Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0"

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

2 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande fel kan inträffa om videohuvudena skulle råka bli smutsiga. Mosaikmönster, fyrkantiga störningar (Bild 1) eller ränder (Bild 2) visas i den uppspelade bilden. Ljudet blir förvrängt, eller också hörs inget ljud alls vid uppspelning. Meddelandet HEADS DIRTY, USE CLEANING CASSETTE/ Smutsiga videohuvuden, använd rengöringskassett visas på skärmen. Om du drabbas av sådana symptom, rengör videohuvudena med Canons DVM-CL Digitala videohuvudrengöringskassett* eller annan, torr rengöringskassett. Om symptomen återkommer direkt efter rengöringen kan det var något fel på videokassetten. Använd den inte mer. * Tillgängligheten varierar mellan olika länder. Bild 1 Bild 2 I följande fall kan videohuvudena bli smutsiga: Om du använder kameran i en fuktig eller mycket varm miljö. Om du använder trasiga eller smutsiga kassettband. Om du använder kameran i en dammig miljö. Om du använder videohuvudena länge utan att rengöra dem. ANMÄRKNINGAR Innan du spelar in viktiga händelser bör du rengöra videohuvudena och göra en testinspelning. Vi rekommenderar också att du rengör videohuvudena efteråt, innan du stoppar undan kameran för förvaring. Använd aldrig sk våta rengöringskassetter, eftersom de kan skada kameran. Men tänk på att band som har spelats in med smutsiga videohuvuden kan vara svåra att spela upp även efter att videohuvudena rengjorts. 2

3 Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. OBSERVERA: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-590E har en typskylt på undersidan. Om du använder något annat än nätaggregatet CA-590E kan kameran gå sönder. SV Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 3

4 Innehåll Inledning 8 Om den här handboken 9 Lära känna kameran 9 Medföljande tillbehör 10 Komponentförteckning 13 Skärminfo Förberedelser 15 Att komma igång 15 Ladda batteriet 17 Installera backupbatteriet 17 Förbereda fjärrkontrollen (endast ) och tillbehören 19 Kamerans grundläggande funktioner 19 Funktionsläge 19 Joystick och joystickguide 20 Använda menyerna 22 Inställningar när du startar kameran första gången 22 Byta språk 22 Byta tidszon 23 Ställa in datum och klockslag 23 Förberedelse för inspelning 23 Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen 25 Sätta i och ta ur band 4

5 Innehåll Video 26 Grundläggande inspelning 26 Spela in video 28 Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom 30 Snabbstartfunktion 31 Granska den sist inspelade videosekvensen 31 Grundläggande uppspelningsfunktioner 31 Spela upp video 33 Återgå till en i förväg markerad position 33 Söka början på ett visst inspelningsdatum 34 Söka slutet på den sist inspelade sekvensen 34 Skärminformation (datakod) 35 Avancerad funktion 35 : Inspelningsprogram för specialmotiv 37 Flexibel inspelning: Ändra slutartiden 38 Videolampa 38 Självutlösare 39 Ljudinspelning 40 Metoder för ljuduppspelning 41 Manuell fokusering 42 Justera exponeringen manuellt 42 Vitbalansering 43 Bildeffekter 44 Digitala effekter SV 5

6 Externa anslutningar 46 Ansluta till TV eller videoenhet 47 Kopplingsschema 48 Spela upp på en TV-skärm 48 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet 49 Ljudpålägg 51 Ansluta till en dator 51 Kopplingsscheman för dator 52 Överföra videoinspelningar 6

7 Innehåll Övrig information 53 Bilaga: Listor över menyalternativ 53 Menu/Funktionsmeny 54 Inställningsmenyer 54 Kamerainställningar (avancerad zoom, bildstabilisator etc.) 55 VCR-inställningar (inspelningsmetod, TV-typ, etc.) 55 Ljudinställningar (ljudmodell, vindbrusfilter etc.) 56 Skärminställningar (LCD-skärmen ljusstyrka, språk etc.) 57 Systeminställningar (ljudsignaler, energisparläge etc.) 58 DATE/TIME SETUP-Datum/klockslag inställning 59 Problem? 59 Felsökning 61 Lista över meddelanden (i alfabetisk ordning) 63 Gör så här 63 Säkerhetsanvisningar 65 Underhåll/Övrigt 67 Använda kameran utomlands 68 Allmän information 68 Systemdiagram (tillgängligheten varierar mellan olika länder) 69 Extra tillbehör 72 Tekniska data 75 Register SV 7

8 Inledning Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon MD235/MD216/MD215/MD205. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den som referensmaterial. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 59). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Restriktioner eller krav när det gäller den beskrivna funktionen. : Sidhänvisning. : Text som enbart gäller den angivna modellen/modellerna. Skärm syftar på kamerans LCD-skärmen och sökarens skärm. Fotografierna i den här handboken är simulerade bilder som har tagits med stillbildskamera.tänk på att om inget annat anges vid bilderna i den här boken, gäller de modell. Knappar och väljare som kan manövreras Ställa in datum och klockslag ( 21) Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I handbokens tabeller visas standardinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] Alla namn på knappar och väljare, utom kamerans navigeringsknappar, anges inom en knapp -ram. Exempel. 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] Blinkande pilar visas runt datumets första fält. 2 Ändra respektive fält i datum och klockslag med joysticken ( ) och fortsätt ( ) till nästa fält. 3 Tryck på ( ) för att starta klockan. 4 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR Om du vill kan du byta datumformat ( 75). 8

9 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-590E Nätaggregat (inkl nätsladd) BP-2L5 Laddningsbart batteri Litiumbatteri (CR1616) STV-250N Stereovideokabel ( inkl ferritkärna) WL-D85 Trådlös fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen SV 9

10 Inledning Komponentförteckning Från vänster Från höger Linsskyddsreglage ( 26) ( öppet, stängt) DV-kontakt ( 47, 51) MIC-kontakt (mikrofon) ( 39) MIC-kontakt ( 47) Laddningsindikator (CHARGE) ( 15) Högtalare Funktionsomkopplare ( 27) Enkel inspelning Inspelningsprogram Grepprem ( 18) Axelremsfäste ( 71) Låsknapp -väljare ( 19) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knapp -ram (exempel ). Framifrån 10

11 Bakifrån Ovanifrån Joystick ( 19) -knapp ( 20, 53) D.EFFECTS-knapp ( 44) Fjärrsensor ( 18) Sökare ( 28) Dioptrijusteringsarm ( 28) QUICK START-knapp ( 30) START/STOP-knapp ( 26) DC IN-kontakt ( 15) Fack för backupbatteri ( 17) Tillverkningsnummer/ Batterifäste ( 15) LCD-skärm ( 23) Kassettfack ( 25) Lucka över kassettfack ( 25) Zoomreglage ( 28) OPEN/EJECT -reglage ( 25) Stativfäste ( 18) BATT. -reglage (batterispärr) ( 15) Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knapp -ram (exempel ). SV Underifrån 11

12 Inledning Trådlös fjärrkontroll WL-D86 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF PAUSE AUDIO DUB. STOP SLOW ZERO SET MEMORY TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D85 START/STOP-knapp ( 26) CARD /+ knappar* DATE SEARCH / -knappar ( 33) REW -knapp ( 31) -knapp ( 31) PAUSE -knapp ( 31) SLOW -knapp ( 31) AUDIO DUB.-knapp ( 49) ZERO SET MEMORY-knapp ( 33) PHOTO-knapp* Zoomknappar ( 28) PLAY -knapp ( 31) FF -knapp ( 31) STOP -knapp ( 31) -knapp ( 31) -knapp ( 31) TV SCREEN-knapp ( 57) * Stillbilder kan inte spelas in eller spelas upp med den här modellen. Bry dig inte om de här knapparna. 12

13 Skärminfo Spela in video Zoom ( 28), Exponering ( 42) Inspelningsprogram ( 35, ) Vitbalans ( 42) Bildeffekt ( 43) Videolampa ( 38) Digitala effekter ( 44) Kondensvarning ( 66) Slutartid ( 37) Självutlösare ( 38) Spela upp video Manuell exponering ( 42) Manuell fokusering ( 41) Bildstabilisator ( 54) Inspelningsläge ( 55) Bandmatning ( 14) Tidkod (timmar : minuter : sekunder) Återstående band ( 14) Återstående batteriladdning ( 14) Vindbrusfilter av ( 56) Inspelningsläge ( 39) Fjärrsensor ( 57) Backupbatterivarning ( 17) Nivåmarkering ( 57) Inspelningsläge ( 14) Driftläge ( 19) Metod för ljuduppspelning ( 40) Högtalarvolym ( 32) Fönster för sökfunktion END SEARCH ( 34)/ DATE SEARCH ( 33) SV Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder : bildrutor) Joystickguide ( 19) Datakod ( 34) 13

14 Inledning Bandmatning Tänk på att vissa uppspelnings- och sökmetoder är bara tillgängliga om du använder fjärrkontrollen (medföljer inte alla modeller). Inspelning, Inspelningspaus, Stopp, Utmatning, Snabbspolning framåt, Snabbspolning bakåt, Uppspelning, Uppspelningspaus, Paus för uppspelning bakåt, x1 Uppspelning (normal hastighet), x1 Uppspelning bakåt (normal hastighet), x2 Uppspelning (dubbla hastigheten), x2 Uppspelning bakåt (dubbla hastigheten), Snabbspolning framåt med uppspelning, Snabbspolning bakåt med uppspelning, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt, Bildruta för bildruta framåt, Bildruta för bildruta bakåt, / Datumsökning ( 33), / Nollställning av minnet ( 33) Återstående band Anger hur många minuter som är kvar av bandet. förändras under inspelningen. När bandet tar slut ser den här indikatorn ut så här: END/ Slut. När mindre än 15 sekunder återstår visas eventuellt inte indikatorn för återstående bandlängd. Beroende på vilken typ av band du använder är indikeringen av återstående bandlängd mer eller mindre korrekt. Men du kan alltid spela in det antal minuter som anges på kassettens etikett (exempelvis 85 minuter). Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri om börjar blinka rött. Om du ansluter ett oladdat batteri till kameran stängs eventuellt strömmen av utan att ikonen visas på skärmen. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. 14

15 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck lätt mot batteriet och skjut det uppåt tills det fäster med ett klickljud. Laddningsindikator (CHARGE) DC INkontakt Ta bort batterilocket innan du sätter i det laddningsbara batteriet SV BATT., batterispärr 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn (CHARGE) börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. 15

16 Förberedelser Du kan också använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. När du har anslutit nätaggregatet drivs kameran med det, även om ett batteri är installerat. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHARGE fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Två snabba blinkningar med 1 sekunds intervall: Batteriet är laddat till minst 50 %. Om indikatorn blinkar snabbt men inte följer det angivna mönstret, se ( 59). Blinkar en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du har batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden till hands. Tryck på BATT. för att lossa batteriet. För batteriet nedåt och dra ut det ur facket. VIKTIGT Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan graderna 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till adaptrar vid utlandsresor, uttag ombord på flygplan och båtar eller till transformatorer, etc. 16

17 Installera backupbatteriet Backupbatteriet (litiumbatteri CR1616) ser till att kamerans inställningar av datum, tid ( 23) od bibehålls även när strömmen stängs av. För att inte tappa inställningarna bör du ansluta en strömkälla när du byter litiumbatteriet. ANMÄRKNINGAR Backupbatteriet håller ungefär ett år. blinkar rött om backupbatteriet inte är installerat eller om det behöver bytas. Förbereda fjärrkontrollen (endast ) och tillbehören Sätt först i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. Flik 1 Ta först ur det laddningsbara batteriet om det är installerat. 2 Öppna luckan över backupbatteriet. 3 Sätt i backupbatteriet med + -sidan vänd utåt. 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. SV 4 Stäng locket. 17

18 Förberedelser ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Tillbehör Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrsensor när du trycker på knapparna. Du kan vrida LCD-panelen 180 grader, så att fjärrkontrollen kan användas från kamerans framsida. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [OFF/AV ] ( 57). Det kan också vara dags att byta batteri. Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. OM KAMERAN MONTERAS PÅ STATIV Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan gå sönder. 18

19 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner Funktionsläge Kamerans funktionsläge beror på - väljarens inställning. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet läge anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för läge är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Joystick och joystickguide Joysticken använder du för att manövrera kamerans menyer. Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Använd joysticken i kombination med joystickguiden, så får du tillgång till fler funktioner. Tryck på ( ) för att visa/ gömma joystickguiden (i inspelningsläget aktiveras joystickguiden endast när funktionsomkopplaren är inställd på ). Joystickguidens funktioner varierar mellan olika arbetssätt. SV Funktionsläge -väljare Ikon på skärmen Spela in video Funktion 26 Spela upp video 31 19

20 Förberedelser Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Se bilagan Lista över menyalternativ ( 53) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. Välj ett alternativ i -menyn 3 Tryck på eller för att välja önskad inställning bland alternativen längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver att du gör fler val och/eller trycker på. Följ övriga anvisningar som visas på skärmen (som joystickikonen, små pilar, etc). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Välj ett alternativ i inställningsmenyerna 1 Tryck på. 2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 20

21 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på ( ). En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Välj ( ) [ RETURN/ÅTERGÅ] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR I stället för steg 1 och 2 kan du hålla intryckt i cirka en sekund, så kommer du direkt till inställningsmenyerna. Förkortningar av menyinställningar i den här handboken I den här handboken använder vi en pil,, för att förkorta beskrivningen av en menyinställning. Här ser du ett exempel på en förkortad menyinställning. [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [LANGUAGE/SPRÅK] Önskat språk Förkortningen av inställningar i /FUNK.-menyn visar alltid grundinställningen. I inspelningsläget visas ikonen i den vänstra kolumnen när du öppnar menyn. Om inställningen har ändrats visas i stället det valda alternativet. [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV] Önskad bildeffekt SV 21

22 Förberedelser Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Du kan byta språk på skärminformationen och i menyerna. Listan över tillgängliga språk beror på var din kamera är inköpt. Grundinställning Språkuppsättning A Tjeckiska, tyska, grekiska, engelska, spanska, franska, italienska, ungerska, polska, rumänska, turkiska, ryska, ukrainska, arabiska och persiska. Språkuppsättning B Engelska, malajiska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och thailändska. ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [LANGUAGE/SPRÅK] Önskat språk Byta tidszon Byt till den tidszon som gäller där du befinner dig. Grundinställningen är Paris eller Singapore, beroende på var kameran är inköpt. ( 20) [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Önskad tidszon* * Du justerar för sommartid genom att välja en tidszon som är märkt med. Världstidszoner Om du ställer in tidszon, datum och klocka behöver du inte ställa om klockan varje gång du reser till en annan tidszon. Du väljer bara en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål i enlighet med datum och klockslag på skärmen. ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa -markeringarna bredvid menyalternativen. som visas på vissa menyskärmar, är namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. 22

23 Ställa in datum och klockslag Förberedelse för inspelning Förberedelse för inspelning ( 20) 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] Blinkande pilar visas runt datumets första fält. 2 Ändra respektive fält i datum och klockslag med joysticken ( ) och fortsätt ( ) till nästa fält. 3 Tryck på ( ) för att starta klockan. 4 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR Om du vill kan du byta datumformat ( 58). Öppna linsskyddet och justera LCDskärmen Innan du börjar spela in måste du öppna linsskyddet. För linsskyddsreglaget mot öppnas linsskyddet. Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. 180 så SV 90 Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på LCDskärmen medan du använder sökaren). Det här är enda gången du kan använda sökare och LCD-skärmen samtidigt. I följande fall kan det vara 23

24 Förberedelser praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : Om du vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare. Om du vill kunna stå framför kameran och styra den med fjärrkontrollen. LCD-skärmens bakgrundsbelysning LCD-skärmens ljusstyrka kan ställas in på normal eller ljus. ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [BACKLIGHT/BAKGRUNDSBEL] Önskat alternativ Du kan vända LCDskärmen mot motivet ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. ANMÄRKNINGAR Den här inställningen påverkar varken inspelningens eller sökarens ljusstyrka. Inställningen [BRIGHT/LJUSSTARK] drar mycket energi, dvs batteriets användningstid förkortas. 24

25 Sätta i och ta ur band Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 4 Vänta tills kassettfacket fälls in automatiskt och stäng därefter luckan över kassettfacket. 1 För OPEN/EJECT så långt det går i pilens riktning och öppna luckan över kassettfacket. Kassettfacket öppnas automatiskt. 2 Sätt i kassetten. Sätt i kassetten så att fönstret är vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut när du vill ta ut den. 3 Tryck på kassettens - märkning tills du hör ett klick. VIKTIGT Håll inte i kassettfacket när det öppnas eller stängs automatiskt; försök inte stänga luckan innan kassettfacket har fällts in helt. Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du stänger luckan över kassettfacket. ANMÄRKNINGAR Om kameran är ansluten till en strömkälla kan du sätta i/ta ur en kassett även om -väljaren står på. SV 25

26 Video I det här kapitlet går vi igenom funktioner som avser inspelning och uppspelning av video från grundläggande inspelning och zoomning till mer avancerad, manuell bildjustering. Grundläggande inspelning Grundläggande inspelning Spela in video 1 För linsskyddsreglaget mot så öppnas linsskyddet. 2 Håll låsknappen intryckt och ställ -väljaren på CAMERA. 3 Tryck på Start/Stop för att spela in. Tryck på Start/Stop igen för att pausa inspelningen. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Vid behov kan du rengöra hårddisken ( 2). ( 19) 1 Stäng linsskyddet och LCDpanelen. 2 Stäng av kameran. 3 Ta ur bandet. 4 Lossa nätaggregatet och ta ur batteriet. 26

27 VIKTIGT När du spelar in video, försök få en jämn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och ryckiga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus. ANMÄRKNINGAR Om inspelningstid: Genom att byta inspelningsmetod kan du ändra videokvaliteten och därmed även tillgänglig inspelningstid ( 55). Äldre inspelningar som spelas över av nya kan inte återskapas. Innan du börjar spela in kan du söka slutet av den senaste inspelningen ( 34). För att skydda bandet och videohuvudena övergår kameran i stoppläge ( ) om du låter den stå på inspelningspaus ( ) i mer än 4 minuter och 30 sekunder. Du återupptar inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri stängs kameran av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 58). Återställ strömförsörjningen genom att slå av strömmen och därefter slå på den igen. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt. SV Om funktionsomkopplaren och inspelningsprogrammen Ställ in funktionsomkopplaren på så justerar kameran alla inställningar åt dig, du behöver bara rikta kameran åt rätt håll och starta inspelningen. Ställ funktionsomkopplaren på om du vill välja ett inspelningsprogram. Inspelningsprogrammen för specialmotiv ( 35) är ett behändigt sätt att välja optimala inställningar som matchar speciella inspelningsförhållanden. Med inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK] ( 37), å andra sidan, kan du ställa in både önskad slutartid och andra inställningar. 27

28 Video Använda sökaren Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCDskärmen. Du kan i så fall justera LCDskärmen ljusstyrka ( 24, 57) eller använd sökaren. Låt LCD-panelen vara stängd om du ska använda sökaren*. Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Kameran har tre zoomfunktioner: optisk, avancerad och digital zoom. Du kan även justera zoomhastigheten. Välja zoomfunktion Alternativ ( 19) Grundinställning [OPTICAL] (37x, 32x) Justera vid behov sökarens inställning med armen för dioptriinställning. * LCD-skärmen och sökaren kan användas samtidigt, men bara när LCD-panelen har vridits 180 grader ( 23). Zoomomfånget begränsas av objektivets optiska förstoringsfrekvens. [ADVANCED/AVANCERAD] (Avancerad zoom) Utöver det optiska zoomomfånget kan kameran bearbeta bilden digitalt och på så sätt utöka zoomomfånget utan att bildkvaliteten påverkas. När du spelar in video med sidförhållandet 16:9 förändras synfältet (bildvinkeln). Se tabellen i avsnittet ANMÄRKNINGAR. [DIGITAL] (2000x) Om du väljer det här alternativet övergår kameran till digital zoom (ljusblå del av zoomindikatorn) när du zoomar förbi det optiska zoomomfånget (vit del av zoomindikatorn). Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, dvs bildkvaliteten blir sämre ju mer du zoomar in. ( 20) 28

29 [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM TYPE/ZOOMTYP] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Den avancerade zoomens omfång varierar beroende på angivet sidförhållande ( 54). Du kan inte välja avancerad zoom om [WIDESCREEN/BREDBILD] är inställd på [ OFF/AV]. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ ON/PÅ] (16:9) 45x*, 41x**, 36x** * Bilden blir bredare både med telefotooch vidvinkelinställning. **Bilden blir bredare med vidvinkelinställning. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ OFF/AV] (4:3) 46x, Ej tillgänglig Välja zoomhastighet Alternativ ( 19) [ VARIABLE/VARIABEL] Grundinställning Den variabla zoomhastigheten beror på hur du hanterar zoomspaken: Tryck försiktigt om du vill ha en långsamma zoom; tryck hårdare för en snabbare zoom. Med det här alternativet får du en snabbare zoom när kameran står på paus för inspelning. [ SPEED 1/HASTIGHET 1], [ SPEED 2/ HASTIGHET 2], [ SPEED 3/HASTIGHET 3] Konstant zoomhastighet. [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] är snabbast och [ SPEED 1/ HASTIGHET 1] är långsammast. ( 20) [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM SPEED/ZOOMHASTIGH] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Du får högsta möjliga zoomhastighet med [ VARIABLE/VARIABEL]. Använda zoomen W Zooma ut Zooma in T Dra zoomreglaget mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra zoomspaken mot T för att zooma in (telefoto). ANMÄRKNINGAR Håll minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du ställa in skärpan på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. 29 SV

30 Video Du kan även använda fjärrkontrollens T och W -knappar. Zoomhastigheten med fjärrkontroll är densamma som med kameran, alternativt inställd på [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] (om du har valt [ VARIABLE/VARIABEL]). Snabbstartfunktion När du trycker på QUICK START på kameran aktiveras standbyläget. I standbyläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning, dvs du kan spara batteriets laddning. När du sedan trycker på QUICK START igen är kameran redo för inspelning på cirka 1 sekund, för att du inte ska missa viktiga inspelningar. ( 19) 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran är redo för inspelning på ca en sekund. ANMÄRKNINGAR När du aktiverar kameran från standbyläge justeras följande inställningar automatiskt: - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till maximal vidvinkel W. När kameran har stått oanvänd i standbyläget i tio minuter stängs den av, oavsett vilken energisparinställning [POWER SAVE/ENERGISPARLÄGE] du har valt ( 58). När kameran stängs av kan du återställa strömförsörjningen genom att slå av strömmen och därefter slå på den igen. Om kameran står i standbyläge (standbyindikatorn lyser) aktiveras den när du öppnar luckan till kassettfacket. 1 Tryck på QUICK START. Standbyindikatorn blinkar medan kameran förbereder sig, och lyser med fast sken när kameran står i standbyläge. 30

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV550i och MV530i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5NA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5NA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Videokunskap Lärarhandledning

Videokunskap Lärarhandledning Videokunskap Lärarhandledning Förord Videons möjligheter som metod i undervisningen av döva elever är det väl ingen som tvivlar på idag, men att videofilma är lättare sagt än gjort har alla upptäckt som

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR

GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 3 6 för en säker användning av den här produkten.

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Burrel Full HD kamera med 2.0 display

Burrel Full HD kamera med 2.0 display Burrel Full HD kamera med 2.0 display VARNING För att förhindra brand och elektriska stötar, använd inte kameran vid regn eller fukt. Observera Elektromagnetiska fält vid vissa frekvenser kan påverka bilder

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer