Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0"

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

2 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande fel kan inträffa om videohuvudena skulle råka bli smutsiga. Mosaikmönster, fyrkantiga störningar (Bild 1) eller ränder (Bild 2) visas i den uppspelade bilden. Ljudet blir förvrängt, eller också hörs inget ljud alls vid uppspelning. Meddelandet HEADS DIRTY, USE CLEANING CASSETTE/ Smutsiga videohuvuden, använd rengöringskassett visas på skärmen. Om du drabbas av sådana symptom, rengör videohuvudena med Canons DVM-CL Digitala videohuvudrengöringskassett* eller annan, torr rengöringskassett. Om symptomen återkommer direkt efter rengöringen kan det var något fel på videokassetten. Använd den inte mer. * Tillgängligheten varierar mellan olika länder. Bild 1 Bild 2 I följande fall kan videohuvudena bli smutsiga: Om du använder kameran i en fuktig eller mycket varm miljö. Om du använder trasiga eller smutsiga kassettband. Om du använder kameran i en dammig miljö. Om du använder videohuvudena länge utan att rengöra dem. ANMÄRKNINGAR Innan du spelar in viktiga händelser bör du rengöra videohuvudena och göra en testinspelning. Vi rekommenderar också att du rengör videohuvudena efteråt, innan du stoppar undan kameran för förvaring. Använd aldrig sk våta rengöringskassetter, eftersom de kan skada kameran. Men tänk på att band som har spelats in med smutsiga videohuvuden kan vara svåra att spela upp även efter att videohuvudena rengjorts. 2

3 Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. OBSERVERA: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-590E har en typskylt på undersidan. Om du använder något annat än nätaggregatet CA-590E kan kameran gå sönder. SV Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 3

4 Innehåll Inledning 8 Om den här handboken 9 Lära känna kameran 9 Medföljande tillbehör 10 Komponentförteckning 13 Skärminfo Förberedelser 15 Att komma igång 15 Ladda batteriet 17 Installera backupbatteriet 17 Förbereda fjärrkontrollen (endast ) och tillbehören 19 Kamerans grundläggande funktioner 19 Funktionsläge 19 Joystick och joystickguide 20 Använda menyerna 22 Inställningar när du startar kameran första gången 22 Byta språk 22 Byta tidszon 23 Ställa in datum och klockslag 23 Förberedelse för inspelning 23 Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen 25 Sätta i och ta ur band 4

5 Innehåll Video 26 Grundläggande inspelning 26 Spela in video 28 Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom 30 Snabbstartfunktion 31 Granska den sist inspelade videosekvensen 31 Grundläggande uppspelningsfunktioner 31 Spela upp video 33 Återgå till en i förväg markerad position 33 Söka början på ett visst inspelningsdatum 34 Söka slutet på den sist inspelade sekvensen 34 Skärminformation (datakod) 35 Avancerad funktion 35 : Inspelningsprogram för specialmotiv 37 Flexibel inspelning: Ändra slutartiden 38 Videolampa 38 Självutlösare 39 Ljudinspelning 40 Metoder för ljuduppspelning 41 Manuell fokusering 42 Justera exponeringen manuellt 42 Vitbalansering 43 Bildeffekter 44 Digitala effekter SV 5

6 Externa anslutningar 46 Ansluta till TV eller videoenhet 47 Kopplingsschema 48 Spela upp på en TV-skärm 48 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet 49 Ljudpålägg 51 Ansluta till en dator 51 Kopplingsscheman för dator 52 Överföra videoinspelningar 6

7 Innehåll Övrig information 53 Bilaga: Listor över menyalternativ 53 Menu/Funktionsmeny 54 Inställningsmenyer 54 Kamerainställningar (avancerad zoom, bildstabilisator etc.) 55 VCR-inställningar (inspelningsmetod, TV-typ, etc.) 55 Ljudinställningar (ljudmodell, vindbrusfilter etc.) 56 Skärminställningar (LCD-skärmen ljusstyrka, språk etc.) 57 Systeminställningar (ljudsignaler, energisparläge etc.) 58 DATE/TIME SETUP-Datum/klockslag inställning 59 Problem? 59 Felsökning 61 Lista över meddelanden (i alfabetisk ordning) 63 Gör så här 63 Säkerhetsanvisningar 65 Underhåll/Övrigt 67 Använda kameran utomlands 68 Allmän information 68 Systemdiagram (tillgängligheten varierar mellan olika länder) 69 Extra tillbehör 72 Tekniska data 75 Register SV 7

8 Inledning Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon MD235/MD216/MD215/MD205. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den som referensmaterial. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 59). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Restriktioner eller krav när det gäller den beskrivna funktionen. : Sidhänvisning. : Text som enbart gäller den angivna modellen/modellerna. Skärm syftar på kamerans LCD-skärmen och sökarens skärm. Fotografierna i den här handboken är simulerade bilder som har tagits med stillbildskamera.tänk på att om inget annat anges vid bilderna i den här boken, gäller de modell. Knappar och väljare som kan manövreras Ställa in datum och klockslag ( 21) Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I handbokens tabeller visas standardinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] Alla namn på knappar och väljare, utom kamerans navigeringsknappar, anges inom en knapp -ram. Exempel. 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] Blinkande pilar visas runt datumets första fält. 2 Ändra respektive fält i datum och klockslag med joysticken ( ) och fortsätt ( ) till nästa fält. 3 Tryck på ( ) för att starta klockan. 4 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR Om du vill kan du byta datumformat ( 75). 8

9 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-590E Nätaggregat (inkl nätsladd) BP-2L5 Laddningsbart batteri Litiumbatteri (CR1616) STV-250N Stereovideokabel ( inkl ferritkärna) WL-D85 Trådlös fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen SV 9

10 Inledning Komponentförteckning Från vänster Från höger Linsskyddsreglage ( 26) ( öppet, stängt) DV-kontakt ( 47, 51) MIC-kontakt (mikrofon) ( 39) MIC-kontakt ( 47) Laddningsindikator (CHARGE) ( 15) Högtalare Funktionsomkopplare ( 27) Enkel inspelning Inspelningsprogram Grepprem ( 18) Axelremsfäste ( 71) Låsknapp -väljare ( 19) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knapp -ram (exempel ). Framifrån 10

11 Bakifrån Ovanifrån Joystick ( 19) -knapp ( 20, 53) D.EFFECTS-knapp ( 44) Fjärrsensor ( 18) Sökare ( 28) Dioptrijusteringsarm ( 28) QUICK START-knapp ( 30) START/STOP-knapp ( 26) DC IN-kontakt ( 15) Fack för backupbatteri ( 17) Tillverkningsnummer/ Batterifäste ( 15) LCD-skärm ( 23) Kassettfack ( 25) Lucka över kassettfack ( 25) Zoomreglage ( 28) OPEN/EJECT -reglage ( 25) Stativfäste ( 18) BATT. -reglage (batterispärr) ( 15) Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knapp -ram (exempel ). SV Underifrån 11

12 Inledning Trådlös fjärrkontroll WL-D86 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF PAUSE AUDIO DUB. STOP SLOW ZERO SET MEMORY TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D85 START/STOP-knapp ( 26) CARD /+ knappar* DATE SEARCH / -knappar ( 33) REW -knapp ( 31) -knapp ( 31) PAUSE -knapp ( 31) SLOW -knapp ( 31) AUDIO DUB.-knapp ( 49) ZERO SET MEMORY-knapp ( 33) PHOTO-knapp* Zoomknappar ( 28) PLAY -knapp ( 31) FF -knapp ( 31) STOP -knapp ( 31) -knapp ( 31) -knapp ( 31) TV SCREEN-knapp ( 57) * Stillbilder kan inte spelas in eller spelas upp med den här modellen. Bry dig inte om de här knapparna. 12

13 Skärminfo Spela in video Zoom ( 28), Exponering ( 42) Inspelningsprogram ( 35, ) Vitbalans ( 42) Bildeffekt ( 43) Videolampa ( 38) Digitala effekter ( 44) Kondensvarning ( 66) Slutartid ( 37) Självutlösare ( 38) Spela upp video Manuell exponering ( 42) Manuell fokusering ( 41) Bildstabilisator ( 54) Inspelningsläge ( 55) Bandmatning ( 14) Tidkod (timmar : minuter : sekunder) Återstående band ( 14) Återstående batteriladdning ( 14) Vindbrusfilter av ( 56) Inspelningsläge ( 39) Fjärrsensor ( 57) Backupbatterivarning ( 17) Nivåmarkering ( 57) Inspelningsläge ( 14) Driftläge ( 19) Metod för ljuduppspelning ( 40) Högtalarvolym ( 32) Fönster för sökfunktion END SEARCH ( 34)/ DATE SEARCH ( 33) SV Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder : bildrutor) Joystickguide ( 19) Datakod ( 34) 13

14 Inledning Bandmatning Tänk på att vissa uppspelnings- och sökmetoder är bara tillgängliga om du använder fjärrkontrollen (medföljer inte alla modeller). Inspelning, Inspelningspaus, Stopp, Utmatning, Snabbspolning framåt, Snabbspolning bakåt, Uppspelning, Uppspelningspaus, Paus för uppspelning bakåt, x1 Uppspelning (normal hastighet), x1 Uppspelning bakåt (normal hastighet), x2 Uppspelning (dubbla hastigheten), x2 Uppspelning bakåt (dubbla hastigheten), Snabbspolning framåt med uppspelning, Snabbspolning bakåt med uppspelning, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt, Bildruta för bildruta framåt, Bildruta för bildruta bakåt, / Datumsökning ( 33), / Nollställning av minnet ( 33) Återstående band Anger hur många minuter som är kvar av bandet. förändras under inspelningen. När bandet tar slut ser den här indikatorn ut så här: END/ Slut. När mindre än 15 sekunder återstår visas eventuellt inte indikatorn för återstående bandlängd. Beroende på vilken typ av band du använder är indikeringen av återstående bandlängd mer eller mindre korrekt. Men du kan alltid spela in det antal minuter som anges på kassettens etikett (exempelvis 85 minuter). Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri om börjar blinka rött. Om du ansluter ett oladdat batteri till kameran stängs eventuellt strömmen av utan att ikonen visas på skärmen. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. 14

15 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck lätt mot batteriet och skjut det uppåt tills det fäster med ett klickljud. Laddningsindikator (CHARGE) DC INkontakt Ta bort batterilocket innan du sätter i det laddningsbara batteriet SV BATT., batterispärr 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn (CHARGE) börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. 15

16 Förberedelser Du kan också använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. När du har anslutit nätaggregatet drivs kameran med det, även om ett batteri är installerat. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHARGE fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Två snabba blinkningar med 1 sekunds intervall: Batteriet är laddat till minst 50 %. Om indikatorn blinkar snabbt men inte följer det angivna mönstret, se ( 59). Blinkar en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du har batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden till hands. Tryck på BATT. för att lossa batteriet. För batteriet nedåt och dra ut det ur facket. VIKTIGT Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan graderna 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till adaptrar vid utlandsresor, uttag ombord på flygplan och båtar eller till transformatorer, etc. 16

17 Installera backupbatteriet Backupbatteriet (litiumbatteri CR1616) ser till att kamerans inställningar av datum, tid ( 23) od bibehålls även när strömmen stängs av. För att inte tappa inställningarna bör du ansluta en strömkälla när du byter litiumbatteriet. ANMÄRKNINGAR Backupbatteriet håller ungefär ett år. blinkar rött om backupbatteriet inte är installerat eller om det behöver bytas. Förbereda fjärrkontrollen (endast ) och tillbehören Sätt först i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. Flik 1 Ta först ur det laddningsbara batteriet om det är installerat. 2 Öppna luckan över backupbatteriet. 3 Sätt i backupbatteriet med + -sidan vänd utåt. 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. SV 4 Stäng locket. 17

18 Förberedelser ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Tillbehör Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrsensor när du trycker på knapparna. Du kan vrida LCD-panelen 180 grader, så att fjärrkontrollen kan användas från kamerans framsida. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [OFF/AV ] ( 57). Det kan också vara dags att byta batteri. Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. OM KAMERAN MONTERAS PÅ STATIV Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan gå sönder. 18

19 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner Funktionsläge Kamerans funktionsläge beror på - väljarens inställning. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet läge anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för läge är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Joystick och joystickguide Joysticken använder du för att manövrera kamerans menyer. Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Använd joysticken i kombination med joystickguiden, så får du tillgång till fler funktioner. Tryck på ( ) för att visa/ gömma joystickguiden (i inspelningsläget aktiveras joystickguiden endast när funktionsomkopplaren är inställd på ). Joystickguidens funktioner varierar mellan olika arbetssätt. SV Funktionsläge -väljare Ikon på skärmen Spela in video Funktion 26 Spela upp video 31 19

20 Förberedelser Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Se bilagan Lista över menyalternativ ( 53) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. Välj ett alternativ i -menyn 3 Tryck på eller för att välja önskad inställning bland alternativen längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver att du gör fler val och/eller trycker på. Följ övriga anvisningar som visas på skärmen (som joystickikonen, små pilar, etc). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Välj ett alternativ i inställningsmenyerna 1 Tryck på. 2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 20

21 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på ( ). En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Välj ( ) [ RETURN/ÅTERGÅ] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR I stället för steg 1 och 2 kan du hålla intryckt i cirka en sekund, så kommer du direkt till inställningsmenyerna. Förkortningar av menyinställningar i den här handboken I den här handboken använder vi en pil,, för att förkorta beskrivningen av en menyinställning. Här ser du ett exempel på en förkortad menyinställning. [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [LANGUAGE/SPRÅK] Önskat språk Förkortningen av inställningar i /FUNK.-menyn visar alltid grundinställningen. I inspelningsläget visas ikonen i den vänstra kolumnen när du öppnar menyn. Om inställningen har ändrats visas i stället det valda alternativet. [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV] Önskad bildeffekt SV 21

22 Förberedelser Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Du kan byta språk på skärminformationen och i menyerna. Listan över tillgängliga språk beror på var din kamera är inköpt. Grundinställning Språkuppsättning A Tjeckiska, tyska, grekiska, engelska, spanska, franska, italienska, ungerska, polska, rumänska, turkiska, ryska, ukrainska, arabiska och persiska. Språkuppsättning B Engelska, malajiska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och thailändska. ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [LANGUAGE/SPRÅK] Önskat språk Byta tidszon Byt till den tidszon som gäller där du befinner dig. Grundinställningen är Paris eller Singapore, beroende på var kameran är inköpt. ( 20) [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Önskad tidszon* * Du justerar för sommartid genom att välja en tidszon som är märkt med. Världstidszoner Om du ställer in tidszon, datum och klocka behöver du inte ställa om klockan varje gång du reser till en annan tidszon. Du väljer bara en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål i enlighet med datum och klockslag på skärmen. ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa -markeringarna bredvid menyalternativen. som visas på vissa menyskärmar, är namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. 22

23 Ställa in datum och klockslag Förberedelse för inspelning Förberedelse för inspelning ( 20) 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] Blinkande pilar visas runt datumets första fält. 2 Ändra respektive fält i datum och klockslag med joysticken ( ) och fortsätt ( ) till nästa fält. 3 Tryck på ( ) för att starta klockan. 4 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR Om du vill kan du byta datumformat ( 58). Öppna linsskyddet och justera LCDskärmen Innan du börjar spela in måste du öppna linsskyddet. För linsskyddsreglaget mot öppnas linsskyddet. Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. 180 så SV 90 Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på LCDskärmen medan du använder sökaren). Det här är enda gången du kan använda sökare och LCD-skärmen samtidigt. I följande fall kan det vara 23

24 Förberedelser praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : Om du vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare. Om du vill kunna stå framför kameran och styra den med fjärrkontrollen. LCD-skärmens bakgrundsbelysning LCD-skärmens ljusstyrka kan ställas in på normal eller ljus. ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [BACKLIGHT/BAKGRUNDSBEL] Önskat alternativ Du kan vända LCDskärmen mot motivet ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. ANMÄRKNINGAR Den här inställningen påverkar varken inspelningens eller sökarens ljusstyrka. Inställningen [BRIGHT/LJUSSTARK] drar mycket energi, dvs batteriets användningstid förkortas. 24

25 Sätta i och ta ur band Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 4 Vänta tills kassettfacket fälls in automatiskt och stäng därefter luckan över kassettfacket. 1 För OPEN/EJECT så långt det går i pilens riktning och öppna luckan över kassettfacket. Kassettfacket öppnas automatiskt. 2 Sätt i kassetten. Sätt i kassetten så att fönstret är vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut när du vill ta ut den. 3 Tryck på kassettens - märkning tills du hör ett klick. VIKTIGT Håll inte i kassettfacket när det öppnas eller stängs automatiskt; försök inte stänga luckan innan kassettfacket har fällts in helt. Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du stänger luckan över kassettfacket. ANMÄRKNINGAR Om kameran är ansluten till en strömkälla kan du sätta i/ta ur en kassett även om -väljaren står på. SV 25

26 Video I det här kapitlet går vi igenom funktioner som avser inspelning och uppspelning av video från grundläggande inspelning och zoomning till mer avancerad, manuell bildjustering. Grundläggande inspelning Grundläggande inspelning Spela in video 1 För linsskyddsreglaget mot så öppnas linsskyddet. 2 Håll låsknappen intryckt och ställ -väljaren på CAMERA. 3 Tryck på Start/Stop för att spela in. Tryck på Start/Stop igen för att pausa inspelningen. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Vid behov kan du rengöra hårddisken ( 2). ( 19) 1 Stäng linsskyddet och LCDpanelen. 2 Stäng av kameran. 3 Ta ur bandet. 4 Lossa nätaggregatet och ta ur batteriet. 26

27 VIKTIGT När du spelar in video, försök få en jämn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och ryckiga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus. ANMÄRKNINGAR Om inspelningstid: Genom att byta inspelningsmetod kan du ändra videokvaliteten och därmed även tillgänglig inspelningstid ( 55). Äldre inspelningar som spelas över av nya kan inte återskapas. Innan du börjar spela in kan du söka slutet av den senaste inspelningen ( 34). För att skydda bandet och videohuvudena övergår kameran i stoppläge ( ) om du låter den stå på inspelningspaus ( ) i mer än 4 minuter och 30 sekunder. Du återupptar inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri stängs kameran av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 58). Återställ strömförsörjningen genom att slå av strömmen och därefter slå på den igen. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt. SV Om funktionsomkopplaren och inspelningsprogrammen Ställ in funktionsomkopplaren på så justerar kameran alla inställningar åt dig, du behöver bara rikta kameran åt rätt håll och starta inspelningen. Ställ funktionsomkopplaren på om du vill välja ett inspelningsprogram. Inspelningsprogrammen för specialmotiv ( 35) är ett behändigt sätt att välja optimala inställningar som matchar speciella inspelningsförhållanden. Med inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK] ( 37), å andra sidan, kan du ställa in både önskad slutartid och andra inställningar. 27

28 Video Använda sökaren Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCDskärmen. Du kan i så fall justera LCDskärmen ljusstyrka ( 24, 57) eller använd sökaren. Låt LCD-panelen vara stängd om du ska använda sökaren*. Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Kameran har tre zoomfunktioner: optisk, avancerad och digital zoom. Du kan även justera zoomhastigheten. Välja zoomfunktion Alternativ ( 19) Grundinställning [OPTICAL] (37x, 32x) Justera vid behov sökarens inställning med armen för dioptriinställning. * LCD-skärmen och sökaren kan användas samtidigt, men bara när LCD-panelen har vridits 180 grader ( 23). Zoomomfånget begränsas av objektivets optiska förstoringsfrekvens. [ADVANCED/AVANCERAD] (Avancerad zoom) Utöver det optiska zoomomfånget kan kameran bearbeta bilden digitalt och på så sätt utöka zoomomfånget utan att bildkvaliteten påverkas. När du spelar in video med sidförhållandet 16:9 förändras synfältet (bildvinkeln). Se tabellen i avsnittet ANMÄRKNINGAR. [DIGITAL] (2000x) Om du väljer det här alternativet övergår kameran till digital zoom (ljusblå del av zoomindikatorn) när du zoomar förbi det optiska zoomomfånget (vit del av zoomindikatorn). Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, dvs bildkvaliteten blir sämre ju mer du zoomar in. ( 20) 28

29 [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM TYPE/ZOOMTYP] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Den avancerade zoomens omfång varierar beroende på angivet sidförhållande ( 54). Du kan inte välja avancerad zoom om [WIDESCREEN/BREDBILD] är inställd på [ OFF/AV]. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ ON/PÅ] (16:9) 45x*, 41x**, 36x** * Bilden blir bredare både med telefotooch vidvinkelinställning. **Bilden blir bredare med vidvinkelinställning. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ OFF/AV] (4:3) 46x, Ej tillgänglig Välja zoomhastighet Alternativ ( 19) [ VARIABLE/VARIABEL] Grundinställning Den variabla zoomhastigheten beror på hur du hanterar zoomspaken: Tryck försiktigt om du vill ha en långsamma zoom; tryck hårdare för en snabbare zoom. Med det här alternativet får du en snabbare zoom när kameran står på paus för inspelning. [ SPEED 1/HASTIGHET 1], [ SPEED 2/ HASTIGHET 2], [ SPEED 3/HASTIGHET 3] Konstant zoomhastighet. [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] är snabbast och [ SPEED 1/ HASTIGHET 1] är långsammast. ( 20) [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM SPEED/ZOOMHASTIGH] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Du får högsta möjliga zoomhastighet med [ VARIABLE/VARIABEL]. Använda zoomen W Zooma ut Zooma in T Dra zoomreglaget mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra zoomspaken mot T för att zooma in (telefoto). ANMÄRKNINGAR Håll minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du ställa in skärpan på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. 29 SV

30 Video Du kan även använda fjärrkontrollens T och W -knappar. Zoomhastigheten med fjärrkontroll är densamma som med kameran, alternativt inställd på [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] (om du har valt [ VARIABLE/VARIABEL]). Snabbstartfunktion När du trycker på QUICK START på kameran aktiveras standbyläget. I standbyläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning, dvs du kan spara batteriets laddning. När du sedan trycker på QUICK START igen är kameran redo för inspelning på cirka 1 sekund, för att du inte ska missa viktiga inspelningar. ( 19) 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran är redo för inspelning på ca en sekund. ANMÄRKNINGAR När du aktiverar kameran från standbyläge justeras följande inställningar automatiskt: - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till maximal vidvinkel W. När kameran har stått oanvänd i standbyläget i tio minuter stängs den av, oavsett vilken energisparinställning [POWER SAVE/ENERGISPARLÄGE] du har valt ( 58). När kameran stängs av kan du återställa strömförsörjningen genom att slå av strömmen och därefter slå på den igen. Om kameran står i standbyläge (standbyindikatorn lyser) aktiveras den när du öppnar luckan till kassettfacket. 1 Tryck på QUICK START. Standbyindikatorn blinkar medan kameran förbereder sig, och lyser med fast sken när kameran står i standbyläge. 30

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Din manual CANON MD235

Din manual CANON MD235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MD235. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH5MA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH5MA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH5MA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

Säkerhetsinformation 101 LSQT1289 SVENSKA

Säkerhetsinformation 101 LSQT1289 SVENSKA SVENSKA Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT ELLER PRODUKTSKADA: UTSÄTT INTE DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN, FUKT, DROPPAR ELLER SKVÄTT OCH SE ÄVEN TILL ATT INGA

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI.

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Da DIGITAALINEN VIDEOKAMERA Käyttöohje SUOMI Su Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer