Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0"

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

2 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande fel kan inträffa om videohuvudena skulle råka bli smutsiga. Mosaikmönster, fyrkantiga störningar (Bild 1) eller ränder (Bild 2) visas i den uppspelade bilden. Ljudet blir förvrängt, eller också hörs inget ljud alls vid uppspelning. Meddelandet HEADS DIRTY, USE CLEANING CASSETTE/ Smutsiga videohuvuden, använd rengöringskassett visas på skärmen. Om du drabbas av sådana symptom, rengör videohuvudena med Canons DVM-CL Digitala videohuvudrengöringskassett* eller annan, torr rengöringskassett. Om symptomen återkommer direkt efter rengöringen kan det var något fel på videokassetten. Använd den inte mer. * Tillgängligheten varierar mellan olika länder. Bild 1 Bild 2 I följande fall kan videohuvudena bli smutsiga: Om du använder kameran i en fuktig eller mycket varm miljö. Om du använder trasiga eller smutsiga kassettband. Om du använder kameran i en dammig miljö. Om du använder videohuvudena länge utan att rengöra dem. ANMÄRKNINGAR Innan du spelar in viktiga händelser bör du rengöra videohuvudena och göra en testinspelning. Vi rekommenderar också att du rengör videohuvudena efteråt, innan du stoppar undan kameran för förvaring. Använd aldrig sk våta rengöringskassetter, eftersom de kan skada kameran. Men tänk på att band som har spelats in med smutsiga videohuvuden kan vara svåra att spela upp även efter att videohuvudena rengjorts. 2

3 Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE DEMONTERA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. OBSERVERA: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Du får inte heller placera den i trånga utrymmen. Detta kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-590E har en typskylt på undersidan. Om du använder något annat än nätaggregatet CA-590E kan kameran gå sönder. SV Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 3

4 Innehåll Inledning 8 Om den här handboken 9 Lära känna kameran 9 Medföljande tillbehör 10 Komponentförteckning 13 Skärminfo Förberedelser 15 Att komma igång 15 Ladda batteriet 17 Installera backupbatteriet 17 Förbereda fjärrkontrollen (endast ) och tillbehören 19 Kamerans grundläggande funktioner 19 Funktionsläge 19 Joystick och joystickguide 20 Använda menyerna 22 Inställningar när du startar kameran första gången 22 Byta språk 22 Byta tidszon 23 Ställa in datum och klockslag 23 Förberedelse för inspelning 23 Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen 25 Sätta i och ta ur band 4

5 Innehåll Video 26 Grundläggande inspelning 26 Spela in video 28 Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom 30 Snabbstartfunktion 31 Granska den sist inspelade videosekvensen 31 Grundläggande uppspelningsfunktioner 31 Spela upp video 33 Återgå till en i förväg markerad position 33 Söka början på ett visst inspelningsdatum 34 Söka slutet på den sist inspelade sekvensen 34 Skärminformation (datakod) 35 Avancerad funktion 35 : Inspelningsprogram för specialmotiv 37 Flexibel inspelning: Ändra slutartiden 38 Videolampa 38 Självutlösare 39 Ljudinspelning 40 Metoder för ljuduppspelning 41 Manuell fokusering 42 Justera exponeringen manuellt 42 Vitbalansering 43 Bildeffekter 44 Digitala effekter SV 5

6 Externa anslutningar 46 Ansluta till TV eller videoenhet 47 Kopplingsschema 48 Spela upp på en TV-skärm 48 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet 49 Ljudpålägg 51 Ansluta till en dator 51 Kopplingsscheman för dator 52 Överföra videoinspelningar 6

7 Innehåll Övrig information 53 Bilaga: Listor över menyalternativ 53 Menu/Funktionsmeny 54 Inställningsmenyer 54 Kamerainställningar (avancerad zoom, bildstabilisator etc.) 55 VCR-inställningar (inspelningsmetod, TV-typ, etc.) 55 Ljudinställningar (ljudmodell, vindbrusfilter etc.) 56 Skärminställningar (LCD-skärmen ljusstyrka, språk etc.) 57 Systeminställningar (ljudsignaler, energisparläge etc.) 58 DATE/TIME SETUP-Datum/klockslag inställning 59 Problem? 59 Felsökning 61 Lista över meddelanden (i alfabetisk ordning) 63 Gör så här 63 Säkerhetsanvisningar 65 Underhåll/Övrigt 67 Använda kameran utomlands 68 Allmän information 68 Systemdiagram (tillgängligheten varierar mellan olika länder) 69 Extra tillbehör 72 Tekniska data 75 Register SV 7

8 Inledning Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon MD235/MD216/MD215/MD205. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den som referensmaterial. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 59). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information, som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Restriktioner eller krav när det gäller den beskrivna funktionen. : Sidhänvisning. : Text som enbart gäller den angivna modellen/modellerna. Skärm syftar på kamerans LCD-skärmen och sökarens skärm. Fotografierna i den här handboken är simulerade bilder som har tagits med stillbildskamera.tänk på att om inget annat anges vid bilderna i den här boken, gäller de modell. Knappar och väljare som kan manövreras Ställa in datum och klockslag ( 21) Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I handbokens tabeller visas standardinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] Alla namn på knappar och väljare, utom kamerans navigeringsknappar, anges inom en knapp -ram. Exempel. 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] Blinkande pilar visas runt datumets första fält. 2 Ändra respektive fält i datum och klockslag med joysticken ( ) och fortsätt ( ) till nästa fält. 3 Tryck på ( ) för att starta klockan. 4 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR Om du vill kan du byta datumformat ( 75). 8

9 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-590E Nätaggregat (inkl nätsladd) BP-2L5 Laddningsbart batteri Litiumbatteri (CR1616) STV-250N Stereovideokabel ( inkl ferritkärna) WL-D85 Trådlös fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen SV 9

10 Inledning Komponentförteckning Från vänster Från höger Linsskyddsreglage ( 26) ( öppet, stängt) DV-kontakt ( 47, 51) MIC-kontakt (mikrofon) ( 39) MIC-kontakt ( 47) Laddningsindikator (CHARGE) ( 15) Högtalare Funktionsomkopplare ( 27) Enkel inspelning Inspelningsprogram Grepprem ( 18) Axelremsfäste ( 71) Låsknapp -väljare ( 19) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knapp -ram (exempel ). Framifrån 10

11 Bakifrån Ovanifrån Joystick ( 19) -knapp ( 20, 53) D.EFFECTS-knapp ( 44) Fjärrsensor ( 18) Sökare ( 28) Dioptrijusteringsarm ( 28) QUICK START-knapp ( 30) START/STOP-knapp ( 26) DC IN-kontakt ( 15) Fack för backupbatteri ( 17) Tillverkningsnummer/ Batterifäste ( 15) LCD-skärm ( 23) Kassettfack ( 25) Lucka över kassettfack ( 25) Zoomreglage ( 28) OPEN/EJECT -reglage ( 25) Stativfäste ( 18) BATT. -reglage (batterispärr) ( 15) Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knapp -ram (exempel ). SV Underifrån 11

12 Inledning Trådlös fjärrkontroll WL-D86 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF PAUSE AUDIO DUB. STOP SLOW ZERO SET MEMORY TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D85 START/STOP-knapp ( 26) CARD /+ knappar* DATE SEARCH / -knappar ( 33) REW -knapp ( 31) -knapp ( 31) PAUSE -knapp ( 31) SLOW -knapp ( 31) AUDIO DUB.-knapp ( 49) ZERO SET MEMORY-knapp ( 33) PHOTO-knapp* Zoomknappar ( 28) PLAY -knapp ( 31) FF -knapp ( 31) STOP -knapp ( 31) -knapp ( 31) -knapp ( 31) TV SCREEN-knapp ( 57) * Stillbilder kan inte spelas in eller spelas upp med den här modellen. Bry dig inte om de här knapparna. 12

13 Skärminfo Spela in video Zoom ( 28), Exponering ( 42) Inspelningsprogram ( 35, ) Vitbalans ( 42) Bildeffekt ( 43) Videolampa ( 38) Digitala effekter ( 44) Kondensvarning ( 66) Slutartid ( 37) Självutlösare ( 38) Spela upp video Manuell exponering ( 42) Manuell fokusering ( 41) Bildstabilisator ( 54) Inspelningsläge ( 55) Bandmatning ( 14) Tidkod (timmar : minuter : sekunder) Återstående band ( 14) Återstående batteriladdning ( 14) Vindbrusfilter av ( 56) Inspelningsläge ( 39) Fjärrsensor ( 57) Backupbatterivarning ( 17) Nivåmarkering ( 57) Inspelningsläge ( 14) Driftläge ( 19) Metod för ljuduppspelning ( 40) Högtalarvolym ( 32) Fönster för sökfunktion END SEARCH ( 34)/ DATE SEARCH ( 33) SV Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder : bildrutor) Joystickguide ( 19) Datakod ( 34) 13

14 Inledning Bandmatning Tänk på att vissa uppspelnings- och sökmetoder är bara tillgängliga om du använder fjärrkontrollen (medföljer inte alla modeller). Inspelning, Inspelningspaus, Stopp, Utmatning, Snabbspolning framåt, Snabbspolning bakåt, Uppspelning, Uppspelningspaus, Paus för uppspelning bakåt, x1 Uppspelning (normal hastighet), x1 Uppspelning bakåt (normal hastighet), x2 Uppspelning (dubbla hastigheten), x2 Uppspelning bakåt (dubbla hastigheten), Snabbspolning framåt med uppspelning, Snabbspolning bakåt med uppspelning, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt, Bildruta för bildruta framåt, Bildruta för bildruta bakåt, / Datumsökning ( 33), / Nollställning av minnet ( 33) Återstående band Anger hur många minuter som är kvar av bandet. förändras under inspelningen. När bandet tar slut ser den här indikatorn ut så här: END/ Slut. När mindre än 15 sekunder återstår visas eventuellt inte indikatorn för återstående bandlängd. Beroende på vilken typ av band du använder är indikeringen av återstående bandlängd mer eller mindre korrekt. Men du kan alltid spela in det antal minuter som anges på kassettens etikett (exempelvis 85 minuter). Återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri om börjar blinka rött. Om du ansluter ett oladdat batteri till kameran stängs eventuellt strömmen av utan att ikonen visas på skärmen. Den faktiska batteriladdningen kan eventuellt inte anges helt korrekt beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Det här ska hjälpa dig att inte göra för korta inspelningar. 14

15 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång Ladda batteriet Kameran kan drivas med laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck lätt mot batteriet och skjut det uppåt tills det fäster med ett klickljud. Laddningsindikator (CHARGE) DC INkontakt Ta bort batterilocket innan du sätter i det laddningsbara batteriet SV BATT., batterispärr 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn (CHARGE) börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. 15

16 Förberedelser Du kan också använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. När du har anslutit nätaggregatet drivs kameran med det, även om ett batteri är installerat. NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHARGE fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Två snabba blinkningar med 1 sekunds intervall: Batteriet är laddat till minst 50 %. Om indikatorn blinkar snabbt men inte följer det angivna mönstret, se ( 59). Blinkar en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du har batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden till hands. Tryck på BATT. för att lossa batteriet. För batteriet nedåt och dra ut det ur facket. VIKTIGT Eventuellt kan det höras vissa ljud från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan graderna 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Du undviker kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till adaptrar vid utlandsresor, uttag ombord på flygplan och båtar eller till transformatorer, etc. 16

17 Installera backupbatteriet Backupbatteriet (litiumbatteri CR1616) ser till att kamerans inställningar av datum, tid ( 23) od bibehålls även när strömmen stängs av. För att inte tappa inställningarna bör du ansluta en strömkälla när du byter litiumbatteriet. ANMÄRKNINGAR Backupbatteriet håller ungefär ett år. blinkar rött om backupbatteriet inte är installerat eller om det behöver bytas. Förbereda fjärrkontrollen (endast ) och tillbehören Sätt först i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. Flik 1 Ta först ur det laddningsbara batteriet om det är installerat. 2 Öppna luckan över backupbatteriet. 3 Sätt i backupbatteriet med + -sidan vänd utåt. 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med + -sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. SV 4 Stäng locket. 17

18 Förberedelser ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Tillbehör Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrsensor när du trycker på knapparna. Du kan vrida LCD-panelen 180 grader, så att fjärrkontrollen kan användas från kamerans framsida. ANMÄRKNINGAR Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [OFF/AV ] ( 57). Det kan också vara dags att byta batteri. Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. OM KAMERAN MONTERAS PÅ STATIV Lämna inte kameran med sökaren belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan gå sönder. 18

19 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner Funktionsläge Kamerans funktionsläge beror på - väljarens inställning. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i angivet läge anger att funktionen inte är tillgänglig. Om det inte finns några ikoner för läge är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Joystick och joystickguide Joysticken använder du för att manövrera kamerans menyer. Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Använd joysticken i kombination med joystickguiden, så får du tillgång till fler funktioner. Tryck på ( ) för att visa/ gömma joystickguiden (i inspelningsläget aktiveras joystickguiden endast när funktionsomkopplaren är inställd på ). Joystickguidens funktioner varierar mellan olika arbetssätt. SV Funktionsläge -väljare Ikon på skärmen Spela in video Funktion 26 Spela upp video 31 19

20 Förberedelser Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Se bilagan Lista över menyalternativ ( 53) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. Välj ett alternativ i -menyn 3 Tryck på eller för att välja önskad inställning bland alternativen längst ner. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver att du gör fler val och/eller trycker på. Följ övriga anvisningar som visas på skärmen (som joystickikonen, små pilar, etc). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Välj ett alternativ i inställningsmenyerna 1 Tryck på. 2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 20

21 1 Tryck på. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på ( ) för att öppna inställningsmenyerna. 3 I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på ( ). Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och därunder listas inställningarna. 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på ( ). En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Välj ( ) [ RETURN/ÅTERGÅ] och tryck på ( ). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på ( ) för att spara. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. ANMÄRKNINGAR I stället för steg 1 och 2 kan du hålla intryckt i cirka en sekund, så kommer du direkt till inställningsmenyerna. Förkortningar av menyinställningar i den här handboken I den här handboken använder vi en pil,, för att förkorta beskrivningen av en menyinställning. Här ser du ett exempel på en förkortad menyinställning. [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [LANGUAGE/SPRÅK] Önskat språk Förkortningen av inställningar i /FUNK.-menyn visar alltid grundinställningen. I inspelningsläget visas ikonen i den vänstra kolumnen när du öppnar menyn. Om inställningen har ändrats visas i stället det valda alternativet. [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV] Önskad bildeffekt SV 21

22 Förberedelser Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Byta språk Du kan byta språk på skärminformationen och i menyerna. Listan över tillgängliga språk beror på var din kamera är inköpt. Grundinställning Språkuppsättning A Tjeckiska, tyska, grekiska, engelska, spanska, franska, italienska, ungerska, polska, rumänska, turkiska, ryska, ukrainska, arabiska och persiska. Språkuppsättning B Engelska, malajiska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och thailändska. ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [LANGUAGE/SPRÅK] Önskat språk Byta tidszon Byt till den tidszon som gäller där du befinner dig. Grundinställningen är Paris eller Singapore, beroende på var kameran är inköpt. ( 20) [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] Önskad tidszon* * Du justerar för sommartid genom att välja en tidszon som är märkt med. Världstidszoner Om du ställer in tidszon, datum och klocka behöver du inte ställa om klockan varje gång du reser till en annan tidszon. Du väljer bara en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål i enlighet med datum och klockslag på skärmen. ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa -markeringarna bredvid menyalternativen. som visas på vissa menyskärmar, är namn på knappar på kameran och förändras inte, oavsett vilket språk du väljer. 22

23 Ställa in datum och klockslag Förberedelse för inspelning Förberedelse för inspelning ( 20) 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] Blinkande pilar visas runt datumets första fält. 2 Ändra respektive fält i datum och klockslag med joysticken ( ) och fortsätt ( ) till nästa fält. 3 Tryck på ( ) för att starta klockan. 4 Tryck på för att stänga menyn. ANMÄRKNINGAR Om du vill kan du byta datumformat ( 58). Öppna linsskyddet och justera LCDskärmen Innan du börjar spela in måste du öppna linsskyddet. För linsskyddsreglaget mot öppnas linsskyddet. Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt. 180 så SV 90 Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på LCDskärmen medan du använder sökaren). Det här är enda gången du kan använda sökare och LCD-skärmen samtidigt. I följande fall kan det vara 23

24 Förberedelser praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : Om du vill vara med på bilden vid inspelning med självutlösare. Om du vill kunna stå framför kameran och styra den med fjärrkontrollen. LCD-skärmens bakgrundsbelysning LCD-skärmens ljusstyrka kan ställas in på normal eller ljus. ( 20) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ - SKÄRMINSTÄLLN/] [BACKLIGHT/BAKGRUNDSBEL] Önskat alternativ Du kan vända LCDskärmen mot motivet ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. ANMÄRKNINGAR Den här inställningen påverkar varken inspelningens eller sökarens ljusstyrka. Inställningen [BRIGHT/LJUSSTARK] drar mycket energi, dvs batteriets användningstid förkortas. 24

25 Sätta i och ta ur band Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 4 Vänta tills kassettfacket fälls in automatiskt och stäng därefter luckan över kassettfacket. 1 För OPEN/EJECT så långt det går i pilens riktning och öppna luckan över kassettfacket. Kassettfacket öppnas automatiskt. 2 Sätt i kassetten. Sätt i kassetten så att fönstret är vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut när du vill ta ut den. 3 Tryck på kassettens - märkning tills du hör ett klick. VIKTIGT Håll inte i kassettfacket när det öppnas eller stängs automatiskt; försök inte stänga luckan innan kassettfacket har fällts in helt. Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du stänger luckan över kassettfacket. ANMÄRKNINGAR Om kameran är ansluten till en strömkälla kan du sätta i/ta ur en kassett även om -väljaren står på. SV 25

26 Video I det här kapitlet går vi igenom funktioner som avser inspelning och uppspelning av video från grundläggande inspelning och zoomning till mer avancerad, manuell bildjustering. Grundläggande inspelning Grundläggande inspelning Spela in video 1 För linsskyddsreglaget mot så öppnas linsskyddet. 2 Håll låsknappen intryckt och ställ -väljaren på CAMERA. 3 Tryck på Start/Stop för att spela in. Tryck på Start/Stop igen för att pausa inspelningen. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Vid behov kan du rengöra hårddisken ( 2). ( 19) 1 Stäng linsskyddet och LCDpanelen. 2 Stäng av kameran. 3 Ta ur bandet. 4 Lossa nätaggregatet och ta ur batteriet. 26

27 VIKTIGT När du spelar in video, försök få en jämn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen med mycket zoomningar och panoreringar, ger nervösa och ryckiga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus. ANMÄRKNINGAR Om inspelningstid: Genom att byta inspelningsmetod kan du ändra videokvaliteten och därmed även tillgänglig inspelningstid ( 55). Äldre inspelningar som spelas över av nya kan inte återskapas. Innan du börjar spela in kan du söka slutet av den senaste inspelningen ( 34). För att skydda bandet och videohuvudena övergår kameran i stoppläge ( ) om du låter den stå på inspelningspaus ( ) i mer än 4 minuter och 30 sekunder. Du återupptar inspelningen genom att trycka på Start/Stop. Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri stängs kameran av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 58). Återställ strömförsörjningen genom att slå av strömmen och därefter slå på den igen. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt. SV Om funktionsomkopplaren och inspelningsprogrammen Ställ in funktionsomkopplaren på så justerar kameran alla inställningar åt dig, du behöver bara rikta kameran åt rätt håll och starta inspelningen. Ställ funktionsomkopplaren på om du vill välja ett inspelningsprogram. Inspelningsprogrammen för specialmotiv ( 35) är ett behändigt sätt att välja optimala inställningar som matchar speciella inspelningsförhållanden. Med inspelningsprogrammet [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK] ( 37), å andra sidan, kan du ställa in både önskad slutartid och andra inställningar. 27

28 Video Använda sökaren Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCDskärmen. Du kan i så fall justera LCDskärmen ljusstyrka ( 24, 57) eller använd sökaren. Låt LCD-panelen vara stängd om du ska använda sökaren*. Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Kameran har tre zoomfunktioner: optisk, avancerad och digital zoom. Du kan även justera zoomhastigheten. Välja zoomfunktion Alternativ ( 19) Grundinställning [OPTICAL] (37x, 32x) Justera vid behov sökarens inställning med armen för dioptriinställning. * LCD-skärmen och sökaren kan användas samtidigt, men bara när LCD-panelen har vridits 180 grader ( 23). Zoomomfånget begränsas av objektivets optiska förstoringsfrekvens. [ADVANCED/AVANCERAD] (Avancerad zoom) Utöver det optiska zoomomfånget kan kameran bearbeta bilden digitalt och på så sätt utöka zoomomfånget utan att bildkvaliteten påverkas. När du spelar in video med sidförhållandet 16:9 förändras synfältet (bildvinkeln). Se tabellen i avsnittet ANMÄRKNINGAR. [DIGITAL] (2000x) Om du väljer det här alternativet övergår kameran till digital zoom (ljusblå del av zoomindikatorn) när du zoomar förbi det optiska zoomomfånget (vit del av zoomindikatorn). Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, dvs bildkvaliteten blir sämre ju mer du zoomar in. ( 20) 28

29 [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM TYPE/ZOOMTYP] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Den avancerade zoomens omfång varierar beroende på angivet sidförhållande ( 54). Du kan inte välja avancerad zoom om [WIDESCREEN/BREDBILD] är inställd på [ OFF/AV]. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ ON/PÅ] (16:9) 45x*, 41x**, 36x** * Bilden blir bredare både med telefotooch vidvinkelinställning. **Bilden blir bredare med vidvinkelinställning. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ OFF/AV] (4:3) 46x, Ej tillgänglig Välja zoomhastighet Alternativ ( 19) [ VARIABLE/VARIABEL] Grundinställning Den variabla zoomhastigheten beror på hur du hanterar zoomspaken: Tryck försiktigt om du vill ha en långsamma zoom; tryck hårdare för en snabbare zoom. Med det här alternativet får du en snabbare zoom när kameran står på paus för inspelning. [ SPEED 1/HASTIGHET 1], [ SPEED 2/ HASTIGHET 2], [ SPEED 3/HASTIGHET 3] Konstant zoomhastighet. [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] är snabbast och [ SPEED 1/ HASTIGHET 1] är långsammast. ( 20) [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM SPEED/ZOOMHASTIGH] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Du får högsta möjliga zoomhastighet med [ VARIABLE/VARIABEL]. Använda zoomen W Zooma ut Zooma in T Dra zoomreglaget mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra zoomspaken mot T för att zooma in (telefoto). ANMÄRKNINGAR Håll minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du ställa in skärpan på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. 29 SV

30 Video Du kan även använda fjärrkontrollens T och W -knappar. Zoomhastigheten med fjärrkontroll är densamma som med kameran, alternativt inställd på [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] (om du har valt [ VARIABLE/VARIABEL]). Snabbstartfunktion När du trycker på QUICK START på kameran aktiveras standbyläget. I standbyläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning, dvs du kan spara batteriets laddning. När du sedan trycker på QUICK START igen är kameran redo för inspelning på cirka 1 sekund, för att du inte ska missa viktiga inspelningar. ( 19) 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran är redo för inspelning på ca en sekund. ANMÄRKNINGAR När du aktiverar kameran från standbyläge justeras följande inställningar automatiskt: - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till maximal vidvinkel W. När kameran har stått oanvänd i standbyläget i tio minuter stängs den av, oavsett vilken energisparinställning [POWER SAVE/ENERGISPARLÄGE] du har valt ( 58). När kameran stängs av kan du återställa strömförsörjningen genom att slå av strömmen och därefter slå på den igen. Om kameran står i standbyläge (standbyindikatorn lyser) aktiveras den när du öppnar luckan till kassettfacket. 1 Tryck på QUICK START. Standbyindikatorn blinkar medan kameran förbereder sig, och lyser med fast sken när kameran står i standbyläge. 30

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Användarhandbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer