Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da Du bør også læse følgende betjeningsvejledning. Su Lue myös seuraava käyttöohje. Digital Video Software PAL

2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. CA-570 har en typskylt på undersidan. 2

3 Användning av bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon MVX45i/MVX40i/MVX40. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran eller fjärrkontrollen. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden i LCD-monitorn eller sökaren. Illustrationerna visar i huvudsak modellen MVX45i. Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Sv Sv Inledning Arbetssätt (se nedan) Menyalternativ visas i grundinställning 56x/280x digital zoom 40x/200x digital zoom (56x med CARD CAMERA) (40x med CARD CAMERA) CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY MENY CAMERA A SETUP D.ZOOM OFF ( 70) 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. Knappar och omkopplare för manövreringen 2. Vrid inställningsratten för att välja [CAMERA SET UP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D.ZOOM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in ett alternativ. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande Inspelning Om arbetssätten Arbetssättet styrs av lägena för strömbrytaren POWER och omkopplaren TAPE/CARD. Arbetssätt POWER strömbrytare TAPE/CARD omkopplare CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY CAMERA (TAPE) PLAY (VCR) (TAPE) CAMERA (CARD) PLAY (VCR) (CARD) CAMERA CAMERA : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. 3

4 Erkännande av varumärken är ett varumärke. är ett varumärke. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerat i USA och andra länder. HDV är ett varumärke för Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 4

5 Innehåll Inledning Användning av bruksanvisningen...3 Kontroll av medlevererade tillbehör...8 Delarnas namn...9 Sökarinformation...13 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan...16 Steg 2: Isättning av en kassett...19 Steg 3: Isättning av ett minneskort...20 Steg 4: Förberedelser av kameran...21 Steg 5: Användning av fjärrkontrollen...23 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn...24 Steg 7: Val av menyspråk...25 Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag...26 Grundläggande hantering Inspelning Inspelning av videofilmer på band...28 Inspelning på ett minneskort...31 Zoomning...34 Tips för bättre videofilmer och stillbilder...36 Uppspelning Uppspelning av ett band...37 Uppspelning av ett minneskort...39 Inställning av ljudvolymen...40 Uppspelning i en TV...41 Avancerade funktioner Inspelningsprogram Inspelningsprogrammen...44 Användning av Super Night...46 Användning av inställningar för specialscener...47 Programautomatik...48 Bländarautomatik...49 Tidsautomatik...50 Inspelning Manuell exponeringsinställning...51 Manuell fokusering...52 Användning av minivideobelysningen...53 Självutlösaren...54 Inspelning med en yttre mikrofon...55 Ändring av inställningar (1) Ändring av inställningar med knappen FUNC Menyalternativ för (FUNC.)...57 Vitbalansering...58 Val av en bildeffekt...60 Användning av digitala effekter...61 Ändring av inställningar (2) Ändring av inställningar med knappen MENU...70 Sv Inledning 5

6 Menyalternativ för (MENU)...71 Inställning av inspelningssätt (SP/LP)...76 Inställning av ljudinspelningsnivån...77 Vindbrusfilter...79 Inspelning i bredbildsformat (16:9)...80 Ändring av inställningar för My Camera...81 Uppspelning Förstoring av bilden...83 Visning av datakod...84 Sökning av inspelningsslut...85 Återgång till ett förmarkerat läge...86 Datumsökning...87 Digitala stillbildsfunktioner Val av bildkvalitet/storlek...88 Samtidig inspelning på band och minneskort...90 Blixtfotografering...91 Val av ljusmätmetod...93 Ändring av fokuseringsmetod...94 Val av matningsmetod...95 Registrering av panoramabilder (med Stitch Assist)...97 Förhandsvisning av en stillbild direkt efter fotograferingen...99 Visning och sökning av bilder Skydd av bilder Radering av bilder Formatering av ett minneskort Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet Inspelning från analoga ingångar DV-dubbning AD-omvandling (omvandling av analoga signaler till digitala) Ljuddubbning Inspelning från ett band på ett minneskort Utskrift Utskrift av stillbilder Val av utskriftsinställningar Inställningar för beskärning Utskrift med DPOF-inställning Datoranslutning Överföring av videoinspelningar till en dator Överföring av bilder på minneskort till en dator Direktöverföring (endast för Windows) Val av bilder för överföring (överföringsorder) Arbetssättet NETWORK (DV Messenger Version 2) Problem? Felsökning Meddelanden

7 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder för hanteringen Rengöring av videohuvudena Underhåll/Övrigt Övrig information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register Sv Inledning 7

8 Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) NB-2LH Batteri WL-D85 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 för fjärrkontrollen Objektivlock och fästsnöre SS-900 Axelrem STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* IFC-300PCU USB-kabel MMC-16M MultiMediaCard DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK För Windows För Macintosh * Endast Europa. 8

9 Delarnas namn MVX45i/MVX40i/MVX40 Sv Vänster sida Höger sida Inledning Fokuseringsring ( 52) FUNC. knapp ( 56) SET inställningsratt ( 40, 56, 70) Högtalare ( 40) Minneskortplats ( 20) WIDESCREEN bredbild ( 52) / DATA CODE datakod 84) EXP exponeringslås ( 51) / END SEARCH sökning av inspelningsslut ( 85) Programratt ( 44) (självutlösare) ( 54) / REC PAUSE paus* ( 106, 108) RESET återställning ( 136) (blixt)* ( 91) / / (uppspelning/paus) ( 37) REC SEARCH snabbsökning ( 30) / (snabbkontroll av scenslut) ( 30) / (snabbspolning bakåt) ( 37) / CARD ( 39) REC SEARCH + snabbsökning ( 30) / (snabbspolning framåt) ( 38) / CARD + knapp ( 39) DRIVE MODE matningsmetod ( 95) / (stopp) ( 37) / AUDIO LEVEL ljudnivå ( 77) MENU knapp ( 70) D.EFFECTS digitala effekter ( 61) LCD BACKLIGHT displaybelysning ( 24) Kontaktlucka DC IN spänningskontakt ( 16) Strömbrytare ( 3, 135) MIC mikrofonkontakt ( 55) AV-kontakt ( 41) / (hörlurskontakt) ( 40) DV-kontakt ( 105, 108, 129) Grepprem ( 21) * Endast MVX45i/MVX40i. 9

10 Framsidan Baksidan Blixt ( 91) Minivideobelysning (hjälpbelysning)* ( 53) Kontaktlucka Stereomikrofon Fjärrkontrollsensor ( 23) USB-kontakt ( 118, 131) S-videokontakt ( 43) Sökare ( 21) Dioptriinställningsarm ( 21) LCD-monitor ( 24) OPEN öppnar LCD-monitorn ( 24) Indikator för kortåtkomst ( 31) BATTERY RELEASE frigöringsknapp för batteriet ( 16) LIGHT belysning* ( 53) CHARGE laddningsindikator ( 16) POWER indikator Avtryckare ( 28, 31) UNLOCK frigöringsknapp för strömbrytaren ( 135) Tillverkningsnummer Batterifastsättningsenhet ( 16) * Endast MVX45i. 10

11 Översidan Sv Undersidan Inledning (print/share-knapp) ( 119, 132) TAPE/CARD omkopplare ( 3) PHOTO stillbildsavtryckare ( 31) Zoomreglage ( 34) Avancerat tillbehörsfäste ( 55) Kassettutrymme ( 19) OPEN/EJECT kassettutmatning ( 19) Lucka för kassettutrymmet ( 19) Remfäste ( 22) Stativgänga ( 36) Tillbehörsfäste ( 55) 11

12 Fjärrkontroll WL-D85 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF STOP PAUSE SLOW ZERO SET AUDIO DUB. MEMORY TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D85 Sändare Avtryckare ( 28, 31) CARD /+ knappar ( 39) DATE SEARCH / datumsökning ( 87) REW snabbspolning bakåt ( 37) / knapp ( 38) PAUSE paus ( 38) SLOW slow motion ( 38) AUDIO DUB. ljuddubbning ( 113) ZERO SET MEMORY återgång till ett förmarkerat läge ( 86) PHOTO stillbildsavtryckare ( 31) Zoomreglage ( 34) PLAY uppspelning ( 37) FF snabbspolning framåt ( 38) STOP stopp ( 37) +/ enbildsmatning framåt ( 38) x2 hastighet ( 38) TV SCREEN info i TV ( 73) 12

13 Sökarinformation Sökarinformation under grundläggande inspelning och uppspelning Sv CAMERA Inspelningsprogram ( 44) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Digitala effekter ( 61) Kondensvarning ( 139) Stillbildskvalitet/storlek ( 90) Fjärrkontrollinställning ( 74) Minivideobelysning* ( 53) Blixt ( 91) AF/AE låst medan en stillbild registreras ( 90) Tillbehör anslutet till det avancerade tillbehörsfästet* Zoom ( 34) Självutlösare ( 54) Manuell fokusering ( 52) Bildstabilisator ( 71) Inspelningssätt ( 76) Bandtransport ( 14) Tidskod ( 29) Återstående bandtid ( 29) Återstående batteriladdning ( 29) Bredbild ( 79) Mikrofondämpning ( 78) Ljudinspelningssätt ( 73) Bredbild ( 80) / Hörlurar ( 78) Återstående kortkapacitet för stillbilder ( 90) Ljudnivåindikator ( 77) Inledning * Endast MVX45i. 13

14 PLAY (VCR): 12-bitars ljud ( 115) Slutsökning ( 85) Videoscenstorlek ( 116) Stillbildskvalitet/storlek ( 116) Datakod ( 84) Volymnivå för inbyggd högtalare eller hörlurar ( 40) Bandtransport : Inspelning : Paus : Stopp : Kassettutmatning : Uppspelning : Snabbspolning framåt : Snabbspolning bakåt / : Snabbspolning med bild framåt/bakåt ( 38) x2 / x2: x2 uppspelning ( 38) x1 / x1: x1 uppspelning ( 38) / : Slow motion ( 38) / : Enbildsmatning framåt/bakåt ( 38) / : Pausläge under uppspelning ( 38) / : Datumsökning ( 87) / : Återgång till ett förmarkerat läge ( 86) / : Ljuddubbning ( 113) CARD CAMERA Ljusmätmetod ( 93) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Matningsmetod ( 95) Digitala effekter ( 61) Videoscenstorlek ( 88) Stillbildskvalitet/storlek ( 88) Varning för skakningsoskärpa ( 71) Återstående kortkapacitet för videoscener Återstående kortkapacitet för stillbilder 14

15 CARD PLAY Skyddsmarkering ( 102) Filnummer ( 72) Antal bilder Stillbildsstorlek Datakod ( 84) Videoscenstorlek/uppspelningstid Sv Inledning 15

16 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan Du kan driva kameran med ett batteri eller ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Fäll upp sökaren. 3. Sätt fast batteriet på kameran. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. För att ta bort batteriet: 1. Fäll upp sökaren. 2. Tryck på knappen BATTERY RELEASE och skjut batteriet uppåt. BATTERY RELEASE frigöringsknapp för batteriet Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. För att ta bort nätaggregatet: 1. Lossa nätaggregatets kabel från kamerna. 2. Lossa nätkabeln från eluttaget. 3. Lossa nätkabeln från nätaggregatet. CHARGE laddningsindikator DC IN spänningskontakt 16

17 Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Sv Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsutgång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Det kan orsaka att laddningen avbryts. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameran och sätt fast det igen. Förberedelser Om nätaggregatet eller batteriet är felaktiga blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE visar batteriets tillstånd %: Blinkar en gång per sekund Mer än 50 %: Blinkar två gånger per sekund 100 %: Lyser stadigt 17

18 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De nedanstående tiderna är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri NB-2LH NB-2L BP-2L12 BP-2L14 Laddningstid 140 min 125 min 220 min 260 min Max. inspelningstid Sökare 85 min 70 min 145 min 185 min LCD normal 80 min 65 min 140 min 175 min extra 75 min 60 min 130 min 165 min ljusstark Typisk inspelningstid* Sökare 45 min 35 min 80 min 100 min LCD normal 45 min 35 min 80 min 100 min extra 40 min 35 min 75 min 95 min ljusstark Uppspelningstid 115 min 90 min 200 min 245 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/ stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt och laddningen avbryts. Ett litiumjonbatteri kan laddas även om det inte är urladdat. Det behöver alltså inte laddas ur helt före laddningen. För att spara batteriladdningen bör du stänga av kameran i stället för att låta kameran stå i pausläge när du inte spelar in. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. 18

19 Steg 2: Isättning av en kassett Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 1. Skjut knappen OPEN/EJECT och Inspelningsspärr öppna luckan till kassettutrymmet. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. 2. Sätt i kassetten. Sätt i kassetten med fönstret vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut för att ta ut den. 3. Tryck på markeringen på kassettutrymmet tills du hör ett klick. Sv 4. Vänta tills kassettutrymmet har stängts automatiskt och stäng sedan luckan för kassettutrymmet. Förberedelser Hindra inte kassettutrymmets rörelser medan det öppnas eller stängs och försök inte att stänga luckan förrän kassettutrymmet är helt stängt. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med luckan till kassettutrymmet. Om en strömkälla är ansluten till kameran kan du sätta i eller ta ur en kassett även om strömbrytaren POWER står på OFF. 19

20 Steg 3: Isättning av ett minneskort Endast MultiMediaCards och SD minneskort kan användas med kameran. Isättning av kortet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Öppna luckan. 3. Skjut in minneskortet hela vägen i minneskortplatsen. 4. Stäng luckan. Ta inte i hårt för att stänga luckan. Kontrollera att kortet är rätt isatt. Urtagning av kortet Försök inte att dra ut minneskortet utan att först trycka in det. 1. Stäng av kameran. Kontrollera att indikatorn för kortåtkomst inte blinkar innan du stänger av kameran. 2. Öppna luckan. 3. Tryck in minneskortet ett stycke för att frigöra det. Ta ur minneskortet. 4. Stäng luckan. Stäng alltid av kameran innan du tar bort en strömkälla. Annars kan data skadas. Om du använder andra minneskort än det som levereras med kameran måste du formatera dem med kameran ( 104 ). SD minneskort har en skyddsomkopplare som hindrar oavsiktlig radering. Det kan hända att vissa minneskort inte fungerar med kameran. Indikator för kortåtkomst Skyddsomkopplare 20

21 Steg 4: Förberedelser av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt LCD-monitorn vara stängd. 2. Dra ut sökaren. 3. Ställ in armen för sökarinställning så att sökarbilden syns så tydligt som möjligt. 4. Skjut in sökaren igen. Sv Gör objektivlocket i ordning 1. Sätt fast fästsnöret på objektivlocket. 2. Trä greppremmen genom öglan på snöret. Tryck in knapparna på objektivlocket när du sätter fast eller tar av det. Haka fast objektivlocket på greppremmen när du filmar och sätt fast det på objektivet när du slutar filma. Förberedelser Sätt fast greppremmen Håll kameran med höger hand och ställ in greppremmen med vänster hand. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. 21

22 Sätt fast axelremmen Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. 22

23 Steg 5: Användning av fjärrkontrollen Isättning av batteriet Fjärrkontrollen drivs av ett litiumbatteri CR Tryck in fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2. Sätt i litiumbatteriet med sidan + vänd uppåt. 3. Sätt i batterihållaren. Flik Sv Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor när du trycker på knapparna. Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar när fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera om fjärrkontrollsensorn är inställd på [OFF ] ( 74). Byt batteriet om fjärrkontrollen inte påverkar kameran eller om den bara kan användas på mycket korta avstånd. 23

24 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn Vridning av LCD-monitorn Tryck på knappen OPEN och öppna LCD-panelen 90 grader. Du kan vrida LCD-monitorn 90 grader nedåt. Du kan vrida LCD-monitorn 180 grader framåt så att människor i motivet kan se bilden. Om du vrider LCD-monitorn framåt fungerar även sökaren så du kan se bilden i den. Du kan också vrida LCD-monitorn framåt för att se bilden när du är med i motivet, till exempel när du använder självutlösaren. LCD-monitorns bakgrundsbelysning Du kan vända LCDmonitorn mot motivet Du kan ändra LCD-monitorns ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen LCD BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. Tryck på knappen LCD BACKLIGHT. Inställningen ändras varje gång du trycker på knappen. LCD BACKLIGHT knapp Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. När du driver kameran med ett batteri behåller kameran inställningen även om du ändrar läget för strömbrytaren POWER. Batteriet ger kortare driftstid när du ställer in extra ljusstark LCD-monitor. 24

25 Steg 7: Val av menyspråk Du kan ändra menyspåket i kameran mellan engelska, tyska, spanska, franska, italienska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska. MENY ( 70) DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH Sv 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU. 3. Vrid inställningsratten för att välja [DISPLAY SETUP/ ] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [ LANGUAGE] och tryck in inställningsratten. 5. Vrid inställningsratten för att välja ett alternativ och tryck in inställningsratten. 6. Tryck på knappen MENU. Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningarna och nedtill i sökarinformationen är knapparnas namn på kameran och ändras inte när du ändrar språket. Förberedelser 25

26 Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag Inställning av tidszon och sommartid MENY ( 70) SYSTEM T.ZONE/DST PARIS 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 3. Vrid inställningsratten för att välja [SYSTEM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [T.ZONE/DST] och tryck in inställningsratten. Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 5. Vrid inställningsratten för att ställa in din hemtidszon och tryck in inställningsratten. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Inställning av datum och klockslag MENY ( 70) SYSTEM D/TIME SET 1.JAN :00 AM 6. Vrid inställningsratten för att välja [D/TIME SET] och tryck in inställningsratten. Årtalet börjar blinka i sökarinformationen. 7. Vrid inställningsratten för att ändra årtalet och tryck in inställningsratten. Nästa del av datumvisningen börjar blinka. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. 8. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn och starta klockan. 26 Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Ladda i så fall upp det inbyggda litiumbatteriet ( 145).

27 Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Sv Nr. Tidszon Nr. Tidszon 1 LONDON 13 WELLGTN (Wellington) 2 PARIS 14 SAMOA 3 CAIRO 15 HONOLU. (Honolulu) 4 MOSCOW 16 ANCHOR. (Anchorage) 5 DUBAI 17 L.A. (Los Angeles) 6 KARACHI 18 DENVER 7 DACCA 19 CHICAGO 8 BANGKOK 20 N.Y. (New York) 9 H. KONG (Hong Kong) 21 CARACAS 10 TOKYO 22 RIO (Rio de Janeiro) 11 SYDNEY 23 FERNAN. (Fernando de Noronha) 12 SOLOMON 24 AZORES Förberedelser 27

28 Grundläggande hantering Inspelning av videofilmer på band Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Gör ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 147). 1. Ställ in kameran på CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. 28 När du har avslutat en inspelning 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Stäng LCD-monitorn. 3. Sätt på objektivlocket. 4. Ta ur videokassetten. 5. Ta bort strömkällan. Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda LCD-monitorn i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Du kan också ställa in ljudnivån manuellt ( 77). Om du lämnar kameran i pausläge för inspelning stängs den av efter 4 minuter 30 sekunder för att skydda bandet och videohuvudena. När kameran står i stoppläge, tryck på avtryckaren för att starta en inspelning eller på (självutlösarknappen) för att ställa kameran i pausläge för inspelning.

29 När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av atomatiskt för att spara på batteriladdningen ( 74). Cirka 30 sekunder innan kameran stängs av, visas AUTO POWER OFF mitt i sökarbilden. Stäng av och sätt på strömmen med strömbrytaren POWER om du vill starta kameran igen. Om LCD-monitorn och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. Sökarinformation under inspelning Sv Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. " rör sig under inspelning. " END blinkar när bandet är slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. " börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att " visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen. Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Grundläggande hantering Inspelning 29

30 Kontroll och sökning under inspelning Du kan kontrollera de senaste sekunderna av din inspelning (snabbkontroll). Du kan också spela upp bandet för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen (snabbsökning). REC SEARCH snabbsökning/ (snabbkontroll av scenslut) REC SEARCH + snabbsökning Snabbkontroll av scenslut CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck på knappen (snabbkontroll) och släpp ut den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. Snabbsökning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck in knappen REC SEARCH + (framåt) eller (bakåt) och håll den intryckt. Släpp knappen vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. 30

31 Inspelning på ett minneskort Inspelning av stillbilder på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO halvvägs. blir grön när skärpan är inställd och en grön ram visas. Pipsiginalen hörs. När du trycker på stillbildsavtryckaren PHOTO på fjärrkontrollen startar inspelningen omedelbart. 3. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO helt. och fokuseringsramen försvinner och du hör ett slutarljud. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Registrering av videoscener på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Tryck på avtryckaren för att avsluta scenen. Sv Grundläggande hantering Inspelning 31

32 Kontrollera att skyddsspärren är ställd i läget för inspelning om du använder ett SD minneskort. Stäng inte av kameran, flytta inte omkopplaren TAPE/CARD, lossa inte strömkällan, öppna inte luckan till minneskortet och ta inte ut minneskortet medan indikatorn för kortåtkomst blinkar. Om du gör det kan bilddata skadas. Sätt inte i och ta inte ur någon kassett under inspelningen. Om fokuseringsramen: Kameran väljer en fokuseringsram automatiskt bland de 9 fokuseringsramarna för att ställa in skärpan på huvudmotivet även om det inte är exakt mitt i bilden ( 94). Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Håll stillbildsavtryckaren nedtryckt halvvägs och ställ in skärpan manuellt med fokuseringsringen. Beroende på antalet bilder på minneskortet (Windows: mer än 1800 bilder; Macintosh: mer än 1000 bilder), kan det hända att du inte kan ladda ned bilderna till en dator. Använd en PC-kortläsare i så fall. Anslutningen till en PictBridge-kompatibel skrivare fungerar inte om minneskortet innehåller fler än 1800 bilder. För bästa prestanda rekommenderar vi att att inte ha fler än 100 bilder på minneskortet. När du tar en stillbild (steg 2), kan bilden se oskarp ut ett ögonblick medan kameran ställer in skärpan. När motivet är för ljust börjar OVEREXP. blinka. Använd i så fall ND-filtret i filtersats FS-34U (extra tillbehör). Ljudet spelas in i mono för videoscener på minneskort. När du vill använda ett minneskort, rekommenderar vi att du använder ett Canon SD minneskort eller ett annat SD minneskort som klarar överföringshastigheten 2 MB/s och att du formaterar det med kameran direkt före användningen. Om minneskortet inte är formaterat med den här kameran eller om det har använts för upprepade inspelningar och raderingar, kan skrivhastigheten bli lägre och inspelningen kan stanna. Inspelningstiden för en videoscen på minneskortet varierar med bildstorleken och motivet. Windows XP: Om du planerar att ansluta kameran till en dator med en USBkabel, spela in videoscener med en maximal längd av 12 minuter för 320 x 240 eller 35 minuter för 160 x 120. Kameran stängs av atomatiskt för att spara på batteriladdningen om du inte hanterar den under 5 minuter ( 74). AUTO POWER OFF visas cirka 30 sekunder innan kameran stängs av. För att ställa kameran i pausläge för inspelning igen, ställ strömbrytaren POWER på OFF och därefter på CAMERA igen. 32

33 Sökarinformation under registrering av stillbilder Stillbildskvalitet/storlek Indikerar stillbildens kvalitet och storlek. Återstående kortkapacitet för stillbilder blinkar röd: Inget kort grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder Indikeringen kanske inte minskar, fastän du har tagit en bild, eller minskar med 2 på en gång. Alla indikatorer lyser med grön färg när ett minneskort spelas upp. Indikator för kortåtkomst visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Sv Sökarinformation under inspelning av en videoscen Bildstorlek för videoscener Visar videoscenens bildstorlek. Indikator för kortåtkomst visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Återstående kortkapacitet för videoscener Visar den återstående tiden i timmar och minuter. För kortare tid än 1 minut visas den återstående tiden i steg om 10 sekunder och för kortare tid än 10 sekunder i steg om 1 sekund. Visningen varierar beroende på förhållanden vid inspelningen. Den faktiska återstående tiden kan vara kortare än den som visas. Videoscenens inspelningstid Visar inspelningstiden för videoscenen. Grundläggande hantering Inspelning 33

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera. Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera. Innehållsförteckning Varning!...03

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer