Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da Du bør også læse følgende betjeningsvejledning. Su Lue myös seuraava käyttöohje. Digital Video Software PAL

2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. CA-570 har en typskylt på undersidan. 2

3 Användning av bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon MVX45i/MVX40i/MVX40. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran eller fjärrkontrollen. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden i LCD-monitorn eller sökaren. Illustrationerna visar i huvudsak modellen MVX45i. Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Sv Sv Inledning Arbetssätt (se nedan) Menyalternativ visas i grundinställning 56x/280x digital zoom 40x/200x digital zoom (56x med CARD CAMERA) (40x med CARD CAMERA) CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY MENY CAMERA A SETUP D.ZOOM OFF ( 70) 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. Knappar och omkopplare för manövreringen 2. Vrid inställningsratten för att välja [CAMERA SET UP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D.ZOOM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in ett alternativ. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande Inspelning Om arbetssätten Arbetssättet styrs av lägena för strömbrytaren POWER och omkopplaren TAPE/CARD. Arbetssätt POWER strömbrytare TAPE/CARD omkopplare CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY CAMERA (TAPE) PLAY (VCR) (TAPE) CAMERA (CARD) PLAY (VCR) (CARD) CAMERA CAMERA : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. 3

4 Erkännande av varumärken är ett varumärke. är ett varumärke. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerat i USA och andra länder. HDV är ett varumärke för Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 4

5 Innehåll Inledning Användning av bruksanvisningen...3 Kontroll av medlevererade tillbehör...8 Delarnas namn...9 Sökarinformation...13 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan...16 Steg 2: Isättning av en kassett...19 Steg 3: Isättning av ett minneskort...20 Steg 4: Förberedelser av kameran...21 Steg 5: Användning av fjärrkontrollen...23 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn...24 Steg 7: Val av menyspråk...25 Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag...26 Grundläggande hantering Inspelning Inspelning av videofilmer på band...28 Inspelning på ett minneskort...31 Zoomning...34 Tips för bättre videofilmer och stillbilder...36 Uppspelning Uppspelning av ett band...37 Uppspelning av ett minneskort...39 Inställning av ljudvolymen...40 Uppspelning i en TV...41 Avancerade funktioner Inspelningsprogram Inspelningsprogrammen...44 Användning av Super Night...46 Användning av inställningar för specialscener...47 Programautomatik...48 Bländarautomatik...49 Tidsautomatik...50 Inspelning Manuell exponeringsinställning...51 Manuell fokusering...52 Användning av minivideobelysningen...53 Självutlösaren...54 Inspelning med en yttre mikrofon...55 Ändring av inställningar (1) Ändring av inställningar med knappen FUNC Menyalternativ för (FUNC.)...57 Vitbalansering...58 Val av en bildeffekt...60 Användning av digitala effekter...61 Ändring av inställningar (2) Ändring av inställningar med knappen MENU...70 Sv Inledning 5

6 Menyalternativ för (MENU)...71 Inställning av inspelningssätt (SP/LP)...76 Inställning av ljudinspelningsnivån...77 Vindbrusfilter...79 Inspelning i bredbildsformat (16:9)...80 Ändring av inställningar för My Camera...81 Uppspelning Förstoring av bilden...83 Visning av datakod...84 Sökning av inspelningsslut...85 Återgång till ett förmarkerat läge...86 Datumsökning...87 Digitala stillbildsfunktioner Val av bildkvalitet/storlek...88 Samtidig inspelning på band och minneskort...90 Blixtfotografering...91 Val av ljusmätmetod...93 Ändring av fokuseringsmetod...94 Val av matningsmetod...95 Registrering av panoramabilder (med Stitch Assist)...97 Förhandsvisning av en stillbild direkt efter fotograferingen...99 Visning och sökning av bilder Skydd av bilder Radering av bilder Formatering av ett minneskort Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet Inspelning från analoga ingångar DV-dubbning AD-omvandling (omvandling av analoga signaler till digitala) Ljuddubbning Inspelning från ett band på ett minneskort Utskrift Utskrift av stillbilder Val av utskriftsinställningar Inställningar för beskärning Utskrift med DPOF-inställning Datoranslutning Överföring av videoinspelningar till en dator Överföring av bilder på minneskort till en dator Direktöverföring (endast för Windows) Val av bilder för överföring (överföringsorder) Arbetssättet NETWORK (DV Messenger Version 2) Problem? Felsökning Meddelanden

7 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder för hanteringen Rengöring av videohuvudena Underhåll/Övrigt Övrig information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register Sv Inledning 7

8 Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) NB-2LH Batteri WL-D85 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 för fjärrkontrollen Objektivlock och fästsnöre SS-900 Axelrem STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* IFC-300PCU USB-kabel MMC-16M MultiMediaCard DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK För Windows För Macintosh * Endast Europa. 8

9 Delarnas namn MVX45i/MVX40i/MVX40 Sv Vänster sida Höger sida Inledning Fokuseringsring ( 52) FUNC. knapp ( 56) SET inställningsratt ( 40, 56, 70) Högtalare ( 40) Minneskortplats ( 20) WIDESCREEN bredbild ( 52) / DATA CODE datakod 84) EXP exponeringslås ( 51) / END SEARCH sökning av inspelningsslut ( 85) Programratt ( 44) (självutlösare) ( 54) / REC PAUSE paus* ( 106, 108) RESET återställning ( 136) (blixt)* ( 91) / / (uppspelning/paus) ( 37) REC SEARCH snabbsökning ( 30) / (snabbkontroll av scenslut) ( 30) / (snabbspolning bakåt) ( 37) / CARD ( 39) REC SEARCH + snabbsökning ( 30) / (snabbspolning framåt) ( 38) / CARD + knapp ( 39) DRIVE MODE matningsmetod ( 95) / (stopp) ( 37) / AUDIO LEVEL ljudnivå ( 77) MENU knapp ( 70) D.EFFECTS digitala effekter ( 61) LCD BACKLIGHT displaybelysning ( 24) Kontaktlucka DC IN spänningskontakt ( 16) Strömbrytare ( 3, 135) MIC mikrofonkontakt ( 55) AV-kontakt ( 41) / (hörlurskontakt) ( 40) DV-kontakt ( 105, 108, 129) Grepprem ( 21) * Endast MVX45i/MVX40i. 9

10 Framsidan Baksidan Blixt ( 91) Minivideobelysning (hjälpbelysning)* ( 53) Kontaktlucka Stereomikrofon Fjärrkontrollsensor ( 23) USB-kontakt ( 118, 131) S-videokontakt ( 43) Sökare ( 21) Dioptriinställningsarm ( 21) LCD-monitor ( 24) OPEN öppnar LCD-monitorn ( 24) Indikator för kortåtkomst ( 31) BATTERY RELEASE frigöringsknapp för batteriet ( 16) LIGHT belysning* ( 53) CHARGE laddningsindikator ( 16) POWER indikator Avtryckare ( 28, 31) UNLOCK frigöringsknapp för strömbrytaren ( 135) Tillverkningsnummer Batterifastsättningsenhet ( 16) * Endast MVX45i. 10

11 Översidan Sv Undersidan Inledning (print/share-knapp) ( 119, 132) TAPE/CARD omkopplare ( 3) PHOTO stillbildsavtryckare ( 31) Zoomreglage ( 34) Avancerat tillbehörsfäste ( 55) Kassettutrymme ( 19) OPEN/EJECT kassettutmatning ( 19) Lucka för kassettutrymmet ( 19) Remfäste ( 22) Stativgänga ( 36) Tillbehörsfäste ( 55) 11

12 Fjärrkontroll WL-D85 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF STOP PAUSE SLOW ZERO SET AUDIO DUB. MEMORY TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D85 Sändare Avtryckare ( 28, 31) CARD /+ knappar ( 39) DATE SEARCH / datumsökning ( 87) REW snabbspolning bakåt ( 37) / knapp ( 38) PAUSE paus ( 38) SLOW slow motion ( 38) AUDIO DUB. ljuddubbning ( 113) ZERO SET MEMORY återgång till ett förmarkerat läge ( 86) PHOTO stillbildsavtryckare ( 31) Zoomreglage ( 34) PLAY uppspelning ( 37) FF snabbspolning framåt ( 38) STOP stopp ( 37) +/ enbildsmatning framåt ( 38) x2 hastighet ( 38) TV SCREEN info i TV ( 73) 12

13 Sökarinformation Sökarinformation under grundläggande inspelning och uppspelning Sv CAMERA Inspelningsprogram ( 44) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Digitala effekter ( 61) Kondensvarning ( 139) Stillbildskvalitet/storlek ( 90) Fjärrkontrollinställning ( 74) Minivideobelysning* ( 53) Blixt ( 91) AF/AE låst medan en stillbild registreras ( 90) Tillbehör anslutet till det avancerade tillbehörsfästet* Zoom ( 34) Självutlösare ( 54) Manuell fokusering ( 52) Bildstabilisator ( 71) Inspelningssätt ( 76) Bandtransport ( 14) Tidskod ( 29) Återstående bandtid ( 29) Återstående batteriladdning ( 29) Bredbild ( 79) Mikrofondämpning ( 78) Ljudinspelningssätt ( 73) Bredbild ( 80) / Hörlurar ( 78) Återstående kortkapacitet för stillbilder ( 90) Ljudnivåindikator ( 77) Inledning * Endast MVX45i. 13

14 PLAY (VCR): 12-bitars ljud ( 115) Slutsökning ( 85) Videoscenstorlek ( 116) Stillbildskvalitet/storlek ( 116) Datakod ( 84) Volymnivå för inbyggd högtalare eller hörlurar ( 40) Bandtransport : Inspelning : Paus : Stopp : Kassettutmatning : Uppspelning : Snabbspolning framåt : Snabbspolning bakåt / : Snabbspolning med bild framåt/bakåt ( 38) x2 / x2: x2 uppspelning ( 38) x1 / x1: x1 uppspelning ( 38) / : Slow motion ( 38) / : Enbildsmatning framåt/bakåt ( 38) / : Pausläge under uppspelning ( 38) / : Datumsökning ( 87) / : Återgång till ett förmarkerat läge ( 86) / : Ljuddubbning ( 113) CARD CAMERA Ljusmätmetod ( 93) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Matningsmetod ( 95) Digitala effekter ( 61) Videoscenstorlek ( 88) Stillbildskvalitet/storlek ( 88) Varning för skakningsoskärpa ( 71) Återstående kortkapacitet för videoscener Återstående kortkapacitet för stillbilder 14

15 CARD PLAY Skyddsmarkering ( 102) Filnummer ( 72) Antal bilder Stillbildsstorlek Datakod ( 84) Videoscenstorlek/uppspelningstid Sv Inledning 15

16 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan Du kan driva kameran med ett batteri eller ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Fäll upp sökaren. 3. Sätt fast batteriet på kameran. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. För att ta bort batteriet: 1. Fäll upp sökaren. 2. Tryck på knappen BATTERY RELEASE och skjut batteriet uppåt. BATTERY RELEASE frigöringsknapp för batteriet Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. För att ta bort nätaggregatet: 1. Lossa nätaggregatets kabel från kamerna. 2. Lossa nätkabeln från eluttaget. 3. Lossa nätkabeln från nätaggregatet. CHARGE laddningsindikator DC IN spänningskontakt 16

17 Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Sv Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsutgång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Det kan orsaka att laddningen avbryts. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameran och sätt fast det igen. Förberedelser Om nätaggregatet eller batteriet är felaktiga blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE visar batteriets tillstånd %: Blinkar en gång per sekund Mer än 50 %: Blinkar två gånger per sekund 100 %: Lyser stadigt 17

18 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De nedanstående tiderna är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri NB-2LH NB-2L BP-2L12 BP-2L14 Laddningstid 140 min 125 min 220 min 260 min Max. inspelningstid Sökare 85 min 70 min 145 min 185 min LCD normal 80 min 65 min 140 min 175 min extra 75 min 60 min 130 min 165 min ljusstark Typisk inspelningstid* Sökare 45 min 35 min 80 min 100 min LCD normal 45 min 35 min 80 min 100 min extra 40 min 35 min 75 min 95 min ljusstark Uppspelningstid 115 min 90 min 200 min 245 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/ stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt och laddningen avbryts. Ett litiumjonbatteri kan laddas även om det inte är urladdat. Det behöver alltså inte laddas ur helt före laddningen. För att spara batteriladdningen bör du stänga av kameran i stället för att låta kameran stå i pausläge när du inte spelar in. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. 18

19 Steg 2: Isättning av en kassett Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 1. Skjut knappen OPEN/EJECT och Inspelningsspärr öppna luckan till kassettutrymmet. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. 2. Sätt i kassetten. Sätt i kassetten med fönstret vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut för att ta ut den. 3. Tryck på markeringen på kassettutrymmet tills du hör ett klick. Sv 4. Vänta tills kassettutrymmet har stängts automatiskt och stäng sedan luckan för kassettutrymmet. Förberedelser Hindra inte kassettutrymmets rörelser medan det öppnas eller stängs och försök inte att stänga luckan förrän kassettutrymmet är helt stängt. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med luckan till kassettutrymmet. Om en strömkälla är ansluten till kameran kan du sätta i eller ta ur en kassett även om strömbrytaren POWER står på OFF. 19

20 Steg 3: Isättning av ett minneskort Endast MultiMediaCards och SD minneskort kan användas med kameran. Isättning av kortet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Öppna luckan. 3. Skjut in minneskortet hela vägen i minneskortplatsen. 4. Stäng luckan. Ta inte i hårt för att stänga luckan. Kontrollera att kortet är rätt isatt. Urtagning av kortet Försök inte att dra ut minneskortet utan att först trycka in det. 1. Stäng av kameran. Kontrollera att indikatorn för kortåtkomst inte blinkar innan du stänger av kameran. 2. Öppna luckan. 3. Tryck in minneskortet ett stycke för att frigöra det. Ta ur minneskortet. 4. Stäng luckan. Stäng alltid av kameran innan du tar bort en strömkälla. Annars kan data skadas. Om du använder andra minneskort än det som levereras med kameran måste du formatera dem med kameran ( 104 ). SD minneskort har en skyddsomkopplare som hindrar oavsiktlig radering. Det kan hända att vissa minneskort inte fungerar med kameran. Indikator för kortåtkomst Skyddsomkopplare 20

21 Steg 4: Förberedelser av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt LCD-monitorn vara stängd. 2. Dra ut sökaren. 3. Ställ in armen för sökarinställning så att sökarbilden syns så tydligt som möjligt. 4. Skjut in sökaren igen. Sv Gör objektivlocket i ordning 1. Sätt fast fästsnöret på objektivlocket. 2. Trä greppremmen genom öglan på snöret. Tryck in knapparna på objektivlocket när du sätter fast eller tar av det. Haka fast objektivlocket på greppremmen när du filmar och sätt fast det på objektivet när du slutar filma. Förberedelser Sätt fast greppremmen Håll kameran med höger hand och ställ in greppremmen med vänster hand. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. 21

22 Sätt fast axelremmen Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. 22

23 Steg 5: Användning av fjärrkontrollen Isättning av batteriet Fjärrkontrollen drivs av ett litiumbatteri CR Tryck in fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2. Sätt i litiumbatteriet med sidan + vänd uppåt. 3. Sätt i batterihållaren. Flik Sv Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor när du trycker på knapparna. Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar när fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera om fjärrkontrollsensorn är inställd på [OFF ] ( 74). Byt batteriet om fjärrkontrollen inte påverkar kameran eller om den bara kan användas på mycket korta avstånd. 23

24 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn Vridning av LCD-monitorn Tryck på knappen OPEN och öppna LCD-panelen 90 grader. Du kan vrida LCD-monitorn 90 grader nedåt. Du kan vrida LCD-monitorn 180 grader framåt så att människor i motivet kan se bilden. Om du vrider LCD-monitorn framåt fungerar även sökaren så du kan se bilden i den. Du kan också vrida LCD-monitorn framåt för att se bilden när du är med i motivet, till exempel när du använder självutlösaren. LCD-monitorns bakgrundsbelysning Du kan vända LCDmonitorn mot motivet Du kan ändra LCD-monitorns ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen LCD BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. Tryck på knappen LCD BACKLIGHT. Inställningen ändras varje gång du trycker på knappen. LCD BACKLIGHT knapp Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. När du driver kameran med ett batteri behåller kameran inställningen även om du ändrar läget för strömbrytaren POWER. Batteriet ger kortare driftstid när du ställer in extra ljusstark LCD-monitor. 24

25 Steg 7: Val av menyspråk Du kan ändra menyspåket i kameran mellan engelska, tyska, spanska, franska, italienska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska. MENY ( 70) DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH Sv 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU. 3. Vrid inställningsratten för att välja [DISPLAY SETUP/ ] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [ LANGUAGE] och tryck in inställningsratten. 5. Vrid inställningsratten för att välja ett alternativ och tryck in inställningsratten. 6. Tryck på knappen MENU. Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningarna och nedtill i sökarinformationen är knapparnas namn på kameran och ändras inte när du ändrar språket. Förberedelser 25

26 Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag Inställning av tidszon och sommartid MENY ( 70) SYSTEM T.ZONE/DST PARIS 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 3. Vrid inställningsratten för att välja [SYSTEM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [T.ZONE/DST] och tryck in inställningsratten. Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 5. Vrid inställningsratten för att ställa in din hemtidszon och tryck in inställningsratten. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Inställning av datum och klockslag MENY ( 70) SYSTEM D/TIME SET 1.JAN :00 AM 6. Vrid inställningsratten för att välja [D/TIME SET] och tryck in inställningsratten. Årtalet börjar blinka i sökarinformationen. 7. Vrid inställningsratten för att ändra årtalet och tryck in inställningsratten. Nästa del av datumvisningen börjar blinka. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. 8. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn och starta klockan. 26 Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Ladda i så fall upp det inbyggda litiumbatteriet ( 145).

27 Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Sv Nr. Tidszon Nr. Tidszon 1 LONDON 13 WELLGTN (Wellington) 2 PARIS 14 SAMOA 3 CAIRO 15 HONOLU. (Honolulu) 4 MOSCOW 16 ANCHOR. (Anchorage) 5 DUBAI 17 L.A. (Los Angeles) 6 KARACHI 18 DENVER 7 DACCA 19 CHICAGO 8 BANGKOK 20 N.Y. (New York) 9 H. KONG (Hong Kong) 21 CARACAS 10 TOKYO 22 RIO (Rio de Janeiro) 11 SYDNEY 23 FERNAN. (Fernando de Noronha) 12 SOLOMON 24 AZORES Förberedelser 27

28 Grundläggande hantering Inspelning av videofilmer på band Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Gör ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 147). 1. Ställ in kameran på CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. 28 När du har avslutat en inspelning 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Stäng LCD-monitorn. 3. Sätt på objektivlocket. 4. Ta ur videokassetten. 5. Ta bort strömkällan. Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda LCD-monitorn i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Du kan också ställa in ljudnivån manuellt ( 77). Om du lämnar kameran i pausläge för inspelning stängs den av efter 4 minuter 30 sekunder för att skydda bandet och videohuvudena. När kameran står i stoppläge, tryck på avtryckaren för att starta en inspelning eller på (självutlösarknappen) för att ställa kameran i pausläge för inspelning.

29 När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av atomatiskt för att spara på batteriladdningen ( 74). Cirka 30 sekunder innan kameran stängs av, visas AUTO POWER OFF mitt i sökarbilden. Stäng av och sätt på strömmen med strömbrytaren POWER om du vill starta kameran igen. Om LCD-monitorn och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. Sökarinformation under inspelning Sv Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. " rör sig under inspelning. " END blinkar när bandet är slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. " börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att " visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen. Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Grundläggande hantering Inspelning 29

30 Kontroll och sökning under inspelning Du kan kontrollera de senaste sekunderna av din inspelning (snabbkontroll). Du kan också spela upp bandet för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen (snabbsökning). REC SEARCH snabbsökning/ (snabbkontroll av scenslut) REC SEARCH + snabbsökning Snabbkontroll av scenslut CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck på knappen (snabbkontroll) och släpp ut den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. Snabbsökning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck in knappen REC SEARCH + (framåt) eller (bakåt) och håll den intryckt. Släpp knappen vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. 30

31 Inspelning på ett minneskort Inspelning av stillbilder på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO halvvägs. blir grön när skärpan är inställd och en grön ram visas. Pipsiginalen hörs. När du trycker på stillbildsavtryckaren PHOTO på fjärrkontrollen startar inspelningen omedelbart. 3. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO helt. och fokuseringsramen försvinner och du hör ett slutarljud. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Registrering av videoscener på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Tryck på avtryckaren för att avsluta scenen. Sv Grundläggande hantering Inspelning 31

32 Kontrollera att skyddsspärren är ställd i läget för inspelning om du använder ett SD minneskort. Stäng inte av kameran, flytta inte omkopplaren TAPE/CARD, lossa inte strömkällan, öppna inte luckan till minneskortet och ta inte ut minneskortet medan indikatorn för kortåtkomst blinkar. Om du gör det kan bilddata skadas. Sätt inte i och ta inte ur någon kassett under inspelningen. Om fokuseringsramen: Kameran väljer en fokuseringsram automatiskt bland de 9 fokuseringsramarna för att ställa in skärpan på huvudmotivet även om det inte är exakt mitt i bilden ( 94). Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Håll stillbildsavtryckaren nedtryckt halvvägs och ställ in skärpan manuellt med fokuseringsringen. Beroende på antalet bilder på minneskortet (Windows: mer än 1800 bilder; Macintosh: mer än 1000 bilder), kan det hända att du inte kan ladda ned bilderna till en dator. Använd en PC-kortläsare i så fall. Anslutningen till en PictBridge-kompatibel skrivare fungerar inte om minneskortet innehåller fler än 1800 bilder. För bästa prestanda rekommenderar vi att att inte ha fler än 100 bilder på minneskortet. När du tar en stillbild (steg 2), kan bilden se oskarp ut ett ögonblick medan kameran ställer in skärpan. När motivet är för ljust börjar OVEREXP. blinka. Använd i så fall ND-filtret i filtersats FS-34U (extra tillbehör). Ljudet spelas in i mono för videoscener på minneskort. När du vill använda ett minneskort, rekommenderar vi att du använder ett Canon SD minneskort eller ett annat SD minneskort som klarar överföringshastigheten 2 MB/s och att du formaterar det med kameran direkt före användningen. Om minneskortet inte är formaterat med den här kameran eller om det har använts för upprepade inspelningar och raderingar, kan skrivhastigheten bli lägre och inspelningen kan stanna. Inspelningstiden för en videoscen på minneskortet varierar med bildstorleken och motivet. Windows XP: Om du planerar att ansluta kameran till en dator med en USBkabel, spela in videoscener med en maximal längd av 12 minuter för 320 x 240 eller 35 minuter för 160 x 120. Kameran stängs av atomatiskt för att spara på batteriladdningen om du inte hanterar den under 5 minuter ( 74). AUTO POWER OFF visas cirka 30 sekunder innan kameran stängs av. För att ställa kameran i pausläge för inspelning igen, ställ strömbrytaren POWER på OFF och därefter på CAMERA igen. 32

33 Sökarinformation under registrering av stillbilder Stillbildskvalitet/storlek Indikerar stillbildens kvalitet och storlek. Återstående kortkapacitet för stillbilder blinkar röd: Inget kort grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder Indikeringen kanske inte minskar, fastän du har tagit en bild, eller minskar med 2 på en gång. Alla indikatorer lyser med grön färg när ett minneskort spelas upp. Indikator för kortåtkomst visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Sv Sökarinformation under inspelning av en videoscen Bildstorlek för videoscener Visar videoscenens bildstorlek. Indikator för kortåtkomst visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Återstående kortkapacitet för videoscener Visar den återstående tiden i timmar och minuter. För kortare tid än 1 minut visas den återstående tiden i steg om 10 sekunder och för kortare tid än 10 sekunder i steg om 1 sekund. Visningen varierar beroende på förhållanden vid inspelningen. Den faktiska återstående tiden kan vara kortare än den som visas. Videoscenens inspelningstid Visar inspelningstiden för videoscenen. Grundläggande hantering Inspelning 33

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV550i och MV530i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

LCD LCD-MONITOR INSTÄLLBAR LJUSSTYRKA VINKLINGSBAR SÖKARE (EVF) 0,44 tum (färg-tft) Nedåt 68 upp till horisontell.

LCD LCD-MONITOR INSTÄLLBAR LJUSSTYRKA VINKLINGSBAR SÖKARE (EVF) 0,44 tum (färg-tft) Nedåt 68 upp till horisontell. Canon Digital videokamera XM2. Tekniska data Kamera INSPELNINGSFUNKTIONER MOTION VIDEO STILLBILDER BILDSENSOR FORMAT ANTAL PIXELS (PER CCD) SYSTEM FILTER LCD MiniDV band MiniDV band (Photo), minneskort

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

Videokunskap Lärarhandledning

Videokunskap Lärarhandledning Videokunskap Lärarhandledning Förord Videons möjligheter som metod i undervisningen av döva elever är det väl ingen som tvivlar på idag, men att videofilma är lättare sagt än gjort har alla upptäckt som

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Mer information PowerShot SX20 IS

Mer information PowerShot SX20 IS Mer information PowerShot SX20 IS Utskrift PowerShot SX20 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till alternativen för direktutskrift. Fullständigt stöd för PictBridge innebär att användaren

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS

Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS Mer information Digital IXUS 200 IS/Digital IXUS 120 IS Utskrift Digital IXUS 200 IS and Digital IXUS 120 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till utskriftsalternativen. Fullständigt stöd

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

VL-Z950S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z950S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z950S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Kollektionen. OFFICIAL PARTNER. Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se. Canon Inc www.canon.com

Kollektionen. OFFICIAL PARTNER. Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se. Canon Inc www.canon.com OFFICIAL PARTNER Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Canon Inc www.canon.com Canon Europa NV www.canon-europe.com Canon Digital Creators Contest 2004 Den internationella tävlingen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer