Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da Du bør også læse følgende betjeningsvejledning. Su Lue myös seuraava käyttöohje. Digital Video Software PAL

2 Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN KAN LAGAS UTAN SPECIELLA KUNSKAPER, VERKTYG OCH RESERVDELAR. ÖVERLÅT ALL SERVICE AV KAMERAN TILL KVALIFICERAD PERSONAL. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT INTE KAMERAN FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR OCH STÖRNINGAR: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. VARNING: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. CA-570 har en typskylt på undersidan. 2

3 Användning av bruksanvisningen Tack för att du valde en Canon MVX45i/MVX40i/MVX40. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran och spara den för framtida användning. Symboler och hänvisningar i bruksanvisningen : Försiktighetsåtgärder för hanteringen av kameran. : Extra anvisningar för hanteringen av kameran. : Sidhänvisningar. Stora bokstäver i texten betecknar knappar på kameran eller fjärrkontrollen. [ ] betecknar menyalternativ som visas i sökarinformationen. "Sökarinformationen" anger meddelanden i LCD-monitorn eller sökaren. Illustrationerna visar i huvudsak modellen MVX45i. Digital zoom När den digitala zoomen är aktiverad växlar kameran automatiskt mellan optisk zoom och digital zoom. Med digital zoom blir bildupplösningen lägre ju mer du zoomar in. Sv Sv Inledning Arbetssätt (se nedan) Menyalternativ visas i grundinställning 56x/280x digital zoom 40x/200x digital zoom (56x med CARD CAMERA) (40x med CARD CAMERA) CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY MENY CAMERA A SETUP D.ZOOM OFF ( 70) 1. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. Knappar och omkopplare för manövreringen 2. Vrid inställningsratten för att välja [CAMERA SET UP] och tryck in inställningsratten. 3. Vrid inställningsratten för att välja [D.ZOOM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att ställa in ett alternativ. 5. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn. Grundläggande Inspelning Om arbetssätten Arbetssättet styrs av lägena för strömbrytaren POWER och omkopplaren TAPE/CARD. Arbetssätt POWER strömbrytare TAPE/CARD omkopplare CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY CAMERA (TAPE) PLAY (VCR) (TAPE) CAMERA (CARD) PLAY (VCR) (CARD) CAMERA CAMERA : Funktionen kan användas med det här arbetssättet. : Funktionen kan inte användas med det här arbetssättet. 3

4 Erkännande av varumärken är ett varumärke. är ett varumärke. Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh och Mac OS är varumärken för Apple Computer Inc. och registrerat i USA och andra länder. HDV är ett varumärke för Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive företag. 4

5 Innehåll Inledning Användning av bruksanvisningen...3 Kontroll av medlevererade tillbehör...8 Delarnas namn...9 Sökarinformation...13 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan...16 Steg 2: Isättning av en kassett...19 Steg 3: Isättning av ett minneskort...20 Steg 4: Förberedelser av kameran...21 Steg 5: Användning av fjärrkontrollen...23 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn...24 Steg 7: Val av menyspråk...25 Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag...26 Grundläggande hantering Inspelning Inspelning av videofilmer på band...28 Inspelning på ett minneskort...31 Zoomning...34 Tips för bättre videofilmer och stillbilder...36 Uppspelning Uppspelning av ett band...37 Uppspelning av ett minneskort...39 Inställning av ljudvolymen...40 Uppspelning i en TV...41 Avancerade funktioner Inspelningsprogram Inspelningsprogrammen...44 Användning av Super Night...46 Användning av inställningar för specialscener...47 Programautomatik...48 Bländarautomatik...49 Tidsautomatik...50 Inspelning Manuell exponeringsinställning...51 Manuell fokusering...52 Användning av minivideobelysningen...53 Självutlösaren...54 Inspelning med en yttre mikrofon...55 Ändring av inställningar (1) Ändring av inställningar med knappen FUNC Menyalternativ för (FUNC.)...57 Vitbalansering...58 Val av en bildeffekt...60 Användning av digitala effekter...61 Ändring av inställningar (2) Ändring av inställningar med knappen MENU...70 Sv Inledning 5

6 Menyalternativ för (MENU)...71 Inställning av inspelningssätt (SP/LP)...76 Inställning av ljudinspelningsnivån...77 Vindbrusfilter...79 Inspelning i bredbildsformat (16:9)...80 Ändring av inställningar för My Camera...81 Uppspelning Förstoring av bilden...83 Visning av datakod...84 Sökning av inspelningsslut...85 Återgång till ett förmarkerat läge...86 Datumsökning...87 Digitala stillbildsfunktioner Val av bildkvalitet/storlek...88 Samtidig inspelning på band och minneskort...90 Blixtfotografering...91 Val av ljusmätmetod...93 Ändring av fokuseringsmetod...94 Val av matningsmetod...95 Registrering av panoramabilder (med Stitch Assist)...97 Förhandsvisning av en stillbild direkt efter fotograferingen...99 Visning och sökning av bilder Skydd av bilder Radering av bilder Formatering av ett minneskort Redigering Kopiering till en videobandspelare eller digital videoenhet Inspelning från analoga ingångar DV-dubbning AD-omvandling (omvandling av analoga signaler till digitala) Ljuddubbning Inspelning från ett band på ett minneskort Utskrift Utskrift av stillbilder Val av utskriftsinställningar Inställningar för beskärning Utskrift med DPOF-inställning Datoranslutning Överföring av videoinspelningar till en dator Överföring av bilder på minneskort till en dator Direktöverföring (endast för Windows) Val av bilder för överföring (överföringsorder) Arbetssättet NETWORK (DV Messenger Version 2) Problem? Felsökning Meddelanden

7 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder för hanteringen Rengöring av videohuvudena Underhåll/Övrigt Övrig information Systemdiagram (alla tillbehör säljs inte i alla länder) Extra tillbehör Tekniska data Register Sv Inledning 7

8 Kontroll av medlevererade tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl. nätkabel) NB-2LH Batteri WL-D85 Fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 för fjärrkontrollen Objektivlock och fästsnöre SS-900 Axelrem STV-250N Stereovideokabel PC-A10 Scartadapter* IFC-300PCU USB-kabel MMC-16M MultiMediaCard DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK För Windows För Macintosh * Endast Europa. 8

9 Delarnas namn MVX45i/MVX40i/MVX40 Sv Vänster sida Höger sida Inledning Fokuseringsring ( 52) FUNC. knapp ( 56) SET inställningsratt ( 40, 56, 70) Högtalare ( 40) Minneskortplats ( 20) WIDESCREEN bredbild ( 52) / DATA CODE datakod 84) EXP exponeringslås ( 51) / END SEARCH sökning av inspelningsslut ( 85) Programratt ( 44) (självutlösare) ( 54) / REC PAUSE paus* ( 106, 108) RESET återställning ( 136) (blixt)* ( 91) / / (uppspelning/paus) ( 37) REC SEARCH snabbsökning ( 30) / (snabbkontroll av scenslut) ( 30) / (snabbspolning bakåt) ( 37) / CARD ( 39) REC SEARCH + snabbsökning ( 30) / (snabbspolning framåt) ( 38) / CARD + knapp ( 39) DRIVE MODE matningsmetod ( 95) / (stopp) ( 37) / AUDIO LEVEL ljudnivå ( 77) MENU knapp ( 70) D.EFFECTS digitala effekter ( 61) LCD BACKLIGHT displaybelysning ( 24) Kontaktlucka DC IN spänningskontakt ( 16) Strömbrytare ( 3, 135) MIC mikrofonkontakt ( 55) AV-kontakt ( 41) / (hörlurskontakt) ( 40) DV-kontakt ( 105, 108, 129) Grepprem ( 21) * Endast MVX45i/MVX40i. 9

10 Framsidan Baksidan Blixt ( 91) Minivideobelysning (hjälpbelysning)* ( 53) Kontaktlucka Stereomikrofon Fjärrkontrollsensor ( 23) USB-kontakt ( 118, 131) S-videokontakt ( 43) Sökare ( 21) Dioptriinställningsarm ( 21) LCD-monitor ( 24) OPEN öppnar LCD-monitorn ( 24) Indikator för kortåtkomst ( 31) BATTERY RELEASE frigöringsknapp för batteriet ( 16) LIGHT belysning* ( 53) CHARGE laddningsindikator ( 16) POWER indikator Avtryckare ( 28, 31) UNLOCK frigöringsknapp för strömbrytaren ( 135) Tillverkningsnummer Batterifastsättningsenhet ( 16) * Endast MVX45i. 10

11 Översidan Sv Undersidan Inledning (print/share-knapp) ( 119, 132) TAPE/CARD omkopplare ( 3) PHOTO stillbildsavtryckare ( 31) Zoomreglage ( 34) Avancerat tillbehörsfäste ( 55) Kassettutrymme ( 19) OPEN/EJECT kassettutmatning ( 19) Lucka för kassettutrymmet ( 19) Remfäste ( 22) Stativgänga ( 36) Tillbehörsfäste ( 55) 11

12 Fjärrkontroll WL-D85 START/ STOP PHOTO ZOOM CARD DATE SEARCH REW PLAY FF STOP PAUSE SLOW ZERO SET AUDIO DUB. MEMORY TV SCREEN WIRELESS CONTROLLER WL-D85 Sändare Avtryckare ( 28, 31) CARD /+ knappar ( 39) DATE SEARCH / datumsökning ( 87) REW snabbspolning bakåt ( 37) / knapp ( 38) PAUSE paus ( 38) SLOW slow motion ( 38) AUDIO DUB. ljuddubbning ( 113) ZERO SET MEMORY återgång till ett förmarkerat läge ( 86) PHOTO stillbildsavtryckare ( 31) Zoomreglage ( 34) PLAY uppspelning ( 37) FF snabbspolning framåt ( 38) STOP stopp ( 37) +/ enbildsmatning framåt ( 38) x2 hastighet ( 38) TV SCREEN info i TV ( 73) 12

13 Sökarinformation Sökarinformation under grundläggande inspelning och uppspelning Sv CAMERA Inspelningsprogram ( 44) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Digitala effekter ( 61) Kondensvarning ( 139) Stillbildskvalitet/storlek ( 90) Fjärrkontrollinställning ( 74) Minivideobelysning* ( 53) Blixt ( 91) AF/AE låst medan en stillbild registreras ( 90) Tillbehör anslutet till det avancerade tillbehörsfästet* Zoom ( 34) Självutlösare ( 54) Manuell fokusering ( 52) Bildstabilisator ( 71) Inspelningssätt ( 76) Bandtransport ( 14) Tidskod ( 29) Återstående bandtid ( 29) Återstående batteriladdning ( 29) Bredbild ( 79) Mikrofondämpning ( 78) Ljudinspelningssätt ( 73) Bredbild ( 80) / Hörlurar ( 78) Återstående kortkapacitet för stillbilder ( 90) Ljudnivåindikator ( 77) Inledning * Endast MVX45i. 13

14 PLAY (VCR): 12-bitars ljud ( 115) Slutsökning ( 85) Videoscenstorlek ( 116) Stillbildskvalitet/storlek ( 116) Datakod ( 84) Volymnivå för inbyggd högtalare eller hörlurar ( 40) Bandtransport : Inspelning : Paus : Stopp : Kassettutmatning : Uppspelning : Snabbspolning framåt : Snabbspolning bakåt / : Snabbspolning med bild framåt/bakåt ( 38) x2 / x2: x2 uppspelning ( 38) x1 / x1: x1 uppspelning ( 38) / : Slow motion ( 38) / : Enbildsmatning framåt/bakåt ( 38) / : Pausläge under uppspelning ( 38) / : Datumsökning ( 87) / : Återgång till ett förmarkerat läge ( 86) / : Ljuddubbning ( 113) CARD CAMERA Ljusmätmetod ( 93) Vitbalans ( 58) Bildeffekt ( 60) Matningsmetod ( 95) Digitala effekter ( 61) Videoscenstorlek ( 88) Stillbildskvalitet/storlek ( 88) Varning för skakningsoskärpa ( 71) Återstående kortkapacitet för videoscener Återstående kortkapacitet för stillbilder 14

15 CARD PLAY Skyddsmarkering ( 102) Filnummer ( 72) Antal bilder Stillbildsstorlek Datakod ( 84) Videoscenstorlek/uppspelningstid Sv Inledning 15

16 Förberedelser Steg 1: Förberedelser av strömkällan Du kan driva kameran med ett batteri eller ett nätaggregat. Ladda batteriet innan du använder det. Fastsättning av batteriet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Fäll upp sökaren. 3. Sätt fast batteriet på kameran. Ta bort kontaktskyddet på batteriet. Tryck batteriet lätt mot kameran och skjut det i pilens riktning tills det fastnar med ett klick. För att ta bort batteriet: 1. Fäll upp sökaren. 2. Tryck på knappen BATTERY RELEASE och skjut batteriet uppåt. BATTERY RELEASE frigöringsknapp för batteriet Batteriladdning 1. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 2. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 3. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn CHARGE börjar blinka. Den lyser stadigt när laddningen är klar. För att ta bort nätaggregatet: 1. Lossa nätaggregatets kabel från kamerna. 2. Lossa nätkabeln från eluttaget. 3. Lossa nätkabeln från nätaggregatet. CHARGE laddningsindikator DC IN spänningskontakt 16

17 Drift med nätspänning Driv kameran med nätaggregatet när det är möjligt och du vill undvika att strömmen bryts för att batteriladdningen tar slut. Batteriet kan vara fastsatt på kameran; batteriladdningen förbrukas inte. 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 3. Anslut nätkabeln till ett eluttag. 4. Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Sv Stäng av kameran innan du ansluter eller bryter anslutningen till nätaggregatet. Anslut endast uttryckligen rekommenderade produkter till kamerans DC IN spänningsutgång eller till nätaggregatet. Ljud kan höras från nätaggregatet under användning. Detta är inget fel. Lossa inte nätkabeln och sätt fast den igen medan du laddar ett batteri. Det kan orsaka att laddningen avbryts. Batteriet kanske inte blir korrekt laddat även om laddningsindikatorn CHARGE lyser stadigt. Detta kan också hända om det blir ett elavbrott i elnätet under laddningen. Ta i så fall bort batteriet från kameran och sätt fast det igen. Förberedelser Om nätaggregatet eller batteriet är felaktiga blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt (cirka 2 gånger per sekund) och laddningen avbryts. Laddningsindikatorn CHARGE visar batteriets tillstånd %: Blinkar en gång per sekund Mer än 50 %: Blinkar två gånger per sekund 100 %: Lyser stadigt 17

18 Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider De nedanstående tiderna är ungefärliga och varierar med förhållandena under laddning, inspelning och uppspelning. Batteri NB-2LH NB-2L BP-2L12 BP-2L14 Laddningstid 140 min 125 min 220 min 260 min Max. inspelningstid Sökare 85 min 70 min 145 min 185 min LCD normal 80 min 65 min 140 min 175 min extra 75 min 60 min 130 min 165 min ljusstark Typisk inspelningstid* Sökare 45 min 35 min 80 min 100 min LCD normal 45 min 35 min 80 min 100 min extra 40 min 35 min 75 min 95 min ljusstark Uppspelningstid 115 min 90 min 200 min 245 min * Ungefärliga tider för inspelning med upprepad manövrering av till exempel start/ stopp, zoomning och påsättning och avstängning av strömmen. Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 C och 30 C. Utanför temperaturområdet 0 C till 40 C blinkar laddningsindikatorn CHARGE snabbt och laddningen avbryts. Ett litiumjonbatteri kan laddas även om det inte är urladdat. Det behöver alltså inte laddas ur helt före laddningen. För att spara batteriladdningen bör du stänga av kameran i stället för att låta kameran stå i pausläge när du inte spelar in. Vi rekommenderar att du tar med batterier för två till tre gånger den planerade inspelningstiden. 18

19 Steg 2: Isättning av en kassett Använd endast videokassetter som är märkta med logotypen. 1. Skjut knappen OPEN/EJECT och Inspelningsspärr öppna luckan till kassettutrymmet. Kassettutrymmet öppnas automatiskt. 2. Sätt i kassetten. Sätt i kassetten med fönstret vänt mot greppremmen. Dra kassetten rakt ut för att ta ut den. 3. Tryck på markeringen på kassettutrymmet tills du hör ett klick. Sv 4. Vänta tills kassettutrymmet har stängts automatiskt och stäng sedan luckan för kassettutrymmet. Förberedelser Hindra inte kassettutrymmets rörelser medan det öppnas eller stängs och försök inte att stänga luckan förrän kassettutrymmet är helt stängt. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med luckan till kassettutrymmet. Om en strömkälla är ansluten till kameran kan du sätta i eller ta ur en kassett även om strömbrytaren POWER står på OFF. 19

20 Steg 3: Isättning av ett minneskort Endast MultiMediaCards och SD minneskort kan användas med kameran. Isättning av kortet 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Öppna luckan. 3. Skjut in minneskortet hela vägen i minneskortplatsen. 4. Stäng luckan. Ta inte i hårt för att stänga luckan. Kontrollera att kortet är rätt isatt. Urtagning av kortet Försök inte att dra ut minneskortet utan att först trycka in det. 1. Stäng av kameran. Kontrollera att indikatorn för kortåtkomst inte blinkar innan du stänger av kameran. 2. Öppna luckan. 3. Tryck in minneskortet ett stycke för att frigöra det. Ta ur minneskortet. 4. Stäng luckan. Stäng alltid av kameran innan du tar bort en strömkälla. Annars kan data skadas. Om du använder andra minneskort än det som levereras med kameran måste du formatera dem med kameran ( 104 ). SD minneskort har en skyddsomkopplare som hindrar oavsiktlig radering. Det kan hända att vissa minneskort inte fungerar med kameran. Indikator för kortåtkomst Skyddsomkopplare 20

21 Steg 4: Förberedelser av kameran Sökarinställning (inställning av synskärpan) 1. Sätt på strömmen till kameran och låt LCD-monitorn vara stängd. 2. Dra ut sökaren. 3. Ställ in armen för sökarinställning så att sökarbilden syns så tydligt som möjligt. 4. Skjut in sökaren igen. Sv Gör objektivlocket i ordning 1. Sätt fast fästsnöret på objektivlocket. 2. Trä greppremmen genom öglan på snöret. Tryck in knapparna på objektivlocket när du sätter fast eller tar av det. Haka fast objektivlocket på greppremmen när du filmar och sätt fast det på objektivet när du slutar filma. Förberedelser Sätt fast greppremmen Håll kameran med höger hand och ställ in greppremmen med vänster hand. Ställ in greppremmen så att du når zoomreglaget och stillbildsavtryckaren PHOTO med pekfingret och avtryckaren med tummen. 21

22 Sätt fast axelremmen Trä ändarna genom remfästena och ställ in en bekväm längd. 22

23 Steg 5: Användning av fjärrkontrollen Isättning av batteriet Fjärrkontrollen drivs av ett litiumbatteri CR Tryck in fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2. Sätt i litiumbatteriet med sidan + vänd uppåt. 3. Sätt i batterihållaren. Flik Sv Förberedelser Användning av fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen mot kamerans fjärrkontrollsensor när du trycker på knapparna. Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar när fjärrkontrollsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar, kontrollera om fjärrkontrollsensorn är inställd på [OFF ] ( 74). Byt batteriet om fjärrkontrollen inte påverkar kameran eller om den bara kan användas på mycket korta avstånd. 23

24 Steg 6: Inställning av LCD-monitorn Vridning av LCD-monitorn Tryck på knappen OPEN och öppna LCD-panelen 90 grader. Du kan vrida LCD-monitorn 90 grader nedåt. Du kan vrida LCD-monitorn 180 grader framåt så att människor i motivet kan se bilden. Om du vrider LCD-monitorn framåt fungerar även sökaren så du kan se bilden i den. Du kan också vrida LCD-monitorn framåt för att se bilden när du är med i motivet, till exempel när du använder självutlösaren. LCD-monitorns bakgrundsbelysning Du kan vända LCDmonitorn mot motivet Du kan ändra LCD-monitorns ljusstyrka mellan normal och extra ljusstark genom att trycka på knappen LCD BACKLIGHT. Det kan vara värdefullt när du filmar utomhus. Tryck på knappen LCD BACKLIGHT. Inställningen ändras varje gång du trycker på knappen. LCD BACKLIGHT knapp Inställningen påverkar inte bilden som spelas in eller sökaren. När du driver kameran med ett batteri behåller kameran inställningen även om du ändrar läget för strömbrytaren POWER. Batteriet ger kortare driftstid när du ställer in extra ljusstark LCD-monitor. 24

25 Steg 7: Val av menyspråk Du kan ändra menyspåket i kameran mellan engelska, tyska, spanska, franska, italienska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska. MENY ( 70) DISPLAY SETUP/ LANGUAGE ENGLISH Sv 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU. 3. Vrid inställningsratten för att välja [DISPLAY SETUP/ ] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [ LANGUAGE] och tryck in inställningsratten. 5. Vrid inställningsratten för att välja ett alternativ och tryck in inställningsratten. 6. Tryck på knappen MENU. Om du ändrar menyspråket av misstag, följ markeringen bredvid menyalternativet för att ändra inställningen igen. Visningarna och nedtill i sökarinformationen är knapparnas namn på kameran och ändras inte när du ändrar språket. Förberedelser 25

26 Steg 8: Inställning av tidszon, datum och klockslag Inställning av tidszon och sommartid MENY ( 70) SYSTEM T.ZONE/DST PARIS 1. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA eller PLAY (VCR). 2. Tryck på knappen MENU för att öppna menyn. 3. Vrid inställningsratten för att välja [SYSTEM] och tryck in inställningsratten. 4. Vrid inställningsratten för att välja [T.ZONE/DST] och tryck in inställningsratten. Den inställda tidszonen visas (se tabellen på nästa sida). Grundinställningen är Paris (samma som för Sverige). 5. Vrid inställningsratten för att ställa in din hemtidszon och tryck in inställningsratten. Om du vill justera för sommartid, välj tidszonen med bredvid området. Inställning av datum och klockslag MENY ( 70) SYSTEM D/TIME SET 1.JAN :00 AM 6. Vrid inställningsratten för att välja [D/TIME SET] och tryck in inställningsratten. Årtalet börjar blinka i sökarinformationen. 7. Vrid inställningsratten för att ändra årtalet och tryck in inställningsratten. Nästa del av datumvisningen börjar blinka. Ställ in månad, dag, timme och minut på samma sätt. 8. Tryck på knappen MENU för att stänga menyn och starta klockan. 26 Om du inte använder kameran under cirka 3 månader kan det inbyggda uppladdningsbara litiumbatteriet laddas ur och inställningarna för datum och klockslag nollställs. Ladda i så fall upp det inbyggda litiumbatteriet ( 145).

27 Tidszoner När du har ställt in din hemtidszon och datum och klockslag, behöver du inte ställa om datum och klockslag, när du reser till en annan tidszon. Ställ bara in tidszonen för platsen som du reser till, så ändras klockan och visar tiden på den platsen. Sv Nr. Tidszon Nr. Tidszon 1 LONDON 13 WELLGTN (Wellington) 2 PARIS 14 SAMOA 3 CAIRO 15 HONOLU. (Honolulu) 4 MOSCOW 16 ANCHOR. (Anchorage) 5 DUBAI 17 L.A. (Los Angeles) 6 KARACHI 18 DENVER 7 DACCA 19 CHICAGO 8 BANGKOK 20 N.Y. (New York) 9 H. KONG (Hong Kong) 21 CARACAS 10 TOKYO 22 RIO (Rio de Janeiro) 11 SYDNEY 23 FERNAN. (Fernando de Noronha) 12 SOLOMON 24 AZORES Förberedelser 27

28 Grundläggande hantering Inspelning av videofilmer på band Innan du startar en inspelning Gör en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Gör ren videohuvudena om du misstänker att de kan vara smutsiga ( 147). 1. Ställ in kameran på CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Tryck på avtryckaren igen för att ställa kameran i pausläge för inspelning. 28 När du har avslutat en inspelning 1. Ställ strömbrytaren POWER på OFF. 2. Stäng LCD-monitorn. 3. Sätt på objektivlocket. 4. Ta ur videokassetten. 5. Ta bort strömkällan. Vänta tills bandräkneverket har stannat helt innan du startar inspelningen. Om du inte tar ut kassetten, kan du fortsätta med nästa scen utan att det blir något brus eller ett tomt parti mellan scenerna, även om du stänger av kameran. Det kan vara svårt att använda LCD-monitorn i starkt ljus. Använd sökaren i så fall. Om du spelar in starka ljud (till exempel från fyrverkerier, trummor eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Detta är inget fel. Du kan också ställa in ljudnivån manuellt ( 77). Om du lämnar kameran i pausläge för inspelning stängs den av efter 4 minuter 30 sekunder för att skydda bandet och videohuvudena. När kameran står i stoppläge, tryck på avtryckaren för att starta en inspelning eller på (självutlösarknappen) för att ställa kameran i pausläge för inspelning.

29 När du driver kameran med ett batteri och inte hanterar den under 5 minuter, stängs den av atomatiskt för att spara på batteriladdningen ( 74). Cirka 30 sekunder innan kameran stängs av, visas AUTO POWER OFF mitt i sökarbilden. Stäng av och sätt på strömmen med strömbrytaren POWER om du vill starta kameran igen. Om LCD-monitorn och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och mer än 99,99 % av bildpunkterna fungerar korrekt. Färre än 0,01 % av bildpunkterna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta eller gröna punkter. Detta har ingen inverkan på inspelningen och innebär inget fel i utrustningen. Sökarinformation under inspelning Sv Återstående batteriladdning Batterisymbolerna indikerar laddningsnivån i batteriet. Tidskod Visar inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder. Återstående bandtid Indikerar den återstående speltiden på bandet i minuter. " rör sig under inspelning. " END blinkar när bandet är slut. Om den återstående bandtiden är kortare än 15 sekunder kan det hända att den återstående bandtiden inte visas. Det kan hända att visningen av återstående bandtid inte fungerar korrekt med vissa bandtyper. " börjar blinka med röd färg när batteriet är urladdat. Om du sätter fast ett batteri med svag laddning på kameran och sätter på strömmen kan det hända att den stängs av utan att " visas. Den faktiska batteriladdningen kanske inte visas korrekt beroende på förhållanden vid användningen. Scenlängdstimer Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när du startar en inspelning. Det är en hjälp att inte ta för korta scener. Grundläggande hantering Inspelning 29

30 Kontroll och sökning under inspelning Du kan kontrollera de senaste sekunderna av din inspelning (snabbkontroll). Du kan också spela upp bandet för att hitta en punkt på bandet där du vill fortsätta med nästa scen (snabbsökning). REC SEARCH snabbsökning/ (snabbkontroll av scenslut) REC SEARCH + snabbsökning Snabbkontroll av scenslut CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck på knappen (snabbkontroll) och släpp ut den. Kameran återspolar bandet ett stycke och visar de sista sekunderna av den föregående scenen. Därefter återgår kameran till pausläge för inspelning. Snabbsökning CAMERA PLAY (VCR) CARD CAMERA CARD PLAY När kameran står i pausläge för inspelning: Tryck in knappen REC SEARCH + (framåt) eller (bakåt) och håll den intryckt. Släpp knappen vid punkten där du vill fortsätta att spela in nästa scen. Kameran återgår till pausläge för inspelning. 30

31 Inspelning på ett minneskort Inspelning av stillbilder på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO halvvägs. blir grön när skärpan är inställd och en grön ram visas. Pipsiginalen hörs. När du trycker på stillbildsavtryckaren PHOTO på fjärrkontrollen startar inspelningen omedelbart. 3. Tryck ned stillbildsavtryckaren PHOTO helt. och fokuseringsramen försvinner och du hör ett slutarljud. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Registrering av videoscener på ett minneskort 1. Ställ in kameran på CARD CAMERA. Ställ strömbrytaren POWER på CAMERA och omkopplaren TAPE/ CARD på. Indikatorn POWER tänds. 2. Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen. Indikatorn för kortåtkomst blinkar. Tryck på avtryckaren för att avsluta scenen. Sv Grundläggande hantering Inspelning 31

32 Kontrollera att skyddsspärren är ställd i läget för inspelning om du använder ett SD minneskort. Stäng inte av kameran, flytta inte omkopplaren TAPE/CARD, lossa inte strömkällan, öppna inte luckan till minneskortet och ta inte ut minneskortet medan indikatorn för kortåtkomst blinkar. Om du gör det kan bilddata skadas. Sätt inte i och ta inte ur någon kassett under inspelningen. Om fokuseringsramen: Kameran väljer en fokuseringsram automatiskt bland de 9 fokuseringsramarna för att ställa in skärpan på huvudmotivet även om det inte är exakt mitt i bilden ( 94). Om motivet är olämpligt för autofokus blir gul. Håll stillbildsavtryckaren nedtryckt halvvägs och ställ in skärpan manuellt med fokuseringsringen. Beroende på antalet bilder på minneskortet (Windows: mer än 1800 bilder; Macintosh: mer än 1000 bilder), kan det hända att du inte kan ladda ned bilderna till en dator. Använd en PC-kortläsare i så fall. Anslutningen till en PictBridge-kompatibel skrivare fungerar inte om minneskortet innehåller fler än 1800 bilder. För bästa prestanda rekommenderar vi att att inte ha fler än 100 bilder på minneskortet. När du tar en stillbild (steg 2), kan bilden se oskarp ut ett ögonblick medan kameran ställer in skärpan. När motivet är för ljust börjar OVEREXP. blinka. Använd i så fall ND-filtret i filtersats FS-34U (extra tillbehör). Ljudet spelas in i mono för videoscener på minneskort. När du vill använda ett minneskort, rekommenderar vi att du använder ett Canon SD minneskort eller ett annat SD minneskort som klarar överföringshastigheten 2 MB/s och att du formaterar det med kameran direkt före användningen. Om minneskortet inte är formaterat med den här kameran eller om det har använts för upprepade inspelningar och raderingar, kan skrivhastigheten bli lägre och inspelningen kan stanna. Inspelningstiden för en videoscen på minneskortet varierar med bildstorleken och motivet. Windows XP: Om du planerar att ansluta kameran till en dator med en USBkabel, spela in videoscener med en maximal längd av 12 minuter för 320 x 240 eller 35 minuter för 160 x 120. Kameran stängs av atomatiskt för att spara på batteriladdningen om du inte hanterar den under 5 minuter ( 74). AUTO POWER OFF visas cirka 30 sekunder innan kameran stängs av. För att ställa kameran i pausläge för inspelning igen, ställ strömbrytaren POWER på OFF och därefter på CAMERA igen. 32

33 Sökarinformation under registrering av stillbilder Stillbildskvalitet/storlek Indikerar stillbildens kvalitet och storlek. Återstående kortkapacitet för stillbilder blinkar röd: Inget kort grön: 6 eller fler bilder gul: 1-5 bilder röd: Inga fler bilder Indikeringen kanske inte minskar, fastän du har tagit en bild, eller minskar med 2 på en gång. Alla indikatorer lyser med grön färg när ett minneskort spelas upp. Indikator för kortåtkomst visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Sv Sökarinformation under inspelning av en videoscen Bildstorlek för videoscener Visar videoscenens bildstorlek. Indikator för kortåtkomst visas för att indikera att kameran skriver på minneskortet. Återstående kortkapacitet för videoscener Visar den återstående tiden i timmar och minuter. För kortare tid än 1 minut visas den återstående tiden i steg om 10 sekunder och för kortare tid än 10 sekunder i steg om 1 sekund. Visningen varierar beroende på förhållanden vid inspelningen. Den faktiska återstående tiden kan vara kortare än den som visas. Videoscenens inspelningstid Visar inspelningstiden för videoscenen. Grundläggande hantering Inspelning 33

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609

Din manual CANON MVX300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815609 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX300 instruktionsbok (information,

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 12 Sv 12. udgave Da Versio 12 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska PAL. Digital videokamera Bruksanvisning PUB.DIM-181 Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Mastering Grundläggande hantering Användning av alla of Features Redigering Mini Digital Video Cassette MV650i MV630i Användning av ett minneskort

Läs mer

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518

Din manual CANON MV930 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815518 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV930. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV930 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Den hr anvndar handboken beskriver installation av programvaran, anslutning av kameran till en dator och nedladdning av bilder fr n ett minneskort till en

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474

Din manual CANON MV890 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815474 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV890. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering Användning av alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette Användning av ett minneskort Direktutskrift Övrig information

Läs mer

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering.

PAL. Svenska. Digital videokamera Bruksanvisning. Inledning. Grundläggande hantering. Användning av alla funktioner. Redigering. Digital videokamera Bruksanvisning enska Inledning Grundläggande hantering alla funktioner Redigering Mini Digital Video Cassette ett minneskort Direktutskrift Övrig information PAL Viktiga anvisningar

Läs mer

Din manual CANON MVX40

Din manual CANON MVX40 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX40 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445

Din manual CANON MV830 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815445 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV830. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV830 instruktionsbok (information,

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437

Din manual CANON MV750I http://sv.yourpdfguides.com/dref/815437 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV750I. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV750I instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359

Din manual CANON MV5IMC http://sv.yourpdfguides.com/dref/815359 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV5IMC. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MV5IMC instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MV550i och MV530i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI.

Bruksanvisning. Betjeningsvejledning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA DIGITAL-VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA SVENSKA DANSK SUOMI. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK Da DIGITAALINEN VIDEOKAMERA Käyttöohje SUOMI Su Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver

Läs mer

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309

Din manual CANON MV500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/815309 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MV500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON MVX450

Din manual CANON MVX450 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON MVX450. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON MVX450 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital Videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 20 Da 20. udgave Version 20 Sv Su Digital Videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Betjeningsvejledning. Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje.. Version 13 Sv 13. udgave Da Versio 13 Su. (installation och förberedelser) (Installation og klargøring) (asennus ja valmistelut).. Version 2 2. udgave

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL

DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA. Digital Video Cassette. Mini PAL DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING: FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR: SKRUVA INTE ISÄR KAMERAN. INGA DELAR I KAMERAN

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini

Bruksanvisning PAL DIGITAL VIDEOKAMERA SVENSKA. Mini DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning SVENSKA Mini Digital Video Cassette PAL Den här bruksanvisningen beskriver hanteringen av videokamerorna MVX150i och MVX100i. Bruksanvisningen innehåller huvudsakligen

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen VARNING:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

LCD LCD-MONITOR INSTÄLLBAR LJUSSTYRKA VINKLINGSBAR SÖKARE (EVF) 0,44 tum (färg-tft) Nedåt 68 upp till horisontell.

LCD LCD-MONITOR INSTÄLLBAR LJUSSTYRKA VINKLINGSBAR SÖKARE (EVF) 0,44 tum (färg-tft) Nedåt 68 upp till horisontell. Canon Digital videokamera XM2. Tekniska data Kamera INSPELNINGSFUNKTIONER MOTION VIDEO STILLBILDER BILDSENSOR FORMAT ANTAL PIXELS (PER CCD) SYSTEM FILTER LCD MiniDV band MiniDV band (Photo), minneskort

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DIGITAALIVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Viktiga anvisningar för användningen Inledning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 Ytterdelen/Ringklockan 1. 4st Ir-dioder för mörkerseendet 2. Kameralins 120 graders vidvinkel 3. Knapp för dörrklockan 1. 3.5 Lcd skärm 2. Strömbrytare

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer