DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DCR-HC37E/HC38E/ HC45E"

Transkript

1 (1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information 58 Snabbreferens Sony Corporation

2 Läs det här först Innan du använder videokameran bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens. VARNING Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar. VARNING! Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador. FÖR KUNDER I EUROPA VARNING! Elektromagnetiska fält med de specifika frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här videokameran. Den här produkten har testats och befunnits motsvara kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som är kortare än 3 meter. Obs! Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Användbara tillbehör: Fjärrkontroll (DCR-HC45E) Att observera angående användning Din videokamera levereras med två olika bruksanvisningar Bruksanvisning (Den handbok du läser nu) Förenklad guide (First Step Guide) (Snabbguide) för anslutning av videokameran till en dator och användning av medföljande programvara (finns på medföljande CD-ROM) 2

3 Olika typer av kassetter som kan användas på din videokamera Det går att använda mini-dv-kassetter av märket. Den här videokameran hanterar inte kassetter med Cassette Memory (s. 59). Använda videokameran Håll eller bär inte videokameran i följande delar. Sökare Batteri För DCR-HC45E: Se till att POWER-omkopplaren är i läge OFF(CHG) när du installerar videokameran i din Handycam Station eller när du tar bort videokameran från den. Om menyalternativen, LCD-panelen, sökaren och linsen Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena. LCD-skärm och sökare är tillverkade med mycket hög precision; över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna), som hela tiden syns på LCD-skärmen eller i sökaren. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte helt att undvika. De påverkar inte inspelningen på något sätt. LCD-panel Videokameran är inte dammsäker, droppsäker eller vattensäker. Se Användning och underhåll (s. 62). Innan videokameran ansluts till en annan enhet via en USB- eller i.link-kabel, bör du se till att anslutningskontakten installerats på rätt sätt och utan tvång för att undvika att terminalen skadas eller att funktionsstörning sker. För DCR-HC45E: Anslut A/V-kabeln till A/V OUTkontakten på Handycam Station när du använder videokameran kopplad till Handycam Station för att mata ut audiooch videosignaler. För DCR-HC45E: Koppla från nätadaptern från din Handycam Station genom att hålla både din Handycam Station och nätkontakten. Svartpunkt Vit, röd, blå eller grön punkt Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Fortsättning, 3

4 Läs det här först (fortsättning) Ändra språkinställningen Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Om det behövs byter du språk för skärmmenyerna innan du använder videokameran (s. 12). Om inspelning Innan du startar inspelningen bör du göra en testinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat göra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TV-program, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. Om Carl Zeiss-linsen Den här videokameran är utrustad med en Carl Zeiss-lins, en lins som utvecklats i samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och av Sony Corporation. Carl Zeiss-linsen ger oöverträffad bildkvalitet. Den använder mätsystemet MTF* för videokameror och har samma kvalitet som en typisk Carl Zeiss-lins. * MTF är en förkortning för Modulation Transfer Function. Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom linsen. Om denna bruksanvisning Bilderna av LCD-skärmen och sökaren som används i den här bruksanvisningen som illustrationer har tagits med en digitalkamera och kan därför skilja sig från hur du ser dem. Illustrationerna som används i denna bruksanvisning syftar till modellen DCR-HC38E. Modellnamnet för din videokamera finns på kamerans undersida. Design och specifikationer för inspelningsenhet och tillbehör är föremål för ändring utan förvarning. 4

5 Innehåll Läs det här först...2 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör...7 Steg 2: Ladda batteriet...8 Steg 3: Slå på strömmen och ställa in datum och tid...12 Ändra språkinställningen Steg 4: Anpassa inställningar före inspelning...13 Steg 5: Sätta i en kassett...14 Inspelning/uppspelning Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam)...15 Spela in...17 Zooma Spela in i mörka miljöer (NightShot plus) Ställa in exponeringen för motiv i motljus Spela in i spegelläge Uppspelning...20 Använda hjälpfunktionerna (USAGE GUIDE)...21 Söka efter startpunkten...22 Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH) Manuell sökning (EDIT SEARCH) Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning) Visa filmen på en TV...24 Använda menyn Använda menyalternativen...26 Alternativ för funktionsknappar...27 Menyalternativ...34 MANUAL SET-menyn...35 P EFFECT CAMERA SET-menyn...36 D ZOOM/WIDE SEL/ STEADYSHOT, osv. PLAYER SET/ VCR SETmenyn...37 AUDIO MIX LCD/VF SET-menyn...38 LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., osv. TAPE SET-menyn...39 REC MODE/AUDIO MODE/ REMAIN SETUP MENU-menyn...40 USB STREAM/LANGUAGE, osv. OTHERS-menyn...40 WORLD TIME, osv. Kopiering/redigering Kopiering till videobandspelare eller DVD-/hårddiskinspelare...42 Spela in bilder från en TV eller videobandspelare osv. (DCR- HC38E)...45 Använda en dator Vad du kan göra med en Windowsdator...47 Installera Förenklad guide och programvaran...48 Visa Förenklad guide...50 Fortsättning, 5

6 Felsökning Felsökning Varningsindikatorer och meddelanden Övrig information Använda videokameran utomlands Underhåll och försiktighetsåtgärder Användbara kassettband Om batteriet InfoLITHIUM Om i.link Om att använda videokameran Specifikationer Snabbreferens Identifiera delar och kontroller Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning Index

7 Komma igång Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör Kontrollera att du fått med följande tillbehör tillsammans med videokameran. Siffran inom parentes visar antalet av respektive tillbehör. Nätadapter (1) (s. 8) USB-kabel (1) (DCR-HC45E) (s. 70, 72) Ingen USB-kabel medföljer modellerna DCR-HC37E/HC38E. Köp vid behov en USB 2.0-kabel (typ A till typ B-mini). Vi rekommenderar en produkt från Sony. Nätkabel (1) (s. 8) Uppladdningsbart batteri NP-FH30 (1) (s. 8, 60) Komma igång Handycam Station (1) (DCR-HC45E) (s. 8, 72) Trådlös fjärrkontroll (1) (DCR-HC45E) (s. 72) CD-ROM Handycam Application Software (1) (s. 47) 21-stiftsadapter (1) (DCR-HC45E) (s. 25) Bruksanvisning (Den handbok du läser nu) (1) Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan installerat i videokameran. A/V-anslutningskabel (1) (s. 24, 42) 7

8 Steg 2: Ladda batteriet Batteri Med märket v vänt nedåt DC IN-kontakt Till vägguttaget 4 POWER-omkopplare Nätkabel Nätadapter Du kan ladda InfoLITHIUM - batteriet (H-serien) (s. 60) efter att du anslutit det till din videokamera. b Obs! Det går inte att ansluta något annat batteri än InfoLITHIUM ur H-serien till kameran. För DCR-HC45E Anslut nätadaptern till DC INkontakten på Handycam Station. DC IN-kontakt 1 Passa in batteriets terminaler till din videokameras 1, anslut sedan batteriet genom att klicka det på plats 2. 2 För POWER-omkopplaren i pilens riktning till OFF(CHG) (standardinställning). Med märket v vänt uppåt 4 För DCR-HC37E/HC38E: Anslut nätkabeln till nätadaptern och till ett vägguttag. 3 För DCR-HC37E/HC38E Anslut sedan nätadaptern till DC IN-kontakten på videokameran. 8

9 CHG-lampa (uppladdning) CHG-lampan (uppladdning) tänds och uppladdningen börjar. För DCR-HC45E: Anslut nätkabeln till nätadaptern och till ett vägguttag. Sätt videokameran i din Handycam Station och tryck ned den så att den sitter ordenligt. CHG-lampa (uppladdning) 5 CHG-lampan (uppladdning) släcks när batteriet har laddats upp helt. Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten. För DCR-HC45E: Koppla bort nätadaptern från DC INkontakten på videokameran genom att greppa om både din Handycam Station och kontakten. b Obs! För DCR-HC45E: Stäng skyddet över DC IN-kontakten när du sätter videokameran i din Handycam Station. För DCR-HC45E: Ladda batteriet enbart med hjälp av nätadaptern Skjut POWER-omkopplaren till OFF(CHG). Anslut sedan nätadaptern direkt till DC IN-kontakten på videokameran. POWER-omkopplare Komma igång CHG-lampan (uppladdning) tänds och uppladdningen börjar. z Tips DC IN-kontakt DC-kontakt Du kan använda videokameran när den är ansluten till en strömkälla som till exempel ett vägguttag som på bilden. I det här fallet laddas inte batteriet ur. Fortsättning, 9

10 Steg 2: Ladda batteriet (fortsättning) För DCR-HC45E: Ta bort videokameran från Handycam Station Slå av strömmen och ta sedan bort videokameran från din Handycam Station genom att greppa både videokameran och Handycam Station. Förvaring av batteriet Innan du förvarar batteriet under en längre tid bör du ladda ur det helt (s. 60). Kontrollera återstående batteritid (Batteriinformation) Ställ POWER-omkopplaren på OFF(CHG). Tryck sedan på DISP/BATT INFO. För DCR-HC37E/HC38E: Använda extern strömförsörjning Du kan driva videokameran med ström från ett vägguttag genom att göra samma anslutningar som när du laddar upp batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet ur. Hur du tar bort batteriet 1 Stäng av strömmen och tryck sedan på PUSH. 2 Ta ur batteriet i pilens riktning. POWER-omkopplare 1 2 PUSH Efter en liten stund visas beräknad inspelningstid och batteriinformation under ungefär 7 sekunder. Du kan visa batteriinformationen i upp till 20 sekunder genom att trycka på DISP/BATT INFO igen när batteriinformationen visas. Du kan kontrollera hur mycket batteriladdning som finns kvar på LCDskärmen. Indikator Återstående batteritid (ungefärlig) BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN : 85 min VIEWFINDER : 99 min Inspelningskapacitet (ungefärlig) Status Återstående batteritid Låg batterieffekt, in-/ uppspelning upphör snart. Byt ut batteriet mot ett fulladdat batteri, eller ladda batteriet. 10

11 Uppladdningstid Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att fulladda ett helt tomt batteri. Batteri Uppladdningstid NP-FH (medföljer) NP-FH NP-FH NP-FH Inspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. Batteri NP-FH30 (medföljer) * Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på strömmen och utför zoomning. b Obs! Oavbruten inspelningstid Typisk inspelningstid* NP-FH NP-FH NP-FH Alla tiderna är uppmätta under följande förhållanden: Överst: Inspelning med LCD-skärmen. Underst: Inspelning via sökaren när LCDskärmen är stängd. Uppspelningstid Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri. Batteri LCD-panelen öppen LCDpanelen stängd NP-FH30 (medföljer) NP-FH Batteri LCD-panelen öppen LCDpanelen stängd NP-FH NP-FH Om batteriet Innan du laddar batteriet skjuter du upp POWER-omkopplaren till OFF(CHG). CHG-lampan (uppladdning) blinkar under uppladdning eller så visas inte batteriinformationen (s. 10) korrekt i följande situationer. Batteriet är inte korrekt isatt. Batteriet är skadat. Batteriet är utslitet (endast för batteriinformation). Strömmen tas inte från batteriet så länge nätadaptern är ansluten till videokamerans eller din Handycam Stations DC IN-kontakt som medföljer DCR-HC45E, även om nätkabeln är bortkopplad från vägguttaget. Om uppladdningstid/inspelningstid/ uppspelningstid Tiderna är uppmätta med videokamera vid en temperatur på 25 C. (10 C till 30 C rekommenderas.) Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare om du använder videokameran där det är kallt. Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli kortare beroende på under vilka förhållanden som du använder videokameran. Om nätadaptern Använd närmsta vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, till exempel mellan väggen och en fåtölj. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batteriterminalen med något metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. Om videokameran är avstängd får den fortfarande ström om den är ansluten till vägguttaget via nätadaptern. Komma igång 11

12 Steg 3: Slå på strömmen och ställa in datum och tid Innan du använder videokameran för första gången bör du ställa in datum och tid. Så länge du inte har ställt in datum och tid visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på videokameran eller ändrar läge på POWER-omkopplaren. 3 Ställ in [M] (månad), peka sedan på och upprepa för [D] (dag), [H] (timme) och [M] (minuter). Klockan startar. Stänga av strömmen Skjut POWER-omkopplaren till OFF(CHG). Peka på knappen på LCD-skärmen. 1 Håll ner den gröna knappen och tänd respektive lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren i pilens riktning. CAMERA: För inspelning på band. PLAY/EDIT: För att spela upp eller redigera bilder. Skärmen [CLOCK SET] visas. CLOCK SET POWER-omkopplare Y M D H M : 00 2 Ställ in [Y] (år) med /, och peka sedan på. Du kan ställa in vilket år som helst, fram till år OK Återställa datum och tid Du kan ställa in önskat datum och tid genom att peka på t [PAGE2] t [CLOCK SET] (s. 26). b Obs! Om du inte använder videokameran under ungefär 3 månader laddas det inbyggda uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk för att tidsinställningarna raderas ur minnet. I så fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet och ställer in datum och tid igen (s. 65). Vid leverans är strömmen inställd för att slås av automatiskt om du låter videokameran stå oanvänd under ungefär 5 minuter. Det är en funktion som sparar batteriet ([A.SHUT OFF], s. 40). z Tips Datum och tid visas inte när inspelning pågår, men de spelas automatiskt in på bandet, och kan visas under uppspelning (se sid. 31 för [DATA CODE] (under användning av Easy Handycam kan du bara ställa in [DATE/TIME])). Om pekskärmens knappar inte fungerar som de ska justerar du pekskärmen (CALIBRATION) (s. 64). Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Peka på t [MENU] t (SETUP MENU) t [ LANGUAGE], och välj önskat språk. 12

13 Steg 4: Anpassa inställningar före inspelning Öppna linsskyddet Skjut LENS COVER-omkopplaren till OPEN. Växla mellan att stänga av eller slå på skärmindikatorerna (t.ex. batteriinfo) genom att trycka på DISP/BATT INFO. Sökaren Efter inspelningen flyttar du LENS COVER-omkopplaren till CLOSE så att locket stängs. Du kan se på bilder i sökaren för att undvika att slita ut batteriet eller när bilden som visas på LCD-skärmen är dålig. Sökare Komma igång LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90 grader mot videokameran (1) och vrid den sedan till den vinkel som bäst passar för inspelning eller uppspelning (2). Högst 180 grader 2 b Obs! Högst 90 grader DISP/BATT INFO 1 90 grader mot videokameran Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna på LCD-skärmens ram när du öppnar eller ställer in LCD-panelen. z Tips Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens bakgrundsbelysning genom att välja (LCD/VF SET) - [VF B.L.] (s. 38). Greppremmen Sätt dit greppremmen och håll videokameran rätt. Sökarens lins och justeringsspak Använd inställningsspaken och ställ in bilden i sökaren så att den blir skarp. z Tips Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot linsen kan du stänga LCD-panelen med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning. Se [LCD BRT] (s. 31) för att justera LCDskärmens ljusstyrka

14 Steg 5: Sätta i en kassett Du kan bara använda kassetter av formatet mini-dv (s. 59). 1 Skjut och håll OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och öppna sedan locket. OPEN/EJECT-spak b Obs! Tvinga inte igen kassettfacket genom att trycka på det markerade området {DO NOT PUSH} medan det glider in. Det kan orsaka fel. 3 Stäng locket. Mata ut kassetten Öppna locket genom att följa samma förfarande som i steg 1 och ta ur kassetten. Lock Kassettfacket skjuts ut och öppnas automatiskt. z Tips Inspelningstiden varierar beroende på [REC MODE] (s. 39). 2 Sätt in en kassett med bandfönstret riktat utåt. Tryck sedan på. Tryck lätt mitt på kassettens baksida. Bandfönster Kassettfack Kassettfacket stängs automatiskt. 14

15 Inspelning/uppspelning Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) Med funktionen Easy Handycam är de flesta av videokamerans inställningar automatiskt optimalt inställda, vilket gör att du slipper tänka på finjusteringar. Skärmen blir mer lättläst genom att teckenstorleken ökar. Öppna linsskyddet (s. 13) A B Spela in E D C 1 Tänd CAMERA-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A flera gånger i pilens riktning. Inspelning/uppspelning Om POWER-omkopplaren A är ställd på OFF(CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. 2 Tryck på EASY C. EASY visas på skärmen D. 3 Tryck på REC START/STOP B (eller E) för att starta inspelningen.* Indikatorn (A) ändras från [STBY] till [REC]. Tryck på REC START/STOP igen när du vill sluta spela in. 60min REC 0:00:00 GUIDE FN A * Medan du använder Easy Handycam kan du endast spela in i SP-läge. Fortsättning, 15

16 Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) (fortsättning) Uppspelning Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A flera gånger i pilens riktning. Peka på knapparna på skärmen D enligt följande. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF(CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Starta uppspelningen genom att peka på. Peka sedan på. A D B C A GUIDE (s. 21) B Stopp C Pekknapp för att växla mellan uppspelning och paus D Snabbspolning bakåt/framåt x Att avbryta funktionen Easy Handycam Tryck på EASY C igen. försvinner från skärmen D. x Justerbara menyinställningar när funktionen Easy Handycam används Peka på för att visa justerbara menyinställningar. Se sid. 26 för mer information om inställning. Nästan alla inställningar återgår automatiskt till respektive standardinställning (s. 34). Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill lägga till effekter eller justera inställningar för bilderna. x Otillgänglig knapp under Easy Handycam Vid användning av Easy Handycam fungerar inte knappen BACK LIGHT (s. 19). [Invalid during Easy Handycam operation.] visas om en funktion du försöker välja inte är tillgänglig i Easy Handycam-läge. 16

17 Spela in Öppna linsskyddet (s. 13). POWERomkopplare REC START/ STOP A REC START/STOP B Tänd CAMERA-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF(CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Inspelning/uppspelning Tryck på REC START/STOP A (eller B). [STBY] [REC] Tryck på REC START/STOP igen när du vill sluta spela in. Fortsättning, 17

18 Spela in (fortsättning) Zooma Du kan zooma in bilder upp till 40 gånger ursprungsstorleken med zoomspaken eller zoomknapparna på LCD-skärmen. z Tips Om du vill använda en zoomning som är större än 40 kan du ställa in [D ZOOM] (s. 36). Spela in i mörka miljöer (NightShot plus) Bredare synfält: (Vidvinkel) Infraröd port Ställ in NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren till ON. ( och [ NIGHTSHOT PLUS ] visas.) Motivet verkar närmare: (Teleläge) Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer. b Obs! [STEADYSHOT] kan eventuellt inte reducera bildens otydlighet på önskat sätt om zoomspaken är ställd på T-sidan (Teleläge). Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort ditt finger från zoomreglaget kan det hända att funktionsljudet för zoomreglaget också spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna på LCD-skärmen. Det minsta avstånd som krävs mellan videokameran och motivet för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget. b Obs! Funktionen NightShot plus använder infrarött ljus. Se därför upp så att du inte blockerar infrarödporten med fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort eventuell konversionslins (tillval). Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], s. 27). Använd inte funktionen NightShot plus där det är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar. 18

19 Ställa in exponeringen för motiv i motljus För att ställa in exponeringen för motiv i motljus trycker du på BACK LIGHT för att visa.. Du stänger av motljusfunktionen genom att trycka på BACK LIGHT igen. Spela in i spegelläge Inspelning/uppspelning Öppna LCD-panelen så att den bildar 90 grader (rät vinkel) mot videokameran (1) och vrid den sedan 180 grader (ett halvt varv) mot linssidan (2). z Tips På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal. 19

20 Uppspelning Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF(CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen. Starta uppspelningen. Peka på för att spola tillbaka bandet till önskad punkt, peka sedan på för att starta uppspelning. Pekknapp för att växla mellan uppspelning och paus* Stopp Snabbspolning bakåt/framåt * Uppspelningen avbryts automatiskt om pausläget varar längre än 3 minuter. Att justera volymen Peka på t [PAGE1] t [VOL], därefter på / för att justera volymen. Söka efter ett avsnitt under uppspelning Peka och håll ner / under uppspelning (bildsökning) eller / under snabbspolning av bandet framåt eller bakåt (snabbsökning). z Tips Du kan spela upp i olika lägen ([V SPD PLAY], s. 31). 20

21 Använda hjälpfunktionerna (USAGE GUIDE) Du kan enkelt välja önskade inställningsskärmar med hjälpfunktionerna (USAGE GUIDE) som stöd. Otillgängliga inställningar under Easy Handycam Vid användning av Easy Handycam går det inte att välja vissa alternativ. Om du inte kan välja en inställning, men ändå vill ha den, peka på [SET] för att visa hjälp på skärmen. Följ anvisningen för att stänga av Easy Handycam och välj sedan den inställning du vill ha. Den här videokameran har 2 hjälpfunktioner, som du kan se nedan. SHOOT GUIDE: DISP GUIDE: För dig till inställningsskärmarna kopplade till inspelning. Gör att du enkelt kan ta reda på vad de olika skärmindikatorerna som visas på LCD-skärmen betyder. Mer information finns på sid. 74. z Tips Om [SET] inte visas i steg 3, följ instruktionen på skärmen. Inspelning/uppspelning 1 Peka på [GUIDE]. 2 Välj önskat alternativ. t.ex. att spela in nattmotiv Peka på [SHOOT GUIDE] t [SELCT SCENE] t [PAGE r]/[page R] för att visa [To keep the mood of a night view]. 3 Peka på [SET]. Önskad inställningsskärm visas. Ändra inställningarna efter behov. 21

22 Söka efter startpunkten Se till att CAMERA-lampan tänds (s. 17). Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH) [END SCH] (END SEARCH) fungerar inte när du har matat ut kassetten efter inspelningen. Peka på t [PAGE1], och peka sedan på [END SCH]. 1 Peka på t [PAGE1] t [MENU]. 2 Välj (CAMERA SET) med /, och peka sedan på [EXEC]. 3 Välj [EDITSEARCH] med /, och peka sedan på [EXEC]. 60min PAGE1 PAGE2 0:00:00 4 Välj [ON] med /, och peka sedan på [EXEC] t. SPOT FOCUS MENU FOCUS SCENE SEL. SPOT METER END SCH DISP GUIDE EXPO SURE 60min STBY 0:00:00 22 Peka här igen om du vill avbryta proceduren. Det sista avsnittet av den allra senaste inspelningen spelas upp under ungefär 5 sekunder och videokameran växlar sedan över till standbyläge vid den punkt där den senaste inspelningen avslutades. b Obs! Funktionen [END SCH] fungerar inte som den ska om det finns oinspelade avsnitt mellan de inspelade avsnitten på bandet. z Tips Denna funktion kan också användas när POWER-omkopplaren ställts in till PLAY/ EDIT. Manuell sökning (EDIT SEARCH) Du kan söka efter startpunkten där nästa inspelning ska startas från samtidigt som du granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas inte upp under sökningen. EDIT GUIDE 5 Fortsätt att peka på (för att gå bakåt)/ (för att gå framåt) och avbryt pekandet där du vill att inspelningen ska starta. Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning) Du kan visa några sekunder av det avsnitt du spelade in just innan du avbröt inspelningen. 1 Peka på t [PAGE1] t [MENU]. FN

23 2 Välj (CAMERA SET) med /, och peka sedan på [EXEC]. 3 Välj [EDITSEARCH] med /, och peka sedan på [EXEC]. 4 Välj [ON] med /, och peka sedan på [EXEC] t. 60min EDIT STBY GUIDE 0:00:00 5 Peka på. De sista sekunderna av det senast inspelade avsnittet spelas upp. Sedan växlar videokameran över till standbyläge. FN Inspelning/uppspelning 23

24 Visa filmen på en TV Du kan ansluta din videokamera till din TV-apparats ingångsanslutning eller till en videobandspelare via A/V-kabeln (1) eller A/V-kabel med S VIDEO (2). För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern (s. 8). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker ansluta. DCR-HC37E/HC38E: Enhet utan S VIDEO-kontakt Enhet med S VIDEO-kontakt (Svart) A/V OUTkontakt 1 (Gul) (Vit) (Röd) (Gul) (Vit) (Röd) A/V OUT : Signalflöde 2 Videobandspelare eller TV DCR-HC45E: Enhet utan S VIDEO-kontakt Enhet med S VIDEO-kontakt (Svart) A/V OUTkontakt 1 (Gul) (Vit) (Röd) (Gul) (Vit) (Röd) A/V OUT : Signalflöde 2 Videobandspelare eller TV 24

25 A A/V anslutningskabel (medföljer) För DCR-HC45E: Din Handycam Station och din videokamera är båda utrustade med A/V OUT-kontakter (s. 71, 72). Anslut A/V-kabeln till antingen din Handycam Station eller till din videobandspelare, beroende på inställning. B A/V anslutningskabel med S VIDEO (tillval) När du ansluter till en annan enhet via S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S VIDEO-kabel (tillval), får du mer verklighetstrogna bilder än om du ansluter med den medföljande A/V-kabeln. Anslut den vita och den röda kontakten (vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel (tillval). I så fall behöver du inte ansluta den gula kontakten (standardvideo). Om du bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs inget ljud. b Obs! För DCR-HC45E: Anslut inte A/V-kablarna till både din Handycam Station och din videokamera samtidigt eftersom bildstörning då kan uppträda. Om TV:n eller videobandspelaren har en adapter med 21 stift (EUROCONNECTOR) Du måste ha 21-siftsadaptern för att ansluta din videokamera till en TV för att kunna se på inspelade bilder. Den här adaptern är bara avsedd för utsignaler. Denna adapter för utmatning medföljer modellen DCR- HC45E, men inte modellerna DCR-HC37E/ HC38E. TV/videobandspelare Inspelning/uppspelning z Tips Du kan visa tidskoden på din TV genom att ställa in [DISP OUT] till [V-OUT/LCD] (s. 41). Ansluta din videokamera till en TV via en videobandspelare Anslut videokameran till LINE INingången på videobandspelaren. Ställ in ingångsväljaren på videobandspelaren till LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.), om videobandspelaren har en ingångsväljare. Om du har en mono-tv (endast en ljudingång) Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videobandspelarens videoingång och anslut den vita (vänster kanal) eller röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. 25

26 Använda menyn Använda menyalternativen 1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning. CAMERA-lampa: inställningar för inspelning på ett band PLAY/EDIT-lampa: inställningar för visning/redigering 2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen. Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade. x Använda funktionsknapparna på PAGE1/PAGE2/PAGE3 Information om knappalternativen finns på sid Peka på. 2 Peka på önskad sida. 3 Peka på önskad knapp. 4 Välj önskad inställning och peka sedan på t (stäng). b Obs! För vissa inställningar behöver du inte peka på. x Att använda menyalternativen Information om alternativen finns på sid Peka på t [MENU] på [PAGE1]. Menyindexskärmen visas. 2 Välj önskad meny. Välj ett alternativ genom att peka på /. Peka sedan på [EXEC]. (Proceduren för steg 3 och 4 är densamma som för steg 2.) 3 Välj önskat alternativ. 4 Anpassa alternativet. När inställningarna är färdiga stänger du menyskärmen genom att peka på (stäng). Varje gång du pekar på [ RET.] hamnar du på föregående skärmbild. x Använda menyalternativ när funktionen Easy Handycam används 1 Peka på. 2 Välj önskad knapp. 3 Ändra inställningen för ditt alternativ. När inställningarna är färdiga pekar du på (stäng). b Obs! Avbryt funktionen Easy Handycam för att använda menyalternativen på vanligt sätt. 26

27 Alternativ för funktionsknappar Vilka funktionsknappar som är tillgängliga beror på lampans och visningens läge (PAGE). De ursprungliga inställningarna är markerade med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Tillgängliga funktioner när Easy Handycam används är markerade med *. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. När CAMERA-lampan tänds [PAGE1] SPOT FOCUS Du kan välja att ställa in skärpan på ett motiv som inte befinner sig i mitten av skärmen. Peka här 60min SPOT FOCUS STBY 0:00:00 FOCUS Du kan ställa in fokus manuellt. Om du medvetet vill fokusera på ett visst motiv kan du välja det här läget. 1 Peka på [MANUAL]. 9 visas. 2 Peka på (fokusering på närliggande motiv)/ (fokusering på avlägsna motiv) för att ställa in skärpan. visas när du nått det minsta möjliga avståndet för fokuseringen och visas när du nått det största möjliga avståndet för fokuseringen. Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt pekar du på [AUTO] i steg 1. b Obs! Det minsta avstånd som krävs mellan videokameran och motivet för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget. Använda menyn Peka på den punkt där du vill ställa in skärpan. 9 visas. Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt pekar du på [AUTO] eller ställer in [FOCUS] på [AUTO]. b Obs! AUTO Om du ställer in [SPOT FOCUS], kommer [FOCUS] automatiskt att ställas in på [MANUAL]. END z Tips Det är lättare att ställa in fokus om du först zoomar in genom att föra zoomspaken mot T (telefoto), sedan ställer du in det rätta zoomningsläget för inspelningen genom att föra spaken mot W (vidvinkel). När du vill spela in ett motiv på nära håll, flyttar du zoomspaken mot W (vidvinkel), sedan justerar du fokus. Fortsättning, 27

28 Alternativ för funktionsknappar (fortsättning) SPOT METER (Flexibel exponeringsmätare) Du kan ställa in och låsa exponeringen på motivet så att det spelas in tillräckligt ljust även om det är stor kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta motiv på en scen. TWILIGHT* ( ) Välj det här läget om du vill bevara stämningen när du filmar skymningsmiljöer. Peka här 60min SPOT METER AUTO STBY 0:00:00 END SUNRSSUNST* (Soluppgång & solnedgång) ( ) Välj det här läget om du vill bevara stämningen vid t.ex. solnedgångar och soluppgångar. På skärmen pekar du på den punkt som du vill justera och låsa exponeringen för. visas. Du återställer den automatiska exponeringen genom att peka på [AUTO] eller ställa in [EXPOSURE] till [AUTO]. b Obs! Om du ställer in [SPOT METER], kommer [EXPOSURE] automatiskt att ställas in på [MANUAL]. LANDSCAPE* ( ) Välj det här läget om du vill att kameran ska fokusera på motiv som ligger långt bort. Läget gör att videokameran fokuserar på det egentliga motivet istället för på glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm, när du filmar genom dem. DISP GUIDE (Hjälpinformation)* Se sid. 74. MENU Se sid. 34. PORTRAIT (mjukt porträttläge) ( ) Välj det här läget när du vill framhäva motivet, t.ex. människor eller blommor, samtidigt som bakgrunden mjukas upp. SCENE SEL. SCENE SEL. är ett effektivt verktyg för inspelning av bilder i olika situationer. B AUTO Välj det här läget om du vill ha ett effektivt inspelningsläge utan att använda [SCENE SEL.]. SPOTLIGHT** ( ) Välj det här läget om du vill motverka tendensen att ansikten som spelas in i stark belysning blir så extremt vita. 28

29 SPORT** (sportläge) ( ) Välj det här läget om du behöver minimera kameraskakningarna när du filmar motiv som rör sig snabbt. EXPOSURE Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt. Justera ljusstyrkan när motivet är för ljust eller mörkt. 60min STBY 0:00:00 OK SNOW** ( ) Välj det här läget om du filmar i mycket ljusa miljöer, t.ex. i en skidbacke. Annars kan bilderna bli alltför mörka. BEACH** ( ) Välj det här läget om du behöver motverka tendensen att människors ansikten blir för mörka, ett fenomen som kan uppstå när du filmar där det är mycket ljust, t.ex. på en sandstrand i sommarsol. 2 1 Peka på [MANUAL]. visas. 2 Justera exponeringen genom att peka på /. Du återställer den automatiska exponeringen genom att peka på [AUTO]. [PAGE2] AUTO EXPOSURE MANU AL FADER Du kan använda följande effekter på det du spelar in. 1 Använda menyn * Justeras enbart för skärpa hos motiv längre bort. **Justeras för att inte ge skärpa hos närliggande motiv. END SCH (END SEARCH) Se sid Välj önskad effekt i standby-läge (för att tona in) eller inspelningsläge (för att tona ut). Peka sedan på t. 2 Tryck på REC START/STOP. Toningsindikatorn slutar blinka och slocknar när toningen är utförd. För att avbryta [FADER] innan proceduren startar pekar du på [OFF] i steg 1. Om du trycker en gång på REC START/ STOP, avbryts inställningen. Uttoning Intoning WHITE Fortsättning, 29

30 Alternativ för funktionsknappar (fortsättning) BLACK MOSC. FADER MONOTONE Vid intoning växlar bilden gradvis över från svartvitt till färg. Vid uttoning växlar bilden gradvis över från färg till svartvitt. WHT BAL (Vitbalans) Du kan ställa in färgbalansen efter ljusförhållandena i omgivningen. B AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt. OUTDOOR ( ) Vitbalansen justeras efter följande inspelningsförhållanden: Utomhus Nattfilmning, neonskyltar och fyrverkerier Soluppgång eller solnedgång Under ljusrör på dagtid INDOOR (n) Vitbalansen justeras efter följande inspelningsförhållanden: Inomhus På en festscen eller i studion där belysningen förändras snabbt Under videolampor i en studio eller under natriumlampor eller lysrörsliknande färglampor ONE PUSH ( ) Vitbalansen ställs in efter ljusförhållandena i omgivningen. 1 Peka på [ONE PUSH]. 2 Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt papper, som fyller ut hela skärmen under samma ljusförhållanden som kommer att gälla när du filmar motivet. 3 Peka på. blinkar snabbt. När vitbalansen är inställd och har lagrats i minnet slutar indikatorn att blinka. b Obs! Ställ in [WHT BAL] till [AUTO] eller [ONE PUSH] när kameran används i belysning från ljusrör med vitt eller kallt vitt sken. När du väljer [ONE PUSH], fortsätt att fokusera på det vita föremålet medan blinkar snabbt. blinkar långsamt om det inte gick att ställa in [ONE PUSH]. Om du valt [ONE PUSH] och fortsätter att blinka efter att du pekat på, ställ då in [WHT BAL] på [AUTO]. z Tips Om du har bytt batteri samtidigt som du använder läget [AUTO] eller om du tar med dig videokameran ut efter att ha använt den inomhus med funktionen [EXPOSURE] (eller tvärtom) ska du välja [AUTO] och rikta videokameran mot ett näraliggande vitt föremål under 10 sekunder, så får du en bättre inställning av färgbalansen. När vitbalansen har ställts in med [ONE PUSH], och du ändrar inställningarna för [SCENE SEL.] eller om du tar med dig videokameran ut från att ha varit inomhus (eller tvärtom) måste du göra om proceduren [ONE PUSH] för att ställa in vitbalansen på nytt. BEEP* B ON Ett pipande ljud hörs när du startar/ avbryter inspelningen eller använder pekskärmen. OFF Stänger av ljudsignalen och slutarljudet. CLOCK SET* Se sid

31 LCD BRT (LCD-skärmens ljusstyrka) Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. Justera ljusstyrkan med /. 60min GUIDE 0:00:00:00 AUTO 100 AWB F1. 8 9dB FN När PLAY/EDIT-lampan tänds Du kan använda knapparna för videokontroll ( / / / ) på varje PAGE. [PAGE1] MENU Se sid. 34. VOL* (Volym) Se sid. 20. END SCH (END SEARCH) Se sid. 22. DISP GUIDE (Hjälpinformation)* Se sid. 74. [PAGE2] DATA CODE* Visar den information som automatiskt registreras under inspelning (informationskoden). B OFF Informationskoden visas inte. CAM DATA (nedan) Visar videokamerans inställningar. DATE/TIME Visar datum och tid. ASteadyShot från BExponering CVitbalans DFörstärkning ESlutarhastighet FBländaröppning b Obs! I fönstret [DATE/TIME] visas datum och tid i samma område. Om du spelar in utan att först ha ställt klockan visas i stället [ ] och [--:--:--]. Under funktionen Easy Handycam kan du endast ställa in [DATE/TIME]. BEEP* Se sid. 30. CLOCK SET Se sid. 12. [PAGE3] V SPD PLAY (Variabel uppspelningshastighet) Du kan spela upp filmer i olika lägen. 1 Tryck på följande knappar under uppspelning. För att ändra uppspelningsriktning Peka på (bildruta) Fortsättning, Använda menyn 31

32 Alternativ för funktionsknappar (fortsättning) För att spela upp med låg hastighet** spela upp 2 gånger snabbare (dubbel hastighet) spela upp med en bildruta i taget 2 Peka på [ RET.] t. Du återgår till normal uppspelning genom att peka på (uppspelning/paus) två gånger (vid bildruteuppspelning behöver du bara peka på knappen en gång). b Obs! Peka på [yslow] Ändra riktningen på uppspelningen: (bildruta) t [yslow] (dubbel hastighet) Ändra riktningen på uppspelningen: (bildruta) t (dubbel hastighet) (bildruta) under paus i uppspelningen. Ändra riktningen på uppspelningen: (bildruta) vid bildruteuppspelning. * Horisontella linjer kan visas upptill, nedtill eller på mitten av skärmen. Detta är inget fel. **I läget för långsam uppspelning kan inte bilder som sänds via DV-gränssnittet (i.link) spelas upp jämnt. Det inspelade ljudet hörs inte. Det är möjligt att du ser mosaikmönstrade rester av den nyligen uppspelade bilden. A DUB CTRL (Ljudkopiering) Du kan använda den inbyggda stereomikrofonen (s. 69) för att lägga till ljud på ett band som redan har ljud inspelat i 12-bitarsläget (s. 39), utan att det ursprungliga ljudet raderas. b Obs! Du kan inte spela in ytterligare ljud: På band som spelats in i 16-bitarsläge (s. 39). På band som spelats in i LP-läget. När videokameran är ansluten via en i.linkkabel. På band som spelats in i 4CH MIC-läget på andra kameror. På oinspelade partier av bandet. När bandet spelats in med ett annat TVfärgsystem än det som videokameran använder (s. 58). När kassettens skrivskyddsflik är ställd i läget SAVE (s. 59). På avsnitt som spelats in i HDV-format. När du lägger till ljud matas inte bilden ut från A/V OUT-kontakten. Du kan granska filmen på LCD-skärmen eller i sökaren. Du kan bara spela in tilläggsljud på band som har spelats in med den här videokameran. Ljudkvaliteten kan försämras när du spelar in tilläggsljud på ett band som spelats in med en annan videokamera (gäller även andra videokameror av modellen DCR-HC37E/ HC38E/HC45E). Spela in ljud Se till att det sitter ett inspelat band i videokameran. 1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera gånger. 2 Spela upp bandet genom att peka på (uppspelning/paus) och peka sedan på den igen vid den punkt där du vill starta ljudinspelningen. 3 Peka på t [PAGE3] t [A DUB CTRL] t [AUDIO DUB]. 60min A DUB CTRL X visas. 0:00:00:00 RET. AUDIO DUB 32

33 4 Peka på (uppspelning). Ljudet spelas nu in på kameran via den inbyggda stereomikrofonen. visas när det nya ljudet spelas in i stereo 2 (ST2) under uppspelning av bandet. 5 När du vill avbryta inspelningen pekar du på (Stopp). Om du vill spela in ytterligare ljud för andra avsnitt väljer du önskat avsnitt genom att upprepa steg 2 och pekar sedan på [AUDIO DUB]. 6 Peka på [ RET.] t. Kontrollera det inspelade ljudet 1 Spela upp bandet som du spelat in ljudet på (s. 20). 2 Peka på t [PAGE1] t [MENU]. 3 Välj (PLAYER SET) för DCR- HC37E/HC45E, eller (VCR SET) för DCR-HC38E, peka sedan på / för att välja [AUDIO MIX], och peka sedan på [EXEC]. Använda menyn VCR SET AUDIO MIX ST1 ST2 EXEC RET. 4 Justera balansen mellan det ursprungliga ljudet (ST1) och det nya ljudet (ST2) genom att peka på /. Peka sedan på [EXEC]. b Obs! Den ursprungliga inställningen är att originalljudet (ST1) spelas upp. REC CTRL (Inspelningskontroll) (DCR-HC38E) Se sid. 45. LCD BRT (LCD-skärmens ljusstyrka) Se sid

34 Menyalternativ De ursprungliga inställningarna (z) varierar beroende på vilken lampa som lyser. När funktionen Easy Handycam används tillämpas följande inställningar automatiskt (s. 15). CAMERA PLAY/EDIT Easy Handycam MANUAL SET-menyn (s. 35) P EFFECT z z OFF CAMERA SET-menyn (s. 36) D ZOOM z OFF WIDE SEL z 4:3 STEADYSHOT z ON EDITSEARCH z OFF N.S.LIGHT z ON PLAYER SET-menyn (DCR-HC37E/HC45E)/ VCR SET-menyn (DCR-HC38E) (s. 37) AUDIO MIX z LCD/VF SET-menyn (s. 38) LCD B.L. z z BRT NORMAL LCD COLOR z z VF B.L. z z BRT NORMAL WIDE DISP z z TAPE SET-menyn (s. 39) REC MODE (DCR-HC37E/HC45E) z SP REC MODE (DCR-HC38E) z z SP AUDIO MODE z 12BIT REMAIN z z AUTO SETUP MENU-menyn (s. 40) USB STREAM z z OFF LANGUAGE z z z DEMO MODE z ON OTHERS-menyn (s. 40) WORLD TIME z z * A.SHUT OFF z z 5min COMMANDER (DCR-HC45E) z z ON DISP OUT z z LCD * Värdet som ställdes in före funktionen Easy Handycam behålls under funktionen Easy Handycam. 34

35 P EFFECT MANUAL SET-menyn De standardinställningen är markerad med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. MOSAIC* Bilderna visas mosaikmönstrade. P EFFECT (Bildeffekt) Du kan lägga specialeffekter till en film under såväl inspelning som uppspelning. visas. B OFF Använder inte inställningen [P EFFECT]. NEG.ART Färger och ljusstyrka inverteras (byts ut mot sina motsatser). * Ej tillgängligt under uppspelning. b Obs! Effekter som läggs till i de uppspelade bilderna matas inte ut via DV-gränssnittet (i.link). Det går endast att mata ut de ursprungliga bilderna. För DCR-HC38E: Du kan inte lägga effekter på bilder från externa källor. z Tips Du kan spela in bilder som redigerats med specialeffekter på en annan videobandspelare/ DVD-enhet etc. (s. 42). Använda menyn SEPIA Bilderna visas sepiafärgade (bruntonade). B&W Bilderna visas svartvita. SOLARIZE Bilderna visas som illustrationer med starka kontraster. PASTEL* Bilderna visas som bleka pastellmålningar. 35

36 CAMERA SET-menyn D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, osv. De ursprungliga inställningarna är markerade med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. D ZOOM (Digital zoom) Om du vill använda en zoomning som är större än 40 (ursprunglig inställning) när du spelar in på band kan du välja maximal zoomningsnivå. Tänk på att bildkvaliteten försämras när du använder digital zoomning. B 4:3 Normal inställning (för att spela in bilder för uppspelning på en TV med formatet 4:3). 16:9 WIDE ( ) Spelar in bilder för uppspelning på en 16:9 bredbilds-tv i fullskärmsläge. När du visar bilderna på LCD-skärmen/sökaren med [16:9 WIDE] valt. När du visar bilderna på en 16:9 bredbilds-tv* När du visar bilderna på en vanlig TV** Stapelns högra sida visar det digitala zoomningsområdet. Zoomningsområdet visas när du valt zoomningsnivå. B OFF Zoomning upp till 40 utförs optiskt. 80 Zoomning upp till 40 utförs optiskt, efter det utförs zoomning upp till 80 digitalt Zoomning upp till 40 utförs optiskt, efter det utförs zoomning upp till digitalt. WIDE SEL (Bildförhållande) Du kan spela in bilder med bildproportioner som passar skärmen som bilderna ska visas på. Mer information finns i bruksanvisningen som följer med din TV. * Bilderna visas i fullskärmsläge när bredbilds- TV:n växlar över till fullskärmsläge. ** Bilderna spelas upp i läget 4:3. När du spelar upp bilder i bredbildsläget visas de på det sätt som de visades på LCD-skärmen eller i sökaren. STEADYSHOT Du kan kompensera kameraskakning (standardinställning är [ON]). Ställ [STEADYSHOT] på [OFF] ( ) när du använder stativ (tillval) eller när du använder en konversionslins (tillval), då blir bilden naturlig. EDITSEARCH B OFF Visar inte eller på LCDskärmen. ON Visar och på LCD-skärmen och aktiverar funktionen EDIT SEARCH och Inspelningsgranskning (s. 22). 36

37 N.S.LIGHT (NightShot-belysning) När funktionen NightShot plus (s. 18) används för inspelning, kan du spela in klarare bilder genom att ställa in [N.S.LIGHT], som belyser föremålet med infrarött ljus (osynligt), till [ON] (standardinställning). b Obs! Se upp så att du inte blockerar infrarödporten med fingrarna eller på något annat sätt (s. 69). Ta bort eventuell konversionslins (tillval). Det största avståndet vid fotografering med [N.S.LIGHT] är ungefär 3 m. AUDIO MIX PLAYER SET/ VCR SET-menyn Menyn PLAYER SET gäller för DCR- HC37E/HC45E, och menyn VCR SET för DCR-HC38E. AUDIO MIX Se sid. 33. z Tips Om du spelar in där det är mörkt, t.ex. tar nattscener eller filmar i månljus, ställer du [N.S.LIGHT] till [OFF]. På det här sättet kan du få djupare färger i bilden. Använda menyn 37

38 LCD/VF SET-menyn LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., osv. De ursprungliga inställningarna är markerade med B. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. LCD B.L. (LCD-skärmens bakgrundsbelysning) Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. B BRT NORMAL Normal ljusstyrka. BRIGHT Gör LCD-skärmen ljusare. b Obs! När du ansluter videokameran till externa strömkällor väljs automatiskt ljusstyrkeinställningen [BRIGHT]. När du väljer [BRIGHT], minskar batteriets livslängd något under inspelning. b Obs! När du ansluter videokameran till externa strömkällor väljs automatiskt ljusstyrkeinställningen [BRIGHT]. När du väljer [BRIGHT], minskar batteriets livslängd något under inspelning. WIDE DISP (Bildförhållande) Du kan välja hur ett bildförhållande på 16:9 visas i sökaren och på LCD-skärmen genom att ställa in [WIDE SEL] till [16:9 WIDE]. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. B LETTER BOX Normal inställning (standardvisning) SQUEEZE Utökar bilden vertikalt om svarta band på den övre och undre delen av bilden i bildförhållandet 16:9 inte önskas. LCD COLOR Du kan ställa in LCD-skärmens färger med /. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. Låg intensitet Hög intensitet VF B.L. (Sökarens bakgrundsbelysning) Du kan ställa in sökarens ljusstyrka. Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen. B BRT NORMAL Normal ljusstyrka. BRIGHT Gör sökarskärmen ljusare. 38

39 TAPE SET-menyn REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN De ursprungliga inställningarna är markerade med B. Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen. Mer information om hur du väljer menyalternativ finns på sid. 26. REC MODE (Inspelningsläge) B SP (SP) Det här alternativet väljer du om du vill spela in på band i SP-läget (Standardläge). LP (LP) Förlänger inspelningstiden ungefär 1,5 gånger den inspelningstid som gäller för SP-läget (longplayläge). När du ställer POWER-omkopplaren på PLAY/EDIT eller på CAMERA med en kassett insatt i videokameran. När du pekar på (uppspelning/paus). ON Indikatorn för återstående bandtid visas alltid. b Obs! Om du spelat in i LP-läget och spelar upp bandet på andra videokameror eller videobandspelare, kan det hända att du får mosaikmönstrade störningar i bilden eller att ljudet ibland faller bort. Om du på ett och samma band blandar inspelningar gjorda i SP- och LP-läget, kan det ibland uppstå störningar när du spelar upp filmen, och det är inte heller säkert att tidskoden skrivs som den ska mellan de olika avsnitten. Använda menyn AUDIO MODE B 12BIT Det här alternativet väljer du när du vill spela in ljudet i 12-bitarsläget (2 stereoljud). 16BIT ( ) Det här alternativet väljer du när du vill spela in ljudet i 16-bitarsläget (1 stereoljud med hög kvalitet). REMAIN B AUTO Visar indikatorn för återstående bandtid under ungefär 8 sekunder i nedanstående situationer. 39

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-93 (1) Digital videokamera Komma igång 8 Bruksanvisning Inspelning/ uppspelning 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Använda menyn Kopiering/redigering Använda en dator Felsökning 32 47 53 63 Mer

Läs mer

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- HC9E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning för Videokamera

Bruksanvisning för Videokamera 2-515-260-93(1) Bruksanvisning för Videokamera Läs det här först Videokamera/Digital videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Läs det här först Innan du använder enheten

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-54 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Инструкция по эксплуатации Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и сохраните его для дальнейших

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation 4-170-096-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på ett bra sätt 36 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digital videokamera

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-131-019-51(1) SE Använda menyn Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-309-51(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundläggande användning Övriga inspelningsfunktioner Övriga uppspelningsfunktioner Redigera meddelanden Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

PHV 133012 / PHV133014 / PHV1330-P / PHV1330-G. Användarhandbok

PHV 133012 / PHV133014 / PHV1330-P / PHV1330-G. Användarhandbok XL PHV 133012 / PHV133014 / PHV1330-P / PHV1330-G Användarhandbok WEEE Direktivet & Återvinning I slutet av sin livslängd får denna produkt inte behandlas som hushållsavfall eller allmänt avfall. Produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer