DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0"

Transkript

1 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). PAL CEL-SH7UA2M0

2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN. VARNING! DU UNDVIKER RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR. OBSERVERA: DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS. Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation. Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Den får inte heller placeras i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda. CA-570 har en typskylt på undersidan. Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-570 kan kameran skadas. Den här produkten är klassad enligt IEC :1993 och EN :1994. KLASS 1 LASERPRODUKT Endast EU (och EEA). Den här symbolen anger att produkten, i enlighet med WEEE-direktivet (2002/96/EC) och inhemsk lagstiftning, inte får slängas i hushållssoporna. Produkten ska lämnas in på en speciellt inrättad uppsamlingsplats, t ex hos handlare som är auktoriserade för inbyte av varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation som godkänts för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Olämplig hantering av den här typen av avfall kan få en negativ inverkan på miljön och människors hälsa, på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, reningsverk, sophanteringsföretag eller ta del av ett godkänt WEEE-schema om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade utrustningen för återvinning. Om du vill ha mer information om retur och återvinning av WEEE-produkter, gå till (EEA: Norge, Island och Liechtenstein) 2

3 Att välja DVD-skiva Det finns många olika typer av DVD-skivor, men till den här kameran kan du bara använda följande tre typer av 8 cm mini-dvd: DVD-R, DVD-R DL och DVD-RW. Gå igenom informationen om de olika skivtyperna och välj den skiva som passar dig bäst. DVD-R DVD-R-skivor kan du bara spela in på en gång och inspelningarna kan varken redigeras eller raderas. Å andra sidan är de här skivorna relativt billiga. DVD-R DL Dual Layer-skivor klarar upp till 80 % mer data (cirka 2,6 GB) på en inspelningssida. Inspelningarna kan däremot varken redigeras eller raderas. Dual Layer-skivor har två inspelningsskikt. Kameran spelar först in på skikt 1 och fortsätter därefter på skikt 2. När du spelar upp en inspelning som täcker båda skikten kan du eventuellt få ett kort avbrott (cirka en sekund) just då kameran går över till andra skiktet. Vid övergången till skikt 2 delas inspelningen upp i två separata sekvenser. DVD-RW Skikt 2 Skikt 1 Hög kompatibilitet Längst inspelningstid Sekvens 2 Sekvens 1 Inspelningsyta Kan återanvändas Inspelningar på en DVD-RW-skiva kan både redigeras och raderas. Skivan kan också formateras. Vid formatering av en DVD-RW-skiva raderas alla inspelningar, dvs skivans lediga utrymme återställs till originalskicket och du kan använda samma skiva på nytt. SV Skivstandarder för DVD-RW DVD-RW-skivor kan spelas in i någon av följande två skivstandarder: VIDEO eller VR. När du sätter i en helt ny DVD-RW-skiva i kameran får du automatiskt upp ett formateringsfönster där du kan välja skivstandard. VIDEO: Om du färdigställer en skiva som har spelats in i VIDEO-standard kan den utan problem spelas upp på de allra flesta DVD-spelare. Inspelningarna kan emellertid inte redigeras (raderas, arrangeras om, etc). VR: Inspelningarna kan utan problem redigeras. Däremot kan skivor som spelats in i VR-standard bara spelas upp på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RW och VR-standarden. Obs: Skivtyperna DVD-R och DVD-R DL kan bara spelas in i VIDEO-standard. 3

4 Fördelar med DVD Du behöver inte oroa dig för att spela över dina inspelningar. När du använder DVD-skivor spelar kameran automatiskt in på ett ledigt utrymme på skivan. Du behöver alltså inte oroa dig för att av misstag spela över dina tidigare inspelningar. Du väljer helt enkelt en sekvens i indexfönstret. Inget mer spolande fram och åter för att hitta den sekvens du vill spela upp! Du väljer bara en sekvens i indexfönstret och startar uppspelningen. Enkel uppspelning av dina inspelningar på en DVD-spelare. När du har färdigställt din DVD-skiva ( 47) kan du spela upp den på en DVDspelare och på så sätt visa dina inspelningar för släkt och vänner. Uppspelning på extern utrustning Glöm inte att färdigställa dina skivor ( 47) innan du spelar upp dem på externa DVD-enheter. Skivtypen påverkar kompatibiliteten med extern utrustning. På sidan 48 finns en sammanställning. Men för att vara på den säkra sidan bör du alltid kontrollera den externa enhetens användarhandbok innan du sätter i skivan. VIDEO-standarden ger högst kompatibilitet med extern DVD-utrustning. Skivor som har testats Kamerans prestanda har testats med vanliga DVD-skivor av typen Hitachi- Maxell HG och med Dual-Layer-skivor av typen Canon DVD-R DL54 och Verbatim DVD-R DL (i januari 2008*). Om du vill ha mer information kan du kontakta tillverkarens kundtjänst. Tänk på att om du med den här kameran försöker spela in eller spela upp DVD-skivor som har spelats in, formaterats eller färdigställts med en annan digital enhet kan kameran skadas och inspelningarna förstöras. * Aktuell information finns på Canons lokala webbplats. Du kan också kontakta ditt närmaste Canonkontor. Om du använder DVD-R DL-skivor som inte har testats av Canon kan du drabbas av störningar vid inspelning/uppspelning eller att skivan inte går att mata ut. 4

5 Funktionerna beror på vilken DVD-skiva du använder Skivtyp DVD-RW DVD-R, DVD-R DL Skivstandard VIDEO VR Redigera sekvenser med den här kameran (radera sekvenser, dela sekvenser, etc) ( 44) 1 Radera en sekvens efter inspelning ( 33) Formatera skivan för att göra nya inspelningar ( 46) Ge skivan en titel ( 46) Färdigställa skivan för att kunna spela upp den på extern DVD-enhet ( 47) 2 Lägga till inspelningar på en färdigställd skiva ( 48) 3 Redigera sekvenser på en dator 4 ( 66) 1 Endast sekvenser i en spellista kan delas. 2 Att färdigställa en skiva innebär att bearbeta det lediga utrymmet (oinspelade delar) på skivan så att den kan spelas upp på externa DVD-enheter ( 47). Vi kan inte garantera att uppspelningen fungerar på alla typer av externa DVD-enheter. När en DVD-R DL-skiva ska färdigställas måste kameran bearbeta båda skikten. Detta kan ta ganska lång tid, beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns kvar på skivan. 3 Du måste först återkalla färdigställandet av skivan. 4 Med den medföljande programvaran kan du kopiera skivor, spela upp och redigera video och mycket mer. Mer information finns i Corel Application Discs Installationsguide och bruksanvisning. SV 5

6 Innehåll Inledning 3 Att välja DVD-skiva 4 Fördelar med DVD 9 Om den här handboken 10 Lära känna kameran 10 Medföljande tillbehör 11 Komponentförteckning 14 Skärminfo Förberedelser 17 Att komma igång 17 Ladda batteriet 18 Förberedelse av fjärrkontrollen och tillbehören 20 Kamerans grundläggande funktioner 20 ON/OFF-knappen 20 Funktionslägen 20 Joystick och joystickguide 21 Använda menyerna 23 Inställningar när du startar kameran första gången 23 Ställa in datum och klockslag 23 Byta språk 24 Byta tidszon 24 Förberedelse för inspelning 24 Öppna linsskyddet och justera LCD-skärmen 25 Sätta i och ta ur en skiva 27 Sätta i och ta ur minneskort Video 28 Grundläggande inspelning 28 Spela in video 30 Välja inspelningsläge 30 Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom 32 Snabbstartfunktion 32 Granska och radera den sist inspelade videosekvensen 6 Innehåll

7 33 Grundläggande uppspelningsfunktioner 33 Spela upp video 35 Radera sekvenser 35 Skärminformation (datakod) 36 Övriga funktioner 36 : Inspelningsprogram för specialmotiv 38 Flexibel inspelning: Ändra slutartiden 39 Videolampa 39 Självutlösare 40 Manuell fokusering 41 Justera exponeringen manuellt 41 Vitbalansering 42 Bildeffekter 43 Digitala effekter 44 Hantering av sekvenser och skivor 44 Skapa en spellista 45 Flytta sekvenser i spellistan 45 Dela sekvenser 46 Formatera skivan 46 Uppspelning på extern enhet 46 Byta skivans titel 47 Färdigställa skivan 48 Uppspelning på extern enhet 48 Återkalla färdigställandet av en skiva - Lägga till fler inspelningar på en färdigställd skiva SV Fotografier 50 Grundläggande inspelning 50 Att fotografera 51 Välja storlek och kvalitet på fotografiet 52 Radera ett nytaget fotografi 52 Grundläggande uppspelningsfunktioner 52 Visa fotografier 54 Förstora fotografier vid uppspelning 54 Radera fotografier 55 Övriga funktioner 55 Bildserie och exponeringsvariation (matningsmetod) 56 Automatisk fokusprioritet 57 Histogram och annan skärminformation 57 Skrivskydda fotografier 58 Formatera minneskort Innehåll 7

8 59 Skriva ut fotografier 59 Skriva ut fotografier - Direktutskrift 59 Välja utskriftsinställningar 62 Kopiebeställningar Externa anslutningar 64 Ansluta till TV eller videoenhet 64 Kopplingsscheman 65 Spela upp på en TV-skärm 65 Kopiera över dina inspelningar till extern videoenhet 66 Ansluta till en dator 66 Kopplingsschema för dator 66 Corel Application Disc - Uppspelning/redigering av video samt övrig skivhantering 66 Överföra fotografi - Direktöverföring 68 Överföringsorder Övrig information 70 Bilaga: Listor över menyalternativ 70 Meny 70 Inställningsmenyer 72 Kamerainställningar (avancerad zoom, bildstabilisator etc) 73 Skivhantering (formatering, färdigställande etc) 73 Stillbildshantering (kortformatering etc) 74 Skärminställningar (LCD-skärmens ljusstyrka, språk etc) 75 Systeminställningar (volym, ljudsignaler etc) 76 Datum/klockslag inställning 77 Problem? 77 Felsökning 80 Lista över meddelanden 84 Gör så här 84 Säkerhetsanvisningar 88 Använda kameran utomlands 90 Allmän information 90 Systemdiagram 91 Extra tillbehör 94 Tekniska data 97 Register 8 Innehåll

9 Om den här handboken Vi gratulerar till köpet av Canon DC330. Läs igenom den här användarhandboken noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om du får problem med kamerans funktioner, se tabellen under Felsökning ( 77). Så här läser du handboken VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift. ANMÄRKNINGAR: Ytterligare information som kompletterar de grundläggande anvisningarna. ATT KONTROLLERA: Begränsningar som visar att den beskrivna funktionen inte kan väljas i alla funktionslägen (vilket funktionsläge kameran ska vara inställd på, vilken skivtyp som krävs etc). : Sidhänvisning. I den här handboken använder vi följande termer: Skärm syftar på kamerans LCD-skärm och sökarens skärm. Sekvens avser en videoenhet, från den punkt då du trycker på Start/Stop för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa. Termerna fotografi och stillbild har samma innebörd. Fotografierna i den här handboken är simulerade fotografier som har tagits med en stillbildskamera. Byta språk Knappar och väljare som kan manövreras Alla namn på knappar och väljare, utom kamerans navigeringsknappar, anges inom en knappram. Exempel. Hakparentes [ ] och versaler används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen. I listor och tabeller med menyalternativ anges grundinställningen med fetstil. [ON/PÅ], [OFF/AV] Alternativ Grundinställning [ [ ] ] [MAGYAR] [DEUTSCH] [MELAYU] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [ ROMANA [ ] ] [ESPAÑOL] [TÜRKÇE] [ ] [FRANÇAIS] [ [ ] ] [ITALIANO] [ [ ] ] ( 22) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk SV Inledning 9

10 Lära känna kameran Medföljande tillbehör CA-570 Nätaggregat (inkl nätsladd) NB-2LH Batteri WL-D86 Trådlös fjärrkontroll Litiumbatteri CR2025 till fjärrkontrollen IFC-300PCU USB-kabel STV-250N Stereovideokabel gul röd vit kontakt Programvaruskiva* DIGITAL VIDEO Solution Disc Cd-skiva med programvara och användarhandbok Corel Application Disc * Innehåller även en elektronisk version av handboken Digital Video Software som PDF-fil. 10 Inledning

11 Komponentförteckning Från vänster Från höger Linsskyddsreglage ( 28, 50) ( öppet, stängt) USB-kontakt ( 66) AV-kontakt ( 64) Kortåtkomstindikator (CARD) ( 50) Högtalare -knapp ( 20) Låsknapp Skivåtkomstindikator (DISC) ( 28)/ Laddningsindikator (CHARGE) ( 17) Funktionsomkopplare ( 29) Enkel inspelning Inspelningsprogram Lucka över skivfacket ( 25) Grepprem ( 19) Axelremsfäste ( 92) Stereomikrofon Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knappram (exempel ). SV Framifrån Inledning 11

12 Bakifrån Ovanifrån Underifrån Joystick ( 20) -knapp ( 21, 70) DISP.-knapp ( 35, 57) Fjärrsensor ( 18) Dioptrijusteringsarm ( 29) Sökare ( 29) QUICK START-knapp och standbyindikator ( 32) Indikator som anger att PLAY har valts (grön) ( 20) Indikator som anger att CAMERA har valts (röd) ( 20) OPEN-knapp (skivlucka) ( 25) START/STOP-knapp ( 28) DC IN-kontakt ( 18) Tillverkningsnummer/ Batterifäste ( 17) RESET-knapp ( 77) LCD-skärm ( 24) Zoomreglage ( 30) / -väljare (video/fotografier) ( 20) Stativfäste ( 19) Minneskortfack (öppna luckan) ( 27) BATT. -reglage (batterispärr) ( 17) Namn på knappar och väljare förutom joysticken anges inom en knappram (exempel ). 12 Inledning

13 Trådlös fjärrkontroll WL-D86 START/STOP-knapp ( 28) -knapp ( 21, 70) MENU-knapp ( 22) PLAYLIST-knapp ( 44) Navigeringsknappar ( / / / ) PREV./NEXT-knappar: Hoppa över sekvens ( 34)/ Bläddra indexfönster upp/ner ( 33) Omvänd SEARCH-knapp ( 34)/ Omvänd SLOW-knapp ( 34) PLAY -knapp ( 33) PAUSE -knapp ( 33) STOP -knapp ( 33) PHOTO-knapp ( 50) Zoomknappar ( 30) SET-knapp Framåt SEARCH -knapp ( 34)/ Framåt SLOW -knapp ( 34) DISP. -knapp (skärminfo) ( 35, 57) SV Inledning 13

14 Skärminfo Spela in video Spela upp video (vid uppspelning) Funktionsläge ( 20) / Skivstandard ( 3) Inspelningsprogram ( 36, 38) Vitbalans ( 41) Bildeffekt ( 42) LCD videolampa ( 39) Digitala effekter ( 43) Inspelningsläge ( 30) Skivtyp DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW ( 3) Symbol för färdigställd skiva ( 47) Manuell fokusering ( 40) Bildstabilisator ( 72) Inspelningsläge Tidkod/Uppspelningstid (timmar : minuter : sekunder) Skivans återstående inspelningstid Återstående batteriladdning ( 16) Vindbrusfilter av ( 72) Inspelningsvarning Nivåmarkering ( 74) Fjärrsensor av ( 75) Sekvensnummer Joystickguide ( 20) Datakod ( 35) 14 Inledning

15 Stillbildsinspelning Visa stillbilder Zoom ( 30), Exponering ( 41) Inspelningsprogram ( 36, 38) Vitbalans ( 41) Bildeffekt ( 42) LCD videolampa ( 39) Digitala effekter ( 43) Matningsmetod ( 55) Stillbildskvalitet/-storlek ( 51) Manuell fokusering ( 40) Antal tillgängliga stillbilder på kortet Självutlösare ( 39) Autofokusram ( 56) Joystickguide ( 20) Fokus/exponering ställs in och låses automatiskt ( 50) Skakvarning ( 72) Fjärrsensor av ( 18) Bildnummer ( 16) Aktuellt foto/totalt antal foton Histogram ( 57) Datum och tid för inspelningen Skrivskyddsmarkering ( 57) Manuell exponering ( 41) Bildstorlek ( 51) Filstorlek Bländarvärde ( 38) Slutartid ( 38) SV Inledning 15

16 Inspelningsläge Inspelning, Inspelningspaus, Uppspelning, Uppspelningspaus, Snabb uppspelning, Snabb uppspelning bakåt, Långsam uppspelning, Långsam uppspelning bakåt Återstående inspelningstid När det lediga utrymmet på skivan är slut visas texten END/Slut på skärmen och inspelningen avbryts. Beräknad återstående batteriladdning Byt till ett fulladdat batteri när lyser rött. Om du ansluter ett oladdat batteri kan strömmen stängas av utan att visas på skärmen. Eventuellt går det inte att exakt återge återstående batteriladdning, beroende på förhållandena när batteriet och kameran används. Antal tillgängliga stillbilder på kortet lyser rött: Inget kort grönt: 6 eller fler fotografier gult: 1-5 fotografier rött: Inga fler fotografier kan spelas in När du visar stillbilder är symbolen alltid grön. Ibland sjunker inte antalet möjliga inspelade stillbilder trots att du just har spelat in, eller också sjunker antalet med två foton på en gång. Det har med inspelningsförhållandena att göra. Kortåtkomstindikator visas på skärmen bredvid antalet tillgängliga stillbilder när kameran skriver på minneskortet. Bildnummer Bildnumret anger vad filen heter och var på minneskortet den finns. Filnumret till fotografiet blir t ex IMG_0107.JPG och den placeras i mappen DCIM\101CANON. Inspelningsvarning Kameran räknar från 1 till 10 sekunder när inspelningen startar. Den här funktionen hjälper dig att inte göra för korta inspelningar. 16 Inledning

17 Förberedelser I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt vilka inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran. Att komma igång Att komma igång Laddningsindikatorn (CHARGE) Ladda batteriet DC IN-kontakt Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Batteriet måste laddas innan du kan använda det. Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/ uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidan 91. BATT., batterispärr 1 Stäng av kameran. 2 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran. Tryck batteriet inåt/uppåt tills det fäster med ett klick. 3 Anslut nätkabeln till nätaggregatet. 4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag. 5 Anslut nätaggregatet till kamerans DC IN-kontakt. Laddningsindikatorn (CHARGE) börjar blinka. När laddningen är klar lyser indikatorn med fast sken. Du kan också använda bara nätaggregatet, utan att ansluta det laddningsbara batteriet. Så länge nätaggregatet är anslutet förbrukas inte batteriets laddning alls. SV Förberedelser 17

18 NÄR BATTERIET ÄR FULLADDAT 1 Koppla loss nätaggregatet från kameran. 2 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och nätaggregatet. LOSSA DET LADDNINGSBARA BATTERIET Tryck på BATT. för att lossa batteriet. För batteriet nedåt och dra ut det ur fästet. VIKTIGT Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur nätaggregatet. När du ställer ON/OFF-knappen ( ) på uppdateras viktiga filallokeringsdata på skivan. Vänta till dess att indikatorerna för PLAY och CAMERA är helt släckta. Eventuellt kan vissa ljud höras från nätaggregatet när det används. Detta är helt normalt. Vi rekommenderar att batteriet laddas mellan 10 C och 30 C. Laddningen fungerar bara mellan 0 C till 40 C. Du får aldrig ansluta elektrisk utrustning till kamerans DC IN-uttag eller till nätaggregatet, som inte uttryckligen har rekommenderats för detta. Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen genom att inte ansluta medföljande nätaggregat till adaptrar vid utlandsresor, uttag ombord på flygplan och båtar eller till transformatorer, etc. ANMÄRKNINGAR Laddningsindikatorn CHARGE fungerar också som en ungefärlig mätare av batteriets laddningsstatus. Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat. Två snabba blinkningar med en sekunds intervall: Batteriet är laddat till minst 50 %. Om indikatorn blinkar snabbt men inte följer det angivna mönstret, se ( 77). Blinkar en gång per sekund: Batteriet har mindre än 50 % laddning. Vi rekommenderar att du har batterier för minst två till tre gånger den planerade inspelningstiden till hands. Förberedelse av fjärrkontrollen och tillbehören Att använda fjärrkontrollen Sätt först i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i fjärrkontrollen. Flik 1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren. 2 Sätt i litiumbatteriet med +-sidan vänd uppåt. 3 Skjut in batterihållaren. 18 Förberedelser

19 ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Tillbehör Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot kamerans fjärrsensor när du trycker på knapparna. Du kan även vrida LCD-panelen 180 grader så att fjärrkontrollen kan användas från kamerans framsida. ANMÄRKNINGAR Eventuellt fungerar inte fjärrkontrollen om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla eller direkt solljus. Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du kontrollera att [WL.REMOTE/ FJÄRRKONTROLL] inte är inställd på [ OFF /AV] ( 75). Det kan också vara dags att byta batteri. Spänn greppremmen. Ställ in greppremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och Start/Stop -knappen med tummen. OM KAMERAN MONTERAS PÅ STATIV Placera inte kameran så att sökaren blir belyst av starkt solljus (sökarokularet kan fungera som ett brännglas och smälta sökaren). Använd inte stativ med skruvar som är längre än 5,5 mm. Kameran kan skadas. SV Förberedelser 19

20 Kamerans grundläggande funktioner Kamerans grundläggande funktioner ON/OFF-knappen Låsknapp Funktionslägen Kamerans funktionsläge avgörs av hur ON/ OFF-knappen ( ) och / -väljaren är inställda. I användarhandboken anger att en funktion är tillgänglig i ett visst, angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Om funktionslägesikonen saknas är funktionen tillgänglig oavsett inställning. Joystick och joystickguide Utöver att slå på/av strömmen till kameran kan du även byta funktionsläge med ON/ OFF-knappen ( ). Slå på strömmen till kameran: Håll låsknappen intryckt och ställ ON/OFFknappen ( ) på ON. Byta funktionsläge: Ställ knappen på ON. Vrid ON/OFF-knappen ( ) mot MODE och släpp. På så sätt kan du växla mellan funktionslägena inspelning (CAMERA - röd indikator) och uppspelning (PLAY - grön indikator). Joysticken används för att manövrera kamerans menyer. Du trycker joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger (, ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning. Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen. Funktionsläge Indikator för funktionsläge / -väljare Ikon på skärmen Funktion (Video) Spelar in video på en skiva 28 (Röd) (Stillbilder) Spelar in stillbilder på ett minneskort 50 (Video) Spelar upp video från en skiva 33 (Grön) (Stillbilder) Visar stillbilder från ett minneskort Förberedelser

21 Vilka funktioner som tilldelas joysticken varierar beroende på funktionsläge och kamerans övriga inställningar. Tryck på för att visa/gömma joystickguiden (i inspelningsläget aktiveras joystickguiden endast när funktionsomkopplaren är inställd på ). På bilderna i handboken streckas alla andra inställningar än den som avser den beskrivna funktionen. Välj ett alternativ i -menyn Beroende på valt funktionsläge kan de här positionerna vara tomma eller innehålla en annan ikon än den på bilden. NEXT Om guiden innehåller flera sidor visas [NEXT/NÄSTA] och en sidnummerikon ( ) längst ner. Tryck joysticken ( ) mot [NEXT/NÄSTA] så får du upp guidens nästa sida. Använda menyerna Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på -knappen ( ). Se Listor över menyalternativ ( 70) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar. 1 Tryck på. 2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. 3 Välj ( ) önskad inställning bland alternativen längst ner på skärmen. Valt alternativ markeras med ljusblått. Icke aktiva menyalternativ gråskuggas. Vissa inställningar kräver att du gör flera val och/eller trycker på. Följ anvisningarna på skärmen (som t ex. ikonen, små pilar, etc). 4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. SV Förberedelser 21

22 Välj ett alternativ i inställningsmenyerna 1 Tryck på. Inställningsmenyerna öppnas i indexfönstret (VIDEO-standard) och i indexfönstret för stillbilder. Gå till steg 3. 2 Välj ( ) -ikonen och tryck på för att öppna inställningsmenyerna. Du kan även öppna inställningsmenyerna genom att hålla intryckt i minst en sekund eller trycka på MENU på fjärrkontrollen. I indexfönstret (DVD-RW-skivor i VR-standard) trycker du på joysticken ( ) och väljer ikonen. 3 I kolumnen till vänster väljer ( ) du önskad meny och trycker på. Rubriken för vald meny visas överst på skärmen och inställningarna listas därunder. 4 Välj ( ) den inställning som ska ändras och tryck på. En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt. Ej tillgängliga alternativ är svarta. Tryck på joysticken ( ) för att återgå till menyvalsskärmen (steg 3). 5 Välj ( ) önskat alternativ och tryck på för att spara inställningen. 6 Tryck på. Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på. Förkortade menyinställningar i den här handboken I den här handboken använder vi en pil,, för att förkorta beskrivningen av en menyinställning. Här ser du ett exempel på en förkortad menyinställning. [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk Förkortningen av inställningarna i -menyn anger alltid grundinställningen. I inspelningsläget visas ikonen i den vänstra kolumnen när du öppnar menyn. Om inställningen har ändrats visas det valda alternativet. [ IMAGE EFFECT OFF/ BILDEFFEKT AV] Önskad bildeffekt 22 Förberedelser

23 Inställningar när du startar kameran första gången Inställningar när du startar kameran första gången Ställa in datum och klockslag Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka. Menyn [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd. 12:00 AM]). Datumformatet kan ändras vid behov ( 76). Datum och klockslag kan även ställas in senare (vid annat tillfälle än det initiala inställningstillfället). Du öppnar menyn [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG] genom att trycka på och välja [DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [DATE/TIME-DATUM/KLOCKSLAG]. Byta språk När menyn [DATE/TIME-DATUM/ KLOCKSLAG] öppnas markeras året med orange färg och upp-/nedpilar. 1 Ställ in ( ) året och gå vidare ( ) till månaden. 2 Ställ in övriga fält (månad, dag, timmar och minuter) på samma sätt. 3 Flytta ( ) markören till [OK]- knappen, tryck på för att starta klockan och stänga menyn. VIKTIGT Om du inte använder kameran på cirka tre månader har det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum/ klocka är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet ( 86) och ställa in tidszon, datum och klocka på nytt. Datumet visas bara i år-månad-dagformatet i det första fönstret. I efterföljande fönster visas datumet och tiden som dag-månad-år (exempelvis, [1.JAN :00 AM/1 JAN 2008, Alternativ Grundinställning [ ] [MAGYAR] [ ] [DEUTSCH] [MELAYU] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [ ROMANA] [ ] [ESPAÑOL] [TÜRKÇE] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] ( 22) [ MENU/MENY] [ DISPLAY SETUP/ SKÄRMINSTÄLLN] [LANGUAGE /SPRÅK] Önskat språk ANMÄRKNINGAR Om du råkade välja fel språk kan du ändra inställningen genom att följa -markeringarna bredvid menyalternativen. Text som ser ut så här och som visas i vissa menyer syftar på namnen på kamerans knappar och kan inte ändras, oavsett vilket språk du väljer. Förberedelser 23 SV

24 Byta tidszon Byt till den tidszon som gäller där du befinner dig. Grundinställningen är Paris. ( 22) [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST- TIDSZON/SOMMARTID] Önskad tidszon* * Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering för sommartid. Världstidszoner Om du ställer in tidszon, datum och klocka behöver du inte ställa om klockan varje gång du reser till en annan tidszon. Du väljer bara en tidszon som matchar lokal tid på ditt resmål i enlighet med datum och klockslag på skärmen. 1 Öppna menyn för inställning av datum och tid. [ MENU/MENY] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ KLOCKSLAG INSTÄLLNING] [T.ZONE/DST-TIDSZON/ SOMMARTID] 2 Flytta den orange ramen ( ) till tidszonen. 3 Välj ( ) den zon som motsvarar lokal tid på din destination och tryck på. Kontrollera det nya datumet och klockslaget på skärmen. Välj zonnamn som är märkta med om du vill få en automatisk justering för sommartid. 4 Tryck på för att stänga menyn. Förberedelse för inspelning Förberedelse för inspelning Öppna linsskyddet och justera LCDskärmen Innan du börjar spela in måste du öppna linsskyddet. För linsskyddsreglaget mot öppnas linsskyddet. Vrida LCD-panelen Öppna LCD-panelen 90. Panelen kan vridas 90 nedåt så Panelen kan vridas 180 mot objektivet (så att motivet kan se bilden på LCDskärmen samtidigt som du använder sökaren). Det här är enda gången du kan använda sökare och LCD-skärm samtidigt. I följande fall kan det vara praktiskt att kunna vrida LCD-panelen 180 : 24 Förberedelser

25 Om du själv vill vara med på fotot vid inspelning med självutlösare. Om du vill kunna stå framför kameran och styra den med fjärrkontrollen. 180 ANMÄRKNINGAR Den här inställningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka. Den ljusa inställningen drar mycket energi och förkortar därmed batteriets användningstid. Sätta i och ta ur en skiva Du kan vända LCD-skärmen mot motivet ANMÄRKNINGAR Om LCD-skärmen och sökaren: Skärmarna är tillverkade med extremt hög precision och över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden. LCD-skärmens bakgrundsbelysning LCD-skärmens ljusstyrka kan ställas in på normal eller ljus. Använd endast 8 cm mini-dvd-skivor märkta med logotypen DVD-R (inklusive DVD-R DL) eller DVD-RW. Se även Skivor som har testats ( 4). Innan du sätter i skivan bör du kontrollera att inspelningsytan är ren. Vid behov kan du använda en mjuk linsrengöringsduk för att ta bort fingeravtryck, smuts eller fläckar från skivans yta. Sätta i skivan ( 20) SV Håll DISP. nedtryckt i mer än två sekunder. Upprepa för att växla mellan normal och ljus inställning. Linssystem 1 Ställ in ON/OFF-knappen ( ) på ON så att kameran sätts i läge. 2 För OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan helt. Förberedelser 25

26 För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. 3 Sätt i skivan och tryck mitt på den tills den fäster med ett klick. Placera skivan med inspelningssidan vänd nedåt (vanliga skivor: etiketten vänd uppåt). Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. 4 Stäng skivluckan. Du ska inte behöva ta i när du stänger luckan, tänk på att skivan kan vara felplacerad. ANMÄRKNINGAR Formateringsfönstret öppnas automatiskt när du sätter i en ny DVD- RW-skiva, om / -väljaren är inställd på (Video). Om skivan redan har formaterats kan du börja spela in så snart indikatorn för inspelningspaus visas. I annat fall formaterar du skivan så här: Välj ( ) önskad skivstandard och tryck på. Om du vill se en jämförelse mellan VIDEO- och VRstandard, gå till Att välja DVDskiva ( 3). Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen. Välj ( ) [YES/JA] och tryck på för att starta skivformateringen, eller välj [NO/NEJ] och tryck på om du vill välja en annan skivstandard. Formateringen tar ungefär en minut. Rör inte kameran medan formateringen pågår. Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. Ta ur skivan Det kan ta en stund innan enheten har identifierat skivan. Bilden snurrar på skärmen medan skivan läses in. Vänta tills kameran har identifierat skivan innan du börjar spela in. ATT ANVÄNDA DVD-R/DVD-R DL-SKIVOR Du kan börja spela in video så snart indikatorn för inspelningspaus visas. ATT ANVÄNDA DVD-RW-SKIVOR Nya skivor måste formateras innan du kan spela in på dem. 1 För OPEN så långt det går i pilens riktning och öppna skivluckan helt. Utsätt inte kameran för kraftiga stötar medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar. 26 Förberedelser

27 För greppremmen under kameran så att den inte är i vägen för skivluckan. Det kan ta en stund innan luckan öppnas efter att du har manövrerat OPEN. 2 Ta tag i kanten på skivan och lyft ut den försiktigt. Se till att du inte vidrör skivans inspelningsyta eller linssystemet. 3 Stäng skivluckan. VIKTIGT När du manövrerar OPEN efter utförd inspelning måste viktiga filallokeringsdata uppdateras på skivan innan skivluckan kan öppnas. Medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar får kameran inte utsättas för stötar som t ex en alltför vårdslös placering på ett bord. Sätta i och ta ur minneskort I den här kameran kan du använda vanliga SDHC-minneskort (SD High Capacity), SD-minneskort eller MultiMedia-kort (MMC). 2 Öppna locket över kortfacket. 3 För in minneskortet rakt in i kortfacket. 4 Stäng locket. Ta inte i när du stänger locket. Kontrollera att minneskortet är korrekt placerat. ATT TA UR MINNESKORTET Tryck först en gång på minneskortet så att det lossnar och dra det sedan rakt ut. VIKTIGT Tänk på att alla minneskort måste formateras innan de används i den här kameran ( 58). Tänk på att minneskorten har en framoch en baksida som inte får förväxlas. Om du sätter i minneskortet åt fel håll kan kameran skadas. ANMÄRKNINGAR Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla SD-, SDHC- eller MMC-minneskort. Om SDHC-minneskort: SDHC är en ny typ av SD-minneskort, med en kapacitet på över 2 GB. Tänk på att specifikationerna för SDHC-minneskorten skiljer sig från dem för vanliga SD-minneskort. Du kan t ex inte använda minneskort med en kapacitet på över 2 GB i utrustning som inte stöder SDHC. Men SDHC-enheter (inklusive den här kameran) är bakåtkompatibla med vanliga SDminneskort. SV 1 Stäng av kameran. Förberedelser 27

28 Video I det här kapitlet går vi igenom funktioner som avser inspelning och uppspelning av video från grundläggande inspelning och zoomning till mer avancerad, manuell bildjustering. Grundläggande inspelning Grundläggande inspelning Spela in video Innan du spelar in Gör först en provinspelning och kontrollera att kameran fungerar. Eftersom inspelningar på skivtyperna DVD-R eller DVD-R DL inte kan raderas rekommenderar vi att du gör dina provinspelningar på en DVD-RW-skiva. Den röda indikatorn för CAMERA tänds. 3 För linsskyddsreglaget mot så att linsskyddet öppnas. 4 Tryck på Start/Stop för att spela in. Inspelningen startar. Tryck på Start/Stop igen för att pausa inspelningen. Skivåtkomstindikatorn (DISC) blinkar vid inspelning och lyser en stund i pausläge medan sekvensen registreras på skivan. NÄR DU ÄR KLAR MED INSPELNINGEN ( 20) 1 Kontrollera att skivåtkomstindikatorn DISC har slocknat. 2 Stäng av kameran. 3 Stäng linsskyddet och LCDpanelen. 4 Ta ur skivan. VIKTIGT 1 Ställ in / -väljaren på (Video). 2 Ställ in ON/OFF-knappen ( ) på ON så att kameran sätts i CAMERA-läge. När du spelar in video bör du försöka få en jämn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser vid inspelningen med mycket zoomningar och panoreringar ger nervösa och ryckiga inspelningar. I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka. Om du upplever en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus. 28 Video

29 Observera följande medan skivåtkomstindikatorn DISC lyser eller blinkar. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust. - Utsätt inte kameran för vibrationer eller kraftiga stötar. - Öppna inte skivluckan och ta inte ur skivan. - Koppla inte ur strömförsörjningen och stäng inte av kameran. - Byt inte funktionsläge. Använda sökaren Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCDskärmen. Du kan i så fall justera LCDskärmens ljusstyrka ( 25) eller använda sökaren. Låt LCD-panelen vara stängd om du ska använda sökaren*. ANMÄRKNINGAR Om inspelningstid: När du byter inspelningsläge förändras skivans inspelningstid ( 30). Om energisparläget: För att spara ström när kameran drivs med batteri stängs kameran av automatiskt om inga knappar rörs under fem minuter ( 75). Du återställer strömförsörjningen genom att vrida ON/OFF-knappen ( ) mot MODE och släppa den, eller genom att ställa ON/OFF-knappen ( ) på och sedan på ON igen. Om du spelar in höga ljud (till exempel fyrverkerier eller konserter) kan ljudet bli förvrängt alternativt spelas in med en annan ljudnivå. Detta är helt normalt. Vid behov justerar du sökarens inställning med armen för dioptriinställning. * LCD-skärmen och sökaren kan användas samtidigt, men bara när LCD-panelen har vridits 180º ( 25). SV Om funktionsomkopplaren och inspelningsprogrammen Ställ in funktionsomkopplaren på så justerar kameran alla inställningar åt dig, du behöver bara rikta kameran åt rätt håll och starta inspelningen. Ställ in funktionsomkopplaren på om du vill välja ett inspelningsprogram. Inspelningsprogrammen för specialmotiv ( 36) är ett behändigt sätt att välja optimala inställningar som matchar speciella inspelningsförhållanden. Och med flexibla inspelningsprogram ( ställa in både önskad slutartid och göra andra justeringar. 38) kan du Video 29

30 Välja inspelningsläge När du byter inspelningsläge förändras skivans inspelningstid. Med XP eller SP får du bättre videokvalitet och med LP får du längre inspelningstid. I nedanstående tabell ser du ungefärliga inspelningstider för en ny DVD-skiva (med en inspelningssida). Grundinställning [ STANDARD PLAY] Önskat inspelningsläge ANMÄRKNINGAR Skivtyp Inspelningsläge DVD-R, DVD-RW DVD-R DL 20 min 36 min 30 min 54 min 60 min 108 min ( 21) ( 20) Vid kodning av videodata använder kameran variabel bitfrekvens (VBR), dvs de faktiska inspelningstiderna varierar beroende på inspelningarnas innehåll. Zooma: Optisk, avancerad och digital zoom Kameran har tre zoomfunktioner, optisk, avancerad och digital zoom, för inspelning av video. (I -läget kan bara optisk zoom användas.) Även zoomhastigheten kan justeras. Välja zoomfunktion ( 20) Alternativ Grundinställning [OPTICAL/OPTISK] (37x) Zoomomfånget begränsas av objektivets optiska förstoringsfrekvens. [ADVANCED/AVANCERAD] (Avancerad zoom) Utöver det optiska zoomomfånget kan kameran bearbeta bilden digitalt och på så sätt utöka zoomomfånget utan att bildkvaliteten påverkas. När du spelar in video med bildförhållandet 16:9 förändras synfältet (bildvinkeln). Se tabellen i avsnittet ANMÄRKNINGAR. [DIGITAL] (2000x) Om du väljer det här alternativet övergår kameran till digital zoom (ljusblå del av zoomindikatorn) när du passerar det optiska zoomomfånget (vit del av zoomindikatorn). Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, dvs bildkvaliteten blir sämre ju mer du zoomar in. ( 21) 30 Video

31 [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM TYPE/ZOOMTYP] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Den avancerade zoomens omfång varierar beroende på angivet sidförhållande ( 73). [ MENU/MENY] [ CAMERA SETUP/ KAMERAINSTÄLLN] [ZOOM SPEED/ZOOMHASTIGH] Önskat alternativ ANMÄRKNINGAR Du får högsta möjliga zoomhastighet med [ VARIABLE/VARIABEL]. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ ON/PÅ] (16:9) 45x* * Bilden blir bredare både med telefoto- och vidvinkelinställning. [WIDESCREEN/BREDBILD] inställd på [ OFF/AV] (4:3) 46x Välja zoomhastighet Använda zoomen W Zooma ut Zooma in T ( 20) ( 20) Alternativ Grundinställning [ VARIABLE/VARIABEL] Den variabla zoomhastigheten beror på hur du hanterar zoomspaken: Tryck försiktigt om du vill ha en långsam zoom och tryck hårdare för en snabbare zoom. Med det här alternativet får du en snabbare zoom när kameran står på inspelningspaus. [ SPEED 1/HASTIGHET 1], [ SPEED 2/ HASTIGHET 2], [ SPEED 3/HASTIGHET 3] Konstant zoomhastighet. [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] är snabbast och [ SPEED 1/ HASTIGHET 1] är långsammast. ( 21) Dra zoomreglaget mot W för att zooma ut (vidvinkel). Dra zoomreglaget mot T för att zooma in (telefoto). ANMÄRKNINGAR Håll minst 1 m avstånd till motivet. I vidvinkelläget kan du ställa in skärpan på motiv som befinner sig på 1 cm avstånd. Du kan även använda fjärrkontrollens T- och W -knappar. Zoomhastigheten är densamma när du använder fjärrkontrollen som med kameran, alternativt inställd på [ SPEED 3/ HASTIGHET 3] (om du har valt [ VARIABLE/VARIABEL]). SV Video 31

32 Snabbstartfunktion När du trycker på QUICK START på kameran aktiveras standbyläget. I standbyläget drar kameran bara hälften så mycket ström som vid inspelning, dvs du kan spara batteriets laddning. När du sedan trycker på QUICK START igen är kameran redo för inspelning inom cirka en sekund*, för att du inte ska missa några viktiga inspelningar. * Exakt hur lång tid det tar för kameran att bli redo för inspelning varierar mellan olika inspelningsförhållanden. ( 20) - Manuell exponering återgår till automatisk exponering. - Zoompositionen återgår till maximal vidvinkel W. När kameran har stått oanvänd i standbyläget i tio minuter stängs den av, oavsett vilken energisparinställning [POWER SAVE/ENERGISPARLÄGE] du har valt ( 75). Du kan välja hur lång tid som ska gå före den automatiska avstängningen med [ STANDBY OFF/ STANDBY AV] ( 75). Du återställer strömförsörjningen efter automatisk avstängning genom att vrida ON/OFF-knappen ( ) mot MODE och släppa, eller genom att stänga av och sedan starta kameran igen. Kameran aktiveras från standbyläge (standbyindikatorn lyser) om du gör något av följande: - Öppnar skivfackets lucka. - Ändrar / -väljarens inställning. - Vrider ON/OFF-knappen ( ) mot MODE. Granska och radera den sist inspelade videosekvensen 1 Tryck på QUICK START. Standbyindikatorn blinkar medan kameran förbereder sig och lyser med fast sken när kameran står i standbyläge. 2 Tryck på QUICK START igen när du vill återgå till inspelningen. Kameran är redo för inspelning på ca en sekund. ANMÄRKNINGAR När du aktiverar kameran från standbyläge justeras följande inställningar automatiskt: - Manuellt fokus återgår till autofokus (AF). Även i -läget kan du spela upp den sist inspelade videosekvensen. Om du använder en DVD-RW-skiva kan du radera sekvensen samtidigt som du granskar den. NEXT ( 20) 1 Tryck på om joystickguiden inte visas på skärmen. Om inte visas i joystickguiden kan du trycka joysticken ( ) flera gånger mot [NEXT/NÄSTA] tills du får fram den. 32 Video

33 2 Tryck joysticken ( ) mot. Kameran spelar upp den sista sekvensen (utan ljud) och återgår till inspelningspaus. När du granskar en sekvens kan du välja -ikonen och trycka på för att återgå till inspelningsläge. Radera en sekvens efter inspelning ATT KONTROLLERA Skivtyp: DVD-RW Efter inspelning av en sekvens: 1 Granska sekvensen enligt beskrivning ovan. 2 Medan du granskar sekvensen väljer du ( ) och trycker på. 3 Välj ( ) [YES/JA] och tryck på. Grundläggande uppspelningsfunktioner Grundläggande uppspelning Spela upp video ( 20) ANMÄRKNINGAR Medan sekvensen raderas får du inte trycka på några andra knappar på kameran. Om du har bytt funktionsläge, stängt av kameran eller tagit ut skivan efter inspelningen kommer du inte att kunna radera den sist inspelade sekvensen på det här sättet. 1 Ställ in / -väljaren på (Video). 2 Ställ ON/OFF-knappen ( ) på ON, vrid den sedan mot MODE och släpp, så att kameran sätts i läge PLAY. Den gröna indikatorn för PLAY tänds. Indexfönstret för videosekvenser öppnas. 3 Flytta (, ) urvalsramen till den sekvens du vill spela upp. 4 Tryck på för att starta uppspelningen. Uppspelningen startar från den valda sekvensen och fortsätter tills den sista inspelningen är slut. SV Video 33

34 ATT PAUSA/AVBRYTA UPPSPELNINGEN 5 Tryck på om joystickguiden inte visas på skärmen. 6 Pausa uppspelningen genom att trycka joysticken ( ) mot /. 7 Tryck joysticken ( ) mot för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret. ANMÄRKNINGAR Beroende på inspelningsförhållandena kan du få korta avbrott i bild eller ljud mellan sekvenserna. Med den här kameran kan du spela upp skivor som har spelats in med den här kameran. Du kan inte spela upp skivor som har spelats in med andra kameror eller som har skapats via dator. Glöm inte att färdigställa skivorna innan du spelar upp dem på externa DVDenheter ( 47). ATT JUSTERA VOLYMEN Vid uppspelning av en videosekvens: [ SPEAKER VOL./ HÖGTALARVOLYM] Justera ( ) volymen Ljudet från den inbyggda högtalaren stängs av när du stänger LCD-panelen eller om du ansluter Stereovideokabel STV-250N till AV-kontakten. Om du vrider ner volymen helt visas ikonen. Speciella uppspelningsmetoder Använd joystickguiden eller den trådlösa fjärrkontrollen ( de speciella uppspelningsmetoderna. Med de speciella uppspelningsmetoderna hörs inget ljud. Speciella uppspelningsmetoder Grundinställning : Knappar på kameran : Knappar på fjärrkontrollen 13) för att aktivera Snabb uppspelning Normal uppspelning : Tryck joysticken ( ) mot eller ( ) mot. : Tryck på SEARCH SEARCH eller. Upprepa för att öka uppspelningshastigheten med 5x 15x normal hastighet. Långsam uppspelning Hoppa till början av: nästa sekvens den här sekvensen föregående sekvens Avsluta speciella uppspelningsmetoder Vissa speciella uppspelningsmetoder kan skapa problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc). 34 Video Paus för uppspelning : Tryck joysticken ( ) mot eller ( ) mot. : Tryck på SLOW eller SLOW. Upprepa för att öka uppspelningshastigheten med 1/8x 1/4x normal hastighet. Normal uppspelning : Tryck på NEXT. Tryck på PREV.. Tryck två gånger på PREV.. Speciell uppspelning : Tryck joysticken ( ) mot /. : Tryck på PLAY.

35 Radera sekvenser Om du använder en DVD-RW-skiva kan du radera de sekvenser som du inte vill spara. Radera en enstaka sekvens ATT KONTROLLERA Skivtyp: DVD-RW VR-standard Gå till indexfönstret och välj (, ) den sekvens som ska raderas. Om sekvensen bara ska raderas i spellistan, gå till spellistan ( 45) och välj därefter ut sekvensen. ( 22) [ DELETE/RADERA] [YES/JA] Radera alla sekvenser ( 20) ( 20) ATT KONTROLLERA Skivtyp: DVD-RW VR-standard Om du vill radera alla sekvenser i indexfönstret kan du göra så här. Då raderas även hela spellistan. Om du bara vill radera spellistan (utan att påverka originalinspelningarna), öppna spellistan ( 45) och följ sedan anvisningarna nedan. ( 22) [ MENU/MENY] [ DISC OPERATIONS/ SKIVHANTERING] [DEL.ALL MOVIES/RADERA ALLA VIDEOSEKVENSER]* [YES/JA] * När du raderar spellistan ersätts det här menyalternativet med [DEL.PLAYLIST/ RADERA SPELLISTA]. VIKTIGT Var försiktig när du raderar originalinspelningar. En originalsekvens som raderas kan inte återskapas. ANMÄRKNINGAR Eventuellt går det inte att radera sekvenser som är kortare än fem sekunder. För att radera sådana sekvenser måste du formatera skivan ( 46) och därmed radera alla inspelningar på skivan. Ändra inte ON/OFF-knappens ( ) eller / -väljarens inställning medan sekvensen raderas (medan skivåtkomstindikatorn (DISC) lyser eller blinkar). Skärminformation (datakod) Kameran registrerar en datakod med datum, klockslag och övriga kameradata (slutartid, bländare etc) vid inspelningstillfället. Du kan välja vilka data som ska visas på skärmen. Om du vill veta mer om skärminformationen för stillbilder, se Histogram och annan skärminformation ( 57). SV Video 35

36 ( 20) Övriga funktioner Övriga funktioner : Inspelningsprogram för specialmotiv Genom att trycka flera gånger på DISP. kan du slå på/av skärminformationen enligt nedan: All information på All information av 1 All information på Endast datakod 2 All information av Markörerna och ikonerna och ligger kvar på skärmen. 2 Datakod: Tid, datum och kameradata vid inspelningstillfället. Exakt vad som ska visas väljer du med hjälp av inställningen [DATA CODE/DATAKOD] ( 74). Att filma i en ljusstark skidbacke eller få med alla färgerna i en solnedgång eller ett fyrverkeri fixar du enkelt med hjälp av inspelningsprogrammen för specialmotiv. Mer information om tillgängliga menyalternativ finns på sidan 37. ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: ( 21) [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK] Önskat inspelningsprogram ( 20) 36 Video

37 [ PORTRAIT/ PORTRÄTT] Kameran använder en stor bländaröppning, ställer in skärpan på huvudmotivet och lägger oskärpa på andra, distraherande detaljer. [ SPORTS/SPORT] Lämplig för inspelning av sportaktiviteter, som t ex tennis eller golf. [ NIGHT/NATT] Med den här inställningen kan du spela in i svag belysning. [ SNOW/SNÖ] Med den här inställningen kan du spela in i en ljusstark skidbacke. Du undviker därmed underexponering av motivet. ANMÄRKNINGAR Ställ inte funktionsomkopplaren på medan du spelar in en videosekvens; bildens ljusstyrka kan förändras. [ PORTRAIT/PORTRÄTT]/ [ SPORTS/SPORT]/[ BEACH/ STRAND]/[ SNOW/SNÖ] - Bilden kan bli ojämn vid uppspelning. [ PORTRAIT/PORTRÄTT] - Bakgrundsoskärpan ökar ju mer du zoomar in (T). [ NIGHT/NATT] - Rörliga motiv kan få störande eftersläpningar. [ BEACH/STRAND] För inspelningar på en soldränkt strand. Du undviker därmed underexponering av motivet. [ SUNSET/ SOLNEDGÅNG] Med den här inställningen kan du spela in en färgstark solnedgång. [ SPOTLIGHT] Används för att spela in t ex en strålkastarbelyst teaterscen. [ FIREWORKS/ FYRVERKERI] Används för inspelning av fyrverkerier. - Bildkvaliteten kan eventuellt bli sämre än med andra program. - Eventuellt får du vita prickar på skärmen. - Autofokus fungerar kanske inte lika bra som vanligt. Justera i så fall skärpan manuellt. [ SNOW/SNÖ]/[ BEACH/STRAND] - Bilden kan bli överexponerad om det är mulet eller om du befinner dig i skugga. Kontrollera bilden på skärmen. [ FIREWORKS/FYRVERKERI] - Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att undvika rörelseoskärpa. Använd stativ speciellt i - läge, eftersom det ger en längre slutartid. SV Video 37

38 Flexibel inspelning: Ändra slutartiden Med programmet för automatisk exponering (AE) får du tillgång till funktioner som vitbalans eller bildeffekter, alternativt prioriterad slutartid. Om du ska spela in motiv som rör sig snabbt bör du välja en kortare slutartid. Använd längre slutartider om du vill skapa oskärpa för att förstärka känslan av rörelse. ATT KONTROLLERA Funktionsomkopplare: Alternativ [ PROGRAM AE/PROG.AUTOMATIK] [ PROGRAM AE/ PROG.AUTOMATIK] Önskat alternativ ( 20) Grundinställning Kameran justerar bländare och slutartid automatiskt och ger en optimal exponering av motivet. [ SHUTTER-PRIO.AE/BLÄNDARAUTOMATIK] Ställ in slutartiden. Kameran ställer automatiskt in bländaren. ( 21) ATT STÄLLA IN SLUTAREN Om du väljer [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK] visas ett numeriskt värde bredvid ikonen för inspelningsprogrammet. 1 Om du får upp joystickguiden på skärmen, tryck på för att gömma den. 2 Ställ in ( ) önskad slutartid. Slutartid, riktlinjer Tänk på att endast nämnaren visas på skärmen [ 250] innebär alltså en slutartid på 1/250 sekund etc. 1/2*, 1/3*, 1/6, 1/12, 1/25 Inspelning i svag belysning. 1/50 Passar de flesta förhållanden. 1/120 För inspelning av inomhussporter. 1/250, 1/500, 1/1000** Inspelning från en bil eller ett tåg, alternativt inspelning av snabbrörliga motiv som t ex en berg-och-dalbana. 1/2000** Inspelning av utomhussport i solsken. * Endast -läge. **Endast -läge. ANMÄRKNINGAR Ställ inte funktionsomkopplaren på medan du spelar in en videosekvens; bildens ljusstyrka kan förändras. [ SHUTTER-PRIO.AE/ BLÄNDARAUTOMATIK] - När du ställer in en slutartid blinkar värdet på skärmen om det inte lämpar sig för inspelningsförhållandena. Justera värdet. - Om du använder en lång slutartid i svagt ljus får du en ljusare bild, men bildkvaliteten kan bli sämre och autofokus kanske inte fungerar lika bra. 38 Video

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571

Din manual CANON DC420 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378571 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC420. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501

Din manual CANON HR10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON HR10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH9PA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL

CEL-SN3KA250. HD-kamera. Användarhandbok PAL CEL-SN3KA250 HD-kamera Användarhandbok PAL Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI

Läs mer

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SP3PA251. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SP3PA251 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP7FA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP7FA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Downloaded From CamcorderManual.com Canon Manuals. Digital videokamera Bruksanvisning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0

Digital videokamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Digital videokamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH5RA2M0 Inledning Rengöra videohuvudena Digitala videokameror spelar in videosignaler på band i mycket tunna linjer (endast 1/8 av ett hårstrå). Följande

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 22 Da 22. udgave Version 22 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5JA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken

Läs mer

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SN3JA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SN3JA250 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR:

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok

CEL-SR1CA250. Digital videokamera. Användarhandbok CEL-SR1CA250 Digital videokamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil).

PAL. Svenska. Mini. HD-kamera Användarhandbok. Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). HD-kamera Användarhandbok Svenska Mini Digital Video Cassette Läs också den följande Användarhandbok (elektronisk version på PDF-fil). Læs også den følgende betjeningsvejledning (elektronisk version som

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121

Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SP4TA251. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SP4TA251 HD-kamera Användarhandbok Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas.

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL Inledning Viktiga anvisningar för användningen

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje

Svenska. Dansk. Suomi PAL. Mini. HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning. HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning. TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje HD DIGITAL VIDEOKAMERA Bruksanvisning HD VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning TERÄVÄPIIRTOVIDEOKAMERA Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG2SA2M0 Viktiga anvisningar Inledning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer