Din manual SONY DCR-SX34E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SONY DCR-SX34E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2802121"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SX34E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: (programvara inklusive "PMB-hjälp") till "Handycam" (PDF) "Bruksanvisning" (1) Svarta punkter Vita, röda, blåa eller gröna punkter På sid. 18 beskrivs de typer av minneskort som du kan använda med videokameran. Använda videokameran Håll inte videokameran i följande delar och inte heller i skydden till kontakterna. LCD-skärm Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar. Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar på videokameran. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned. Om språkinställningen Batteri Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. "Om hantering av videokameran" (sid. för stabil drift. i förväg viktig information till en dator eller liknande. Innan du startar inspelningen bör du göra en provinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem. 2 Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat genomföra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande. Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet. TVprogram, filmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna. situationer. I så fall visas en indikator på LCDskärmen (sid. 76). När videokameran är ansluten till en dator eller tillbehör Formatera inte mediet i videokameran med en dator. Om du gör det kanske videokameran inte fungerar som den ska. När du ansluter videokameran till en annan enhet med en kabel måste du se till att du vänder kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i anslutningen kan anslutningen skadas vilket kan leda till funktionsstörningar i videokameran. Om uppspelning Det är inte säkert att bilder som spelats in med videokameran kan visas korrekt på andra enheter. På samma sätt är det möjligt att bilder som spelats in med andra enheter inte kan visas korrekt på den här videokameran. Filmer som spelats in på SD-minneskort kan inte spelas på AV-utrustning av annan tillverkare. Utför [MEDIA FORMAT] om du inte kan spela upp/in bilder Spara allt bildmaterial du spelar in Du skyddar dig mot förlust av bilddata genom att med jämna mellanrum spara dina inspelade bilder på ett externt medium. Du bör spara bilddatan på en skiva, t.ex. en DVD-R-skiva, med hjälp av en dator. Du kan också spara bilddatan med hjälp av en videobandspelare eller en DVD/HDD-inspelare, eller liknande (sid. 47). Om du spelar in/raderar bilder under en längre tid kan datafragmentering uppstå på inspelningsmediet. Det kan leda till att bilderna inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. I sådana fall sparar du först dina bilder på ett externt medium, och utför sedan [MEDIA (MENU) FORMAT] genom att peka på [Show others] [MEDIA FORMAT] (i [MANAGE MEDIA]) önskat kategorin medium (DCR- SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) [YES]. [YES] Carl Zeiss-objektiv Angående batteriet/nätadaptern Kom ihåg att ta bort batteriet eller nätadaptern när du har stängt av videokameran. Koppla bort nätadaptern från videokameran genom att fatta tag om både videokameran och likströmskontakten (DC). Angående videokamerans/batteriets temperatur Den här videokameran är utrustad med ett Carl Zeiss-objektiv, som utvecklats genom ett samarbete mellan Carl Zeiss i Tyskland och Sony Corporation. Det ger en överlägsen bildkvalitet. Det använder mätsystemet MTF för videokameror och håller samma kvalitet som ett typiskt Carl Zeiss-objektiv. MTF= Modulation Transfer Function. Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom objektivet. Angående tillbehör Videokameran har ett inbyggt skydd som aktiveras om videokameran eller batteriet blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Sony. Tillgängligheten för sådana produkter beror på land/region. 3 SE Om bilder, illustrationer och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen Exempelbilderna som används i denna bruksanvisning som illustrationer har tagits med en digital stillbildskamera och kan därför skilja sig från bilder och skärmindikatorer som visas på videokameran. Illustrationerna på din videokamera och dess skärmindikatorer har förstorats eller förenklats för att du lättare ska kunna förstå. I denna bruksanvisning kallas den interna hårddisken (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E), internminnet (DCR-SX34E/ SX44E/SX53E/SX63E) i videokameran samt minneskortet för "inspelningsmedium". Videokamerans och tillbehörens design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. DCRSX34E DCRSX44E DCRSX53E DCRSX63E Inspelnings- Kapacitet medier för intern inspelningsmedia Internminne 4 GB + minneskort 16 GB USBkontakt Endast utgång Ingång/ utgång Endast utgång Ingång/ utgång Angående användning Bekräfta din videokameras modellnamn Modellnamnet visas i denna bruksanvisning när specifikationerna skiljer sig åt mellan olika modeller. Bekräfta modellnamnet på undersidan av din videokamera. Huvudskillnaden i specifikationerna för denna serie är enligt följande. DCRSR58E DCRSR68E DCRSR78E DCRSR88E DCRSX33E DCRSX43E Inspelnings- Kapacitet medier för intern inspelningsmedia Intern 80 GB hårddisk + minneskort 120 GB USBkontakt Endast utgång Ingång/ utgång Endast utgång Ingång/ utgång Endast utgång Ingång/ utgång Gör inget av följande, i så fall kan inspelningsmediet skadas, inspelade bilder kan gå förlorade eller inte gå att visa eller andra fel kan inträffa.

3 Mata ut minneskortet när åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar Ta bort batteriet eller koppla bort nätadaptern från videokameran, utsätta videokameran för mekaniska stötar eller vibrationer när (Film)/ (Foto)-lamporna (sid. 15) eller åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar Var försiktig när du använder en axelrem (säljs separat) så att du inte stöter emot videokameran mot något. Använd inte din videokamera vid höga omgivande ljudnivåer. Om tappsensorn (DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E) Minneskort För att skydda den interna hårddisken från stötar om du tappar den har videokameran en tappsensor (sid. 69). Vid händelse av att du tappar den eller i miljöer utan gravitation, kan det hända att den blockstörning som hörs när denna funktion är aktiverad också spelas in. Om tappsensorn identiferar att videokameran upprepade gånger faller, kan det hända att inspelningen/uppspelningen stoppas. 4 SE Angående att använda videokameran i höga höjder (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E) Starta inte videokameran i områden med lågt tryck, när du befinner dig på en höjd högre än meter. Videokamerans interna hårddisk kan skadas. 5 SE Funktionsflöde Komma igång (sid. 12) Förbered strömkällan och minneskortet. Spela in filmer och ta stillbilder (sid. 20) Spela in filmer sid. 22 Ta stillbilder sid. 23 Byta inspelningsmedia (sid. 25) Förväntad inspelningstid (MEDIA INFO, sid. 66) Spela upp filmer och foton Spela upp på videokameran sid. 27 Spela upp bilder på en TV sid. 33 Spara bilder Spara filmer och foton med en dator Spara filmer och foton på externt medium sid. 44 Spara bilder med en DVD-brännare/inspelare sid. 47 Radera filmer och stillbilder (sid. 36) Om du raderar den bilddata som har sparats på din dator eller en skiva kan du spela in nya bilder på det tomma utrymmet igen. 6 SE Råd för lyckade inspelningar Erhålla bra resultat vid inspelning Håll videokameran stadigt Håll överkroppen rak och stöd armarna mot kroppen när du håller videokameran. Funktionen SteadyShot är effektiv mot kameraskakning, men det är viktigt att du håller videokameran stilla. Zooma jämnt Zooma in och ut långsamt och jämnt. Använd bara zoomen när det behövs. Överdriven zoomanvändning är ansträngande och gör att man blir trött av att se på filmerna. Framkalla en känsla av rymd Använd panoreringstekniken. Stå stadigt och flytta videokameran horisontellt genom att långsamt vrida överkroppen. Stå stilla en liten stund i slutet av panoreringen för att stabilisera scenen. Förstärk filmerna med berättartext Tänk på ljudet som spelas in när du filmar. Berätta om motivet eller prata med den du filmar. Försök skapa en balanserad röststyrka eftersom den som spelar in är närmare mikrofonen än den person som filmas. Använda tillbehör Lär dig använda videokamerans tillbehör på bästa sätt. Genom att t.ex. använda ett stativ kan du utföra inspelningar i tidsintervaller eller spela in motiv i dämpad belysning, t.ex. fyrverkerier eller nattmotiv. Genom att alltid ha extrabatterier med dig kan du fortsätta spela in utan att oroa dig för att batteriet ska ta slut. 7 SE Användbara inspelningstekniker Närbilder på blommor PORTRAIT (57) TELE MACRO (60) Inspelning i ett rum med svag belysning VIDEO LIGHT (26) Ta bilder.... Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton Söka bilder efter datum (Datumindex).. Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index).... Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index).... Använda PB-zoom med foton... Spela upp en serie foton (bildspel)...

4 .... Spela upp bilder på en TV. 9 SE Använda videokameran på ett b EDIT (Alternativ för redigering) OTHERS (Alternativ för andra inställningar). MANAGE MEDIA (Alternativ för inspelningsmedier)..... GENERAL SET (Övriga inställningsalternativ) SE Övrig information Felsökning. Teckenfönster för självdiagnos/varningsindikatorer..... Inspelningstid för filmer/antal inspelningsbara foton....

5 ... Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med respektive batteri.... Den ungefärliga inspelningstiden för filmer..... Förväntat antal foton som kan spelas in..... Använda videokameran utomlands.... Underhåll och försiktighetsåtgärder Om minneskortet... Om "InfoLITHIUM"-batteriet..... Om hantering av videokameran...

6 Innehållsförteckning Snabbreferens Skärmindikatorer Delar och reglage. 94 Sakregister SE Komma igång Steg 1: Ladda batteriet DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E DC IN-kontakt Batteri Nätkabel Likströmskontakt (DC) Nätadapter Till ett vägguttag CHG-lampa (uppladdning) DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E CHG-lampa (uppladdning) Batteri DC IN-kontakt Likströmskontakt (DC) Nätadapter SE Nätkabel Till ett vägguttag 12 Du kan ladda "InfoLITHIUM"-batteriet (V-serien) när det sitter monterat på videokameran.

7 Obs! Du kan inte montera ett annat "InfoLITHIUM"-batteri än ett batteri i V-serien på videokameran. Stäng av videokameran genom att stänga LCDskärmen. Sätt fast batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på plats. Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokameran och vägguttaget. Passa in markeringen på likströms (DC)-kontakten mot markeringen på DC IN-kontakten. Komma igång CHG-lampan (uppladdning) tänds och laddningen börjar. CHG-lampan (uppladdning) slocknar när batteriet är fulladdat. När batteriet är uppladdat kopplar du bort nätadaptern från DC INkontakten på videokameran. Tips! Se sid. 80 för information om inspelnings- och uppspelningstid. När videokameran är påslagen kan du kontrollera ungefär hur mycket som är kvar av batteriet med hjälp av indikatorn för återstående batteritid överst till vänster på LCD-skärmen. Laddningstid Ungefärlig tid (antal minuter) som krävs för att ladda upp ett urladdat batteri. Batteri NP-FV30 (medföljer) NP-FV50 NP-FV70 NP-FV100 Laddningstid Tiderna är uppmätta med videokameran vid en temperatur på 25 C. 10 C till 30 C rekommenderas. Så här tar du bort batteriet Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)-spärren () åt sidan och ta bort batteriet (). 13 SE DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E Använda ett vägguttag som strömkälla Gör samma anslutningar som i "Steg 1: Ladda batteriet". Även om batteriet är monterat laddas det inte ur. Ladda batteriet utomlands Med nätadaptern som medföljer kan du ladda batteriet i vilket land/vilken region som helst där nätströmmen är växelström (AC) och håller sig inom intervallen 100 V V, 50 Hz/60 Hz. Obs! Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare. Angående batteriet Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern stänger du LCD-skärmen och kontrollerar att (Film)/ (Foto) (sid. 15) och att åtkomstlampan (sid. 19) är släkt. lamporna CHG-lampan (uppladdning) blinkar under laddning i följande fall: Batteriet är monterat på fel sätt. Batteriet är skadat. Batteriets temperatur är för låg. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en varm plats. Batteriets temperatur är för hög. Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en sval plats. För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte använt videokameran under cirka 5 minuter ([A.SHUT OFF], sid. 69). Om nätadaptern 14 SE Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran. Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel. Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar. Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid 1 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen trycker du på POWER. POWER-knapp MODE-lampa Komma igång 2 Välj önskat geografiskt område med Peka på knappen på LCD-skärmen. / och peka därefter på [NEXT]. 3 Om du vill ställa in datum och tid igen pekar du på (MENU) [Show others] [GENERAL SET]) [CLOCK SET]. Om alternativet inte [CLOCK/ LANG] (i kategorin / tills alternativet visas. visas på skärmen pekar du på Ställ in [SUMMERTIME], datum och tid, och peka sedan på Klockan startar.. Om du ställer in [SUMMERTIME] på [ON], ställs klockan fram 1 timme. 15 SE Obs! Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas automatiskt in på inspelningsmediet och kan visas (MENU) [Show others] under uppspelning. Om du vill visa datum och tid igen pekar du på [PLAYBACK]) [DATA CODE] [DATE/TIME] [PLAYBACK SET] (i kategorin. Du kan stänga av ljudsignalerna genom att peka på (MENU) [Show others] [SOUND/DISP [GENERAL SET]) [BEEP] [OFF]. SET] (i kategorin Om knappen du pekar på inte reagerar som den ska kan du kalibrera pekskärmen (sid. 89). Stänga av kameran Stäng LCD-skärmen. Lampan av. (Film) blinkar i några sekunder och sedan stängs kameran Tips! Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER. Om du har ställt [POWER ON BY LCD] (sid. 69) på [OFF], stänger du av videokameran genom att trycka på POWER. Ändra språkinställningen Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (i kategorin Peka på. SET]) [ LANGUAGE SET] önskat språk [GENERAL 16 SE Steg 3: Förbereda inspelningsmedium Inspelningsmedium som kan användas skiljer sig beroende på din videokamera. Följande ikoner visas på din videokameras skärm. DCR-SX33E/SX43E: Minneskort DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: * Internminne * Intern hårddisk Minneskort DCR-SR5E/SR6E/SR7E/SRE: Minneskort * Med standardinställningen spelas filmer och foton in på detta inspelningsmedium. Du kan spela in, spela upp och redigera på det medium du väljer. Komma igång Tips! Information om inspelningstiden för filmer finns på sid. 81. Information om hur många foton du kan ta finns på sid. 81. Välja inspelningsmedium för filmer (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/ SX44E/SX53E/SX63E) Peka på (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [MOVIE MEDIA SET]. Fönstret [MOVIE MEDIA SET] visas. Peka på önskat inspelningsmedium. Peka på [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. Välja inspelningsmedium för foton (DCR- SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/ SX44E/SX53E/SX63E) Peka på (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [PHOTO MEDIA SET]. Fönstret [PHOTO MEDIA SET] visas. SE 17 Peka på önskat inspelningsmedium.

8 Peka på [YES]. Inspelningsmediet har ändrats. Kontrollera inställningarna för inspelningsmediet Vid inspelning i filminspelningsläge eller bildtagningsläge, visas ikonen för inspelningsmedium i det övre högra hörnet på skrämen. Ikon för inspelningsmedium Den ikon som visas på LCD-skärmen varierar beroende på den videokamera du använder. Sätta in ett minneskort Obs! Ställ in inspelningsmediet på [MEMORY CARD] när du vill spela in filmer och/eller foton på ett minneskort (DCR- SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). Endast "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD-minneskort (klass 2 eller snabbare), SDHC-minneskort (klass 2 eller snabbare) och SDXC-minneskort (klass 2 eller snabbare) kan användas med den här videokameran. Funktion garanteras inte med alla minneskort. "Memory Stick PRO Duo" med en storlek på upp till 32 GB och SD-minneskort med en storlek på upp till 64 GB garanteras att fungera med den här videokameran. I den här bruksanvisningen kallas "Memory Stick PRO Duo" och "Memory Stick PRO-HG Duo" för "Memory Stick PRO Duo" och SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kallas för SD-minneskort. Olika typer av minneskort som kan användas i videokameran Obs! MultiMediaCard kan inte användas. Bilder som spelats in på SDXC-minneskort kan inte spelas upp på eller importeras på datorer, AVkomponenter etc. anslutna till denna videokamera med en USB-kabel och som inte är kompatibla med exfat*. Kontrollera i förväg att de anslutna enheterna är kompatibla med exfat. Om du ansluter en enhet som inte är kompatibel med exfat visas eventuellt skärmen för initiering. Verkställ aldrig initiering, i så fall förlorar du allt inspelat innehåll. * exfat är det filsystem som används i SDXC-minneskort. Storlek på minneskort som kan användas med videokameran 1 SE Endast "Memory Stick Duo" som är av halva storleken av ett vanligt "Memory Stick" och SD-minneskort av standardstorlek kan användas. Fäst inte etiketter och liknande på ett minneskort eller en minneskortadapter. Det kan orsaka funktionsstörningar. Öppna skyddet och vänd minneskortets avskurna hörn på det sätt som visas i bilden, och sätt in det i minneskortsfacket tills det klickar på plats. Stäng skyddet när du satt in minneskortet. DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E Åtkomstlampa DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/ SX63E Komma igång Notera riktningen på det avskurna hörnet. Åtkomstlampa Notera riktningen på det avskurna hörnet. Skärmbilden [Create a new Image Database File. ] visas om du sätter in ett nytt minneskort. Om så är fallet pekar du på [YES]. Om du bara vill spela in foton på ett minneskort, pekar du på [NO]. Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas. Obs! Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] (MENU) [Show others] [MEDIA visas, initierar du minneskortet genom att peka på [MANAGE MEDIA]) [MEMORY CARD] (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ FORMAT] (i kategorin. SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E) [YES] [YES] Mata ut minneskortet Öppna skyddet och tryck försiktig in minneskortet en gång. Öppna inte skyddet under inspelning. När du sätter in eller matar ut minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut och faller i golvet. 19 SE Inspelning Inspelning/Uppspelning I standardinställningen spelas filmer in på följande inspelningsmedium. DCR-SX33E/SX43E: Minneskort DCR- SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Internminne DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Intern hårddisk Tips! Se sid. 17 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). Öppna objektivskyddet Skjut LENS COVER-omkopplaren för att öppna. DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E 1 Tips! Stäng objektivskyddet när du slutat inspelningen eller när du spelar upp bilder. Spänn åt greppremmen. DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E 20 SE DCR-SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E 2 Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER (sid. 15). Du kan växla inspelningsläge genom att trycka på MODE. Tryck på MODE för att tända lampan för önskat inspelningsläge. Inspelning/Uppspelning DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E MODE-knapp (Film): Vid inspelning av film (Foto): Vid tagning av ett foto DCR- SX33E/SX34E/SX43E/SX44E/SX53E/SX63E MODE-knapp (Film): Vid inspelning av film (Foto): Vid tagning av ett foto 21 SE Spela in filmer Tryck på START/STOP för att börja spela in. Du kan också starta inspelningen genom att peka på längst ner till vänster på LCD-skärmen. DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E START/STOP-knapp [STBY] [REC] Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP igen. Du kan också stoppa inspelningen genom att peka på längst ner till vänster på LCD-skärmen. Ikonerna och indikatorerna på LCDskärmen visas under ungefär 3 sekunder och slocknar sedan när videokameran slås på eller när du växlar mellan inspelningsläge (film/foto)/uppspelningsläge. Om du vill visa ikonerna och indikatorerna igen kan du peka någonstans på skärmen, utom på knapparna för inspelning & zoomning. Knappar för inspelning & zoomning på LCD-skärmen efter ungerfär 3 sekunder Obs! Videokameran avbryter inspelningen om du stänger LCDskärmen medan du filmar. Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är ungefär 13 timmar. När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny filmfil automatiskt. 22 SE Det tar flera sekunder innan du kan börja filma efter det att du har slagit på videokameran. Du kan inte använda videokameran under den tiden. Följande status indikeras om data fortfarande skrivs på inspelningsmediet efter att du avslutat inspelningen.

9 Utsätt inte videokameran för stötar eller vibration eller ta ut batteriet eller nätadaptern under denna tid. Åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar Mediumikonen i det övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar Tips! När ett ansikte registreras visas en vit ram och bildkvaliteten runt ansiktet optimeras automatiskt ([FACE DETECTION], sid. 61). Du kan spara foton från inspelade filmer (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX43E/SX44E/ SX53E/SX63E) (sid. 39). På sid. 80 finns information om hur långa filmer du kan spela in. (MENU) Du kan kontrollera inspelningstid och återstående utrymme genom att t.ex. peka på [MANAGE MEDIA]). [Show others] [MEDIA INFO] (i kategorin Videokamerans LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan däremot göra att översidan, undersidan och de högra och vänstra kanterna av bilderna beskärs något när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. I så fall ställer du [GUIDEFRAME] på [ON] (sid. 61) och använder den begränsningsram som visas på skärmen som vägledning när du filmar. [ STEADYSHOT] är inställt på [ON] som standardinställning. Om du vill justera LCD-panelens vinkel öppnar du först LCD-panelen 90 grader i förhållande till videokameran () och justerar sedan vinkeln (). Inspelning/Uppspelning 90 grader (max.) 180 grader (max.) 90 grader mot videokameran Informationskod under inspelning Inspelningsdatum, tid och tillstånd spelas automatiskt in på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se det som [DATA (MENU) [Show others] CODE] under uppspelning. För att visa dem pekar du på [PLAYBACK]) önskad inställning [PLAYBACK SET] (i kategorin. Ta foton I standardinställningen spelas foton in på följande inspelningsmedier. DCR-SX33E/SX43E: Minneskort DCR- SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Internminne DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Intern hårddisk 23 SE Tips! Se sid. 17 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). Tryck på MODE för att tända lampan (Foto). LCD-skärmen växlar till läget för stillbildstagning och skärmproportionerna blir 4:3. Tryck lätt på PHOTO för att justera fokus, och tryck sedan ner den helt. Du kan också ta foton genom att peka på på LCD-skärmen. DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Blinkar Tänds Foton har tagits när slocknar. Tips! Se sid. 81 för information om hur många foton du kan ta. (MENU) [Show others] [ Du ändrar bildstorleken genom att peka på [PHOTO SETTINGS]) önskad inställning. kategorin IMAGE SIZE] (i 24 SE Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton Zooma Du kan förstora bilder upp till 60 gånger den ursprungliga storleken med hjälp av zoomreglaget. Du kan också förstora bilder med hjälp av / på LCD-skärmen. Tips! Du kan välja [ DIGITAL ZOOM] (sid. 62) om du vill zooma in mer. Välja inspelningsläge Du kan välja ett inspelningsläge för att spela in filmer i 3 nivåer. Inspelningstiden för ditt medium kan ändras beroende på inspelningsläget. I standardinställningen är [ REC MODE] inställt på [SP]. Tidskrävande inspelning Högkvalitativ inspelning Inspelning/Uppspelning Peka på others] [ kategorin (MENU) [Show REC MODE] (i [SHOOTING SET]). Peka på önskad inställning. Bredare synfält (Vidvinkel) Motivet verkar närmare (Telefoto) Om du vill zooma långsamt rör du zoomreglaget bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du reglaget mer. Obs! SteadyShot kanske inte minskar bildstörningen som du önskar när zoomreglaget är inställt på T (Telefoto). Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget. Om du tar bort fingret från zoomreglaget kan det hända att zoomreglagets funktionsljud också spelas in. Du kan inte påverka zoomningshastigheten med knappen / på LCD-skärmen. Minsta möjliga avstånd mellan videokameran och motivet med bibehållen skärpa är ungefär 1 cm för vidvinkel och ungefär 150 cm för telefoto. Om du vill spela in bilder av hög kvalitet väljer du läget HQ eller om du vill spela in längre filmer väljer du läget LP. Peka på. Obs! Filmer spelas in i formatet MPEG-2. Du kan välja följande bildkvaliteter. Värden som t. ex. "9M" visar den genomsnittliga bithastigheten, och "M" står för "Mbps". [HQ] (9M (HQ)) [SP] (6M (SP))(standardinställning) [LP](3M (LP)) Om du spelar in i läget LP, kan det hända att kvaliteten på fotona i vissa filmer blir sämre och att avsnitt med snabba rörelser visas med 25 SE blockstörningar när du spelar upp dem. Tips! Du kan välja [REC MODE] separat för respektive inspelningsmedium (DCR-SR58E/ SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/ SX63E). Justera exponeringen för motiv i motljus Använda VIDEO LIGHT Du kan använda VIDEO LIGHT enligt inspelningsförhållandena. Du rekommenderas att använda VIDEO LIGHT på ett avstånd av ungefär 30 cm till 150 cm från motivet. För att justera exponeringen för motiv i motljus trycker du på (motljus) så att visas. Du stänger av motljusfunktionen genom att trycka på (motljus) en gång till. Spela in i spegelläge LED VIDEO LIGHT Ingen indikator (Av) (Automatisk) (På)... Varje gång du trycker på LIGHT ändras indikatorerna på följande sätt. Tryck på LIGHT flera gånger för att stänga av VIDEO LIGHT. Obs! VIDEO LIGHT genererar starkt ljus. Använd inte VIDEO LIGHT direkt framför ögonen på nära avstånd. Batteritiden minskar när du använder VIDEO LIGHT. När du spelar in filmer med VIDEO LIGHT, är det möjligt att inställd på videobelysningen slås på och av. I så fall trycker. du på LIGHT flera gånger för att välja Öppna LCD-panelen så att den bildar 90 grader mot videokameran () och vrid den sedan 180 grader mot objektivsidan (). Tips! På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal.

10 26 SE Spela upp på videokameran Med standardinställningen spelas filmer och foton som är inspelade på följande inspelningsmedier upp. DCR- SX33E/SX43E: Minneskort DCR-SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Internminne DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E: Intern hårddisk 1 2 Tips! Se sid. 17 för information om att byta inspelningsmedium (DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/SX53E/SX63E). Öppna videokamerans LCD-skärm. Din videokamera startas. För att slå på videokameran när LCD-skärmen redan är öppen trycker du på POWER (sid. 15). Tryck på (VIEW IMAGES). Inspelning/Uppspelning Skärmen VISUAL INDEX visas efter några sekunder. 3 Du kan också visa VISUAL INDEX-skärmen genom att peka på LCDskärmen. (VIEW IMAGES) på Peka på Peka på (Film) () önskad film () för att spela upp en film. (Foto) () önskat foto () för att visa ett foto. Filmer visas och sorteras efter inspelningsdatum. Växlar visningen av kontrollknapparna. 27 SE Öppnar skärmen MENU Visar skärmen från vilken du kan välja typ av index ([DATE INDEX]/[ ROLL]/[ FACE]) (sid. 30, 30, 31). / : Visar filmer som har spelats in föregående/nästa datum.* / : Visar föregående/nästa film. Återgår till inspelningsskärmen. * visas när du pekar på. FILM Du kan rulla visningen genom att peka på och dra eller. visas tillsammans med filmen eller fotot som senast spelades upp eller spelades in. Om du pekar på filmen eller fotot med, kan du fortsätta uppspelningen från föregående tidpunkt. ( visas på foton som spelats in på ett minneskort.) Spela upp filmer Videokameran börjar spela upp den valda filmen. Volymjustering Föregående För att stoppa För att snabbspela bakåt Nästa OPTION För att snabbspela framåt För att göra paus/spela upp Tips! När uppspelningen, som började med den valda filmen, når den sista filmen visas skärmen VISUAL INDEX igen. / i pausläget. Om du vill spela upp filmen långsamt pekar du på / under en uppspelning, spelas filmer upp ungefär 5 gånger Om du fortsätter att peka på 10 gånger 30 gånger 60 gånger snabbare. (MENU) [Show others] [VISUAL INDEX] Du kan visa VISUAL INDEX genom att peka på [PLAYBACK]). (i kategorin Inspelningsdatum, tid och fotograferingsförhållande spelas in automatiskt under inspelningen. Den här informationen visas inte under inspelning men du kan visa den vid uppspelningen genom att peka på (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATA. CODE] önskad inställning Justera ljudvolymen för filmer Peka på SE Du kan även justera volymen med hjälp av och justera med / / i OPTION MENU. när du spelar upp filmer. 2 Visa foton Videokameran visar det valda fotot. Föregående Öppnar skärmen VISUAL INDEX För att starta/stoppa ett bildspel Nästa OPTION Tips! När du visar foton inspelade på ett minneskort, visas (uppspelningsmapp) på skärmen. Inspelning/Uppspelning 29 SE Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton Söka bilder efter datum (Datumindex) Du kan på ett effektivt sätt söka efter bilder med ledning av deras datum. others] [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [DATE INDEX]. På skärmen [Film Roll Index]/[Face Index] kan du visa datumindex genom att peka på datumet i det övre högra hörnet på skärmen. Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index) Filmer kan delas upp med en inställd tid och det första avsnittet vid varje delning visas på skärmen INDEX. Du kan starta uppspelningen av en film från den valda miniatyrbilden. Obs! Du kan inte använda datumindexfunktionen för foton på minneskortet. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Peka på [DATE INDEX]. Tryck på (VIEW IMAGES). Skärmen VISUAL INDEX visas. Återgår till skärmen VISUAL INDEX Peka på [ FILM ROLL]. Återgår till skärmen VISUAL INDEX Välj datum för den önskade bilden genom att peka på, och peka sedan på /. Anger intervallet för vilket miniatyrbilder skapas av scenerna i en film. Välj önskad film genom att peka på /. Bilderna från det valda datumet visas på skärmen VISUAL INDEX. / för att söka efter Peka på önskad scen och peka sedan på den scen du vill visa. Uppspelningen startar från den valda scenen. SE Tips! Du kan också visa datumindex genom (MENU) [Show att peka på 30 Tips! Du kan också visa Film Roll Index genom att (MENU) [Show others] peka på [VIEW IMAGES] (i kategorin [PLAYBACK]) [ FILM ROLL]. Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index) De ansiktsbilder som identifierats under filminspelningen visas på skärmen INDEX. Du kan spela upp filmen från den valda ansiktsbilden. Obs! I vissa fall kan inspelningsförhållandena göra att ansikten inte kan identifieras. Exempel: Människor som bär glasögon eller hatt, eller som inte vänder ansiktet mot kameran. Kontrollera att du ställt in [FACE DETECTION] på [ON] (sid. 61) (standardinställning) innan inspelningen, om du vill kunna söka efter filmer med hjälp av Face Index. Tryck på (VIEW IMAGES). Tips! Du kan också visa Face Index genom att peka på (MENU) [Show others] [VIEW [PLAYBACK]) IMAGES] (i kategorin [ FACE]. Skärmen VISUAL INDEX visas. Använda PB-zoom med foton Du kan förstora foton från ungefär 1,1 gång till 5 gånger den ursprungliga storleken. Förstoringen kan justeras med zoomreglaget. Inspelning/Uppspelning Peka på [ FACE]. Återgår till skärmen VISUAL INDEX Välj önskad film genom att peka på /. / för att söka efter Peka på den önskade ansiktsbilden, och peka sedan på önskad ansiktsbild för att visa scenen. Uppspelningen startar från början av scenen med den valda ansiktsbilden. Spela upp det foto du vill förstora. Förstora fotot med hjälp av T (telefoto). Skärmen ramas in. Peka på skärmen på den punkt som du vill visa i mitten av den ram som visas.

11 31 SE Den punkt du pekade på skärmen flyttas till mitten av den ram som visas. Ställ in förstoringen med W (vidvinkel)/t (telefoto). Du avbryter genom att peka på. Spela upp en serie foton (bildspel) Peka på på skärmen för uppspelning av foton. Bildspelet börjar från det valda fotot. Stoppa bildspelet Peka på Peka på. igen. Starta bildspelet igen Obs! Du kan inte använda uppspelningszoomen under bildspel. Tips! Du kan ställa in kontinuerlig uppspelning av (OPTION) bildspel genom att välja [SLIDE SHOW SET] när du fliken spelar upp foton. Standardinställning är [ON] (kontinuerlig uppspelning). 32 SE Spela upp bilder på en TV Anslut din videokamera till ingångsuttaget på en TV eller videobandspelare med A/Vkabeln eller en A/V-kabel med S VIDEO. Anslut videokameran till ett vägguttag via nätadaptern som medföljer (sid. 14). Se även bruksanvisningarna som medföljer de komponenter du tänker ansluta. A/V-kabel (medföljer) Anslut till en annan enhet via Anslutning för A/V- Fjärrkontroll med en A/V-kabel. Om du ansluter till en annan enhet via S VIDEO-uttaget med en A/V-kabel utrustad med en S VIDEO-kabel (säljs separat), kan bilder med högre bildkvalitet återges än om du använder en A/V-kabel. Anslut den vita och röda kontakten (vänster/höger ljud) och S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal) på A/V-kabeln till en S VIDEO-kabel (säljs separat). Den gula kontakten behövs inte. Om du endast ansluter S VIDEO-kontakten hörs inget ljud. A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat) DCR- SR58E/SR68E/SR78E/SR88E DCR-SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Inspelning/Uppspelning IN VIDEO S VIDEO (Gul) (Vit) AUDIO (Röd) TV Videobandspelare (Gul) Signalflöde Anslutning för A/V-Fjärrkontroll Ställ in TV:ns ingångsväljare till den ingång din videokamera kommer att anslutas till. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer TV:n. SE 33 Anslut din videokamera till en TV med en A/V-kabel (, medföljer) eller en A/V-kabel med S VIDEO (, säljs separat). Anslut videokameran till ingångarna på TV:n. Spela upp filmer och foton på videokameran (sid. 27). Ställa in bildproportionerna enligt den anslutna TV:n (16:9/4:3) Peka på (MENU) [Show others] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin. [GENERAL SET]) [TV TYPE] [16:9] eller [4:3] När du ansluter till TV:n via en videobandspelare Anslut videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren med A/V-kabeln. Ställ ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.). Om du har en mono-tv (om TV:n bara har en enda ljudingång) Anslut A/Vkabelns gula kontakt till videoingången och anslut den vita kontakten (vänster kanal) eller den röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. Om TV:n/videobandspelaren har en 21-stiftsadapter (EUROCONNECTOR) Använd en 21-stiftsadapter (säljs separat) för att se de uppspelade bilderna. TV/Videobandspelare Obs! När du ställer in [TV TYPE] på [4:3], kan det hända att bildkvaliteten försämras. När den inspelade bildens förhållande växlar mellan 16:9 (bredbild) och 4:3, kan det hända att bilden flimrar. På vissa TV-apparater av formatet 4:3 kan det hända att foton som spelats in i förhållandet 4:3 inte visas på hela skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel. 34 SE Om du visar en bild som spelats in i bildförhållandet 16:9 (bredbild) på en TV med formatet 4:3 som inte är kompatibel med 16:9-signalen (bredbild), ställer du in [TV TYPE] till [4:3]. Tips! (MENU) [Show others] För att kontrollera information (räkneverk osv. ) på skärmen, peka på [GENERAL SET]) [DISP OUTPUT] [V-OUT/PANEL] [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin. Inspelning/Uppspelning 35 SE Använda videokameran på ett bra sätt Radera filmer och foton Du kan frigöra utrymme genom att radera filmer och foton från inspelningsmediet. Obs! Du kan inte återställa bilder som du har raderat. Spara viktiga filmer och foton i förväg. Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från videokameran när du raderar bilder. Det kan skada inspelningsmediet. Mata inte ut minneskortet när du raderar bilder från det. Du kan inte radera skrivskyddade filmer och foton. Ta bort skrivskyddet från filmer och foton innan du raderar dem (sid. 37). Om den raderade filmen ingår i en spellista (sid. 42), kommer filmen som lagts till i spellistan också att raderas från spellistan. 4 Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på Peka på. [YES] Ta bort alla filmer/foton samtidigt I steg 2 pekar du på [ DELETE] [ DELETE ALL] [YES] [YES] SE Tips! Du kan radera en bild via uppspelningsskärmen OPTION MENU. från menyn Om du vill radera alla bilder som spelats in på mediet och återställa dess ursprungliga kapacitet formaterar du det (sid. 66). Förminskade bilder som gör att du kan visa flera bilder samtidigt på en indexskärm kallas "miniatyrbilder". Om du vill radera alla foton på en gång pekar du på [ DELETE] [ DELETE ALL]. [YES] [YES] Ta bort alla filmer/foton som spelats in på en och samma dag samtidigt Peka på (MENU) [Show others] [DELETE] (i kategorin [EDIT]). Om du vill radera filmer pekar du på [ DELETE] [ DELETE]. I steg 2 pekar du på [ DELETE] [ DELETE by date]. Obs! Det går inte att radera foton på ett minneskort per inspelningsdatum. Om du vill radera alla foton från en viss dag samtidigt pekar du på [ DELETE] [ DELETE by date]. Om du vill radera foton pekar du på [ DELETE] [ DELETE]. Peka på och markera de filmer eller foton du vill radera med märket. Välj inspelningsdatum för önskade filmer/foton genom att peka på / och peka sedan på. Peka på [YES] Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på. Skrivskydda inspelade filmer och foton (Skrivskydd) Skrivskydda filmer och foton så att de inte kan raderas av misstag. Ta bort skrivskyddet från filmer och foton Peka på en film eller ett foto som är märkt med i steg 3.

12 försvinner Tips! Du kan skrivskydda filmer och foton via uppspelningsskärmen från menyn OPTION MENU. Skrivskydda alla filmer och foton som spelats in på samma dag samtidigt Peka på (MENU) [Show others] [PROTECT] (i kategorin [EDIT]). Om du vill skrivskydda filmer pekar du på [ PROTECT] [ PROTECT]. Obs! Du kan inte välja [ PRT. by date] för informationen som spelats in på minneskortet. I steg 2 pekar du på [ [ PRT. by date]. PROTECT] Om du vill skydda alla foton från en viss dag samtidigt pekar du på [ PROTECT] [ PRT. by date]. Om du vill skrivskydda foton pekar du på [ PROTECT] [ PROTECT]. Använda videokameran på ett bra sätt Peka på de filmer och foton som du vill skrivskydda. visas på de valda bilderna. Välj inspelningsdatum för önskade filmer/foton genom att peka på / och peka sedan på. Peka på [PROTECT] Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på. 4 Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på Ta bort skrivskyddet från alla filmer och foton som spelats in på samma dag samtidigt I steg ovan, väljer du inspelningsdatum för filmerna/fotona och pekar sedan på [UNPROTECT]. Peka på. [YES] 37 SE Dela en film Peka på (MENU) [Show others] [ DIVIDE] (i kategorin [EDIT]). Peka på den film som du vill dela. Den valda filmen spelas upp. Peka på vid den punkt där du vill dela upp filmen i scener. Uppspelningen av filmen växlar över till pausläge. Läget växlar mellan uppspelning och paus när du trycker. på Justera delningspunkten med större precision när du har valt punkten med. Koppla inte bort batteriet eller nätadaptern från videokameran när du delar filmen. Det kan skada inspelningsmediet. Mata inte heller ut minneskortet när du delar filmer på minneskortet. Eftersom videokamerans sätt att bestämma delningspunkten är baserat på steg om halva sekunder, kan det förekomma en viss avvikelse och mellan den punkt som du pekade på den verkliga delningspunkten. Om den delade originalfilmen finns med i spellistan delas filmen även i spellistan. Endast enklare redigering kan göras med videokameran. För mer avancerad redigering använder du den programvara som medföljer. Tips! Du kan dela en film via uppspelningsskärmen OPTION MENU. från menyn Återgår till början av den valda filmen 4 Peka på [YES]. Obs! Du kan inte återställa filmer som du har delat. Du kan inte dela upp en skrivskyddad film. Ta bort skyddet för att dela upp (sid. 37). 3 SE Ta ett foto från en film (DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E/SX34E/ SX43E/SX44E/SX53E/ SX63E) Peka på (MENU) [Show others] [PHOTO CAPTURE] (i kategorin [EDIT]). Fönstret [PHOTO CAPTURE] visas. 5 inspelningsmedium som du valde under [PHOTO MEDIA SET] (DCR-SR58E/ SR68E/SR78E/SR88E/SX34E/SX44E/ SX53E/SX63E) (sid. 17). om du vill fortsätta att ta Peka på foton och upprepa sedan stegen från steg 3. om du vill ta ett foto från Peka på en annan film och upprepa sedan stegen från steg 2. Peka på. Peka på den film du vill ta ett foto från. Den valda filmen spelas upp. Peka på vid den punkt där du vill ta fotot. Uppspelningen av filmen växlar över till pausläge. Läget växlar mellan uppspelning och paus när du trycker. på Justera inspelningspunkten noggrannare efter det att du har valt punkten med. Obs! Bildstorleken är låst beroende på filmens bildförhållande: 0.2M] under 16:9 (bredbild) [ [VGA(0. 3M)] under 4:3 Det måste finnas tillräckligt med ledigt utrymme på inspelningsmediet där du vill spara foton. Inspelningsdatum och tid för de inspelade fotona är samma som för filmernas inspelningsdatum och tid. Om den film du tar foton från saknar informationskod kommer inspelningsdatum och inspelningstid för fotot att bli det datum och den tid då du tog fotot från filmen. Du kan inte ta foton från filmer som spelats in på ett minneskort (DCR- SR58E/SR78E/SX34E/SX53E). Använda videokameran på ett bra sätt Återgår till början av den valda filmen 4 Peka på. När tagningen är slutförd övergår skärmen till pausläge. Det inspelade fotot sparas på det 39 SE Kopiera filmer och foton från internminnet till ett minneskort (DCR-SR58E/SR68E/ SR78E/SR88E/SX34E/ SX44E/SX53E/SX63E) Peka på typ av kopiering. Kopiera filmer Du kan kopiera filmer inspelade på videokamerans internminne till ett minneskort. Sätt in ett minneskort i videokameran innan du utför åtgärden. Obs! När du spelar in film på ett minneskort för första gången skapar du en bilddatabasfil genom (MENU) [Show others] att peka på [REPAIR IMG. DB F.] (i kategorin [MANAGE MEDIA]) [MEMORY CARD]. Anslut videokameran till vägguttaget med nätadaptern som medföljer för att förhindra att strömmen till videokameran tar slut under pågående kopiering. [DUB by select]: För att välja filmer och kopiera [DUB by date]: För att kopiera alla filmer från ett visst datum [ DUB ALL]: För att kopiera spellistan När du valt spellistan som kopieringskälla kopierar du spellistan genom att följa instruktionerna på skärmen. Peka på den film som ska kopieras. [DUB by select]: Peka på den film som ska kopieras och markera den med. Du kan välja flera filmer. Tips! Den ursprungliga filmen kommer inte att raderas efter kopiering. Alla bilder som finns med i en spellista kommer att kopieras. Bilder inspelade med denna videokamera och lagrade på ett inspelningsmedium kallas "original". Återstående kapacitet på minneskortet (MENU) [Show Peka på others] [MOVIE DUB] (i kategorin [EDIT]). Fönstret [MOVIE DUB] visas. Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på [DUB by date]: Välj inspelningsdatum på filmen som ska kopieras, och peka. Du kan inte välja flera sedan på datum.

13 Powered by TCPDF ( 40 SE Peka på typ av kopiering. [COPY by select]: För att kopiera valda foton [COPY by date]: För att kopiera alla foton från ett visst datum Peka på. [YES] Peka på det foto som du vill kopiera. [COPY by select]: Peka på det foto som ska kopieras och markera det med. Du kan välja flera foton. Tips! Om du vill granska de kopierade filmerna när kopieringen är klar väljer du [MEMORY CARD] på [MOVIE MEDIA SET] och spelar upp dem (sid. 17). Kopiera foton Du kan kopiera foton från videokamerans internminne till ett minneskort. Sätt in ett minneskort i videokameran innan du utför åtgärden. Obs! Anslut videokameran till vägguttaget med nätadaptern som medföljer för att förhindra att strömmen till videokameran tar slut under pågående kopiering. Använda videokameran på ett bra sätt Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på skärmen. Du återgår till föregående skärm. genom att peka på [COPY by date]: Välj inspelningsdatum på fotot som ska kopieras, och peka. Du kan inte välja flera sedan på datum. (MENU) [Show Peka på others] [PHOTO COPY] (i kategorin [EDIT]). Fönstret [PHOTO COPY] visas. Peka på. [YES] Tips! Om du vill granska de kopierade fotona när kopieringen är klar väljer du [MEMORY CARD] under [PHOTO MEDIA SET] och spelar upp dem (sid. 17). 41 SE Använda spellistan för filmer En spellista är en lista som visar miniatyrbilder över de filmer du valt. Originalfilmerna påverkas inte även om du redigerar och raderar filmerna i spellistan. Skapa spellistan (MENU) [Show Peka på others] [PLAYLIST EDIT] (i kategorin [EDIT]). Peka på [ ADD]. Välj inspelningsdatum för den önskade / filmen genom att peka på. och peka sedan på Peka på [YES] Bekräfta genom att peka på bilden på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på. Peka på den film som ska läggas till i spellistan. Obs! Koppla inte bort batteriet eller nätadaptern från videokameran när du lägger till filmer i spellistan. Det kan skada inspelningsmediet. Mata inte heller ut minneskortet när du redigerar filmer på minneskortet. Du kan inte lägga till foton i spellistan. Den valda filmen markeras med. Tips! Det går att lägga till max. 99 filmer i spellistan. Du kan lägga till en film i spellistan genom att (OPTION). peka på Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på Spela upp spellistan (MENU) [Show Peka på others] [PLAYLIST] (i kategorin [PLAYBACK]). Filmer som lagts till i spellistan visas. Peka på. [YES] Lägga till alla filmer som spelats in på en och samma dag I steg 2 pekar du på [ ADD by date]. Filmernas inspelningsdatum visas på skärmen. Peka på filmen du vill spela upp. Spellistan spelas upp från den valda filmen och till slutet, sedan visas åter spellistans skärm. 42 SE Radera oönskade filmer från spellistan Peka på (MENU) [Show others] [PLAYLIST EDIT] (i [EDIT]). kategorin Peka på [ ERASE]. Om du vill ta bort alla filmer från spellistan pekar du på [ ERASE ALL]. [YES] [YES] Välj filmen som ska raderas från listan. Peka på. Välj mål med /. Målmarkör Peka på. [YES] Tips! När du väljer flera filmer flyttas filmerna enligt den ordning som visas i spellistan. Den valda filmen markeras med. Peka på. Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på [YES] Använda videokameran på ett bra sätt Tips! Även om du raderar en film från en spellista så raderas inte originalfilmen. Ändra ordningen i spellistan Peka på (MENU) [Show others] [PLAYLIST EDIT] (i [EDIT]). kategorin Peka på [ MOVE]. Peka på den film som du vill flytta. Den valda filmen markeras med. Bekräfta genom att peka på bilden på LCD-skärmen. Du återgår till föregående. skärm genom att peka på 43 SE Spara bilder med en extern enhet Spara bilder på ett externt medium (DIRECT COPY) Du kan spara filmer och foton på ett externt medium (USB-lagringsenhet), som t.ex. en extern hårddisk. Du kan också spela upp bilder med videokameran eller med en annan uppspelningsenhet. Obs! För denna funktion måste du ha en USBadapterkabel VMC-UAM1 (säljs separat). USB-adapterkabeln VMC-UAM1 är kanske inte tillgänglig i vissa länder/regioner. Du kan inte använda följande enheter som externt medium. medium med en kapacitet som överstiger 2 TB vanliga skivenheter som t.ex. en CD- eller DVD-enhet medium som är anslutet via en USB-hubb medium med en inbyggd USB-hubb kortläsare Det är inte säkert att du kan använda ett externt medium med kodfunktion. Videokameran använder sig av filsystemet FAT. Om ett externt medium har formaterats med filsystemet NTFS eller liknande, formaterar du det externa mediet med videokameran innan du använder det. Fönstret för formatering visas när det externa mediet ansluts till videokameran. Det kan hända att fönstret för formatering visas även om media använder FAT-filsystemet. Felfri användning kan inte garanteras för alla enheter som ansluts. Anslut videokameran till ett vägguttag via nätadaptern som medföljer (sid. 14). Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer ditt externa media. För mer information om vilka externa medier som kan användas, se Sony supportsida för det land/den region du befinner dig i Anslut nätadaptern och strömkabeln till din videokameras DC IN-uttag och vägguttaget. Om det externa mediet har en nätkabel ansluter du den till ett vägguttag. Anslut USB-adapterkabeln till det externa mediet. Anslut USB-adapterkabeln till (USB)-kontakten på videokameran. När skärmen [Create a new Image Database File.] visas pekar du på [YES]. USB-adapterkabel (säljs separat) 5 Peka på [Copy.] på videokamerans skärm. DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/ SX34E/SX44E/SX53E/SX63E: Filmer och foton på videokamerans interna inspelningsmedium som inte har sparats på ett externt medium kan nu sparas.

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-096-52(1) 2010 Sony Corporation 4-170-096-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på ett bra sätt 36 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digital videokamera

Läs mer

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E

Instruktionsbok SONY DCR-SR20E Manual SONY DCR-SR20E Bruksanvisning SONY DCR-SR20E Användarguide SONY DCR-SR20E Bruksanvisningar SONY DCR-SR20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- SR20E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE

HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE 4-171-502-53(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX300E/CX305E/CX350E/ CX350VE/CX370E/XR350E/XR350VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E

Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-PJ5E/SR21E/SX21E 2011 Sony Corporation 4-290-838-51(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om användning av videokameran i sin helhet i denna

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-52(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder din videokamera

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Klicka Bruksanvisning till Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-82(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-134-153-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-131-019-51(1) SE Använda menyn Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera.

Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning. Använda. videokameran. Komma igång. Redigera. Digital videokamera Använda videokameran Komma igång 8 12 Handycam-handbok DCR-SR210E/SR220E Inspelning/ uppspelning Redigera Använda inspelningsmedia Anpassa videokameran 22 38 52 56 Felsökning 78 Övrig

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-093-317-23(1) Digital videokamera Bruksanvisning till Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Få glädje av din videokamera 9 Komma igång 13 Inspelning/ Uppspelning

Läs mer

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9.

HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-536-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9. 4-170-536-52(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 43 HDR-CX550E/CX550VE/ XR550E/XR550VE Digital HD-videokamera Bruksanvisning till Handycam

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-480-52(1) Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokameran på bästa sätt

Läs mer

Din brugermanual SONY HDR-CX110E http://da.yourpdfguides.com/dref/4060257

Din brugermanual SONY HDR-CX110E http://da.yourpdfguides.com/dref/4060257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE

Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE Klicka Bruksanvisning till Handycam HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/ CX520VE 2009 Sony Corporation 4-149-354-51(1) SE Använda Bruksanvisning till Handycam Du hittar information om hur du använder videokamera

Läs mer

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840

Din manual SONY DCR-HC48E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1098840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DCR- HC48E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-11(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Spela in/ Spela upp 15 Använda menyn 26 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 46 Felsökning 50 Övrig information

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-CM5. Innehållsförteckning. Sakregister VKLICKA! Komma igång. Grundläggande funktioner VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Använda kameran med din dator Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna Visa bilder

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar GRUNDKOMPONENTER Knappen Slutare/Välj Mikro-USB-port Mikrofon Statusindikatorlampa Uppåtknapp Knappen Ström/Läge Lins Mikro-SDkortplats Skärm e Knappen Nedåt/Slutar Högtalar VATTENTÄTT KAMERAHUS Knappen

Läs mer

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E

DCR-HC37E/HC38E/ HC45E 2-319-524-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 15 Använda menyn 26 DCR-HC37E/HC38E/ HC45E Kopiering/redigering 42 Använda en dator 47 Felsökning 51 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning.

Bruksanvisning. Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Innehållsförteckning. Användarfunktioner. Menu/Settingssökning. Bruksanvisning Mobil HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-041-91(1) SE Så här använder du denna bruksanvisning Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

Läs detta innan du använder videokameran

Läs detta innan du använder videokameran Läs detta innan du använder videokameran Innan du börjar använda utrustningen, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den därefter som referens. VARNING! Minska risken för brand och elstötar genom

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396

Din manual SONY HDR-HC9E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY HDR- HC9E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljerad användarhandbok LYT2228-015A

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljerad användarhandbok LYT2228-015A VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE ad användarhandbok LYT2228-015A Contents Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Praktiska tekniker vid tagning Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda funktioner för tagning Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T100 Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669

Din manual CANON LEGRIA FS22 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2378669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LEGRIA FS22. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669

Din manual NOKIA N92-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827669 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N92-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-309-51(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundläggande användning Övriga inspelningsfunktioner Övriga uppspelningsfunktioner Redigera meddelanden Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338

Din manual CANON DC301 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1082338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DC301. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer